- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant medlemscase Side Beretning fra DUDS årsmøde i Odense Side Oversigt over kommende kurser og kongresser i DUDS-regi Side DUDS Quizzen er tilbage

2 DUDS Bestyrelsen Indhold DUDS Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Ovl. PhD Thomas F.Bendtsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæge Alexander Nygård Radiologisk afdeling Køge Sygehus Reservelæge/PhD studerende Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Trykkeriet på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. august 2014 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktørerne Side 6-7 Intraoperativ epikardiel vektor flow ultralyd Side 8-9 Interessant case Side DUDS årsmøde i Odense 2014 Side 12 DUDS efterårsmøde 2013 Side 13 DUDS årsregnskab 2013 Side 14 Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 16 Indkaldelse til generalforsamling Side 17 Indsamling af brugte ultralydskannere Side Kursusoversigt Side Referat fra seneste bestyrelsesmøde i DUDS Side DUDS Quiz 2 3

3 DUDS Formanden har ordet Forord DUDS Formanden har ordet Redaktørerne Kære DUDS medlemmer. Jeg byder alle velkommen til dette første medlemsblad af Vinteren har været stille indtil fredag den 31. januar 2014, hvor DUDS holdt sit årsmøde i Odense. I år blev det på et lidt anderledes måde, idet mødet blev holdt sammen med Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelig møde. Denne joint venture strakte sig fra den 29. til den 31. januar og gav deltagerne muligheden for at shoppe mellem de mange videnskabelige tilbud. Det var en et stor succes og jeg takker her alle deltagere, foredragsholdere og udstillere, som har bidraget til at gøre programmet spændende. Fremmødet var stort, og set med DUDS-briller var det en livlig dag med flere deltagere end ved de sidste par år, samt mange gode spørgsmål til foredragsholderne. Stemningen var god og den tilbagemelding jeg har fået, har været meget positiv. Præsentationer og billeder fra mødet kan findes på DRS s hjemmeside, med link på DUDS s hjemmeside. Alt i alt en meget positiv oplevelse at flytte årsmødet fra foråret til vinteren for at kunne forbedre vores årlige tilbud. Siden sidste medlemsblad er der blevet holdt flere DUDS-kurser og bestyrelsen arbejder konstant på at udvide kursustilbuddet, blandt andet om Point-Of-Care UL. Udover dette medlemsblad kan information om kommende kurser findes på vores hjemmeside. Jeg byder også alle velkommen til at deltage til vores næste DUDS generalforsamling, som i år bliver holdt, uafhængigt af årsmødet, den i København. Se programmet i dette blad. Angående det lige afsluttede landsdækkende EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd, kan interesserede deltage til kick-off arrangementet den 3. april 2014 på Regionsgården i Hillerød. Se også information om dette i følgende sider. Michel Court-Payen Formand for DUDS Kære DUDS medlemmer. Så er det atter blevet tid til DUDS halvårlige medlemsblad. Siden sidst er der blevet afholdt et vellykket DUDS årsmøde, som der er mulighed for at læse mere om og se stemningsbilleder fra inde i bladet. DUDS årsmøde blev afholdt i forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde i Odense. Man havde inviteret den tyske forsker Mireen Friedrich-Rust, som fortalte om sine erfaringer og nyeste forskning indenfor anvendelsen af elastografi til diagnostik af lever- og thyreoidealidelser. Hendes foredrag var yderst interessant og der var en naturlig kobling til den efterfølgende hands-on session, hvor kursusdeltagerne havde rig mulighed for at afprøve elastografi på forskellige ultralydapparater. Flere producenter havde været så venlige, at opstille deres ultralydapparater til denne lejlighed. Det var samlet set en fornøjelig dag og vi glæder os allerede til næste årsmøde. Det er med stor glæde, at vi har fået afdelingslæge, ph.d. Kristoffer Lindskov Hansen til at bringe en kort introduktionsartikel omkring sin forskning med Vector Flow Imaging og særligt hans nyeste tiltag med skanning af hjerter. I artiklen præsenteres et præliminært studie, hvor han i samarbejde med radiologisk, anæstesiologisk, thoraxkirurgisk og kardiologisk afdeling på Rigshospitalet, samt Center for Fast Ultrasound Imaging på DTU har skannet epikardielt intraoperativ på 3 patienter. Kristoffer holdt også foredrag om dette emne ved Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde 2014 og det bliver spændende at følge hans forskning i de kommende år. DUDS quizzen blev denne gang vundet af overlæge Arne Hørlyck fra billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitethospital, Skejby, der modtog tre flasker rødvin og en æske chokolade i præmie. Vi glæder os over en stigende interesse for quizzen og ser frem til mange bud på denne udgaves quiz, som kan findes sidst i bladet. Her kan også findes svar på sidste quiz, samt inspiration til evt. videre læsning. Endnu engang er der mulighed for at finde annoncer for kommende kurser i bladet og DUDS årsregnskab har også fundet sin vej til bladet. Næste udgave af DUDS medlemsblad udkommer i september 2014 og deadline for indlæg er den 15. August God læselyst til alle. Med venlig hilsen Andreas Brandt og Alexander Nygård DUDS redaktører 4 5

4 DUDS Vektor flow ultralyd Intraoperativ epikardiel vektor flow ultralyd Afd. læge, PhD Kristoffer L. Hansen Radiologisk afd. Rigshospitalet Vektor flow imaging (VFI) er en ultralydmetode, der kan estimere blodets hastighed og retning (1). Konventionel Doppler ultralyd er vinkelafhængig, idet blodets hastighed kun estimeres langs lydens udbredning den såkaldte aksiale retning. Med VFI estimeres blodets hastighed i både den aksiale og transverse retning. Der udsendes en puls som den, der benyttes i konventionel Doppler ultralyd, men måden ekkoet behandles på er optimeret (1). VFI angiver blodets retning og hastighed inden for en color box, og VFI måler blodets bevægelse uafhængigt af insonationsvinklen og kan således estimere hastigheder ved 90 og visualisere komplekst flow (Fig. 1). Fig 1: Flow i a. og v. femoralis med hvirvler bag veneklapperne. Bemærk at der estimeres hastigheder ved 90. Farvekode og pile angiver hastighed og retning. VFI er blevet valideret i forskellige setups; i flowfantom, mod MRI og spektral Doppler (2-4). De tidligere studier har alle undersøgt overfladisk beliggende kar, idet VFI, som den ind til nu er implementeret, kun kan producere brugbare estimater ned til 5 cm. Det organ, der er mest interessant at undersøge med VFI, er dog hjertet, hvor der skabes et meget komplekst flow, som har en stor indflydelse på kroppens øvrige flowforhold. Desværre ligger hjertet, hvis det skannes transthorakalt, hos de fleste voksne dybere en 5 cm. Derfor har vi i et præliminært studie undersøgt, om man kan opnå brugbare resultater ved at skanne hjertet epikardielt og intraoperativt med VFI (5). VFI implementeret på en konventionel skanner (ProFocus 2202 UltraView, BK Medical) med en lineær 5 MHz transducer (8670, BK Medical) blev benyttet under sterile forhold til at skanne tre patienter (gennemsnitl. alder: 68.9 år). Studiet var godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, og patienterne indgik i studiet efter givet information og skriftlig samtykke. De tre patienter var planlagt til by-pass operation og blev skannet efter sternotomi men inden etablering af by-pass svarende til aorta ascendens i longitudinelt og transverselt skanplan. Studiet var resultatet af et unikt samarbejde mellem radiologisk, anæstesiologisk, thoraxkirurgisk og kardiologisk afdeling på Rigshospitalet samt Center for Fast Ultrasound Imaging på DTU. I systolen sås antegradt flow i centralt i lumen med hvirvler i sinus aorta (Fig. 2). Disse hvirvler sås tillige under diastolen, hvor flow løb ud i koronararterierne. Det diastoliske flow var komplekst dog overvejende retrogradt med multiple hvirvler og blev reflekteret på de lukkede aortaklapper. Fig 2: Systolisk flow i aorta ascendens med en hvirvel i sinus aorta. Fig 3: Sekundært flow i aorta ascendens. Vektor flow ultralyd DUDS I det transverse skanplan sås en sekundær flowbevægelse. Hos en patient løb flow mod uret og hos de to andre patienter med uret (Fig. 3). Skønsmæssigt lå det cykliske sekundære flow sidst i systolen, men da skanningerne ikke var simultant EKG-monitoreret, kan det være svært at afgøre med sikkerhed. Da vektorflow er en kvantitativ metode, kan der gives et estimat for hastighed. Den systoliske hastighed hos de tre patienter opsamlet med VFI blev sammenlignet med simultane målinger med transesophageal ultralyd (TEE), og der sås en underestimation af hastigheder med VFI på 22% i forhold til TEE. VFI er en interessant ultralydmetode, idet den kan visualisere og estimere flow som ikke kan ses med konventionelle teknikker, såsom Doppler ultralyd og MRI. VFI kan potentielt blive en brugbar modalitet inden for flowdiagnostik f.eks. inden for kardiologi og klapkirurgi. Referencer: 1. Hansen KL. In-vivo studies of new vector velocity and adaptive spectral estimators in medical ultrasound. Dan Med Bull May;57(5): Udesen J et al. Investigation of transverse oscillation method. IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq Contr. 2006;53: Hansen KL et al. In vivo validation of a blood vector velocity estimator with MR angiography. IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq Contr. 2009;56(1): Pedersen MM et al. Comparison of real-time in vivo spectral and vector velocity estimation. Ultrasound Med Biol Jan;38(1): Hansen KL, Pedersen MM, Moller-Sorensen H, Kjaeraard J, Nilsson JC, Lund JT, et al. Intraoperative cardiac ultrasound examination using vector flow imaging. Ultrason Imaging Oct;35(4):

5 DUDS Interessant Case Interessant Case DUDS Billede 1-6: Elektrisk stød 62- årig mand kommer til ultralyd pga. smerter og let hævelse ved epicondylus lateralis i venstre arm. Hævelsen er dog op til undersøgelsen aftaget, men patienten oplyser, at der i dagene efter smerterne opstod var lidt rødt, blåt og gult i huden over området. Patienten benægter enhver mulighed for fremmedlegeme og huden i området er jomfrueligt ubeskadiget. Der foretages doppler undersøgelse for at sikre at det hypoekkoiske område ikke har karstruktur. Herved åbenbares det, at der er flow i fremmedlegemet, der viser sig at være en 2 cm lang tubulær struktur, som formentlig repræsenterer et forkalket kar. Patienten fortæller herefter, at han for mange år siden var udsat for en elektrisk ulykke, hvor strømmen gik ind gennem hans venstre hånd, og ud gennem hans højre, nu undersøgte, albue. Konklusionen må være en lokaliseret elektrisk skade på et muskulært kar, der med tiden forkalker. I forbindelse med nylig aktivitet har karret forårsaget en mindre lokal blødning. Billede 1-6: Der ses i musklen en ekkorig 2cm lang og 2mm tyk helt lige fremmedlignende proces. Der ses et mindre koncentrisk hypoekkoisk område omkring processen. Morten Vuust Ledende overlæge Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn Klinik Diagnostik 8 9

6 DUDS Årsmøde 2014 Årsmøde 2014 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) A RSMØDE 31. januar 2014 i Odense Billeder fra A rsmødet: I år blev DUDS årsmøde afholdt i fællesskab med Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Deltagelsen var større end sædvanligt og særligt muligheden for hands-on og afprøvning af teknikker som image-fusion og elastografi skabte stor interesse. Til lejligheden havde man inviteret den tyske forsker Mireen Friedrich-Rust, som fortalte om sine erfaringer og de nyeste forskningsresultater indenfor brug af elastografi til diagnostik af lever- og thyroidealidelser. Torben Lorentzen og Michel Court-Payen fortalte om danske erfaringer indenfor brugen af image-fusion. De præsenterede flere interessante cases hvor image-fusion teknikken havde fundet anvendelse indenfor henholdsvis intervention og muskuloskeletal ultralyd. Både elastografi og image-fusion er implementeret i flere producenters ultralydsapparater. Teknikkerne ser lovende ud og vil de kommende år finde flere anvendelsesmuligheder. Hands-on sessionerne gav deltagerne rig mulighed for at afprøve de forskellige teknikker og giver forhåbentlig inspiration til anvendelse hjemme på ens egen afdeling. Samlet set var det en vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse på yngre, samt ældre kollegaer. Tusind tak til arrangørerne, samt de mange udstillere for opstilling og udlån af udstyr. Vel mødt til næste årsmøde. Af Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 10 11

7 DUDS Efterårsmøde 2013 Årsregnskab 2013 DUDS DUDS efterårsmøde 24. oktober 2013 Der var et stort fremmøde, da DUDS efterårsmøde igen i år løb af stablen i Aarhus. Foredragene var mangeartede og spændende og viste, hvor mange indfaldsvinkler der er til arbejdet med ultralyd. Lars Bolvig begyndte med at byde alle velkommen, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed til ære for overlæge, dr. med. Steen Karstrup, der tidligere på måneden uventet var afgået ved døden. Torben Lorentzen indledte foredragsrækken med at tale om ultralydskontrast og interventioner. Ulrich Fredberg fortalte derefter om ultralyd og vaskulitter ud fra sine erfaringer inden for rheumatologien. Derefter fulgte to foredrag om billedfusion, først et oplæg om selve principperne bag fusionen og om den praktiske udførelse af undersøgelsen ved Lasse Nørgaard, derefter et oplæg om anvendelsen af billedfusion ved plexusblokader ved Thomas Bendtsen. Efter frokosten var der et spændende oplæg ved Professor Peder Charles om kvalitetssikring i ultralyduddannelsen, som tog udgangspunkt i erfaringer fra Center for Klinisk Ultralyd, og som afslutning fortalte Jacob Damgaard om ultralyd som diagnostisk værktøj ved perifere nerveskedetumorer. I de indlagte pauser i arrangementet blev der trakteret med sandwich, kaffe og kage, og DUDS medlemmer fra alle kanter af landet havde rig mulighed for at tale med hinanden og udveksle erfaringer. Tak til arrangørerne for et veltilrettelagt møde med et alsidigt program. Vel mødt til næste efterårsmøde 24. oktober 2014 i A rhus. Malene Roland Vils Pedersen og Jonathan Frederik Carlsen 12 13

8 DUDS Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Som meddelt i DUDS nyhedsbrev for september 2013 er der gennemført et større EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd. Udbuddet blev afsluttet planmæssigt i december 2013 og resulterede i indgåelsen af en række rammeaftaler som omfatter alle hospitaler i Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden samt option på tilslutning af Region Sjælland. Region Hovedstaden har været ansvarlig for gennemførelsen af EU-udbuddet hvortil der blev nedsat en national brugergruppe med kliniske repræsentanter for hver af de fuldgyldigt deltagende regioner. Desuden stillede Region Hovedstaden med ressourcepersoner indenfor medicoteknik, hygiejne, arbejdsmiljø og udbud/indkøb. Der blev desuden etableret regionale følgegrupper i hver region som har været direkte tilknyttet ét medlem af den nationale brugergruppe. Undervejs i processen har de regionale følgegrupper haft mulighed for at deltage i en høringsproces hvor forskelligt materiale har været til gennemsyn og kommentering. Der er nu indgået parallelle rammeaftaler med op til 7 leverandører i seks delaftaler som dækker ultralyd på tværs af en lang række kliniske specialer. Rammeaftalerne løber 2 år fra december 2013 og indeholder option på forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Brugergruppen har nedsat en styregruppe som undervejs i kontraktperioden varetager overordnet dialog med leverandørerne, herunder teknologisk udvikling, sortiment etc. Med indgåelse af rammeaftalerne har regionerne sikret et højt kvalitetsniveau, klinisk fleksibilitet samt attraktive kommercielle vilkår indenfor ultralydssegmentet i de kommende år. Euroson School-International Course 12th 14th June HOSPITAL CLÍNIC UPDATE ON ABDOMINAL CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND 2014 BARCELONA Den nationale brugergruppe har taget initiativ til en kick-off dag hvor alle leverandører på rammeaftalerne vil udstille udvalgte ultralydsscannere. Såvel de regionale følgegrupper som andre med professionel interesse for ultralyd inviteres til at deltage i arrangementet som finder sted torsdag d. 3. april 2014 kl. 13:00-16:00 på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Deltagelse i arrangementet forudsætter tilmelding hos: Lars Dahl Allerup Strategisk Indkøbskonsulent, Region Hovedstaden Tlf , 14 SECRETARÍA TÉCNICA: GRUPO GEYSECO Tel Fax

9 DUDS Indkaldelse til generalforsamling Rotary International - Indsamling af brugte ultralydskannere DUDS Indkaldelse til generalforsamling Indsamling af brugte ultralydskannere Indkaldelse til DUDS GENERALFORSAMLING Tirsdag den kl Auditorium 4122, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - Status i EFSUMB og Ultraschall. Professor Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet. - Generalforsamlingens DAGSORDEN i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Hanne Sønder Grossjohann 4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb. 5. Forslag til ændring af vedtægter: - Bestyrelsen foreslår at følgende ændring i DUDS vedtægterne, 9: Ordinær generalforsamling afholdes i perioden marts - april ændres til : Ordinær generalforsamling afholdes i perioden januar april. 6. Valg til bestyrelsen: Torben Lorentzen fratræder som afgående formand. Michel Court-Payen fratræder som formand og bliver afgående formand. Caroline Ewertsen tiltræder som formand. Ny næstkommende formand skal vælges: bestyrelsen foreslår Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Herlev Hospital. 7. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nikolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement. Michel Court-Payen Formand for DUDS Indsamling af brugte ultralydskannere til hospitaler i Ukraine. Aarhus okt Rotary er en verdensomspændende organisation, der bl.a. arbejder med humanitærhjælp, og som sammen med WHO med succes har arbejdet på, at få udryddet Polio i verden. Kyiv Multinational Rotary Club har gennem flere år arbejdet med at skaffe kuvøser til afsidesliggende sygehuse i Ukraine, der ikke råder over sådant udstyr. Denne indsats har afledt, at der i samarbejde med Aarhus Nordvestre Rotary Klub og Rotary Foundation, netop er rejst midler til indkøb af en ultralydskanner til Ukrainian Medical rehab. Center for children with limited lesions of nervous system. Da ultralydskannere er lette at transportere, og da de ikke kræver installation, ønsker vi i forlængelse af ovennævnte projekt, at indsamle funktionsdygtige, brugte /udfasede ultralydskannere fra hospitaler og private klinikker i Danmark. Udstyret doneres i samarbejde med Kyiv Multinational Rotary Club til hospitaler i Ukraine, der ikke råder over en ultralydsscanner. Der er ingen omkostninger forbundet med donationen. Ultralydskanneren indsamles af Aarhus Nordvestre Rotary Klub, hvorfra de samlet sendes til Kyiv Multinational Rotary Club, der selv står for udleveringen til det modtagende hospital. Der er på denne måde ingen risiko for mellemhandel og udgifterne, der er forbundet med projektet dækkes af Rotary klubberne. Ideen til denne henvendelse opstod, da vi netop har udskiftet vores ultralydskanner og erfarede, at den udfasede model ikke repræsenterer nogen værdi i Danmark, men for et hospital i et fattigt yderdiskrikt af Ukraine, der ikke råder over en ultralydskanner, er selv en udfaset model af stor værdi. Vi håber du vil medvirke til denne indsamling, hvis du er bekendt med udstyr der ikke benyttes. Kontaktperson Medlem af Aarhus Nordvestre Rotary Klub Troels Gaarde, kiropraktor Rygcenter Aarhus Kiropraktisk Klinik, telefon

10 DUDS Kurser Kurser DUDS USabcd Courses of Basic & Advanced FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Basic FATE February Advanced FATE February Basic FATE April Advanced FATE April Basic & Advanced FATE Objective The objective is to provide basic and advanced echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Course convenor The course convenor is the inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of FATE. Advanced FATE requires Basic FATE skills. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Cutting edge e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course

11 20 - Marts 2014 What is FAST? FAST is a simple and systematic sonographic examination for free fluid in the pericardial sac and in the peritoneal cavity. FAST & elus Aarhus February Aarhus April USabcd Course of FAST & elus (Focused Assessment with Sonography for Trauma & Emergency Lung Ultrasound) Ole Graumann Christian Laursen Course convenors The course convenors are Ole Graumann and Christian Laursen joined by a team of highly skilled supervisors. Emergency LUS Emergency LUS is a simple and systematic sonographic examination to detect pneumothorax, pleural effusion and pulmonary edema. Certificate A certificate is issued after completion of the course. Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands-on workshop. The focused 1-day hands-on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the FAST & elus course. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. DUDS Kurser Annonce DUDS 21

12 DUDS Kurser Annonce DUDS Skal din annonce med i næste udgave af DUDS-bladet? - skriv en mail til 22 23

13 DUDS Kurser Annonce DUDS Få mere ud af dine biopsier. Mere kontrol. Biopsinålens åbne skruespids giver dig mulighed for at indsamle prøven fra præcist det sted, hvor nålens distale spids er placeret i læsionen. Bedre synlighed. Biopsinålens skruespids har flere topografiske detaljer end almindelige biopsinåle, så du kan se den meget tydeligt under ultralyd. Flere muligheder. Biopsinålens skruedel har høj kapacitet, hvilket giver dig mulighed for at tage en generøs vævsprøve med et enkelt stik og minimal blødning.* Mere kontinuitet. Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi gør det muligt for dig at indsamle en enkelt, kontinuerlig biopsiprøve af høj kvalitet frem for adskillige mindre prøver. Spirotome S OFT-TISSUE BIOPSY NEEDLE SET Store, intakte og kontinuerlige prøver er nøglen til at give dine patienter grundigere diagnoser og meget målrettede behandlinger. Oplev, hvorfor mere er bedre med Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi. * Cornelis A, Verjans M, Van den Bosch T, et al. Efficacy and safety of direct and frontal macrobiopsies in breast cancer. Eur J Cancer Prev. 2009;18(4): COOK 2014 IR-DMRADV-SPIRO-DA

14 DUDS EUROSON 2014 EUROSON 2014 DUDS

15 DUDS Referat fra seneste bestyrelsesmøde Referat fra seneste bestyrelsesmøde DUDS Referat af DUDS bestyrelsesmøde Fredag den 1. november 2013 kl Århus Universitetshospital Referat af DUDS bestyrelsesmøde Fredag den 1. november 2013 kl Århus Universitetshospital 1. Dagsorden: godkendt 2. Sidste referat: godkendt 3. Meddelelser fra formanden a. Ultralyd-skanning uddannelsen i CEKU, Københavns Universitet: CEKU er nu en enhed direkte under Region Hovedstaden og har kontaktet DUDS angående eventuelt godkendelse af UL-uddannelsen for lægestuderende og for praktiserende læger. Michel, Caroline og Torben vil holde et møde om emnet med CEKU. b. Ultralyd-skanning uddannelsen for Fysioterapeuter: Faggruppen for fysioterapeuter med interesse for billeddiagnostisk ultralyd har kontaktet DUDS angående eventuelt godkendelse af UL-uddannelsen for fysioterapeuter. Michel, Caroline og Torben vil holde et møde om emnet. c. Ultralyd-skanning uddannelsen for Kiropraktorer: NIKKB har kontaktet DUDS angående eventuelt indflydelse i og godkendelse af UL-uddannelsen for kiropraktorer. Michel har holdt et møde i Odense om emnet med NIKKB. Materiale om uddannelsen er blevet udsendt til DUDS og præsenteres af Michel. Det skal gennemlæses af bestyrelsen, som derefter vil tage stilling til det. d. Andre spørgsmål: - Norsk Forening for Ultralyd Diagnostikk (NFUD) har kontaktet DUDS for at drøfte eventuelt fælles årsmøde i Norge i April 2015 (3 dage, April). Dette diskuteres. Det danske årsmøde plejer at være på en dag. Det er usikkert hvor mange danske deltagere, som ville vælge at rejse til Norge til et kommende årsmøde. MCP kontakter Michael Bachmann Nielsen og Charlotte Strandberg for at drøfte dette. - Mulige kandidater til post som kommende formand i DUDS diskuteres. 4. Samarbejde med CECLUS, Århus Universitet, standard of certification : Thomas redegør for hvordan det er gået med UL-uddannelsen på CECLU, Århus universitet. Han er tilfreds med udviklingen. 5. Indbetaling af kursusafgifter til DUDS: Der mangler endnu nogle indbetalinger for 2013 og vi stiller mod at afslutte kursus-regnskaberne før 31. december EUROSON 2013 i Stuttgart: Torben og Thomas var foredragsholdere på kongressen. Caroline er blevet valgt til EFSUMBs Publication Committee. 7. EUROSON 2014 i Tel Aviv, Israel, Maj 2014: Nomination of speakers. Mulige danske kandidater til Hans Henrik Holm lecture diskuteres og Michel kontakter dem. Mulige danske kandidater til Young Investigator Award diskuteres og Caroline kontakter dem. 8. Orientering om DUDS s økonomi, indbetaling af kursusafgifter. Hanne orienterer. Økonomien er sund. Indtil videre er der en positiv balance for året Nyt fra sekretæren. Intet nyt. 10. Legatansøgninger. Disse har været få i Vi opfordrer til ansøgninger på DUDS hjemmesiden (inkluderende i forbindelse med vores CADUCEUS dansk-australsk samarbejde). 11. Sonografstatus. Intet nyt. 12. Ultraschall informationer. Intet nyt. Materiale til næste Ultraschall diskuteres. 13. DUDS og DRS fælles årsmøde 31. Januar Charlotte Strandberg har meddelt at der er styr på programmet til ultralyd-delen. 14. Generalforsamling forår I 2014, er årsmøde flyttet fra foråret til januar, men der bliver holdt generalforsamling på Rigshospitalet i foråret. 15. Eventuelt. Intet. 16. Næste bestyrelsesmøde bliver holdt efter DUDS/DRS årsmøde, fredag den 31. Januar Mange hilsner Michel Court-Payen 28 29

16 DUDS DUDS Quiz Svar sidste Quiz DUDS DUDS Quiz Svar: DUDS Quiz Hvilken lidelse ses på billedet? Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Svar frist den 1. august Der vil blive trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail i løbet af august. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til september Svar på duds-quiz fra septemberbladet 2013: Ureterocele: Et ureterocele er en medfødt tilstand. Årsagen er en hævelse i bunden af et af urinlederne, der forhindrer urin flow. Det er oftest forbundet med et dobbelt ureteranlæg. Siden indførelsen af ultralyd bliver de fleste ureteroceles diagnosticeret prænatalt. Incidensen af ureteroceles ligger mellem 1/500 til 1/4.000 fødsler. Kaukasiere er mest tilbøjelige til at blive påvirket. Ureteroceles ses lige hyppigt på begge sider. Held og lykke! Reference: Peters CA, Schlussel RN, Mendelsohn C. Ectopic ureter, ureterocele, and ureteral anomalies. In: Wein AJ, ed. Campbell-Walsh Urology. 10th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap

17 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Rejseberetninger fra internationale kongresser Side 11 Indkaldelse til DUDS efterårsmøde i Aarhus Side 12-13 DUDS quiz September udgave 2015 DUDS Bestyrelsen

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Side 10 Rejseberetning Side 19 DUDS quiz Marts udgave 2015 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Næstkommende formand

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere