Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 12/ november /12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 (1. oktober september 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 8% i Kontinens og 6% i Urologi, mens væksten i salget af hud- og sårplejeprodukter var negativ med 1% i forhold til sidste år. Bruttoresultatet steg 12% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 67% mod 65% sidste år. I faste valutakurser var bruttomarginen 66%. Driftsresultatet (EBIT) steg 26% og udgjorde mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-marginen) blev 30% mod 25% sidste år. I faste valutakurser var EBIT-marginen 29%. Årets resultat steg med 21% til mio. kr., og indtjeningen pr. aktie (EPS) steg ligeledes med 21% i forhold til sidste år til 51,5 kr. De frie pengestrømme voksede med 28% til mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 38% mod 30% sidste år. Bestyrelsen indstiller på generalforsamlingen den 11. december 2012: o at der betales udbytte på 20 kr. pr. aktie mod 14 kr. sidste år, svarende til en pay-out ratio på 38%. o at bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinær dividende i løbet af regnskabsåret, såfremt den likviditetsmæssige situation tillader dette. o at der gennemføres et split af Coloplast aktien i forholdet 1 til 5. Den nominelle værdi ændres herved fra 5 kr. til 1 kr. o at kapitalen nedsættes med nominelt 5 mio. kr. svarende til 1 mio. styk aktier af 5 kr. Finansielle forventninger for 2012/13 Der forventes en omsætningsvækst, både organisk og i danske kroner, på 6-7%. Der forventes en EBIT-margin på 31-32% i både faste valutakurser og danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 400 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive Telekonference Afholdes den 6. november 2012 kl. 19:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Et webcast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1/21

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober september Koncern Ændring Koncern 2011/ / / /11 12 mdr 12 mdr 4. kvt. 4. kvt. Ændring Resultatopgørelse Omsætning % % Forsknings- og udviklingsomkostninger (342) (415) (18%) (85) (88) (3%) Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) % % Driftsresultat (EBIT) % % Finansielle indtægter og omkostninger, netto (300) (124) >100% (74) (25) >100% Resultat før skat % % Periodens resultat % % Omsætningsvækst Periodens vækst i nettoomsætning, % Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, % Valuta, % (2) Balance Samlede aktiver % % Investeret kapital (0%) (0%) Rentebærende gæld, netto (1.042) 539 <(100%) (1.042) 539 <(100%) Egenkapital ultimo % % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % (4%) Pengestrømme fra investeringer (313) (387) (19%) (96) (53) 81% Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto (317) (230) 38% (93) (52) 79% Frie pengestrømme % (8%) Pengestrømme fra finansiering (1.730) (894) 94% (793) (537) 48% Nøgletal Gennemsnitlig antal ansatte, omregnet til fuld tid Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio - 0,2-0,2 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % (2) 1 (2) 1 Indre værdi pr. aktie, kr % % Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % % Børskurs/indre værdi 9,0 8,1 11% 9,0 8,1 11% Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 42,0 42,0 0% 42,0 41,8 0% PE, price/earnings ratio 23,1 18,6 24% 20,8 15,8 32% Udbytte pr. aktie, kr. 20,0 14,0 43% Pay-out ratio, % 38,0 32,0 19% Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 51,5 42,6 21% 14,3 12,5 14% Frie pengestrømme pr. aktie 55,6 43,3 28% 20,7 22,7 (9%) 2/21

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 8% til mio. kr. Den organiske vækst blev 6%. Den organiske vækst i fjerde kvartal var ligeledes 6%. Salgsudvikling pr. forretningsområde Sammensætning af vækst Organisk 2011/ /11 Organisk Virksomhedsopkøb Rapporteret 2011/12 vækst 12 mdr. 12 mdr. vækst Valuta vækst 4. kvt. 4. kvt. Stomi % 3% 9% % Kontinens % 3% 11% 979 6% Urologi % 1% 4% 11% % Hud- og Sårpleje (1%) 2% 1% 387 1% Nettoomsætning % 0% 2% 8% % Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr., svarende til en rapporteret vækst på 9%. Den organiske vækst udgjorde 6% og var drevet af væksten på etablerede markeder i Europa, herunder særligt Storbritannien. Kina og Rusland bidrog ligeledes væsentligt til årets vækst. Væksten var drevet af SenSura porteføljen, hvor især SenSura Mio, der er en 1-styks kolostomipose lanceret i april 2011, voksede pænt. Tidligere på året lancerede Coloplast et sortiment af tilbehørsprodukter under navnet Brava. Produkterne er blevet vel modtaget af brugerne, og lanceringen har været medvirkende til, at salget af tilbehørsprodukter fortsat bidrager væsentligt til den samlede vækst i stomiforretningen. Den organiske vækst var i fjerde kvartal på 7%, hvor særligt væksten i Storbritannien og Spanien var på et lavere niveau end årets første 9 måneder, mens væksten på nye markeder rettede sig ovenpå et svagt tredje kvartal. Verdensmarkedet for stomiprodukter vurderes at have en værdi på mia. kr. med et estimat for markedsvæksten på 4-5%. Coloplasts markedsandel er 35-40%, hvilket betyder, at Coloplast fortsat er global markedsleder. Markedsdefinitionen for stomi indeholder nu også tilbehørsprodukter til brugere med stomi, hvor markedsstørrelsen for tilbehørsprodukter er estimeret til ca. 1,5 mia. kr. mens markedsvæksten forventes at være omkring 8%. Coloplast har i dag under 10% af markedet for tilbehørsprodukter. Kontinens Omsætningen i kontinensforretningen var mio. kr. og voksede med 11% i danske kroner og med 8% organisk. Meget tilfredsstillende vækst i salget af intermitterende katetre blev hovedsageligt drevet af Storbritannien og USA. De øvrige modne markeder i Europa bidrog ligeledes med pæn vækst, dog på et lavere niveau. Væksten blev primært drevet af SpeediCath kateterporteføljen, herunder især de kompakte katetre. Porteføljen af kompakte katetre blev i slutningen af kvartalet udvidet med lanceringen af SpeediCath Compact Set, et kompakt, overfladebehandlet kateter med en integreret urinpose. Det er forventningen, at lanceringen vil styrke Coloplasts position inden for dette segment af katetermarkedet, hvor Coloplast i dag ikke er markedsleder. Kateteret forventes lanceret på de større markeder i løbet af Væksten i salget af uridomer og urinposer var ligeledes tilfredsstillende og delvist drevet af Storbritannien og nye markeder, hovedsagligt Rusland. Salget af Peristeen til anal irrigation voksede tilfredsstillende. I fjerde kvartal var væksten for Kontinensforretningen 6%, hvilket var under niveauet for årets første 9 måneder. Den lavere vækst i kvartalet skyldes især Storbritannien, hvor lageropbygningen i forbindelse med konsolideringen i antallet af distributører i tredje kvartal, som ventet havde en negativ effekt på væksten i fjerde kvartal. Den del af kontinensmarkedet, hvor Coloplast konkurrerer, anslås at udgøre 8-9 mia. kr. i værdi, og forventes fortsat at vokse med 4-6% om året. Coloplast er fortsat global markedsleder med en anslået markedsandel på 40-45%. Markedsdefinitionen inkluderer ikke permanente katetre. 3/21

4 Urologi Urologisalget voksede med 11% til mio. kr., mens den organiske vækst udgjorde 6%. Tilkøbt forretning bidrog med 1%, mens styrkelsen af den amerikanske dollar mod den danske krone bidrog med 4%. Årets vækst var drevet af salget af endourologiprodukter i Europa, samt pæn vækst i salget af penisimplantater på det amerikanske marked. Faldende salg af vaginale slynger til behandling af stressinkontinens hos kvinder påvirkede årets vækst negativt, mens salget af Restorelle til behandling af nedsunket underliv voksede pænt. Kvartalets organiske vækst udgjorde 10%, hvilket var en forbedring sammenlignet med væksten for de første 9 måneder. Det skyldes, at den europæiske urologiforretning mere end rettede sig ovenpå et svagt tredje kvartal, samtidigt med at der igen var pæn vækst i salget af penisimplantater, hvor der i fjerde kvartal sidste år samt starten af dette år var en nedgang i antallet af procedurer. Den del af urologimarkedet, hvor Coloplast er repræsenteret, vurderes at udgøre 8-9 mia. kr. Markedsvæksten har i år været negativt påvirket af den af FDA udsendte sikkerhedsopdatering vedrørende brugen af syntetiske net til behandling af stressinkontinens og nedsunket underliv. Herudover har den økonomiske lavkonjunktur på det nordamerikanske marked igen i år presset markedsvæksten. Disse forhold afspejles i en forventet markedsvækst på 3-5% om året, hvilket er en smule lavere end sidste år. Coloplasts andel af det samlede globale marked for urologiprodukter udgør nu 10-15%. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst for året på 1% i danske kroner, mens salget faldt med 1% organisk. I samme periode var den organiske vækst i sårplejeforretningen negativ med 3% som følge af udfordrende markedsforhold i hovedsageligt Frankrig, Grækenland og Spanien, mens årets vækst i Kina var meget tilfredsstillende. I fjerde kvartal var den samlede organiske vækst 1%. Væksten i sårplejeforretningen var negativ med 2% og på niveau med årets tidligere kvartaler, når der reguleres for en lagerreduktion hos vores græske distributør i årets første kvartal. Den samlede vækst i fjerde kvartal var positivt påvirket af kontraktproduktionen af Compeed 1, samtidigt med at den amerikanske hudplejeforretning igen leverede en meget tilfredsstillende vækst. Væksten i det globale sårplejesegment, hvor Coloplast konkurrerer, forventes fortsat at udgøre 2-4%. Markedsstørrelsen vurderes at være omkring 13 mia. kr., og det estimeres, at Coloplasts markedsandel er på 5-10%, hvilket gør Coloplast til verdens fjerdestørste producent af avancerede sårplejeprodukter i disse segmenter. Markedet er defineret som avancerede sårplejeprodukter, eksklusive undertryksteknologier til sårbehandling (NPWT). Salgsudvikling pr. region Præsentationen af salgsudviklingen pr. region er blevet ændret således, at den afspejler den nye salgsregionsstruktur, jvf. selskabsmeddelelse nr. 11/2012 fra den 19. september Sammensætning af vækst Organisk 2011/ /11 Organisk Virksomhedsopkøb Rapporteret 2011/12 vækst 12 mdr. 12 mdr. vækst Valuta vækst 4. kvt. 4. kvt. Europæiske markeder % 2% 6% % Andre etablerede markeder % 0% 8% 15% 621 9% Øvrige markeder % 1% 14% % Nettoomsætning % 0% 2% 8% % Europæiske markeder Omsætningen var mio. kr., svarende til en rapporteret vækst på 6%. Organisk voksede den europæiske forretning med 4%. Den positive valutaeffekt på 2%-point skyldes især det styrkede britiske pund mod danske kroner. På størstedelen af de etablerede markeder i Europa var væksten i den kroniske forretning tilfredsstillende, mens sårplejeforretningen fortsat påvirkede væksten negativt. Fjerde kvartals organiske vækst var 3%. Den lavere vækst i kvartalet skyldes især Storbritannien, hvor lageropbygningen i forbindelse med konsolideringen i antallet af distributører i tredje kvartal, som ventet havde en negativ effekt på væksten i fjerde kvartal. Derimod var der positivt vækstbidrag fra kontraktproduktionen af Compeed, efter at der i forrige kvartal var et væsentligt negativ vækstbidrag. 1 Compeed er et af Johnson & Johnson registreret varemærke. 4/21

5 Andre etablerede markeder Omsætningen voksede med 15% til mio. kr. Styrkelsen af både den amerikanske dollar, japanske yen og australske dollar mod den danske krone bidrog med 8%. Den organiske vækst for finansåret var 7%. Væksten i salget af intermitterende katetre i USA var meget tilfredsstillende og positivt påvirket af relanceringen af Speedi- Cath, der er et avanceret overfladebehandlet engangskateter, som er klar til brug. I stomiforretningen var væksten tilfredsstillende og drevet af USA og Japan. Salget af penisimplantater og syntetiske net til behandling af nedsunket underliv bidrog endvidere positivt til regionens samlede vækst. Den organiske vækst i årets fjerde kvartal var 9%. I den kroniske forretning i USA var fjerde kvartals vækst på niveau med væksten for året. Øvrige markeder Omsætningen voksede med 14% til mio. kr., mens den organiske vækst var på 13%. Kina har gennem året haft stabile, høje vækstrater, og Rusland havde igen i år meget tilfredsstillende vækst. Faldende vækst i Brasilien hen over året samt en større reduktion af lagrene hos vores græske distributør i første kvartal var hovedårsagerne til den lavere vækst i forhold til sidste år, hvor den organiske vækst var 20%. Væksten i Argentina var tilfredsstillende omend på et lavere niveau end forrige år, der var positivt påvirket af et par større vundne udbud. Kvartalets organiske vækst var 21%, hvilket delvist skyldes forskydninger i salget fra tredje kvartal til fjerde kvartal. I Brasilien var væksten flad, hvilket var en forbedring sammenlignet med forrige kvartal, mens Rusland endnu engang viste gode vækstrater. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 12%. Årets bruttomargin udgjorde 67% mod sidste års 65%. Udover effektiviseringsforbedringer i produktionen skyldes den højere bruttomargin øget omsætning samt positiv valutakurseffekt. Kvartalets bruttomargin var 67% i både danske kroner og i faste valutakurser. Forbedringen sammenlignet med årets første 9 måneder skyldes primært den relativt større omsætning i kvartalet. Omkostninger Distributionsomkostningerne var mio. kr. og udgjorde 29% af omsætningen, hvilket var på samme niveau som sidste år. Ses der bort fra første kvartals engangsposter på i alt 50 mio. kr., udgjorde distributionsomkostningerne 28% af omsætningen. Kvartalets distributionsomkostninger udgjorde 29% af omsætningen. Det højere omkostningsniveau i kvartalet skyldes en række mindre forhold. Administrationsomkostningerne var 622 mio. kr. mod 604 mio. kr. sidste år. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 6%, hvilket var på niveau med 2010/11. Der blev i løbet af året hensat 67 mio. kr. til imødegåelse af tab på debitorer i Sydeuropa. Kvartalets administrationsomkostninger udgjorde 5% af omsætningen, og det lavere niveau skyldes, at der i dette kvartal ikke blev hensat væsentlige beløb til tab på debitorer. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 342 mio. kr., svarende til 3% af omsætningen, hvilket var under sidste års niveau. Det lavere omkostningsniveau skyldes hovedsageligt de gennemførte ændringer i forsknings- og udviklingsorganisationen i slutningen af sidste år. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger udgjorde netto en indtægt på 46 mio. kr., mod 20 mio. kr. sidste år. Der blev i løbet af fjerde kvartal indgået forlig i en patentsag, som gav en ekstra indtægt på 30 mio. kr. Driftsresultat Driftsresultatet steg med 26% og blev mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Dette svarer til en overskudsgrad på 30% mod 25% sidste år. Overskudsgraden i faste valutakurser blev på 29%. Kvartalets overskudsgrad var 31% i danske kroner såvel som i faste valutakurser. Reguleret for en indtægt i fjerde kvartal på 30 mio. kr., i forbindelse med den før nævnte patentsag, var kvartalets overskudsgrad på 30%. 5/21

6 Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 300 mio. kr. mod 124 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes realiserede tab på valutaterminskontrakter som følge af den generelle svækkelse af euroen og dermed også danske kroner over for en række valutaer, herunder særligt amerikanske dollar og britiske pund. Samtidigt er den ungarske forint svækket over for danske kroner, hvilket også bidrager til tabet. Nedbringelsen af gæld betød, at nettorenteomkostningerne faldt med 39 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Finansielle poster Den effektive skatteprocent blev 26 og er dermed på niveau med sidste år, hvilket svarer til en skatteudgift på 760 mio. kr. mod 637 mio. kr. sidste år. Nettoresultat Årets resultat steg med 21% til mio. kr., og indtjeningen pr. aktie (EPS) steg ligeledes med 21% til 51,5 kr. sammenlignet med sidste år. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år svarende til en stigning på 20%. Forbedringen skyldes øget indtjening og en mindre stigning i driftskapitalen sammenlignet med sidste år, hvilket til dels blev modsvaret af øget tab på terminskontrakter. Investeringer Coloplast investerede brutto 338 mio. kr. mod 410 mio. kr. sidste år. Faldet i investeringerne skyldes sidste års køb af Mpathy på 160 mio. kr. Investeringerne udgjorde 3% af omsætningen i forhold til 4% sidste år. Investeringer i materielle anlægsaktiver brutto var 317 mio. kr. mod 230 mio. kr. i samme periode sidste år. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var mio. kr. mod mio. kr. sidste år. 2011/ / / /11 12 mdr 12 mdr 4. kvt. 4. kvt. Renter, netto (49) (88) (10) (16) Dagsværdiregulering af optioner (29) (35) (2) (3) Valutakursreguleringer (194) 16 (50) (4) Andre finansielle poster (28) (17) (12) (2) Finansielle poster i alt (300) (124) (74) (25) Kapitalberedskab De bekræftede kreditfaciliteter udløber i løbet af 2012/13 og indgår derfor ikke i det langfristede kapitalberedskab. Coloplast har i 2011/12 indfriet realkreditlån og lån fra den Europæiske Investeringsbank for i alt 892 mio.kr., og indfrielse af den resterende gæld forventes gennemført ved udløb i 2012/13. Den rentebærende bruttogæld var på balancedagen mio. kr. Coloplast vil i stedet for bekræftede faciliteter opretholde et likvidt beredskab på minimum 1 mia. kr. 6/21

7 Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning på 958 mio. kr. i forhold til starten af året. De immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end sidste år og kan primært henføres til afskrivninger på erhvervede patenter og varemærker. Kortfristede aktiver steg med mio. kr. til mio. kr. i forhold til starten af året, hvilket skyldes stigning i likvider. I forhold til sidste år steg tilgodehavender fra salg med 6% til mio. kr. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser var på 478 mio. kr. mod 420 mio. kr. sidste år. Arbejdskapitalen i procent af omsætningen faldt til 22% fra 23% sidste år. Egenkapital I året voksede egenkapitalen 2 med mio. kr. til mio. kr. Årets totalindkomst på mio. kr. blev delvist modsvaret af udbetaling af udbytte på 587 mio. kr. og tilbagekøb af aktier på 500 mio. kr. Medarbejdernes udnyttelse af aktieoptioner og salg af medarbejderaktier øgede egenkapitalen med 326 mio. kr. Udbytte og aktietilbagekøb Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 11. december 2012 at betale udbytte på 20 kr. pr. aktie mod 14 kr. sidste år, hvilket er en stigning på 43%. Det svarer til en pay-out ratio på 38% mod en pay-out ratio på 32% sidste år. Årets udbytte forventes således at blive på 841 mio. kr. Bestyrelsen indstiller endvidere på generalforsamlingen den 11. december 2012, at bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinær dividende i løbet af regnskabsåret, såfremt den likviditetsmæssige situation tillader dette. Bestyrelsen indstiller ligeledes på generalforsamlingen den 11. december 2012, at der inden udgangen af kalenderåret gennemføres et split af Coloplast aktien i forholdet 1 til 5. Den nominelle værdi ændres herved fra 5 kr. til 1 kr. Bestyrelsen i Coloplast fik på generalforsamlingen i december 2011 bemyndigelse til at tilbagekøbe egne aktier på op til 10% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen iværksatte efterfølgende endnu et aktietilbagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2012/13. Første del af aktietilbagekøbsprogrammet på 500 mio. kr. blev tilendebragt i juni 2012 og set i lyset af Coloplasts fortsatte stærke likviditetsskabelse er det bestyrelsens forventning, at anden del af programmet gennemføres som planlagt. Skulle der i perioden opstå muligheder, der anses for at være bedre for aktionærerne, vil dette kunne medføre, at tilbagekøbet afbrydes. Egne aktier og indstilling om kapitalnedsættelse Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. september stk. B-aktier, hvilket er stk. mindre end i starten af året. Reduktionen skyldes udnyttelse af aktieoptioner, hvilket blev delvist modsvaret af aktietilbagekøbsprogrammet. Bestyrelsen indstiller på generalforsamlingen den 11. december 2012, at kapitalen nedsættes med nominelt 5 mio. kr., svarende til 1 mio. styk aktier af 5 kr. Kapitalnedsættelsen er begrundet i, at de under aktietilbagekøbsprogrammerne opkøbte aktier overstiger det antal aktier, der er behov for til dækning af aktieoptionsprogrammer til ledende medarbejdere. 2 Der er i indeværende regnskabsår sket en ændring i anvendt regnskabspraksis (tidlig implementering af IAS 19) således, at akt uarmæssige tab og gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger påvirker totalindkomsten direkte. Ændringen har formindsket primo egenkapitalen med 26 mio. kr. og i regnskabsåret yderligere fo r- mindsket egenkapitalen med 35 mio. kr. Der henvises til Årsrapporten, note 1 for yderligere informationer. 7/21

8 Finansielle forventninger for 2012/13 Der forventes en omsætningsvækst, både organisk og i danske kroner, på 6-7%. Der forventes en EBIT-margin på 31-32% i både faste valutakurser og danske kroner. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 400 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Specifikt vil indfrielsen af de finansielle forventninger være påvirket af Coloplasts evne til at eksekvere den reviderede vækststrategi, som blev annonceret i marts De finansielle forventninger forudsætter en fortsat stabil vækst i den europæiske forretning, mens det forventes at både de modne markeder uden for Europa samt de nye markeder vil opnå højere vækstrater end i 2011/12. Det forventes, at prispresset i 2012/13 vil ligge på niveau med 2011/12. De finansielle forventninger indeholder kun de reformer, hvor effekten er kendt. Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, udover realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil være i stand til at levere resultater i tråd med det tidligere udmeldte potentiale for produktivitetsforbedringer på samlet set 0,5-1%- point forbedring i bruttomarginen. Indeholdt i forventningerne er endeligt også Coloplasts forventninger til investeringer under den reviderede strategi. Bestyrelsen fastholder Coloplasts nuværende langsigtede finansielle ambition om at vokse mere end markedet og levere indtjeningsmarginaler på niveau med de bedst indtjenende medicoselskaber 3. Den samlede vægtede markedsvækst i Coloplasts markeder forventes at udgøre 4-5%, hvilket er uændret i forhold til forventningerne sidste år. Andre forhold Retssager om transvaginale net Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale og delstatsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressinkontinens. Den 6. august 2012 blev der etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager i Southern District of West Virginia (MDL nr. 2387). Sagerne sammenlægges udelukkende med henblik på forberedende sagsbehandling. Der er endvidere ved samme ret etableret særskilte MDL-sager med henblik på at håndtere retssager mod andre større netproducenter. Coloplast er ikke i stand til at forudsige tidsforløbet eller resultatet af sådanne retssager, og ej heller om der indledes yderligere retssager mod Coloplast. På grundlag af de oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt, forventes dette ikke at få nogen væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. 3 Coloplasts sammenligningsgruppe består pt. af følgende børsnoterede medicoselskaber: Medtronic Inc., Baxter International Inc., Covidien PLC, Stryk er Corp., St. Jude Medical Inc., Boston Scientific Corp., Sonova Holding AG, Smith&Nephew PLC, CR Bard Inc., Getinge AB, WDH A/S, S handon Weigao Group Medical. 8/21

9 Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2011/12 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2011/12* , Spotkurs den 23. oktober , Estimeret gennemsnitskurs 2012/ , Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 1% 0% 5% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012 **) Som estimeret gennemsnitskurs er spot kursen for 23. oktober 2012 anvendt Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af udsving i HUF over for DKK, fordi Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald i DKK initialt (Gennemsnitskurser 2011/12) Omsætning EBIT USD GBP HUF 0 35 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 9/21

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for Coloplast A/S. Koncernregnskabet udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere er koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, egenkapital, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Humlebæk, den 6. november 2012 I direktionen: Lars Rasmussen Adm. direktør Lene Skole Koncerndirektør I bestyrelsen: Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid Formand Næstformand Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Sven Håkan Björklund Thomas Barfod Jane Lichtenberg Torben Rasmussen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 10/21

11 Tabeller Regnskabstal for kvartalet er ikke reviderede Opgørelse af totalindkomst.. 12 Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Fem års hoved- og nøgletal.. 19 Resultatopgørelse kvartalsopdelt /21

12 Opgørelse af totalindkomst 1. oktober september (ikke revideret) Koncern Indeks Koncern Indeks 2011/ / / /11 Note 12 mdr 12 mdr 4. kvt. 4. kvt. 1 Omsætning 11,023 10, ,849 2, Produktionsomkostninger (3,678) (3,604) 102 (937) (863) 109 Bruttoresultat 7,345 6, ,912 1, Distributionsomkostninger (3,172) (2,988) 106 (839) (724) 116 Administrationsomkostninger (622) (604) 103 (138) (160) 86 Forsknings- og udviklingsomkostninger (342) (415) 82 (85) (88) 97 Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (22) (32) 69 (1) (19) 5 1 Driftsresultat (EBIT) 3,255 2, Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder (1) (1) 100 (1) (1) Finansielle indtægter (5) 9 (56) 3 Finansielle omkostninger (342) (171) 200 (69) (34) 203 Resultat før skat 2,954 2, Skat af periodens resultat (760) (637) 119 (208) (185) 112 Periodens resultat 2,194 1, Anden totalindkomst Værdiregulering af valuta- og renteafdækning (165) (10) (17) (87) Heraf overført til finansielle poster 154 (5) 60 (10) Skatteeffekt af afdækning 3 4 (11) 25 Aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsordninger (49) 21 (49) 21 Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på pensionsordninge 14 (5) (52) (5) Kursregulering af aktiver i fremmed valuta 55 7 (28) 67 Skatteeffekt af kursregulering af aktiver i fremmed valuta (13) (2) (13) (2) Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende datterselskaber 74 (59) 6 (86) Anden totalindkomst i alt 73 (49) (104) (77) Totalindkomst i alt 2,267 1, Indtjening pr. aktie (EPS) Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet Overskudsdisponering Overført overskud for året 1,353 1,234 Foreslået udbytte for året I alt 2,194 1,819 12/21

13 Balance Pr. 30. september Koncern Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Forudbetalinger og anlægsaktiver under udvikling 22 9 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 7 6 Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver /21

14 Balance Pr. 30. september Koncern Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for valuta- og renteafdækning (40) (32) Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser 5 4 Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 13 8 Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter 0 6 Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualposter 14/21

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve Forslag Overført Egenfor til overskud kapital A-aktier B-aktier afdækning udbytte i alt 2011/12 Balance pr (32) Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst (8) Periodens totalindkomst i alt 0 0 (8) Transaktioner med ejere: Overførsel 2 (2) 0 Køb af egne aktier (500) (500) Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Skat af egenkapitalbevægelser Udbetaling af udbytte vedrørende 2010/11 (587) (587) Transaktioner med ejere i alt (585) (92) (677) Balance pr (40) /11 Balance pr som rapporteret i årsrapporten (21) Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis (42) (42) Tilrettet egenkapital (21) Periodens totalindkomst: Periodens resultat Anden totalindkomst (11) (38) (49) Periodens totalindkomst i alt 0 0 (11) Transaktioner med ejere: Køb af egne aktier (500) (500) Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Skat af egenkapitalbevægelser 9 9 Udbetaling af udbytte vedrørende 2009/10 (422) (422) Transaktioner med ejere i alt (422) (306) (728) Balance pr (32) /21

16 Pengestrømsopgørelse 1. oktober september Koncern 2011/ /11 Note 12 mdr 12 mdr Driftsresultat Af- og nedskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter (19) 16 5 Ændringer i driftskapital (133) (260) Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (402) (86) Betalt selskabsskat (595) (613) Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (21) (20) Investeringer i grunde og bygninger (10) (21) Investeringer i tekniske anlæg m.m. (99) (70) Investering i anlægsaktiver under udførelse (208) (139) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af virksomhed 0 (160) Pengestrømme fra investeringer (313) (387) Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer (587) (422) Investering i egne aktier, netto (174) (344) Finansiering fra aktionærer (761) (766) Køb af realkreditobligationer (77) (567) Langfristet lånefinansiering, optagelse Langfristet lånefinansiering, afdrag (892) 0 Pengestrømme fra finansiering (1.730) (894) Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Kursregulering af likvide beholdninger 4 (7) Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 16/21

17 Noter 1. Segmentoplysninger Koncern, 2011/12 Driftssegment Driftssegmenterne er defineret på baggrund af den månedlige rapportering til direktionen, der er vurderet at være øverste operationelle ledelse. Rapporteringen til ledelsen er baseret på to globale operative segmenter som er henholdsvis Salgsregioner og Produktionsenheder, samt tre mindre operative segmenter: Hud- og Sårpleje, Porgès og Surgical Urology (SU). Segmenterne Global marketing, Global forskning og udvikling samt Stabe er ikke operative segmenter, da de ikke har til formål at skabe omsætning. Denne opdeling er desuden udtryk for den globale organisationsstruktur. De operative segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder indeholder henholdsvis salg og produktion af alle Coloplasts produkter indenfor forretningsområderne Stomi, Urologi, Kontinens og Hud- og Sårpleje. Samhandel mellem segmenterne sker ved, at Salgsregionerne køber varer af Produktionsenhederne. Samhandel sker efter arms længde princippet. Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder alene salg af hud- og sårplejeprodukter på udvalgte europæiske markeder, hvor Hud- og Sårpleje-segmentet organisatorisk er udskilt fra den øvrige forretning. Salget af hud- og sårplejeprodukter på øvrige markeder indgår i forretningsområdet Hud- og Sårpleje i det operative segment Salgsregioner. Porgès indeholder produktion og salg af urologiske engangsprodukter, mens SU indeholder salg af urologiske produkter. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til direktionen. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er indeholdt i det rapporteringspligtige segment Salgsregioner, da de opfylder sammenlægningskriterierne. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er derfor ikke rapporteringspligtige segmenter. I fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Global marketing, Global forskning og udvikling samt Stabe) samt elimineringer, da disse segmenter ikke er indtægtsskabende. De anførte segmenter (med undtagelse af SU) udgør hver især under 10% af den samlede segmentomsætning, segmentresultat og segmentaktiver. Det operative segment SU udgør over 10% af de samlede aktiver, men da aktiverne udelukkende allokeres til segmenterne i forbindelse med impairment test og ikke rapporteres segmenteret til ledelsen, vurderes segmentet ikke at være rapporteringspligtigt. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne. Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT) og ressourceallokering foretages tillige på denne baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå ligesom der ikke foretages ressourceallokering på basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen. Driftssegment Salgsregioner Produktionsenheder Fælles/ikke fordelte 2011/ / / / / / / /11 I alt Ekstern omsætning Driftsresultat for segment (1.456) (1.719) Finansielle poster (300) (124) (300) (124) 17/21

18 Noter Koncern 2011/ /11 2. Finansielle indtægter Renteindtægter Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 0 5 Valutakursreguleringer, netto 0 11 Andre finansielle indtægter og gebyrer 0 4 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Dagsværdireguleringer aktieoptioner Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital Valutakursreguleringer, netto 40 0 Andre finansielle omkostninger og gebyrer I alt Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 7 13 Forskydning, hensættelser i øvrigt (26) 3 I alt (19) Ændringer i driftskapital Varebeholdninger (29) 3 Tilgodehavender fra salg (46) (128) Øvrige tilgodehavender (62) (98) Leverandør- og anden gæld m.v. 4 (37) I alt (133) (260) 6. Likvider og kortfristede kreditinstitutter Kontantbeholdning 1 1 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter (1.296) (98) Heraf stående lån overført fra langfristede forpligtelser i året I alt Eventualforpligtelser Coloplastkoncernen er part i en retsag omkring syntetiske net til behandling af stressurininkontinens og nedsunket underliv samt i enkelte mindre retssager, der ikke forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. 18/21

19 FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL 2011/ / / / /08 Resultatopgørelse Omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat før særlige poster, renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat før særlige poster Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Coloplasts andel af årets resultat Omsætningsvækst Årlig vækst i omsætning, % Stigningen fordeler sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Kontraktproduktion, % Balance Samlede aktiver Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital ultimo, Coloplasts andel Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto Frie pengestrømme Pengestrømme fra finansiering Nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid Overskudsgrad, EBIT, % Overskudsgrad, EBITDA, % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio -0,3 0,2 0,6 1,2 2,2 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk PE, price/earnings ratio PE, price/earnings ratio, eksklusiv ophørende aktiviteter ) Udbytte pr. aktie, kr Pay-out ratio, % Indtjening pr. aktie (EPS) Frie pengestrømme pr. aktie ) For 2011/12 er vist det foreslåede udbytte. Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal /21

20 Resultatopgørelse kvartalsopdelt (ikke revideret) Koncern 2010/ /12 Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Omsætning Produktionsomkostninger (929) (886) (926) (863) (916) (917) (908) (937) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (760) (748) (756) (724) (782) (771) (780) (839) Administrationsomkostninger (136) (149) (159) (160) (163) (158) (163) (138) Forsknings- og udviklingsomkostninger (112) (111) (104) (88) (95) (82) (80) (85) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (1) (4) (8) (19) (13) (5) (3) (1) 1 Driftsresultat Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder (1) (1) 2 Finansielle indtægter (5) 3 Finansielle omkostninger (76) (43) (18) (34) (59) (94) (120) (69) Resultat før skat Skat af periodens resultat (143) (139) (170) (185) (166) (176) (210) (208) Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) 9,6 9,4 11,6 12,7 11,6 12,2 14,0 14,5 Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 9,5 9,2 11,4 12,5 11,4 12,0 13,8 14,3 20/21

21 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Ian Christensen Vice President, Investor Relations Tlf / Henrik Nord Senior Manager, Investor Relations Tlf / Presse og medier Ulla Lundhus Media Relations Manager Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med omkring ansatte. Coloplast A/S Investor Relations CVR nr. Holtedam 1 Tlf Humlebæk Fax Danmark 21/21

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 26. april 2012 H1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 (1. oktober 2011-31. marts 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 4% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 25. januar 2012 Q1 2011/12 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2011/12 (1. oktober 2011-31. december 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 4%. Målt i danske kroner

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014 7. maj 2014 H1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, H1 2013/14 (1. oktober 2013-31. marts 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 10%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 1. november 2011 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 (1. oktober 2010-30. september 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-30. juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

Q1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober december 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 1/2017 1. februar 2017 Q1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2016/17 (1. oktober 2016-31. december 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015)

2014/15. Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 3. november 2015 2014/15 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 (1. oktober 2014-30. september 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

H1 2015/16. Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober marts 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 5/2016 3. maj 2016 H1 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2015/16 (1. oktober 2015-31. marts 2016) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16

9M 2015/16. Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober juni 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2015/16 Selskabsmeddelelse nr. 8/2016 16. august 2016 9M 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, 9M 2015/16 (1. oktober 2015-30. juni 2016) Hovedpunkter Den

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

H1 2016/17. Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober marts 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 3. maj 2017 H1 2016/17 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Regnskabsmeddelelse, H1 2016/17 (1. oktober 2016-31. marts 2017) Hovedpunkter Den organiske

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

2015/16. Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober september 2016) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 2. november 2016 2015/16 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Årsregnskabsmeddelelse, 2015/16 (1. oktober 2015-30. september 2016) Hovedpunkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17

9M 2016/17. Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober juni 2017) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2016/17 Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 16. august 2017 9M 2016/17 Regnskabsmeddelelse, 9M 2016/17 (1. oktober 2016-30. juni 2017) Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark CVR-nr. 69749917 Hovedpunkter Den

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere