ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 3. maj årgang. Vild med. sport. Stor billedreportage på side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 3. maj 2010. 59. årgang. Vild med. sport. Stor billedreportage på side 18"

Transkript

1 ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 3. maj årgang Vild med sport Stor billedreportage på side 18

2 Annonce

3 Kort nyt 5 Leder Nærhedsprincippet er dødt 6 Arbejdspres Ekstremt mange fejl i den kommunale sagsbehandling 10 Kommunikation via nettet Sådan holder du kontakten med dit voksne barn 17 Støt udviklingshæmmede i Uganda 18 Vild med sport 24 Kost og motion Guide til et sundere liv 27 HANDI Forsikringsservice Er din ferieforsikring i orden? 28 Skolegang for de u-underviselige En lang og hård kamp 35 Debatten Kommunalpolitikere sætter os i gabestokken 36 Boganmeldelse Almagt og afmagt 45 LEV nyt 46 Kort nyt LEV maj 2010 n 3

4 Rosenvængets Skole i Viborg åbner fredag den 18. og lørdag den 19. juni 2010 dørene for 21. gang til to dage med masser af god musik, underholdning og spændende boder. Årets program byder som sædvanlig på både gamle kendinge og nye navne. På menuen står en musical, skolens elever opfører Starwars, Muddi og Salamidrengene og Bamses Venner. På festivalpladsen vil der som sædvanlig også være andre bands, der underholder, og der vil være mulighed for at prøve forskellige boder. Læs mere om festivalen på Efter 28 udviklingshæmmede for et lille år siden flyttede til nye boliger med masser af plads, har personalet ikke skullet anvende magt en eneste gang. Samtidig er volden blandt beboerne halveret. 28 udviklingshæmmede flyttede 1. maj 2009 ind i et nyt bofællesskab i nyt byggeri i Hobro. Her har de dels fået egne lejligheder med god plads og dels store fælles arealer. For at minimere den hårde lyd, der tit opstår i store rum, blev der under byggeriet tænkt i akustik, og eksempelvis er der brugt lyddæmpende døre overalt. Beboerne kan således trække sig tilbage og være stille med sig selv. De nye rammer i kombination med personalets indsats betyder, at personalet siden indflytningen ikke har skullet bruge magtanvendelse over for beboerne. Samtidig er volden indbyrdes blandt beboerne halveret, og forstander Torben Frederiksen er ikke i tvivl om, at de fysiske rammer er en stor del af årsagen. - Tidligere skulle vi seks-otte gange om året bruge magt overfor beboerne og indberette magtanvendelsen, ligesom vi havde voldsindberetninger årligt, fortæller Torben Frederiksen ifølge Hadsund Folkeblad. Nyt fra rådgivningen Sådan hjælper vi børn og unge med handicap Servicestyrelsens database godsocialpraksis.dk har i et nyt tema fokus på kommunernes gode eksempler på tilbud til børn med fysiske og psykiske handicap. Temaet indeholder eksempler på forældreuddannelse og på, hvordan handicappede kan få en uddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet. Læs mere på 4 n LEV maj 2010

5 Nærhedsprincippet er dødt Økonomien bliver med vedtagelsen af ny lov det, som helt åbenlyst kommer til at afgøre ydelserne til mennesker med handicap En tirsdag i maj overværede jeg og mange andre fra handicap verdenen et såkaldt åbent samråd i Folketingets socialudvalg. Her stillede Anne Baastrup (SF) socialminister Benedikte Kiær (K) en række spørgsmål i forbindelse med behandling af lovforslaget om, hvilken kommune der skal være handlekommune overfor en borger med handicap. I dag er det sådan, at det er den kommune vedkommende bor i, som også tildeler graden af støtte og vejledning, mens den kommune, som i tidernes morgen påbegyndte støtte og vejledningen, er betaleren. Et princip, som imødekommer tanken om nærhedsprincippet, der har været en grundlæggende tanke bag kommunalreformen. KL har ønsket en anden økonomistyring, hvorfor der er indgået en aftale mellem KL og regeringen, som bryder med nærhedstanken, og som flytter handleopgaven over til betalingskommunen. Efter at have overværet samrådet er al tvivl om, at det kunne handle om andet end økonomi fjernet. De vilkår borgerne sættes i er overhovedet ikke med i overvejelserne for, om lovforslaget skal vedtages. Som handicaporganisation har vi derimod gjort os rigtig mange tanker om de vanskeligheder, borgerne udsættes for ved sådan en ordning. Helt grundlæggende er problemet, at borgerne fremover skal vurderes af en sagsbehandler fra en kommune, som godt nok er betalingskommune, men som ellers ikke på noget tidspunkt har haft kontakt med personen og derfor heller ikke kender hans eller hendes behov. Et eksempel: Et botilbud, hvor der bor 15 personer, kan fremover have op til 15 forskellige kommuner, som vil sætte rammen for service niveauet. Altså kan den ene beboer have mulighed for at få hjælp til at komme i biografen, hvorimod vedkommendes nabo ikke kan. Ud over denne urimelighed giver det en administrativ byrde, som vil gå fra den tid, som burde gå til støtte og vejledning. Nogen vil sige, at det er et tænkt eksempel, at beboerne kommer fra så mange forskellige kommuner, men det er set. Og omvendt kan vi sige, at det så godt som aldrig handler om, at samme kommune er handle- og betalingskommune for samtlige beboere. Hvad vi ikke kan se eller har fået dokumentation for er, om der overhovedet er en økonomisk gevinst ved at gennemføre lovforslaget. Ministeren påpeger, at der ikke sker ændringer i forhold til lovgivningen i forbindelse med udmøntningen af ydelsen. Det kan vi godt læse, men virkeligheden er allerede nu en anden, og dette lovforslag gør ikke tilværelsen lettere for de mennesker, som er afhængig af støtte og vejledning. Når I har læst artiklerne i dette blad, som handler om den kommunale sagsbehandling, vil I forstå min og LEVs bekymring. Af Sytter Kristensen, LEVs landsformand LEV maj 2010 n 5

6 Af Arne Ditlevsen n Bettina Post Ekstremt mange fejl i den kommunale sagsbehandling LEVs rådgivning kimes ned af forældre, som mener, der er sket fejl i afgørelser, som deres kommuner har truffet. Og ofte har de ret. Årsagen til de mange fejl hænger sammen med sagsbehandlernes arbejdsbyrde siger formand for socialrådgiverne Brug af forkert lovgivning. Afgørelse fuld af fejl og mangler. Mangel på individuel vurdering før afgørelse. LEVs rådgivning modtager dagligt henvendelser fra pårørende, som har måttet stå model til kommunernes mere eller mindre lemfældige håndtering af loven. Årsagerne til fejlene kan være mange lige fra sjuskefejl til bevidst forsøg på omgåelse af loven. Men en årsag til de mange fejl kan også være den arbejdsbyrde, som mange kommunale sagsbehandlere udsættes for. Dansk Socialrådgiverforening (DS) har lavet en undersøgelse, som viser, at antallet af sager pr. sagsbehandler på handicapområdet er alt, alt for højt. For eksempel har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvaret for 63 børnehandicapsager. Det er 40 procent mere, end DS anbefaler i sine vejledende sagstal. Læs mere om undersøgelsen på side 9. Arbejdspresset medfører fejl Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, tøver ikke med at sammenkæde fejlene i sagsbehandlingen med arbejdspresset for den enkelte sagsbehandler: Opsigelse af bolig efter forkert lov En midtjysk kommune beslutter i 2009, at et botilbud for udviklingshæmmede skal nedlægges. Moren til den ene beboer kontakter LEVs Rådgivning. Her kigger man lidt nøjere på sagen og får blandt andet indsigt i lejekontrakterne. Heraf fremgår, at der ikke er tale om et tilbud efter serviceloven, som kommunen hævder, men at det er oprettet efter Lov om almene boliger. LEV kontakter på vegne af beboeren og dennes pårørende kommunen og den 26. april indløber dette svar: Efter at have undersøgt sagen nærmere, må det beklageligvis konstateres, at grundlaget for opsigelsen, som påpeget af LEV, ikke er korrekt. Opsigelse af boligerne hører under almenloven, og burde således være sket efter betingelserne i almenlejeloven. Det er meget beklageligt, at der er sket denne fejl i sagsbehandlingen, og det er især uheldigt, at det skete så sent i sagens forløb, hvor du har fået tilbudt ny bolig i Kommunen slutter brevet af med en opfordring til, at de berørte parter mødes til en drøftelse af sagen. 6 n LEV maj 2010

7 - Der er formentlig meget stor sammenhæng mellem oplevelserne af sagsbehandlingen hos forældre til udviklingshæmmede og sagspresset hos den enkelte socialrådgiver. Navnlig antallet af børnehandicapsager pr. socialrådgiver er ekstremt højt visse steder. DS anbefaler et maksimalt sagstal på cirka familier pr. socialrådgiver, men vores undersøgelse viser, at gennemsnittet er på 63 sager og at flere kommuner har over sager. Sågar er der to af de kommuner, der deltog i undersøgelsen, som kan præsentere sager pr. socialrådgiver, siger Bettina Post. Hun er fuldt overbevist om, at arbejdsvilkårene er afgørende for kvali teten i indsatsen. Økonomi styrer - De seneste års stadig skarpere fokus på økonomi i kommunerne betyder, at socialrådgiverne i høj grad bliver bedt om at finde muligheder for billigst muligt at leve op til lovens krav. Kommunalbestyrelserne sænker serviceniveauet over hele landet, og det går også ud over disse målgrupper. Man bestræber sig naturligvis for at overholde lovens krav, men det er jo ikke det samme som, at borgeren føler sig godt behandlet. - Jeg er sikker på, at en del af problemet Hvis man ikke følger sagerne til dørs, risikerer man at må leve med en afgørelse, som er dikteret af rene økonomiske hensyn også skal findes i forventningerne fra forældrene til, hvad et samfund som vores kan stille op af løsningsmuligheder, og så kommunernes faktiske muligheder. For eksempel tilbud om specialinstitution til børn med forskellige vanskeligheder, hvor man nok som forældre til et barn med handicap forventer, at barnet får tilbudt plads i en institution med børn med samme eller lignende handicap, men hvor kommunerne sikrer sig at leve op til lovens krav ved at have en institution tilrettet børn med enhver slags handicap, og hvor ekspertisen dermed er mindre i forhold til det enkelte barns behov. Jeg er desuden bekendt med, at der i nogle kommuner er sat loft over aflastning således, at der kun kan gives en aflastningsweekend om måneden, selv om en individuel vurdering af behovet viser noget andet. Det er ulovligt, idet det fremgår af Serviceloven, at hjælpen skal være tilrettet den enkeltes behov og forudsætninger, siger Bettina Post. Så ja, det er måske nok ulovligt at lade økonomiske hensyn stå over barnets tarv og borgernes lovfæstede rettigheder! Men hvis man ikke følger sagerne til dørs, risikerer man at må leve med en afgørelse, som er dikteret af rene økonomiske hensyn. Til kamp mod ulovlig og urimelig praksis Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en guide, der kan hjælpe de socialrådgivere, der kommer i klemme, fordi de direkte eller indirekte pålægges at arbejde på en måde, der er i modstrid med loven eller på kanten af den. Guiden opsummerer problemstillingen på baggrund af lovgivning og praksis på området og er suppleret med eksempler, der er relevante for socialrådgivere. Den indeholder også information om ulovlige ordrer, ytringsfrihed, tavshedspligt, klagemuligheder og forslag til, hvem man kan kontakte eller sparre med i en sag om ulovlig praksis. Læs mere: dk/default.aspx?id=180 Ukonkret og kollektiv vurdering En kommune i det nordlige Jylland sendte i slutningen af 2009 en række skrivelser til familier med udviklingshæmmede børn. Af brevet fremgår det, at kommunen nedsætter antallet af aflastningstimer. LEV er i besiddelse af flere af brevene, og de er fuldstændig identiske. Kommunen skriver i brevet, at der er foretaget en individuel vurdering af behovet, men der er ingen konkret og individuel begrundelse angivet. Og under alle omstændigheder omfatter den vurdering ikke at tale med de pågældende familier om deres behov. En familie klagede derfor over kommunens nedsættelse af aflastningen fra 95 timer til 80 timer årligt. Kommunens reaktion på klagen ser således du: afgørelsen er med baggrund i de oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med klagen blevet revurderet, og XX Kommune har givet jer ret i klagen, hvorfor reduktionen bortfalder Familier, der ikke har klaget, har IKKE fået ændret i kommunens afgørelse dvs. de må leve med nedsættelsen af aflastningstimerne. LEV maj 2010 n 7

8 Annonce

9 Undersøgelse Antallet af sager pr. socialrådgiver i kommunerne Fyret uden at være ansat Dansk Socialrådgiverforening har siden 2007 udmeldt vejledende sagstal på seks kommunale forvaltningsområder. De vejledende sagstal er udtryk for hvor mange sager en socialrådgiver ansat 37 timer om ugen, kan have ansvar for. DS vejledende sagstal skal ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladserne med tilstrækkelige ressourcer og kompetencer. Dansk Socialrådgiverforening har i september 2009 gennemført en undersøgelse af sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af DS tillidsrepræsentanter, som har besvaret et webbaseret spørgeskema. 126 tillidsrepræsentanter har deltaget i undersøgelsen. Børnehandicapområdet Dette sagsområde bliver opgjort i både familiesager og i børnesager. Derfor er tillidsrepræsentanterne blevet spurgt, om man i deres kommune tæller sager i familier eller i børn. Der er i alt afgivet 35 svar, hvoraf 24 opgør i familiesagstal, og 11 i børnesagstal. Børnehandicapområdet familiesager I de 24 kommuner har man i gennemsnit 63 familiesager. Det spænder fra 39 sager i den kommune med færrest sager til 115 sager i den kommune, der har flest sager. DS vejledende sagstal er ca familier. Undersøgelsen viser, at: 1 kommune har under 40 familiesager 10 kommuner har sager 6 kommuner har sager 5 kommuner har sager 2 kommuner har sager 8 procent mener, at sagstallet er passende. 92 procent mener, at sagstallet er for højt Børnehandicap børnesager I de 11 kommuner har man i gennemsnit 73 børnesager. Det spænder fra 45 sager i den kommune med færrest sager til 100 sager i de kommuner, der har flest sager. DS vejledende sagstal er ca børnesager. Undersøgelsen viser, at: 3 kommuner har børnesager 6 kommuner har sager 2 kommuner har 100 sager 9 procent mener, at sagstallet er passende. 91 procent mener, at sagstallet er for højt Voksenhandicapområdet Sagstal i kommunale forvaltninger: Kilde: Dansk Socialrådgiverforening, nov Læs hele undersøgelsen her: Der er i alt afgivet 20 svar. I de 20 kom muner har man i gennemsnit 108 voksenhandicapsager. Det spænder fra 55 sager i den kommune med færrest sager til 175 sager i den kommune der har flest sager. DS vejledende sagstal er ca voksenhandicapsager. Undersøgelsen viser, at: 2 kommuner har voksenhandicapsager 3 kommuner har sager 4 kommuner har sager 6 kommuner har sager 5 kommuner har sager 25 procent mener, at sagstallet er passende. 75 procent mener, at sagstallet er for højt. Lotte* er udviklingshæmmet og kan ikke klare sig selv. For syv år siden fik hun konstateret en alvorlig sygdom. Tiden herefter har været præget af mange bivirkninger og indlæggelser for blandt andet knogleskørhed, grå stær og infektioner. Lottes mor er medindlagt, da behandling ellers ikke vil kunne gennemføres. Moren får støtte til at passe datteren. Af praktiske årsager foretager kommunens lønkontor udbetalingerne. Men dette betyder ikke, at der er tale om et ansættelsesforhold mellem kommunen og moren. Derimod er der tale om et kontant tilskud. Kommunen beslutter i 2009, at Lotte ikke længere er berettiget til denne støtte og vælger at afskedige moren på trods af at hun ikke er ansat. Kommunen meddeler ikke disse afgørelser til Lotte. Hun modtager heller ikke begrundelse for afgørelserne, ligesom klagevejledning ikke oplyses. På vegne af Lotte og hendes mor sendte LEV i december 2009 en klage til Det Sociale Nævn over kommunen. Den 1. februar skrev LEV til kommunen og Det Sociale Nævn om, at man endnu ikke havde fået noget svar på den revurdering af sagen, som nævnet havde bedt kommunen foretage. Kommunen havde dermed ikke overholdt den frist på fire uger, som genvurderingen må tage ifølge Forvaltningsloven. *Lotte er ikke pigens rigtige navn LEV maj 2010 n 9

10 Af Stig Christensen, organisationskonsulent i lev n Foto og illustrationer Flexsus Svaret på kommunikation med børn, der er flyttet hjemmefra, Simpel og enkel kommunikation. Sådan er computerprogrammet Herbor, og derfor benytter stadigt flere udviklingshæmmede det. En gruppe pårørende og fagpersoner har været på kursus i at bruge den nye teknologi 10 n LEV maj 2010

11 Derfor søger man viden om Herbor... Flere forældre og fagpersoner, som er med på kurset, kan se, at den ny teknologi kan bruges fremadrettet i kommunikationen. Én har et plejebarn og tænker, at Herbor skal bruges til at holde kontakten ved lige efter det fyldte 18 år. En socialpædagog på et beskyttet værksted mener ikke, at brugerne kender det, men vurderer, at det kan være en god indfaldsvinkel til noget kommunikativt. Tyve mennesker sidder i et kursuslokale i Aabenraa en tirsdag aften i april. Det er forældre til udviklingshæmmede samt fagpersoner, og de har taget imod tilbuddet om gratis introduktion til Herbor simpel kommunikation på nettet, der er særligt egnet til mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade og andre kognitive vanskeligheder. Kursusdeltagerne viser det store og brede fokus, der er på kommunikation, og hvordan internettet påvirker kulturen omkring udviklingshæmmede såvel i familierne som på bosteder, skoler og værksteder. Forældrene, der deltager, ser i Herbor en mulighed for at kommunikere med deres børn, når de er flyttet hjemmefra. Fagpersonerne, der er med denne aften, føler generelt, at de er nødt til at sætte sig ind i Herbor, fordi mange mennesker med udviklingshæmning, de er i kontakt med, benytter sig af det. Programmet kan ikke stå alene Underviser er Peter Wolfgramm fra firmaet Flexsus, der står bag Herbor. Han fortæller ivrigt, at kommunikation er mange ting. Og i en moderne verden er s og internet en fundamental del af hverdagen. Informationsmængderne kan være enorme, og internettet er i sit væsen for den almene brede befolkning. Kig i skrivevenner. Byg egne sætninger. Herbor-programmet forsøger på en enkel måde at give udviklingshæmmede mulighed for at bruge og være en del af denne nye verden. De to bærende principper i Herbor er, at det skal være simpelt og genkendeligt. Endelig skal der være korte arbejdsveje. Men programmet er ikke altid nok i sig selv. Det kan være svært at bruge Herbor kontinuerligt, hvis skiftende pædagoger ikke har kompetencerne eller interesserer sig for det. Et forældrepar deltager for at genoptage brugen af Herbor efter en periode, hvor deres søn har haft pædagoger, som ikke havde forudsætningerne for at støtte sønnen. Han har netop Herbor kalender. LEV maj 2010 n 11

12 Annonce

13 YouTube i Herbor. Derfor søger man viden om Herbor... En lille gruppe pædagoger fra et botilbud vil gerne have mere indsigt, da beboerne bruger det. Én er blevet støtteperson for en person, der har Herbor, så hun vil gerne lære om det. været på kursus i Herbor og er igen blevet meget optaget af det. Forældrene synes, det giver en meget positiv måde at holde kontakten på. Byggeklodser og syntetisk tale Herbor-programmet ligger på internettet, så det er ligegyldigt, hvor man er rent fysisk for at kunne bruge det. Man er desuden ikke afhængig af specielle programmer, som skal downloades og instal leres. I stedet kan man gå ind via brugernavn og password. Alt er billedbåret og understøttet af syntetisk tale. Dermed er det ikke nødvendigt at kunne læse og skrive. Man har en mappe, hvor man kombinerer billeder og sætninger, som derved bliver en slags byggeklodser for det hele, da man skriver sætningerne ved at kombinere klodserne. Glæden ved at modtage en mail Deltagerne på kurset i Aabenraa bliver sat ind i Herbors funktioner. Peter Wolfgramm fortæller og viser deltagerne, hvordan man ved hjælp af et billedmodul kan sende og modtage mails. Også selv om brugerne anvender almindelige programmer som Outlook eller hotmail. Peter synes, det er fedt at se, når en bruger får en mail første gang. Glæden er ubeskrivelig. Nyttig for mange er også kalender-funktionen, hvor der er mulighed for at visualisere. Der er også funktioner som dagbog og livshistorier. Disse funktioner er gode, da mange i målgruppen har svært ved at fastholde, hvad der er sket i løbet af en dag og få struktur på tiden. Det kan skabe store problemer for ens identitetsopfattelse, og man risikerer, at pædagoger og andre definerer én: Du er nok en, der kan lide fodbold (fordi jeg selv kan). Herbor er dermed med til at fastholde brugernes historie og identitet og således også et modstykke til at blive defineret af andre. Pennevenner genopfundet I Herbor er det gamle pennevenner princip blevet genopfundet i funktionen Skrivevenner, hvor man kan finde nogle af skrive sammen med. Peter Wolfgramm gav eksempler på, hvordan dette havde givet rigtige venner offline. En smart funktion er, at man kan lægge egne eller andre Youtube-klip op på en måde, så det ikke er forvirrende med alt det andet støj fra hjemmesiden. Aftenen slutter med, at deltagerne giver en melding på, hvad de har fået ud af det. Generelt synes de, at selv om det blot var en introduktion, så kan man tage det med hjem og bruge. LEV maj 2010 n 13

14 Få Herbor med LEV-rabat LEV og firmaet Flexsus, der står bag Herbor-programmet, har lavet en aftale, som betyder, at medlemmer af LEV kan få programmet til en yderst fordelagtig pris. Herbor fungerer ved, at brugerne har et abonnement. Der betales et oprettelsesgebyr på 495 kr. Og man kan så vælge et abonnement på seks måneder, som koster 595 kr. eller 12 måneder til 949 kr. LEVs aftale med Flexsus betyder, at LEV-medlemmer får oprettelsen gratis. Samarbejdsaftalen giver ikke kun fordele for nuværende LEVmedlemmer. Flexsus betaler et års medlemskab til nye abonnenter, der melder sig ind i LEV. Læs mere om samarbejdsaftalen på og der er nærmere information om kommunikationsplatformen på Skrivevennerne har mange gode muligheder. En af deltagerne, der er fagperson, reflekterer over, at det kan bruges som datingside for de piger, der ikke vil erkende deres eget handicap. De kan kun forholde sig til synlige handicap, og personalet kan bruge mange ressourcer på den proces. Her kan det komme stille og roligt af sig selv. Der er mange muligheder, ikke mindst Youtube-funktionen, og der kan arbejdes på mange niveauer. Man kan se mulighederne folde sig ud. Man kan starte med 4-5 ikoner for funktioner. Når man er kørt træt i det, kan for eksempel Skrivevennerne være en ny åbning Peter Wolfgramm understregede til sidst, at der nok ligger meget arbejde i opstarten. Det kræver støtte, og at man arbejder med brugeren. På lang sigt giver det imidlertid større muligheder. Men man skal ikke introducere noget for nogen, hvis ikke man kan give støtten. Modtaget . Derfor søger man viden om Herbor... Et ægtepar fortæller, at deres søn, der bor i et bofælleskab, har fået et Herbor-abonnement, og de vil gerne kunne bruge det til at kommunikere med ham. 14 n LEV maj 2010

15 Annonce

16 Annonce

17 Grund og ejendom som UPACLED ønsker at købe i Entebbe. UPACLEDs kontorer er i dag lejede lokaler, hvor lejen stiger år for år. Det er helt uholdbart for UPAC- LEDs fortsatte arbejde. Så det er en nødvendighed for UPACLED at finde nye lokaler. Stedet, UPACLED har fundet, ligger i Entebbe, der er omkring en times kørsel fra hovedstaden Kampala. Grunden med en bygning på, der trænger til lidt renovering, koster inklusiv renovering UGX, hvilket svarer til omkring kr. udviklingshæmmede i Uganda Nu kan LEV-kredse støtte LEVs samarbejdspartner i Uganda, UPACLEDs, fortsatte arbejde for udviklingshæmmede. For 2000 kr. kan man hjælpe UPACLED med køb af grund og kontorfaciliteter LEV har i 14 år arbejdet sammen med forældreorganisationen UPACLED i Uganda om en række forskellige aktiviteter. Om tre år trækker LEV sig ud, og så skal UPACLED stå på egne ben. De forberedelser er i fuld gang. UPACLED er i øjeblikket ved at gøre klar til at oprette eget kontor, og det kræver, at man har sit eget sted, sin egen faste base. Den har UPACLED nu fundet. For 2000 kr. kan LEVs kredse støtte køb af UPACLEDs nye ejendom. Kredsen får dermed en lille anpart i UPACLED og er således med til at hjælpe en organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for nogle af verdens mest udsatte mennesker. Landsforeningen LEVs landsformand Sytter Kristensen udtaler: Jeg har set med egne øjne, at UPACLED laver et utroligt vigtigt arbejde for mennesker med udviklingshæmning og deres forældre. Det er afgørende, at dette arbejde kan fortsætte efter, at LEVs projektengagement i Uganda stopper i Det er derfor centralt, at UPACLED kommer til at eje deres egne lokaler, så de undgår, at deres udgifter til kontorer stiger så meget, at det bliver svært for dem at have midler til at lave aktiviteter, såsom at støtte opstarten af selvhjælpsgrupper for forældre til børn med udviklingshæmning. Som LEVs landsformand opfordrer jeg derfor alle LEVs kommunekredse til at støtte UPACLEDs køb af ejendom med kr. Hvis din kommunekreds ønsker at støtte UPACLEDs køb af ejendom så skriv en mail til LEVs internationale projektmedarbejder Rikke Pinborg på mail LEV maj 2010 n 17

18 Foto: Preben B. SØborg n Vild med sport Vild med sport var titlen på et arrangement den 9. maj, hvor børn og unge med handicap i Storkøbenhavn havde mulighed for at se og prøve en lang række idrætter. På Glostrup Idrætspark mødtes blandt andet blinde, fysisk handicappede, spastikere og udviklingshæmmede og kastede sig ud i en lang række idrætter. Nogle endda på tværs af handicappet. Udviklingshæmmede kunne dyrke judo, atletik, skydning og spille bordtennis og fodbold. Vild med sport var arrangeret af Dansk Handicap Idræts-Forbund, og Jørgen Kjeldergaard, idrætskonsulent i DHIF, fortæller, at de nu vil evaluere arrangementet. Måske kan det føre til flere idrætsmuligheder for børn og unge med udviklingshæmning. Kjeldergaard fik i hvert fald en del henvendelser fra forældre, som gerne ser, at der bliver oprettet deciderede tilbud på bestemte idrætsgrene, eksempelvis atletik for udviklingshæmmede. I DHIF vil de også se på, om Vild med sport -arrangementet skal gentages næste år. Der kunne være en ide i at lave det som en tilbagevendende begivenhed en gang om året, fordi det giver god fokus på de muligheder, der er for at dyrke idræt for handicappede, siger Jørgen Kjeldergaard børn og unge deltog i Vild med sport, som var støttet af den fælleskommunale idrætspulje, der omfatter 13 kommuner i Storkøbenhavn. 18 n LEV maj 2010

19 LEV maj 2010 n 19

20 20 n LEV maj 2010

21 LEV maj 2010 n 21

22 Annonce

23 Annonce

24 Af Nina Nørrung, projektmedarbejder i LEV n SMUT guide til et sundere liv Kortlægning af en gruppe værkstedmedarbejderes viden om kost, motion og sundhed skal blandt andet føre til skabelsen af en internetportal, hvor man via dagbog og konkurrencer kan få vejledning og hjælp til et sundere liv SMUT. Det er navnet på et nyt LEVprojekt om sundhed og motion for udviklingshæmmede. Baggrunden for projektet er et stigende antal udviklingshæmmede, der udvikler livsstilssygdomme. Og diverse tiltag mod befolkningen som helhed om sundhedsfremme, som eksempelvis Sundhedsstyrelsens kampagner, er desværre ikke tilgængelige for mennesker med udviklingshæmning. Måden at informere på er simpelthen ikke præcis nok. LEV har derfor i samarbejde med Forebyggelsesfonden og tre beskyttede værksteder i hovedstadsområdet igangsat SMUT (Sundhed, Motion, Udvikling og Trivsel). Med i projektet er også rådgivningsfirmaet ALECTIA, der er med til at udføre det. Overordnet handler projektet om at udvikle informationsmateriale om sundhed og motion til mennesker med udviklingshæmning. Den første fase i projektet har handlet om at kortlægge værkstedsmedarbejdernes viden og idéer om kost, motion og sundhed/sygdom. Hvad er god mad? Der kan være mange måder til at indsamle informationer om medarbejdernes viden og idéer. I SMUT-projektet valgte LEVs sekretariatschef, Torben Wind, der også er projektleder, at der skulle arbejdes med Open Spacemetod en. Metoden bygger på en meget fri tankegang om, at intet er forkert og alt er tilladt. Konkret arbejder medarbejderne i grupper sammen med en ekstern facilitator, hvor der skabes et fællesskab og en dialog omkring eksempelvis kost. Dialogen kan forme sig om, hvad er god mad, hvad er sund mad, hvornår spiser man usundt osv. Når deltagerne i gruppen så har noget at sige, får vedkommende udsagnet skrevet ned af en værkstedsmedarbejder, der derefter sætter udsagnet op på væggen, så alle kan se det. - Metoden er valgt, fordi jeg synes, det giver et godt sammenspil mellem medarbejderne på det beskyttede værksted og de eksterne konsulenter, samt selvfølgelig en god viden og mange sjove idéer, siger Torben Wind. De to kartofler fra eller til Hvor svært kan det være, kan man måske tænke. Handler det ikke bare om Dialogen kan forme sig om, hvad er god mad, hvad er sund mad, hvornår spiser man usundt osv. at tage mindre portioner? Men hvis det var så let, hvorfor er der så flere og flere overvægtige i Danmark? - Det handler om at finde måder og metoder, der kan hjælpe medarbejderne på de beskyttede værksteder til at se sammenhængen mellem det at holde sig sund og undgå sygdom og samtidig se glæden ved kost og motion, siger Mimi Løn, sundhedskonsulent fra ALECTIA, og fortsætter: - Generelt kan det for eksempel være svært at se sammenhængen mellem størrelsen af portioner af mad, der spises, og den generelle sundhedstilstand. Flere tænker hvad gør de ekstra to kartofler eller det at tage en sodavand til maden i stedet for et glas vand? Det er en proces, der ikke bliver lettere, hvis man er udviklingshæmmet. Dagbog på nettet Medarbejderne på de beskyttede værksteder har nu på forskellig vis fortalt, hvad de ved om kost, motion og sundhed/sygdom. Herefter skal der udarbejdes informations- og vejledningsmateriale, der støtter op om den enkelte. I bestræbelserne på at nå flest mulige 24 n LEV maj 2010

25 Open Space-metoden er med til at give både viden og sjove ideer. på de beskyttede værksteder udvikles der i SMUT flere former for materialer. Eksempelvis en internetportal, hvor medarbejderne kan indskrive deres målsætninger enten via ikoner eller tekst. Det bliver kombineret med små internetbaserede konkurrencer, hvor man dyster mod sig selv i emnerne kost, motion og sundhed/sygdom, hvor den enkelte får medalje for rigtigt svar. I LEV ved vi godt, at mange af medarbejderne på de beskyttede værksteder vil have vanskeligheder med at forklare og beskrive, hvad det er for en proces, de deltager i ude på værkstederne. Internetportalen vil derfor også komme til at fungere som en slags dagbog, hvor man enten kan se, hvad der er arbejdet med på værkstedet, eller hvad man selv har arbejdet med. - På den måde giver vi et dialogredskab, der kan give medarbejderen en mulighed for at snakke om SMUT-projektet både på værkstedet og hjemme, siger Mimi Løn. Næste fase i SMUT-Projektet bliver at gennemføre sundhedsprofiler på værkstederne. Medarbejderne kan frivilligt deltage i de individuelle samtaler, hvor de blandt andet vil få målt blodtryk, blodsukker og kolesterol samt vægt, fedtprocent og muskelmasse. LEV maj 2010 n 25

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP Målgruppe: Forældre med barn med handicap i alderen 15-18 år. Sted: Bymose Hegn, Bymosegårdvej 11, 3200 Helsinge, T: 86 39 61 11, Dato: 15. september fra kl.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere