Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj"

Transkript

1 H E Aalborg - Støvring - Aalborg Ekspresbus AalborgBusterminal af Sygehussyd 'Skipperen' Firkløvervej Hermesvej TogfraÅrhus an StøvringStation MosbækAllé Mølledamsvej ØstreAllé... a Mastrupvej Hulvejen VedBjerget Hjedsbækvej ViborgvejVest ViborgvejØst StøvringStation TogmodÅrhus af Hermesvej MariendalsMølle 'Skipperen' Sygehussyd AalborgBusterminal an a KørertilHagensvej Ingenkørsellørdage, søn-oghelligdagesamt24/12og31/ Telebus Øster Brønderslev - Hvilshøj - Hollensted - Hallund - Je Zone 78 Ø. Brønderslev Skole 78 Hvilshøj 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole Zone 77 Jerslev Skole 79 Hallund 78 Hollensted 78 Hvilshøj 78 Ø. Brønderslev Skole 645 mod Kraghede * Skoledage på de enkelte ruter, se bagest i køreplanen af an af an af a b Hverdage - Skoledage * Hverdage - Skoledage * a Fortsætter til Øster Brønderslev og Brønderslev. b Afgår fra Nibstrup 7.28 som rute 645. Trafikplan for Nordjylland

2 Titel Trafikplan for Nordjylland Tekst og grafik Tetraplan A/S, Nordjyllands Trafikselskab Forside Gitte Jørgensen Udgiver Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1 R Postboks Aalborg ISBN

3 NT Trafikplan for Nordjylland Juni 2009

4

5 1 Forord I Region Nordjylland stiger hvert år knap 30 mio. passagerer på en bus og ca. 5 mio. passagerer på et tog. Det skønnes, at knap passagerer på en almindelig hverdag bruger en bus i Nordjylland, eller ca (en tiendedel) af indbyggerne i Nordjylland. Tallene viser, at den kollektive transport i Nordjylland har betydning for mange, når de skal til de daglige gøremål. Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal udarbejde en strategisk plan for de næste 4 år. Det er fastlagt i lov om trafikselskaber, at NT har ansvar for at følge op på statens trafikplan for jernbanen med planer for den kollektive bustransport i Nordjylland. NT har et ønske om, at planen i videst muligt omfang afspejler de ønsker og planer, som de 11 kommuner og Region Nordjylland har for den fremtidige kollektive transport i området. Det er kommunerne og regionen, der er NT s ejere, og derfor også dem der skal fastlægge det serviceniveau og den økonomi, der arbejdes med. NT ser en vigtig rolle i at sikre, at der arbejdes efter ensartede principper således, at kunderne ikke kommer til at opleve store forskelle i den service, der tilbydes forskellige steder. Planen skal bidrage til at skærpe argumentationen for de prioriteringer, der skal foretages og sikre, at de foretages på den bedst mulige måde. Der er udsigt til, at der de kommende år skal foretages en række omprioriteringer og ændringer i busdriften, så flere får en bedre og nogle få får en ringere betjening. Planen skal bidrage til, at man kan begrunde begge dele. Planene er blevet til i en proces, hvor NT har bestræbt sig på at fortolke ejernes ønsker. Kommunernes strategiplaner og den regionale udviklingsplan er centrale udgangspunkter. Der har været afholdt dialogmøder med alle kommuner, og der har været en temadag, hvor alle interessenter har været samlet for at drøfte den fremtidige bustransport i Nordjylland. Der har til arbejdet med planen været tilknyttet en styregruppe bestående af: Kommunaldirektør Erik Odder, Rebild kommune Kommunaldirektør Mogens Kristensen, Vesthimmerland kommune Kontorchef Jes Vestergaard, indtil medio dec. Region Nordjylland Projektleder Svend Tøfting, fra medio dec. Region Nordjylland Salgs- og marketingkoordinator Britta Indraccolo, Arriva TOG A/S Regionschef Knud Erik Bendixen, DSB Nordjylland Direktør Preben Vestergaard, Nordjyske Jernbaner A/S Direktør Christian Roslev, NT Afdelingschef Ole Schleemann, NT Funktionsleder Signe Klintgaard Korać, NT Der er tale om en strategisk plan, hvilket betyder, at den skal udstikke de overordnede retningslinjer for den fremtidige kollektive transport i Nordjylland. Planen vil siden hen blive fulgt op i forbindelse med de årlige køreplanændringer, der konkretiserer og detaljerer, hvordan principperne kan udmøntes i form af ændringer i linjeføringer, køreplaner mm. Side 1

6 Planen er afgrænset til at dække planlægningen af den kollektive transport og omfatter ikke emner som takster, udbudsprincipper, markedsføring, information, stoppesteder mv. Der er til denne trafikplan også udgivet en delrapport med nøgletal, hvor detaljerede opgørelser og kortmateriale for de 11 kommuner og for Region Nordjylland er vist. Planen er opdelt i tre hoveddele: status, målsætninger og en plan ( det nye net ). Læsere som alene er interesseret i mål eller plan kan springe direkte til disse dele af rapporten. Planen har været i høring hos NT s ejere, kommuner og region, og er vedtaget af NTs bestyrelse den 24. april Thomas Kastrup-Larsen Bestyrelsesformand NT Side 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Forord Resumé... 5 Baggrund 3 Baggrund Efter strukturreformen Planens formål Andre planer Finanseringsmodel Status 4 Nuværende udbud af kollektiv transport Tog X-busser og regionalbusser Bybusser og lokalbusser Telebusser, teletaxa og flextur Handicap- og specialkørsel Specialruter, færger og fly Efterspørgsel efter kollektiv transport Passagertal Pendling Bussen i forhold til andre transportmidler Brugerne Brugernes tilfredshed Økonomi Serviceniveau - tilgængelighed Afstand Tid Skift Udvikling Passagerer Service Rammebetingelser Demografisk udvikling Det man ikke kan regne på Udviklingen samlet set Udfordringer Mål 9 Målsætninger Mobilitet og tilgængelighed Energi, miljø og sundhed Side 3

8 9.3 Samarbejde og image Koordinering Sammenfatning af målsætninger...60 Plan 10 Det nye net Principper A+ Ekspresbusser og tog A Regionalnet A Bybusnet B Tværkommunalt net C lokalnet D Flextur E Specialprodukter De nye servicemål Implementering og konsekvenser af det nye net Hvad skal der ske? Implementering af det nye net Betjeningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Iværksættelse af trafikplanen På længere sigt...87 Bilag A. Linjerne i det nye net B. Linjer der berøres C. Økonomiske konsekvenser Side 4

9 2 Resumé Baggrund Nye tider Strukturreformen betød nye roller i forhold til den kollektive transport. I Nordjylland var forandringerne dog ikke så store, da den nye model for trafikselskaber meget ligner den der tidligere gjorde sig gældende for NT. Det er trafikselskabets opgave, på vegne af deres ejere, at sikre, at der tilbydes en kollektiv transport af den kvalitet og det omfang, som ejeren ønsker. Region og kommuner bestiller og betaler hhv. regional og lokal kollektiv transport. NT har ansvar for, at kørslen sendes i udbud, og at der opnås den bedst mulige betjening indenfor de givne budgetmæssige rammer. Strukturreformen har betydning for behovet for kollektiv transport. Nye administrative grænser gør sig gældende. I forhold til de tidligere amter er Sydthy, Thisted, Hanstholm og Morsø kommuner samt størstedelen af Aalestrup og Mariager kommuner nu en del af Region Nordjylland. De nye sammenlægningskommuner giver nye udfordringer til den kollektive bustransport. Ændringer i skolestruktur, lokalisering af kommunecentre osv., har betydning for hvor busserne skal køre. Planens formål NT skal ifølge Lov om Trafikselskaber (pr ) hvert fjerde år udarbejde en kollektiv trafikplan, som opfølgning på den nationale jernbaneplan. Dette er den første. Den kollektive trafikplan skal naturligvis forholde sig til togtransporten i området samt spørgsmålet om, hvordan busser og tog spiller sammen. Kun en meget begrænset del af busturene i Nordjylland, skønsmæssigt omkring 5 %, er imidlertid ture til eller fra en togrejse. En væsentlig del af planens fokus rettet mod bustransporten i al dens mangfoldighed. Planens hovedformål er: At skabe et fælles vidensgrundlag om udvikling, marked og kunder At beskrive tilgængelighed og service At formulere overordnede mål og visioner At formulere en overordnet plan, som kan omsættes i konkrete omlægninger af ruter mv. Målsætninger NT s overordnede mission og bærende princip for alle aktiviteter er formuleret i virksomhedsgrundlaget: NT vil skabe størst mulig mobilitet og understøtte regional og lokal udvikling i Nordjylland gennem en effektiv kollektiv trafik NT ønsker at gøre op med forestillingen om, at der skal tilbydes bustransport i traditionel forstand til alle, på alle steder og på alle tider. I stedet koncentreres indsatsen om at få flere kunder til at køre kollektivt ved, at: Styrke den kollektive transport der, hvor efterspørgslen er størst, og at understøtte muligheden for en behovstilpasset betjening der, hvor efterspørgslen er lav Side 5

10 Derudover er det NT s ønske at bidrage til at understøtte generelle mål om energi, miljø og sundhed, at styrke samarbejde og image, samt at arbejde for en optimal koordinering mellem de forskellige kollektive transportsystemer. Status for den kollektive transport Passagererne I Nordjylland stiger hvert år knap 30 mio. passagerer på en bus og ca. 5 mio. passagerer på et tog. Det skønnes, at knap passagerer på en almindelig hverdag bruger en bus. Da de fleste benytter bus både frem og tilbage, så svarer det til at eller ca. en tiendedel af indbyggerne i Nordjylland på en hverdag er afhængige af et velfungerende bus system. Tallene viser, at den kollektive transport i Nordjylland har betydning for mange, når de skal til de daglige gøremål. 6 % af de rejser nordjyderne foretager og 7 % af de kilometer de tilbagelægger sker med kollektiv transport. Størstedelen af de kollektive rejser er med bus. Der er store geografiske forskelle, hvor bussens markedsandel er størst i de større byer. Beboerne i Aalborg Kommune bruger fx. bussen i 9 % af alle deres rejser. Udvikling I busserne i Nordjylland har man i perioden oplevet et passagerfald på 17 %, og samtidig er både brugen af bil og tog steget. Passagernedgangen er større, end man skulle forvente som forudsigelige konsekvenser af fx takststigninger, færre busafgange, at flere har fået bil osv. Den kollektive bustransport har oplevet en usædvanlig periode, hvor mange forhold tilsammen har bidraget til et stort passagertab Personbil Cykel/knallert Tog DSB Lokalbaner Der ligger en stor udfordring i at få en optimisme og kvalitet frem, som kan bringe passagerudviklingen i en mere gunstig retning. NT har et ønske om at få flere passagerer. Uden flere passagerer er det ikke muligt at udvikle busproduktet, så det lever op til de krav, der er i et moderne samfund. Økonomi NT har to forskellige forretningsområder: buskørsel og samordnet kørsel. For buskørslen forventes i 2009 en omsætning på 722,5 mio. kr. hvoraf 41 % forventes at blive finansieret af passagerindtægter. For den lovpligtige handicapkørsel forventes i 2009 en omsætning på 32,5 mio. kr., hvoraf 20 % forventes at blive finansieret af brugerne. Den kollektive bustransport i Nordjylland har over flere omgange været udsat for store økonomiske udfordringer, og den samlede økonomi kan komme under pres i de kommende år. NT ønsker med denne plan at arbejde for at fastholde passagererne og få flere til, så indtægtsgrundlaget styrkes. Bus Side 6

11 Det nye net principper og struktur I planen introduceres et forslag til en ny kategorisering af det kollektive trafiknet. Det nye handler ikke om, hvor busserne kører, men om hvilken service der gives forskellige steder i nettet. Det nye net består hovedsageligt af eksisterende ruter tilføjet enkelte nye. Fordeling af serviceniveau (antal afgange og betjeningsperiode) er væsentligt anderledes end i dag. I fremtiden foreslås mere buskørsel, hvor befolkningstætheden er høj, og der foreslås mindre traditionel buskørsel, der hvor befolkningstætheden er lav, men i disse områder vil der til gengæld være mere fleksibel betjening med små køretøjer. Det ny net består af: A+ Ekspresbusnet og tog A Regionalnet og bybusnet B Tværkommunalt net C Lokalnet D Flextur E Specialprodukter Side 7

12 A+ Ekspresbusnet og tog A+ nettet binder regionen sammen med udgangspunkt i regionscentret Aalborg. Desuden skaber det forbindelse til hovedbyer i Region Midtjylland samt resten af landet. Brugerne er en blanding af daglige pendlere og uddannelsesrejsende samt passagerer, der bruger tog eller bus til fritidsrejser. I A+ nettet håndhæves grundprincippet om hurtig og direkte betjening. Der stræbes efter en rejsetid, der fra man stiger på bussen/toget til, man stiger af igen ikke er mere end 50 % længere end den tilsvarende tur i bil. Der er mindst én afgang i timen i dagtimerne på hverdage. I myldretiden suppleres de fleste ruter således, at der opnås 2 afgange i timen. I aftentimerne og weekend er der afgang hver anden time. A+ Ekspresbusnet og tog Der sikres optimale korrespondancer ekspresbusserne/tog imellem og mellem ekspresbusser og tog. På A+ nettet skal man finde de nyeste, mest moderne og mest komfortable busser i den samlede vognpark. Busserne på A+ nettet har ikke så mange standsningssteder, men til gengæld etableres gode ventefaciliteter, lækker indretning og optimal information. A Regionalnet og bybusnet De hurtige ruter i A+ nettet suppleres med en række lidt kortere ruter i A nettet, der dels er ruterne der binder regionen sammen, dels er bybusser i de store byer. Pendlere er en central målgruppe, hvis behov og ønsker er vigtige i de prioriteringer, der skal foretages. En anden væsentlig målgruppe er de uddannelsessøgende. Bybusserne har endvidere andre store brugergrupper f.eks. indkøbsrejsende. A Regionalnet I A nettet håndhæves et grundprincip om hurtig og direkte betjening. I modsætning til i A+ nettet betjenes flere rejsemål fx større arbejdspladser og uddannelsessteder, også selvom det kræver en mindre afstikker. A busser har flere standsningssteder end A+ busser. På A nettets regionale linjer går der 1-2 busser i timen på de travleste tidspunkter. Resten af dagen er der én bus i timen, og nogle steder og tider er der to timer mellem busserne. Der tilbydes kørsel i aftentimerne og weekend. Side 8

13 På A nettets bybusser går der op mod 8 busser i timen, når der er flest, og der tilbydes generelt både aften- og weekendkørsel dog med en udtyndet køreplan og evt. i form af teletaxa. A Bybusnet Busserne i A busnettet skal så vidt muligt korrespondere med de hurtige A+ ruter og tog. A busser har ikke nødvendigvis faste minuttal men tilpasses de aktuelle behov. På A nettet skal man finde nye, moderne og komfortable busser. For bybusserne gælder også det særlige hensyn, at der skal være handicap-, ældre- og barnevognsvenlig indstigning. Busparken vil være mere sammensat på A nettet end på A+ nettet, men generelt satses på en høj standard. Standsningssteder på A nettet har forskellig karakter, og stiller derfor forskellige krav til indretning og udstyr. B Tværkommunalt net Der er i dag 54 ruter, hvis hovedopgave det er at bringe især unge til deres uddannelsessteder. Ruterne udgør B nettet, som supplerer det overordnede net. B Tværkommunalt net Med fokus på de unges uddannelsesrejser har B nettet generelt en høj benyttelse om morgenen og eftermiddagen på skoledage samt en relativ lav benyttelse på de øvrige tidspunkter på skoledage, på skolefridage og i weekenden. Tilpasning og pålidelighed er et bærende princip for B nettet. Køreplanen tilpasses de konkrete behov, dvs. afgangshyppighed og køreplanens tider tilpasses ringetider, korrespondancer til det over-ordnende net mm. Bussernes indretning skal C Lokalnet være i orden, men der kan være tale om busser af en lidt lavere standard end i det overordnende net. C lokalnet Det lokale net består hovedsageligt af ruter, der transporterer elever til folkeskoler og friskoler. Busserne tilrettelægges derfor for hovedparten af ruterne så de alene betjener på steder og tider, Side 9

14 hvor der er behov, dvs. de kører kun på skoledage. Nogle af ruterne er teletaxaer eller telebusser, hvor man skal ringe efter bussen. Det lokale net sikrer, at alle har gode transportmuligheder til skole i lokalområdet. Desuden giver det en transportmulighed for andre, fx ældre der skal købe ind eller har andre ærinder. Det lokale net er tilrettet de helt konkrete og lokale behov, der er rundt omkring. Tilrettelæggelsen sker i tæt samspil med eventuelle lukkede skolebusordninger og andre særkørselsopgaver. I forbindelse med omprioritering af ressourcerne vil der formentlig ske udtynding i lokalnettet. D Flextur Med flextur tilbydes i hele Nordjylland en betjening der minder om taxakørsel, dog skal man acceptere at kunne komme til at køre med andre, og ikke altid at blive tilbudt kørsel af den direkte vej. Prisen er i øjeblikket halv taxatakst. Kommuner kan, som Jammerbugt gør fra 2009, vælge at kompensere brugerne, således at der internt i en kommune tilbydes kørsel til kvart taxatakst. Flextur er velegnet på de tider og steder, hvor der er et svagt passagerunderlag, og hvor efterspørgslen samtidig er spredt geografisk. Produktionsapparatet i flextur har sit grundlag i den individuelle handicapkørsel og specialkørsel. De vogne der køres med er allerede tilpasset, at brugerne kan have specielle behov i forhold til indstigning, indretning mm. Chaufføren sikrer, at der under kørslen er mulighed for direkte information. Og før rejsen sikrer kontakten med bestillingscentralen også, at information, herunder oplysninger om uregelmæssigheder, når frem til brugerne. Visionen er, at flextur i hele Nordjylland udgør et basisnet som gør, at alle altid og alle steder har en transportmulighed. NT vurderer at flextur gør det muligt på samme tid at forbedre servicen og spare ressourcer på lokalruter. Flextur har en langt større dækning end det lokale net, og vil kunne erstatte mange lokale ruter helt eller delvist, som kun har et svagt passagerunderlag. Prisen er højere end i den almindelige kollektive transport. Det er naturligvis en ulempe for den enkelte. Med den såkaldte Kommuneordning kan man imidlertid gå ind og støtte de kommuneinterne rejser, så de kan udføres til kvart taxatakst. E Specialprodukter Ved siden af betjeningen på det overordnede net, nettet til uddannelse og det lokale net har NT en række tiltag, der er rettet mod ferie og fritid. Det drejer sig om sommerruter, natbusser og kørsel til koncerter, markeder mv. NT s specialprodukter skal fortsat driftsmæssigt som helst hvile i sig selv. Side 10

15 Det nye net - servicemål Den service, som NT ønsker for de forskellige produkttyper i det nye net, kan sammenfattes således: Rejsetid Frekvens Koordinering Materiel A+ Ekspresbusnet 2 busser/time i myldretid Lav og tog 1 bus/time i øvrigt A Regionalnet Relativ lav 1-2 busser/time i myldretid ½-1 bus/time i øvrigt A Bybusnet Ikke prioriteret Høj B Tværkommunalt net Ikke prioriteret C Lokalnet Ikke prioriteret D Flextur Max. 100 % omvejskørsel Tilpasning til mødetider Tilpasning til ringetider Kun i dagtimer på hverdage Efter behov Alle ugens dage kl Altid forbindelse til øvrige A+ net Gode forbindelser til A+ net Gode forbindelser til A+ net Gode forbindelser til A+ og A net Koordineret med lukkede skoleruter Efter behov Højeste standard Høj standard Høj standard Medium standard Laveste standard Taxa Det nye net - konsekvenser Ressourcer Der er ikke kun tale om en omklassificering. Der er også tale om en omprioritering. Service og betjeningsomfang intensiveres, der hvor der allerede i dag er en stor efterspørgsel. Der flyttes så at sige ressourcer opad i systemet. Der hvor passagerunderlaget er svagest, erstattes lokal ruteplanlagt kørsel med flextur. De regionale ressourcer intensiveres, der hvor der er en stor efterspørgsel, og de kommunale ressourcer forskydes fra ikke overvejende at være på de lokale ruter, men fordeles mellem den kørsel, der er rettet mod de uddannelsessøgende, et reduceret lokalt net og en større udbredelse af flextur. A+ A A B C D Ekspresnet Regionalnet Bybusnet Tværkommunalt net Lokalnet Flextur Regionale ressourcer Kommunale ressourcer Region Nordjylland forventes ved et fuldt udbygget net, at kunne frigøre ca mio. kr. ved betjening som overføres til kommuner eller som nedlægges. Disse ressourcer forventes i de første 1-2 år benyttet fuldt ud på udbygningen af A+ nettet. På længere sigt, dvs. indenfor 3-5 år, forventes passagertilgang og dermed indtægterne på A+ nettet, at reducere tilskudsbehovet på udvidelsen til i størrelsesordenen 13 mio. kr. pr. år, svarende til en årlig besparelse på ca. 6 mio. kr. i forhold til dagens situation. Side 11

16 Kommunerne overtager som udgangspunkt kørsel for ca. 18 mio. kr. - varierende meget i størrelse fra kommune til kommune. Disse kan helt eller delvist hentes hjem igen ved effektivisering af lokalkørsel og mere brug af flextur. Tilgængelighed Størstedelen af alle funktioner ligger i nærheden af det overordnede net. Indenfor en afstand af meter fra A+ og A net ligger: 80 % af alle boliger, 88 % af alle arbejdspladser, lidt over 80 % af alle butikker og 100 % af alle gymnasier og videregående uddannelsessteder. Alle byer over indbyggere er dækket af A+ og A nettet med undtagelse af bybusnettet. Alle byer over indbyggere er dækket af A+ nettet. Samlet set dækker alle ruterne i det nye net samme område, som det nuværende net. Indenfor en afstand af meter af et stoppested ligger: 95 % af alle boliger, 97 % af alle arbejdspladser, 96 % af alle butikker og 100 % af alle gymnasier og videregående uddannelsessteder. Forventet passagerfremgang De passagermæssige konsekvenser forventes samlet set at blive positive, overvejende fordi det nye A+ net forventes at tiltrække nye kunder, uden at justeringer på de øvrige net i væsentlig omfang skræmmer kunder væk. Inden for 1-2 år efter iværksættelse af det nye net ventes benyttelsen at være steget med 0,2-0,4 mio. passagerer årligt, mens benyttelsen 3-5 år efter iværksættelse ventes at være steget med 0,5-0,9 mio. passagerer årligt. Det vil svare til en fordobling af passagertallet på X-busser. For NTs samlede passagertal svarer det til en samlet stigning på 2-3 %. Det nye net - iværksættelse Gennemførelsen af trafikplanen forventes udført i perioden , hvor de første konkrete ændringer på rutenettet kan gennemføres ved køreplanskiftet i sommeren 2010 og efterfølgende ved køreplanskifte i 2011 og Det vil ikke planlægningsmæssigt være hensigtsmæssigt at gennemføre alle omlægninger til sommeren 2010, og i henhold til kontrakterne med entreprenørerne vil det heller ikke være muligt. For at få størst mulig effekt af opgraderingen af ekspresbusnettet anbefales dog, at alle større ændringer her sker samtidig i sommeren Herved bliver det muligt med en massiv markedsføring og relancering af det udvidede X-buskoncept, som her i planen går under navnet A+ nettet. Side 12

17 Baggrund

18 3 Baggrund 3.1 Efter strukturreformen Strukturreformen betød store ændringer i fordelingen af ansvaret for varetagelse af mange offentlige opgaver. Indenfor kollektiv trafikområdet var ændringerne dog ikke så store i Nordjylland, fordi den model, man valgte at indføre i hele landet, minder meget om den man allerede havde i Nordjylland. Det betød imidlertid ikke, at Nordjylland ikke fik forandringer. Det betød blot, at ændringerne ikke var så store som i andre regioner. Det er NT s opgave, på vegne af region og kommuner, at sikre, at der tilbydes en kollektiv transport af den kvalitet og det omfang, som ejeren ønsker. Region og kommuner bestiller og betaler hhv. regional og lokal kollektiv transport. NT har ansvar for, at kørslen sendes i udbud, og at der opnås den bedst mulige betjening indenfor de givne budgetmæssige rammer. Ejeren bestemmer i sidste ende den service, der ønskes. Derfor har regionen og kommunerne et stort ansvar i at definere de servicemål, der lægges til grund for planlægningen. Trafikselskabet har en væsentlig rolle som konsulenter overfor ejerne i de beslutninger, der skal tages indenfor kollektiv trafik området. Der skal beskrives et produktsortiment, dvs. hvilke former for kørsel der tilbydes. Der skal opstilles løsningsforslag, køreplanlægges og ikke mindst sendes i udbud. Sådan var det også tidligere, men den koordinerende rolle er skærpet, hvis der skal fastholdes en ensartethed i betjeningsprincipperne. En anden væsentlig ændring er, at nye administrative grænser gør sig gældende. I forhold til de tidligere amter er Sydthy, Thisted, Hanstholm og Morsø kommuner samt størstedelen af Aalestrup og Mariager kommuner nu en del af Region Nordjylland. Internt i Region Nordjylland stiller de nye sammenlægningskommuner nye udfordringer til den kollektive bustransport. Ændringer i skolestruktur, lokalisering af kommunecentre osv., har betydning for, hvor busserne skal køre. Kollektiv transport er et serviceområde, der i særklasse stiller krav om samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det er ikke kun regionale busser, som kører i flere kommuner. Mange ruter deles finansieringsmæssigt mellem flere kommuner, hvilket kræver et udbredt samarbejde. 3.2 Planens formål Denne kollektive trafikplan skal ifølge loven om trafikselskaber følge op på den nationale jernbaneplan. Derfor skal den naturligvis forholde sig til togtransporten i området samt spørgsmålet om, hvordan busser og tog spiller sammen. Kun en meget begrænset del af busturene i Nordjylland, skønsmæssigt omkring 5 %, er imidlertid ture til eller fra en togrejse. Derfor er en væsentlig del af planens fokus rettet mod den samlede kollektive transport i al dens mangfoldighed. Side 14

19 Der er følgende hovedformål med planen: At skabe et fælles vidensgrundlag om udvikling, marked og kunder At beskrive tilgængelighed og service At formulere overordnede mål og visioner At formulere en overordnet plan, som kan omsættes i konkrete omlægninger af ruter mv. For at planlægningen kan foregå på et fælles oplyst grundlag, lægges der vægt på, at den baseres på en grundig beskrivelse og analyse af status for den kollektive transport. Det er for det første en forståelse af, hvordan udviklingen har været de senere år, hvorfor den har været sådan, og hvad man kan forvente i de kommende år. Det er for det andet en beskrivelse af bussens rolle i det samlede transportmarked dvs. en fortolkning af den kollektive bustransport i konkurrence og samspil med andre transportformer. Og for det tredje er det en beskrivelse af, hvem kunderne i den kollektive transport er. I planen opstilles skitser til servicemål for det overordnede rutenet. Det er ejerne - regionen og kommunerne - som i sidste ende bestemmer deres servicemål ud fra de forskellige politiske ambitioner og ønsker, der gør sig gældende. NT har imidlertid ønsket at tilvejebringe et materiale, som kan hjælpe på vej, gennem en kortlægning af den eksisterende tilgængelighed til kollektiv trafik i Nordjylland. Tilgængeligheden er et spørgsmål om med hvilken lethed, man kan foretage en rejse, og den kortlægges mht. afstand til stoppesteder, tid for en busrejse samt antal skift. En plan skal have nogle sigtelinjer. Derfor formuleres mål og visioner på lidt længere sigt indenfor fire overordnede temaer: mobilitet og tilgængelighed; energi, miljø og sundhed; samarbejde og image samt koordinering. Mål og visioner tager udgangspunkt i, hvad der allerede er formuleret i andre planer. Men dertil kommer de særlige mål og visioner, der relaterer sig til denne plan. Endelig skitseres på et overordnet niveau en plan for, hvordan man med udgangspunkt i dagens situation kan bevæge sig i retning af mål og visioner. Der er tale om skitser og principper, som i en videre proces skal detailbearbejdes. 3.3 Andre planer Statens trafikplan for jernbanen Transportministeriet skal mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen skal redegøres for statens overvejelser og prioriteringer. Den første trafikplan er udarbejdet. Den indeholder overvejende en statusbeskrivelse af dagens situation, og indeholder ikke retningslinjer eller prioriteringer, som indikerer, hvad der kommer til at ske på banerne i det nordjyske. I det fælles høringssvar som kommunekontaktrådet i Nordjylland (KKR), regionen og NT har afgivet om jernbaneplanen pointeres vigtigheden af, at der er gode transportmuligheder med tog til/fra Nordjylland samt internt i regionen. Det anses som værende en vigtig forudsætning for udvikling i regionen. Der peges på behovet for forbedringer mellem Hobro og Aalborg, Aalborg Frederikshavn, fortsat udvikling af Aalborg Nærbane samt op- Side 15

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere