Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende"

Transkript

1 Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede af regionens udfordringer og potentialer starter en meget vigtig drøftelse af, hvordan vi gerne vil have, vores region på sigt skal udvikle sig. Oplægget lægger op til at få en drøftelse af, hvordan vi ved at foretage aktive tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders adgang til de rette kompetencer en væsentlig rolle, ligesom attraktive uddannelsesmuligheder er afgørende for, hvor unge vælger at studere. Målet er at skabe vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Regionen er i denne forbindelse blandt andet udfordret ved, at vi i dag har det laveste generelle uddannelsesniveau i landet og vi er generelt underforsynet med uddannelsesudbud målrettet den private sektor, herunder specielt på længerevarende tekniske uddannelser. Vi vil samarbejde om at løse disse udfordringer ved at arbejde for en udvikling, der i videst muligt omfang imødekommer virksomheders behov for forskellige typer af kompetencer og arbejdskraft i regionen. For at understøtte denne udvikling er følgende tre perspektiver centrale: Tilgængelighed til uddannelsestilbud Virksomhedernes behov for uddannet arbejdskraft Fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsessteder Oplægget er lavet med henblik på, at drøftelser og eventuelle fælles bud på en fremtidig udvikling af regionen på sigt kan indgå som en fælles vision om fremtidens Region Sjælland i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. De fælles bud kunne fx illustreres med billeder og kort i strategien. Dermed kunne drøftelsen blive retningsgivende for en række fremtidige prioriteringer og beslutninger. Indhold Dette oplæg fokuserer på de lange videregående uddannelser, på de mellemlange og korte videregående uddannelser samt på de erhvervskompetencegivende uddannelser. Oplægget indeholder tre dele. 1) Første del beskriver, hvilke behov for hvilke typer arbejdskraft virksomheder har i dag og vil have i fremtiden, det beskrives, hvordan uddannelsesbilledet ser ud i dag og hvor aftagerne af de studerende er i dag. Side 1

2 2) Anden del beskriver, hvordan dette behov bedst kan understøttes. Der præsenteres blandt andet data på tilgængelighed til de nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner og på hvor de studerende kommer fra. Der gives også en beskrivelse af campus tankegangen, mulighederne for mindre, specialiserede udbud samt muligheder for alternativer til fysisk klasseundervisning som e-læring, studylabs m.v. Der gives også en beskrivelse af kravet om fagligt bæredygtige uddannelsessteder. 3) Tredje del er en opsamling, der på baggrund af beskrivelsesdelen og datadelen lægger op til drøftelse af, hvordan uddannelsesinstitutioner, kommuner og region sammen kan være med til at understøtte en udvikling, der sikrer en bred geografisk dækning af uddannelsestilbud, udbud, der matcher virksomheders behov samt fagligt bæredygtige videregående uddannelsessteder i regionen, så virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft sikres. Proces I løbet af efteråret 2014 vil oplægget blive fremlagt til drøftelser i relevante sammenhænge som fx Vækstforum, KKR, KKU og Regionsrådet og evt. også i de enkelte kommuner. Om muligt vil billeder og kort af en fælles vision blive medtaget som en del af den endelige strategi, der forventes vedtaget primo Alternativt kan der arbejdes med en fælles vision i strategiperioden efter vedtagelsen af strategien. Efterfølgende vil det være de enkelte aktørers ansvar at igangsætte konkrete initiativer, der udmønter det fremtidige fælles billede af udviklingen på uddannelsesområdet for de videregående og kompetencegivende uddannelser. Det vil være naturligt at samarbejde om og drøfte sådanne aktiviteter i fælles fora som Vækstforum, KKU og Kompetenceparat 2020 og for kommunernes vedkommende i KKR. Side 2

3 Virksomheders behov for kompetencer og typer af arbejdskraft Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den strategiske ramme, der gør det muligt at understøtte de regionale virksomheder og aktører, som kan og vil skabe vækst og udvikling. Der skal være fokus på at skabe flere arbejdspladser og på at trække nye borgere til regionen. Der skal skabes en sammenhængende kæde af positive tiltag, så der skabes flere arbejdspladser i regionen, så borgere finder regionen attraktiv, flytter hertil, uddanner sig her eller måske selv starter virksomhed i regionen. Nogle af hovedudfordringerne i forhold til vækst og udvikling i Region Sjælland er tab af arbejdspladser og fortsat lav vækst og produktivitet. Udfordringen for vækstvirksomheder er blandt andet tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen. Nedenfor er beskrevet en række fakta, der viser udfordringen, herunder Fremtidens behov for arbejdskraft i Region Sjælland Hvor findes aftagerne af de studerende i dag? Et eksempel på, hvordan man kan arbejde for at skabe større sammenhæng mellem virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft og uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud til de studerende. Fremtidens behov for arbejdskraft i Region Sjælland I rapporten Regionaløkonomiske perspektiver, der er udarbejdet i det tværregionale analysesamarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Bornholms Regionskommune i september 2012 viser kvantitative observationer og fremtidsestimater, at der er et behov for en forøget erhvervsaktivitet i Region Sjælland. Analysen bygger på forskellige økonomiske faktorer som eksport til udlandet, efterspørgsel på arbejdskraft og balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Tallene fra rapporten er opdateret med de seneste fremskrivninger og indeholder nye tal om udbud og efterspørgsel fra Eksport til udlandet: 1. Eksporten forventes at stige de kommende år i Region Sjælland. 2. Fremgangen forventes at være bredt funderet blandt de største eksporterhverv i regionen, inden for erhverv der er mere eller mindre baseret på teknologi og knowhow. 3. De største vækstrater forventes inden for transport og handel, samt medicinal,- og fødevareindustrien som forventes at være Region Sjællands to største eksport erhverv i I modellen anvendes særligt RAS (Registerbaseret Arbejdsmarkeds Statistik). Side 3

4 Fremskrivning af eksport til udlandet, de ti mest eksporterende erhverv i Region Sjælland, angivet i mia. kr., 2013 og 2020 Varer Vækst Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % Olierafinaderier % Medicinalindustri % Maskinindustri % Transport % Møbel og anden industri % Plast-, glas- og betonindustri % Handel % Engroshandel % Elektronikinustri % Metalindustri % Kemisk industri % Alle varer % Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013,foreløbig 2014 fremskrivning 2015 Anm.: Eksport til udlandet er Konventionel Eksport og Re-Eksport opgjort i basispriser. Basispriser er de priser som producenten opnår ved salg af en vare (dvs. eks. vareskatter mm.) Efterspørgsel på arbejdskraft: 1. Sammensætningen af virksomheder i Region Sjælland har stor betydning for hvilke typer medarbejdere og kvalifikationer, der efterspørges regionalt. 2. De sjællandske arbejdspladser efterspørger flest med en faglært uddannelse, efterfulgt af ufaglærte og personer med en videregående uddannelse. 3. Efterspørgslen forventes at stige de kommende år. Ses der på uddannelsesgrupper forventes en ulige udvikling, hvor virksomhederne vil efterspørge færre uden uddannelse og markant flere med. Selvom væksten på faglært arbejdskraft vokser relativt lidt er den sammen med lange videregående uddannelser de uddannelsesgrupper der kan forvente den største stigning i antal. Fremskrivning af udviklingen i antallet af arbejdspladser (dagbefolkning) efter uddannelse, Region Sjælland, 2013 og 2020 Udvikling i % Uddannelsestype Region Sjælland Ufaglært ,5% Faglært ,3% KVU ,9% MVU ,4% LVU ,4% I alt ,1% Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013,foreløbig 2014 fremskrivning 2015 Side 4

5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i Region Sjælland 1. I 2020 forventes udelukkende et overudbud af ufaglært arbejdskraft. I forhold til de resterende uddannelseskategorier forventes ifølge fremskrivningen et regionalt underudbud. 2. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes, at der både forventes en stigende efterspørgsel og et faldende udbud på samme tid. Det medfører, at det overudbud der ses i dag forventes omdannet til et underudbud i For de videregående uddannelser forventes både et øget udbud og en øget efterspørgsel. At balancen i 2020 viser et underudbud inden for 2 ud af 3 videregående uddannelseskategorier skyldes, at udbuddet de kommende år ikke kan følge med efterspørgselen. Fremskrivning af balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft efter uddannelse, Region Sjælland, 2013 og Region Sjælland Uddannelsestype Udbud Efterspørgsel Balance Udv. i % Udv. i % Udv. i % Ufaglært ,0% ,6% ,3% Faglært ,5% ,1% ,4% KVU ,3% ,0% ,2% MVU ,9% ,4% ,4% LVU ,6% ,4% ,5% I alt ,7% ,5% ,0% Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013, fremskrivning 2020 Anm.: Balancen viser udviklingen mellem udbuddet og efterspørgslen inden for 5 hoveduddannelseskategorier. Modellen fremskriver antallet af personer i arbejdsstyrken og efterspørgselen på arbejdskraft uafhængigt af hinanden og en negativ balance er et udtryk for, at der kan forventes mangel på arbejdskraft. I den virkelige verden kan negative balancer ikke forekomme og situationen kan blive løst ved, at arbejdsgivere ansætter andre typer arbejdskraft (fx. ufaglærte, som der forventes overskud af), ved at arbejdsgivere vælger ikke at ansætte ny arbejdskraft eller ved at arbejdskraft udefra uden for regionen eller Danmark får beskæftigelse i Region Sjælland. Infrastrukturinvesteringerne vil trække på den regionale arbejdskraft De store infrastrukturinvesteringer de kommende år forventes at påvirke efterspørgselen på arbejdskraft mærkbart i hele perioden. Projekterne vil efterspørge en bred vifte af arbejdskraft og kvalifikationer, som spænder fra ufaglærte til højt kvalificerede ingeniører. Samlet forventes næsten mandeår fordelt over hele perioden. Nedenfor ses hvilke typer uddannelser som forventes at blive efterspurgt. I forhold til den store efterspørgsel efter struktører kan kortere, meget specialiserede opkvalificeringskurser af ufaglærte være med til at levere de efterspurgte kvalifikationer. Side 5

6 Samlet efterspørgsel fordelt på uddannelseskategorier, i perioden Uddannelsesgrupper Behov Ikke-faglærte, struktører: Murere: 900 Tømrere- og snedkere: 500 VVS'ere: 500 Bygningsmalere: 100 Elektrikere: 900 Chauffører: Smede mv.: 400 Andre faglærte inden for byggeri: 400 Teknikere (bygge- og anlægsteknikere): 400 Bygningskonstruktører, diploming.: 800 Civilingeniører inklusiv ledelse: Andre med lange videregående uddannelser: 200 Kilde: "Infrastruktur - Investeringer i Danmark. Betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov". COWI for Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj Hvor findes aftagerne af de studerende i dag? Nogle af hovedudfordringerne i forhold til vækst og udvikling i Region Sjælland er tab af arbejdspladser og fortsat lav vækst og produktivitet. Udfordringen for vækstvirksomheder er blandt andet tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft i regionen. Nedenfor vises via en række kort, hvor der i dag er efterspørgsel efter medarbejdere med de forskellige uddannelsestyper. Region Sjælland er den største arbejdsgiver i regionen og aftager sammen med kommunerne mange med sundhedsfaglige uddannelse. Der er derfor medtaget to kort med ansatte med denne type uddannelse. Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder et eksempel I Nordvestsjælland er der med en lukning af læreruddannelsen i Holbæk ikke længere et udbud af videregående uddannelse. Det forventes at kunne medføre en negativ påvirkning af det generelle uddannelsesniveau i området. På sigt kan det blive sværere at fastholde borgerne i området, det bliver dermed også sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og dermed også vanskeligere at fastholde virksomheder i området. Med det samlede formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder beliggende i Region Sjælland og at understøtte en positiv udvikling i form af at flere gennemfører en videregående uddannelse har Region Sjælland indledt drøftelser med produktionsvirksomheder om muligheder for at udvikle en fælles indsats. Indsatsen består af oprettelse af en klynge af produktionsvirksomheder, der har behov for ansatte med naturvidenskabelige - og tekniske videregående uddannelser som arbejdskraft. Virksomhederne er umiddelbart branchemæssigt indenfor bio-, farma-, medico- og fødevareområdet. Udviklingen af industrirettede uddannelsesaktiviteter er kernen i samarbejdet, der skal omfatte indsatser og initiativer, som efterspørges i produktionsvirksomhederne. Samarbejdspartnerne er på nuværende tidspunkt ved at udvikle initiativet til en projektansøgning i samspil med innovationsnetværket Biopeople. Initiativet skal tiltrække arbejdstagere og studerende og på længere sigt have potentiale i international sammenhæng. Opsamling på data: Efterspørgselen efter arbejdskraft forventes at stige de kommende år. Ses der på uddannelsesgrupper forventes en ulige udvikling, hvor virksomhederne vil efterspørge færre uden uddannelse og markant flere med. I 2020 forventes udelukkende et overudbud af ufaglært arbejdskraft. I forhold til de resterende uddannelseskategorier forventes ifølge fremskrivningen et regionalt underudbud. De store infrastrukturinvesteringer de kommende år forventes at påvirke efterspørgslen på arbejdskraft mærkbart i hele perioden. Projekterne vil efterspørge en bred vifte af arbejdskraft og kvalifikationer, som spænder fra ufaglærte til højt kvalificerede ingeniører. Samlet forventes næsten mandeår fordelt over hele perioden. Virksomheder efterspørger blandt andet medarbejdere med tekniske videregående uddannelser. Der findes i dag ikke den type udbud i Region Sjælland. Det er muligt at skabe et tættere samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at imødekomme virksomheders behov for specialiseret arbejdskraft. Interessen for sådanne samarbejder er stor hos både virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Side 12

13 Udviklingsmuligheder for de videregående og kompetencegivende uddannelser I målsætningerne for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på både en kompetent arbejdsstyrke og øget gennemførsel på ungdomsuddannelserne. Derudover adresserer strategien behovet for at tiltrække længerevarende tekniske og erhvervsrettede uddannelser på akademisk niveau. Alt sammen med henblik på at styrke uddannelsesmiljøet og kompetenceniveauet i regionen. De videregående uddannelser skal sikre en regional uddannelsesdækning, der gør, at de sjællandske kommuner, virksomheder og regionen har gode muligheder for at rekruttere veluddannet arbejdskraft. De skal samtidig kunne tilbyde attraktive uddannelsestilbud og - steder for både unge og lidt ældre mennesker i og udenfor regionen. Neden for præsenteres en række data og beskrivelser, der viser, hvordan uddannelsesbilledet ser ud i dag, samt en beskrivelse af muligheder og udfordringer for den fremtidige udvikling: Kort over og antal studerende på nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne med offentlig transport Eksempler på bevægelsesmønstre hos de studerende: Hvor fortsætter Region Sjællands unge deres uddannelse? Hvem uddanner vi i regionen? Campustankegangen i forhold til faglige miljøer 0g evne til at tiltrække studerende. Mulighederne for E-læring, studylabs m.v. Kravet om fagligt bæredygtige uddannelser. Kort over og antal studerende på nuværende videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser 4 videregående uddannelsesinstitutioner udbyder i dag uddannelse på 7 forskellige geografier i Region Sjælland: Roskilde Universitet (RUC) i Roskilde Syddansk Universitet (SDU) i Slagelse University College Sjælland (UCSJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Sorø og Vordingborg Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge Ud over videregående uddannelsesinstitutioner findes der en række videnscentre i regionen, der lige som institutionerne bidrager med viden og medarbejdere til virksomheder i regionen. Det gælder fx Det regionale symbiosecenter, AU Flakkebjerg, Råhavegård på Lolland, Center for bæredygtigt byggeri i Næstved og DTU Risø Campus. De erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner er placeret 14 steder fordelt over hele regionen. Side 13

14 Placering af de videregående og erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner 2014 Side 14

15 Antallet af studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner 2014 Side 15

16 Generel fremgang i antallet af de studerende på videregående uddannelser: Der har i 2014 været en fremgang i optaget på 4% på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvilket kun overgås af Region Syddanmark. Antallet af optagne fordelt på regioner Ændring Antal Pct Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Side 16

17 Antallet af lærlinge fra de erhvervskompetencegivende uddannelser opgjort på bopælskommune. Side 17

18 Andelen af unge mellem 16 og 29 år, der i 2013 var i gang med en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse opgjort på bopælskommune. Side 18

19 Tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne med offentlig transport Uddannelsesdækning og tilgængelighed har betydning for gennemførelsesprocenten på både videregående og de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser. I det følgende kan man se, hvor lang rejsetid de studerende har til de erhvervskompetencegivende og videregående uddannelser. Der er tale om idealtransporttider. De erhvervskompetencegivende uddannelser: Kortet nedenfor viser, hvor mange af de årige fra Region Sjælland, der kan nå de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner inden for tidsintervallerne med offentlig transport. Bemærk at det er rejsetiderne til stationsadresserne i de pågældende byer, der er brugt. Side 19

20 De videregående uddannelser: Ovenstående kort er tilgængeligt i en interaktiv udgave, hvor det er muligt at få vist de forskellige tidsintervaller. Det er også muligt at udvælge enkelte uddannelsesinstitutioner og se transporttiden til disse separat eller i sammenhæng med andre udvalgte uddannelsesinstitutioner. Det interaktive kort kan tilgås via dette link: Kortet virker bedst i en Chrome-browser. Side 20

21 Bevægelsesmønstre hos de studerende: Hvor fortsætter Region Sjællands unge deres uddannelse? Hvem uddanner vi i regionen? Nedenfor gives et par eksempler på, hvordan de studerende bevæger sig ind og ud af regionen for at tage en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Eventuelle mindre uoverensstemmelser i tabellernes opsummering skyldes, at det ikke er lovligt at registrere mindre end fem personer. Det er dem, der har søgt op til 27 månederne efter endt adgangsgivende uddannelse, der er medtaget i nedenstående tabeller. Det betyder, at data i den virkelige verden vil være større. Derudover er der en række usikker i forhold til studerende, der er flyttet undervejs eller har skiftet uddannelsesretningen undervejs. Tabellerne skal derfor anses som en indikation på bevæglesesmønstre. Hvor mange studerende kommer der ind i regionen fra andre regioner for at tage en uddannelse: Tabellen nedenfor viser, hvilken region de studerende på de videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser kommer fra. Den viser, hvilken uddannelse, de er begyndt på og i hvilken kommune i Region Sjælland. Det vil sige, at der er 57 unge, der har fuldført deres ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden i 2011, som lidt over 2 år efter er registreret som overgået til en erhvervsfaglig uddannelse i Ringsted. Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Hovedstad en Midtjyllan d Nordjyllan d Sjælland Syddanma rk Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lolland Næstved Odsherred 7 8 Ringsted Roskilde Slagelse Vordingborg Total Guldborgsund Køge Næstved Roskilde Slagelse Total Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Roskilde Slagelse Total Side 21

22 Sorø Vordingborg Total Total Anm.: Mellemlange videregående uddannelser (MVU) dækker også over optaget til længere videregående uddannelser (LVU), idet man som bliver studerende bliver indskrevet på en bachelor uddannelse uanset om man fortsætter på kandidat niveau. MVU dækker både professions- og universitetsbachelorer. Hvor stor en andel af de studerende fra Region Sjælland fortsætter deres uddannelse uden for regionens grænser? Tabellen nedenfor viser overgangen fra en studie og/eller erhvervskompetencegivende uddannelse gennemført i Region Sjælland til videregående uddannelse, fordelt på de videregående uddannelsesinstitutionernes regionale placering. Det vil sige, at af dem, der gennemførte en ungdomsuddannelse i regionen i 2011, var 34,7 % registreret som overgået til en mellemlang videregående uddannelse i Region Hovedstaden efter lidt over to år. Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total Hovedstaden 7,00% 5,60% 5,80% 6,50% 6,60% 6,30% Midtjylland 0,80% 1,20% 1,50% 2,00% 1,50% 1,40% Nordjylland 0,10% 0,10% 0,30% 0,30% 0,40% 0,30% Sjælland 22,80% 21,70% 24,10% 22,90% 17,30% 21,80% Syddanmark 2,40% 2,20% 2,10% 2,10% 2,00% 2,20% Total 33,10% 30,90% 33,70% 33,80% 27,80% 31,90% Hovedstaden 4,40% 4,50% 4,60% 4,90% 5,70% 4,80% Midtjylland 0,30% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,40% Nordjylland 0,10% 0,10% Sjælland 2,90% 3,40% 3,70% 4,10% 3,70% 3,60% Syddanmark 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% Total 8,00% 8,60% 9,10% 9,80% 10,10% 9,20% Hovedstaden 35,90% 35,40% 33,00% 32,20% 34,70% 34,10% Midtjylland 1,70% 2,00% 2,20% 2,20% 2,50% 2,10% Nordjylland 0,80% 0,70% 0,70% 0,90% 1,40% 0,90% Sjælland 16,60% 18,50% 16,10% 16,00% 17,70% 16,90% Syddanmark 3,50% 3,50% 4,70% 4,90% 5,70% 4,50% Total 58,50% 60,00% 56,70% 56,10% 62,00% 58,60% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total % % % % % % Anm.: MVU dækker også over optaget på LVU. Se anmærkning ovenfor. Hvordan er mønsteret i søgningen til Roskilde og Køge, som er de to uddannelsessteder, der ligger tættest på hovedstaden? Nedenstående tabel viser overgangen til videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser i Roskilde og Køge. Tabellen viser, hvor de studerende havde bopæl 1. januar det år de søgte ind på uddannelserne. Det vil sige, at der var unge fra alle kommuner beliggende i regionen, der søgte ind på Roskilde Tekniske Skole. Billedet er det samme for UCSJ i Roskilde. Side 22

23 Erhvervsfaglige uddannelser Korte videre.udd. Mellemlange videre. udd. Køge Roskilde Køge Roskilde Roskilde Overgang til kompetencegivende og videregående uddannelse 27 måneder efter fuldførelse. Hove d- stade n Sjælland EUC Sjælland, Køge Afdeling Total Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Total Total Køge Handelsskole Køge Kommune Total Roskilde Handelsskole Roskilde Kommune Roskilde Tekniske Skole - Pulsen Slagteriskolen i Roskilde Total Total Erhvervsakad emi Sjælland, Campus Køge Total Erhvervsakad emi Sjælland, Campus Roskilde Total Total Roskilde Universitet UCSJ, Campus Roskilde Total Total Total Side 23

24 Opsamling på data: Det nuværende uddannelseskort: Roskilde og Slagelse er de to byer, der udbyder flest studiepladser, hovedsagligt på grund af RUC s og Syddansk Universitets placering i de to byer. Slagelse og Næstved er de to kommuner med flest bosiddende lærlinge. Der har i 2014 været en fremgang i optaget på 4% på de videregående uddannelsesinstitutioner. Tilgængelighed: Ved 75 minutters transporttid er det muligt for 98 % af regionens unge at nå en kompetencegivende uddannelse. Ved 90 minutters transporttid er det muligt for 99 % af regionens unge at nå en videregående uddannelsesinstitution. De studerendes bevægelsesmønstre: Eksempelvis er det ca. 46 % af de unge i Roskilde på de mellemlange uddannelser (både universitetsbachelor og professionsbachelor) som kommer fra Region Hovedstaden. For Næstveds vedkommende er tallet ca. 15 %. Et andet eksempel er at, af dem, der gennemførte en ungdomsuddannelse i regionen i 2011, var 34,7 % registreret som overgået til en mellemlang videregående uddannelse i Region Hovedstaden efter lidt over to år. Unge fra alle kommuner beliggende i regionen søgte ind på Roskilde Tekniske Skole. Billedet er det samme for UCSJ i Roskilde. Campustankegangen - faglige miljøer 0g evne til at tiltrække studerende. DEA skriver, at Campus behøver ikke være en nødløsning heller ikke i de dele af Danmark, hvor uddannelsesdækningen gør samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner til eneste alternativ ud over lukning. Konkret besidder campus et stort potentiale for faglig og økonomisk synergi, fordi det bliver muligt at samlæse i en række fag, så elever, der normalt befinder sig på hver sin ungdomsuddannelse, kan undervises sammen. Eksempelvis kan sprogligt stærke erhvervsskoleelever have engelsk på høj-niveau med gymnasieeleverne, ligesom gymnasieelever med ingeniører eller sygeplejersker gemt i maven kan tage fag med erhvervsskoleelever. En større uddannelsesinstitution, der samler alle lokalområdets unge, giver desuden en stærk platform for at tiltrække ressourcer, lokalpolitisk indflydelse og erhvervslivets opmærksomhed. Og så er det lettere for en campus end en enkelt institution at styrke de unges overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Desuden er det værd at bemærke, at den geografiske placering af en campus godt kan tiltrække studerende, selv om campus ikke ligger i en stor by, eksempelvis er Campus Grenaa samlingssted for 300 studerende på de erhvervsfaglige uddannelser, med specialisering inden for 3D teknologi. Specialisering af uddannelsesudbud kan være et input til at brede det regionale uddannelsesudbud ud i geografien, hvor uddannelsesinstitutionerne kan opnå agglomerationsfordele, dvs. fordele ved at ligge tæt ved hinanden. I forhold til udviklingen i antallet af videregående uddannelsesudbud er der ingen nye uddannelsesudbud i Region Sjælland modsat de øvrige regioner, som tilbyder 25 nye Side 24

25 uddannelsesudbud med 574 nye optagne i Udviklingen i antallet af uddannelsesudbud, der løbende tilpasses det regionale arbejdsmarked og sikrer velkvalificeret arbejdskraft, bør tages op som del af den regionale uddannelsesudvikling, der understøtter vækst og erhverv. Alternativer til fysiske uddannelsesinstitutioner, såsom e-læring, studylabs m.v. I Region Sjælland udbyder både videregående uddannelsesinstitutioner og VUC-er flere og gennemprøvede studier som e-læring. Der er igangsat flere projektindsatser inden for e- læring og blended learning og der bliver i regionen forsket og udviklet i området. De erfaringer kan inddrages i udviklingen af nye tiltag. Region Nordjylland har samme demografiske udfordringer som Region Sjælland også i forhold til lavt uddannelsesniveau i dele af regionen. University College Nordjylland(UCN) har erfaringer ifht. alternativ tilrettelæggelse af undervisning på videregående uddannelse og kan bl.a. hentes i socialfondprojektet FlexVid - Fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser. Projekt FlexVid har til formål at bringe studerende, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tættere på hinanden, blandt andet ved hjælp af udvidet brug af ITkommunikation og ved ændring af arbejdsformerne i uddannelserne. Projektet blev indledt i foråret 2012 med udvikling af modeller for blended learning i uddannelser inden for hvert af de fire faglige hovedområder, som udbydes i UCN. Undervisere og studerende er fra studiestart i efteråret 2012 gået i gang med at afprøve modellerne i praksis i uddannelserne til Bygningskonstruktør, Lærer, Markedsføringsøkonom og Radiograf. Der er i projektperioden oprettet fysiske mødesteder på uddannelsessteder og biblioteker. FlexVid-stationerne findes fire steder i Region Nordjylland. En FlexVid-station er det fysiske rum, hvor undervisningen på en FlexVid-uddannelse finder sted. På alle stationerne er der en interaktiv tavle, der gør det muligt at gennemføre undervisningen selvom underviser og de studerende ikke befinder sig i samme rum. Til hver station er der tilknyttet en eller flere mentorer, som studerende altid kan kontakte. På University College Sjælland er der mulighed for at vælge at læse over internettet, som e- læring. Som e-læringsstuderende studerer man hjemme og får opgaver fra underviseren via University College Sjællands internetbaserede læringsplatform Fronter. Samtidigt er der mulighed for et tæt gruppesamarbejde med medstuderende via bl.a. Skype. Fagligt bæredygtige uddannelser Samtidig med, at de videregående uddannelser skal kunne levere et bredt geografisk udbud af uddannelser, skal de enkelte uddannelsesudbud også leve op til de kvalitetskrav, som stilles af akkrediteringsinstitutionen, uddannelses- og forskningsministeriet (herunder det ministerielt udpegede Kvalitetsudvalg). Kvalitetsudvalget antyder, at der generelt er for mange små uddannelser i Danmark. Det er vurderingen, at hvis regionen skal kunne fastholde videregående uddannelser, der er attraktive for de studerende og dermed fortsat kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt at sigte på videregående uddannelser ud fra fagligt bæredygtige miljøer. I en sjællandsk kontekst er det dog nødvendigt at skelne mellem små uddannelser og små faglige miljøer, idet der med fx campusdannelser kan skabes stærke faglige Side 25

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse

Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse Fremtidens Region Sjælland overvejelser til drøftelse Formål Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi mulighed for at styrke en positiv udvikling

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2014

UDDANNELSES- ANALYSE 2014 UDDANNELSES- ANALYSE 2014 1 2 3 Udgivelse: 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge

Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge Bilagsoversigt Bilag 1: Følgeskrivelse fra rektor Camilla Wang Bilag 2: Ny samlet udbudsstruktur i Region Sjælland

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen Indhold Nyt arbejdsmarkedsregnskab og tekniske nyheder Fremskrivning af dansk økonomi med ADAM Fremskrivning af den regionale økonomi

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplæg på Region Sjællands afslutningskonference om Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 11. oktober 2017 Jannik

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere