Årbog for Københavns stift. Inden du taler over dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog for Københavns stift. Inden du taler over dig"

Transkript

1 Årbog for Københavns stift 2004 Inden du taler over dig

2 Årbog 2004 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen Jesper Stange (ansvarshavende) Årbog for Københavns stift 2004 Inden du taler over dig Fotograf: Flemming Pless Design: Mindgame Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S ISBN: ISSN:

3 Indhold Forord 6 Aktstykker fra årets landemode Beretning fra Beretning fra af Jesper Stange Stiftsudvalget om nye religiøse Folkekirkens Skoletjeneste Det nye Købenavn 54 strømninger 100 København Frederiksberg 110 Gud som en skabende af biskop Erik Norman Svendsen ved stiftspræst Niels Underbjerg ved leder af Folkekirkens Skoletjeneste og opretholdende magt 10 Helle Krogh Madsen af lektor, Dr.theol. Jakob Wolf Prædiken ved landemodegudstjenesten 60 Beretning fra af provst Knud Henning Hansen Stiftsudvalget for arbejde Beretning fra Jomfrufødsel og Helligånd 18 blandt etniske minoriteter 101 Folkekirkens internetudvalg 113 af forfatter, mag.art. Bente Hansen Landemodeforedrag ved stiftspræst, Dr. theol. Lissi Rasmussen ved sognepræst, webpastor Gunnar Bach Pedersen 4 Dommen over levende og døde 22 Så alt hvad Herren kalder sit 64 af direktør, mag.art. Beretning fra Landemodeberetning af professor, Dr.phil. Ole Fogh Kirkeby Hans Edvard Nørregård-Nielsen Stiftsudvalget for Det Danske Bibelselskab 103 Præster: tilgang afgang 114 De helliges samfund 28 Årsberetning ved datalog Karsten Kynde af forfatter Ebbe Kløvedal Reich ved biskop Erik Norman Svendsen Navne og adresser 116 Beretning fra Syndernes forladelse 34 Referat af forårsprovstemøde Stiftsudvalget for mission 104 Regnskab for Københavns Stiftsfond 126 af sognepræst Anders Carlsson 1. april ved stiftspræst Jonna Dalsgaard ved stiftskontorchef Jørgen Christiansen Bidrag til Stiftsfonden 128 Kødets opstandelse 40 Beretning fra af forfatter Vibeke Vasbo Referat af landemodeforhandlingerne Københavns Stiftscentral den 6. oktober for undervisning 106 Det evige liv 46 ved stiftskontorchef Jørgen Christiansen ved stifts- og sognepræst Helene Dam af forfatter Leonora Christina Skov Beretning fra Beretning fra Stiftsudvalget for mellemkirkeligt arbejde 98 Stiftsudvalget for diakoni 109 ved skolepædagog Christian Borello Carlsen ved pastor Hanne Storebjerg

4 Forord Thorkild Grosbøll har sagt om trosbekendelsen, at udtalt, førend de synker tungt tilbage i historien. De den er det rene abracadabra. Men alene den diskussion, dét har medført, dementerer ganske åbenlyst Den tyske dramatiker og forfatter Botho Strauss var kun et citat. Et par gåseøjne, der kildrede os. udtalelsen. siger, at der findes følelser, som efterhånden alene For en gangs skyld diskuterer vi ikke, om præster eksisterer i tekst, som ord, og nævner eksemplet drikker for mange bajere eller har for mange uægteskabelige forbindelser. Allerede efter det første glas han, fyldes det tomme, glemte ord med hele sin ære. Først ved læsning af en gammel roman, siger rødvin læner borddamen sig ind over sin gejstlige sociale og livsfarlige alvor, så vi gerne selv igen ville bordherre for at betro ham, at hun aldrig helt har sige ære, men tilføjer, at det ville være latterligt, forstået det med det evige liv. for det hører ingen steder hjemme. 6 7 Man kunne have frygtet en selvjustits, inden Strauss sammenligner os med den etiopiske en eventuel gejstlig domstol havde afsagt sin dom. indfødte, som havde glemt en vigtig myte og derfor ikke kunne forklare, hvorfor han i så forskellig- Men det har vist sig, at lysten til at forsøge at sige, hvad kristendom er, er større end behovet for at sætte grænser for, hvad vi må. Vore forfædre kendte tingenes mening, men vi har artede anledninger bar en klump smør på hovedet. Den kirkelige samtale har fået et løft, uanset glemt den. hvad man mener om løftestangen. Vi kender endnu meget mindre meningen med Årbogen har ikke tænkt sig at lade den anledning gå fra sig og præsenterer derfor læg og lærds te er smør på vores hoveder. de utallige levninger, vi udtrykker os i. Det allermes- bud på bekendelsen, når den ikke lyder unisont og Men selv en pessimist som den tyske dramatiker, der mener, at ingen myte, intet romanværk under ledelse af en pibekravet embedsmand. nogensinde vil kunne forklare det for os igen, imødegås af sin egen erfaring af, at kejtede personer nu Der findes en tro, som efterhånden kun eksisterer gennem ord. Hvad for eksempel syndernes forladelse betyder i troværdig mening, erfarer vi ikke oparbejdning af opbrugt symbolsk viden, betyd- som før dog stadig ligger inde med teknologien til længere. Vi siger ordene. Og gudstjenesten kan i ningsaffaldets recycling. sine lykkelige øjeblikke give os en fornemmelse af Hvis man vil være venlig at forstå det som en hukommelsestilvækst. Nåh ja! Men næppe er ordene cadeau, har årbogen lagt bekendelsens svære begre-

5 Forord Forord ber i hænderne på sådanne kejtede personer med henblik på oparbejdning og recycling. I et for længst hedengangent litterært tidsskrift, eftersøgte Ebbe Kløvedal Reich engang i halvfjerserne noget, der blot kunne minde om et pinseunder og fandt, at man ikke kom det nærmere end den samlede jubel, når Danmark scorede mod Sverige i Idrætsparken. Den samme synkrone jubel fornemmede man ikke i kirken, når menigheden i kor om det tabte midtpunkt, tingstedet hvor alle og filosoffen Ole Fogh Kirkebys overvejelser. forbruger men dog samtidig et spagfærdigt minde fugen. 8 9 sog- fremsagde trosbekendelse. Det kunne han imidlertid godt ønske sig og foreslog derfor en modernisering af ordlyden, som herefter kom til at lyde noget i retning af: at jeg tror på én Gud, fordi det er det mindste, man kan tro på, hvis man vil være troværdig for sig selv, at jeg tror på Jesus, fordi han siger, at det er nok, mens den tredje artikel om Helligånden lød: at resten kunne vi diskutere. Det kom der måske ikke meget pinseunder ud af, men det var dog langt væsentligere formuleringer end halvfjerserdanskerens bekendelse til, at der nok var noget. Ebbe Kløvedal Reich inddrager os igen tredive år efter i sine diskussioner med sig selv, når det gælder trosbekendelsens besværlige tredje led. Som den ene af fire forfattere giver han sit bud på, hvad man kan sige, inden man taler over sig. De tre andre er Leonora Christina Skov, Vibeke Vasbo og Bente Hansen. I en vis forstand taler vi nødvendigvis over os, når vi taler religiøst. Udover det erfarede skal vi tale om det, der ikke opkom i noget menneskehjerte. Men der er et stykke vej dertil og den følges vi ad med præsten Anders Carlsson, teologen Jakob Wolf Vi har altså ikke anlagt trosbekendelsen som en kætteralen med henblik på at måle rettroenheden. Den er snarere den klump smør på vores hoveder, vi næsten har glemt, hvorfor vi bærer rundt på. Siden oldkirken har trosbekendelse tjent som dåbsformel og har dermed været det midtpunkt, hvorfra man kunne kortlægge sin verden. Men midten er vanskelig at pejle. Hvis det ikke var en selvmodsigelse, kunne man sige, at midten søges i omkredsen. Det er som med Københavns nye bydele. Det er ikke til at sige, hvorfra de skal kortlægges. Ligesom trosbekendelsen tjente kirkebygningen tidligere som nulmatrikel, som målepunkt, hvorfra alt andet udmåltes på sin rette plads. Men hvor er midten i Ørestaden, på Bryggen, på Langelinie og i Sydhavnen? Biskop Erik Norman Svendsen introducerer de nødvendige overvejelser over kirkens placering i det nye bydesign som optakt til årbogens aktstykker og dermed også som begrundelse for årbogens billeder. På sin fotosafari i Ørestaden fandt Flemming Pless i centerhall en midt i Fields en kreds af forarbejde granitsten. Måske blot et hvilested for den trætte nets veje mødtes. Der er stadig også noget at støtte erindringen på. I sit landemodeforedrag konstaterer Hans Edvard Nørregård-Nielsen, at præsten har erstattet sine latin- ske tekster med det store kørekort, så menigheden kan komme omkring. Nørregård-Nielsen slutter med en opfordring til den kirke, som af al magt prøver at overleve på et pjattet grundlag, hvor enhver anskaffer sin egen religion, og det ene kan være lige så godt som det andet. Hvor ville det være velgørende, hvis man besluttede sig til at gøre op med gemytligheden og fastholdt én Gud, der forhindrede hver anden i at konstruere sin egen udgave af slagsen. For det er ligesom når en hedning tilbeder sig selv, siger Nørregård-Nielsen. På trods af den upolemiske gemytlighed, som præger indlæggene i dette års stiftsbog, søger vi hermed ikke at komme længst muligt omkring men om muligt snarere i retning af midten. Af vores kristentro og vores by. I aktstykkerne kan man igen i år orientere sig om de aktiviteter, som er omdrejningspunktet i stiftscentri- Jesper Stange

6 Gud som en skabende og opretholdende magt af Jakob Wolf Naturvidenskaben og teologien de, at naturvidenskaben og teologien handler om to Der er næppe tvivl om, at naturvidenskabens udvikling og succes har været en stor udfordring for den om årsagerne til naturfænomenerne, mens teolo- forskellige virkeligheder. Naturvidenskaben handler traditionelle tanke om Gud som skaberen og opretholderen af naturen og universet. Det er ikke så og etik, og de to virkeligheder har ikke noget med gien handler om sådan noget som livets mening sært, at naturvidenskaben har voldt tanken om Gud hinanden at gøre. Biskop Jan Lindhardt siger det som skaberen problemer, da den i høj grad er blevet f.eks. sådan: Lader man så ikke Bibelen i stikken til i et opgør med en religiøs og mytisk forståelse af dermed? Nej, det gør man ikke, for den kan noget, naturens fænomener. Som videnskabshistorikeren som ingen naturvidenskab kan. Den kan tale om, andet problem ved denne løsning er, om det overhovedet er muligt at skille teologi og naturviden- mig andet, end at en nyformulering af gudsbegre- hvad er det så for en Gud? Jeg kan ikke forestille skab ad på den måde? Kan man undgå, at teologi bet, der ikke indeholder tanken om Gud som skaberen, vil føre til en anden religion end kristendom- og naturvidenskab støder sammen, når man tænker på, at tanken om Gud som skaberen og opretholderen af naturen er en central teologisk tanke? men. Hvordan man end forstår tanken om Gud som skaberen, så kan jeg ikke se, at tanken om Gud som Vi slipper ikke for en konfrontation af en eller anden Den nødvendige konfrontation skaberen kan betyde mindre, end at Gud er årsag art mellem teologi og naturvidenskab. Løsningen til universet og naturen. Hvis tanken overhovedet med at dele riget er grundlæggende uklar og skal give mening, må den mindst betyde dette, uholdbar. Jamen, har naturvidenskaben ikke allerede vundet denne konfrontation? Det mener jeg og dermed handler den uvægerligt om det samme som naturvidenskaben, nemlig hvad er årsag til ikke. Jeg mener, vi lever i en kultur, der har tillagt naturen og dens fænomener? Hvis man hævder, at naturvidenskaben alt for megen autoritet. Vi lever i teologi kun handler om den eksistentielle mening en kultur, som opfatter naturvidenskaben ikke blot med livet og etik og moral, har man så ikke reelt som en arbejdshypotese, men som en ideologi, en opgivet tanken om Gud som skaberen af universet totalforklaring på naturen og dens fænomener. Der Olaf Pedersen skriver, så blev naturvidenskaben til, hvad der er godt og ondt (de ti bud, kærlighedsbuddet) og naturen? Jeg tror det gælder for en del teologer, er sket det i vores kultur, at vi anser den religiøse da antikkens grækere fik en radikal ny forestilling hvormed vort livs retning er angivet, og den og derfor er der skabt megen uklarhed og forvirring forståelse af naturfænomenerne for at være i defen- om, at naturens fænomener ikke fremkommer som kan sige os, hvem Gud er, nemlig den der trods alt omkring tanken om Gud som skaberen, og det er siven. Vi opfatter det uvilkårligt sådan, at det er den følge af gudernes frie beslutninger, men fordi de er bærer over med os for sin søns skyld.videnskaben skæbnesvangert for teologien og den kristne tro, da religiøse forståelse af naturen, der skal forsvare nødsaget til det, tvunget af en indre nødvendighed kan beskrive én form for virkelighed, mens Bibelen tanken om Gud som skaberen hører uløseligt sammen sig over for naturvidenskaben. Men dermed har vi i naturen selv, som tvinger et givet fænomen til at kan beskrive en anden. Den første kan sige noget med gudsbegrebet overhovedet, i hvert fald i vendt tingene på hovedet, vil jeg argumentere for. vise sig, hver gang de rette betingelser er til stede. om, hvordan det forholder sig. Den sidste kan de tre store monoteistiske religioner, jødedom, kristendom Det er naturvidenskaben, der er i defensiven. Det (Olaf Pedersen Naturerkendelse og theologi 1996, sige os, hvad der er de grundlæggende vilkår for og islam. Ligesom det hører med til begre- vil sige, det er naturvidenskaben, der skal forklare s.16). Naturvidenskabens bestræbelse er at forklare vort liv, at vi er sat til at tjene andre, og at vi derfor bet om en ungkarl, at han er ugift, sådan hører det og forsvare sig. Det er naturvidenskaben, der har et naturens fænomener ud fra naturens egne love. ikke er og aldrig kan blive hovedpersoner i vort også med til begrebet Gud, at han er skaberen. En forklaringsproblem. Men hvis vi kan forklare naturens fænomener på eget liv. Det kan man ikke finde ud af ved at se i et ungkarl, der ikke er ugift, er ikke en ungkarl, og en Vores intuitive og umiddelbare forståelse af den måde, så er tanken om en Gud, der er forskellig mikroskop eller en stjernekikkert. (Jyllands Posten Gud, der ikke er skaberen, er ikke Gud. Resultatet naturen er, at den er fuld af visdom. Der findes et fra naturen og skaber og opretholder naturen, overflødig ). af at opgive tanken om Gud som skaberen er en utal af naturfænomener, hvor man må undre sig Naturen skaber og opretholder sig selv. kristendom uden Gud, hvilket er meningsløst. over, hvor sindrigt og vist, det hele er indrettet. Især i det 20. århundrede, hvor naturvidenskaben Det er et stort problem ved denne løsning, at vi Kristendommens centrale påstand er, at himlens Denne intuitive opfattelse ser vi dag i høj grad har stået stærkere og stærkere, har teologien med den kommer til at leve i to virkeligheder, som og jordens almægtige skaber har inkarneret sig i et bekræftet af f.eks. den nyere biologiske forskning. haft besvær med naturvidenskabens udfordring. ikke har noget med hinanden at gøre; en naturvidenskabelig historisk menneske, Jesus fra Nazareth. Hvis man Især biokemien har afdækket, hvor komplice- Hvordan skulle man klare den? Den mest populære verden og en etisk eksistentiel verden. hævder, at det ikke er skaberguden, der har inkarret f.eks. cellen, der er grundelementet i alle leven- løsning blev, at man delte riget imellem sig og sag- Vores verden falder fra hinanden i to verdener. Et neret sig, så har man et stort forklaringsproblem; de organismer, er. Cellen består af bl.a. en stor

7 Gud som en skabende og opretholdende magt Gud som en skabende og opretholdende magt 12 mængde proteiner, som skal arbejde nøje koordineret sammen, for at cellen kan udføre de funktioner, en celle skal. Spørgsmålet er nu, om naturvidenskaben kan forklare, hvordan et så kompliceret system som en celle eller langt mere komplicerede organismer som flercellede organismer er opstået? Biologien forsøger at forklare det ved hjælp af den darwinistiske mekanisme. Denne mekanisme består i, at naturlig udvælgelse virker på en tilfældig variation. Darwin bruger selv menneskets husdyravl som en analogi til denne mekanisme. Hvis vi vil fremavle en jagthund med meget lange ben, så gør vi det, at vi hele tiden udvælger de hvalpe, der har lange ben til videre avl. På samme måde udvikles en organisme i naturen ved, at naturen hele tiden udvælger de bedst tilpassede til overlevelse og videre avl. Denne mekanisme er forklaringen på alle biologiske dannelser, hævder naturvidenskaben. 13 Intelligent design Men er det sandsynligt? Det er sandsynligt og forholdsvis godt begrundet, at små ændringer kan forklares på den måde. Variationen af størrelsen på fuglenæb inden for en art, kan f.eks. forklares på den måde, eller det, at insekter udvikler resistens over for insektgifte. Men kan større ændringer forklares på den måde? Kan tilblivelsen af helt nye biologiske systemer og livsformer forklares på den måde? Vi ved fra menneskeverdenen, at maskiner, der består af dele, der arbejder velkoordineret sammen for at udføre en funktion, umuligt kan opstå ud fra en bevidstløs mekanik alene. En motorcykel kan f.eks. aldrig opstå ved, at en cykel hele tiden ændres ved små ændringer. Den kan kun blive til i kraft af, at en menneskelig bevidsthed og intelligens har opfundet en plan for, hvordan delene skal

8 Gud som en skabende og opretholdende magt Gud som en skabende og opretholdende magt sættes sammen. Hvis man kan sammenligne en menneskeskabt maskine og f.eks. cellen, så er det ikke sandsynligt, at cellen kan være blevet til i kraft af en bevidstløs, uintelligent mekanisme som den darwinistiske. Det er meget mere sandsynligt og indlysende, at den er blevet til i kraft af en bevidst intelligens af en art. Hvis man prøver at se konkret på de darwinistiske forklaringer på bare lidt komplicerede organismer, så viser det sig, at disse forklaringer er meget omtrentlige. Hvis en forklaring skal være videnskabeligt tilfredsstillende, skal den forklare alle de trin, der skal til, for at vi kommer fra, at et system ikke eksisterer til, at det eksisterer. Det krav opfylder de darwinistiske forklaringer langt fra. Derfor er der ikke tale om nøjagtige videnskabelige forklaringer, men mere om hypoteser og spekulationer. plekse organismers tilblivelse, er en anden form for erkendelse end den naturvidenskabelige. Hvis jeg siger, at den komplekse biologiske organisme har en lighed med en menneskeskabt maskine, der gør, at begge systemer må skyldes en intelligent årsag, så er det en såkaldt analog erkendelse. Denne erkendeform er helt grundlæggende for vores almindelige erkendelse af verden. Vi erkender, hvad noget er, fordi det ligner noget, vi kender i forvejen. Jeg forstår, hvad det betyder, når en thailænder samler hænderne foran sig og bøjer hovedet, fordi det ligner det, at vi giver hinanden hånden. Jeg forstår, at det er en hilsen, fordi jeg allerede ved, hvad en hilsen er. Vi erkender grundlæggende verden ud fra det forhold, at fænomener i verden ligner hinanden. Det har især den fænomenologiske filosofi i det 20. årh. klarlagt. at den både ligner en maskine og er forskellig fra en maskine. Da analogien mellem en menneskeskabt maskine og et komplekst biologisk system er så stærk, mener jeg ikke, der er nogen grund til ikke at tage denne erkendelse for gode varer, at tilblivelsen af de levende organismer og deres udvikling skyldes en bevidst, intelligent årsag. Det er en fuldstændig nærliggende og indlysende erkendelse, og det har man stort set også altid ment. Hvis man vil hævde noget andet, sådan som f.eks. darwinismen vil, når den hævder, at den analoge erkendelse er én stor illusion, så ligger bevisbyrden hos den, der vil det. Det vil sige, det er darwinismen, der skal bevise, at det ikke er det, som det ser ud til at være. Hvis jeg ser noget, der ser ud som en hund, bevæger sig som en hund, lugter som en hund, gør som en Men det er en ideologi. Den analoge erkendeform er lige så gyldig som den naturvidenskabelige, og den er helt grundlæggende for vores basale erkendelse af verden. Det viser analyser af dagligsproget, hvor analogien spiller en afgørende rolle. Der er ingen grund til at betvivle tanken om Gud som skaberen og opretholderen på grund af naturvidenskaben. Der kan derimod være grund til at betvivle naturvidenskaben som en total-forklaring på naturen. Den darwinistiske teori er kun en videnskabelig arbejdshypotese. Når såkaldt moderne teologer mener, vi må opgive tanken om Gud som skaberen og opretholderen på grund af naturvidenskabens udvikling, så er det ikke udtryk for, at de er moderne i den forstand, at de er på højde med vores viden om naturen. Det er snarere udtryk for, at de bekræfter en gammel positivistisk ideologi fra Den darwinistiske teori er ikke en forklaring på Vores analoge erkendelser er ikke hele tiden hund osv., så mener jeg, jeg er i min gode ret til at det forrige århundrede. Det er modsigelsesfuldt, at livets opståen og udvikling; det er en videnskabelig arbejdshypotese. I parentes bemærket mener jeg ikke, at vi skal opgive den darwinistiske teori som arbejdshypotese, for vi ved ikke, hvor langt vi kan komme ad den vej. Det, vi skal opgive, er den darwinistiske teori som ideologi. Den analoge erkendelse Men kan det ikke være, at vi engang i fremtiden vil blive i stand til at forklare de komplekse organismers dannelse videnskabeligt tilfredsstillende, og betyder det ikke, at hvis vi fremsætter en anden forklaring, så lever den bare af vores foreløbige uvidenhed? Det første kan vi ikke udelukke, ingen kender fremtiden, den kan bekræfte den darwinistiske hypotese, men den kan også afkræfte den. Det sidste er ikke tilfældet, fordi den forklaring, der henviser til en bevidst, intelligent årsag til de kom- sande. De kan vise sig at være forkerte. Hvis vi f.eks. mener, at fugle og flagermus er umiddelbart beslægtede, fordi de ligner hinanden ved at kunne flyve, så er det forkert. Derfor skal man altid spørge, om analogien er svag eller stærk. Er den stærk, er der imidlertid ingen grund til at afvise den erkendelse, der ligger i den. Så spørgsmålet er, om den strukturelle lighed mellem en kompleks organisme og en menneskeskabt maskine er svag eller stærk. Jeg mener, der kan argumenteres grundigt for, at den en meget stærk. Jeg mener det i grunden også bekræftes af biologien, fordi den hele tiden selv betjener sig af denne analogi. Biologi-bøger vrimler med den slags analogier. Cellen kaldes en nano-maskine, altså en meget lille maskine, hjertet kaldes en pumpe, hjernen en computer osv. Det er vigtigt at understrege, at jeg påstår ikke, at organismen er en maskine. Det er en analogi. Det vil sige, hævde, at det er en hund. Hvis nogen hævder noget andet, så er det dem, der skal bevise, det ikke er, hvad det ser ud til at være. Naturvidenskab som ideologi Kort sagt, det er den darwinistiske forklaring, der er i defensiven og skal bevise sin påstand. Det er den opfattelse, at livets opståen og udvikling skyldes en intelligent årsag, hvilket er åben for den fortolkning, at det skyldes en transcendent skabermagt, der er den selvfølgelige og mest nærliggende. Sådan fremstilles det ikke normalt. Normalt fremstilles det, som om det er skabelsestanken, der står svagt og skal bevise sin berettigelse. Men det er som sagt at vende tingene på hovedet, og denne omvending skyldes, at vi på grund af naturvidenskabens succes er blevet overbevist om, at der findes kun én gyldig erkendeform, og det er den naturvidenskabelige. teologien vil bekræfte en ideologi, som i realiteten ophæver begrebet om Gud. Den burde da bekæmpe en sådan ideologi ikke bare af hensyn til teologien, men først og fremmest af hensyn til sandheden. Ophævelsen af den ideologiske forblindelse vil, mener jeg, også få store konsekvenser for vores etiske forhold til naturen og dens planter og dyr og mennesker. Der er meget stor forskel på, om vi ser naturens væsener som et produkt af en bevidstløs mekanisme, eller om vi ser dem som et produkt af en bevidst intelligens. Respekten og agtelsen for dem svækkes, hvis vi ser dem som tilfældig, bevidstløs materie, den styrkes, hvis vi ser dem som skabt af en guddommelig bevidsthed. Etik og skabelsestanke kan ikke skilles ad.

9 Gud som en skabende og opretholdende magt Gud som en skabende og opretholdende magt om, at en transcendent skaber har skabt naturen, bygger på et solidt erfaringsgrundlag. Tanken er ikke et resultat af et bevis, men af en fortolkning. Vi fortolker vores erfaring. Når vi erfarer, at biologiske organismer har strukturel lighed med en menneskeskabt maskine, så fortolker vi denne erfaring således, at organismerne må skyldes en bevidst intelligens, og vi fortolker videre, at denne intelligens må være transcendent. Det kan vi alt sammen ikke vide med sikkerhed, vi kan ikke bevise det. Der er f.eks. andre, der fortolker denne erfaring anderledes. Den berømte biolog H.C. Crick, medopdageren af DNA-moleklet, mener i ramme alvor, at det er intelligente rumvæsener, der står bag det intelligente design, vi iagttager i naturen. Der er altså flere forskellige fortolkninger mulige. Grunden til, at jeg vil foretrække den fortolkning, der anser intelligensen i naturen. Der er intet i vores erfaring af naturen, der gør det nærliggende at tænke, at Gud har inkarneret sig i et bestemt, historisk menneske. Det kan kun være en tro. Men det afgørende i denne forbindelse er at gøre opmærksom på, at denne specifikke kristne tro forudsætter en ikke-specifik kristen tanke om, at en transcendent magt har skabt verden. Tanken om Gud som skaberen er ikke speciel kristen, men den er heller ikke ukristelig, den er tværtimod så tæt forbundet med kristendommen, at uden den som forudsætning bliver kristendommen meningsløs. Luther skelnede mellem den skjulte Gud og den åbenbarede Gud. Den skjulte Gud er skaberguden, som alle mennesker kender. Det, at han er skjult, betyder ikke, at man ikke kender til hans eksistens, og at han har skabt verden; det betyder, at man ikke kender hans væsen og vilje. for at være transcendent, frem for Cricks Den åbenbarede Gud er kristendommens påstand fortolkning, er, at man med Cricks fortolkning kan spørge videre: Jamen, hvem står så bag rumvæseners intelligens? Hvis man spørger videre på den måde, vil man uvægerligt komme til en universtranscendent magt. om, at den skjulte Gud har åbenbaret sig i mennesket Jesus fra Nazareth. Religionerne er fælles om at erkende den skjulte Gud, og at en transcendent magt har skabt verden. Det, der gør dem forskellige, er, at de har forskellige opfattelser af, hvor og hvordan denne skjulte Gud har åbenbaret sig. Menneskets umiddelbare erfaring Det er en almenmenneskelig erfaring, at naturen er fuld af visdom. Det er den erfaring, der får Brorson til at udbryde, når han ser på naturen: O Gud, hvor er din visdom stor! og Grundtvig: i din visdom ingen bunder. Det er bl.a. denne erfaring, der har fået mennesket til at tænke tanken, at der eksisterer en Gud, der har skabt verden. Det er denne erfaring, naturvidenskaben har problematiseret ved at hævde, at alt i naturen foregår bevidstløst og uden visdom, eller rettere sagt vi har ladet tanken blive problematiseret af naturvidenskaben. Det viser sig nemlig, hvis vi går de darwinistiske forklaringer efter i sømmene, at der er ingen grund til tro, at vores umiddelbare erfaring af naturen er en illusion. Der er ingen grund til, at vi skal svigte vores umiddelbare erfaring. Naturvidenskaben har fremmedgjort os for os selv ved dens krav om, at vi skal svigte os selv. Betyder det, jeg siger her, at jeg fremsætter et gudsbevis? Nej, bevis er et alt for bombastisk begreb. Men det betyder, at jeg hævder, at tanken Det specifikt kristne Dette betyder videre, at tanken om Gud som skaberen ikke er en specifik kristen tro. Det er en tanke, som ikke har sin baggrund i en bestemt forkyndelse eller en bestemt hellig bog. Det er en tanke, der udelukkende er opstået af en fortolkning af vores erfaring af naturen. Derfor finder vi den som sagt også i andre religioner end i kristendommen. Den specifikt kristne tro er en tro på, at Gud har inkarneret sig i et bestemt historisk menneske, Jesus fra Nazareth. Her er der i specifik forstand tale om tro, fordi denne tanke har intet som helst erfaringsgrundlag Jakob Wolf, Dr. theol., lektor ved Det teologiske Fakultet i København har netop udsendt bogen Rosens råb om intelligent design i naturen

10 Jomfrufødsel og Helligånd Et af de mest manipulerede dogmer i vores troslære Sådan har det imidlertid ikke været for den lange er historien om jomfrufødslen, som har været hoved- række af teologer, som gennem kirkens historie har af Bente Hansen emne for klerikale diskussioner i århundreder. I de lagt overordentlig stor vægt på den tekniske jomfrudom. to trosbekendelser, der bruges hos os i dag, den De nåede gennem spidsfindige drøftelser frem nikænske og den apostolske, står der, at Jesus blev til, at Maria nødvendigvis var uberørt af en mand, og født af jomfru Maria, men at undfangelsen var ved det er der kommet sære forklaringsmodeller ud af. Helligånden. Der er altså to dogmer i eet, nemlig at De samme teologer kunne jo heller ikke vide, at Maria var jomfru og at det var Helligånden, der havde i vores tid kan der om føje år skabes tekniske jom- grebet ind. frufødsler på stribe. Hvis jeg ellers har forstået det De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen, ret, så kan den klonende videnskab snart producere for hvorfor skulle Helligånden ikke kunne gribe ind nye børn ud af kvinder, som strengt taget ikke overfor ikke-jomfruer? I bibelen sker det flere gange: behøver at have kendt en mand. Projektet går, i Både Sara, som var gift med Abraham, og Elisa- stærkt forenklet form, ud på at man tager en celle beth, som var gift med Zakarias, fik besøg af englen fra kvinden, lægger den ind i et æg i selv samme med det samme glade budskab. kvinde, får det til at vokse og mirakel! Det blev et Men lad os tage de to dogmer hver for sig. barn. Hvis jeg var mandlig forsker ville jeg nok gemme den opskrift væk i skrivebordsskuffen, for den Maria: Var hun jomfru eller ej? Det er en af de ting, jeg sjældent har spekuleret over. sætter jo mandens, i forvejen beskedne, indsats Måske fordi det emne har mistet sin vægt i vores helt ud af funktion. Og den sætter også på finurlig protestantiske og moderne del af verden, som næppe vis den gamle diskussion om jomfrufødsler i et lidt regner spørgsmålet om rene og uberørte kvinder muntert skær. Den tekniske side af sagen, når vi blandt de vigtigste i forbindelse med ægteskab og snakker om Marias undfangelse og nedkomst, bliver fødsler. Måske er det, fordi jeg inderst inde synes, mindre vigtig, og det er kun godt. at renhed slet ikke befinder sig i den del af kroppen, Men sådan var det altså ikke for kristen-teolo- men snarere i den del, som vi forbinder med gerne i de første århundreder, og Maria blev derfor hjertet. et af de mest manipulerede fænomener i den kristne Når jeg af og til har forsøgt mig med maling fortælling. Hvad skulle man gøre, når nu Jesus af en Maria-ikon, har jeg nøje fulgt instruksen og skulle være jordisk og fødes på (næsten) almindelig malet tre symboler på hendes hovedklæde, symboler vis? Hans far var jo Herren selv, men samtidig måtte som angiveligt viser, at hun var ubesmittet både hans jordiske mor, i anstændighedens navn, have før, under og efter fødslen. Det ser nydeligt ud, men sig en mand, og problemerne tårnede sig op: Hvad i hvis sandheden skal frem, må jeg indrømme, at jeg alverden skal vi sige, at hun var? er ret ligeglad med, om Maria var det ene eller det De ord, der bruges i originalteksterne, som vi andet, og jeg forventer ikke at blive kaldt til kammeratlig støtter os til, peger ikke entydigt på, at hun var jom- samtale hos biskoppen af den grund. fru, men snarere på, at hun var en ung (ugift) kvin-

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

dansk teologisk tidsskrift

dansk teologisk tidsskrift dansk teologisk tidsskrift Kristendommen og religionerne ROBERT W. JENSON Jean Calvin (1509-1564) i 500-året for hans fødsel NINNA JØRGENSEN Jeg tror for at elske THOMAS EMIL HORNEMAN-THIELCKE Tre slags

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi.

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Erik Fonsbøl På jagt efter Gud Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Svanninge 2015 1 Jeg vil raisonnere over, hvad I udrette! der er altid noget galt ved

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Marts 2002 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Tema: Det gode Forord. Værdier på godt og ondt Eberhard Harbsmeier 1 Per Øhrgaard Værdier og/eller idealer Om

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Døende kulturfaktorer. skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab

Døende kulturfaktorer. skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab Døende kulturfaktorer Er Martinus åndsvidennummer 3 - SEPTEMBER 2009-27. ÅRGANG skab en religion? Hvad er tyngdekraft? Tidsskrift for åndsvidenskab Kærlighedens videnskab Åndsvidenskaben vil blive en faktor

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

vi som kristne bekender, at han er. Jeg kan derfor ikke se, at argumentationen

vi som kristne bekender, at han er. Jeg kan derfor ikke se, at argumentationen CLAUS THOMAS NIELSEN: Mirakler Anekdote 1 Jeg vil indlede med at fortælle en lille selvbiografisk anekdote, som jeg, når jeg ser bagud, ikke er det mindste stolt af, men som ikke desto mindre kan være

Læs mere