ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej Demens- identitet g selvfrståelse Nyt navn g ny kunstudsmykning på kallerupvej.. Sikke et flt resultat medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin beundrer keramikhldets unike keramikudsmykning, der nu pryder indgangen til Kallerupvej. Kallerupvej - Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M, Tlf mail 1

2 INDHOLD: 1. Velkmmen til Centrets Årsrapprt 2013 side 3 Demens, identitet g selvfrståelse Keramik udsmykning, navnefrandring g nyt lkale til Teknlgibibliteket Frivillig repræsentant i bestyrelsen Revisin af vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune Tilknytning til Odense kmmunes øknmisystem - fndraising Frivillighed livsnerven på Kallerupvej. Besøgende g gde samarbejdsparter. 2. Kallerupvej Ide- g værdigrundlag 2013 side 4 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens- identitet g selvfrståelse. A. Livsglæde, fællesskab g kreativitet Velfærdsakademi fr demensramte familier - Evalueringsavis nr. 2. Gang i lkalmrådet Fabelgruppen m.fl. Sanse, nyde, lære g vedligehlde sciale funktiner Filt, keramik, mtin - sciale fællesskaber side 5-7 B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livssituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring Demens g læringsstile Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig. Magasin nr Ny demensdiagnse nye udfrdringer g muligheder. Teknlgibibliteket C. Oplysning, støtte g frmidling Oplysningsdage/eftermiddage Frtløbende pårørendekurser g åben netværkscafeer Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile Netavisen Besøg g inspiratin - (Japan, Tyskland, Hlland, Haderslev, Nybrg, Esbjerg etc.) 4.Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familie livsfrtællinger/livskrøniker på livsplakat. Livet med demens, kursus fr demensramte Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. side 8-9 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN (plive, pleve g plyse) Sund kst g bevægelse Friluftsliv nyt Prjekt 5. Afslutning side 9 6. Rådgivnings- g kntaktcentrets rganisatin g tilbud 2013/2014 side Årsregnskab

3 1. Velkmmen til Årsrapprten Kære læser. Så er 2013 gået g det er tid fr at gøre status ver de frskellige tiltag, vi har beskæftiget s med på Kallerupvej i Centrets arbejdstema fr 2013 var Demens- identitet g selvfrståelse. Vi har alle brug fr at gøre status g få revideret vaner, tænkninger g værdier, da verden g vres hverdag hele tiden frandres ikke mindst en hverdag der er præget af demens. Hverdagen med demens stiller stre krav til ændringer g tilpasning af selvfrståelse, identitet g samarbejde hver eneste dag. Kallerupvej har arbejdet målrettet med temaet Identitet g selvfrståelse fr rganisatinen, de frskellige fællesskaber g aktiviteter på Kallerupvej g på det persnlige plan. På frsiden ser i den nye keramikudsmykning, der pryder Centrets indgangsparti. Keramikgruppens demensramte deltagere har i 2013 gså givet deres kreative bidrag til centrets identitet. (Det er medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin, der beundrer kunstværket.) Teknlgibiblitek har fået nyt lkale via en nybygget væg. Her kan Mette Mundt Andersen, der er teknlgibiblitekar arbejde mere ufrstyret med de ptentielle lånere g besøgende der kmmer fra fjern g nær. Centret har fået navnefrandring i det frgangne år. I frbindelse med revisin af Centrets vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune, har Centret skiftet navn til Kallerupvej- Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Navnet blev ændret, da Centret i daglig tale ikke kaldes andet end Kallerupvej. Nyt ansigt i bestyrelsen- fra 2014 indtræder en repræsentant fr de frivillige på Kallerupvej i bestyrelsen. Det er Kurt Friis, der er frivillig på mange frnter her på Kallerupvej, der har denne pst fremadrettet. Kallerupvejs vedtægter g driftsverenskmst samt værdigrundlag er blevet revideret g kan hentes på En af Årsagerne til de frskellige ændringer g revisiner er, at vi har valgt at vergå til Odense kmmunes øknmisystem, da det på sigt kan være en gd hjælp i hverdagen til den ene fagpersn, der er ansat sm leder på Kallerupvej. Kallerupvejs øknmi er i år styrket g vi har fået tilsagn m 18 frivillighedsmidler de næste 3 år. I frhld til fndraising har vi søgt g fået øknmi til flere prjekter. Prjektet Familiefrtællinger - Familiekrønike på Livsplakat har fået en 4 årig bevilling indtil juni Sammen med Steen Kabel har Kallerupvej søgt g fået ca. 1,1 mill kr. til plysningsprjektet Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens. Prjektet skal være færdigt i smmeren Vi har søgt g fået prjektpenge til en Højsklecafe, sm går i luften i marts 2014 g meget mere. Livsnerven på Kallerupvej er, sm de øvrige år de mange frivillige, sm hver på deres felt g ansvarsmråde gør en str indsat g en kæmpe frskel g giver Kallerupvej liv - nerve g støtte til de mange demensramte familier, der kmmer her. I frivillighedslivet på Kallerupvej sker der gså ændringer. Vi bliver alle ældre, får nye interesser g lever liv der revideres. I Bestyrelsen har vi sagt farvel til Kai Alsing-Børgesen, der har været med i bestyrelsen i adskillige år. Han vil nu gerne bruge mere tid på andre nærværende ting. I Januar 2014 har vi sagt farvel til Preben Larsen, sm døde efter krt tids sygdm. Han har været tilknyttet Kallerupvej siden starten i 2000 g var med til at etablere petanquebanen g har i mange år skrevet Kallerupvejs kvartalskalender. Str tak gså til ham. Besøgende g gde samarbejdsparter - gså i år har vi samarbejdet med g haft besøg fra andre lande. Vi har været i Vlissingen i Hlland g hldt plæg m Centret g læringsstil til 3

4 indvielsen af deres Odensehuis. I Grningen blev deres Odensehuis indviet i Oktber Efterfølgende var en dellegatin derfra på studiebesøg på Kallerupvej i 4 dage. Kmmunevalget i nvember 2013 har medført et skift af rådmand. De sidste 4 år har vi haft et rigtigt gdt g givende samarbejde med Rådmand Jane Jegind. Hun g familien var med til vres 10 års jubilæumsfest i Åbningen af Teknlgibibliteket i 2010 g af udstillingen Kunsten at leve med demens på Filsfgangen i 2012 var gså på Jane Jeginds arbejdsliste. Nu er Per Berga Rasmussen blevet valgt til Rådmand i Ældre g handicapfrvaltningen. Han g udvalget er indbudt til besøg g dialg her på Kallerupvej. Udvalget er inviteret både af Alzheimer-avisens redaktin g af Centrets ledelse. Så vi ser frem til et givende samarbejde. 2. Kallerupvej, Værdi- g Idegrundlag 2013 Kallerupvej - rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Kallerupvej er et videns-, støtte- g frmidlingscenter g et være- lære- g levested, sm blev etableret i 2000 i et samarbejde mellem Alzheimerfreningen på Fyn g Odense kmmune. Værdigrundlaget på Kallerupvej bygger på deltagerindflydelse, frivillighed g samvirke - du er altid velkmmen. Vres grundlæggende værdier handler m engagement, ansvar, visiner, tlerance, respekt g samarbejde. Fagpersner g frivillige tilknyttet Kallerupvej har tavshedspligt. Målgruppen er: Mennesker der får knstateret en demenssygdm tidligt i sygdmsfrløbet. Demensramtes pårørende, familier g netværk. Sundhedsfagligt persnale, freninger g ffentlige instanser Frmålet er at: Støtte demensramte familier i et ændret liv med demens, så de får mulighed fr at leve bedst muligt med en demenssygdm. Vi gør det via etablering g udvikling af: fra hvr hverdagslivet g dets værdier kan drøftes g nytænkes frskellige interesse g netværkstilbud sammen med familierne plysnings- g rådgivningstilbud Opsamle g frmidle ny viden, erfaringer g støttetiltag i frhld til livet med demens Vi gør det via etablering g udvikling af: erfarings- g videns psamling m livet med demens i hverdagen. støttemuligheder via frivillighed g mellemmenneskelige relatiner. Frmidlingsfra g dialgmøder. Samarbejde bredt i hverdagen i frhld til visiner g den enkelte demensramte families ønsker g behv Vi gør det via dialg g samarbejder med: Demensramte, pårørende, frivillige g fagpersner. Frivillige g selvejende institutiner er naturlige samarbejdspartnere. Idegrundlag: - På Kallerupvej vil vi skabe trygge rammer, der gør det muligt fr det enkelte menneske at bevare g styrke sin plevelse af livskvalitet. Der tages udgangspunkt i deltagernes individuelle ønsker g behv. - De frskellige tilbud på Kallerupvej etableres ud fra grundelementerne: Lyst, glæde g mtivatin - fællesskab g frståelse - inspiratin, viden g plysning. Der skal gså være mulighed fr r g individualitet. - Vi tænker, at menneskers livserfaringer, følelser g handlinger er en vigtig kilde til plevelse af selvværd, sundhed, udvikling g frandring. 4

5 - Kallerupvej vil, sammen med lydhøre, interesserede g vidende frivillige, være et være g lærested fr demensramte g pårørende, hvr vi sammen kan etablere givende sciale fællesskaber g tilbud der tilgdeser den enkelte. - Kallerupvej er base fr åben rådgivning g plysning til demensramte, pårørende, fagpersner g frivillige gså i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. - Demensramtes, pårørendes, frivilliges g fagpersners tanker, erfaringer g viden skal udveksles g frmidles til gensidig gavn, støtte, udvikling i frhld til kntakt-, msrgg støttetilbud i livet med demens. 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens - identitet g selvfrståelse. Sm nævnt i indledningen er Kallerupvejs arbejdstema i 2013 Demens- identitet g selvfrståelse g vi har valgt at pliste et udpluk af Kallerupvejs aktiviteter ud fra de værdier, vi ser aktiviteterne kan give deltagerne g sm kan medvirke til at styrke ens identitet g selvfrståelse. Her kan du læse et lille udpluk. A: Livsglæde, fællesskab g kreativitet Når en demenssygdm bliver en del af ens hverdag g familieliv ændres livet g bliver mere besværligt g energikrævende. Derfr er det nødvendigt at ændre g udbygge indhld g aktiviteter i sit liv. Der er brug fr tilbud, hvr man er sammen med andre i samme situatin, g i fællesskaber man er tryg ved g føler sig værdsat i. Det er gdt at beskæftige sig med dét, der giver en livsglæde g livsmd. Det er bl.a. frmålet med prjektet - på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier, der blev etableret i I Prjektet afprøver frskellige demensramte g pårørende hvad de plever kan styrke deres identitet, selvværd g livskvalitet. Evalueringsavis nr. 2 udkm i januar I Kulturgruppen, et af prjektets aktiviteter, mødes demensramte deltagere sammen med prjektmedarbejder Elly Nielsen g t frivillige Kurt Friis g Lis Eskesen hver fredag. De afprøver frskellige tiltag ud fra Lifestyle redesign mdellen. Her undersøges hvrdan demensramte kan fasthlde et aktivt fritidsliv. Prjektet slutter juni Der arbejdes sammen med Byhuset på at kulturgruppen kan frtsætte sit fltte arbejde i de næste år. Gang i lkalmrådet gså fr demensramte familier er et andet prjekt sm Kallerupvej i samarbejde med Odense kmmune etablerede i januar Den første gruppe Fabelgruppen er fra lkalmrådet Fangel/Bellinge. Gruppen er selvkørende via Søren Rabenhøj. Flere af deltagerne, der har demens br nu i plejeblig g Fabelgruppen er ved at tilpasse sig den nye situatin. Gruppen tager frtsat ture i naturen g har udbygget med Søndagstræf på Kallerupvej en gang m måneden, hvr alle mødes g hygger sig med frskellige aktiviteter bl.a. erindringskasser. Se I 2012 blev den anden gruppe etableret i Odense Nrdøst, med støtte fra Anja, der er fagpersn tilknyttet Byhuset. I januar 2013 startede en tredje gruppe p i Odense Nrdvest hvr Gunnar Mgensen, Jørgen Knld m.fl. er med. De arrangerer en plevelsestur en gang m måneden. Der er gd deltagelse. Det har str betydning fr deltagerne at kmme ud g pleve nget. At hlde sig i gang g træne hjernen Når man har fået en demenssygdm er det vigtigt at hlde sig i gang g frtsat bruge ens talenter g træne sin hjerne, så det at sanse, nyde, være i gang g pleve er gdt fr ens velbefindende g hjerne. Derfr har Kallerupvej flere kreative g aktive kursustilbud. Vi har i 2013 arbejdet mere målrettet med at prette hensyntagende kurser under aftensklelven. Det giver bl.a mulighed fr at blive klgere på, hvad skal der til, fr at man sm demensramt kan få udbytte af disse kurser. Hvrdan skal vi infrmere fr at det huskes, skal der sendes sms, mail, eller ringes til 5

6 vedkmmende før hver kursusdag. Vi har afhldt filte-, keramik- blmsterbindingskurser g Heimer-kret er gså etableret under aftensklelven. Sjv mtin Der er frtsat 3 hld Sjv mtin, fr yngre med demens m nsdagen, fr pårørende trsdag tidlig frmiddag g fr ægtepar g demensramte ver 70 år trsdag frmiddag, her er der efterhånden gså fyldt gdt p. Flere af deltagerne har deltaget i prjektet Adex, hvr der undersøges m målrettet g hård træning kan hjælpe på Alzheimers. B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livsituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring. Siden 2011 har vi haft en ægtepargruppe med 5 yngre ægtepar, hvr en ægtefælle har demens g den anden ægtefælle var i arbejde. Gruppen ønsker målrettede plysnings- g støttetilbud til deres familieliv, der er under pres g i frandring. De plever dg en høj grad af berøringsangst, når det handler m det svære i livet - srger, savn, samliv g intimitet. Ægteparrene kunne gdt tænke sig, at sundhedspersnalet får mere fkus på det hele menneske, på familien, livsændringer, -værdier g ser på vigtigheden af vedligehldende træning g hjælpemidler i stedet fr primært på muligheder fr praktisk hjælp. Gruppen har udgivet brchuren Familieliv i frandring udfrdringer fr parfrhldet. Demens g læringsstile - I 2013 har læringsstilsgruppen der har 5 medlemmer samt Jenny Kjær Hansen, der er prjektmedarbejder g Ulla Thmsen prjektleder arbejdet med egen læringsprfil gennem døgnet g i frskellige samarbejdsrelatiner i dagligdagen i familien. Frmålet er at udarbejde et materiale, hvr man sm demensramt sammen med fagpersnale g ens ægtefælle kan få synliggjrt på hvilke måder jeg bedst kan lære, nu jeg har fået demens. Deltageren plever at pmærksmheden på ens læringsprfil er gavnlig, fr at kunne få den rette hjælp til at vedligehlde sine færdigheder længst muligt, g vi lærer alle på frskellige måder. I 2014 udgives Magasin nr. 2 m erfaringerne med Demens g læringsstil. Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig- I august 2013 havde Idebanken sit andet seminar på Brgården i Strib. Vi var gdt 60 deltagere fra hele landet. Og der var mange drøftelser m, hvad der er bedst muligt fr familien når et familiemedlem er ved eller er flyttet i plejeblig. Der blev efterspurgt Idebankseminarer i de frskellige landsdele. Så det arbejder vi videre på i 2014, hvr Alzheimerfreningen på Fyn har bevilliget kr. STOR TAK fr det. Ny demensdiagnse nye udfrdringer nye muligheder - I september 2013 blev magasin nr. 1 - Ny demensdiagnse færdig i trykken. I magasinet frtælles m plevelser med at få en ny demensdiagnse. Både demensramte familier g fagpersner er blevet interviewet. Magasinet kan rekvireres på Kallerupvej. Teknlgibibliteket har sm tidligere nævnt fået nyt lkale. Der er udarbejdet en særskilt årsberetning fr Teknlgibiblitekets virke. Se årsberetning fra Teknlgibibliteket. C. Oplysning, støtte g frmidling er vigtigt. Et af Kallerupvejs pgaver er at være med til at plyse, støtte g frmidle viden m livet med demens både til demensramte, pårørende, samfundet g fagpersner. Vi plyser på frskellig vis. Der er de årlige temaeftermiddage i Dalum Kirkes Aanneks, 2 årlige persnaledage, med frskellige indlæg, g målrettet undervisning fr pårørende. Kallerupvej er primus mtr sammen med en faglig netværksgruppe fr den årlige landsdækkende TænkeTank fr yngre demensramte g deres pårørende, sm startede i 2005 g fr Idebankseminarerne sm tidligere mtalt. Kallerupvej har plysningsteams af demensramte g pårørende g et vigtigt Udviklingsteam, sm arrangerer Temaeftermiddage g er en str støtte til lederen. Derudver er der ad hc plysnings arrangementer etc. 6

7 P.t har Kallerupvej 5 pårørendegrupper, der mødes en gang m måneden. Her er erfarne pårørende gruppestyrere. Vi har Netværkscafeerne fr pårørende, der afhldes i Senirhuset g på Kallerupvej. Den persnlige g individuelle støtte er hele tiden indlejret i Kallerupvejs virke. Hjemmesiden er frtsat i udvikling g Netavisen er værd at læse. Så vi har meget i spil, - g der er altid plads til nye tanker g ideer, der kan frbedre støtten. Tema eftermiddagene i Dalum Kirkes anneks er en fast tilbagevendende infrmatinsrække. I 2013 var verskriften Demens g de svære følelser gså med kunstnerisk perspektiv. Temaerne var 1. Gammel kærlighed - han hed Hermann, v. Runa Kähler, der er frfatter g pårørende ægtefælle 2. Srgens væsen g savnets natur, v Anders Kjærsig, Sgnepræst g kulturfrmidler. 3. Inspiratin g kreativ tænkning i en hverdag med demens v. Mette Søndergaard, Ergterapeut g frfatter. I frbindelse med styrkelse af de frivilliges kmpetencer i frhld til støtte af demensramte familier, har vi haft et inspirerende kursusfrløb ver 3 gange i etik, filsfi g kmmunikatin. Kurser fr pårørende er en frtløbende kursusrække der afhldes ca. en nsdag m måneden kl På mandage i lige uger kl er den Åbne netværkscafe åben fr støtte til pårørende hvr Inge Rasmussen, der er Cafeens tvhlder g frivillig pårørende, sammen med Kurt Friis, Erik Østergaard, Birgit Andersen g demenskrdinatr Helle Stvgaard g Kim Augustesen, repr. fr Alzheimerfreningen sørger fr støtte. Den Åbne cafe er gdt besøgt g de pårørende, der kmmer der plever at få str hjælp. Et nyt tiltag er Inspiratinsgruppen, sm vil arrangere fælles bigrafture, besøg ved Ladbyskibet etc. Den åbne Netværkscafe fr yngre pårørende blev etableret i marts 2013 en gang m måneden, denne cafe har kun haft få besøgende, så i 2014 vil vi tage knceptet p til revisin. ODS gruppen plysning m demens fra demensramte. Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile. Igen i år har ODS gruppen, der tæller 7-8 frivillige demensramte, frtalt m deres liv med demens både på Ssusklerne, radigrafsklen, i freningsregi g til frskellige brgermøder rundt i landet. Vi tager sm regel flere afsted, fr at plyse gså m frskellighed g m læringsstile. ODS gruppen indtjener tilskud til de aktiviteter, vi har fr demensramte. Familie øknmien i en yngre familie, der har demens er meget under pres. Netavisen tæller 7 demensramte fra år g 3 frivillige g en ansvarshavende redaktør U.T. Redaktinen mødes hver tirsdag på Kallerupvej fra kl Redaktinen har til frmål at frtælle m g debattere yngre g tidligt demensramtes livsvilkår samt videregive egne g andre demensramtes erfaringer m støtte g hjælpemidler. Redaktinen ønsker at gøre en frskel g medvirke til, at mennesker med demens får en stemme g kan tage del i det sciale g ffentlige liv. I januar 2013 fik redaktinen fretræde i Flketingets Scialudvalg en plevelse, hvr vi blev hørt g anerkendt. Redaktinen blev pfrdret til frtsat at skrive til udvalget, hvilket vi efterfølgende har gjrt. Besøg g inspiratin. I 2013 har vi sm nævnt i indledningen igen haft mange besøgende bl.a. fra Japan, Tyskland, Hlland, Jylland, Fyn g Sjælland. De besøgende, her fra Odensehuis i Grningen, Hlland er meget interesseret i, hvrdan livet med demens kan leves g hvrdan vi på Kallerupvej arbejder i en frivillig rganisatin, der tilbyder støtte g aktivitetstilbud til mennesker, der har en demenssygdm. De vil gerne vide nget m øknmi g fndraising, m hvrdan vi samarbejder g -virker med vres frskellighed. Oftest trr de at Kallerupvej lkalemæssigt er meget større end det er. 7

8 4. Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring I 2014 er Kallerupvejs arbejdstema Livet med demens familien i frandring. PÅ Kallerupvej skal vi have fr øje, at frandring er en del af hverdagen g indbefatter rigtig mange ting g temaer. Vi må frtsat arbejde på at være nærværende g lydhøre fr at støtte familierne bedst muligt i den ændrede hverdag, hvr demensen er blevet en del af familiens liv. Vi arbejder videre med tiltagene fra 2013 dg afsluttes prjektet Bevæg g bevar mig vel på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier. I den frbindelse skal der udarbejdes frskellige rapprter g skrifter bl.a. Magasin nr. 2 Demens g læringsstile. Skriftet m Demens, hverdag g læringsstil er ved at tage frm. Alle Kallerupvejs tilbud g aktiviteter skal katalgiseres på skrift g til hjemmesiden, så tilbud sm Søndagscafe med Bank, åben mandagscafe med krtspil, petanquehldet, krsang, vandreture, smmer- g julefrkster g udflugter m.m. gså bliver synlige g tilgængelige. Vi skal have nedfældet erfaringerne med at arrangere hensyntagende kurser under aftensklelven g fritidslven g indhente erfaringer fra kmpenserende undervisning til mennesker, der har demens. Så der er nk at psamle g tage fat på. Nedenfr kan du læse m ngle af de knkrete tiltag, vi vil arbejde med. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familiefrtællinger - Familiekrønike på livsplakat. Siden fråret 2013 har vi arbejdet med Livsplakater, sm et piltprjekt. Vi har indhentet frskelligt materiale g str inspiratin ved besøg på Østervang i Frederiksberg, hvr beberne får tilbudt at lave livsplakat. Se mere på I februar søgte vi g fik satspuljemidler til prjektet Familiefrtællinger- Familiekrønike på Livsplakat sm redskab til bedre samarbejde mellem demensramte, pårørende g sundhedspersnale i frenings-, aktivitets- g b tilbud. Et 4 årigt prjekt der løber indtil se mere på Der er nu udarbejdet frskellige livsplakater g i fråret 2014 starter vi samarbejdet med Byhuset g Svvlhatten. De deltagere der har udarbejdet deres livsplakat er meget glade fr det g plever at det er med til at styrke deres identitet sm menneske g ikke sm syg. Livet med demens, kursus fr demensramte i 2003 g 2004 havde Kallerupvej flere kurser målrettet demensramte. De erfaringer var baggrund fr bgen Tidlig demens, liv g læring: Demenssklen fr tidligt diagnstiserede demensramte samtaler g læreprcesser v. Lene Ivershlt, Bgen udkm i Nu er tiden kmmet til at genptage disse kurser, da der igen er rum g behv fr det. Kurserne bliver ver 8 gange 2,5 timer samt et par aftenmøder hvr pårørende g familien har mulighed fr at medvirke. Rlf Bang Olsen har atter sagt ja til at undervise på kurset. Vi har lidt lkaleudfrdringer, sm ventes løst snarest. Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. Fr at give et bedre verblik ver Kallerupvejs frskellige tiltag g aktiviteter, udarbejder vi et katalg ver de frskellige aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge, hvad man har lyst til at deltage i. Katalget skal indehlde billeder g frmål med aktiviteten i frhld til at træne sig g sin hjerne g få mere livskvalitet. Der skal være en beskrivelse af aktiviteten, hvr g hvrnår den fregår, hvem underviser g hvem er med sm ansvarlig frivillig. Hvr skal man melde sig til g hvad kster det at deltage. 8

9 Vi vil frtsat gerne etablere Kunstklub Kallerupvej, hvr man kan blive medlem fr 50 kr. m året, g hvr der hvert år bliver udlddet frskellige kunstgenstande. Ja, det er en af vre visiner fr 2013 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN. I 2014 afhlder vi i samarbejde med Menighedsplejernes aflastningstjeneste i Odense en månedlig højsklecafe fr demensramte g deres familier, venner g netværk samt andre interesserede. Højsklecafeen skal medvirke til at plive, pleve g plyse g temaet i 2014 er Mærk Verden. Højsklecafeernes temaer handler ikke m demens. Temaerne er med til at give et friskt pust g et frirum i hverdagen - g give de deltagere, der har demens mulighed fr at invitere netværket til fælles psitive plevelser. Første højsklecafe afhldes den 25/3 kl hvr Lne Kühlmann frtæller. Højsklecafeen afhldes hver gang i Munkebjerg Kirkes menighedssal, Østerbæksvej 89, 5230 Odense M Sund kst g bevægelse et piltprjekt med max 5 deltagere, der tager i svømmehallen, samt tilbereder g spiser sund mad sammen hver anden trsdag. Det ville være bedre at dette tiltag afhldes ugentlig, men grundet ressurcer er det blevet hv. 14 dag. Efter smmerferien må vi se, hvrdan det evt. kan stykkes sammen. Demens g friluftsliv er et nyt prjekt, sm vi gerne vil starte p i august sammen med Sik. Er der ngle der kunne have lyst til at deltage i planlægningen, er i meget velkmne. 5. Afslutning Igen i år har vi haft mange besøgende, mange inspirerende mødedeltagere, mange gde sparringspartnere, sm jeg gerne vil sige tak til Det gælder både demenskrdinatrerne, Byhuset, plejebligerne g de netværk jeg har her i landet g de samarbejdsparter vi har fået, ikke mindst i Hlland, hvr de pretter flere Odensehuise efter Kallerupvej/Odense mdellen. Hvr der er hjerterum er der husrum Det er et rdsprg vi hylder på Kallerupvej, hvr pladsen ind imellem kan være trængt. Vi prøver at afhjælpe det, så vres tilbud gså ligger i satellitter rundt i Odense. Senirhuset, Brugerhuset i Blbr, Dalum kirkes anneks, Munkebjerg kirkes sal. Vi har lånt lkaler til keramik på Odense uddannelsescenter g på Kragsbjergløkke, vi bruger Filteakademiet, Byhuset g Odense Bwling hal. Det er dg nget af en udfrdring, når man har demens at finde rundt til de frskellige lkaliteter. Så kender I en spnsr der vil være med til at pføre et samlet Velfærdsakademi fr demensramte familier siger vi ikke nej det vil være helt k. Sm i kan se af årsrapprten 2013 er der mange aktiviteter, prjekter g prcesser i gang g i spil på Kallerupvej, det er gdt g i rden. Vi skal blt hele tiden huske på, at det der betyder nget fr et menneske med demens er trygheden, ren, glæden g de sciale fællesskaber, samt det at blive set, sm en persn med muligheder trds sygdm. Denne synsvinkel er med til at give liv g energi til s alle. Jeg vil slutte med at sige rigtig mange tak til de frivillige, prjektmedarbejderne, til jer der har demens inde på livet, til Bestyrelsen g udviklingsteamet. Jeres frskellighed, ideer, hjælp g støtte gør det hele muligt. Det er Den lærende rganisatins tænkning, der præger vres rganisatin. Alle har en aktie i - g er med til at frme Kallerupvej. Ulla Thmsen marts

10 Organisatin - g Rådgivnings- g aktivitetstilbud 2013/2014 A. RÅDGIVNING støtte & netværk Telefnrådgivning Persnlig rådgivning Bisidderfunktin Hjemmebesøg Pårørendegrupper 5 gr. fr ægtefæller Lkal TænkeTank f. demensramte frår 2013 Yngre ægtepargruppe. Læringsstilgruppe f. demensramte. Åben Netværkscafe f. pårørende Aftenåben netværkscafe fr pårørende NYE TILTAG 2013/14 Pårørendegruppe f. mænd D. OPLYSNING/viden Pårørendekurser Temakurser Fredrag Oplysningsgrupper på tværs ODS gruppen/ demensramte plyser Oplysningsgruppe/. pårørende plyser Teknlgibibliteket Teknlgi testbase Studiebesøg fra andre Hjemmeside Netavis. Biblitek - faglitteratur Landsdækkende TænkeTank fr yngre g tidligt demensramte Landsdækkende Idebankseminar fr pårørende, m ægtefælle i plejeblig B. Organisatin & ADMINISTRATION Praktiske teams: Havehld ude Renhld inde Vedligehld Fiat Dukat KOMPETENCEUDVIKLING KURSER Temaeftermiddage Læringsdage 62 FRIVILLIGE 2 årlige PERSONALEDAGE UDVIKLINGS & FORMIDLINGSTEAM Centerleder Fælles læringsfra. (prjektmedarbejdertimer) Partnerskabsaftale SIKO Meninghedsplejensaflastere Øget samarbejde med Aktivitet g træning OK. Samarbejde med: Senirhuset g Relevante freninger ÅRSSAMLING (Centrets frm fr generalfrsamling) ØKONOMI Fundraising afrapprtering CENTRETS BESTYRELSE en prtektrice g en ambassadør C. KONTAKT aktivitet vedligehld - træning Åben samværscafe mandag Krtspil Billard Pl klub Bwling Petanque Sangkr, Heimer-kret Filtning Keramik Blmsterbinding Studiekreds Netavis Søndagscafe Smmer/julefrkst Udflugter (fælles) (grupper) Årssamling Sjv mtin fr ægtepar g demensramte >70 år Sjv mtin fr yngre demensramte. Sjv mtin fr pårørende Kulturgruppe Sund kst g bevægelse Højsklecafe MÆRK VERDEN E. UDVIKLING/ideer/prjekter Landsdækkende netværk Teknlgibiblitek(2010) At rejse er at leve tema studierejser fr demensramte afsluttes Demens, liv & læring (stile) på vej md et Velfærdsakademi. 4 år Nye PROJEKTER /14 Ny diagnse hvad så? Tilrettet rådgivningsmdel 2013 Præsten sm faglig/frivillig ressurcepersn? Idebank v. pårørende, hvis ægtefælle br i plejeblig Skype g weebcam.støtte? På vej md et velfærdsakademi Gang i lkalmråderne gså fr demensramte familier Demens g friluftsliv 2014 Familiefrtælling Familiekrønnike på Livsplakat Oplysning prjekt/håndbg Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens Venskabsfreninger indland/udland Samarbejde med Odense Huis i Hlland Alzheimerfreningen g Odense kmmunes frmål g demensplitik 10

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 7 den 13. marts 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup Stabsledelsen frtæller nærmere på de næste sider Staben i DNV Staben i DNV frtsat Hl-møde aflyses

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk Det samarbejdende velfærdssamfund Hlger Højlund Institut fr ledelse, plitik g filsfi CBS, hh.mpp@cbs.dk Dagens temaer Partnerskaber**+*det*samarbejdende*velfærdssamfund4 Eksempler*på*tværgående*samarbejde*med*civilsamfundet*i*spil***4

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. Folkeafstemning samt lokalvalg. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 26 den 20. nvember 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Flkeafstemning samt lkalvalg Læs mere på næste side Valg Cpydan Tekst & Nde Indgang i Herning Fernisering frtsat Pstkrt Side 2 Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE Indhldsfrtegnelse VELKOMMEN SOM HVERDAGSTOLK I FRIVILLIGNET... 3 HVAD VIL DET SIGE AT TOLKE... 3 HVAD ER HVERDAGSTOLKE OG HVORNÅR KAN DE TILKALDES?... 3 HVAD ER KOORDINATORGRUPPEN

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere