Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011-2012"

Transkript

1

2 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: Lægernes Pensionsbank Hjemmeside: Bestyrelsen Kristoffer W Barfod Formand Bjarke Viberg - Næstformand Thomas Jensen - Kasserer Peter Tengberg Andreas Balslev-Clausen Christen Ravn Naja Bjørslev Jakob Klit Dennis Hallager Marie Fridberg Christian Skovgaard Morten Andersen Forsidebilledet er en kollage fra YODA s forårsmøde Fotograf Dennis Hallager. Årssponsorer 2

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for 4 Resultater opnået i foreningsåret 5 Uddannelse kerneområde 1 7 Forskning kerneområde 2 8 Kursusvirksomhed Kerneområde 3 8 Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 9 Regional udvikling 10 Hjemmeside og nyhedsbrev 10 Forårsmøde 11 Planer for året Mål for bestyrelsesåret Økonomi 12 Regnskab 12 Medlemmer 14 Tak til

4 Bestyrelsens beretning for Årets overordnede mål var at gøre foreningen vedkommende for alle yngre ortopædkirurger. Dette mener vi at være kommet langt med. Vi er i dag 200 medlemmer, har repræsentation over hele landet og har velbesøgte og fagligt gode arrangementer over hele landet. Ligeledes har vi arrangementer, der kan interessere såvel de yngste som de ældste. Vi er en ung forening, der ikke er bundet af traditioner og har derfor kunnet lade aktiviteterne spire efter behov. Det har ført til mange forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er ved at udkrystallisere sig som ja, traditioner. Blandt disse er YODAs forårsmøde i første weekend af maj, uddeling af uddannelsesprisen Den Gyldne Yoda, kadaver kurset i kirurgiske adgange og YODAs fredagsbarer. Fremover vil Ungdomsforsker prisen, forskerkurset og skadestuekurserne forhåbentlig også blive til traditioner. I den mere fagpolitiske gade har vi i det forgangne år taget hul på diskussionen omkring en afsluttende eksamen efter endt specialisering. Vi er i YODA af den holdning, at pensum og eksamens udformning skal tænkes grundigt igennem med udgangspunkt i den uddannelsessøgende, hvis vi skal have indført en specialisteksamen. Vi har sat fokus på rekrutteringsproblematikken, der potentielt følger med omstruktureringerne i sundhedsvæsnet, og vi er begyndt at arbejde med, hvordan vi skaffer de dygtigste og bedste kolleger ind i specialet. Vi holder øje med uddannelsesstederne og følger op på dårlige evalueringer. Vi har fået repræsentanter i de regionale uddannelsesråd og i flere af specialeselskaberne. Vi har udviklet hjemmesiden, så den bedre understøtter medlemmernes behov. Fremadrettet bliver kunsten at fokusere kræfterne der, hvor behovet er størst og hvor vi bedst supplerer DOS og andre eksisterende strukturer, således at vi bedst fremmer vores medlemmers sag. I det følgende kan du læse om årets aktiviteter samt planer for de kommende år. Med venlig hilsen Kristoffer W. Barfod og Bjarke Viberg, formand og næstformand for YODA 4

5 Resultater opnået i foreningsåret Progr am Område Mål Resultater Uddannelse Sætte fokus på den gode uddannelse Uddannelsesprisen Den Gyldne YODA uddeles for anden gang Forbedring af hoveduddannelsen Bedre specialespecifikke kurser. I gangværende samarbejde om udvikling af kurset i fod- ankelkirurgi. Database indeholdende de faste uddannelsesprogrammer for alle landets ortopædkirurgiske afdelinger ønskes skabt. Videreuddannelsessekretariaterne er kontaktet x flere vedr. dette. Udbredt kendskab til fordelene ved en stejl læringskurve "den omvendte uddannelses banan". Øget fokus på struktureret uddannelse gennem præsentationer i afdelingerne Kerneområder Forskning Bedre uddannelsesforhold for KBU- og introlæger Etablere forskningens Danmarkskort Overblik over relevante internetressourcer præsenteret på hjemmesiden Database med oplæg til undervisningsseancer præsenteret på hjemmesiden Internetbaseret Danmarkskort visende aktive ortopædkirurgiske forskningsenheder implementeret på YODAs hjemmeside. Opkvalificere yngre ortopædkirurgers forskningsmæssige viden 2 dages forskerkursus afholdt. Meget positiv evaluering. Etablere Ungdomsforskerprisen Prisen uddeles første gang til DOS-mødet 2012 Kursusvirksomhed Tilmelding via hjemmesiden Der er oprettet online tilmeldingsblanketter til alle kurser. YODA kursusbeviser Der er udviklet et standard YODA kursusbevis. Skadestuekurser Kursusudvalget har udviklet Skadestuekursus. Målet er at tilbyde kurset i hele landet. I 2012 blev kurset afholdt i Region Syddanmark. 5

6 Udbyde kurser i Region Nord Afholdte kurser I august 2012 blev der med stor succes afholdt kursus i kirurgiske adgange i Århus. Akutte sår - København Kroniske sår - København Kirurgiske adgange København Kirurgiske adgange Århus Skadestuekursus I og II Kolding Ved Forårsmødet: Skadestueworkshop Basal Osteosyntese Distale radiusfrakturer Den trimalleolære fraktur Rekruttering Udvikling af indbydende rekrutteringsmateriale Folder er udviklet til præsentation af specialet over for KBU-læger og studerende Kontakt til de medicinstuderende YODA repræsenterede specialet ved specialernes dag i København og Århus YODA har skabt kontakt med de studerendes kirurgiske selskab og deltaget til deres årsmøde Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Strukturudvikling Regional forankring Konsolidere organisationen og udvikle en bæredygtig organisationskultur (medlemmer, udvalg og bestyrelse) Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger At få indflydelse på uddannelsen på regionsniveau gennem repræsentation i de regionale specialespecifikke råd Demokratisk ledelsesstruktur skabt og institutionaliseret Enighed omkring YODAs formål og arbejdsmetode Forsknings-, uddannelses- og kursusudvalgene er aktivt arbejdende Revision af vedtægter og valgsystem gennemført Der er kontaktpersoner på alle afdelinger! Listen er opdateret sept YODA fredagsbarer er afholdt i Århus og København De regionsansvarlige poster er konsoliderede og velstrukturerede YODA har repræsentanter i det specialespecifikke råd i Region Øst og Syd. Vi arbejder fortsat på at få en repræsentant i Region Nord Sekretariat Bæredygtig løsning for sekretariatsopgaver Kontingentopkrævning gennem Lægeforeningen 6

7 Økonomi Etablere YODA som økonomisk bæredygtig organisation Fast indtægt via kontingenter God kontakt til industrien omkring forårsmødesponsorater m.m. Holdt administrationsomkostningerne på et minimum. Egenkapital opbygget Medlemmer Alle yngre læger med interesse for ortopædkirurgi skal optages som medlemmer Over 200 medlemmer ved udgangen af andet forenings år. DOS Opbygge gode relationer med DOS og maksimere yngre ortopædkirurgers indflydelse inden for relevante områder Anerkendt aktør af DOS bestyrelse Direkte kommunikation mellem Forskningsudvalget og VU, og mellem Uddannelsesudvalget og UDDU YODA internationalt Orientere sig omkring internationale interessenter Kontakt til FORTE Kontakt til Epifysen (Sverige) Forårsmøde Fagligt udviklende og netværksskabende internatmøde for foreningen medlemmer afholdes 1 gang årligt 2-dages møde afholdt med parallelt forløbende fagligt program. Særdeles positiv evaluering fra deltagerne. Medlemsservice Hjemmeside Videreudvikle hjemmesiden til et brugbart værktøj for medlemmerne Nyttige links, oversigt over kurser, mm. lagt op på hjemmesiden. Forskningens Danmarkskort lagt på hjemmesiden Hjemmesidens layout ændret for overskuelighed. Nyhedsbrev Fast kommunikation med medlemmerne i form af elektronisk nyhedsbrev Nyhedsbreve udsendt hver måned i året Uddannelse kerneområde 1 Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. Uddannelsesgruppen er et åbent udvalg, hvor alle der måtte have lyst til at bidrage til at bedre uddannelsen inden for ortopædkirurgi er velkomne til at deltage. I det forløbne år har vi afholdt 6 møder. Vi har udarbejdet et arbejdspapir med ideer til forbedring af de specialespecifikke kurser og indgået et pilotprojekt med A-kurset i fod-ankel kirurgi for at implementere ideerne i praksis. Med indførelsen af KBU-forløbene vil færre læger få ansættelse på en ortopædkirurgisk afdeling, og således få kendskab til specialet. Vi har derfor udarbejdet en rekrutteringsfolder, som kan uddeles til medicinstuderende på Karrieredagene og til KBU er i FAM er og lignende steder for at gøre opmærksom på det ortopækirurgiske speciale. 7

8 Vi har arbejdet med et uddannelsesprogram målrettet introuddannelsen, og arbejdet vil fortsætte i det næste år. Igen i år bliver den Den Gyldne YODA uddelt ved DOS-kongressen. Claus Ol Hansen fik i 2011 Den Gyldne YODA for sit arbejde med at tilrettelægge et optimeret 6-ugers fokuseret ophold på Artroskopisk Center Amager med afsluttende eksamination af den uddannelsessøgende. Forskning kerneområde 2 Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en sideløbende akademisk karriere Forskningsgruppen er ligeledes et åbent udvalg, hvor alle med interesse for forskning er velkommen. Her stilles ingen krav om PhD eller doktorafhandlinger, det eneste vi udbeder os er vedholdenhed og engagement. Vi har repræsentanter på både Sjælland, Fyn og i Jylland, så geografisk favner vi bredt. Ligeledes har vores arbejdsområder favnet bredt. FORSKNINGENSDANMARKSKORT der skal være en guide for den yngre læge som ønsker at komme i gang med forskningen. Forskningskurset som skal give ballast til, at komme godt i gang med forskningskarrieren. Ungdomsforskerprisen, der uddeles for første gang ved DOS 2012, skal anerkende og hædre den yngrelæge som har vist et særligt potentiale inden for forskningen. Går du med idéer til hvordan vi kan hjælpe flere i gang med forskningen, styrke den yngre læges mulighed for forskning eller på anden måde fremme dansk ortopædkirurgisk forskning, så meld dig på: Kursusvirksomhed Kerneområde 3 Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger Det var vigtigt for YODA at kurserne i år blev spredt til hele landet, YODA er en landsdækkende forening og det skal afspejles i udbuddet af kurser. I det forgangne år har der været afholdt kurser i alle regioner og det er en tendens vi ønsker at fortsætte. 8

9 Arbejdet med hvidbøger for YODAs kurser er i gang for at gøre det endnu lettere at udbrede kurserne. Det betyder at man ikke behøver at genopfinde koncepterne igen og igen. Her kan der lånes ideer og materialer som f.eks. Power Point præsentationer og budgetter fra hinanden. Det har været vigtigt at standardisere procedurerne omkring tilmelding, evaluering og kursusbeviser for at lette arbejdet for kursusarrangørerne. Tilmeldinger foregår via YODAs hjemmeside og man får let adgang til bl.a. deltagerlister. I det kommende år vil kursusgruppen arbejde for elektronisk betaling i forbindelse med tilmeldingen for yderligere at lette arbejdet. I forbindelse med YODAs arbejde for at øge rekrutteringen til specialet har der været afholdt Skadestuekursus for lægestuderende, de yngste læger i FAM og ved de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Syddanmark. På sigt ønsker kursusudvalget at udbrede kurserne til hele landet for at sikre berøringsfladen med de yngste læger og hjælpe dem til en lettere start i skadestuerne. Igen i år blev der arrangeret workshops af meget høj kvalitet ved YODAs forårsmøde. I det kommende år vil kursusgruppen bl.a. arbejde videre med Yderligere udbredelse af kurser Udformning af hvidbøger Elektronisk betaling Standardiserede elektroniske evalueringer YODAs kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år. Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og udvikle et godt fundament for foreningens aktiviteter YODA er en ung aktør der er ved at finde sine sit fodfæste. I denne proces har vi i foreningens andet år fokuseret på at konsolidere de eksisterende strukturer omkring udvalg og bestyrelse samt at skabe traditioner der kan blive bærende elementer i foreningen. Vi har arbejdet målrettet mod at få alle dele af landet godt repræsenteret i YODA og er glade for at se den store opbakning der har været til dette. Endelig er vi bevidste om det hurtige turn over af aktive, er en naturlig del af en ungdomsforening. Derfor har vi gjort strukturelle tiltag der skal lette 9

10 vidensoverdragelse -samtidig med at nye kræfter identificeres og ældre kræfter forlader foreningen. Regional udvikling Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsentanter på alle afdelinger I det forgangne år har der i alle tre uddannelsesregioner været fokus på at få oprettet et netværk af kontaktpersoner på alle ortopædkirurgiske afdelinger. På stadig flere sygehuse tilknyttes de yngste læger dog de Fælles Akut Modtagelser (FAM), hvilket giver nye udfordringer i forhold til rekruttering. I både region Øst og Syd har YODA fået en repræsentant for alle yngre ortopædkirurger i det specialespecifikke uddannelsesråd, hvor der bl.a. arbejdes med netop rekruttering og planlægning af hoveduddannelsen. I region Nord ønsker rådet endnu ikke en yngre læge som medlem. I region Syd samarbejdes endvidere med det regionale forskningsråd. I rekrutteringens tegn afholdes i løbet af oktober måned Karrieredagen på Panum og Specialernes Dag i Århus, hvor YODA fra i år har påtaget sig en central rolle i forhold til at repræsentere det ortopædkirurgiske speciale. I de tre regioner har der endvidere været afholdt lokale arrangementer som fredagsbarer og skadestuekurser, hvilket ønskes fortsat og udvidet med flere arrangementer i det kommende år. For at opnå dette er YODA dog afhængig af fortsat aktive medlemmer, som er velkomne til at kontaktede regionsansvarlige med gode ideer og initiativer. Hjemmeside og nyhedsbrev Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter I løbet af 2012 har vi videreudviklet hjemmesiden med det formål at gøre den mere brugbar for medlemmerne. Hjemmesiden er gjort mere strømlinet og nemmere at finde rundt på. Det nyeste tiltag på hjemmesiden er Forskningens Danmarkskort der er en oversigt over forskningsenheder og kontaktpersoner i kongeriget. Dette er tænkt som en hjælp til medlemmer, der skal søge stillinger og ønsker at finde en forskningsaktiv afdeling. I løbet af 2012 har vi udsendt et elektronisk nyhedsbrev hver måned, fraset juli hvor nyhedsbrevet holdt sommerferie. VI har afholdt to sociale begivenheder i København og én i Århus. Vi planlægger at udvide de sociale aktiviteter fra næste år. 10

11 Vores gruppe på Facebook bliver anvendt flittigt at medlemmer. Primært til kommunikation om sociale begivenheder, men også til job opslag mm. Forårsmøde Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODA s medlemmer For andet år blev YODA-Forårsmøde 2012 afholdt med et højt deltagerantal og i hyggelige omgivelser. Fredagen var arrangeret i samarbejde med DOS Uddannelsesudvalg, som bidrog med et spændende program om læringsmetoder, målbeskrivelser for speciallægeuddannelsen og en intens debat om specialisteksamen. Dagsprogrammet blev sideløbende krydret med Skadestuekursus og foredrag, samt den afsluttende fodboldturnering. Der var således lagt op til et brag af en fest om aftenen, hvor kombinationen af fordelagtige barpriser og en veloplagt DJ satte gang i dansegulv, hamren søm og masser af networking mellem yngre ortopædkirurger fra hele landet. Lørdag var tre kursusspor målrettet de yngste (basal osteosyntese), de let øvede (distal radius fraktur) og de mest erfarne (trimalleolær ankelfraktur). Undervisningen kombinerede formidling af eksisterende videnskab, tips til at undgå gængse faldgruber og praktisk håndtering med materialer flot stillet til rådighed af vore industrielle samarbejdsparter. Tilbagemeldingerne vidner om stort engagement og rigtig godt fagligt udbytte af de 9 underviseres velkomponerede indsats. Undervejs blev der også tid til møder i YODAs forsknings-, uddannelses- og kursusudvalg. Alt i alt var der stor tilfredshed i deltagernes skriftlige tilbagemeldinger og mange positive tilkendegivelser fra både undervisere og sponsorer, så vi er allerede begyndt at planlægge YODA- Forårsmøde 2013 på Dalum Landbrugsskole i Odense sæt kryds i kalenderen maj Stor tak til YODA-Forårsmøde sponsorer: Biomet, Ortotech, Pfizer, Synthes og Stryker! 11

12 Planer for året Planerne for det kommende foreningsår besluttes af generalforsamling fra år til år. Det er den siddende bestyrelses vurdering, at denne fremgangsmåde fortsat er hensigtsmæssigt, da foreningen er ung og der er behov for en fleksibel ledelsesstruktur. Generalforsamlingen vil blive bedt tage stilling til følgende oplæg: Mål for bestyrelsesåret Opretholde aktivitetsniveauet inden for de stående udvalg 2. Udvikle og implementere strategi for rekruttering til specialet 3. Afholde et succesfuld Forårsmøde 4. Konsolidere foreningen yderligere og sikre glat vidensoverdragelse fra ældre til yngre 5. Gå ind i problemstillingerne omkring eksamen efter endt hoveduddannelse og vilkårene for fase 4 stillinger (subspecialisering). Økonomi Regnskab YODA har brugt regnskabsåret 2011/12 på at fortsætte vores vision om at skabe et økonomisk fundament for foreningen. Det har vi gjort ved følgende tiltag: Øget antallet af medlemmer. Holdt administrationsomkostningerne på et minimum. Skabt en egenkapital. Tiltagene bevirker at vi fremadrettet kan skabe rammerne for en sund forening og bruge kræfterne på foreningsarbejdet og medlemmerne. Årsregnskabet lægger sig tæt op af regnskabet for 2010/11, dog med en øget aktivitet på medlemssiden, kurser og forårsmøde. I årets regnskab har vi valgt at hensætte overskuddet fra årets forårsmøde til fremtidige forårsmøder. Vi har ligeledes valgt at hensætte kr. af årssponsoraterne, som endnu ikke er blevet brugt, på fremtidige kurser og uddannelse. Samlet lægger regnskabet sig tæt op af budgettet og vi kommer ud af regnskabsåret 2011/12 med et overskud på ca kr. mod budgetterede kr. 12

13 Indtægter Regnskab 2011/12 Budget 2011/12 Kontingent , ,00 Sponsorer , ,00 Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde Deltager Sponsorer , , , ,00 Andet -503,10-200,00 I alt , ,00 Udgifter Kursusvirksomhed , ,00 Forårsmøde fagligt , ,00 Forårsmøde socialt ,00 Bestyrelse/Udvalg , ,00 Administration , ,00 Hensættelser - Uddannelse & Kursus - Forårsmøde , , ,15 I alt , ,00 Driftsresultat , ,00 Passiver Bank ,24 I alt ,24 Aktiver Egenkapital ,09 Hensættelser ,00 Uddannelse & Kursus ,00 Forårsmøde ,15 I alt ,24 Balance 0,00 13

14 Medlemmer Da YODA blev startet, vurderede vi ud fra antallet af ortopædkirurgiske afdelinger, at der i Danmark var 200 potentielle YODA medlemmer. Det mål har vi nået her kort før vi runder de 2 år som forening. Vi har samtidig en fornemmelse af at vi ikke har nået maksimum endnu! 14

15 Tak til... Kontaktpersoner i afdelingerne: Region Nord Dennis Hallager Andreas K Andresen, Hjørring Steffan J., Holstebro/Herning Michael Tjørnild, Horsens Anne Mette Sørensen, Randers Anne Kirstine Hansen, Silkeborg Marianne T Vestermark, Viborg Jens Svendsson, Aalborg Rasmus Jørgensen, Århus Anders Diernæs, Hjørring Jens Brahe Pedersen, Horsens Region Syd Morten Jon Andersen Allan Villadsen, Svendborg Karsten Modin, Esbjerg Bjarke Viberg, Kolding Christen Ravn, Odense Henrik Saksø, Vejle Morten Jon Andersen, Aabenraa Region Øst Marie Fridberg, Slagelse Morten T Thomsen, Bispebjerg Simon Serbian, Gentofte Tobias Aasvang, Herlev Jonas Andersen, Hillerød Allan Ewald, Holbæk Jakob Klit, Hvidovre Ulrik Knudsen, Køge Naja Bjørslev, Nykøbing F Louise skov, Næstved Andreas Balslev, Rigshospitalet Generalforsamling: Brian Bjørn, dirrigent Kursusgruppen: Morten Jon Andersen Naja Bjørslev Ane Simony Bjarke Viberg Victoria Schmiegelow Malene Larsen Christina Matthissen Martin Lindberg-Larsen Kiril Gromov Annie Primdahl Peter Max Jensen Rasmus Jørgensen Kristian Behrndtz Dennis Hallager Anna Lindestrand Forskningsgruppen: Jakob Klit Søren Schmidt Morgan Rune Dueholm Bech Mikkel Andersen Mathias Mosfeldt Mads Møller Allan Villadsen Økonomi: Thomas Jensen Eva Posner, Revision Uddannelsesgruppen: Andreas Balslev Clausen Ulrik K Knudsen Khuram Malik Marie Fridberg-Tobiassen Signe Rosenlund Rasmus Nielsen Jonas V Iversen. Hjemmeside: Peter Tengberg Ulrik Knudsen DOS Forårsmødeansvarlige: Christen Ravn Christian Skovgaard Undervisere og foredragsholdere: Årsrapport Jørgen Tranum-Jensen Peter Mikkelsen Christian Sørensen Lars Bo Ebskov Lars Borris Niels Wisbech Jais Oliver Bjerg Lars Skiødt Finn Gottrup Susan Bermark Joan Meyer Poul Einar Jensen Svend-Erik Heiselberg Kjeld Andersen Karsten Krøner Thomas Baad-Hansen Søren Overgaard Jens Lauritsen Johan Walin Anne-Marie Engel Lonnie Froberg Anders Michaelsen Thomas Lind-Hansen Lena Schroll Jesper Schönemann Lars Vadstrup Tom Lemsner Niels Wisbech Årssponsorer 15

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Herlev, 14. april 2015

Herlev, 14. april 2015 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Beretning 2014-2015 Herlev, 14. april 2015 1. Indledning DBf fyldte 75 år den 12. juni 2014. Det blev fejret

Læs mere