Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr /1/AAH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)"

Transkript

1 Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr /1/AAH) Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Nej. Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Generelt er der aktuelt nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel af speciallæger i specialet, men Region Syd har haft vanskeligt ved at rekruttere speciallæger til sygehusansættelse de senere år (Se svar til Spørgsmål 3). Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Det bemærkes at aldersfordelingen for speciallæger er ældre i Region Øst end i Region Nord og Syd. Der må således forventes et relativt øget behov for speciallæger i Region Øst de kommende 5-10 år. I Region Syd er antallet af sygehusansatte speciallæger dalet med ca. 25% fra (Tabel 3). Udviklingen skyldes vanskeligheder forbundet med at rekruttere nye speciallæger til sygehusansættelse. Udviklingen har medført at øjenafdelingen i Esbjerg har måttet lukke og at øjenafdelingen i Sønderborg har flere vakante stillinger. Formand/President: Jesper Hjortdal Århus Universitetshospital Næstformand/Vice President: Kirsten Baggesen Aalborg Sygehus Videnskabelig Sekretær/ Scientific Secretary: Mikkel Funding Århus Universitetshospital Kasserer/ Treasurer: Jane Sparholt Rønne Medlem/Member:: Jørgen Villumsen Glostrup Hospital Postadresse/Mailing address: DOS c/o Institut for Neurovidenskab og Farmakologi Øjenpatologisk Sektion Frederik V s Vej 11,1 DK-2100 København Ø Tel: (+45)

2 Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? De hyppigste øjensygdomme, grå stær, aldersrelateret makuladegeneration (AMD), grøn stær samt nethindeforandringer ved diabetes optræder alle med en betydelig stigende hyppighed med stigende alder. Antallet af 65+ årige antages at stige med 50% over de næste årtier, mens antallet af øjenlæger øges med 30%. Det øgede behandlingsbehov vil formentlig gælde såvel hovedfunktion, specialfunktion som højtspecialiseret funktion. I løbet af de seneste år er der udviklet og implementeret nye behandlingstilbud i form af anti-vegf behandling af AMD, diabetisk makulaødem og venetromboser som har medført et stærkt øget antal kontakter og behandlinger på specialfunktionsniveau (udviklingsområde i Regionsfunktion). Givet den samme effektivitet, fordeling af opgaver og fravær af væsentlige ændringer i behandlingstilbuddene indenfor specialet må det konkluderes, at der er behov for flere speciallæger over de næste årtier end fremskrevet i Figur 5. Behovet vil formentligt primært være på hovedfunktions- og specialfunktionsniveau. Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Det vurderes, at de Særlige udfordringer og udviklingstendenser som er beskrevet i Specialerapporten for oftalmologi af 10/06/2008 stadig er relevante og i vidt omfang opdaterede. Kirurgisk behandling af grå stær ventes i tiltagende omfang at kræve specialviden om øjets optik for i så vidt omfang som muligt at sikre patienten et godt synsmæssigt resultat på højeste internationale niveau. Denne udvikling vil måske fordoble det nødvendige tidsforbrug ved forundersøgelse og operationsplanlægning af de i dag ca årlige antal operationer i Danmark. Opgaven kan varetages af speciallæger eller eventuelt optometrister efter særlig supplerende uddannelse. På nationalt plan vil opgaven groft skønnet kræve timer per år eller ca. 25 årsværk. Tidlig opsporing af patienter med grøn stær ved hjælp af måske internetbaseret synsfeltundersøgelse vil medføre et betydeligt øget behov for kontrol og behandling af denne patientgruppe. Opgaven kan varetages af speciallæger eller oftalmologassistenter efter særlig supplerende uddannelse. På nationalt plan vil opgaven groft skønnet kræve timer per år eller ca. 10 årsværk.

3 På grund af de forbedrede behandlingsmuligheder for nethindesygdomme, og disses symptomfattige forstadier, må man forvente at screening for nethindesygdomme vil blive anvendt i stigende grad. Dette stiller øgede krav til speciallægekapacitet og organisation. Opgaven kan varetages af speciallæger eller oftalmologassistenter efter særlig supplerende uddannelse. På nationalt plan vil opgaven groft skønnet kræve timer per år eller ca. 10 årsværk. Generelle aspekter: Teknologiske aspekter: I løbet af de næste 20 år vil der givetvis komme arbejdsbesparende teknologier, men også arbejdskrævende nye teknologier man endnu ikke har forestillet sig. Desuden vil der formentlig udvikles nye medicinske behandlinger, der har effekt overfor de store sygdomsgrupper AMD og grøn stær. Teknikker til behandling af blindblevne ved hjælp af kunstigt syn ( Retinal implants ) vil måske komme i bredere anvendelse. Det er i dag ikke muligt at give kvalificerede skøn over hvilke af disse behandlingsmetoder der vil komme i anvendelse og i hvilket omfang dette kan påvirke behovet for speciallæger. Patientrelaterede aspekter: Det må forventes at fremtidens patienter vil stille stadigt større krav til sundhedsvæsenet, specielt i relation til ventetid på undersøgelse og behandling. Vejen til øjenundersøgelse og behandling går via den praktiserende øjenlæge, hvor der i dag ofte er en ventetid på mange måneder på en undersøgelse. Såfremt man politisk indfører ventetidsgaranti på speciallægeundersøgelser på linje med behandlingsgaranti på sygehuse vil der blive et betydeligt øget behov for speciallæger. Organisatoriske aspekter: Øjenafdelingerne er allerede gennem de seneste 20 år overgået til næsten komplet ambulant funktion for næsten alle typer øjenkirurgiske indgreb. Oprettelse af Patienthoteller på de større sygehuse, bedre hjemmepleje og infrastruktur generelt har haft væsentlig betydning for at processen har kunnet gennemføres. Øjenfaget er allerede ret centraliseret og afklaret jf seneste specialeplanlægning og der forventes ikke større ændringer i den bestående hospitalsstruktur over de næste 20 år. Flere opgaver kan formentlig overlades til optometrister eller sygeplejersker (opgaveglidning) som efter relevant oplæring vil kunne varetage en lang række af opgaver. Selskabet har udarbejdet notat om Opgaveglidning i 2010 og mange af landets øjenafdelinger har allerede gode erfaringer med denne proces. En udvikling af øjenfagets praksis sektor fra én-mands praksis til mini-

4 øjenklinikker med flere øjenlæger er en mulig udvikling over de næste årtier. I København har en række praktiserende øjenlæger forenet sig og tilbyder specialiseret og varieret medicinsk og kirurgisk oftalmologisk behandling. I mindre tæt befolkede områder skønnes det fortsat sandsynligt at én-mands praksis vil være dominerende. En fuldstændig ændring af speciallægepraksis fra et ydernummer baseret system til et lønmodtagersystem eller et system baseret på forsikringsordninger eller brugerbetaling har ikke været bragt til diskussion (endnu). Økonomiske aspekter: Finansieringsgrundlaget for sundhedssektoren, herunder øjenfaget, er uforudsigeligt. Det vil i høj grad være politisk bestemt om sundhedsområdet tildeles fortsat realvækst eller der skæres ned som i den øvrige offentlige sektor. Indtjeningen for praktiserende speciallæger er i dag væsentlig højere end for sygehusansatte speciallæger. Alt andet lige gør denne forskel det mere attraktivt at virke i praksis frem for på et sygehus.

5 Spørgsmål vedrørende dimensionering Uddannelseskapaciteten blev ved den seneste femårsplan fastsat til 17,5 hoveduddannelsesforløb pr. år. Uddannelseskapaciteten er siden blevet justeret til 19,5. Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Aktuelt (2011) er der 8 hoveduddannelsesforløb i Region Øst. Da halvdelen af landets befolkning bor i Region Øst anbefales på denne baggrund samt på baggrund af svar til Spørgsmål 3 en øget uddannelseskapacitet i denne region. Tilsvarende anbefales på baggrund af svar til Spørgsmål 3 en øget uddannelseskapacitet i Region Syd. Således anbefales for perioden Region Nord: uændret uddannelseskapacitet (7) Region Øst: øgning fra 8 til 9-10 årlige hoveduddannelsesforløb Region Syd: øgning fra 4,5 til 6 årlige hoveduddannelsesforløb Spørgsmål 7: Den nuværende ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb er fastsat til 1,5-2. Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere til h-forløbene og dels at sikre at læger introduceres til specialet? For Region Øst og Nord anbefales en uændret ratio på 1,5 til 2. For Region Syd anbefales en ratio på 2 for at øge rekrutteringen til faget. Med venlig hilsen Jesper Hjortdal Formand Dansk Oftalmologisk Selskab

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 I Lægeprognosen 2000-2025 er der foretaget en fremskrivning af udbudet af læger og speciallæger i Danmark. Af prognosen fremgår det, at der vil indtræde et fald

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet

Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet Fremtidens plejeopgaver i sygehusvæsenet Notat Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Maj 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af staten, Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

jemme jælps ommis ionen

jemme jælps ommis ionen Den fremadrettede indsats / 1 Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen jemme jælps ommis ionen rapport fra Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats KL og PLO (2011):

Læs mere