ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej Demens- identitet g selvfrståelse Nyt navn g ny kunstudsmykning på kallerupvej.. Sikke et flt resultat medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin beundrer keramikhldets unike keramikudsmykning, der nu pryder indgangen til Kallerupvej. Kallerupvej - Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M, Tlf mail 1

2 INDHOLD: 1. Velkmmen til Centrets Årsrapprt 2013 side 3 Demens, identitet g selvfrståelse Keramik udsmykning, navnefrandring g nyt lkale til Teknlgibibliteket Frivillig repræsentant i bestyrelsen Revisin af vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune Tilknytning til Odense kmmunes øknmisystem - fndraising Frivillighed livsnerven på Kallerupvej. Besøgende g gde samarbejdsparter. 2. Kallerupvej Ide- g værdigrundlag 2013 side 4 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens- identitet g selvfrståelse. A. Livsglæde, fællesskab g kreativitet Velfærdsakademi fr demensramte familier - Evalueringsavis nr. 2. Gang i lkalmrådet Fabelgruppen m.fl. Sanse, nyde, lære g vedligehlde sciale funktiner Filt, keramik, mtin - sciale fællesskaber side 5-7 B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livssituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring Demens g læringsstile Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig. Magasin nr Ny demensdiagnse nye udfrdringer g muligheder. Teknlgibibliteket C. Oplysning, støtte g frmidling Oplysningsdage/eftermiddage Frtløbende pårørendekurser g åben netværkscafeer Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile Netavisen Besøg g inspiratin - (Japan, Tyskland, Hlland, Haderslev, Nybrg, Esbjerg etc.) 4.Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familie livsfrtællinger/livskrøniker på livsplakat. Livet med demens, kursus fr demensramte Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. side 8-9 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN (plive, pleve g plyse) Sund kst g bevægelse Friluftsliv nyt Prjekt 5. Afslutning side 9 6. Rådgivnings- g kntaktcentrets rganisatin g tilbud 2013/2014 side Årsregnskab

3 1. Velkmmen til Årsrapprten Kære læser. Så er 2013 gået g det er tid fr at gøre status ver de frskellige tiltag, vi har beskæftiget s med på Kallerupvej i Centrets arbejdstema fr 2013 var Demens- identitet g selvfrståelse. Vi har alle brug fr at gøre status g få revideret vaner, tænkninger g værdier, da verden g vres hverdag hele tiden frandres ikke mindst en hverdag der er præget af demens. Hverdagen med demens stiller stre krav til ændringer g tilpasning af selvfrståelse, identitet g samarbejde hver eneste dag. Kallerupvej har arbejdet målrettet med temaet Identitet g selvfrståelse fr rganisatinen, de frskellige fællesskaber g aktiviteter på Kallerupvej g på det persnlige plan. På frsiden ser i den nye keramikudsmykning, der pryder Centrets indgangsparti. Keramikgruppens demensramte deltagere har i 2013 gså givet deres kreative bidrag til centrets identitet. (Det er medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin, der beundrer kunstværket.) Teknlgibiblitek har fået nyt lkale via en nybygget væg. Her kan Mette Mundt Andersen, der er teknlgibiblitekar arbejde mere ufrstyret med de ptentielle lånere g besøgende der kmmer fra fjern g nær. Centret har fået navnefrandring i det frgangne år. I frbindelse med revisin af Centrets vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune, har Centret skiftet navn til Kallerupvej- Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Navnet blev ændret, da Centret i daglig tale ikke kaldes andet end Kallerupvej. Nyt ansigt i bestyrelsen- fra 2014 indtræder en repræsentant fr de frivillige på Kallerupvej i bestyrelsen. Det er Kurt Friis, der er frivillig på mange frnter her på Kallerupvej, der har denne pst fremadrettet. Kallerupvejs vedtægter g driftsverenskmst samt værdigrundlag er blevet revideret g kan hentes på En af Årsagerne til de frskellige ændringer g revisiner er, at vi har valgt at vergå til Odense kmmunes øknmisystem, da det på sigt kan være en gd hjælp i hverdagen til den ene fagpersn, der er ansat sm leder på Kallerupvej. Kallerupvejs øknmi er i år styrket g vi har fået tilsagn m 18 frivillighedsmidler de næste 3 år. I frhld til fndraising har vi søgt g fået øknmi til flere prjekter. Prjektet Familiefrtællinger - Familiekrønike på Livsplakat har fået en 4 årig bevilling indtil juni Sammen med Steen Kabel har Kallerupvej søgt g fået ca. 1,1 mill kr. til plysningsprjektet Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens. Prjektet skal være færdigt i smmeren Vi har søgt g fået prjektpenge til en Højsklecafe, sm går i luften i marts 2014 g meget mere. Livsnerven på Kallerupvej er, sm de øvrige år de mange frivillige, sm hver på deres felt g ansvarsmråde gør en str indsat g en kæmpe frskel g giver Kallerupvej liv - nerve g støtte til de mange demensramte familier, der kmmer her. I frivillighedslivet på Kallerupvej sker der gså ændringer. Vi bliver alle ældre, får nye interesser g lever liv der revideres. I Bestyrelsen har vi sagt farvel til Kai Alsing-Børgesen, der har været med i bestyrelsen i adskillige år. Han vil nu gerne bruge mere tid på andre nærværende ting. I Januar 2014 har vi sagt farvel til Preben Larsen, sm døde efter krt tids sygdm. Han har været tilknyttet Kallerupvej siden starten i 2000 g var med til at etablere petanquebanen g har i mange år skrevet Kallerupvejs kvartalskalender. Str tak gså til ham. Besøgende g gde samarbejdsparter - gså i år har vi samarbejdet med g haft besøg fra andre lande. Vi har været i Vlissingen i Hlland g hldt plæg m Centret g læringsstil til 3

4 indvielsen af deres Odensehuis. I Grningen blev deres Odensehuis indviet i Oktber Efterfølgende var en dellegatin derfra på studiebesøg på Kallerupvej i 4 dage. Kmmunevalget i nvember 2013 har medført et skift af rådmand. De sidste 4 år har vi haft et rigtigt gdt g givende samarbejde med Rådmand Jane Jegind. Hun g familien var med til vres 10 års jubilæumsfest i Åbningen af Teknlgibibliteket i 2010 g af udstillingen Kunsten at leve med demens på Filsfgangen i 2012 var gså på Jane Jeginds arbejdsliste. Nu er Per Berga Rasmussen blevet valgt til Rådmand i Ældre g handicapfrvaltningen. Han g udvalget er indbudt til besøg g dialg her på Kallerupvej. Udvalget er inviteret både af Alzheimer-avisens redaktin g af Centrets ledelse. Så vi ser frem til et givende samarbejde. 2. Kallerupvej, Værdi- g Idegrundlag 2013 Kallerupvej - rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Kallerupvej er et videns-, støtte- g frmidlingscenter g et være- lære- g levested, sm blev etableret i 2000 i et samarbejde mellem Alzheimerfreningen på Fyn g Odense kmmune. Værdigrundlaget på Kallerupvej bygger på deltagerindflydelse, frivillighed g samvirke - du er altid velkmmen. Vres grundlæggende værdier handler m engagement, ansvar, visiner, tlerance, respekt g samarbejde. Fagpersner g frivillige tilknyttet Kallerupvej har tavshedspligt. Målgruppen er: Mennesker der får knstateret en demenssygdm tidligt i sygdmsfrløbet. Demensramtes pårørende, familier g netværk. Sundhedsfagligt persnale, freninger g ffentlige instanser Frmålet er at: Støtte demensramte familier i et ændret liv med demens, så de får mulighed fr at leve bedst muligt med en demenssygdm. Vi gør det via etablering g udvikling af: fra hvr hverdagslivet g dets værdier kan drøftes g nytænkes frskellige interesse g netværkstilbud sammen med familierne plysnings- g rådgivningstilbud Opsamle g frmidle ny viden, erfaringer g støttetiltag i frhld til livet med demens Vi gør det via etablering g udvikling af: erfarings- g videns psamling m livet med demens i hverdagen. støttemuligheder via frivillighed g mellemmenneskelige relatiner. Frmidlingsfra g dialgmøder. Samarbejde bredt i hverdagen i frhld til visiner g den enkelte demensramte families ønsker g behv Vi gør det via dialg g samarbejder med: Demensramte, pårørende, frivillige g fagpersner. Frivillige g selvejende institutiner er naturlige samarbejdspartnere. Idegrundlag: - På Kallerupvej vil vi skabe trygge rammer, der gør det muligt fr det enkelte menneske at bevare g styrke sin plevelse af livskvalitet. Der tages udgangspunkt i deltagernes individuelle ønsker g behv. - De frskellige tilbud på Kallerupvej etableres ud fra grundelementerne: Lyst, glæde g mtivatin - fællesskab g frståelse - inspiratin, viden g plysning. Der skal gså være mulighed fr r g individualitet. - Vi tænker, at menneskers livserfaringer, følelser g handlinger er en vigtig kilde til plevelse af selvværd, sundhed, udvikling g frandring. 4

5 - Kallerupvej vil, sammen med lydhøre, interesserede g vidende frivillige, være et være g lærested fr demensramte g pårørende, hvr vi sammen kan etablere givende sciale fællesskaber g tilbud der tilgdeser den enkelte. - Kallerupvej er base fr åben rådgivning g plysning til demensramte, pårørende, fagpersner g frivillige gså i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. - Demensramtes, pårørendes, frivilliges g fagpersners tanker, erfaringer g viden skal udveksles g frmidles til gensidig gavn, støtte, udvikling i frhld til kntakt-, msrgg støttetilbud i livet med demens. 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens - identitet g selvfrståelse. Sm nævnt i indledningen er Kallerupvejs arbejdstema i 2013 Demens- identitet g selvfrståelse g vi har valgt at pliste et udpluk af Kallerupvejs aktiviteter ud fra de værdier, vi ser aktiviteterne kan give deltagerne g sm kan medvirke til at styrke ens identitet g selvfrståelse. Her kan du læse et lille udpluk. A: Livsglæde, fællesskab g kreativitet Når en demenssygdm bliver en del af ens hverdag g familieliv ændres livet g bliver mere besværligt g energikrævende. Derfr er det nødvendigt at ændre g udbygge indhld g aktiviteter i sit liv. Der er brug fr tilbud, hvr man er sammen med andre i samme situatin, g i fællesskaber man er tryg ved g føler sig værdsat i. Det er gdt at beskæftige sig med dét, der giver en livsglæde g livsmd. Det er bl.a. frmålet med prjektet - på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier, der blev etableret i I Prjektet afprøver frskellige demensramte g pårørende hvad de plever kan styrke deres identitet, selvværd g livskvalitet. Evalueringsavis nr. 2 udkm i januar I Kulturgruppen, et af prjektets aktiviteter, mødes demensramte deltagere sammen med prjektmedarbejder Elly Nielsen g t frivillige Kurt Friis g Lis Eskesen hver fredag. De afprøver frskellige tiltag ud fra Lifestyle redesign mdellen. Her undersøges hvrdan demensramte kan fasthlde et aktivt fritidsliv. Prjektet slutter juni Der arbejdes sammen med Byhuset på at kulturgruppen kan frtsætte sit fltte arbejde i de næste år. Gang i lkalmrådet gså fr demensramte familier er et andet prjekt sm Kallerupvej i samarbejde med Odense kmmune etablerede i januar Den første gruppe Fabelgruppen er fra lkalmrådet Fangel/Bellinge. Gruppen er selvkørende via Søren Rabenhøj. Flere af deltagerne, der har demens br nu i plejeblig g Fabelgruppen er ved at tilpasse sig den nye situatin. Gruppen tager frtsat ture i naturen g har udbygget med Søndagstræf på Kallerupvej en gang m måneden, hvr alle mødes g hygger sig med frskellige aktiviteter bl.a. erindringskasser. Se I 2012 blev den anden gruppe etableret i Odense Nrdøst, med støtte fra Anja, der er fagpersn tilknyttet Byhuset. I januar 2013 startede en tredje gruppe p i Odense Nrdvest hvr Gunnar Mgensen, Jørgen Knld m.fl. er med. De arrangerer en plevelsestur en gang m måneden. Der er gd deltagelse. Det har str betydning fr deltagerne at kmme ud g pleve nget. At hlde sig i gang g træne hjernen Når man har fået en demenssygdm er det vigtigt at hlde sig i gang g frtsat bruge ens talenter g træne sin hjerne, så det at sanse, nyde, være i gang g pleve er gdt fr ens velbefindende g hjerne. Derfr har Kallerupvej flere kreative g aktive kursustilbud. Vi har i 2013 arbejdet mere målrettet med at prette hensyntagende kurser under aftensklelven. Det giver bl.a mulighed fr at blive klgere på, hvad skal der til, fr at man sm demensramt kan få udbytte af disse kurser. Hvrdan skal vi infrmere fr at det huskes, skal der sendes sms, mail, eller ringes til 5

6 vedkmmende før hver kursusdag. Vi har afhldt filte-, keramik- blmsterbindingskurser g Heimer-kret er gså etableret under aftensklelven. Sjv mtin Der er frtsat 3 hld Sjv mtin, fr yngre med demens m nsdagen, fr pårørende trsdag tidlig frmiddag g fr ægtepar g demensramte ver 70 år trsdag frmiddag, her er der efterhånden gså fyldt gdt p. Flere af deltagerne har deltaget i prjektet Adex, hvr der undersøges m målrettet g hård træning kan hjælpe på Alzheimers. B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livsituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring. Siden 2011 har vi haft en ægtepargruppe med 5 yngre ægtepar, hvr en ægtefælle har demens g den anden ægtefælle var i arbejde. Gruppen ønsker målrettede plysnings- g støttetilbud til deres familieliv, der er under pres g i frandring. De plever dg en høj grad af berøringsangst, når det handler m det svære i livet - srger, savn, samliv g intimitet. Ægteparrene kunne gdt tænke sig, at sundhedspersnalet får mere fkus på det hele menneske, på familien, livsændringer, -værdier g ser på vigtigheden af vedligehldende træning g hjælpemidler i stedet fr primært på muligheder fr praktisk hjælp. Gruppen har udgivet brchuren Familieliv i frandring udfrdringer fr parfrhldet. Demens g læringsstile - I 2013 har læringsstilsgruppen der har 5 medlemmer samt Jenny Kjær Hansen, der er prjektmedarbejder g Ulla Thmsen prjektleder arbejdet med egen læringsprfil gennem døgnet g i frskellige samarbejdsrelatiner i dagligdagen i familien. Frmålet er at udarbejde et materiale, hvr man sm demensramt sammen med fagpersnale g ens ægtefælle kan få synliggjrt på hvilke måder jeg bedst kan lære, nu jeg har fået demens. Deltageren plever at pmærksmheden på ens læringsprfil er gavnlig, fr at kunne få den rette hjælp til at vedligehlde sine færdigheder længst muligt, g vi lærer alle på frskellige måder. I 2014 udgives Magasin nr. 2 m erfaringerne med Demens g læringsstil. Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig- I august 2013 havde Idebanken sit andet seminar på Brgården i Strib. Vi var gdt 60 deltagere fra hele landet. Og der var mange drøftelser m, hvad der er bedst muligt fr familien når et familiemedlem er ved eller er flyttet i plejeblig. Der blev efterspurgt Idebankseminarer i de frskellige landsdele. Så det arbejder vi videre på i 2014, hvr Alzheimerfreningen på Fyn har bevilliget kr. STOR TAK fr det. Ny demensdiagnse nye udfrdringer nye muligheder - I september 2013 blev magasin nr. 1 - Ny demensdiagnse færdig i trykken. I magasinet frtælles m plevelser med at få en ny demensdiagnse. Både demensramte familier g fagpersner er blevet interviewet. Magasinet kan rekvireres på Kallerupvej. Teknlgibibliteket har sm tidligere nævnt fået nyt lkale. Der er udarbejdet en særskilt årsberetning fr Teknlgibiblitekets virke. Se årsberetning fra Teknlgibibliteket. C. Oplysning, støtte g frmidling er vigtigt. Et af Kallerupvejs pgaver er at være med til at plyse, støtte g frmidle viden m livet med demens både til demensramte, pårørende, samfundet g fagpersner. Vi plyser på frskellig vis. Der er de årlige temaeftermiddage i Dalum Kirkes Aanneks, 2 årlige persnaledage, med frskellige indlæg, g målrettet undervisning fr pårørende. Kallerupvej er primus mtr sammen med en faglig netværksgruppe fr den årlige landsdækkende TænkeTank fr yngre demensramte g deres pårørende, sm startede i 2005 g fr Idebankseminarerne sm tidligere mtalt. Kallerupvej har plysningsteams af demensramte g pårørende g et vigtigt Udviklingsteam, sm arrangerer Temaeftermiddage g er en str støtte til lederen. Derudver er der ad hc plysnings arrangementer etc. 6

7 P.t har Kallerupvej 5 pårørendegrupper, der mødes en gang m måneden. Her er erfarne pårørende gruppestyrere. Vi har Netværkscafeerne fr pårørende, der afhldes i Senirhuset g på Kallerupvej. Den persnlige g individuelle støtte er hele tiden indlejret i Kallerupvejs virke. Hjemmesiden er frtsat i udvikling g Netavisen er værd at læse. Så vi har meget i spil, - g der er altid plads til nye tanker g ideer, der kan frbedre støtten. Tema eftermiddagene i Dalum Kirkes anneks er en fast tilbagevendende infrmatinsrække. I 2013 var verskriften Demens g de svære følelser gså med kunstnerisk perspektiv. Temaerne var 1. Gammel kærlighed - han hed Hermann, v. Runa Kähler, der er frfatter g pårørende ægtefælle 2. Srgens væsen g savnets natur, v Anders Kjærsig, Sgnepræst g kulturfrmidler. 3. Inspiratin g kreativ tænkning i en hverdag med demens v. Mette Søndergaard, Ergterapeut g frfatter. I frbindelse med styrkelse af de frivilliges kmpetencer i frhld til støtte af demensramte familier, har vi haft et inspirerende kursusfrløb ver 3 gange i etik, filsfi g kmmunikatin. Kurser fr pårørende er en frtløbende kursusrække der afhldes ca. en nsdag m måneden kl På mandage i lige uger kl er den Åbne netværkscafe åben fr støtte til pårørende hvr Inge Rasmussen, der er Cafeens tvhlder g frivillig pårørende, sammen med Kurt Friis, Erik Østergaard, Birgit Andersen g demenskrdinatr Helle Stvgaard g Kim Augustesen, repr. fr Alzheimerfreningen sørger fr støtte. Den Åbne cafe er gdt besøgt g de pårørende, der kmmer der plever at få str hjælp. Et nyt tiltag er Inspiratinsgruppen, sm vil arrangere fælles bigrafture, besøg ved Ladbyskibet etc. Den åbne Netværkscafe fr yngre pårørende blev etableret i marts 2013 en gang m måneden, denne cafe har kun haft få besøgende, så i 2014 vil vi tage knceptet p til revisin. ODS gruppen plysning m demens fra demensramte. Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile. Igen i år har ODS gruppen, der tæller 7-8 frivillige demensramte, frtalt m deres liv med demens både på Ssusklerne, radigrafsklen, i freningsregi g til frskellige brgermøder rundt i landet. Vi tager sm regel flere afsted, fr at plyse gså m frskellighed g m læringsstile. ODS gruppen indtjener tilskud til de aktiviteter, vi har fr demensramte. Familie øknmien i en yngre familie, der har demens er meget under pres. Netavisen tæller 7 demensramte fra år g 3 frivillige g en ansvarshavende redaktør U.T. Redaktinen mødes hver tirsdag på Kallerupvej fra kl Redaktinen har til frmål at frtælle m g debattere yngre g tidligt demensramtes livsvilkår samt videregive egne g andre demensramtes erfaringer m støtte g hjælpemidler. Redaktinen ønsker at gøre en frskel g medvirke til, at mennesker med demens får en stemme g kan tage del i det sciale g ffentlige liv. I januar 2013 fik redaktinen fretræde i Flketingets Scialudvalg en plevelse, hvr vi blev hørt g anerkendt. Redaktinen blev pfrdret til frtsat at skrive til udvalget, hvilket vi efterfølgende har gjrt. Besøg g inspiratin. I 2013 har vi sm nævnt i indledningen igen haft mange besøgende bl.a. fra Japan, Tyskland, Hlland, Jylland, Fyn g Sjælland. De besøgende, her fra Odensehuis i Grningen, Hlland er meget interesseret i, hvrdan livet med demens kan leves g hvrdan vi på Kallerupvej arbejder i en frivillig rganisatin, der tilbyder støtte g aktivitetstilbud til mennesker, der har en demenssygdm. De vil gerne vide nget m øknmi g fndraising, m hvrdan vi samarbejder g -virker med vres frskellighed. Oftest trr de at Kallerupvej lkalemæssigt er meget større end det er. 7

8 4. Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring I 2014 er Kallerupvejs arbejdstema Livet med demens familien i frandring. PÅ Kallerupvej skal vi have fr øje, at frandring er en del af hverdagen g indbefatter rigtig mange ting g temaer. Vi må frtsat arbejde på at være nærværende g lydhøre fr at støtte familierne bedst muligt i den ændrede hverdag, hvr demensen er blevet en del af familiens liv. Vi arbejder videre med tiltagene fra 2013 dg afsluttes prjektet Bevæg g bevar mig vel på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier. I den frbindelse skal der udarbejdes frskellige rapprter g skrifter bl.a. Magasin nr. 2 Demens g læringsstile. Skriftet m Demens, hverdag g læringsstil er ved at tage frm. Alle Kallerupvejs tilbud g aktiviteter skal katalgiseres på skrift g til hjemmesiden, så tilbud sm Søndagscafe med Bank, åben mandagscafe med krtspil, petanquehldet, krsang, vandreture, smmer- g julefrkster g udflugter m.m. gså bliver synlige g tilgængelige. Vi skal have nedfældet erfaringerne med at arrangere hensyntagende kurser under aftensklelven g fritidslven g indhente erfaringer fra kmpenserende undervisning til mennesker, der har demens. Så der er nk at psamle g tage fat på. Nedenfr kan du læse m ngle af de knkrete tiltag, vi vil arbejde med. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familiefrtællinger - Familiekrønike på livsplakat. Siden fråret 2013 har vi arbejdet med Livsplakater, sm et piltprjekt. Vi har indhentet frskelligt materiale g str inspiratin ved besøg på Østervang i Frederiksberg, hvr beberne får tilbudt at lave livsplakat. Se mere på I februar søgte vi g fik satspuljemidler til prjektet Familiefrtællinger- Familiekrønike på Livsplakat sm redskab til bedre samarbejde mellem demensramte, pårørende g sundhedspersnale i frenings-, aktivitets- g b tilbud. Et 4 årigt prjekt der løber indtil se mere på Der er nu udarbejdet frskellige livsplakater g i fråret 2014 starter vi samarbejdet med Byhuset g Svvlhatten. De deltagere der har udarbejdet deres livsplakat er meget glade fr det g plever at det er med til at styrke deres identitet sm menneske g ikke sm syg. Livet med demens, kursus fr demensramte i 2003 g 2004 havde Kallerupvej flere kurser målrettet demensramte. De erfaringer var baggrund fr bgen Tidlig demens, liv g læring: Demenssklen fr tidligt diagnstiserede demensramte samtaler g læreprcesser v. Lene Ivershlt, Bgen udkm i Nu er tiden kmmet til at genptage disse kurser, da der igen er rum g behv fr det. Kurserne bliver ver 8 gange 2,5 timer samt et par aftenmøder hvr pårørende g familien har mulighed fr at medvirke. Rlf Bang Olsen har atter sagt ja til at undervise på kurset. Vi har lidt lkaleudfrdringer, sm ventes løst snarest. Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. Fr at give et bedre verblik ver Kallerupvejs frskellige tiltag g aktiviteter, udarbejder vi et katalg ver de frskellige aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge, hvad man har lyst til at deltage i. Katalget skal indehlde billeder g frmål med aktiviteten i frhld til at træne sig g sin hjerne g få mere livskvalitet. Der skal være en beskrivelse af aktiviteten, hvr g hvrnår den fregår, hvem underviser g hvem er med sm ansvarlig frivillig. Hvr skal man melde sig til g hvad kster det at deltage. 8

9 Vi vil frtsat gerne etablere Kunstklub Kallerupvej, hvr man kan blive medlem fr 50 kr. m året, g hvr der hvert år bliver udlddet frskellige kunstgenstande. Ja, det er en af vre visiner fr 2013 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN. I 2014 afhlder vi i samarbejde med Menighedsplejernes aflastningstjeneste i Odense en månedlig højsklecafe fr demensramte g deres familier, venner g netværk samt andre interesserede. Højsklecafeen skal medvirke til at plive, pleve g plyse g temaet i 2014 er Mærk Verden. Højsklecafeernes temaer handler ikke m demens. Temaerne er med til at give et friskt pust g et frirum i hverdagen - g give de deltagere, der har demens mulighed fr at invitere netværket til fælles psitive plevelser. Første højsklecafe afhldes den 25/3 kl hvr Lne Kühlmann frtæller. Højsklecafeen afhldes hver gang i Munkebjerg Kirkes menighedssal, Østerbæksvej 89, 5230 Odense M Sund kst g bevægelse et piltprjekt med max 5 deltagere, der tager i svømmehallen, samt tilbereder g spiser sund mad sammen hver anden trsdag. Det ville være bedre at dette tiltag afhldes ugentlig, men grundet ressurcer er det blevet hv. 14 dag. Efter smmerferien må vi se, hvrdan det evt. kan stykkes sammen. Demens g friluftsliv er et nyt prjekt, sm vi gerne vil starte p i august sammen med Sik. Er der ngle der kunne have lyst til at deltage i planlægningen, er i meget velkmne. 5. Afslutning Igen i år har vi haft mange besøgende, mange inspirerende mødedeltagere, mange gde sparringspartnere, sm jeg gerne vil sige tak til Det gælder både demenskrdinatrerne, Byhuset, plejebligerne g de netværk jeg har her i landet g de samarbejdsparter vi har fået, ikke mindst i Hlland, hvr de pretter flere Odensehuise efter Kallerupvej/Odense mdellen. Hvr der er hjerterum er der husrum Det er et rdsprg vi hylder på Kallerupvej, hvr pladsen ind imellem kan være trængt. Vi prøver at afhjælpe det, så vres tilbud gså ligger i satellitter rundt i Odense. Senirhuset, Brugerhuset i Blbr, Dalum kirkes anneks, Munkebjerg kirkes sal. Vi har lånt lkaler til keramik på Odense uddannelsescenter g på Kragsbjergløkke, vi bruger Filteakademiet, Byhuset g Odense Bwling hal. Det er dg nget af en udfrdring, når man har demens at finde rundt til de frskellige lkaliteter. Så kender I en spnsr der vil være med til at pføre et samlet Velfærdsakademi fr demensramte familier siger vi ikke nej det vil være helt k. Sm i kan se af årsrapprten 2013 er der mange aktiviteter, prjekter g prcesser i gang g i spil på Kallerupvej, det er gdt g i rden. Vi skal blt hele tiden huske på, at det der betyder nget fr et menneske med demens er trygheden, ren, glæden g de sciale fællesskaber, samt det at blive set, sm en persn med muligheder trds sygdm. Denne synsvinkel er med til at give liv g energi til s alle. Jeg vil slutte med at sige rigtig mange tak til de frivillige, prjektmedarbejderne, til jer der har demens inde på livet, til Bestyrelsen g udviklingsteamet. Jeres frskellighed, ideer, hjælp g støtte gør det hele muligt. Det er Den lærende rganisatins tænkning, der præger vres rganisatin. Alle har en aktie i - g er med til at frme Kallerupvej. Ulla Thmsen marts

10 Organisatin - g Rådgivnings- g aktivitetstilbud 2013/2014 A. RÅDGIVNING støtte & netværk Telefnrådgivning Persnlig rådgivning Bisidderfunktin Hjemmebesøg Pårørendegrupper 5 gr. fr ægtefæller Lkal TænkeTank f. demensramte frår 2013 Yngre ægtepargruppe. Læringsstilgruppe f. demensramte. Åben Netværkscafe f. pårørende Aftenåben netværkscafe fr pårørende NYE TILTAG 2013/14 Pårørendegruppe f. mænd D. OPLYSNING/viden Pårørendekurser Temakurser Fredrag Oplysningsgrupper på tværs ODS gruppen/ demensramte plyser Oplysningsgruppe/. pårørende plyser Teknlgibibliteket Teknlgi testbase Studiebesøg fra andre Hjemmeside Netavis. Biblitek - faglitteratur Landsdækkende TænkeTank fr yngre g tidligt demensramte Landsdækkende Idebankseminar fr pårørende, m ægtefælle i plejeblig B. Organisatin & ADMINISTRATION Praktiske teams: Havehld ude Renhld inde Vedligehld Fiat Dukat KOMPETENCEUDVIKLING KURSER Temaeftermiddage Læringsdage 62 FRIVILLIGE 2 årlige PERSONALEDAGE UDVIKLINGS & FORMIDLINGSTEAM Centerleder Fælles læringsfra. (prjektmedarbejdertimer) Partnerskabsaftale SIKO Meninghedsplejensaflastere Øget samarbejde med Aktivitet g træning OK. Samarbejde med: Senirhuset g Relevante freninger ÅRSSAMLING (Centrets frm fr generalfrsamling) ØKONOMI Fundraising afrapprtering CENTRETS BESTYRELSE en prtektrice g en ambassadør C. KONTAKT aktivitet vedligehld - træning Åben samværscafe mandag Krtspil Billard Pl klub Bwling Petanque Sangkr, Heimer-kret Filtning Keramik Blmsterbinding Studiekreds Netavis Søndagscafe Smmer/julefrkst Udflugter (fælles) (grupper) Årssamling Sjv mtin fr ægtepar g demensramte >70 år Sjv mtin fr yngre demensramte. Sjv mtin fr pårørende Kulturgruppe Sund kst g bevægelse Højsklecafe MÆRK VERDEN E. UDVIKLING/ideer/prjekter Landsdækkende netværk Teknlgibiblitek(2010) At rejse er at leve tema studierejser fr demensramte afsluttes Demens, liv & læring (stile) på vej md et Velfærdsakademi. 4 år Nye PROJEKTER /14 Ny diagnse hvad så? Tilrettet rådgivningsmdel 2013 Præsten sm faglig/frivillig ressurcepersn? Idebank v. pårørende, hvis ægtefælle br i plejeblig Skype g weebcam.støtte? På vej md et velfærdsakademi Gang i lkalmråderne gså fr demensramte familier Demens g friluftsliv 2014 Familiefrtælling Familiekrønnike på Livsplakat Oplysning prjekt/håndbg Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens Venskabsfreninger indland/udland Samarbejde med Odense Huis i Hlland Alzheimerfreningen g Odense kmmunes frmål g demensplitik 10

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen Referat af Engesvang Bldklub Generalfrsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen FU sørger fr referent, annncering, dirigenter, kaffe- g kagebrd hele dagen. Tidspunkter fr de enkelte afdelinger:

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere