I D R Æ T S H U S E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I D R Æ T S H U S E T"

Transkript

1 I D R Æ T S H U S E T Idrætshuset Et kick Åbning 2004 Idrætshuset åbnede 1. november 2004 med 4 fuldtidsmedarbejdere i en gammel chokoladefabrik på Nørrebro. Bygningerne blev malet og sat i stand i et samarbejde mellem brugere, ansatte og medlemmer af IFK98. Aktivitetslokalerne omfattede undervisningslokaler, en cafe, en netcafe, en idrætssal, et fitnesscenter og en klatrevæg. IFK havde i 2004 en koordinator, ca 200 medlemmer og 18 idrætsaktiviteter I 2014 har Idrætshuset 17 tværfaglige medarbejdere ansat, hvoraf 7 er på deltid eller i løntilskud. IFK98 har et sekretariat med 3 ansatte, ca 330 medlemmer og 36 idræts-aktiviteter på tværs af København. Idrætshuset har udvidet med et nyt lejemål på 124 m2 til nye mentale sundhedstilbud.

2 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets første kurser " Idræt, kost og kommunikation - et 8 ugers kursus i 2005 " Idrætsfestivalen i Vejle har alle årene været et tilløbsstykke for både Idrætshusets brugere og IFK s medlemmer og medarbejdere. Sportsstævner Sund By-løbet Idrætshuset afvikler i samarbejde med IFK og DAI Sund By motionsløb for brugere og medarbejdere i psykiatrien. Løbet har været afholdt i Fælledparken og Østerbro Stadion men er nu rykket til Søndermarken på Frederiksberg Sjælland på tværs 2008 Disse 4 herrer kørte Sjælland tyndt med hinanden. 183 km blev der cyklet - over små bakker, ad større og mindre veje, i sol og blæst... "Det var ret hårdt - men det hele værd," siger Rune, som i dag er spinning instruktør i IFK98. 2

3 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Ferieture i samarbejde med IFK og DAI La Santa, Norge, Bornholm, Samsø, Sønderborg, Silkeborg med mere har været besøgt og nydt. Eksempler på nogle af Idrætshusets kurser gennem tiden Fremtidsfabrikken I september 2009 blev Fremtidsfabrikken skudt i gang. 2 fuldtidsmedarbejdere og en deltids medarbejder med erfaringskompetence blev ansat til at køre 20 ugers kurser for 12 unge kursister, hvor der var fokus på motion, kost, social mestring, uddannelse og arbejde. Siden 2009 har kurset fungeret med løbende optag. Ungetilbuddet er udvidet med flere pladser og omfatter nu også Ungehus CPH med ungeaften, studiestøtte, MinVej support, følgeordning, madlavning, ungdomsdivision mm. Medarbejderstaben er også udvidet og omfatter nu frivillige, studerende, praktikanter. 3

4 Idrætshuset har alle årene haft fokus på beskæftigelse. Både vejlednings- & afklarings forløb, men også kursus- forløb som skulle klæde brugere på til at søge job. Dette kursus blev afviklet 2 gange i 2010 og 83 % af kursisterne følte sig bedre rustet til arbejdsmarkedet og 67 % blev mere motiverede for at finde job. IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets fokus på beskæftigelse & uddannelse Idrætshuset har mange peers ansat. En peer er en medarbejder som har personlige erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom og som støtter andre i deres recovery. Ca % af de ansatte i IFK har erfaringer som tidligere eller nuværende bruger af det psykiatriske system. Forskningen viser at peer-medarbejdere er bedre end fagprofessionelle til at : modvirke drop-outs i forløb engagere borgere i selv at tage ansvar for deres liv inkludere borgere i fællesskaber indgyde mere håb og tro på sig selv og fremtiden NADA akupunktur har effekt Idrætshuset udbyder NADA-akupunkturforløb og indtil nu har ca 40 brugere haft god effekt. Det seneste hold i 2013 oplever at : fysisk uro er reduceret med 60 % psykisk uro er reduceret med 61 % søvnproblemer er reduceret med 71% muskelspændinger er reduceret med 68 % angst symptomer er reduceret med 82 % aggressioner er reduceret med 77 % irritabilitet er reduceret med 72 % energi er forøget med 52 % initiativ er forøget med 60 % tankemylder er reduceret med 61 % Manja - NADA specialist 4

5 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Røgfrit gårdmiljø 2014 I juni 2013 underskrev Idrætshuset charteret for Røgfrit København Det blev startskuddet til et langt røgreduktionsprojekt i huset. Der blev lavet brugerundersøgelser, som dannede baggrund for kommunikation og indsats i forhold til røgreduktion. Samtidig afviklede vi i samarbejde med sundhedshuset et røgreduktions-kursus med NADA, coaching og plastre. Flere kursister og medarbejdere er holdt op med at ryge Byorganisk projekt I forbindelse med røgreduktionsprojektet indledte vi et samarbejde med Gartneriet om aflevering af grønt affald til kompostering - imod at Gartneriet leverer krydderurter og andre spændende grønne sager til vores mobile drivhus. Idrætshusets fantastiske cafe I cafeen arbejder flere i job med løntilskud eller er i praktikforløb. Dagligt laver de sund og sanselig mad til mellem gæster. Det bliver til et sted mellem portioner, de gennem de sidste 10 år har langet over disken Cafeens mad er til daglig jubel fryd for både øjne, duft og smagsløg. Idrætshusets "ældste" medarbejder Michael har 10 års jubilæum i Idrætshuset maj 2015 og har den længste ansættelse i huset. Han har et fleksjob i cafeen og IFK. Det er ham vi spørger,når der skal opklares historier, flyttekasser, postkort, rutiner, stævner, skandaler mm. Michael svinger grydeskeerne i køkkenet og er spinning instruktør i IFK. Han har (haft) " gak i låget" som han siger - og er cafeens strenge, men sjove og hjertevarme tovholder. 5

6 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshuset tilbyder krop & recoveryforløb - som individuelle samtaler eller som gruppeforløb "Bliv mere dig selv mere i livet" Nøgleord for samværet Respekt: for den enkeltes egen oplevelse og tempo. Nærvær: at det er i nuet at forandring er mulig. Samspil: se og blive set. Møde og blive mødt som den du er. At høre til. Integritet: i accept af den person du er med tid til fordybelse Tryghed: vil sige at det som bliver sagt i gruppen forbliver i gruppen og er en forudsætning for at kunne skabe et trygt fællesskab. Temaer: Kropslig Intelligens vores krop ved mere end vi er bevidst om. At sætte ord på kroppens sansninger og følelser kan du åbne til en bredere forståelse af dig selv. Følg Idrætshuset, Fremtidsfabrikken og IFK på facebook. Her finder du løbende alle vores arrangementer. Eller se opslagstavlen i huset, som Monika står for. Coaching finde dine resurser og mulige handlinger hvad er dine værdier og hvordan kommer de til udtryk i dit liv. Eksistentielt sorg, ensomhed, døden, tro, overbevisning og finde sin retning er grundvilkår. Støtte til fordybelse sprogligt, følelsesmæssigt og kropsligt. Mindfullness nærvær. Se på sine tanker med kærlighed uden at dømme. Spiritualitet at have kontakt til at der er noget som er større end sig selv. 6

7 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Vi dokumenterer hvilken effekt husets indsatser har for brugerne.til det benytter vi kommunens kompasredskab, som tilpasses den enkelte/gruppen. Hver enkelte scorer selv ved start og slut. Eks. nedenfor: Vi benytter også et brugerstyret evalueringsredskab, FIT - som står for feedback Informed Treatment. Grafen nedenfor viser et forløb for en borger. Den sorte linje viser hans punktvise tilfredshed på følgende områder: Individuelt - personlige velbefindende nære relationer - familie, venner socialt - arbejde, uddannelse, bekendte generelt velbefindende Den grå linje viser hans punktvise tilfredshed med samarbejdet med vejlederen ud fra følgende parametre: Jeg følte mig (ikke) hørt, forstået og respekteret Vi arbejdede (ikke) med eller talte (ikke)om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer (ikke) til mig. Der manglede noget i dagens session / Alt i alt var dagens session passende for mig. 7

8 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets ideologi og menneskesyn Idrætshuset har sit udgangspunkt i den franske filosof Maurice Merleau-Pontys fænomenologiske tanker: Mennesket er i verden og det er i verden, det lærer sig selv at kende. Merleau-Pontys fænomenologi er et opgør med at skille krop og verden ad. Sjæl og legeme hænger sammen, sansning og tænkning hænger sammen. Vi kan ikke undslippe verden, som vi i hverdagen udforsker og lever vores liv i. Mennesket og verden er viklet ind i uadskillelige bånd. I Idrætshuset arbejder vi derfor med en kropslig læresætning, som bygger på jeg kan i forhold til den klassiske tradition jeg tænker. Kroppen bliver dermed en mening, som vi har med os, både når vi handler og når vi tænker. Kroppen er min måde at leve på. Det er gennem kroppen, jeg har en verden. Set i det perspektiv er det enkelte menneske unikt og ressourcefyldt og dets muligheder for handling i verden er allerede til stede gennem kroppens erfaringer. Vi tror på recovery!! Idrætshuset fokuserer på folkesundhed og livsstilsændringer gennem kurser og aktiviteter. Her arbejdes med en kombination af idræt, kost og arbejdsmarkedsrettede tiltag gennem recoveryorienterede processer. Aktiviteter og kurser skal være begribelige, håndterbare og meningsfulde. For at understøtte denne sammenhæng har Idrætshuset en tværfaglig og mangfoldig medarbejdergruppe, som har væsensforskellige kompetencer. Dette giver borgerne mulighed for at sammensætte deres eget rehabiliteringsprogram/forløb, så det bliver lige præcis begribeligt, meningsfuldt og håndterbart. Dermed understøttes den enkeltes sundheds-og recovery-proces bedst muligt. 8 Vi tror på at mennesker blomstre op efter psykisk sygdom

9 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Civilsamfundsdeltagelse og veje ud af det sociale system PARADISCO - workshop og dans - fredag i lige uger - Vesterbro kulturhus IFK98 har et sekretariat med træffetider, en masse kontorarbejdspladser til foreningens bestyrelse, frivillige, studerende og praktikanter. Foreningen får hele tiden nye medlemmer og har ca 36 forskellige idrætsaktiviteter spredt ud over hele Kbh. Seneste tiltag er ungdomsdivisionen - som et særlig fokusområde En af de måder Idrætshuset har arbejdet med veje ud af vores sociale system på er, at mange brugere gav udtryk for gerne at ville ud og finde en kæreste/ venner udenfor det socialpsykiatriske miljø. Vi undersøgte i en længere periode lokalmiljøernes tilbud i fællesskab ved at gå ud og besøge steder. Vi har fundet frem til følgende steder: ( Vesterbro) ( Islandsbrygge) ( Østerbro) Alle disse dansesteder er kendetegnet ved at : være rummelige dansen og danseglæden er i fokus, man kommer fordi man har lyst til at møde nye mennesker have frivillige ansat i garderoben, i baren, som sociale værter mm. Flere af Idrætshusets brugere og medarbejdere er nu frivillige i bl.a Paradisco. Det gør at flere brugere fra Idrætshuset nemmere siger ja til at mødes med andre på disse nye steder - for " vi kender jo Otto og Jacob, som arbejder der". Der ligger store udfordringer i at få opdyrket viden om alle de muligheder, som civilsamfundet kan tilbyde. I Idrætshuset har vi oplevet stor gevinst i erfaringsmedarbejdernes kompetencer og input - idet de allerede selv benytter disse tilbud - og gerne vil dele dem med andre. Dermed bliver brobygningen mere tilgængelig til fælles glæde for alle parter. 9

10 Min fortælling: Karin Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende bruger i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? At man tager sig af hinanden. Den gode mad. Ånden er, at vi er åbne over for hinanden. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Åbenhed og rummelighed. At dyrke motion selv om jeg ikke får det gjort så meget. Er kommet videre til Kofoeds Skole. Har lært at være rummelig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Halvvejs til paradis. Den gode mad og det sociale betyder meget. Frodig. Man er i øjenhøjde. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Blevet mere bevidst om sund mad. Lettere ved at komme ud af døren. Min rummelighed er blevet udvidet. Idrætshuset gør det er nemmere at sige ja til noget mere Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At prøve nye ting af. Der en base her, så man kan prøve nye ting af.

11 Min fortælling: Leane Nuværende bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg er kommet i huset i to år. Blev indlagt for tre år siden på Bispebjerg fra en medpatient. Jeg gik år og tog mig sammen. Så syg var jeg ikke. Googlede Idrætshuset og kendte Boliane. ( en instruktør i IFK) Jeg tænkte " Når hun kan - så kan jeg også" Jeg hæfter mig ved ånden i huset. Jeg var nervøs første gang og så kom Frode bare hen og spurgte, om jeg var ny her. Der skal være plads til alle men det er måske også lidt for blødsødent. Nogle gange må det gerne gøre lidt ondt, for at det rykker. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Ikke at være så dømmende det har jeg aldrig gjort og så alligevel. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Ubetinget kærlighed. Jeg ved godt det er stort. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har fået større selvværd. Er blevet bedre til at acceptere mig selv. Selv om jeg har det skidt så går der ikke længe før jeg kommer op igen. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Der ikke noget der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Man skal vende det negative til noget konstruktivt.

12 Min fortælling: Søren Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: bogholder på særlige vilkår i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Den gode stemning og ånd, som hersker her. Man taler ikke om sygdom, men om sundhed og det der fungerer, det man kan og har lyst til. Det betyder der ikke er så tung en stemning, som f.eks på andre steder, hvor folk med psykiske problemer kommer. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har taget den sunde livsstil til mig. Jeg har været ret overvægtig og har tabt mig meget. Men nu løber jeg to gange om ugen og spiser ret sundt. Det er i høj grad blevet en del af min hverdag. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Et rødt æble - eller måske et drivhus, som symbol på et sundt og varmt miljø, hvor man vokser sig styrke til. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har i høj grad fået færdigheder indenfor sundhed. Det mestrer jeg i min hverdag. Jeg bruger mit netværk herinde fra - og så har jeg fået rigtig mange nye færdigheder via mit job som bogholder gennem det sidste 1½ år. F.eks bedre koncentration, bedre til at samarbejde, søge nye udfordringer, indgå i arbejdsmiljøarbejde og personalemøder. At opbygge en ny arbejdsidentitet er udfordrende, men også virkelig givende. Bare det foregår i et tempo, hvor jeg kan klare det. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg er i gang med en rigtig god udvikling med mit arbejde - og den struktur det giver i mit liv. Det vil jeg bare gerne forsætte. Der ligger mange gode udviklingsmuligheder for mig i det job jeg har nu. Og det at jeg kun bruger det her sted som arbejdsplads nu - giver mig også en fornemmelse af at komme lidt mere væk fra socialpsykiatrien. Det føles godt.

13 Min fortælling: Ulla Nuværende MB-praktikant ( peer-medarbejder ) og bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg kender Idrætshuset fra en fysioterapeut på Frederiksberg hospital i forbindelse med min indlæggelse i januar / februar Kom til rundvisning første gang hos Birgit(frivillig) i forbindelse med udskrivning og "så er jeg kommet her lige siden og er her lige så meget som der hjemme" Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Den måde som man bliver mødt på. Man kan bare sætte sig ned og så kan man tude færdig. Og så komme videre. Rummelighed. Her er mange forskelligheder. Ser det med åbent sind. Plads til alle i stedet for at lukke nogen ude. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En stor familie. En have, hvor det blomstrer. Med ubetinget kærlighed. Respekt og tolerance. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed er for mig at sige fra. Det er jeg blevet meget mere opmærksom på. Fx har jeg sagt i forhold til mit kassererjob at det er stort for mig. At have opmærksomhed på at skabe håb giver håb. At sige ja fra mit hjerte. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har rykket mig rigtig meget siden jeg kom her første gang. Får lyst til at gøre endnu mere i at undervise. Bliver mindet om at acceptere min egen andel i tidligere situationer. At gøre mit allerbedste hver dag. Bliver mindet om de samtaler hos dig (Kurt - psykoterapeut). At det har gjort en stor forskel.

14 Min fortælling: Dan Nuværende bruger og kursist: NADA Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg havde det så dårligt da jeg tog ud på psykiatrisk afdeling i marts / april i år og ville gerne trappe ud af medicinen. De anbefalede Fountain House og via søgning på nettet dukkede Idrætshuset op. Jeg så de forskellige aktiviteter: Idræt, Nada og mindfulness. Jeg har hæftet mig ved, at der er plads til alle og oplever at personalet er der, når man har det dårligt. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg er blevet bedre til at takle hverdagen. Har været meget indadvendt og ikke ville vise mig selv frem. Nu går det fremad. Jeg er jo ikke syg psykiatrisk patient - er blevet bedre til at acceptere der hvor jeg er. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg er blevet bedre til at rumme andre. Spekulerer ikke helt så meget. Siger til mig selv" Nu skal du over og træne" og så ved jeg det hjælper. Jeg har en tro på at det bliver bedre. Jeg kan sige ja eller nej. Jeg udfordre mig selv med noget nyt. Og siger nej, der hvor jeg føler mig presset. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At tage nogle flere chancer. Ikke kun gå i fitness vil gerne prøve yoga og mindfulness. Bange for at dumme mig. Kunne tænke mig at slippe mine tvangstanker og turde være mere åben.

15 Min fortælling: Otto Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: Aktivitetsmedarbejder i IFK98 Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Stedets ånd, hvor man føler sig godt tilpas. Folk føler sig velkommen og mødt i øjenhøjde. Der er altid nogen som tager imod dig. Så har jeg lagt mærke til at der er ikke langt fra ide til handling - man kan bare sætte en seddel op på opslagstavlen og få ting til at ske, hvis man har "drivet". Der kommer ret mange personligheder, som gør miljøet mangfoldig. Det er ret enestående for det her sted. Der er også fantastisk mad herinde - og gode fysiske rammer til idræt, fester og klubaftner. Der er ikke meget der handler om hvorfor du ikke kom i tirsdags. I stedet er der fokus på de positive værdier - folk kommer herind for at få en god dag og bidrage til det gode fællesskab. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? At kunne være i flow. At kunne svinge mellem at være på arbejde og være (bruger) blandt venner gør, at der bliver en god livskraft herinde til at opbygge fællesskaber og aktiviteter. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Det har karakter af " Mit andet hjem". Jeg føler mig hjemme her - og det ved jeg at mange andre også gør. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg står for nogle ting, er ansvarlig for noget også selv jeg har dårlige dag - og det kan jeg godt. Jeg har lært at være vedholdende - jeg har gået meget fra tilbud til tilbud. Men her har jeg holdt fast i arbejdet, godt hjulpet af de helt specielle vilkår, man får her. Der er en rummelighed og nogle tætte arbejdsrelationer samt mulighed for supervision, som gør stedet unik og giver kvalitet Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret af at der kommer så mange her, som har så meget livskraft og drive - at de fællesskaber der optræder her vokser op nedefra. Det betyder at de folk der kommer her, bliver bedre til at hjælpe sig selv. Når man får nøgler til stedet og det er tilladt at lave fejl - så tør man påtage sig ansvar for f.eks frivillig aktiviteter. At blive mødt med nøgler er noget andet end at blive mødt af en lukket dør. Med den tillid og det ejerskab som brugerne tager, kommer fællesskaberne til at række ud over Idrætshuset og ud i byen, på dansesteder og musiksteder. Det skaber meget positiv glæde og energi for mig og mange andre, tror jeg.

16 Min fortælling: Rune Tidligere kursist: Idræt, kost og kommunikation 2005 Nuværende aktivitet: Instruktør og far Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Her er der ingen sarkasme. Det har jeg været slem til - og fandt ud af at det kunne såre mennesker. Men her er folk oprigtige og ærlige. Her er et godt netværk og fællesskab. F.eks cykler jeg sammen med nogen om onsdagen. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har fået et godt netværk igennem Idrætshuset. Jeg mødte også en sød kæreste gennem IFK, som har været god for mig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Logoet er jo den der skorsten med sportsfolk der oppe i skyen. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har lagt sarkasmen af mig, Jeg har lært at svømme. Jeg har taget instruktøruddannelse og webuddannelser. Jeg har lært hvor vigtigt det er bevæge sig og komme ud i frisk luft. Alle tingene bruger jeg i dag - enten i mit job som instruktør eller i min hverdag. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har fået det meget bedre og at jeg i dag har mere overskud til at være en god far for min søn, som har det svært. At jeg er glad for mit arbejde, min kæreste, mit netværk herinde og det liv jeg har. Og jeg vil blive ved med at bruge det her sted både som arbejdsplads og som netværkssted.

17 Min fortælling: Kenny Nuværende medarbejder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de knap tre år jeg har været medarbejder i Idrætshuset, har jeg særligt hæftet mig ved den rummelighed og ligeværdighed medarbejdergruppen udviser i mødet med de borgere der besøger os. Særligt har jeg hæftet mig ved de mange fantastiske livshistorier, som vores bruger fortæller. At de bruger som besøger Idrætshuset deler så meget mere end de psykiske sårbarheder de oplever, betyder for mig, at de føler sig trygge i vores samvær, hvilket er yderst vigtigt i vores arbejde med disse brugere af Idrætshuset. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du syntes er vigtigt for dig, og måske for din videre vej i livet? Det at lytte til et andet menneske har jeg taget med mig. Men ikke bare at lytte, men at lytte med en nysgerrighed, der betyder noget for det menneske jeg samtaler med. Når vores brugere føler sig lyttet til oplever jeg en relation som betyder noget. Det har jeg taget med mig fra min tid i Idrætshuset. Hvis du skulle give en metafor/billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En metafor for Idrætshuset vil være en bikube. Et sted der summer af liv og udvikling og hvor der er plads til alle. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed jeg vil fremhæve, som er blevet udviklet i mig i min tid i Idrætshuset er min måde at møde mennesker på. At møde et menneske fordomsfrit og med en tro på at det menneske gør det bedste det kan. Det tro på mennesket bruger jeg hver dag i mødet med de unge kursister, jeg er så privilegeret at arbejde sammen med. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Er der noget du bliver mindet om eller inspireret til at gøre mere af? Disse spørgsmål og svar bekræfter mig i, at Idrætshuset er et fantastisk sted. Både for medarbejder og de borgere der besøger os. Jeg bliver inspireret til selv at udvikle mig indenfor mit arbejdsområde, så jeg derved bliver endnu bedre i mødet med disse fantastiske mennesker, der dagligt besøger vores Idrætshus.

18 Min fortælling: Irene Nuværende leder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de snart 6 år jeg har været leder i huset, er en af de væsentligste værdier for mig, alle de interessante og eksistentielle samtaler vi, - kursister, brugere og medarbejdere - har om livet hen over den skønne frokost i cafeen. Jeg oplever cafeen som en eksistentiel og meningsfuld kaffesalon, hvor man kan hænge ud i sofaen, være filosofiske og tude uanset om man er bruger eller leder. Jeg har jo også dage, hvor stress eller livskriser indhenter mig. Derudover er Idrætshusets "varemærke" den rigdom, der ligger i at alle byder ind med noget forskelligt til fællesskabet og udvikling af stedet. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Rummeligheden og mangfoldigheden i huset har været en lang spændende rejse. At finde ud af at ikke alle medarbejdere og brugere synes at passe ind i modeller, kræver masser af åbne dialoger for at kunne være ved siden af hinanden på nye platforme. At skabe rammer hvor vi kan begå fejl og tale om det der er vigtigt - for at blive bedre - har ligeledes været en øjenåbner. Jeg er en dedikeret og ambitiøs kontrolfreak, så at lave bommerter (er ikke noget problem) men at indrømme dem og at sidde på hænderne for ikke at planlægge forud er stadig en udfordring. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Idrætshuset er en oase som rummer den vildeste kilde til samhørighed, livskraft, heling, ukuelighed, vildskab, ro, frihed, fysisk leg og latter.!! Manja kalder slottet her for en sand vitaminbombe. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? At der ikke er forskel på brugernes recovery-processer og medarbejdernes og jeg som leder kan kvalificere et mere recovery-faciliterende miljø ved at slippe styring, kontrol og ekspert-paraderne. At lytte nærværende og nysgerrigt. At udvikling sker ved konstruktiv og tydelig feedback. At øve mig i at være risikovillig, begå fejl og indrømme dem og vise brugere og medarbejdere mest mulig tillid. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret til at sætte mig mere ved oasens bred og nyde dens store rigdom.

19 Hvad står på ønskelisten for fremtiden? Hørt på vandrørene og til diverse fællesmøder Brugerne har udtrykt behov for og ønske om; bedre varmeforhold i salen aften og weekendåbent med både hygge, fitness og mad ønske om følgeordninger og borgerguide i systemet støtte og erfaringsnetværk for folk med psykiske problemer, som er i arbejde mindfulness-kurser udenfor normal arbejdstid ønsker om ressourceforløb i huset madlavnings og kost-kurser individuel kostvejledning dans og bevægelse som terapeutisk tilbud En NADA klinik handicap-parkering i gården Medarbejderne udtrykker behov for og ønske om: mindre bureaukrati og mere nærvær et hold mere i Fremtidsfabrikken bedre varmeforhold i salen et mere koordineret samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen og Sundhedsforvaltningen Forsæfølger... mere inddragelse af netværk og pårørende i de målrettede forløb flere ansættelser af erfaringsmedarbejdere og frivillige til følgeordninger, intro-forløb mm et digitalt kompas -redskab til aktivitets- og samværsområdet flere partnerskaber og aktiviteter med civilsamfundets organisationer

20 Forsættelse følger. Idrætshuset Hørsholmsgade København N mobil mail:

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED

ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED 16 UGERS RYGESTOPFORLØB MED UNDERVISNING, NADA OG COACHING FOR BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER Evalueringsrapporten er udarbejdet februar 2014 af Manja

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

RECOVERY gennem Idræt for sindslidende

RECOVERY gennem Idræt for sindslidende Ballerup-Seminariet, forår 2008 Bachelorprojekt i Pædagogik RECOVERY gennem Idræt for sindslidende (Sport for mentally suffering, see ENGLISH SUMMARY, chapter XIII) Forfatteren alene er ansvarlig for bachelorprojektets

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen Musikterapi Socialpsykiatrien Aarhus Kommune Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen 1 Kære Læser I denne rapport er det først og fremmest brugerne der kommer til orde. Alle brugere der har fået musikterapi

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere