DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland"

Transkript

1 DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland Valget af bæredygtigt byggeri i fire nordjyske sundhedshuse har resulteret i færre fejl og mangler, bedre indeklima, lavt energiforbrug, lav miljøpåvirkning og optimeret byggeproces og endda indenfor samme økonomiske ramme som var angivet for konventionelt byggeri.

2 Forord Regionsrådet har stort fokus på at leve op til vores aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimaregion. Vores aftale betyder, at regionen skal reducere sin CO 2 udledning på udvalgte områder med 2 procent om året frem til Og med certificeringen og sølvcertifikaterne til de første to sundhedshuse ved vi, at vi er på rette vej. Men vi nøjes ikke med det, for der er flere byggerier på vej, som også skal leve op til de høje krav til certificereret bæredygtigt byggeri, nemlig sundhedshusene i Sæby og Brønderslev, 40 boliger til handicappede på sødisbakke i Mariager og de fremtidige sygehusbyggerier, blandt andet de nye bygninger ved Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Certificeringen er resultatet af regionens ambitiøse strategi om at blive en aktiv klimaregion og være et godt eksempel gennem målrettede klimaforbedringer gennem energirigtige løsninger. Regionen har en stor bygningsmasse, hvor potentialet for energiforbedringer er stort og vil derfor kunne resultere i store besparelser i energiforbruget. Regionen vil demonstrere engagement og vilje til at inddrage kommuner, erhverv og borgere gennem netværk, information og demonstrationer. Økonomisk kvalitet Regionsrådsmedlem Morgens Nørgård, formand for Styregruppen for Sundhedshusene miljømæssig kvalitet Social og funktionel kvalitet Byggegrundens kvalitet Kvalitet i processen Teknisk kvalitet 2

3 Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Introduktion Region Nordjylland underskrev i december 2010 en forpligtende klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klima Region. Dette indebærer professionel drift af bygninger og tekniske anlæg med fokus på energi og affald, energiledelse og miljøstyring. Alle anlægsaktiviteter udføres med fokus på bygningsreglementets 2015 og 2020 krav. Der udarbejdes hvert år et klimaregnskab, og målet er en årlig reduktion i CO 2 -udledningen på to procent eller mere frem mod år Tankerne om bæredygtig drift og opførsel af bygninger, var derfor allerede godt funderet i Regionen, som gennem de seneste år blandt andet har arbejdet med nedsivning af regnvand, effektiv arealanvendelse, reduktion af energiforbrug og vandforbrug samt fokus på at undgå giftige stoffer i byggerier emner som alle vedrører miljø. Desuden er der krav om en totaløkonomisk vurdering af projekternes økonomi. I regionens bygninger er der et socialt fokus via gode vilkår for de ansatte og brugere med et godt indeklima, gode lydforhold og god tilgang af dagslys. Regionen har krav om fokus på tilgængelighed, fleksibilitet, arkitektur og kunst. Bygningernes tekniske udførelse fokuserer blandt andet på driftsvenligt byggeri og tekniske installationer. Ved nybyggeri inddrages medarbejdere ved planlægning af det nye byggeri, IKT bekendtgørelsen 1 benyttes, og der arbejdes med principperne for LEAN Construction 2. Samtidig foretages der prækvalificering af rådgivere og entreprenører. Alt sammen for at sikre en god proces for det kommende byggeri. Ovenstående er alt sammen noget, der i forvejen arbejdes med i Region Nordjylland, så da muligheden for en DGNB-certificering dukkede op, var der ikke meget tvivl om, at dette var det rigtige valg. Certificeringen gør byggeriets målsætning målbar, og giver os dokumentation for kvaliteten. Samtidig er vi glade for at kunne være first mover indenfor DGNB-certificeret byggeri Niels Sloth, Kontorchef Region Nordjylland 1 Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi 2 Optimeringsprocesser indenfor byggeri 3

4

5 Bæredygtigt byggeri i Nordjylland DGNB-Danmark DGNB-system Denmark blev lanceret i 2012, og er et dansk tilpasset bæredygtighedssystem, med udgangspunkt i kriterier udviklet af det tyske DGNB til certificering af nybyggede kontor- og erhvervsbyggerier. Det er under denne certificering, de fire nordjyske sundhedshuse bliver certificerede. Hvad er bæredygtighed? Brundtland-rapporten fra 1987 tog de første spæde skridt mod et mere bæredygtigt samfund med definitionen: Menneskeheden har muligheden for at gøre udviklingen bæredygtig - til at sikre, at den imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov. Fem år senere blev ordene konkretiseret i Rio-erklæringen, som opdelte bæredygtighed i tre ligeværdige dele: miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Hvordan måler vi bæredygtighed? De tre aspekter af bæredygtighed indeholder forskellige parametre, men ikke alle er direkte målbare. DGNB-systemet er et redskab til at gøre bæredygtigheden målbar. Groft sagt kan man sige, at DGNB sætter bæredygtigheden på formel, så det bliver muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier samt sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen. De 48 vurderingskriterier i den danske DGNB version tager afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed). Herudover er teknik og proces lagt ind som to tværgående elementer, der påvirker de tre øvrige. Området vurderes i en særskilt vurdering. En DGNB-certificeret bygning tildeles enten guld, sølv eller bronze afhængig af de point, der opnås i certificeringen. De nordjyske sundhedshuse skal, som minimum, opnå sølv. Fordele ved en bæredygtigheds-certificeret bygning En certificeret bygning er garanti for en bæredygtig bygning, hvor bæredygtighed er tænkt ind i alle aspekter af bygningens udformning, drift samt design- og konstruktionsproces. Samtidig er certifikatet en fremtidssikring af bygningen, som fungerer som kvalitetsgaranti mange år fremover. I DGNB-certificeringen ligger en sikkerhed for succes via systemets fokus på mål og ønsker for bygningen samt fokus på kvalitet i de valg, der tages. Certificeringen fokuserer på totaløkonomi og livscyklusvurdering, hvilket sikrer langtidsholdbare samt rentable løsninger. Erfaringer viser, at energibesparelser alene ikke kan tjene en bæredygtig bygning hjem det er kombinationen at de øvrige tiltag (fx vandbesparelser, produktivitet, branding osv), der for alvor udgør en fortjeneste for bygherren og bygningens brugere. Faktisk viser en undersøgelse af LEED-byggeri (amerikansk certificering), at tilbagebetalingstiden er 5-8 år, når alle fordele medregnes, men 20 år hvis der kun ses på bygningens energibesparelser. Dette illustrerer blot vigtigheden i at se bygningen i et bredere bæredygtigt perspektiv, hvor også de mere bløde værdier medtages ved evalueringen (Kats, 2003). 5

6 Erfaringsopsamling Sundhedshusene i Pandrup og Hurup står færdige i dag. De involverede parter i begge projekter har haft gode erfaringer med DGNB sølv-certificering som målsætning. Alle aktører vil ikke være bange for at kaste sig i ud flere DGNB projekter i fremtiden. De følgende erfaringer og citater er alle fra erfaringsopsamlingen for de to projekter, der blev afholdt med alle involverede parter rundt om bordet kort tid efter aflevering af projekterne. DGNB er sund fornuft En af de ting der blev fremhævet ved projektevalueringen var, at brugen af DGNB, og de krav der stilles via systemet, virker som sund fornuft. Det blev blandt andet fremhævet, at der ikke har været krav i DGNB, som har virket modstridende eller anderledes end, hvad man er vant til, men at systemet har højnet kvaliteten af byggeriet. Samtidig bliver projektet mere gennemtænkt ved, at mange beslutninger skal tages meget tidligt i processen. En parameter, som senere resulterede i to projekter stort set uden fejl og mangler. For at få det fulde udbytte af DGNB fremhæver begge parter dog, at det er væsentligt med projektdeltagere, der har et godt og dybdegående kendskab til DGNB-systemet. Mange af kriterierne i DGNB ville man indirekte have indarbejdet i projektet alligevel. Nu kommer det bare frem i lyset, og man er mere bevidst om det. For eksempel i forhold til akustisk indeklima, så skal efterklangstiden have en vis værdi, det havde vi overvejet alligevel, også uden DGNB, fordi det er lovkrav. Men nu figurerer det som et kriterium i DGNB, og man får tildelt point alt efter, hvor godt man opfylder kriteriet. Så der er nogle ting, som man bliver mere bevidst om, som er rigtig fine og med til at højne standarden i byggeriet. - Martin Sørensen, Krogh Madsen A/S (tidl. Christensen & Rottbøll) Underrådgiver på Sundhedshus Hurup Sundhedshus Hurup 6

7 Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Vi havde sat ekstra tid af til det her, og det har vi også brugt, men det er fordi, det er nyt. I næste projekt er vi på forkant, hvilket vil sige, at vi kan skære en masse timer væk flere steder. Så bliver det da bare bedre. - Kim Bæk, ARKINORD Underrådgiver på Sundhedshus Pandrup DGNB og LEAN sikrer høj kvalitet Region Nordjylland stillede krav om brug af principperne for LEAN Construction i sundhedshusene. Projektdeltagerne har alle haft gode erfaringer med at arbejde med LEAN Construction, eller tilsvarende metoder i byggeprocessen. LEAN og DGNB har sammenlagt givet en højere kvalitet i byggeriet og et byggeri med væsentligt færre fejl og mangler end konventionelt byggeri. Noget der er en stor gevinst for alle parter. En anden gevinst har været det tætte samarbejde mellem underentreprenørerne på byggepladsen. Der har ved begge projekter været skabt en holdånd og et fælles mål om succes, som har virket som øjenåbner for fordelene ved at arbejde med LEAN-principperne. Ses der på udfordringer i projekterne, nævner begge hold, at håndtering og fremskaffelse af dokumentation til DGNB-systemet har været tidskrævende, da mange underleverandører slet ikke har de data, der er nødvendige. De forventer, at dette nedsættes i takt med, at der opnås mere erfaring med systemet. En væsentlig konklusion blev, at dokumentationen skal laves løbende og ikke på bagkant, da udgifterne ellers vokser til dette punkt. Jeg tør godt at lave et projekt til samme pris igen, fordi vi har fået en masse god erfaring herfra. Hvis vi tager alle vores interessetimer, så har vi helt sikkert brugt meget mere, end jeg troede, men når nu det er endt succesfuldt, og alle er godt tilfredse med resultatet osv. så giver det stadig mening at tro på, at DGNB og LEAN Construction er fremtiden. Og jeg mener bestemt, at vi med DGNB kan gøre en forskel, og ja jeg tør godt at bygge til samme pris igen. - Henrik Staun, Lund og Staun A/S Totalentreprenør på Sundhedshus Pandrup 7

8 Det er klart, der bruges mere tid i et DGNB projekt, da der ligger et større krav til dokumentation end ellers. Men jeg tror så også, at bygherren får et bedre byggeri ud af det. Ønsket om et bedre byggeri er der også klart givet udtryk for af bygherren i forbindelse med udbudsmaterialet og udvælgelsen. I forhold til udvælgelsen fordi bygherre netop ikke har valgt den billigste pris, men valgt det team, de mener, kan levere det bedste produkt (økonomisk mest fordelagtigt). Det er fuldstændig fantastisk, at man for en gangs skyld kan få lov at konkurrere lidt på kvalitet i stedet for udelukkende på pris. - Martin Sørensen, Krogh Madsen A/S, Underrådgiver på Sundhedshus Pandrup Økonomiske erfaringer Det er centralt at begynde at se byggeprojekter ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Bruges DGNB s værktøj til at lave en totaløkonomisk beregning, opnås indsigt i, hvad bygningen vil koste over en periode på 50 år både i konstruktion og drift. De nordjyske sundhedshuse fik ikke øget budgettet, da det blev vedtaget, at husene skulle DGNB-certificeres. Erfaringerne viser, at budgettet holdt, og det dermed ikke blev dyrere at lave certificeret byggeri, end det oprindeligt planlagte konventionelle byggeri. Til gengæld har Regionen nu fået fire sundhedshuse med væsentlig højere kvalitet og væsentlig lavere driftsomkostninger. En udfordring for kommende bygherrer, når økonomien skal vurderes, bliver at se ud over anlægssummen. Ved evalueringen af sundhedshusene blev det fremhævet, at det var skønt at arbejde for en bygherre, som ikke kun så på pris, men var bevidste om kvaliteten af det leverede produkt. Skulle dette udbygges yderligere fremover, var en mulighed at bede om prisen for både anlæg og fx 20 års drift, da det netop er de lave driftsomkostninger, der er en af gevinsterne ved DGNB. Der er ikke sat en ekstra pulje fra MT Højgaard A/S side af i det her projekt fordi det hedder DGNB, andet end til selve certificeringen og DGNB-konsulenten. Kravene i udbuddet har været gennemtænkte og tilpasset den påtænkte certificering, og det koster selvfølgelig nogle ekstra penge, når man stiller høje krav til bygningen, men det har principielt ikke noget at gøre med, at det hedder DGNB. Når man fx stiller et 2020 krav, så får man også et byggeri,der har et rigtigt godt indeklimamæssigt osv., og set over år skal totaløkonomien kunne opveje den øgede anlægsudgift. - Mads Jean Olsson, MT Højgaard A/S Totalentreprenør på Sundhedshus Hurup Fra MT Højgaards side så vil vi ikke lægge nogen ekstra udgift ind i budgettet, fordi det hedder DGNB. Vi er blandt andet vant til at dokumentere vores valg og vant til at arbejde med interessent håndtering, så vi ville byde ind med samme pris, hvis Sundhedshus Hurup skulle bygges igen. - Mads Jean Olsson 8

9 På ingeniørsiden har det været meget enkelt at komme igennem DGNB en, der har ikke været de store udfordringer. Der er måske brugt 5 % ekstra tid til at gå nogle ting igennem og levere input til dem, som står for certificeringen af projektet. - Per Møller Mathiesen, Grontmij A/S Underrådgiver på Sundhedshus Hurup

10 Sundhedshus Pandrup Sundhedshus Hurup Bredgade 120, 9490 Pandrup Idrætsvej 5a, 7760 Hurup Thy Totalentrepenør: Lund & Staun A/S Totalentrepenør: MT Højgaard A/S Underentreprenører: Mariendal Electrics A/S, Ventek Ventilation A/S, Buus & Co, Erling Jensen A/S, STS Støvring A/S, Vokslev Smede & Maskinværksted A/S Underentreprenører: Lindpro A/S, Miko Gulve A/S, Fjelsø Byg A/S, Thyholm Murer A/S, Børge Hansen VVS A/S, Nordjysk Tag ApS, EXPAN A/S, ELCON Thisted A/S, Malerfirmaet Flemming Lund ApS, Tømrernes Byggeselskab A/S, Herning Kleinsmedie ApS Underrådgivere: ArkiNord A/S, Orbicon A/S, Roseel s Tegnestue ApS, Rambøll A/S Areal: Entreprisesum: Pris pr m2: DGNB præcerficifering : DGNB endelig certificering: BR m² kr kr kr kr Underrådgivere: Christensen & Rottbøll A/S, Grontmij A/S Areal: Entreprisesum: Pris pr m2: DGNB præcerficifering : DGNB endelig certificering: BR m² kr kr kr kr

11 Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Sundhedshus Sæby Sæbygårdvej 31, 9300 Sæby Brønderslev Sundhedshus Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev Totalentrepenør: HP Byg A/S Underentreprenører: Strandby El-teknik A/S, Møller Christensen A/S, Ousen Entreprenør, Nordjysk tag ApS, Vegtech A/S, Anton Lassen eftf. A/S, Nordjysk gulvcenter A/S, KBL Metalbyg ApS, Schindler A/S, Uno Koncept A/S, Colas A/S Underrådgivere: KPF Arkitekter A/S, COWI A/S Totalentrepenør: HP Byg A/S Underentreprenører: Strandby El-teknik A/S, Møller Christensen A/S, Hirtshals Entreprenørforretning A/S, Vegtech A/S, Fischer Danmark A/S, Nordjysk Tag ApS, Uno Koncept A/S, Colas A/S, Schindler A/S Underrådgivere: KPF Arkitekter A/S, COWI A/S Areal: 2791 m² Areal: 5060 m² Forventet total pris: kr Forventet total pris: kr Pris pr m2: kr Pris pr m2: kr DGNB præcerficifering : kr DGNB præcerficifering : kr DGNB endelig certificering: kr DGNB endelig certificering: kr BR 2020 (murværk af genbrugstegl) BR

12 Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Brochuren er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland, SmartCityDK, University College Nordjylland og Aalborg Universitet. Den har til formål at formidle viden om bæredygtigt byggeri i Region Nordjylland. Udgivelsen er finansieret af SmartCity Projektprogram 2 - Energirigtigt byggeri. Læs mere om bæredygtigt byggeri her: Mini-guide til DGNB, Green Building Council Denmark Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, Bygherreforeningen, The business Case for Green Building, World Green Building Council Litteraturhenvisninger Edwards, Brian W. og Naboni, Emanuelle, 2013, Green buildings Pay Design, productivity and ecology Kats, G., 2003, The Costs and Benefits of Green Buildings, California, Sustainable Building Task force Green Building Council Denmark (GBC), 2012, dk-gbc.dk/certificering/dgnb-systemet-i-danmark.aspx DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark De første erfaringer med den nye danske standard DGNB Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark Program (1) 9.00 9.10: Velkomst 9.10 9.30: PensionDanmark satser på bæredygtigt byggeri

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18 enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design SIDE 4 Få hjælp gennem EDECON SIDE 18 Udgiver www.enterprise-europe.dk Redaktion Karen Rubæk Hvistendahl, Jane Vinter Tak til Barsmark A/S, Krone

Læs mere

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI Endelig afrapportering - 2015 INDHOLD FORORD 3 INTRODUKTION 4 Minianalysens baggrund

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING Temahæfte 2 UDVIKLING OG IMPLEMENTERING af undervisning og kurser inden for bæredygtigt byggeri i bygge- og anlægssektoren Opkvalificering af region Sjælland til Bæredygtigt Byggeri 2 Temahæfte 2: Udvikling

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

Få energiforbruget på byggepladsen under kontrol En guide til bygherrer og rådgivere. Den energieffektive. Byggeplads

Få energiforbruget på byggepladsen under kontrol En guide til bygherrer og rådgivere. Den energieffektive. Byggeplads Få energiforbruget på byggepladsen under kontrol En guide til bygherrer og rådgivere Den energieffektive Byggeplads Introduktion Fra start til slut Byggeprocesser dækker over de aktiviteter på byggepladsen,

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere