- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant medlemscase Side Beretning fra DUDS årsmøde i Odense Side Oversigt over kommende kurser og kongresser i DUDS-regi Side DUDS Quizzen er tilbage

2 DUDS Bestyrelsen Indhold DUDS Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Ovl. PhD Thomas F.Bendtsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæge Alexander Nygård Radiologisk afdeling Køge Sygehus Reservelæge/PhD studerende Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Trykkeriet på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. august 2014 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktørerne Side 6-7 Intraoperativ epikardiel vektor flow ultralyd Side 8-9 Interessant case Side DUDS årsmøde i Odense 2014 Side 12 DUDS efterårsmøde 2013 Side 13 DUDS årsregnskab 2013 Side 14 Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 16 Indkaldelse til generalforsamling Side 17 Indsamling af brugte ultralydskannere Side Kursusoversigt Side Referat fra seneste bestyrelsesmøde i DUDS Side DUDS Quiz 2 3

3 DUDS Formanden har ordet Forord DUDS Formanden har ordet Redaktørerne Kære DUDS medlemmer. Jeg byder alle velkommen til dette første medlemsblad af Vinteren har været stille indtil fredag den 31. januar 2014, hvor DUDS holdt sit årsmøde i Odense. I år blev det på et lidt anderledes måde, idet mødet blev holdt sammen med Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelig møde. Denne joint venture strakte sig fra den 29. til den 31. januar og gav deltagerne muligheden for at shoppe mellem de mange videnskabelige tilbud. Det var en et stor succes og jeg takker her alle deltagere, foredragsholdere og udstillere, som har bidraget til at gøre programmet spændende. Fremmødet var stort, og set med DUDS-briller var det en livlig dag med flere deltagere end ved de sidste par år, samt mange gode spørgsmål til foredragsholderne. Stemningen var god og den tilbagemelding jeg har fået, har været meget positiv. Præsentationer og billeder fra mødet kan findes på DRS s hjemmeside, med link på DUDS s hjemmeside. Alt i alt en meget positiv oplevelse at flytte årsmødet fra foråret til vinteren for at kunne forbedre vores årlige tilbud. Siden sidste medlemsblad er der blevet holdt flere DUDS-kurser og bestyrelsen arbejder konstant på at udvide kursustilbuddet, blandt andet om Point-Of-Care UL. Udover dette medlemsblad kan information om kommende kurser findes på vores hjemmeside. Jeg byder også alle velkommen til at deltage til vores næste DUDS generalforsamling, som i år bliver holdt, uafhængigt af årsmødet, den i København. Se programmet i dette blad. Angående det lige afsluttede landsdækkende EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd, kan interesserede deltage til kick-off arrangementet den 3. april 2014 på Regionsgården i Hillerød. Se også information om dette i følgende sider. Michel Court-Payen Formand for DUDS Kære DUDS medlemmer. Så er det atter blevet tid til DUDS halvårlige medlemsblad. Siden sidst er der blevet afholdt et vellykket DUDS årsmøde, som der er mulighed for at læse mere om og se stemningsbilleder fra inde i bladet. DUDS årsmøde blev afholdt i forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde i Odense. Man havde inviteret den tyske forsker Mireen Friedrich-Rust, som fortalte om sine erfaringer og nyeste forskning indenfor anvendelsen af elastografi til diagnostik af lever- og thyreoidealidelser. Hendes foredrag var yderst interessant og der var en naturlig kobling til den efterfølgende hands-on session, hvor kursusdeltagerne havde rig mulighed for at afprøve elastografi på forskellige ultralydapparater. Flere producenter havde været så venlige, at opstille deres ultralydapparater til denne lejlighed. Det var samlet set en fornøjelig dag og vi glæder os allerede til næste årsmøde. Det er med stor glæde, at vi har fået afdelingslæge, ph.d. Kristoffer Lindskov Hansen til at bringe en kort introduktionsartikel omkring sin forskning med Vector Flow Imaging og særligt hans nyeste tiltag med skanning af hjerter. I artiklen præsenteres et præliminært studie, hvor han i samarbejde med radiologisk, anæstesiologisk, thoraxkirurgisk og kardiologisk afdeling på Rigshospitalet, samt Center for Fast Ultrasound Imaging på DTU har skannet epikardielt intraoperativ på 3 patienter. Kristoffer holdt også foredrag om dette emne ved Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde 2014 og det bliver spændende at følge hans forskning i de kommende år. DUDS quizzen blev denne gang vundet af overlæge Arne Hørlyck fra billeddiagnostisk afdeling, Aarhus Universitethospital, Skejby, der modtog tre flasker rødvin og en æske chokolade i præmie. Vi glæder os over en stigende interesse for quizzen og ser frem til mange bud på denne udgaves quiz, som kan findes sidst i bladet. Her kan også findes svar på sidste quiz, samt inspiration til evt. videre læsning. Endnu engang er der mulighed for at finde annoncer for kommende kurser i bladet og DUDS årsregnskab har også fundet sin vej til bladet. Næste udgave af DUDS medlemsblad udkommer i september 2014 og deadline for indlæg er den 15. August God læselyst til alle. Med venlig hilsen Andreas Brandt og Alexander Nygård DUDS redaktører 4 5

4 DUDS Vektor flow ultralyd Intraoperativ epikardiel vektor flow ultralyd Afd. læge, PhD Kristoffer L. Hansen Radiologisk afd. Rigshospitalet Vektor flow imaging (VFI) er en ultralydmetode, der kan estimere blodets hastighed og retning (1). Konventionel Doppler ultralyd er vinkelafhængig, idet blodets hastighed kun estimeres langs lydens udbredning den såkaldte aksiale retning. Med VFI estimeres blodets hastighed i både den aksiale og transverse retning. Der udsendes en puls som den, der benyttes i konventionel Doppler ultralyd, men måden ekkoet behandles på er optimeret (1). VFI angiver blodets retning og hastighed inden for en color box, og VFI måler blodets bevægelse uafhængigt af insonationsvinklen og kan således estimere hastigheder ved 90 og visualisere komplekst flow (Fig. 1). Fig 1: Flow i a. og v. femoralis med hvirvler bag veneklapperne. Bemærk at der estimeres hastigheder ved 90. Farvekode og pile angiver hastighed og retning. VFI er blevet valideret i forskellige setups; i flowfantom, mod MRI og spektral Doppler (2-4). De tidligere studier har alle undersøgt overfladisk beliggende kar, idet VFI, som den ind til nu er implementeret, kun kan producere brugbare estimater ned til 5 cm. Det organ, der er mest interessant at undersøge med VFI, er dog hjertet, hvor der skabes et meget komplekst flow, som har en stor indflydelse på kroppens øvrige flowforhold. Desværre ligger hjertet, hvis det skannes transthorakalt, hos de fleste voksne dybere en 5 cm. Derfor har vi i et præliminært studie undersøgt, om man kan opnå brugbare resultater ved at skanne hjertet epikardielt og intraoperativt med VFI (5). VFI implementeret på en konventionel skanner (ProFocus 2202 UltraView, BK Medical) med en lineær 5 MHz transducer (8670, BK Medical) blev benyttet under sterile forhold til at skanne tre patienter (gennemsnitl. alder: 68.9 år). Studiet var godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, og patienterne indgik i studiet efter givet information og skriftlig samtykke. De tre patienter var planlagt til by-pass operation og blev skannet efter sternotomi men inden etablering af by-pass svarende til aorta ascendens i longitudinelt og transverselt skanplan. Studiet var resultatet af et unikt samarbejde mellem radiologisk, anæstesiologisk, thoraxkirurgisk og kardiologisk afdeling på Rigshospitalet samt Center for Fast Ultrasound Imaging på DTU. I systolen sås antegradt flow i centralt i lumen med hvirvler i sinus aorta (Fig. 2). Disse hvirvler sås tillige under diastolen, hvor flow løb ud i koronararterierne. Det diastoliske flow var komplekst dog overvejende retrogradt med multiple hvirvler og blev reflekteret på de lukkede aortaklapper. Fig 2: Systolisk flow i aorta ascendens med en hvirvel i sinus aorta. Fig 3: Sekundært flow i aorta ascendens. Vektor flow ultralyd DUDS I det transverse skanplan sås en sekundær flowbevægelse. Hos en patient løb flow mod uret og hos de to andre patienter med uret (Fig. 3). Skønsmæssigt lå det cykliske sekundære flow sidst i systolen, men da skanningerne ikke var simultant EKG-monitoreret, kan det være svært at afgøre med sikkerhed. Da vektorflow er en kvantitativ metode, kan der gives et estimat for hastighed. Den systoliske hastighed hos de tre patienter opsamlet med VFI blev sammenlignet med simultane målinger med transesophageal ultralyd (TEE), og der sås en underestimation af hastigheder med VFI på 22% i forhold til TEE. VFI er en interessant ultralydmetode, idet den kan visualisere og estimere flow som ikke kan ses med konventionelle teknikker, såsom Doppler ultralyd og MRI. VFI kan potentielt blive en brugbar modalitet inden for flowdiagnostik f.eks. inden for kardiologi og klapkirurgi. Referencer: 1. Hansen KL. In-vivo studies of new vector velocity and adaptive spectral estimators in medical ultrasound. Dan Med Bull May;57(5): Udesen J et al. Investigation of transverse oscillation method. IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq Contr. 2006;53: Hansen KL et al. In vivo validation of a blood vector velocity estimator with MR angiography. IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq Contr. 2009;56(1): Pedersen MM et al. Comparison of real-time in vivo spectral and vector velocity estimation. Ultrasound Med Biol Jan;38(1): Hansen KL, Pedersen MM, Moller-Sorensen H, Kjaeraard J, Nilsson JC, Lund JT, et al. Intraoperative cardiac ultrasound examination using vector flow imaging. Ultrason Imaging Oct;35(4):

5 DUDS Interessant Case Interessant Case DUDS Billede 1-6: Elektrisk stød 62- årig mand kommer til ultralyd pga. smerter og let hævelse ved epicondylus lateralis i venstre arm. Hævelsen er dog op til undersøgelsen aftaget, men patienten oplyser, at der i dagene efter smerterne opstod var lidt rødt, blåt og gult i huden over området. Patienten benægter enhver mulighed for fremmedlegeme og huden i området er jomfrueligt ubeskadiget. Der foretages doppler undersøgelse for at sikre at det hypoekkoiske område ikke har karstruktur. Herved åbenbares det, at der er flow i fremmedlegemet, der viser sig at være en 2 cm lang tubulær struktur, som formentlig repræsenterer et forkalket kar. Patienten fortæller herefter, at han for mange år siden var udsat for en elektrisk ulykke, hvor strømmen gik ind gennem hans venstre hånd, og ud gennem hans højre, nu undersøgte, albue. Konklusionen må være en lokaliseret elektrisk skade på et muskulært kar, der med tiden forkalker. I forbindelse med nylig aktivitet har karret forårsaget en mindre lokal blødning. Billede 1-6: Der ses i musklen en ekkorig 2cm lang og 2mm tyk helt lige fremmedlignende proces. Der ses et mindre koncentrisk hypoekkoisk område omkring processen. Morten Vuust Ledende overlæge Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn Klinik Diagnostik 8 9

6 DUDS Årsmøde 2014 Årsmøde 2014 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) A RSMØDE 31. januar 2014 i Odense Billeder fra A rsmødet: I år blev DUDS årsmøde afholdt i fællesskab med Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Deltagelsen var større end sædvanligt og særligt muligheden for hands-on og afprøvning af teknikker som image-fusion og elastografi skabte stor interesse. Til lejligheden havde man inviteret den tyske forsker Mireen Friedrich-Rust, som fortalte om sine erfaringer og de nyeste forskningsresultater indenfor brug af elastografi til diagnostik af lever- og thyroidealidelser. Torben Lorentzen og Michel Court-Payen fortalte om danske erfaringer indenfor brugen af image-fusion. De præsenterede flere interessante cases hvor image-fusion teknikken havde fundet anvendelse indenfor henholdsvis intervention og muskuloskeletal ultralyd. Både elastografi og image-fusion er implementeret i flere producenters ultralydsapparater. Teknikkerne ser lovende ud og vil de kommende år finde flere anvendelsesmuligheder. Hands-on sessionerne gav deltagerne rig mulighed for at afprøve de forskellige teknikker og giver forhåbentlig inspiration til anvendelse hjemme på ens egen afdeling. Samlet set var det en vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse på yngre, samt ældre kollegaer. Tusind tak til arrangørerne, samt de mange udstillere for opstilling og udlån af udstyr. Vel mødt til næste årsmøde. Af Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 10 11

7 DUDS Efterårsmøde 2013 Årsregnskab 2013 DUDS DUDS efterårsmøde 24. oktober 2013 Der var et stort fremmøde, da DUDS efterårsmøde igen i år løb af stablen i Aarhus. Foredragene var mangeartede og spændende og viste, hvor mange indfaldsvinkler der er til arbejdet med ultralyd. Lars Bolvig begyndte med at byde alle velkommen, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed til ære for overlæge, dr. med. Steen Karstrup, der tidligere på måneden uventet var afgået ved døden. Torben Lorentzen indledte foredragsrækken med at tale om ultralydskontrast og interventioner. Ulrich Fredberg fortalte derefter om ultralyd og vaskulitter ud fra sine erfaringer inden for rheumatologien. Derefter fulgte to foredrag om billedfusion, først et oplæg om selve principperne bag fusionen og om den praktiske udførelse af undersøgelsen ved Lasse Nørgaard, derefter et oplæg om anvendelsen af billedfusion ved plexusblokader ved Thomas Bendtsen. Efter frokosten var der et spændende oplæg ved Professor Peder Charles om kvalitetssikring i ultralyduddannelsen, som tog udgangspunkt i erfaringer fra Center for Klinisk Ultralyd, og som afslutning fortalte Jacob Damgaard om ultralyd som diagnostisk værktøj ved perifere nerveskedetumorer. I de indlagte pauser i arrangementet blev der trakteret med sandwich, kaffe og kage, og DUDS medlemmer fra alle kanter af landet havde rig mulighed for at tale med hinanden og udveksle erfaringer. Tak til arrangørerne for et veltilrettelagt møde med et alsidigt program. Vel mødt til næste efterårsmøde 24. oktober 2014 i A rhus. Malene Roland Vils Pedersen og Jonathan Frederik Carlsen 12 13

8 DUDS Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler Afslutning af EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Som meddelt i DUDS nyhedsbrev for september 2013 er der gennemført et større EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd. Udbuddet blev afsluttet planmæssigt i december 2013 og resulterede i indgåelsen af en række rammeaftaler som omfatter alle hospitaler i Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden samt option på tilslutning af Region Sjælland. Region Hovedstaden har været ansvarlig for gennemførelsen af EU-udbuddet hvortil der blev nedsat en national brugergruppe med kliniske repræsentanter for hver af de fuldgyldigt deltagende regioner. Desuden stillede Region Hovedstaden med ressourcepersoner indenfor medicoteknik, hygiejne, arbejdsmiljø og udbud/indkøb. Der blev desuden etableret regionale følgegrupper i hver region som har været direkte tilknyttet ét medlem af den nationale brugergruppe. Undervejs i processen har de regionale følgegrupper haft mulighed for at deltage i en høringsproces hvor forskelligt materiale har været til gennemsyn og kommentering. Der er nu indgået parallelle rammeaftaler med op til 7 leverandører i seks delaftaler som dækker ultralyd på tværs af en lang række kliniske specialer. Rammeaftalerne løber 2 år fra december 2013 og indeholder option på forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Brugergruppen har nedsat en styregruppe som undervejs i kontraktperioden varetager overordnet dialog med leverandørerne, herunder teknologisk udvikling, sortiment etc. Med indgåelse af rammeaftalerne har regionerne sikret et højt kvalitetsniveau, klinisk fleksibilitet samt attraktive kommercielle vilkår indenfor ultralydssegmentet i de kommende år. Euroson School-International Course 12th 14th June HOSPITAL CLÍNIC UPDATE ON ABDOMINAL CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND 2014 BARCELONA Den nationale brugergruppe har taget initiativ til en kick-off dag hvor alle leverandører på rammeaftalerne vil udstille udvalgte ultralydsscannere. Såvel de regionale følgegrupper som andre med professionel interesse for ultralyd inviteres til at deltage i arrangementet som finder sted torsdag d. 3. april 2014 kl. 13:00-16:00 på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Deltagelse i arrangementet forudsætter tilmelding hos: Lars Dahl Allerup Strategisk Indkøbskonsulent, Region Hovedstaden Tlf , 14 SECRETARÍA TÉCNICA: GRUPO GEYSECO Tel Fax

9 DUDS Indkaldelse til generalforsamling Rotary International - Indsamling af brugte ultralydskannere DUDS Indkaldelse til generalforsamling Indsamling af brugte ultralydskannere Indkaldelse til DUDS GENERALFORSAMLING Tirsdag den kl Auditorium 4122, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - Status i EFSUMB og Ultraschall. Professor Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet. - Generalforsamlingens DAGSORDEN i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Hanne Sønder Grossjohann 4. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb. 5. Forslag til ændring af vedtægter: - Bestyrelsen foreslår at følgende ændring i DUDS vedtægterne, 9: Ordinær generalforsamling afholdes i perioden marts - april ændres til : Ordinær generalforsamling afholdes i perioden januar april. 6. Valg til bestyrelsen: Torben Lorentzen fratræder som afgående formand. Michel Court-Payen fratræder som formand og bliver afgående formand. Caroline Ewertsen tiltræder som formand. Ny næstkommende formand skal vælges: bestyrelsen foreslår Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Herlev Hospital. 7. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nikolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement. Michel Court-Payen Formand for DUDS Indsamling af brugte ultralydskannere til hospitaler i Ukraine. Aarhus okt Rotary er en verdensomspændende organisation, der bl.a. arbejder med humanitærhjælp, og som sammen med WHO med succes har arbejdet på, at få udryddet Polio i verden. Kyiv Multinational Rotary Club har gennem flere år arbejdet med at skaffe kuvøser til afsidesliggende sygehuse i Ukraine, der ikke råder over sådant udstyr. Denne indsats har afledt, at der i samarbejde med Aarhus Nordvestre Rotary Klub og Rotary Foundation, netop er rejst midler til indkøb af en ultralydskanner til Ukrainian Medical rehab. Center for children with limited lesions of nervous system. Da ultralydskannere er lette at transportere, og da de ikke kræver installation, ønsker vi i forlængelse af ovennævnte projekt, at indsamle funktionsdygtige, brugte /udfasede ultralydskannere fra hospitaler og private klinikker i Danmark. Udstyret doneres i samarbejde med Kyiv Multinational Rotary Club til hospitaler i Ukraine, der ikke råder over en ultralydsscanner. Der er ingen omkostninger forbundet med donationen. Ultralydskanneren indsamles af Aarhus Nordvestre Rotary Klub, hvorfra de samlet sendes til Kyiv Multinational Rotary Club, der selv står for udleveringen til det modtagende hospital. Der er på denne måde ingen risiko for mellemhandel og udgifterne, der er forbundet med projektet dækkes af Rotary klubberne. Ideen til denne henvendelse opstod, da vi netop har udskiftet vores ultralydskanner og erfarede, at den udfasede model ikke repræsenterer nogen værdi i Danmark, men for et hospital i et fattigt yderdiskrikt af Ukraine, der ikke råder over en ultralydskanner, er selv en udfaset model af stor værdi. Vi håber du vil medvirke til denne indsamling, hvis du er bekendt med udstyr der ikke benyttes. Kontaktperson Medlem af Aarhus Nordvestre Rotary Klub Troels Gaarde, kiropraktor Rygcenter Aarhus Kiropraktisk Klinik, telefon

10 DUDS Kurser Kurser DUDS USabcd Courses of Basic & Advanced FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Basic FATE February Advanced FATE February Basic FATE April Advanced FATE April Basic & Advanced FATE Objective The objective is to provide basic and advanced echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Course convenor The course convenor is the inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of FATE. Advanced FATE requires Basic FATE skills. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Cutting edge e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course

11 20 - Marts 2014 What is FAST? FAST is a simple and systematic sonographic examination for free fluid in the pericardial sac and in the peritoneal cavity. FAST & elus Aarhus February Aarhus April USabcd Course of FAST & elus (Focused Assessment with Sonography for Trauma & Emergency Lung Ultrasound) Ole Graumann Christian Laursen Course convenors The course convenors are Ole Graumann and Christian Laursen joined by a team of highly skilled supervisors. Emergency LUS Emergency LUS is a simple and systematic sonographic examination to detect pneumothorax, pleural effusion and pulmonary edema. Certificate A certificate is issued after completion of the course. Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands-on workshop. The focused 1-day hands-on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the FAST & elus course. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. DUDS Kurser Annonce DUDS 21

12 DUDS Kurser Annonce DUDS Skal din annonce med i næste udgave af DUDS-bladet? - skriv en mail til 22 23

13 DUDS Kurser Annonce DUDS Få mere ud af dine biopsier. Mere kontrol. Biopsinålens åbne skruespids giver dig mulighed for at indsamle prøven fra præcist det sted, hvor nålens distale spids er placeret i læsionen. Bedre synlighed. Biopsinålens skruespids har flere topografiske detaljer end almindelige biopsinåle, så du kan se den meget tydeligt under ultralyd. Flere muligheder. Biopsinålens skruedel har høj kapacitet, hvilket giver dig mulighed for at tage en generøs vævsprøve med et enkelt stik og minimal blødning.* Mere kontinuitet. Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi gør det muligt for dig at indsamle en enkelt, kontinuerlig biopsiprøve af høj kvalitet frem for adskillige mindre prøver. Spirotome S OFT-TISSUE BIOPSY NEEDLE SET Store, intakte og kontinuerlige prøver er nøglen til at give dine patienter grundigere diagnoser og meget målrettede behandlinger. Oplev, hvorfor mere er bedre med Spirotome-nålesættet til bløddelsbiopsi. * Cornelis A, Verjans M, Van den Bosch T, et al. Efficacy and safety of direct and frontal macrobiopsies in breast cancer. Eur J Cancer Prev. 2009;18(4): COOK 2014 IR-DMRADV-SPIRO-DA

14 DUDS EUROSON 2014 EUROSON 2014 DUDS

15 DUDS Referat fra seneste bestyrelsesmøde Referat fra seneste bestyrelsesmøde DUDS Referat af DUDS bestyrelsesmøde Fredag den 1. november 2013 kl Århus Universitetshospital Referat af DUDS bestyrelsesmøde Fredag den 1. november 2013 kl Århus Universitetshospital 1. Dagsorden: godkendt 2. Sidste referat: godkendt 3. Meddelelser fra formanden a. Ultralyd-skanning uddannelsen i CEKU, Københavns Universitet: CEKU er nu en enhed direkte under Region Hovedstaden og har kontaktet DUDS angående eventuelt godkendelse af UL-uddannelsen for lægestuderende og for praktiserende læger. Michel, Caroline og Torben vil holde et møde om emnet med CEKU. b. Ultralyd-skanning uddannelsen for Fysioterapeuter: Faggruppen for fysioterapeuter med interesse for billeddiagnostisk ultralyd har kontaktet DUDS angående eventuelt godkendelse af UL-uddannelsen for fysioterapeuter. Michel, Caroline og Torben vil holde et møde om emnet. c. Ultralyd-skanning uddannelsen for Kiropraktorer: NIKKB har kontaktet DUDS angående eventuelt indflydelse i og godkendelse af UL-uddannelsen for kiropraktorer. Michel har holdt et møde i Odense om emnet med NIKKB. Materiale om uddannelsen er blevet udsendt til DUDS og præsenteres af Michel. Det skal gennemlæses af bestyrelsen, som derefter vil tage stilling til det. d. Andre spørgsmål: - Norsk Forening for Ultralyd Diagnostikk (NFUD) har kontaktet DUDS for at drøfte eventuelt fælles årsmøde i Norge i April 2015 (3 dage, April). Dette diskuteres. Det danske årsmøde plejer at være på en dag. Det er usikkert hvor mange danske deltagere, som ville vælge at rejse til Norge til et kommende årsmøde. MCP kontakter Michael Bachmann Nielsen og Charlotte Strandberg for at drøfte dette. - Mulige kandidater til post som kommende formand i DUDS diskuteres. 4. Samarbejde med CECLUS, Århus Universitet, standard of certification : Thomas redegør for hvordan det er gået med UL-uddannelsen på CECLU, Århus universitet. Han er tilfreds med udviklingen. 5. Indbetaling af kursusafgifter til DUDS: Der mangler endnu nogle indbetalinger for 2013 og vi stiller mod at afslutte kursus-regnskaberne før 31. december EUROSON 2013 i Stuttgart: Torben og Thomas var foredragsholdere på kongressen. Caroline er blevet valgt til EFSUMBs Publication Committee. 7. EUROSON 2014 i Tel Aviv, Israel, Maj 2014: Nomination of speakers. Mulige danske kandidater til Hans Henrik Holm lecture diskuteres og Michel kontakter dem. Mulige danske kandidater til Young Investigator Award diskuteres og Caroline kontakter dem. 8. Orientering om DUDS s økonomi, indbetaling af kursusafgifter. Hanne orienterer. Økonomien er sund. Indtil videre er der en positiv balance for året Nyt fra sekretæren. Intet nyt. 10. Legatansøgninger. Disse har været få i Vi opfordrer til ansøgninger på DUDS hjemmesiden (inkluderende i forbindelse med vores CADUCEUS dansk-australsk samarbejde). 11. Sonografstatus. Intet nyt. 12. Ultraschall informationer. Intet nyt. Materiale til næste Ultraschall diskuteres. 13. DUDS og DRS fælles årsmøde 31. Januar Charlotte Strandberg har meddelt at der er styr på programmet til ultralyd-delen. 14. Generalforsamling forår I 2014, er årsmøde flyttet fra foråret til januar, men der bliver holdt generalforsamling på Rigshospitalet i foråret. 15. Eventuelt. Intet. 16. Næste bestyrelsesmøde bliver holdt efter DUDS/DRS årsmøde, fredag den 31. Januar Mange hilsner Michel Court-Payen 28 29

16 DUDS DUDS Quiz Svar sidste Quiz DUDS DUDS Quiz Svar: DUDS Quiz Hvilken lidelse ses på billedet? Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Svar frist den 1. august Der vil blive trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail i løbet af august. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til september Svar på duds-quiz fra septemberbladet 2013: Ureterocele: Et ureterocele er en medfødt tilstand. Årsagen er en hævelse i bunden af et af urinlederne, der forhindrer urin flow. Det er oftest forbundet med et dobbelt ureteranlæg. Siden indførelsen af ultralyd bliver de fleste ureteroceles diagnosticeret prænatalt. Incidensen af ureteroceles ligger mellem 1/500 til 1/4.000 fødsler. Kaukasiere er mest tilbøjelige til at blive påvirket. Ureteroceles ses lige hyppigt på begge sider. Held og lykke! Reference: Peters CA, Schlussel RN, Mendelsohn C. Ectopic ureter, ureterocele, and ureteral anomalies. In: Wein AJ, ed. Campbell-Walsh Urology. 10th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap

17 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Rejseberetninger fra internationale kongresser Side 11 Indkaldelse til DUDS efterårsmøde i Aarhus Side 12-13 DUDS quiz September udgave 2015 DUDS Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer DUDS Bestyrelse F o r m a n d Ovl. PhD Torben Lorentzen

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj?

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Herlev Hospital/Privathospitalet Aleris- Hamlet. Kortfattet teknisk baggrund for ultralydskanning. En ultralydskanner

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Side 10 Rejseberetning Side 19 DUDS quiz Marts udgave 2015 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Læge PhD Caroline

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017 1 14 13. DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, 14. 16. juni 2017 INVITATION Den 13. kongres i Dansk Selskab For Klinisk Biokemi afholdes den 14. til 16. juni 2017 på Konventum i Helsingør

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ  ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade

Unge med erhvervet hjerneskade Unge med erhvervet hjerneskade sammen skaber vi udvikling Sygehus Egen læge Den unge Kommune Comwell Hvide Hus Aalborg den 30. august 2017 Arrangør: Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling DELKURSUS 10. Kursusprogram: Pædiatrisk dermatologi og laser Genodermatoser Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling Læringsmål: Diagnosticere

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl. Odense, den 5. marts 2013 Kære Forældre- og skolekreds ved FCO Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 21. marts 2012 kl.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere