årgang 16 nummer 3 september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årgang 16 nummer 3 september 2003"

Transkript

1 årgang 16 nummer 3 september 2003

2 REDAKTION HovedCirklen Brøndby Møllevej Brøndby ISSN Tlf Fax OBS ny web adr. Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg Red.: Marianne Schirrmacher Layout og tryk: npc tryk a/s Deadline 2003: Nr november 2003 Næste nummer af HovedCirklen udkommer december Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. SKAL LIV DER REDDES OGSÅ LEVES Landsforeningens kontor Brøndby Møllevej Brøndby Girobank Tlf Fax Mandag-torsdag kl Fredag kl Direktør Svend-Erik Andreasen Tlf Hovedbestyrelsen Landsformand Niels-Anton Svendsen Tlf Næstformand Elmer S. Gade Tlf Bestyrrelsesmedlemmer Lisbeth Holmgard Tlf Bo German Thomsen Tlf Frede Schulz Tlf Ingemann Jensen Tlf Lonnie Malmberg Tlf Amtskredse Kbh. og Roskilde Formand Kristian Siversleth Mynstersvej 12, 3.th Frederiksbeg Tlf Værestedet VUBUF Bogensegade 4, kæld Kbh Ø Frederiksborg Amt Lisbeth Holmgaard Muldager Frederikssund Tlf Her finder du Hjerneskadeforeningen Vestsjællands Amt Leif Møller Søtoften Sorø Tlf Storstrøms Amt Arne Høegh Engvej 4, Bregninge 4892 Kettinge Tlf Mellem kl eller efter kl Mødested: Labyrinten Poul Martin Møllersvej Nykøbing F. Fyns Amt Formand Ingemann Jensen Voldtoftevej Glamsbjerg Tlf./Fax Amtskredsens kontoradresse: Birgit Jacobsen Hjerneskadeforeningen Rugårdsvej Odense NV Telefontid: Amtskredsens telefon er åben tirsdage kl Vejle Amt Niels Henry Andersen Kolding Landevej 78, Taulov, 7000 Fredericia Tlf Sønderjyllands Amt Se Vejle Amt Ringkøbing Amt Elmer S. Gade Griegsvej 12, Lind 7400 Herning Tlf. (arb.) Privat Ribe Amt Se Ringkøbing Amt Viborg Amt Niels - Jacop Vestergaard Gl. Aalborgvej 51, 2. tv Viborg Tlf Århus Amt Jette Sloth Jegstrupvænget Tranbjerg J Tlf Værestedet MarselisborgCentret Bygning 3 P.P. Ørumsgade Århus C Tlf Nordjyllands Amt Hanne Frandsen Løvstikkevej Aalborg Tlf Internetadresser Hjerneskadeforeningens hjemmeside: adresser: Hjerneskadeforeningen: Hovedtropperne: Rådgivning: Socialrådgiver V/Frida Holm Petersen Økonomisk og juridisk rådgivning Telefon Mandag (med åben rådgivning) kl Tirsdag og Torsdag (telefonrådgivning) kl Onsdag (telefonrådgivning) kl Redaktion af dette blad sluttede den Hoved Cirklen 3-03

3 INDHOLD Leder...3 Det sociale hjørne...4 Serviceloven Kære Hovedtropper se her...6 Juridisk/økonomisk vejleder...7 Hjerneskadeforeningen...7 Tidlig, intensiv, tværfaglig genoptræning...8 Det her er sket i virkeligheden...10 Hovedtropperne: Leder...12 Min historie...13 Succes...13 Så blev det bukkejagttid igen!...14 Michael Eldrup...14 Kursus: Vil du ha et bedre liv...15 Chile Chile Chile Chile...15 Brainstormere lagde til kaj i Haderslev...16 Information om Jobcenter Østdanmark...17 Livet går videre og hvad så???...18 Eksperimentariet...19 Ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet...20 De glemte Børn...22 Rigmor og Otto Pechardt s Fond...22 Samværdsuger med indhold...22 Nyt fra amtskredsene...23 Samværd er guld værd...bagsiden Hjerneskadeforeningen er en brugerorganisation for mennesker med erhvervet hjerneskade. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. De hyppigste årsager er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blod prop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop samt organiske opløsningsmidler. FREMTIDEN Af landsformand Niels-Anton Svendsen Det er svært at spå især om fremtiden som Storm P. udtrykte det. For de fleste af os hjerneskadede og deres familier - er tanken på fremtiden ofte mest præget af usikkerhed. Men fremtiden er også det, vi selv kan være med til at skabe! I 1995/96 deltog Aase Engberg og jeg i det arbejde, der førte til Sundhedsstyrelsens redegørelse. Aase og jeg var meget glade for, at det lykkedes at få landets øverste lægefaglige rådgivende organ til at lægge navn til vores forslag. Vi følte virkelig, at vi var med til at skabe en bedre fremtid for de der blev skadet og deres familier. Men ét er papir noget andet er realiteter! og der gik flere år før redegørelsens anbefalinger blev ført ud i livet. Inde i bladet kan du læse Aase s beretning, som er et godt bevis på, hvordan det kan lykkes at være med til at skabe fremtiden. Tænk, at Aase først er med til at stifte vores forening - dernæst sætter sig så godt ind i den faglige side og som prikken over i et bliver en nøgleperson i det østdanske center! Det giver nyt håb til de familier, der rammes af en traumatisk hjerneskade i dag. Siden 1998, hvor vi på Repræsentantskabsmødet drøftede en henvendelse fra HjerneSagen om en sammenlægning af de 2 foreninger, og hvor der var fuld tilslutning, er der rejst spørgsmål om, hvornår der skete noget. Som bekendt blev det ikke til noget i Derimod har det lokale samarbejde blomstret rundt om i landet. På HjerneSagens generalforsamling i år, valgte man ny landsformand. Det blev Lars Kaarsholm fra Ringkjøbing Amt. I den anledning har jeg på foreningens vegne sendt Lars Kaarsholm en lykønskning og samtidig givet udtryk for, at Hjerneskadeforeningen ser frem til, at det gode samarbejde, der er mellem vores 2 foreninger på lokalt plan, nu også kan komme til udfoldelse på landsplan. Et samarbejde jeg tror vil være med til at skabe en fremtid, hvor begge foreningers indsatsområder vil stå styrket og dermed bedre i stand til at påvirke fremtiden til gavn for vores medlemmer. Brainstorm, som du også kan læse om inde i bladet, er et andet eksempel, hvor vi skaber fremtiden. I 1996 fik vi midler til et sejl-projektet ARMADAEN. Den sidste aften opfordrede deltagerne til, at foreningen skulle prøve at få sin egen sejlbåd. I 2000 lykkedes det igen at få midler. Det blev til projekt Brainstorm! Siden har der været sejllads hver sommer, og i år har der været venteliste! Hjerneskadeforeningen har nu kontakt med flere store fonde, der virker positive. Vi kender ikke resultatet på nuværende tidspunkt, men jeg vover at spå: inden for et par år, har vi fået det Maritime Aktivitets- og Værested, som vi sad og drømte om under stjernerne i havnen på Hven i 1996! Jo - fremtiden tegner lyst! LEDER Niels-Anton Hoved Cirklen

4 DET SOCIAL I sidste nummer af Hovedcirklen skrev Irene Skovhus og undertegnede om den nye pensionslov. I artiklen nævnte vi, at alle handicapkompenserende ydelser, som kan søges, når man har fået tilkendt førtidspension efter den nye pensionslov nu er samlet i Lov om Social Service. I kapitel 15 i Lov om Social Service 84 står der følgende: Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Støtte til nødvendige merudgifter i henhold til Lov om Social Service 84 kan søges af borgere som er inden for ovennævnte aldersgruppe. Både borgere som er på arbejdsmarkedet og borgere som har fået tilkendt førtidspension efter den Nye pensionslov kan søge om handicapkompenserende ydelser. Borgere som er berettiget til førtidspension tilkendt efter de før 1. Januar 2003 gældende regler, er ikke berettigede til ydelsen, medmindre de har en bevilget personlig hjælpeordning i henhold til Lov om Social Service 77. For at landets kommuner fremover behandler borgernes ansøgninger mere ensartet, har folketinget ved lov udfærdiget en metode, som hedder Funktionsevnemetoden. Denne metode skal kommunerne anvende, når der søges om hjælp efter 84 i Serviceloven. Socialministeriet har afsat midler til blandt andet undervisning af repræsentanter for de frivillige organisationer. Ved denne undervisning, som Hjerneskadeforeningen har deltaget i, er alle deltagere blevet opfordret til informere medlemmer og andre om metoden. Der lægges vægt på at metoden giver borgerne en ligeværdig behandling. Borgerne opfordres til at tage godt imod metoden og ikke blive skræmte af for eksempel samtaleskemaerne. Virker samtaleskemaerne uoverskuelige på borgeren, er det en god ide at tage en bisidder med til mødet med sagsbehandleren. Sender kommunen et samtaleskemaet ud til borgeren før samtalen, så udfyld skemaet, så godt som muligt (er der problemer med at overskue skemaet, så bed en pårørende eller bekendt om at hjælpe). Når skemaet er udfyldt, kan skemaet enten sendes retur til kommunen, eller skemaet kan tages med til samtalen med sagsbehandleren. Ved at bruge samtaleskemaet forberedes borgeren til en ligeværdig samtale med sagsbehandleren. Når borgerne søger om støtte efter andre paragraffer, må kommunerne gerne gøre anvendelse af Funktionsevne metoden, men de skal ikke. Et eksempel på en ansøgning, er: En borger, som er tilkendt førtidspension efter de før 1. Januar gældende regler eller en borger som er på folkepension, søger om økonomisk støtte til f.eks. nye briller efter pensionslovens 17. Ved denne ansøgning opfordres borgerne til, at foreslå sagsbehandleren at bruge Funktionsevnemetoden ved sagsbehandlingen. Sagsbehandlerne er i henhold til loven kun forpligtigede til at bruge Funktionsevnemetoden i henhold til Lov om Social Service 84, men sagsbehandleren må bruge metoden ved alle ansøgninger, hvis hun/han vil. I det næste afsnit har undertegnede taget udpluk af Socialministeriets skrivelse af 24. januar 2003, for hermed at give læserne Socialministeriets formuleringer vedrørende: FUNKTIONSEVNEMETODEN Funktionsevnemetodens opståen Folketinget vedtog ved lov nr. 285 af 25. april 2001 lov om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreformen), at der skulle udvikles en metode for ensartet sagsbehandling ved tildeling af handicapkompenserende ydelser efter serviceloven. Materialet om den udviklede metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne (Funktionsevnemetoden) foreligger nu. Der henvises til Socialministeriets bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, bekendtgørelse nr af 11. december 2002, hvori der er fastsat krav til, hvordan den kommunale sagsbehandling skal gennemføres efter en fælles metode. Formålet Formålet med Funktionsevnemetoden er at sikre, at der foretages en helhedsvurdering ved afgørelser om handicapkompenserende ydelser. Samtidig sikres det, at der er ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen, og at der er det fornødne dokumentationsgrundlag for vurderingen af borgerens funktionsevne og dermed den afgørelse, som kommunen eller amtskommunen træffer. Undervisning Der er afsat midler til at gennemføre en uddannelsesindsats over for blandt andet de kommunale sagsbehandlere, således at sagsbehandlerne vil være i stand til at håndtere metoden. Målet med uddannelsesindsatsen er, at sagsbehandlerne lærer at anvende funktionsevnemetoden i det daglige arbejde. Til denne brug er der udviklet en række redskaber. Funktionsevnemetodens redskaber består af: Følgebrev; der kan sendes til borgerne, når en sag med vurdering af funktionsevnen startes. Samtaleskema, der giver grundlag for at analysere og vurdere funktionsevnen med udgangspunkt i 4 Hoved Cirklen 3-03

5 E HJØRNE borgerens normale livssituationer og hverdagsaktiviteter. Aftaleskema, hvis sider kan fungere som journal. Det rummer beskrivelser af borgerens behov, aftaler mellem sagsbehandler og borgeren samt hele sagens forløb. Opslagsbogen: Focusområder. Om nedsat funktionsevne og kompensationsmuligheder, hvor sagsbehandleren kan finde uddybende viden om forskellige typer af nedsat funktionsevne og eksempler på relevante kompensationsmuligheder. Håndbogen: Funktionsevnemetoden. Håndbogen giver en vejledning i brug af funktionsevnemetoden og indeholder de øvrige redskaber. Håndbogen indeholder desuden en skabelon for en lokal ydelsesoversigt, som kommunen og amtskommunen kan bruge til at udarbejde en oversigt over deres handicapkompenserende tilbud. Oversigten kan bruges af medarbejderne til at få overblik over kommunernes eller amtskommunens ydelser, hvilket kan styrke en koordineret og helhedsorienteret indsats. Der er desuden udformet en kort pjece til borgerne om funktionsevnemetoden og dens anvendelse og en pjece om implementering til ledere og politikere. Funktionsevnemetoden trådte i kraft den Er der uddybende eller afklarende spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig i min telefontid. Serviceloven 138 Optræning af børn med hjerneskade i hjemmet (Kommunerne Ejby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gram, Gørlev, Helle, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Hvalsø, Hørning, Karlebo, Kerteminde, Korsør, Lemvig, Odense, Ry, Rønde, Trundholm, Ølgod, Århus) 4. Socialministeren har godkendt en forsøgsordning for kommunerne nævnt i stk. 3, hvorefter kommunerne har mulighed for i en forsøgsperiode at give støtte til forældre, der giver deres barn med hjerneskade en intensiv optræning i hjemmet. Personkredsen omfatter forældre, der har børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på grund af en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Stk. 2. Forsøgsgodkendelsen indebærer, at kommunerne kan fravige bestemmelserne om, at der ikke kan ydes hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med et genoptræningsprogram, som forældrene gennemfører. Dette medfører fravigelse af bestemmelserne om merudgifter i forbindelse med forsørgelsen efter servicelovens 28 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 29 samt bestemmelserne om hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens 97 og 98. Stk. 3. Forsøgsgodkendelsen gælder for Hvalsø Kommune fra 31. oktober 2002 til 31. december 2004, for Kerteminde Kommune og Gram Kommune fra 25. november 2002 til 31. december 2004, for Gentofte Kommune fra 1. december 2002 til 30. juni 2004, for Odense Kommune og Trundholm Kommune fra 6. december 2002 til 31. december 2004, for Herning Kommune fra 13. december 2002 til 31. december 2004, for Helle Kommune, Århus Kommune, Ry Kommune og Rønde Kommune fra 1. januar 2003 til 31. december 2004, for Hørning Kommune fra 1. januar 2003 til 31. december 2003, for Lemvig Kommune og Hillerød Kommune fra 19. februar 2003 til 31. december 2004, for Hjørring Kommune fra 26. februar 2003 til 31. december 2004, for Ejby Kommune fra 14. marts 2003 til 31. december 2004, for Korsør Kommune fra 21. marts 2003 til 31. december 2004, for Gørlev Kommune fra 26. marts 2003 til 31. december 2004, for Gladsaxe Kommune fra 11. april 2003 til 30. april 2004, for Helsingør Kommune fra 5. maj 2003 til 31. december 2004, for Ølgod Kommune fra 5. maj 2003 til 31. maj 2004, for Glostrup Kommune fra 1. juni 2003 til 31. december 2004 og for Karlebo Kommune fra 13. maj 2003 til 31. december V/ socialrådgiver Frida Holm Petersen Hoved Cirklen

6 Kære Hovedtropper se her NYT : Telefonrådgivning - Hjælp til selvhjælp - Og hvor intet problem, du ringer med, er for lille, for stort eller for mærkeligt. Du kender sikkert dette : af og til at ha brug for én at tale med, én at læsse af til og én at få råd af - i al fortrolighed! Som opfølgning på kurset på Slette Strand etablerer foreningen endnu en telefon rådgivnings-service, denne gang med en psykoterapeut i den anden ende af røret! Var du med på kurset på Slette Strand? Så husker du også Ingrid Ann Watson! Nu får du lejligheden til at møde hende igen - i telefonen! Derudover synes foreningen, at hvis du er én af de unge, som ikke havde mulighed for at delta i dette meget succesfulde arrangement på slette strand, så skal du selvfølgelig også ha mulighed for at møde Ingrid Ann Watson i telefonen. Derfor kan du - uanset om du var med på kurset eller ej - ringe i al fortrolighed til Ingrid Ann Watson på telefon , fra den 1. oktober 2003, foreløbig hver tirsdag mellem kl og 22.00, og foreløbig frem til årets udgang og få gratis rådgivning i telefonen. Ingrid Ann Watson vil som sagt være til rådighed, hvis du har brug for én at tale med, én at læsse af til, én som ikke er familie, én som samtidig er professionel og derfor kan række gode brugbare redskaber videre,»hjælp til selvhjælp«og én som forstår hvad der tales om. Ingrid Ann Watson er 45 år, har 2 børn : junior på 23 år, som er 15% handicappet og mini på 5 år. hendes afdøde mor var hjerneskadet de sidste 8 år af sit liv - pga. en blodprop. Ingrid Ann Watson har endvidere været handicaphjælper for en ung hjerneskadet kvinde. Ingrid Ann Watson har de sidste mange år haft en psykologisk klinik i hørsholm. Hun er : Psykoterapeut, Samlivs og seksualrådgiver med speciale i kønnenes kommunikation -og mangel på samme Sjælesørger Mediator/mægler. Brevkasseredaktør på samt og Medforfatter på bogen: Ravnemor og i gang med bog nr 2. En meget brugt foredragsholder og er daglig leder af Derudover holder hun kurser i konflikthåndtering, emotionel lønforhandling og stressløsning og har bla. afholdt kurser og foredrag for Rigspolitiet, SAS, Rotary, fagforeninger, Advokatforeningen mfl. Og husk nu endnu engang, at intet problem du ringer med, er for lille, for stort eller for mærkeligt. Men husk også at være venlig at overholde telefontiden, der som sagt er tirsdage mellem kl og NB! PAR-TERAPI. Da Ingrid Ann Watson gennem årene har specialiseret sig i parforhold, med samtalen som omdrejningspunkt, realistiske/urealistiske forventninger, nye måder at glædes på, vrede/svigt og strukturen samt mediation i parforholdet - konflikthåndtering, vil telefonrådgivning for alle foreningens medlemmer være relevant. Derfor arbejder foreningen p.t på at skaffe økonomiske midler, så telefonrådgivning kan tilbydes alle foreningens medlemmer. 6 Hoved Cirklen 3-03

7 Juridisk/økonomisk vejleder ordning for unge hjerneskadede Lions Club Brøndby har doneret kr til Hjerneskadeforeningen til brug for etablering af en sådan vejleder ordning. Beløbet er tilvejebragt ved, at fodboldspillere fra de to superliga klubber Brøndby IF og FCK hver malede 6 billeder, som derpå blev solgt efter en aktion på internettet. Det var på forhånd bestemt, at beløbet skulle gå til unge hjerneskadede. Hjerneskadeforeningen modtog beløbet søndag den 31. august 2003 på Hermosagård i Brøndby, hvor borgmester Kjeld Rasmussen og Niels Erik Kjær, præsident for Lions Club Brøndby overrakte pengene til foreningens direktør Svend-Erik Andreasen. Hjerneskadeforeningen modtager med glæde alle gaver- store som små Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde. I forbindelse med gaver af en vis størrelse, kan beløbet trækkes fra på selvangivelsen. Overstiger det samlede årlige gavebeløb 500 kroner, kan man trække den sum, der ligger over 500 kroner fra på selvangivelsen. Der er dog en øvre grænse på kroner. Gem kvitteringen som dokumentation overfor skattevæsnet. Eksempler: Ved indbetaling af en gave på 500 kroner kan man intet trække fra på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner kan man fratrække 500 kroner på selvangivelsen. Ved indbetaling på kroner eller mere, kan man fratrække i alt kroner på selvangivelsen. Hjerneskadeforeningens girokonto er: Mærk venligst med gave Hoved Cirklen

8 Tidlig, intensiv, tværfaglig genoptræn Af Aase Engberg I forrige nummer af Hovedcirklen kunne man læse om, hvordan det gik til, at drømmen om en tidssvarende indsats på genoptræningsområdet efter svær hjerneskade gik i opfyldelse. Baggrund og principper for genoptræningen og dokumenteringen heraf var i forvejen blevet nedskrevet i en rapport, der var udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle faggrupper. Vi vidste således fra starten temmelig nøjagtigt hvordan vi ville gå frem. I det følgende vil jeg beskrive den strategi og de metoder, vi anvender i traumeafsnittet Klinik for Neurorehabilitering på Hvidovre Hospital. Som jeg nævnte sidst var Therapiezentrum Burgau en vigtig inspirationskilde for os. Med det formål at sikre, at alle kommende medarbejdere i traumeafsnittet kendte de metoder, vi tænkte at anvende, havde uddannelsesafdelingen på Hvidovre Hospital tilrettelagt et 4 uger varende introduktions-kursus fælles for alle faggrupper. Her underviste bl.a. terapeuter fra Burgau, men der var også danske undervisere, der skulle hjælpe os med at forberede modtagelsen af de ret nyskadede og ofte bevidsthedssvækkede patienter, vi har til opgave at hjælpe og forsøge at genoptræne. Hvidovre Hospitals ledelse og uddannelsesafdelingen fortjener stor ros for denne indsats, det samme gælder teknisk afdeling på grund af den fine indretning af traumeafsnittet, som blev gennemført i samarbejde med repræsentanter for de fremtidige medarbejderkategorier. Udover det faglige udbytte var det også en god lejlighed for medarbejderne til at stifte bekendtskab med hinanden. Staben bestod fra starten af læger, neuropsykologer, plejepersonale, fysio-og ergoterapeuter, talepædagoger, socialrådgivere, sekretærer og portører. Senere ansattes også en socialpædagog med den opgave at hjælpe patienterne med at få noget ud af deres fritid. På indvielsesdagen i oktober 2000 kunne hospitalets og afdelingens ledelse med stolthed og glæde vise en nyindrettet afdeling med 20 enestuer frem for de indbudte gæster, herunder direktør Erik Juhl og Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard fra H:S samt den daværende Sundhedsborgmester Peter Martinussen fra Københavns Kommune. Fra Hjerneskadeforeningen mødte formanden Niels Anton Svendsen, direktør Kim Brinkløv og sekretær Marianne Schirrmacher. Traumeafsnittet blev startet op i 2 omgange, idet der først blev åbnet 7 senge for voksne og 3 for børn. 3 måneder senere åbnedes de resterende senge, efter at der på ny var afholdt et 4 ugers introduktionskursus for de nye medarbejdere. Hospitalet havde ønsket at kunne åbne dobbelt så mange senge og således modtage ikke alene kranietraumepatienter, men også patienter med andre former for pludselig nyopstået hjerneskade, f.eks. genoplivede hjertestop patienter og patienter med følger efter meningitis eller den særlige form for hjerneblødning, subarachnoidalblødning, som fortrinsvis rammer yngre mennesker. Men i første omgang gik de østdanske amter kun med til at centralisere behandlingen af de kranietraumeramte. Visitationsreglerne påbyder, at vi kun modtager patienter med bopæl øst for Storebælt, kun nyskadede patienter og blandt disse kun de sværest ramte: Jo dårligere, des højere prioriteret bliver patienterne, og jo før de kan komme til os fra de neurokirurgiske afdelinger, des bedre; gennemsnitligt får vi patienterne 16 dage efter, at de er kommet til skade. Der er således ingen nyskadede, der bliver udelukket, fordi de ikke havde vist tegn på bedring, alle får en chance, hvis blot de kan trække vejret selv. På grund af dette krævende klientel af patienter er personalenormeringen en del større end sædvanligt for rehabiliteringsafdelinger, om end noget mindre end vi havde ønsket. Patientens første tid i traumeafsnittet Og hvordan ser hverdagen så ud i traumeafsnittet på Hvidovre Hospital, set i patienters og pårørendes perspektiv? Ja, lad os i tankerne følge en patient fra indlæggelse via genoptræning til udskrivelse. Patienten ankommer fra neurokirurgisk afdeling om formiddagen. Kort efter kommer som regel de nærmeste pårørende, så de kan følge forløbet fra starten. Patientens tilstand bedømmes med det samme af det team af læge, plejepersonale og terapeuter, der skal arbejde sammen om netop denne patient. Lægen foretager en almen og neurologisk undersøgelse, og danner sig sammen med de øvrige medlemmer af det tværfaglige team et indtryk af patientens bevidsthedsniveau og øvrige tilstand, herunder de læsioner, der er udover kranietraumet hos over halvdelen af patienterne, typisk brud på bækkenet, arme eller ben. Ofte trækker patienten vejret gennem en såkaldt trachealkanyle og har slanger til ilt- og fødetilførsel, intravenøs væsketilførsel og urinkateter. Det er således ofte patienter, der endnu ikke er helt ude af intensiv-stadiet, behandlingsmæssigt set. Det er de færreste patienter, vi kan få en fornuftig samtale med fra starten, det tillader deres bevidsthedsniveu som regel ikke. I mange tilfælde har vi overhovedet 8 Hoved Cirklen 3-03

9 ing efter meget svær hjerneskade. ingen meningsfuld kontakt med patienten på det tidspunkt. Umiddelbart efter denne undersøgelse holder teamet indlæggelsesmøde med de nærmeste pårørende. Vi præsenterer os som det team, der hovedsagelig skal tage os af behandling og genoptræning af denne patient og fortæller, hvad vi ved og har iagttaget om tilstanden. Vi spørger de pårørende om, hvordan patienten tidligere var som person, familieog vennekreds, evt. arbejde/uddannelse og fritidsinteresser, hvad patienten kan lide og ikke lide at spise og drikke. Vi opfordrer de pårørende til at tage billeder m.v. med til at hænge op på stuen, så patienten kan vågne op til noget, han måske genkender og er fortrolig med. Herefter fortæller vi hver især, hvordan vi vil gribe behandling og genoptræning an. Vi aftaler med de pårørende, hvordan besøg skal foregå, så patienten bibeholder tæt kontakt med de pårørende, men ikke trættes for meget af talrige besøgende på én gang. Vi fortæller også de pårørende, at de er velkomne til at være med til træningen i det omfang, der er mulighed derfor, også med det formål, at de pårørende bliver fortrolige med patientens tilstand og måde at fungere på og bliver bedre i stand til at omgås patienten på de nye betingelser. Vi spørger om samtykke til, at vi kan videofilme patienten for bl.a. at kunne dokumentere de fremskridt, der som regel sker. Dette ca. en time varende møde med de pårørende er et afgørende afsæt for det videre samarbejde omkring patienten. Efter dette ved behandlere og pårørende meget om, hvor de har hinanden, og en vis fortrolighed er allerede etableret. Sidste punkt på mødet er fastsættelse af datoen for næste teammøde, som arrangeres af teamkoordinatoren og som regel afholdes ca. 4 uger senere og gentages med ca. 4 ugers interval. Så snart patienter er i stand til at deltage, er han selvfølgelig med til møderne. (jeg skriver "han" om patienten, dels fordi der er flest mænd, og dels fordi det ser ejendommeligt ud hver gang at skrive han/hun). Kort efter indlæggelsesmødet taler neuropsykologen yderligere med de pårørende for at hjælpe dem til bedre at forstå, hvorfor deres skadede familiemedlem nu fremtræder helt anderledes end før skaden, og hjælpe dem med at komme videre med deres eget liv. Psykologerne holder også med regelmæssige mellemrum møder, hvor de pårørende kommer sammen og kan tale med ligestillede, såfremt de ønsker det. Ved indgangen til Traumeafsnittet har Hjerneskadeforeningen en permanent stand, som er bemandet en gang om ugen, så patienter og pårørende har let adgang til kontakt med Hjerneskadeforeningen. Lægen lægger på indlæggelsesdagen en fast plan for hyppigheden af observation af bevidstheds niveau, vejrtrækning, temperatur, blodtryk og puls samt tager stilling til yderligere undersøgelser, blodprøver og medicin. Er patienten urolig og sengeflygtig, observeres han fra behandlerrummet via videoskærm Vi kan også fra behandlerrummet følge med i, om patienten får tilstrækkelig ilt. En plan for, hvordan patientens hverdag herefter vil forme sig, hænges op på stuen både af hensyn til det tværfaglige samarbejde og som oplysning til de pårørende. For disse svært skadede patienter er der i de første dage på neurokirurgisk afdeling en dødelighed på omkring 50%. Men selv om patienterne når frem til os i live, er der enkelte, der er så svært skadede, at de dør hos os. I det hele taget er de første uger, patienterne er hos os, ofte en stor udfordring for alle parter, fordi der kan opstå forskellige komplikationer, som kræver en hurtig og kvalificeret indsats, men som det i øvrigt vil føre for vidt at komme nærmere ind på her. Imidlertid er det af denne grund vigtigt, at afdelingen er placeret på et akuthospital med døgnvagt på stedet af de nødvendige personalegrupper og med mulighed for hjælp fra intensivafdeling, ortopædkirurgisk afdeling med flere. Genoptræningsforløbet Plejepersonale og terapeuter enes om, hvordan patienten skal lejres og forflyttes for at forebygge udvikling af fejlstillinger i leddene, de såkaldte kontrakturer, en med rette frygtet komplikation, som der ikke sjældent er tilløb til allerede når patienterne kommer til os. Den skyldes, at der efter skaden er ubalance mellem musklerne på bøje- og strækkesiden af arme og ben. Hvad kan det nytte, at patienten har kræfter til at stå, hvis han kun kan stå på ydersiden af forfødderne, fordi han ikke kan bøje helt i anklerne? Eller hvordan skal han kunne klare personlig hygiejne, hvis armene er fastlåst med bøjede led, så han simpelthen ikke kan nå? En af de store gevinster ved den centraliserede og specialiserede genoptræning af disse patienter er netop, at man fra starten er opmærksom på kontrakturproblemet, så det ikke bliver mere forsinkende for den øvrige genoptræning end højst nødvendigt. En anden ting, vi er meget opmærksomme på, er vægten. Hos de svært skadede patienter er stofskiftet af delvis ukendte grunde forhøjet i den første tid, så der skal ekstra mange kalorier til, for Hoved Cir klen

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 2 Juni 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR. 2 20. ÅRGANG APRIL 2013. Håbet er vigtigst. Hjernesagen med nyt udseende hvorfor nu det? TEMA DEN SVÆRE KÆRLIGHED

NR. 2 20. ÅRGANG APRIL 2013. Håbet er vigtigst. Hjernesagen med nyt udseende hvorfor nu det? TEMA DEN SVÆRE KÆRLIGHED NR. 2 20. ÅRGANG APRIL 2013 Håbet er vigtigst Hjernesagen med nyt udseende hvorfor nu det? TEMA DEN SVÆRE KÆRLIGHED 2 Hjernesagen nr. 2 2013 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER: Ring og hør nærmere

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere