nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Nyt fra DOFs landsorganisation...4 Kalenderen...4 Jørgen Hjermind fratrådt som formand...5 Spørg bare...6 Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn...8 Nyttige nyheder i DFS' Netavis...10 Boganmeldelse: Et godt liv efter IT-nyt...12 Under udvikling i DOFO...12 Undervisernet i DOFO...13 Inspiration til debat...15 Kulturkanon - hvorfor?...16 Da Europa kom til Hillerød...17 Løst og fast...18 Skoleleder søges til BOS...18 Kvinders og mænds aktive alderdom...18 DOF navne og adresser...20 Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: Søndag 26. marts 2006 Dead-line næste nummer: Onsdag 5. april 2006 Forside Svanemølleværket! Og hvad har det med DOF at gøre? Jo, det ligger faktisk lige midt i udsigten fra DOFs afdelingskontor på Østerbro, hvorfra billedet er taget. Der er grund til at bevare indtrykket, for det forholder sig således, at der skal findes nye lokaler til københavnerkontoret, da lejemålet i Århusgade efter ejernes mening egner sig bedre til noget helt andet. De daglige brugere af kontoret - Thit, Christian og Robin kan derfor se frem til flytteroderi med hvad dertil hører i en ikke så fjern fremtid. Foto: Robin K. Husk at du kan finde DOFs logoer i forskellige udgaver på DOFs hjemmeside: Giv oplysningen videre, hvis du har en bogtrykker, der skal producere din kommende brochure. Klik på "Om DOF" og så "Logoer". 2 DOF NYT - Marts 2006

3 Kommentar Samling "Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet." Sådan står der i folkeoplysningslovens formålsparagraf om det, vi til daglig kalder aftenskoleundervisning. Nu er det ofte sådan med formålsparagraffer, at de er formuleret bredt og generelt med den svækkelse det giver, men det er altså det formål, som alle DOFs mange forskellige skoler skal samles om, og det er det politikerne bevilger penge til. Ville det ændre så meget ved virksomheden på skolerne, hvis bestyrelsen en gang om året tog virksomhedsplanen op til revision og kiggede på lovens og egne formålsparagraffer? Måske ikke, men det ville styrke folkeoplysningen, hvis der i aftenskolerne både i bestyrelse, og mellem ledelse og lærere var mere plads og tid til en overordnet snak om formålet med det, der foregår. Det ville skabe en naturlig samling og forståelse, der af og til ser ud til at have trange kår. Også i DOF som landsorganisation kan det være svært at skabe samling, selv om alle arbejder under samme hovedformålsparagraf. Der er i DOF store altfavnende skoler med et meget bredt fagligt tilbud, der er skoler med et meget smalt fagtilbud, og der er skoler, der henvender sig til specielle målgrupper, og dertil kommer, at der i DOFs rækker er meget stor forskel på skolerne i størrelse. Nu er Danmark vågnet op af Tornerosesøvnen efter postyret på grund Muhammed-tegningerne. Det har sat gang i debatten om forholdene i de arabiske lande, men sandelig også om vore egne forhold, og her bør folkeoplysningen være beredt til af spille en rolle. Det vil være helt i tråd med formålsparagraffens ord om at styrke folks evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det lyder måske som en uoverkommelig opgave for en lille aftenskole, der fx tilbyder bevægelsesundervisning for bevægelseshandicappede eller en malerskole for pensionister. Tja, men de skal jo heller ikke gøre det alene. Der er stor opbakning i blandt de folkeoplysende organisationer, der er medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd om at gå ind i et projekt for at bringe Danmark videre efter konflikten om Muhammed tegningerne. Dette kunne konstateres, da der sidst i marts var indkaldt til møde i DFS om en længerevarende indsats for at holde fast i ideen om et samfund, der er baseret på de demokratiske grundværdier, vi kender, og som bedst udfolder sig i et åbent og rummeligt samfund præget af frisind og dialog. Formidling af viden og dialog er oplagte opgaver for enhver aftenskole. Nu kan det så blive opgaven at oversætte de flotte ord i formålsparagraffen til aktiv handling ude omkring i aftenskolerne. Lad os tage opgaven på os i alle dens afskygninger, og glæde os over, at Dansk Folkeoplysnings Samråd med formanden Naser Khader i spidsen har taget initiativ til at skabe samling herom. Det kommer DOFs medlemmer til at høre mere om i den nærmeste fremtid. Robin Kristiansen redaktør af DOF NYT DOF NYT - Marts

4 Nyt fra DOF Annuschka Maaløe stopper i DOF Foto: Robin K. Annuschka Maaløe blev projektansat på deltid i DOF i efteråret 2006 med henblik på at få DOFs hjemmesideløsning til de mindre medlemsskoler udviklet, og med VuptiWebs færdiggørelse siger DOF nu farvel til Annuschka. Medlemsnyt Indmeldelser GOK Tønder Marianne Pawelec Mølleparken Løgumkloster Telefon Nordsjællands Aftenskole Poul Erik Kandrup Box Helsingør Telefon Aftenskolen Liv og Læring Susanne Ballin Niels Ebbesens Gade Ålborg Telefon Udmeldelser Odense Aftenskole ved Jan Johansen Ændringer Ny leder i GOK Ringsted: Bodil Feilberg Kastrupvej 8, Haraldsted 4100 Ringsted Telefon Ny leder i Skærbæk Egnskor: Eva Nørgaard Kristen Koldsvej Skærbæk Ny leder i KVH Aftenskole: Marie Louise Kristensen Adresse og telefon uændret. EDB og Handicap ved Viggo Andersen er flyttet til: Rosenvangs Alle 16, 2. th Viby J. Ny leder i Århus Pensionist Samråds Kursusvirksomhed: Tina Gerling Thomsen Adresse og telefon uændret VuptiWeb er et såkaldt CMS (Content Mangement System), der giver de små og mellemstore skoler en mulighed for at opbygge og vedligeholde en hjemmeside. Det kræver ikke kendskab til html eller andre internet-relaterede sprog - almindeligt kendskab til Windows er nok. Den daglige drift, herunder kontakten til skoler, der ønsker en hjemmeside, varetages fremover af konsulent Dejan Fontana. Vi siger tak til Annuschka for indsatsen og ønsker hende held og lykke i sin nye stilling. Annuschka starter den 1. april som webmaster i Danbolig. Kalenderen Lørdag 8. april i Gladsaxe Amtsårsmøder i Frederiksborg, Vestsjællands og Roskilde amt Onsdag 19. april kl i Udby Amtsårsmøde i Storstrøms Amt Torsdag 20. april kl i Aabenraa Amtsårsmøde i Sønderjyllands amtskreds 17. maj 2006 kl på Vartov i København 70 års fødselsdagsreception for Ole Vig Jensen Lørdag 20. og søndag 21. maj i Horsens DOFs landsmøde juni 2006 DOFs sommerkursus 4 DOF NYT - Marts 2006

5 Nyt fra DOF Jørgen Hjermind fratrådt som formand for Roskilde Foto: Robin K. Jørgen Hjermind trådte 17. marts 2006 tilbage som formand for Roskilde Aftenskole og kan nu se tilbage på 45 år som aktiv i Roskildes aftenskoleliv. Og så er han endda først helt færdig, når han ved dette års udløb slutter som formand for Folkeoplysningsudvalget. Hvem ved - måske kunne han finde på at være aktiv som kursist i aftenskolen igen. Sådan begyndte det i hvert fald i Det var interessen for bogbinding, der lokkede Jørgen Hjermind til at melde sig på et hold i 1961 i Roskilde Kommunale Fortsættelseskursus, som den kommunale aftenskole hed. Fortsættelseskursus var dengang en del af navnet for mange af de kommunale aftenskoler, bl.a. også i Gladsaxe, Rødovre og Gentofte. Skoler som efter forskellige omvæltninger kan siges at være i live den dag i dag -(Roskilde Aftenskole, Rødovre Kulturelle Aftenskkole og H-O-F Gentofte) - og endda som DOFmedlemmer. Jørgen Hjermind blev så dygtig til bogbinding, at han i 1966 kunne gå ind i lærerkorpset som lærer i faget, og det job er han som noget helt enestående fortsat med til i år - altså i 40 år. Allerede i 1968 blev han optaget af organisatorisk arbejde, da han blev lærerrådsformand. I 1973 følte lærerne sig utrygge ved den politiske situation, da de frygtede en lukning af den kommunale aftenskole med en overflytning til AOF som konsekvens. Derfor stiftede alle 38 lærere med Jørgen Hjermind i spidsen i 1973 Roskilde Aftenskole, og den kommunale aftenskole ophørte. Hjermind blev den første leder af skolen fra begyndelsen og indtil 1985.! 1973 var han også med som en af skolelederne bag stiftelsen af DOF. Da den nye folkeoplysningslov trådte i kraft i var det naturligt, at Jørgen Hjermind med sine erfaring fra voksenundervisningsnævn og skolekommission blev valgt ind. I 1994 blev han næstformand for folkeoplysningsudvalget, og i 2004 blev han valgt som formand. En post som han stadig besidder, indtil der er valg til det nye udvalg fra 2007, hvor han ikke stiller op. Allerede i 1991 var Jørgen Hjermind trådt til som formand for Roskilde Aftenskole, og det er den post han nu har forladt på generalforsamlingen 17. marts, hvor han blev afløst af Lise Pedersen.. Man kan ikke sige, at Jørgen Hjermind er en flakker, for også i sit hovederhverv i DSB har han nået at holde 50 års jubilæum. Nu får han lidt mere tid til overs, og når 75 års fødselsdagen er fejret 9. maj i år, kan han begynde at tænke over, om han måske skal fortsætte sine aftenskoleaktiviteter med at være kursist igen. Energien og arbejdsviljen har tilsyneladende aldrig manglet. rk Lov og ledelse Så har der igen været afviklet et kursus i Lov og ledelse for ledere og bestyrelsesmedlemmer ved DOF skoler. Kurset løb over to week-ender, og det var et lille men rigtig godt hold på 8 deltagere, fortæller instruktørerne. Her er det Finn Nevel, der deler opgaver ud til Elsebeth Jensen og Conni Hejlskov fra GOK Skjern. Næste kursus løber i efteråret. DOF NYT - Marts

6 Spørg bare Spørg bare! Foto: Robin K. Administrationschef Hanne Bruus Andersen Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Nye vilkår i nye kommuner? Mange DOF-skoler i kommuner, der står foran sammenlægning, svæver i uvished om vilkårene for deres virksomhed fra januar Herunder en orientering om de vigtigste forhold vedr. de spilleregler, der gælder omkring folkeoplysningsudvalgene. Tiden for kommunesammenlægningen nærmer sig og i den forbindelse er der flere ting skolerne skal være opmærksomme på. Bliver der etableret folkeoplysningsudvalg i den nye storkommune? Bliver tilskudssatserne de samme som tidligere? Og hvad med tilskud til deltagerbetaling for pensionister m.fl.? Folkeoplysningsudvalg I sammenlægningskommunerne skal sammenlægningsudvalget i løbet af 2006 træffe afgørelse om, hvorvidt man ønsker, at den nye kommune skal have et folkeoplysningsudvalg. Hvis sammenlægningsudvalget beslutter at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, skal det have funktionsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december Selve valget kan ske i god tid inden den 1. januar 2007, men udvalget kan først fungere med de lovbestemte kompetencer pr. 1. januar I 2006 er det de gamle folkeoplysningsudvalg, der har kompetence i henhold til folkeoplysningsloven. Men udvalgene har juridisk set ingen kompetence vedrørende forhold, der vedrører 2007 og følgende år, fx tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet for Det er sammenlægningsudvalget, som har denne kompetence. Det er også sammenlægningsudvalget, der har ansvaret for at orientere om ansøgningsfrister m.v. vedrørende Hvis sammenlægningsudvalget vælger ikke at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, men måske i stedet vælger at etablere underudvalg til et Kultur- og fritidsudvalg fx for idræt, kultur, voksenundervisning etc., har disse underudvalg juridisk set ingen kompetencer, men er kun høringsberettigede. Det er kun folkeoplysningsudvalg, som kan tillægges de i folkeoplysningsloven nævnte kompetencer. Vejledning om valg til FOU På KLs hjemmeside ligger der en vejledning om valg af folkeoplysningsudvalget i sammenlægningskommunerne. I forbindelse med valg af medlemmer til folkeoplysningsudvalget er det måske værd at bemærke sig, at personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud), medens personer med bopæl uden for kommune har ret, men ikke pligt til at modtage valg. Beregning af deltagerbetaling Ved beregning af deltagerbetaling for sæson 2006/2007 skal skoler i samenlægningskommuner være opmærksom- Vejledningen er lige til at hente på KLs hjemmeside 6 DOF NYT - Marts 2006

7 Spørg bare Foto: Robin K. me på, at der kan gælde andre brøker for instrumentalundervisning og undervisning af handicappede fra 1. januar Ligeledes kan der ske ændringer i tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister m.fl. og endelig kan tilskudsstørrelsen i 2007 bliver ændret væsentligt i forhold til tidligere år, hvis sammenlægningsudvalget har truffet beslutning om nye regler. Ændring i en bevilling I forbindelse med forhandlingerne mellem kommunerne og finansministeriet om de kommunale budgetter måtte en del kommuner genåbne deres budgetter for Det betød bl.a. for en af DOFs medlemsskoler, som får udbetalt løn via kommunen, at kommunen meddelte, at den ikke ville udbetale løn for den undervisning, som var foregået i januar og februar. Det er selvfølgelig ikke lovligt. Når en kommune har påtaget sig at udbetale løn, må den ikke med begrundelse i et genåbnet budget undlade at udbetale lønnen. Efter lovens bogstav må kommunen ikke ændre en bevilling til ugunst for borgeren. Altså kan kommunen ikke selv om den har genåbnet budgettet - nedsætte en bevilling, som er meddelt til borgeren på et tidligere tidspunkt. Den må derimod gerne forhøje bevillingen. Noget andet er, at kommunen kan komme i en situation, hvor den fx må skære 5 pct. på alle bevillinger. Hvis dette gør sig gældende, vil det nok være rimeligt, at også aftenskolerne tilpasser deres forbrug over året og indretter sig på at tilskuddet bliver 5 pct. mindre end tidligere meddelt. Men det må så i givet fald dreje sig om en generel nedskæring på alle områder i kommunen. Lønudbetaling til firma Et tilbagevendende spørgsmål fra DOFs skoler er følgende: Vi har en lærer, som beder om at få sin løn udbetalt efter regning fra hans firma. Kan det lade sig gøre? Svaret er helt klart: Det kan ikke lade sig gøre. Lønnen er personlig a-indkomst. "Prøv at kigge i lederhåndbogen" Sådan lyder svaret ofte, hvis skoler retter henvendelse om spørgsmål til DOFs sekretariat eller konsulenter, der hjælper skolelederne med at finde det helt rigtige sted i lederhåndbogen, hvor reglerne står. I lederhåndbogen kan der hentes svar på utallige spørgsmål. Nogle af de mest hyppige drejer sig om lederansættelse, om lederlønnen og om hvor mange timer en leder skal arbejde, men der er en lang række øvrige vigtige afsnit om tilskudsberegning, vedtægter og meget mere. Der udsendes løbende opdateringssider til lederhåndbogen. Hvis man i tvivl om man har husket alle opdateringer, kan man jo kontrollere med lederhåndbogen på DOFs hjemmeside. Klik ind under Extranet og finde de rigtige sider. Husk, at alle fra DOFs medlemsskoler kan få adgangskode og password til Extranet hos Lars Eriksen. DOF NYT - Marts

8 Specialundervisning Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn Af Signe Højsteen, uddannelsespolitisk konsulent i DSI Vi vidste jo godt, at der var dårligt nyt på vej. Som omtalt i sidste nummer af nyhedsbrevet lavede Rambøll Management en rapport om voksenspecialundervisningen, bestilt af Undervisningsministeriet. DSI mener ikke, at rapporten lever op til de krav til faglige indsigt og viden, som man med rette kan stille, når ministeriet betaler i omegnen af en halv million kroner for værket. Det har DSI fortalt både forfatterne og Undervisningsministeriet. Vi har især sagt, at rapporten er uegnet som grundlag for at foretage forandringer i struktureringen af voksenspecialundervisningen. Undervisningsministeriet tilkendegav som svar, at de faktisk ikke var uenige - de anså det ikke for hensigtsmæssigt at foretage forandringer i voksenspecialundervisningen på baggrund af rapporten. Rambøll-rapporten Rambøll Rapporten, der indeholder en kortlægning af specialundervisning for voksne, er udgivet af Undervisningsministeriet november Se rapporten under nyheder på DOFs hjemmeside Men nu sidder vi med udkastet til ny bekendtgørelse om voksenspecialundervisningen. Og rapportens misforståelser lever videre i bedste velgående. Hospitalsindlagt uden undervisning Ifølge udkastet skal det ikke mere være muligt at modtage voksenspecialundervisning, mens man er indskrevet på hospitalet. Det er en alvorlig forringelse. Det har bl.a. betydning for mennesker, der bliver indlagt med akut blodprop eller andet, der giver afasi, hvor der er behov for taleundervisning og rådgivning allerede kort efter traumet er opstået. Det har også betydning for mennesker, der er i gang med et undervisningstilbud og som bliver indlagt, muligvis med behov for behandling, der slet ikke har med undervisningen at gøre. For sindslidende kan psykiatrisk hospitalsbehandling i dag kombineres med et undervisningsforløb. Her støtter behandlingen og undervisningen ofte hinanden. Vi har bemærket dette over for Undervisningsministeriet både på skrift og ved møder. Ministeriet argumenterer med, at 30 millioner kroner bliver flyttet fra amternes undervisning til sygehusene. Men ministeriet vil ikke være med til at skabe lovhjemmel for, at der skal tilbydes undervisning på sygehusene, ligesom Undervisningsministeriet ikke vil henvende sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at de overtager en opgave. Til gengæld har ministeriet lovet, at de vil se på muligheden for, at man fortsætter sit tilbud i undervisningssektorens regi, hvis man bliver indlagt, mens man er i gang med et forløb. Hvordan ministeriet vil tackle dette, ved vi endnu ikke. Kommuner uden viden Kommunerne skal overtage en meget stor del af voksenspecialundervisningen. På sidste års undervisningskonference, der arrangeres i fællesskab af DSI og Undervisningsministeriet, udtalte repræsentanten fra Kommunernes Landsforening, at kommunerne havde et ganske udmærket kendskab til brugerne af voksenspecialundervisningen gennem socialforvaltningernes kendskab til handicappede borgere. Hvad KL-repræsentanten ikke er klar over er, at ganske mange borgere benytter voksenspecialundervisningen uden at være i kontakt med socialforvaltningen. Der er tale om mennesker, der har behov for et specialundervisningstilbud, og som samtidig er i arbejde eller uddannelse. Disse borgere er blevet visiteret til voksenspecialundervisning af det enkelte uddannelsessted, fordi amtet har udlagt sin visitationskompetence hertil. Det er 8 DOF NYT - Marts 2006

9 Specialundervisning Voksenspecialundervisningen kommer desværre ikke helskindet gennem strukturreformen. Det ses af det udkast til ny bekendtgørelse, som DSI har fået til udtalelse. Således skriver konsulent Signe Højsteen i DSIs nyhedsbrev fra marts. DOF NYT har fået tilladelse til at bringe artiklen. Signe Højsteen, DSI altså på den enkelte undervisningsinstitution, at man finder viden og ekspertise. Ifølge kommunalreformen kan kommunerne også udlægge visitationskompetencen. Både til egne tilbud og til tilbud, som de vil benytte i nabokommunerne. Men vores meldinger fra forskellige kommuner siger, at det vil de ikke gøre. Det er da også sin sag at lægge visitationskompetence ud til nabokommunens institutioner. Mange kommunalpolitikere vil givetvis mene, at man dermed giver nabokommunen et sugerør ned i egen kasse. Klagemulighederne Får man et tilbud, som man ikke er tilfreds med, kan man klage til kommunalbestyrelsen. Er der tale om, at kommunen ikke overholder "sin retlige forpligtelse", så kan man klage til Klagenævnet for Vidtgående specialundervisning. Er De forvirret? Det er vi også! Vi har spurgt Undervisningsministeriet og jurister, der skulle have forstand på dette. Vi kan godt få nogle eksempler på, hvad man kan klage til Klagenævnet over, men vi kan ikke få nogen generel beskrivelse, der gør det muligt at se præcist, hvor skellet går mellem, hvad man skal klage til kommunen over, og hvad man skal klage til Klagenævnet over. Klagenævnet behandler allerede sager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn, og har lange diskussioner om, hvorvidt nævnet nu har kompetence til at behandle denne eller hin sag. Det vil der blive mere af, med en så uklart defineret klageadgang. Kort sagt: Voksenspecialundervisningen er blevet stedmoderligt behandlet, og det bliver fremover en stor opgave at arbejde med for handicaporganisationerne og DSI - lokalt og centralt. Læste du også artiklen? Kommunalreformen og specialundervisningen af konsulent Knud Knudsen i DOF NYT nr. 1 i januar Om DSI - De samvirkende invalideorganisationer DSI har siden 1934 været paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. De 32 organisationer i DSI har til sammen over medlemmer og dækker alle typer handicap. DSI beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. DSI arbejder i følge formålsparagraffen alene med de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne. DSI yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation. DSI udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DSI's amtsafdelinger, der hver for sig fungerer som amtslige paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet. Kilde: DSIs hjemmeside: DOF NYT - Marts

10 Netavisen Netavisens redaktør Michael Voss Hold dig á jour på folkeoplysningsområdet med Netavisens: Nyttige nyheder Spændende initiativer fra skoler og foreninger. Vigtigt nyt fra den politiske verden. Nye puljer, der venter på ansøgninger. Forslag og debatindlæg fra folkeoplysningens organisationer. Det er, hvad vi præsenterer i Netavisen, og enhver DOF-skole kan få disse oplysninger lige ind i postkassen på computeren. Foto: Robin K. Jeg blev ansat 1. november 2005 som informationskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd. En af mine vigtigste opgaver er at skrive og redigere Netavisen og Samrådets hjemmeside. En anden vigtig opgave er at sikre, at medierne er opmærksomme på folkeoplysningen og har adgang til relevante informationer og gode historier. Det sker blandt andet ved, at jeg understøtter DFS' ledelse med at få optaget artikler, kronikker og debatindlæg, som forklarer, hvad folkeoplysningen kan på forskellige områder. Blandt andet for at styrke denne indsats er der ved at blive etableret et netværk af informationsfolk fra de folkeoplysende organisationer. Jeg står også til rådighed for medlemsorganisationerne med støtte og rådgivning omkring informationsvirksomhed. Inden jeg begyndte i DFS, har jeg arbejdet en årrække som informations- og pressemedarbejder for Enhedslistens folketingsgruppe på Christiansborg. Af Michael Voss, informationskonsulent i DFS Netavisen er et nyhedsbrev, som Dansk Folkeoplysnings Samråd udsender pr. e- mail til alle, der ønsker at modtage det. Selv håber vi, at indholdet er interessant for alle, der arbejder i DOF og vores 37 andre medlemsorganisationer - centralt og lokalt. Vores mål er også at gøre det attraktivt for andre, der interesserer sig for folkeoplysning: journalister, politikere, embedsmænd og borgere, som benytter sig af folkeoplysningens tilbud. Nyheder fra Netavisen Hvad er det så for historier, vi sender ud i Netavisen? Lad mig give et par eksempler: Foreningen Øko-net iværksætter en kampagne for bæredygtighed i uddannelserne, hvor de invitererer alle uddannelsesinstitutioner i Danmark til at være med. Integrationsministeriet indkalder ansøgninger til en stribe nærmere definerede puljer. Netavisen fokuserer på de puljer, som er særlig relevante for folkeoplysningen, og leder videre til yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer. En uddannelsespolitisk ordfører taler varmt for folkeoplysningens rolle i det globaliserede samfund. Vi linker til artiklen i Aktive Kvinders blad. Et regeringsudvalg fremlægger en lang rapport om Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Netavisen opsummerer vigtige pointer for folkeoplysningen. DFS bestyrelse forbereder et initiativ for demokrati og dialog i forlængelse af sagen om Muhammedtegningerne. Vi fortæller om ideen og bringer debatindlæg fra bestyrelsesmedlemmer og andre folkeoplysere. DFS eller andre arrangerer et spændende seminar. Netavisen varsler i god tid og bringer nogle gange et kort referat. Hvis du vil vide mere om indholdet, kan du gå ind på DFS hjemmeside: Her står de tre seneste nyheder på forsiden, og du kan klikke videre til resten af de nyheder, vi har udsendt i år: Hvordan bliver man abonnent på Netavisen? Det er meget nemt at blive abonnent. Gå ind på Nederst i højre kolonne er der et felt, hvor du skriver dit navn, evt. din organisation og din -adresse og klikker på tilmeld. Og det er lige så nemt at afmelde, hvis du ikke synes, du har plads i din indbakke. Netavisen udkommer ikke i en fast rytme. Vi udsender det, når vi har trefire nye artikler. Det vil i praksis sige 1-2 gange om ugen. 10 DOF NYT - Marts 2006

11 Folkesundhed og Folkeoplysning Boganmeldelse: Foto: Finn N. Et godt liv efter 50 Af Finn Nevel Et godt liv efter 50 Terje Nordberg Politikens Forlag 2005 ISBN: Pris: 229,00 Mandag En kedelig, grå og optøende mandag. Dav post tak! En pakke fra Politikens forlag dumper ned på skrivebordet. Vidste det godt, for forleden snakkede jeg med forfatter og journalist Terje Nordberg om vores folkesundhedsprojekt og specielt om Vitaminer til livet debat om seniorliv og Frivillige Motionsvenner, og han sluttede af med at tilbyde mig at læse hans seneste bog. Her er den så. Det første jeg gør med en ny bog er at skabe mig et overblik. Finde ud af opbygningen. Læse overskrifter på afsnit og kapitler. I dette tilfælde står jeg med det jeg vil kalde for en indbydende håndbog i opslagsform om livskvalitet. Rigtig godt med en 4 siders liste med adresser og litteraturhenvisninger og ikke mindst et stikordsregister. Men øv aftenskolerne er ikke nævnt, nå, det er idrætsforeningerne stort set heller ikke. Hm, hvad siger forlaget selv om den? Om på bagsiden: Et godt liv efter 50 er en bog om livskvalitet for alle over 50 år. I bogen findes inspiration til en tilværelse, hvor alderen ikke er en hindring for at leve et liv fuld af nye oplevelser, udfordringer og muligheder, hvad enten det er på eller uden for arbejdsmarkedet. Oukeiiii. Nu bliver jeg nysgerrig, for vi har jo gennem hele 2005 videreudviklet vores folkesundhedskoncept, fået skrevet om og suppleret tekster med ny viden og inspiration, så har denne bog noget vitalt med, som vi ikke har? Fra bogen: Alderens indvirkning på hjerne, hjerte, knogler og muskler og hud. Hvad sker der med syn og hørelse? Hvordan holder man kroppen og immunforsvaret ved lige? Hvad med sexlivet? Gennemgang af en række motionsformer, bl.a. løb, badminton, tennis, svømning, roning, yoga, tai chi, dans og cykling. Om at få mere tid til uddannelse, familie og venner. Om at nyde sin mad og et godt glas vin. Onsdag Har nu slået op, frem og tilbage og læst det meste. Der var faktisk en del, som jeg ikke var klar over, selv om jeg har beskæftiget mig indgående med området de sidste 4-5 år. Og så var der mange områder, som jeg sagtens kan fornemme, også hører med til helheden og oplevelsen af, hvad livskvalitet er. Der findes fx et helt afsnit om dufte: Glæden ved at dufte. Dufte har altid på en eller anden måde været med til at give mig oplevelser. Det være sig både de dårlige og de gode. Mange gange kan jeg huske en situation jeg har været i, når jeg genkender en duft. Det er jeg ikke ene om. Det er faktisk helt almindeligt, og det ved jeg godt, men i afsnittet behandles duftens relation til følelser, og der gives eksempler på øvelser for lugtesansen og opskrifter på forskellige duftende bade med forskellige virkninger og formål. Det afslappende bad, Det opkvikkende bad og Det erotiske bad. Tror lige jeg senere skal omkring Heksekosten og have nogle æteriske olier med hjem til badekarret og fruen, så en søvnig onsdag aften kan bibringe lyslevende livskvalitet. Nå. Bogen beskriver også en hel del af det, vi har med i vores eget materiale og godt for det, så er signalerne da ikke helt forvirrende. Faktisk synes jeg, at bogen er rigtig godt skrevet i et ligetil sprog uden de store dikkedarer. Den bærer præg af en journalistisk indgangsvinkel, hvor næsten alt, hvad der rører sig på området, er nævnt. Det gør den til en bog, man kan spise i små bidder, efter hvad man selv aktuelt har lyst til at blive beriget med viden om og/eller inspiration til. I en sammenligning med DOFs eget materiale om seniorlivet, hvilket jo ligger lige for, kan jeg konstatere, at hele boligområdets indvirkning på livskvaliteten, med de muligheder og begrænsninger der er i forhold til alderen, ikke er bearbejdet. Og ernæringsområdet er beskrevet med stor vægt på den psykologiske indgangsvinkel. Den mere detaljerede viden om mad m.m. for ældre kan man hente i vores eget materiale. Summa summarum så er bogen et vedkommende og godt supplement til det af DOF udviklede materiale, og den kan med fordel bruges af såvel undervisere og kursister. Til forskel fra mange andre bøger om folkesundhed, så føler man sig ikke dunket oven i hovedet og faretruende ramt af forklaringer og oplysninger, men mere opmuntret til at leve livet med lyst og omtanke. Og det er jo ikke helt så ringe endda, som vi siger heromkring. Jeg har som nævnt tidligere snakket med forfatteren og spurgt, om han eventuelt ville være interesseret i at komme ud i aftenskolerne med oplæg til debatarrangement, foredrag om eller undervisning i livskvalitet og beslægtede emner, og det er han meget interesseret i. Her er kontaktmulighederne: Journalist, forfatter og psykoterapeut Terje Nordberg L.A. Rings Vej 32 A, 8270 Højbjerg Telefon mob DOF NYT - Marts

12 IT-nyt Spørg om IT Under udvikling i DOFO Oven på efterårets meget omfattende opdatering af DOFO er udviklingen nu i fuld gang igen. Den næste version forventes at kunne tages i brug på medlemsskolerne omkring første maj i år. Og hvad indeholder denne version så? Vi kigger på de væsentligste nyheder: Foto: Robin K. Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til Ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Specialundervisning og daghøjskoler Manglende muligheder for at styre områder, som f.eks. kørsel har hidtil afholdt en række skoler med specialundervisning fra at benytte DOFO. Nu tilføres en række funktioner, der gør det muligt for disse skoler at anvende DOFO. For daghøjskoler har der manglet mulighed for fraværsregistrering og en række specielle udskrifter. Dette bliver nu tilgængeligt i DO- FO. Økonomiske funktioner Den seneste opdatering omfattede en del nye økonomiske og statistiske funktioner. Tilbage står et ønske om en bedre budgetfunktion. Denne bliver nu udviklet som en særlig funktion Find budgettal, hvor budgettallene fra de enkelte hold indgår. Timeløn ændres til at være centralt styret. Det betyder, at de nye satser lægges ind af DOF. Lokalestyring og booking Den eksisterende lokalestyring udvides i DOFO. Derudover kommer der et eksternt modul, der gør det muligt at booke lokaler. Det eksterne modul er primært for store skoler, og det betales i første omgang af FO-Aarhus. DOFO i dag De informationer og alarmer, der findes i åbningsbilledet DOFO i dag er ikke lige relevante for alle. Samtidig bliver der flere informationer og alarmer, så derfor bliver det nu muligt for en bruger selv at sætte sin DOFO i dag op med det, den enkelte finder relevant at se i åbningsbilledet. Forbundsskole Dansk Oplysnings Forbund og NETOP anvender også DOFO i administrationen, og her er der brug for bedre værktøjer til at styre, hvem der udsendes noget til og hvordan. Samtidig er der brug for at kunne få flere informationer i forbindelse med tilmelding til kurserne (eksempelvis om Internat, kost, antal). Denne funktion til informationsopsamling kommer også skolerne til gode: Informationsopsamling På medlemsskolernes kurser er der ofte brug for yderligere informationer fra deltagerne. Det kan være af vidt forskellig type, men eksempelvis spørgsmål om man ønsker at modtage program eller information om bestemte typer af kurser, foredrag og om det skal være trykt eller på mail. Her vil man i DOFO selv kunne sætte disse spørgsmål op, så de vises i forbindelse med tilmelding i DOFO eller via en hjemmeside. Underviser.net Undervisernet er et webbaseret område for undervisere tilknyttet en eller flere skoler. Se følgende sider. Et udpluk af andre ændringer - Kopiering af hold kommer til at inde holde en prismatrix, således at der bliver nemmer at sætte priser på det nye hold Find lokale udvides med flere felter og flere kriterier Adgang til Extranet fra DOFO kræver ikke længere ny indtastning af brugernavn og password. Lettere at opdatere Navigation (kataloger) Tilmelding af flere deltagere på én gang bliver muligt. Ved ratebetaling kan forfaldsdatoer angives vilkårligt. 12 DOF NYT - Marts 2006

13 IT-nyt Nyhed i DOFO: Undervisernet er en af nyhederne i DOFO, og her er der tale om en funktion, hvor det ikke direkte er skolens leder eller det administrative personale, der er den primære målgruppe. Undervisernet er - som navnet siger - rettet mod underviserne i Dansk Oplysnings Forbunds medlemsskoler, der hermed får mulighed for at være tættere på og mere aktive i forhold til skolen, kurserne og deltagerne. Men det betyder ikke nødvendigvis mere arbejde for underviseren - det er helt op til den enkelte, hvad han/hun vil bruge Undervisernet til. Med Undervisernet får underviseren bedre mulighed for at blive informeret om de kurser hun/han har. Som underviser er det muligt at følge med i antallet af tilmeldte, og man kan selv printe en deltagerliste ud inden kurset. Det er muligt at se timetal og bruttoløn for den enkelte måned, hvorved der er mulighed for at fange eventuelle fejl inden lønkørslen til gavn for både underviser og administration. (Fortsættes på side 14) Eksempler på skærmbilleder fra det kommende Undervisernet. Se også illustrationen på næste side. DOF NYT - Marts

14 IT-nyt (Fortsat fra side 13) Undervisernet... For undervisere med flere hold kan det være nyttigt at kunne se en kalender med mødegangene, og denne findes også i Undervisernet. Ændringer i egne oplysninger om telefonnumre, , adresse m.m. kan underviseren selv foretage, og endelig bliver det muligt for en underviser at sende forslag til nye kurser inde fra Undervisernet. Disse dukker op i DOFO som forslag, der kan godkendes til nye kurser eller de kan redigeres i samarbejde med underviseren indtil kurset er godkendt af begge parter. Hermed bliver det administrative arbejde med nye kurser (indtastning af tekster, redigering m.m.) lettere. Undervisernet giver adgang for undervisere til alle de skoler, de har undervisning på. Det samme login og password giver mulighed for at se alle de kurser og foredrag underviseren har på skolerne i landsorganisationen. Undervisernet er i test i øjeblikket og vil være tilgængeligt med den næste større opdatering af DOFO den 1. maj Skærmbillede fra Undervisernet 14 DOF NYT - Marts 2006

15 Debatarrangementer Inspiration til debat Snart er det tid til at tænke over næste sæsons debatarrangementer. Måske kan nedenstående omtaler være med til at give inspiration. Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Levende ord går aldrig af mode Foto: Robin K. Konsulent Thit Aaris-Sørensen Foto: Robin K. Studieskolen Studieskolen afholder masser af interessante debatarrangementer også på andre sprog end dansk. Et eksempel er The Danish Way to Establish the Nation in the Hearts of the People." Her holder lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Ove Korsgaard, oplæg om hvordan den kollektive identitet har ændret sig I takt med demokratiseringsprocessen. Det handler om spændingsfeltet mellem den kollektive identitet, det politiske system og staten. G-O-F Gladsaxe Oplysnings Forbund har afholdt debatarrangementet: Kunsten at glæde sig over at have en teenager i huset ved familievejleder Lola Jensen. Ved arrangementet debatterede man de meget påtrængende og ofte konfliktfyldte temaer som opstår i en familie med teenagere. Det handler bl.a. om opdragelse, dannelse og omgang med teenagebørn. Københavns Debatforum Københavns Debatforum planlægger løbende nye og spændende debatarrangementer. I første halvår af 2006 er følgende 6 arrangementer sat i søen: Temadag om smerte og smertebehandling Jeg har ondt om kroniske smerter, At sætte guds vilje på formel Bør fysikerne til sidst komme med en formel for guds vilje?, Livsstil og forbrug, tid og stress, livskvalitet og Det gode miljø Familien i storbyen anno 2006, Temadag om veje til fremtidens livsstil og Temadag Træt af at tabe dig?. Læs mere om arrangementerne og om kommende arrangementer på I december 2005 afholdt debatforum et debat-teater-arrangement med teatergruppen Hinterland Transport Company. Stykket hed Tak for mad. Selv kunne jeg ikke li det. Det handler om demens. Teknologirådet Teknologirådet har sat fokus på hjernen og her er der nok af spændende emner at tage fat på. Læs mere på Familievejleder Lola Jensen har efterhånden optrådt i en lang række aftenskoler med oplæg om problemer mellem børn og voksne i familien. DOF NYT - Marts

16 Debatarrangementer Kulturkanon Hvorfor? En stor "kanon" inden for dansk sprog kommer til Birkerød. Debatarrangementet finder sted efter redaktionens slutning, så interesserede, der vil vide, hvordan det gik, må ringe eller skrive til Lena Becker, Birkerød Fritidsskole m.fl. Her nøjes vi med at præsentere den flotte plakat og Lena Beckers pressemeddelelse i forbindelse med arrangementet. Det er lykkes de kulturelle foreninger i Birkerød og Søllerød at få Jørn Lund til at fortælle om regeringens kulturkanon. Direktør og professor Jørn Lund har fungeret som overformand for de 7 kanonudvalg, der har arbejdet med Lena Becker Birkerød Fritidsskole stoffet til kulturkanonen. Han vil på mødet ikke alene fortælle kulturkanonens historie, men også være indstillet på at svare på spørgsmål og diskutere kulturkanonens formål m.m. Mødet finder sted torsdag den 30. marts 2006, kl , på Havarthigaarden, og mødet er kommet i stand ved et samarbejde mellem Kulturelt Forum i Søllerød, Birkerød Kulturparaply, Birkerød Fritidsskole, AOF Nordsjælland og LOF FritidSkolen. Kulturkanonen er resultatet af arbejdet i 7 kanonudvalg, som kulturministeren nedsatte i De 7 udvalg svarer til 7 overordnede kunstarter, nemlig: Arkitektur; billedkunst; design og kunsthåndværk; film; litteratur; musik; scenekunst. Opgaven for de 7 udvalg er gået ud på, at hvert udvalg i fællesskab skulle udvælge 12 danske værker, der efter deres mening i særlig høj grad giver kunstneriske oplevelser til os i dag, til tidligere generationer og til dem, der følger efter os. Aftenens oplægsholder har haft til opgave at lede og koordinere arbejdet i de 7 kanonudvalg, en opgave, som sikkert har været både spændende og udfordrende. Det er tanken, at kulturkanonen skal kunne fungere som et kompas, der viser retninger og milepæle i en lang og kompleks dansk kulturhistorie. Men det er samtidig meningen, at kulturkanonen skal danne udgangspunkt for samtale og debat. Og det er præcis, hvad der skal være debataftenens formål. 16 DOF NYT - Marts 2006

17 Debatarrangementer Da Europa kom til Hillerød - en kold vinteraften i januar 2006 Af Jean Becker bestyrelsesformand Hillerød og Omegns Fritidsskole På sidste årsmøde blev projekt Borgernes Europa præsenteret for en lille halv snes interesserede skoler af Børge Jensen, Nr. Aaby Aftenskole. Vi var lidt lurende, men sagde, at vi var interesserede. Men, så kom der en EU afstemning, og vi hørte ikke så meget til projektet. Nu er vi i gang, og det bliver ikke det sidste projekt af den slags, vi vil lave med et sæt nye samarbejdspartnere ugdomsorganisationer, gymnasier og tekniske skoler, og som i dette tilfælde en højskole. Spillet er jo meget interessant! Vi burde have mere tid til dette, nu er det lige ved at blive rigtig spændende og lignende spontane udbrud fra deltagerne - 56 i alt i alderen år. Flertallet fra Grundtvigs Højskole i Hillerød men også deltagere udefra. Selve spillet et oplæg til en forhandlingsrunde, forud for stats- og regingschefers topmøder er glimrende tilrettelagt, og kan gennemføres af alle aftenskoler, der har bare 1.000,- kr. i 10% midler til rådighed. For aftenskolen kræves der ikke meget. Vi skal sørge for faciliteter alene eller med samarbejdspartnere skal sørge for pressedækning/annoncering, og så naturligvis være til stede som facilitator; men, det kræver ingen forudsætninger. Pakken kommer med oplægsholderen, ligesom alt materialet. Du skal være åben og se yderligere muligheder, det er alt. Hvad mere kan man forlange? tilfredse kursister, en godt brugt oplægsholder og god reklame. For vort vedkommende blev det hele arrangeret i løbet af én uge. Vi fik en annonce i avisen, betalt via projektet og oplæg færdigt fra projektet; en to spaltes artikel i lokalavisen samt 10 minutters interview i lokalradioen i tilgift samt ikke mindst genoptaget en kontakt til en samarbejdspartner Grundtvigs Højskole. Vi planlægger et lignende arrangement, men i en anden by! prøv bare selv det gør ikke ondt. Vedlagt et par billeder af de unge deltagere, og et par citater mere. Man kan rigtig lave gode lokumsaftaler her! og Dette er strategi og politik på livagtigt niveau Nærmere oplysning om arrangementet Jean Becker Telefon DOF NYT - Marts

18 Løst og fast SKOLELEDER SØGES Kvinders og mænds aktive alderdom Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn (BOS) søger skoleleder, som kan tiltræde 1. juni eller snarest derefter. BOS driver en regional skole, som dækker Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns amt. Skolens formål er at tilbyde blinde og svagsynede folkeoplysende voksenundervisning. Endvidere har skolen overenskomster med Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns Amt om specialundervisning for voksne i en række kompenserende fag. I forbindelse med den kommende strukturreform forventes der et direkte samarbejde med de berørte kommuner. Vi søger en samarbejds- og udviklingsorienteret leder som: har kendskab til folkeoplysningsloven og lov om specialundervisning for voksne. har flair for administration. har erfaring med ledelse af pædagogisk og administrativt personale. kendskab til regnskabssystemet Summa Summarum eller lignende system, samt Microsofts standardprogrammer. Vi tilbyder til gengæld et spændende og alsidigt job, som du selv har stor indflydelse på og er med til at udvikle. Stillingen er en deltidsstilling (ca 24 timer ugtl.), som aflønnes efter gældende regler på området efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: Onsdag d. 19. april Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d 24. april. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bente Ullits Eckmann tlf / mobil Ansøgning mrk. "Skoleleder" sendes til Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn att. bestyrelsesformand Bente Ullits Eckmann Bogensegade 8, 1.th København Ø Det er god latin i aftenskolekredse at fantasere om, hvordan man får lokket nye målgrupper ind i folden. Måske skulle man hellere koncentrere sig om, hvordan de nuværende noget aldersstegne kursister vil opføre sig i fremtiden. Minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen, har igangsat et forskningsarbejde om mænds og kvinders alderdom: "Hvad årige forestiller sig at bruge tiden til som ældre", og der foreligger nu pjece med en opsamling af resultaterne af seniorforsker Henning Olesens arbejdspapir. Der fokuseres på det faktum, at det nu er 68-generationen, der skal til at gå på pension og det er en generation, der er karakteriseret ved, at både kvinder og mænd har været aktive på arbejdsmarkedet. Når de går på pension, vil de være langt mere ressourcestærke, både fysisk og økonomisk, end tidligere generationer. Samtidig er det en generation, der har markeret sig ved at stille krav til omgivelserne og kæmpe for deres drømme og visioner. Med dette in mente kan man forestille sig store udfordringer for aftenskolerne i de kommende år. Af undersøgelsen fremgår det i øvrigt, at mændene stadig helst vil fortsætte med aktiviteter, der har træk fra arbejdslivet - håndværksprægede og konkrete arbejdsopgaver, mens kvinderne derimod har stærke sociale netværk, og deres aktiviteter bærer præg af, at de har haft hovedansvaret for familien. Pjecen, der er udgivet af Socialforskningsinstituttet kan læses/downloades på adressen: alderdom.pdf 18 DOF NYT - Marts 2006

19 Løst og fast Karen Møldrup tilbyder sin arbejdskraft Mangler I en underviser i teologi/kristendomskundskab og/eller bevægelsesfag i København eller omegn? Jeg hedder Karen Møldrup, og flere af jer har mødt mig på DOFs sommerkursus på Hindsgavl, hvor jeg underviste i bevægelse og stavgang for alle. Jeg er uddannet cand. theol og Master of Theology and Religious Studies. Jeg kunne godt tænke mig at anvende den viden og de kompetencer, som jeg har tilegnet mig gennem mine studier til at undervise i kristendomskundskab eller anden indføring i kristendommens univers i aftenskoleregi. Mine specialeområder er helligåndsproblematikken og forholdet mellem Bibelen og litteraturen, men jeg er meget bredt funderet teologisk, og vil gerne undervise i andre emneområder. Jeg er tillige uddannet faglærer i idræt fra Paul Petersens Idrætsinstitut, hvor jeg pt. underviser i atletik, så jeg kan og vil gerne varetage forskellige idrætsaktiviteter og undervisningsmoduler, dog primært indenfor bevægelse, motion, leg og bevægelse og evt. stavgang. Jeg er tidligere elite atletikudøver. Nu er jeg gymnast på motionsplan og instruktør i Muskelmagneten og har været kursusinstruktør i DGI Fredensborg Amt. Jeg har undervist næsten alle målgrupper: børn, unge, voksne, studerende og psykisk syge. Jeg har masser af undervisningserfaring - er pt. vikar i folkeskolen, og jeg kan godt lide dialogen, som opstår mellem mennesker i et lærende miljø. Jeg glæder mig til at komme til at samarbejde med jer! Karen Møldrup bor på Østerbro Tlf.: Aftenskolerne i Gladsaxe vil være med til at redde teatret Kirsten Slot fyldte 50 En række Gladsaxeborgere har taget initiativ til at redde Gladsaxe Teater. De vil samle borgere i en teaterforening for på den måde at sikre, at der stadig er teater i Gladsaxe. Det er nu målet for initiativtagerne at danne sig et indtryk af interessen for en teaterforening for at være sikker på, at der er tilslutning blandt Gladsaxe Kommunes borgere. Aftenskolerne bakker op De lokale aftenskoler bakker op om initiativet og har tilbudt at ville medtage teaterforeningens program i forbindelse med udsendelse af egne programmer. Dermed vil teaterforeningen kunne nå ud til rigtig mange borgere i Gladsaxe og de omkringliggende kommuner. Kirsten Slot, formand for Oplysnings- Forbundet af 2002 og formand for det nystiftede Gistrup Samråd fyldte 50 den 26. december 2005, og indbød til reception i den anledning 4. februar 2006 under overskriften "En stenbuk blev 50 år". Det var ikke muligt for DOFs kanonfotograf at være tilstede i de nordjyske provinser, men der sendes hermed et forsinket tillykke fra DOF NYT og den udeblevne fotograf, der tilfældigvis også er stenbuk. Det romantiske portræt er hentet fra invitationen. DOF NYT - Marts

20 Ansatte i DOF Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Skolegade 21 D, stuen 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Christian Ehlers Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Christian Ehlers Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Ole Vig Jensen DOF Kongensgade 66, Odense C Tlf.: Fax: Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon til alle afdelinger og konsulenter (hovednummer) Fax Odense København Web-side Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Ad hoc konsulenter på timebasis Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde Annuschka Maaløe - fratræder 1. april Projektmedarbejder Telefon: Skolekom: Annuschka Maaloee Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø.

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2006 Årgang 12 Nummer 1 Rapport til Haarder Side 5 Nye muligheder for specialundervisning Side 14 Foreningsjura Side 16 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund April 2005 Årgang 11 Nummer 4 Landsmøde Side 5 Elektroniske regninger Side 7 Arbejdsmiljø Side 8 Naser Khader ny DFS-formand Side 15 DOF NYT DOF NYT I dette nummer:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar Januar Indrykke annonce i Jobindex over jobopslag i til den kommende sæson Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Opgørelse til Faxe Kommunes administration om lokaleudgifter for følgende år Bogføre de

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2004 Årgang 10 Nummer 11/12 Kan vi stole på Anders Fogh Side 3 Visionsmøde i DOF side 5 Folkeoplysnings- messe i Sverige side 14 Vind en julekurv

Læs mere