Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7"

Transkript

1 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary Scott

2 ANDAGT JUBILÆUM De flotte farver var bakterier i stor stil, men udspringet var rent og funklende klart Fra Yellowstone naturpark i USA. Tæt på den rene kilde I foråret var vi i Yellowstone naturpark i USA. Naturen her er vokset op i en indsunken vulkan, og der er bl.a. mange varme kilder og gejsere. Den sidste dag var vi i et lille område med varme kilder. Vi havde ikke forventet det store sammenlignet med det, vi allerede havde set. Men de varme kilder her blev et vidnesbyrd for mig. Det var faktisk ikke det klare blå vand, jeg standsede ved, men derimod kanten af en lille sø, hvor den varme kilde udsprang i midten. Stor sundhedsrisiko ved kontakt Et sted i parken, ved en masse mindre gejsere, havde vi en oplevelse, som satte det hele i perspektiv. Anders havde bøjet sig ned for at mærke på temperaturen af vandet. Tre meter længere fremme stod der på et skilt: Vandet er fyldt af bakterier, stor sundhedsrisiko ved kontakt. Ups! Det havde vi ikke set. Det var godt nok et stykke fra vandets udspring, men alligevel... Ved den sidste kilde, vi kom til, så billedet lidt anderledes ud. Ude i kanten af søen var der et fantastisk farvevæld af rødt, orange, brunt og gult mfl. De flotte farver var bakterier i stor stil, men udspringet var rent og funklende klart. Frelsens kilde Det fik mig til at tænke på, at Gud er den rene, varme kilde. Jo længere vi kommer fra kilden, jo bedre trives bakterierne. I periferien kan det se flot og farvestrålende ud, men jeg kan blive dødssyg af at opholde mig i bakteriemassen for slet ikke at tale om at drikke af den. Her i periferien er også flere af mine ikke-kristne venner og naboer, som jeg gerne vil have til at se den frelsende kilde. Både for mig og for dem gælder det om at søge til kildens udspring, hvor alt er rent. Ved kildens udspring står Jesus med hænderne strakt frem mod mig. Her kan jeg bare sige tak eller nej tak. I Esajas 12 vers 3 står der: I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Guds frelsende kilde udtømmes aldrig. Af Ester Christiansen Ryslinge missionshus fyldte 25 år Omkring 50 gæster fra nær og fjern var med, da LM i Ryslinge søndag 6. februar fejrede 25 års jubilæum for deres missionshus. Udover jubilæumstale ved Enok Sørensen, Skjern, bød dagen på et historisk tilbageblik ved Kaj R. Lassen, og der var mulighed for at komme med hilsner, inden dagen sluttede med et let traktement. Kredsformand Keld Christensen bød velkommen til jubilæumsfesten. Hilsen fra Anne Roager, der for nogle år siden var ung i kredsen. Færre numre af Nyt i Syd i 2011 Det er en stor glæde at arbejde med et aktivt og vedkommende blad som Nyt i Syd. I redaktionen påskønner vi den gode respons, vi får, og at mange er villige til at bidrage til bladet. Vi må imidlertidig erkende, at vi ikke har de mandskabsmæssige ressourcer til fortsat at udgive ti numre om året. Afdelingsstyrelsen (AS) for LM Sønderjylland-Fyn har godkendt, at vi skærer ned på antallet af blade i Det betyder, at bladet ikke udkommer 1. april. Næste nummer bliver 1. maj. I mellemtiden vil vi arbejde på at finde en model, der dels opfylder bladets formål og dels passer til de ressourcer, vi har. Vi vil bl.a. overveje, om vi fremover skal have et kvartalsblad, og om kredsenes mødeplan skal ligge på afdelingens hjemmeside. Vi er her for at blive brugt, og det håber vi også, vi må blive fremover! Hjertelig hilsen Helle Bech, redaktør Der var gæster fra nær og fjern også helt fra Skjern. 2 Nyt i Syd Marts

3 HER HOS OS HER HOS OS Tønder LM be r om (din) hjælp til at bringe evangeliet ud Tønder En lille kreds med mange ældre mennesker beder om, at yngre må komme til og være med til at nå deres by med evangeliet. Tønder LM holder møder i IM s missionshus; hvert andet møde er fælles med IM. Missionshuset ses på kortet øverst på siden. Vi er en lille kreds med mange ældre mennesker, derfor er det vor store bøn og største ønske, at yngre familier må se et kald i at bosætte sig i Tønder og være en levende del af vores menighed. Sådan udtrykker Dorit Petersen, gift med formanden for Tønder LM, Dan Petersen, sig, når hun skal sætte ord på kredsens største udfordring i dag. Ligesom Paulus fik et syn om, at han skulle rejse til Europa for at forkynde evangeliet dér, sådan kan Gud også i dag kalde mennesker til at rejse med evangeliet ikke kun til andre lande, men også til områder i vort land, hvor mennesker har brug for hjælp til at bringe evangeliet ud. Møder i over 100 år Der har været afholdt møder i Tønder i over 100 år. De første 70 år har de foregået i forskellige private hjem. Greta og Svend Åge Larsen har lagt lokaler til kredsens arbejde i mere end 15 år, og de har også lagt hus til børnemøder i en længere årrække. Tønder blev en selvstændig kreds i Fra 1978 holdt de møderne på missionshotellet, indtil de i 1986 fortsatte mødevirksomheden i Indre Missions (IM) hus, hvor de fortsat holder til. Her samles hver fjortende dag en flok på personer, hvoraf de fleste er pensionister. Hver anden gang afholdes møderne sammen med IM. Kontakt med byen Igennem mange år har der været afholdt børneklub i byen med hjælp fra forskellige korttidsansatte og andre udenbys fra. Det har været en god kontakt til byen, men børneklubben er desværre lukket for 1½ år siden, fordi der ingen børn kom mere. Vi har en nød i hjertet for vor by, og vi brænder efter, at mennesker her skal møde Jesus, som deres frelser. Ressourcerne er små, men vi har utrolig mange forbedere, og Gud er stor. Sidste år havde vi Lars Rømer fem aftener til et evangelisationskursus; det var super godt at få snakket sammen og få inspiration til, hvordan vi kan nå mennesker i vor by, siger Dorit Petersen. Vores julefrokost og vores sommertur er ikke så formelle, så der prøver vi at invitere andre med. Det er så vor bøn, at nogen må se det kristne fællesskab som en god mulighed og vil ønske at være med for at høre Guds ord. Omsorg for hinanden Måske netop fordi vi ikke er så mange, har vi en enestående omsorg for hinanden. Vi omslutter de syge og ældre i blandt os med kærlighed og forbøn. Vi har et godt kristent fællesskab med hinanden. Derfor kunne det også være trosstyrkende for os, hvis vores bøn må gå i opfyldelse om, at vi fortsat må have en LM-kreds i Tønder, og at yngre familier ville bosætte sig i Tønder, så Guds rige må vokse også her hos os, slutter Dorit Petersen. Af Annelise Fredensborg Årets musical på LME: Snedronningen Gerda og Kay er de bedste venner, lige indtil Kay bliver ramt af en splint fra et omvendt spejl. Dette forandrer Kay, der lokkes væk af den onde Snedronning. Gerda begiver sig ud på den farefulde færd for at finde sin forsvundne ven. Undervejs møder hun forskellige mennesker og væsener ja udfordringer møder hun nok af. Offentlige forestillinger Torsdag d. 17. marts kl. 19 fredag d. 18. marts kl. 19 Lørdag d. 19. marts kl. 13 særligt for forældre og familiemedlemmer. Forestillingerne er gratis. Der kan købes kaffe i pausen. Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, Løgumkloster Uformelle udflugter er en god anledning til at invitere andre med. MUSICAL 4 Nyt i Syd Marts

4 BØN MEDARBEJDERE Hørte bønnesvar i nyhederne Ledige stole ved medarbejdermøde I år lykkedes det at samle tyve deltagere fra LM, IM og Apostolsk Kirke til et evangelisk alliance bedemøde på Nordøstfyn. Hvert år i januar fascineres jeg af at være en del af en over 100 år gammel historie. Jeg tænker på Evangelisk Alliance. Sammen med World Evangelical Alliance og European Evangelical Alliance repræsenterer de 420 millioner evangeliske kristne fordelt på 128 nationer gennem mere end 100 forskellige organisationer. Bevægelserne ser det som en opgave at inspirere til bøn. Netværket er med til at skabe en fælles platform, hvor verdens evangeliske kristne har mulighed for indenfor den samme uge at takke og bede sammen for lokale, nationale, globale og eksistentielle anliggender ud fra et fælles skriftsted, tekst og bedeemner. Stilhed og tilbagegang På Nordøstfyn har der ellers været stille om bedeugerne i nogle år. Vi har mest været os selv med enkelte gæster udefra. For tyve år siden var det tradition, at LM, IM og Frelsens Hær holdt fælles evangelisk bedeuge og besøgte hinanden på skift de tre dage, ugen varede. Siden blev både IMs missionshus og Frelsens Hærs hus og kirke i Kerteminde solgt, og det blev småt med alliancebededeltagere. En uge på en aften I år havde Henrik Hadberg gjort en indsats for at invitere og argumentere godt for glæden ved fællesskabet i bøn. Én aften i konfirmandlokalerne i Munkebo blev der satset på, og vi var meget glædeligt tyve deltagere. IM i Langeskov mødte talstærkt op samt medlemmer af en bedecelle af lokale fra Apostolsk Kirke. Bjarne Ellegaard, Nordøstfyn, talte over dagens emne Enhed i bøn bevæger Gud og om at være modtagelig for bønnesvar og ikke henregne bønnesvar som en almindelig tilfældighed. Der er ingen af jer, der ikke kan undværes! Så stærkt udtalte Jens Birkmose sig til medarbejdermøderne, der blev holdt tre steder i afdelingen i januar måned. Alligevel må vi også sige, at vi er forvaltere af Guds nåde og har fået et kald, som vi må rette os efter. Vi, som lyttede, blev standset for det faktum, at frelsen har vi fået for intet, derfor må vi give dette budskab videre for intet også når opgaven kan synes tung, og vi ikke har megen glæde i tjenesten. Som medarbejdere vil vi måske gerne kunne gøre en forskel, men vi skal ikke være personligt resultatorienterede. Vi er vant til at spørge efter kompetencer; i Guds riges arbejde er det alene nådegaverne, der tæller spørger vi efter disse? Er vi trofaste tjenere, som går på Guds bud? I Aabenraa lyttede en lille flok på ca. 30 medarbejdere til dette meget inspirerende og tankevækkende foredrag over emnet: Input til en tjeneste i frimodighed. Alle fik en opmuntring til at gå hjem og tjene Gud med glæde. Af Annelise Fredensborg Frimodig bøn om kendt problematik Min sidemand bad frimodigt om, at en muslimsk friskole i nabolaget måtte blive standset. En problematik jeg har fulgt i avisen, men sandt at sige ikke har lagt frem for Gud. Ikke desto mindre hørte jeg i nyhederne tidligt næste dags morgen, at Kerteminde byråd netop havde stoppet oprettelsen af den muslimske friskole, indtil formålet var blevet grundigere undersøgt. Det var vel i virkeligheden ret tilfældigt eller var det? Yderligere skal der nok være et enkelt eller flere lokale, nationale, globale eller eksistentielle bønnesvar, som jeg blot ikke får serveret via morgenradioen. Af Tine Szilas Jens Birkmose talte både provokerende, stærkt og opmuntrende til LM-medarbejderne. Bønnesvar Foto: 6 Nyt i Syd Marts

5 KALENDER Agerskov Fr. 11. Ejnar Landkildehus Lø. 13. Temadag. Jørgen Jørgensen On. 23. Seniormøde. Per Weber Fr. 25. Ingvard Christensen Ti. 1. Bibelstudie Ti. 8. Mads Koefoed-Hessellund Ti. 15. Lovsangsaften Ti. 22. Kreativ aften Ti. 29. Reidar Puggaard Poulsen Mødeplan for marts Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl Arnum Ti. 1.-fr. 4. Missionsuge. Søren Pedersen Ti. 15. Henrik Christensen On. 23. Per Weber Ballum Lø. 5. kl Fastelavnsfest. For børn v/åse Svendsen kl Erik Sode Nielsen. Bortlodning Lejr på Solbakken fælles med Skærbæk. Dan Hessellund, Videbæk medvirker Brændstrup 28. feb.-2. marts. Leif Rasmussen, Hillerød Fr. 11. Kredsmøde Ma. 14. Teddy Sjælland Ma. 21. Erik Haahr Andersen. En kristens nådegave/udrustning i lyset af Kristi kærlighed Fr. 25. Børne- og juniorfest On. 30. Lovsangsaften. Ungdomslokalet. inviterer On. 9. Ivan Jakobsen. Hos Tove og Kjeld Burgdorf On. 16. Bibelstudie. Hos Ingeborg og Laurids Fredensborg On. 23. Mads Koefoed-Hessellund. Hos Karin og Jørgen Thorø On. 30. Lovsangsaften med LM i Ungdomslokalet Bylderup Bov Ti. 1. kl Ældremøde. Ivan Jakobsen Møderække. Søren Pedersen Fr. 18. Kredsmøde Fr. 25. Lovsang og musikaften med Judy og Martin Hunskjær Olsen, Århus To. 3. Stille aften To. 10. Møderække i missionshuset. Søren Pedersen To. 17. Bowling To. 24. Christian Mogensen To. 31. Åndelig restaurant Fyns Frimenighed Sø. 13. Kristian Poulsen Sø. 27. Henrik Hadberg Faaborg On. 9. Stefan Jacobsen, Odense. Prædiken og info om forfulgte kristne Gånsager/Spandet GAS (Gånsager/Arnum/Spandet) Haderslev Sø. 6. kl Mads Sjælland To. 17. kl Eftermiddagssamvær. Ebbe Kaas Møderække. Dan Månsson. Onsdag sang v. Brian og Andrea Mogensen. Fredag sang v. Harriet og Jørgen Hørning. Eftersamvær hos Aase og Egon Jensen Ma. 7. Fællesspisning. Indsamling Ma. 14. Generalforsamling Møderække. Dan Månsson Ma. 28. Fælles med IMU. Lars Birkmose Haderslev Syd Fr. 4. Ole Sørensen, Norea Radio Danmark. KFUM s Klubhus, Kløvermarken 1 Fr. 18. Generalforsamling. Søgårdvej 4, Marstrup Høgsbro Frimenighed Vadehavskirken Sø. 6. kl Fastelavnsgudstjeneste sammen med børneklubben. Henrik Hadberg, Høgsbrovej 21 Ti. 15. kl Møde hos Helle og Silas, Gadefennevej 16 Fr. 25. kl Fællesspisning. Generalforsamling. Farup Kirkevej 35 Kolding To. 10. Peter Fredensborg: Maria Herrens tjenerinde. Desuden besøg af missionær Lene Malmgaard To. 17. Ole Sørensen. Nadver Fr. 18. kl Café Genesis. Lovsang. Koncert ved Watermark To. 24. kl Fællesspisning. Familiemøde. Ejler Nørager Andersen To. 3. Generalforsamling To. 10. Fælles med kredsen To. 17. Hygge. Vi tager ud og bowler Fr. 18. kl Café Genesis. Lovsang. Koncert ved Watermark To. 24. Cellegrupper. Mosaikstudier Hyrden Lø. 26. kl Sola Gratia Syd Event. Lovsang To. 31. Temaaften. Etik-Studie 2: Livets afslutning LM Sønderjylland Frimenighed kl Sø. 6. Familiegudstjeneste. Ebbe Kaas. Derefter fælles frokost og tøndeslagning. Skovbøllingvej 26, Haderslev Sø. 20. Ejler Nørager Andersen. Derefter årsmøde og fælles frokost. I Brændstrup Sø. 27. Stefan Jacobsen, Åbne Døre. I Brændstrup. Løgumkloster Ma. 7. kl Seniormøde. Ingvard Christensen Kredsweekend. Claus Munk, Hundested Fr. 18. Bent Larsen, Esbjerg Fr. 25. Per Weber, Hinnerup On. 2. Henrik Jensen (Judas brev) On. 9. Bibelstudie On. 16. Alternativ aften On. 23. LBV On. 30. Junioraften Middelfart To. 10. Henning Kamp Nordøstfyn KALENDER Odense Ma. 7. kl Generalforsamling Ma. 21. kl Henrik Jensen. Gud er forsonet i Kristus og vil sætte dig fri Ma. 28. kl Kjeld Burgdorf. Gud er forsonet i Kristus hans kærlighed driver frygten ud On. 2. kl Møller Schmidt. Korsteologi og herlighedsteologi On. 9. kl Lene Malmgaard. Fællesaften med GisP On. 16. kl Bibelstudie med spisning On. 23. kl Retræte On. 30. kl Henrik Hadberg Over Jerstal To. 3. Flemming M. Lauridsen, Ølgod Sø. 13 kl Medarbejdermøde. Hos Solveig og Christian To. 17. Sang- og vidneaften To. 31. Ivan Jacobsen Rens Ribe Fr. 4. Generalforsamling. På Bispegades skole Ti. 15. Møller Schmidt. Limesvej 6 To. 17. KFUM s soldatermission, Bispegades konfirmandstue Fr. 25. Jens Jensen. Daneng 9 To. 31. Fælles med. Lars Rømer. Nissumgade 5, Skærbæk 8 Nyt i Syd Marts

6 KALENDER FORBØN To. 3. Generalforsamling på Æ Farm To.10. Lovsangsaften på Æ Farm To. 17. Musical på LME, Løgumkloster To. 24. Henrik Hadberg. Hos Anne Marie og Walter To. 31. Lars Rømer. Hos Randi og Verner Ryslinge kl On. 2. kl Kredsmøde Sø. 6. kl Peter Olsen, Hillerød. DBI Sø. 20. kl Martin Jefsen Skærbæk Møderække. Lars Frederiksen Ti. 8. Kredsmøde Fr. 18. Niels Kousgaard To. 24. kl Ældremøde. Godtfred Riis Kredslejr med Ballum. Dan Hessellund Sommersted i Kirkehuset Fr. 11. Henrik Hadberg Sottrup kl On. 23. Offeraften. Jens Landkildehus Sønderborg Fr. 4. kl Fællesspisning. Dan Månsson, landsleder i LM-Kids To. 17. kl Genbrugskonsulent Teddy Sjælland Lø. 19. kl. 10 Carsten Korsholm Poulsen Sprint. Bibelkursus på Sundeved-Centret Fr. 18. kl Seniormøde. Martin Jefsen, Møderække. Peter Olsen, Hillerød Toftlund Frimenighed Sø. 6. kl Gudstjeneste. Knud Erik Hansen Møderække. Peter Olsen Fr. 18. kl Ældremøde i Bethania. Besøg af Gideonitterne Sø. 20. kl Gudstjeneste. Tage Jakobsen To. 24. Per Weber, Ordet og Israel On. 2. Egon Christensen Ma. 14. Fastelavn fælles med juniorer On. 23. Jesper Lange Tønder On. 16. Peter Nord Hansen, vicegeneralsekretær i Indre Mission. Fællesmøde On. 23. Egon Jensen. Basar Vojens Ti. 15. Ole Sørensen Ti. 22. Bibelstudie Ti. 29. Jens Rosenberg Nielsen Aabenraa kl Ti. 1. Kredsmøde Ma. 7. Fællesmøde og LM Fr. 11. Kun for kvinder. Ellen Esmarch Pedersen, Hillerød: Lev livet langsomt Sø. 13. Finn Sørensen Ti. 22. Poul Arne Nyborg On. 30. kl Seniormøde. Gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Jørgen Jørgensen Ma. 7. Fællesmøde og LM Ma. 14. Fødselsdagsfest vi holder DIN fødselsdag Ma. 21. Bibelstudie LEJR Ma. 28. Jens Erik Rasmussen: Israel Repræsentantskabsmøde 5. marts kl. 14 på Løgumkloster Efterskole. Afdelingsmøde 5. marts kl. 19 på Løgumkloster Efterskole. Se dagsorden i sidste nummer. Alle er velkomne. I forbønnens tjeneste MARTS Bed for 3/3 Lumi Radios årsmøde i Toftlund 5/3 Repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde på Løgumkloster Efterskole Missionærer og volontører Tanzania Lene og Ole Malmgaard med Cecilie, Asbjørn og Kristine. I Danmark. De har afsluttet tjenesten i Tanzania. Lene holder informationsmøder 15. februar 15. maj Louise og René Sølvsten Nissen med Nicoline, Clemens og Regine. Litteraturmission, Dar es Salaam Volontør Michael Nissen, Litteraturmission, Dar es Salaam Kjeld Wiwe med familien i Danmark. Teamleder for LM s arbejde i Tanzania, Dar es Salaam Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe og Esben. Sprogskole i Dar es Salaam Volontører Mette Mogensen og Christina Frederiksen. Undervisning og pasning af familien Refslund- Nørgaards børn i Dar es Salaam Agnes og Carsten Rahbek. Nomademission, Iringa Volontør Martin N. Bjærre. Litteraturmission, Iringa Philip Bach-Svendsen med familien i Danmark. Undervisningsleder på Soma Biblia Centre, Iringa, men bor primært i Danmark Inge Marie og Simon Roager med Neema, pt. i Danmark. Forberedelse til opgaver i Tanzania Missionærer Cambodja Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma og Noah Sejr. Forberedelse til opgaver i Cambodja Kun for kvinder i Aabenraa 11. marts Ellen Esmarch Pedersen holder foredrag over emnet Lev livet langsomt. Kontakt: Hanne Munk, mobil Nyt fra bibelcamping Læs den vedlagte pjece om bibelcamping (BC) på Haderslev Næs. Der vil senere blive udsendt et mere detaljeret program. Følg med på BC s hjemmeside: www. bchaderslev.dk Mindeord Vi beder om, at der følger billede med indsendte mindeord. Maks tegn (inkl. mellemrum). Red. kan forkorte. Ellen Esmarch Pedersen Foto: 10 Nyt i Syd Marts

7 Returadresse: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding Returneres ved varig adresseændring Udgiver: Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd. Medlemsblad Nyt i Syd sendes gratis til alle medlemmer af LM og, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at få bladet med posten, på (PDF) eller som lydblad. Næste nummer: 1. maj DEADLINE redaktionelt stof: 18. marts til Helle Bech Det vil være muligt på forhånd at aftale senere aflevering af stof. FORSIDEN OG HERUNDER LM Nordøstfyn deltog i det verdensomspændende bønnenetværk, Evangelisk Alliance, i januar. Bjarne Ellegaard (tv. på forsiden) talte om Enhed i bøn bevæger Gud. Redaktion: Helle Bech, redaktør Skovbøllingvej 26, 6100 Haderslev E: Annelise Fredensborg, redaktionssekretær Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg E: Krista Schmidt, mødeprogram Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev E: Tine Szilas Odensevej 863, 5300 Kerteminde , E: Maja Nielsen Chr.feld Landevej 126, 6100 Haderslev , E: Martin Jefsen, afdelingsformand Voddervej12, Vodder, 6780 Skærbæk , E: Ekspedition: Send oplysninger om adresseændring til: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding , E: Nyt i Syd som lydblad Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor Layout: Zebra Media Opsætning: Helle Høeg Tryk: Øko-Tryk

Nyt i Syd. Familien Roager indvies til missionærer. Nr. 4 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103.

Nyt i Syd. Familien Roager indvies til missionærer. Nr. 4 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 4 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Familien Roager indvies til missionærer Læs side 7 ANDAGT

Læs mere

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg Læs side 5 Årgang 105 ANDAGT HALMØDER

Læs mere

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013

NY T SYD. Næscafé fylder fem år. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #5 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Næscafé fylder fem år Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT PORTRÆT Hvem sidder der bag

Læs mere

NY T SYD. Farvel til Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014. Årgang 106

NY T SYD. Farvel til Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Farvel til Tanzania Læs side 6-7 Årgang 106 ANDAGT MISSION Tanzania kalder igen

Læs mere

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 5 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nye medarbejdere på Solbakken Læs side 3 ANDAGT SOLBAKKEN

Læs mere

Nyt i Syd. LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset. Nr. 6 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103.

Nyt i Syd. LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset. Nr. 6 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 6 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 LM-Aabenraa arbejder også uden for missionshuset Læs side

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

NY T SYD. Guds vej til en fotograf. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014. Årgang 106

NY T SYD. Guds vej til en fotograf. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Guds vej til en fotograf Læs side 2 Årgang 106 ANDAGT HER HOS OS Ribe Et lys i verden

Læs mere

NY T SYD. På besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015. Årgang 107

NY T SYD. På besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #5 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december På besøg i Tanzania Læs side 4-5 Årgang 107 ANDAGT HER HOS OS Guds kærlighed Ovenstående

Læs mere

NY T SYD. Børneklub med egen lejlighed. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #6 2013

NY T SYD. Børneklub med egen lejlighed. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #6 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #6 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Børneklub med egen lejlighed Læs side 4-5 Årgang 105 ANDAGT BØN Forbøn en nådegave

Læs mere

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107

NY T SYD. Samvær med asylansøgerne. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #1 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Samvær med asylansøgerne Læs side 3 Årgang 107 ANDAGT ASYLARBEJDET Tag Gud på ordet

Læs mere

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt.

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

NY T SYD. Unge på besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015. Årgang 107

NY T SYD. Unge på besøg i Tanzania. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #2 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Unge på besøg i Tanzania Læs side 5 Årgang 107 ANDAGT LOVSANG Et møde med Jesus

Læs mere

NY T SYD. Volontører i Israel. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015. Årgang 107

NY T SYD. Volontører i Israel. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015. Årgang 107 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2015 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Volontører i Israel Læs side 6-7 Årgang 107 ANDAGT LMH En anderledes jul Hvad laver

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14)

Nyheder. Bibelord Jeres himmelske Far vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt! (Matt 18,14) Forår 2015 Nyheder Messy Church Messy Church startes nu op i Vejle Indre Mission og vil fungere som afløser for familiearbejdet. Messy Church er et fællesskab for alle aldre. Drop in Den første halve time

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Årsberetning 2012 for hovedkredsen:

Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Rundinsvej 46. 1) 2012 var stærkt præget af byggeri af nyt missionshus. Og efter et langt og til tider slidsomt forløb kunne vi flytte i nyt missionshus på Rundinsvej

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere