Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning"

Transkript

1 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

2 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park Aarhus N vfl.dk IDE Eva Gleerup og Claus Quiding REDAKTION Eva Gleerup TEKST Claus Quiding, Q-munikation ANALYSE Camilla K. Damgaard, NIRAS Bjarne Madsen, Center for Regional- og Turismeforskning Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug DESIGN & LAYOUT Marianne Kalriis FOTO David Bering/Montgomery TRYK Zeuner Grafisk november 2014 Læs mere på deltidslandmand.dk

3 Jagten på det gode liv på landet Ingen af de ni 3 deltidslandmænd har indtjening som vigtigste motivation for at drive landbrug. Værdi, samfundsværdi, økonomisk værdi, værdifulde fællesskaber, værdifuld natur, personlig værdi og familieværdier. Vi kan værdisætte mangt og meget, og det er også, hvad vi har forsøgt i dette projekt. Vi har valgt at formidle vores resultater via blandt andet dette magasin, som du sidder med i hånden. Et magasin, som vi har valgt at døbe VÆRDI. Baggrunden er en økonomisk analyse, som Videncentret for Landbrug har fået udarbejdet i samarbejde med NIRAS og Center for Regional- og Turismeforskning. Den belyser, hvor stor en samfundsøkonomisk gevinst deltidslandmændene er. Resultatet har været bemærkelsesværdigt. Hele 25 milliarder kroner er produktionsværdien af de danske deltidslandmænd. Det er værd at bemærke, at denne kæmpe gevinst for det danske samfund er genereret af mennesker, som har et arbejde ved siden af, hvor de jo også bidrager til den danske statskasse og det danske samfund. Deltidssegmentet er kendetegnet ved at være utrolig forskelligartet. Gennem magasinet bliver du introduceret til ni forskellige deltidslandbrug og til de mennesker, som driver dem. Vi kommer vidt omkring i det store spænd, der findes blandt deltidslandmænd, lige fra naturplejeren med 16 ha til planteavleren med over 70 ha, for vi vil gerne vise så mange forskellige sider af deltidslandbruget som muligt. Det interessante er, at på trods af den store økonomiske værdi, som deltidssegmentet genererer, så er der ingen af de ni deltidslandmænd, som driver landbrug for pengenes skyld. Alle nævner andre værdier som det afgørende for, at de bruger næsten al deres fritid på at drive landbrug. Glæden ved at udføre godt landmandskab, friheden ved at bo på landet med højt til loftet, naturoplevelserne lige uden for vinduet og sidst men ikke mindst muligheden for at skabe en familie på landet. Familien er et kernepunkt for deltidslandmændene og det er her, den afgørende værdi spiller den væsentligste rolle. Jagten på det gode liv på landet. Jeg håber, at du vil nyde turen gennem magasinet og hilse på et meget lille udpluk af de deltidslandmænd, som beriger vores land. God læselyst. Eva Gleerup Projektleder Akademiet

4 4 INDHOLD I dette magasin kan du få indsigt i, hvad deltidslandmænd tænker om økonomi, livskvalitet og livet på landet samtidig tager vi dig med igennem en analyse af deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betydning for Danmark deltidslandbrug i DK Værdi af primærproduktion 14,5 mia. kr. LIVET PÅ LANDET Analyse Analyse af danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning. Konklusioner på interviews med de ni deltidslandmænd i forhold til livsværdier. Analyse af danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning.

5 Mød deltidslandmændene Hos Claus og Pernille er der ikke brug for at skabe kvalitetstid. Den kommer helt af sig selv, når man bor midt i naturen. Torben er ikke den, der sætter sig i sofaen efter endt arbejde i Varde Kommune. Sammen med hustruen Eva leverer han lam, æg og grøntsager til gourmetrestauranter. Og driver gårdbutik. Meldingen fra børnene i familien Thomasen er klar: Opvæksten på landet har givet værdi og vil præge deres valg i voksenlivet. Flemming har maskiner til det hele. Så er han sikker på altid at kunne komme i marken til rette tid. Og så er det blevet en hobby at købe maskinerne billigt hjem. Et sted i Midtjylland, hvor der er langt til nærmeste nabo og bakketop, går Torben rundt på sine jorder og skaber sin egen verden til gavn for naturen, de vilde dyr og sig selv. I en helt unik natur tæt på København driver Martin og Estella hestepension på Orehøjgård. Deres mål er at skabe værdi for de mennesker, som har deres heste opstaldet på gården. Peter har i ti år drevet gården med sin far, men overtog i år det hele efter et generationsskifte. Peter har lavet en aftale med sin arbejdsplads om, at han kun arbejder tre dage om ugen. Niels og Helles køer er naturplejere i Mols Bjerge. Parret ejer 72 ha af bjergene, og de er 3. generation på ejendommen, der ligger med smuk udsigt over Ebeltoft Vig. Langsommelig proces har skabt hurtig succes for ægteparret Gitte og Casper. I dag brygger de øl, der koster 250 $ på restauranter på Manhattan

6 6 ANALYSE Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Der er ca deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets primærproduktion samt direkte forward-effekter i forarbejdende led androg ca. 14,5 mia. kr. i Tilføjes hertil de afledte effekter på andre erhverv via en input/output-model for dansk økonomi, opnås en produktionsværdi på næsten 25 mia. kr. Produktionsværdiens effekt på bruttoværditilvæksten i dansk økonomi kan opgøres til 4,2 mia. kr. i direkte effekter, mens de totale effekter, hvor også den afledte værditilvækst i tilknyttede erhverv medregnes, udgør 8,2 mia. kr. Derved udgør deltidssegmentets bruttoværditilvækst ca. 0,6 pct. af den samlede bruttoværditilvækst i dansk økonomi. Det vurderes samtidig at være en god indikator for andelen af bruttonationalproduktet. Deltidssegmentets produktionsværdi Data for de direkte effekter, dvs. den produktion, som udføres af deltidslandmændene, er indsamlet af Videnscentret for Landbrug på baggrund af data fra Økonomidatabasen. Da de nyeste input-output relationer i nationalregnskab er fra 2009 og dermed tager udgangspunkt i den på dette tidspunkt gældende sammenhæng mellem produktion og beskæftigelse, er der også indsamlet og anvendt data for deltidslandbrug for KENDETEGN FOR DELTIDSSEGMENTET SAMLET VÆRDI 25 mia kr. Fællesnævneren for motiverne til at være deltidslandmand er det gode liv på landet. Andelen af planteavlere er relativt stor ca. halvdelen af omsætningen i deltidssegmentet. Strukturudviklingen i deltidssegmentet går mod lidt færre, men lidt større bedrifter. Geografisk udgør deltidssegmentet typisk mellem 60 og 80 pct. af landbrugene i samtlige landsdele. Deltidslandbruget er en integreret og meget betydningsfuld del af befolkningen i landdistrikterne og bidrager blandt andet til at opretholde institutioner, handel, turisme, naturpleje og anden aktivitet i landdistrikterne. Effekt på beskæftigelsen Den direkte produktion i deltidssegmentet samt forwardleddet har en effekt på beskæftigelsen, som kan opgøres til ca fuldtidsbeskæftigede. Tilføjes beskæftigelsen i tilknyttede erhverv, opnås en effekt på ca fuldtidsbeskæftigede. Direkte effekter Totale effekter Produktionsværdi 14,5 mia. kr. 24,8 mia. kr. Antal fuldtidsbeskæftigede personer personer Bruttoværditilvækst 4,2 mia. kr. 8,2 mia. kr. De nyeste input/output-relationer i nationalregnskabet er fra 2009, som var kendetegnet af relativt lave produktpriser og derfor en relativt lav produktionsværdi. Værdien af produktionen og værditilvæksten ville derfor være højere i et normalår. Effekt på samfundsøkonomien Det ses, at den totale produktionsværdi på ca. 25 mia. kr. genererer en samlet effekt på bruttoværditilvæksten på ca. 8,2 mia. kr. Endvidere ses, at deltidslandbruget og de direkte forward-effekter med en produktionsværdi på ca. 14,5 mia. kr. genererer en bruttoværditilvækst på ca. 4,2 mia. kr.

7 ANALYSE 7 Fordeling af omsætning på deltidsog heltidslandbrug Tyngde og potentiale Rapportens formål er at belyse deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betydning af hensyn til landmænds, rådgiveres og det politiske systems bevidsthed om deltidssegmentets samfundsmæssige tyngde og potentiale såvel økonomisk som i landdistriktsudviklingen. Bevidstheden om segmentets betydning i samfundet kan inspirere deltidslandmanden til udvikling på bedrifterne og i landdistrikterne. Som en del af rapporten gives en karakteristik af deltidssegmentet, herunder udviklingen i antallet af deltidslandmænd, og hvad de producerer. Rapporten kan endvidere danne baggrund for anbefalinger om, hvordan vilkårene for deltidslandmændene kan understøttes og forbedres, ligesom fremme af udvikling og forbedring af vilkår kan styrke både den enkelte deltidslandmands økonomi og samfundsøkonomien som helhed. Ens og vidt forskellige De på samme tid ensartede og forskellige motiver illustrerer dynamikken i deltidslandbruget. Nogle deltidslandbrug fungerer på stort set samme vilkår og har samme økonomiske målsætninger som heltidslandbrug. Andre deltidsbrug kan have en anden motivation og andre målsætninger for udvikling af deres landbrugsvirksomheder. På sidstnævnte er landbruget kun sekundært, og deltidslandmænd stiller undertiden lavere krav til udbytte og effektivitet. 28% 4% 3% 9% 5% DELTIDS LANDBRUG Planteavl Kvæg Svin 50% 33% 14% Blandet produktion 2% 2% HELTIDS LANDBRUG Mange deltidslandbrug har ofte en blandet produktion, men den dominerende driftsgren blandt deltidslandmænd er planteavl, jf. figuren ovenfor, der viser sammensætningen af deltids- og heltidslandbrugenes omsætning opdelt på aktiviteter. Bruttoudbyttet udgør således samlet set ca. 50 pct. Planteavl er i forhold til animalsk produktion velegnet som deltidsbeskæftigelse sammen med lønmodtagerarbejde, da det indebærer en mindre arbejdstung produktion, der ikke kræver dagligt arbejde bortset fra få tidspunkter på året. Herudover er andelen af bruttoudbyttet højt for kategorien andre husdyr, som primært dækker over fjerkræ, får og mink. Fjerkræ består af slagtekyllinger og ægproduktion, og denne produktion dækker op imod 80 pct. af bruttoudbyttet i kategorien andre husdyr. Den tredje største produktionsform i deltidssegmentet er kvæg, som udgør knap 10 pct. Det dækker primært over kødkvæg. Resten af omsætningen fordeler sig med 3-5 pct. på svin, maskinstation og andre landbrugsindtægter. Fordelingen adskiller sig markant fra heltidsbrug, hvor planteavl kun udgør ca. en fjerdedel, mens animalsk produktion, især kvæg, svin og mink, står for en betydeligt større andel. 27% 23% Andre husdyr Maskinindtægter Andre landbrugsindtægter >>

8 8 ANALYSE >> Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Deltidssegmentet står for ca. 10 pct. af den samlede omsætning i landbruget i Andelen er noget højere for planteavl og nogle andre husdyr (får, geder, heste mv.). Deltidssegmentet udgør dog kun en ganske lille andel af det samlede landbrug, når det gælder svine- og fjerkræproduktion samt mælkeproduktion. Deltidsbedrifternes produktionsværdi/omsætning Varenavn Omsætning, mio. kr. Svin, levende 536 Sødmælk ab landmand 120 Maskinstationer 564 Hvede, blandsæd af hvede og rug Pelsskind, rå 139 Levende planter, løg, knolde mv 32 Hornkvæg, levende, ej til avl 417 Frø t. udsæd og have, ekskl. 153 roefrø Raps og rapsfrø, også knuste 288 Byg 769 Fjerkræ, levende 145 Halm til energiformål 195 Kartofler, friske el. kølede, ian. 264 Andre serviceydelser til landbrug 139 Sukkerroer, friske el tørrede 173 Fugleæg med skal fris/kons/kog 50 Havre 84 Rug 64 Heste, æsler, muldyr mv, 28 levende Ærter, bønner, linser tørrede 20 Får og geder, levende 17 Halm til andre formål 9 Vegetabilske foderprodukter 2 Jagtleje 37 Udlejning af 70 erhvervsejendomme Oplagrings- og 70 pakhusvirksomhed Tilberedte næringsmidler 139 Elektrisk strøm 93 Gartneriafgrøder 244 Energiafgrøder 12 Landboturisme (ferieboliger) 121 Rideskoler mv. (andre 56 sportsaktiviteter) I alt 6.121

9 ANALYSE 9 Beskæftigelse Samlet beskæftigelseseffekt af deltidssegmentets aktiviteter Beskæftigelse I % af samlet effekt Uden forward Beskæftigede i alt, direkte ,3 Beskæftigede i alt, afledte ,9 Beskæftigede i alt, totale ,9 Multiplikator uden forward 1,575 Kun forward Beskæftigede i alt, direkte ,7 Beskæftigede i alt, afledte ,1 Beskæftigede i alt, totale ,1 Multiplikator, forward 1,477 Samlet Beskæftigede i alt, direkte Beskæftigede i alt, afledte Beskæftigede i alt, totale Multiplikator, samlet 1,521 Liv i landdistrikterne De beskæftigelsesmæssige effekter, som deltidslandbruget bidrager med, genereres i landdistrikterne, hvor der typisk er ledig beskæftigelse. Dette har en særlig stor samfundsøkonomisk gevinst, da der er mindre chance for, at arbejdskraften kunne have fundet alternativ anvendelse. Som det fremgår af tabellen til venstre, er den direkte beskæftigelse i deltidssegmentet knap Den afledte beskæftigelse er på knap 3.700, hvilket giver en samlet beskæftigelse på ca Forholdet mellem den direkte og den totale beskæftigelse benævnes multiplikatoren og er for deltidssegmentet 1,58. Det er en relativt høj faktor, som viser, at landbruget trækker en del beskæftigelse i andre erhverv. Ses alene på forward-effekter, altså de beskæftigelseseffekter, som råvarer fra det primære landbrug giver i økonomien (for eksempel ved at levere varer til slagterier el. lign.), udgør de i alt ca for deltidssegmentet. Forward-effekterne har således en lidt større effekt på beskæftigelsen end selve landbruget. Det skal understreges, at forward-effekterne alt-andetlige er udtryk for den beskæftigelse, som landbruget genererer i de forarbejdende erhverv, der modtager råvarer fra landbruget. Tallet kan ikke fuldt ud tages som udtryk for, hvad der vil mistes af beskæftigelse, hvis de ikke fik disse råvarer fra det danske deltidslandbrug, da de forarbejdende erhverv i et vist omfang må formodes at kunne importere varer fra udlandet. Samlet set skaber deltidssegmentet (inklusiv forwardeffekter og afledte effekter) ca. 0,75 pct. af den samlede danske beskæftigelse. Endvidere genererer deltidssegmentet ca. 10 pct. af beskæftigelsen i det samlede landbrug. JOB TIL MANGE Direkte og afledte effekter af landbruget DIREKTE effekter i landbrug som følge af produktion af korn, kød, osv. DIREKTE effekter i forarbejdende erhverv, fx mejerier og slagterier Efter normal arbejdstid Deltidslandmændenes arbejdskraftindsats ligger typisk ud over normal arbejdstid. Derved aktiveres en del af mer-arbejdskraftreserven, som ellers ikke ville blive aktiveret, da den er motiveret af livskvalitetsskabende aktiviteter, som sjældent kan genfindes i andre værdiskabende erhverv. AFLEDTE effekter i nedstrømserhverv som følge af råvaretræk hos rådgivere, dyrlæger mv. 2. led afledte effekter af nedstrømserhverv 3. led afledte effekter af nedstrømserhverv AFLEDTE effekter i nedstrømserhverv som følge af råvaretræk hos maskinindustri mv. 2. led afledte effekter af nedstrømserhverv 3. led afledte effekter af nedstrømserhverv

10 10 Frihed er at kunne gå ud i haven og tisse På landet oplever man den værdi, der handler om, at der altid er brug for én. PERNILLE SCHIRMER, Johannelyst, Gl. Rye

11 xxx #TRIVESBEDSTINATUREN #TISIHÆKKEN #BØRNKEDERSIGIKKEPÅLANDET #RIGTIGEHESTEERISLÆNDERE #KØDERGODT tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING Den 1,5 km lange grusvej gennem skoven ved Gl. Rye fører os ned til ejendommen Johannelyst. Som det bør være sådan et sted som her, så består velkomstkomiteen af gårdens hund, der springer rundt med en pind i munden. Kort efter kommer Claus J B Pedersen og Pernille Schirmer ud og hilser på. På Johannelyst har parret 31 ha i alt, og deres jord ligger ned til Mossø og Gudenåen. På toppen ligger stuehuset med en fantastisk udsigt. Hvis man nogensinde skulle tale om at stå midt i naturen, så må det være her. På gården har de 12 islænderheste, der boltrer sig i de smukke omgivelser sammen med otte andre heste, som er opstaldet hos Claus og Pernille. Netop naturen og hestene er grundene til, at Claus og Pernille har valgt at leve deres liv her langt fra alfarvej. Det kan måske lyde lidt sært, men for mig er der en kæmpe værdi i, at jeg kan gå ud og tisse i haven, uden naboerne ser det. Og det at lade hunden løbe frit omkring, mens man går en tur på sin egen jord, det er altså en god følelse. Jeg trives bare bedst i naturen, så jeg har altid vidst, at jeg skulle bo her omkring, fortæller Claus, mens vi går en tur op mod familiens yndlingsspot, en bakketop, hvor der er panoramaudsigt ud over Mossø. Pernille tilføjer: Her har vi noget at være fælles om som familie. Det er et fælles ansvar at få passet hestene, køerne og markerne, så vi laver helt naturligt ting sammen som familie; det er ikke kunstigt skabt kvalitetstid. Jeg tror også, at det har positiv betydning for vores ægteskab, det giver luft at have landbruget som fælles base. Naturen som legeplads Hun ser en stor værdi i at have familien tæt på og nyder godt af, at svigermor også bor lige i nærheden, og selvom parrets tre børn nu alle er flyttet hjemmefra, så har nærheden haft betydning for deres opvækst. >>

12 12 >> Vi har ikke været bekymret for, om der skulle ske dem noget, de har altid været omkring os og har ikke kedet sig. De har leget her midt i naturen eller hjulpet os. Vi har fået nogle børn, som er harmoniske og har begge ben solidt plantet på jorden, og de kan klare sig selv. Der har altid været noget at give sig til, og sådan et sted som her oplever man den værdi, der handler om, at der altid er brug for en. Alle hjælper til, det er en helt naturlig ting, en integreret del af dem, understreger Pernille. Så nemt som muligt Vi er på vej ned til det jordstykke, hvor familiens fire limousinekøer går med deres kalve. De afgræsser også for naboer og Naturstyrelsen, der ejer en del af jorden op mod Johannelyst. Undervejs pifter Pernille efter sin stolthed, avlshingsten Heimir, der kommer luntende op imod os. Hun bruger en del tid på avl af islandske heste og er engageret i islændersporten i Danmark. Det er vigtigt for os at organisere arbejdet på gården, så vi skal bruge mindst mulig tid på at passe det. For eksempel har køerne jo fri adgang til foder, og alle dyrene har fået automatiske vandingstrug. Se, der er igen et eksempel på, at vi forsøger at få mindst muligt bøvl, siger hun og peger på en palle fyldt med sække med træpiller. Vi har masser af brænde, det sælger vi til andre og køber så selv træpiller til at fyre med. Men vi går ikke på kompromis med kvalitet, så vores køer bliver aflivet her på marken, så ingen risikerer at få transportstress. Kalvene går med moren, til de bliver aflivet, så vi fravænner ikke. Vi sælger til private og har en lang liste med faste kunder. Vi holder os på det her niveau i antal køer, det er overkommeligt og stadig udfordrende og spændende at arbejde med, pointerer Pernille. BAGGRUND Ejere Pernille Schirmer og Claus J B Pedersen Ejendom Johannelyst ved Gl. Rye Købte ejendommen i 1983 Pernille er regnskabsfører på Mølleskolen i Ry Claus er logistikchef hos Blue Ice Explorer De to døtre er uddannet som natur- og fritidsvejledere i Norge. Sønnen går på Bygholm Landbrugsskole Web johannelyst.dk BONUSINFO Flagstangen i haven er en fødselsdagsgave fra Pernille til Claus. Hun gik ud i skoven og fandt det mest lige grantræ og fældede det. Sammen med sin søn barkede hun stammen af, og dermed havde de en flagstang.

13 PRODUKTION Avl og hestepension Islændere 31 ha afgræsning, græs og udlejning 4 limousinekøer med salg af kød. Liv i det lokale Claus tog i sin tid uddannelsen som landmand, men fandt hurtigt ud af, at han ikke ville være fuldtidslandmand. Han har gennem alle årene haft fuldtidsjob ved siden af sit deltidsbrug. Det her er fritid, det er og bliver min hobby. I stedet for at dyrke sport eller se tv bruger jeg min tid herude. Jeg er jæger, og det er også medvirkende til, at jeg synes, at dette sted er det bedste i verden, smiler Claus. Selvom det er hobby, så er det afgørende for ham, at landbruget ikke giver underskud. De lejer lidt jord ud og er flere sammen om at dele maskinerne, for eksempel brakpudser og rendegraver, for at holde økonomi i det. Bedriften kan ikke bære store maskininvesteringer. Men hvis køernes foderudgifter overstiger indtægten fra dem, så er det slut med køer på gården; det skal kunne betale sig, pointerer Claus. Deres kødproduktion betegner de selv som af høj kvalitet, og derfor sælges kødet til priser i den høje ende af skalaen. De ser sig selv som værende med til at holde hjulene i gang for mange små virksomheder i området. De køber foder hos landmændene, udstyr i hestebutikkerne, dyrlægen kommer på besøg, og den lokale beslagsmed og slagter har også opgaver på gården. Vi er medvirkende til at skabe liv i området, også på grund af opstaldningen, der hjælper andre med at kunne dyrke deres fritidsinteresse og så endda i denne smukke natur, smiler Pernille.

14 14 LIVET PÅ LANDET

15 Antal ha pr. heltidsbedrift alle bedrifter, heltid og deltid* Alle bedrifter i alt Deltid 200 Heltid * Videncentret for Landbrugs prognose Antal landbrugsbedrifter alle bedrifter, heltid og deltid* Alle bedrifter i alt Deltid Heltid * Databruddet i skyldes nye definitioner på landbrugsejendomme samt typebestemmelse i forhold til driftsgren og heltid/deltid. Videncentret for Landbrugs prognose

16 #ØKOÆGSÆLGERGODT 16 #VIERHÅNDVÆRKERE #MADIDETFRI #STYRPÅIMAGE #NATIONALPARKVADEHAVET Gourmet i det grønne

17 17 tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING Torben er ikke den, der sætter sig i sofaen efter endt arbejde i Varde Kommune. Sammen med hustruen Eva leverer han lam, æg og grøntsager til gourmetrestauranter. Og driver gårdbutik. Nyslået grønt græs giver de guleste æggeblommer, når det har været en tur igennem en af Torben og Evas 300 økologiske høns. Sønnen Anton har lige tømt endnu en opsamling af nyslået græs over i hønsegården, hvor de brune økohøns vimser omkring og kagler løs. Det er nu ikke hønsene, men derimod får og lam, familien Kousgaard er mest kendt for her på Vardeegnen. Med 400 moderfår rundt på engene i Varde Ådal giver det en produktion på 700 lam hvert år, og de sælges både lokalt og nationalt. Vi har aftaler med blandt andre Restaurant Kong Hans og Henne Kirkeby Kro, som vi leverer lam, æg og grøntsager til. Vi slagter hver mandag, da vi har en slagter på Østerbro som kunde, og han vil have, at de aflives her hos os, så de ikke får transportstress. Det betyder meget for mig, at vi kan levere kvalitet til vores kunder, og det er fedt selv at kunne styre afsætningen. Jeg er da stolt over at se mine produkter på en Michelin-menu, siger Torben, som har lovet at hente fårene ind til ære for fotografen. Bag på ATV en sidder hans hund, border collien Maggie, og den ved godt, at den nu skal på arbejde. På imponerende vis suser Maggie afsted for at holde flokken samlet, og så snart et får forsøger at gå sin egen vej, er Maggie straks over den og får den gelejdet retur til flokken. Torben kommer med ganske få og korte udbrud for at dirigere Maggie, som straks lystrer ham. Vi startede med fem får for 15 år siden, og så har det ellers udviklet sig over tid. Fåreavl er perfekt til disse enge, hvor der er mange begrænsninger for brugen, da vi jo ligger i Nationalpark Vadehavet. Fårene går i engene til oktober eller november, og om vinteren går de her tæt omkring gården. Vi har haft tiden med os, for i dag hører vi sjældent den gamle sang om, at lam smager af uld. Den myte er heldigvis blevet aflivet ved, at danskerne har fået smagt på noget ordentligt lammekød, fortæller han. Respekt for kæmpe gæld Familien har boet her siden 1989, hvor de købte ejendommen af Torbens bedstefar. Han drev fuldtidslandbrug, men Torben vidste godt, at det ikke var en mulighed for ham. Det har altid været min drøm at blive landmand, men respekten for en kæmpe gæld var for stor for mig. Tegningerne har da ligget der, men de er aldrig blevet realiseret. Jeg har i dag en halv landbrugsuddannelse bag mig, ikke andet, fortæller han. I starten havde de kun planteavl, men både Eva og Torben ville gerne have dyr. Også for børnenes skyld, og særligt den mellemste Anton havde plaget om at få et lam, og et lam blev så til fem får. Det er dejligt, at vi alle hjælpes ad. Landbruget er også børnenes interesse, og så snart de kunne køre traktor, var de med i marken. Vores drenge, de kan sgu tage >>

18 18 Jeg er da stolt over at se mine produkter på en Michelin-menu. TORBEN KOUSGAARD, Varde Ådal Lam >> fat, det er jeg stolt af, siger Torben. Og viser os over til den store grøntsagshave, hvor de dyrker økologiske grøntsager. Her står bønner, fennikel, porrer, squash, rødbeder og pastinak side om side. Alt sammen sælges fra stalddøren, eller rettere pavillondøren. Fra jord til kunde Der er nemlig fuld gang i salget direkte fra gården til slutkunden. Eva og Torben har bygget en sekskantet træpavillon, som står ved vejen. Herfra sælges økoæggene og grøntsagerne, som de selv dyrker, samt andre produkter, alle fra lokalområdet. Inde i den ene længe har parret indrettet en lille gårdbutik med salg af økologisk kød ikke kun deres eget lammekød, men også økologisk oksekød fra Ho Bugt, økogris, olier, snaps, spegepølser og rullepølser. Vi er blevet ramt af økologi og er rigtig glade for den måde at producere på. Vi har ingen problemer med at afsætte vores produkter, æggene bliver nærmest solgt, inden de er lagt. Derfor forsøger vi nu med dobbelt så mange høns, nemlig 600, fortæller Torben og peger op mod et stykke jord, som er ved at blive hegnet ind. Fællesspisning er imagepleje Som hos så mange andre deltidslandmænd er livet på gården blevet en livsstil for hele familien, og trods sit

19 Border collien Maggie på arbejde. Sammen med Torben holder den sammen på flokken. fuldtidsarbejde som madudbringer for Varde Kommune er Torben ikke den, der sætter sig i sofaen efter arbejde. Ifølge Eva, så er det også bedst for familien, at han ikke ligger der. Han skal ud og lave noget, ellers vil han drive os andre til vanvid, griner hun. Og der er nok at tage fat på, og familien gør det heller ikke nemmere for sig selv, da man elsker at åbne stalddørene for andre. Vi kan godt lide at lave arrangementer her på gården. I sommer havde vi Lammebal i laden, hvor der var gourmetmad lavet af kokke fra Henne Kirkeby Kro og danseband. Sidste år var konceptet mad i det fri, hvor gæsterne blev kørt i traktor ud på marken, hvor der var dækket op ved borde, og kokkene lavede lam ude på marken. Det var fantastisk med høj sol og fantastisk stemning; den aften glemmer vi aldrig, fortæller Torben. Men trods deres ønske om fest og mange mennesker på gården, så er der også en dybere mening med galskaben. Arrangementerne er nemlig en bevidst del af deres markedsføring. Det kommer altid i avisen, og de har endda ryddet forsiden på Jydske Vestkysten en enkelt gang. På den måde får vi skabt opmærksomhed om vores produkter. Vi skal som nicheproducenter tænke ud af boksen, og tænke som købmænd for at kunne tjene mest muligt på vores produkter, pointerer Eva. BAGGRUND Ejere Eva og Torben Kousgaard Ejendom Varde Ådal lam Købte ejendommen i 1989 Eva har indtil fornylig arbejdet i Enghavegård Osteri Torben kører mad ud til pensionister for kommunen Har tre sønner: Asger på efterskole, Anton er beslagsmed, og Emil er slagter Web vardeaadallam.dk PRODUKTION Grøntsager til stalddørssalg 70 ha, hvoraf de 10 er forpagtet 300 øko høns, men i fuld gang med at udvide til 600 høns. Kun æg til stalddørssalg Laver alt foder selv på ca. halvdelen af jorden, og resten er paragraf 3 Har desuden 30 gæs bare for sjov.

20 20 Deltidslandbrug kan have et tæt samspil med heltidsbrug. Blandt andet i form af aftaler om jordbearbejdning, høst eller andre opgaver, som løses mere effektivt med hjælp fra heltidslandmanden. Det kan også være handel med landbrugsmaskiner, hvor deltidslandmanden køber afskrevne men stadig funktionsdygtige maskiner, der derved opretholder en vis produktionsværdi. Men samarbejdet går også den anden vej, hvor deltidslandmanden sælger produkter eller sin arbejdskraft til heltidslandmanden for eksempel som mekaniker, landbrugsmedhjælper eller andet. Endvidere indgås der forpagtningsaftaler mellem hel- og deltidslandmænd. På den måde har heltids- og deltidslandmænd et både økonomisk og socialt samkvem, og begge grupper er integrerede i nærområderne og indgår som vigtige deltagere i livet uden for de større byer. LIVET PÅ LANDET

21 21

22 22 Jeg vil være deltidslandmand, når jeg bliver voksen Meldingen fra børnene i familien Thomasen er klar: Opvæksten på landet har givet værdi og vil præge deres valg i voksenlivet. tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING D et er dejligt at være tæt på naturen og opleve den på nært hold. Værdien i at komme meget ud er stor, og så er det fedt at være selvforsynende. Vi børn har lært meget af at følge hele processen fra jord til bord og se kalvene vokse i stalden, inden vi selv er med til at spise bøfferne. Jeg vil helt sikkert også bo sådan her, når jeg skal stifte familie. Her er en helt anden ro end i byen, og her kommer jeg ud og får luftet tankerne, det er fedt. Meldingen fra familien Thomasens ældste datter Amalie på 19 år er ikke til at tage fejl af. At være opvokset på et deltidslandbrug har været værdifuldt. Familien bor på en gård ved landsbyen Borbjerg i nærheden af Holstebro. Forældrene Jørn og Karen er begge agronomer. Jørn er ansat som forsknings- og udviklingskonsulent i VikingGenetics, og Karen arbejder til daglig som landbrugsrådgiver. Siden de flyttede ind på ejendommen i 1999, har de drevet landbruget på deltid. Det var et helt bevidst valg fra vores side, at vi ville skabe en familie på landet, det er det rigtige sted for os at lade børn vokse op. Her lever vi med årstiderne og mærker forandringen i vejret og naturen, det gjorde vi ikke, da vi boede i København, fortæller Karen og Jørn. Selvforsynende og børnenes værdier Køkkenhaven er det første sted, vi skal se. Den er nemlig en meget vigtig del af familien Thomasens landbrug. Det kan måske undre nogen, at en plet jord på 25 gange 100 meter er det vigtigste, men Karen sætter stor pris på at >> BONUSINFO Amalie har planer om at læse fødevarevidenskab på universitetet. Hun er meget interesseret i, hvordan fødevarer kan bruges sundhedsmæssigt.

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning 6 ANALYSE Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets primærproduktion

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 202 Offentligt. Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 202 Offentligt. Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 202 Offentligt 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN Djursland den 23. februar Eva Gleerup Økonomi og Virksomhedsledelse DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN RAPPORTENS INDHOLD Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika for deltidssegmentet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

julestemning www.in.dk 171

julestemning www.in.dk 171 Jul i Vedbæk I den smukke, hvide villa har familien Palm Svaneeng Mertz pyntet op til jul med julekugler, kogler og hjemmebag. Der er lagt op til en klassisk jul tilsat et moderne twist med turkise detaljer

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Madens historier Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Økologi Ruth og Rasmus er i byen med deres pædagog, der hedder Hanne. De skal købe mad til frokosten i børnehaven. I dag skal børnene nemlig smøre deres egne

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Karl og Kamilla på gale veje

Karl og Kamilla på gale veje Karl og Kamilla på gale veje Karl bor sammen med sin far og mor på Galegården. I dag er det lørdag, og han får besøg af sin kusine, Kamilla fra Aarhus. Karl glæder sig, for selv om Kamilla er en pige,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2013 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 Lille Hejbøl er en bedrift med orden og struktur. LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 3 Årets prismodtager

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker

INSPIRATIONSKATALOG. Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker Et initiativ af SEGES i samarbejde med Danmarks nationalparker ET er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N +45 8740 5000 seges.dk December 2016 SIDE 3 5 7 8 INDHOLD Initiativet Muligheder

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

ØKODAG. Den 23. April 2017 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 23. April 2017 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej Kirke Hyllinge ØKODAG Den. April 017 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 #stenbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Alaska september 2012

Alaska september 2012 Alaska september 2012 Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind på bagsiden) serveret med æble både og appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man gnaver laksen af skindet, mens man

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Naturdagpleje Stadil Vedersø. Fra spirende idé til naturlig hverdag. Af Lone Pedersen og Karin Krog Thornvig

Naturdagpleje Stadil Vedersø. Fra spirende idé til naturlig hverdag. Af Lone Pedersen og Karin Krog Thornvig Naturdagpleje Stadil Vedersø Fra spirende idé til naturlig hverdag Af Lone Pedersen og Karin Krog Thornvig Det er præcis ét år siden at idéen til Stadil Vedersø Natur Dagpleje opstod, og så er tiden vel

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Selvom sommeren er slut, og turisterne for længst har rykket teltpløkkerne op, er der stadig folk på campingpladserne. For nogle mennesker er

Selvom sommeren er slut, og turisterne for længst har rykket teltpløkkerne op, er der stadig folk på campingpladserne. For nogle mennesker er Selvom sommeren er slut, og turisterne for længst har rykket teltpløkkerne op, er der stadig folk på campingpladserne. For nogle mennesker er campingpladsen et hjem og naturen en livsstil. Campist på fuld

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere