Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid= Luk udbudsdetaljer (gældende version )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)"

Transkript

1 Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende totalrådgiverkontrakt. Det udbudte projekt vil omfatte fuld færdigprojektering samt opfølgning som totalrådgiver af Boformen "Ny Kærvang". Bebyggelsen skal fungere som botilbud omfattende 24 boliger fordelt i en to etagers bygning på ca m2 med elevator. Botilbuddet opføres efter 108 i Lov om social service, LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). Byggefeltet er placeret i naturskønne omgivelser ud til Limfjorden. Byggeriet forudsættes således opført under særlig hensyntagen til omgivelserne, herunder terræn, landskab og eksisterende bygninger samt områdets grønne karakter. Det er vigtigt, at det nye byggeri får mindst mulig institutionspræg. Det være sig både i forhold til valg af materialer og indretning, men også i forbindelse med disponering af arealerne og deres tiltænkte funktion og formål. Således skal der være fokus på, at valg af materialer, rummenes udformning, indretning og arkitekturen understøtter at der ikke bliver tale om et institutionsagtigt byggeri, men lyse, hyggelige og hjemlige omgivelser efter en nutidig standard. Byggeriet skal kunne DGNB certificeres med Sølv. Visse værdier af beskrivende karakter vil skulle anskueliggøres under projektkonkurrenen. Endvidere skal byggeriet udføres efter BR2020. Den forventede samlede anlægssum er 30 mio. kr. eks. moms. Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som inviteres til den efterfølgende projektkonkurrence. Efter aflevering af projektforslag med tilbud vil der blive valgt én vinder. De to øvrige konkurrencedeltagere vil under forudsætning af, at der er afleveret et rettidigt og konditionsmæssigt projektforslag modtage et konkurrencevederlag på kr De indsendte projektforslag vil tilhøre ordregiver og returneres således ikke til konkurrencedeltagerne efter afgørelsen. Ophavsretten til et projektforslag forbliver dog altid hos den respektive konkurrencedeltager. Totalrådgivningskontrakten, der forventes indgået med vinderen af projektkonkurrencen, vil omfatte udførelse af færdigprojektering med henblik på udbud i hovedentreprise. Udgangspunktet for det videre projekteringsarbejde er det vindende projektforslag. Dog vil dette kunne bearbejdes med idéer og/eller andre enkeltheder fra de to øvrige indkomne forslag, uanset at disse ideér/enkeltheder er omfattet af de øvrige deltageres ophavsret. Totalrådgivningskontrakten baseres på principperne i ABR89. Totalrådgivningen vil endvidere skulle ydes i henhold til Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Der vil blive nedsat en bedømmelseskomité, som består af 2 dommere fra Specialsektoren, Region Nordjylland 2 dommere fra Bygninger & Anlæg, Region Nordjylland 2 fagdommere udpeget af Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) Navnene vil fremgå af konkurrencebetingelserne Sekretærfunktionen varetages af. Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres i anonymiseret form til på følgende adresse: Skibbrogade Aalborg Kuverten skal mærkes Kærvang prækvalifikationsansøgning MÅ IKKE ÅBNES. Frist for aflevering af prækvalifikationsansøgningen er den kl Ansøgninger, der modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Luk udbudsdetaljer (gældende version ) Titel Opgavebeskrivelse Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende totalrådgiverkontrakt. Det udbudte projekt vil omfatte fuld færdigprojektering samt opfølgning som totalrådgiver af Boformen "Ny Kærvang". Bebyggelsen skal fungere som botilbud omfattende 24 boliger fordelt i en to etagers bygning på ca m2 med elevator. Botilbuddet opføres efter 108 i Lov om social service, LBK nr. 150 af

2 Side 2 af 5 16/02/2015 (Serviceloven). Byggefeltet er placeret i naturskønne omgivelser ud til Limfjorden. Byggeriet forudsættes således opført under særlig hensyntagen til omgivelserne, herunder terræn, landskab og eksisterende bygninger samt områdets grønne karakter. Det er vigtigt, at det nye byggeri får mindst mulig institutionspræg. Det være sig både i forhold til valg af materialer og indretning, men også i forbindelse med disponering af arealerne og deres tiltænkte funktion og formål. Således skal der være fokus på, at valg af materialer, rummenes udformning, indretning og arkitekturen understøtter at der ikke bliver tale om et institutionsagtigt byggeri, men lyse, hyggelige og hjemlige omgivelser efter en nutidig standard. Byggeriet skal kunne DGNB certificeres med Sølv. Visse værdier af beskrivende karakter vil skulle anskueliggøres under projektkonkurrenen. Endvidere skal byggeriet udføres efter BR2020. Den forventede samlede anlægssum er 30 mio. kr. eks. moms. Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som inviteres til den efterfølgende projektkonkurrence. Efter aflevering af projektforslag med tilbud vil der blive valgt én vinder. De to øvrige konkurrencedeltagere vil under forudsætning af, at der er afleveret et rettidigt og konditionsmæssigt projektforslag modtage et konkurrencevederlag på kr De indsendte projektforslag vil tilhøre ordregiver og returneres således ikke til konkurrencedeltagerne efter afgørelsen. Ophavsretten til et projektforslag forbliver dog altid hos den respektive konkurrencedeltager. Totalrådgivningskontrakten, der forventes indgået med vinderen af projektkonkurrencen, vil omfatte udførelse af færdigprojektering med henblik på udbud i hovedentreprise. Udgangspunktet for det videre projekteringsarbejde er det vindende projektforslag. Dog vil dette kunne bearbejdes med idéer og/eller andre enkeltheder fra de to øvrige indkomne forslag, uanset at disse ideér/enkeltheder er omfattet af de øvrige deltageres ophavsret. Totalrådgivningskontrakten baseres på principperne i ABR89. Totalrådgivningen vil endvidere skulle ydes i henhold til Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Der vil blive nedsat en bedømmelseskomité, som består af 2 dommere fra Specialsektoren, Region Nordjylland 2 dommere fra Bygninger & Anlæg, Region Nordjylland 2 fagdommere udpeget af Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) Navnene vil fremgå af konkurrencebetingelserne Sekretærfunktionen varetages af. Deadline kl Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres i anonymiseret form til på følgende adresse: Skibbrogade Aalborg Kuverten skal mærkes Kærvang prækvalifikationsansøgning MÅ IKKE ÅBNES. Frist for aflevering af prækvalifikationsansøgningen er den kl Ansøgninger, der modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Udbudstype Opgavetype Tildelingskriterier Uddybning af tildelingskriterier Dokumenter Ordregiver Udvælgelseskriterier Mindre danske udbud Tjenesteydelser Økonomisk mest fordelagtige bud Underkriterier og vægtning vil fremgå af udbudsmaterialet. Lokalplan_ _Offentlige_formål_og_boliger Strandpark.pdf Foto.pdf Region Nordjylland Oplysninger, som beskrevet under pkt. A. fremsendes for såvel totalrådgiver som evt. underrådgivere. Såfremt anmodningen om

3 Side 3 af 5 prækvalifikation afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere oplysningerne. A. Identifikationsoplysninger. Ansøger skal indsende oplysning om firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, e mail, tlf. nr./mobilnr. samt navn og tlf.nr. på kontaktperson hos totalrådgiver. De under pkt. B C beskrevne erklæringer skal afleveres for totalrådgiver og samtlige deltagere i et evt. konsortium, men ikke for evt. tilknyttede underrådgivere: B. Erklæring på tro og love om ubetalt og forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Ubetalt og forfalden gæld må ikke overstige kr Erklæring kan hentes her: og loveerklaeringer/. C. Erklæring på tro og love om at totalrådgiver ikke befinder sig i en af de i Udbudsdirektivet ((Udbudsdirektivet 2004/18/EF) artikel 45 stk. 1 og 2 anførte situationer. Erklæring kan hentes her: og loveerklaeringer/ D. Ansøger teamet skal udforme og medsende en anonymiseret præsentation af idégrundlag/hovedgreb, der har til formål at visualisere ansøgers hovedgreb, visioner og værdier for det nye byggeri. Idégrundlaget kan indeholde hovedgreb/konceptskitser, nøgleord, stemningsbilleder, detaljebilleder, inspirationsfotos eller andet, der kan medvirke til at illustrere ansøgers bud på et idegrundlag for et fremtidsorienteret socialpsykiatrisk botilbud på Mors. Til evt. brug herfor er vedhæftet lokalplan samt et billede over grunden. Kravsspecifikation og bagvedliggende notat uploades på Kuben Managements udbudsportal, ligeledes til brug for udarbejdelse af idégrundlaget. Materialet er tilgængeligt på hjemmesiden mandag den 30. marts fra kl Idégrundlaget/hovedgrebet udformes som 2 stk. A3 papirformat. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på nytænkning, at den valgte ide fremstår klar og tydelig samt at valg af illustrationer og tekst afspejler, at ansøger har forståelse for opgaven. Ad. pkt. A C: Bygherrerådgiver v. Kuben Management vil foretage en vurdering af om der foreligger en udelukkelsesgrund. Ad. pkt. D: Der gøres særligt opmærksom på, at materialet skal afleveres i anonymiseret form. Såfremt kravet om anonymitet ikke er opfyldt tages ansøgningen ikke i betragtning. Evalueringen af det indsendte vil blive foretaget af en bedømmelseskomité. Adresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst WWW: (http://www.rn.dk) CPV kode Udbudsform SMV venligt Kontaktperson Kontakt Modtagers firmanavn Adresse for modtagelse af tilbud Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation) Ja Maria Toft Calundan E mail: Telefon: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg

4 Side 4 af kl Deadline(27 dage og 17 timer tilbage) Udbudstype Opgavetype Mindre danske udbud Tjenesteydelser Tildelingskriterier Økonomisk mest ford elagtige bud Dokumenter Lokalplan_ _Offentl ige_formål_og_bolig er Strandpark.pdf Foto.pdf Ordregiver Region Nordjylland Adresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst WWW: (http:// CPV kode Udbudsform SMV venligt Kontaktperson Kontakt Arkitek tvirksomhed samt her med beslægtet virkso mhed Begrænset udbud (in dkaldelse af interesse tilkendegivelser/præ kvalifikation) Ja Maria Toft Calundan E mail: k Telefo n: Intro til udbud.dk Regler og vejledning Links Udbud.dk giver et overblik over danske myndigheders indkøb. Udbud.dk viser både nationale udbud, EU udbud og myndighedernes indkøbsplaner. Siden opdateres dagligt med nye udbud. Som leverandør får du en enkel og nem adgang til offentlige udbud og myndighedernes indkøbsplaner. Du kan oprette faste søgninger på de typer udbud, der er interessante for din virksomhed og få besked direkte i din mailboks, når der er nye udbud, der passer på din profil. Du kan også søge efter andre leverandører, som du kan afgive tilbud sammen med. EU udbud vises på udbud.dk med tilladelse fra EU's Publikationskontor. Pligten til at annoncere offentlige vare og tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens afsnit II på udbud.dk er fastlagt i bekendtgørelse (http://www.kfst.dk/offentligkonkurrence/udbuddk) om ordregiveres annoncering af offentlige vare og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform. Regler og vejledning for udbud findes på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: (http://www.kfst.dk). Pligten for statslige myndigheder til at indberette indkøbsplaner til udbud.dk er fastlagt i cirkulære om indkøb i staten (http://www.kfst.dk/offentligkonkurrence/udbuddk/det statsligeindkoebscirkulaere). Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (http://www.kfst.dk) Lovkompasset (http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas) Udbudsportalens CPV automat (http://redskaber.udbudsportalen.dk/cpv/search) Udbudsportalens leverandørguide (http://tilbud.udbudsportalen.dk) I Udbudsportalens lovkompas (http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas) kan der hentes vejledning i, hvilke udbudsregler der gælder i konkrete situationer.

5 Side 5 af 5 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf E mail

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale... 2 2 Generelle oplysninger...

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere