ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej Demens- identitet g selvfrståelse Nyt navn g ny kunstudsmykning på kallerupvej.. Sikke et flt resultat medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin beundrer keramikhldets unike keramikudsmykning, der nu pryder indgangen til Kallerupvej. Kallerupvej - Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M, Tlf mail 1

2 INDHOLD: 1. Velkmmen til Centrets Årsrapprt 2013 side 3 Demens, identitet g selvfrståelse Keramik udsmykning, navnefrandring g nyt lkale til Teknlgibibliteket Frivillig repræsentant i bestyrelsen Revisin af vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune Tilknytning til Odense kmmunes øknmisystem - fndraising Frivillighed livsnerven på Kallerupvej. Besøgende g gde samarbejdsparter. 2. Kallerupvej Ide- g værdigrundlag 2013 side 4 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens- identitet g selvfrståelse. A. Livsglæde, fællesskab g kreativitet Velfærdsakademi fr demensramte familier - Evalueringsavis nr. 2. Gang i lkalmrådet Fabelgruppen m.fl. Sanse, nyde, lære g vedligehlde sciale funktiner Filt, keramik, mtin - sciale fællesskaber side 5-7 B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livssituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring Demens g læringsstile Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig. Magasin nr Ny demensdiagnse nye udfrdringer g muligheder. Teknlgibibliteket C. Oplysning, støtte g frmidling Oplysningsdage/eftermiddage Frtløbende pårørendekurser g åben netværkscafeer Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile Netavisen Besøg g inspiratin - (Japan, Tyskland, Hlland, Haderslev, Nybrg, Esbjerg etc.) 4.Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familie livsfrtællinger/livskrøniker på livsplakat. Livet med demens, kursus fr demensramte Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. side 8-9 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN (plive, pleve g plyse) Sund kst g bevægelse Friluftsliv nyt Prjekt 5. Afslutning side 9 6. Rådgivnings- g kntaktcentrets rganisatin g tilbud 2013/2014 side Årsregnskab

3 1. Velkmmen til Årsrapprten Kære læser. Så er 2013 gået g det er tid fr at gøre status ver de frskellige tiltag, vi har beskæftiget s med på Kallerupvej i Centrets arbejdstema fr 2013 var Demens- identitet g selvfrståelse. Vi har alle brug fr at gøre status g få revideret vaner, tænkninger g værdier, da verden g vres hverdag hele tiden frandres ikke mindst en hverdag der er præget af demens. Hverdagen med demens stiller stre krav til ændringer g tilpasning af selvfrståelse, identitet g samarbejde hver eneste dag. Kallerupvej har arbejdet målrettet med temaet Identitet g selvfrståelse fr rganisatinen, de frskellige fællesskaber g aktiviteter på Kallerupvej g på det persnlige plan. På frsiden ser i den nye keramikudsmykning, der pryder Centrets indgangsparti. Keramikgruppens demensramte deltagere har i 2013 gså givet deres kreative bidrag til centrets identitet. (Det er medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin, der beundrer kunstværket.) Teknlgibiblitek har fået nyt lkale via en nybygget væg. Her kan Mette Mundt Andersen, der er teknlgibiblitekar arbejde mere ufrstyret med de ptentielle lånere g besøgende der kmmer fra fjern g nær. Centret har fået navnefrandring i det frgangne år. I frbindelse med revisin af Centrets vedtægter g driftsverenskmst med Odense kmmune, har Centret skiftet navn til Kallerupvej- Rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Navnet blev ændret, da Centret i daglig tale ikke kaldes andet end Kallerupvej. Nyt ansigt i bestyrelsen- fra 2014 indtræder en repræsentant fr de frivillige på Kallerupvej i bestyrelsen. Det er Kurt Friis, der er frivillig på mange frnter her på Kallerupvej, der har denne pst fremadrettet. Kallerupvejs vedtægter g driftsverenskmst samt værdigrundlag er blevet revideret g kan hentes på En af Årsagerne til de frskellige ændringer g revisiner er, at vi har valgt at vergå til Odense kmmunes øknmisystem, da det på sigt kan være en gd hjælp i hverdagen til den ene fagpersn, der er ansat sm leder på Kallerupvej. Kallerupvejs øknmi er i år styrket g vi har fået tilsagn m 18 frivillighedsmidler de næste 3 år. I frhld til fndraising har vi søgt g fået øknmi til flere prjekter. Prjektet Familiefrtællinger - Familiekrønike på Livsplakat har fået en 4 årig bevilling indtil juni Sammen med Steen Kabel har Kallerupvej søgt g fået ca. 1,1 mill kr. til plysningsprjektet Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens. Prjektet skal være færdigt i smmeren Vi har søgt g fået prjektpenge til en Højsklecafe, sm går i luften i marts 2014 g meget mere. Livsnerven på Kallerupvej er, sm de øvrige år de mange frivillige, sm hver på deres felt g ansvarsmråde gør en str indsat g en kæmpe frskel g giver Kallerupvej liv - nerve g støtte til de mange demensramte familier, der kmmer her. I frivillighedslivet på Kallerupvej sker der gså ændringer. Vi bliver alle ældre, får nye interesser g lever liv der revideres. I Bestyrelsen har vi sagt farvel til Kai Alsing-Børgesen, der har været med i bestyrelsen i adskillige år. Han vil nu gerne bruge mere tid på andre nærværende ting. I Januar 2014 har vi sagt farvel til Preben Larsen, sm døde efter krt tids sygdm. Han har været tilknyttet Kallerupvej siden starten i 2000 g var med til at etablere petanquebanen g har i mange år skrevet Kallerupvejs kvartalskalender. Str tak gså til ham. Besøgende g gde samarbejdsparter - gså i år har vi samarbejdet med g haft besøg fra andre lande. Vi har været i Vlissingen i Hlland g hldt plæg m Centret g læringsstil til 3

4 indvielsen af deres Odensehuis. I Grningen blev deres Odensehuis indviet i Oktber Efterfølgende var en dellegatin derfra på studiebesøg på Kallerupvej i 4 dage. Kmmunevalget i nvember 2013 har medført et skift af rådmand. De sidste 4 år har vi haft et rigtigt gdt g givende samarbejde med Rådmand Jane Jegind. Hun g familien var med til vres 10 års jubilæumsfest i Åbningen af Teknlgibibliteket i 2010 g af udstillingen Kunsten at leve med demens på Filsfgangen i 2012 var gså på Jane Jeginds arbejdsliste. Nu er Per Berga Rasmussen blevet valgt til Rådmand i Ældre g handicapfrvaltningen. Han g udvalget er indbudt til besøg g dialg her på Kallerupvej. Udvalget er inviteret både af Alzheimer-avisens redaktin g af Centrets ledelse. Så vi ser frem til et givende samarbejde. 2. Kallerupvej, Værdi- g Idegrundlag 2013 Kallerupvej - rådgivnings- g kntaktcentret fr demensramte g pårørende. Kallerupvej er et videns-, støtte- g frmidlingscenter g et være- lære- g levested, sm blev etableret i 2000 i et samarbejde mellem Alzheimerfreningen på Fyn g Odense kmmune. Værdigrundlaget på Kallerupvej bygger på deltagerindflydelse, frivillighed g samvirke - du er altid velkmmen. Vres grundlæggende værdier handler m engagement, ansvar, visiner, tlerance, respekt g samarbejde. Fagpersner g frivillige tilknyttet Kallerupvej har tavshedspligt. Målgruppen er: Mennesker der får knstateret en demenssygdm tidligt i sygdmsfrløbet. Demensramtes pårørende, familier g netværk. Sundhedsfagligt persnale, freninger g ffentlige instanser Frmålet er at: Støtte demensramte familier i et ændret liv med demens, så de får mulighed fr at leve bedst muligt med en demenssygdm. Vi gør det via etablering g udvikling af: fra hvr hverdagslivet g dets værdier kan drøftes g nytænkes frskellige interesse g netværkstilbud sammen med familierne plysnings- g rådgivningstilbud Opsamle g frmidle ny viden, erfaringer g støttetiltag i frhld til livet med demens Vi gør det via etablering g udvikling af: erfarings- g videns psamling m livet med demens i hverdagen. støttemuligheder via frivillighed g mellemmenneskelige relatiner. Frmidlingsfra g dialgmøder. Samarbejde bredt i hverdagen i frhld til visiner g den enkelte demensramte families ønsker g behv Vi gør det via dialg g samarbejder med: Demensramte, pårørende, frivillige g fagpersner. Frivillige g selvejende institutiner er naturlige samarbejdspartnere. Idegrundlag: - På Kallerupvej vil vi skabe trygge rammer, der gør det muligt fr det enkelte menneske at bevare g styrke sin plevelse af livskvalitet. Der tages udgangspunkt i deltagernes individuelle ønsker g behv. - De frskellige tilbud på Kallerupvej etableres ud fra grundelementerne: Lyst, glæde g mtivatin - fællesskab g frståelse - inspiratin, viden g plysning. Der skal gså være mulighed fr r g individualitet. - Vi tænker, at menneskers livserfaringer, følelser g handlinger er en vigtig kilde til plevelse af selvværd, sundhed, udvikling g frandring. 4

5 - Kallerupvej vil, sammen med lydhøre, interesserede g vidende frivillige, være et være g lærested fr demensramte g pårørende, hvr vi sammen kan etablere givende sciale fællesskaber g tilbud der tilgdeser den enkelte. - Kallerupvej er base fr åben rådgivning g plysning til demensramte, pårørende, fagpersner g frivillige gså i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. - Demensramtes, pårørendes, frivilliges g fagpersners tanker, erfaringer g viden skal udveksles g frmidles til gensidig gavn, støtte, udvikling i frhld til kntakt-, msrgg støttetilbud i livet med demens. 3. Arbejdstema 2013: Livet med demens - identitet g selvfrståelse. Sm nævnt i indledningen er Kallerupvejs arbejdstema i 2013 Demens- identitet g selvfrståelse g vi har valgt at pliste et udpluk af Kallerupvejs aktiviteter ud fra de værdier, vi ser aktiviteterne kan give deltagerne g sm kan medvirke til at styrke ens identitet g selvfrståelse. Her kan du læse et lille udpluk. A: Livsglæde, fællesskab g kreativitet Når en demenssygdm bliver en del af ens hverdag g familieliv ændres livet g bliver mere besværligt g energikrævende. Derfr er det nødvendigt at ændre g udbygge indhld g aktiviteter i sit liv. Der er brug fr tilbud, hvr man er sammen med andre i samme situatin, g i fællesskaber man er tryg ved g føler sig værdsat i. Det er gdt at beskæftige sig med dét, der giver en livsglæde g livsmd. Det er bl.a. frmålet med prjektet - på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier, der blev etableret i I Prjektet afprøver frskellige demensramte g pårørende hvad de plever kan styrke deres identitet, selvværd g livskvalitet. Evalueringsavis nr. 2 udkm i januar I Kulturgruppen, et af prjektets aktiviteter, mødes demensramte deltagere sammen med prjektmedarbejder Elly Nielsen g t frivillige Kurt Friis g Lis Eskesen hver fredag. De afprøver frskellige tiltag ud fra Lifestyle redesign mdellen. Her undersøges hvrdan demensramte kan fasthlde et aktivt fritidsliv. Prjektet slutter juni Der arbejdes sammen med Byhuset på at kulturgruppen kan frtsætte sit fltte arbejde i de næste år. Gang i lkalmrådet gså fr demensramte familier er et andet prjekt sm Kallerupvej i samarbejde med Odense kmmune etablerede i januar Den første gruppe Fabelgruppen er fra lkalmrådet Fangel/Bellinge. Gruppen er selvkørende via Søren Rabenhøj. Flere af deltagerne, der har demens br nu i plejeblig g Fabelgruppen er ved at tilpasse sig den nye situatin. Gruppen tager frtsat ture i naturen g har udbygget med Søndagstræf på Kallerupvej en gang m måneden, hvr alle mødes g hygger sig med frskellige aktiviteter bl.a. erindringskasser. Se I 2012 blev den anden gruppe etableret i Odense Nrdøst, med støtte fra Anja, der er fagpersn tilknyttet Byhuset. I januar 2013 startede en tredje gruppe p i Odense Nrdvest hvr Gunnar Mgensen, Jørgen Knld m.fl. er med. De arrangerer en plevelsestur en gang m måneden. Der er gd deltagelse. Det har str betydning fr deltagerne at kmme ud g pleve nget. At hlde sig i gang g træne hjernen Når man har fået en demenssygdm er det vigtigt at hlde sig i gang g frtsat bruge ens talenter g træne sin hjerne, så det at sanse, nyde, være i gang g pleve er gdt fr ens velbefindende g hjerne. Derfr har Kallerupvej flere kreative g aktive kursustilbud. Vi har i 2013 arbejdet mere målrettet med at prette hensyntagende kurser under aftensklelven. Det giver bl.a mulighed fr at blive klgere på, hvad skal der til, fr at man sm demensramt kan få udbytte af disse kurser. Hvrdan skal vi infrmere fr at det huskes, skal der sendes sms, mail, eller ringes til 5

6 vedkmmende før hver kursusdag. Vi har afhldt filte-, keramik- blmsterbindingskurser g Heimer-kret er gså etableret under aftensklelven. Sjv mtin Der er frtsat 3 hld Sjv mtin, fr yngre med demens m nsdagen, fr pårørende trsdag tidlig frmiddag g fr ægtepar g demensramte ver 70 år trsdag frmiddag, her er der efterhånden gså fyldt gdt p. Flere af deltagerne har deltaget i prjektet Adex, hvr der undersøges m målrettet g hård træning kan hjælpe på Alzheimers. B. Udfrdre, afprøve g tilpasse sig nye livsituatiner med demens. Ægtepargruppen Familieliv i frandring. Siden 2011 har vi haft en ægtepargruppe med 5 yngre ægtepar, hvr en ægtefælle har demens g den anden ægtefælle var i arbejde. Gruppen ønsker målrettede plysnings- g støttetilbud til deres familieliv, der er under pres g i frandring. De plever dg en høj grad af berøringsangst, når det handler m det svære i livet - srger, savn, samliv g intimitet. Ægteparrene kunne gdt tænke sig, at sundhedspersnalet får mere fkus på det hele menneske, på familien, livsændringer, -værdier g ser på vigtigheden af vedligehldende træning g hjælpemidler i stedet fr primært på muligheder fr praktisk hjælp. Gruppen har udgivet brchuren Familieliv i frandring udfrdringer fr parfrhldet. Demens g læringsstile - I 2013 har læringsstilsgruppen der har 5 medlemmer samt Jenny Kjær Hansen, der er prjektmedarbejder g Ulla Thmsen prjektleder arbejdet med egen læringsprfil gennem døgnet g i frskellige samarbejdsrelatiner i dagligdagen i familien. Frmålet er at udarbejde et materiale, hvr man sm demensramt sammen med fagpersnale g ens ægtefælle kan få synliggjrt på hvilke måder jeg bedst kan lære, nu jeg har fået demens. Deltageren plever at pmærksmheden på ens læringsprfil er gavnlig, fr at kunne få den rette hjælp til at vedligehlde sine færdigheder længst muligt, g vi lærer alle på frskellige måder. I 2014 udgives Magasin nr. 2 m erfaringerne med Demens g læringsstil. Idebanken seminar fr pårørende hvis ægtefælle br i plejeblig- I august 2013 havde Idebanken sit andet seminar på Brgården i Strib. Vi var gdt 60 deltagere fra hele landet. Og der var mange drøftelser m, hvad der er bedst muligt fr familien når et familiemedlem er ved eller er flyttet i plejeblig. Der blev efterspurgt Idebankseminarer i de frskellige landsdele. Så det arbejder vi videre på i 2014, hvr Alzheimerfreningen på Fyn har bevilliget kr. STOR TAK fr det. Ny demensdiagnse nye udfrdringer nye muligheder - I september 2013 blev magasin nr. 1 - Ny demensdiagnse færdig i trykken. I magasinet frtælles m plevelser med at få en ny demensdiagnse. Både demensramte familier g fagpersner er blevet interviewet. Magasinet kan rekvireres på Kallerupvej. Teknlgibibliteket har sm tidligere nævnt fået nyt lkale. Der er udarbejdet en særskilt årsberetning fr Teknlgibiblitekets virke. Se årsberetning fra Teknlgibibliteket. C. Oplysning, støtte g frmidling er vigtigt. Et af Kallerupvejs pgaver er at være med til at plyse, støtte g frmidle viden m livet med demens både til demensramte, pårørende, samfundet g fagpersner. Vi plyser på frskellig vis. Der er de årlige temaeftermiddage i Dalum Kirkes Aanneks, 2 årlige persnaledage, med frskellige indlæg, g målrettet undervisning fr pårørende. Kallerupvej er primus mtr sammen med en faglig netværksgruppe fr den årlige landsdækkende TænkeTank fr yngre demensramte g deres pårørende, sm startede i 2005 g fr Idebankseminarerne sm tidligere mtalt. Kallerupvej har plysningsteams af demensramte g pårørende g et vigtigt Udviklingsteam, sm arrangerer Temaeftermiddage g er en str støtte til lederen. Derudver er der ad hc plysnings arrangementer etc. 6

7 P.t har Kallerupvej 5 pårørendegrupper, der mødes en gang m måneden. Her er erfarne pårørende gruppestyrere. Vi har Netværkscafeerne fr pårørende, der afhldes i Senirhuset g på Kallerupvej. Den persnlige g individuelle støtte er hele tiden indlejret i Kallerupvejs virke. Hjemmesiden er frtsat i udvikling g Netavisen er værd at læse. Så vi har meget i spil, - g der er altid plads til nye tanker g ideer, der kan frbedre støtten. Tema eftermiddagene i Dalum Kirkes anneks er en fast tilbagevendende infrmatinsrække. I 2013 var verskriften Demens g de svære følelser gså med kunstnerisk perspektiv. Temaerne var 1. Gammel kærlighed - han hed Hermann, v. Runa Kähler, der er frfatter g pårørende ægtefælle 2. Srgens væsen g savnets natur, v Anders Kjærsig, Sgnepræst g kulturfrmidler. 3. Inspiratin g kreativ tænkning i en hverdag med demens v. Mette Søndergaard, Ergterapeut g frfatter. I frbindelse med styrkelse af de frivilliges kmpetencer i frhld til støtte af demensramte familier, har vi haft et inspirerende kursusfrløb ver 3 gange i etik, filsfi g kmmunikatin. Kurser fr pårørende er en frtløbende kursusrække der afhldes ca. en nsdag m måneden kl På mandage i lige uger kl er den Åbne netværkscafe åben fr støtte til pårørende hvr Inge Rasmussen, der er Cafeens tvhlder g frivillig pårørende, sammen med Kurt Friis, Erik Østergaard, Birgit Andersen g demenskrdinatr Helle Stvgaard g Kim Augustesen, repr. fr Alzheimerfreningen sørger fr støtte. Den Åbne cafe er gdt besøgt g de pårørende, der kmmer der plever at få str hjælp. Et nyt tiltag er Inspiratinsgruppen, sm vil arrangere fælles bigrafture, besøg ved Ladbyskibet etc. Den åbne Netværkscafe fr yngre pårørende blev etableret i marts 2013 en gang m måneden, denne cafe har kun haft få besøgende, så i 2014 vil vi tage knceptet p til revisin. ODS gruppen plysning m demens fra demensramte. Demensramte plyser m livet med demens g m læringsstile. Igen i år har ODS gruppen, der tæller 7-8 frivillige demensramte, frtalt m deres liv med demens både på Ssusklerne, radigrafsklen, i freningsregi g til frskellige brgermøder rundt i landet. Vi tager sm regel flere afsted, fr at plyse gså m frskellighed g m læringsstile. ODS gruppen indtjener tilskud til de aktiviteter, vi har fr demensramte. Familie øknmien i en yngre familie, der har demens er meget under pres. Netavisen tæller 7 demensramte fra år g 3 frivillige g en ansvarshavende redaktør U.T. Redaktinen mødes hver tirsdag på Kallerupvej fra kl Redaktinen har til frmål at frtælle m g debattere yngre g tidligt demensramtes livsvilkår samt videregive egne g andre demensramtes erfaringer m støtte g hjælpemidler. Redaktinen ønsker at gøre en frskel g medvirke til, at mennesker med demens får en stemme g kan tage del i det sciale g ffentlige liv. I januar 2013 fik redaktinen fretræde i Flketingets Scialudvalg en plevelse, hvr vi blev hørt g anerkendt. Redaktinen blev pfrdret til frtsat at skrive til udvalget, hvilket vi efterfølgende har gjrt. Besøg g inspiratin. I 2013 har vi sm nævnt i indledningen igen haft mange besøgende bl.a. fra Japan, Tyskland, Hlland, Jylland, Fyn g Sjælland. De besøgende, her fra Odensehuis i Grningen, Hlland er meget interesseret i, hvrdan livet med demens kan leves g hvrdan vi på Kallerupvej arbejder i en frivillig rganisatin, der tilbyder støtte g aktivitetstilbud til mennesker, der har en demenssygdm. De vil gerne vide nget m øknmi g fndraising, m hvrdan vi samarbejder g -virker med vres frskellighed. Oftest trr de at Kallerupvej lkalemæssigt er meget større end det er. 7

8 4. Visiner & arbejdstema 2014 Livet med demens familier i frandring I 2014 er Kallerupvejs arbejdstema Livet med demens familien i frandring. PÅ Kallerupvej skal vi have fr øje, at frandring er en del af hverdagen g indbefatter rigtig mange ting g temaer. Vi må frtsat arbejde på at være nærværende g lydhøre fr at støtte familierne bedst muligt i den ændrede hverdag, hvr demensen er blevet en del af familiens liv. Vi arbejder videre med tiltagene fra 2013 dg afsluttes prjektet Bevæg g bevar mig vel på vej md et velfærdsakademi fr demensramte familier. I den frbindelse skal der udarbejdes frskellige rapprter g skrifter bl.a. Magasin nr. 2 Demens g læringsstile. Skriftet m Demens, hverdag g læringsstil er ved at tage frm. Alle Kallerupvejs tilbud g aktiviteter skal katalgiseres på skrift g til hjemmesiden, så tilbud sm Søndagscafe med Bank, åben mandagscafe med krtspil, petanquehldet, krsang, vandreture, smmer- g julefrkster g udflugter m.m. gså bliver synlige g tilgængelige. Vi skal have nedfældet erfaringerne med at arrangere hensyntagende kurser under aftensklelven g fritidslven g indhente erfaringer fra kmpenserende undervisning til mennesker, der har demens. Så der er nk at psamle g tage fat på. Nedenfr kan du læse m ngle af de knkrete tiltag, vi vil arbejde med. A. Synliggøre g frbedre hjælp g støtte i hverdagen Familiefrtællinger - Familiekrønike på livsplakat. Siden fråret 2013 har vi arbejdet med Livsplakater, sm et piltprjekt. Vi har indhentet frskelligt materiale g str inspiratin ved besøg på Østervang i Frederiksberg, hvr beberne får tilbudt at lave livsplakat. Se mere på I februar søgte vi g fik satspuljemidler til prjektet Familiefrtællinger- Familiekrønike på Livsplakat sm redskab til bedre samarbejde mellem demensramte, pårørende g sundhedspersnale i frenings-, aktivitets- g b tilbud. Et 4 årigt prjekt der løber indtil se mere på Der er nu udarbejdet frskellige livsplakater g i fråret 2014 starter vi samarbejdet med Byhuset g Svvlhatten. De deltagere der har udarbejdet deres livsplakat er meget glade fr det g plever at det er med til at styrke deres identitet sm menneske g ikke sm syg. Livet med demens, kursus fr demensramte i 2003 g 2004 havde Kallerupvej flere kurser målrettet demensramte. De erfaringer var baggrund fr bgen Tidlig demens, liv g læring: Demenssklen fr tidligt diagnstiserede demensramte samtaler g læreprcesser v. Lene Ivershlt, Bgen udkm i Nu er tiden kmmet til at genptage disse kurser, da der igen er rum g behv fr det. Kurserne bliver ver 8 gange 2,5 timer samt et par aftenmøder hvr pårørende g familien har mulighed fr at medvirke. Rlf Bang Olsen har atter sagt ja til at undervise på kurset. Vi har lidt lkaleudfrdringer, sm ventes løst snarest. Katalg ver Kallerupvejs plysnings-, støtte- g aktivitetstiltag. Fr at give et bedre verblik ver Kallerupvejs frskellige tiltag g aktiviteter, udarbejder vi et katalg ver de frskellige aktiviteter, så det bliver nemmere at vælge, hvad man har lyst til at deltage i. Katalget skal indehlde billeder g frmål med aktiviteten i frhld til at træne sig g sin hjerne g få mere livskvalitet. Der skal være en beskrivelse af aktiviteten, hvr g hvrnår den fregår, hvem underviser g hvem er med sm ansvarlig frivillig. Hvr skal man melde sig til g hvad kster det at deltage. 8

9 Vi vil frtsat gerne etablere Kunstklub Kallerupvej, hvr man kan blive medlem fr 50 kr. m året, g hvr der hvert år bliver udlddet frskellige kunstgenstande. Ja, det er en af vre visiner fr 2013 B. Nye muligheder Højsklecafeen MÆRK VERDEN. I 2014 afhlder vi i samarbejde med Menighedsplejernes aflastningstjeneste i Odense en månedlig højsklecafe fr demensramte g deres familier, venner g netværk samt andre interesserede. Højsklecafeen skal medvirke til at plive, pleve g plyse g temaet i 2014 er Mærk Verden. Højsklecafeernes temaer handler ikke m demens. Temaerne er med til at give et friskt pust g et frirum i hverdagen - g give de deltagere, der har demens mulighed fr at invitere netværket til fælles psitive plevelser. Første højsklecafe afhldes den 25/3 kl hvr Lne Kühlmann frtæller. Højsklecafeen afhldes hver gang i Munkebjerg Kirkes menighedssal, Østerbæksvej 89, 5230 Odense M Sund kst g bevægelse et piltprjekt med max 5 deltagere, der tager i svømmehallen, samt tilbereder g spiser sund mad sammen hver anden trsdag. Det ville være bedre at dette tiltag afhldes ugentlig, men grundet ressurcer er det blevet hv. 14 dag. Efter smmerferien må vi se, hvrdan det evt. kan stykkes sammen. Demens g friluftsliv er et nyt prjekt, sm vi gerne vil starte p i august sammen med Sik. Er der ngle der kunne have lyst til at deltage i planlægningen, er i meget velkmne. 5. Afslutning Igen i år har vi haft mange besøgende, mange inspirerende mødedeltagere, mange gde sparringspartnere, sm jeg gerne vil sige tak til Det gælder både demenskrdinatrerne, Byhuset, plejebligerne g de netværk jeg har her i landet g de samarbejdsparter vi har fået, ikke mindst i Hlland, hvr de pretter flere Odensehuise efter Kallerupvej/Odense mdellen. Hvr der er hjerterum er der husrum Det er et rdsprg vi hylder på Kallerupvej, hvr pladsen ind imellem kan være trængt. Vi prøver at afhjælpe det, så vres tilbud gså ligger i satellitter rundt i Odense. Senirhuset, Brugerhuset i Blbr, Dalum kirkes anneks, Munkebjerg kirkes sal. Vi har lånt lkaler til keramik på Odense uddannelsescenter g på Kragsbjergløkke, vi bruger Filteakademiet, Byhuset g Odense Bwling hal. Det er dg nget af en udfrdring, når man har demens at finde rundt til de frskellige lkaliteter. Så kender I en spnsr der vil være med til at pføre et samlet Velfærdsakademi fr demensramte familier siger vi ikke nej det vil være helt k. Sm i kan se af årsrapprten 2013 er der mange aktiviteter, prjekter g prcesser i gang g i spil på Kallerupvej, det er gdt g i rden. Vi skal blt hele tiden huske på, at det der betyder nget fr et menneske med demens er trygheden, ren, glæden g de sciale fællesskaber, samt det at blive set, sm en persn med muligheder trds sygdm. Denne synsvinkel er med til at give liv g energi til s alle. Jeg vil slutte med at sige rigtig mange tak til de frivillige, prjektmedarbejderne, til jer der har demens inde på livet, til Bestyrelsen g udviklingsteamet. Jeres frskellighed, ideer, hjælp g støtte gør det hele muligt. Det er Den lærende rganisatins tænkning, der præger vres rganisatin. Alle har en aktie i - g er med til at frme Kallerupvej. Ulla Thmsen marts

10 Organisatin - g Rådgivnings- g aktivitetstilbud 2013/2014 A. RÅDGIVNING støtte & netværk Telefnrådgivning Persnlig rådgivning Bisidderfunktin Hjemmebesøg Pårørendegrupper 5 gr. fr ægtefæller Lkal TænkeTank f. demensramte frår 2013 Yngre ægtepargruppe. Læringsstilgruppe f. demensramte. Åben Netværkscafe f. pårørende Aftenåben netværkscafe fr pårørende NYE TILTAG 2013/14 Pårørendegruppe f. mænd D. OPLYSNING/viden Pårørendekurser Temakurser Fredrag Oplysningsgrupper på tværs ODS gruppen/ demensramte plyser Oplysningsgruppe/. pårørende plyser Teknlgibibliteket Teknlgi testbase Studiebesøg fra andre Hjemmeside Netavis. Biblitek - faglitteratur Landsdækkende TænkeTank fr yngre g tidligt demensramte Landsdækkende Idebankseminar fr pårørende, m ægtefælle i plejeblig B. Organisatin & ADMINISTRATION Praktiske teams: Havehld ude Renhld inde Vedligehld Fiat Dukat KOMPETENCEUDVIKLING KURSER Temaeftermiddage Læringsdage 62 FRIVILLIGE 2 årlige PERSONALEDAGE UDVIKLINGS & FORMIDLINGSTEAM Centerleder Fælles læringsfra. (prjektmedarbejdertimer) Partnerskabsaftale SIKO Meninghedsplejensaflastere Øget samarbejde med Aktivitet g træning OK. Samarbejde med: Senirhuset g Relevante freninger ÅRSSAMLING (Centrets frm fr generalfrsamling) ØKONOMI Fundraising afrapprtering CENTRETS BESTYRELSE en prtektrice g en ambassadør C. KONTAKT aktivitet vedligehld - træning Åben samværscafe mandag Krtspil Billard Pl klub Bwling Petanque Sangkr, Heimer-kret Filtning Keramik Blmsterbinding Studiekreds Netavis Søndagscafe Smmer/julefrkst Udflugter (fælles) (grupper) Årssamling Sjv mtin fr ægtepar g demensramte >70 år Sjv mtin fr yngre demensramte. Sjv mtin fr pårørende Kulturgruppe Sund kst g bevægelse Højsklecafe MÆRK VERDEN E. UDVIKLING/ideer/prjekter Landsdækkende netværk Teknlgibiblitek(2010) At rejse er at leve tema studierejser fr demensramte afsluttes Demens, liv & læring (stile) på vej md et Velfærdsakademi. 4 år Nye PROJEKTER /14 Ny diagnse hvad så? Tilrettet rådgivningsmdel 2013 Præsten sm faglig/frivillig ressurcepersn? Idebank v. pårørende, hvis ægtefælle br i plejeblig Skype g weebcam.støtte? På vej md et velfærdsakademi Gang i lkalmråderne gså fr demensramte familier Demens g friluftsliv 2014 Familiefrtælling Familiekrønnike på Livsplakat Oplysning prjekt/håndbg Familieliv i frandring når unge familier bliver ramt af demens Venskabsfreninger indland/udland Samarbejde med Odense Huis i Hlland Alzheimerfreningen g Odense kmmunes frmål g demensplitik 10

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere