BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring"

Transkript

1 BILAG til Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring 16. januar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG SKEMAER BRUGT TIL DATAINDSAMLING RESULTATER AF PROJEKTETS NULPUNKTSMÅLINGER, MIDTVEJSMÅLINGER OG SLUTMÅLINGER Nulpunktsmålinger Midtvejsmålinger Slutmålinger FLOW CHART FRA LOGICA ABSTRACT FRA PRÆSENTATION... 15

3 1 Bilag 1.1 Skemaer brugt til dataindsamling Eksempler på skemaer brugt til dataindsamling fremgår af nedenstående: Skema til registrering af antal gange hvor du benytter indscannede glas i dit daglige diagnostiske virke. Hver gang du beslutter dig for at se allerede besvarede præparatglas i forbindelse med dit daglige diagnostiske virke, bedes du registrere datoen samt om det har været nødvendigt at finde de originale glas frem. Et (eller flere) skema(er) pr. læge. Dato for vurdering af indscannede glas Nødvendigt at rekvirere originale glas - ja Kommentar Lægens navn: Registreringen foretages februar marts

4 Skema til registrering af lægetid til forberedelse af konference med brug af indscannede glas. Eet skema benyttes pr. læge pr. konference. Lægens navn: Hvilken konference drejer det sig om: Dato for konferencen: Har andre læger været involveret i forbedelsen af konferencen: ja nej Hvis ja: hvem?: (husk skema for alle involverede læger) Angiv start- og sluttidspunkt(er) for forberedelse af konference: Starttidspunkt Sluttidspunkt Tidsforbrug 3

5 Skema til registrering af tidsforbrug for læger i forbindelse med virtuel undersøgelse af revisionspræparat. Mikroskopinr.: Eet skema udfyldes pr. revision. Registrer start- og sluttidspunkt for hver gang du arbejder med revisionen. Lægens navn: Revisionspræparat (organ): Revisionen modtaget fra: Har det været nødvendigt at rekvirere glas? ja nej Har det været nødvendigt at rekvirere blokke? ja nej Hvis ja, hvor mange immunfarvninger eller specialfarvningen har du fået udført: Dato for godkendelse af revisionen: Starttidspunkt Sluttidspunkt Tidsforbrug Skema kommer med revisionen og afleveres til ekspertområdets sekretariat. Registreringen foretages febr- marts Udleveres til lægen sammen med konferencepapirerne og returneres til ekspertområdets sekretariat. Registreringen foretages februar-marts

6 1.2 Resultater af projektets nulpunktsmålinger, midtvejsmålinger og slutmålinger Nulpunktsmålinger Daglig diagnostik og revisioner med håndtering af glaspræparater på OUH: Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug Samlet pr. rekv., tidsforbrug min min Fremfinding af glas ved diagn. arbejde ,4 216 Fremfinding af glas til konferencer ,3 300 Tabel 1. Sekretærtidsforbrug ved fremfinding af præparater til diagnostik og konferencer af præparater Arbejdsopgave Antal glas Tidsforbrug pr. glas, min Samlet tidsforbrug, min Arkivering af glas , Tabel 2. Sekretærtidsforbrug ved arkivering af glaspræparater. Arbejdsopgave (n=84) Antal glas Tidsforbrug pr. Samlet tidsforbrug, glas, min min Revisionsglas , Tabel 3. Sekretærtidsforbrug ved revisionsglashåndtering Arbejdsopgave Antal glas Tidsforbrug pr. Samlet tidsforbrug, glas, min min Udpakning/arkivering af glas 169 0,40 67 Tabel 4. Sekretærtidsforbrug ved udpakning/arkivering af ikke-revisionsglas Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug pr. rekv., min Forberedelse til konference ,6 734 Tabel 5. Lægetidsforbrug ved konference forberedelse Samlet tidsforbrug, min Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug pr rekv., min Revisionsvurdering , Tabel 6. Lægetidsforbrug ved revisioner af ordinære glaspræparater. Samlet tidsforbrug, min 5

7 Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Tidsforbrug pr rekv., min Median tidsforbrug pr rekv, min Revisionsvurdering 19 15, Tabel 7. Lægetidsforbrug ved revisioner af ordinære glaspræparater indenfor prostataområdet. Samlet tidsforbrug, min rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=83) rekv. ønske til godkendelsen (n=83) 2,69 6,11 3,42 Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=83) Tabel 8a. Svartider ved revisioner af glaspræparater, i alt 1513 glas, fra alle patologiske afdelinger i Region Syddanmark rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=25) rekv. ønske til godkendelsen (n=25) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=25) 3,64 8,00 4,36 Tabel 8b. Svartider ved revisioner af glaspræparater fra Sønderborg Sygehus. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=10) rekv. ønske til godkendelsen (n=10) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=10) 3,10 7,70 4,60 Tabel 8c. Svartider ved revisioner af glaspræparater fra Svendborg sygehus. Antal fremfindinger Ventetid pr. fremfinding, min (median 9 min) Tabel 9. Ventetider på fremfinding af præparater til daglig diagnostik Tidsforbrug for fremsendelse af revisionspræparater med glas (uden scanner): Revisionspræparater fra Sønderborg Sygehus Fremfinding Registrering Forsendelse Tid i Antal Antal og pakning alt glas klodser I alt min Middel, min 10,8 4,2 6,6 21,7 10,2 0 Median, min Tabel 10. Tidsforbrug i alt for forsendelse af glas til revision 6

8 Gennemsnitsforbrug i tid per glas Tabel 11. Gennemsnitsforbrug i tid per glas til forsendelse 2,13 min Modtagelse Registrering Arkivering Tid i Antal Antal alt glas klodser I alt min Middel, min 2,5 4,0 1,2 7,7 4,8 0 Median, min Tabel 12. Tidsforbrug for modtagelse af glas revision. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 1,60 min Tabel 13. Gennemsnitsforbrug i tid per glas til modtagelse Revisionspræparater fra Svendborg Sygehus Team Antal % Urologisk Lunge 1 3 Hud 4 11 Gynækologisk 7 19 Tarm 8 22 Larynx 1 3 I alt Tabel 14. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Fremfinding Registrering Oprettelse Tid i Antal Antal og pakning alt glas klodser I alt min Middel, min 2,9 4,9 4,5 11,6 7,3 0 Median, min 3 5 4, Tabel 15. Tidsforbrug i alt for forsendelse af glas til revision Gennemsnitsforbrug i tid per glas Tabel 16. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 1,67 min 7

9 1.2.2 Midtvejsmålinger Antal glas sek/glas Tid i alt, min Klargøring 2,78 Maskinstop 2,29 Vurdering efter scanning 12,32 Tidsforbrug i alt ,39 586,6 Tabel 17. Sekretærtidsforbrug på OUH ved indscanning af præparater, marts Præparater fra Svendborg Min (n=44) Tidsforbrug i alt 701 Middeltidsforbrug 15,9 Mediantidsforbrug 14 Tidsforbrug ved 74 revision 1177 min (forudsat 15,9 min i gennemsnit) Tabel 18. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede præparater. Marts April Min (n=20) Tidsforbrug i alt 55 Middeltidsforbrug 2,7 Mediantidsforbrug 3 Tidsforbrug ved 132 rekvisitioner 356 min (forudsat 2,7 min i gennemsnit) Tabel 19. Lægetidsforbrug ved konferenceforberedelse ved virtuel mikroskopi. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=44) rekv. ønske til godkendelsen (n=44) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=44) 0,7 3,7 2,8 Tabel 20. Svartid ved virtuelle revisioner. Marts April Præparater fra Svendborg. 8

10 1.2.3 Slutmålinger Indscanning af daglig diagnostik og revisioner, (n=44, antal glas=814) Min. Tidsforbrug i alt 234 Middeltidsforbrug pr revision 5,3 Median tidsforbrug pr revision 5 Middeltidsforbrug pr glas 0,29 Tidsforbrug for 1554 glas 450,7 Tabel 21a. Sekretærtidsforbrug ved håndtering af virtuelle revisionspræparater. Antal glas sek/glas Tid i alt, min Klargøring ,28 36 Maskinstop ,57 16 Vurdering efter scanning , Tidsforbrug i alt 14, Tidsforbrug for 4 uger , (forudsat at målinger for 2 uger fordobles) Tabel 21b. Sekretærtidsforbrug ved indscanning af præparater 2 uger april 2011 Antal læger Antal vurderinger Antal gange hvor glas % må rekvireres Tabel 22a. Benyttelse af indscannede glas (virtuel mikroskopi) i daglig diagnostik Antal vurderinger Antal gange hvor glas % må rekvireres Antal Tabel 22b. Nødvendigheden af at rekvirere glas ved virtuel revisionsmikroskopi. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=51) rekv. ønske til godkendelsen (n=51) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=68) 4,4 7,3 2,7 Tabel 23. Svartid ved virtuelle revisioner. Juni August Sønderborg. 9

11 Min (n=66) Tidsforbrug i alt 905 Middeltidsforbrug 13,7 Mediantidsforbrug 13 Tidsforbrug ved 74 rekvisitioner 1014 (forudsat 13,7 min i gennemsnit) Tabel 24a. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede præparater Min (n=43) Tidsforbrug i alt 682 Middeltidsforbrug 15,8 Mediantidsforbrug 14 Tabel 24b. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede prostatapræparater Tidsforbrug for indscanning af virtuelle revisioner: Revisionspræparater fra Sønderborg Sygehus Team Antal % Urologisk Gynækologisk 6 12 I alt Tabel 25. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Registrering Fremfinding Forberedelse og indscanning Arkivering Tid uden indscanning I alt min 27 (n=87) 42 (n=87) (n=87) Middel pr. 3,4 5,3 37,5 3,3 11,9 9,9 rekv., min Median pr rekv., min Tabel 26. Tidsforbrug i alt for indscanning af glas til revision Antal glas Gennemsnitsforbrug i tid per glas incl. indscanning 5,79 min Gennemsnitsforbrug i tid per glas excl. indscanning 1,09 Tabel 27. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 10

12 Tidsforbrug på eftersendelse pr. rekvisition, min 9,56 Tabel 28. Tidsforbrug på eftersendelse af præparater, som ikke kunne vurderes ved scanning, n= 14 Revisionspræparater fra Svendborg Sygehus Tidsforbrug for indscanning af virtuelle revisioner Team Antal % Urologisk Lunge 3 5 Hud 1 2 Gynækologisk 9 14 Tarm 2 3 Ikke oplyst 9 14 I alt Tabel 29. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Fremfinding Forberedelse og indscanning Mail Tid i alt Tid uden indscanning Antal glas I alt min Middel, min 2,6 23,1 2,6 28,7 5,2 7,7 0 Median, min 2 17, Tabel 30. Tidsforbrug i alt for indscanning af glas til revision Antal klodser Gennemsnitsforbrug i tid per glas incl. indscanning 3,73 min Gennemsnitsforbrug i tid per glas excl. indscanning 0,68 Tabel 31. Gennemsnitsforbrug i tid per glas Nuværende samlet årligt forbrug Omregnet til effektiv "direkte" arbejdstid for 4 ugers periode Projekt-estimat effektiv tid på arkiv, konferencer og Nulpunktsmåling anvendt tid på arkiv, konferencer og Slutmåling anvendt tid på arkiv, konferencer og Besparelse fra nulpunktsmåling (ny) til Besparelse omregnet til årsværk revision for 4 uger revision revision slutmåling Faggruppe årsværk minutter minutter % minutter % minutter % minutter % Årsværk lægesekr, Odense 10, % ,6% ,7% ,82% 0,29 læger, Odense % ,6% ,8% ,74% 0,30 Tabel 32 Beregning af arbejdskraftbesparende potentiale for de direkte berørte personalegrupper OBS! Anvendt 50% effektiv tid, jvf tidsstudiet (pointsystem). Indenfor patologien i Danmark er der lavet flere store tidsstudier, med henblik på opdatering af de pointsatser, som er angivet i Sundhedsstyrelsens publikation "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser". Der er i tidsstudiet anvendt frekvensstudieteknik til måling af tidsforbrug for forskellige aktiviteter og arbejdsprocedurer. Herefter er estimeret de enkelte aktiviteters procenvise andel af det samlede tidsforbrug. Fordelingen af tidsforbrug på forskellige aktiviteter viste, at der sammenlagt for alle faggrupperne ca. bruges 50 % af tiden på kerneydelsen, og andre 50 % går til faglig udvikling, administration, personaletid og andre aktiviteter. Der er derfor i beregningen ovenfor omregnet til effektiv "direkte" arbejdstid for de to personalegrupper. 11

13 Kvalitativ vurdering af håndtering af virtuelle præparater i den daglige diagnostik, OUH GODT Kan bruges til konference Andre præparatere kan nemt vurderes Tabel 33 DÅRLIGT Langsom opdatering Polarisering ikke mulig Cytologi vanskelig Svært at orientere sig i præparatet Besvær med at finde helt små biopsier Kvalitativ vurdering af håndtering af virtuelle revisionspræparater, OUH GODT Virker godt indenfor nogle områder Tabel 34 DÅRLIGT Systemet for langsomt For ofte nødvendigt at rekvirere glas Kan tage længere tid Kvaliteten varierende Kvalitativ vurdering fra Svendborg sygehus: Overordnet GODT Nemt at distribuerer glas begge veje OUH s arkiv med indscannede glas kan benyttes Programmet nemt at tilgå Opnået godt erfaring med indscannede snit Tabel 35 DÅRLIGT Hård start pga. manglende erfaring I starten problemer med opkoblingen til server og patologisystem, Logica Scanneren var placeret fjernt fra sekretariatet En del glas måtte scannes om Fokuspunkter tog megen tid for at opnå god kvalitet Kun kapacitet på 6 glas ved mange glas langsommelig procedure Revisionsmodul GODT Lettelse at revisionerne går digitalt Tlf. opkald spares. Fejl minimeres Tabel 36 DÅRLIGT 12

14 Arbejdskraftbesparende effekt BESPARENDE Konferencer Når antallet af glas er mindre end eller lig 6 Hurtig konsultation og afklaring Tabel 37 ØGNING I ARBEJDSTIDSFORBRUG Oplæring Mere end 6 glas Kvalitativ vurdering fra Sønderborg sygehus: Overordnet GODT Glassene sendes ikke ud af huset Større indsigt i patologiens verden Ny opgave til sekretærerne Potentiale til at sende hurtigere Tabel 38 DÅRLIGT For lang scanningstid Lang tid på opsætning og kontrol For mange stop ved indscanning tabte glas, uskarpe Scanneren opdaterer kun én gang i døgnet Revisionsmodul GODT Tabel 39 DÅRLIGT Mange registreringer i patobank For mange steps i modtagelse og videresendelse Arbejdskraftbesparelse BESPARENDE Ingen returnering af glas Tabel 40 ØGNING I ARBEJDSTIDSFORBRUG For stort tidsforbrug på maskinkontrol 13

15 1.3 Flow chart fra Logica 14

16 1.4 Abstract fra præsentation Præsenteret som foredrag ved Dansk Selskab for Patologi s årsmøde i Esbjerg, marts Title: Digital pathology in diagnostic pathology practice Authors: Niels Marcussen, Anne Mette Sørensen, Susanne Jeppesen, Knud Erik Larsen, Michael Hardt-Madsen, Martin Rasmussen Affiliation: Departments of Pathology, Odense University Hospital, Odense and Svendborg Introduction: For several years, virtual microscopy has been used in graduate and postgraduate teaching, research, and quality assurance programs. Outside Denmark it has also been utilized for American Board of Pathology examinations, pathology meetings, conferences, and for frozen section, intraoperative consultations and subspecialty consultations in areas with geographic and time constrains. With the support of The Danish PWT Foundation Investments in Public Welfare Technology, we are developing a practice where digital pathology is part of the daily diagnostic and consultation practice. Materials and methods: In June 2010, the Department acquired 2 Hamamatsu NanoZoomer 2.0 HT digital scanners that were placed at the Department in Odense and one Hamamatsu 2.0 RS digital scanner at the Department of Pathology in Svendborg. The 2 internal digital scanners are used for the scanning of the daily diagnostic slides and the one external scanner for the scanning of referral cases. After the scanning, the virtual slides are accessed from the pathology system, Logica. The time used for archiving of glasses and handling of reference cases was measured for the month of May, The advantages and disadvantages of the use of digital pictures have been recorded since the start in October Also the time used for the handling of reference prostate cases has been estimated. Results: Since the start in October 2010 more than 7000 slides have been scanned. The scanning of referral cases started January 1, The advantages of the digital scanning have been: Slides are not misplaced, conferences are easily prepared and can be held in locations without a microscope, previous cases can quickly be looked through, excellent teaching material is present and referral cases may be signed out within few hours (5.8 days prior to scanning). The disadvantages and challenges are: The technical quality of the glass slides must be high to avoid downtime, the response time in the pathology system is at the moment quite high (up to 25 seconds), the time to examine referral cases is slightly 15

17 longer than ordinary microscopy (30-40% longer for prostate cases), in up to 16% of prostate referral cases the glass slides had to be ordered or the slides rescanned, and the extensive use of the computer mouse may cause work-related harm. Discussion and conclusion: Virtual microscopy has the potential to make diagnostic pathology faster and easier. However, the time for evaluation is slightly longer and some difficult cases may require evaluation of the original glass slides or rescanning. In conclusion, fast and extensive scanning of microscopic slides is possible and is helpful in the daily diagnostic and consultative work. Correspondence: Navn Titel Adresse Niels Marcussen Professor Tlf.nr adresse Foredrag / poster (afkryds kun én rubrik),, 5000 Odense C Foretrækker foredrag X Foretrækker poster Kun poster 16

Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring

Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring 14. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 2 1.2 ANDRE GEVINSTER... 3 1.3

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014 3-timersmøderne Oplæg for UKYL, OUH 18. September 2014 Susanne Nøhr Uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital Innovation på uddannelsesområdet 3-timersmøderne Initiativ Konkrete uddannelsesinitiativ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk

Mock-ups in Design. Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011. Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Mock-ups in Design Infinit Interessegruppemøde CSC Scandihealth 20/1 2011 Lars Bo Larsen lbl@es.aau.dk Outline Different kinds of prototyping low fidelity (aka mock-ups / paper prototypes) high fidelity

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Rapport Tal om får og geder 2006

Rapport Tal om får og geder 2006 7 Rapport 117 Tal om får og geder 2006 2007 Tal om får og geder 2006 Tekst Lene Marcussen Stolberg Redaktion Lene Marcussen Stolberg, Jørn Pedersen Korrektur Hanne Mosbech Opsætning Christian Ertebjerg

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 15. april 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 14 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 141-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Baggrund for oplægget

Baggrund for oplægget ESDH-systemer og videndeling Lone Smith Jespersen Rigsarkivets konference 4. november 2015 Baggrund for oplægget Afsluttende opgave i forbindelse med Master i IT, linjen organisation, ved IT-VEST Udgangspunkt

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION ARBEJDSGANG SAMT FORVENTEDE ÆNDRINGER TIDSFORBRUG

OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION ARBEJDSGANG SAMT FORVENTEDE ÆNDRINGER TIDSFORBRUG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE Resultater af før-analysen, 14. jan. 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y OVERSIGT VOLUMEN OG MEST TOLKEDE SPROG AFLYSNINGER, TELEFONTOLKNINGER OG PATIENTINFORMATION

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere