Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015"

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige prioriteringer 5. Behovsvurdering 6. Indsatsområder 7. Markedsføring 8. Udliciteringspolitik 1. Indledning Formålet med udbudspolitikken er at informere AARHUS TECH s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens strategi for udbud af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse inden for skolens brancheområder. AARHUS TECH er en del af VEU-Center Østjylland. VEU-Center Østjyllands partnere omfatter alle udbydere af AMU-uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. Det er VEU-Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe er ufaglærte og kortuddannede. 2. Udbud / geografisk opland 1

2 Udbudspolitikken tager afsæt i, at vi på baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder, medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling. Som udgangspunkt er det geografiske opland for AMU udbud defineret i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagen til eventuelle øvrige godkendte udbydere på området. Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. AARHUS TECH s geografiske opland er Region Midtjylland. Hvor der er flere godkendte udbydere i regionen, samarbejder skolen med disse om dækning af efter i lokalområderne. Dækningen af efterspørgsel vil bl.a. blive opfyldt gennem konkrete udlægningsaftaler. På FKB en Vagtservice er skolens geografiske opland endvidere Region Nordjylland og Region Syd. På FKB erne Affaldsdeponering, Spildevandsbehandling, Boringer på land og jordbundsundersøgelser samt Teater-, udstillings og eventområdet er skolen landsdækkende udbyder. 3.Aktivitetsudvikling Generelt for VEU-Center Østjylland. Overordnet budgetteres der i 2015 med et uændret eller svagt stigende aktivitetsniveau på AMU området. På virksomhedssiden forventes fortsat tæt virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEU-Center Østjylland og de regionale initiativer, herunder igangværende EU Socialfondsprojekter KOMPETENCEmidt 2.0, KompetenceforsyningMidt, KOMP-AD samt nye projekter i 2015 med fokus på virksomhedsopsøgende vejledning og rådgivning.. Endvidere forventes en konjunkturmæssig fremgang at medføre en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fra virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondene vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i virksomhederne med efterfølgende yderligere tilgang af kursister til uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes intensiveret, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig strategisk kompetence-udviklingsproces, hvilket forventes at betyde en øget kursusaktivitet. Bevillingsmæssige prioriteringer Generelt for VEU-Center Østjylland. I alle VEU-Center Østjyllands prioriteringer vil kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem for personer uden for den primære målgruppe. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner højt. Imødekommelse af arbejdsmarkedets behov (behovsvurdering) VEU-Center Østjylland servicerer erhvervslivet i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus med en bred vifte af uddannelsestilbud og dermed indgår 2

3 uddannelsesinstitutionerne som et væsentligt element i den regionale vækst. Uddannelsesinstitutionerne i VEU-Center Østjylland er i tæt dialog med erhvervslivet, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervs- og udviklingsråd og jobcentre, for hermed at udvikle sin udbudsflade hen imod, hvad der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked. Det centrale omdrejningspunkt er, at være aktive og innovative medspillere inden for kompetenceudvikling generelt. VEU-Center Østjyllands partnere har mange års tradition for at være markedsorienterede og dermed afvikle og udvikle kurser og uddannelser i tæt samspil mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. VEU konsulenterne og øvrige Uddannelseskonsulenter har kompetencer til afdækning af behov fra strategisk til operationelt niveau i virksomhederne, samt indgår i lokale koordinerende netværk der understøtter kendskabet til behovet på det aktuelle marked. I VEU-Center Østjylland, hvis formål er, at samle det brede udbud i et samarbejde, tilbyder vi én indgang til efteruddannelse. I VEU-Center Østjylland er der etableret lokale netværksgrupper, der består af organisationer, jobcentre, erhvervsråd m.v. Endelig søger uddannelsesinstitutionerne til stadighed at opfange behovene hos den enkelte uddannelsessøgende med særlig fokus på dennes realkompetencer. Realkompetencevurderingerne tager udgangspunkt i den pågældende elev eller kursists livserfaringer og fører oftest til et mere målrettet uddannelsesforløb. AARHUS TECH s uddannelsesaktiviteter fremgår af vedlagte udbudsoversigt samt skolens hjemmeside. Indsatsområder Den formulerede udbudspolitik for VEU-Center Østjylland/AARHUS TECH skal lokalt og regionalt understøtte: Den teknisk-faglige, merkantile og almene opkvalificering af medarbejdere i VEU-Center Østjyllands geografiske dækningsområde. Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering. En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken. Omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder, der afvikles eller outsources på grund af globalisering. Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor uddannelsesinstitutionerne under VEU-Center Østjylland gennemfører grunduddannelse til og med hovedforløb. Et andet kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse, efteruddannelse og udviklingsprojekter inden for teknisk-faglige områder og almene fag, herunder at der bliver øget fokus på kombination af AMU-uddannelser og FVU-forløb. Regionen har mange virksomheder inden for fremstilling, detailhandel og service og deres behov for opkvalificering af medarbejderne sikres dækket via udviklingsprojekter og det brede udbud af tekniskfaglige og almene kurser. Endelig er området inden for arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold til såvel udbud af uddannelsesmål, som i forhold til udvikling og gennemførelse af større kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner. AARHUS TECH har fokus på at efterkomme efterspørgslen fra lokale brancheområder i vækst, herunder bygge- og anlægsområdet. 3

4 Markedsføring VEU-Center Østjylland gennemfører en koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er i VEU-Center Østjyllands regi udviklet og lanceret en hjemmeside der består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i gennemført flere fælles kampagnefremstød. Kampagnerne fortsætter i Formålet med kampagnerne er, at udbrede kendskabet til og brugen af Erhververettet voksen og efteruddannelse, især hos små- og mellemstore virksomheder. I 2015 vil der være særligt fokus på vejledningsindsatsen for de kortuddannede. Endvidere er der i VEU-Center Østjylland implementeret fælles SURVEY-system: hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det opsøgende arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet behovsafdækning og markedsføring. Markedsføringen af udbuddet inden for Erhververettet voksen og efteruddannelse rettes primært mod målgruppen af faglærte og ufaglærte personer. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU-Center Østjylland som professionelle udbydere af Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter. Markedsføringen sker endelig konkret via uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde som uddannelseskonsulenter, vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen. 4

5 Udbudsoversigt VEU-Center Østjylland Samlet er VEU-Center Østjylland godkendt til at udbyde følgende FKB ere (fælles kompetencebeskrivelser): FKBnr FKB betegnelse 2791 Administration x x x x 2797 Administrative funktioner i HR x 2218 Affaldsdeponering x 2207 Anlægsarbejder x x 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse x 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien x 2633 Boringer på land og jordbundsundersøgelser x 2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer x 2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer x 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. x 2768 Detailhandel x x 2771 Drift af gartneri, havecenter og planteskole x 2636 Ejendomsservice x 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg x 2233 Fremstilling af elektronikprodukter x x 2728 Grundkompetence chauffør gods x x 2715 Grundkompetence lager & terminal x x x 2641 Husdyrproduktion i landbruget x 2268 IKT-administration x 2235 Karrosseritekniske område x 2716 Lager & logistik x 2732 Lastbilkran x 2623 Ledelse x 2689 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering x x 2635 Maskiner og teknik i landbruget x 2220 National og international personbefordring med bus x 2217 Nedrivning og affaldshåndtering x 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling x 2688 Patientrelateret service på sygehusene x 2221 Personbefordring med bybus og rutebil x x 2219 Personbefordring med taxi x Learnmark Horsens COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling VIA University College Bygholm Landbrugsskole Tekniske Skole Silkeborg Handelskolen Silkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg AARHUS TECH Århus Købmandsskole Århus Social- og Sundhedsskole Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Handelsfagskolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse 5 Horsens HF & VUC Th. Langs HF og VUC VUC Århus

6 FKBnr FKB betegnelse Learnmark Horsens COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling VIA University College Bygholm Landbrugsskole Tekniske Skole Silkeborg Handelskolen Silkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg AARHUS TECH Århus Købmandsskole Århus Social- og Sundhedsskole Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Handelsfagskolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse Horsens HF & VUC Th. Langs HF og VUC VUC Århus 2645 Projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg x 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge x x x 2777 Reception, servering og service x 2679 Rengøringsservice x x 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap x x 2616 Spedition og shipping x 2611 Spildevandsbehandling x 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet x 2650 Svejsning og termisk skæring i metal x x 2206 Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier x 2255 Teater-, udstillings og eventområdet x 2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion x x 2687 Vagtservice x 2224 Vejgodstransport x x 2619 Viden- og forretningsservice X 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi x x 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU x x x x x x x X x x x x Øvrige undervisningstilbud AVU x x x x FVU (1) x x x x x x x OBU (2) x x x x x x HF x x x x GSK x x x 1): VUC erne i VEU-center Østjyllands dækningsområde har derudover driftsoverenskomst med følgende FVUudbydere: FOF Århus, FO Århus, Lærdansk Århus, ASV Horsens, AOF Midt (Silkeborg, Horsens og Århus), Tørring Daghøjskole og Sprogcenter Midt. 2) VUC erne i VEU-center Østjyllands dækningsområde har derudover driftsoverenskomst med følgende OBUudbydere: FO-Århus, AOF Midt (Silkeborg, Horsens og Århus), FOF Århus, Tale og Høre Instituttet, ASV Horsens og Sprogcenter Midt.. 6

7 Udliciteringspolitik I det omfang det er bæredygtigt vil uddannelsesinstitutionerne under VEU-Center Østjylland i videst muligt omfang udlicitere uddannelsesopgaver til private, hvor opgaverne ved udlicitering kan løses enten bedre til samme pris, eller på samme niveau - men billigere. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde kunne være sagligt og økonomisk velbegrundet. AARHUS TECH anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private kursusvirksomheder om tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU): Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning Konkurrenceudsættelse/udlicitering I det omfang det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt vil AARHUS TECH i 2015 søge samarbejde med relevante private kursusvirksomheder om gennemførelse af konkrete udvalgte uddannelsesaktiviteter. Krav til private kursusvirksomheder AARHUS TECH har som den godkendte udbyder ansvaret for den samlede uddannelsesaktivitets indhold og kvalitet, herunder den pædagogiske kvalitet. Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under FKB. AARHUS TECH stiller følgende overordnede krav til private kursusvirksomheder i forbindelse med konkurrence-udsættelse som forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres: Undervisnings- og lektionsplan (kursusindhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og eventuelle nødvendige hjælpemidler) skal være godkendt af AARHUS TECH Den/de konkrete underviser/e skal godkendes af AARHUS TECH såvel fagligt som pædagogisk Undervisningsmaterialer skal godkendes af AARHUS TECH Kursisterne på en given aktivitet skal være godkendt af AARHUS TECH Administrative procedurer hos den private kursusvirksomhed skal være godkendt af AARHUS TECH Evaluering gennemføres jævnført de systemfælles redskaber viskvalitet.dk Den private kursusvirksomhed må ikke levere sammenlignelige ydelser til kursisternes ansættelsessted samtidigt med eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-kurser Herudover er den private kursusvirksomhed forpligtet på følgende områder med hensyn til markedsføring: Den private kursusvirksomhed må alene anvende markedsføringsmateriale om uddannelserne, som AARHUS TECH på forhånd har godkendt Det skal altid fremgå af markedsføringsmaterialet, at uddannelsen gennemføres i et samarbejde med AARHUS TECH. Kvalitetskontrol og opfølgning AARHUS TECH fører løbende tilsyn med om den private kursusvirksomhed gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private kursusvirksomhed. På AARHUS TECH s anmodning skal den private kursusvirksomhed levere tilstrækkelige oplysninger til, at AARHUS TECH kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AARHUS TECH overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg. 7

8 8

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008). Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgning om godkendelse til

Læs mere

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer

Uddannelsesmål med detaljer Side 1 af 6 Nummer: 40391 Titel: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: arbejdsmijø Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 til 30-09-2015 Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere