UDBUDSPOLITIK Kursus- og Udviklingsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen"

Transkript

1 UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1

2 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering af udbud... 5 Samarbejdsrelationer... 5 Markedsføring... 7 Aktivitetsudvikling og forventninger til Udlicitering... 9 Udlagt undervisning... 9 Kvalitet

3 Grundlaget for udbudspolitikken Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (SOSU STV) udbyder erhvervsrettet voksenog efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lokale efteruddannelsesudvalg og er godkendt af bestyrelsen. Formålet med arbejdsmarkedsuddannelser er ifølge loven: Loven skal fremme et bredt, samordnet udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lov og udvalgte enkeltfag f ra erhvervsuddannelser efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med henblik på den private og den offentlige sektors beskæftigelsesområder. Uddannelsesindsatsen har til formål i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Stk 2. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal 1. bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling 2. medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 3. give voksne mennesker muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Formålet med udbudspolitikken er at orientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Lovens og skolens primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Udbudspolitikken skal afspejle, at skolen er en selvejende institution, hvor økonomien bliver tænkt ind i hverdagen, og hvor der skal håndteres mangeartede opgaver med kort varsel. Dette er en grundbetingelse for alle medarbejdere på skolen. Udbudspolitikken skal imødekomme skolens mission og vision samt afspejle skolens værdigrundlag. Udbudsgodkendelse og dækningsområde SOSU STV er godkendt til at udbyde uddannelser inden for følgende fire fælles kompetencebeskrivelser (FKB). Nr Pædagogisk arbejde med børn og unge Nr Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde Nr Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Nr Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Nr Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet fra juni 2014 Det betyder, at skolen er godkendt til at udbyde samtlige mål i de fire FKB er, der dækker de respektive jobområder. På denne baggrund kan skolen udbyde en bred palet af AMUuddannelser. Der kan læses mere om de fire FKB ere på hjemmesiden for 3

4 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og for Social- og Sundhedsområdet (EPOS) amu-epos.dk På skolens hjemmeside sosu-stv.dk finder du en opdateret oversigt over alle de kurser, som skolen er godkendt til at udbyde. Klik på de enkelte kurser for at læse en uddybende beskrivelse. Geografisk dækker SOSU STV primært kommunerne Viborg, Skive, Thisted og Morsø. Endvidere samarbejder vi med private aktører samt sygehuse, regionspsykiatri og socialpsykiatrien i dette område. Der er seks social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland, der har godkendelse til FKB 2222 og I fællesskab bidrager disse skoler til at dække behovet for efteruddannelse i de to FKB er. I forhold til FKB 2695 og 2688 er der færre udbydere i regionen. Skolens dækningsområde er derfor større og foregår i samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler. Strategier for efteruddannelser Kursus- og Udviklingsafdelingens ambition og strategi tager afsæt i skolens værdigrundlag samt skolens mission og vision. Kursus- og Udviklingsafdelingen vil være et førende uddannelsessted for efter- og videreuddannelse for offentlig og privat virksomhed i vores dækningsområde. Gennem målrettet og opsøgende arbejde vil vi: Afdække kompetencebehov hos vores samarbejdspartnere Etablere kontakt til og samarbejde med nye arbejdspladser og jobområder Understøtte indsatsen i VEU-center MidtØst og VEU-center Nord Vi vil være gode til: At arbejde anerkendende med forskellige metoder og tilgange, hvor relevant viden og praksisnærhed er i fokus At understøtte og udvikle ansattes professionelle kompetencer til at varetage stadigt nye og komplekse arbejdsopgaver, således at efteruddannelse giver værdi i forhold til arbejdsgiverens behov for kvalificeret arbejdskraft At udvikle netværk og danne partnerskab med arbejdspladser for at sikre afsæt i brugernes behov for kompetenceudvikling og implementering af forandringsprocesser At etablere kontakt til og samarbejde med nye arbejdspladser og jobområder At bidrage til kvalitetssikring gennem dokumentation og evaluering At medvirke til at skabe innovative medarbejdere og ledere Behovsafdækning Skolen afdækker lokale kompetenceudviklingsbehov via: Dialog og koordinering med kommuner, regionen, jobcentre, faglige organisationer og institutioner inden for pleje/omsorg og pædagogisk arbejde etc. Dialog med de lokale efteruddannelsesudvalg inden for henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, hvor udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter, og hvor skolernes udbud og aktiviteter drøftes Samarbejdet i VEU-center MidtØst Samarbejdet i VEU-center Nord 4

5 Samarbejde i relevante lokale, regionale og nationale netværk med andre aktører og myndigheder, f.eks. øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan Etablering af og deltagelse i relevante fagnetværk, f.eks. netværk for konsulenter Opsøgende besøg til kommunale, regionale og private aktører Indhentning af information hos nuværende kursusdeltagere og deres arbejdsgivere om nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i henhold til institutionernes strategiske udviklingsplaner og kompetenceudviklingsplaner Regionale analyser og redegørelser Deltagelse i udviklingsprojekter Prioritering af udbud Skolens primære målgrupper er faglærte, kortuddannede og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede vil blive prioriteret højt, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Skolens udbud sker inden for følgende områder: Uddannelse til uddannelsesuvante medarbejdere, herunder GVU og introduktionsforløb til beskæftigelsesområderne. Målgrupper som ufaglærte på dagtilbudsområdet, ufaglærte i ældreplejen og ufaglærte inden for fysisk/psykisk handicap og det specialpædagogiske område har høj prioritet. Uddannelse til ledige faglærte sosu-medarbejdere og pædagogiske assistenter Institutioner eller netværk af institutioner Rekvirerede og praksisnære uddannelser, som efterspørges af lokale samarbejdspartnere. Herunder dækker vi uddannelsesbehovet for små målgrupper, som afdækkes ved eksempelvis opsøgende arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan. Længerevarende uddannelsesforløb, der kan medvirke til øget rekruttering og fastholdelse, f.eks. jobrotation eller efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter (KUA). Ajourføring af kompetencer i forbindelse med strukturomlægning i kommunerne f.eks. i ældreplejen og socialpsykiatrien Innovative uddannelsesforløb. Herunder forløb, der kan bidrage til, at kommunerne kan honorere nye lovgivningsmæssige krav f.eks. rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover har vi fokus på kompetenceudvikling, der understøtter nye tendenser inden for jobområderne, f.eks. velfærdsteknologi og sammenhængende patientforløb. Understøtte Folketingets fokus på screening og undervisningstilbud til kursister med svage læse- og regneforudsætninger Konsulentydelser: supervision/coaching; organisationsudvikling i virksomhederne og transfer af læring; temadage ud fra tendenser og aktuelle behov Samarbejdsrelationer Social- og sundhedsskolerne i Region Midt Social- og sundhedsskolerne i regionen har udviklet et samarbejdsforum Midt (SEMI), som samarbejder om at sikre dels uddannelse på tværs af regionen, dels gennemførelse af AMUuddannelser med mindre efterspørgsel. Dette sker gennem bl.a. koordinering af udbud og ventelister samt aftale om udlægning af FKB ere. Skolerne har især fokus på samarbejde, der skal sikre uddannelse til små målgrupper og gennemførelse af uddannelser med lav efterspørgsel. 5

6 Skolerne i Region Midt samarbejder desuden om følgende uddannelsesforløb: Kompetenceudvikling for sosu-assistenter (KUA) og en fælles uddannelse i Medicinadministration for sosu-assistenter i Regionspsykiatrien. SOSU Nord SOSU STV har i 2013 indgået et samarbejde med SOSU Nord om Individuel Kompetence Vurdering (IKV). I et projekt via VEU-centrene sætter vi fokus på før-fasen, idet vi har en antagelse om, at virksomhederne har et begrænset kendskab til, hvad og hvordan IKV kan anvendes i AMU-regi. Projektet er finansieret via midler fra tværgående udviklingspulje r (TUP) TUP-midler og færdiggøres i Social- og sundhedsskolerne samarbejder desuden i et udviklingsprojekt om før-fasen til IKV. Dette projekt finansieres af TUP-midler og færdiggøres i I 2014 har SOSU Nord indgået et samarbejde med Region Nordjylland om efteruddannelse af familieplejere. SOSU STV er inviteret ind i dette samarbejde i kommunerne Thy og Mors. VEU-centre SOSU STV samarbejder strategisk og konkret med uddannelsesinstitutionerne i to VEU-centre. Det strategiske samarbejde udmønter sig i koordinering af udviklingsinitiativer og opgaveløsning med et tværregionalt sigte. De uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til FKB, er forpligtede i forhold til nul-tolerance samt Code of Conduct på AMU-udbud. SOSU STV er tilforordnet VEU-center Nord, der dækker kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Morsø. I VEU-center Nord er desuden følgende uddannelsesinstitutioner tilknyttet: EUC Nord (VEU center administrator) Frederikshavns Handelsskole Grøns Køreskole EUC Nordvest VUC Thy/Mors VUC Nordjylland (tilforordnet) SOSU-Nord (tilforordnet) VEU-center MidtØst SOSU STV er partner i VEU-center MidtØst, som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i den østlige del af Region Midt. VEU-center MidtØst dækker over kommunerne Viborg, Skive, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder om at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Følgende uddannelsesinstitutioner deltager desuden i samarbejdet: Mercantec, Viborg (VEU center administrator) COK, Grenaa Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten Medieskolerne Media College Denmark, Viborg Randers HF & VUC Randers Social- og Sundhedsskole 6

7 Skive Tekniske Skole Tradium, Randers Viden Djurs, Grenaa VUC Djursland, Grenaa VUC Skive-Viborg SOSU STV er aktiv deltager i de to VEU-centre på centerrådsniveau, i VEU-centerudvalgene og i de konkrete arbejdsgrupper, der er nedsat i dette regi. Herunder indgår SOSU STV som ligeværdig og ansvarlig partner i forhold til gennemførelse af de opsøgende virksomhedsbesøg, der er målsat i de to VEU-centres udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Markedsføring SOSU STV markedsfører sig i skolens geografiske dækningsområde, dvs. i kommunerne Skive, Thisted, Viborg og Morsø og direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger medarbejderne. Skolens markedsføring tager afsæt i behovsafdækningen og dermed arbejdspladsernes og medarbejdernes formulerede behov for kompetenceudvikling. Skolen tilstræber gennem en variation af markedsføringstiltag at nå ud til så mange som muligt med information om de mange fleksible muligheder i AMU-systemet. Skolen udsender en gang årligt et kursuskatalog målrettet henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på skolen hjemmeside sosu-stv.dk, på efteruddannelse.dk og på ug.dk. Dette suppleres med elektroniske nyhedsbreve om efteruddannelsesaktiviteter og fokus på udvalgte tilbud, f.eks. gennem den gode historie. Skolen tilbyder desuden at aflægge besøg på kommunale, regionale og private arbejdspladser med henblik på kompetenceafdækning og en dialog om, hvilke muligheder AMU-systemet tilbyder, og hvilke AMU uddannelser der kan bidrage til kompetenceudvikling af medarbejderne. Alle uddannelsesmål i FKB 2222 og 2629 markedsføres en gang om året i regionen. Dette sker i et koordineret samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland. Derudover gennemfører VEU-center MidtØst og VEU-center Nord en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er både i VEU-center MidtØst og VEU-center Nord udviklet og lanceret hjemmesider veumidtost.dk og veu-nord.dk der består af fælles platforme for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiderne er primært små og mellemstore virksomheder samt kortuddannede og uddannelsesuvante. Endvidere har hjemmesiderne intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for erfarings- og vidensdeling. 7

8 Aktivitetsudvikling og forventninger til 2014 Skolen forventer i 2014 at kunne bibeholde samme aktivitet som i Dette begrundes i den politiske opmærksomhed på uddannelse til ufaglærte og kortuddannede, herunder mulighederne for at tilrettelægge jobrotation for medarbejdere. Skolen er involveret i flere jobrotationsprojekter i Skive, Morsø og Thisted kommuner i forhold til uddannelse af jobrotationsmedarbejdere og efteruddannelse af medarbejdere. Nye og mere komplekse opgaver har skabt efterspørgsel for kompetenceløft for såvel socialog sundhedshjælpere som social- og sundhedsassistenter. På det somatiske område er der et stigende behov for kompetenceudvikling i forhold til specialiseringer, effektiviseringer, opgaveflytninger m.v. Der er også her et generelt behov for vedligeholdelse og udvikling af kompetencer i forhold til en mere kompleks opgaveløsning på jobområdet. Ressourcerne er knappe, hvilket afspejles i institutionernes eksterne efterspørgsel af efteruddannelse til medarbejderne. Her kan jobrotation igen være en af mulighederne, hvis der er et tilstrækkeligt antal ledige. På tværs af sektorer opstår et særligt behov for kompetenceudvikling i relation til det nære sundhedsvæsen, hvor vi forventer, at der også i 2014 vil være fokus på dette udviklingsområde. Der sker i øjeblikket væsentlige ændringer i opgaveløsningen inden for sundhedsområdet og i samspillet med patienter/borgere mellem regionen og kommuner. Behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne imødekommes i mange tilfælde via sammensatte AMUefteruddannelsesforløb, der afvikles som jobrotation og omfatter meget store medarbejdergrupper. Denne tendens forventes at fortsætte i 2014/2015. Flere af de kommuner, som skolen samarbejder med, har gennemført strukturændringer og nedskæringer på det pædagogiske område og de socialpsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne. Efterspørgslen er primært styret af de pædagogiske udviklingstendenser og lovgivningsmæssige tiltag, som skaber et behov for udvikling af personalegrupperne. Det kan være inden for den anerkendende tilgang, sprogudvikling og vurderinger samt inklusion. Skolen sætter fortsat fokus på voksen-handicapområdet og det socialpædagogiske arbejdsområde. Der er et stigende krav til specielt ufaglærte inden for disse jobområder, og det kendetegner, at disse målgrupper tidligere ikke har anvendt kompetenceudvikling i større omfang. Skolen har derfor øget den opsøgende aktivitet på dette område. Den teknologiske udvikling inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område gør, at efterspørgslen på efteruddannelser inden for områder som dokumentation, velfærdsteknologi og digitalisering vil være stigende. Samarbejdet i VEU-center MidtØst og VEU-center Nord forventes at styrke indsatsen over for små og mellemstore virksomheder. Specifikt forventer skolen, at samarbejdet på tværs af erhvervsskoler resulterer i flere kompetenceudviklingsforløb, hvor de aktuelle kurser er en del af en uddannelsesstrategi for de enkelte arbejdspladser, og hvor kompetenceudvikling også kan varetages i et samarbejde mellem flere erhvervsskoler. Realkompetencevurdering er et fortsat indsatsområde for VEU-centrene i den nuværende kontraktperiode 2014/2015. Derfor vil uddannelseselementer, der er relevante i forhold til grundlæggende voksenuddannelse (GVU), fortsat skulle prioriteres i skolens udbudspolitik. For at optimere viden og erfaring på området indgår Kursus- og Udviklingsafdelingen på SOSU STV i Tværgående udviklingsprojekter (TUP-projekter) om IKV i begge VEU-centre. 8

9 FVU i AMU er ligeledes et indsatsområde for VEU-centrene i den nuværende kontraktperiode 2014/2015. I 2011 og 2012 har rigtig mange kursister sagt ja til screening i vores dækningsområde. Kursus- og Udviklingsafdelingen vil gerne fortsat tilbyde så mange kursister som muligt FVU- screening og gerne efterfulgt af gennemførsel af FVU/AMUkombinationsforløb. Dette vil kunne foregå i samarbejde med VUC. Udlicitering Udlicitering sker kun såfremt opgaverne herigennem kan løses enten bedre, til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udlicitering sker kun i forhold til en konkret arbejdsmarkedsuddannelse, som afholdes og gennemføres inden for skolens primære dækningsområde. Derudover skal al udliciteret aktivitet afholdes på skolen i henhold til gældende regler. SOSU STV får løbende henvendelser fra private kursusleverandører om mulighed for samarbejde, herunder udlicitering. I hvert enkelt tilfælde tages der konkret stilling til perspektivet for at indgå i en udliciteringsaftale ud fra følgende kriterier: Der skal være tale om en konkret uddannelse. Det skal være inden for skolens primære dækningsområde. Der skal være tale om efterspørgsel fra en konkret arbejdsgiver i forhold til at benytte en given privat uddannelsesleverandør. Der skal være tale om aktivitet, som supplerer skolens kompetencer og udbud, det vil sige aktivitet, som skolen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd. Der skal være tale om situationer, hvor SOSU STV samarbejder med eksterne kursusleverandører som alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere. Der skal være tale om et billigere eller bedre uddannelsesforløb end ved skolens egen afvikling af uddannelsesforløbet. Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler for et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningsopgaven) i relation til en given arbejdsmarkedsuddannelse. Udliciteringen skal følge Undervisningsministeriets retningslinjer på området. SOSU STV har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den enkelte udliciteringsaftale. Der indgås en skriftligt aftale om udlicitering på Undervisningsministeriets standardkontrakt. Udliciteringsaftaler offentliggøres på skolen hjemmeside sosu-stv.dk. Udlagt undervisning Der kan foregå udlagt undervisning til andre AMU-udbydere inden for SOSU STV s udbudsgodkendelser og primære dækningsområde. Udlagt undervisning sker, såfremt skolen ikke selv har kompetencer til at gennemføre en given aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre opfyldelse af brugernes behov. Udlægning sker kun i forhold til en konkret uddannelse inden for et afgrænset tidspunkt og i skolens primære dækningsområde. SOSU STV har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den udlagte undervisning for såvel det kvalitetsmæssige, pædagogiske som programmæssige indhold i undervisningen. Der indgås en skriftligt aftale på VEU-center MidtØst s standardkontrakt. Udlægning sker desuden med afsæt i retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og kontrakten registreres på uddannelsesadministration.dk og på såvel den udlæggende som afholdende skoles hjemmeside. 9

10 Kvalitet SOSU STV har en politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af kursusaktiviteter under udvikling. Politikken skal understøtte skolens krav om en høj faglig og pædagogisk kvalitet og sikrer overholdelse af de lovgivningsmæssige krav til udbud og gennemførelse af AMU-kurser. I skolens arbejde med kvalitet inddrages Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU (COWI-rapporten) samt Code of Conduct fra Undervisningsministeriet. Dette tilsammen understøtter ministeriets Nultoleranceprincipper. Skolen arbejder med indsatser, der skal sikre fortsat fokus og udvikling af kvaliteten i undervisningen, konsulentfunktionen og service til glæde for deltagere og arbejdspladser. 10

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere