De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet."

Transkript

1 Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger, politiker, institution eller kommunalmedarbejder De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Dette medfører, at udbuddet vil blive gennemført som fælles udbud. Deltagende myndigheder: Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Mariager Fjord Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Læsø Kommune Aalborg Kommune Vesthimmerland Kommune Morsø Kommune Region Nordjylland Retningslinjer for samarbejdet er som følger: Myndighedernes indkøbskontorer har aftalt at Frederikshavn kommune er tovholder, og dermed ansvarlig for den praktiske gennemførelse af udbuddet. Hver myndighed stiller en kontaktperson til rådighed, til deltagelse i styregruppen samt til levering af nødvendig information for gennemførelse af udbuddet. ( F.eks. adresser, krav m.m.) Som udgangspunkt er IT-cheferne ansvarlige, ændring i kontaktperson meddeles til tovholder. I styregruppen nedsættes en arbejdsgruppe der i praksis hjælper tovholder med udarbejdelsen af udbuddet. Styregruppens opgaver er bl.a. at godkende de overordnede principper for udbuddet, samt træffe de endelige beslutninger, herunder godkende det endelige materiale inden det offentliggøres. Alle beslutninger i Styregruppen kræver fuldstændig enighed, dvs. at hver myndighed reelt har vetoret til alle beslutninger. Øvrige ansvarsområder er specificeret nedenfor: Samarbejdsaftale Side 1 af 5

2 Opgaver / Ansvarsområder: Ansvarlig: Udarbejde oplæg til udbudsdesign Høring af og godkendelse af udbudsdesign Styregruppen Levere information til Styregruppemedlemmer Udarbejde udbudsmateriale Godkende udbudsmateriale Styregruppen Gennemføre udbuddet Evaluere og indstilling af Leverandør Godkende evalueringsresultat og Leverandør Styregruppen Evt. træffe beslutning om annullering Styregruppen Evt. træffe beslutning vedr. klager Styregruppen Kontaktperson ved implementering Styregruppemedlemmer Aftale om hæftelse Ved gennemførelse af fælles EU-udbud (og dermed fælles indgåelse af aftale) vil alle Myndigheder i fællesskab hæfte, for de forpligtelser de påtager sig under Leveringsaftalen. Dette indebærer, at Leverandøren (den vindende tilbudsgiver) kan gøre krav gældende mod Myndighederne in solidum (kræve hele fordringen af hver enkelt Kommune). Myndighederne hæfter ligeledes solidarisk over for tredjemand i forbindelse med eventuelle erstatningskrav samt andre omkostninger i forbindelse med klage- og/eller retssager jævnfør nærværende udbud. Indbyrdes mellem Myndighederne hæftes pro rata i forhold til indmeldt volumenen. Såfremt en Myndighed misligholder Leveringsaftalen og/eller påfører de øvrige Myndigheder et tab, hæfter den misligholdende Myndighed selv herfor efter gældende erstatningsretlige regler. Såfremt der rejses et krav mod en eller flere Myndigheder under den fælles aftale, vil de pågældende Myndigheder således have sædvanlig regres mod den eller de Myndigheder, der er årsag til misligholdelsen (og dermed kravet). Leveringsaftalen og nærværende hæftelsesdokument har ikke bestemmelser om, hvordan volumen, af det der er udbudt, skal fordeles mellem de Myndigheder, der indgår den fælles aftale. Myndighederne udarbejder derfor parallelt hermed et særskilt dokument, der tager højde for fordelingsnøglen (bindende træk/volumen på aftalen), som underskrives af de enkelte IT-chefer. Dette vil indgå i udbudsmaterialet. Samarbejdet i forbindelse med den efterfølgende drift er ikke omfattet af nærværende samarbejdsaftale, men vil blive håndteret særskilt i enten leveringsaftalens kontraktsgrundlag eller i et særskilt dokument På baggrund af den enkelte Myndigheds direktørs underskrift accepterer hver Myndighed hermed, at Styregruppen kan give en (Frederikshavn Kommune) på projektet, tilladelse til at indgå og underskrive Leveringsaftale med den vindende tilbudsgiver, på vegne af de deltagende Myndigheder Hver Myndighed accepterer endvidere den solidariske hæftelse, men aftaler internt, at hver Myndighed hæfter for sin egen misligholdelse i forhold til Leveringsaftalen. Ovennævnte fuldmagt og nærværende hæftelsesdokument vil som udgangspunkt ikke være bindende for Leverandøren, men alene bindende Myndighederne imellem.

3 Gennemførelse af et udbud Styregruppemedlemmerne (som udgangspunkt IT-cheferne) er af Myndigheders indkøbskontorer udpeget som konsulent/kontaktperson dedikeret til indeværende udbud. Som udgangspunkt er styregruppe medlem og kontaktperson den samme, men kontaktperson og Styregruppemedlem kan være 2 personer. Disse personer står til rådighed i hele udbudsprocessen. styrer efter den på forhånd godkendte tidsplan. Tidsplanen vil i videst muligt omfang tage højde for alle myndigheders interne processer, indkøbspolitik og valgt udbudsprocedure. Omfanget af brugerinddragelse vurderes løbende af en. Ændringer i tidsplanen skal godkendes af Styregruppen. står for den praktiske gennemførelse af udbudsprocessen, hvilket vil sige: Udarbejder udbudsmateriale herunder: kravspecifikation, tilbudsliste, kontrakt og andet materiale samt udbudsbekendtgørelse. Udbudsmaterialet fremsendes til kommentering i styregruppen til endelig godkendelse inden udsendelse. Vedr. evaluering af tilbud og forslag til tildeling af kontrakt m.m. så godkendes disse af styregruppen inden offentliggørelse. Annullering af udbud En fuldstændig enig Styregruppe kan give kompetence til at trække et udbud tilbage. Eksempler på tilfælde hvor det kan komme på tale at trække et udbud tilbage kan være: ingen konditionsmæssige bud og/eller modtagelse af kun et 1 tilbud. Håndtering af klagesager orienterer Styregruppen om klagesagen. Styregruppen træffer den endelige beslutning om nødvendigheden af involvering af 3 part (evt. advokat eller anden juridisk bistand). Udgiften til denne fordeles ligeligt mellem de deltagende myndigheder i fht. Indmeldt Volumen Erstatningssager Ved eventuelle erstatningssager vil den indmeldte volumen i det pågældende udbud (%-vis) være udslagsgivende for erstatningens størrelse, og hvordan en evt. erstatning skal deles mellem myndighederne. Udtrædelsesmulighed Hver Myndighed kan vælge at udtræde af samarbejdet indtil styregruppen har godkendt det endelige udbudsmateriale og udbudsmaterialet dermed er klar til offentlig- Samarbejdsaftale Side 3 af 5

4 gørelse. Såfremt en Myndighed udtræder af samarbejdet, betaler denne myndighed en andel af de eksterne udgifter, der er påløbet indtil udtrædelsesdatoen. Andelen beregnes pro-rata i.f.h.t. indmeldt volumen, hvis disse ikke er indmeldt ved udtrædelsestidspunktet anvendes fordelingen pr. ansat i myndigheden. Generelt om Samarbejdsaftalen Aftalen baseres på åbenhed og dialog Myndighederne imellem. I tilfælde af tvist parterne imellem udpeges der en mediator fra Foreningen for Mediation/Konfliktmægling. Frederikshavn Kommune Karsten Jørgensen, Økonomichef Vesthimmerlands Kommune _ Pia Risgård, Afdelingschef Hjørring Kommune Brønderslev Kommune _ Jammerbugt Kommune Mariager Fjord Kommune _ Rebild Kommune Thisted Kommune _ Læsø Kommune Aalborg Kommune _

5 Morsø Kommune Region Nordjylland _ Samarbejdsaftale Side 5 af 5

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere