Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hod.dk Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!"

Transkript

1 Officerernes Fagblad 03 Maj 2013 Forsvaret er afhængig af konjunkturerne Nye chefer for HOK og SOK Brug Veterancentrets tilbud!

2 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS. MARITIME READINESS IS ONE OF THEM. Denmark s commitment to national and global maritime security demands the most reliable multi-role helicopter. One that s operationally proven at sea and around the world. With advanced mission systems for complete situational awareness. That employs network-enabled data links for information sharing and instant decision making among allies. A helicopter that s in full production, globally supported and whose costs are based on fact. MH-60R. The real solution. Ready to Launch Now.

3 Leder nr. 03/ Prisen er mindre åbenhed om forsvaret Vil en vedtagelse af lovforslaget om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation som påstået medføre en smartere og mere effektiv øverste ledelse i forsvaret? HOD mener nej, og vi er afgjort modstander af en ændring af forsvarschefens ansvarsområde. Først og fremmest er det uklart, hvorledes forsvarschefembedet bliver organiseret fremadrettet, og organisationen kan til enhver tid justeres af den siddende minister. I regeringens foretrukne model vil forsvarschefen alene få ansvaret for operationer, herunder opstilling af styrkerne. Men han vil ikke få ansvaret for den personelfaglige eller materielfaglige del af forsvaret. Hans militærfaglige vurdering vil således være noget amputeret, og hvad værre er: hans muligheder for at sikre bedst mulige vilkår for udsendte styrker vil bero på koordination med sideordnede afdelingschefer i departementet. Det kan sikkert fungere, men i disse New Public Managementtider med fokus på resultatstyring er der en overhængende risiko for, at fokus for de øvrige afdelingschefer ikke er sammenfaldende med forsvarschefens. I værste fald kan det få sikkerhedsmæssig betydning for udsendte soldater. De regeringsbærende partier mener, at den øverste ledelse vil blive smartere og mere effektiv. Under førstebehandlingen i Folketinget kunne man konstatere, at oppositionen ikke bare en enkelt gang, men gentagne gange ønskede en konkretisering af, hvad der ville blive mere effektivt og smartere, hvis forsvarsministerens lovforslag, som giver ham en administrativ bemyndigelse til at indrette forsvarets øverste ledelse, bliver vedtaget. En gennemgang af materialet fra førstebehandlingen er forstemmende. Der fremføres mange argumenter for at give forsvarsministeren adgang til administrativt at ændre i forsvarets øverste ledelse. Ud over at tingene bare bliver mere effektive, og at det bliver smartere, nævnes de såkaldte skandalesager samt forsvarets manglende evne til at styre økonomien. Andre argumenter er, at fordi der skal afskediges smede og HK ere og andre civile, skal forsvarets øverste ledelse også rammes, at andre nationer har ændret i deres øverste ledelse, og at Forsvarskommandoen er en opfindelse fra Den Kolde Krigs epoke. De saglige og velunderbyggede argumenter kom som perler på en snor, vil nogen mene. Andre - herunder denne skribent - synes godt nok, at argumentationen hviler på et tyndt - grænsende til et usagligt - grundlag. Til lovforslaget har HOD bemærket, at ændringen er uden økonomiske konsekvenser læs: ingen besparelser. Dernæst har begge sider af Folketinget det dilemma, at ingen ved præcist, hvorledes nuværende eller fremtidige ministre vil bruge bemyndigelsen. Den nuværende ministers holdning er ganske klar på det overordnede plan, men desværre er redegørelsen, hvor regeringens foretrukne løsning er beskrevet, ikke særlig detaljeret. Fremadrettet kan man ændre forsvarets øverste ledelse efter ministerens forgodtbefindende, alt imens en lukning eller flytning af en kaserne, skole, flådestation eller anden myndighed i forsvaret er et anliggende for et bredt forlig blandt Folketingets partier. Den nuværende regering sætter med lovforslaget tilsyneladende en lang tradition om brede flertal bag forsvaret over styr. Noget af et vovestykke. HOD har noteret sig, at der ikke blot under førstebehandlingen, men også i medierne i øvrigt samt i høringssvarene har været fokus på den demokratiske kontrol eller civile kontrol med forsvaret. Der må ikke herske tvivl om, at forsvaret er bedst tjent med såvel åbenhed som en demokratisk kontrol. HOD mener, at der allerede er en bred demokratisk kontrol med forsvaret: Ministeren er demokratisk udpeget. Ministerens øverste rådgiver departementschefen er civilt ansat. Folketinget har nedsat et forsvarsudvalg, der overvåger forsvaret gennem samråd og 20-spørgsmål til ministeren. Mediernes jagt på den gode eller dårlige historie i forsvaret. Auditørkorpsets rolle i at afdække sager i henhold til militær straffelov. Brede politiske aftaler om forsvaret. Hvad mangler i denne kæde af demokratisk kontrol med forsvaret? Der er delte meninger om, hvorvidt forsvaret er åbent. I det daglige arbejde bliver forsvarets militære ledelse oplevet som uhyre åben, medens det tilsvarende ikke kan siges om Forsvarsministeriet. Ved en sammenlægning af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen frygter jeg, at det bliver Forsvarsministeriets kultur eller mangel på samme omkring åbenhed, der bliver den fremherskende, og dermed vil forsvaret i det mindste i forhold til medarbejdere blive uhyre tillukket. Det vil næppe virke befordrende for den demokratiske kontrol med forsvaret. HOD skal opfordre ministeren til at finde en anden vej til at opnå besparelser på forsvarets øverste ledelse end den rene sammenlægning. Denne model vil måske give besparelser, men prisen bliver de udsendte soldaters sikkerhed, mindre åbenhed om forsvaret og derigennem en ringere demokratisk kontrol. Hilsen Bent Fabricius Officerernes Fagblad Nr , 22. årgang ISSN Udgivet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Olof Palmes Gade København Ø. Tlf Fax: m.hod.dk Facebook: Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Redaktionens adresse: Redaktion: Henning Lahrmann, Djfb. Mobil: Privat tlf.: Kommandør Bent Fabricius (ansv.h.) Mobil: Privat tlf.: Grafisk design: Woer+Gregorius Tryk: Zeuner Grafisk A/S, Odder Annoncer: Kontaktansvarlig: Ocean Media G.A. Hagemannsvej 29A 3070 Snekkersten Telefon: Annoncechef: Casper Aistrup Annoncepriser: 1/1 side: kr /2 side: kr /4 side: kr /8 side: kr Priserne er inkl. 4 farver. Redaktionen forbeholder sig at kunne afvise annoncer, der strider mod bladets tone og ånd. Abonnement: 497,- kr. pr. år. Deadline for indlæg og annoncer: Blad nr. 4/2013: 29. juli Som udkommer: 21. august Blad nr. 5/2013: 23. september Som udkommer: 16. oktober Blad nr. 6/2013: 18. november Som udkommer: 11. december Dette blad er afleveret til postekspedition den 21. maj. Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 08 Danske Officerer er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på miljøet. Svanen er en garanti for, at fagbladet er produceret under miljøkontrollerede forhold, og at der kun er anvendt materialer, som lever op til skrappe miljøkrav. HOD yder ikke økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

4 4 nr. 03/2013 Mit forsvar For en kvadratmeterpris omkring 320 kroner har FBE solgt FE`s bornholmske lyttepost. Foto: FBE TR s pligter og rettigheder Stor tilslutning til HOD s tillidsrepræsentantuddannelse I dagene og 17. april gennemførte HOD årets første kursus for tillidsrepræsentanter. Det foregik på Hotel Koldingfjord, hvor 14 lokale tillidsrepræsentanter deltog. Der var lagt et tæt og omfattende program, der bød på indlæg med såvel et reglementarisk som holdningsmæssigt indhold. Altså, hvad må man, hvad skal man og hvad bør man have fokus på som lokal tillidsrepræsentant. HOD s formand, Bent Fabricius bød velkommen til kurset, hvor underviserne var HOD s konsulenter Carl Henning Johnsen, Steen Mikkelsen og Søren Wad Clausen samt sekretariatschef Morten B. Nielsen. Første dag blev fundamentet for tillidsrepræsentantvirket lagt, idet kursisterne stiftede bekendtskab med såvel den nuværende og den nye samarbejdsaftale som de forhold HOD lægger vægt på i samarbejdsindsatsen lokalt, lige som reglerne for tillidsrepræsentantvirket blev gennemgået. Kursisterne fik desuden en kort introduktion til det meget vigtige projekt Social Kapital i forsvaret et projekt om tillid, retfærdighed og samarbejde. Eftermiddagens program indeholdt desuden et andet hovedemne, nemlig Særlige forhold for HOD. Her blev der gennemgået regler og aftaler i forbindelse med officerers ansættelsesforhold, herunder bl.a. tjenestemandsansættelse og pensionsordning og alle de aftaler, der er specifikke for officerer i relation til blandt andet arbejdstid og meget mere. Inden kursisterne gik til aftenspisningen var der fokus på processerne i et overenskomstforløb og det lokale arbejde i relation hertil samt det lokale arbejde om arbejdsmiljø og arbejdsskader. Tillidsrepræsentantens lokale opgaver Onsdag morgen startede med en spørgetime med formanden, hvor mange ting blev vendt, hvorefter blandt andet de lokale opgaver i relation til arbejdsmiljø og arbejdsskader blev gjort til genstand for drøftelser. Resten af formiddagen handlede om tillidsrepræsentanten som lokal rådgiver og bisidder, lige som Chefernes HRopgaver blev drøftet, herunder bl.a. Hvilke opgaver forventes tillidsrepræsentanten at løse for medlemmerne i relation til chefernes kompetencer på HR-området. Efter frokost var der gruppearbejder, som bl.a. gik på at forberede en rådgivningsopgave. Efter fremlæggelse af gruppearbejder og spørgetid sluttede kurset midt på eftermiddagen. Kursisternes evaluering af kurset var meget positiv. Der er i tilbagemeldingerne mange highscores, men også enkelte punkter til fortsat fokus herunder blandt andet at sørge for en kontinuerlig opdatering af TR erne på aftaleområdet og seneste erfaringer med policies og andre emner. Sidstnævnte forventer HOD at kunne leve op til med et særligt område på den planlagte nye webportal, der dedikeres til TR er. Røverkøb og formue sparet - En noget speciel bygning, forklarer sagsbehandler i ejendomssektionen hos Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen prisen for Forsvarets Efterretningstjenestes tidligere lyttepost ved Dueodde. I andre medier omtalt som en spioncentral. Den er der ikke længere brug for, fordi FE har omprioriteret sine ressourcer for at leve op til de udfordringer, en moderne efterretningstjeneste står over for, og samtidig kunne imødekomme krav om besparelser. Smukt beliggende en ejendom med mange muligheder, ville ejendomsmægleren nok slå på kvadratmeter bygninger plus det løse (læs nedenfor). Højeste bud var kroner, og det gik centralen med lyttelapperne vendt mod øst så for. Det synes ikke af meget, men det skal tages i betragtning, at køber også tager det 69,9 meter høje overvågningstårn med i handelen. Hvad køber vil bruge ejendommen til forbliver en hemmelighed lidt endnu. FBE har lovet at holde tand for tunge. Bygningskomplekset, som også omfatter et fyrtårn fra gammel tid, det vil sige 1879, har gode bygninger med velholdte lokaler med kontor-/møderumsfaciliteter. Eget køleanlæg, UPS, nødstrømsgenerator, transformerstation og højhastighedsfibernetforbindelse plus det løse, cykelskur, udhuse og p- plads. Anvendelse? Datacenter, feriecenter eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser. HOD News i nyt design Har du modtaget det nye digitale nyhedsbrev, HOD News? Hvis ikke du modtager HOD s nye digitale nyhedsbrev, kan det skyldes to ting: At du som medlem ikke har tilmeldt dig, eller at den mailadresse, vi har registreret i vores medlemssystem, er forkert. Derfor vil vi meget gerne have din korrekte mailadresse, således at du kan modtage HOD News, næste gang vi udsender et. Send en mail til Lonnie Henriksen eller ring Det nye digitale nyhedsbrev, HOD News, som normalt vil blive udsendt en gang om ugen til alle HOD s medlemmer, er et supplement til fagbladet Danske Officerer. Fra 2013 er der blevet længere mellem udgivelserne af fagbladet, som fremover udkommer seks gange årligt i modsætning til tidligere, hvor det udkom ti gange årligt. HOD News vil bringe faglige nyheder fra HOD, formandens ledere og kommentarer, nyt inden for TR-, SU- og arbejdsmiljøområdet, nyt om medlemstilbud og medlemsfordele, analyser og rapporter samt tilmelding til uddannelse, seminarer m.m.

5 Mit forsvar nr. 03/ Siriuspatrulje ramt af lavine Af journalist Leif O. Nørgaard Otte slædehunde blev dræbt, da Siriuspatrulje var tæt på katastrofen Et flag, en mand, en hund og en knust slæde er alt, hvad der dukker frem af sne- og ismasserne på det billede af ulykken, som den ene af slædepatruljens mænd, Christoffer Jacobsen, havde åndsnærværelse til at tage. Sammen med sin makker, Michael Kristensen, var han på en kilometer lang patrulje og forårstur med start fra Station Nord den 6. marts, da de den 22. marts blev ramt af et enormt skred af sne og isblokke. Patruljen, som hed Hold 4, var under særdeles vanskelige forhold nået 550 kilometer fra Station Nord og 20 kilometer fra det depot, de skulle nå på vestkysten af Wulff Land i det nordligste Grønland. Christoffer Jacobsen, som var gået lidt i forvejen for at undersøge det uvejsomme terræn, hørte lavinen ramme slæden med kollegaen og hundene. Han løb over sneskreddet, og hans råb på Michael Kristensen blev gudskelov besvaret. Michael havde nået at bjærge sig ved at springe tilbage i sidste øjeblik. Otte hunde blev dræbt Slæden står nærmest lodret med dannebrogsflaget ragende lige i vejret. En stor del af slæden er begravet, og det sam- Christoffer Jacobsen tog bl.a. dette billede efter ulykken. Han står på sneskreddet og fotograferer ned over slæden og de begravede hunde. me er otte af slædehundene. De to mænd graver en halv time og finder den første hund. Den og de øvrige er knust under isblokke så store som biler. Risikoen for yderligere skred er overhængende. De graver ikke mere! De får via satellit-telefonen kontakt til Arktisk Kommando i Nuuk, og 30 timer senere bliver Siriusfolkene evakueret med et lille fly. Med de fire overlevende hunde var de kørt ud på sikkert terræn og havde slået lejr. Først gik flyveturen til Station Nord og dagen efter til Siriuspatruljens hovedkvarter, Daneborg. De fik mulighed for at låne friske hunde fra de andre patruljehold, så de kunne fortsætte deres egen patrulje og forårstur i Nordøstgrønland. Christoffer Jacobsen, Michael Kristensen og deres slædehunde ventes tilbage på Daneborg 31. maj. - Tabet af hundene, vore bedste venner, overskygger det hele, fortæller Christoffer over satellit-telefonen. Han er yngste mand på Hold 4, hvilket vil sige, at han er førsteårsfupper på Sirius. AC får nyt navn og logo For at understrege organisationens brede politiske sigte skifter Akademikernes Centralorganisation (AC) navn til Akademikerne. AC s nye navn er valgt på et tidspunkt, hvor udviklingen i den private sektor spiller en stadig større rolle for akademikergruppen. Det private arbejdsmarked beskæftiger en voksende del af den akademiske arbejdsstyrke, og realiseringen af jobog vækstpotentialet i det private erhvervsliv har høj prioritet i Akademikernes politiske arbejde. Organisationsnavnet afspejler fremover uddannelsesbaggrunden hos de medlemmer, som medlemsorganisationerne organiserer i den offentlige og den private sektor. Navnet Akademikerne er i den brede offentlighed en mere dækkende beskrivelse af organisationen som interessevaretager og er en tydelig fællesnævner, som de forskellige akademikergrupper nemt kan identificere sig med. I en pressemeddelelse om navneskiftet skriver AC, at der også vil følge et skift af organisationens logo, hvori det gamle navn AC stadig indgår. Akademikerne er dags dato organisationens nye officielle navn, men forkortelsen AC vil fortsat blive anvendt. Den store udbredelse af AC som term og som identitetsmarkør gør, at organisationen har valgt at bibeholde navnet i sin visuelle profil og som et kaldenavn. HOD er tilsluttet Akademikerne gennem flere led: AC s bestyrelse, Tjenestemænds og Overenskomstansattes fællesrepræsentation i AC (TOAC) samt Forsvarsgruppen i AC (FAC). HOD s formand, Bent Fabricius, er formand for TOAC og FAC. Ud over at være formand for HOD, FAC og TOAC og medlem af AC s bestyrelse, er Bent Fabricius ligeledes medlem af AC s forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO), der gennem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler offentlige overenskomster. Berigtigelse Der opstod desværre to store fejl i researchen til artiklen Verdens mest magtfulde officerer i sidste nummer af Danske Officerer, side Både general Raymond Odierno og general Sir Peter Anthony Wall fik titlen forsvarschef i henholdsvis USA og Storbritannien. Det passer dog ikke. De er begge øverstbefalende for landenes hære, men altså ikke for det samlede forsvar. I USA tilfalder den titel general Martin E. Dempsey, mens forsvarschefen i Storbritannien hedder general Sir David Richards. Sidstnævnte bliver afløst til juli af general Sir Nicholas Houghton. Der var også to slåfejl i boksen The Military Staff Committee : Oberst Jevgenij V. Prokopenko hedder Evgeny V. Prokopenko, mens generalmajor Zhang Juanguo hedder Zhang Jianguo. Vi beklager fejlene, som flere venlige læsere gjorde redaktionen opmærksom på. mt USA s forsvarschef, general Martin E. Dempsey. Storbritanniens nuværende forsvarschef, general Sir David Richards. Storbritanniens kommende forsvarschef, general Sir Nicholas Houghton.

6 6 nr. 03/2013 OK 13 Forhandlingerne fik en tilfredsstillende udgang HOD og arbejdsgiveren havde hver sin køreplan for overenskomstfornyelsen Konsulent Steen Mikkelsen, HOD Den 17. december 2012 brød en mindre telefon- og mailstorm ud på Østerbro i København. Vores prognose, der var baseret på lignende forudgående situationer, ramte ikke helt i plet. Det var forventet, at der ville være lidt blæst, men ikke en mindre storm. Overenskomstfornyelsen her i 2013 er siden blevet yderst stormfuld i form af konflikten på lærerområdet; selvom blæsten har lagt sig på HOD s lille del af den store overenskomstscene. Tilbage til HOD s egen overenskomstfornyelse. Da HOD formulerede sine krav til den forestående overenskomstfornyelse helt tilbage i april 2012, var det ud fra en forventning om fortsat finanspolitisk krise, og der var tale om fokuseret administration. Vi vidste altså godt, at der næppe ville være ret mange penge at forhandle om. Grunden til, at vores krav blev formuleret allerede i maj 2012, er de interne procedurer i AC-familien. Arbejdsgiverne, herunder forsvaret, havde en anden tidshorisont og skulle først være klar noget senere på året. Som en del at forberedelserne til forhandlingerne aftalte finansministeren og CFU en køreplan, der bl.a. indeholdt en dato for, hvornår de to parter skulle udveksle kravene til overenskomstfornyelsen. Datoen 17. december var fastsat. Kort forinden var der indgået et nyt og næsten revolutionerende forsvarsforlig, så det var med nogen spænding, at HOD imødeså kravene fra forsvaret. Vi var allerede klar over, at finansministeren ville komme med et krav om justering af ændringen af den pligtige afgangsalder. Vi havde samtidig en forventning om, at der ville blive fremsat krav om øget lokal og mere individuel løndannelse. Som HOD havde gjort ved de sidste overenskomstfornyelser lagde vi arbejdsgivernes krav ud på hjemmesiden, så medlemmerne helt åbent kunne se, hvilke krav arbejdsgiverne havde. Det var gået forholdsvis stille hen de tidligere år; men i 2012 var der større brug af ord som bortfald. Det var der en del medlemmer, der reagerede på. Dejligt, for det vidnede om interesse. Vi har dog lært, at vi skal være endnu bedre til at oplyse især vores TR om processer, sprogbrug m.v. i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Det har HOD taget hul på allerede på TR-kursus i april og lidt senere på Formandsseminaret og senere igen på hjemmesiden. Forhandlingerne og resultaterne Det er normalt, og det var da også en del af den føromtalte køreplan, at de centrale parter i form af finansministeren og CFU skulle forhandle først, hvorefter de lokale forhandlinger skulle finde sted. Det blev hurtigt klart under de centrale forhandlinger, at arbejdsgivernes hovedfokus var undervisningsområdet, hvilket i AC-familien primært drejede sig om gymnasierne. Næsten lige så hurtigt frafaldt finansministeren kravet vedrørende vores pligtige afgangsalder og det centrale krav om bortfald af reguleringsordningen. Det er den ordning, der langt hen ad vejen sikrer de offentligt ansatte mere i lønningsposen, når det går godt i det private. Tilbage på det centrale niveau var der set fra HOD s udkigspost en justering af den aftale fra OK11, der justerer den pligtige afgangsalder. Dengang blev det skrevet ind, at den pligtige afgangsalder skulle justeres i takt med eventuelle ændringer på efterlønsområdet. Dengang var efterlønsperioden, altså tiden fra at man kunne gå på efterløn til folkepensionen, 5 år. Den blev siden ændret til 3 år, så det var nødvendigt med en justering af aftalen om ændring af den pligtige afgangsalder. De lokale forhandlinger var meget præget af den betydelige usikkerhed om forsvarets kommende struktur og de mulige konsekvenser af de vedtagne besparelser. Det var lidt som at sejle ind i klippefyldt farvand i tæt tåge og uden radar. Usikkerheden var også stor på forsvarets side af forhandlingsbordet, så der kunne HOD ikke hente svar på spørgsmålene. Men det var klart, at der ikke var penge at forhandle om, så skulle der ske forbedringer på nogle områder, skulle pengene findes andre steder. Uheldigt med en toårig overenskomstperiode Hvis jeg tager udgangspunkt i bruttolisten over forsvarets krav over for HOD, blev resultatet således: Ingen begrænsning i form af tid og opgave (kontraktansatte officerer) Kravet blev afvist af HOD, idet det ville være det samme som at indføre overenskomstansættelse ad bagdøren. Lokalaftaler om funktion i højere stilling Forsvaret ønskede, at det personlige kvalifikationstillæg skulle indgå i beregning af betaling for at fungere i en højere stilling, ligesom det gør i den centrale aftale om funktion. Forsvaret udsendte, kort efter at det nye forsvarsforlig var indgået, et direktiv, hvor det blev beskrevet, at brugen af funktion i højere stilling skulle reduceres betydeligt. Dermed ville fordelene ved aftalen blive væsentligt reduceret set fra et officerssynspunkt. Dertil kom, at ved en overgang til de centrale regler skal der ske en forhandling med ledelsen om betalingen for at fungere i en højere stilling, før man påbegynder funktionen. Kan der ikke opnås enighed ved den forhandling, anvender man forskelsberegningen. Samlet set vurderede HOD det som opportunt at overgå til den centrale aftale for kommende beordringer. Ophør af bestemmelser vedrørende antal M322 Kravet bortfaldt under forhandlingerne. Militærtillæggets dækningsgrad Dette krav viste sig at være sammenfaldende med det se-

7 OK 13 nr. 03/ Deltagerne i HOD s formandsseminar i Svendborg fik en grundig orientering om OK 13. Foto: Johnny Wichmann Konsulent Steen Mikkelsen, HOD, orienterede om HOD s overenskomstfornyelse. nere krav om ændring af den økonomiske godtgørelse for merarbejde til 1:1. Bortfald af officerstillægget Forsvarets gennemgående ønske var færre centrale tillæg og mere lokal løndannelse, men på grund af den store usikkerhed om forsvarets fremtidige struktur bortfaldt kravet. Fast pulje til personlige kvalifikationstillæg Forsvaret ønskede, at HOD s særligt aftalte faste pulje til personlige kvalifikationstillæg bortfaldt, så der alene skulle være tale om råderummet. HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Bortfald af uddannelsestillæg Samme princip som for officerstillægget. Bortfald af fast kvalifikationstillæg M332 Samme princip som for officerstillægget. Tilkaldevagttillæg i hjemmeværnet Forsvaret havde erkendt, at der i en længere årrække var sket en fejlfortolkning vedrørende godtgørelsen for tilkaldevagt i Hjemmeværnskommandoens område. Inden for de øvrige niveau I-myndigheder var der aftaler om højere sats samt dobbelt sats i weekender og på helligdage. Denne kutyme sagde forsvaret op her i forbindelse med OK13. HOD fandt, at det ville være uheldigt med forskellige aftaler på området, hvorfor HOD havde en interesse i en harmonisering. Det lykkedes at finde en løsning, så der fortsat er ens honorering. Opsigelse af nuværende aftale for sprogofficerer Forsvaret ønskede en harmonisering af løn- og ansættelsesvilkårene for sprogofficerselever med vilkårene for reserveofficerselever, og HOD valgte at imødekomme forsvarets ønske for kommende sprogofficerselever. Bortfald af pilottillæg (ledere) Samme princip som for officerstillægget. Honorering af arbejdstid i forbindelse med tjenesterejser til INTOPS Forsvaret ønskede en aftale om et fast tillæg for merarbejde, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Merarbejde udbetales 1:1 Forsvaret ønskede bortfald af bestemmelsen om, at den økonomiske godtgørelse for merarbejde sker med 150 %, men HOD fandt ikke tiden moden til et sådant skridt, hvorfor kravet blev afvist. Opsigelse af aftalen vedrørende aflønning af chefpiloter Samme princip som for officerstillægget. Færre forhåndsaftaler (BRS) Samme princip som for officerstillægget. Forbehold for ændringer i Rammeaftale om nye lønsystemer Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt rammeaftalen blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Forbehold, Arbejdstidsaftale Det var et såkaldt forbeholdskrav, så der kunne udtages krav, såfremt den centrale arbejdstidsaftale blev ændret ved de centrale forhandlinger. Det skete imidlertid ikke. Som et modkrav fra HOD side under forhandlingerne blev det aftalt, at jægere og frømænd kommer ind på aftale om tillægsdannelse, hvilket betyder, at de får officerstillæg og mulighed for at forhandle personlige kvalifikationstillæg. Samlet set finder HOD, at OK13 fik en tilfredsstillende udgang, sådan som situationen var på tidspunktet. HOD finder dog, at det er uheldigt med en toårig overenskomstperiode, idet der ikke er meget, der tyder på, at den finansielle situation er væsentligt forbedret i Derfor forventer HOD endnu en smal overenskomst. Om arbejdsgiversidens ønske om mere til lokal forhandling og færre centralt aftalte tillæg også afspejles i kravene ved OK15, er det for tidligt at spå om. Fremtiden HOD ser to væsentlige udfordringer i tiden op til OK15 - udfordringer, som kan have afsmittende virkning på kravformuleringen til OK15. Den ene udfordring udgøres af ønsket om overgang til overenskomstansættelse, og den anden og måske største udgøres af den samlede HR-strategi i forsvaret. Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre vindmøller. HOD s opgave er nu at finde ud af, om der skal bygges læhegn, og om de vindmøller, der allerede eksisterer, er gode nok, eller om der skal udvikles nogle nye og mere tidssvarende.

8 8 nr. 03/2013 HR-strategi -rådgivning via nettet HR-driften i forsvaret er ændret fra den 1. maj. For chefer og medarbejdere er der sket en række ændringer i HR-rådgivningen Af redaktør Henning Lahrmann Fotos: Johnny Wichmann Den 1. maj 2013 trådte forsvarets nye HR-model i kraft. Det betyder, at den enkelte har fået et større ansvar for sin karriere, og ens chef får flere beføjelser på HR-området, oplyser Forsvarets Personeltjeneste (FPT) i en række orienteringer. For at støtte forsvarets nye HR-model har FPT oprettet to indgange til HR-rådgivning: HR-portalen: På forsvarets nye intranet finder man HRportalen, hvor både medarbejdere og chefer kan søge information om HR. HR-rådgivning: Fra 13. maj fik chefer og ledere mulighed for at kontakte HR-rådgivning med spørgsmål, som ikke kan besvares via portalen. HR-portal: Selvbetjening på nettet HR-portalen er medarbejdernes primære indgang til informationer om ens ansættelse i forsvaret. Portalen består af en række korte og enkle artikler om alt lige fra løn og kompetenceudvikling til barsel og arbejdsskade. Hver artikel indeholder links til elektroniske værktøjer, f.eks. blanketter eller ansøgningsskemaer og relaterede artikler. Fra forsiden af HR-portalen er der flere indgange til at finde den information, man leder efter. Har man som medarbejder f.eks. brug for at vide mere om reglerne for omsorgsdage, kan man vælge at bruge søgefeltet eller gå via navigationsstrukturen og klikke på Fravær, hvor man finder en artikel om emnet. Leder man efter et elektronisk ansøgningsskema, en blanket eller en formular, kan man enten vælge at skrive i søgefeltet eller klikke på værktøjer i den øverste menu. HR-portalen indeholder også nyttige informationer til chefer. Skal man f.eks. holde en sygefraværssamtale med en medarbejder, kan man gøre brug af værktøjerne på portalen og finde gode råd til, hvordan man holder samtalen. Vær med til at gøre portalen bedre HR-portalen bliver udbygget i takt med, at de nye procedurer på HR-området falder på plads. Det betyder bl.a., at man i løbet af 2013 vil kunne finde information om forsvarets nye bemandingssystem og se de seneste stillingsoversigter. Hvis der er informationer, man mangler på HR-portalen, kan man skrive til FPT via feedbackfunktionen, som man finder på forsiden samt på samtlige artikler. Kommandør Henrik Ryberg, som er chef for Personalestrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen (FKO), fortalte HOD s Formandsseminar i Svendborg den 14. maj om, hvad det egentlig er FKO vil med HR-strategien. Sådan finder man HR-portalen Fra forsiden af det nye intranet er der et link til HR-portalen i boksen HR nederst på siden. Man kan også benytte søgefeltet eller klikke på Viden om HR. Telefonkontakt til HR-rådgivningen Hvis man som chef har spørgsmål, som man ikke kan få besvaret via en søgning på portalen, kan man kontakte HRrådgivningen på tlf HR-rådgivningen kan f.eks. besvare spørgsmål om den nye bemandingsproces og rådgive i forhold ens øgede ansvar på HR-området. HR-rådgivningen kan kontaktes mandag til torsdag kl og fredag kl

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

OFFICERER. Danske. Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører. Dobbeltinterview med formandskandidaterne

OFFICERER. Danske. Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører. Dobbeltinterview med formandskandidaterne Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 02 / APRIL 2014 Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører Dobbeltinterview med formandskandidaterne Nye enheder skal trække officerer til Vestjylland Nr.

Læs mere

www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet

www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet www.hod.dk Officerernes Fagblad 02 Marts 2013 Højtat flyve Fokus på FAUK den militære anklagemyndighed Ophedet debat: Justitsmordet er fuldbyrdet 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE RISKS.

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion

OFFICERER. Danske. Hun lærer gidsler at overleve. Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 03 / JULI 2014 Hun lærer gidsler at overleve Repræsentantskabsmøde og Formandsseminar Lukning af Camp Bastion Nr. 3-2014 1 www.hod.dk ERFARING FRA MISSIONER I VBCIAFGHANISTAN

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 02 / APRIL 2015 Civil eller militær chef for FPS? Nr. www.hod.dk 2-2015 1 FORMANDEN HAR ORDET Det lyder næsten for godt til at være sandt men Formand, Niels Tønning niels@hod.dk Officerernes

Læs mere

OFFICERER. Danske. Der er råd til at bevare kulturen. Fremtidens forsvarsalliance ifølge Fogh. Helmand for sidste gang?

OFFICERER. Danske. Der er råd til at bevare kulturen. Fremtidens forsvarsalliance ifølge Fogh. Helmand for sidste gang? Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 01 / FEBRUAR 2014 Der er råd til at bevare kulturen Fremtidens forsvarsalliance ifølge Fogh Helmand for sidste gang? Nr. 1-2014 1 www.hod.dk GRIPEN NG THE SMART

Læs mere

OFFICERER. Danske. Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014. www.hod.

OFFICERER. Danske. Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014. www.hod. Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014 Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan Nr. 4-2014 1 www.hod.dk CAESAR AFGHANISTAN ERFARING FRA MISSIONER I

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011 Besøg vores hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/ Lederen Side 3 Debatindlæg: Ledelse udefra Side 4 Læserbrev: Lederen Brugerbetaling på jubilæum Side Side

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere