nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Nyt fra DOFs landsorganisation...4 Kalenderen...4 Jørgen Hjermind fratrådt som formand...5 Spørg bare...6 Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn...8 Nyttige nyheder i DFS' Netavis...10 Boganmeldelse: Et godt liv efter IT-nyt...12 Under udvikling i DOFO...12 Undervisernet i DOFO...13 Inspiration til debat...15 Kulturkanon - hvorfor?...16 Da Europa kom til Hillerød...17 Løst og fast...18 Skoleleder søges til BOS...18 Kvinders og mænds aktive alderdom...18 DOF navne og adresser...20 Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: Søndag 26. marts 2006 Dead-line næste nummer: Onsdag 5. april 2006 Forside Svanemølleværket! Og hvad har det med DOF at gøre? Jo, det ligger faktisk lige midt i udsigten fra DOFs afdelingskontor på Østerbro, hvorfra billedet er taget. Der er grund til at bevare indtrykket, for det forholder sig således, at der skal findes nye lokaler til københavnerkontoret, da lejemålet i Århusgade efter ejernes mening egner sig bedre til noget helt andet. De daglige brugere af kontoret - Thit, Christian og Robin kan derfor se frem til flytteroderi med hvad dertil hører i en ikke så fjern fremtid. Foto: Robin K. Husk at du kan finde DOFs logoer i forskellige udgaver på DOFs hjemmeside: Giv oplysningen videre, hvis du har en bogtrykker, der skal producere din kommende brochure. Klik på "Om DOF" og så "Logoer". 2 DOF NYT - Marts 2006

3 Kommentar Samling "Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet." Sådan står der i folkeoplysningslovens formålsparagraf om det, vi til daglig kalder aftenskoleundervisning. Nu er det ofte sådan med formålsparagraffer, at de er formuleret bredt og generelt med den svækkelse det giver, men det er altså det formål, som alle DOFs mange forskellige skoler skal samles om, og det er det politikerne bevilger penge til. Ville det ændre så meget ved virksomheden på skolerne, hvis bestyrelsen en gang om året tog virksomhedsplanen op til revision og kiggede på lovens og egne formålsparagraffer? Måske ikke, men det ville styrke folkeoplysningen, hvis der i aftenskolerne både i bestyrelse, og mellem ledelse og lærere var mere plads og tid til en overordnet snak om formålet med det, der foregår. Det ville skabe en naturlig samling og forståelse, der af og til ser ud til at have trange kår. Også i DOF som landsorganisation kan det være svært at skabe samling, selv om alle arbejder under samme hovedformålsparagraf. Der er i DOF store altfavnende skoler med et meget bredt fagligt tilbud, der er skoler med et meget smalt fagtilbud, og der er skoler, der henvender sig til specielle målgrupper, og dertil kommer, at der i DOFs rækker er meget stor forskel på skolerne i størrelse. Nu er Danmark vågnet op af Tornerosesøvnen efter postyret på grund Muhammed-tegningerne. Det har sat gang i debatten om forholdene i de arabiske lande, men sandelig også om vore egne forhold, og her bør folkeoplysningen være beredt til af spille en rolle. Det vil være helt i tråd med formålsparagraffens ord om at styrke folks evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det lyder måske som en uoverkommelig opgave for en lille aftenskole, der fx tilbyder bevægelsesundervisning for bevægelseshandicappede eller en malerskole for pensionister. Tja, men de skal jo heller ikke gøre det alene. Der er stor opbakning i blandt de folkeoplysende organisationer, der er medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd om at gå ind i et projekt for at bringe Danmark videre efter konflikten om Muhammed tegningerne. Dette kunne konstateres, da der sidst i marts var indkaldt til møde i DFS om en længerevarende indsats for at holde fast i ideen om et samfund, der er baseret på de demokratiske grundværdier, vi kender, og som bedst udfolder sig i et åbent og rummeligt samfund præget af frisind og dialog. Formidling af viden og dialog er oplagte opgaver for enhver aftenskole. Nu kan det så blive opgaven at oversætte de flotte ord i formålsparagraffen til aktiv handling ude omkring i aftenskolerne. Lad os tage opgaven på os i alle dens afskygninger, og glæde os over, at Dansk Folkeoplysnings Samråd med formanden Naser Khader i spidsen har taget initiativ til at skabe samling herom. Det kommer DOFs medlemmer til at høre mere om i den nærmeste fremtid. Robin Kristiansen redaktør af DOF NYT DOF NYT - Marts

4 Nyt fra DOF Annuschka Maaløe stopper i DOF Foto: Robin K. Annuschka Maaløe blev projektansat på deltid i DOF i efteråret 2006 med henblik på at få DOFs hjemmesideløsning til de mindre medlemsskoler udviklet, og med VuptiWebs færdiggørelse siger DOF nu farvel til Annuschka. Medlemsnyt Indmeldelser GOK Tønder Marianne Pawelec Mølleparken Løgumkloster Telefon Nordsjællands Aftenskole Poul Erik Kandrup Box Helsingør Telefon Aftenskolen Liv og Læring Susanne Ballin Niels Ebbesens Gade Ålborg Telefon Udmeldelser Odense Aftenskole ved Jan Johansen Ændringer Ny leder i GOK Ringsted: Bodil Feilberg Kastrupvej 8, Haraldsted 4100 Ringsted Telefon Ny leder i Skærbæk Egnskor: Eva Nørgaard Kristen Koldsvej Skærbæk Ny leder i KVH Aftenskole: Marie Louise Kristensen Adresse og telefon uændret. EDB og Handicap ved Viggo Andersen er flyttet til: Rosenvangs Alle 16, 2. th Viby J. Ny leder i Århus Pensionist Samråds Kursusvirksomhed: Tina Gerling Thomsen Adresse og telefon uændret VuptiWeb er et såkaldt CMS (Content Mangement System), der giver de små og mellemstore skoler en mulighed for at opbygge og vedligeholde en hjemmeside. Det kræver ikke kendskab til html eller andre internet-relaterede sprog - almindeligt kendskab til Windows er nok. Den daglige drift, herunder kontakten til skoler, der ønsker en hjemmeside, varetages fremover af konsulent Dejan Fontana. Vi siger tak til Annuschka for indsatsen og ønsker hende held og lykke i sin nye stilling. Annuschka starter den 1. april som webmaster i Danbolig. Kalenderen Lørdag 8. april i Gladsaxe Amtsårsmøder i Frederiksborg, Vestsjællands og Roskilde amt Onsdag 19. april kl i Udby Amtsårsmøde i Storstrøms Amt Torsdag 20. april kl i Aabenraa Amtsårsmøde i Sønderjyllands amtskreds 17. maj 2006 kl på Vartov i København 70 års fødselsdagsreception for Ole Vig Jensen Lørdag 20. og søndag 21. maj i Horsens DOFs landsmøde juni 2006 DOFs sommerkursus 4 DOF NYT - Marts 2006

5 Nyt fra DOF Jørgen Hjermind fratrådt som formand for Roskilde Foto: Robin K. Jørgen Hjermind trådte 17. marts 2006 tilbage som formand for Roskilde Aftenskole og kan nu se tilbage på 45 år som aktiv i Roskildes aftenskoleliv. Og så er han endda først helt færdig, når han ved dette års udløb slutter som formand for Folkeoplysningsudvalget. Hvem ved - måske kunne han finde på at være aktiv som kursist i aftenskolen igen. Sådan begyndte det i hvert fald i Det var interessen for bogbinding, der lokkede Jørgen Hjermind til at melde sig på et hold i 1961 i Roskilde Kommunale Fortsættelseskursus, som den kommunale aftenskole hed. Fortsættelseskursus var dengang en del af navnet for mange af de kommunale aftenskoler, bl.a. også i Gladsaxe, Rødovre og Gentofte. Skoler som efter forskellige omvæltninger kan siges at være i live den dag i dag -(Roskilde Aftenskole, Rødovre Kulturelle Aftenskkole og H-O-F Gentofte) - og endda som DOFmedlemmer. Jørgen Hjermind blev så dygtig til bogbinding, at han i 1966 kunne gå ind i lærerkorpset som lærer i faget, og det job er han som noget helt enestående fortsat med til i år - altså i 40 år. Allerede i 1968 blev han optaget af organisatorisk arbejde, da han blev lærerrådsformand. I 1973 følte lærerne sig utrygge ved den politiske situation, da de frygtede en lukning af den kommunale aftenskole med en overflytning til AOF som konsekvens. Derfor stiftede alle 38 lærere med Jørgen Hjermind i spidsen i 1973 Roskilde Aftenskole, og den kommunale aftenskole ophørte. Hjermind blev den første leder af skolen fra begyndelsen og indtil 1985.! 1973 var han også med som en af skolelederne bag stiftelsen af DOF. Da den nye folkeoplysningslov trådte i kraft i var det naturligt, at Jørgen Hjermind med sine erfaring fra voksenundervisningsnævn og skolekommission blev valgt ind. I 1994 blev han næstformand for folkeoplysningsudvalget, og i 2004 blev han valgt som formand. En post som han stadig besidder, indtil der er valg til det nye udvalg fra 2007, hvor han ikke stiller op. Allerede i 1991 var Jørgen Hjermind trådt til som formand for Roskilde Aftenskole, og det er den post han nu har forladt på generalforsamlingen 17. marts, hvor han blev afløst af Lise Pedersen.. Man kan ikke sige, at Jørgen Hjermind er en flakker, for også i sit hovederhverv i DSB har han nået at holde 50 års jubilæum. Nu får han lidt mere tid til overs, og når 75 års fødselsdagen er fejret 9. maj i år, kan han begynde at tænke over, om han måske skal fortsætte sine aftenskoleaktiviteter med at være kursist igen. Energien og arbejdsviljen har tilsyneladende aldrig manglet. rk Lov og ledelse Så har der igen været afviklet et kursus i Lov og ledelse for ledere og bestyrelsesmedlemmer ved DOF skoler. Kurset løb over to week-ender, og det var et lille men rigtig godt hold på 8 deltagere, fortæller instruktørerne. Her er det Finn Nevel, der deler opgaver ud til Elsebeth Jensen og Conni Hejlskov fra GOK Skjern. Næste kursus løber i efteråret. DOF NYT - Marts

6 Spørg bare Spørg bare! Foto: Robin K. Administrationschef Hanne Bruus Andersen Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Nye vilkår i nye kommuner? Mange DOF-skoler i kommuner, der står foran sammenlægning, svæver i uvished om vilkårene for deres virksomhed fra januar Herunder en orientering om de vigtigste forhold vedr. de spilleregler, der gælder omkring folkeoplysningsudvalgene. Tiden for kommunesammenlægningen nærmer sig og i den forbindelse er der flere ting skolerne skal være opmærksomme på. Bliver der etableret folkeoplysningsudvalg i den nye storkommune? Bliver tilskudssatserne de samme som tidligere? Og hvad med tilskud til deltagerbetaling for pensionister m.fl.? Folkeoplysningsudvalg I sammenlægningskommunerne skal sammenlægningsudvalget i løbet af 2006 træffe afgørelse om, hvorvidt man ønsker, at den nye kommune skal have et folkeoplysningsudvalg. Hvis sammenlægningsudvalget beslutter at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, skal det have funktionsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december Selve valget kan ske i god tid inden den 1. januar 2007, men udvalget kan først fungere med de lovbestemte kompetencer pr. 1. januar I 2006 er det de gamle folkeoplysningsudvalg, der har kompetence i henhold til folkeoplysningsloven. Men udvalgene har juridisk set ingen kompetence vedrørende forhold, der vedrører 2007 og følgende år, fx tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet for Det er sammenlægningsudvalget, som har denne kompetence. Det er også sammenlægningsudvalget, der har ansvaret for at orientere om ansøgningsfrister m.v. vedrørende Hvis sammenlægningsudvalget vælger ikke at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, men måske i stedet vælger at etablere underudvalg til et Kultur- og fritidsudvalg fx for idræt, kultur, voksenundervisning etc., har disse underudvalg juridisk set ingen kompetencer, men er kun høringsberettigede. Det er kun folkeoplysningsudvalg, som kan tillægges de i folkeoplysningsloven nævnte kompetencer. Vejledning om valg til FOU På KLs hjemmeside ligger der en vejledning om valg af folkeoplysningsudvalget i sammenlægningskommunerne. I forbindelse med valg af medlemmer til folkeoplysningsudvalget er det måske værd at bemærke sig, at personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud), medens personer med bopæl uden for kommune har ret, men ikke pligt til at modtage valg. Beregning af deltagerbetaling Ved beregning af deltagerbetaling for sæson 2006/2007 skal skoler i samenlægningskommuner være opmærksom- Vejledningen er lige til at hente på KLs hjemmeside 6 DOF NYT - Marts 2006

7 Spørg bare Foto: Robin K. me på, at der kan gælde andre brøker for instrumentalundervisning og undervisning af handicappede fra 1. januar Ligeledes kan der ske ændringer i tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister m.fl. og endelig kan tilskudsstørrelsen i 2007 bliver ændret væsentligt i forhold til tidligere år, hvis sammenlægningsudvalget har truffet beslutning om nye regler. Ændring i en bevilling I forbindelse med forhandlingerne mellem kommunerne og finansministeriet om de kommunale budgetter måtte en del kommuner genåbne deres budgetter for Det betød bl.a. for en af DOFs medlemsskoler, som får udbetalt løn via kommunen, at kommunen meddelte, at den ikke ville udbetale løn for den undervisning, som var foregået i januar og februar. Det er selvfølgelig ikke lovligt. Når en kommune har påtaget sig at udbetale løn, må den ikke med begrundelse i et genåbnet budget undlade at udbetale lønnen. Efter lovens bogstav må kommunen ikke ændre en bevilling til ugunst for borgeren. Altså kan kommunen ikke selv om den har genåbnet budgettet - nedsætte en bevilling, som er meddelt til borgeren på et tidligere tidspunkt. Den må derimod gerne forhøje bevillingen. Noget andet er, at kommunen kan komme i en situation, hvor den fx må skære 5 pct. på alle bevillinger. Hvis dette gør sig gældende, vil det nok være rimeligt, at også aftenskolerne tilpasser deres forbrug over året og indretter sig på at tilskuddet bliver 5 pct. mindre end tidligere meddelt. Men det må så i givet fald dreje sig om en generel nedskæring på alle områder i kommunen. Lønudbetaling til firma Et tilbagevendende spørgsmål fra DOFs skoler er følgende: Vi har en lærer, som beder om at få sin løn udbetalt efter regning fra hans firma. Kan det lade sig gøre? Svaret er helt klart: Det kan ikke lade sig gøre. Lønnen er personlig a-indkomst. "Prøv at kigge i lederhåndbogen" Sådan lyder svaret ofte, hvis skoler retter henvendelse om spørgsmål til DOFs sekretariat eller konsulenter, der hjælper skolelederne med at finde det helt rigtige sted i lederhåndbogen, hvor reglerne står. I lederhåndbogen kan der hentes svar på utallige spørgsmål. Nogle af de mest hyppige drejer sig om lederansættelse, om lederlønnen og om hvor mange timer en leder skal arbejde, men der er en lang række øvrige vigtige afsnit om tilskudsberegning, vedtægter og meget mere. Der udsendes løbende opdateringssider til lederhåndbogen. Hvis man i tvivl om man har husket alle opdateringer, kan man jo kontrollere med lederhåndbogen på DOFs hjemmeside. Klik ind under Extranet og finde de rigtige sider. Husk, at alle fra DOFs medlemsskoler kan få adgangskode og password til Extranet hos Lars Eriksen. DOF NYT - Marts

8 Specialundervisning Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn Af Signe Højsteen, uddannelsespolitisk konsulent i DSI Vi vidste jo godt, at der var dårligt nyt på vej. Som omtalt i sidste nummer af nyhedsbrevet lavede Rambøll Management en rapport om voksenspecialundervisningen, bestilt af Undervisningsministeriet. DSI mener ikke, at rapporten lever op til de krav til faglige indsigt og viden, som man med rette kan stille, når ministeriet betaler i omegnen af en halv million kroner for værket. Det har DSI fortalt både forfatterne og Undervisningsministeriet. Vi har især sagt, at rapporten er uegnet som grundlag for at foretage forandringer i struktureringen af voksenspecialundervisningen. Undervisningsministeriet tilkendegav som svar, at de faktisk ikke var uenige - de anså det ikke for hensigtsmæssigt at foretage forandringer i voksenspecialundervisningen på baggrund af rapporten. Rambøll-rapporten Rambøll Rapporten, der indeholder en kortlægning af specialundervisning for voksne, er udgivet af Undervisningsministeriet november Se rapporten under nyheder på DOFs hjemmeside Men nu sidder vi med udkastet til ny bekendtgørelse om voksenspecialundervisningen. Og rapportens misforståelser lever videre i bedste velgående. Hospitalsindlagt uden undervisning Ifølge udkastet skal det ikke mere være muligt at modtage voksenspecialundervisning, mens man er indskrevet på hospitalet. Det er en alvorlig forringelse. Det har bl.a. betydning for mennesker, der bliver indlagt med akut blodprop eller andet, der giver afasi, hvor der er behov for taleundervisning og rådgivning allerede kort efter traumet er opstået. Det har også betydning for mennesker, der er i gang med et undervisningstilbud og som bliver indlagt, muligvis med behov for behandling, der slet ikke har med undervisningen at gøre. For sindslidende kan psykiatrisk hospitalsbehandling i dag kombineres med et undervisningsforløb. Her støtter behandlingen og undervisningen ofte hinanden. Vi har bemærket dette over for Undervisningsministeriet både på skrift og ved møder. Ministeriet argumenterer med, at 30 millioner kroner bliver flyttet fra amternes undervisning til sygehusene. Men ministeriet vil ikke være med til at skabe lovhjemmel for, at der skal tilbydes undervisning på sygehusene, ligesom Undervisningsministeriet ikke vil henvende sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at de overtager en opgave. Til gengæld har ministeriet lovet, at de vil se på muligheden for, at man fortsætter sit tilbud i undervisningssektorens regi, hvis man bliver indlagt, mens man er i gang med et forløb. Hvordan ministeriet vil tackle dette, ved vi endnu ikke. Kommuner uden viden Kommunerne skal overtage en meget stor del af voksenspecialundervisningen. På sidste års undervisningskonference, der arrangeres i fællesskab af DSI og Undervisningsministeriet, udtalte repræsentanten fra Kommunernes Landsforening, at kommunerne havde et ganske udmærket kendskab til brugerne af voksenspecialundervisningen gennem socialforvaltningernes kendskab til handicappede borgere. Hvad KL-repræsentanten ikke er klar over er, at ganske mange borgere benytter voksenspecialundervisningen uden at være i kontakt med socialforvaltningen. Der er tale om mennesker, der har behov for et specialundervisningstilbud, og som samtidig er i arbejde eller uddannelse. Disse borgere er blevet visiteret til voksenspecialundervisning af det enkelte uddannelsessted, fordi amtet har udlagt sin visitationskompetence hertil. Det er 8 DOF NYT - Marts 2006

9 Specialundervisning Voksenspecialundervisningen kommer desværre ikke helskindet gennem strukturreformen. Det ses af det udkast til ny bekendtgørelse, som DSI har fået til udtalelse. Således skriver konsulent Signe Højsteen i DSIs nyhedsbrev fra marts. DOF NYT har fået tilladelse til at bringe artiklen. Signe Højsteen, DSI altså på den enkelte undervisningsinstitution, at man finder viden og ekspertise. Ifølge kommunalreformen kan kommunerne også udlægge visitationskompetencen. Både til egne tilbud og til tilbud, som de vil benytte i nabokommunerne. Men vores meldinger fra forskellige kommuner siger, at det vil de ikke gøre. Det er da også sin sag at lægge visitationskompetence ud til nabokommunens institutioner. Mange kommunalpolitikere vil givetvis mene, at man dermed giver nabokommunen et sugerør ned i egen kasse. Klagemulighederne Får man et tilbud, som man ikke er tilfreds med, kan man klage til kommunalbestyrelsen. Er der tale om, at kommunen ikke overholder "sin retlige forpligtelse", så kan man klage til Klagenævnet for Vidtgående specialundervisning. Er De forvirret? Det er vi også! Vi har spurgt Undervisningsministeriet og jurister, der skulle have forstand på dette. Vi kan godt få nogle eksempler på, hvad man kan klage til Klagenævnet over, men vi kan ikke få nogen generel beskrivelse, der gør det muligt at se præcist, hvor skellet går mellem, hvad man skal klage til kommunen over, og hvad man skal klage til Klagenævnet over. Klagenævnet behandler allerede sager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn, og har lange diskussioner om, hvorvidt nævnet nu har kompetence til at behandle denne eller hin sag. Det vil der blive mere af, med en så uklart defineret klageadgang. Kort sagt: Voksenspecialundervisningen er blevet stedmoderligt behandlet, og det bliver fremover en stor opgave at arbejde med for handicaporganisationerne og DSI - lokalt og centralt. Læste du også artiklen? Kommunalreformen og specialundervisningen af konsulent Knud Knudsen i DOF NYT nr. 1 i januar Om DSI - De samvirkende invalideorganisationer DSI har siden 1934 været paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. De 32 organisationer i DSI har til sammen over medlemmer og dækker alle typer handicap. DSI beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. DSI arbejder i følge formålsparagraffen alene med de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne. DSI yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation. DSI udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DSI's amtsafdelinger, der hver for sig fungerer som amtslige paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet. Kilde: DSIs hjemmeside: DOF NYT - Marts

10 Netavisen Netavisens redaktør Michael Voss Hold dig á jour på folkeoplysningsområdet med Netavisens: Nyttige nyheder Spændende initiativer fra skoler og foreninger. Vigtigt nyt fra den politiske verden. Nye puljer, der venter på ansøgninger. Forslag og debatindlæg fra folkeoplysningens organisationer. Det er, hvad vi præsenterer i Netavisen, og enhver DOF-skole kan få disse oplysninger lige ind i postkassen på computeren. Foto: Robin K. Jeg blev ansat 1. november 2005 som informationskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd. En af mine vigtigste opgaver er at skrive og redigere Netavisen og Samrådets hjemmeside. En anden vigtig opgave er at sikre, at medierne er opmærksomme på folkeoplysningen og har adgang til relevante informationer og gode historier. Det sker blandt andet ved, at jeg understøtter DFS' ledelse med at få optaget artikler, kronikker og debatindlæg, som forklarer, hvad folkeoplysningen kan på forskellige områder. Blandt andet for at styrke denne indsats er der ved at blive etableret et netværk af informationsfolk fra de folkeoplysende organisationer. Jeg står også til rådighed for medlemsorganisationerne med støtte og rådgivning omkring informationsvirksomhed. Inden jeg begyndte i DFS, har jeg arbejdet en årrække som informations- og pressemedarbejder for Enhedslistens folketingsgruppe på Christiansborg. Af Michael Voss, informationskonsulent i DFS Netavisen er et nyhedsbrev, som Dansk Folkeoplysnings Samråd udsender pr. e- mail til alle, der ønsker at modtage det. Selv håber vi, at indholdet er interessant for alle, der arbejder i DOF og vores 37 andre medlemsorganisationer - centralt og lokalt. Vores mål er også at gøre det attraktivt for andre, der interesserer sig for folkeoplysning: journalister, politikere, embedsmænd og borgere, som benytter sig af folkeoplysningens tilbud. Nyheder fra Netavisen Hvad er det så for historier, vi sender ud i Netavisen? Lad mig give et par eksempler: Foreningen Øko-net iværksætter en kampagne for bæredygtighed i uddannelserne, hvor de invitererer alle uddannelsesinstitutioner i Danmark til at være med. Integrationsministeriet indkalder ansøgninger til en stribe nærmere definerede puljer. Netavisen fokuserer på de puljer, som er særlig relevante for folkeoplysningen, og leder videre til yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer. En uddannelsespolitisk ordfører taler varmt for folkeoplysningens rolle i det globaliserede samfund. Vi linker til artiklen i Aktive Kvinders blad. Et regeringsudvalg fremlægger en lang rapport om Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Netavisen opsummerer vigtige pointer for folkeoplysningen. DFS bestyrelse forbereder et initiativ for demokrati og dialog i forlængelse af sagen om Muhammedtegningerne. Vi fortæller om ideen og bringer debatindlæg fra bestyrelsesmedlemmer og andre folkeoplysere. DFS eller andre arrangerer et spændende seminar. Netavisen varsler i god tid og bringer nogle gange et kort referat. Hvis du vil vide mere om indholdet, kan du gå ind på DFS hjemmeside: Her står de tre seneste nyheder på forsiden, og du kan klikke videre til resten af de nyheder, vi har udsendt i år: Hvordan bliver man abonnent på Netavisen? Det er meget nemt at blive abonnent. Gå ind på Nederst i højre kolonne er der et felt, hvor du skriver dit navn, evt. din organisation og din -adresse og klikker på tilmeld. Og det er lige så nemt at afmelde, hvis du ikke synes, du har plads i din indbakke. Netavisen udkommer ikke i en fast rytme. Vi udsender det, når vi har trefire nye artikler. Det vil i praksis sige 1-2 gange om ugen. 10 DOF NYT - Marts 2006

11 Folkesundhed og Folkeoplysning Boganmeldelse: Foto: Finn N. Et godt liv efter 50 Af Finn Nevel Et godt liv efter 50 Terje Nordberg Politikens Forlag 2005 ISBN: Pris: 229,00 Mandag En kedelig, grå og optøende mandag. Dav post tak! En pakke fra Politikens forlag dumper ned på skrivebordet. Vidste det godt, for forleden snakkede jeg med forfatter og journalist Terje Nordberg om vores folkesundhedsprojekt og specielt om Vitaminer til livet debat om seniorliv og Frivillige Motionsvenner, og han sluttede af med at tilbyde mig at læse hans seneste bog. Her er den så. Det første jeg gør med en ny bog er at skabe mig et overblik. Finde ud af opbygningen. Læse overskrifter på afsnit og kapitler. I dette tilfælde står jeg med det jeg vil kalde for en indbydende håndbog i opslagsform om livskvalitet. Rigtig godt med en 4 siders liste med adresser og litteraturhenvisninger og ikke mindst et stikordsregister. Men øv aftenskolerne er ikke nævnt, nå, det er idrætsforeningerne stort set heller ikke. Hm, hvad siger forlaget selv om den? Om på bagsiden: Et godt liv efter 50 er en bog om livskvalitet for alle over 50 år. I bogen findes inspiration til en tilværelse, hvor alderen ikke er en hindring for at leve et liv fuld af nye oplevelser, udfordringer og muligheder, hvad enten det er på eller uden for arbejdsmarkedet. Oukeiiii. Nu bliver jeg nysgerrig, for vi har jo gennem hele 2005 videreudviklet vores folkesundhedskoncept, fået skrevet om og suppleret tekster med ny viden og inspiration, så har denne bog noget vitalt med, som vi ikke har? Fra bogen: Alderens indvirkning på hjerne, hjerte, knogler og muskler og hud. Hvad sker der med syn og hørelse? Hvordan holder man kroppen og immunforsvaret ved lige? Hvad med sexlivet? Gennemgang af en række motionsformer, bl.a. løb, badminton, tennis, svømning, roning, yoga, tai chi, dans og cykling. Om at få mere tid til uddannelse, familie og venner. Om at nyde sin mad og et godt glas vin. Onsdag Har nu slået op, frem og tilbage og læst det meste. Der var faktisk en del, som jeg ikke var klar over, selv om jeg har beskæftiget mig indgående med området de sidste 4-5 år. Og så var der mange områder, som jeg sagtens kan fornemme, også hører med til helheden og oplevelsen af, hvad livskvalitet er. Der findes fx et helt afsnit om dufte: Glæden ved at dufte. Dufte har altid på en eller anden måde været med til at give mig oplevelser. Det være sig både de dårlige og de gode. Mange gange kan jeg huske en situation jeg har været i, når jeg genkender en duft. Det er jeg ikke ene om. Det er faktisk helt almindeligt, og det ved jeg godt, men i afsnittet behandles duftens relation til følelser, og der gives eksempler på øvelser for lugtesansen og opskrifter på forskellige duftende bade med forskellige virkninger og formål. Det afslappende bad, Det opkvikkende bad og Det erotiske bad. Tror lige jeg senere skal omkring Heksekosten og have nogle æteriske olier med hjem til badekarret og fruen, så en søvnig onsdag aften kan bibringe lyslevende livskvalitet. Nå. Bogen beskriver også en hel del af det, vi har med i vores eget materiale og godt for det, så er signalerne da ikke helt forvirrende. Faktisk synes jeg, at bogen er rigtig godt skrevet i et ligetil sprog uden de store dikkedarer. Den bærer præg af en journalistisk indgangsvinkel, hvor næsten alt, hvad der rører sig på området, er nævnt. Det gør den til en bog, man kan spise i små bidder, efter hvad man selv aktuelt har lyst til at blive beriget med viden om og/eller inspiration til. I en sammenligning med DOFs eget materiale om seniorlivet, hvilket jo ligger lige for, kan jeg konstatere, at hele boligområdets indvirkning på livskvaliteten, med de muligheder og begrænsninger der er i forhold til alderen, ikke er bearbejdet. Og ernæringsområdet er beskrevet med stor vægt på den psykologiske indgangsvinkel. Den mere detaljerede viden om mad m.m. for ældre kan man hente i vores eget materiale. Summa summarum så er bogen et vedkommende og godt supplement til det af DOF udviklede materiale, og den kan med fordel bruges af såvel undervisere og kursister. Til forskel fra mange andre bøger om folkesundhed, så føler man sig ikke dunket oven i hovedet og faretruende ramt af forklaringer og oplysninger, men mere opmuntret til at leve livet med lyst og omtanke. Og det er jo ikke helt så ringe endda, som vi siger heromkring. Jeg har som nævnt tidligere snakket med forfatteren og spurgt, om han eventuelt ville være interesseret i at komme ud i aftenskolerne med oplæg til debatarrangement, foredrag om eller undervisning i livskvalitet og beslægtede emner, og det er han meget interesseret i. Her er kontaktmulighederne: Journalist, forfatter og psykoterapeut Terje Nordberg L.A. Rings Vej 32 A, 8270 Højbjerg Telefon mob DOF NYT - Marts

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund April 2005 Årgang 11 Nummer 4 Landsmøde Side 5 Elektroniske regninger Side 7 Arbejdsmiljø Side 8 Naser Khader ny DFS-formand Side 15 DOF NYT DOF NYT I dette nummer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF Folk siger ingenting Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juni 2008 Årgang 14 Nummer 6 DOFs kontorer lægges sammen Side 4 Landsstyrelsens konstituering Side 5 Billedreportage fra sommerkurset Side 6 Afskedsreception for

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

BØRNSHVERDAG. Med røven i vandskorpen. Finanslovsmillioner. med forbehold. side 6. side 2. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. Med røven i vandskorpen. Finanslovsmillioner. med forbehold. side 6. side 2. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 8 november 2014 side 6 Med røven i vandskorpen Finanslovsmillioner med forbehold side 2 daginstitutionernes lands-organisation DLO Dagins

Læs mere

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING Nr. 02 April Årgang 03 2004 FOKUS PÅ FORANDRING HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye

Læs mere