I D R Æ T S H U S E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I D R Æ T S H U S E T"

Transkript

1 I D R Æ T S H U S E T Idrætshuset Et kick Åbning 2004 Idrætshuset åbnede 1. november 2004 med 4 fuldtidsmedarbejdere i en gammel chokoladefabrik på Nørrebro. Bygningerne blev malet og sat i stand i et samarbejde mellem brugere, ansatte og medlemmer af IFK98. Aktivitetslokalerne omfattede undervisningslokaler, en cafe, en netcafe, en idrætssal, et fitnesscenter og en klatrevæg. IFK havde i 2004 en koordinator, ca 200 medlemmer og 18 idrætsaktiviteter I 2014 har Idrætshuset 17 tværfaglige medarbejdere ansat, hvoraf 7 er på deltid eller i løntilskud. IFK98 har et sekretariat med 3 ansatte, ca 330 medlemmer og 36 idræts-aktiviteter på tværs af København. Idrætshuset har udvidet med et nyt lejemål på 124 m2 til nye mentale sundhedstilbud.

2 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets første kurser " Idræt, kost og kommunikation - et 8 ugers kursus i 2005 " Idrætsfestivalen i Vejle har alle årene været et tilløbsstykke for både Idrætshusets brugere og IFK s medlemmer og medarbejdere. Sportsstævner Sund By-løbet Idrætshuset afvikler i samarbejde med IFK og DAI Sund By motionsløb for brugere og medarbejdere i psykiatrien. Løbet har været afholdt i Fælledparken og Østerbro Stadion men er nu rykket til Søndermarken på Frederiksberg Sjælland på tværs 2008 Disse 4 herrer kørte Sjælland tyndt med hinanden. 183 km blev der cyklet - over små bakker, ad større og mindre veje, i sol og blæst... "Det var ret hårdt - men det hele værd," siger Rune, som i dag er spinning instruktør i IFK98. 2

3 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Ferieture i samarbejde med IFK og DAI La Santa, Norge, Bornholm, Samsø, Sønderborg, Silkeborg med mere har været besøgt og nydt. Eksempler på nogle af Idrætshusets kurser gennem tiden Fremtidsfabrikken I september 2009 blev Fremtidsfabrikken skudt i gang. 2 fuldtidsmedarbejdere og en deltids medarbejder med erfaringskompetence blev ansat til at køre 20 ugers kurser for 12 unge kursister, hvor der var fokus på motion, kost, social mestring, uddannelse og arbejde. Siden 2009 har kurset fungeret med løbende optag. Ungetilbuddet er udvidet med flere pladser og omfatter nu også Ungehus CPH med ungeaften, studiestøtte, MinVej support, følgeordning, madlavning, ungdomsdivision mm. Medarbejderstaben er også udvidet og omfatter nu frivillige, studerende, praktikanter. 3

4 Idrætshuset har alle årene haft fokus på beskæftigelse. Både vejlednings- & afklarings forløb, men også kursus- forløb som skulle klæde brugere på til at søge job. Dette kursus blev afviklet 2 gange i 2010 og 83 % af kursisterne følte sig bedre rustet til arbejdsmarkedet og 67 % blev mere motiverede for at finde job. IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets fokus på beskæftigelse & uddannelse Idrætshuset har mange peers ansat. En peer er en medarbejder som har personlige erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom og som støtter andre i deres recovery. Ca % af de ansatte i IFK har erfaringer som tidligere eller nuværende bruger af det psykiatriske system. Forskningen viser at peer-medarbejdere er bedre end fagprofessionelle til at : modvirke drop-outs i forløb engagere borgere i selv at tage ansvar for deres liv inkludere borgere i fællesskaber indgyde mere håb og tro på sig selv og fremtiden NADA akupunktur har effekt Idrætshuset udbyder NADA-akupunkturforløb og indtil nu har ca 40 brugere haft god effekt. Det seneste hold i 2013 oplever at : fysisk uro er reduceret med 60 % psykisk uro er reduceret med 61 % søvnproblemer er reduceret med 71% muskelspændinger er reduceret med 68 % angst symptomer er reduceret med 82 % aggressioner er reduceret med 77 % irritabilitet er reduceret med 72 % energi er forøget med 52 % initiativ er forøget med 60 % tankemylder er reduceret med 61 % Manja - NADA specialist 4

5 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Røgfrit gårdmiljø 2014 I juni 2013 underskrev Idrætshuset charteret for Røgfrit København Det blev startskuddet til et langt røgreduktionsprojekt i huset. Der blev lavet brugerundersøgelser, som dannede baggrund for kommunikation og indsats i forhold til røgreduktion. Samtidig afviklede vi i samarbejde med sundhedshuset et røgreduktions-kursus med NADA, coaching og plastre. Flere kursister og medarbejdere er holdt op med at ryge Byorganisk projekt I forbindelse med røgreduktionsprojektet indledte vi et samarbejde med Gartneriet om aflevering af grønt affald til kompostering - imod at Gartneriet leverer krydderurter og andre spændende grønne sager til vores mobile drivhus. Idrætshusets fantastiske cafe I cafeen arbejder flere i job med løntilskud eller er i praktikforløb. Dagligt laver de sund og sanselig mad til mellem gæster. Det bliver til et sted mellem portioner, de gennem de sidste 10 år har langet over disken Cafeens mad er til daglig jubel fryd for både øjne, duft og smagsløg. Idrætshusets "ældste" medarbejder Michael har 10 års jubilæum i Idrætshuset maj 2015 og har den længste ansættelse i huset. Han har et fleksjob i cafeen og IFK. Det er ham vi spørger,når der skal opklares historier, flyttekasser, postkort, rutiner, stævner, skandaler mm. Michael svinger grydeskeerne i køkkenet og er spinning instruktør i IFK. Han har (haft) " gak i låget" som han siger - og er cafeens strenge, men sjove og hjertevarme tovholder. 5

6 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshuset tilbyder krop & recoveryforløb - som individuelle samtaler eller som gruppeforløb "Bliv mere dig selv mere i livet" Nøgleord for samværet Respekt: for den enkeltes egen oplevelse og tempo. Nærvær: at det er i nuet at forandring er mulig. Samspil: se og blive set. Møde og blive mødt som den du er. At høre til. Integritet: i accept af den person du er med tid til fordybelse Tryghed: vil sige at det som bliver sagt i gruppen forbliver i gruppen og er en forudsætning for at kunne skabe et trygt fællesskab. Temaer: Kropslig Intelligens vores krop ved mere end vi er bevidst om. At sætte ord på kroppens sansninger og følelser kan du åbne til en bredere forståelse af dig selv. Følg Idrætshuset, Fremtidsfabrikken og IFK på facebook. Her finder du løbende alle vores arrangementer. Eller se opslagstavlen i huset, som Monika står for. Coaching finde dine resurser og mulige handlinger hvad er dine værdier og hvordan kommer de til udtryk i dit liv. Eksistentielt sorg, ensomhed, døden, tro, overbevisning og finde sin retning er grundvilkår. Støtte til fordybelse sprogligt, følelsesmæssigt og kropsligt. Mindfullness nærvær. Se på sine tanker med kærlighed uden at dømme. Spiritualitet at have kontakt til at der er noget som er større end sig selv. 6

7 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Vi dokumenterer hvilken effekt husets indsatser har for brugerne.til det benytter vi kommunens kompasredskab, som tilpasses den enkelte/gruppen. Hver enkelte scorer selv ved start og slut. Eks. nedenfor: Vi benytter også et brugerstyret evalueringsredskab, FIT - som står for feedback Informed Treatment. Grafen nedenfor viser et forløb for en borger. Den sorte linje viser hans punktvise tilfredshed på følgende områder: Individuelt - personlige velbefindende nære relationer - familie, venner socialt - arbejde, uddannelse, bekendte generelt velbefindende Den grå linje viser hans punktvise tilfredshed med samarbejdet med vejlederen ud fra følgende parametre: Jeg følte mig (ikke) hørt, forstået og respekteret Vi arbejdede (ikke) med eller talte (ikke)om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer (ikke) til mig. Der manglede noget i dagens session / Alt i alt var dagens session passende for mig. 7

8 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets ideologi og menneskesyn Idrætshuset har sit udgangspunkt i den franske filosof Maurice Merleau-Pontys fænomenologiske tanker: Mennesket er i verden og det er i verden, det lærer sig selv at kende. Merleau-Pontys fænomenologi er et opgør med at skille krop og verden ad. Sjæl og legeme hænger sammen, sansning og tænkning hænger sammen. Vi kan ikke undslippe verden, som vi i hverdagen udforsker og lever vores liv i. Mennesket og verden er viklet ind i uadskillelige bånd. I Idrætshuset arbejder vi derfor med en kropslig læresætning, som bygger på jeg kan i forhold til den klassiske tradition jeg tænker. Kroppen bliver dermed en mening, som vi har med os, både når vi handler og når vi tænker. Kroppen er min måde at leve på. Det er gennem kroppen, jeg har en verden. Set i det perspektiv er det enkelte menneske unikt og ressourcefyldt og dets muligheder for handling i verden er allerede til stede gennem kroppens erfaringer. Vi tror på recovery!! Idrætshuset fokuserer på folkesundhed og livsstilsændringer gennem kurser og aktiviteter. Her arbejdes med en kombination af idræt, kost og arbejdsmarkedsrettede tiltag gennem recoveryorienterede processer. Aktiviteter og kurser skal være begribelige, håndterbare og meningsfulde. For at understøtte denne sammenhæng har Idrætshuset en tværfaglig og mangfoldig medarbejdergruppe, som har væsensforskellige kompetencer. Dette giver borgerne mulighed for at sammensætte deres eget rehabiliteringsprogram/forløb, så det bliver lige præcis begribeligt, meningsfuldt og håndterbart. Dermed understøttes den enkeltes sundheds-og recovery-proces bedst muligt. 8 Vi tror på at mennesker blomstre op efter psykisk sygdom

9 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Civilsamfundsdeltagelse og veje ud af det sociale system PARADISCO - workshop og dans - fredag i lige uger - Vesterbro kulturhus IFK98 har et sekretariat med træffetider, en masse kontorarbejdspladser til foreningens bestyrelse, frivillige, studerende og praktikanter. Foreningen får hele tiden nye medlemmer og har ca 36 forskellige idrætsaktiviteter spredt ud over hele Kbh. Seneste tiltag er ungdomsdivisionen - som et særlig fokusområde En af de måder Idrætshuset har arbejdet med veje ud af vores sociale system på er, at mange brugere gav udtryk for gerne at ville ud og finde en kæreste/ venner udenfor det socialpsykiatriske miljø. Vi undersøgte i en længere periode lokalmiljøernes tilbud i fællesskab ved at gå ud og besøge steder. Vi har fundet frem til følgende steder: ( Vesterbro) ( Islandsbrygge) ( Østerbro) Alle disse dansesteder er kendetegnet ved at : være rummelige dansen og danseglæden er i fokus, man kommer fordi man har lyst til at møde nye mennesker have frivillige ansat i garderoben, i baren, som sociale værter mm. Flere af Idrætshusets brugere og medarbejdere er nu frivillige i bl.a Paradisco. Det gør at flere brugere fra Idrætshuset nemmere siger ja til at mødes med andre på disse nye steder - for " vi kender jo Otto og Jacob, som arbejder der". Der ligger store udfordringer i at få opdyrket viden om alle de muligheder, som civilsamfundet kan tilbyde. I Idrætshuset har vi oplevet stor gevinst i erfaringsmedarbejdernes kompetencer og input - idet de allerede selv benytter disse tilbud - og gerne vil dele dem med andre. Dermed bliver brobygningen mere tilgængelig til fælles glæde for alle parter. 9

10 Min fortælling: Karin Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende bruger i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? At man tager sig af hinanden. Den gode mad. Ånden er, at vi er åbne over for hinanden. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Åbenhed og rummelighed. At dyrke motion selv om jeg ikke får det gjort så meget. Er kommet videre til Kofoeds Skole. Har lært at være rummelig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Halvvejs til paradis. Den gode mad og det sociale betyder meget. Frodig. Man er i øjenhøjde. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Blevet mere bevidst om sund mad. Lettere ved at komme ud af døren. Min rummelighed er blevet udvidet. Idrætshuset gør det er nemmere at sige ja til noget mere Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At prøve nye ting af. Der en base her, så man kan prøve nye ting af.

11 Min fortælling: Leane Nuværende bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg er kommet i huset i to år. Blev indlagt for tre år siden på Bispebjerg fra en medpatient. Jeg gik år og tog mig sammen. Så syg var jeg ikke. Googlede Idrætshuset og kendte Boliane. ( en instruktør i IFK) Jeg tænkte " Når hun kan - så kan jeg også" Jeg hæfter mig ved ånden i huset. Jeg var nervøs første gang og så kom Frode bare hen og spurgte, om jeg var ny her. Der skal være plads til alle men det er måske også lidt for blødsødent. Nogle gange må det gerne gøre lidt ondt, for at det rykker. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Ikke at være så dømmende det har jeg aldrig gjort og så alligevel. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Ubetinget kærlighed. Jeg ved godt det er stort. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har fået større selvværd. Er blevet bedre til at acceptere mig selv. Selv om jeg har det skidt så går der ikke længe før jeg kommer op igen. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Der ikke noget der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Man skal vende det negative til noget konstruktivt.

12 Min fortælling: Søren Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: bogholder på særlige vilkår i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Den gode stemning og ånd, som hersker her. Man taler ikke om sygdom, men om sundhed og det der fungerer, det man kan og har lyst til. Det betyder der ikke er så tung en stemning, som f.eks på andre steder, hvor folk med psykiske problemer kommer. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har taget den sunde livsstil til mig. Jeg har været ret overvægtig og har tabt mig meget. Men nu løber jeg to gange om ugen og spiser ret sundt. Det er i høj grad blevet en del af min hverdag. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Et rødt æble - eller måske et drivhus, som symbol på et sundt og varmt miljø, hvor man vokser sig styrke til. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har i høj grad fået færdigheder indenfor sundhed. Det mestrer jeg i min hverdag. Jeg bruger mit netværk herinde fra - og så har jeg fået rigtig mange nye færdigheder via mit job som bogholder gennem det sidste 1½ år. F.eks bedre koncentration, bedre til at samarbejde, søge nye udfordringer, indgå i arbejdsmiljøarbejde og personalemøder. At opbygge en ny arbejdsidentitet er udfordrende, men også virkelig givende. Bare det foregår i et tempo, hvor jeg kan klare det. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg er i gang med en rigtig god udvikling med mit arbejde - og den struktur det giver i mit liv. Det vil jeg bare gerne forsætte. Der ligger mange gode udviklingsmuligheder for mig i det job jeg har nu. Og det at jeg kun bruger det her sted som arbejdsplads nu - giver mig også en fornemmelse af at komme lidt mere væk fra socialpsykiatrien. Det føles godt.

13 Min fortælling: Ulla Nuværende MB-praktikant ( peer-medarbejder ) og bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg kender Idrætshuset fra en fysioterapeut på Frederiksberg hospital i forbindelse med min indlæggelse i januar / februar Kom til rundvisning første gang hos Birgit(frivillig) i forbindelse med udskrivning og "så er jeg kommet her lige siden og er her lige så meget som der hjemme" Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Den måde som man bliver mødt på. Man kan bare sætte sig ned og så kan man tude færdig. Og så komme videre. Rummelighed. Her er mange forskelligheder. Ser det med åbent sind. Plads til alle i stedet for at lukke nogen ude. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En stor familie. En have, hvor det blomstrer. Med ubetinget kærlighed. Respekt og tolerance. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed er for mig at sige fra. Det er jeg blevet meget mere opmærksom på. Fx har jeg sagt i forhold til mit kassererjob at det er stort for mig. At have opmærksomhed på at skabe håb giver håb. At sige ja fra mit hjerte. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har rykket mig rigtig meget siden jeg kom her første gang. Får lyst til at gøre endnu mere i at undervise. Bliver mindet om at acceptere min egen andel i tidligere situationer. At gøre mit allerbedste hver dag. Bliver mindet om de samtaler hos dig (Kurt - psykoterapeut). At det har gjort en stor forskel.

14 Min fortælling: Dan Nuværende bruger og kursist: NADA Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg havde det så dårligt da jeg tog ud på psykiatrisk afdeling i marts / april i år og ville gerne trappe ud af medicinen. De anbefalede Fountain House og via søgning på nettet dukkede Idrætshuset op. Jeg så de forskellige aktiviteter: Idræt, Nada og mindfulness. Jeg har hæftet mig ved, at der er plads til alle og oplever at personalet er der, når man har det dårligt. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg er blevet bedre til at takle hverdagen. Har været meget indadvendt og ikke ville vise mig selv frem. Nu går det fremad. Jeg er jo ikke syg psykiatrisk patient - er blevet bedre til at acceptere der hvor jeg er. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg er blevet bedre til at rumme andre. Spekulerer ikke helt så meget. Siger til mig selv" Nu skal du over og træne" og så ved jeg det hjælper. Jeg har en tro på at det bliver bedre. Jeg kan sige ja eller nej. Jeg udfordre mig selv med noget nyt. Og siger nej, der hvor jeg føler mig presset. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At tage nogle flere chancer. Ikke kun gå i fitness vil gerne prøve yoga og mindfulness. Bange for at dumme mig. Kunne tænke mig at slippe mine tvangstanker og turde være mere åben.

15 Min fortælling: Otto Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: Aktivitetsmedarbejder i IFK98 Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Stedets ånd, hvor man føler sig godt tilpas. Folk føler sig velkommen og mødt i øjenhøjde. Der er altid nogen som tager imod dig. Så har jeg lagt mærke til at der er ikke langt fra ide til handling - man kan bare sætte en seddel op på opslagstavlen og få ting til at ske, hvis man har "drivet". Der kommer ret mange personligheder, som gør miljøet mangfoldig. Det er ret enestående for det her sted. Der er også fantastisk mad herinde - og gode fysiske rammer til idræt, fester og klubaftner. Der er ikke meget der handler om hvorfor du ikke kom i tirsdags. I stedet er der fokus på de positive værdier - folk kommer herind for at få en god dag og bidrage til det gode fællesskab. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? At kunne være i flow. At kunne svinge mellem at være på arbejde og være (bruger) blandt venner gør, at der bliver en god livskraft herinde til at opbygge fællesskaber og aktiviteter. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Det har karakter af " Mit andet hjem". Jeg føler mig hjemme her - og det ved jeg at mange andre også gør. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg står for nogle ting, er ansvarlig for noget også selv jeg har dårlige dag - og det kan jeg godt. Jeg har lært at være vedholdende - jeg har gået meget fra tilbud til tilbud. Men her har jeg holdt fast i arbejdet, godt hjulpet af de helt specielle vilkår, man får her. Der er en rummelighed og nogle tætte arbejdsrelationer samt mulighed for supervision, som gør stedet unik og giver kvalitet Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret af at der kommer så mange her, som har så meget livskraft og drive - at de fællesskaber der optræder her vokser op nedefra. Det betyder at de folk der kommer her, bliver bedre til at hjælpe sig selv. Når man får nøgler til stedet og det er tilladt at lave fejl - så tør man påtage sig ansvar for f.eks frivillig aktiviteter. At blive mødt med nøgler er noget andet end at blive mødt af en lukket dør. Med den tillid og det ejerskab som brugerne tager, kommer fællesskaberne til at række ud over Idrætshuset og ud i byen, på dansesteder og musiksteder. Det skaber meget positiv glæde og energi for mig og mange andre, tror jeg.

16 Min fortælling: Rune Tidligere kursist: Idræt, kost og kommunikation 2005 Nuværende aktivitet: Instruktør og far Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Her er der ingen sarkasme. Det har jeg været slem til - og fandt ud af at det kunne såre mennesker. Men her er folk oprigtige og ærlige. Her er et godt netværk og fællesskab. F.eks cykler jeg sammen med nogen om onsdagen. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har fået et godt netværk igennem Idrætshuset. Jeg mødte også en sød kæreste gennem IFK, som har været god for mig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Logoet er jo den der skorsten med sportsfolk der oppe i skyen. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har lagt sarkasmen af mig, Jeg har lært at svømme. Jeg har taget instruktøruddannelse og webuddannelser. Jeg har lært hvor vigtigt det er bevæge sig og komme ud i frisk luft. Alle tingene bruger jeg i dag - enten i mit job som instruktør eller i min hverdag. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har fået det meget bedre og at jeg i dag har mere overskud til at være en god far for min søn, som har det svært. At jeg er glad for mit arbejde, min kæreste, mit netværk herinde og det liv jeg har. Og jeg vil blive ved med at bruge det her sted både som arbejdsplads og som netværkssted.

17 Min fortælling: Kenny Nuværende medarbejder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de knap tre år jeg har været medarbejder i Idrætshuset, har jeg særligt hæftet mig ved den rummelighed og ligeværdighed medarbejdergruppen udviser i mødet med de borgere der besøger os. Særligt har jeg hæftet mig ved de mange fantastiske livshistorier, som vores bruger fortæller. At de bruger som besøger Idrætshuset deler så meget mere end de psykiske sårbarheder de oplever, betyder for mig, at de føler sig trygge i vores samvær, hvilket er yderst vigtigt i vores arbejde med disse brugere af Idrætshuset. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du syntes er vigtigt for dig, og måske for din videre vej i livet? Det at lytte til et andet menneske har jeg taget med mig. Men ikke bare at lytte, men at lytte med en nysgerrighed, der betyder noget for det menneske jeg samtaler med. Når vores brugere føler sig lyttet til oplever jeg en relation som betyder noget. Det har jeg taget med mig fra min tid i Idrætshuset. Hvis du skulle give en metafor/billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En metafor for Idrætshuset vil være en bikube. Et sted der summer af liv og udvikling og hvor der er plads til alle. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed jeg vil fremhæve, som er blevet udviklet i mig i min tid i Idrætshuset er min måde at møde mennesker på. At møde et menneske fordomsfrit og med en tro på at det menneske gør det bedste det kan. Det tro på mennesket bruger jeg hver dag i mødet med de unge kursister, jeg er så privilegeret at arbejde sammen med. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Er der noget du bliver mindet om eller inspireret til at gøre mere af? Disse spørgsmål og svar bekræfter mig i, at Idrætshuset er et fantastisk sted. Både for medarbejder og de borgere der besøger os. Jeg bliver inspireret til selv at udvikle mig indenfor mit arbejdsområde, så jeg derved bliver endnu bedre i mødet med disse fantastiske mennesker, der dagligt besøger vores Idrætshus.

18 Min fortælling: Irene Nuværende leder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de snart 6 år jeg har været leder i huset, er en af de væsentligste værdier for mig, alle de interessante og eksistentielle samtaler vi, - kursister, brugere og medarbejdere - har om livet hen over den skønne frokost i cafeen. Jeg oplever cafeen som en eksistentiel og meningsfuld kaffesalon, hvor man kan hænge ud i sofaen, være filosofiske og tude uanset om man er bruger eller leder. Jeg har jo også dage, hvor stress eller livskriser indhenter mig. Derudover er Idrætshusets "varemærke" den rigdom, der ligger i at alle byder ind med noget forskelligt til fællesskabet og udvikling af stedet. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Rummeligheden og mangfoldigheden i huset har været en lang spændende rejse. At finde ud af at ikke alle medarbejdere og brugere synes at passe ind i modeller, kræver masser af åbne dialoger for at kunne være ved siden af hinanden på nye platforme. At skabe rammer hvor vi kan begå fejl og tale om det der er vigtigt - for at blive bedre - har ligeledes været en øjenåbner. Jeg er en dedikeret og ambitiøs kontrolfreak, så at lave bommerter (er ikke noget problem) men at indrømme dem og at sidde på hænderne for ikke at planlægge forud er stadig en udfordring. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Idrætshuset er en oase som rummer den vildeste kilde til samhørighed, livskraft, heling, ukuelighed, vildskab, ro, frihed, fysisk leg og latter.!! Manja kalder slottet her for en sand vitaminbombe. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? At der ikke er forskel på brugernes recovery-processer og medarbejdernes og jeg som leder kan kvalificere et mere recovery-faciliterende miljø ved at slippe styring, kontrol og ekspert-paraderne. At lytte nærværende og nysgerrigt. At udvikling sker ved konstruktiv og tydelig feedback. At øve mig i at være risikovillig, begå fejl og indrømme dem og vise brugere og medarbejdere mest mulig tillid. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret til at sætte mig mere ved oasens bred og nyde dens store rigdom.

19 Hvad står på ønskelisten for fremtiden? Hørt på vandrørene og til diverse fællesmøder Brugerne har udtrykt behov for og ønske om; bedre varmeforhold i salen aften og weekendåbent med både hygge, fitness og mad ønske om følgeordninger og borgerguide i systemet støtte og erfaringsnetværk for folk med psykiske problemer, som er i arbejde mindfulness-kurser udenfor normal arbejdstid ønsker om ressourceforløb i huset madlavnings og kost-kurser individuel kostvejledning dans og bevægelse som terapeutisk tilbud En NADA klinik handicap-parkering i gården Medarbejderne udtrykker behov for og ønske om: mindre bureaukrati og mere nærvær et hold mere i Fremtidsfabrikken bedre varmeforhold i salen et mere koordineret samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen og Sundhedsforvaltningen Forsæfølger... mere inddragelse af netværk og pårørende i de målrettede forløb flere ansættelser af erfaringsmedarbejdere og frivillige til følgeordninger, intro-forløb mm et digitalt kompas -redskab til aktivitets- og samværsområdet flere partnerskaber og aktiviteter med civilsamfundets organisationer

20 Forsættelse følger. Idrætshuset Hørsholmsgade København N mobil mail:

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Jeg, Michael, var ansat som handicaphjælper fra 1985 til 1996, hvor jeg havde 2 X 24-timers vagter om ugen i 11 år, og fik søvnproblemer. Og så knækker

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 1.. semester 2015 201 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Tiltag for at forebygge tvang

Tiltag for at forebygge tvang Tiltag for at forebygge tvang Fitness Boksebold Dartskive Isterninger Kuglevest/-dyne Wellness Musik som terapi Tirsdags tema-aften Stemmehøring Oplæring af nyt personale Hængekøje Drivhus Mestrings- /

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Recovery-stjernen. Udviklet af Joy MacKeith og Sara Burns fra Triangle Consulting i samarbejde med Mental Health Providers Forum

Recovery-stjernen. Udviklet af Joy MacKeith og Sara Burns fra Triangle Consulting i samarbejde med Mental Health Providers Forum Recovery-stjernen Udviklet af Joy MacKeith og Sara Burns fra Triangle Consulting i samarbejde med Mental Health Providers Forum Irene Bendtsen, Ishøj maj 2012 Recovery-stjernen Introduktion til recovery-stjernen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere