Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj"

Transkript

1 H E Aalborg - Støvring - Aalborg Ekspresbus AalborgBusterminal af Sygehussyd 'Skipperen' Firkløvervej Hermesvej TogfraÅrhus an StøvringStation MosbækAllé Mølledamsvej ØstreAllé... a Mastrupvej Hulvejen VedBjerget Hjedsbækvej ViborgvejVest ViborgvejØst StøvringStation TogmodÅrhus af Hermesvej MariendalsMølle 'Skipperen' Sygehussyd AalborgBusterminal an a KørertilHagensvej Ingenkørsellørdage, søn-oghelligdagesamt24/12og31/ Telebus Øster Brønderslev - Hvilshøj - Hollensted - Hallund - Je Zone 78 Ø. Brønderslev Skole 78 Hvilshøj 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole Zone 77 Jerslev Skole 79 Hallund 78 Hollensted 78 Hvilshøj 78 Ø. Brønderslev Skole 645 mod Kraghede * Skoledage på de enkelte ruter, se bagest i køreplanen af an af an af a b Hverdage - Skoledage * Hverdage - Skoledage * a Fortsætter til Øster Brønderslev og Brønderslev. b Afgår fra Nibstrup 7.28 som rute 645. Trafikplan for Nordjylland

2 Titel Trafikplan for Nordjylland Tekst og grafik Tetraplan A/S, Nordjyllands Trafikselskab Forside Gitte Jørgensen Udgiver Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1 R Postboks Aalborg ISBN

3 NT Trafikplan for Nordjylland Juni 2009

4

5 1 Forord I Region Nordjylland stiger hvert år knap 30 mio. passagerer på en bus og ca. 5 mio. passagerer på et tog. Det skønnes, at knap passagerer på en almindelig hverdag bruger en bus i Nordjylland, eller ca (en tiendedel) af indbyggerne i Nordjylland. Tallene viser, at den kollektive transport i Nordjylland har betydning for mange, når de skal til de daglige gøremål. Nordjyllands Trafikselskab (NT) skal udarbejde en strategisk plan for de næste 4 år. Det er fastlagt i lov om trafikselskaber, at NT har ansvar for at følge op på statens trafikplan for jernbanen med planer for den kollektive bustransport i Nordjylland. NT har et ønske om, at planen i videst muligt omfang afspejler de ønsker og planer, som de 11 kommuner og Region Nordjylland har for den fremtidige kollektive transport i området. Det er kommunerne og regionen, der er NT s ejere, og derfor også dem der skal fastlægge det serviceniveau og den økonomi, der arbejdes med. NT ser en vigtig rolle i at sikre, at der arbejdes efter ensartede principper således, at kunderne ikke kommer til at opleve store forskelle i den service, der tilbydes forskellige steder. Planen skal bidrage til at skærpe argumentationen for de prioriteringer, der skal foretages og sikre, at de foretages på den bedst mulige måde. Der er udsigt til, at der de kommende år skal foretages en række omprioriteringer og ændringer i busdriften, så flere får en bedre og nogle få får en ringere betjening. Planen skal bidrage til, at man kan begrunde begge dele. Planene er blevet til i en proces, hvor NT har bestræbt sig på at fortolke ejernes ønsker. Kommunernes strategiplaner og den regionale udviklingsplan er centrale udgangspunkter. Der har været afholdt dialogmøder med alle kommuner, og der har været en temadag, hvor alle interessenter har været samlet for at drøfte den fremtidige bustransport i Nordjylland. Der har til arbejdet med planen været tilknyttet en styregruppe bestående af: Kommunaldirektør Erik Odder, Rebild kommune Kommunaldirektør Mogens Kristensen, Vesthimmerland kommune Kontorchef Jes Vestergaard, indtil medio dec. Region Nordjylland Projektleder Svend Tøfting, fra medio dec. Region Nordjylland Salgs- og marketingkoordinator Britta Indraccolo, Arriva TOG A/S Regionschef Knud Erik Bendixen, DSB Nordjylland Direktør Preben Vestergaard, Nordjyske Jernbaner A/S Direktør Christian Roslev, NT Afdelingschef Ole Schleemann, NT Funktionsleder Signe Klintgaard Korać, NT Der er tale om en strategisk plan, hvilket betyder, at den skal udstikke de overordnede retningslinjer for den fremtidige kollektive transport i Nordjylland. Planen vil siden hen blive fulgt op i forbindelse med de årlige køreplanændringer, der konkretiserer og detaljerer, hvordan principperne kan udmøntes i form af ændringer i linjeføringer, køreplaner mm. Side 1

6 Planen er afgrænset til at dække planlægningen af den kollektive transport og omfatter ikke emner som takster, udbudsprincipper, markedsføring, information, stoppesteder mv. Der er til denne trafikplan også udgivet en delrapport med nøgletal, hvor detaljerede opgørelser og kortmateriale for de 11 kommuner og for Region Nordjylland er vist. Planen er opdelt i tre hoveddele: status, målsætninger og en plan ( det nye net ). Læsere som alene er interesseret i mål eller plan kan springe direkte til disse dele af rapporten. Planen har været i høring hos NT s ejere, kommuner og region, og er vedtaget af NTs bestyrelse den 24. april Thomas Kastrup-Larsen Bestyrelsesformand NT Side 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Forord Resumé... 5 Baggrund 3 Baggrund Efter strukturreformen Planens formål Andre planer Finanseringsmodel Status 4 Nuværende udbud af kollektiv transport Tog X-busser og regionalbusser Bybusser og lokalbusser Telebusser, teletaxa og flextur Handicap- og specialkørsel Specialruter, færger og fly Efterspørgsel efter kollektiv transport Passagertal Pendling Bussen i forhold til andre transportmidler Brugerne Brugernes tilfredshed Økonomi Serviceniveau - tilgængelighed Afstand Tid Skift Udvikling Passagerer Service Rammebetingelser Demografisk udvikling Det man ikke kan regne på Udviklingen samlet set Udfordringer Mål 9 Målsætninger Mobilitet og tilgængelighed Energi, miljø og sundhed Side 3

8 9.3 Samarbejde og image Koordinering Sammenfatning af målsætninger...60 Plan 10 Det nye net Principper A+ Ekspresbusser og tog A Regionalnet A Bybusnet B Tværkommunalt net C lokalnet D Flextur E Specialprodukter De nye servicemål Implementering og konsekvenser af det nye net Hvad skal der ske? Implementering af det nye net Betjeningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Iværksættelse af trafikplanen På længere sigt...87 Bilag A. Linjerne i det nye net B. Linjer der berøres C. Økonomiske konsekvenser Side 4

9 2 Resumé Baggrund Nye tider Strukturreformen betød nye roller i forhold til den kollektive transport. I Nordjylland var forandringerne dog ikke så store, da den nye model for trafikselskaber meget ligner den der tidligere gjorde sig gældende for NT. Det er trafikselskabets opgave, på vegne af deres ejere, at sikre, at der tilbydes en kollektiv transport af den kvalitet og det omfang, som ejeren ønsker. Region og kommuner bestiller og betaler hhv. regional og lokal kollektiv transport. NT har ansvar for, at kørslen sendes i udbud, og at der opnås den bedst mulige betjening indenfor de givne budgetmæssige rammer. Strukturreformen har betydning for behovet for kollektiv transport. Nye administrative grænser gør sig gældende. I forhold til de tidligere amter er Sydthy, Thisted, Hanstholm og Morsø kommuner samt størstedelen af Aalestrup og Mariager kommuner nu en del af Region Nordjylland. De nye sammenlægningskommuner giver nye udfordringer til den kollektive bustransport. Ændringer i skolestruktur, lokalisering af kommunecentre osv., har betydning for hvor busserne skal køre. Planens formål NT skal ifølge Lov om Trafikselskaber (pr ) hvert fjerde år udarbejde en kollektiv trafikplan, som opfølgning på den nationale jernbaneplan. Dette er den første. Den kollektive trafikplan skal naturligvis forholde sig til togtransporten i området samt spørgsmålet om, hvordan busser og tog spiller sammen. Kun en meget begrænset del af busturene i Nordjylland, skønsmæssigt omkring 5 %, er imidlertid ture til eller fra en togrejse. En væsentlig del af planens fokus rettet mod bustransporten i al dens mangfoldighed. Planens hovedformål er: At skabe et fælles vidensgrundlag om udvikling, marked og kunder At beskrive tilgængelighed og service At formulere overordnede mål og visioner At formulere en overordnet plan, som kan omsættes i konkrete omlægninger af ruter mv. Målsætninger NT s overordnede mission og bærende princip for alle aktiviteter er formuleret i virksomhedsgrundlaget: NT vil skabe størst mulig mobilitet og understøtte regional og lokal udvikling i Nordjylland gennem en effektiv kollektiv trafik NT ønsker at gøre op med forestillingen om, at der skal tilbydes bustransport i traditionel forstand til alle, på alle steder og på alle tider. I stedet koncentreres indsatsen om at få flere kunder til at køre kollektivt ved, at: Styrke den kollektive transport der, hvor efterspørgslen er størst, og at understøtte muligheden for en behovstilpasset betjening der, hvor efterspørgslen er lav Side 5

10 Derudover er det NT s ønske at bidrage til at understøtte generelle mål om energi, miljø og sundhed, at styrke samarbejde og image, samt at arbejde for en optimal koordinering mellem de forskellige kollektive transportsystemer. Status for den kollektive transport Passagererne I Nordjylland stiger hvert år knap 30 mio. passagerer på en bus og ca. 5 mio. passagerer på et tog. Det skønnes, at knap passagerer på en almindelig hverdag bruger en bus. Da de fleste benytter bus både frem og tilbage, så svarer det til at eller ca. en tiendedel af indbyggerne i Nordjylland på en hverdag er afhængige af et velfungerende bus system. Tallene viser, at den kollektive transport i Nordjylland har betydning for mange, når de skal til de daglige gøremål. 6 % af de rejser nordjyderne foretager og 7 % af de kilometer de tilbagelægger sker med kollektiv transport. Størstedelen af de kollektive rejser er med bus. Der er store geografiske forskelle, hvor bussens markedsandel er størst i de større byer. Beboerne i Aalborg Kommune bruger fx. bussen i 9 % af alle deres rejser. Udvikling I busserne i Nordjylland har man i perioden oplevet et passagerfald på 17 %, og samtidig er både brugen af bil og tog steget. Passagernedgangen er større, end man skulle forvente som forudsigelige konsekvenser af fx takststigninger, færre busafgange, at flere har fået bil osv. Den kollektive bustransport har oplevet en usædvanlig periode, hvor mange forhold tilsammen har bidraget til et stort passagertab Personbil Cykel/knallert Tog DSB Lokalbaner Der ligger en stor udfordring i at få en optimisme og kvalitet frem, som kan bringe passagerudviklingen i en mere gunstig retning. NT har et ønske om at få flere passagerer. Uden flere passagerer er det ikke muligt at udvikle busproduktet, så det lever op til de krav, der er i et moderne samfund. Økonomi NT har to forskellige forretningsområder: buskørsel og samordnet kørsel. For buskørslen forventes i 2009 en omsætning på 722,5 mio. kr. hvoraf 41 % forventes at blive finansieret af passagerindtægter. For den lovpligtige handicapkørsel forventes i 2009 en omsætning på 32,5 mio. kr., hvoraf 20 % forventes at blive finansieret af brugerne. Den kollektive bustransport i Nordjylland har over flere omgange været udsat for store økonomiske udfordringer, og den samlede økonomi kan komme under pres i de kommende år. NT ønsker med denne plan at arbejde for at fastholde passagererne og få flere til, så indtægtsgrundlaget styrkes. Bus Side 6

11 Det nye net principper og struktur I planen introduceres et forslag til en ny kategorisering af det kollektive trafiknet. Det nye handler ikke om, hvor busserne kører, men om hvilken service der gives forskellige steder i nettet. Det nye net består hovedsageligt af eksisterende ruter tilføjet enkelte nye. Fordeling af serviceniveau (antal afgange og betjeningsperiode) er væsentligt anderledes end i dag. I fremtiden foreslås mere buskørsel, hvor befolkningstætheden er høj, og der foreslås mindre traditionel buskørsel, der hvor befolkningstætheden er lav, men i disse områder vil der til gengæld være mere fleksibel betjening med små køretøjer. Det ny net består af: A+ Ekspresbusnet og tog A Regionalnet og bybusnet B Tværkommunalt net C Lokalnet D Flextur E Specialprodukter Side 7

12 A+ Ekspresbusnet og tog A+ nettet binder regionen sammen med udgangspunkt i regionscentret Aalborg. Desuden skaber det forbindelse til hovedbyer i Region Midtjylland samt resten af landet. Brugerne er en blanding af daglige pendlere og uddannelsesrejsende samt passagerer, der bruger tog eller bus til fritidsrejser. I A+ nettet håndhæves grundprincippet om hurtig og direkte betjening. Der stræbes efter en rejsetid, der fra man stiger på bussen/toget til, man stiger af igen ikke er mere end 50 % længere end den tilsvarende tur i bil. Der er mindst én afgang i timen i dagtimerne på hverdage. I myldretiden suppleres de fleste ruter således, at der opnås 2 afgange i timen. I aftentimerne og weekend er der afgang hver anden time. A+ Ekspresbusnet og tog Der sikres optimale korrespondancer ekspresbusserne/tog imellem og mellem ekspresbusser og tog. På A+ nettet skal man finde de nyeste, mest moderne og mest komfortable busser i den samlede vognpark. Busserne på A+ nettet har ikke så mange standsningssteder, men til gengæld etableres gode ventefaciliteter, lækker indretning og optimal information. A Regionalnet og bybusnet De hurtige ruter i A+ nettet suppleres med en række lidt kortere ruter i A nettet, der dels er ruterne der binder regionen sammen, dels er bybusser i de store byer. Pendlere er en central målgruppe, hvis behov og ønsker er vigtige i de prioriteringer, der skal foretages. En anden væsentlig målgruppe er de uddannelsessøgende. Bybusserne har endvidere andre store brugergrupper f.eks. indkøbsrejsende. A Regionalnet I A nettet håndhæves et grundprincip om hurtig og direkte betjening. I modsætning til i A+ nettet betjenes flere rejsemål fx større arbejdspladser og uddannelsessteder, også selvom det kræver en mindre afstikker. A busser har flere standsningssteder end A+ busser. På A nettets regionale linjer går der 1-2 busser i timen på de travleste tidspunkter. Resten af dagen er der én bus i timen, og nogle steder og tider er der to timer mellem busserne. Der tilbydes kørsel i aftentimerne og weekend. Side 8

13 På A nettets bybusser går der op mod 8 busser i timen, når der er flest, og der tilbydes generelt både aften- og weekendkørsel dog med en udtyndet køreplan og evt. i form af teletaxa. A Bybusnet Busserne i A busnettet skal så vidt muligt korrespondere med de hurtige A+ ruter og tog. A busser har ikke nødvendigvis faste minuttal men tilpasses de aktuelle behov. På A nettet skal man finde nye, moderne og komfortable busser. For bybusserne gælder også det særlige hensyn, at der skal være handicap-, ældre- og barnevognsvenlig indstigning. Busparken vil være mere sammensat på A nettet end på A+ nettet, men generelt satses på en høj standard. Standsningssteder på A nettet har forskellig karakter, og stiller derfor forskellige krav til indretning og udstyr. B Tværkommunalt net Der er i dag 54 ruter, hvis hovedopgave det er at bringe især unge til deres uddannelsessteder. Ruterne udgør B nettet, som supplerer det overordnede net. B Tværkommunalt net Med fokus på de unges uddannelsesrejser har B nettet generelt en høj benyttelse om morgenen og eftermiddagen på skoledage samt en relativ lav benyttelse på de øvrige tidspunkter på skoledage, på skolefridage og i weekenden. Tilpasning og pålidelighed er et bærende princip for B nettet. Køreplanen tilpasses de konkrete behov, dvs. afgangshyppighed og køreplanens tider tilpasses ringetider, korrespondancer til det over-ordnende net mm. Bussernes indretning skal C Lokalnet være i orden, men der kan være tale om busser af en lidt lavere standard end i det overordnende net. C lokalnet Det lokale net består hovedsageligt af ruter, der transporterer elever til folkeskoler og friskoler. Busserne tilrettelægges derfor for hovedparten af ruterne så de alene betjener på steder og tider, Side 9

14 hvor der er behov, dvs. de kører kun på skoledage. Nogle af ruterne er teletaxaer eller telebusser, hvor man skal ringe efter bussen. Det lokale net sikrer, at alle har gode transportmuligheder til skole i lokalområdet. Desuden giver det en transportmulighed for andre, fx ældre der skal købe ind eller har andre ærinder. Det lokale net er tilrettet de helt konkrete og lokale behov, der er rundt omkring. Tilrettelæggelsen sker i tæt samspil med eventuelle lukkede skolebusordninger og andre særkørselsopgaver. I forbindelse med omprioritering af ressourcerne vil der formentlig ske udtynding i lokalnettet. D Flextur Med flextur tilbydes i hele Nordjylland en betjening der minder om taxakørsel, dog skal man acceptere at kunne komme til at køre med andre, og ikke altid at blive tilbudt kørsel af den direkte vej. Prisen er i øjeblikket halv taxatakst. Kommuner kan, som Jammerbugt gør fra 2009, vælge at kompensere brugerne, således at der internt i en kommune tilbydes kørsel til kvart taxatakst. Flextur er velegnet på de tider og steder, hvor der er et svagt passagerunderlag, og hvor efterspørgslen samtidig er spredt geografisk. Produktionsapparatet i flextur har sit grundlag i den individuelle handicapkørsel og specialkørsel. De vogne der køres med er allerede tilpasset, at brugerne kan have specielle behov i forhold til indstigning, indretning mm. Chaufføren sikrer, at der under kørslen er mulighed for direkte information. Og før rejsen sikrer kontakten med bestillingscentralen også, at information, herunder oplysninger om uregelmæssigheder, når frem til brugerne. Visionen er, at flextur i hele Nordjylland udgør et basisnet som gør, at alle altid og alle steder har en transportmulighed. NT vurderer at flextur gør det muligt på samme tid at forbedre servicen og spare ressourcer på lokalruter. Flextur har en langt større dækning end det lokale net, og vil kunne erstatte mange lokale ruter helt eller delvist, som kun har et svagt passagerunderlag. Prisen er højere end i den almindelige kollektive transport. Det er naturligvis en ulempe for den enkelte. Med den såkaldte Kommuneordning kan man imidlertid gå ind og støtte de kommuneinterne rejser, så de kan udføres til kvart taxatakst. E Specialprodukter Ved siden af betjeningen på det overordnede net, nettet til uddannelse og det lokale net har NT en række tiltag, der er rettet mod ferie og fritid. Det drejer sig om sommerruter, natbusser og kørsel til koncerter, markeder mv. NT s specialprodukter skal fortsat driftsmæssigt som helst hvile i sig selv. Side 10

15 Det nye net - servicemål Den service, som NT ønsker for de forskellige produkttyper i det nye net, kan sammenfattes således: Rejsetid Frekvens Koordinering Materiel A+ Ekspresbusnet 2 busser/time i myldretid Lav og tog 1 bus/time i øvrigt A Regionalnet Relativ lav 1-2 busser/time i myldretid ½-1 bus/time i øvrigt A Bybusnet Ikke prioriteret Høj B Tværkommunalt net Ikke prioriteret C Lokalnet Ikke prioriteret D Flextur Max. 100 % omvejskørsel Tilpasning til mødetider Tilpasning til ringetider Kun i dagtimer på hverdage Efter behov Alle ugens dage kl Altid forbindelse til øvrige A+ net Gode forbindelser til A+ net Gode forbindelser til A+ net Gode forbindelser til A+ og A net Koordineret med lukkede skoleruter Efter behov Højeste standard Høj standard Høj standard Medium standard Laveste standard Taxa Det nye net - konsekvenser Ressourcer Der er ikke kun tale om en omklassificering. Der er også tale om en omprioritering. Service og betjeningsomfang intensiveres, der hvor der allerede i dag er en stor efterspørgsel. Der flyttes så at sige ressourcer opad i systemet. Der hvor passagerunderlaget er svagest, erstattes lokal ruteplanlagt kørsel med flextur. De regionale ressourcer intensiveres, der hvor der er en stor efterspørgsel, og de kommunale ressourcer forskydes fra ikke overvejende at være på de lokale ruter, men fordeles mellem den kørsel, der er rettet mod de uddannelsessøgende, et reduceret lokalt net og en større udbredelse af flextur. A+ A A B C D Ekspresnet Regionalnet Bybusnet Tværkommunalt net Lokalnet Flextur Regionale ressourcer Kommunale ressourcer Region Nordjylland forventes ved et fuldt udbygget net, at kunne frigøre ca mio. kr. ved betjening som overføres til kommuner eller som nedlægges. Disse ressourcer forventes i de første 1-2 år benyttet fuldt ud på udbygningen af A+ nettet. På længere sigt, dvs. indenfor 3-5 år, forventes passagertilgang og dermed indtægterne på A+ nettet, at reducere tilskudsbehovet på udvidelsen til i størrelsesordenen 13 mio. kr. pr. år, svarende til en årlig besparelse på ca. 6 mio. kr. i forhold til dagens situation. Side 11

16 Kommunerne overtager som udgangspunkt kørsel for ca. 18 mio. kr. - varierende meget i størrelse fra kommune til kommune. Disse kan helt eller delvist hentes hjem igen ved effektivisering af lokalkørsel og mere brug af flextur. Tilgængelighed Størstedelen af alle funktioner ligger i nærheden af det overordnede net. Indenfor en afstand af meter fra A+ og A net ligger: 80 % af alle boliger, 88 % af alle arbejdspladser, lidt over 80 % af alle butikker og 100 % af alle gymnasier og videregående uddannelsessteder. Alle byer over indbyggere er dækket af A+ og A nettet med undtagelse af bybusnettet. Alle byer over indbyggere er dækket af A+ nettet. Samlet set dækker alle ruterne i det nye net samme område, som det nuværende net. Indenfor en afstand af meter af et stoppested ligger: 95 % af alle boliger, 97 % af alle arbejdspladser, 96 % af alle butikker og 100 % af alle gymnasier og videregående uddannelsessteder. Forventet passagerfremgang De passagermæssige konsekvenser forventes samlet set at blive positive, overvejende fordi det nye A+ net forventes at tiltrække nye kunder, uden at justeringer på de øvrige net i væsentlig omfang skræmmer kunder væk. Inden for 1-2 år efter iværksættelse af det nye net ventes benyttelsen at være steget med 0,2-0,4 mio. passagerer årligt, mens benyttelsen 3-5 år efter iværksættelse ventes at være steget med 0,5-0,9 mio. passagerer årligt. Det vil svare til en fordobling af passagertallet på X-busser. For NTs samlede passagertal svarer det til en samlet stigning på 2-3 %. Det nye net - iværksættelse Gennemførelsen af trafikplanen forventes udført i perioden , hvor de første konkrete ændringer på rutenettet kan gennemføres ved køreplanskiftet i sommeren 2010 og efterfølgende ved køreplanskifte i 2011 og Det vil ikke planlægningsmæssigt være hensigtsmæssigt at gennemføre alle omlægninger til sommeren 2010, og i henhold til kontrakterne med entreprenørerne vil det heller ikke være muligt. For at få størst mulig effekt af opgraderingen af ekspresbusnettet anbefales dog, at alle større ændringer her sker samtidig i sommeren Herved bliver det muligt med en massiv markedsføring og relancering af det udvidede X-buskoncept, som her i planen går under navnet A+ nettet. Side 12

17 Baggrund

18 3 Baggrund 3.1 Efter strukturreformen Strukturreformen betød store ændringer i fordelingen af ansvaret for varetagelse af mange offentlige opgaver. Indenfor kollektiv trafikområdet var ændringerne dog ikke så store i Nordjylland, fordi den model, man valgte at indføre i hele landet, minder meget om den man allerede havde i Nordjylland. Det betød imidlertid ikke, at Nordjylland ikke fik forandringer. Det betød blot, at ændringerne ikke var så store som i andre regioner. Det er NT s opgave, på vegne af region og kommuner, at sikre, at der tilbydes en kollektiv transport af den kvalitet og det omfang, som ejeren ønsker. Region og kommuner bestiller og betaler hhv. regional og lokal kollektiv transport. NT har ansvar for, at kørslen sendes i udbud, og at der opnås den bedst mulige betjening indenfor de givne budgetmæssige rammer. Ejeren bestemmer i sidste ende den service, der ønskes. Derfor har regionen og kommunerne et stort ansvar i at definere de servicemål, der lægges til grund for planlægningen. Trafikselskabet har en væsentlig rolle som konsulenter overfor ejerne i de beslutninger, der skal tages indenfor kollektiv trafik området. Der skal beskrives et produktsortiment, dvs. hvilke former for kørsel der tilbydes. Der skal opstilles løsningsforslag, køreplanlægges og ikke mindst sendes i udbud. Sådan var det også tidligere, men den koordinerende rolle er skærpet, hvis der skal fastholdes en ensartethed i betjeningsprincipperne. En anden væsentlig ændring er, at nye administrative grænser gør sig gældende. I forhold til de tidligere amter er Sydthy, Thisted, Hanstholm og Morsø kommuner samt størstedelen af Aalestrup og Mariager kommuner nu en del af Region Nordjylland. Internt i Region Nordjylland stiller de nye sammenlægningskommuner nye udfordringer til den kollektive bustransport. Ændringer i skolestruktur, lokalisering af kommunecentre osv., har betydning for, hvor busserne skal køre. Kollektiv transport er et serviceområde, der i særklasse stiller krav om samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det er ikke kun regionale busser, som kører i flere kommuner. Mange ruter deles finansieringsmæssigt mellem flere kommuner, hvilket kræver et udbredt samarbejde. 3.2 Planens formål Denne kollektive trafikplan skal ifølge loven om trafikselskaber følge op på den nationale jernbaneplan. Derfor skal den naturligvis forholde sig til togtransporten i området samt spørgsmålet om, hvordan busser og tog spiller sammen. Kun en meget begrænset del af busturene i Nordjylland, skønsmæssigt omkring 5 %, er imidlertid ture til eller fra en togrejse. Derfor er en væsentlig del af planens fokus rettet mod den samlede kollektive transport i al dens mangfoldighed. Side 14

19 Der er følgende hovedformål med planen: At skabe et fælles vidensgrundlag om udvikling, marked og kunder At beskrive tilgængelighed og service At formulere overordnede mål og visioner At formulere en overordnet plan, som kan omsættes i konkrete omlægninger af ruter mv. For at planlægningen kan foregå på et fælles oplyst grundlag, lægges der vægt på, at den baseres på en grundig beskrivelse og analyse af status for den kollektive transport. Det er for det første en forståelse af, hvordan udviklingen har været de senere år, hvorfor den har været sådan, og hvad man kan forvente i de kommende år. Det er for det andet en beskrivelse af bussens rolle i det samlede transportmarked dvs. en fortolkning af den kollektive bustransport i konkurrence og samspil med andre transportformer. Og for det tredje er det en beskrivelse af, hvem kunderne i den kollektive transport er. I planen opstilles skitser til servicemål for det overordnede rutenet. Det er ejerne - regionen og kommunerne - som i sidste ende bestemmer deres servicemål ud fra de forskellige politiske ambitioner og ønsker, der gør sig gældende. NT har imidlertid ønsket at tilvejebringe et materiale, som kan hjælpe på vej, gennem en kortlægning af den eksisterende tilgængelighed til kollektiv trafik i Nordjylland. Tilgængeligheden er et spørgsmål om med hvilken lethed, man kan foretage en rejse, og den kortlægges mht. afstand til stoppesteder, tid for en busrejse samt antal skift. En plan skal have nogle sigtelinjer. Derfor formuleres mål og visioner på lidt længere sigt indenfor fire overordnede temaer: mobilitet og tilgængelighed; energi, miljø og sundhed; samarbejde og image samt koordinering. Mål og visioner tager udgangspunkt i, hvad der allerede er formuleret i andre planer. Men dertil kommer de særlige mål og visioner, der relaterer sig til denne plan. Endelig skitseres på et overordnet niveau en plan for, hvordan man med udgangspunkt i dagens situation kan bevæge sig i retning af mål og visioner. Der er tale om skitser og principper, som i en videre proces skal detailbearbejdes. 3.3 Andre planer Statens trafikplan for jernbanen Transportministeriet skal mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen skal redegøres for statens overvejelser og prioriteringer. Den første trafikplan er udarbejdet. Den indeholder overvejende en statusbeskrivelse af dagens situation, og indeholder ikke retningslinjer eller prioriteringer, som indikerer, hvad der kommer til at ske på banerne i det nordjyske. I det fælles høringssvar som kommunekontaktrådet i Nordjylland (KKR), regionen og NT har afgivet om jernbaneplanen pointeres vigtigheden af, at der er gode transportmuligheder med tog til/fra Nordjylland samt internt i regionen. Det anses som værende en vigtig forudsætning for udvikling i regionen. Der peges på behovet for forbedringer mellem Hobro og Aalborg, Aalborg Frederikshavn, fortsat udvikling af Aalborg Nærbane samt op- Side 15

20 gradering på Thybanen, således at supplerende busbetjening kan undgås. Der efterlyses anvisninger på, hvordan man bedre kan komme videre i et samarbejde omkring terminaler samt, hvordan ITS kan komme bedre i anvendelse. Regeringens infrastrukturplan I december 2008 offentliggjorde regeringen et forslag til fremtidige prioriteringer mht. infrastrukturen: Bæredygtig transport bedre infrastruktur. I planen lægges betydelig vægt på at skabe en grøn transportvision, og udbygningen af jernbanen tillægges stor betydning. Timemodellen, hvor transporttiden med tog er en time på hver af strækningerne København-Odense, Odense-Århus og Århus-Aalborg, foreslås realiseret. Derudover skal banen generelt genoprettes, der skal etableres nye signaler, og der skal elektrificeres. Strækningen København-Odense forventes udbygget i en 1. etape, Århus-Aalborg i en 2. etape og Odense-Århus i en 3. etape. Strækningen mellem Århus og Aalborg forudsættes opgraderet til 200 km/t. Først opgraderes strækningen Hobro-Aalborg, og der koordineres med fornyelsen af signalerne her. I 2018 forventes at man kan få det fulde udbytte af ombygninger på strækningen mellem Hobro og Aalborg. Den regionale udviklingsplan Region Nordjylland offentliggjorde i foråret 2008 deres udviklingsplan, som har en tidshorisont frem til I den overordnede vision formuleres: At den kollektive trafik skal skabe bedre mobilitet og understøtte udviklingen i Region Nordjylland. Der skelnes i planen mellem mål for de regionale og for de lokale ruter, hvor planen naturligt nok har hovedfokus på de regionale ruter, for hvilke det formuleres, at: Den kollektive trafik skal være et attraktivt og konkurrencedygtigt alternativ til bilen Den kollektive trafik skal gennem direkte forbindelser bidrage til at understøtte de større pendlingsstrømme. God infrastruktur er nødvendig for at sikre effektive forbindelser til ungdomsuddannelser med kollektiv trafik De regionale busser og jernbaner skal virke som rygraden for den kollektive trafikstruktur i regionen. Den fremtidige kollektive trafik skal konceptudvikles, så den binder regionen sammen for pendlere og for uddannelsessøgende. Den kollektive trafik skal gøres attraktiv gennem hurtige, mere direkte og komfortable regionale forbindelser. Byerne skal forbindes med højfrekvente hurtige ruter i stil med det koncept, der i dag kendes fra X- busser. NT bør (ifølge regionen) undersøge mulighederne for en ny regional rutestruktur, hvor ruterne orienteres mod de større byer og dermed de større kundepotentialer. Det foreslås bl.a. undersøgt om busserne i fremtiden kun skal stoppe ved centrale stoppesteder, der er udformet som miniterminaler. I planen står, at det skal undersøges hvorledes betjeningen af de mindre bysamfund sikres gennem lokale ruter og telebusbetjening. Det foreslås, at regionen og de 11 kommuner i samarbejde med NT revurderer begrebet kollektiv trafik i forhold til yderområderne. Der peges på, at en bedre synergi mellem regional kørsel, kommunal kørsel og andre former for offentlig transport kan betyde bedre og mere hensigtsmæssige løsninger for den kollektive trafikbetjening i de tyndere befolkede områder. Alternative initiativer, hvor Side 16

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Status for busbetjeningen

Status for busbetjeningen Status for busbetjeningen Indholdsfortegnelse 0 SAMMENFATNING...1 1 INDLEDNING...5 2 TILGÆNGELIGHED...6 2.1 DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT I HORSENS...6 2.2 AFSTAND SOM MÅL FOR TILGÆNGELIGHED...7 2.3 TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner

Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner MAJ 2013 HOLSTEBRO OG LEMVIG KOMMUNER OG MIDTTRAFIK Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST

FynBus. Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune. Statusrapport. Juni 2009 UDKAST FynBus Kollektiv trafikplan for Kerteminde Kommune Statusrapport Juni 2009 UDKAST COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk FynBus Kollektiv trafikplan

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner cand.polyt Ole Schleeman, økonomi- og planlægningschef, Nordjyllands Trafikselskab cand.polyt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014 2. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 27. marts 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Den nye Transportvaneundersøgelse

Den nye Transportvaneundersøgelse Vejforum 2010 Den nye Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelsen (TU) blev relanceret i 2006 med en ny og forbedret spørgeteknik og dataopsamlingsmetode. Datakvaliteten, datamængden og ikke mindst

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Status for/vurdering af den kollektive trafik 2007. Næstved Kommune. Notat

Indholdsfortegnelse. Status for/vurdering af den kollektive trafik 2007. Næstved Kommune. Notat Næstved Kommune Status for/vurdering af den kollektive trafik 2007 Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 NOVA PRO Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 Udført af: Chefkonsulent Preben Thisgaard NOVA PRO udviklingsbureauet Projekt nr.:

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere