HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI"

Transkript

1 FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET pos, bekt, mec KONTROLLERET mobr GODKENDT pos

4

5 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Metode og datagrundlag Rapportstruktur 8 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche Hub Norths medlemsvirksomheder 12 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien FremKom Vind i kompetencegivende uddannelser 18 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Uddannelse og rekruttering af kompetencer Efteruddannelse Fremtidige muligheder Opsamling 29 5 Uddannelsesudbud inden for vindenergiområdet Grundlæggende faglige uddannelser Specialiserede faglige kurser og uddannelser Certifikater mv. til arbejde inden for vindenergi Uddannelsesaktiviteter i Esbjergområdet Samspil mellem virksomheder og uddannelseskonsulenter Opsamling 36 6 Udfordringer og indsatsområder 37

6 6 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI BILAG Bilag A Kortlægning af Hub North's medlemmer 39 A.1 De udvalgte medlemsvirksomheder fordelt på uddannelser og brancher 40 A.2 De udvalgte medlemsvirksomheder overfor hhv. Region Nordjylland og Hele landet. 45 Bilag B Respondentkarakteristika 51 B.1 Efteruddannelsesbehov 52 Bilag C Interview med virksomheder 54 Bilag D Interview med uddannelsesinstitutioner mv. 55

7 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 7 1 Indledning og baggrund Vindmøllebranchen er et erhverv i markant vækst i Danmark og landet har en vidensmæssig førerposition inden for fremstilling af vindmøller og komponenter til møller. Vindindustrien i Nordjylland Uddannelsesbehov blandt Hub North s medlemsvirksomheder I Nordjylland er vindenergi også grundlaget for en betydningsfuld industri og for skabelse af arbejdspladser. De mest markante arbejdspladser findes inden for fremstilling af vindmøllevinger, fundamenter til havvindmøller og transformerstationer til havvindmølleparker, men også virksomheder inden for servicering og eftersyn af vindmøller, transport og logistikvirksomheder, fremstilling af transportmateriel og komponenter til møller skaber beskæftigelse i regionen. Virksomhedsnetværket Hub North, som er et nordjysk netværk målrettet profilering af virksomheder inden for vindenergi, har besluttet at gennemføre en undersøgelse af uddannelsesbehovet og uddannelsesudbuddet inden for vindenergi i Nordjylland. Baggrunden for undersøgelsen er, at fastholdelse af eksisterende arbejdspladser og udvikling af nye arbejdspladser afhænger af virksomhedernes adgang til de relevante kompetencer. Undersøgelsen fokuserer på at besvare følgende tre undersøgelsesspørgsmål: Hvad er kompetencebehovet hos de nordjyske virksomheder, som arbejder inden for eller i tilknytning til vindmøllebranchen og er der særlige kompetencebehov eller (efter-)uddannelsesbehov, som ikke er til udbydes i regionen i dag? Hvordan er udbuddet af (efter-)uddannelser i regionen? Er der et gab mellem virksomhedernes behov og kompetence- og (efter-) uddannelsesudbuddet?

8 8 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Datagrundlag 1.1 Metode og datagrundlag Med afsæt i undersøgelsesspørgsmålene er der valgt en bred metodisk tilgang bestående af: Desk research af relevante eksisterende analyser Registeranalyse af medarbejdersammensætningen (uddannelsesniveau) blandt 107 udvalgte medlemsvirksomhederne i Hub North baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. En nærmere beskrivelse af kortlægningen og tabeller over kortlægningens resultater er oplistet i Bilag A. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til ca. 150 medlemsvirksomhederne hos Hub North. Undersøgelsen er resulteret i 21 relevante besvarelser. En nærmer beskrivelse af undersøgelsen og karakteristika for respondentvirksomhederne er oplistet i Bilag B. Dybdegående semistrukturerede interviews med 11 udvalgte virksomheder relateret til vindmøllebranchen, herunder virksomheder af forskellig størrelse, medarbejdersammensætning ift. uddannelsesniveau, alder/udviklingsstadie og branchetilhørsforhold: vindenergihandel; service; transport, logistik og shipping; underleverandører, der bl.a. leverer til vindmøllebranchen; energileverandør; vindmølleproducent. Herudover har COWI haft kontakt til godt 20 yderligere virksomheder, hvor virksomhedskontakten ikke er resulteret i et længere interview, men hvor virksomhederne har leveret en række udsagn vedrørende analysens tema primært at de ikke oplever udækkede kompetencebehov (virksomhederne har derfor ikke fundet det relevant at deltage i interview). En liste over virksomheder, som har deltaget i dybdegående interview er oplistet i Bilag C. Dybdegående semistrukturerede interviews med 7 uddannelsesinstitutioner og en faglig organisation inden for og udenfor regionen. En liste over interviewede uddannelsesinstitutioner er oplistet i Bilag D. 1.2 Rapportstruktur Undersøgelsen er struktureret i 5 kapitler udover dette indledningskapitel: Kapitel 2 indeholder en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder. Kapitel 3 indeholder en kort opsummering af udviklingen i vindmøllebranchen med udgangspunkt i eksisterende analyser. Afsnittet danner baggrund for den 'setting', som den nordjyske vindmøllebranche opererer indenfor. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder.

9 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 9 Kapitel 5 indeholder en kortlægning af uddannelsesudbuddet inden for vindenergiområdet i primært Nordjylland, men til dels også Esbjergområdet, hvor der findes et uddannelsesudbud med særlig fokus på offshore-området, da disse kan anvendes som inspiration og benchmark. Kapitel 6 indeholder en oplistning af en række anbefalinger til både Hub North som netværksorganisation og til aktørerne omkring Hub North. Analysen er gennemført af COWI A/S i perioden oktober 2013 februar 2014.

10 10 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Vindmøllebranchen i Nordjylland skiller sig på flere måder ud fra branchen i flere af landets øvrige regioner, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de særlige karakteristika som kendetegner den nordjyske vindmøllebranche, da disse har indflydelse på kompetencebehovet. Dette kapitel indeholder derfor en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche (afsnit 2.1) og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder (afsnit 2.2). 2.1 Den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche er kendetegnet af en række karakteristika, herunder virksomhedstype og omfang af omsætningen relateret til vindmøllebranchen. Virksomhedstyper Virksomhedstyper Den nordjyske vindmøllebranche adskiller sig betydeligt fra vindmøllebranchen i Midt- og Vestjylland, hvor flere vindmøllevirksomheder er startet, og hvor der derfor har været en lang tradition for både underleverandører til vindmøllebranchen inden for en bred vifte af produkter og serviceydelser og for etableringen af spin off-virksomheder fra etablerede vindmøllevirksomhederne. Ingen af de store vindmølleproducenter har hovedkvarter i Nordjylland, og der har tidligere før de store fusioner i vindmøllebranchen i 1990 erne og 00 erne kun været en enkelt mindre vindmølleproducent i Nordjylland. Virksomheden Siemens Wind Power har dog siden 2000 haft en større produktion af vindmøllevinger i Aalborg med en beskæftigelse på omkring medarbejdere 1. Desuden har stålvirksomheden Bladt Industries en betydelig aktivitet inden for fremstilling af fundamenter til vindmøller og andre stålkonstruktioner til projekter inden for offshore vindenergi. 1 Beskæftigelsen på virksomheden varierer med ordresituationen.

11 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 11 Den nordjyske vindenergibranche er karakteriseret ved at være relativt lille målt i både antal beskæftigede og antal virksomheder. Virksomhederne er typisk underleverandører og serviceleverandører med kompetencer inden for: Rådgivning og konsulentydelser (ingeniører, projektudvikling, finansiering mv.) Stålkonstruktioner Plast- og kompositmaterialer El, hydraulik, styring og gear Overfladebehandling Specialiseret transport og løftemateriel En lille gruppe markedsledende virksomheder Dertil kommer et mindre antal dedikerede vindenergivirksomheder inden for eksempelvis offshore fundamenter, nettilslutning og kabelføring, vindsensorer, software til vindmøllebranchen mv. I Nordjylland findes ganske få virksomheder, som er godkendt til at udføre regelmæssige tilsyn med møller efter Energistyrelsens retningslinjer for service. De nordjyske virksomheder er primært godkendt til servicering af mindre møller. Øvrige servicevirksomheder foretager derfor primært reparationer, udskiftning af sekundære komponenter mv. Ovenstående virksomhedsfordeling skal ses i lyset af at regionen historisk set er kendetegnet ved styrkepositioner inden for jern- og metalproduktion og marinerelateret produktion. Vind som en del af forretningen En stor del af de nordjyske virksomheder, som har vindenergi som forretningsområde, arbejder samtidig inden for andre forretningsområder, eksempelvis maskinindustri, skibs- og offshore service, stålkonstruktioner, el- og hydraulik mv. Kun enkelte nordjyske virksomheder har vindmøllebranchen som primært forretningsområde, enten på baggrund af mange års samarbejde med vindmølleproducenterne og/eller på grund af en stærk profileret know how, med udgangspunkt i forskning på Aalborg Universitet. Man kan således opdele de nordjyske virksomheder inden for vindenergi i to grupper (se også figur 2.1): en lille kerne af virksomheder, som har vindenergi som deres primære forretningsområde og er enten direkte producenter eller underleverandører til branchen en større gruppe af virksomheder, som leverer serviceydelser, udstyr mv. til vindmøllebranchen, det vil sige ydelser, som er relateret til bl.a. transport, opstilling, drift og vedligehold af vindmøller.

12 12 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-1: Den nordjyske vindmøllebranche Underleverancer, serviceydelser (transport, logistik, service, reparation mv.) Vindmøller og komponenter, nettilslutning mv. 2.2 Hub Norths medlemsvirksomheder En kortlægning af Hub Norths medlemsvirksomheders medarbejdersammensætning, opdelt på højest fuldførte uddannelsesniveau og branche 2 i 2012 viser jf. Figur 2-1, at de fleste af de beskæftigede i de 107 virksomheder er beskæftiget inden for brancherne: 'Erhvervsservice' (50 %), 'Handel og transport mv.' (30 %) eller 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' (17 %). Figur 2-2 Beskæftigede fordelt på brancher, % 17% 2% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. 1% 30% Information og kommunikation Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel. Bemærk, at i Hub North sammenhæng vil industri og råstofindvinding mv. oftest dække over produktionsvirksomheder, handle og transportvirksomheder vil dække over transport og logistik og erhvervsservice dækker blandt andet over rådgivningsvirksomhed, teknisk rådgivning og andre private vidensvirksomheder. 2 Metodik for kortlægningen og spørgeskemaundersøgelsen og supplerende datamateriale er oplistet i Bilag A.

13 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 13 De beskæftigede har typisk enten et 'Erhvervsfagligt praktik- og hovedforløb' (33 %), en 'Lang videregående uddannelse' (20 %) eller en 'Mellemlang videregående uddannelse' (18 %), som højeste gennemførte uddannelsesniveau 3,4. Uddannelsesprofilen hos medlemsvirksomhederne varierer dog betydeligt på tværs af de tre største brancher, således ses af Figur 2-2: at 71 % af de beskæftigede inden for 'Erhvervsservice' har minimum en mellemlang videregående uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau at de fleste beskæftigede inden for 'Handel og transport mv.' og 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' har et erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb (hhv. 54 % og 49 %), eller en grundskole (hhv. 15 % og 23 5) som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Højt gennemsnitligt uddannelsesniveau hos Hub North s virksomheder Kortlægningen af uddannelsesniveauet blandt medlemsvirksomhederne i Hub North viser at virksomhederne tilknyttet Hub North generelt har et højere uddannelsesniveau end uddannelsesniveauet generelt på både regionalt og landsplan i de brancher, som de er tilknyttet 5. I rapportens bilag A er der redegjort nærmere for uddannelsesniveauet i delbrancherne, opdelt på henholdsvis medlemsvirksomhederne, de respektive brancher i Nordjylland og i Danmark. 3 En sammenligning med data fra 2009 for de medlemsvirksomheder, hvor dette er tilgængeligt, viser, at er de største justeringer sket i form af en nedgang i andelen af det samlede antal beskæftigede på tværs af brancher med 'grundskole uddannelse' og en forøgelse med 'Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb' eller 'Lange videregående uddannelser' som højest gennemførte uddannelser. 4 I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien angives, at den gennemsnitlig ansatte i virksomheder, der er aktive inden for vindmølleindustrien, i 2006 havde 12,9 års uddannelse og i 2011 havde 13,05 år uddannelse i Kilde: Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien,, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. 5 Ses der på variationer mellem beskæftigelsesfordelingen på uddannelser inden for brancherne på tværs af de samlede virksomheder på de udvalgte brancher i Region Nordjylland og Hele landet, ligger Nordjylland på flere områder under uddannelsesniveauet for Hele landet. Region Nordjylland har, når der ses på tværs af brancher en højere andel end landsgennemsnittet med en grundskole eller Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, som højest fuldførte uddannelse. Det er dog forventeligt, idet man i Nordjylland generelt har et uddannelsesniveau lidt under landsgennemsnittet.

14 14 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-3 De beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau og branche (andel) - udvalgte virksomheder, 2012 Erhvervsservice Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grundskole Almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser og bachelor Lange videregående uddannelser og forskeruddannelser Uoplyst Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel.

15 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 15 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien De nordjyske virksomheder inden for vindmøllebranchen og deres kompetencebehov påvirkes af en række aktuelle udviklingstræk på regionalt og nationalt plan. I dette afsnit er denne udvikling beskrevet nærmere med afsæt i en tre udvalgte rapporter på området. Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland" "Vind i kompetencegivende uddannelser" De strategiske udfordringer 3.1 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien 6 beskrives de strategiske udfordringer for danske aktører i en industri, der gennemgår en udviklings- og modningsproces. I takt med at branchen modnes ændres branchens konkurrenceog samarbejdsparametre. I særdeleshed oplever underleverandørerne disse forandringer som et stigende omstillingspres. Et pres, der muligvis vanskeliggøres af, at mange underleverandører gennem mange år har arbejdet inden for branchen og har udviklet særlige kompetencer inden for udvikling af komponenter. Disse virksomheder har en forventning om så vidt muligt at kunne arbejde videre under nye samarbejdsvilkår som business as usual. En forventning om at kunne forsætte som underleverandør på uændrede vilkår er ofte ikke realistisk, da samarbejdet i stigende omfang kræver villighed til at påtage sig nye risici og tilegne sig nye kompetencer. 6 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien, Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

16 16 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Udfordring af underleverandørers kompetenceprofil I rapporten fremhæves det at nye samarbejdsformer, som udfordrer underleverandørernes kompetenceprofiler, er en central udfordring: Underleverandørerne i vindmølleindustrien presses i disse år, og de står overfor et grundlæggende valg: Skal de forsøge at forfølge det spor, de befinder sig i, og som de mestrer eller skal de investere i reelt at udvikle sig til partnerskabsorienterede leverandører, som indgår i danske og internationale kunders globale forsyningskæder? FremKom 2 Hovedrapport 3.2 FremKom 2 I oktober 2010 igangsatte Vækstforum Nordjylland i samarbejde med en række strategiske aktører inden for uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet i Nordjylland FremKom 2 projektet. Formålet med FremKom 2 var at afdække, hvad der vil være fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov fem år frem i tiden i Nordjylland. Af hovedrapporten 7 fremgår, at En af de absolut vigtigste grundpiller i sikringen af vores vækst er altså, at private virksomheder og offentlige arbejdsgivere har adgang til nytænkende, højt kvalificerede og engagerede medarbejdere med de helt rigtige kompetencer. Men for at opnå dette, må uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeaktører naturligvis have en fornemmelse for, hvilke kompetencer det er, der mere præcist bliver behov for. I hovedrapporten peges på, at nordjyske virksomheder generelt vil komme til at mangle adgang til højtuddannede og specialister, samt at det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i yderområderne af regionen. Fremkom 2 Sektorrapporter Hovedrapporten er en opsamling på rapporter, der er udarbejdet for de enkelte sektorer. Der er dog ikke udarbejdet en sektorrapport, der har specifikt fokus på de fremtidige kompetencebehov for at udvikle vindmølleindustrien. Vi antager, at Hub North medlemsvirksomheder fordeler sig inden for nedenstående sektorer: IKT Energi, Miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv Byggeri og støtteerhverv Metalindustri Nedenfor har vi kort opsummeret kompetencebehovene for de nævnte sektorer. 7 "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland", Hovedrapport 2012, udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling

17 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 17 IKT De interviewede IKT-virksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at det særligt er højtuddannede medarbejdere i form af it-ingeniører og datamatikere, der vil være øget behov for inden for den nordjyske IKT-sektor de kommende fem år. De interviewede IKT-virksomheder forventer dog typisk ikke at få alvorlige vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede IKT medarbejdere inden for de næste fem år. Dette skyldes bl.a. at Aalborg Universitet regnes blandt de bedste ituniversiteter i Danmark og at der herfra hvert år uddannes mange dygtige kandidater. Energi og Miljø Flere af de interviewede energiteknologi-virksomheder påpeger, at regionens udbud af fagspecifikke kurser ikke matcher deres virksomheds behov pga. virksomhedens specialiseringsgrad. Transport Nordjylland er mindre hårdt ramt af østeuropæisk konkurrence sammenlignet med resten af Danmark. Dette hænger ifølge sektoreksperter sammen med, at der i Nordjylland er mange specialtransporter, der kræver en høj grad af tillid til transportvirksomheden. De interviewede transportvirksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at der i de kommende fem år vil komme et øget behov for faglærte, især chauffører. Chaufførfaget underlægges i stigende grad kravene om en effektiv transport, gode sprogkundskaber, it-kompetencer og et højt serviceniveau. Byggeri Eksperterne peger på, at der inden for de seneste par år er sket en stigning i kompleksitet i byggeprojekter som følge af miljø- og byggeregulativer. Det kræver opkvalificering af medarbejderne. Samtidig peger eksperterne også på, at behovet for faglært arbejdskraft generelt vil stige, mens behovet for ufaglært arbejdskraft vil falde. Der er særligt behov for ingeniører og energikonsulenter i branchen som følge af skærpede energi- og miljøkrav. Flere virksomheder fremhæver, at det kan være svært at finde efter- og videreuddannelsestilbud, der ligger geografisk tæt på deres virksomhed. Mange virksomheder sender deres medarbejdere på kursus på Sjælland, hvis de skal tilegne sig helt nye kompetencer eller f.eks. øge deres kompetencer særligt inden for en faggren. Metalindustri Metalvirksomhederne efterspørger primært ingeniører, maskinmestre og smede, maskinarbejdere og uddannede svejsere. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at sektoren i stigende grad vil få behov for flere højtuddannede, hvilket på baggrund af de kvalitative interview tilskrives en øget konkurrence og et stigende antal miljøkrav, der samlet set øger behovet for produktudvikling. Andre analyser peger dog også på, at rekrutteringsbehovet for faglærte vil stige, på grund af at mange faglærte de kommende år forlader arbejdsmarkedet på grund af alder.

18 18 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 3.3 Vind i kompetencegivende uddannelser Rapporten "Vind i kompetencegivende uddannelser 8 " er en analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelser og efteruddannelse. Salg af vindmølleparker Opbrud i værdikæden I rapporten beskrives, hvorledes udviklingen inden for vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af vindmølleparker. Det har betydet skærpede tekniske krav til møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering af produktionen. Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet jf. Figur 3-1. Det betyder stigende lokal "sourcing" nær globale produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. I rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser er det fremstillet på denne måde: Figur 3-1 Opbrud i værdikæden Fortid Fremtid Energiselskab Fabrikant Fabrikant? Systemer Underleverandør Kompetencer Underleverandør De eksisterende leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet. Udviklingen kan betyde, at branchens mere traditionelle og knap så vidensintensive virksomheder sættes under pres. Specielt kan nogle af de små og mellemstore underleverandører mærke udfordringerne. De er i international sammenhæng små og har oftest ikke noget 8 Kilde: "Vind i kompetencegivende uddannelser", Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet på vegne af Vindmølleindustrien og med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Januar 2012.

19 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 19 egentligt slutprodukt, og er derfor dybt afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. Undersøgelsen beskrevet i rapporten viser, at der er udbredt behov for tekniske kompetencer, samt at små og mellemstore virksomheder har stort udbytte af at samarbejde med universiteter/ingeniørskoler. Udvikling af forskning og udvikling (R&D aktiviteter) er vigtig i en tid, hvor selve produktionen af møllerne flyttes ud af Danmark. Det strategiske valg Betydning for Hub Norths medlemsvirksomheder Hub Norths medlemsvirksomheder befinder sig typisk i underleverandørlaget og står derfor overfor det strategiske valg, som danske underleverandører må tage: Skal de satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion? Skal underleverandørerne søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden? Skal og kan de forholde sig anderledes til energiselskaberne? Skal de samarbejde nærmere og lave flere og bedre systemløsninger sammen. Er der muligheder i at gå ud i nye nicher etc.? Skal og kan man gå fra at være service- og reparationsvirksomhed til at være til at være storskalaleverandør af nøglekomponenter? Rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser" peger på at der behov for at holde et stærkt fokus på branchens udvikling og være bevidste om hvordan man som underleverandør eller samarbejdspartner ønsker eller har ressourcer til at placere sig, i forhold producenterne. Vindmøllebranchen er i en løbende udvikling og der sker markante ændringer i producenternes organisation, logistik mv. en udvikling som både er dikteret af kravet om effektivitet og omkostningsreduktioner, stigningen i produktionen og produktionen af større og større emner. I denne udvikling lader man lader sig inspirere af andre brancher, eksempelvis bilindustri og flyindustri.

20 20 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et bredt udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder. Undersøgelsen viser generelt, at kompetence- og uddannelsesbehovet hos Hub North's medlemsvirksomheder i stort omfang er dækket af det eksisterende udbud af uddannelser, og at virksomhederne ikke umiddelbart vurderer, at de har uddannelses- eller efteruddannelsesbehov, som ikke dækkes tilstrækkeligt i dag Ønsker og behov hænger sammen med kendskab Virksomhedernes vurdering af behov vedrørende uddannelser er dog også karakteriseret af, at virksomheder ikke altid har et fuldt ud dækkende kendskab til uddannelsesmulighederne og dermed heller ikke nødvendigvis til egne behov. Synet på muligheder og behov er dermed vid udstrækning styret af kendskabet til uddannelser og uddannelsessystemet og fokus er på det eksisterende frem for en endnu ukendt fremtidig forretning og dertil knyttede kompetencekrav. Endelig kan det for nogle være en udfordring tilstrækkeligt præcist at definere og artikulere eventuelle eksisterende (efter-)uddannelsesbehov, særligt hvis disse i dag er uopfyldte. Virksomhederne oplever, at der generelt er et stort udbud af efteruddannelsesmuligheder, men at det ikke er alle efteruddannelser, som kan opnås i Nordjylland eller Danmark. Dette anses dog typisk ikke som et problem, eftersom kvaliteten af uddannelserne anses som vigtigere end den geografiske afstand fra virksomhedens adresse og der samtidig er en accept af, at der på flere ikke er en tilstrækkelig kritisk masse af virksomheder, der efterspørger en given efteruddannelse. Udover ef- Rekrutteringsudfordringer Efteruddannelsesudfordringer De udfordringer som en række virksomhederne oplever i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, er typisk baseret på generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer. Der er dog enkelte nicher, som grundet vækstboom eller andre branchemæssige udviklinger oplever et aktuelt opfyldt behov for nye kompetente medarbejdere. Endelig spiller muligheden for at anvende international arbejdskraft og underleverandører samt variere bemandingen gennem fleksible interne og eksterne ressourcer ind i forhold til at sikre adgang til medarbejdere med de rette kompetencer og uddannelser.

21 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 21 teruddannelsesbehovet er der en række certificeringskrav og krav om vindmøllespecifikke kurser, som virksomhederne opererer under. Intet egentligt kompetence gab Tilgang Der er således ikke deciderede 'gab' mellem udbud og efterspørgsel, hvor det er essentielt for den nordjyske vindenergibranche, at de udfyldes af nye uddannelseseller efteruddannelsestilbud. Der er derfor behov for en anden forståelse af uddannelses- og kompetenceudfordringer, end en egentlig gap-analyse. Vi har i analysen af uddannelses- og kompetencebehov valgt at lægge fokus på en beskrivelse af den eksisterende situation: Uddannelse og rekruttering af kompetencer (afsnit 4.1) Efteruddannelse (afsnit 4.2) - samt forbedringsmuligheder i en bredere forstand i forhold til at opnå de efterspurgte uddannelser og kompetencer: Fremtidige muligheder (afsnit 4.3) 4.1 Uddannelse og rekruttering af kompetencer På baggrund af interviews med virksomhederne tegner der sig et billede af, at der ikke forekommer deciderede kompetence- eller uddannelsesgab i den nordjyske vindenergibranche. Generelt er det på de fleste områder ikke egentlige udfordringer at finde uddannelsestilbud til virksomhederne. Generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer Rekrutteringsudfordringen afviger ud fra virksomhedsinterview således ikke betydeligt fra de almene konjunkturpåvirkede eller strukturelle udfordringer, herunder: Lille mobilitet: Flere virksomheder udtaler, at deres placering i Nordjylland, kombineret med en lav medarbejderomsætning grundet få konkurrenter (virksomheder med en lignende medarbejdersammensætning) og i nogle tilfælde konkurrenceklausuler, begrænser mobiliteten blandt de ansatte på deres fagområde. For flere ville det således rekrutteringsmæssigt være en fordel at være beliggende i et område med en større koncentration af lignende virksomheder, hvilket ville kunne medføre øgede rekrutteringsmuligheder. Sammenhæng mellem udbud og løn: Enkelte, særligt mindre virksomheder angiver, at de ikke rent økonomisk har mulighed for at hyre de specialister, som de ville ønske, da de ikke kan honorere disses lønkrav på et efterspørgselsdrevet marked. Synlighed: Nogle virksomheder fremhæver, at de både i en dansk og international sammenhæng ikke har et tilstrækkeligt stærkt brand og en størrelse, der kan sikre dem en lettere adgang til potentiel ny arbejdskraft. En kritisk masse af kompetencer: Flere af de interviewede virksomheder arbejder inden for nicher, hvor der i Danmark kun er få konkurrenter og lignen-

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere