Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes 5lfredshed med deres arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes 5lfredshed med deres arbejde"

Transkript

1 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes 5lfredshed med deres arbejde Af rektor Birgi,e Vedersø, Gefion Gymnasium rektor Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole

2 Opgaven er at skabe gymnasier, der gør de unge så dyg-ge og så klar -l frem-den, som de kan blive Jesper Fiskers 3 vig-gste lederegenskaber: Op på ølkassen (det er vi nu) Implementér (det giver vi eksempler på) Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn og Undervisning Vær modig (det prøver vi at være den næste 5me gå med os, sænk palisaderne) Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

3 Oplægget falder i tre dele: 1 Forståelsesrammen forandringer der præger vores verden 2 Eksempler fra Gefion og Roskilde Katedralskole 3 Tendenser i (frem)mden Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

4 Forandringer og konsekvenser deraf 2005 Gymnasiereformen med samarbejde mellem lærere og fag som omdrejning 2007 Selveje med øget selvstyre og markedsvilkår som omdrejning 2013 Ledelsesreform med nyt ledelsessyn og paradigme som omdrejning 2014 Evaluering og kvalitetssikring - fra uv Ml læring og med elev- og effekwokus som omdrejning Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

5 Forandring er kommet for at blive Accepter de forandringer der kommer udefra og kontrollér og præg konsekvenserne sammen. Det gør arbejdet sjovere. Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future - Kennedy Og netop de voldsomme strukturelle forandringer som vi er underlagt kræver at vi gennemfører organisatoriske forandringer. Det giver vi eksempler på i det følgende fra de to skoler Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

6 Forandringer i struktur og indhold kræver forandringer i organisa-onen To eksempler: Gefion Gymnasium Roskilde Katedralskole Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

7 Hvordan gør man et fornuftsægteskab til en succes og til et moderne studieretningsgymnasium med fokus på den enkelte elevs læring?

8 Fusions-forhistorien: Østerbro møder Nørrebro i København K o o o o o Fusion til noget nyt: Realisering af studieretningsgymnasiet, behov for rammer Fusion til noget stort: Behov for overskuelighed Fusion til ny vision og værdigrundlag: Behov for konkretisering År 2: Behov for friere rammer Resultat: Selvstyrende teams

9 Gefions værdigrundlag Vi vil skabe: o Studiekompetente elever o Interkulturelt kompetente elever o Demokratisk kompetente elever Kan kun løftes i fællesskab

10 Organisationen med læring i centrum

11 Teamstrukturen: Det kollektive selvstyre

12 Lærerrollen: Tre måder at arbejde på o Strategisk forberedelse - fra læreplan og kompetencemål 1l studieplan o Tak5sk forberedelse - fra studieplan 1l lek1er o Opera5onel forberedelse - fra lek1er 1l undervisningsbeskrivelse OperaMonel planlægning kan ikke stå alene Studieretningsteamet planlægger på strategisk og takmsk niveau det kræver samarbejde, konsensus og et fælles professionelt sprog om læring

13 Konsekvenser? o Læreridentiteten ændres fra faglærer til teamlærer: Jeg er blevet teamlærer i billedkunstretningen mere end samfundsfagslærer. o Reel sammenhæng mellem fag o Tæt koordinering med uddannelseslederen bliver nødvendig og naturlig o Behovet for kontinuitet i lærerbesætningen bliver tydeligt en ikke fuldt løst udfordring o Professionalisering af lærerrollen o Og forhåbentlig: Bedre effekt for eleverne!

14 Hvor er vi på vej hen? o Skoleråd og studieretningsledere o Fakultetsråd og afdelingsopdeling o Kontaktlærerordning? o Mindre udvalg, mere koordinator o Mindre Lad de tusind blomster blomstre mere strategi o Mere organisations-efteruddannelse o Mere lærerprofession mindre fagprofession o Professionalisering

15 V- Team på Roskilde Katedralskole Claus Niller

16 Historikken - Kra[ig vækst Elevudviklingen Medarbejdere nye ansæ^elser på 8 år 72 på barsel

17 2 udfordringer Studieretningsgymnasiet hvordan folder vi det ud? Størrelsen betyder stor afstand mellem ledelse og medarbejdere

18 Løsninger Mindre enheder Større nærhed Organisering e[er studieretning Ver5kale Team V- team

19 Idé april 2012 Det gode teamarbejde giver den enkelte lærer fagligt, pædagogisk og didak;sk udbyke og øger trivslen EVA- rapport om teamorganisering, 2012 Fremlægges for lærerne: Det vil vi sammen med jer Arbejdsgruppe under ledelse af pædagogisk vicerektor 2012/2013 V- team version 1.0. august 2013

20 Indhold 12 V- team e[er studieretning Hver lærer er med i et team, her bliver man min. 3 år Lærere uden studieretningsfag placeres Ledelsen udpeger en v- team leder uden personaleansvar En leder er nærmeste leder for teamet og dets medlemmer Opgaver decentraliseres 5l team Fx et pædagogisk projekt 2014/2015

21 Oversigt over v- team

22 Hvor er vi nu? Nogle v- team ledere løber meget stærkt V- team lederne er i gang med projektuddan- nelse Større behov for at ledelsen går i takt! Divisioneret ledelse betyder: Fra specialisering 5l generalisering Ledelsen skal uddannes Timingen har været perfekt

23 Tendenser i -den Corydons forståelsesramme Vi har verdens dyreste uddannelsessystem Har vi verdens bedste uddannelsessystem? Vi skal køre længere på literen! Mere kvalitet for pengene! Lars Mortensen på Toplederkonference Det er ikke ;lstrækkeligt, at læreren har fået et hold mere. Ledelsen skal insistere på et kvalitetsløq i dialog med medarbejdere EVA Skoler i udvikling skaber bedre elevresultater Corydon Uddannelsessektoren kan måles Det gør vi! Og justerer ressource;ldelingen Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

24 Tendenser i (frem)-den Fra undervisning Ml læring fokus på RELATIONER RELATIONER definerer skolen RelaMonen lærer- elev RelaMonen lærer- lærer RelaMonen lærer- ledelse RelaMonen skolen omgivende interessenter RelaMonen Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

25 Vi skal forbedre slutproduktet at eleven når så langt som muligt i sin faglige og personlige udvikling Derfor skal vi fokusere på rela5onerne De^e betyder ikke, at læreren bliver eller skal være socialrådgiver eller psykoterapeut Men det betyder, at lærerens professionelle fokus på effekten og dermed den enkelte elevs læring skal øges Læring aiænger af rela5onen! Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

26 Lærerne har størst indflydelse på at eleverne bliver -lfredse og dyg-ge Den rela5on skal vi blive klogere på Hvad virker? Vi skal lære af hinanden! Vi skal samarbejde om det Og sikre at forandringerne når ud i yderste geled Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

27 Hvad øger og styrker rela-onerne? Organiseret samarbejde Teamorganisering Professionalisering Øget sparring med nærmeste leder Tilstedevær Evalueringer Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

28 Andy Hargreaves (professional capital view) om good teaching is technically sophismcated and difficult requires high levels of educamon and long training is perfected through conmnuous improvement involves wise judgment informed by evidence and experience is a collecmve accomplishment and responsibility Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

29 Konsekvenser Fokus fly,es fra det faglige Ml det pædagogisk/didakmske og den personlige lærer er udfordret Betragt den enkelte som individ og organisamonsmedarbejder udnyt den enkeltes kompetencer. Ledelsen skal også interessere sig for lærerens personlige rammebemngelser Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ

30 Skab en fælles ramme Via a. organisamonsudvikling (er behandlet i eksemplerne) b. strategiudvikling For at fly,e eleverne længst muligt fagligt og personligt! Alt det vi gør skal holdes op imod det mål! Alle medarbejdere og elever skal med! Og medvirke Ml at realisere strategien Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

31 Hvor er lærernes -lfredshed og medindflydelse i denne hvirvelvind af forandring? I muligheden for at præge i teams og grupper I den direkte indflydelse på dagligdagen gennem øget selvstyre (afgørende for vidensarbejderes Mlfredshed) I muligheden for at præge og skabe forandringerne med nye, gode ideer Singapore: We give away our best ideas because that makes us have to keep inven1ng new ones I samarbejdet med kolleger, ledelse, netværk, andre skoler Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde

32 Opsummering Se skolen som et økosystem som et samfund fuld af relamoner Det skal organiseres Og der skal sæ,es retning Alle skal først og fremmest se sig selv som organisamonsmedarbejdere Med øget samarbejde omkring opgaveløsningen Alle er vigmge vi forventer at man yder sit bedste Og konstant bestræber sig på at blive bedre gennem viden om, hvad der virker Succes er kun mulig hvis hele organisamonen er parat Ml forandring og udvikling Gymnasiedage 2014 Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes ;lfredshed med deres arbejde BIRGITTE VEDERSØ CLAUS NILLER NIELSEN

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere