Adoption & Samfund. Landsmøde Bogomtaler LÆS I DETTE NUMMER: Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 4 September årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoption & Samfund. Landsmøde Bogomtaler LÆS I DETTE NUMMER: Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 4 September 2014 38. årgang"

Transkript

1 Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 4 September årgang LÆS I DETTE NUMMER: Landsmøde Bogomtaler

2 INDHOLD Leder: Forandringens vinde blæser over adoptionsområdet Bogomtale af Resten af livet Bogomtale af Bag symptomerne og ind til barnet Indkaldelse til landsmøde og generalforsamling Nyt fra lokalforeningerne Lokalforeninger og landegrupper Rådgivningsguide Adoptionskalender KOLOFON Redaktion: Hovgårdsparken Greve Redaktionsmedlemmer: Heidi Senderovitz Hovgårdsparken 53 (kontakt efter 19) 2670 Greve Anne-Louise Linnemann Bech Enighedsvej 49B 2920 Charlottenlund Anne Marie Andresen Raunstrupvej 6 (kontakt 17-19) 2720 Vanløse Lykke L. Pedersen Brede Kgs. Lyngby Pia Reinholm Jensen Elverdamsvej 3A (kontakt 17-19) 3300 Frederiksværk Anna Carolina G. Nielsen Nordre Jernbanegade 13A, 2.tv Hillerød Ansvarshavende for dette nummer: Anne-Louise Linnemann Bech Medlæser: Anne Marie Andresen Adoption & Samfund Foreningstelefon: Hjemmeside: Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: stk. Adresseændring, udmeldelse m.v. bedes meddelt medlemsadministrator på Abonnement kr. 425,- Medlemskab inkl. blad kr. 425,- Annoncepris Kr. 10,- pr. spaltemilimeter. HOVEDBESTYRELSE Formand: Jens Damkjær Vestre Fasanvej Rønde Næstformand: Michael Paaske Klanghøj Låsby (priv.) / (mob.) 2. næstformand: Jørn K. Pedersen Prangerager Vejle Øst Sekretær (valgt uden for HB): Carl Erik Agerholm Teglvej 4, Frifelt 6780 Skærbæk Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Østergaard Vesterbrogade 191, Frederiksberg C Ina Dulanjani Dygaard Høegh-Guldbergs Gade 139, st. th Århus C Lene Borg Tveje-Merløse 2B 4300 Holbæk Lilian Vigtoft-Jessen Nørregade Holsted Charlotte Christensen Gl. Ringkøbingvej 1A 7400 Herning Claus Bo Hansen Pilevang Haslev Sanne Vindahl Nyvang Skovlodden Holte Rie Østergaard Holbækvej Herning Suppleanter: Helena Mosskov Starcke Multebærvej Dronninglund Mette de Voss Ribegade th København Kasserer (valgt uden for HB): Ellen Larsen Glenstrup Søvej Fårup Medlemsadministration: Adoption & Samfund Medlemsadministrationen Vestergade 12, 2. sal Postboks Aabenraa Bladet modtager altid gerne billeder. Hvis du ønsker fotografens navn nævnt, skal det anføres. Husk at oplyse om navn, adresse, motiv, afgiverland og tidspunkt. Bladet (inklusive billederne) lægges altid efterfølgende på Artikler i bladet udtrykker forfatternes synspunkter og ikke redaktionens eller foreningens. Redaktionen forbeholder sig ret til almindelig korrekturlæsning af indkomne artikler. Bladet udkommer i februar, april, juni, september, oktober og december. Forsiden: Karla på 7 år viser dagens høst. Hun er født i Kina. NÆSTE DEADLINE: Du kan melde dig ind i Adoption & Samfund på eller brug koden her: 2 Adoption & Samfund

3 LEDER Forandringens vinde blæser over adoptionsområdet De fleste vil være bekendte med det kinesiske ordsprog: Når forandringens vinde blæser, vil nogle bygge læhegn, mens andre vil bygge vindmøller. Kun få, med blot et perifert kendskab til adoption, kan være i tvivl om, at adoptionsområdet er under kraftig forandring spørgsmålet er, hvordan vi forholder os til disse forandringer? Onsdag den 20. august deltog Marianne Østergaard, Lene Borg og jeg i et to timer langt interview i Ankestyrelsen med to konsulenter fra ISS (International Social Service). Konsulentbureauet har international erfaring med transnationaladoption, og Ankestyrelsen har entreret med dette konsulentbureau som en væsentlig bidragsyder til den iværksatte helhedsanalyse af hele adoptionsområdet i Danmark. fra medlemmerne til bladet faldet. Derfor udgår oktobernummeret, og bladets profil vil ændre sig. Til gengæld har vi en meget kompetent redaktion, og vi har haft stor succes med vores temanumre særligt nummeret om tilbagerejse, der også har været efterspurgt i Norge og Sverige. Vi vil derfor i fremtiden fokusere mere på temaer og dybdegående journalistik. Den endelige profil fastlægger vi på det kommende HB-møde den 6. september. Forandringens vinde blæser både udenfor og inden døre i Adoption & Samfund. Og, lad det blæse! I Adoption & Samfund er vi alligevel mest til vindmøller. Jens Damkjær Formand for Adoption & Samfund Interviewet angik helhedsanalysen 2. del, og vi oplevede, at ISS stillede væsentlige og centrale spørgsmål om fx åbne adoptioner, identitetsfortællingen, tilgængelig viden om opvækst, godkendelsesprocessen i DK, Pre- and Post Adoption Service, kvalitet i formidlingen, racisme og statens ansvar og involvering. Vi oplevede også, at konsulenterne til nogle af vores svar bemærkede, at svarene lå uden for de områder, de undersøgte fx vedr. nødvendigheden af, at danske myndigheder tilegnede sig højere grad af kulturforståelse, respekt og kommunikative kompetencer mhp. at fremme tillid og samarbejde mellem giverlandene og Danmark ISS vidste stort set intet om A&S, og det var vores indtryk, at de blev lidt overraskede over A&S politiske arbejde, frivillige rådgivning, bladet, lokal- og landeforeninger, og at A&S er en demokratisk NGO med 3000 medlemsfamilier og voksne adopterede. Vi tror og håber på, at vi har været med til at kvalificere den fremtidige internationale adoptionsformidling og sikre adoptionsidéen således, at de børn, der har brug for en ny far og mor gennem international adoption, også opnår at blive medlem af en kompetent adoptivfamilie i et Danmark, der støtter op om denne familieform i daginstitution, børnehave, skole og med adgang til velkvalificeret adoptionsfaglig hjælp og rådgivning fx gennem et videns- og formidlingscenter for adoption. Forandringens vinde blæser også over Adoption & Samfunds flagskib: Bladet! I takt med mere og mere kommunikation på de sociale medier så som Facebook, hvor A&S nu har 1779 medlemmer i FB-gruppen, er tilgangen af artikler Nr

4 BOGOMTALE Resten af livet Forfatter: Forlag: Pris: Lisbeth Brun Gyldendal (256 sider) 279,95 kr. Resten af livet er forfatteren Lisbeth Bruns fjerde og sidste selvstændige bind i den roste Lendrup-serie. Den begyndte med Vejs Ende i 2006, i 2011 fulgte Det du mister, som var nomineret til DR Romanprisen, og i 2012 udkom Som brødre vi dele. I de nu fire romaner prøver jeg at komme rundt om forskellige aspekter i en familie. Vejs ende handler om forældre/ barn-relationen. I Det du mister har jeg især fokus på ægteskabet. I Som brødre vi dele er det forholdet mellem søskende. Og nu i Resten af livet har en voksen datter og hendes mor en fælles dramatisk historie bag sig. Kan de finde hinanden? siger Lisbeth Brun Resten af livet handler om adoptivbarnet Helle, der køber familiegården og får succes med ridelejr for børn, men følelsen af svigt og rodløshed plager hende stadig. Kan hun nogen sinde tilgive sin biologiske mor, og tør hun elske en mand? Resten af livet er båret af en fortættet stil og en fantastisk evne til at beskrive naturen. Den handler om at vende hjem og turde acceptere, at dét er anderledes end ventet. e aft et voldrigtig svært. de at stille lig størrelse fra sin egen istrivsel er bogen og i et muligt at ntuelle bogringer. og den giver ler eliminere res børnenes ikling og indder. hvordan man befi nde sig i Jonna Jepsen Bag symptomerne ind til barnet Bag symptomerne ind til barnet og BOGOMTALE Bag symptomerne og ind til barnet Forfatter: Forlag: Jonna Jepsen Siesta Antallet af børn og unge med bogstavdiagnoser har de seneste år haft et voldsomt boom. Men endnu flere børn og unge uden diagnose har det rigtig svært. Forfatteren til denne bog, Jonna Jepsen, mener, at det er Jonna Jepsen Bag symptomerne ind til barnet og En guide til viden og muligheder, der går bag om nedsat trivsel og bogstavdiagnoser hos børn og unge en blindgyde at stille sig tilfreds med bogstavdiagnoser som en forklaring og en ufravigelig størrelse samt at anvende medicin som første valg og hovedindsats. Hun har fra sin egen daglige praksis erfaring for, at årsagerne til børns udfordringer og mistrivsel er komplekse, og at en indsats derfor skal være helhedsorienteret. I bogen og i den medfølgende film Jeg hader ADHD viser hun, at det er det muligt at opnå virkelig gode resultater ved at gå bag om symptomer og eventuelle bogstavdiagnoser og arbejde med årsagerne til et barns reelle udfordringer. Bogen beskriver kompleksiteten på en logisk og åbenlys måde, og den giver anvisninger på en helhedsorienteret indsats, der kan afhjælpe eller eliminere årsagerne til børns symptomer på nedsat trivsel. Derved optimeres børnenes fysiske, følelsesmæssige og mentale forudsætninger for trivsel, udvikling og indlæring, og behovet for at kompensere eller symptomdæmpe svinder. Gennem konkrete eksempler og metoder fokuserer bogen på, hvordan man varigt kan afhjælpe forskelligartede vanskeligheder, som børn kan befinde sig i. ADHD er en bogstavdiagnose, som betegner en række symptomer; opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og problemer med impulskontrol. Det er altså en symptombeskrivelse; ikke en egentlig diagnose --- Børn med bogstavsdiagnoser eller andre symptomer på at være i vanskeligheder kan blive velfungerende og opnå rigtig god trivsel, både hvad angår følelser og funktionsniveau --- Martines hyppige mareridt stopper næsten fra den ene dag til den anden. Hun giver for første gang nogensinde sin far knus. Hun får meget mere glæde ind i sin hverdag --- Den uro, Victor har i sin krop, gør, at mange mennesker kan opfatte ham som uartig, urolig og irriterende. Victor er ikke urolig med vilje, han kan simpelthen ikke andet --- Forældrenes forståelse for barnets tilstand og behov og deres tilgang til barnet er altafgørende for barnets trivsel og udvikling --- For at barnet skal føle og opleve, at det har værdi som menneske og dermed får styrket sit selvværd, har det brug for anerkendelse, kærlighed og nærvær --- Mange særlige hensyn og foranstaltninger er ofte nødvendige i overgangsperioden, men ikke længere efter endt helhedsorienteret indsatsforløb. --- Barnet kan have kraftige reaktioner på grænsesætning og krav, hvilket i mange tilfælde skyldes, at det pga. sanseintegrationsproblemer har det meget svært, når begivenhederne ikke svarer til de forventninger, der er dannet som faste billeder i bevidstheden. Jonna Jepsen, født Har arbejdet med børn og unge med nedsat trivsel siden 1993 på mange forskellige fronter. Er i Danmark en pionér på præmaturområdet, hvor hun bl.a. har introduceret begrebet senfølger af for tidlig fødsel og stiftet Dansk Præmatur Forening. Hun har i mange år holdt kurser og foredrag i Danmark og Norge og er forfatter til en række bøger. De seneste år har hun i regi af Rafael Centeret hjulpet mange børn og unge til bedre trivsel. Hun er initiativtager til og hovedkraft bag det projekt, som filmen Jeg hader ADHD er bygget over. 4 Adoption & Samfund

5 Indkaldelse til generalforsamling i Landsforeningen Adoption & Samfund Søndag den 9. november 2014 kl ca på Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab for 2013/14 forelæggelse og godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Arbejdsprogram for det kommende år 7. Orientering om budget for igangværende år samt fastlæggelse af kontingent for kommende år fastlæggelse af abonnementspris for bladet Adoption & Samfund for det kommende år fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers andel af det samlede kontingent 8. Valg til hovedbestyrelse 9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant (Der skal dog ikke vælges revisorsuppleant på generalforsamlinger, hvor generalforsamlingen som revisor vælger en revisor/et revisionsfirma, med hvilken der indgås aftale om udførelse af revision mod normal betaling) 11. Eventuelt Regnskab og budget sendes til lokalforeningerne ultimo september, herunder forslag til medlemskontingent for det kommende år samt abonnementspris for bladet for det kommende år og forslag til lokalforeningernes og interessegruppernes andel af det samlede kontingent. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftlig i hænde senest den 18. oktober. Hvis der sker ændringer i dagsordenen, sendes den endelige dagsorden til lokalforeningerne senest 25. oktober. Alle medlemmer kan deltage, men kun delegerede via lokalforeninger/interessegrupper efter gældende regler har stemmeret. Ved afslutningen er foreningen vært ved et mindre traktement. HOVEDBESTYRELSEN FAMILIE-KOKKE- ARRANGEMENT hvor vi lærer at lave indisk mad Lørdag den 11. oktober kl på Østerbro. Abdul Jabbar Khan som er tidligere kok for en indisk prins og med en fantastisk og betagende historie vil undervise os i at fremstille sublim mad med rødder i det ældgamle, klassiske indiske mughlai-køkken. Vi laver en fire-retters menu krydret med fortællinger fra Khans farverige og spændende liv. Til sidst spiser vi herlighederne sammen som et hyggeligt, fælles måltid. Program Velkommen med en varm kop chai eller kold mango lassi. Khan fortæller lidt om Indien, indisk madtradition, grundbegreberne i indisk madlavning, krydderier, masalaer, råvarer og gennemgår dagens menu m.m. Så går vi i køkkenet. I inddeles i hold af ca. 4 og så fremtrylles den lækre indiske gourmetmiddag bestående af 4 retter og hjemmebagt indisk brød. Undervejs serveres lidt indiske snacks. Arrangementet afsluttes med fælles intens madnydelse. Alder: Fra 10 år. Vi mødes i undervisningskøkkenet i Vermundsgade 40b, 3. sal, 2100 København Ø kl. 10. Tilmelding: 75 kr. pr. person indbetales på kontonummer: senest d. 27. september. Der angives arrangementnummer 2 og telefonnummer og intet andet! Nr

6 LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2014 Adoption, nu og i fremtiden Som noget nyt afholder vi både Landsmøde & Landsgeneralforsamling i weekenden den 8. & 9. november 2014 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Som det fremgår af programmet er hele lørdagen og et par timer af søndagen sat af til Landsmødet, og så slutter vi af med Generalforsamling søndag fra kl. 11:00. Vi er i gang med at invitere politikere, de formidlende organisationer, Ankestyrelsen o.a. til paneldebatten lørdag eftermiddag, og så snart alle aftaler er på plads, bliver programmet lagt på hjemmesiden og på Facebook. Traditionen tro, har vi forskellige workshops på programmet, og vi opfordrer igen i år kraftigt til, at de af jer, der er aktive i en lokalforening eller i en lande-eller interessegruppe aftaler, hvordan I prioriterer jeres fordeling til de forskellige workshops, således at der minimum er 1 person, der deltager i workshop nr. 4 (økonomi, drift osv.), så I får så mange erfaringer som overhovedet muligt med jer hjem. Vi ved nemlig, at mange af jer har nogle super gode erfaringer, der fortjener at blive delt med de andre deltagere - erfaringer der i den sidste ende kan komme både medlemmer og samfundet til glæde. Vi tror også på, at det styrker arbejdsglæden i bestyrelserne, når I på det første bestyrelsesmøde efter Landsmødet, kan fortælle hinanden om oplevelserne i de forskellige workshops. De workshops, der kan vælges i mellem er følgende: 1. Rådgiver workshop for dig som overvejer at blive rådgiver på et tidspunkt. 2. Hvordan skabes en velfungerende Lokalforening i A & S? Kommunikation hjemmeside og andet. 3. Hvordan skabes en velfungerende Lande- eller Interessegruppe? Landegrupper relationer og kulturformidling. 4. Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkring afholdelse af generalforsamling i lokalforeninger. Praktiske oplysninger Udgiften til Landsmødet/Landsgeneralforsamlingen er en meget stor post i vores regnskab, og det er bl.a. en af grundene til, at vi har valgt at slå de to arrangementer sammen. Der er begrænset antal pladser, og vi har efter bedste evne forsøgt at fordele pladserne bedst muligt, så der er forhåndsreserveret et antal pladser til hhv. Lokalforeninger, Lande-og Interessegrupper o.a. Læs mere om pladsfordelingen og hvordan du tilmelder dig på Alle Landsmødedeltagere skal betale et depositum på kr. 200,-. Beløbet tilbagebetales til deltagerne i løbet af Landsmødet, men da tilmeldingen er bindende, tilbagebetales det indbetalte depositum IKKE ved evt. afbud! Tilmelding Hvis du kun ønsker at deltage i Landsgeneralforsamlingen søndag den 9. november 2014, skal du blot tilmelde dig til dette, og skal ikke betale depositum. Læs mere om tilmelding på HUSK! Ønsker du stemmeret til Landsgeneralforsamlingen, skal du være valgt som delegeret i din lokalforening. Transportudgifter til Landsmødet/Landsgeneralforsamlingen dækkes IKKE af Hovedbestyrelsen, men skal afholdes af Lokalforeningerne eller Lande-og Interessegrupperne. Sidste frist Tilmelding skal ske senest den 23. oktober 2014 via hjemmesiden Når alle pladser er besat, vil det fremgå af hjemmesiden! Spørgsmål Har du spørgsmål vedrørende Landsmødet, kan du skrive til: Har du spørgsmål vedrørende Landsgeneralforsamlingen, kan du skrive til: Vi håber naturligvis, at alle Lokalforeninger og mange af Landeog Interessegrupperne vil være repræsenteret i denne weekend og vi glæder os til at se jer. Landsmøde- og Landsgeneralforsamlingsudvalget 2014: Lene Borg Jens Damkjær Mette Voss Charlotte Christiansen Carl-Erik Agerholm 6 Adoption & Samfund

7 Program for Landsmødet 2014 med temaet: Adoption, nu og i fremtiden LØRDAG DEN 8. NOVEMBER Kl Velkomst v/jens Damkjær, landsformand, hvorefter vores A & S Sang skal synges! Kl Adoption, nu og i fremtiden v/jens Damkjær, landsformand Kl Åbningstale over emnet Adoption, nu og i fremtiden Kl Frokost i Spisesalen Kl Adoption i fremtiden nye forståelser, nye relationer, nye tiltag v/robert Jonassen, psykolog og chefkonsulent, Ankestyrelsen. Kl Debat: Adoption, nu og i fremtiden. DanAdopt, AC Børnehjælp, og de politikere, der har med adoptionsområdet at gøre o.a. er indbudt til debat. Debatten vil tage afsæt i de temaer, der er anslået i Helhedsanalysen. Kl Kaffepause Kl Workshops 1. Rådgiver workshop for dig som overvejer at blive rådgiver på et tidspunkt. 2. Hvordan skabes en velfungerende Lokalforening i A&S? Kommunikation hjemmeside og andet. 3. Hvordan skabes en velfungerende Lande eller Interessegruppe? Landegrupper relationer og kulturformidling. 4. Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkring afholdelse af generalforsamling i lokalforeninger. Kl Pause Kl Middag i Spisesalen. Kl Underholdning og herefter hyggeligt samvær. SØNDAG DEN 9. NOVEMBER Kl Morgenmad. Kl Introduktion til dagen og A&S sang. Kl Hvad skal der til for at styrke adoptionsidéen, nu og i fremtiden. Kl Cafedialoger og rådgivning til HB, hvor deltagerne diskuterer, hvordan A & S bedst understøtter adoptionsidéen, nu og i fremtiden. Kl Pause Kl Generalforsamling Kl Afslutning af Landsmødet-og Landsgeneralforsamlingen 2014, hvorefter der er sandwich, inden vi siger farvel og tak for denne gang. PS! Ændring af programmet kan forekomme. Hold øje med hjemmesiden: og facebook! Vil du være med til at præge det fremtidige adoptionsarbejde i Danmark? og gøre en forskel for såvel nuværende som kommende adoptanter og adopterede På Landsgeneralforsamlingen søndag den 9. november 2014 på Dalum Landbrugsskole v/odense skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til Hovedbestyrelsen (kaldet HB), og vi efterlyser derfor nye kandidater, der har tid, lyst og kræfter til at stille op! Vi har brug for nogle kandidater, der udover at være adoptant, kommende adoptant eller adopteret også: har politisk erfaring eller interesse for politik, og evt. har et netværk på Borgen har fingeren på pulsen m.h.t. nyheder, der vedrører adoptionsområdet kan ryste en pressemeddelelse ud af ærmet, når det kræves har erfaring fra bestyrelsesarbejde i en interesseorganisation har erfaring med, hvordan vi som forening kan gøre os mere synlige i mediernes verden har erfaring med WordPress og kan være backup for vores webmaster har kendskab til fundraising Det vigtigste er dog, at du har tid og lyst til at engagere dig i bestyrelsesarbejdet og gerne vil yde en indsats på de områder, som du brænder for! Overvejer du at stille op, så ring til en af os i HB og hør nærmere (se tlf. forrest i bladet) Hovedbestyrelsen Nr

8 ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Sydøstjylland Foredrag og generalforsamling for de voksne og leg for børnene Arrangementet er gratis for vores medlemmer Lørdag den 27. september 2014 kl. 10 til ca. 13 NH Hotel & Konference/Jump a Lot, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro Kl : Foredrag for de voksne De to nye PAS-konsulenter i vores område, Eva Krog Pedersen og Mie Hansen, der begge er psykologer, vil komme og præsentere sig for os. De vil også fortælle om de muligheder og tilbud Ankestyrelsen har, samt om hvorledes vi kan gøre brug af tilbudene. De har begge en bred erfaring med adoptionsrelaterede problematikker og vil fortælle om deres erfaringer. Vi håber på en god og brugbar dialog, kom og vær med og få besvaret adoptionsrelaterede spørgsmål, og snak med ligestillede. Se mere på: ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-tiladoptivfamilier/pas-radgivere miepsykolog.dk/ Kl : For børnene (mens vi andre holder møde) Leg i Jump a Lot (www.jumpalot.dk) (Børn under 10 år skal ledsages af en voksen flere børn kan sagtens ledsages af én voksen) Kl : Pause sandwich og kaffe/te Kl : Generalforsamling Efter pausen ca. kl afholder vi generalforsamling, som vi forventer vil vare en times tid. Vi håber, at mange møder op og bidrager med nye vinkler og input. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 12. september Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlemmer af bestyrelsen. På valg er følgende: Marie Andresen, bestyrelsesmedlem Lis Ravn, bestyrelsesmedlem Helle Breindal, suppleant Christina Raahauge, suppleant 6. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling 7. Valg af revisor samt suppleant. På valg er: Jørn Pedersen Carl Erik Agerholm, suppleant 8. Eventuelt Tilmelding Vi ønsker tilmelding på, hvor mange børn der kommer med i Jump a Lot, senest den 19. september på Venlig hilsen Bestyrelsen, Adoption & Samfund Sydøstjylland ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Fyn Tilbagerejse at rejse til barnets oprindelige land Lørdag den 25. oktober kl , Det Grønlandske Hus i Odense og Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C, i mødelokale på 1. sal Bemærk at vi har ændret lokaler kom i god tid, da mulighederne for parkering med bil kan være en udfordring. Vi har inviteret Karen Fabricius Hansen som foredragsholder. Karens oplæg bliver suppleret af beretninger fra to familier, der er rejst tilbage en familie med yngre børn og en familie med teenagebørn. Karen Fabricius Hansen er PAS-rådgiver og underviser på de adoptionsforberedende kurser. Læs evt. mere om Karen på hjemmesiden: Dagens foredrag tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilken betydning har fødeland og biologisk familie for det enkelte barn og forældre? Hvordan kan det håndteres i familien op gennem livet? Hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig, når der træffes beslutning om at rejse ud eller ej? Og hvis man rejser ud Hvilke overvejelser skal man gøre sig før rejsen? Undervejs er der noget, man skal være forberedt på? Bagefter har I fået ny viden ift. barnets hidtidige historie? Yderligere oplysninger hos Lone Lindberg på mail: Prisen for denne spændende eftermiddag inkl. kaffe/te og brød: kr. 100,- for medlemmer og kr. 150,- for ikke-medlemmer. Beløbet bedes indbetalt på konto (husk navn i tekstfeltet) efter accept på tilmelding. Tilmelding senest den 15. oktober til Ulla Gehlert på mail eller på tlf Adoption & Samfund

9 ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Nordjylland Generalforsamling og foredrag om skolestart og inklusion Lørdag den 4. oktober 2014 kl til ca. kl på Nørhalne Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag Skal være formanden Else Jungersen Overbye i hænde senest lørdag den 14. september Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Charlotte Mønster genopstiller Michael Arent Tingleff genopstiller ikke (bestyrelsen foreslår Lena Thy) Rikke Nyborg genopstiller 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling, jf Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt. Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres sandwich, og der kan købes sodavand. Foredrag Efter generalforsamlingen er der foredrag ved PAS-konsulent og psykolog Lone Skrubbeltrang som vil holde foredrag over emnerne: Skolestart og inklusion, hvad vil det indebære for vores børn? Hvordan kan vi som forældre være med til at ruste vores børn til en ny hverdag som skolebørn? Venskaber, hvordan kan vi være med til at knytte tætte relationer med andre børn? Mobning i skolen Spørgetid Prisen for dette spændende foredrag er 75,00 kr. for medlemmer og 125,00 kr. for ikke-medlemmer. Kaffe, te og kage serveres under foredraget, ligesom der kan købes sodavand. Tilmelding senest 21. september 2014 til eller Jens Næsby tlf Betaling på netbank: reg.nr og kontonr eller betal kontant på dagen. Angiv navn + medlemsnummer. I modtager en , som bekræftelse på tilmelding. Vi glæder os til at se jer til en god eftermiddag med generalforsamling og foredrag. Venlig hilsen Adoption og Samfund Lokalforeningen i Nordjylland Vi gør opmærksom på, at foreningen ser sig nødsaget til at eftersende regning for deltagerbetaling ved udeblivelse uden afbud, som kan meldes telefonisk samt på til foreningen inden arrangementets opstart. ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Nordjylland PIZZA & BOWLING for alle medlemmer og deres børn over 8 år samt gæster Søndag den 26. oktober 2014 kl på Seaport, Strandvejen 7, Aalborg Pizza og Pommes ad libitum og 2 x ¼ l. sodavand til maden Bowling for børnene Fri isbar for børnene Til forældrene vil der blive serveret kaffe, som foreningen betaler. Prisen for arrangementet er 60,00 kr. pr. medlemsbarn incl. skoleje. For voksne og ikke-medlemmer er prisen pr. deltager 115,00 kr.. Forældre har mulighed for at spise med til DKK 50,00 pr. stk. uden drikkevarer og isbar, som man kan tilkøbe på stedet. Noter ved tilmelding antaldeltagende adoptivbørn, antal voksne og eventuelle gæstebørn. Noter også, hvis I forældre vil spise med. Betaling på Netbank: reg.nr og kontonr eller betal kontant på dagen. HUSK: Navn og medlemsnummer ved betalingen, samt send med deltagerspecifikation. Vi glæder os til at se jer! Med venlig hilsen Adoption og Samfund Lokalforeningen i Nordjylland Tilmelding inden den 2. oktober 2014 til: eller Jens Næsby tlf Der sendes , som bekræftelse på tilmelding. Vi gør opmærksom på, at foreningen ser sig nødsaget til at eftersende regning for deltagerbetaling ved udeblivelse uden afbud, som kan meldes telefonisk samt på til foreningen inden arrangementets opstart. Nr

10 ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland Invitation til generalforsamling og foredrag af Monica Lorenzo Pugholm Adoptant, antropolog og forfatter til den anmelderroste bog Barnløshed, adoption og et kulørt familieliv fra din mave til din favn Tirsdag den 7. oktober 2014 kl ca i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted Dagsorden til generalforsamlingen iflg. foreningens vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Valg af referent 4. Bestyrelsens beretning 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 6. Indkomne forslag (Evt. forslag skal være fmd. i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen!) 7. Valg af bestyrelse På valg er: Britt Jørgensen 8. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling (afholdes den i Odense) 9. Valg af revisor samt suppleant for denne 10. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der kl. ca foredrag af Monica Lorenzo Pugholm, der er adoptant, antropolog og forfatter til den anmelderroste bog Barnløshed, adoption og et kulørt familieliv fra din mave til din favn, som udkom ved forlaget Klim i sommeren I bogen går Monica tæt på nogle af de mange tabubelagte emner, som er forbundet med at blive mor på andre måder end den gængse, og være en kulørt familie, som skiller sig ud i gadebilledet. Monica går tæt på, hvordan det er at leve med det paradoks, det er at vide, at du er blevet mor, fordi en anden mor har mistet sit barn. Med udgangspunkt i sin bog og egne erfaringer tager Monica fat på nogle af de svære emner, som vi er tilbøjelige til at lægge låg på, og åbner op for det tankerum, som også er en del af livet som adoptivmor. Foredraget tager også fat på udfordringer i hverdagslivet, og hvordan man som familie forbløffes over de mange spørgsmål, som man får stillet af familie, venner og ukendte folk, som man støder på. For hvorfor stilles de mange spørgsmål? Og hvordan kan det være at ubekendte folk i det offentlige rum tillader sig at gå så tæt på adoptivfamilien? Det er nogle af de spørgsmål som Monica reflekterer over i sin bog, og som hun taler om ved foredraget. Det er gratis at deltage, men af hensyn til det praktiske arrangement bedes bindende tilmelding ske til fmd. Lene Borg pr. mail: senest den 28. sept med oplysning om deltagernavn, medlemsnr., mobilnr. og lokalforening, hvis du kommer fra en anden lokalforening. Medlemmer fra andre lokalforeninger må gerne deltage, men har ikke adgang til selve generalforsamlingen. Bestyrelsen LF Midt-og Vestsjælland Det narrative perspektiv på adoptivbørns fortællinger Onsdag den 26. november kl i Fælleshuset Majsvænget 15 i Malling Emilie på 10 år får mange myggestik i den forbindelse kommer denne lille kommentar: Kan myggene lide mig, fordi jeg smager af chokolade? Mor du er den bedste mor i Danmark og Indien mor er den bedste mor i Indien. med cand. psych. Anne Saxtorph Kom og hør Anne Saxtorph fortælle om, hvordan vi kan bidrage og støtte vores børn i alle aldre med nogle gode fortællinger, så de får udfyldt de huller de har i barnets bog og får klædt dem på til at have svar klar, når de møder spørgsmål fra andre børn/voksne. Og så vi voksne bliver i stand til at navigere i de historier der kommer frem i medierne om adoption, for en historie kan altid fortælles på flere måder. Anne vil holde et holde oplæg om det narratives teoretiske og metodiske grundlæggende ideer og principper omkring identitetsskabelse. Det vil sige den historie vi løbende fortæller os selv over tid for at få organiseret vores livserfaringer. Børn stiller med alderen flere og flere spørgsmål og hvad skal vores svar være? Adopterede børn gør sig ofte tanker om sig selv og det ukendte som de både får fortalt og især det de ikke får fortalt. Børn har brug for en egen fortælling, som giver mening. Det er derfor vigtig at give børn så mange fortællinger med på deres vej også de svære fortællinger. Det afgørende er måden fortællingen/historien bliver fortalt på, da det ofte bliver en del af deres egen fortælling om dem selv og er en medvirkende faktor for deres identitetsdannelse. Tilmelding: Til Jonna Kallehave senest 20. november på mail: Pris: 100 kr. pr. pers. Beløbet indbetales på: reg.nr konto nr Anne Saxtorph er cand. psych. aut. specialist og supervisor i psykoterapi, organisation og arbejdspsykologi. 10 Adoption & Samfund

11 HVEM SKAL HAVE ADOPTIONSPRISEN 2014? Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier. Det kan være en indsats inden for fx politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet. Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en organisation gerne én, der har bidraget til at sætte adoption og adopteredes vilkår på dagsordenen i en bredere sammenhæng. Adoptionsprisen gives ikke til medlemmer af Adoption & Samfund med begrundelse i deres arbejde i eller tilknytning til foreningen. Adoptionsprisen er tidligere givet til: y Læge Grete Teilmann for hendes banebrydende arbejde med tidlig pubertet hos adoptivbørn. y Psykolog Lars von der Lieth for hans livslange forskning, formidling og rådgivning inden for adoptionsområdet. y Psykolog Susanne Høeg for hendes mange initiativer og aktiviteter inden for rådgivning af adoptivfamilier. y Psykolog Niels Peter Rygaard for hans faglige engagement i tilknytningsproblemer og ikke mindst hans store, uegennyttige arbejde i projekt Fair Start med at uddanne personalet på børnehjem i hele verden. Hvis du har et forslag til, hvem der skal have Adoptionsprisen i 2014, bedes du senest den 1. oktober 2014 sende forslaget sammen med en kort motivation til ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Østjylland Generalforsamling og Adoption som familieform Tirsdag den 30. september afholder Lokalforeningen Østjylland den årlige generalforsamling. Herefter vil Jens Damkjær formand for Adoption og Samfund fortælle om Adoption som familieform Arrangementet finder sted i Fælleshuset Majsvænget 15 i Malling kl Indkaldelse til generalforsamling Valg af dirigent Valg af to stemmetællere Valg af referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse og godkendelse af regnskab Indkomne forslag Valg af bestyrelse: på valg Jonna Kallehave genopstiller Helle Andersen genopstiller Valg af delegerede til landforeningens generalforsamling Valg af revisor Adoption som familieform Mediernes historier om svigt, gebyrstigninger, åbne adoptioner, for og i mod transnationale adoptioner giver stof til eftertanke. Hvilke tanker gør vi os som forældre og kommende forældre til adopterede, når disse historier popper op, tør vi adoptere og hvordan bliver fremtidens adoptionssystem? Spørgsmålene er mange og Adoption som familieform er et oplæg til at få diskuteret og måske afklaret nogle af de mange spørgsmål som trænger sig på. Arrangementet er gratis, men af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig tilmelding til: Jeanette Lyk på mail Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, disse kan sendes til Jeanette Lyk på mail eller pr. post til Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mårslet Elda Olivia, 20 mdr. Frida Jus 8 årsfødselsdag foregik til hest. Hun er født i Kina. Nr

12 GEA (Gruppen af Eneadoptanter) en forening under Adoption & Samfund Indkaldelse til Årsmøde i GEA Søndag den kl ca., Østerbro Lilleskole, Sionsgade 5A, 2100 Kbh. Ø Det gælder også alle jer der venter! (Vi vil meget gerne se jer til årsmødet, I må gerne komme når det passer jer, til hele programmet, til frokost, eller kun til generalforsamlingen.) Program: Underholdning for børnene GEA inviterer til frokost Start på årsmødet Tilmelding: Senest den til (tlf ) af hensyn til indkøb af mad. (PS: Meddel gerne alder på jeres børn af hensyn til underholdningen.) Dagsorden for Årsmødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning ved formand Gitta Wörtwein 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved Jeanette (vil blive udleveret ved mødet) 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter 8. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling 9. Valg af revisor samt suppleant 10. Evt. Vi glæder os til at se jer! GEA s bestyrelse ADOPTION & SAMFUND Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland Temaaften med emnet Ser du mig Det adopterede barn i skolen v/familie-og psykoterapeut Michel Gorju Kan I kende os? David og Luisa er født i Colombia. At starte i skole er for de fleste børn et stort skift i deres liv og for det adopterede barn er det endnu et skift blandt alt for mange i et kort og turbulent liv. Temaaftenen sætter fokus på hvordan vi som forældre og skole kan forstå adoptivbarnets reaktioner og tilrettelægge barnets skoledag således, at vi støtter barnet i at få udbytte og en positiv oplevelse af skolen. Tid: Tirsdag den 18/10 kl Sted: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes vej 14, 4000 Roskilde Se mere på vores hjemmeside: Tilmelding og pris: Det er gratis for medlemmer at deltage. For ikke-medlemmer er prisen kr. 50,-. Vi sørger for sandwich og vand i pausen. Sidste frist: Bindende tilmelding skal ske senest den 10. nov til: I mailen skal oplyses deltagernavn/e, mobilnr., og medl.nr., som findes bag på bladet! Kontaktperson vedr. arrangementet: Maiken K. Nytofte-Bæk tlf. nr Noah kører traktor på økodagen. Noah er 5 år og født i Sydkorea. Du må meget gerne tage dit barns lærer med! 12 Adoption & Samfund

13 Bidrag efterlyses! I redaktionen planlægger vi disse fremtidige temanumre: Eliska, født i Tjekkiet, elsker dyr. Her med en lille ælling. 1. Adopterede børn og unge, der af forskellige årsager anbringes uden for hjemmet i kortere eller længere tid. Vi håber på input om: Aflastningsfamilier, plejeforhold, institutionsforhold. Hvilke overvejelser har været i spil? Hvilke følelser? Hvordan har barn, forældre, søskende tacklet situationen? Hvad var årsagerne? Arbejdet med anbragte adopterede. Hvordan bevares tilknytningen til familien bedst muligt? Hvordan bearbejder man de følelser, som anbringelsen aktiverer? At komme tilbage til familien. Hvordan skaber man et familieliv efter en anbringelse? Hvordan tilrettelægges overgangene fra aflastningsfamilie til egen familie bedst muligt? Vi vil gerne have belyst alle aspekter og håber derfor på input fra fagfolk, forældre, adopterede, som har været anbragt, aflastningsfamilier, plejefamilier, oprindelige familier. 2. Kønsidentitet og internationalt adopterede Hvordan føles det for drenge eller unge mænd adopteret fra Asien, at de bliver opfattet som ikke-maskuline og afseksualiserede, og at de ikke ses og beskrives som seksuelle væsener og attraktive seksualpartnere? Eller for asiatiske piger og kvinder, at de omvendt bliver gjort til genstand for overdreven seksualisering? Hvilke kønsfordomme mødes man med, hvis man har en anden hudfarve end det danske flertal? Eller hvis man som kvinde ikke har eller kan få langt glat eller bølget hår? Mister man som mand status, hvis man ikke er særlig høj i et samfund hvor højde i sig selv er forbundet med status? Vi efterlyser indlæg af enhver slags: erfaringer eller oplevelser, synspunkter eller teorier eller blot ideer til artikler eller interviews om emnet. Til tasterne og send dit bidrag til: Vi har ikke sat dato på temanumrene endnu. Frida Ju og Kusine Karla My på ferie. Frida er 8 år og født i Kina. De bedste hilsner Redaktionen GEA (Gruppen af Eneadoptanter) en forening under Adoption & Samfund Den manglende far i eneadoptant familien Hvad betyder det for vores børn, at der ikke er en far tilstede? Hvordan kan vi håndtere dette? Kom og hør psykolog Lene Kamm holde et kort oplæg om emnet, og diskuter dine tanker/bekymringer og iagttagelser med hende og andre eneadoptanter. Tid: Søndag den kl Sted: Østerbro Lilleskole, Sionsgade 5A, 2100 København Ø. Arrangør: GEA (Gruppen af Eneadoptanter). Tilmelding: Indbetal 50 kr. på vores konto, reg.nr. 5369, kontonr Skriv en mail til med hvor mange I kommer, og hvor gamle børnene er. Kun for medlemmer af GEA (Indmeldelse kan ske via hjemmesiden og koster 100 kr. årligt). Begrænset antal pladser. Sidste frist: GEA sørger for kaffe, te, og kage samt børnepasning. Børnepasningen foregår enten på den udendørs legeplads eller i biblioteket/ legerummet lige ved siden af mødelokalet. Nr

14 LOKALFORENINGER Her finder du din lokalforening. Ikke alle har hjemmesider. Er du i tvivl om dit tilhørsforhold, så se under adresser og links på wvw.adoption.dk Lokalforeninger i Region Nordjylland Nordjylland Else Jungersen Overbye, Parallelvej 12, Nørhalne, 9430 Vadum Web: nordjylland.adoption.dk Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Midtjylland Gudenåen Mona Østergård, Sanglærkevej 12, Mønsted, 8800 Viborg Web: gudenaaen.adoption.dk Mail: Tlf.: Vestjylland Charlotte Christensen, Ringkøbingvej 1, 7400 Herning Web: vestjylland.adoption.dk Mail: Tlf.: Østjylland Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mårslet Mail: tlf.: Web: oestjylland.adoption.dk Lokalforeninger i Region Syddanmark Sydvestjylland Jørn K. Pedersen, Prangeager 38, 7120 Vejle Øst Web: sydvestjylland.adoption.dk Mail: Tlf.: Sydøstjylland Ulla Grau, Hydevadvej 28, 6270 Rødekro Mail: Tlf.: Fyn Sanne Pedersen, Lundsbjergvej 38, 5863 Ferritslev Web: fyn adoption.dk Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Sjælland Sydsjælland Pia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 Næstved Mail: Tlf.: Midt- og Vestsjælland Lene Borg, Tveje-Merløse 28, 4300 Holbæk Web: midtogvestsjaelland-adoption.dk Mail: Tlf.: Lokalforeninger i Region Hovedstaden København Kurt Nielsen, Lyshøj Allé 15, 3 tv., 2500 Valby Web: koebenhavn.adoption.dk Mail: Tlf.: Københavns Omegn Elisabeth Rolffes Becker, Trongårdsvej 13A, 2800 Lyngby Web: koebenhavnsomegn.adoption.dk Mail: Tlf.: Nordsjælland Lis Harmundal Mail: Bornholm VAKANT Mail: LANDEGRUPPER/INTERESSEGRUPPER Bolivia Anette Buch-Illing, Sanne Otbo, Jeanette Kristensen, Bulgarien Anna Maria Poulsen bulgarien.adoption.dk Burkinagruppen Benedikte Lohse Kollundvej 38, 2770 Kastrup, tlf burkinagruppen.dk Colombia Kate Nielsen tlf Danmark Helle Lykke Krænkerupvej 6, 4270 Høng, tlf (mail via denne adresse) Ecuador Sanne Hasseris Etiopien Jens L. Tranholm Damkjær tlf Guatemala Anni Bech Nielsen tlf Hviderusland Indien Svend Erik Holm, tlf Kaliningrad/Moskva Helle Pedersen, tlf Kina Søren Lodberg Hjortevej 17, 7100 Vejle, tlf Landegruppe for Sydkorea Sisse Jacobsen, Engdraget 25, 3450 Allerød tlf Nepal Hanne og Hans Doktor tlf , Nigeria Medlemskontakt: Yvonne Hegaard Hansen tlf Peru Anette Bach Jensen Oksebjerg 2, 8700 Horsens, tlf eller Rumænien Lars Birk Sørensen tlf Sri Lanka (Dansk Sri Lanka Forening) Henrik Sloth Syrenvej 3, 6600 Vejen tlf Sydafrika Laila Broberg Rebekkavej 12, 1. sal, 2900 Hellerup, tlf Thailand Mette Juul Andersen Vangeleddet 32, 4760 Vordingborg, tlf Tjekkiet Anne-Lise Balle Lucernevej 16, 5210 Odense NV, tlf tjekkiet.adoption.dk Vietnam Jeanett Stefansen Teglværksbakken 31, 2900 Hellerup, tlf Interessegrupper Bal Vikas Venner, Indien Annette Havemann Linnet, tlf Hanne Juhl Holm, tlf Colombia Fanas venner Ulla Gehlert, Julagervænget 22, 5260 Odense S, tlf , Eneadoptanter (GEA) Gitta Wörtwein, tlf Maria Thomasson, tlf Børnehjemmet Palna, Indien Mette Thomsen, tlf Gruppen af adoptivforældre til børn med handicap Bernadette Marsh 14 Adoption & Samfund

15 HVEM KAN JEG SPØRGE? Der er flere veje til hjælp alle adoptanter, adopterede, fagpersoner og andre med spørgsmål er velkomne til at ringe. Det er gratis og anonymt, og medlemskab af foreningen er ikke nødvendigt. Adoption & Samfund har rådgivere, der vejleder forud for adoptionen, efter hjemtagelsen af barn og op igennem opvæksten, hvis du støder på problemer i forbindelse med institution, skole, familie, eller hvis du har brug for en psykolog eller et godt lægeligt råd. SAGSRÅDGIVERE Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål om adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsprocessen fra de første overvejelser om adoption, til adoptionsbevillingen er givet. Kan man skifte sagsbehandler? Hvornår er det tidlig pubertet? FAGLIGE RÅDGIVERE OG TEMARÅDGIVERE Her kan du få hjælp, hvis du støder på problemer i forbindelse med institution, skole, familie, eller hvis du har brug for en psykolog eller et godt lægeligt råd. Andre temaer kan være adoption af større børn, teenagere i hjemmet eller eneadoption. ADOPTIONSLINJEN På Adoptionslinjen stiller voksne adopterede sig til rådighed for dine spørgsmål. Hvordan er det at rejse tilbage? EKSTERNE RÅDGIVERE Har du brug for længerevarende behandling, en bisidder til et møde eller andet, som ligger ud over den anonyme gratisrådgivning, kan du på denne liste finde en oversigt over fag personer med særlig adoptionsviden. Du skal regne med at betale for denne hjælp. POST ADOPTION SERVICES PAS er et offentligt tilbud til dig, der har hjemtaget barn inden for de sidste fem år. Der er en mindre egenbetaling. Tilbuddet varetages af Ankestyrelsen. Du kan finde den komplette liste over rådgivere på vores hjemmeside: Er du i tvivl om, hvilken rådgiver du skal bruge, eller kan du ikke finde kontaktinformationerne, så ring til foreningstelefonen eller send en mail til Rådgivningskoordinatoren kan også hjælpe med at finde frem til den rette rådgivning send en mail til Nr

16 ID-nr: Afs: Adoption & Samfund, Medlemsadministrationen, Vestergade 12, 2. sal, Postboks 13, 6200 Aabenraa ADOPTIONSKALENDER Husk, du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen Dato Tid og sted Arrangement Arrangør/kontakt Kl Café Rosenhaven, Hammelstrupvej 100, 2450 Kbh. SV Kl Tornbjerg Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ Kl Østerbro Lilleskole, Sionsgade 5A, 2100 Kbh. Ø Kl NH Hotel og Konference, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro Kl Østerbro Lilleskole, Sionsgade 5A, 2100 Kbh. Ø Kl Holsted Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted Kl Fælleshuset på Majsvænget 15, 8340 Malling Kl Villa Fjordhøj, Rådsmandsvej 23B, 4230 Skælskør Generalforsamling Efter Generalforsamlingen inviterer Lokalforeningen til en hyggelig brunchbuffet i caféen. Generalforsamling og foredrag med Jens Damkjær og Ina Dygaard over emnet: To formænd krydser spor Den manglende far i eneadoptant familien. Hvad betyder det for vores børn, at der ikke er en far tilstede? Hvordan vi kan håndtere dette? Generalforsamling og foredrag samt legeland for børnene. Indkaldelse til årsmøde i GEA Generalforsamling Generalforsamling og Adoption som familieform Bedsteforældrekursus For bedsteforældre og andre nære relationer til adoptivfamilien. LF København Tilmelding skal ske via vores hjemmeside. LF Fyn Fmd. Sanne Haagen Pedersen, tlf GEA Githa Wörtwein, LF Sydøstjylland Ulla Ursin Grau, GEA Githa Wörtwein, tlf , LF Sydvestjylland Lilian Vigtoft-Jessen, LF Østjylland Jeanette Lyk, Karen Fabricius Hansen, tlf Michel Gorju, tlf Kl HB-møde HB Kl Nørhalne Skole, Bygaden 24, Nørhalne, 9430 Vadum Kl Ringsted Sportcenter, Tværallé 8, 4100 Ringsted Kl Vermundsgade 40b, 3. sal, 2100 København Ø Kl Det Grønlandske Hus i Odense & Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk- Promenade 1, 5000 Odense C Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Kl Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Kl Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Kl på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde (Indgangen er lige overfor Folkeparken) Kl Fælleshuset på Majsvænget 15, 8340 Malling Generalforsamling og foredrag med Lone Skrubbeltrang. Generalforsamling og foredrag med Monica Lorenzo Pugholm med temaet: Fra din mave til min favn og et kulørt familieliv Familiekokkeskole i efterårsferien Abdul Jabbar Khan underviser i at fremstille indisk mad. Foredraget Tilbagerejse at rejse til barnets oprindelige land v/pas-konsulent Karen Fabricius Hansen Landsmøde og Landsgeneralforsamling Landsmødet har temaet: Adoption nu og i fremtiden Landsgeneralforsamling Konstituerende HB-møde Temaaften Ser du mig Det adopterede barn i skolen Det narrative perspektiv på adoptivbørns fortællinger LF Nordjylland Jens Næsby, tlf , LF Midt-og Vestsjælland Fmd. Lene Borg, tlf , LF Københavns omegn Tilmelding sker ved indbetaling af 75 kr. pr. pers. til kontonummer: LF Fyn Lone Lindberg, eller tlf HB Lene Borg, tlf HB Sekretariatet, tlf eller HB LF Midt-og Vestsjælland Maiken K. Nytofte-Bæk, tlf , LF Østjylland Jonna Kallehave, Se flere detaljer om arrangementerne på Optagelse til kalenderen: Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Adoption & Kulturmødet

Adoption & Kulturmødet AF6bupN_ Grundlæg Adoption & Kulturmødet To hænder, to farver Foreningssang for Adoption & Samfund En nat med frost, en bjørn i hi Vågner og er fri En sommermorgen vækket den Med en humlebi Du vækked mig

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen)

Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Vedtægter for Adoption & Samfund (landsforeningen) Navn 1. Foreningens navn er Adoption & Samfund (herefter forkortet til A & S). Formål 2. A & S er en dansk landsforening, hvis formål det er at varetage

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt februar 2010

ErhvervsKvindeNyt februar 2010 ErhvervsKvindeNyt februar 2010 Næste arrangement: Virksomhedsbesøg hos Rynkeby Foods A/S - fokus på Nordens største inden for juice og saft onsdag den 10. februar 2010 kl. 18.30 21.30 Rynkeby Foods A/S'

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Middelfart Pensionistforening

Middelfart Pensionistforening Middelfart Pensionistforening Program udsendt februar 2016 næste program juni 2016. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Dog ikke onsdag, den 23. marts (onsdag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Velkommen til martsmødet. Tirsdag, den 20. marts kl. 18:00 Generalforsamling og mød Sussanne Priebe Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program 18:00 Vi

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere