nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Nyt fra DOFs landsorganisation...4 Kalenderen...4 Jørgen Hjermind fratrådt som formand...5 Spørg bare...6 Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn...8 Nyttige nyheder i DFS' Netavis...10 Boganmeldelse: Et godt liv efter IT-nyt...12 Under udvikling i DOFO...12 Undervisernet i DOFO...13 Inspiration til debat...15 Kulturkanon - hvorfor?...16 Da Europa kom til Hillerød...17 Løst og fast...18 Skoleleder søges til BOS...18 Kvinders og mænds aktive alderdom...18 DOF navne og adresser...20 Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: Søndag 26. marts 2006 Dead-line næste nummer: Onsdag 5. april 2006 Forside Svanemølleværket! Og hvad har det med DOF at gøre? Jo, det ligger faktisk lige midt i udsigten fra DOFs afdelingskontor på Østerbro, hvorfra billedet er taget. Der er grund til at bevare indtrykket, for det forholder sig således, at der skal findes nye lokaler til københavnerkontoret, da lejemålet i Århusgade efter ejernes mening egner sig bedre til noget helt andet. De daglige brugere af kontoret - Thit, Christian og Robin kan derfor se frem til flytteroderi med hvad dertil hører i en ikke så fjern fremtid. Foto: Robin K. Husk at du kan finde DOFs logoer i forskellige udgaver på DOFs hjemmeside: Giv oplysningen videre, hvis du har en bogtrykker, der skal producere din kommende brochure. Klik på "Om DOF" og så "Logoer". 2 DOF NYT - Marts 2006

3 Kommentar Samling "Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet." Sådan står der i folkeoplysningslovens formålsparagraf om det, vi til daglig kalder aftenskoleundervisning. Nu er det ofte sådan med formålsparagraffer, at de er formuleret bredt og generelt med den svækkelse det giver, men det er altså det formål, som alle DOFs mange forskellige skoler skal samles om, og det er det politikerne bevilger penge til. Ville det ændre så meget ved virksomheden på skolerne, hvis bestyrelsen en gang om året tog virksomhedsplanen op til revision og kiggede på lovens og egne formålsparagraffer? Måske ikke, men det ville styrke folkeoplysningen, hvis der i aftenskolerne både i bestyrelse, og mellem ledelse og lærere var mere plads og tid til en overordnet snak om formålet med det, der foregår. Det ville skabe en naturlig samling og forståelse, der af og til ser ud til at have trange kår. Også i DOF som landsorganisation kan det være svært at skabe samling, selv om alle arbejder under samme hovedformålsparagraf. Der er i DOF store altfavnende skoler med et meget bredt fagligt tilbud, der er skoler med et meget smalt fagtilbud, og der er skoler, der henvender sig til specielle målgrupper, og dertil kommer, at der i DOFs rækker er meget stor forskel på skolerne i størrelse. Nu er Danmark vågnet op af Tornerosesøvnen efter postyret på grund Muhammed-tegningerne. Det har sat gang i debatten om forholdene i de arabiske lande, men sandelig også om vore egne forhold, og her bør folkeoplysningen være beredt til af spille en rolle. Det vil være helt i tråd med formålsparagraffens ord om at styrke folks evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det lyder måske som en uoverkommelig opgave for en lille aftenskole, der fx tilbyder bevægelsesundervisning for bevægelseshandicappede eller en malerskole for pensionister. Tja, men de skal jo heller ikke gøre det alene. Der er stor opbakning i blandt de folkeoplysende organisationer, der er medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd om at gå ind i et projekt for at bringe Danmark videre efter konflikten om Muhammed tegningerne. Dette kunne konstateres, da der sidst i marts var indkaldt til møde i DFS om en længerevarende indsats for at holde fast i ideen om et samfund, der er baseret på de demokratiske grundværdier, vi kender, og som bedst udfolder sig i et åbent og rummeligt samfund præget af frisind og dialog. Formidling af viden og dialog er oplagte opgaver for enhver aftenskole. Nu kan det så blive opgaven at oversætte de flotte ord i formålsparagraffen til aktiv handling ude omkring i aftenskolerne. Lad os tage opgaven på os i alle dens afskygninger, og glæde os over, at Dansk Folkeoplysnings Samråd med formanden Naser Khader i spidsen har taget initiativ til at skabe samling herom. Det kommer DOFs medlemmer til at høre mere om i den nærmeste fremtid. Robin Kristiansen redaktør af DOF NYT DOF NYT - Marts

4 Nyt fra DOF Annuschka Maaløe stopper i DOF Foto: Robin K. Annuschka Maaløe blev projektansat på deltid i DOF i efteråret 2006 med henblik på at få DOFs hjemmesideløsning til de mindre medlemsskoler udviklet, og med VuptiWebs færdiggørelse siger DOF nu farvel til Annuschka. Medlemsnyt Indmeldelser GOK Tønder Marianne Pawelec Mølleparken Løgumkloster Telefon Nordsjællands Aftenskole Poul Erik Kandrup Box Helsingør Telefon Aftenskolen Liv og Læring Susanne Ballin Niels Ebbesens Gade Ålborg Telefon Udmeldelser Odense Aftenskole ved Jan Johansen Ændringer Ny leder i GOK Ringsted: Bodil Feilberg Kastrupvej 8, Haraldsted 4100 Ringsted Telefon Ny leder i Skærbæk Egnskor: Eva Nørgaard Kristen Koldsvej Skærbæk Ny leder i KVH Aftenskole: Marie Louise Kristensen Adresse og telefon uændret. EDB og Handicap ved Viggo Andersen er flyttet til: Rosenvangs Alle 16, 2. th Viby J. Ny leder i Århus Pensionist Samråds Kursusvirksomhed: Tina Gerling Thomsen Adresse og telefon uændret VuptiWeb er et såkaldt CMS (Content Mangement System), der giver de små og mellemstore skoler en mulighed for at opbygge og vedligeholde en hjemmeside. Det kræver ikke kendskab til html eller andre internet-relaterede sprog - almindeligt kendskab til Windows er nok. Den daglige drift, herunder kontakten til skoler, der ønsker en hjemmeside, varetages fremover af konsulent Dejan Fontana. Vi siger tak til Annuschka for indsatsen og ønsker hende held og lykke i sin nye stilling. Annuschka starter den 1. april som webmaster i Danbolig. Kalenderen Lørdag 8. april i Gladsaxe Amtsårsmøder i Frederiksborg, Vestsjællands og Roskilde amt Onsdag 19. april kl i Udby Amtsårsmøde i Storstrøms Amt Torsdag 20. april kl i Aabenraa Amtsårsmøde i Sønderjyllands amtskreds 17. maj 2006 kl på Vartov i København 70 års fødselsdagsreception for Ole Vig Jensen Lørdag 20. og søndag 21. maj i Horsens DOFs landsmøde juni 2006 DOFs sommerkursus 4 DOF NYT - Marts 2006

5 Nyt fra DOF Jørgen Hjermind fratrådt som formand for Roskilde Foto: Robin K. Jørgen Hjermind trådte 17. marts 2006 tilbage som formand for Roskilde Aftenskole og kan nu se tilbage på 45 år som aktiv i Roskildes aftenskoleliv. Og så er han endda først helt færdig, når han ved dette års udløb slutter som formand for Folkeoplysningsudvalget. Hvem ved - måske kunne han finde på at være aktiv som kursist i aftenskolen igen. Sådan begyndte det i hvert fald i Det var interessen for bogbinding, der lokkede Jørgen Hjermind til at melde sig på et hold i 1961 i Roskilde Kommunale Fortsættelseskursus, som den kommunale aftenskole hed. Fortsættelseskursus var dengang en del af navnet for mange af de kommunale aftenskoler, bl.a. også i Gladsaxe, Rødovre og Gentofte. Skoler som efter forskellige omvæltninger kan siges at være i live den dag i dag -(Roskilde Aftenskole, Rødovre Kulturelle Aftenskkole og H-O-F Gentofte) - og endda som DOFmedlemmer. Jørgen Hjermind blev så dygtig til bogbinding, at han i 1966 kunne gå ind i lærerkorpset som lærer i faget, og det job er han som noget helt enestående fortsat med til i år - altså i 40 år. Allerede i 1968 blev han optaget af organisatorisk arbejde, da han blev lærerrådsformand. I 1973 følte lærerne sig utrygge ved den politiske situation, da de frygtede en lukning af den kommunale aftenskole med en overflytning til AOF som konsekvens. Derfor stiftede alle 38 lærere med Jørgen Hjermind i spidsen i 1973 Roskilde Aftenskole, og den kommunale aftenskole ophørte. Hjermind blev den første leder af skolen fra begyndelsen og indtil 1985.! 1973 var han også med som en af skolelederne bag stiftelsen af DOF. Da den nye folkeoplysningslov trådte i kraft i var det naturligt, at Jørgen Hjermind med sine erfaring fra voksenundervisningsnævn og skolekommission blev valgt ind. I 1994 blev han næstformand for folkeoplysningsudvalget, og i 2004 blev han valgt som formand. En post som han stadig besidder, indtil der er valg til det nye udvalg fra 2007, hvor han ikke stiller op. Allerede i 1991 var Jørgen Hjermind trådt til som formand for Roskilde Aftenskole, og det er den post han nu har forladt på generalforsamlingen 17. marts, hvor han blev afløst af Lise Pedersen.. Man kan ikke sige, at Jørgen Hjermind er en flakker, for også i sit hovederhverv i DSB har han nået at holde 50 års jubilæum. Nu får han lidt mere tid til overs, og når 75 års fødselsdagen er fejret 9. maj i år, kan han begynde at tænke over, om han måske skal fortsætte sine aftenskoleaktiviteter med at være kursist igen. Energien og arbejdsviljen har tilsyneladende aldrig manglet. rk Lov og ledelse Så har der igen været afviklet et kursus i Lov og ledelse for ledere og bestyrelsesmedlemmer ved DOF skoler. Kurset løb over to week-ender, og det var et lille men rigtig godt hold på 8 deltagere, fortæller instruktørerne. Her er det Finn Nevel, der deler opgaver ud til Elsebeth Jensen og Conni Hejlskov fra GOK Skjern. Næste kursus løber i efteråret. DOF NYT - Marts

6 Spørg bare Spørg bare! Foto: Robin K. Administrationschef Hanne Bruus Andersen Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Nye vilkår i nye kommuner? Mange DOF-skoler i kommuner, der står foran sammenlægning, svæver i uvished om vilkårene for deres virksomhed fra januar Herunder en orientering om de vigtigste forhold vedr. de spilleregler, der gælder omkring folkeoplysningsudvalgene. Tiden for kommunesammenlægningen nærmer sig og i den forbindelse er der flere ting skolerne skal være opmærksomme på. Bliver der etableret folkeoplysningsudvalg i den nye storkommune? Bliver tilskudssatserne de samme som tidligere? Og hvad med tilskud til deltagerbetaling for pensionister m.fl.? Folkeoplysningsudvalg I sammenlægningskommunerne skal sammenlægningsudvalget i løbet af 2006 træffe afgørelse om, hvorvidt man ønsker, at den nye kommune skal have et folkeoplysningsudvalg. Hvis sammenlægningsudvalget beslutter at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, skal det have funktionsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december Selve valget kan ske i god tid inden den 1. januar 2007, men udvalget kan først fungere med de lovbestemte kompetencer pr. 1. januar I 2006 er det de gamle folkeoplysningsudvalg, der har kompetence i henhold til folkeoplysningsloven. Men udvalgene har juridisk set ingen kompetence vedrørende forhold, der vedrører 2007 og følgende år, fx tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet for Det er sammenlægningsudvalget, som har denne kompetence. Det er også sammenlægningsudvalget, der har ansvaret for at orientere om ansøgningsfrister m.v. vedrørende Hvis sammenlægningsudvalget vælger ikke at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, men måske i stedet vælger at etablere underudvalg til et Kultur- og fritidsudvalg fx for idræt, kultur, voksenundervisning etc., har disse underudvalg juridisk set ingen kompetencer, men er kun høringsberettigede. Det er kun folkeoplysningsudvalg, som kan tillægges de i folkeoplysningsloven nævnte kompetencer. Vejledning om valg til FOU På KLs hjemmeside ligger der en vejledning om valg af folkeoplysningsudvalget i sammenlægningskommunerne. I forbindelse med valg af medlemmer til folkeoplysningsudvalget er det måske værd at bemærke sig, at personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud), medens personer med bopæl uden for kommune har ret, men ikke pligt til at modtage valg. Beregning af deltagerbetaling Ved beregning af deltagerbetaling for sæson 2006/2007 skal skoler i samenlægningskommuner være opmærksom- Vejledningen er lige til at hente på KLs hjemmeside 6 DOF NYT - Marts 2006

7 Spørg bare Foto: Robin K. me på, at der kan gælde andre brøker for instrumentalundervisning og undervisning af handicappede fra 1. januar Ligeledes kan der ske ændringer i tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister m.fl. og endelig kan tilskudsstørrelsen i 2007 bliver ændret væsentligt i forhold til tidligere år, hvis sammenlægningsudvalget har truffet beslutning om nye regler. Ændring i en bevilling I forbindelse med forhandlingerne mellem kommunerne og finansministeriet om de kommunale budgetter måtte en del kommuner genåbne deres budgetter for Det betød bl.a. for en af DOFs medlemsskoler, som får udbetalt løn via kommunen, at kommunen meddelte, at den ikke ville udbetale løn for den undervisning, som var foregået i januar og februar. Det er selvfølgelig ikke lovligt. Når en kommune har påtaget sig at udbetale løn, må den ikke med begrundelse i et genåbnet budget undlade at udbetale lønnen. Efter lovens bogstav må kommunen ikke ændre en bevilling til ugunst for borgeren. Altså kan kommunen ikke selv om den har genåbnet budgettet - nedsætte en bevilling, som er meddelt til borgeren på et tidligere tidspunkt. Den må derimod gerne forhøje bevillingen. Noget andet er, at kommunen kan komme i en situation, hvor den fx må skære 5 pct. på alle bevillinger. Hvis dette gør sig gældende, vil det nok være rimeligt, at også aftenskolerne tilpasser deres forbrug over året og indretter sig på at tilskuddet bliver 5 pct. mindre end tidligere meddelt. Men det må så i givet fald dreje sig om en generel nedskæring på alle områder i kommunen. Lønudbetaling til firma Et tilbagevendende spørgsmål fra DOFs skoler er følgende: Vi har en lærer, som beder om at få sin løn udbetalt efter regning fra hans firma. Kan det lade sig gøre? Svaret er helt klart: Det kan ikke lade sig gøre. Lønnen er personlig a-indkomst. "Prøv at kigge i lederhåndbogen" Sådan lyder svaret ofte, hvis skoler retter henvendelse om spørgsmål til DOFs sekretariat eller konsulenter, der hjælper skolelederne med at finde det helt rigtige sted i lederhåndbogen, hvor reglerne står. I lederhåndbogen kan der hentes svar på utallige spørgsmål. Nogle af de mest hyppige drejer sig om lederansættelse, om lederlønnen og om hvor mange timer en leder skal arbejde, men der er en lang række øvrige vigtige afsnit om tilskudsberegning, vedtægter og meget mere. Der udsendes løbende opdateringssider til lederhåndbogen. Hvis man i tvivl om man har husket alle opdateringer, kan man jo kontrollere med lederhåndbogen på DOFs hjemmeside. Klik ind under Extranet og finde de rigtige sider. Husk, at alle fra DOFs medlemsskoler kan få adgangskode og password til Extranet hos Lars Eriksen. DOF NYT - Marts

8 Specialundervisning Voksenspecialundervisning: Kommunalreformens stedbarn Af Signe Højsteen, uddannelsespolitisk konsulent i DSI Vi vidste jo godt, at der var dårligt nyt på vej. Som omtalt i sidste nummer af nyhedsbrevet lavede Rambøll Management en rapport om voksenspecialundervisningen, bestilt af Undervisningsministeriet. DSI mener ikke, at rapporten lever op til de krav til faglige indsigt og viden, som man med rette kan stille, når ministeriet betaler i omegnen af en halv million kroner for værket. Det har DSI fortalt både forfatterne og Undervisningsministeriet. Vi har især sagt, at rapporten er uegnet som grundlag for at foretage forandringer i struktureringen af voksenspecialundervisningen. Undervisningsministeriet tilkendegav som svar, at de faktisk ikke var uenige - de anså det ikke for hensigtsmæssigt at foretage forandringer i voksenspecialundervisningen på baggrund af rapporten. Rambøll-rapporten Rambøll Rapporten, der indeholder en kortlægning af specialundervisning for voksne, er udgivet af Undervisningsministeriet november Se rapporten under nyheder på DOFs hjemmeside Men nu sidder vi med udkastet til ny bekendtgørelse om voksenspecialundervisningen. Og rapportens misforståelser lever videre i bedste velgående. Hospitalsindlagt uden undervisning Ifølge udkastet skal det ikke mere være muligt at modtage voksenspecialundervisning, mens man er indskrevet på hospitalet. Det er en alvorlig forringelse. Det har bl.a. betydning for mennesker, der bliver indlagt med akut blodprop eller andet, der giver afasi, hvor der er behov for taleundervisning og rådgivning allerede kort efter traumet er opstået. Det har også betydning for mennesker, der er i gang med et undervisningstilbud og som bliver indlagt, muligvis med behov for behandling, der slet ikke har med undervisningen at gøre. For sindslidende kan psykiatrisk hospitalsbehandling i dag kombineres med et undervisningsforløb. Her støtter behandlingen og undervisningen ofte hinanden. Vi har bemærket dette over for Undervisningsministeriet både på skrift og ved møder. Ministeriet argumenterer med, at 30 millioner kroner bliver flyttet fra amternes undervisning til sygehusene. Men ministeriet vil ikke være med til at skabe lovhjemmel for, at der skal tilbydes undervisning på sygehusene, ligesom Undervisningsministeriet ikke vil henvende sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at de overtager en opgave. Til gengæld har ministeriet lovet, at de vil se på muligheden for, at man fortsætter sit tilbud i undervisningssektorens regi, hvis man bliver indlagt, mens man er i gang med et forløb. Hvordan ministeriet vil tackle dette, ved vi endnu ikke. Kommuner uden viden Kommunerne skal overtage en meget stor del af voksenspecialundervisningen. På sidste års undervisningskonference, der arrangeres i fællesskab af DSI og Undervisningsministeriet, udtalte repræsentanten fra Kommunernes Landsforening, at kommunerne havde et ganske udmærket kendskab til brugerne af voksenspecialundervisningen gennem socialforvaltningernes kendskab til handicappede borgere. Hvad KL-repræsentanten ikke er klar over er, at ganske mange borgere benytter voksenspecialundervisningen uden at være i kontakt med socialforvaltningen. Der er tale om mennesker, der har behov for et specialundervisningstilbud, og som samtidig er i arbejde eller uddannelse. Disse borgere er blevet visiteret til voksenspecialundervisning af det enkelte uddannelsessted, fordi amtet har udlagt sin visitationskompetence hertil. Det er 8 DOF NYT - Marts 2006

9 Specialundervisning Voksenspecialundervisningen kommer desværre ikke helskindet gennem strukturreformen. Det ses af det udkast til ny bekendtgørelse, som DSI har fået til udtalelse. Således skriver konsulent Signe Højsteen i DSIs nyhedsbrev fra marts. DOF NYT har fået tilladelse til at bringe artiklen. Signe Højsteen, DSI altså på den enkelte undervisningsinstitution, at man finder viden og ekspertise. Ifølge kommunalreformen kan kommunerne også udlægge visitationskompetencen. Både til egne tilbud og til tilbud, som de vil benytte i nabokommunerne. Men vores meldinger fra forskellige kommuner siger, at det vil de ikke gøre. Det er da også sin sag at lægge visitationskompetence ud til nabokommunens institutioner. Mange kommunalpolitikere vil givetvis mene, at man dermed giver nabokommunen et sugerør ned i egen kasse. Klagemulighederne Får man et tilbud, som man ikke er tilfreds med, kan man klage til kommunalbestyrelsen. Er der tale om, at kommunen ikke overholder "sin retlige forpligtelse", så kan man klage til Klagenævnet for Vidtgående specialundervisning. Er De forvirret? Det er vi også! Vi har spurgt Undervisningsministeriet og jurister, der skulle have forstand på dette. Vi kan godt få nogle eksempler på, hvad man kan klage til Klagenævnet over, men vi kan ikke få nogen generel beskrivelse, der gør det muligt at se præcist, hvor skellet går mellem, hvad man skal klage til kommunen over, og hvad man skal klage til Klagenævnet over. Klagenævnet behandler allerede sager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn, og har lange diskussioner om, hvorvidt nævnet nu har kompetence til at behandle denne eller hin sag. Det vil der blive mere af, med en så uklart defineret klageadgang. Kort sagt: Voksenspecialundervisningen er blevet stedmoderligt behandlet, og det bliver fremover en stor opgave at arbejde med for handicaporganisationerne og DSI - lokalt og centralt. Læste du også artiklen? Kommunalreformen og specialundervisningen af konsulent Knud Knudsen i DOF NYT nr. 1 i januar Om DSI - De samvirkende invalideorganisationer DSI har siden 1934 været paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. De 32 organisationer i DSI har til sammen over medlemmer og dækker alle typer handicap. DSI beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. DSI arbejder i følge formålsparagraffen alene med de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne. DSI yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation. DSI udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DSI's amtsafdelinger, der hver for sig fungerer som amtslige paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet. Kilde: DSIs hjemmeside: DOF NYT - Marts

10 Netavisen Netavisens redaktør Michael Voss Hold dig á jour på folkeoplysningsområdet med Netavisens: Nyttige nyheder Spændende initiativer fra skoler og foreninger. Vigtigt nyt fra den politiske verden. Nye puljer, der venter på ansøgninger. Forslag og debatindlæg fra folkeoplysningens organisationer. Det er, hvad vi præsenterer i Netavisen, og enhver DOF-skole kan få disse oplysninger lige ind i postkassen på computeren. Foto: Robin K. Jeg blev ansat 1. november 2005 som informationskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd. En af mine vigtigste opgaver er at skrive og redigere Netavisen og Samrådets hjemmeside. En anden vigtig opgave er at sikre, at medierne er opmærksomme på folkeoplysningen og har adgang til relevante informationer og gode historier. Det sker blandt andet ved, at jeg understøtter DFS' ledelse med at få optaget artikler, kronikker og debatindlæg, som forklarer, hvad folkeoplysningen kan på forskellige områder. Blandt andet for at styrke denne indsats er der ved at blive etableret et netværk af informationsfolk fra de folkeoplysende organisationer. Jeg står også til rådighed for medlemsorganisationerne med støtte og rådgivning omkring informationsvirksomhed. Inden jeg begyndte i DFS, har jeg arbejdet en årrække som informations- og pressemedarbejder for Enhedslistens folketingsgruppe på Christiansborg. Af Michael Voss, informationskonsulent i DFS Netavisen er et nyhedsbrev, som Dansk Folkeoplysnings Samråd udsender pr. e- mail til alle, der ønsker at modtage det. Selv håber vi, at indholdet er interessant for alle, der arbejder i DOF og vores 37 andre medlemsorganisationer - centralt og lokalt. Vores mål er også at gøre det attraktivt for andre, der interesserer sig for folkeoplysning: journalister, politikere, embedsmænd og borgere, som benytter sig af folkeoplysningens tilbud. Nyheder fra Netavisen Hvad er det så for historier, vi sender ud i Netavisen? Lad mig give et par eksempler: Foreningen Øko-net iværksætter en kampagne for bæredygtighed i uddannelserne, hvor de invitererer alle uddannelsesinstitutioner i Danmark til at være med. Integrationsministeriet indkalder ansøgninger til en stribe nærmere definerede puljer. Netavisen fokuserer på de puljer, som er særlig relevante for folkeoplysningen, og leder videre til yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer. En uddannelsespolitisk ordfører taler varmt for folkeoplysningens rolle i det globaliserede samfund. Vi linker til artiklen i Aktive Kvinders blad. Et regeringsudvalg fremlægger en lang rapport om Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet. Netavisen opsummerer vigtige pointer for folkeoplysningen. DFS bestyrelse forbereder et initiativ for demokrati og dialog i forlængelse af sagen om Muhammedtegningerne. Vi fortæller om ideen og bringer debatindlæg fra bestyrelsesmedlemmer og andre folkeoplysere. DFS eller andre arrangerer et spændende seminar. Netavisen varsler i god tid og bringer nogle gange et kort referat. Hvis du vil vide mere om indholdet, kan du gå ind på DFS hjemmeside: Her står de tre seneste nyheder på forsiden, og du kan klikke videre til resten af de nyheder, vi har udsendt i år: Hvordan bliver man abonnent på Netavisen? Det er meget nemt at blive abonnent. Gå ind på Nederst i højre kolonne er der et felt, hvor du skriver dit navn, evt. din organisation og din -adresse og klikker på tilmeld. Og det er lige så nemt at afmelde, hvis du ikke synes, du har plads i din indbakke. Netavisen udkommer ikke i en fast rytme. Vi udsender det, når vi har trefire nye artikler. Det vil i praksis sige 1-2 gange om ugen. 10 DOF NYT - Marts 2006

11 Folkesundhed og Folkeoplysning Boganmeldelse: Foto: Finn N. Et godt liv efter 50 Af Finn Nevel Et godt liv efter 50 Terje Nordberg Politikens Forlag 2005 ISBN: Pris: 229,00 Mandag En kedelig, grå og optøende mandag. Dav post tak! En pakke fra Politikens forlag dumper ned på skrivebordet. Vidste det godt, for forleden snakkede jeg med forfatter og journalist Terje Nordberg om vores folkesundhedsprojekt og specielt om Vitaminer til livet debat om seniorliv og Frivillige Motionsvenner, og han sluttede af med at tilbyde mig at læse hans seneste bog. Her er den så. Det første jeg gør med en ny bog er at skabe mig et overblik. Finde ud af opbygningen. Læse overskrifter på afsnit og kapitler. I dette tilfælde står jeg med det jeg vil kalde for en indbydende håndbog i opslagsform om livskvalitet. Rigtig godt med en 4 siders liste med adresser og litteraturhenvisninger og ikke mindst et stikordsregister. Men øv aftenskolerne er ikke nævnt, nå, det er idrætsforeningerne stort set heller ikke. Hm, hvad siger forlaget selv om den? Om på bagsiden: Et godt liv efter 50 er en bog om livskvalitet for alle over 50 år. I bogen findes inspiration til en tilværelse, hvor alderen ikke er en hindring for at leve et liv fuld af nye oplevelser, udfordringer og muligheder, hvad enten det er på eller uden for arbejdsmarkedet. Oukeiiii. Nu bliver jeg nysgerrig, for vi har jo gennem hele 2005 videreudviklet vores folkesundhedskoncept, fået skrevet om og suppleret tekster med ny viden og inspiration, så har denne bog noget vitalt med, som vi ikke har? Fra bogen: Alderens indvirkning på hjerne, hjerte, knogler og muskler og hud. Hvad sker der med syn og hørelse? Hvordan holder man kroppen og immunforsvaret ved lige? Hvad med sexlivet? Gennemgang af en række motionsformer, bl.a. løb, badminton, tennis, svømning, roning, yoga, tai chi, dans og cykling. Om at få mere tid til uddannelse, familie og venner. Om at nyde sin mad og et godt glas vin. Onsdag Har nu slået op, frem og tilbage og læst det meste. Der var faktisk en del, som jeg ikke var klar over, selv om jeg har beskæftiget mig indgående med området de sidste 4-5 år. Og så var der mange områder, som jeg sagtens kan fornemme, også hører med til helheden og oplevelsen af, hvad livskvalitet er. Der findes fx et helt afsnit om dufte: Glæden ved at dufte. Dufte har altid på en eller anden måde været med til at give mig oplevelser. Det være sig både de dårlige og de gode. Mange gange kan jeg huske en situation jeg har været i, når jeg genkender en duft. Det er jeg ikke ene om. Det er faktisk helt almindeligt, og det ved jeg godt, men i afsnittet behandles duftens relation til følelser, og der gives eksempler på øvelser for lugtesansen og opskrifter på forskellige duftende bade med forskellige virkninger og formål. Det afslappende bad, Det opkvikkende bad og Det erotiske bad. Tror lige jeg senere skal omkring Heksekosten og have nogle æteriske olier med hjem til badekarret og fruen, så en søvnig onsdag aften kan bibringe lyslevende livskvalitet. Nå. Bogen beskriver også en hel del af det, vi har med i vores eget materiale og godt for det, så er signalerne da ikke helt forvirrende. Faktisk synes jeg, at bogen er rigtig godt skrevet i et ligetil sprog uden de store dikkedarer. Den bærer præg af en journalistisk indgangsvinkel, hvor næsten alt, hvad der rører sig på området, er nævnt. Det gør den til en bog, man kan spise i små bidder, efter hvad man selv aktuelt har lyst til at blive beriget med viden om og/eller inspiration til. I en sammenligning med DOFs eget materiale om seniorlivet, hvilket jo ligger lige for, kan jeg konstatere, at hele boligområdets indvirkning på livskvaliteten, med de muligheder og begrænsninger der er i forhold til alderen, ikke er bearbejdet. Og ernæringsområdet er beskrevet med stor vægt på den psykologiske indgangsvinkel. Den mere detaljerede viden om mad m.m. for ældre kan man hente i vores eget materiale. Summa summarum så er bogen et vedkommende og godt supplement til det af DOF udviklede materiale, og den kan med fordel bruges af såvel undervisere og kursister. Til forskel fra mange andre bøger om folkesundhed, så føler man sig ikke dunket oven i hovedet og faretruende ramt af forklaringer og oplysninger, men mere opmuntret til at leve livet med lyst og omtanke. Og det er jo ikke helt så ringe endda, som vi siger heromkring. Jeg har som nævnt tidligere snakket med forfatteren og spurgt, om han eventuelt ville være interesseret i at komme ud i aftenskolerne med oplæg til debatarrangement, foredrag om eller undervisning i livskvalitet og beslægtede emner, og det er han meget interesseret i. Her er kontaktmulighederne: Journalist, forfatter og psykoterapeut Terje Nordberg L.A. Rings Vej 32 A, 8270 Højbjerg Telefon mob DOF NYT - Marts

12 IT-nyt Spørg om IT Under udvikling i DOFO Oven på efterårets meget omfattende opdatering af DOFO er udviklingen nu i fuld gang igen. Den næste version forventes at kunne tages i brug på medlemsskolerne omkring første maj i år. Og hvad indeholder denne version så? Vi kigger på de væsentligste nyheder: Foto: Robin K. Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til Ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Specialundervisning og daghøjskoler Manglende muligheder for at styre områder, som f.eks. kørsel har hidtil afholdt en række skoler med specialundervisning fra at benytte DOFO. Nu tilføres en række funktioner, der gør det muligt for disse skoler at anvende DOFO. For daghøjskoler har der manglet mulighed for fraværsregistrering og en række specielle udskrifter. Dette bliver nu tilgængeligt i DO- FO. Økonomiske funktioner Den seneste opdatering omfattede en del nye økonomiske og statistiske funktioner. Tilbage står et ønske om en bedre budgetfunktion. Denne bliver nu udviklet som en særlig funktion Find budgettal, hvor budgettallene fra de enkelte hold indgår. Timeløn ændres til at være centralt styret. Det betyder, at de nye satser lægges ind af DOF. Lokalestyring og booking Den eksisterende lokalestyring udvides i DOFO. Derudover kommer der et eksternt modul, der gør det muligt at booke lokaler. Det eksterne modul er primært for store skoler, og det betales i første omgang af FO-Aarhus. DOFO i dag De informationer og alarmer, der findes i åbningsbilledet DOFO i dag er ikke lige relevante for alle. Samtidig bliver der flere informationer og alarmer, så derfor bliver det nu muligt for en bruger selv at sætte sin DOFO i dag op med det, den enkelte finder relevant at se i åbningsbilledet. Forbundsskole Dansk Oplysnings Forbund og NETOP anvender også DOFO i administrationen, og her er der brug for bedre værktøjer til at styre, hvem der udsendes noget til og hvordan. Samtidig er der brug for at kunne få flere informationer i forbindelse med tilmelding til kurserne (eksempelvis om Internat, kost, antal). Denne funktion til informationsopsamling kommer også skolerne til gode: Informationsopsamling På medlemsskolernes kurser er der ofte brug for yderligere informationer fra deltagerne. Det kan være af vidt forskellig type, men eksempelvis spørgsmål om man ønsker at modtage program eller information om bestemte typer af kurser, foredrag og om det skal være trykt eller på mail. Her vil man i DOFO selv kunne sætte disse spørgsmål op, så de vises i forbindelse med tilmelding i DOFO eller via en hjemmeside. Underviser.net Undervisernet er et webbaseret område for undervisere tilknyttet en eller flere skoler. Se følgende sider. Et udpluk af andre ændringer - Kopiering af hold kommer til at inde holde en prismatrix, således at der bliver nemmer at sætte priser på det nye hold Find lokale udvides med flere felter og flere kriterier Adgang til Extranet fra DOFO kræver ikke længere ny indtastning af brugernavn og password. Lettere at opdatere Navigation (kataloger) Tilmelding af flere deltagere på én gang bliver muligt. Ved ratebetaling kan forfaldsdatoer angives vilkårligt. 12 DOF NYT - Marts 2006

13 IT-nyt Nyhed i DOFO: Undervisernet er en af nyhederne i DOFO, og her er der tale om en funktion, hvor det ikke direkte er skolens leder eller det administrative personale, der er den primære målgruppe. Undervisernet er - som navnet siger - rettet mod underviserne i Dansk Oplysnings Forbunds medlemsskoler, der hermed får mulighed for at være tættere på og mere aktive i forhold til skolen, kurserne og deltagerne. Men det betyder ikke nødvendigvis mere arbejde for underviseren - det er helt op til den enkelte, hvad han/hun vil bruge Undervisernet til. Med Undervisernet får underviseren bedre mulighed for at blive informeret om de kurser hun/han har. Som underviser er det muligt at følge med i antallet af tilmeldte, og man kan selv printe en deltagerliste ud inden kurset. Det er muligt at se timetal og bruttoløn for den enkelte måned, hvorved der er mulighed for at fange eventuelle fejl inden lønkørslen til gavn for både underviser og administration. (Fortsættes på side 14) Eksempler på skærmbilleder fra det kommende Undervisernet. Se også illustrationen på næste side. DOF NYT - Marts

14 IT-nyt (Fortsat fra side 13) Undervisernet... For undervisere med flere hold kan det være nyttigt at kunne se en kalender med mødegangene, og denne findes også i Undervisernet. Ændringer i egne oplysninger om telefonnumre, , adresse m.m. kan underviseren selv foretage, og endelig bliver det muligt for en underviser at sende forslag til nye kurser inde fra Undervisernet. Disse dukker op i DOFO som forslag, der kan godkendes til nye kurser eller de kan redigeres i samarbejde med underviseren indtil kurset er godkendt af begge parter. Hermed bliver det administrative arbejde med nye kurser (indtastning af tekster, redigering m.m.) lettere. Undervisernet giver adgang for undervisere til alle de skoler, de har undervisning på. Det samme login og password giver mulighed for at se alle de kurser og foredrag underviseren har på skolerne i landsorganisationen. Undervisernet er i test i øjeblikket og vil være tilgængeligt med den næste større opdatering af DOFO den 1. maj Skærmbillede fra Undervisernet 14 DOF NYT - Marts 2006

15 Debatarrangementer Inspiration til debat Snart er det tid til at tænke over næste sæsons debatarrangementer. Måske kan nedenstående omtaler være med til at give inspiration. Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Levende ord går aldrig af mode Foto: Robin K. Konsulent Thit Aaris-Sørensen Foto: Robin K. Studieskolen Studieskolen afholder masser af interessante debatarrangementer også på andre sprog end dansk. Et eksempel er The Danish Way to Establish the Nation in the Hearts of the People." Her holder lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Ove Korsgaard, oplæg om hvordan den kollektive identitet har ændret sig I takt med demokratiseringsprocessen. Det handler om spændingsfeltet mellem den kollektive identitet, det politiske system og staten. G-O-F Gladsaxe Oplysnings Forbund har afholdt debatarrangementet: Kunsten at glæde sig over at have en teenager i huset ved familievejleder Lola Jensen. Ved arrangementet debatterede man de meget påtrængende og ofte konfliktfyldte temaer som opstår i en familie med teenagere. Det handler bl.a. om opdragelse, dannelse og omgang med teenagebørn. Københavns Debatforum Københavns Debatforum planlægger løbende nye og spændende debatarrangementer. I første halvår af 2006 er følgende 6 arrangementer sat i søen: Temadag om smerte og smertebehandling Jeg har ondt om kroniske smerter, At sætte guds vilje på formel Bør fysikerne til sidst komme med en formel for guds vilje?, Livsstil og forbrug, tid og stress, livskvalitet og Det gode miljø Familien i storbyen anno 2006, Temadag om veje til fremtidens livsstil og Temadag Træt af at tabe dig?. Læs mere om arrangementerne og om kommende arrangementer på I december 2005 afholdt debatforum et debat-teater-arrangement med teatergruppen Hinterland Transport Company. Stykket hed Tak for mad. Selv kunne jeg ikke li det. Det handler om demens. Teknologirådet Teknologirådet har sat fokus på hjernen og her er der nok af spændende emner at tage fat på. Læs mere på Familievejleder Lola Jensen har efterhånden optrådt i en lang række aftenskoler med oplæg om problemer mellem børn og voksne i familien. DOF NYT - Marts

16 Debatarrangementer Kulturkanon Hvorfor? En stor "kanon" inden for dansk sprog kommer til Birkerød. Debatarrangementet finder sted efter redaktionens slutning, så interesserede, der vil vide, hvordan det gik, må ringe eller skrive til Lena Becker, Birkerød Fritidsskole m.fl. Her nøjes vi med at præsentere den flotte plakat og Lena Beckers pressemeddelelse i forbindelse med arrangementet. Det er lykkes de kulturelle foreninger i Birkerød og Søllerød at få Jørn Lund til at fortælle om regeringens kulturkanon. Direktør og professor Jørn Lund har fungeret som overformand for de 7 kanonudvalg, der har arbejdet med Lena Becker Birkerød Fritidsskole stoffet til kulturkanonen. Han vil på mødet ikke alene fortælle kulturkanonens historie, men også være indstillet på at svare på spørgsmål og diskutere kulturkanonens formål m.m. Mødet finder sted torsdag den 30. marts 2006, kl , på Havarthigaarden, og mødet er kommet i stand ved et samarbejde mellem Kulturelt Forum i Søllerød, Birkerød Kulturparaply, Birkerød Fritidsskole, AOF Nordsjælland og LOF FritidSkolen. Kulturkanonen er resultatet af arbejdet i 7 kanonudvalg, som kulturministeren nedsatte i De 7 udvalg svarer til 7 overordnede kunstarter, nemlig: Arkitektur; billedkunst; design og kunsthåndværk; film; litteratur; musik; scenekunst. Opgaven for de 7 udvalg er gået ud på, at hvert udvalg i fællesskab skulle udvælge 12 danske værker, der efter deres mening i særlig høj grad giver kunstneriske oplevelser til os i dag, til tidligere generationer og til dem, der følger efter os. Aftenens oplægsholder har haft til opgave at lede og koordinere arbejdet i de 7 kanonudvalg, en opgave, som sikkert har været både spændende og udfordrende. Det er tanken, at kulturkanonen skal kunne fungere som et kompas, der viser retninger og milepæle i en lang og kompleks dansk kulturhistorie. Men det er samtidig meningen, at kulturkanonen skal danne udgangspunkt for samtale og debat. Og det er præcis, hvad der skal være debataftenens formål. 16 DOF NYT - Marts 2006

17 Debatarrangementer Da Europa kom til Hillerød - en kold vinteraften i januar 2006 Af Jean Becker bestyrelsesformand Hillerød og Omegns Fritidsskole På sidste årsmøde blev projekt Borgernes Europa præsenteret for en lille halv snes interesserede skoler af Børge Jensen, Nr. Aaby Aftenskole. Vi var lidt lurende, men sagde, at vi var interesserede. Men, så kom der en EU afstemning, og vi hørte ikke så meget til projektet. Nu er vi i gang, og det bliver ikke det sidste projekt af den slags, vi vil lave med et sæt nye samarbejdspartnere ugdomsorganisationer, gymnasier og tekniske skoler, og som i dette tilfælde en højskole. Spillet er jo meget interessant! Vi burde have mere tid til dette, nu er det lige ved at blive rigtig spændende og lignende spontane udbrud fra deltagerne - 56 i alt i alderen år. Flertallet fra Grundtvigs Højskole i Hillerød men også deltagere udefra. Selve spillet et oplæg til en forhandlingsrunde, forud for stats- og regingschefers topmøder er glimrende tilrettelagt, og kan gennemføres af alle aftenskoler, der har bare 1.000,- kr. i 10% midler til rådighed. For aftenskolen kræves der ikke meget. Vi skal sørge for faciliteter alene eller med samarbejdspartnere skal sørge for pressedækning/annoncering, og så naturligvis være til stede som facilitator; men, det kræver ingen forudsætninger. Pakken kommer med oplægsholderen, ligesom alt materialet. Du skal være åben og se yderligere muligheder, det er alt. Hvad mere kan man forlange? tilfredse kursister, en godt brugt oplægsholder og god reklame. For vort vedkommende blev det hele arrangeret i løbet af én uge. Vi fik en annonce i avisen, betalt via projektet og oplæg færdigt fra projektet; en to spaltes artikel i lokalavisen samt 10 minutters interview i lokalradioen i tilgift samt ikke mindst genoptaget en kontakt til en samarbejdspartner Grundtvigs Højskole. Vi planlægger et lignende arrangement, men i en anden by! prøv bare selv det gør ikke ondt. Vedlagt et par billeder af de unge deltagere, og et par citater mere. Man kan rigtig lave gode lokumsaftaler her! og Dette er strategi og politik på livagtigt niveau Nærmere oplysning om arrangementet Jean Becker Telefon DOF NYT - Marts

18 Løst og fast SKOLELEDER SØGES Kvinders og mænds aktive alderdom Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn (BOS) søger skoleleder, som kan tiltræde 1. juni eller snarest derefter. BOS driver en regional skole, som dækker Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommunerne i Københavns amt. Skolens formål er at tilbyde blinde og svagsynede folkeoplysende voksenundervisning. Endvidere har skolen overenskomster med Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns Amt om specialundervisning for voksne i en række kompenserende fag. I forbindelse med den kommende strukturreform forventes der et direkte samarbejde med de berørte kommuner. Vi søger en samarbejds- og udviklingsorienteret leder som: har kendskab til folkeoplysningsloven og lov om specialundervisning for voksne. har flair for administration. har erfaring med ledelse af pædagogisk og administrativt personale. kendskab til regnskabssystemet Summa Summarum eller lignende system, samt Microsofts standardprogrammer. Vi tilbyder til gengæld et spændende og alsidigt job, som du selv har stor indflydelse på og er med til at udvikle. Stillingen er en deltidsstilling (ca 24 timer ugtl.), som aflønnes efter gældende regler på området efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: Onsdag d. 19. april Der afholdes ansættelsessamtaler mandag d 24. april. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bente Ullits Eckmann tlf / mobil Ansøgning mrk. "Skoleleder" sendes til Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn att. bestyrelsesformand Bente Ullits Eckmann Bogensegade 8, 1.th København Ø Det er god latin i aftenskolekredse at fantasere om, hvordan man får lokket nye målgrupper ind i folden. Måske skulle man hellere koncentrere sig om, hvordan de nuværende noget aldersstegne kursister vil opføre sig i fremtiden. Minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen, har igangsat et forskningsarbejde om mænds og kvinders alderdom: "Hvad årige forestiller sig at bruge tiden til som ældre", og der foreligger nu pjece med en opsamling af resultaterne af seniorforsker Henning Olesens arbejdspapir. Der fokuseres på det faktum, at det nu er 68-generationen, der skal til at gå på pension og det er en generation, der er karakteriseret ved, at både kvinder og mænd har været aktive på arbejdsmarkedet. Når de går på pension, vil de være langt mere ressourcestærke, både fysisk og økonomisk, end tidligere generationer. Samtidig er det en generation, der har markeret sig ved at stille krav til omgivelserne og kæmpe for deres drømme og visioner. Med dette in mente kan man forestille sig store udfordringer for aftenskolerne i de kommende år. Af undersøgelsen fremgår det i øvrigt, at mændene stadig helst vil fortsætte med aktiviteter, der har træk fra arbejdslivet - håndværksprægede og konkrete arbejdsopgaver, mens kvinderne derimod har stærke sociale netværk, og deres aktiviteter bærer præg af, at de har haft hovedansvaret for familien. Pjecen, der er udgivet af Socialforskningsinstituttet kan læses/downloades på adressen: alderdom.pdf 18 DOF NYT - Marts 2006

19 Løst og fast Karen Møldrup tilbyder sin arbejdskraft Mangler I en underviser i teologi/kristendomskundskab og/eller bevægelsesfag i København eller omegn? Jeg hedder Karen Møldrup, og flere af jer har mødt mig på DOFs sommerkursus på Hindsgavl, hvor jeg underviste i bevægelse og stavgang for alle. Jeg er uddannet cand. theol og Master of Theology and Religious Studies. Jeg kunne godt tænke mig at anvende den viden og de kompetencer, som jeg har tilegnet mig gennem mine studier til at undervise i kristendomskundskab eller anden indføring i kristendommens univers i aftenskoleregi. Mine specialeområder er helligåndsproblematikken og forholdet mellem Bibelen og litteraturen, men jeg er meget bredt funderet teologisk, og vil gerne undervise i andre emneområder. Jeg er tillige uddannet faglærer i idræt fra Paul Petersens Idrætsinstitut, hvor jeg pt. underviser i atletik, så jeg kan og vil gerne varetage forskellige idrætsaktiviteter og undervisningsmoduler, dog primært indenfor bevægelse, motion, leg og bevægelse og evt. stavgang. Jeg er tidligere elite atletikudøver. Nu er jeg gymnast på motionsplan og instruktør i Muskelmagneten og har været kursusinstruktør i DGI Fredensborg Amt. Jeg har undervist næsten alle målgrupper: børn, unge, voksne, studerende og psykisk syge. Jeg har masser af undervisningserfaring - er pt. vikar i folkeskolen, og jeg kan godt lide dialogen, som opstår mellem mennesker i et lærende miljø. Jeg glæder mig til at komme til at samarbejde med jer! Karen Møldrup bor på Østerbro Tlf.: Aftenskolerne i Gladsaxe vil være med til at redde teatret Kirsten Slot fyldte 50 En række Gladsaxeborgere har taget initiativ til at redde Gladsaxe Teater. De vil samle borgere i en teaterforening for på den måde at sikre, at der stadig er teater i Gladsaxe. Det er nu målet for initiativtagerne at danne sig et indtryk af interessen for en teaterforening for at være sikker på, at der er tilslutning blandt Gladsaxe Kommunes borgere. Aftenskolerne bakker op De lokale aftenskoler bakker op om initiativet og har tilbudt at ville medtage teaterforeningens program i forbindelse med udsendelse af egne programmer. Dermed vil teaterforeningen kunne nå ud til rigtig mange borgere i Gladsaxe og de omkringliggende kommuner. Kirsten Slot, formand for Oplysnings- Forbundet af 2002 og formand for det nystiftede Gistrup Samråd fyldte 50 den 26. december 2005, og indbød til reception i den anledning 4. februar 2006 under overskriften "En stenbuk blev 50 år". Det var ikke muligt for DOFs kanonfotograf at være tilstede i de nordjyske provinser, men der sendes hermed et forsinket tillykke fra DOF NYT og den udeblevne fotograf, der tilfældigvis også er stenbuk. Det romantiske portræt er hentet fra invitationen. DOF NYT - Marts

20 Ansatte i DOF Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Skolegade 21 D, stuen 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Christian Ehlers Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Christian Ehlers Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Ole Vig Jensen DOF Kongensgade 66, Odense C Tlf.: Fax: Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Århusgade 108 E, København Ø Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon til alle afdelinger og konsulenter (hovednummer) Fax Odense København Web-side Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Ad hoc konsulenter på timebasis Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde Annuschka Maaløe - fratræder 1. april Projektmedarbejder Telefon: Skolekom: Annuschka Maaloee Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø.

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført august 2015 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

nyt Jeg stopper til september Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2

nyt Jeg stopper til september Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2006 Årgang 12 Nummer 2 Ole Vigs besked til landsstyrelse og personale: Jeg stopper til september Særnummer om landsstyrelsesmøde DOF NYT DOF NYT Særnummer

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Formålet med folkeoplysning DOF ønsker sammen med medlemsskolerne

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført april 2016 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført februar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført 5. april 2011 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

En million danskere tager ikke fejl!!

En million danskere tager ikke fejl!! Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Dansk Oplysnings Forbund Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Telefon 70 20 60 20 www.danskoplysning.dk hc@danskoplysning.dk 21.

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere