Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende"

Transkript

1 Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede af regionens udfordringer og potentialer starter en meget vigtig drøftelse af, hvordan vi gerne vil have, vores region på sigt skal udvikle sig. Oplægget lægger op til at få en drøftelse af, hvordan vi ved at foretage aktive tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders adgang til de rette kompetencer en væsentlig rolle, ligesom attraktive uddannelsesmuligheder er afgørende for, hvor unge vælger at studere. Målet er at skabe vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Regionen er i denne forbindelse blandt andet udfordret ved, at vi i dag har det laveste generelle uddannelsesniveau i landet og vi er generelt underforsynet med uddannelsesudbud målrettet den private sektor, herunder specielt på længerevarende tekniske uddannelser. Vi vil samarbejde om at løse disse udfordringer ved at arbejde for en udvikling, der i videst muligt omfang imødekommer virksomheders behov for forskellige typer af kompetencer og arbejdskraft i regionen. For at understøtte denne udvikling er følgende tre perspektiver centrale: Tilgængelighed til uddannelsestilbud Virksomhedernes behov for uddannet arbejdskraft Fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsessteder Oplægget er lavet med henblik på, at drøftelser og eventuelle fælles bud på en fremtidig udvikling af regionen på sigt kan indgå som en fælles vision om fremtidens Region Sjælland i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. De fælles bud kunne fx illustreres med billeder og kort i strategien. Dermed kunne drøftelsen blive retningsgivende for en række fremtidige prioriteringer og beslutninger. Indhold Dette oplæg fokuserer på de lange videregående uddannelser, på de mellemlange og korte videregående uddannelser samt på de erhvervskompetencegivende uddannelser. Oplægget indeholder tre dele. 1) Første del beskriver, hvilke behov for hvilke typer arbejdskraft virksomheder har i dag og vil have i fremtiden, det beskrives, hvordan uddannelsesbilledet ser ud i dag og hvor aftagerne af de studerende er i dag. Side 1

2 2) Anden del beskriver, hvordan dette behov bedst kan understøttes. Der præsenteres blandt andet data på tilgængelighed til de nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner og på hvor de studerende kommer fra. Der gives også en beskrivelse af campus tankegangen, mulighederne for mindre, specialiserede udbud samt muligheder for alternativer til fysisk klasseundervisning som e-læring, studylabs m.v. Der gives også en beskrivelse af kravet om fagligt bæredygtige uddannelsessteder. 3) Tredje del er en opsamling, der på baggrund af beskrivelsesdelen og datadelen lægger op til drøftelse af, hvordan uddannelsesinstitutioner, kommuner og region sammen kan være med til at understøtte en udvikling, der sikrer en bred geografisk dækning af uddannelsestilbud, udbud, der matcher virksomheders behov samt fagligt bæredygtige videregående uddannelsessteder i regionen, så virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft sikres. Proces I løbet af efteråret 2014 vil oplægget blive fremlagt til drøftelser i relevante sammenhænge som fx Vækstforum, KKR, KKU og Regionsrådet og evt. også i de enkelte kommuner. Om muligt vil billeder og kort af en fælles vision blive medtaget som en del af den endelige strategi, der forventes vedtaget primo Alternativt kan der arbejdes med en fælles vision i strategiperioden efter vedtagelsen af strategien. Efterfølgende vil det være de enkelte aktørers ansvar at igangsætte konkrete initiativer, der udmønter det fremtidige fælles billede af udviklingen på uddannelsesområdet for de videregående og kompetencegivende uddannelser. Det vil være naturligt at samarbejde om og drøfte sådanne aktiviteter i fælles fora som Vækstforum, KKU og Kompetenceparat 2020 og for kommunernes vedkommende i KKR. Side 2

3 Virksomheders behov for kompetencer og typer af arbejdskraft Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den strategiske ramme, der gør det muligt at understøtte de regionale virksomheder og aktører, som kan og vil skabe vækst og udvikling. Der skal være fokus på at skabe flere arbejdspladser og på at trække nye borgere til regionen. Der skal skabes en sammenhængende kæde af positive tiltag, så der skabes flere arbejdspladser i regionen, så borgere finder regionen attraktiv, flytter hertil, uddanner sig her eller måske selv starter virksomhed i regionen. Nogle af hovedudfordringerne i forhold til vækst og udvikling i Region Sjælland er tab af arbejdspladser og fortsat lav vækst og produktivitet. Udfordringen for vækstvirksomheder er blandt andet tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen. Nedenfor er beskrevet en række fakta, der viser udfordringen, herunder Fremtidens behov for arbejdskraft i Region Sjælland Hvor findes aftagerne af de studerende i dag? Et eksempel på, hvordan man kan arbejde for at skabe større sammenhæng mellem virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft og uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud til de studerende. Fremtidens behov for arbejdskraft i Region Sjælland I rapporten Regionaløkonomiske perspektiver, der er udarbejdet i det tværregionale analysesamarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Bornholms Regionskommune i september 2012 viser kvantitative observationer og fremtidsestimater, at der er et behov for en forøget erhvervsaktivitet i Region Sjælland. Analysen bygger på forskellige økonomiske faktorer som eksport til udlandet, efterspørgsel på arbejdskraft og balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Tallene fra rapporten er opdateret med de seneste fremskrivninger og indeholder nye tal om udbud og efterspørgsel fra Eksport til udlandet: 1. Eksporten forventes at stige de kommende år i Region Sjælland. 2. Fremgangen forventes at være bredt funderet blandt de største eksporterhverv i regionen, inden for erhverv der er mere eller mindre baseret på teknologi og knowhow. 3. De største vækstrater forventes inden for transport og handel, samt medicinal,- og fødevareindustrien som forventes at være Region Sjællands to største eksport erhverv i I modellen anvendes særligt RAS (Registerbaseret Arbejdsmarkeds Statistik). Side 3

4 Fremskrivning af eksport til udlandet, de ti mest eksporterende erhverv i Region Sjælland, angivet i mia. kr., 2013 og 2020 Varer Vækst Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % Olierafinaderier % Medicinalindustri % Maskinindustri % Transport % Møbel og anden industri % Plast-, glas- og betonindustri % Handel % Engroshandel % Elektronikinustri % Metalindustri % Kemisk industri % Alle varer % Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013,foreløbig 2014 fremskrivning 2015 Anm.: Eksport til udlandet er Konventionel Eksport og Re-Eksport opgjort i basispriser. Basispriser er de priser som producenten opnår ved salg af en vare (dvs. eks. vareskatter mm.) Efterspørgsel på arbejdskraft: 1. Sammensætningen af virksomheder i Region Sjælland har stor betydning for hvilke typer medarbejdere og kvalifikationer, der efterspørges regionalt. 2. De sjællandske arbejdspladser efterspørger flest med en faglært uddannelse, efterfulgt af ufaglærte og personer med en videregående uddannelse. 3. Efterspørgslen forventes at stige de kommende år. Ses der på uddannelsesgrupper forventes en ulige udvikling, hvor virksomhederne vil efterspørge færre uden uddannelse og markant flere med. Selvom væksten på faglært arbejdskraft vokser relativt lidt er den sammen med lange videregående uddannelser de uddannelsesgrupper der kan forvente den største stigning i antal. Fremskrivning af udviklingen i antallet af arbejdspladser (dagbefolkning) efter uddannelse, Region Sjælland, 2013 og 2020 Udvikling i % Uddannelsestype Region Sjælland Ufaglært ,5% Faglært ,3% KVU ,9% MVU ,4% LVU ,4% I alt ,1% Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013,foreløbig 2014 fremskrivning 2015 Side 4

5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i Region Sjælland 1. I 2020 forventes udelukkende et overudbud af ufaglært arbejdskraft. I forhold til de resterende uddannelseskategorier forventes ifølge fremskrivningen et regionalt underudbud. 2. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes, at der både forventes en stigende efterspørgsel og et faldende udbud på samme tid. Det medfører, at det overudbud der ses i dag forventes omdannet til et underudbud i For de videregående uddannelser forventes både et øget udbud og en øget efterspørgsel. At balancen i 2020 viser et underudbud inden for 2 ud af 3 videregående uddannelseskategorier skyldes, at udbuddet de kommende år ikke kan følge med efterspørgselen. Fremskrivning af balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft efter uddannelse, Region Sjælland, 2013 og Region Sjælland Uddannelsestype Udbud Efterspørgsel Balance Udv. i % Udv. i % Udv. i % Ufaglært ,0% ,6% ,3% Faglært ,5% ,1% ,4% KVU ,3% ,0% ,2% MVU ,9% ,4% ,4% LVU ,6% ,4% ,5% I alt ,7% ,5% ,0% Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013, fremskrivning 2020 Anm.: Balancen viser udviklingen mellem udbuddet og efterspørgslen inden for 5 hoveduddannelseskategorier. Modellen fremskriver antallet af personer i arbejdsstyrken og efterspørgselen på arbejdskraft uafhængigt af hinanden og en negativ balance er et udtryk for, at der kan forventes mangel på arbejdskraft. I den virkelige verden kan negative balancer ikke forekomme og situationen kan blive løst ved, at arbejdsgivere ansætter andre typer arbejdskraft (fx. ufaglærte, som der forventes overskud af), ved at arbejdsgivere vælger ikke at ansætte ny arbejdskraft eller ved at arbejdskraft udefra uden for regionen eller Danmark får beskæftigelse i Region Sjælland. Infrastrukturinvesteringerne vil trække på den regionale arbejdskraft De store infrastrukturinvesteringer de kommende år forventes at påvirke efterspørgselen på arbejdskraft mærkbart i hele perioden. Projekterne vil efterspørge en bred vifte af arbejdskraft og kvalifikationer, som spænder fra ufaglærte til højt kvalificerede ingeniører. Samlet forventes næsten mandeår fordelt over hele perioden. Nedenfor ses hvilke typer uddannelser som forventes at blive efterspurgt. I forhold til den store efterspørgsel efter struktører kan kortere, meget specialiserede opkvalificeringskurser af ufaglærte være med til at levere de efterspurgte kvalifikationer. Side 5

6 Samlet efterspørgsel fordelt på uddannelseskategorier, i perioden Uddannelsesgrupper Behov Ikke-faglærte, struktører: Murere: 900 Tømrere- og snedkere: 500 VVS'ere: 500 Bygningsmalere: 100 Elektrikere: 900 Chauffører: Smede mv.: 400 Andre faglærte inden for byggeri: 400 Teknikere (bygge- og anlægsteknikere): 400 Bygningskonstruktører, diploming.: 800 Civilingeniører inklusiv ledelse: Andre med lange videregående uddannelser: 200 Kilde: "Infrastruktur - Investeringer i Danmark. Betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov". COWI for Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj Hvor findes aftagerne af de studerende i dag? Nogle af hovedudfordringerne i forhold til vækst og udvikling i Region Sjælland er tab af arbejdspladser og fortsat lav vækst og produktivitet. Udfordringen for vækstvirksomheder er blandt andet tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen. Nedenfor vises via en række kort, hvor der i dag er efterspørgsel efter medarbejdere med de forskellige uddannelsestyper. Region Sjælland er den største arbejdsgiver i regionen og aftager sammen med kommunerne mange med sundhedsfaglige uddannelse. Der er derfor medtaget to kort med ansatte med denne type uddannelse. Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder et eksempel I Nordvestsjælland er der med en lukning af læreruddannelsen i Holbæk ikke længere et udbud af videregående uddannelse. Det forventes at kunne medføre en negativ påvirkning af det generelle uddannelsesniveau i området. På sigt kan det blive sværere at fastholde borgerne i området, det bliver dermed også sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og dermed også vanskeligere at fastholde virksomheder i området. Med det samlede formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder beliggende i Region Sjælland og at understøtte en positiv udvikling i form af at flere gennemfører en videregående uddannelse har Region Sjælland indledt drøftelser med produktionsvirksomheder om muligheder for at udvikle en fælles indsats. Indsatsen består af oprettelse af en klynge af produktionsvirksomheder, der har behov for ansatte med naturvidenskabelige - og tekniske videregående uddannelser som arbejdskraft. Virksomhederne er umiddelbart branchemæssigt indenfor bio-, farma-, medico- og fødevareområdet. Udviklingen af industrirettede uddannelsesaktiviteter er kernen i samarbejdet, der skal omfatte indsatser og initiativer, som efterspørges i produktionsvirksomhederne. Samarbejdspartnerne er på nuværende tidspunkt ved at udvikle initiativet til en projektansøgning i samspil med innovationsnetværket Biopeople. Initiativet skal tiltrække arbejdstagere og studerende og på længere sigt have potentiale i international sammenhæng. Opsamling på data: Efterspørgselen efter arbejdskraft forventes at stige de kommende år. Ses der på uddannelsesgrupper forventes en ulige udvikling, hvor virksomhederne vil efterspørge færre uden uddannelse og markant flere med. I 2020 forventes udelukkende et overudbud af ufaglært arbejdskraft. I forhold til de resterende uddannelseskategorier forventes ifølge fremskrivningen et regionalt underudbud. De store infrastrukturinvesteringer de kommende år forventes at påvirke efterspørgslen på arbejdskraft mærkbart i hele perioden. Projekterne vil efterspørge en bred vifte af arbejdskraft og kvalifikationer, som spænder fra ufaglærte til højt kvalificerede ingeniører. Samlet forventes næsten mandeår fordelt over hele perioden. Virksomheder efterspørger blandt andet medarbejdere med tekniske videregående uddannelser. Der findes i dag ikke den type udbud i Region Sjælland. Det er muligt at skabe et tættere samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at imødekomme virksomheders behov for specialiseret arbejdskraft. Interessen for sådanne samarbejder er stor hos både virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Side 12

13 Udviklingsmuligheder for de videregående og kompetencegivende uddannelser I målsætningerne for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på både en kompetent arbejdsstyrke og øget gennemførsel på ungdomsuddannelserne. Derudover adresserer strategien behovet for at tiltrække længerevarende tekniske og erhvervsrettede uddannelser på akademisk niveau. Alt sammen med henblik på at styrke uddannelsesmiljøet og kompetenceniveauet i regionen. De videregående uddannelser skal sikre en regional uddannelsesdækning, der gør, at de sjællandske kommuner, virksomheder og regionen har gode muligheder for at rekruttere veluddannet arbejdskraft. De skal samtidig kunne tilbyde attraktive uddannelsestilbud og - steder for både unge og lidt ældre mennesker i og udenfor regionen. Neden for præsenteres en række data og beskrivelser, der viser, hvordan uddannelsesbilledet ser ud i dag, samt en beskrivelse af muligheder og udfordringer for den fremtidige udvikling: Kort over og antal studerende på nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne med offentlig transport Eksempler på bevægelsesmønstre hos de studerende: Hvor fortsætter Region Sjællands unge deres uddannelse? Hvem uddanner vi i regionen? Campustankegangen i forhold til faglige miljøer 0g evne til at tiltrække studerende. Mulighederne for E-læring, studylabs m.v. Kravet om fagligt bæredygtige uddannelser. Kort over og antal studerende på nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 4 videregående uddannelsesinstitutioner udbyder i dag uddannelse på 7 forskellige geografier i Region Sjælland: Roskilde Universitet (RUC) i Roskilde Syddansk Universitet (SDU) i Slagelse University College Sjælland (UCSJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Sorø og Vordingborg Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge Ud over videregående uddannelsesinstitutioner findes der en række videnscentre i regionen, der lige som institutionerne bidrager med viden og medarbejdere til virksomheder i regionen. Det gælder fx Det regionale symbiosecenter, AU Flakkebjerg, Råhavegård på Lolland, Center for bæredygtigt byggeri i Næstved og DTU Risø Campus. De erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner er placeret 14 steder fordelt over hele regionen. Side 13

14 Placering af de videregående og erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner 2014 Side 14

15 Antallet af studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner 2014 Side 15

16 Generel fremgang i antallet af de studerende på videregående uddannelser: Der har i 2014 været en fremgang i optaget på 4% på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvilket kun overgås af Region Syddanmark. Antallet af optagne fordelt på regioner Ændring Antal Pct Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Side 16

17 Antallet af lærlinge fra de erhvervskompetencegivende uddannelser opgjort på bopælskommune. Side 17

18 Andelen af unge mellem 16 og 29 år, der i 2013 var i gang med en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse opgjort på bopælskommune. Side 18

19 Tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne med offentlig transport Uddannelsesdækning og tilgængelighed har betydning for gennemførelsesprocenten på både videregående og de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser. I det følgende kan man se, hvor lang rejsetid de studerende har til de erhvervskompetencegivende og videregående uddannelser. Der er tale om idealtransporttider. De erhvervskompetencegivende uddannelser: Kortet nedenfor viser, hvor mange af de årige fra Region Sjælland, der kan nå de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner inden for tidsintervallerne med offentlig transport. Bemærk at det er rejsetiderne til stationsadresserne i de pågældende byer, der er brugt. Side 19

20 De videregående uddannelser: Ovenstående kort er tilgængeligt i en interaktiv udgave, hvor det er muligt at få vist de forskellige tidsintervaller. Det er også muligt at udvælge enkelte uddannelsesinstitutioner og se transporttiden til disse separat eller i sammenhæng med andre udvalgte uddannelsesinstitutioner. Det interaktive kort kan tilgås via dette link: Kortet virker bedst i en Chrome-browser. Side 20

21 Bevægelsesmønstre hos de studerende: Hvor fortsætter Region Sjællands unge deres uddannelse? Hvem uddanner vi i regionen? Nedenfor gives et par eksempler på, hvordan de studerende bevæger sig ind og ud af regionen for at tage en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Eventuelle mindre uoverensstemmelser i tabellernes opsummering skyldes, at det ikke er lovligt at registrere mindre end fem personer. Det er dem, der har søgt op til 27 månederne efter endt adgangsgivende uddannelse, der er medtaget i nedenstående tabeller. Det betyder, at data i den virkelige verden vil være større. Derudover er der en række usikker i forhold til studerende, der er flyttet undervejs eller har skiftet uddannelsesretningen undervejs. Tabellerne skal derfor anses som en indikation på bevæglesesmønstre. Hvor mange studerende kommer der ind i regionen fra andre regioner for at tage en uddannelse: Tabellen nedenfor viser, hvilken region de studerende på de videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser kommer fra. Den viser, hvilken uddannelse, de er begyndt på og i hvilken kommune i Region Sjælland. Det vil sige, at der er 57 unge, der har fuldført deres ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden i 2011, som lidt over 2 år efter er registreret som overgået til en erhvervsfaglig uddannelse i Ringsted. Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Hovedstad en Midtjyllan d Nordjyllan d Sjælland Syddanma rk Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lolland Næstved Odsherred 7 8 Ringsted Roskilde Slagelse Vordingborg Total Guldborgsund Køge Næstved Roskilde Slagelse Total Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Roskilde Slagelse Total Side 21

22 Sorø Vordingborg Total Total Anm.: Mellemlange videregående uddannelser (MVU) dækker også over optaget til længere videregående uddannelser (LVU), idet man som bliver studerende bliver indskrevet på en bachelor uddannelse uanset om man fortsætter på kandidat niveau. MVU dækker både professions- og universitetsbachelorer. Hvor stor en andel af de studerende fra Region Sjælland fortsætter deres uddannelse uden for regionens grænser? Tabellen nedenfor viser overgangen fra en studie og/eller erhvervskompetencegivende uddannelse gennemført i Region Sjælland til videregående uddannelse, fordelt på de videregående uddannelsesinstitutionernes regionale placering. Det vil sige, at af dem, der gennemførte en ungdomsuddannelse i regionen i 2011, var 34,7 % registreret som overgået til en mellemlang videregående uddannelse i Region Hovedstaden efter lidt over to år. Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total Hovedstaden 7,00% 5,60% 5,80% 6,50% 6,60% 6,30% Midtjylland 0,80% 1,20% 1,50% 2,00% 1,50% 1,40% Nordjylland 0,10% 0,10% 0,30% 0,30% 0,40% 0,30% Sjælland 22,80% 21,70% 24,10% 22,90% 17,30% 21,80% Syddanmark 2,40% 2,20% 2,10% 2,10% 2,00% 2,20% Total 33,10% 30,90% 33,70% 33,80% 27,80% 31,90% Hovedstaden 4,40% 4,50% 4,60% 4,90% 5,70% 4,80% Midtjylland 0,30% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,40% Nordjylland 0,10% 0,10% Sjælland 2,90% 3,40% 3,70% 4,10% 3,70% 3,60% Syddanmark 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Total 8,00% 8,60% 9,10% 9,80% 10,10% 9,20% Hovedstaden 35,90% 35,40% 33,00% 32,20% 34,70% 34,10% Midtjylland 1,70% 2,00% 2,20% 2,20% 2,50% 2,10% Nordjylland 0,80% 0,70% 0,70% 0,90% 1,40% 0,90% Sjælland 16,60% 18,50% 16,10% 16,00% 17,70% 16,90% Syddanmark 3,50% 3,50% 4,70% 4,90% 5,70% 4,50% Total 58,50% 60,00% 56,70% 56,10% 62,00% 58,60% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total % % % % % % Anm.: MVU dækker også over optaget på LVU. Se anmærkning ovenfor. Hvordan er mønsteret i søgningen til Roskilde og Køge, som er de to uddannelsessteder, der ligger tættest på hovedstaden? Nedenstående tabel viser overgangen til videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser i Roskilde og Køge. Tabellen viser, hvor de studerende havde bopæl 1. januar det år de søgte ind på uddannelserne. Det vil sige, at der var unge fra alle kommuner beliggende i regionen, der søgte ind på Roskilde Tekniske Skole. Billedet er det samme for UCSJ i Roskilde. Side 22

23 Erhvervsfaglige uddannelser Korte videre.udd. Mellemlange videre. udd. Køge Roskilde Køge Roskilde Roskilde Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Hove d- stade n Sjælland EUC Sjælland, Køge Afdeling Total Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Total Total Køge Handelsskole Køge Kommune Total Roskilde Handelsskole Roskilde Kommune Roskilde Tekniske Skole - Pulsen Slagteriskolen i Roskilde Total Total Erhvervsakad emi Sjælland, Campus Køge Total Erhvervsakad emi Sjælland, Campus Roskilde Total Total Roskilde Universitet UCSJ, Campus Roskilde Total Total Total Side 23

24 Opsamling på data: Det nuværende uddannelseskort: Roskilde og Slagelse er de to byer, der udbyder flest studiepladser, hovedsagligt på grund af RUC s og Syddansk Universitets placering i de to byer. Slagelse og Næstved er de to kommuner med flest bosiddende lærlinge. Der har i 2014 været en fremgang i optaget på 4% på de videregående uddannelsesinstitutioner. Tilgængelighed: Ved 75 minutters transporttid er det muligt for 98 % af regionens unge at nå en kompetencegivende uddannelse. Ved 90 minutters transporttid er det muligt for 99 % af regionens unge at nå en videregående uddannelsesinstitution. De studerendes bevægelsesmønstre: Eksempelvis er det ca. 46 % af de unge i Roskilde på de mellemlange uddannelser (både universitetsbachelor og professionsbachelor) som kommer fra Region Hovedstaden. For Næstveds vedkommende er tallet ca. 15 %. Et andet eksempel er at, af dem, der gennemførte en ungdomsuddannelse i regionen i 2011, var 34,7 % registreret som overgået til en mellemlang videregående uddannelse i Region Hovedstaden efter lidt over to år. Unge fra alle kommuner beliggende i regionen søgte ind på Roskilde Tekniske Skole. Billedet er det samme for UCSJ i Roskilde. Campustankegangen - faglige miljøer 0g evne til at tiltrække studerende. DEA skriver, at Campus behøver ikke være en nødløsning heller ikke i de dele af Danmark, hvor uddannelsesdækningen gør samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner til eneste alternativ ud over lukning. Konkret besidder campus et stort potentiale for faglig og økonomisk synergi, fordi det bliver muligt at samlæse i en række fag, så elever, der normalt befinder sig på hver sin ungdomsuddannelse, kan undervises sammen. Eksempelvis kan sprogligt stærke erhvervsskoleelever have engelsk på høj-niveau med gymnasieeleverne, ligesom gymnasieelever med ingeniører eller sygeplejersker gemt i maven kan tage fag med erhvervsskoleelever. En større uddannelsesinstitution, der samler alle lokalområdets unge, giver desuden en stærk platform for at tiltrække ressourcer, lokalpolitisk indflydelse og erhvervslivets opmærksomhed. Og så er det lettere for en campus end en enkelt institution at styrke de unges overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Desuden er det værd at bemærke, at den geografiske placering af en campus godt kan tiltrække studerende, selv om campus ikke ligger i en stor by, eksempelvis er Campus Grenaa samlingssted for 300 studerende på de erhvervsfaglige uddannelser, med specialisering inden for 3D teknologi. Specialisering af uddannelsesudbud kan være et input til at brede det regionale uddannelsesudbud ud i geografien, hvor uddannelsesinstitutionerne kan opnå agglomerationsfordele, dvs. fordele ved at ligge tæt ved hinanden. I forhold til udviklingen i antallet af videregående uddannelsesudbud er der ingen nye uddannelsesudbud i Region Sjælland modsat de øvrige regioner, som tilbyder 25 nye Side 24

25 uddannelsesudbud med 574 nye optagne i Udviklingen i antallet af uddannelsesudbud, der løbende tilpasses det regionale arbejdsmarked og sikrer velkvalificeret arbejdskraft, bør tages op som del af den regionale uddannelsesudvikling, der understøtter vækst og erhverv. Alternativer til fysiske uddannelsesinstitutioner, såsom e-læring, studylabs m.v. I Region Sjælland udbyder både videregående uddannelsesinstitutioner og VUC-er flere og gennemprøvede studier som e-læring. Der er igangsat flere projektindsatser inden for e- læring og blended learning og der bliver i regionen forsket og udviklet i området. De erfaringer kan inddrages i udviklingen af nye tiltag. Region Nordjylland har samme demografiske udfordringer som Region Sjælland også i forhold til lavt uddannelsesniveau i dele af regionen. University College Nordjylland(UCN) har erfaringer ifht. alternativ tilrettelæggelse af undervisning på videregående uddannelse og kan bl.a. hentes i socialfondprojektet FlexVid - Fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser. Projekt FlexVid har til formål at bringe studerende, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tættere på hinanden, blandt andet ved hjælp af udvidet brug af ITkommunikation og ved ændring af arbejdsformerne i uddannelserne. Projektet blev indledt i foråret 2012 med udvikling af modeller for blended learning i uddannelser inden for hvert af de fire faglige hovedområder, som udbydes i UCN. Undervisere og studerende er fra studiestart i efteråret 2012 gået i gang med at afprøve modellerne i praksis i uddannelserne til Bygningskonstruktør, Lærer, Markedsføringsøkonom og Radiograf. Der er i projektperioden oprettet fysiske mødesteder på uddannelsessteder og biblioteker. FlexVid-stationerne findes fire steder i Region Nordjylland. En FlexVid-station er det fysiske rum, hvor undervisningen på en FlexVid-uddannelse finder sted. På alle stationerne er der en interaktiv tavle, der gør det muligt at gennemføre undervisningen selvom underviser og de studerende ikke befinder sig i samme rum. Til hver station er der tilknyttet en eller flere mentorer, som studerende altid kan kontakte. På University College Sjælland er der mulighed for at vælge at læse over internettet, som e- læring. Som e-læringsstuderende studerer man hjemme og får opgaver fra underviseren via University College Sjællands internetbaserede læringsplatform Fronter. Samtidigt er der mulighed for et tæt gruppesamarbejde med medstuderende via bl.a. Skype. Fagligt bæredygtige uddannelser Samtidig med, at de videregående uddannelser skal kunne levere et bredt geografisk udbud af uddannelser, skal de enkelte uddannelsesudbud også leve op til de kvalitetskrav, som stilles af akkrediteringsinstitutionen, uddannelses- og forskningsministeriet (herunder det ministerielt udpegede Kvalitetsudvalg). Kvalitetsudvalget antyder, at der generelt er for mange små uddannelser i Danmark. Det er vurderingen, at hvis regionen skal kunne fastholde videregående uddannelser, der er attraktive for de studerende og dermed fortsat kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt at sigte på videregående uddannelser ud fra fagligt bæredygtige miljøer. I en sjællandsk kontekst er det dog nødvendigt at skelne mellem små uddannelser og små faglige miljøer, idet der med fx campusdannelser kan skabes stærke faglige Side 25

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede

5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5. Fremtidens udbud af erhvervsuddannede 5.1 Sammenfatning 191 5.2 Tab af erhvervsuddannet arbejdskraft 192 5.3 Arbejdsstyrken 29-24 21 5.4 Flere erhvervsuddannede men hvordan? 24 5.5 Langt til 95 pct.-målet

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere