Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hod.dk Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

2 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS. MARITIME READINESS IS ONE OF THEM. Denmark s commitment to national and global maritime security demands the most reliable multi-role helicopter. One that s operationally proven at sea and around the world. With advanced mission systems for complete situational awareness. That employs network-enabled data links for information sharing and instant decision making among allies. A helicopter that s in full production, globally supported and whose costs are based on fact. MH-60R. The real solution. Ready to Launch Now.

3 Leder nr. 03/ Prisen er mindre åbenhed om forsvaret Vil en vedtagelse af lovforslaget om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation som påstået medføre en smartere og mere effektiv øverste ledelse i forsvaret? HOD mener nej, og vi er afgjort modstander af en ændring af forsvarschefens ansvarsområde. Først og fremmest er det uklart, hvorledes forsvarschefembedet bliver organiseret fremadrettet, og organisationen kan til enhver tid justeres af den siddende minister. I regeringens foretrukne model vil forsvarschefen alene få ansvaret for operationer, herunder opstilling af styrkerne. Men han vil ikke få ansvaret for den personelfaglige eller materielfaglige del af forsvaret. Hans militærfaglige vurdering vil således være noget amputeret, og hvad værre er: hans muligheder for at sikre bedst mulige vilkår for udsendte styrker vil bero på koordination med sideordnede afdelingschefer i departementet. Det kan sikkert fungere, men i disse New Public Managementtider med fokus på resultatstyring er der en overhængende risiko for, at fokus for de øvrige afdelingschefer ikke er sammenfaldende med forsvarschefens. I værste fald kan det få sikkerhedsmæssig betydning for udsendte soldater. De regeringsbærende partier mener, at den øverste ledelse vil blive smartere og mere effektiv. Under førstebehandlingen i Folketinget kunne man konstatere, at oppositionen ikke bare en enkelt gang, men gentagne gange ønskede en konkretisering af, hvad der ville blive mere effektivt og smartere, hvis forsvarsministerens lovforslag, som giver ham en administrativ bemyndigelse til at indrette forsvarets øverste ledelse, bliver vedtaget. En gennemgang af materialet fra førstebehandlingen er forstemmende. Der fremføres mange argumenter for at give forsvarsministeren adgang til administrativt at ændre i forsvarets øverste ledelse. Ud over at tingene bare bliver mere effektive, og at det bliver smartere, nævnes de såkaldte skandalesager samt forsvarets manglende evne til at styre økonomien. Andre argumenter er, at fordi der skal afskediges smede og HK ere og andre civile, skal forsvarets øverste ledelse også rammes, at andre nationer har ændret i deres øverste ledelse, og at Forsvarskommandoen er en opfindelse fra Den Kolde Krigs epoke. De saglige og velunderbyggede argumenter kom som perler på en snor, vil nogen mene. Andre - herunder denne skribent - synes godt nok, at argumentationen hviler på et tyndt - grænsende til et usagligt - grundlag. Til lovforslaget har HOD bemærket, at ændringen er uden økonomiske konsekvenser læs: ingen besparelser. Dernæst har begge sider af Folketinget det dilemma, at ingen ved præcist, hvorledes nuværende eller fremtidige ministre vil bruge bemyndigelsen. Den nuværende ministers holdning er ganske klar på det overordnede plan, men desværre er redegørelsen, hvor regeringens foretrukne løsning er beskrevet, ikke særlig detaljeret. Fremadrettet kan man ændre forsvarets øverste ledelse efter ministerens forgodtbefindende, alt imens en lukning eller flytning af en kaserne, skole, flådestation eller anden myndighed i forsvaret er et anliggende for et bredt forlig blandt Folketingets partier. Den nuværende regering sætter med lovforslaget tilsyneladende en lang tradition om brede flertal bag forsvaret over styr. Noget af et vovestykke. HOD har noteret sig, at der ikke blot under førstebehandlingen, men også i medierne i øvrigt samt i høringssvarene har været fokus på den demokratiske kontrol eller civile kontrol med forsvaret. Der må ikke herske tvivl om, at forsvaret er bedst tjent med såvel åbenhed som en demokratisk kontrol. HOD mener, at der allerede er en bred demokratisk kontrol med forsvaret: Ministeren er demokratisk udpeget. Ministerens øverste rådgiver departementschefen er civilt ansat. Folketinget har nedsat et forsvarsudvalg, der overvåger forsvaret gennem samråd og 20-spørgsmål til ministeren. Mediernes jagt på den gode eller dårlige historie i forsvaret. Auditørkorpsets rolle i at afdække sager i henhold til militær straffelov. Brede politiske aftaler om forsvaret. Hvad mangler i denne kæde af demokratisk kontrol med forsvaret? Der er delte meninger om, hvorvidt forsvaret er åbent. I det daglige arbejde bliver forsvarets militære ledelse oplevet som uhyre åben, medens det tilsvarende ikke kan siges om Forsvarsministeriet. Ved en sammenlægning af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen frygter jeg, at det bliver Forsvarsministeriets kultur eller mangel på samme omkring åbenhed, der bliver den fremherskende, og dermed vil forsvaret i det mindste i forhold til medarbejdere blive uhyre tillukket. Det vil næppe virke befordrende for den demokratiske kontrol med forsvaret. HOD skal opfordre ministeren til at finde en anden vej til at opnå besparelser på forsvarets øverste ledelse end den rene sammenlægning. Denne model vil måske give besparelser, men prisen bliver de udsendte soldaters sikkerhed, mindre åbenhed om forsvaret og derigennem en ringere demokratisk kontrol. Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr , 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Facebook: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. Mobil: Privat tlf.: Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 4/2013: 29. juli Som udkommer: 21. august Blad nr. 5/2013: 23. september Som udkommer: 16. oktober Blad nr. 6/2013: 18. november Som udkommer: 11. december Dette blad er afleveret til postekspedition den 21. maj. Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 08 Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 03/2013 Mit forsvar For en kvadratmeterpris omkring 320 kroner har FBE solgt FE`s bornholmske lyttepost. Foto: FBE TR s pligter og rettigheder Stor tilslutning til HOD s tillidsrepræsentantuddannelse I dagene og 17. april gennemførte HOD årets første kursus for tillidsrepræsentanter. Det foregik på Hotel Koldingfjord, hvor 14 lokale tillidsrepræsentanter deltog. Der var lagt et tæt og omfattende program, der bød på indlæg med såvel et reglementarisk som holdningsmæssigt indhold. Altså, hvad må man, hvad skal man og hvad bør man have fokus på som lokal tillidsrepræsentant. HOD s formand, Bent Fabricius bød velkommen til kurset, hvor underviserne var HOD s konsulenter Carl Henning Johnsen, Steen Mikkelsen og Søren Wad Clausen samt sekretariatschef Morten B. Nielsen. Første dag blev fundamentet for tillidsrepræsentantvirket lagt, idet kursisterne stiftede bekendtskab med såvel den nuværende og den nye samarbejdsaftale som de forhold HOD lægger vægt på i samarbejdsindsatsen lokalt, lige som reglerne for tillidsrepræsentantvirket blev gennemgået. Kursisterne fik desuden en kort introduktion til det meget vigtige projekt Social Kapital i forsvaret et projekt om tillid, retfærdighed og samarbejde. Eftermiddagens program indeholdt desuden et andet hovedemne, nemlig Særlige forhold for HOD. Her blev der gennemgået regler og aftaler i forbindelse med officerers ansættelsesforhold, herunder bl.a. tjenestemandsansættelse og pensionsordning og alle de aftaler, der er specifikke for officerer i relation til blandt andet arbejdstid og meget mere. Inden kursisterne gik til aftenspisningen var der fokus på processerne i et overenskomstforløb og det lokale arbejde i relation hertil samt det lokale arbejde om arbejdsmiljø og arbejdsskader. Tillidsrepræsentantens lokale opgaver Onsdag morgen startede med en spørgetime med formanden, hvor mange ting blev vendt, hvorefter blandt andet de lokale opgaver i relation til arbejdsmiljø og arbejdsskader blev gjort til genstand for drøftelser. Resten af formiddagen handlede om tillidsrepræsentanten som lokal rådgiver og bisidder, lige som Chefernes HRopgaver blev drøftet, herunder bl.a. Hvilke opgaver forventes tillidsrepræsentanten at løse for medlemmerne i relation til chefernes kompetencer på HR-området. Efter frokost var der gruppearbejder, som bl.a. gik på at forberede en rådgivningsopgave. Efter fremlæggelse af gruppearbejder og spørgetid sluttede kurset midt på eftermiddagen. Kursisternes evaluering af kurset var meget positiv. Der er i tilbagemeldingerne mange highscores, men også enkelte punkter til fortsat fokus herunder blandt andet at sørge for en kontinuerlig opdatering af TR erne på aftaleområdet og seneste erfaringer med policies og andre emner. Sidstnævnte forventer HOD at kunne leve op til med et særligt område på den planlagte nye webportal, der dedikeres til TR er. Røverkøb og formue sparet - En noget speciel bygning, forklarer sagsbehandler i ejendomssektionen hos Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen prisen for Forsvarets Efterretningstjenestes tidligere lyttepost ved Dueodde. I andre medier omtalt som en spioncentral. Den er der ikke længere brug for, fordi FE har omprioriteret sine ressourcer for at leve op til de udfordringer, en moderne efterretningstjeneste står over for, og samtidig kunne imødekomme krav om besparelser. Smukt beliggende en ejendom med mange muligheder, ville ejendomsmægleren nok slå på kvadratmeter bygninger plus det løse (læs nedenfor). Højeste bud var kroner, og det gik centralen med lyttelapperne vendt mod øst så for. Det synes ikke af meget, men det skal tages i betragtning, at køber også tager det 69,9 meter høje overvågningstårn med i handelen. Hvad køber vil bruge ejendommen til forbliver en hemmelighed lidt endnu. FBE har lovet at holde tand for tunge. Bygningskomplekset, som også omfatter et fyrtårn fra gammel tid, det vil sige 1879, har gode bygninger med velholdte lokaler med kontor-/møderumsfaciliteter. Eget køleanlæg, UPS, nødstrømsgenerator, transformerstation og højhastighedsfibernetforbindelse plus det løse, cykelskur, udhuse og p- plads. Anvendelse? Datacenter, feriecenter eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser. HOD News i nyt design Har du modtaget det nye digitale nyhedsbrev, HOD News? Hvis ikke du modtager HOD s nye digitale nyhedsbrev, kan det skyldes to ting: At du som medlem ikke har tilmeldt dig, eller at den mailadresse, vi har registreret i vores medlemssystem, er forkert. Derfor vil vi meget gerne have din korrekte mailadresse, således at du kan modtage HOD News, næste gang vi udsender et. Send en mail til Lonnie Henriksen eller ring Det nye digitale nyhedsbrev, HOD News, som normalt vil blive udsendt en gang om ugen til alle HOD s medlemmer, er et supplement til fagbladet Danske Officerer. Fra 2013 er der blevet længere mellem udgivelserne af fagbladet, som fremover udkommer seks gange årligt i modsætning til tidligere, hvor det udkom ti gange årligt. HOD News vil bringe faglige nyheder fra HOD, formandens ledere og kommentarer, nyt inden for TR-, SU- og arbejdsmiljøområdet, nyt om medlemstilbud og medlemsfordele, analyser og rapporter samt tilmelding til uddannelse, seminarer m.m.

5 Mit forsvar nr. 03/ Siriuspatrulje ramt af lavine Af journalist Leif O. Nørgaard Otte slædehunde blev dræbt, da Siriuspatrulje var tæt på katastrofen Et flag, en mand, en hund og en knust slæde er alt, hvad der dukker frem af sne- og ismasserne på det billede af ulykken, som den ene af slædepatruljens mænd, Christoffer Jacobsen, havde åndsnærværelse til at tage. Sammen med sin makker, Michael Kristensen, var han på en kilometer lang patrulje og forårstur med start fra Station Nord den 6. marts, da de den 22. marts blev ramt af et enormt skred af sne og isblokke. Patruljen, som hed Hold 4, var under særdeles vanskelige forhold nået 550 kilometer fra Station Nord og 20 kilometer fra det depot, de skulle nå på vestkysten af Wulff Land i det nordligste Grønland. Christoffer Jacobsen, som var gået lidt i forvejen for at undersøge det uvejsomme terræn, hørte lavinen ramme slæden med kollegaen og hundene. Han løb over sneskreddet, og hans råb på Michael Kristensen blev gudskelov besvaret. Michael havde nået at bjærge sig ved at springe tilbage i sidste øjeblik. Otte hunde blev dræbt Slæden står nærmest lodret med dannebrogsflaget ragende lige i vejret. En stor del af slæden er begravet, og det sam- Christoffer Jacobsen tog bl.a. dette billede efter ulykken. Han står på sneskreddet og fotograferer ned over slæden og de begravede hunde. me er otte af slædehundene. De to mænd graver en halv time og finder den første hund. Den og de øvrige er knust under isblokke så store som biler. Risikoen for yderligere skred er overhængende. De graver ikke mere! De får via satellit-telefonen kontakt til Arktisk Kommando i Nuuk, og 30 timer senere bliver Siriusfolkene evakueret med et lille fly. Med de fire overlevende hunde var de kørt ud på sikkert terræn og havde slået lejr. Først gik flyveturen til Station Nord og dagen efter til Siriuspatruljens hovedkvarter, Daneborg. De fik mulighed for at låne friske hunde fra de andre patruljehold, så de kunne fortsætte deres egen patrulje og forårstur i Nordøstgrønland. Christoffer Jacobsen, Michael Kristensen og deres slædehunde ventes tilbage på Daneborg 31. maj. - Tabet af hundene, vore bedste venner, overskygger det hele, fortæller Christoffer over satellit-telefonen. Han er yngste mand på Hold 4, hvilket vil sige, at han er førsteårsfupper på Sirius. AC får nyt navn og logo For at understrege organisationens brede politiske sigte skifter Akademikernes Centralorganisation (AC) navn til Akademikerne. AC s nye navn er valgt på et tidspunkt, hvor udviklingen i den private sektor spiller en stadig større rolle for akademikergruppen. Det private arbejdsmarked beskæftiger en voksende del af den akademiske arbejdsstyrke, og realiseringen af jobog vækstpotentialet i det private erhvervsliv har høj prioritet i Akademikernes politiske arbejde. Organisationsnavnet afspejler fremover uddannelsesbaggrunden hos de medlemmer, som medlemsorganisationerne organiserer i den offentlige og den private sektor. Navnet Akademikerne er i den brede offentlighed en mere dækkende beskrivelse af organisationen som interessevaretager og er en tydelig fællesnævner, som de forskellige akademikergrupper nemt kan identificere sig med. I en pressemeddelelse om navneskiftet skriver AC, at der også vil følge et skift af organisationens logo, hvori det gamle navn AC stadig indgår. Akademikerne er dags dato organisationens nye officielle navn, men forkortelsen AC vil fortsat blive anvendt. Den store udbredelse af AC som term og som identitetsmarkør gør, at organisationen har valgt at bibeholde navnet i sin visuelle profil og som et kaldenavn. HOD er tilsluttet Akademikerne gennem flere led: AC s bestyrelse, Tjenestemænds og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC (TOAC) samt Forsvarsgruppen i AC (FAC). HOD s formand, Bent Fabricius, er formand for TOAC og FAC. Ud over at være formand for HOD, FAC og TOAC og medlem af AC s bestyrelse, er Bent Fabricius ligeledes medlem af AC s forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO), der gennem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler offentlige overenskomster. Berigtigelse Der opstod desværre to store fejl i researchen til artiklen Verdens mest magtfulde officerer i sidste nummer af Danske Officerer, side Både general Raymond Odierno og general Sir Peter Anthony Wall fik titlen forsvarschef i henholdsvis USA og Storbritannien. Det passer dog ikke. De er begge øverstbefalende for landenes hære, men altså ikke for det samlede forsvar. I USA tilfalder den titel general Martin E. Dempsey, mens forsvarschefen i Storbritannien hedder general Sir David Richards. Sidstnævnte bliver afløst til juli af general Sir Nicholas Houghton. Der var også to slåfejl i boksen The Military Staff Committee : Oberst Jevgenij V. Prokopenko hedder Evgeny V. Prokopenko, mens generalmajor Zhang Juanguo hedder Zhang Jianguo. Vi beklager fejlene, som flere venlige læsere gjorde redaktionen opmærksom på. mt USA s forsvarschef, general Martin E. Dempsey. Storbritanniens nuværende forsvarschef, general Sir David Richards. Storbritanniens kommende forsvarschef, general Sir Nicholas Houghton.

6 6 nr. 03/2013 OK 13 Forhandlingerne fik en tilfredsstillende udgang HOD og arbejdsgiveren havde hver sin køreplan for overenskomstfornyelsen Konsulent Steen Mikkelsen, HOD Den 17. december 2012 brød en mindre telefon- og mailstorm ud på Østerbro i København. Vores prognose, der var baseret på lignende forudgående situationer, ramte ikke helt i plet. Det var forventet, at der ville være lidt blæst, men ikke en mindre storm. Overenskomstfornyelsen her i 2013 er siden blevet yderst stormfuld i form af konflikten på lærerområdet; selvom blæsten har lagt sig på HOD s lille del af den store overenskomstscene. Tilbage til HOD s egen overenskomstfornyelse. Da HOD formulerede sine krav til den forestående overenskomstfornyelse helt tilbage i april 2012, var det ud fra en forventning om fortsat finanspolitisk krise, og der var tale om fokuseret administration. Vi vidste altså godt, at der næppe ville være ret mange penge at forhandle om. Grunden til, at vores krav blev formuleret allerede i maj 2012, er de interne procedurer i AC-familien. Arbejdsgiverne, herunder forsvaret, havde en anden tidshorisont og skulle først være klar noget senere på året. Som en del at forberedelserne til forhandlingerne aftalte finansministeren og CFU en køreplan, der bl.a. indeholdt en dato for, hvornår de to parter skulle udveksle kravene til overenskomstfornyelsen. Datoen 17. december var fastsat. Kort forinden var der indgået et nyt og næsten revolutionerende forsvarsforlig, så det var med nogen spænding, at HOD imødeså kravene fra forsvaret. Vi var allerede klar over, at finansministeren ville komme med et krav om justering af ændringen af den pligtige afgangsalder. Vi havde samtidig en forventning om, at der ville blive fremsat krav om øget lokal og mere individuel løndannelse. Som HOD havde gjort ved de sidste overenskomstfornyelser lagde vi arbejdsgivernes krav ud på hjemmesiden, så medlemmerne helt åbent kunne se, hvilke krav arbejdsgiverne havde. Det var gået forholdsvis stille hen de tidligere år; men i 2012 var der større brug af ord som bortfald. Det var der en del medlemmer, der reagerede på. Dejligt, for det vidnede om interesse. Vi har dog lært, at vi skal være endnu bedre til at oplyse især vores TR om processer, sprogbrug m.v. i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Det har HOD taget hul på allerede på TR-kursus i april og lidt senere på Formandsseminaret og senere igen på hjemmesiden. Forhandlingerne og resultaterne Det er normalt, og det var da også en del af den føromtalte køreplan, at de centrale parter i form af finansministeren og CFU skulle forhandle først, hvorefter de lokale forhandlinger skulle finde sted. Det blev hurtigt klart under de centrale forhandlinger, at arbejdsgivernes hovedfokus var undervisningsområdet, hvilket i AC-familien primært drejede sig om gymnasierne. Næsten lige så hurtigt frafaldt finansministeren kravet vedrørende vores pligtige afgangsalder og det centrale krav om bortfald af reguleringsordningen. Det er den ordning, der langt hen ad vejen sikrer de offentligt ansatte mere i lønningsposen, når det går godt i det private. Tilbage på det centrale niveau var der set fra HOD s udkigspost en justering af den aftale fra OK11, der justerer den pligtige afgangsalder. Dengang blev det skrevet ind, at den pligtige afgangsalder skulle justeres i takt med eventuelle ændringer på efterlønsområdet. Dengang var efterlønsperioden, altså tiden fra at man kunne gå på efterløn til folkepensionen, 5 år. Den blev siden ændret til 3 år, så det var nødvendigt med en justering af aftalen om ændring af den pligtige afgangsalder. De lokale forhandlinger var meget præget af den betydelige usikkerhed om forsvarets kommende struktur og de mulige konsekvenser af de vedtagne besparelser. Det var lidt som at sejle ind i klippefyldt farvand i tæt tåge og uden radar. Usikkerheden var også stor på forsvarets side af forhandlingsbordet, så der kunne HOD ikke hente svar på spørgsmålene. Men det var klart, at der ikke var penge at forhandle om, så skulle der ske forbedringer på nogle områder, skulle pengene findes andre steder. Uheldigt med en toårig overenskomstperiode Hvis jeg tager udgangspunkt i bruttolisten over forsvarets krav over for HOD, blev resultatet således: Ingen begrænsning i form af tid og opgave (kontraktansatte officerer) Kravet blev afvist af HOD, idet det ville være det samme som at indføre overenskomstansættelse ad bagdøren. Lokalaftaler om funktion i højere stilling Forsvaret ønskede, at det personlige kvalifikationstillæg skulle indgå i beregning af betaling for at fungere i en højere stilling, ligesom det gør i den centrale aftale om funktion. Forsvaret udsendte, kort efter at det nye forsvarsforlig var indgået, et direktiv, hvor det blev beskrevet, at brugen af funktion i højere stilling skulle reduceres betydeligt. Dermed ville fordelene ved aftalen blive væsentligt reduceret set fra et officerssynspunkt. Dertil kom, at ved en overgang til de centrale regler skal der ske en forhandling med ledelsen om betalingen for at fungere i en højere stilling, før man påbegynder funktionen. Kan der ikke opnås enighed ved den forhandling, anvender man forskelsberegningen. Samlet set vurderede HOD det som opportunt at overgå til den centrale aftale for kommende beordringer. Ophør af bestemmelser vedrørende antal M322 Kravet bortfaldt under forhandlingerne. Militærtillæggets dækningsgrad Dette krav viste sig at være sammenfaldende med det se-

7 OK 13 nr. 03/ Deltagerne i HOD s formandsseminar i Svendborg fik en grundig orientering om OK 13. Foto: Johnny Wichmann Konsulent Steen Mikkelsen, HOD, orienterede om HOD s overenskomstfornyelse. nere krav om ændring af den økonomiske godtgørelse for merarbejde til 1:1. Bortfald af officerstillægget Forsvarets gennemgående ønske var færre centrale tillæg og mere lokal løndannelse, men på grund af den store usikkerhed om forsvarets fremtidige struktur bortfaldt kravet. Fast pulje til personlige kvalifikationstillæg Forsvaret ønskede, at HOD s særligt aftalte faste pulje til personlige kvalifikationstillæg bortfaldt, så der alene skulle være tale om råderummet. HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Bortfald af uddannelsestillæg Samme princip som for officerstillægget. Bortfald af fast kvalifikationstillæg M332 Samme princip som for officerstillægget. Tilkaldevagttillæg i hjemmeværnet Forsvaret havde erkendt, at der i en længere årrække var sket en fejlfortolkning vedrørende godtgørelsen for tilkaldevagt i Hjemmeværnskommandoens område. Inden for de øvrige niveau I-myndigheder var der aftaler om højere sats samt dobbelt sats i weekender og på helligdage. Denne kutyme sagde forsvaret op her i forbindelse med OK13. HOD fandt, at det ville være uheldigt med forskellige aftaler på området, hvorfor HOD havde en interesse i en harmonisering. Det lykkedes at finde en løsning, så der fortsat er ens honorering. Opsigelse af nuværende aftale for sprogofficerer Forsvaret ønskede en harmonisering af løn- og ansættelsesvilkårene for sprogofficerselever med vilkårene for reserveofficerselever, og HOD valgte at imødekomme forsvarets ønske for kommende sprogofficerselever. Bortfald af pilottillæg (ledere) Samme princip som for officerstillægget. Honorering af arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser til INTOPS Forsvaret ønskede en aftale om et fast tillæg for merarbejde, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Merarbejde udbetales 1:1 Forsvaret ønskede bortfald af bestemmelsen om, at den økonomiske godtgørelse for merarbejde sker med 150 %, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Opsigelse af aftalen vedrørende aflønning af chefpiloter Samme princip som for officerstillægget. Færre forhåndsaftaler (BRS) Samme princip som for officerstillægget. Forbehold for ændringer i Rammeaftale om nye lønsystemer Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt rammeaftalen blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Forbehold, Arbejdstidsaftale Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt den centrale arbejdstidsaftale blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Som et modkrav fra HOD side under forhandlingerne blev det aftalt, at jægere og frømænd kommer ind på aftale om tillægsdannelse, hvilket betyder, at de får officerstillæg og mulighed for at forhandle personlige kvalifikationstillæg. Samlet set finder HOD, at OK13 fik en tilfredsstillende udgang, sådan som situationen var på tidspunktet. HOD finder dog, at det er uheldigt med en toårig overenskomstperiode, idet der ikke er meget, der tyder på, at den finansielle situation er væsentligt forbedret i Derfor forventer HOD endnu en smal overenskomst. Om arbejdsgiversidens ønske om mere til lokal forhandling og færre centralt aftalte tillæg også afspejles i kravene ved OK15, er det for tidligt at spå om. Fremtiden HOD ser to væsentlige udfordringer i tiden op til OK15 - udfordringer, som kan have afsmittende virkning på kravformuleringen til OK15. Den ene udfordring udgøres af ønsket om overgang til overenskomstansættelse, og den anden og måske største udgøres af den samlede HR-strategi i forsvaret. Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre vindmøller. HOD s opgave er nu at finde ud af, om der skal bygges læhegn, og om de vindmøller, der allerede eksisterer, er gode nok, eller om der skal udvikles nogle nye og mere tidssvarende.

8 8 nr. 03/2013 HR-strategi -rådgivning via nettet HR-driften i forsvaret er ændret fra den 1. maj. For chefer og medarbejdere er der sket en række ændringer i HR-rådgivningen Af redaktør Henning Lahrmann Fotos: Johnny Wichmann Den 1. maj 2013 trådte forsvarets nye HR-model i kraft. Det betyder, at den enkelte har fået et større ansvar for sin karriere, og ens chef får flere beføjelser på HR-området, oplyser Forsvarets Personeltjeneste (FPT) i en række orienteringer. For at støtte forsvarets nye HR-model har FPT oprettet to indgange til HR-rådgivning: HR-portalen: På forsvarets nye intranet finder man HRportalen, hvor både medarbejdere og chefer kan søge information om HR. HR-rådgivning: Fra 13. maj fik chefer og ledere mulighed for at kontakte HR-rådgivning med spørgsmål, som ikke kan besvares via portalen. HR-portal: Selvbetjening på nettet HR-portalen er medarbejdernes primære indgang til informationer om ens ansættelse i forsvaret. Portalen består af en række korte og enkle artikler om alt lige fra løn og kompetenceudvikling til barsel og arbejdsskade. Hver artikel indeholder links til elektroniske værktøjer, f.eks. blanketter eller ansøgningsskemaer og relaterede artikler. Fra forsiden af HR-portalen er der flere indgange til at finde den information, man leder efter. Har man som medarbejder f.eks. brug for at vide mere om reglerne for omsorgsdage, kan man vælge at bruge søgefeltet eller gå via navigationsstrukturen og klikke på Fravær, hvor man finder en artikel om emnet. Leder man efter et elektronisk ansøgningsskema, en blanket eller en formular, kan man enten vælge at skrive i søgefeltet eller klikke på værktøjer i den øverste menu. HR-portalen indeholder også nyttige informationer til chefer. Skal man f.eks. holde en sygefraværssamtale med en medarbejder, kan man gøre brug af værktøjerne på portalen og finde gode råd til, hvordan man holder samtalen. Vær med til at gøre portalen bedre HR-portalen bliver udbygget i takt med, at de nye procedurer på HR-området falder på plads. Det betyder bl.a., at man i løbet af 2013 vil kunne finde information om forsvarets nye bemandingssystem og se de seneste stillingsoversigter. Hvis der er informationer, man mangler på HR-portalen, kan man skrive til FPT via feedbackfunktionen, som man finder på forsiden samt på samtlige artikler. Kommandør Henrik Ryberg, som er chef for Personalestrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen (FKO), fortalte HOD s Formandsseminar i Svendborg den 14. maj om, hvad det egentlig er FKO vil med HR-strategien. Sådan finder man HR-portalen Fra forsiden af det nye intranet er der et link til HR-portalen i boksen HR nederst på siden. Man kan også benytte søgefeltet eller klikke på Viden om HR. Telefonkontakt til HR-rådgivningen Hvis man som chef har spørgsmål, som man ikke kan få besvaret via en søgning på portalen, kan man kontakte HRrådgivningen på tlf HR-rådgivningen kan f.eks. besvare spørgsmål om den nye bemandingsproces og rådgive i forhold ens øgede ansvar på HR-området. HR-rådgivningen kan kontaktes mandag til torsdag kl og fredag kl

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset.

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Dagsorden: Afbud: Kaj Andersen, Morten Binnerup, Bjarne S. Simonsen. Fraværende Henrik Johansen. 1. Valg af referent og mødeledere.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Udgangspunkter: De 16 udsagn er:

Udgangspunkter: De 16 udsagn er: Foreløbige undersøgelsesresultater 21 september 2015 HOD s kvalificerende undersøgelse HOD s undersøgelse til kvalificering af HR-målingernes resultater har basis i såvel Forsvarets nyligt gennemførte

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere