KØN, KULTUR & POLITIK TEMA:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØN, KULTUR & POLITIK TEMA:"

Transkript

1 KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder & sundhed ÅRGANG 122 NR. 4 OKTOBER 2006

2 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres indsats i hjem, erhverv og det offentlige liv Oktober årgang Udgiver: Dansk Kvindesamfund Niels Hemmingsensgade 10, 3.sal 1153 Kbh. K. Tlf. og fax: Internet: Medlemskab af Dansk Kvindesamfund inkl. abonnement på Kvinden&Samfundet koster 450 kr./år, studerende 300 kr./år, B-medlemskab (kun Kvinden&Samfundet uden medlemskab) 250 kr./år Udgivet med støtte fra Hulda Pedersens Legat og Tuborgfondet Redaktør (ansvarshavende): Buffy Lundgren Redaktøren forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg Kvinden&Samfundet udkommer i ordinær udgave 4 gange årligt: februar, juni, oktober og december Desuden udkommer et landsmødenummer i april Næste nummer udkommer i december 2006 Vejledende deadline er 27. oktober 2006 Indlæg kan sendes som vedhæftet fil eller på diskette til: Kvinden&Samfundet Niels Hemmingsensgade 10, 3.sal, 1153 Kbh. K. Annoncer optages efter aftale Design og layout: Erhard Repro og tryk: Reklameholdet, Jylland - Filipsen Dalbyvej Kolding, ISSN: Trykkes i 1400 eksemplarer Bladets leder udtrykker Dansk Kvindesamfunds holdninger. Øvrige artikler i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med foreningens synspunkter Kære læser Velkommen til endnu et nummer af Kvinden&Samfundet. Så er kvinder og sundhed på dagsordenen. Som emne er kvinders sundhed altid relevant, men med kommunernes overtagelse af forebyggelsesopgaverne fra januar 2007 er det blevet endnu mere aktuelt. Når det gælder forebyggelse og behandling, viser undersøgelser fra bl.a. Ligestillingsministeriet, at der er behov for fokus på kønsrollers og sociale faktorers betydning. Især kvinder har en stigende forekomst af uforklarlige lidelser, og dobbelt så mange kvinder som mænd forlader arbejdsmarkedet med førtidspension pga. langtidssygdom. Derfor er kvinders sundhed temaet denne gang, idet kommunernes forebyggelsesarbejde bør tage fat på kvinders særlige sundhedsudfordringer. Karin Gaarde skitserer forskelle i kvinders og mænds forhold til psykisk sygdom. Vi lærer, at fedme ikke kun er den enkeltes ansvar i Britta Ortizs artikel Overvægt skabes i relationer. Lene Linnet Bach beretter om resultaterne fra Odenses Helbredsafklarende Team, der satte et projekt i gang for sygemeldte indvandrer- og flygtningekvinder. Og til sidst i Pæne piger drikker skam også...! udfordrer Anna Marie Aggerholm vores billede af kvindelige alkoholikere. Lige inden sommerferien mødtes K&S med Özlem Cekic kvinden, der gjorde et stort benarbejde i sagen om hvid hjemmehjælp. Den 30-årige ildsjæl kiggede forbi DKs sekretariat, lige efter at dommen var faldet, mellem interviews med DR, Politiken og andre. K&S interview med hende bringes i bladet. Og så er der nyheder fra udlandet: Vi får nyheder fra Dannerhuset i Cameroun, og lærer om udfordringer til ligestilling i Kuwait i Gennem glasloftet af Ane Skov Birk. Aalborgkredsens Helle Algreen-Ussing er kommet med endnu et oplæg fra Ligestillingens Honningland, hvor der drøftes nye spændende forslag til en professionalisering af prostitution. Mette Nørgaard Poulsen har lavet en spændende brugerundersøgelse, som mange af jer var så flinke at deltage i. Resultaterne af den er opsummeret under sektionen: Dansk Kvindesamfund. Desuden kan man finde indbydelse og program for Kredsnetværksmødet i Odense d oktober i dette nummer. Vi glæder os til mange tilmeldinger. God læselyst! Buffy Lundgren og Charlotte Ferslev Møller Redaktører Forsideillustration: Gitte Endemann

3 INDHOLD Kvinder og Sundhed Køn og psykisk sygdom Af Karin Garde Overvægt skabes i relationer Af Britta Ortiz Det helbredsafklarende team - et projekt målrettet indvandrerkvinder i Odense Kommune Af Lene Linnet Bach Pæne piger drikker skam også...! Af Anna Marie Aggerholm Özlem Cekic: Kvinden bag sagen om hvid hjemmehjælp Interview med Özlem Cekic Af Buffy Lundgren Dannerhuset i Cameroun Af Kari Helene Partapouli Ligestillingens Honningland - Sexarbejde Af Helle Algreen-Ussing Gennem glasloftet - politisk indflydelse for Kuwaits kvinder Af Ane Skov Birk Rettigheder - en antologi om kvinders virkelighed Skolens bog om køn og ligestilling Program for kredsnetværksmøde VoxFemininums sommerarrangement Amnesti til voldsudøvelandsstyrelse/kredse Kredsnyt Brugerundersøgelse af Kvinden&Samfundet Praktikant i Aalborgkredsen Af Karen Hallberg TEMA Features Bogomtale Dansk Kvindesamfund DEBATINDLÆG LEDER

4 Køn og psykisk sygdom Af Karin Garde, psykiater Jeg har i mine mange år som psykiater interesseret mig for kønnets betydning for psykisk sygdom, fordi det er så indlysende vigtigt og spændende. Man kan kun forstå en kønsforskel fx ved en sygdom, hvis man både ser på det biologiske, psykologiske og sociale aspekt af lidelsen. Den akademiske psykiatri har da også officielt et såkaldt bio-psykosocialt paradigme, som burde indbefatte opmærksomhed overfor kønsforskelle, men det kniber med at efterleve det i praksis. Det biologiske synspunkt i dagens psykiatri er fremtrædende på de andre aspekters bekostning. Det viser sig fx i den officielle lærebog i psykiatri, hvor stikordet kønsforskelle ikke forekommer. I mange kapitler nævnes kønsfordelingen af en sygdom, men dette følges ikke op af en analyse og uddybning. Hele kapitler, fx kapitlet om narkomani, indeholder ikke eet ord om kønsfordelingen. Dermed forholdes læseren viden om, at det store flertal af narkomaner er mænd, at de psykologiske forudsætninger og reaktioner på misbruget er vidt forskellige (og dermed skal behandles forskelligt?), og at de sociale vilkår og konsekvenser for stofmisbrugende mænd og kvinder er forskellige. Emnet kønsforskelle anses simpelthen ikke for akademisk, selvom akademisk altså her skal forstås som en enestående evne til at se bort fra noget væsentligt, som det medfører elementære videnskabelige fejl at holde sig fra livet. Der undervises aktuelt i psykiateruddannelsen ikke i emnet kønsforskelle, og der er massiv modvilje i standen mod at gøre emnet synligt. Jeg tror, at modstanden bunder i en helt overfladisk forestilling om, at køn er noget med kvinder, og at det er noget med rødstrømper og lilla bleer om håret. På et dybere niveau tror jeg, at der er tale om en ulyst til at beskæftige sig med magtforhold og hierarkiet mellem kønnene. Emnet er kort sagt betændt, som en lægelig kursist ved en undervisning om kønsforskelle nylig bemærkede. Mænds og kvinders forskellige reaktionsmåder Når man beskæftiger sig med kønsforskelle, er det vigtigt at slå fast, at der er langt flere ligheder end forskelle mellem mænd og kvinder, og der er en stor variation indenfor hvert køn, hvad psykologiske træk og livsvilkår angår. Når det er sagt, er det forbavsende, hvor stereotypt forskellige mænds og kvinders reaktionsmønstre er, både når de er syge, og når de er raske, og hvor forskellige sygdomsmønstrene er. Jeg vil nævne en række eksempler på psykiske sygdomme, som illustrerer dette. For den alvorligste psykiske sygdom skizofreni gælder, at lidt flere mænd end kvinder får sygdommen, men det går mændene langt dårligere end kvinderne, således at mændene udgør det store flertal på langtidsafdelinger og blandt hjemløse sindssyge. Det har flere forklaringer: Mændene bliver syge tidligere i livet og har mere invaliderende symptomer med isolation og følelsestilbagetrækning (formentlig en biologisk forskel). De reagerer oftere end kvinderne med at benægte at have brug for hjælp. De kan ofte få den dårlige ide at behandle sig selv med alkohol eller stoffer, og de risikerer i meget højere grad end kvinderne at miste forbindelsen med deres familie og venner pga. trusler og aggression. Mange får på den måde helt brændt broerne bag sig. Mændene udgør 85% af de retslige patienter, dvs. folk der har begået kriminalitet i sindssyg tilstand. Blandt deprimerede er kvinderne i overtal. De udgør 2/3 af de depressive, med det forbehold, at der blandt alkoholister og stofmisbrugere måske befinder sig en del uopdagede depressive mænd. Afmagt, passivitet og lavt selvværd er fremtrædende træk ved en depression, og som oftest vil den syge gerne hjælpes med terapi og medicin. Der er en forskel i reaktionen på depression, hvor kvinderne er tilbøjelige til, sommetider helt tvangsmæssigt, at vende tilbage til sorgen eller traumet, mens mændene mere lægger det bag sig uden for megen snak og gerne vil se at komme videre. Sygdomme, som har en massivt skæv kønsfordeling, er spiseforstyrrelser 4 KVINDEN&SAMFUNDET

5 TEMA og såkaldt funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor der er uforklarlige legemlige symptomer som fx kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi. Her er over 90% kvinder, og det fælles træk er at somatisere, dvs. reagere med kroppen. På området personlighedsforstyrrelser er der store forskelle i typen af forstyrrelse for mænd og kvinder. Hos mændene dominerer udadreagerende træk som ved psykopati, og tilbøjelighed til isolation (skizoid type) er også en mandlig personlighedstype. Kvindernes karakteristika er ængstelige og afhængige karaktertræk og selvskadende handlinger som ved borderline lidelse (tidligere kaldt grænsepsykose). På området misbrug er det interessant, at legalt, dvs. lægeordineret, misbrug af sove- og nervemedicin er kvindernes domæne, mens illegalt misbrug af stoffer er mændenes. For misbrug af alkohol gælder, at 2/3 af alkoholister er mænd, et mønster som medvirker til, at det store flertal af personer på samfundets bund er mænd. Selvmord og selvmordsforsøg er endnu et eksempel på, at mænd og kvinder håndterer en livskrise eller alvorlig sygdom forskelligt (depression og skizofreni indebærer høj risiko for selvmord). Mændene demonstrerer deres handlekraft ved at begå flertallet af fuldbyrdede selvmord med voldsomme metoder, mens kvinder i højere grad bruger selvforgiftning med medicin - en metode som indeholder muligheden for at fortryde og få hjælp. Kønnet som ressource - kønnet som risiko Disse eksempler illustrerer nogle af de kønsforskellige reaktioner på sygdom, som man også ser i det almindelige sundhedsvæsen, fx hos praktiserende læger. Kvinderne henvender sig gerne, er interesserede i deres og børnenes helbred, og de accepterer som oftest den foreslåede behandling. Mændene er mere forbeholdne med at søge hjælp, henvender sig i mere presserende anledninger (ofte på konens opfordring) og er mere fåmælte. Kort fortalt er et mandligt mønster at kunne klare sig selv, evt. ved at behandle sig selv, at være fri for omklamring og for megen snak og at isolere sig fra deres nærmeste og fra hjælpen, hvis det er rigtig galt. Der ligger måske herunder en illusion om usårlighed, som viser sig i benægten af at være syg og hjælpeløs, også når han virkelig er det, fordi det kolliderer med en traditionel manderolle. Risikoen ved denne tænkning er, at mændene kan bagatellisere eller ligefrem benægte, at der er noget galt og gribe til desperate handlinger som misbrug, aggression eller selvmord. For kvinderne er der ikke noget galt ved at stå ved at have brug for hjælp og opsøge den. Aggression vender kvinderne i højere grad indefter, med depression og angst til følge. Måske er kvindernes optagethed af deres helbred sammenhængende med opmærksomheden overfor kropssignaler, som kan føre til somatisering og afhængighed af behandling, dvs. passive mønstre. Vender vi disse mønstre om og ser på dem som ressourcer, er mændenes fortrin, at de gerne vil handle, komme videre og klare sig selv, dvs. være aktive og autonome. Kvinderne holder godt fast i deres netværk, deler bekymringer og sorger med andre og henvender sig, når de mærker et symptom. Vi er tilbage i helt traditionelle mønstre med manden som den autonome, aktive, handlende, og kvinden som den afhængige, passive, behandlede. Der er meget, de to køn kunne lære af hinanden her, og meget stof for behandlingssystemet, hvis man tog kønsbrillerne på. Behandlingen kunne blive mere nuanceret, hvis man tog hensyn til de forskellige mønstre for mænd og kvinder - måske i nogle tilfælde kønsopdelt behandling. Det er der erfaring med indenfor fx misbrugsbehandling, hvor mænd og kvinder adskiller sig så markant. Det ville bedre indsatsen, hvis dogmet om, at de biologiske træk som de vigtigste ved behandlingen blev anfægtet. De biologiske teorier er ikke bedre dokumenteret end de psykologiske og sociale, men de har nærmest automatisk højere prestige, dels fordi de er mere enkle, dels fordi Årgang 122/

6 det mest er de mandlige lægers område og dermed ses som mere akademiske. De kvindelige læger Til sidst et lille hjertesuk om de kvindelig læger i psykiatrien: De markerer sig meget lidt som gruppe fra deres position, fortrinsvis i lavprestigeområderne psykoterapi og social- og distriktspsykiatri. Et oplagt område for dem at interessere sig for ville være kønsforskellene, både på forsknings- og behandlingsområdet og i lægeverdenen, hvor de alle har stiftet bekendtskab med hierarkiet mandkvinde. Det er imidlertid ganske få, der markerer sig. De bliver til gengæld stigmatiseret som feminister (hvilket er et skældsord) eller rabiate personer, man ikke kan regne med. Det kan ikke undre, at en sådan medfart ikke indbyder andre til at ytre sig, og det siger noget om det lægelige broderskabs styrke. Man lever selvfølgelig sit professionelle liv mest bekvemt, hvis man hytter sit skind, sluger kamelerne og læner sig op ad magten uden at anfægte den. Men det er trist, at de modige kvindelige læger, som i sin tid banede vejen for, at nutidens unge kvinder med den største selvfølgelighed kan studere medicin, ikke står som forbilleder med hensyn til at vove pelsen, anfægte traditionelle maskuline dogmer og påvirke deres fag. Det ville være i patienternes interesse, at den brede tilgang til psykiske sygdomme, med vægt også på de psykologiske og sociale faktorer, fik prestige og synlighed. Men det kræver, at nogle flere kvindelige (og også gerne mandlige) læger kommer op af stolene og gør noget ved det. Man overlever stigmatisering. En bemærkning om mig fra en mandlig professor: Hun er ikke funktionssikker i broderskabet tager jeg som en kompliment. Hvis der kunne blive nok af de funktionsusikre, ville det blive alment accepteret at arbejde med noget så bredt og så vigtigt som kønnets betydning. Læs mere om temaet køn og psykisk sygdom i Køn, psykisk sygdom og behandling, Karin Garde, Reitzels forlag, København 2003, og i Psykisk sygdom - forskellen mellem mænd og kvinder Karin Garde og Jes Gerlach, Psykiatrifondens forlag, København KVINDEN&SAMFUNDET

7 TEMA Overvægt skabes i relationer Af Britta Ortiz, læge Det er en mørk og kold efterårsdag. Amalie på 13 år er på vej ned ad den lange gang til sundhedsplejerskens kontor. En tur som hun ofte har gået. Hun hader disse besøg hos sundhedsplejersken også selv om sundhedsplejersken ind imellem er meget sød, men hun kan alligevel mærke hendes lidt opgivende og fordømmende holdning. Problemet er, at Amalie er overvægtig. Det er nu femte år, Amalie går hos sundhedsplejersken hver anden måned for at blive målt og vejet, og Amalie synes absolut ikke, at det er sjovt at træde op på vægten, for næsten hver gang er vægten steget, uden at hun er vokset tilsvarende. For to år siden anbefalede sundhedsplejersken Amalies forældre, at hun skulle på Julemærkehjem. Det gik også fint, mens hun var af sted. Det var sjovt, og hun havde det dejligt sammen med de andre børn også selv om hun savnede sine forældre, søskende og venner, for fire måneder er alligevel længe at være væk, når man kun er 11 år gammel. Mens hun var på Julemærkehjemmet, tabte hun ca. 10 kilo, og hun fik en masse ros. Men efter at hun kom hjem, gik der kun nogle få måneder, før hun havde taget det hele på igen, og nu to år efter er hun meget tykkere, end før hun blev sendt på Julemærkehjem. Amalie er ked af det, for hun ved, at hendes øgede vægt vil gøre, at sundhedsplejersken og hendes forældre endnu en gang vil komme med formaninger. Ofte er hun ved at komme op at skændes med sin mor, fordi moderen hele tiden overvåger, hvad og hvor meget hun spiser. Sundhedsplejersken virker heller ikke som om, hun tror på hende, når hun fortæller hende, hvad hun spiser, og hvor meget hun motionerer. Alle de mennesker, der er rundt om Amalie, vil gerne gøre det bedste for Amalie. Man kan imidlertid stille spørgsmålstegn ved, om det er det, de faktisk gør, når man ser på de internationale forskningsresultater, som er fremkommet inden for de sidste ca. fem år. Der er flere internationale studier, der peger på, at forbud og restriktioner omkring mad er med til at øge sandsynligheden for, at et barn, der er arveligt disponeret til at udvikle overvægt, udvikler overvægt. Det er ikke det samme som, at forældrene ikke skal være ansvarlige. Det er forældrene, der skal bestemme og tage ansvaret for indkøb, men de skal stole på deres børn. Forældrenes opdragelsesmåde har nemlig indflydelse på, om deres børn er i risiko for at udvikle overvægt. Man skelner mellem en autoritær og en kontrollerende opdragelsesmåde. Den autoritære opdragelsesmåde er den, hvor forældrene tør være forældre de tør gå ind og tage ansvar, men de stoler også på deres børn i modsætning til forældre, der har en kontrollerende opdragelsesmåde. Forældre, der opdrager deres børn på en kontrollerende måde, stoler ikke på deres børn, før de har kontrolleret, om det, de har sagt, er rigtigt. Den autoritære opdragelsesmåde forebygger udvikling af overvægt, mens den kontrollerende er med til at udvikle overvægt. Inden for de senere år har man fundet ud af, at udvikling af overvægt er multifaktoriel. Det handler ikke kun om usunde kostvaner og for lidt fysisk aktivitet selv om disse faktorer også har indflydelse. Når man ser f.eks. ugebladenes slankekure og fjernsynsudsendelser om kampen mod overvægten, kan man imidlertid let få indtryk af, at udvikling af overvægt kun handler om det. Man gør det til et individuelt problem. Det er den enkelte, der ikke kan tage sig sammen - der har en svag karakter. Det er også det enkelte barn, der bliver sendt til behandling, når det bliver sendt på Julemærkehjem. Barnet får at vide, at det ikke gør de rigtige ting. Når barnet så kommer hjem, og tager alle kiloene på igen, har det ikke lært tingene godt nok. Der er flere problemer forbundet med at sende børn på Julemærkehjem. Dels gør man problemet til barnets problem. Man pålægger barnet, at det skal sørge for, at familien ændrer kostvaner, men det er ikke en byrde, man kan pålægge et barn. Hvis problemet ikke skyldes uhensigtsmæssige kostvaner eller for lidt motion, men noget helt andet er problemet endnu større, fordi barnet kommer hjem til de samme problemer, som der ikke er nogen, der har interesseret sig for. Måske skyldes barnet eller den unges overvægt, at det er udsat for en stressfaktor. Årgang 122/

8 Forskningen inden for de senere år har vist, at stress og overvægt hos disponerede individer hænger sammen. Stofskiftet ændres, når man er udsat for vedvarende stress, idet man producerer mere af det hormon, der hedder cortisol, som disponerer til, at man udvikler måneansigt, tyrenakke og fedtaflejringer på maven. Hvis det samtidig er kombineret med et højt sukkerindtag eller manglende fysisk aktivitet, forstærkes problemet, idet begge disse faktorer disponerer til, at man får et forhøjet insulinniveau i blodet. Insulin er det hormon, der hjælper med at transportere sukkerstoffer ind i bl.a. muskelcellerne. Tidligere troede man, at det var den eneste funktion, insulin har, men man har nu fundet ud af, at et højt insulinniveau i blodet kan medføre, at man får fedtaflejringer, især på maven, ens appetitregulering ødelægges, så man ikke kan mærke, hvornår man har spist tilstrækkeligt, man får tendens til at indholdet af kolesterol og frie fede syrer i blodet stiger, og det samme gælder for blodtrykket. Forældrenes kontrollerende opdragelsesmåde og sundhedsplejerskens kontrol er begge stressfaktorer, som stresser Amalie. Hvis man havde spurgt Amalie og især hendes forældre, om der skete noget specielt omkring det tidspunkt, hvor hun begyndte at blive overvægtig, ville man med stor sandsynlighed have fundet ud af, at det gjorde der. I Amalies tilfælde drejer det sig om, at hendes far blev alvorligt syg, og han er stadig ikke rask. For andre børn kan det f.eks. dreje sig om, at der er mange skænderier i familien, forældrene er blevet skilt, misbrugsproblemer i familien, mobning, dødsfald i familien eller en anden krise i barnets liv. Alt sammen faktorer som bringer barnet i stress pga. en krise. Amalie og andre børn og unge reagerer på krisen ved at udvikle overvægt, hvor andre børn og unge måske reagerer ved at blive adfærdsvanskelige. Ved at fokuserer på barnet eller den unges overvægt hjælper man ikke vedkommende, men forstærker tværtimod problemet. Bedre bliver det ikke, når barnet eller den unge måske begynder at trøstespise, isolerer sig fra kammeraterne, holde op med at være fysisk aktiv osv.. Amalie vokser op med en følelse af, at hun ikke er god nok, og det har betydning langt ind i voksenlivet. Mange overvægtige kvinder tror, at de kan blive accepteret eller bare tålt, hvis de prøver at behage andre. De har svært ved at sige fra over for andre, fordi de tror, at deres meninger og holdninger, ja, hele deres liv ikke er helt nær så betydningsfuldt som alle andres. Mange overvægtige piger/kvinder har et lavt selvværd, nogle har også lav selvtillid, men man kan sagtens støde på overvægtige kvinder, der har masser af selvtillid ved f.eks. at være dygtige, idet de her kan få positiv opmærksomhed fra omgivelserne, men følelsen af at være noget værd i sig selv er meget lille. Når man kun fokuserer på den overvægtiges kost- og motionsvaner, gør man den enkelte ansvarlig for, at vedkommende er overvægtig. Overvægt skabes imidlertid i relationer, som ovenfor skitseret. Overvægtsproblemet løses derfor heller ikke ved, at man kun gør problemet til den enkeltes problem, og dette gælder især, når det handler om børn og teenagere. Ved kun at gøre det til den enkeltes problem kan man tværtimod risikere at skubbe vedkommende ud i en spiseforstyrrelse, især hvis det drejer sig om piger eller unge kvinder, og så har man ikke fået løst problemet, men derimod skabt et problem, der er endnu større. Man ved ikke præcist, hvorfor piger/kvinder har en større risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Man kan blot konstatere, at det forholder sig sådan, og man ved, at en spiseforstyrrelse for mange unge kvinder starter med en slankekur. Her spiller samfundet og mediebilledet en stor rolle, idet der i samfundet er mere fokus på kvinders end på mænds udseende og det til trods for, at der er flere mænd end kvinder, der er overvægtige. 8 KVINDEN&SAMFUNDET

9 TEMA Det helbredsafklarende team - Et projekt målrettet indvandrerkvinder i Odense Kommune Lene Linnet Bach Psykolog, Odense Kommune Ser man nærmere på, hvor mange 1.generationsindvandrerkvinder fra tredje verdenslande, som er tilknyttet det ordinære arbejdsmarked i Danmark, er tallene både nedslående og rystende. I 2004 var ledighedsprocenten på Fyn for indvandrerkvinder på 26 % mod 8 % for kvinder med en dansk baggrund. Indvandrerkvinder på kontanthjælp bliver mødt med de samme krav som kvinder af dansk afstamning, dette både i form af aktivering og sanktionering. Der stilles altså de samme krav, men hvor store forskelle er der i fht. kvindernes forskellige grundlag? En kvinde fra et tredje verdensland kan have barrierer såsom: dårlige danskkundskaber, ingen eller en meget begrænset arbejdsidentitet, manglende indsigt i det danske samfund og dermed de sociale spilleregler på en arbejdsplads, social isolation, en anden forventning om kvindens rolle i samfundet og en af de måske mest afgørende faktorer, ingen eller kun en meget begrænset skolegang/uddannelse. Kvinder fra tredje verdenslande kan således adskille sig fra kvinder af dansk afstamning på en række afgørende punkter. Årsagerne til, at kvinder med en anden etnisk baggrund er så stigmatiserede i fht. arbejdsmarkedet, kan altså være mange. Projektet Det helbredsafklarende team i Odense Kommune blev sat til at undersøge nogle af de kvinder, som blev opfattet som værende længst borte fra arbejdsmarkedet. De kvinder, som blev undersøgt i det helbredsafklarende team, blev defineret som kvinder, der udtrykte helbredsmæssige klager i forbindelse med aktiv erhvervsdeltagelse. Målgruppen var således kvinder, som havde helbredsmæssige klager af fysisk og/eller psykisk karakter, og som manglede en arbejdsidentitet. Kvinderne havde enten været i talrige aktiveringstiltag eller havde stort set ikke deltaget i nogen, siden deres ankomst til Danmark. Fælles for kvinderne var også, at de ikke længere deltog i integrationsprojekter og/eller sprogskole. Integrationsperioden var således et overstået kapitel for samtlige kvinder. Formålet var at udvikle en metode, som kunne afklare (rest)erhvervsevnen blandt kvinder med en anden etnisk baggrund og samtidigt forsøge at afklare nogle af de kvinder, som var sværest at få afklaret i Odense Kommune. Da kvinderne gav udtryk for klager af både fysisk og psykisk karakter, og da de samtidig var i en socialt svær situation, var det vigtigt, at der blev nedsat et team, som matchede kvindernes problemstilling. Fra projektets start var det derfor besluttet, at der i teamet skulle deltage en sociallæge, en socialrådgiver og en psykolog. Kvinden blev sammen med en tolk indkaldt til et interview, hvor der var en læge, en socialrådgiver og en psykolog tilstede. Kvinden blev informeret om projektets formål, og herefter startede samtalen. Der blev altid taget udgangspunkt i kvindens baggrund, skolegang, familieforhold, om det var hendes idé at komme til Danmark, og hvilke forventninger hun havde til Danmark. Herefter blev der lagt vægt på kvindens møde med Danmark: havde hun følt, at hun fik en god behandling, og hvordan havde hun oplevet integrationsperioden? Hvordan var kvindens familie- og hverdagsliv? Til slut blev der talt om hendes klager, hvorefter teamet voterede uden kvindens tilstedeværelse. Efter en kort votering blev kvinden atter kaldt tilbage, men denne gang sammen med sin myndighedssagsbehandler. Teamets vurdering blev overleveret mundtligt, og sammen med myndighedssagsbehandleren blev der lagt en handlingsplan for kvinden. Resultaterne Der blev i løbet af projektperioden afklaret 20 kvinder. Ud af disse 20 kvinder blev der i 3 tilfælde peget på pension som forsørgelsesgrundlag. Ved 2 kvinder blev det vurderet, at de havde en psykisk lidelse, som krævede behandling, før det blev afgjort, hvilke aktiveringstiltag der ville være relevante. I de resterende 15 sager blev der ikke fundet belæg for, at kvinderne havde fysiske eller psykiske lidelser, som kunne berettige en sygemelding. Umiddelbart kunne man så foranlediges til at tro, at der var tale om kvinder, som måske forsøgte at snyde sig til passiv forsørgelse, eller som led af en psykosomatisk lidelse. Der kunne også være tale om bekvemmelighedsflygtninge, eller nogen som ikke kunne/ville omstille sig til det danske samfund osv. Det viste sig i praksis, at der var 20 forskellige bevæggrunde til, at kvinderne ikke så sig i stand til at møde i daglig aktivering. Det spændte fra deres opfattelse af husmoderrollen, til kvinder som var alvorligt psykisk syge som følge af f.eks. tortur eller havde en psykiatrisk sindslidelse. Der var overordnet 2 grupper af kvinder. Årgang 122/

10 I den første og største gruppe opfattede langt de fleste kvinder først og fremmest sig selv som hjemmegående husmødre. De forsøgte at leve op til deres traditionelle opfattelse af kvinderollen og havde på mange måder videreført den tilværelse i Danmark, som de forestillede sig, de ville have levet i hjemlandet. I den anden og mindre gruppe havde kvinderne en uddannelse svarende til gymnasiet eller et højere niveau, og de ønskede en egentlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Men forskellige omstændigheder havde gjort, at de havde mistet troen på, at det kunne lade sig gøre. Der var 2-4 personer, for hvem det forholdt sig sådan. Kun én ville i gang med en uddannelse, - de andre magtede det ikke og blev indstillet til pension eller behandling. Som gruppe var de psykisk syge meget belastede. Det kunne f.eks. være, at de havde forsøgt at få et arbejde uden held, eller at de havde psykiske vanskeligheder, som gjorde en fast tilknytning svær. Det mest overraskende ved projektet var ikke, at kvinderne havde en lang række vanskeligheder af især social karakter, men at der i langt de fleste tilfælde var tale om ressourcestærke kvinder! Ud fra papirerne var forventninger ofte, at vi ville møde kvinder, som var slidte og forsagte, men i virkeligheden var der tale om kvinder, som kunne indgå i et samarbejde med samtlige tilstedeværende, og som kunne argumentere for deres sag. Kvindens situation Ofte var det kvindens forventning, at det helbredsafklarende team ville pege på en pension efter samtalen. De reagerede ofte meget emotionelt, når de blev klar over, at de kunne og skulle i aktivering. Derfor blev der ofte talt om, at familien i højere grad måtte hjælpe med de hjemlige pligter, og at de ikke straks kunne stå parat med varm mad efter børnenes skoledag. En sådan samtale skal selvfølgelig følges op af en aktivering, der hvor det er muligt at arbejde med kvindens tro på sig selv. Ofte oplever kvinderne nemlig ikke selv, at de ikke har de fornødne kompetencer i fht. et arbejde. Tit er dette også tilfældet, men for at kunne give dem kompetencerne er vi først nødt til at arbejde med kvindernes tro på sig selv. Økonomisk sanktionering kan hjælpe med til at få kvinden ud af huset. Det kan især bidrage til, at den samlede familie støtter op omkring kvindens aktivering. Men den kan aldrig stå alene. Efter en kritisk gennemgang af hele kvindens beskæftigelsessag, herunder statusattester fra læger, psykologer, speciallæger osv., kan det i langt de fleste tilfælde afgøres, om en aktivering direkte skader kvindens helbred. Er aktiveringen ikke skadende for kvinden, kan og bør kvinden aktiveres i rette regi. Det er bydende nødvendigt at arbejde med kvindens indstilling til sig selv og hendes familie. For at kunne ændre sin hverdag, er hun nødt til først at erkende sin egen rolle. Mange af de kvinder, vi mødte, føler sig truet på deres identitet. Deres børn har både elementer af dansk kultur og hjemlandets kultur i sig. Dette ser kvinderne som en stor trussel. Rent logisk ønsker hun, at børnene får sig en god uddannelse og muligheder for job, men emotionelt er hun bange for, at børnene forandrer sig for meget og derved bliver fremmede for hende. Ofte er det kvinden, som er familiesammenført, hvorfor hendes familie er i hjemlandet. Netværket udgøres derfor i stor udstrækning af mandens familie. Der er altså med andre ord tale om isolerede kvinder. Denne isolering fører ofte til, at kvinden holder fast i sin traditionelle opfattelse af kvinderoller. En sygemelding giver ofte kvinden fred fra det offentlige system. Desuden er hun ifølge sin egen sygdomsopfattelse at betegne som reelt syg. Der er med andre ord tale om en kompleks social problemstilling, som kun løses i samarbejde med kommunen, sundhedsvæsnet og kvinden selv. Kan kvinden arbejde med sine holdninger og forventninger til sig selv samt få afprøvet sine kræfter på gode praktiksteder med mentorer, er det også min overbevisning, at indvandrerkvinden kan få et fast arbejde. Hvis vi som samfund vil opnå en ændring af 1. generationsindvandrerkvindernes vilkår på arbejdsmarkedet, skal vi dog være villige til at påtage os denne opgave og dermed give kvinderne muligheden for at kunne møde de krav, vi stiller til dem. Kilder: Interesser og holdninger til arbejde Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen: LG Insight, september Etniske kvindeprojekter i Odense detailevaluering af delprojekter: LG Insight, marts KVINDEN&SAMFUNDET

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD DAGBOG om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE Sandras historie Dans dig til bedre selvværd! diabetespiger med spiseforstyrrelser LMS - Landsforeningen

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2013 nr. 1 20. årgang I stedet for Det gælder om at sætte noget i stedet for stofferne, siger Trine Ry fra Stofrådgivningen i København. Jagten på det første sus Silvia Meyer, initiativtager til

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder og pension ÅRGANG 122 NR. 5 DECEMBER 2006 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 27. november 66. årgang Socialpædagogen Khat: Når børnesoldater vil glemme 18 24 09 Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 2 Socialpædagogen 24/2009 27. november Vi har løbende arbejdet

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere