Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015"

Transkript

1 Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Udarbejdet af DAKOFA i perioden dec jun

2 Indledning... 4 Sammendrag... 5 Kortlægningsdel... 7 Region Nordjylland... 7 Aage Vestergaard Larsen A/S... 7 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV... 7 AVØ A/S Frederikshavn... 7 Læsø Forsyning A/S... 8 I/S RenoNord... 8 Renovest I/S... 8 Thisted kommune... 8 Region Midtjylland... 9 AffaldVarme Aarhus... 9 Energnist I/S... 9 ESØ 90 I/S... 9 Favrskov Forsyning A/S... 9 Horsens kommune MFC A/S Nomi4s I/S Randers kommune RenoDjurs I/S RenoSyd I/S Samsø kommune Silkeborg Forsyning A/S Viborg kommune Revas Østdeponi I/S Region Syddanmark ARWOS Affald A/S Aabenraa Assens Forsyning A/S Dansk Affald A/S FFV Energi og Miljø A/S Faaborg-Midtfyn Kerteminde Forsyning A/S Meldgaard Miljø A/S Marius Pedersen Danmark A/S

3 Odense Renovation A/S Provas - Haderslev Affald A/S Ribe Flaskecentral A/S Svendborg Affald A/S Sønderborg Forsyning Trekantsområdets Affaldsselskab - TAS I/S Tønder Forsyning A/S Vejle kommune Region Sjælland AffaldPlus I/S KARA/NOVEREN I/S Reiling Glasrecycling Danmark Aps I/S REFA Region Hovedstaden I/S Amager Ressourcecenter - ARC BOFA Bornholms Affaldsbehandling Dansk Retursystem A/S Frederiksberg kommune Halsnæs Forsyning A/S, Frederikssund kommune og Gribskov kommune HCS A/S Nordforbrænding I/S RGS 90 A/S Vestforbrænding I/S

4 Indledning Dette oversigtsnotat er udarbejdet af DAKOFAs sekretariat i perioden december 2014 juni 2015 som del af Miljøstyrelsens Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg. Partnerskabet består af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL og er støttet af midler fra MUPD DAKOFA varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet. Notatet medtager oplysninger om automatiske sorteringsanlæg, som håndteringer mindst en af affaldsfraktionerne plast eller metal fra husholdningsaffald, og hvor denne fraktion er sammenblandet (kildeopdelt) med en eller flere af affaldsfraktionerne metal, plast, pap, papir og/eller glas. Kommunerne, som leverer eller planlægger at levere kildeopdelt husholdningsaffald til automatiske sorteringsanlæg, er også registreret. Principielt vil notatet også kunne indeholde oplysninger om sorteringsanlæg, som udelukkende sorterer erhvervsaffald, såfremt disse anlæg også håndterer affald sammenligneligt med plast- og metalaffald mv. fra husholdninger. Notatet medtager ikke oplysninger om følgende typer af sorteringsanlæg: A) kun til papir og pap; B) kun til glasflasker og -emballager; C) kun til elektrisk og elektronisk affald; eller D) etableret for at håndtere (evt. emballeret) organisk affald. Notatet bygger på telefoninterviews, oplysninger fra virksomhedernes/kommunernes hjemmesider samt yderligere input og feedback fra deltagerne i fire regionale dialogmøder gennemført i regi af partnerskabet i første halvår af Nærmere beskrivelse af Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg kan findes her 4

5 Sammendrag Der er generelt en stor interesse for at deltage i drøftelser omkring automatiske affaldssorteringsanlæg, som kan håndtere de tørre affaldsfraktioner fra husholdningsaffald, gerne sammen med sammenligneligt erhvervsaffald hvor og hvis muligt og lovligt. Der er også interesse for at indgå i samarbejder om sådanne sorteringsanlæg. Der er allerede en række drøftelser mellem kommuner, selskaber, forsyninger mv. om dette 2. Der er stort behov for at få mere afklaring af regler og rammer for organisering og etablering af affaldssorteringsanlæg (OPP mv.) og for evt. udvidelser af eksisterende sorteringsanlæg. Tabel 1 giver et overblik over de modtagne tilkendegivelser om interesse for og planer om evt. anlæg, samt om de eksisterende sorteringsanlæg i Danmark til kildeopdelte, tørre affaldsfraktioner fra husholdningsaffald. Kommuner, som leverer eller planlægger at dette affald til sorteringsanlæg, fremgår også af tabellen. 2 Tilsvarende gælder for samarbejde om håndtering af det organiske affald, men dette indgår ikke i dette notat. 5

6 Tabel 1. Oversigt over automatiske sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald og planer/undersøgelser herom (status 29. juni 2015, kun affaldsselskaber, kommuner eller virksomheder med konkrete planer om anlæg eller kildeopdeling er medtaget) Aage Vestergaard Larsen AVV RenoNord AffaldVarme Aarhus Ekstisterende/ konkrete planer om anlæg (Avanceret anlæg, alene til plastaffald) Besluttet at arbejde for et anlæg i Aalborg Konkrete projekter/ undersøgelser/ønsker Forundersøgelse Projekt (RenoNord, Aalborg, m.fl.) Leverer (eller besluttet at levere) kildeopdelt husholdningsaffald Øvrige bemærkninger Projekt med Holbæk Forsyning (plastaffald fra husholdninger) Projekt belyser muligt nordjysk anlæg for plast-/metalaffald fra husholdninger Evt. samarbejde om anlæg ESØ 90 Anlæg Billund, Varde MFC Anlæg (mest glas) Frederikshavn/AVØ, Ikast-Brande, RenoDjurs, Viborg/Revas, (alle fra kuber Fokus også på plast- og metalemballage eller containere for flere husstande) Nomi4s Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling Holstebro, Lemvig, Struer, Struer. Randers kommune Anlæg Randers RenoDjurs Norddjurs, Syddjurs, (begge kuber) Evt. samarbejde om anlæg RenoSyd Odder, Skanderborg Østdeponi Ønsker projekt (Østdeponi, Herning, Ikast- Dansk Affald Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling FFV Energi og Miljø Kerteminde Forsyning Aabenraa/ARWOS, Assens, Favrskov/- forsyning, Haderslev/Provas, Horsens, Kolding, Morsø, Odder, Skanderborg, Sønderborg/-forsyning, Tønder, Vejen. Ønsker ændring af ejerkreds og - struktur, idet der sorteres store mængder affald fra andre end ejerkommunerne Overvejer evt. anlæg i Faaborg-Midtfyn Overvejer kildeopdeling, ønsker ikke eget anlæg Meldgaard Miljø Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Marius Pedersen Odense Renovation, Svendborg Affald Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Undersøger muligheder Ribe Flaskecentral Anlæg (mest glas) Esbjerg Fokus også på plast- og metalemballage TAS (nu i Energnist) Vejle kommune Havde plan om anlæg Vejle AffaldPlus KARA/NOVEREN Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg (alle besluttet) Frederecia og Middelfart overvejer evt. REnescience eller andre måder Ikke afklaret hvor det fremtidige, kildeopdelte plast-/metalaffald skal håndteres. Evt. lokalt mindre anlæg. Evt. sortering hos ARC eller Reiling. Undersøgelse vedr. mængde og økononi (kildeopdeling ikke dyrere) Reiling Anlæg (fokus på glas) Nyt anlægsprojekt i Næstved ARC Dansk Retursystem Frederiksberg kommune Halsnæs Forsyning, Frederikssund kommune, Gribskov kommune HCS RGS 90 Plan om avanceret stort anlæg (Avanceret anlæg, alene pant-emballage) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Frederiksberg (besluttet) Fleksibelt anlæg til finsortering (kildeopdelt, kildesorteret, evt output Renescience fuldskala) Kun for pant-belagt emballage og naturligt medfølgende emballageaffald Projekt (undersøgelse om optisk posesortering) Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud 6

7 Kortlægningsdel Region Nordjylland Aage Vestergaard Larsen A/S Aage Vestergaard Larsen har egen maskinpart og eget sorteringsanlæg i Mariager til oparbejdning af plastspild til en ny genanvendelig plastråvare. I den traditionelle maskinpark oparbejdes årligt tons plastspild fra erhvervslivet, som hovedsageligt leverer plasten sorteret. Ultimo 2014 blev et nyt vaske-og sorteringsanlæg for plastaffald/spild indviet. Det nye anlæg er designet til primært at aftage plastspild fra genanvendelsespladser og fra bygge-og anlægsindustrien. Selve plastsorteringen foregår ved densitetssortering efter flyde-synkeprincippet (hvor PE henholdsvis PP flyder og adskilles herved fra tungere plasttyper som PVC, polycarbonat og nylon, som synker). Anlægget udnyttes bedst ved at få plastaffald, som har gennemgået en første sortering på fx de enkelte modtagelsespladser i kommuner, på byggepladser eller på større indsamlingsfirmaers sorteringspladser. Aage Vestergaard Larsen deltager bl.a. i et projekt med Holbæk Forsyning (hovedansøger) m.fl. om at kunne oparbejde plastaffald fra indsamlingssystemer hos husholdninger og på genbrugsstationer til en kvalitet, som gør plasten brugbart til nye produkter (fx indsamlingsbeholdere og andet af plast). Projektet har fået støtte fra Miljøstyrelsens kommunepulje i Aage Vestergaard Larsen er også i dialog med RenoNord og flere nordjyske kommuner som aftager af plast fra et kommende sorteringsanlæg i Aalborg (se under RenoNord). Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV Ejerkommuner: Brønderslev, Hjørring. AVV har ikke eget sorteringsanlæg. AVV og deres ejerkommuner har drøftet affaldssorteringsanlæg. Det vil fremgå af de kommende kommunale affaldsplaner, at der igangsættes forstudier om to typer sorteringsanlæg henholdsvis et sorteringsanlæg til emballager og et forbehandlingsanlæg til organisk affald. Desuden drøftes et evt. samarbejde med Frederikshavn kommune og Jammerbugt kommune samt med RenoNord om deres projekter om evt. sorteringsanlæg. Hjørring kommune er medansøger sammen med Aalborg kommune og RenoNord om en forundersøgelse om et sorteringsanlæg til kildesorteret plastaffald og kildesorteret metalaffald (projektet er omtalt under RenoNord). AVØ A/S Frederikshavn Ejerkommune: Frederikshavn (via Frederikshavn Forsyning A/S) AVØ har ikke eget sorteringsanlæg 7

8 AVØ varetager affaldsopgaverne for Frederikshavn kommune og har ingen planer om affaldssorteringsanlæg. Flere problemstillinger bør afklares først, herunder fx rammebetingelser, affaldsinput og afsætning. AVØ indsamler kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral MFC ved Karup. Læsø Forsyning A/S Ejerkommune: Læsø Læsø Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. I/S RenoNord Ejerkommuner: Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild (jævnfør fuldt gennemført fusion pr. 1. jan af I/S RenoNord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana). RenoNord har ikke eget sorteringsanlæg. Bestyrelsen i det fusionerede RenoNord har besluttet at starte en proces, der skal føre til etablering af et automatisk sorteringsanlæg i Aalborg til at modtage kildeopdelt/kildesorteret plast- og metalaffald fra husholdningerne. Et fremtidigt sorteringsanlæg skal sikre, at der er lokal kapacitet til at håndtere de nye affaldsfraktioner fra op til ca indbyggere, når de nordjyske kommuner i de kommende år indfører husstandsindsamling af plast- og metalaffald til genanvendelse. RenoNords beslutning følger op på en netop afsluttet forundersøgelse, hvor Aalborg kommune har været projektleder, mens kommunerne Mariagerfjord, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring samt I/S RenoNord har været medansøgere. Undersøgelsen Sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej var støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje. RenoNord tager nu kontakt til kommunerne i Nordjylland for at sikre sig, at kommunerne er interesserede i at sende det kildesorterede plast- og metalaffald fra husholdningerne (og evt. plastaffald fra genbrugspladserne) til anlægget. Flere af kommunerne i RenoNord forventer at starte indsamling af kildesorteret plastaffald og metalaffald hos husstandene i efteråret Renovest I/S Ejerkommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild. Renovest har ikke eget sorteringsanlæg. Thisted kommune Thisted kommune har ikke eget sorteringsanlæg. Kommunen har indført kildesortering af husholdningsaffald. De indsamlede kildesorterede affaldsfraktioner bliver afleveret på genbrugscentrene og samlet med affaldet der. De er interesseret i at drøfte mulighederne for affaldssorteringsanlæg. 8

9 Region Midtjylland AffaldVarme Aarhus AffaldVarme Aarhus er en selvstyrende driftsvirksomhed under Aarhus kommune. AffaldVarme Aarhus har ikke eget sorteringsanlæg. AffaldVarme Aarhus har ikke konkrete tanker ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i at indgå i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. De deltager i konsortiet INNOSORT, som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. Energnist I/S Energnist er en fusion af L90 I/S (ejet af 13 primært midtjyske kommuner) og af Trekantsområdets Affaldsselskab TAS I/S (ejet af kommunerne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle). Energnist har ikke eget sorteringsanlæg. Energnist varetager affaldsforbrænding for ejerkommunerne og afhenter affaldet afhentes på omlastestationer i kommunerne. ESØ 90 I/S Ejerkommuner: Varde og Ringkøbing-Skjern. (Der arbejdes på en mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi med evt. ikrafttræden pr. 1. januar 2015) ESØ 90 har eget sorteringsanlæg i Tarm. Anlægget sorterer husholdningernes kildeopdelte glas/metal/hård plast og kildeopdelte papir/pap/plastfolie. Der anvendes overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, vandsortering og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi. Fejlsorteret porcelæn i emballagefraktionen fjernes manuelt. Papir/pap afsættes blandet efter manuel frasortering af folier. Der sorteres kildeopdelt husholdningsaffald fra Varde kommune og fra Billund kommune, og sorteringskapaciteten er hermed fuldt udnyttet. Indsamlingssystemet i de to kommuner svarer til DuoFlex fra Dansk Affald med en dobbeltbeholder og kildeopdelt affald i hvert af de to rum. Affaldet fra Ringkøbing- Skjern kommune er kildesorteret og eftersorteres normalt ikke. Der er ingen planer om at udvide anlægget, kapaciteten eller ejerkredsen. Favrskov Forsyning A/S Ejerkommune: Favrskov kommune Favrskov Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Kildeopdelt emballageaffald (glas & flasker/metal/hård plast) fra husholdningerne i Favrskov kommune indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum anvendes til kildesorteret papir. Det kildeopdelte affald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Favrskov Forsyning har drøftet et evt. samarbejde med Renosyd. 9

10 Horsens kommune Horsens kommune har ikke eget sorteringsanlæg. Der vil i løbet af andet halvår 2015 blive gangsat kildeopdeling og henteordning for husholdningsaffald fra alle enfamilieboliger i en dobbeltbeholder med emballage (glas/metal/hård plast) i det ene rum og papir/karton i det andet rum. Kommunen har en målsætning om, at alle boliger skal kildesortere husholdningsaffaldet og have adgang til aflevering af det kildesorterede affald i nærheden af boligen inden Der skal findes nye samarbejdspartnere, som kan sikre mest mulig genanvendelse og nyttiggørelse af det indsamlede affald, samtidig med at der vil blive lagt vægt på driftssikre ordninger. Der må beregnes tid til at gennemføre udbud herunder tid til indkøring af de nye aftaler, da der på nogle områder er tale om nye behandlingsmetoder, ny teknologi og nye anlæg. MFC A/S MFC har eget sorteringsanlæg ved Karup. Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. Hele flasker rejses op manuelt og udsorteres herefter automatisk. Glasskår videresælges pt. uden frasortering af skår af porcelæn/keramik/sten, idet det ikke længere er økonomisk rentabelt at anvende anlæggets eksisterende automatiske udstyr hertil for emballageglasskår. Dog frasorteres porcelæn/keramik/sten fra skår af planglas. MFC finsorterer bl.a. kildeopdelt husholdningsaffald fra Viborg kommune Revas, AVØ, RenoDjurs og Ikast- Brande kommune. De byder løbende sortering af kildeopdelt affald fra andre kommuner mv. Nomi4s I/S Ejerkommuner: Holstbro, Struer, Lemvig, Skive. Nomi4S har eget sorteringsanlæg i Holstebro. Anlægget sorterer kildeopdelt metal/hård plast fra husholdningerne, stort og små brændbart affald samt bygge-anlægsaffald fra genbrugspladserne. For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 1559 fra Miljøstyrelsen. Anlæggets sorteringskapacitet er tilpasset den forventede maksimale affaldsmængde fra de fire ejerkommuner, og Nomi4S har tidligere budt på sortering af (kildeopdelt) husholdningsaffald fra andre kommuner. Der igangsættes i 2015 et nyt stort projekt (med tilskud fra MUDP 2014) om forbedring og udvikling af de anvendte sorteringsteknologier samt mulig anvendelse af nye teknologier. Randers kommune Randers kommune har eget sorteringsanlæg 10

11 Anlægget sorterer kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra kommunes husholdninger ( indbyggere). Der anvendes overbåndsmagneter, hvirvelstrømsmagneter og diverse sigter men ikke NIR-teknologi. Ved manuel sortering frasorteres i hele glasflasker, hård PET og hård HDPE, og en fraktion med blandet, hård plast-miks er tilbage. Anlæggets har en betydelig ikke-udnyttet sorteringskapacitet, men der er pt. ikke planer om at indgå aftaler med andre kommuner om affaldssortering. Indsamlingssystemet anvender en dobbeltbeholder med det kildeopdelte emballageaffald i det ene rum og kildesorteret papir i det andet rum. RenoDjurs I/S Ejerkommuner: Norddjurs, Syddjurs. RenoDjurs har ikke eget sorteringsanlæg. De har ikke konkrete tanker og planer ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i at indgå i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. I de to ejerkommuner indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. RenoSyd I/S Ejerkommuner: Skanderborg, Odder. RenoSyd har ikke eget sorteringsanlæg. Kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra husholdningerne i de to ejerkommuner indsamles samlet i én beholder. Dette kildeopdelte emballageaffald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Renosyd har deltaget i regionsmøder, hvor deltagerne var enige i, at der er behov for flere sorteringsanlæg og gerne et centralt affaldssorteringsanlæg i Østjylland, men ingen har rykket på området endnu. Herudover er der behov for konkrete analyser og afklaring af organisering (evt. OPP), rammevilkår, potentiale, mængder (stordrift) mv. Generelt enighed om de store linjer for et sorteringsanlæg, men der mangler flere konkrete detaljer. Samsø kommune Samsø kommune har ikke eget sorteringsanlæg. De har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg. Kommunens tekniske udvalg vurderede, at det ikke var en kommerciel mulig løsning bl.a. pga. af transportudgifter til udsorterede fraktioner. Der er husstande på Samsø, hvoraf 25 % er sommerhuse. Kommunen har planer om at indføre kildesortere af organisk dagrenovation til anvendelse i et fællesbiogasanlæg og opgradere gassen til anvendelse i færgedriften. Silkeborg Forsyning A/S Ejerkommuner: Silkeborg Silkeborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 11

12 De har endnu ikke besluttet præcist, hvad de vil gøre ift. med udsortering af husholdningsaffaldet. Viborg kommune Revas Revas er en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune. Revas har ikke eget sorteringsanlæg. I Viborg kommune indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/pet-plastflasker og aluminiumsdåser) i kuber og underjordiske containere. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. Østdeponi I/S Ejerkommuner: Herning, Ikast-Brande, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Varde, Billund, Vejle. (Der arbejdes på en mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi med evt. ikrafttræden pr. 1. januar 2015) Østdeponi har ikke eget sorteringsanlæg. De er interesseret i at udvikle og etablere et eget sorteringsanlæg (i samarbejde med Herning kommune og Ikast-Brande kommune) og har tidligere søgt tilskud fra MUDP. Ikast-Brande kommune sender kildesorteret emballageaffald (henholdsvis glas, metal og hård plast fra kuber hos boligforeningerne) til finsortering hos Midtjysk Flaskecentral MFC. Under transporten sammenblandes metal og hård plast af logistiske årsager, men ud- og finsorteres igen efterfølgende. Billund kommune sender kildeopdelt emballageaffald til sortering hos ESØ. Vejle kommune har planer om at etablere eget sorteringsanlæg. 12

13 Region Syddanmark ARWOS Affald A/S Aabenraa Ejerkommune: Aabenraa. ARWOS Affald har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Aabenraa kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk affald i Vojens. Assens Forsyning A/S Ejerkommune: Assens. Assens Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Assens kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Dansk Affald A/S Ejerkommuner: Haderslev og Vejen samt Kolding indtil 1. jan via Affaldsregion Nord I/S. (Dansk Affald er ved at afsøge mulighederne for en ændret/ny ejerkreds og struktur. Der modtages store mængder af affald fra affaldskilder udenfor ejerkommunerne, hvilket ikke kan fortsætte under de gældende regler for kommunalt ejerskab af affaldsselskaber. Der forventes afklaring om ejerforholdene senest medio 2016). Dansk Affald har eget sorteringsanlæg. Anlægget sorterer kildeopdelt fra husholdningerne i de tre ejerkommuner samt fra kommunerne Aabenraa, Favrskov, Haderslev, Horsens (fra andet halvår 2015), Morsø, Odder, Skanderborg, Sønderborg og Tønder. For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 1559 fra Miljøstyrelsen. Bl.a. Haderslev, Vejen og Aabenraa kommuner anvender DuoFlex systemet, hvor kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra husholdningerne indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum i dobbeltbeholderen anvendes til kildeopdelt papir/pap/plastfolie. Andre kommuner, som leverer til affald til anlægget, kan anvende andre sorteringsvejledninger. Dansk Affald har gennemført projekter om udsortering af TetraPak og tekstiler under i forbindelse med konsortiet INNOSORT, som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. Dansk Affald arbejder videre med dette bl.a. i et projekt om øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre med støtte fra MUDP FFV Energi og Miljø A/S Faaborg-Midtfyn Ejerkommune: Faaborg-Midtfyn. FFV Energi og Miljø har ikke eget sorteringsanlæg. FFV Energi og Miljø overvejer at etablere et mindre, automatisk sorteringsanlæg til at supplere den manuelle finsortering, som i dag foretages for kildesorterede affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. 13

14 Kerteminde Forsyning A/S Ejerkommune: Kerteminde. Kerteminde Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Kerteminde Forsyning har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg, men de er interesseret i evt. at sende deres indsamlede affald til et sorteringsanlæg og at indrette deres indsamlingssystemer til dette. Meldgaard Miljø A/S Meldgaard Miljø ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald. Meldgaard Miljø er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald og helst erhvervsaffald afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases. De sorterede i en kortere periode det kildeopdelte hårde emballageaffald (hård plast/glas/dåser indsamlet via DuoFlex-systemet) for Arwos Affald A/S. Meldgaard Miljø var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). Marius Pedersen Danmark A/S Marius Pedersen ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald Marius Pedersen har gennemført forsøg med henteordning for husholdningernes kildeopdelt emballageaffald fra Københavns kommune, Odense kommune og Vestforbrænding. Affaldet blev affaldet finsorteret på et tysk anlæg inden videresalg til genanvendelse. Virksomheden tilbyder en henteordning Den Blå Sæk for kildeopdelt emballageaffald (plast, metal og karton herunder også Tetrapak), som (pt.) vil blive indsamlet til finsortering hos andre virksomheder. Marius Pedersen er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald (og helst erhvervsaffald) afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases. Virksomheden var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). Virksomheden ejer bl.a. et lavteknologisk og delvist manuelt sorteringsanlæg ved Odense, som forsorterer hård plast og PVC fra genbrugspladser og erhvervsaffald fra bygge-anlægssektoren, herunder PVC-affald indsamlet under WUPPI-ordningen. Odense Renovation A/S Ejerkommune: Odense. Odense Renovation har ikke eget sorteringsanlæg. Odense Renovation vil undersøge relevante sorteringsmuligheder og anlæg for bl.a. emballage- og organisk affald fra husstandene, og de er den største bidragyder til projektet FunWaste (se beskrivelse under Svendborg Affald). Provas - Haderslev Affald A/S Ejerkommune: Haderslev (via Provas Holding A/S). 14

15 Provas ejer ikke et sorteringsanlæg (men Haderslev kommune er medejer af Dansk Affald A/S). Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Haderslev kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Ribe Flaskecentral A/S Ribe Flaskecentral har eget sorteringsanlæg. Ribe Flaskecentral sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. Hele flasker rejses op manuelt og udsorteres herefter automatisk. Ribe Flaskecentral har stor overkapacitet, fordi håndtering af flasker fra bl.a. restauranter er faldet voldsomt efter ophævelse af pant på vinflasker for nogle år siden. De ønsker at derfor at gå mere ind i håndteringen af andre affaldsfraktioner, som kan håndteres på anlægget og finsorterer pt. kildeopdelt husholdningsaffald fra Esbjerg kommune og fra undergrundscontainere på Rømø i Tønder kommune. Svendborg Affald A/S Ejerkommune: Svendborg. Svendborg Affald har ikke eget sorteringsanlæg. Svendborg Affald har januar 2015 igangsat projektet FunWaste, som gennem en materiale flow analyse vurderer de miljømæssige og økonomiske forhold ved central sortering på Fyn. Projektet udføres af SDU med planlagt afslutning august 2015, og det finansieres af de fynske forsyningsselskaber med udgangspunkt i deres affaldsproduktionen (i alt indbyggere og tons husholdningsaffald årligt). Centralt for projektet er design og teknisk-økonomiske planlægning af et centralt sorteringsanlæg, som skal kunne håndtere varierende affaldsinput ud fra forskellige scenarier og med en maks. kapacitet på ton/år. Der er størst fokus på husholdningsaffaldet, som pt. forbrændes, og sorteringsanlægget skal være i stand til at producere tre primære output: 1. Genanvendelige materialer (jernholdige og ikke-jernholdige metaller, plast med mulighed for at sortere i de tre polymerer PET, PP, PE), 2. Biomasse (hovedsagelig som en pulp/opslæmning af de biologiske nedbrydelige fraktioner fra dagrenovationen/restaffaldet) og 3. Lagerbart RDF-brændsel (efter sortering af dagrenovation/restaffaldet). Sønderborg Forsyning Ejerkommune: Sønderborg kommune Sønderborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Sønderborg kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. 15

16 Trekantsområdets Affaldsselskab - TAS I/S Ejerkommuner: se under Energnist, som TAS nu er en del af. TAS ejede ikke et sorteringsanlæg. TAS havde arbejdet med planer om at etablere et REnescience-anlæg (se beskrivelse af REnescience under Amager Ressourcecenter - ARC). Konkrete planer for evt. etablering af et Renescience anlæg er pt. på standby. Fredericia kommune og Middelfart kommune, som er to af det tidligere TAS ejerkommuner, ønsker fortsat at undersøge mulighederne for evt. etablering af et REnescience-anlæg eller tilsvarende med det formål at opnå en øget udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Andre indsamlingsmetoder for de tørre genanvendelige affaldsfraktioner i dagrenovationen skal også undersøges, hvilket kan medføre et behov for andre typer af forbehandlingsanlæg (og efterfølgende sorteringsanlæg) end et REnescience-anlæg. Tønder Forsyning A/S Ejerkommune: Tønder kommune Tønder Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Tønder kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Vejle kommune Vejle har et ældre optisk posesorteringsanlæg, som sorterer dagrenovation i to farver (grønne poser med kildesorteret organisk dagrenovation, sorte poser med restaffald/dagrenovation). Anlægget er nedslidt, og det er besluttet, at fremtidige affaldsordninger ikke skal baseres på optisk posesortering, og det skal således ikke etableres et nyt optisk sorteringsanlæg. Vejle kommune har besluttet at indføre nye obligatoriske henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald (plast/metal og papir/karton i en 2-rums beholder) i 2016 ud over den gældende for papir og organisk dagrenovation (fremover i en anden 2-rums beholder). Kommunen har arbejdet med at opnå en fælles behandlingsløsning for dette og andet af kommunens genanvendelige husholdningsaffald (og evt. erhvervsaffald). Det er pt. ikke afklaret, hvordan og hvor håndteringen af det kommende kildeopdelte husholdningsaffald skal finde sted. Kommunen havde i 2013 efter diverse undersøgelser og i overensstemmelse med vejledning fra eksterne advokatvirksomheder vedtaget at etablere et nyt sorteringsanlæg til husholdningsaffaldet. Anlægget skulle også have kapacitet til at håndtere affald fra servicesektoren og andet erhvervsaffald fra kommunen og evt. affald fra andre kommuner i det omfang, som et planlagt nyt offentligt-privat aktieselskab kunne vinde udbud fra andre kommuner. Mængden af øvrigt erhvervsaffald til anlægget skulle afhænge af tilgængelig kapacitet på anlægget, og virksomhedens mulighed for at vinde udbud eller indgå aftaler/kontrakter om dette. Sorteringsanlægget skulle bygges og drives som del af andre af kommunens affaldsrelaterede aktiviteter i et offentligt privat aktieselskab i overensstemmelse med Lov 548 og med en stor, men ikke-bestemmende kommunal ejerandel (forvente max. 49 % kommunal ejerandel). Fire private virksomheder, HCS, Marius Pedersen, RGS90 og Meldgaard Miljø, var blevet prækvalificerede til at byde på opgaven og den konkurrenceprægede dialog var igangsat. Efter offentliggørelse af Kammeradvokatens notat Kommuners 16

17 deltagelse i selskaber der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald af 6. februar 2014 og efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen besluttede kommunen at aflyse det igangværende udbud grundet de usikkerheder det efterlod for såvel Vejle Kommune som de 4 private aktører, og fordi evt. lovændring eller yderligere præciseringer af lovgrundlaget ikke foreligge. 17

18 Region Sjælland AffaldPlus I/S Ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg. AffaldPlus har ikke eget sorteringsanlæg. Det er besluttet i alle ejerkommuner, at der skal indføres henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald (plast, metal og sandsynligvis også glas) ud over de nuværende henteordninger for kildesorteret affald. Ejerkommunerne forventes at vedtage de endelig ordninger for det kildeopdelte husholdningsaffald i 2016 med henblik på indførelse i Der er sonderinger i gang om, hvor det kildeopdelte affald ville kunne blive finsorteret (fx hos ARCs kommende anlæg i hovedstadsområdet eller måske i Næstved, såfremt Reiling kommer til at kunne tilbyde denne mulighed på deres planlagte glassorteringsanlæg i Næstved). AffaldPlus gennemfører i samarbejde med Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner forsøg og undersøgelse af, hvordan der sorteringsringseffektiviteten øges i etage- og rækkehusboliger (inkl. ved brug af kildeopdeling). Der er opnået tilskud til projektet fra MST kommunepulje i KARA/NOVEREN I/S Ejerkommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød, Stevns. KARA/NOVEREN har ikke eget sorteringsanlæg. Ingen af ejerkommunerne har pt. indført henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald, men KARA/NOVEREN har gennemført en analyse om evt. indførsel af kildeopdeling til finsortering på et automatisk sorteringsanlæg. Analyse for KARA/NOVEREN viser, at kildeopdeling og central sortering kan indføres uden ekstra omkostninger (rapporten "Systemanalyse - resultater og forudsætninger" fra 19. maj 2014 udført af COWI). Systemer med central finsortering af kildeopdelte/kildesorterede materialer synes at være lidt billigere end systemer med fuldt udbygget kildesortering og med afsætning af de indsamlede materialer direkte til genvindingsindustrien. Der er i alle scenarier i KARA/NOVERENs undersøgelse benyttet gennemsnitlige og ensartede priser/omkostninger for indkøb og for tømning af beholdere, og disse reflekterer det gennemsnitlige omkostningsniveau i ejerkommunerne. Et samarbejde med andre affaldsselskaber om et større sorteringsanlæg vil være økonomisk fordelagtigt for behandlingsprisen og for bedre aftaler med aftagerne pga. store tonanger. Det konkluderes, at nye henteordninger for karton, plast og metal fra dagrenovationen ideelt bør afvente evt. beslutning om etablering af et centralt finsorteringsanlæg, og at et stordrift centralt finsorteringsanlæg helst skal have et opland på mindst 0,7 mio. indbyggere (dog afhængig af input materialer til et sådan anlæg). Reiling Glasrecycling Danmark Aps Reiling Glasrecycling Danmark har eget sorteringsanlæg i Holmegaard og planlægger at bygge et nyt anlæg ved Næstved havn. Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De overvejer at sortere kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). 18

19 Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering, røntgen (sorteret glas efter smeltepunkt), diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). Glasskår frasorteres skår af porcelæn/keramik/sten med særligt udstyr. Der modtages glas(skår) fra hele Danmark. Glasemballage indsamlet separat kan modtages til en bedre pris for affaldsleverandøren end glasemballage fra kildeopdelt affald, som normalt har et højere indhold af skår af porcelæn/keramik/sten og dermed en lavere kvalitet. I/S REFA Ejerkommuner: Guldborgsund, Lolland. REFA har ikke eget sorteringsanlæg. REFA i gang med at undersøge de forskellige muligheder for øget genanvendelse af husholdningsaffald herunder kildesortering og/eller kildeopdeling og henteordning ved husstandene. Ejerkommunerne beslutter i 2015, hvilke løsninger de ønsker med henblik på at indføre disse i Der er ikke pt. overvejelser om at etablere eget sorterings- eller forbehandlingsanlæg. 19

20 Region Hovedstaden I/S Amager Ressourcecenter - ARC Ejerkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Tårnby. ARC har et REnescience pilotskala-anlæg og arbejder med planer om et eget sorteringsanlæg. ARC har besluttet at udarbejde et konkret forslag (skitseprojekt) til et stort, automatisk sorteringsanlæg, som kan håndtere kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald. Anlægget skal være fleksibelt, så det fx også kan håndtere de tørre blandede affaldsfraktioner efter et evt. fuldskala REnescience-anlæg. Konkret placering af anlægget besluttes efter udarbejdelsen af skitseprojektet. Skitseprojektet skal indeholde identifikation og beskrivelse af rammebetingelser, udformning af teknisk layout og arealdisposition (men ikke placering), udformning af dispositionsforslag, beregning af anlægsbudget, markedsundersøgelse for mulige udstyrs- og maskinleverandører, udformning af strategi for udbud af alle nødvendige leverancer samt forslag til organisering af sorteringsanlæg og sikring af nødvendige affaldsmængder til anlægget. Forarbejderne har vist, at en betaling omkring 450 kr./ton input ville give en nutidsværdi over 25 år på nul for et scenarie med affald kun fra ARCs ejerkommuner. Her var regnet med en modtageprise på ca. som nuværende forbrændingspris (nutidsværdien ville være særligt følsom for variation i affaldsmængder og afsætningspriser). Hvis anlægget modtog affald fra Vestforbrænding og evt. flere sjællandske affaldsselskaber, så ville anlæggets nutidsværdi over 25 år stige til mellem 60 og 150 mio. kr. ARC er ved at få undersøgt de juridiske aspekter af sorteringsanlægsprojektet og mulig organisering i forhold til de udbudsretlige rammer. Der er ønske om, at kommunerne skal kunne indgå aftaler med sorteringsanlægget uden først at have afholdt et udbud (den udvidede in house-regel). Overvejelserne går bl.a. på at etablere en SMOKA-lignende organisation med et rent kommunalt ejet sorteringsanlæg, hvor kommunerne har kontrol med opgaven, og sorteringsopgaven løses sammen med ejerne. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et sorteringsanlæg til behandling af kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald, som kan præsenteres for ARCs bestyrelse medio Såfremt det besluttes at gå videre med etableringen af et anlæg, vil det kunne være i drift i starten af REnescience-teknologien testes i et forsknings- og udviklingsprojekt (forsøgsanlæg) på ARC sammen med bl.a. DONG Energy. REnescience opdeler det blandede husholdningsaffald i fire dele: biovæske, plastfolier mv., hård plast & dåser mv. samt knust glas/keramik/grus mv. ARC beregner pt. sammen med Københavns Kommune og DONG Energy en business case for et evt. fuldskala REnescience-anlæg. BOFA Bornholms Affaldsbehandling Ejerkommune: Bornholm. BOFA har ikke eget sorteringsanlæg. Der gennemføres pilotforsøg med indsamling af plastaffald sammen med papiraffald og forventet udrulning i helårsboliger i hele kommunen i Det skal afklares, hvordan finsorteringen skal foregå. Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem har eget sorteringsanlæg i Hedehusene (Høje-Taastrup kommune) samt i Løsning (Hedensted kommune). 20

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere