Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017"

Transkript

1 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2017 Fire af foreningens æresmedlemmer er klar til generalforsamlingen: Arne Ottesen, John Jørgensen, Johannes Juel Ditlefsen og Søren Andersen. Foto: Erik Søndergaard

2 Januar 2017 Fiskesæsonen 2016 er slut og foreningen kigger tilbage på et 2016, der skriver sig ind som et af de bedre år, specielt for laksefangsternes vedkommende. Ved afslutningen af sæsonen var de indmeldt 314 laks med den uofficielt største over 15 kg. Havørred og geddefiskeriet var på det jævne. På generalforsamlingen i starten af december måtte bestyrelsen i år desværre bringe pokalen for største indvejede havørred hjem uden et nyt navn indgraveret i denne. Der var ikke indvejet en eneste på trods af, at der er landet havørreder op til omkring 7,5 kg. For i fremtiden at forsøge at få de største fisk indvejet officielt har foreningen opgraderet hjemmesiden, så det nu er muligt online at se den størst indvejede fisk året igennem. Vi opfordrer til, at I medlemmer holder øje med dette og indvejer Jeres fisk fremadrettet. Hellere indveje en for meget end det modsatte. Summen af disse besvarelser er endt ud i en del oplysninger til bestyrelsen, som vi vil grave ned i på de første bestyrelsesmøder i De tre ting foreningen får mest ros for er: Gudenånyt Sammenhold/gule ærter/plads til alle Aktiv vand og fiskepleje De tre ting, hvor en forbedring vil give værdi er: Fiskekontrol Vandløbspleje/trædeplanker Grøde Der er flere forslag end de her nævnte, og dem gennemgår vi ligeledes på de kommende bestyrelsesmøder. Vi vil bruge alle disse input til at hjælpe os med at bestemme, hvor vi skal lægge vores kræfter de kommende år, men kan dog godt allerede nu sige, at vandpleje bliver et område, der igen vil få fokus. Fra bestyrelsen skal der lyde et Godt Nytår til Jer alle. Vi ses forhåbentligt ved åen i Mvh. BSF bestyrelsen Gedde 4kg C&R fanget 22.december 2016 af Casper Pedersen. Gedden er fanget på vores medfiskeri i Gudenå ved Silkeborg. Foreningen har igen været aktiv på mange andre områder. For ikke at gentage os selv så opfordrer vi til at læse yderligere om dette blandt andet i bestyrelsens beretning længere nede i dette nummer af Gudenånyt. På generalforsamlingen iværksatte bestyrelsen en undersøgelse blandt de fremmødte, hvor de blev bedt om at beskrive tre ting, de synes foreningen gør godt og tre ting, hvor der er muligt at gøre mere. Efterfølgende blev disse svar sendt rundt, og de andre kunne afkrydse de beskrivelser, hvor de var enige.

3 Artikler i dette nummer I dette nummer af Gudenå Nyt kan du finde følgende artikler: Fisk indenfor gitteret ved Tangeværket Referat generalforsamling Bestyrelsens beretning 2016 GØF strygning moderfisk VPU projekt Hagenstrup bæk Havørreder på leg i det nye omløbsstryg i Møllebækken Aktivitetskalender Tilmelding/afmelding af nyhedsbreve fra BSF Husk, at du kan tilmelde dig nyheder fra foreningen, herunder nyhedsbrevet, ved at ajourføre din e mail adresse under din medlemsregistrering på Sportsfiskeren.dk alternativt kan du skrive til sportsfisker.dk Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve så bedes du sende en til Fisk bag gitteret ved Tangeværket Op til julen 2016 skete et uheld ved Tangeværket idet en større mængde havørreder og laks trak inden for det skråtstillede gitter nedenfor Tangeværket. Dette var muligt fordi et par riste skulle repareres og derfor var hævet i ca. 5 timer. Og netop i de timer må der have stået en større mængde fisk ude foran gitteret og ventet på at kunne trække videre op i Gudenåen. Det skråtstillede risteværk nedenfor værket skal dels lede fiskene over mod fisketrappen, og så skal det forhindre, at optrækkende fisk kommer op til turbinerne. Risteværket blev bygget i 1993 og kan til forskel fra det tidligere renses uden at trække ristene op af vandet. Men et par af riste spanterne var bøjet og skulle repareres, og så skete det uheldige at de trækkende fisk søger ind gennem åbningen hvor vandstrømmen er stærk hvilket som bekendt er det laksefisk trækker efter i deres søgen efter at trække opad i et vandsystem. Det er meget uheldigt og direktør Rasmus Lambert fra Gudenå Centralen beklager at det skete. Uheldet har efterfølgende givet en del omtale på de sociale medier. Særlig synlige er de fisk, der er angrebet af svamp: De er nemme at se i vandet med deres hvide plamager, men også svage som følge af svampeangrebet hvorved de presses længere og længere bagud mod gitteret. Der er offentliggjort film af døde lakse fisk ved opstrøms gitteret. Det er naturligt at havørreder og laks nogle år udvikler svamp hen over vinteren hvor de graver ifm. gydning eller på anden vis beskadiger deres slimlag dette forsvinder når de trækker til havs igen, men nogle er angrebet så hårdt at de dør i vandløbet. BSF anbefaler at fiskene via el fiskeri fjernes og genudsættes nedenfor risteværket en løsning som Tangeværket også arbejder hen imod. Elfiske udstyret som Ørredfonden har er ikke kraftigt nok der skal fremskaffes et trefaset udstyr magen til det som DCV bruger ved el fiskeri i åen. Vi håber at der hurtigt findes en løsning så fiskene kan komme ud i det fri.

4 Referat generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55 medlemmer. Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Der lyttes til formandens beretning Foto: Erik Søndergaard Orientering om juniorklubben Johannes Bigum orienterede om juniorklubbens arbejde: Fire af foreningens æresmedlemmer er klar til generalforsamlingen: Arne Ottesen, John Jørgensen, Johannes Juel Ditlefsen og Søren Andersen. Foto: Erik Søndergaard 1.Valg af dirigent Steffen Toft Jensen blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen er rettidigt varslet og afholdes rettidigt første torsdag i december. 2. Valg af 2 stemmetællere Per Hougaard og Erik Blondie Pedersen. 3. Bestyrelsens beretning Jon Rose aflagde bestyrelsens beretning er gengivet i dette nummer af Gudenå Nyt. Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Det blev spurgt hvor mange af de mærkede laks blev genfanget? Svar: På en af dagene var der 8 genfangne ud af 80. Beretningen blev godkendt. Indsamling til laks på fjorden dag gav kr Bådprojekt med indretning af båd til juniorklubben Logo for juniorklubben i BSF Junior gudenåsammenslutning med Langå og Hadsten Indretning af nyt værksted til juniorklubben i klubhuset Juniorlederkursus i DSF regi Ture gennem året Johannes efterlyste seniorer der vil give en hånd med i juniorklubben Orientering BSF s vandplejeudvalg Jesper Knudsen orienterede om BSF s vandplejeudvalg: Optælling gydning i bækkene Årligt møde med Favrskov kommune planer om projekt i Hagenstrup Møllebæk og projektet med omlægning af Danstrup bæks udløb i Gudenå ved Sandskreddet Projekt med brinksikring af Danstrup Bæk Projekt Møllebækken blev indviet i efterår 2016 gennemført næsten som planlagt mellem kommune og VPU for 5 år siden Gennemgang af gydebække dejligt med flere frivillige denne gang Samarbejde med spejderne om vandpleje er under opstart Jon Rose, Jesper Hougaard og Anders Stougaard har været på VP1 kursus i Vejle

5 Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Det er bekymrende at der ikke længere ses gydninger i Skibelund Bæk hvorfor? Skibelund bæk som tidligere har været en af vores bedste gydebække Hjemmesiden med fælles fangstrapport fungerer nu fint Afklaring om den fremtidige passage ved Tangeværket er lagt i mølposen igen Skarven er et stigende problem Bestandsanalysen opgang er estimeret til ca laks, og der er fanget ca. 430 laks i år Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Johannes Bigum orienterer om juniorklubbens arbejde gennem Foto: Erik Søndergaard Orientering Ørredfonden Per Frost Vedsted orienterede om Ørredfondens arbejde gennem året: Hvor er 60cm laksen blevet af i år (grilsene)? Verner Jensen oplyste at der er udsat laksesmolt i Ingen grilse i år kan tyde på at der kommer færre laks næste år. Projektet med gydebanke ved Bjerringbro er det fordi det er opgivet med projekt ved Tange Sø? Den større størrelse på laksen kan måske også skyldes at det er vestjyske laks nu Har foreningen forholdt sig til planerne om havdambrug ved Glatved? Nicolai opfordrede alle til at skrive under på protest mod dette Udsætninger Drift dambrug Gudenå konkurrence Frivillige hjælpere Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Flere udtrykte deres fortvivlelse over hvor havørrederne dog er blevet af de seneste år? Svar: Det optager rigtig mange og der er ikke noget sikkert svar. Følgende blev nævnt: o Afgitring ved turbinerne knuser smolten på vej ned? o Genetiske forskelle mellem gydebækkene? o Skarven? o DTU Aqua kunne måske lave en undersøgelse? o Smolt udsættes for sent, og når ikke at trække ud? o Garnfiskeri på fjorden? Ørredfonden blev opfordret til at anvende rugekasser ligesom Lasse har gjort i Resen bæk ved Karup å med succes. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Nicolai Parbst fremlagde regnskab: Vi mister fortsat medlemmer, men det er aftagende Tange Sø dagkortsalg er gået lidt tilbage Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Det er meget svært at komme ind i foreningen og man hører ikke noget fra foreningen. Servicen fra forbundet er for dårlig når man som nyt medlem ringer for at høre hvornår fiskekortet kommer. Et pensionist medlem er meget skuffet over at pensionister skal betale fuld medlemskab. Rigtig mange melder sig ud på grund af dette! Regnskabet blev godkendt. Orientering lakseprojektet Thorbjørn Lager orienterede om lakseprojektet:

6 Ved indgåelse af skriftlige aftaler og kontrakter tegnes foreningen af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem Ved optagelse af lån og ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse Kasserer Nicolai Parbst fremlægger regnskab for Foto: Erik Søndergaard 5. Behandling af rettidigt fremsendte forslag Der var fremsat 3 forslag til behandling på generalforsamlingen, som alle blev vedtaget: Forslag 1 Forslagsstiller: Bestyrelsen Vedrørende: Ændring af vedtægterne 4 Kontingent, stykke 1 Før: "Kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den årlige generalforsamling. Juniorer betaler ikke indmeldelsesgebyr" Efter: "Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den årlige generalforsamling. Juniorer betaler ikke indmeldelsesgebyr." 3b) Kassereren forvalter foreningens midler efter bestyrelsen anvisninger. Kassereren står for indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren råder i den forbindelse over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, ligesom kasseren må indgå aftale med banken herom. 3c) Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen Begrundelse for forslaget: Præcisering af hvem der tegner foreningen har vist sig nødvendig fx. når vi opretter bankkonti. Desuden indføres at medlemmer ikke hæfter for de forpligtelser der påhviler foreningen. Behandling på generalforsamling Vedtaget uden kommentarer. Begrundelse for forslaget: Der er tale om indmeldelsesgebyr og ikke et indskud. Et indskud skal man tilbage betale ved udmeldelse og det har aldrig været hensigten. Bemærk at BSF pt. ikke opkræver indmeldelsesgebyr. Behandling på generalforsamling Vedtaget uden kommentarer. Forslagznr. 2 Forslagsstiller: Bestyrelsen Vedrørende: Ændring af vedtægterne 5 Bestyrelsen Før: 3. Formanden tegner foreningen over for Viborg kommune, og kassereren forvalter foreningens midler efter bestyrelsens anvisninger. Ændres til: 3a) Formanden tegner foreningen med følgende undtagelser: Small talk før generalforsamlingen går i gang. Der er mødt 55 medlemmer. Foto: Erik Søndergaard Forslag nr. 3 Forslagsstiller: Bestyrelsen Vedrørende: Ændring af vedtægterne 2 Medlemskab Før: 2. Medlemstyper Der er følgende medlemstype i foreningen:

7 Senior Pensionist (følger folkepensions alderen *) Ungdom år (*) Junior under 18 år (*) Lodsejer Ændres til: 2. Medlemstyper Der er følgende medlemstyper i foreningen: Senior Pensionist (følger folkepensionsalderen *) Ungdom år (*) Junior under 18 år (*) Familie (forudsætter samme folkeregister adresse) Lodsejer Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde familiemedlemsskab og derved tiltrække flere medlemmer. Behandling på generalforsamling Vedtaget uden kommentarer. Bestyrelsen oplyste at ægtefælle/samlever fortsat frit må inviteres med på fisketur: Ægtefælle/samlever til medlem af foreningen fisker gratis under forudsætning af at de følges ad. "Følges ad" defineres som indenfor synsafstand så fiskeribetjent kan kontrollere Jer. Søren Agesen genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode Erik Søndergaard genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode Jesper Knudsen genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode Casper Pedersen genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode Jesper Hougaard, genvalgt som 1. bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode Rasmus Ottesen valgt som 2.bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode 8. Valg af Revisor og suppleant: Sv. E. Sjællænder genvalgt som revisor for 2 årig periode Gert Nielsen valgt som revisor suppleant for 1 årig periode 9. Eventuelt Bestyrelsen blev opfordret til at offentlig gøre største indvejede fisk bestyrelsen oplyst at dette allerede er indført på hjemmesiden under top 10 fisk Bestyrelsen blev opfordret til at overveje salg dagkort tidligt på året Bestyrelsen blev opfordret til at udsende kortbog til nye medlemmer 6. Orientering om budget herunder kontingent Bestyrelsen orienterer om budget og kontingentsatser for 2017: 2017 Senior Pensionist Ungdom 18 25år Junior 18år Medlems bidrag BSF Forbunds bidrag Lakse bidrag Kontingent ialt Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Jon Rose genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode

8 Uddeling af pokaler for årets største laks, havørred og juniorfisk Største indvejede laks: 9,6 kg Per Bjerring Sørensen Ingen indvejet havørred Længste gedde: 105 cm fanget af Johannes Bigum Pedersen Største juniorlaks: Mikkel Lager med laks på 5,4kg Formand Jon Rose overrækker pokal for største junior fisk 2016 til Mikkel Lager for en laks på 5,4kg. Foto: Erik Søndergaard Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en franskbrød m/rullepølse og en med ost, øl/vand, æblekage med kaffe. Bestyrelsens beretning 2016 Fiskesæsonen 2016 er nu slut, og det er tid til at se tilbage på året der gik. De større omkringliggende ting foreningen husker 2016 for, var igen grøden, løsningsmodeller ved Tange Sø, omlægningen af Møllebækken samt ulovligt garnfiskeri i Randers Fjord. Laksefangstmæssigt kom vi godt fra start. Allerede den 24. januar landede Brian Nielsen en laks på 98 cm. Gedderne blev tidsmæssigt overhalet af denne, men de kom så stærkt tilbage fra februar. De helt store monstergedder udeblev dog med største gedde på 105 cm fanget af Johannes Bigum Pedersen. Tilbage til laksen. Vi skulle nu hen til sidst februar, før laksen igen kom på land, hvor Henning Schmidt tog en på godt 5 kg. Marts tegnede sig for mange flotte laks, herunder årets uofficielt største fanget af Allan W. K. Jensen på 113 cm og 15,3 kg. Fisken blev desværre ikke officielt indvejet, men det ændrer jo ikke ved, at det er en fantastisk fisk. Foråret fiskede fantastisk. Så at sige dagligt kom der blanke laks på land. Størrelsesmæssigt lå de fleste laks omkring 6 7 kg. August og september blev et par måneder, hvor laksen lod vente på sig. Det varme sensommervejr, specielt i september var nok grunden til dette. Oktober begyndte og vejret blev koldere. Laksene og havørrederne begyndte igen at lade sig fange. Helt hen til lukningen den 16. november blev der fanget godt med laks og rimeligt med havørreder. Uofficielt største havørred blev landet af Kent Olesen og var på 7,45 kg. Året er endt med (246 (stat)) 314 Laks, (36 (stat)) 55 Havørreder og 32 Gedder. Top ti på laks er alle over 10 kg. Det er da ikke så ringe endda. Aktivitetsmæssigt har 2016 igen været et år, hvor vandplejeudvalget har haft en del aktiviteter i og omkring bækkene og hos myndighederne. Herudover har omlægningen af Møllebækken også været en spændende begivenhed. Udfordringen for vandplejeudvalget er, at det er svært at finde frivillige nok til hjælpe i forhold til ambitionsniveauet, men alligevel. Jesper vil fortælle mere om aktiviteterne herefter. Juniorklubben med Johannes som formand er meget aktive med ture til spændende fiskevande og andre aktiviteter. Johannes vil fortælle mere herom senere BSF har også i år været engageret i flere gode arrangementer: Seniorerne har afviklet den traditionsrige Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år var over 40 tilmeldte. Der blev fanget mange fine fisk med største fisk en laks på 7,05 kg fanget af Hanse. Denne laks førte til ikke så lidt pral og stor snak efterfølgende i klubhuset, hvor de gule ærter og lotteriet blev gennemført i nogenlunde god ro og orden.

9 BSF har også ydet en stor indsats i forbindelse med Gudenåkonkurrencen Der var i år en samme antal deltagere. Vandet var varmt og vejret solrigt. Det spillede også ind på fangsterne. Der blev indvejet 12 laks og 16 havørreder med største laks på 7,11 kg fanget af en fynbo, Thomas S. Larsen. Til gengæld betød det gode vejr, at der var flere til fredagsspisning i teltet om aftenen. Konkurrencen kom også fra arrangementet med det største overskud nogensinde, som nu kommer GØF til gode. Vi har i 2016 også lånt vores fiskevand ud til Lystfiskeriets Dag. Dog uden særligt mange deltagere. Fiskerikontrollørerne har i år også været aktive i at sørge for, at fiskeriet forgår som foreskrevet. En af udfordringerne er stadig at få alle medlemmer til at bære fiskekortet synligt, mens man fisker langs åen som foreskrevet blev året, hvor en ellers kedelig udvikling er vendt. Salget af dagkort til Gudenåen er steget igen, men salget på Tange sø til gengæld er gået en smule tilbage. Nicolai kommer ind på dette senere. Formandsmøderne mellem formændene for foreningerne langs Gudenåen mødtes i efteråret 2015, for at diskutere, om foreningerne kan have gavn af at mødes i ny og næ og diskutere fælles problematikker og løsninger. Det blev vi ret hurtigt enige om, at vi kunne. Det første vi tog op var at se, om vi kunne finde fælles fodslag til en holdning på Tange Sø problematikken. Det kunne vi, og i slutningen af 2015 sendte BSF på vegne af foreningerne et brev til Kurt Andresen, formand for arbejdsgruppen, der skal hjælpe borgmestrene med en løsning ved Tange Sø. Brevet beskrev en samlet holdning, der baserede sig på en version af et langt omløbsstryg. Vores brev fra foreninger, der tæller 3900 medlemmer og 450 lodsejere, blev taget positivt imod og videredistribueret til de 4 kommuner. Foreningen vurderer, at der er lidt knas i samarbejdet mellem de 4 kommuner på at finde den fælles løsning, så en udmelding fra borgmestrene, der var forventet omkring juli lader vente på sig. I kan læse mere om vores arbejde i Gudenånyt fra februar 2015 På sidste generalforsamling talte vi om grødeproblematikken og jeg kom til at sige følgende: Det kunne være dejlig at stå på næste generalforsamling og tale om grøden som et problem, der var engang Lad os nu se. BSF satte sig i februar ned for at prøve at komme med forslag til dette. Forslaget baserede sig på forskning gennemført af en anerkendt dansk forsker på området, Annette Baatrup Petersen. I et forskningsprojekt baseret på undersøgelser af talrige effekter af grødeskæringshyppigheder, viser hun en figur, der viser, at en enkelt grødeskæring kan hæmme grødetilvæksten i et vandløb mere end hvis der ikke skæres. Flere gange end en skæring har dog den modsatte effekt. Ud over dette studie bladrede vi også lidt i en Orbiconrapport der konkluderede, at den øgede vandstand nedenstrøms Tange i mindre grad skyldes de øgede regnmængder og i højere grad grøden. Dette førte til, at vi fremsatte et forslag vi kalder intelligent grødeskæring. Dette går i alt sin enkelthed ud på, at der skæres to gange i vandløbet men kun et sted. Dvs. den ene gang klippes i den ene side af åen og den anden gang i den anden. Formændene lags Gudenåen støttede op om dette forslag. Dette præsenterede først Silkeborg lystfiskerforening og siden BSF for Kristian Pihl Lorentsen, der var blevet vandløbsordfører for Venstre. Han blev så begejstret for forslaget, så han satte et møde op med miljøministeren. Esben Lunde kom til BSF den 18. april med et større følge, så der var fyldt godt op i klubhuset. Efterfølgende gik Per Frost og undertegnede til åen med ministeren og følget og præsenterede vores forslag for ham. Det blev taget vældigt godt imod. Efterfølgende blev forslaget også præsenteret igen for Kurt Andresen, hvor dette også blev vel modtaget, og forslaget er medtaget i kommunernes arbejder for en ny vedligeholdsplan for Gudenåen. Sidste nyt i sagen er en artikel i Bjerringbro avis fra den 23. november, hvor Jarl Gorridsen, formand for teknik og miljø i Silkeborg Kommune udtaler, at de 4 kommuners embedsmænd er sendt hjem med opgaven om at skrive et udkast til et nyt gudenåregulativ, hvor kommunerne må skære åen mindst to gang i 15 m bredde mod i dag en gang i 10 meters bredde. Men i 2016 har vi ikke set effekten af dette endnu. Vi søger at påvirke stadigt især gennem den noget større tyngde vi har gennem formandssamarbejdet.

10 I 2016 fik Langaa Sportsfiskerforening nok af de ulovlige garn i Randers Fjord. Talrige indikationer og næsten beviser førte til, at de startede en facebook gruppe mod dette. Denne blev voldsomt populær og foreningen fik mange tips ind på denne. På et tidspunkt kunne man læse på denne, hvordan en mistænkt garnfisker blev flugt, fra han sejlede ud og hvor han befandt sig på fjorden. Det bør give en smule bekymring i denne fiskers tanker at vide, at der holdes øje med ham. LSF stod som vært for et stort folkemøde om problematikken, hvor alle kunne møde op og give deres mening til kende. Lars Kielsgaard har efterfølgende fortalt, at der var mange fremmødte og debatten var god, men konkrete løsninger kom ikke frem. Formandsmøderne har ulovligt garnfiskeri på dagsordnen nu her og prøver i fællesskab at sende et forslag til miljøministeren, der med inspiration fra Nybøl Nor skal forbyde garnfiskeri i hele Gydenåsystemet og fjorden med argumentation i, at der er flere penge i turismen. El fiskeriet er igen i år gået godt. I forbindelse med en bestandsanalyse er strækningen fra Tangeværket og ned Nørreåen elfisket to gange. Dette gav første gang 124 laks og 104 havørreder og anden gang 135 laks og 71 havørreder. El fiskeriet uge 46 blev aflyst, da DCV havde fanget tilstrækkeligt med moderlaks. Som i sikkert ved udsender foreningen Gudenånyt regelmæssigt. Der er blevet taget rigtigt godt imod, og vi har en plan om at fortsætte med dette. Herfra skal lyde en opfordring til medlemmerne om at indsende historier eller indlæg til bladet. Send dem til Per Frost, som står for bladet. Til sidst er at sige tak til alle de frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde for foreningen. Uden jer var der ikke mange aktiviteter, der kunne driftes. Tak til lodsejerne for endnu et år med fint samarbejde. Tak til DCV, naboforeningerne, samarbejdspartnerne, dagkortsalgsstederne og myndighederne for godt og gnidningsfrit samarbejde. Hermed afsluttes bestyrelsens beretning. GØF strygning af moderfisk Strygning moderfisk 4/ Der er blevet strøget moderfisk på dambruget i Skibelund. Søndag 4. december blev der strøget i alt 3,5 liter Gudenå og 8 liter Allingå. Alle Allingå fisk blev efterfølgende kørt retur og udsat i Allingå. Havørred moderfisk fanges med i moderfiskedam I Skibelund hvorefter de stryges. Foto: Per Hougaard. Allingå havørreder genudsættes 4/ i Allingå efter endt strygning. Foto: Per Hougaard.

11 Havørreder vurderes om de er modne til strygning. I de to sorte baljer til venstre er der hhv. bedøvelsesvæske og rent vand til afvaskning så æg ikke bedøves. Foto: Per Hougaard. Flot havørred fra elfiskeri i Lilleå 11/ Foto: Per Hougaard Fra strygning 4/ Det er en stor fordel at vi har en egen trailer med fast installeret transportkar og ilt anlæg Foto: Per Hougaard El fiskeriet i Lilleå 11/ blev et tilløbsstykke hvor byens borgere fulgte med i hvordan det foregik. Foto: Per Hougaard Det blev et større tilløbsstykke og hvor der blev elfisket 38 havørreder mellem 1 og 8kg. Derudover 19 små hanner. El fiskeri Lilleå 11/ Den 11. december blev der elfisket i Lilleå i Lilleåparken i Hadsten. Baggrunden for el fiskeriet er et ønske om dels at få flere hunner af Gudenå stammen, dels at supplere med flere små hanner så den genetiske spredning bliver større. Elfiskeri i Lilleå 11/ Foto: Per Hougaard PE holdet stod for transport af elfiske udstyr og fisk med Ørredfondens trailer. Jørgen Nielsen, Langå var tovholder for el fiskeriet.

12 Strygning moderfisk 18/ Der er blevet strøget moderfisk for anden og sidste gang på dambruget i Skibelund. Denne gang havde vi både havørreder fra Gudenå og Lilleå, og kunne stryge 4,0 liter fra Gudenå og 6,5 liter fra Lilleå. Vi ender således op med 13,5 liter Gudenå/Lilleå og 8 liter Allingå. Alle moderfisk er sat retur i åen, og årets strygning er afsluttet. Fra strygning #2 18.december 2016: Dagens arbejde planlægges og styres med sikker hånd af vores stryge mestre Kurt og Erik. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Mads og Gert. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Stor flot han i gydedragt. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Mads og Gert stryger stor han for mælk. Foto: Erik Søndergaard.

13 Fra strygning #2 18.december 2016: Mads og Gert stryger stor han for mælk. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Kurt og Blondie stryger havørreder. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Kurt stryger en stor hun. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Dværghan stryges for mælk. Vi bruger dværghanner for at sikre en god genetisk spredning. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Blondie stryger en hun for rogn. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Per Hougaard med flot han havørred. Foto: Erik Søndergaard.

14 blandet og fordelt i et antal rene baljer svarende til antallet af hanner. Næste trin er er befrugtning med en han i hver balje, hvorefter alle rogn blandes sammen i tilfælde af at der er en gold han så klarer de andre det for ham. Foto: Erik Søndergaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Gruppen der strøg fisk, på nær fotografen Per Hougaard. Fra strygning #2 18.december 2016: Gert lægger befrugtet rogn i klækkebakker. Foto: Erik Søndergaard. Tak til alle jer der hjalp til med moderfiskeri og strygning her i På vegne af Gudenåens Ørredfond Skibelund havørredopdræt Per Frost Vedsted Fra strygning #2 18.december 2016: En del af processen. Rognen er

15 VPU Projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i det øverste af Hagenstrup Møllebæk BSF vandplejeudvalg har i samarbejde med biolog Klaus Overgaard Kristensen fra Favrskov Kommune udarbejdet en projektbeskrivelse for øvre del af Hagenstrup Møllebæk: Forslag til projekt Bjerringbro Lystfiskerforening har ansøgt Favrskov Kommune om tilladelse til et projekt vedrørende etablering af gydebanker i det øverste forløb af Hagenstrup Møllebæk, samt udlægning af sten og dødt ved, til at forbedre den fysiske variation i vandløbet. Der ønskes et projekt med en strækning i Hagenstrup Møllebæk på ca. 230 meters længde. Projektet er tænkt som supplement til forbedring af fiske og smådyrsfaunaen, efter at der i 2014/2015 blev skabt faunapassage ved de tidligere 6 spærringer der fandtes i vandløbet. Fisk og anden fauna har nu mulighed for at vandre igennem hele vandløbet og kan udnytte de øvre liggende strækninger. Formål med projektet Ved gennemgang af vandløbet er der fundet flere steder, hvor der med fordel kan etableres bedre gydemuligheder for ørrederne samt forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for smådyrene. Projektbeskrivelse Strækningen er vist på nedenstående kort (Fig. 1). Strækningen er ca. 230 meter. Vandløbet fremstår i dag på denne strækning, som et forholdsvist lige forløb med en begrænset variation i vanddybden. På strækningen er der stenmaterialer, men i en størrelse der enten er for stor til gydning eller i en størrelse for lille til at skabe betydelig variation. Det gennemsnitlige fald på strækningen er ca. 10. Der ansøges om at udlægge 5 m3 større sten samt ca. 10 større træstykker/ stammer i forløbet for at skabe større fysisk variation samt skabe levesteder for fisk og øvrig vandløbsfauna. Desuden kan der anlægges 5 gydebanker på strækningen, i alt 10 m3 gydegrus. Projektstrækning og gydebanker Dimensionering af gydebankerne og stenudlægning Det forventes at etablere gydebankerne med ca. 10 meters længde hver, og der skal bruges ca. 2 m3 grus pr. banke. Gydebankerne anlægges, så faldet over bankerne bliver ca. 5 promille, hvilket svarer til DTU Aquas anbefalinger for et vandløb af under 3 meters bredde. Sammensætning af grus: DTU Aquas vejledning følges, så sammensætningen bliver ca. 15 % singles og håndsten (32 64 mm) og ca. 85 % nøddesten på mm. Flint undgås så vidt muligt i gruset. Der udlægges stenmaterialer, som ligner de eksisterende sten i vandløbet. Udover gydegrus udlægges skjulesten i et antal svarende til ca. 1 sten (ca mm) pr. m vandløb. Alle stenmaterialer og gydebanker bliver placeret således af dræntilløb eller åbne tilløb ikke bliver påvirket i deres afvandingsmuligheder. Supplerende form for restaurering Udlægning af dødt ved (træ): Efter etablering af gydebankerne udlægges et mindre antal træstykker mellem strygene. Træstykkerne vil fungere som skjul for fisk og føde for smådyr, herunder øge overlevelsen af fiskeynglen. Træstykkerne er naturligt træ (rød el, ask, birk), som er delvist nedbrudt og vandmættet. Er

16 der risiko for, at træet kan skylle nedstrøms og lægge sig på tværs ved en rørunderføring, så bankes træstykkerne delvist ind i brinken, således at den fri ende peger med strømmen, og dermed ikke fanger emner i vandløbet, som kan danne en prop eller væsentlig op stuvning. Aftale med lodsejer Der er talt med lodsejeren af arealerne, og lodsejer er positivt indstillet overfor projektet. Økonomi Selve udlægningen udføres af foreningens medlemmer på frivillig basis, evt. med hjælp fra lodsejerne. Foreningen og medlemmer stiller med skovle, river, arbejdshandsker til brug ved arbejdet. Favrskov Kommune har givet tilsagn om at dække omkostninger til rendegraver/gravemaskine til at køre stenmaterialerne ud til vandløbet og delvis udlægge sten, grus og træstykker. Hjælp med! Der vil være mulighed for at komme og hjælpe os med dette vigtige projekt. Indkaldelse kommer i senere nummer af Gudenå Nyt Aktivitetskalender Senior aftener Hver anden mandag kl i klubhuset (ulige uger) Kl i klubhuset. Fluebinding, hygge, foredrag, film, m.m. Alle er velkomne vel mødt! ** Tilmelding junior ture Tilmeldingen til turene kan komme på sms efter, juniorklubben har sendt deres sms ud til turen på Keld Nielsen. Juniorklub aftener Torsdage i klubhuset

17 Havørreder på leg i det nye omløbsstryg i Møllebækken BSF s juniorklub gik en 8. december 2016 en tur forbi det nye stryg i Møllebækken for at se om der skulle være havørreder på leg og det var der! Havørred på leg i det nye stryg i Møllebækken. 8. december Foto: Johannes Bigum Pedersen Redaktion: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Per Frost Vedsted

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 9. november 2016 omløbsstryget ved Møllebækken indvies det kommer til at give flere havørreder i Gudenåen omkring Bjerringbro. Foto: Erik Søndergaard

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Januar 2016 Gullev bæk, en af BSF s vigtigste gydebække for havørreder, efter orkanen Gorm passerede gennem Gudenå dalen søndag 29. oktober. Foto: Anders Stougaard

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2016 Rødder fra en opstemning i Gullev bæk. Rødderne blev fjernet af Anders Stougaard og Erik i november 2016 for at skabe passage for havørrederne til de

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008

Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 Gudenåens Ørredfond Beretning 2008 2008 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Ørredfonden har rundet de 37 år og trives stadig. Gudenåens Ørredfond har i 2008: opfyldt udsætningsplanen for

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Per Hougaard med laks fanget 16.juni 2016, 4,7kg og 78cm. Juli-August 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er stort set gået

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli August 2017 Vi har haft et fantastisk godt laksefiskeri i maj måned. Laks 9,6kg 97cm fanget af Gert Winther Molbech 17.maj 2017 på wobler. Juli August 2017 God

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft,

Læs mere

Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold

Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt Hagenstrup Møllebæk etablering af gydebanker samt forbedring af de fysiske forhold Baggrund Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning fra Bjerringbro og Omegns

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2017 Eksempel på flash flue der anvendes til Geddefiskeri i Gudenå. Foto og flue: Casper Pedersen Februar 2017 Så er sæson 2017 skudt i gang, og der er allerede

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Marts 2016 Juniorklubbens nye formand Johannes Bigum Pedersen på tur med juniorerne. Marts 2016 Fiskeriet i åen er så småt i gang. Hvor vi er nogle der venter på lidt

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer April 2016 Søndag 13. marts fangede Per Bjerring Sørensen sin første danske laks en flot laks på 9,6kg og 96cm, fanget på flue i zone 5. April 2016 Fiskeriet efter

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Vi har haft en fantastisk sstart på laksefiskeriet i Gudenå. Laks 13,23kg 108cm fanget af Søren Agesen 23. april 2017 årets største indtil videre.. Maj

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer December 2017 Sidste fiskedag 2017. En laks i gydedragt har taget fluen. Fisken blev hurtigt landet og derefter nænsomt genudsat. Foto: Erik Søndergaard. December

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status. 2009 har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Februar 2016 Så er der rigget til med en stor glimmerflue fiskeriet efter Gudenåens glubske vintergedder kan starte. Foto: Johannes Bigum Pedersen Februar 2016 Den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslagsstiller: Bestyrelsen, 1. oktober 2015 Forslag: Tilretning af vedtægter Forslagsstillers begrundelse: De primære årsager til forslaget er at få vedtægterne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere