Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hod.dk Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

2 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS. MARITIME READINESS IS ONE OF THEM. Denmark s commitment to national and global maritime security demands the most reliable multi-role helicopter. One that s operationally proven at sea and around the world. With advanced mission systems for complete situational awareness. That employs network-enabled data links for information sharing and instant decision making among allies. A helicopter that s in full production, globally supported and whose costs are based on fact. MH-60R. The real solution. Ready to Launch Now.

3 Leder nr. 03/ Prisen er mindre åbenhed om forsvaret Vil en vedtagelse af lovforslaget om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation som påstået medføre en smartere og mere effektiv øverste ledelse i forsvaret? HOD mener nej, og vi er afgjort modstander af en ændring af forsvarschefens ansvarsområde. Først og fremmest er det uklart, hvorledes forsvarschefembedet bliver organiseret fremadrettet, og organisationen kan til enhver tid justeres af den siddende minister. I regeringens foretrukne model vil forsvarschefen alene få ansvaret for operationer, herunder opstilling af styrkerne. Men han vil ikke få ansvaret for den personelfaglige eller materielfaglige del af forsvaret. Hans militærfaglige vurdering vil således være noget amputeret, og hvad værre er: hans muligheder for at sikre bedst mulige vilkår for udsendte styrker vil bero på koordination med sideordnede afdelingschefer i departementet. Det kan sikkert fungere, men i disse New Public Managementtider med fokus på resultatstyring er der en overhængende risiko for, at fokus for de øvrige afdelingschefer ikke er sammenfaldende med forsvarschefens. I værste fald kan det få sikkerhedsmæssig betydning for udsendte soldater. De regeringsbærende partier mener, at den øverste ledelse vil blive smartere og mere effektiv. Under førstebehandlingen i Folketinget kunne man konstatere, at oppositionen ikke bare en enkelt gang, men gentagne gange ønskede en konkretisering af, hvad der ville blive mere effektivt og smartere, hvis forsvarsministerens lovforslag, som giver ham en administrativ bemyndigelse til at indrette forsvarets øverste ledelse, bliver vedtaget. En gennemgang af materialet fra førstebehandlingen er forstemmende. Der fremføres mange argumenter for at give forsvarsministeren adgang til administrativt at ændre i forsvarets øverste ledelse. Ud over at tingene bare bliver mere effektive, og at det bliver smartere, nævnes de såkaldte skandalesager samt forsvarets manglende evne til at styre økonomien. Andre argumenter er, at fordi der skal afskediges smede og HK ere og andre civile, skal forsvarets øverste ledelse også rammes, at andre nationer har ændret i deres øverste ledelse, og at Forsvarskommandoen er en opfindelse fra Den Kolde Krigs epoke. De saglige og velunderbyggede argumenter kom som perler på en snor, vil nogen mene. Andre - herunder denne skribent - synes godt nok, at argumentationen hviler på et tyndt - grænsende til et usagligt - grundlag. Til lovforslaget har HOD bemærket, at ændringen er uden økonomiske konsekvenser læs: ingen besparelser. Dernæst har begge sider af Folketinget det dilemma, at ingen ved præcist, hvorledes nuværende eller fremtidige ministre vil bruge bemyndigelsen. Den nuværende ministers holdning er ganske klar på det overordnede plan, men desværre er redegørelsen, hvor regeringens foretrukne løsning er beskrevet, ikke særlig detaljeret. Fremadrettet kan man ændre forsvarets øverste ledelse efter ministerens forgodtbefindende, alt imens en lukning eller flytning af en kaserne, skole, flådestation eller anden myndighed i forsvaret er et anliggende for et bredt forlig blandt Folketingets partier. Den nuværende regering sætter med lovforslaget tilsyneladende en lang tradition om brede flertal bag forsvaret over styr. Noget af et vovestykke. HOD har noteret sig, at der ikke blot under førstebehandlingen, men også i medierne i øvrigt samt i høringssvarene har været fokus på den demokratiske kontrol eller civile kontrol med forsvaret. Der må ikke herske tvivl om, at forsvaret er bedst tjent med såvel åbenhed som en demokratisk kontrol. HOD mener, at der allerede er en bred demokratisk kontrol med forsvaret: Ministeren er demokratisk udpeget. Ministerens øverste rådgiver departementschefen er civilt ansat. Folketinget har nedsat et forsvarsudvalg, der overvåger forsvaret gennem samråd og 20-spørgsmål til ministeren. Mediernes jagt på den gode eller dårlige historie i forsvaret. Auditørkorpsets rolle i at afdække sager i henhold til militær straffelov. Brede politiske aftaler om forsvaret. Hvad mangler i denne kæde af demokratisk kontrol med forsvaret? Der er delte meninger om, hvorvidt forsvaret er åbent. I det daglige arbejde bliver forsvarets militære ledelse oplevet som uhyre åben, medens det tilsvarende ikke kan siges om Forsvarsministeriet. Ved en sammenlægning af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen frygter jeg, at det bliver Forsvarsministeriets kultur eller mangel på samme omkring åbenhed, der bliver den fremherskende, og dermed vil forsvaret i det mindste i forhold til medarbejdere blive uhyre tillukket. Det vil næppe virke befordrende for den demokratiske kontrol med forsvaret. HOD skal opfordre ministeren til at finde en anden vej til at opnå besparelser på forsvarets øverste ledelse end den rene sammenlægning. Denne model vil måske give besparelser, men prisen bliver de udsendte soldaters sikkerhed, mindre åbenhed om forsvaret og derigennem en ringere demokratisk kontrol. Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr , 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Facebook: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. Mobil: Privat tlf.: Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 4/2013: 29. juli Som udkommer: 21. august Blad nr. 5/2013: 23. september Som udkommer: 16. oktober Blad nr. 6/2013: 18. november Som udkommer: 11. december Dette blad er afleveret til postekspedition den 21. maj. Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 08 Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 03/2013 Mit forsvar For en kvadratmeterpris omkring 320 kroner har FBE solgt FE`s bornholmske lyttepost. Foto: FBE TR s pligter og rettigheder Stor tilslutning til HOD s tillidsrepræsentantuddannelse I dagene og 17. april gennemførte HOD årets første kursus for tillidsrepræsentanter. Det foregik på Hotel Koldingfjord, hvor 14 lokale tillidsrepræsentanter deltog. Der var lagt et tæt og omfattende program, der bød på indlæg med såvel et reglementarisk som holdningsmæssigt indhold. Altså, hvad må man, hvad skal man og hvad bør man have fokus på som lokal tillidsrepræsentant. HOD s formand, Bent Fabricius bød velkommen til kurset, hvor underviserne var HOD s konsulenter Carl Henning Johnsen, Steen Mikkelsen og Søren Wad Clausen samt sekretariatschef Morten B. Nielsen. Første dag blev fundamentet for tillidsrepræsentantvirket lagt, idet kursisterne stiftede bekendtskab med såvel den nuværende og den nye samarbejdsaftale som de forhold HOD lægger vægt på i samarbejdsindsatsen lokalt, lige som reglerne for tillidsrepræsentantvirket blev gennemgået. Kursisterne fik desuden en kort introduktion til det meget vigtige projekt Social Kapital i forsvaret et projekt om tillid, retfærdighed og samarbejde. Eftermiddagens program indeholdt desuden et andet hovedemne, nemlig Særlige forhold for HOD. Her blev der gennemgået regler og aftaler i forbindelse med officerers ansættelsesforhold, herunder bl.a. tjenestemandsansættelse og pensionsordning og alle de aftaler, der er specifikke for officerer i relation til blandt andet arbejdstid og meget mere. Inden kursisterne gik til aftenspisningen var der fokus på processerne i et overenskomstforløb og det lokale arbejde i relation hertil samt det lokale arbejde om arbejdsmiljø og arbejdsskader. Tillidsrepræsentantens lokale opgaver Onsdag morgen startede med en spørgetime med formanden, hvor mange ting blev vendt, hvorefter blandt andet de lokale opgaver i relation til arbejdsmiljø og arbejdsskader blev gjort til genstand for drøftelser. Resten af formiddagen handlede om tillidsrepræsentanten som lokal rådgiver og bisidder, lige som Chefernes HRopgaver blev drøftet, herunder bl.a. Hvilke opgaver forventes tillidsrepræsentanten at løse for medlemmerne i relation til chefernes kompetencer på HR-området. Efter frokost var der gruppearbejder, som bl.a. gik på at forberede en rådgivningsopgave. Efter fremlæggelse af gruppearbejder og spørgetid sluttede kurset midt på eftermiddagen. Kursisternes evaluering af kurset var meget positiv. Der er i tilbagemeldingerne mange highscores, men også enkelte punkter til fortsat fokus herunder blandt andet at sørge for en kontinuerlig opdatering af TR erne på aftaleområdet og seneste erfaringer med policies og andre emner. Sidstnævnte forventer HOD at kunne leve op til med et særligt område på den planlagte nye webportal, der dedikeres til TR er. Røverkøb og formue sparet - En noget speciel bygning, forklarer sagsbehandler i ejendomssektionen hos Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen prisen for Forsvarets Efterretningstjenestes tidligere lyttepost ved Dueodde. I andre medier omtalt som en spioncentral. Den er der ikke længere brug for, fordi FE har omprioriteret sine ressourcer for at leve op til de udfordringer, en moderne efterretningstjeneste står over for, og samtidig kunne imødekomme krav om besparelser. Smukt beliggende en ejendom med mange muligheder, ville ejendomsmægleren nok slå på kvadratmeter bygninger plus det løse (læs nedenfor). Højeste bud var kroner, og det gik centralen med lyttelapperne vendt mod øst så for. Det synes ikke af meget, men det skal tages i betragtning, at køber også tager det 69,9 meter høje overvågningstårn med i handelen. Hvad køber vil bruge ejendommen til forbliver en hemmelighed lidt endnu. FBE har lovet at holde tand for tunge. Bygningskomplekset, som også omfatter et fyrtårn fra gammel tid, det vil sige 1879, har gode bygninger med velholdte lokaler med kontor-/møderumsfaciliteter. Eget køleanlæg, UPS, nødstrømsgenerator, transformerstation og højhastighedsfibernetforbindelse plus det løse, cykelskur, udhuse og p- plads. Anvendelse? Datacenter, feriecenter eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser. HOD News i nyt design Har du modtaget det nye digitale nyhedsbrev, HOD News? Hvis ikke du modtager HOD s nye digitale nyhedsbrev, kan det skyldes to ting: At du som medlem ikke har tilmeldt dig, eller at den mailadresse, vi har registreret i vores medlemssystem, er forkert. Derfor vil vi meget gerne have din korrekte mailadresse, således at du kan modtage HOD News, næste gang vi udsender et. Send en mail til Lonnie Henriksen eller ring Det nye digitale nyhedsbrev, HOD News, som normalt vil blive udsendt en gang om ugen til alle HOD s medlemmer, er et supplement til fagbladet Danske Officerer. Fra 2013 er der blevet længere mellem udgivelserne af fagbladet, som fremover udkommer seks gange årligt i modsætning til tidligere, hvor det udkom ti gange årligt. HOD News vil bringe faglige nyheder fra HOD, formandens ledere og kommentarer, nyt inden for TR-, SU- og arbejdsmiljøområdet, nyt om medlemstilbud og medlemsfordele, analyser og rapporter samt tilmelding til uddannelse, seminarer m.m.

5 Mit forsvar nr. 03/ Siriuspatrulje ramt af lavine Af journalist Leif O. Nørgaard Otte slædehunde blev dræbt, da Siriuspatrulje var tæt på katastrofen Et flag, en mand, en hund og en knust slæde er alt, hvad der dukker frem af sne- og ismasserne på det billede af ulykken, som den ene af slædepatruljens mænd, Christoffer Jacobsen, havde åndsnærværelse til at tage. Sammen med sin makker, Michael Kristensen, var han på en kilometer lang patrulje og forårstur med start fra Station Nord den 6. marts, da de den 22. marts blev ramt af et enormt skred af sne og isblokke. Patruljen, som hed Hold 4, var under særdeles vanskelige forhold nået 550 kilometer fra Station Nord og 20 kilometer fra det depot, de skulle nå på vestkysten af Wulff Land i det nordligste Grønland. Christoffer Jacobsen, som var gået lidt i forvejen for at undersøge det uvejsomme terræn, hørte lavinen ramme slæden med kollegaen og hundene. Han løb over sneskreddet, og hans råb på Michael Kristensen blev gudskelov besvaret. Michael havde nået at bjærge sig ved at springe tilbage i sidste øjeblik. Otte hunde blev dræbt Slæden står nærmest lodret med dannebrogsflaget ragende lige i vejret. En stor del af slæden er begravet, og det sam- Christoffer Jacobsen tog bl.a. dette billede efter ulykken. Han står på sneskreddet og fotograferer ned over slæden og de begravede hunde. me er otte af slædehundene. De to mænd graver en halv time og finder den første hund. Den og de øvrige er knust under isblokke så store som biler. Risikoen for yderligere skred er overhængende. De graver ikke mere! De får via satellit-telefonen kontakt til Arktisk Kommando i Nuuk, og 30 timer senere bliver Siriusfolkene evakueret med et lille fly. Med de fire overlevende hunde var de kørt ud på sikkert terræn og havde slået lejr. Først gik flyveturen til Station Nord og dagen efter til Siriuspatruljens hovedkvarter, Daneborg. De fik mulighed for at låne friske hunde fra de andre patruljehold, så de kunne fortsætte deres egen patrulje og forårstur i Nordøstgrønland. Christoffer Jacobsen, Michael Kristensen og deres slædehunde ventes tilbage på Daneborg 31. maj. - Tabet af hundene, vore bedste venner, overskygger det hele, fortæller Christoffer over satellit-telefonen. Han er yngste mand på Hold 4, hvilket vil sige, at han er førsteårsfupper på Sirius. AC får nyt navn og logo For at understrege organisationens brede politiske sigte skifter Akademikernes Centralorganisation (AC) navn til Akademikerne. AC s nye navn er valgt på et tidspunkt, hvor udviklingen i den private sektor spiller en stadig større rolle for akademikergruppen. Det private arbejdsmarked beskæftiger en voksende del af den akademiske arbejdsstyrke, og realiseringen af jobog vækstpotentialet i det private erhvervsliv har høj prioritet i Akademikernes politiske arbejde. Organisationsnavnet afspejler fremover uddannelsesbaggrunden hos de medlemmer, som medlemsorganisationerne organiserer i den offentlige og den private sektor. Navnet Akademikerne er i den brede offentlighed en mere dækkende beskrivelse af organisationen som interessevaretager og er en tydelig fællesnævner, som de forskellige akademikergrupper nemt kan identificere sig med. I en pressemeddelelse om navneskiftet skriver AC, at der også vil følge et skift af organisationens logo, hvori det gamle navn AC stadig indgår. Akademikerne er dags dato organisationens nye officielle navn, men forkortelsen AC vil fortsat blive anvendt. Den store udbredelse af AC som term og som identitetsmarkør gør, at organisationen har valgt at bibeholde navnet i sin visuelle profil og som et kaldenavn. HOD er tilsluttet Akademikerne gennem flere led: AC s bestyrelse, Tjenestemænds og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC (TOAC) samt Forsvarsgruppen i AC (FAC). HOD s formand, Bent Fabricius, er formand for TOAC og FAC. Ud over at være formand for HOD, FAC og TOAC og medlem af AC s bestyrelse, er Bent Fabricius ligeledes medlem af AC s forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO), der gennem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler offentlige overenskomster. Berigtigelse Der opstod desværre to store fejl i researchen til artiklen Verdens mest magtfulde officerer i sidste nummer af Danske Officerer, side Både general Raymond Odierno og general Sir Peter Anthony Wall fik titlen forsvarschef i henholdsvis USA og Storbritannien. Det passer dog ikke. De er begge øverstbefalende for landenes hære, men altså ikke for det samlede forsvar. I USA tilfalder den titel general Martin E. Dempsey, mens forsvarschefen i Storbritannien hedder general Sir David Richards. Sidstnævnte bliver afløst til juli af general Sir Nicholas Houghton. Der var også to slåfejl i boksen The Military Staff Committee : Oberst Jevgenij V. Prokopenko hedder Evgeny V. Prokopenko, mens generalmajor Zhang Juanguo hedder Zhang Jianguo. Vi beklager fejlene, som flere venlige læsere gjorde redaktionen opmærksom på. mt USA s forsvarschef, general Martin E. Dempsey. Storbritanniens nuværende forsvarschef, general Sir David Richards. Storbritanniens kommende forsvarschef, general Sir Nicholas Houghton.

6 6 nr. 03/2013 OK 13 Forhandlingerne fik en tilfredsstillende udgang HOD og arbejdsgiveren havde hver sin køreplan for overenskomstfornyelsen Konsulent Steen Mikkelsen, HOD Den 17. december 2012 brød en mindre telefon- og mailstorm ud på Østerbro i København. Vores prognose, der var baseret på lignende forudgående situationer, ramte ikke helt i plet. Det var forventet, at der ville være lidt blæst, men ikke en mindre storm. Overenskomstfornyelsen her i 2013 er siden blevet yderst stormfuld i form af konflikten på lærerområdet; selvom blæsten har lagt sig på HOD s lille del af den store overenskomstscene. Tilbage til HOD s egen overenskomstfornyelse. Da HOD formulerede sine krav til den forestående overenskomstfornyelse helt tilbage i april 2012, var det ud fra en forventning om fortsat finanspolitisk krise, og der var tale om fokuseret administration. Vi vidste altså godt, at der næppe ville være ret mange penge at forhandle om. Grunden til, at vores krav blev formuleret allerede i maj 2012, er de interne procedurer i AC-familien. Arbejdsgiverne, herunder forsvaret, havde en anden tidshorisont og skulle først være klar noget senere på året. Som en del at forberedelserne til forhandlingerne aftalte finansministeren og CFU en køreplan, der bl.a. indeholdt en dato for, hvornår de to parter skulle udveksle kravene til overenskomstfornyelsen. Datoen 17. december var fastsat. Kort forinden var der indgået et nyt og næsten revolutionerende forsvarsforlig, så det var med nogen spænding, at HOD imødeså kravene fra forsvaret. Vi var allerede klar over, at finansministeren ville komme med et krav om justering af ændringen af den pligtige afgangsalder. Vi havde samtidig en forventning om, at der ville blive fremsat krav om øget lokal og mere individuel løndannelse. Som HOD havde gjort ved de sidste overenskomstfornyelser lagde vi arbejdsgivernes krav ud på hjemmesiden, så medlemmerne helt åbent kunne se, hvilke krav arbejdsgiverne havde. Det var gået forholdsvis stille hen de tidligere år; men i 2012 var der større brug af ord som bortfald. Det var der en del medlemmer, der reagerede på. Dejligt, for det vidnede om interesse. Vi har dog lært, at vi skal være endnu bedre til at oplyse især vores TR om processer, sprogbrug m.v. i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Det har HOD taget hul på allerede på TR-kursus i april og lidt senere på Formandsseminaret og senere igen på hjemmesiden. Forhandlingerne og resultaterne Det er normalt, og det var da også en del af den føromtalte køreplan, at de centrale parter i form af finansministeren og CFU skulle forhandle først, hvorefter de lokale forhandlinger skulle finde sted. Det blev hurtigt klart under de centrale forhandlinger, at arbejdsgivernes hovedfokus var undervisningsområdet, hvilket i AC-familien primært drejede sig om gymnasierne. Næsten lige så hurtigt frafaldt finansministeren kravet vedrørende vores pligtige afgangsalder og det centrale krav om bortfald af reguleringsordningen. Det er den ordning, der langt hen ad vejen sikrer de offentligt ansatte mere i lønningsposen, når det går godt i det private. Tilbage på det centrale niveau var der set fra HOD s udkigspost en justering af den aftale fra OK11, der justerer den pligtige afgangsalder. Dengang blev det skrevet ind, at den pligtige afgangsalder skulle justeres i takt med eventuelle ændringer på efterlønsområdet. Dengang var efterlønsperioden, altså tiden fra at man kunne gå på efterløn til folkepensionen, 5 år. Den blev siden ændret til 3 år, så det var nødvendigt med en justering af aftalen om ændring af den pligtige afgangsalder. De lokale forhandlinger var meget præget af den betydelige usikkerhed om forsvarets kommende struktur og de mulige konsekvenser af de vedtagne besparelser. Det var lidt som at sejle ind i klippefyldt farvand i tæt tåge og uden radar. Usikkerheden var også stor på forsvarets side af forhandlingsbordet, så der kunne HOD ikke hente svar på spørgsmålene. Men det var klart, at der ikke var penge at forhandle om, så skulle der ske forbedringer på nogle områder, skulle pengene findes andre steder. Uheldigt med en toårig overenskomstperiode Hvis jeg tager udgangspunkt i bruttolisten over forsvarets krav over for HOD, blev resultatet således: Ingen begrænsning i form af tid og opgave (kontraktansatte officerer) Kravet blev afvist af HOD, idet det ville være det samme som at indføre overenskomstansættelse ad bagdøren. Lokalaftaler om funktion i højere stilling Forsvaret ønskede, at det personlige kvalifikationstillæg skulle indgå i beregning af betaling for at fungere i en højere stilling, ligesom det gør i den centrale aftale om funktion. Forsvaret udsendte, kort efter at det nye forsvarsforlig var indgået, et direktiv, hvor det blev beskrevet, at brugen af funktion i højere stilling skulle reduceres betydeligt. Dermed ville fordelene ved aftalen blive væsentligt reduceret set fra et officerssynspunkt. Dertil kom, at ved en overgang til de centrale regler skal der ske en forhandling med ledelsen om betalingen for at fungere i en højere stilling, før man påbegynder funktionen. Kan der ikke opnås enighed ved den forhandling, anvender man forskelsberegningen. Samlet set vurderede HOD det som opportunt at overgå til den centrale aftale for kommende beordringer. Ophør af bestemmelser vedrørende antal M322 Kravet bortfaldt under forhandlingerne. Militærtillæggets dækningsgrad Dette krav viste sig at være sammenfaldende med det se-

7 OK 13 nr. 03/ Deltagerne i HOD s formandsseminar i Svendborg fik en grundig orientering om OK 13. Foto: Johnny Wichmann Konsulent Steen Mikkelsen, HOD, orienterede om HOD s overenskomstfornyelse. nere krav om ændring af den økonomiske godtgørelse for merarbejde til 1:1. Bortfald af officerstillægget Forsvarets gennemgående ønske var færre centrale tillæg og mere lokal løndannelse, men på grund af den store usikkerhed om forsvarets fremtidige struktur bortfaldt kravet. Fast pulje til personlige kvalifikationstillæg Forsvaret ønskede, at HOD s særligt aftalte faste pulje til personlige kvalifikationstillæg bortfaldt, så der alene skulle være tale om råderummet. HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Bortfald af uddannelsestillæg Samme princip som for officerstillægget. Bortfald af fast kvalifikationstillæg M332 Samme princip som for officerstillægget. Tilkaldevagttillæg i hjemmeværnet Forsvaret havde erkendt, at der i en længere årrække var sket en fejlfortolkning vedrørende godtgørelsen for tilkaldevagt i Hjemmeværnskommandoens område. Inden for de øvrige niveau I-myndigheder var der aftaler om højere sats samt dobbelt sats i weekender og på helligdage. Denne kutyme sagde forsvaret op her i forbindelse med OK13. HOD fandt, at det ville være uheldigt med forskellige aftaler på området, hvorfor HOD havde en interesse i en harmonisering. Det lykkedes at finde en løsning, så der fortsat er ens honorering. Opsigelse af nuværende aftale for sprogofficerer Forsvaret ønskede en harmonisering af løn- og ansættelsesvilkårene for sprogofficerselever med vilkårene for reserveofficerselever, og HOD valgte at imødekomme forsvarets ønske for kommende sprogofficerselever. Bortfald af pilottillæg (ledere) Samme princip som for officerstillægget. Honorering af arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser til INTOPS Forsvaret ønskede en aftale om et fast tillæg for merarbejde, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Merarbejde udbetales 1:1 Forsvaret ønskede bortfald af bestemmelsen om, at den økonomiske godtgørelse for merarbejde sker med 150 %, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Opsigelse af aftalen vedrørende aflønning af chefpiloter Samme princip som for officerstillægget. Færre forhåndsaftaler (BRS) Samme princip som for officerstillægget. Forbehold for ændringer i Rammeaftale om nye lønsystemer Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt rammeaftalen blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Forbehold, Arbejdstidsaftale Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt den centrale arbejdstidsaftale blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Som et modkrav fra HOD side under forhandlingerne blev det aftalt, at jægere og frømænd kommer ind på aftale om tillægsdannelse, hvilket betyder, at de får officerstillæg og mulighed for at forhandle personlige kvalifikationstillæg. Samlet set finder HOD, at OK13 fik en tilfredsstillende udgang, sådan som situationen var på tidspunktet. HOD finder dog, at det er uheldigt med en toårig overenskomstperiode, idet der ikke er meget, der tyder på, at den finansielle situation er væsentligt forbedret i Derfor forventer HOD endnu en smal overenskomst. Om arbejdsgiversidens ønske om mere til lokal forhandling og færre centralt aftalte tillæg også afspejles i kravene ved OK15, er det for tidligt at spå om. Fremtiden HOD ser to væsentlige udfordringer i tiden op til OK15 - udfordringer, som kan have afsmittende virkning på kravformuleringen til OK15. Den ene udfordring udgøres af ønsket om overgang til overenskomstansættelse, og den anden og måske største udgøres af den samlede HR-strategi i forsvaret. Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre vindmøller. HOD s opgave er nu at finde ud af, om der skal bygges læhegn, og om de vindmøller, der allerede eksisterer, er gode nok, eller om der skal udvikles nogle nye og mere tidssvarende.

8 8 nr. 03/2013 HR-strategi -rådgivning via nettet HR-driften i forsvaret er ændret fra den 1. maj. For chefer og medarbejdere er der sket en række ændringer i HR-rådgivningen Af redaktør Henning Lahrmann Fotos: Johnny Wichmann Den 1. maj 2013 trådte forsvarets nye HR-model i kraft. Det betyder, at den enkelte har fået et større ansvar for sin karriere, og ens chef får flere beføjelser på HR-området, oplyser Forsvarets Personeltjeneste (FPT) i en række orienteringer. For at støtte forsvarets nye HR-model har FPT oprettet to indgange til HR-rådgivning: HR-portalen: På forsvarets nye intranet finder man HRportalen, hvor både medarbejdere og chefer kan søge information om HR. HR-rådgivning: Fra 13. maj fik chefer og ledere mulighed for at kontakte HR-rådgivning med spørgsmål, som ikke kan besvares via portalen. HR-portal: Selvbetjening på nettet HR-portalen er medarbejdernes primære indgang til informationer om ens ansættelse i forsvaret. Portalen består af en række korte og enkle artikler om alt lige fra løn og kompetenceudvikling til barsel og arbejdsskade. Hver artikel indeholder links til elektroniske værktøjer, f.eks. blanketter eller ansøgningsskemaer og relaterede artikler. Fra forsiden af HR-portalen er der flere indgange til at finde den information, man leder efter. Har man som medarbejder f.eks. brug for at vide mere om reglerne for omsorgsdage, kan man vælge at bruge søgefeltet eller gå via navigationsstrukturen og klikke på Fravær, hvor man finder en artikel om emnet. Leder man efter et elektronisk ansøgningsskema, en blanket eller en formular, kan man enten vælge at skrive i søgefeltet eller klikke på værktøjer i den øverste menu. HR-portalen indeholder også nyttige informationer til chefer. Skal man f.eks. holde en sygefraværssamtale med en medarbejder, kan man gøre brug af værktøjerne på portalen og finde gode råd til, hvordan man holder samtalen. Vær med til at gøre portalen bedre HR-portalen bliver udbygget i takt med, at de nye procedurer på HR-området falder på plads. Det betyder bl.a., at man i løbet af 2013 vil kunne finde information om forsvarets nye bemandingssystem og se de seneste stillingsoversigter. Hvis der er informationer, man mangler på HR-portalen, kan man skrive til FPT via feedbackfunktionen, som man finder på forsiden samt på samtlige artikler. Kommandør Henrik Ryberg, som er chef for Personalestrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen (FKO), fortalte HOD s Formandsseminar i Svendborg den 14. maj om, hvad det egentlig er FKO vil med HR-strategien. Sådan finder man HR-portalen Fra forsiden af det nye intranet er der et link til HR-portalen i boksen HR nederst på siden. Man kan også benytte søgefeltet eller klikke på Viden om HR. Telefonkontakt til HR-rådgivningen Hvis man som chef har spørgsmål, som man ikke kan få besvaret via en søgning på portalen, kan man kontakte HRrådgivningen på tlf HR-rådgivningen kan f.eks. besvare spørgsmål om den nye bemandingsproces og rådgive i forhold ens øgede ansvar på HR-området. HR-rådgivningen kan kontaktes mandag til torsdag kl og fredag kl

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet

TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet FORSVARETS PERSONELTJENESTE FPT HRRS U 570 2014/002016-1248077 2014-03-27 (Bedes anført ved henvendelser) Til Se fordelingsliste Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Midler fra Kompetencefonden gældende for

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1. MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1. MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007 REFERAT Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1 MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2006. 2. Orientering fra formanden. 3.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 11. oktober 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Ledelsesevaluering Efter igennem flere år at have arbejdet med udviklingen af forskellige koncepter for ledelsesevaluering ser

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere