Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011-2012"

Transkript

1

2 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Kristoffer W Barfod Formand Bjarke Viberg - Næstformand Thomas Jensen - Kasserer Peter Tengberg Andreas Balslev-Clausen Christen Ravn Naja Bjørslev Jakob Klit Dennis Hallager Marie Fridberg Christian Skovgaard Morten Andersen Forsidebilledet er en kollage fra YODA s forårsmøde Fotograf Dennis Hallager. Årssponsorer 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for 4 Resultater opnået i foreningsåret 5 Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 8 Kursusvirksomhed Kerneområde 3 8 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Regional udvikling 10 Hjemmeside og nyhedsbrev 10 Forårsmøde 11 Planer for året Mål for bestyrelsesåret Økonomi 12 Regnskab 12 Medlemmer 14 Tak til

4 Bestyrelsens beretning for Årets overordnede mål var at gøre foreningen vedkommende for alle yngre ortopædkirurger. Dette mener vi at være kommet langt med. Vi er i dag 200 medlemmer, har repræsentation over hele landet og har velbesøgte og fagligt gode arrangementer over hele landet. Ligeledes har vi arrangementer, der kan interessere såvel de yngste som de ældste. Vi er en ung forening, der ikke er bundet af traditioner og har derfor kunnet lade aktiviteterne spire efter behov. Det har ført til mange forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er ved at udkrystallisere sig som ja, traditioner. Blandt disse er YODAs forårsmøde i første weekend af maj, uddeling af uddannelsesprisen Den Gyldne Yoda, kadaver kurset i kirurgiske adgange og YODAs fredagsbarer. Fremover vil Ungdomsforsker prisen, forskerkurset og skadestuekurserne forhåbentlig også blive til traditioner. I den mere fagpolitiske gade har vi i det forgangne år taget hul på diskussionen omkring en afsluttende eksamen efter endt specialisering. Vi er i YODA af den holdning, at pensum og eksamens udformning skal tænkes grundigt igennem med udgangspunkt i den uddannelsessøgende, hvis vi skal have indført en specialisteksamen. Vi har sat fokus på rekrutteringsproblematikken, der potentielt følger med omstruktureringerne i sundhedsvæsnet, og vi er begyndt at arbejde med, hvordan vi skaffer de dygtigste og bedste kolleger ind i specialet. Vi holder øje med uddannelsesstederne og følger op på dårlige evalueringer. Vi har fået repræsentanter i de regionale uddannelsesråd og i flere af specialeselskaberne. Vi har udviklet hjemmesiden, så den bedre understøtter medlemmernes behov. Fremadrettet bliver kunsten at fokusere kræfterne der, hvor behovet er størst og hvor vi bedst supplerer DOS og andre eksisterende strukturer, således at vi bedst fremmer vores medlemmers sag. I det følgende kan du læse om årets aktiviteter samt planer for de kommende år. Med venlig hilsen Kristoffer W. Barfod og Bjarke Viberg, formand og næstformand for YODA 4

5 Resultater opnået i foreningsåret Progr am Område Mål Resultater Uddannelse Sætte fokus på den gode uddannelse Uddannelsesprisen Den Gyldne YODA uddeles for anden gang Forbedring af hoveduddannelsen Bedre specialespecifikke kurser. I gangværende samarbejde om udvikling af kurset i fod- ankelkirurgi. Database indeholdende de faste uddannelsesprogrammer for alle landets ortopædkirurgiske afdelinger ønskes skabt. Videreuddannelsessekretariaterne er kontaktet x flere vedr. dette. Udbredt kendskab til fordelene ved en stejl læringskurve "den omvendte uddannelses banan". Øget fokus på struktureret uddannelse gennem præsentationer i afdelingerne Kerneområder Forskning Bedre uddannelsesforhold for KBU- og introlæger Etablere forskningens Danmarkskort Overblik over relevante internetressourcer præsenteret på hjemmesiden Database med oplæg til undervisningsseancer præsenteret på hjemmesiden Internetbaseret Danmarkskort visende aktive ortopædkirurgiske forskningsenheder implementeret på YODAs hjemmeside. Opkvalificere yngre ortopædkirurgers forskningsmæssige viden 2 dages forskerkursus afholdt. Meget positiv evaluering. Etablere Ungdomsforskerprisen Prisen uddeles første gang til DOS-mødet 2012 Kursusvirksomhed Tilmelding via hjemmesiden Der er oprettet online tilmeldingsblanketter til alle kurser. YODA kursusbeviser Der er udviklet et standard YODA kursusbevis. Skadestuekurser Kursusudvalget har udviklet Skadestuekursus. Målet er at tilbyde kurset i hele landet. I 2012 blev kurset afholdt i Region Syddanmark. 5

6 Udbyde kurser i Region Nord Afholdte kurser I august 2012 blev der med stor succes afholdt kursus i kirurgiske adgange i Århus. Akutte sår - København Kroniske sår - København Kirurgiske adgange København Kirurgiske adgange Århus Skadestuekursus I og II Kolding Ved Forårsmødet: Skadestueworkshop Basal Osteosyntese Distale radiusfrakturer Den trimalleolære fraktur Rekruttering Udvikling af indbydende rekrutteringsmateriale Folder er udviklet til præsentation af specialet over for KBU-læger og studerende Kontakt til de medicinstuderende YODA repræsenterede specialet ved specialernes dag i København og Århus YODA har skabt kontakt med de studerendes kirurgiske selskab og deltaget til deres årsmøde Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Strukturudvikling Regional forankring Konsolidere organisationen og udvikle en bæredygtig organisationskultur (medlemmer, udvalg og bestyrelse) Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger At få indflydelse på uddannelsen på regionsniveau gennem repræsentation i de regionale specialespecifikke råd Demokratisk ledelsesstruktur skabt og institutionaliseret Enighed omkring YODAs formål og arbejdsmetode Forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende Revision af vedtægter og valgsystem gennemført Der er kontaktpersoner på alle afdelinger! Listen er opdateret sept YODA fredagsbarer er afholdt i Århus og København De regionsansvarlige poster er konsoliderede og velstrukturerede YODA har repræsentanter i det specialespecifikke råd i Region Øst og Syd. Vi arbejder fortsat på at få en repræsentant i Region Nord Sekretariat Bæredygtig løsning for sekretariatsopgaver Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen 6

7 Økonomi Etablere YODA som økonomisk bæredygtig organisation Fast indtægt via kontingenter God kontakt til industrien omkring forårsmødesponsorater m.m. Holdt administrationsomkostningerne på et minimum. Egenkapital opbygget Medlemmer Alle yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Over 200 medlemmer ved udgangen af andet forenings år. DOS Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Anerkendt aktør af DOS bestyrelse Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA internationalt Orientere sig omkring internationale interessenter Kontakt til FORTE Kontakt til Epifysen (Sverige) Forårsmøde Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne. Medlemsservice Hjemmeside Videreudvikle hjemmesiden til et brugbart værktøj for medlemmerne Nyttige links, oversigt over kurser, mm. lagt op på hjemmesiden. Forskningens Danmarkskort lagt på hjemmesiden Hjemmesidens layout ændret for overskuelighed. Nyhedsbrev Fast kommunikation med medlemmerne i form af elektronisk nyhedsbrev Nyhedsbreve udsendt hver måned i året Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Uddannelsesgruppen er et åbent udvalg, hvor alle der måtte have lyst til at bidrage til at bedre uddannelsen inden for ortopædkirurgi er velkomne til at deltage. I det forløbne år har vi afholdt 6 møder. Vi har udarbejdet et arbejdspapir med ideer til forbedring af de specialespecifikke kurser og indgået et pilotprojekt med A-kurset i fod-ankel kirurgi for at implementere ideerne i praksis. Med indførelsen af KBU-forløbene vil færre læger få ansættelse på en ortopædkirurgisk afdeling, og således få kendskab til specialet. Vi har derfor udarbejdet en rekrutteringsfolder, som kan uddeles til medicinstuderende på Karrieredagene og til KBU er i FAM er og lignende steder for at gøre opmærksom på det ortopækirurgiske speciale. 7

8 Vi har arbejdet med et uddannelsesprogram målrettet introuddannelsen, og arbejdet vil fortsætte i det næste år. Igen i år bliver den Den Gyldne YODA uddelt ved DOS-kongressen. Claus Ol Hansen fik i 2011 Den Gyldne YODA for sit arbejde med at tilrettelægge et optimeret 6-ugers fokuseret ophold på Artroskopisk Center Amager med afsluttende eksamination af den uddannelsessøgende. Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en sideløbende akademisk karriere Forskningsgruppen er ligeledes et åbent udvalg, hvor alle med interesse for forskning er velkommen. Her stilles ingen krav om PhD eller doktorafhandlinger, det eneste vi udbeder os er vedholdenhed og engagement. Vi har repræsentanter på både Sjælland, Fyn og i Jylland, så geografisk favner vi bredt. Ligeledes har vores arbejdsområder favnet bredt. FORSKNINGENSDANMARKSKORT der skal være en guide for den yngre læge som ønsker at komme i gang med forskningen. Forskningskurset som skal give ballast til, at komme godt i gang med forskningskarrieren. Ungdomsforskerprisen, der uddeles for første gang ved DOS 2012, skal anerkende og hædre den yngrelæge som har vist et særligt potentiale inden for forskningen. Går du med idéer til hvordan vi kan hjælpe flere i gang med forskningen, styrke den yngre læges mulighed for forskning eller på anden måde fremme dansk ortopædkirurgisk forskning, så meld dig på: Kursusvirksomhed Kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Det var vigtigt for YODA at kurserne i år blev spredt til hele landet, YODA er en landsdækkende forening og det skal afspejles i udbuddet af kurser. I det forgangne år har der været afholdt kurser i alle regioner og det er en tendens vi ønsker at fortsætte. 8

9 Arbejdet med hvidbøger for YODAs kurser er i gang for at gøre det endnu lettere at udbrede kurserne. Det betyder at man ikke behøver at genopfinde koncepterne igen og igen. Her kan der lånes ideer og materialer som f.eks. Power Point præsentationer og budgetter fra hinanden. Det har været vigtigt at standardisere procedurerne omkring tilmelding, evaluering og kursusbeviser for at lette arbejdet for kursusarrangørerne. Tilmeldinger foregår via YODAs hjemmeside og man får let adgang til bl.a. deltagerlister. I det kommende år vil kursusgruppen arbejde for elektronisk betaling i forbindelse med tilmeldingen for yderligere at lette arbejdet. I forbindelse med YODAs arbejde for at øge rekrutteringen til specialet har der været afholdt Skadestuekursus for lægestuderende, de yngste læger i FAM og ved de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Syddanmark. På sigt ønsker kursusudvalget at udbrede kurserne til hele landet for at sikre berøringsfladen med de yngste læger og hjælpe dem til en lettere start i skadestuerne. Igen i år blev der arrangeret workshops af meget høj kvalitet ved YODAs forårsmøde. I det kommende år vil kursusgruppen bl.a. arbejde videre med Yderligere udbredelse af kurser Udformning af hvidbøger Elektronisk betaling Standardiserede elektroniske evalueringer YODAs kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år. Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og udvikle et godt fundament for foreningens aktiviteter YODA er en ung aktør der er ved at finde sine sit fodfæste. I denne proces har vi i foreningens andet år fokuseret på at konsolidere de eksisterende strukturer omkring udvalg og bestyrelse samt at skabe traditioner der kan blive bærende elementer i foreningen. Vi har arbejdet målrettet mod at få alle dele af landet godt repræsenteret i YODA og er glade for at se den store opbakning der har været til dette. Endelig er vi bevidste om det hurtige turn over af aktive, er en naturlig del af en ungdomsforening. Derfor har vi gjort strukturelle tiltag der skal lette 9

10 vidensoverdragelse -samtidig med at nye kræfter identificeres og ældre kræfter forlader foreningen. Regional udvikling Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger I det forgangne år har der i alle tre uddannelsesregioner været fokus på at få oprettet et netværk af kontaktpersoner på alle ortopædkirurgiske afdelinger. På stadig flere sygehuse tilknyttes de yngste læger dog de Fælles Akut Modtagelser (FAM), hvilket giver nye udfordringer i forhold til rekruttering. I både region Øst og Syd har YODA fået en repræsentant for alle yngre ortopædkirurger i det specialespecifikke uddannelsesråd, hvor der bl.a. arbejdes med netop rekruttering og planlægning af hoveduddannelsen. I region Nord ønsker rådet endnu ikke en yngre læge som medlem. I region Syd samarbejdes endvidere med det regionale forskningsråd. I rekrutteringens tegn afholdes i løbet af oktober måned Karrieredagen på Panum og Specialernes Dag i Århus, hvor YODA fra i år har påtaget sig en central rolle i forhold til at repræsentere det ortopædkirurgiske speciale. I de tre regioner har der endvidere været afholdt lokale arrangementer som fredagsbarer og skadestuekurser, hvilket ønskes fortsat og udvidet med flere arrangementer i det kommende år. For at opnå dette er YODA dog afhængig af fortsat aktive medlemmer, som er velkomne til at kontaktede regionsansvarlige med gode ideer og initiativer. Hjemmeside og nyhedsbrev Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter I løbet af 2012 har vi videreudviklet hjemmesiden med det formål at gøre den mere brugbar for medlemmerne. Hjemmesiden er gjort mere strømlinet og nemmere at finde rundt på. Det nyeste tiltag på hjemmesiden er Forskningens Danmarkskort der er en oversigt over forskningsenheder og kontaktpersoner i kongeriget. Dette er tænkt som en hjælp til medlemmer, der skal søge stillinger og ønsker at finde en forskningsaktiv afdeling. I løbet af 2012 har vi udsendt et elektronisk nyhedsbrev hver måned, fraset juli hvor nyhedsbrevet holdt sommerferie. VI har afholdt to sociale begivenheder i København og én i Århus. Vi planlægger at udvide de sociale aktiviteter fra næste år. 10

11 Vores gruppe på Facebook bliver anvendt flittigt at medlemmer. Primært til kommunikation om sociale begivenheder, men også til job opslag mm. Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODA s medlemmer For andet år blev YODA-Forårsmøde 2012 afholdt med et højt deltagerantal og i hyggelige omgivelser. Fredagen var arrangeret i samarbejde med DOS Uddannelsesudvalg, som bidrog med et spændende program om læringsmetoder, målbeskrivelser for speciallægeuddannelsen og en intens debat om specialisteksamen. Dagsprogrammet blev sideløbende krydret med Skadestuekursus og foredrag, samt den afsluttende fodboldturnering. Der var således lagt op til et brag af en fest om aftenen, hvor kombinationen af fordelagtige barpriser og en veloplagt DJ satte gang i dansegulv, hamren søm og masser af networking mellem yngre ortopædkirurger fra hele landet. Lørdag var tre kursusspor målrettet de yngste (basal osteosyntese), de let øvede (distal radius fraktur) og de mest erfarne (trimalleolær ankelfraktur). Undervisningen kombinerede formidling af eksisterende videnskab, tips til at undgå gængse faldgruber og praktisk håndtering med materialer flot stillet til rådighed af vore industrielle samarbejdsparter. Tilbagemeldingerne vidner om stort engagement og rigtig godt fagligt udbytte af de 9 underviseres velkomponerede indsats. Undervejs blev der også tid til møder i YODAs forsknings-, uddannelses- og kursusudvalg. Alt i alt var der stor tilfredshed i deltagernes skriftlige tilbagemeldinger og mange positive tilkendegivelser fra både undervisere og sponsorer, så vi er allerede begyndt at planlægge YODA- Forårsmøde 2013 på Dalum Landbrugsskole i Odense sæt kryds i kalenderen maj Stor tak til YODA-Forårsmøde sponsorer: Biomet, Ortotech, Pfizer, Synthes og Stryker! 11

12 Planer for året Planerne for det kommende foreningsår besluttes af generalforsamling fra år til år. Det er den siddende bestyrelses vurdering, at denne fremgangsmåde fortsat er hensigtsmæssigt, da foreningen er ung og der er behov for en fleksibel ledelsesstruktur. Generalforsamlingen vil blive bedt tage stilling til følgende oplæg: Mål for bestyrelsesåret Opretholde aktivitetsniveauet inden for de stående udvalg 2. Udvikle og implementere strategi for rekruttering til specialet 3. Afholde et succesfuld Forårsmøde 4. Konsolidere foreningen yderligere og sikre glat vidensoverdragelse fra ældre til yngre 5. Gå ind i problemstillingerne omkring eksamen efter endt hoveduddannelse og vilkårene for fase 4 stillinger (subspecialisering). Økonomi Regnskab YODA har brugt regnskabsåret 2011/12 på at fortsætte vores vision om at skabe et økonomisk fundament for foreningen. Det har vi gjort ved følgende tiltag: Øget antallet af medlemmer. Holdt administrationsomkostningerne på et minimum. Skabt en egenkapital. Tiltagene bevirker at vi fremadrettet kan skabe rammerne for en sund forening og bruge kræfterne på foreningsarbejdet og medlemmerne. Årsregnskabet lægger sig tæt op af regnskabet for 2010/11, dog med en øget aktivitet på medlemssiden, kurser og forårsmøde. I årets regnskab har vi valgt at hensætte overskuddet fra årets forårsmøde til fremtidige forårsmøder. Vi har ligeledes valgt at hensætte kr. af årssponsoraterne, som endnu ikke er blevet brugt, på fremtidige kurser og uddannelse. Samlet lægger regnskabet sig tæt op af budgettet og vi kommer ud af regnskabsåret 2011/12 med et overskud på ca kr. mod budgetterede kr. 12

13 Indtægter Regnskab 2011/12 Budget 2011/12 Kontingent , ,00 Sponsorer , ,00 Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde Deltager Sponsorer , , , ,00 Andet -503,10-200,00 I alt , ,00 Udgifter Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde fagligt , ,00 Forårsmøde socialt ,00 Bestyrelse/Udvalg , ,00 Administration , ,00 Hensættelser - Uddannelse & Kursus - Forårsmøde , , ,15 I alt , ,00 Driftsresultat , ,00 Passiver Bank ,24 I alt ,24 Aktiver Egenkapital ,09 Hensættelser ,00 Uddannelse & Kursus ,00 Forårsmøde ,15 I alt ,24 Balance 0,00 13

14 Medlemmer Da YODA blev startet, vurderede vi ud fra antallet af ortopædkirurgiske afdelinger, at der i Danmark var 200 potentielle YODA medlemmer. Det mål har vi nået her kort før vi runder de 2 år som forening. Vi har samtidig en fornemmelse af at vi ikke har nået maksimum endnu! 14

15 Tak til... Kontaktpersoner i afdelingerne: Region Nord Dennis Hallager Andreas K Andresen, Hjørring Steffan J., Holstebro/Herning Michael Tjørnild, Horsens Anne Mette Sørensen, Randers Anne Kirstine Hansen, Silkeborg Marianne T Vestermark, Viborg Jens Svendsson, Aalborg Rasmus Jørgensen, Århus Anders Diernæs, Hjørring Jens Brahe Pedersen, Horsens Region Syd Morten Jon Andersen Allan Villadsen, Svendborg Karsten Modin, Esbjerg Bjarke Viberg, Kolding Christen Ravn, Odense Henrik Saksø, Vejle Morten Jon Andersen, Aabenraa Region Øst Marie Fridberg, Slagelse Morten T Thomsen, Bispebjerg Simon Serbian, Gentofte Tobias Aasvang, Herlev Jonas Andersen, Hillerød Allan Ewald, Holbæk Jakob Klit, Hvidovre Ulrik Knudsen, Køge Naja Bjørslev, Nykøbing F Louise skov, Næstved Andreas Balslev, Rigshospitalet Generalforsamling: Brian Bjørn, dirrigent Kursusgruppen: Morten Jon Andersen Naja Bjørslev Ane Simony Bjarke Viberg Victoria Schmiegelow Malene Larsen Christina Matthissen Martin Lindberg-Larsen Kiril Gromov Annie Primdahl Peter Max Jensen Rasmus Jørgensen Kristian Behrndtz Dennis Hallager Anna Lindestrand Forskningsgruppen: Jakob Klit Søren Schmidt Morgan Rune Dueholm Bech Mikkel Andersen Mathias Mosfeldt Mads Møller Allan Villadsen Økonomi: Thomas Jensen Eva Posner, Revision Uddannelsesgruppen: Andreas Balslev Clausen Ulrik K Knudsen Khuram Malik Marie Fridberg-Tobiassen Signe Rosenlund Rasmus Nielsen Jonas V Iversen. Hjemmeside: Peter Tengberg Ulrik Knudsen DOS Forårsmødeansvarlige: Christen Ravn Christian Skovgaard Undervisere og foredragsholdere: Årsrapport Jørgen Tranum-Jensen Peter Mikkelsen Christian Sørensen Lars Bo Ebskov Lars Borris Niels Wisbech Jais Oliver Bjerg Lars Skiødt Finn Gottrup Susan Bermark Joan Meyer Poul Einar Jensen Svend-Erik Heiselberg Kjeld Andersen Karsten Krøner Thomas Baad-Hansen Søren Overgaard Jens Lauritsen Johan Walin Anne-Marie Engel Lonnie Froberg Anders Michaelsen Thomas Lind-Hansen Lena Schroll Jesper Schönemann Lars Vadstrup Tom Lemsner Niels Wisbech Årssponsorer 15

Årsrapport 2010-2011

Årsrapport 2010-2011 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar

Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5. Thomas Jensen 13.11.2011 Ryesgade, København. Tid Punkt Emne Ansvar Konstituerende bestyrelsesmøde 2011 07-11-2011 1/5 19:00 19:15 1.0 Formalia Valg af dirigent og referent Referent: Bjarke Dirigent: Thomas 19:15 19:30 2.0 Fremlæggelse af opgaver i bestyrelsen fra sidste

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere