Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i Syd. Nordøstfyn bad og fik svar. Nr. 2 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 6-7"

Transkript

1 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nordøstfyn bad og fik svar Læs side 6-7 Photo by Gary Scott

2 ANDAGT JUBILÆUM De flotte farver var bakterier i stor stil, men udspringet var rent og funklende klart Fra Yellowstone naturpark i USA. Tæt på den rene kilde I foråret var vi i Yellowstone naturpark i USA. Naturen her er vokset op i en indsunken vulkan, og der er bl.a. mange varme kilder og gejsere. Den sidste dag var vi i et lille område med varme kilder. Vi havde ikke forventet det store sammenlignet med det, vi allerede havde set. Men de varme kilder her blev et vidnesbyrd for mig. Det var faktisk ikke det klare blå vand, jeg standsede ved, men derimod kanten af en lille sø, hvor den varme kilde udsprang i midten. Stor sundhedsrisiko ved kontakt Et sted i parken, ved en masse mindre gejsere, havde vi en oplevelse, som satte det hele i perspektiv. Anders havde bøjet sig ned for at mærke på temperaturen af vandet. Tre meter længere fremme stod der på et skilt: Vandet er fyldt af bakterier, stor sundhedsrisiko ved kontakt. Ups! Det havde vi ikke set. Det var godt nok et stykke fra vandets udspring, men alligevel... Ved den sidste kilde, vi kom til, så billedet lidt anderledes ud. Ude i kanten af søen var der et fantastisk farvevæld af rødt, orange, brunt og gult mfl. De flotte farver var bakterier i stor stil, men udspringet var rent og funklende klart. Frelsens kilde Det fik mig til at tænke på, at Gud er den rene, varme kilde. Jo længere vi kommer fra kilden, jo bedre trives bakterierne. I periferien kan det se flot og farvestrålende ud, men jeg kan blive dødssyg af at opholde mig i bakteriemassen for slet ikke at tale om at drikke af den. Her i periferien er også flere af mine ikke-kristne venner og naboer, som jeg gerne vil have til at se den frelsende kilde. Både for mig og for dem gælder det om at søge til kildens udspring, hvor alt er rent. Ved kildens udspring står Jesus med hænderne strakt frem mod mig. Her kan jeg bare sige tak eller nej tak. I Esajas 12 vers 3 står der: I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Guds frelsende kilde udtømmes aldrig. Af Ester Christiansen Ryslinge missionshus fyldte 25 år Omkring 50 gæster fra nær og fjern var med, da LM i Ryslinge søndag 6. februar fejrede 25 års jubilæum for deres missionshus. Udover jubilæumstale ved Enok Sørensen, Skjern, bød dagen på et historisk tilbageblik ved Kaj R. Lassen, og der var mulighed for at komme med hilsner, inden dagen sluttede med et let traktement. Kredsformand Keld Christensen bød velkommen til jubilæumsfesten. Hilsen fra Anne Roager, der for nogle år siden var ung i kredsen. Færre numre af Nyt i Syd i 2011 Det er en stor glæde at arbejde med et aktivt og vedkommende blad som Nyt i Syd. I redaktionen påskønner vi den gode respons, vi får, og at mange er villige til at bidrage til bladet. Vi må imidlertidig erkende, at vi ikke har de mandskabsmæssige ressourcer til fortsat at udgive ti numre om året. Afdelingsstyrelsen (AS) for LM Sønderjylland-Fyn har godkendt, at vi skærer ned på antallet af blade i Det betyder, at bladet ikke udkommer 1. april. Næste nummer bliver 1. maj. I mellemtiden vil vi arbejde på at finde en model, der dels opfylder bladets formål og dels passer til de ressourcer, vi har. Vi vil bl.a. overveje, om vi fremover skal have et kvartalsblad, og om kredsenes mødeplan skal ligge på afdelingens hjemmeside. Vi er her for at blive brugt, og det håber vi også, vi må blive fremover! Hjertelig hilsen Helle Bech, redaktør Der var gæster fra nær og fjern også helt fra Skjern. 2 Nyt i Syd Marts

3 HER HOS OS HER HOS OS Tønder LM be r om (din) hjælp til at bringe evangeliet ud Tønder En lille kreds med mange ældre mennesker beder om, at yngre må komme til og være med til at nå deres by med evangeliet. Tønder LM holder møder i IM s missionshus; hvert andet møde er fælles med IM. Missionshuset ses på kortet øverst på siden. Vi er en lille kreds med mange ældre mennesker, derfor er det vor store bøn og største ønske, at yngre familier må se et kald i at bosætte sig i Tønder og være en levende del af vores menighed. Sådan udtrykker Dorit Petersen, gift med formanden for Tønder LM, Dan Petersen, sig, når hun skal sætte ord på kredsens største udfordring i dag. Ligesom Paulus fik et syn om, at han skulle rejse til Europa for at forkynde evangeliet dér, sådan kan Gud også i dag kalde mennesker til at rejse med evangeliet ikke kun til andre lande, men også til områder i vort land, hvor mennesker har brug for hjælp til at bringe evangeliet ud. Møder i over 100 år Der har været afholdt møder i Tønder i over 100 år. De første 70 år har de foregået i forskellige private hjem. Greta og Svend Åge Larsen har lagt lokaler til kredsens arbejde i mere end 15 år, og de har også lagt hus til børnemøder i en længere årrække. Tønder blev en selvstændig kreds i Fra 1978 holdt de møderne på missionshotellet, indtil de i 1986 fortsatte mødevirksomheden i Indre Missions (IM) hus, hvor de fortsat holder til. Her samles hver fjortende dag en flok på personer, hvoraf de fleste er pensionister. Hver anden gang afholdes møderne sammen med IM. Kontakt med byen Igennem mange år har der været afholdt børneklub i byen med hjælp fra forskellige korttidsansatte og andre udenbys fra. Det har været en god kontakt til byen, men børneklubben er desværre lukket for 1½ år siden, fordi der ingen børn kom mere. Vi har en nød i hjertet for vor by, og vi brænder efter, at mennesker her skal møde Jesus, som deres frelser. Ressourcerne er små, men vi har utrolig mange forbedere, og Gud er stor. Sidste år havde vi Lars Rømer fem aftener til et evangelisationskursus; det var super godt at få snakket sammen og få inspiration til, hvordan vi kan nå mennesker i vor by, siger Dorit Petersen. Vores julefrokost og vores sommertur er ikke så formelle, så der prøver vi at invitere andre med. Det er så vor bøn, at nogen må se det kristne fællesskab som en god mulighed og vil ønske at være med for at høre Guds ord. Omsorg for hinanden Måske netop fordi vi ikke er så mange, har vi en enestående omsorg for hinanden. Vi omslutter de syge og ældre i blandt os med kærlighed og forbøn. Vi har et godt kristent fællesskab med hinanden. Derfor kunne det også være trosstyrkende for os, hvis vores bøn må gå i opfyldelse om, at vi fortsat må have en LM-kreds i Tønder, og at yngre familier ville bosætte sig i Tønder, så Guds rige må vokse også her hos os, slutter Dorit Petersen. Af Annelise Fredensborg Årets musical på LME: Snedronningen Gerda og Kay er de bedste venner, lige indtil Kay bliver ramt af en splint fra et omvendt spejl. Dette forandrer Kay, der lokkes væk af den onde Snedronning. Gerda begiver sig ud på den farefulde færd for at finde sin forsvundne ven. Undervejs møder hun forskellige mennesker og væsener ja udfordringer møder hun nok af. Offentlige forestillinger Torsdag d. 17. marts kl. 19 fredag d. 18. marts kl. 19 Lørdag d. 19. marts kl. 13 særligt for forældre og familiemedlemmer. Forestillingerne er gratis. Der kan købes kaffe i pausen. Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, Løgumkloster Uformelle udflugter er en god anledning til at invitere andre med. MUSICAL 4 Nyt i Syd Marts

4 BØN MEDARBEJDERE Hørte bønnesvar i nyhederne Ledige stole ved medarbejdermøde I år lykkedes det at samle tyve deltagere fra LM, IM og Apostolsk Kirke til et evangelisk alliance bedemøde på Nordøstfyn. Hvert år i januar fascineres jeg af at være en del af en over 100 år gammel historie. Jeg tænker på Evangelisk Alliance. Sammen med World Evangelical Alliance og European Evangelical Alliance repræsenterer de 420 millioner evangeliske kristne fordelt på 128 nationer gennem mere end 100 forskellige organisationer. Bevægelserne ser det som en opgave at inspirere til bøn. Netværket er med til at skabe en fælles platform, hvor verdens evangeliske kristne har mulighed for indenfor den samme uge at takke og bede sammen for lokale, nationale, globale og eksistentielle anliggender ud fra et fælles skriftsted, tekst og bedeemner. Stilhed og tilbagegang På Nordøstfyn har der ellers været stille om bedeugerne i nogle år. Vi har mest været os selv med enkelte gæster udefra. For tyve år siden var det tradition, at LM, IM og Frelsens Hær holdt fælles evangelisk bedeuge og besøgte hinanden på skift de tre dage, ugen varede. Siden blev både IMs missionshus og Frelsens Hærs hus og kirke i Kerteminde solgt, og det blev småt med alliancebededeltagere. En uge på en aften I år havde Henrik Hadberg gjort en indsats for at invitere og argumentere godt for glæden ved fællesskabet i bøn. Én aften i konfirmandlokalerne i Munkebo blev der satset på, og vi var meget glædeligt tyve deltagere. IM i Langeskov mødte talstærkt op samt medlemmer af en bedecelle af lokale fra Apostolsk Kirke. Bjarne Ellegaard, Nordøstfyn, talte over dagens emne Enhed i bøn bevæger Gud og om at være modtagelig for bønnesvar og ikke henregne bønnesvar som en almindelig tilfældighed. Der er ingen af jer, der ikke kan undværes! Så stærkt udtalte Jens Birkmose sig til medarbejdermøderne, der blev holdt tre steder i afdelingen i januar måned. Alligevel må vi også sige, at vi er forvaltere af Guds nåde og har fået et kald, som vi må rette os efter. Vi, som lyttede, blev standset for det faktum, at frelsen har vi fået for intet, derfor må vi give dette budskab videre for intet også når opgaven kan synes tung, og vi ikke har megen glæde i tjenesten. Som medarbejdere vil vi måske gerne kunne gøre en forskel, men vi skal ikke være personligt resultatorienterede. Vi er vant til at spørge efter kompetencer; i Guds riges arbejde er det alene nådegaverne, der tæller spørger vi efter disse? Er vi trofaste tjenere, som går på Guds bud? I Aabenraa lyttede en lille flok på ca. 30 medarbejdere til dette meget inspirerende og tankevækkende foredrag over emnet: Input til en tjeneste i frimodighed. Alle fik en opmuntring til at gå hjem og tjene Gud med glæde. Af Annelise Fredensborg Frimodig bøn om kendt problematik Min sidemand bad frimodigt om, at en muslimsk friskole i nabolaget måtte blive standset. En problematik jeg har fulgt i avisen, men sandt at sige ikke har lagt frem for Gud. Ikke desto mindre hørte jeg i nyhederne tidligt næste dags morgen, at Kerteminde byråd netop havde stoppet oprettelsen af den muslimske friskole, indtil formålet var blevet grundigere undersøgt. Det var vel i virkeligheden ret tilfældigt eller var det? Yderligere skal der nok være et enkelt eller flere lokale, nationale, globale eller eksistentielle bønnesvar, som jeg blot ikke får serveret via morgenradioen. Af Tine Szilas Jens Birkmose talte både provokerende, stærkt og opmuntrende til LM-medarbejderne. Bønnesvar Foto: 6 Nyt i Syd Marts

5 KALENDER Agerskov Fr. 11. Ejnar Landkildehus Lø. 13. Temadag. Jørgen Jørgensen On. 23. Seniormøde. Per Weber Fr. 25. Ingvard Christensen Ti. 1. Bibelstudie Ti. 8. Mads Koefoed-Hessellund Ti. 15. Lovsangsaften Ti. 22. Kreativ aften Ti. 29. Reidar Puggaard Poulsen Mødeplan for marts Hvor andet ikke er anført, begynder møderne kl Arnum Ti. 1.-fr. 4. Missionsuge. Søren Pedersen Ti. 15. Henrik Christensen On. 23. Per Weber Ballum Lø. 5. kl Fastelavnsfest. For børn v/åse Svendsen kl Erik Sode Nielsen. Bortlodning Lejr på Solbakken fælles med Skærbæk. Dan Hessellund, Videbæk medvirker Brændstrup 28. feb.-2. marts. Leif Rasmussen, Hillerød Fr. 11. Kredsmøde Ma. 14. Teddy Sjælland Ma. 21. Erik Haahr Andersen. En kristens nådegave/udrustning i lyset af Kristi kærlighed Fr. 25. Børne- og juniorfest On. 30. Lovsangsaften. Ungdomslokalet. inviterer On. 9. Ivan Jakobsen. Hos Tove og Kjeld Burgdorf On. 16. Bibelstudie. Hos Ingeborg og Laurids Fredensborg On. 23. Mads Koefoed-Hessellund. Hos Karin og Jørgen Thorø On. 30. Lovsangsaften med LM i Ungdomslokalet Bylderup Bov Ti. 1. kl Ældremøde. Ivan Jakobsen Møderække. Søren Pedersen Fr. 18. Kredsmøde Fr. 25. Lovsang og musikaften med Judy og Martin Hunskjær Olsen, Århus To. 3. Stille aften To. 10. Møderække i missionshuset. Søren Pedersen To. 17. Bowling To. 24. Christian Mogensen To. 31. Åndelig restaurant Fyns Frimenighed Sø. 13. Kristian Poulsen Sø. 27. Henrik Hadberg Faaborg On. 9. Stefan Jacobsen, Odense. Prædiken og info om forfulgte kristne Gånsager/Spandet GAS (Gånsager/Arnum/Spandet) Haderslev Sø. 6. kl Mads Sjælland To. 17. kl Eftermiddagssamvær. Ebbe Kaas Møderække. Dan Månsson. Onsdag sang v. Brian og Andrea Mogensen. Fredag sang v. Harriet og Jørgen Hørning. Eftersamvær hos Aase og Egon Jensen Ma. 7. Fællesspisning. Indsamling Ma. 14. Generalforsamling Møderække. Dan Månsson Ma. 28. Fælles med IMU. Lars Birkmose Haderslev Syd Fr. 4. Ole Sørensen, Norea Radio Danmark. KFUM s Klubhus, Kløvermarken 1 Fr. 18. Generalforsamling. Søgårdvej 4, Marstrup Høgsbro Frimenighed Vadehavskirken Sø. 6. kl Fastelavnsgudstjeneste sammen med børneklubben. Henrik Hadberg, Høgsbrovej 21 Ti. 15. kl Møde hos Helle og Silas, Gadefennevej 16 Fr. 25. kl Fællesspisning. Generalforsamling. Farup Kirkevej 35 Kolding To. 10. Peter Fredensborg: Maria Herrens tjenerinde. Desuden besøg af missionær Lene Malmgaard To. 17. Ole Sørensen. Nadver Fr. 18. kl Café Genesis. Lovsang. Koncert ved Watermark To. 24. kl Fællesspisning. Familiemøde. Ejler Nørager Andersen To. 3. Generalforsamling To. 10. Fælles med kredsen To. 17. Hygge. Vi tager ud og bowler Fr. 18. kl Café Genesis. Lovsang. Koncert ved Watermark To. 24. Cellegrupper. Mosaikstudier Hyrden Lø. 26. kl Sola Gratia Syd Event. Lovsang To. 31. Temaaften. Etik-Studie 2: Livets afslutning LM Sønderjylland Frimenighed kl Sø. 6. Familiegudstjeneste. Ebbe Kaas. Derefter fælles frokost og tøndeslagning. Skovbøllingvej 26, Haderslev Sø. 20. Ejler Nørager Andersen. Derefter årsmøde og fælles frokost. I Brændstrup Sø. 27. Stefan Jacobsen, Åbne Døre. I Brændstrup. Løgumkloster Ma. 7. kl Seniormøde. Ingvard Christensen Kredsweekend. Claus Munk, Hundested Fr. 18. Bent Larsen, Esbjerg Fr. 25. Per Weber, Hinnerup On. 2. Henrik Jensen (Judas brev) On. 9. Bibelstudie On. 16. Alternativ aften On. 23. LBV On. 30. Junioraften Middelfart To. 10. Henning Kamp Nordøstfyn KALENDER Odense Ma. 7. kl Generalforsamling Ma. 21. kl Henrik Jensen. Gud er forsonet i Kristus og vil sætte dig fri Ma. 28. kl Kjeld Burgdorf. Gud er forsonet i Kristus hans kærlighed driver frygten ud On. 2. kl Møller Schmidt. Korsteologi og herlighedsteologi On. 9. kl Lene Malmgaard. Fællesaften med GisP On. 16. kl Bibelstudie med spisning On. 23. kl Retræte On. 30. kl Henrik Hadberg Over Jerstal To. 3. Flemming M. Lauridsen, Ølgod Sø. 13 kl Medarbejdermøde. Hos Solveig og Christian To. 17. Sang- og vidneaften To. 31. Ivan Jacobsen Rens Ribe Fr. 4. Generalforsamling. På Bispegades skole Ti. 15. Møller Schmidt. Limesvej 6 To. 17. KFUM s soldatermission, Bispegades konfirmandstue Fr. 25. Jens Jensen. Daneng 9 To. 31. Fælles med. Lars Rømer. Nissumgade 5, Skærbæk 8 Nyt i Syd Marts

6 KALENDER FORBØN To. 3. Generalforsamling på Æ Farm To.10. Lovsangsaften på Æ Farm To. 17. Musical på LME, Løgumkloster To. 24. Henrik Hadberg. Hos Anne Marie og Walter To. 31. Lars Rømer. Hos Randi og Verner Ryslinge kl On. 2. kl Kredsmøde Sø. 6. kl Peter Olsen, Hillerød. DBI Sø. 20. kl Martin Jefsen Skærbæk Møderække. Lars Frederiksen Ti. 8. Kredsmøde Fr. 18. Niels Kousgaard To. 24. kl Ældremøde. Godtfred Riis Kredslejr med Ballum. Dan Hessellund Sommersted i Kirkehuset Fr. 11. Henrik Hadberg Sottrup kl On. 23. Offeraften. Jens Landkildehus Sønderborg Fr. 4. kl Fællesspisning. Dan Månsson, landsleder i LM-Kids To. 17. kl Genbrugskonsulent Teddy Sjælland Lø. 19. kl. 10 Carsten Korsholm Poulsen Sprint. Bibelkursus på Sundeved-Centret Fr. 18. kl Seniormøde. Martin Jefsen, Møderække. Peter Olsen, Hillerød Toftlund Frimenighed Sø. 6. kl Gudstjeneste. Knud Erik Hansen Møderække. Peter Olsen Fr. 18. kl Ældremøde i Bethania. Besøg af Gideonitterne Sø. 20. kl Gudstjeneste. Tage Jakobsen To. 24. Per Weber, Ordet og Israel On. 2. Egon Christensen Ma. 14. Fastelavn fælles med juniorer On. 23. Jesper Lange Tønder On. 16. Peter Nord Hansen, vicegeneralsekretær i Indre Mission. Fællesmøde On. 23. Egon Jensen. Basar Vojens Ti. 15. Ole Sørensen Ti. 22. Bibelstudie Ti. 29. Jens Rosenberg Nielsen Aabenraa kl Ti. 1. Kredsmøde Ma. 7. Fællesmøde og LM Fr. 11. Kun for kvinder. Ellen Esmarch Pedersen, Hillerød: Lev livet langsomt Sø. 13. Finn Sørensen Ti. 22. Poul Arne Nyborg On. 30. kl Seniormøde. Gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Jørgen Jørgensen Ma. 7. Fællesmøde og LM Ma. 14. Fødselsdagsfest vi holder DIN fødselsdag Ma. 21. Bibelstudie LEJR Ma. 28. Jens Erik Rasmussen: Israel Repræsentantskabsmøde 5. marts kl. 14 på Løgumkloster Efterskole. Afdelingsmøde 5. marts kl. 19 på Løgumkloster Efterskole. Se dagsorden i sidste nummer. Alle er velkomne. I forbønnens tjeneste MARTS Bed for 3/3 Lumi Radios årsmøde i Toftlund 5/3 Repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde på Løgumkloster Efterskole Missionærer og volontører Tanzania Lene og Ole Malmgaard med Cecilie, Asbjørn og Kristine. I Danmark. De har afsluttet tjenesten i Tanzania. Lene holder informationsmøder 15. februar 15. maj Louise og René Sølvsten Nissen med Nicoline, Clemens og Regine. Litteraturmission, Dar es Salaam Volontør Michael Nissen, Litteraturmission, Dar es Salaam Kjeld Wiwe med familien i Danmark. Teamleder for LM s arbejde i Tanzania, Dar es Salaam Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard med Jonas, Signe og Esben. Sprogskole i Dar es Salaam Volontører Mette Mogensen og Christina Frederiksen. Undervisning og pasning af familien Refslund- Nørgaards børn i Dar es Salaam Agnes og Carsten Rahbek. Nomademission, Iringa Volontør Martin N. Bjærre. Litteraturmission, Iringa Philip Bach-Svendsen med familien i Danmark. Undervisningsleder på Soma Biblia Centre, Iringa, men bor primært i Danmark Inge Marie og Simon Roager med Neema, pt. i Danmark. Forberedelse til opgaver i Tanzania Missionærer Cambodja Dina Burgdorf og Henrik Borch Jacobsen med Selma og Noah Sejr. Forberedelse til opgaver i Cambodja Kun for kvinder i Aabenraa 11. marts Ellen Esmarch Pedersen holder foredrag over emnet Lev livet langsomt. Kontakt: Hanne Munk, mobil Nyt fra bibelcamping Læs den vedlagte pjece om bibelcamping (BC) på Haderslev Næs. Der vil senere blive udsendt et mere detaljeret program. Følg med på BC s hjemmeside: www. bchaderslev.dk Mindeord Vi beder om, at der følger billede med indsendte mindeord. Maks tegn (inkl. mellemrum). Red. kan forkorte. Ellen Esmarch Pedersen Foto: 10 Nyt i Syd Marts

7 Returadresse: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding Returneres ved varig adresseændring Udgiver: Luthersk Mission, Sønderjylland-Fyns afd. Medlemsblad Nyt i Syd sendes gratis til alle medlemmer af LM og, Sønderjylland-Fyns afdeling. Det er muligt at få bladet med posten, på (PDF) eller som lydblad. Næste nummer: 1. maj DEADLINE redaktionelt stof: 18. marts til Helle Bech Det vil være muligt på forhånd at aftale senere aflevering af stof. FORSIDEN OG HERUNDER LM Nordøstfyn deltog i det verdensomspændende bønnenetværk, Evangelisk Alliance, i januar. Bjarne Ellegaard (tv. på forsiden) talte om Enhed i bøn bevæger Gud. Redaktion: Helle Bech, redaktør Skovbøllingvej 26, 6100 Haderslev E: Annelise Fredensborg, redaktionssekretær Ladegaardsvej 6, 6400 Sønderborg E: Krista Schmidt, mødeprogram Povlsgårdvej 22, 6100 Haderslev E: Tine Szilas Odensevej 863, 5300 Kerteminde , E: Maja Nielsen Chr.feld Landevej 126, 6100 Haderslev , E: Martin Jefsen, afdelingsformand Voddervej12, Vodder, 6780 Skærbæk , E: Ekspedition: Send oplysninger om adresseændring til: Laurids Fredensborg Blæsbjerg 2, 6630 Rødding , E: Nyt i Syd som lydblad Kontakt Annelise Fredensborg. Se ovenfor Layout: Zebra Media Opsætning: Helle Høeg Tryk: Øko-Tryk

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Hvilke spor ønsker vi at sætte? j u l i a u g u s t2 0 1 1 Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er,

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere