I D R Æ T S H U S E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I D R Æ T S H U S E T"

Transkript

1 I D R Æ T S H U S E T Idrætshuset Et kick Åbning 2004 Idrætshuset åbnede 1. november 2004 med 4 fuldtidsmedarbejdere i en gammel chokoladefabrik på Nørrebro. Bygningerne blev malet og sat i stand i et samarbejde mellem brugere, ansatte og medlemmer af IFK98. Aktivitetslokalerne omfattede undervisningslokaler, en cafe, en netcafe, en idrætssal, et fitnesscenter og en klatrevæg. IFK havde i 2004 en koordinator, ca 200 medlemmer og 18 idrætsaktiviteter I 2014 har Idrætshuset 17 tværfaglige medarbejdere ansat, hvoraf 7 er på deltid eller i løntilskud. IFK98 har et sekretariat med 3 ansatte, ca 330 medlemmer og 36 idræts-aktiviteter på tværs af København. Idrætshuset har udvidet med et nyt lejemål på 124 m2 til nye mentale sundhedstilbud.

2 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets første kurser " Idræt, kost og kommunikation - et 8 ugers kursus i 2005 " Idrætsfestivalen i Vejle har alle årene været et tilløbsstykke for både Idrætshusets brugere og IFK s medlemmer og medarbejdere. Sportsstævner Sund By-løbet Idrætshuset afvikler i samarbejde med IFK og DAI Sund By motionsløb for brugere og medarbejdere i psykiatrien. Løbet har været afholdt i Fælledparken og Østerbro Stadion men er nu rykket til Søndermarken på Frederiksberg Sjælland på tværs 2008 Disse 4 herrer kørte Sjælland tyndt med hinanden. 183 km blev der cyklet - over små bakker, ad større og mindre veje, i sol og blæst... "Det var ret hårdt - men det hele værd," siger Rune, som i dag er spinning instruktør i IFK98. 2

3 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Ferieture i samarbejde med IFK og DAI La Santa, Norge, Bornholm, Samsø, Sønderborg, Silkeborg med mere har været besøgt og nydt. Eksempler på nogle af Idrætshusets kurser gennem tiden Fremtidsfabrikken I september 2009 blev Fremtidsfabrikken skudt i gang. 2 fuldtidsmedarbejdere og en deltids medarbejder med erfaringskompetence blev ansat til at køre 20 ugers kurser for 12 unge kursister, hvor der var fokus på motion, kost, social mestring, uddannelse og arbejde. Siden 2009 har kurset fungeret med løbende optag. Ungetilbuddet er udvidet med flere pladser og omfatter nu også Ungehus CPH med ungeaften, studiestøtte, MinVej support, følgeordning, madlavning, ungdomsdivision mm. Medarbejderstaben er også udvidet og omfatter nu frivillige, studerende, praktikanter. 3

4 Idrætshuset har alle årene haft fokus på beskæftigelse. Både vejlednings- & afklarings forløb, men også kursus- forløb som skulle klæde brugere på til at søge job. Dette kursus blev afviklet 2 gange i 2010 og 83 % af kursisterne følte sig bedre rustet til arbejdsmarkedet og 67 % blev mere motiverede for at finde job. IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets fokus på beskæftigelse & uddannelse Idrætshuset har mange peers ansat. En peer er en medarbejder som har personlige erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom og som støtter andre i deres recovery. Ca % af de ansatte i IFK har erfaringer som tidligere eller nuværende bruger af det psykiatriske system. Forskningen viser at peer-medarbejdere er bedre end fagprofessionelle til at : modvirke drop-outs i forløb engagere borgere i selv at tage ansvar for deres liv inkludere borgere i fællesskaber indgyde mere håb og tro på sig selv og fremtiden NADA akupunktur har effekt Idrætshuset udbyder NADA-akupunkturforløb og indtil nu har ca 40 brugere haft god effekt. Det seneste hold i 2013 oplever at : fysisk uro er reduceret med 60 % psykisk uro er reduceret med 61 % søvnproblemer er reduceret med 71% muskelspændinger er reduceret med 68 % angst symptomer er reduceret med 82 % aggressioner er reduceret med 77 % irritabilitet er reduceret med 72 % energi er forøget med 52 % initiativ er forøget med 60 % tankemylder er reduceret med 61 % Manja - NADA specialist 4

5 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Røgfrit gårdmiljø 2014 I juni 2013 underskrev Idrætshuset charteret for Røgfrit København Det blev startskuddet til et langt røgreduktionsprojekt i huset. Der blev lavet brugerundersøgelser, som dannede baggrund for kommunikation og indsats i forhold til røgreduktion. Samtidig afviklede vi i samarbejde med sundhedshuset et røgreduktions-kursus med NADA, coaching og plastre. Flere kursister og medarbejdere er holdt op med at ryge Byorganisk projekt I forbindelse med røgreduktionsprojektet indledte vi et samarbejde med Gartneriet om aflevering af grønt affald til kompostering - imod at Gartneriet leverer krydderurter og andre spændende grønne sager til vores mobile drivhus. Idrætshusets fantastiske cafe I cafeen arbejder flere i job med løntilskud eller er i praktikforløb. Dagligt laver de sund og sanselig mad til mellem gæster. Det bliver til et sted mellem portioner, de gennem de sidste 10 år har langet over disken Cafeens mad er til daglig jubel fryd for både øjne, duft og smagsløg. Idrætshusets "ældste" medarbejder Michael har 10 års jubilæum i Idrætshuset maj 2015 og har den længste ansættelse i huset. Han har et fleksjob i cafeen og IFK. Det er ham vi spørger,når der skal opklares historier, flyttekasser, postkort, rutiner, stævner, skandaler mm. Michael svinger grydeskeerne i køkkenet og er spinning instruktør i IFK. Han har (haft) " gak i låget" som han siger - og er cafeens strenge, men sjove og hjertevarme tovholder. 5

6 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshuset tilbyder krop & recoveryforløb - som individuelle samtaler eller som gruppeforløb "Bliv mere dig selv mere i livet" Nøgleord for samværet Respekt: for den enkeltes egen oplevelse og tempo. Nærvær: at det er i nuet at forandring er mulig. Samspil: se og blive set. Møde og blive mødt som den du er. At høre til. Integritet: i accept af den person du er med tid til fordybelse Tryghed: vil sige at det som bliver sagt i gruppen forbliver i gruppen og er en forudsætning for at kunne skabe et trygt fællesskab. Temaer: Kropslig Intelligens vores krop ved mere end vi er bevidst om. At sætte ord på kroppens sansninger og følelser kan du åbne til en bredere forståelse af dig selv. Følg Idrætshuset, Fremtidsfabrikken og IFK på facebook. Her finder du løbende alle vores arrangementer. Eller se opslagstavlen i huset, som Monika står for. Coaching finde dine resurser og mulige handlinger hvad er dine værdier og hvordan kommer de til udtryk i dit liv. Eksistentielt sorg, ensomhed, døden, tro, overbevisning og finde sin retning er grundvilkår. Støtte til fordybelse sprogligt, følelsesmæssigt og kropsligt. Mindfullness nærvær. Se på sine tanker med kærlighed uden at dømme. Spiritualitet at have kontakt til at der er noget som er større end sig selv. 6

7 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Vi dokumenterer hvilken effekt husets indsatser har for brugerne.til det benytter vi kommunens kompasredskab, som tilpasses den enkelte/gruppen. Hver enkelte scorer selv ved start og slut. Eks. nedenfor: Vi benytter også et brugerstyret evalueringsredskab, FIT - som står for feedback Informed Treatment. Grafen nedenfor viser et forløb for en borger. Den sorte linje viser hans punktvise tilfredshed på følgende områder: Individuelt - personlige velbefindende nære relationer - familie, venner socialt - arbejde, uddannelse, bekendte generelt velbefindende Den grå linje viser hans punktvise tilfredshed med samarbejdet med vejlederen ud fra følgende parametre: Jeg følte mig (ikke) hørt, forstået og respekteret Vi arbejdede (ikke) med eller talte (ikke)om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer (ikke) til mig. Der manglede noget i dagens session / Alt i alt var dagens session passende for mig. 7

8 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Idrætshusets ideologi og menneskesyn Idrætshuset har sit udgangspunkt i den franske filosof Maurice Merleau-Pontys fænomenologiske tanker: Mennesket er i verden og det er i verden, det lærer sig selv at kende. Merleau-Pontys fænomenologi er et opgør med at skille krop og verden ad. Sjæl og legeme hænger sammen, sansning og tænkning hænger sammen. Vi kan ikke undslippe verden, som vi i hverdagen udforsker og lever vores liv i. Mennesket og verden er viklet ind i uadskillelige bånd. I Idrætshuset arbejder vi derfor med en kropslig læresætning, som bygger på jeg kan i forhold til den klassiske tradition jeg tænker. Kroppen bliver dermed en mening, som vi har med os, både når vi handler og når vi tænker. Kroppen er min måde at leve på. Det er gennem kroppen, jeg har en verden. Set i det perspektiv er det enkelte menneske unikt og ressourcefyldt og dets muligheder for handling i verden er allerede til stede gennem kroppens erfaringer. Vi tror på recovery!! Idrætshuset fokuserer på folkesundhed og livsstilsændringer gennem kurser og aktiviteter. Her arbejdes med en kombination af idræt, kost og arbejdsmarkedsrettede tiltag gennem recoveryorienterede processer. Aktiviteter og kurser skal være begribelige, håndterbare og meningsfulde. For at understøtte denne sammenhæng har Idrætshuset en tværfaglig og mangfoldig medarbejdergruppe, som har væsensforskellige kompetencer. Dette giver borgerne mulighed for at sammensætte deres eget rehabiliteringsprogram/forløb, så det bliver lige præcis begribeligt, meningsfuldt og håndterbart. Dermed understøttes den enkeltes sundheds-og recovery-proces bedst muligt. 8 Vi tror på at mennesker blomstre op efter psykisk sygdom

9 IDRÆTSHUSETS BEDRIFTER Civilsamfundsdeltagelse og veje ud af det sociale system PARADISCO - workshop og dans - fredag i lige uger - Vesterbro kulturhus IFK98 har et sekretariat med træffetider, en masse kontorarbejdspladser til foreningens bestyrelse, frivillige, studerende og praktikanter. Foreningen får hele tiden nye medlemmer og har ca 36 forskellige idrætsaktiviteter spredt ud over hele Kbh. Seneste tiltag er ungdomsdivisionen - som et særlig fokusområde En af de måder Idrætshuset har arbejdet med veje ud af vores sociale system på er, at mange brugere gav udtryk for gerne at ville ud og finde en kæreste/ venner udenfor det socialpsykiatriske miljø. Vi undersøgte i en længere periode lokalmiljøernes tilbud i fællesskab ved at gå ud og besøge steder. Vi har fundet frem til følgende steder: ( Vesterbro) ( Islandsbrygge) ( Østerbro) Alle disse dansesteder er kendetegnet ved at : være rummelige dansen og danseglæden er i fokus, man kommer fordi man har lyst til at møde nye mennesker have frivillige ansat i garderoben, i baren, som sociale værter mm. Flere af Idrætshusets brugere og medarbejdere er nu frivillige i bl.a Paradisco. Det gør at flere brugere fra Idrætshuset nemmere siger ja til at mødes med andre på disse nye steder - for " vi kender jo Otto og Jacob, som arbejder der". Der ligger store udfordringer i at få opdyrket viden om alle de muligheder, som civilsamfundet kan tilbyde. I Idrætshuset har vi oplevet stor gevinst i erfaringsmedarbejdernes kompetencer og input - idet de allerede selv benytter disse tilbud - og gerne vil dele dem med andre. Dermed bliver brobygningen mere tilgængelig til fælles glæde for alle parter. 9

10 Min fortælling: Karin Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende bruger i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? At man tager sig af hinanden. Den gode mad. Ånden er, at vi er åbne over for hinanden. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Åbenhed og rummelighed. At dyrke motion selv om jeg ikke får det gjort så meget. Er kommet videre til Kofoeds Skole. Har lært at være rummelig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Halvvejs til paradis. Den gode mad og det sociale betyder meget. Frodig. Man er i øjenhøjde. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Blevet mere bevidst om sund mad. Lettere ved at komme ud af døren. Min rummelighed er blevet udvidet. Idrætshuset gør det er nemmere at sige ja til noget mere Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At prøve nye ting af. Der en base her, så man kan prøve nye ting af.

11 Min fortælling: Leane Nuværende bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg er kommet i huset i to år. Blev indlagt for tre år siden på Bispebjerg fra en medpatient. Jeg gik år og tog mig sammen. Så syg var jeg ikke. Googlede Idrætshuset og kendte Boliane. ( en instruktør i IFK) Jeg tænkte " Når hun kan - så kan jeg også" Jeg hæfter mig ved ånden i huset. Jeg var nervøs første gang og så kom Frode bare hen og spurgte, om jeg var ny her. Der skal være plads til alle men det er måske også lidt for blødsødent. Nogle gange må det gerne gøre lidt ondt, for at det rykker. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Ikke at være så dømmende det har jeg aldrig gjort og så alligevel. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Ubetinget kærlighed. Jeg ved godt det er stort. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har fået større selvværd. Er blevet bedre til at acceptere mig selv. Selv om jeg har det skidt så går der ikke længe før jeg kommer op igen. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Der ikke noget der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Man skal vende det negative til noget konstruktivt.

12 Min fortælling: Søren Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: bogholder på særlige vilkår i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Den gode stemning og ånd, som hersker her. Man taler ikke om sygdom, men om sundhed og det der fungerer, det man kan og har lyst til. Det betyder der ikke er så tung en stemning, som f.eks på andre steder, hvor folk med psykiske problemer kommer. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har taget den sunde livsstil til mig. Jeg har været ret overvægtig og har tabt mig meget. Men nu løber jeg to gange om ugen og spiser ret sundt. Det er i høj grad blevet en del af min hverdag. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Et rødt æble - eller måske et drivhus, som symbol på et sundt og varmt miljø, hvor man vokser sig styrke til. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har i høj grad fået færdigheder indenfor sundhed. Det mestrer jeg i min hverdag. Jeg bruger mit netværk herinde fra - og så har jeg fået rigtig mange nye færdigheder via mit job som bogholder gennem det sidste 1½ år. F.eks bedre koncentration, bedre til at samarbejde, søge nye udfordringer, indgå i arbejdsmiljøarbejde og personalemøder. At opbygge en ny arbejdsidentitet er udfordrende, men også virkelig givende. Bare det foregår i et tempo, hvor jeg kan klare det. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg er i gang med en rigtig god udvikling med mit arbejde - og den struktur det giver i mit liv. Det vil jeg bare gerne forsætte. Der ligger mange gode udviklingsmuligheder for mig i det job jeg har nu. Og det at jeg kun bruger det her sted som arbejdsplads nu - giver mig også en fornemmelse af at komme lidt mere væk fra socialpsykiatrien. Det føles godt.

13 Min fortælling: Ulla Nuværende MB-praktikant ( peer-medarbejder ) og bruger Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg kender Idrætshuset fra en fysioterapeut på Frederiksberg hospital i forbindelse med min indlæggelse i januar / februar Kom til rundvisning første gang hos Birgit(frivillig) i forbindelse med udskrivning og "så er jeg kommet her lige siden og er her lige så meget som der hjemme" Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Den måde som man bliver mødt på. Man kan bare sætte sig ned og så kan man tude færdig. Og så komme videre. Rummelighed. Her er mange forskelligheder. Ser det med åbent sind. Plads til alle i stedet for at lukke nogen ude. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En stor familie. En have, hvor det blomstrer. Med ubetinget kærlighed. Respekt og tolerance. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed er for mig at sige fra. Det er jeg blevet meget mere opmærksom på. Fx har jeg sagt i forhold til mit kassererjob at det er stort for mig. At have opmærksomhed på at skabe håb giver håb. At sige ja fra mit hjerte. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har rykket mig rigtig meget siden jeg kom her første gang. Får lyst til at gøre endnu mere i at undervise. Bliver mindet om at acceptere min egen andel i tidligere situationer. At gøre mit allerbedste hver dag. Bliver mindet om de samtaler hos dig (Kurt - psykoterapeut). At det har gjort en stor forskel.

14 Min fortælling: Dan Nuværende bruger og kursist: NADA Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Jeg havde det så dårligt da jeg tog ud på psykiatrisk afdeling i marts / april i år og ville gerne trappe ud af medicinen. De anbefalede Fountain House og via søgning på nettet dukkede Idrætshuset op. Jeg så de forskellige aktiviteter: Idræt, Nada og mindfulness. Jeg har hæftet mig ved, at der er plads til alle og oplever at personalet er der, når man har det dårligt. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg er blevet bedre til at takle hverdagen. Har været meget indadvendt og ikke ville vise mig selv frem. Nu går det fremad. Jeg er jo ikke syg psykiatrisk patient - er blevet bedre til at acceptere der hvor jeg er. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg er blevet bedre til at rumme andre. Spekulerer ikke helt så meget. Siger til mig selv" Nu skal du over og træne" og så ved jeg det hjælper. Jeg har en tro på at det bliver bedre. Jeg kan sige ja eller nej. Jeg udfordre mig selv med noget nyt. Og siger nej, der hvor jeg føler mig presset. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At tage nogle flere chancer. Ikke kun gå i fitness vil gerne prøve yoga og mindfulness. Bange for at dumme mig. Kunne tænke mig at slippe mine tvangstanker og turde være mere åben.

15 Min fortælling: Otto Tidligere kursist: "Idræt, kost og kommunikation" 2005 Nuværende aktivitet: Aktivitetsmedarbejder i IFK98 Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Stedets ånd, hvor man føler sig godt tilpas. Folk føler sig velkommen og mødt i øjenhøjde. Der er altid nogen som tager imod dig. Så har jeg lagt mærke til at der er ikke langt fra ide til handling - man kan bare sætte en seddel op på opslagstavlen og få ting til at ske, hvis man har "drivet". Der kommer ret mange personligheder, som gør miljøet mangfoldig. Det er ret enestående for det her sted. Der er også fantastisk mad herinde - og gode fysiske rammer til idræt, fester og klubaftner. Der er ikke meget der handler om hvorfor du ikke kom i tirsdags. I stedet er der fokus på de positive værdier - folk kommer herind for at få en god dag og bidrage til det gode fællesskab. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? At kunne være i flow. At kunne svinge mellem at være på arbejde og være (bruger) blandt venner gør, at der bliver en god livskraft herinde til at opbygge fællesskaber og aktiviteter. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Det har karakter af " Mit andet hjem". Jeg føler mig hjemme her - og det ved jeg at mange andre også gør. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg står for nogle ting, er ansvarlig for noget også selv jeg har dårlige dag - og det kan jeg godt. Jeg har lært at være vedholdende - jeg har gået meget fra tilbud til tilbud. Men her har jeg holdt fast i arbejdet, godt hjulpet af de helt specielle vilkår, man får her. Der er en rummelighed og nogle tætte arbejdsrelationer samt mulighed for supervision, som gør stedet unik og giver kvalitet Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret af at der kommer så mange her, som har så meget livskraft og drive - at de fællesskaber der optræder her vokser op nedefra. Det betyder at de folk der kommer her, bliver bedre til at hjælpe sig selv. Når man får nøgler til stedet og det er tilladt at lave fejl - så tør man påtage sig ansvar for f.eks frivillig aktiviteter. At blive mødt med nøgler er noget andet end at blive mødt af en lukket dør. Med den tillid og det ejerskab som brugerne tager, kommer fællesskaberne til at række ud over Idrætshuset og ud i byen, på dansesteder og musiksteder. Det skaber meget positiv glæde og energi for mig og mange andre, tror jeg.

16 Min fortælling: Rune Tidligere kursist: Idræt, kost og kommunikation 2005 Nuværende aktivitet: Instruktør og far Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? Her er der ingen sarkasme. Det har jeg været slem til - og fandt ud af at det kunne såre mennesker. Men her er folk oprigtige og ærlige. Her er et godt netværk og fællesskab. F.eks cykler jeg sammen med nogen om onsdagen. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Jeg har fået et godt netværk igennem Idrætshuset. Jeg mødte også en sød kæreste gennem IFK, som har været god for mig. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Logoet er jo den der skorsten med sportsfolk der oppe i skyen. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? Jeg har lagt sarkasmen af mig, Jeg har lært at svømme. Jeg har taget instruktøruddannelse og webuddannelser. Jeg har lært hvor vigtigt det er bevæge sig og komme ud i frisk luft. Alle tingene bruger jeg i dag - enten i mit job som instruktør eller i min hverdag. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? At jeg har fået det meget bedre og at jeg i dag har mere overskud til at være en god far for min søn, som har det svært. At jeg er glad for mit arbejde, min kæreste, mit netværk herinde og det liv jeg har. Og jeg vil blive ved med at bruge det her sted både som arbejdsplads og som netværkssted.

17 Min fortælling: Kenny Nuværende medarbejder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de knap tre år jeg har været medarbejder i Idrætshuset, har jeg særligt hæftet mig ved den rummelighed og ligeværdighed medarbejdergruppen udviser i mødet med de borgere der besøger os. Særligt har jeg hæftet mig ved de mange fantastiske livshistorier, som vores bruger fortæller. At de bruger som besøger Idrætshuset deler så meget mere end de psykiske sårbarheder de oplever, betyder for mig, at de føler sig trygge i vores samvær, hvilket er yderst vigtigt i vores arbejde med disse brugere af Idrætshuset. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du syntes er vigtigt for dig, og måske for din videre vej i livet? Det at lytte til et andet menneske har jeg taget med mig. Men ikke bare at lytte, men at lytte med en nysgerrighed, der betyder noget for det menneske jeg samtaler med. Når vores brugere føler sig lyttet til oplever jeg en relation som betyder noget. Det har jeg taget med mig fra min tid i Idrætshuset. Hvis du skulle give en metafor/billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? En metafor for Idrætshuset vil være en bikube. Et sted der summer af liv og udvikling og hvor der er plads til alle. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? En færdighed jeg vil fremhæve, som er blevet udviklet i mig i min tid i Idrætshuset er min måde at møde mennesker på. At møde et menneske fordomsfrit og med en tro på at det menneske gør det bedste det kan. Det tro på mennesket bruger jeg hver dag i mødet med de unge kursister, jeg er så privilegeret at arbejde sammen med. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Er der noget du bliver mindet om eller inspireret til at gøre mere af? Disse spørgsmål og svar bekræfter mig i, at Idrætshuset er et fantastisk sted. Både for medarbejder og de borgere der besøger os. Jeg bliver inspireret til selv at udvikle mig indenfor mit arbejdsområde, så jeg derved bliver endnu bedre i mødet med disse fantastiske mennesker, der dagligt besøger vores Idrætshus.

18 Min fortælling: Irene Nuværende leder i Idrætshuset Hvad har du særligt hæftet dig ved i din tid i Idrætshuset? I de snart 6 år jeg har været leder i huset, er en af de væsentligste værdier for mig, alle de interessante og eksistentielle samtaler vi, - kursister, brugere og medarbejdere - har om livet hen over den skønne frokost i cafeen. Jeg oplever cafeen som en eksistentiel og meningsfuld kaffesalon, hvor man kan hænge ud i sofaen, være filosofiske og tude uanset om man er bruger eller leder. Jeg har jo også dage, hvor stress eller livskriser indhenter mig. Derudover er Idrætshusets "varemærke" den rigdom, der ligger i at alle byder ind med noget forskelligt til fællesskabet og udvikling af stedet. Hvad har du taget med dig fra din tid i Idrætshuset, som du synes er vigtigt for dig og måske for din videre vej i livet? Rummeligheden og mangfoldigheden i huset har været en lang spændende rejse. At finde ud af at ikke alle medarbejdere og brugere synes at passe ind i modeller, kræver masser af åbne dialoger for at kunne være ved siden af hinanden på nye platforme. At skabe rammer hvor vi kan begå fejl og tale om det der er vigtigt - for at blive bedre - har ligeledes været en øjenåbner. Jeg er en dedikeret og ambitiøs kontrolfreak, så at lave bommerter (er ikke noget problem) men at indrømme dem og at sidde på hænderne for ikke at planlægge forud er stadig en udfordring. Hvis du skulle give en metafor / billede på Idrætshuset. Hvordan skulle det så se ud? Idrætshuset er en oase som rummer den vildeste kilde til samhørighed, livskraft, heling, ukuelighed, vildskab, ro, frihed, fysisk leg og latter.!! Manja kalder slottet her for en sand vitaminbombe. Hvilke færdigheder har du taget med dig i din tid i Idrætshuset og hvordan har du brugt disse færdigheder? At der ikke er forskel på brugernes recovery-processer og medarbejdernes og jeg som leder kan kvalificere et mere recovery-faciliterende miljø ved at slippe styring, kontrol og ekspert-paraderne. At lytte nærværende og nysgerrigt. At udvikling sker ved konstruktiv og tydelig feedback. At øve mig i at være risikovillig, begå fejl og indrømme dem og vise brugere og medarbejdere mest mulig tillid. Hvor bringer disse spørgsmål dig hen? Hvad bliver du mindet om eller inspireret til at gøre? Jeg bliver inspireret til at sætte mig mere ved oasens bred og nyde dens store rigdom.

19 Hvad står på ønskelisten for fremtiden? Hørt på vandrørene og til diverse fællesmøder Brugerne har udtrykt behov for og ønske om; bedre varmeforhold i salen aften og weekendåbent med både hygge, fitness og mad ønske om følgeordninger og borgerguide i systemet støtte og erfaringsnetværk for folk med psykiske problemer, som er i arbejde mindfulness-kurser udenfor normal arbejdstid ønsker om ressourceforløb i huset madlavnings og kost-kurser individuel kostvejledning dans og bevægelse som terapeutisk tilbud En NADA klinik handicap-parkering i gården Medarbejderne udtrykker behov for og ønske om: mindre bureaukrati og mere nærvær et hold mere i Fremtidsfabrikken bedre varmeforhold i salen et mere koordineret samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen og Sundhedsforvaltningen Forsæfølger... mere inddragelse af netværk og pårørende i de målrettede forløb flere ansættelser af erfaringsmedarbejdere og frivillige til følgeordninger, intro-forløb mm et digitalt kompas -redskab til aktivitets- og samværsområdet flere partnerskaber og aktiviteter med civilsamfundets organisationer

20 Forsættelse følger. Idrætshuset Hørsholmsgade København N mobil mail:

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Jeg, Michael, var ansat som handicaphjælper fra 1985 til 1996, hvor jeg havde 2 X 24-timers vagter om ugen i 11 år, og fik søvnproblemer. Og så knækker

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer

Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer Evaluering af kursusforløb Styrk dine ressourcer Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Manja Jurkofsky og Irene Bendtsen 1 Resume 8 borgere deltager på kurset

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Robuste børn. hvad gør vi i vores hverdag? LÆSSØESGADE DAGTILBUD. Vuggestuen Langenæs D.I.I. Børnehuset Kirkedammen

Robuste børn. hvad gør vi i vores hverdag? LÆSSØESGADE DAGTILBUD. Vuggestuen Langenæs D.I.I. Børnehuset Kirkedammen Robuste børn hvad gør vi i vores hverdag? LÆSSØESGADE DAGTILBUD Vuggestuen Børnehaven Ankersgade Gerlachsgade Vuggestuen Langenæs D.I.I. Børnehuset Kirkedammen Vuggestuen Læssøesgade D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY UNGE, IDRÆT OG RECOVERY Ejgil Jespersen, lektor, centerleder Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet FAK seminar på SDU 19.03.2014, Udviklingsprojektet Målgruppe: Unge voksne med sindslidelser

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Næste træningsophold 2011 uge 19, 23, 33 og 37 (Kontakt os hvis du har ønsker om andre datoer) For at få det lykkelige liv

Læs mere

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Foto: Fotos: Mads Claus Rasmussen Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Af Anne Bøgegaard, projektleder i Svendborg Kommune Vildmænd er den kærlige betegnelse for mænd

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et gruppeforløb foråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet august 2012 af Irene Bendtsen og Manja Jurkofsky 1 RESUME.....3 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅLET MED KURSET... 4 OPBYGNING

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fremtidskompas. ungehus CPH. Udviklingsmål: For. Fremtidsfabrikken

Fremtidskompas. ungehus CPH. Udviklingsmål: For. Fremtidsfabrikken Dato fra Dato til Fremtidskompas For Udviklingsmål: ungehus CPH Fremtidsfabrikken Fremtidskompasset Overblik Psykisk 10 9 8 Uddannelse 7 6 5 4 3 2 1 0 Socialt Fysisk Netværk Økonomi og Bolig Hjemmeliv

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio

KURSET: PRAKSIS: copyright all rights reserved hamsa yoga studio KURSET: Teknik bliver til kunst når den udvider ens potentiale. På Hamsa Yoga Studio er det ultimative mål med teknik er at forøge effekten af yogaen, så som stress reduktion, forbedret søvnkvalitet og

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere