BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring"

Transkript

1 BILAG til Evalueringsrapport for ABT-projekt Telepatologi og digital billedopbevaring 16. januar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG SKEMAER BRUGT TIL DATAINDSAMLING RESULTATER AF PROJEKTETS NULPUNKTSMÅLINGER, MIDTVEJSMÅLINGER OG SLUTMÅLINGER Nulpunktsmålinger Midtvejsmålinger Slutmålinger FLOW CHART FRA LOGICA ABSTRACT FRA PRÆSENTATION... 15

3 1 Bilag 1.1 Skemaer brugt til dataindsamling Eksempler på skemaer brugt til dataindsamling fremgår af nedenstående: Skema til registrering af antal gange hvor du benytter indscannede glas i dit daglige diagnostiske virke. Hver gang du beslutter dig for at se allerede besvarede præparatglas i forbindelse med dit daglige diagnostiske virke, bedes du registrere datoen samt om det har været nødvendigt at finde de originale glas frem. Et (eller flere) skema(er) pr. læge. Dato for vurdering af indscannede glas Nødvendigt at rekvirere originale glas - ja Kommentar Lægens navn: Registreringen foretages februar marts

4 Skema til registrering af lægetid til forberedelse af konference med brug af indscannede glas. Eet skema benyttes pr. læge pr. konference. Lægens navn: Hvilken konference drejer det sig om: Dato for konferencen: Har andre læger været involveret i forbedelsen af konferencen: ja nej Hvis ja: hvem?: (husk skema for alle involverede læger) Angiv start- og sluttidspunkt(er) for forberedelse af konference: Starttidspunkt Sluttidspunkt Tidsforbrug 3

5 Skema til registrering af tidsforbrug for læger i forbindelse med virtuel undersøgelse af revisionspræparat. Mikroskopinr.: Eet skema udfyldes pr. revision. Registrer start- og sluttidspunkt for hver gang du arbejder med revisionen. Lægens navn: Revisionspræparat (organ): Revisionen modtaget fra: Har det været nødvendigt at rekvirere glas? ja nej Har det været nødvendigt at rekvirere blokke? ja nej Hvis ja, hvor mange immunfarvninger eller specialfarvningen har du fået udført: Dato for godkendelse af revisionen: Starttidspunkt Sluttidspunkt Tidsforbrug Skema kommer med revisionen og afleveres til ekspertområdets sekretariat. Registreringen foretages febr- marts Udleveres til lægen sammen med konferencepapirerne og returneres til ekspertområdets sekretariat. Registreringen foretages februar-marts

6 1.2 Resultater af projektets nulpunktsmålinger, midtvejsmålinger og slutmålinger Nulpunktsmålinger Daglig diagnostik og revisioner med håndtering af glaspræparater på OUH: Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug Samlet pr. rekv., tidsforbrug min min Fremfinding af glas ved diagn. arbejde ,4 216 Fremfinding af glas til konferencer ,3 300 Tabel 1. Sekretærtidsforbrug ved fremfinding af præparater til diagnostik og konferencer af præparater Arbejdsopgave Antal glas Tidsforbrug pr. glas, min Samlet tidsforbrug, min Arkivering af glas , Tabel 2. Sekretærtidsforbrug ved arkivering af glaspræparater. Arbejdsopgave (n=84) Antal glas Tidsforbrug pr. Samlet tidsforbrug, glas, min min Revisionsglas , Tabel 3. Sekretærtidsforbrug ved revisionsglashåndtering Arbejdsopgave Antal glas Tidsforbrug pr. Samlet tidsforbrug, glas, min min Udpakning/arkivering af glas 169 0,40 67 Tabel 4. Sekretærtidsforbrug ved udpakning/arkivering af ikke-revisionsglas Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug pr. rekv., min Forberedelse til konference ,6 734 Tabel 5. Lægetidsforbrug ved konference forberedelse Samlet tidsforbrug, min Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Antal glas Tidsforbrug pr rekv., min Revisionsvurdering , Tabel 6. Lægetidsforbrug ved revisioner af ordinære glaspræparater. Samlet tidsforbrug, min 5

7 Arbejdsopgave Antal rekvisitioner Tidsforbrug pr rekv., min Median tidsforbrug pr rekv, min Revisionsvurdering 19 15, Tabel 7. Lægetidsforbrug ved revisioner af ordinære glaspræparater indenfor prostataområdet. Samlet tidsforbrug, min rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=83) rekv. ønske til godkendelsen (n=83) 2,69 6,11 3,42 Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=83) Tabel 8a. Svartider ved revisioner af glaspræparater, i alt 1513 glas, fra alle patologiske afdelinger i Region Syddanmark rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=25) rekv. ønske til godkendelsen (n=25) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=25) 3,64 8,00 4,36 Tabel 8b. Svartider ved revisioner af glaspræparater fra Sønderborg Sygehus. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=10) rekv. ønske til godkendelsen (n=10) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=10) 3,10 7,70 4,60 Tabel 8c. Svartider ved revisioner af glaspræparater fra Svendborg sygehus. Antal fremfindinger Ventetid pr. fremfinding, min (median 9 min) Tabel 9. Ventetider på fremfinding af præparater til daglig diagnostik Tidsforbrug for fremsendelse af revisionspræparater med glas (uden scanner): Revisionspræparater fra Sønderborg Sygehus Fremfinding Registrering Forsendelse Tid i Antal Antal og pakning alt glas klodser I alt min Middel, min 10,8 4,2 6,6 21,7 10,2 0 Median, min Tabel 10. Tidsforbrug i alt for forsendelse af glas til revision 6

8 Gennemsnitsforbrug i tid per glas Tabel 11. Gennemsnitsforbrug i tid per glas til forsendelse 2,13 min Modtagelse Registrering Arkivering Tid i Antal Antal alt glas klodser I alt min Middel, min 2,5 4,0 1,2 7,7 4,8 0 Median, min Tabel 12. Tidsforbrug for modtagelse af glas revision. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 1,60 min Tabel 13. Gennemsnitsforbrug i tid per glas til modtagelse Revisionspræparater fra Svendborg Sygehus Team Antal % Urologisk Lunge 1 3 Hud 4 11 Gynækologisk 7 19 Tarm 8 22 Larynx 1 3 I alt Tabel 14. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Fremfinding Registrering Oprettelse Tid i Antal Antal og pakning alt glas klodser I alt min Middel, min 2,9 4,9 4,5 11,6 7,3 0 Median, min 3 5 4, Tabel 15. Tidsforbrug i alt for forsendelse af glas til revision Gennemsnitsforbrug i tid per glas Tabel 16. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 1,67 min 7

9 1.2.2 Midtvejsmålinger Antal glas sek/glas Tid i alt, min Klargøring 2,78 Maskinstop 2,29 Vurdering efter scanning 12,32 Tidsforbrug i alt ,39 586,6 Tabel 17. Sekretærtidsforbrug på OUH ved indscanning af præparater, marts Præparater fra Svendborg Min (n=44) Tidsforbrug i alt 701 Middeltidsforbrug 15,9 Mediantidsforbrug 14 Tidsforbrug ved 74 revision 1177 min (forudsat 15,9 min i gennemsnit) Tabel 18. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede præparater. Marts April Min (n=20) Tidsforbrug i alt 55 Middeltidsforbrug 2,7 Mediantidsforbrug 3 Tidsforbrug ved 132 rekvisitioner 356 min (forudsat 2,7 min i gennemsnit) Tabel 19. Lægetidsforbrug ved konferenceforberedelse ved virtuel mikroskopi. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=44) rekv. ønske til godkendelsen (n=44) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=44) 0,7 3,7 2,8 Tabel 20. Svartid ved virtuelle revisioner. Marts April Præparater fra Svendborg. 8

10 1.2.3 Slutmålinger Indscanning af daglig diagnostik og revisioner, (n=44, antal glas=814) Min. Tidsforbrug i alt 234 Middeltidsforbrug pr revision 5,3 Median tidsforbrug pr revision 5 Middeltidsforbrug pr glas 0,29 Tidsforbrug for 1554 glas 450,7 Tabel 21a. Sekretærtidsforbrug ved håndtering af virtuelle revisionspræparater. Antal glas sek/glas Tid i alt, min Klargøring ,28 36 Maskinstop ,57 16 Vurdering efter scanning , Tidsforbrug i alt 14, Tidsforbrug for 4 uger , (forudsat at målinger for 2 uger fordobles) Tabel 21b. Sekretærtidsforbrug ved indscanning af præparater 2 uger april 2011 Antal læger Antal vurderinger Antal gange hvor glas % må rekvireres Tabel 22a. Benyttelse af indscannede glas (virtuel mikroskopi) i daglig diagnostik Antal vurderinger Antal gange hvor glas % må rekvireres Antal Tabel 22b. Nødvendigheden af at rekvirere glas ved virtuel revisionsmikroskopi. rekv. ønske til oprettelse af rekvisitionen (n=51) rekv. ønske til godkendelsen (n=51) Antal dage fra oprettelsen til godkendelsen (n=68) 4,4 7,3 2,7 Tabel 23. Svartid ved virtuelle revisioner. Juni August Sønderborg. 9

11 Min (n=66) Tidsforbrug i alt 905 Middeltidsforbrug 13,7 Mediantidsforbrug 13 Tidsforbrug ved 74 rekvisitioner 1014 (forudsat 13,7 min i gennemsnit) Tabel 24a. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede præparater Min (n=43) Tidsforbrug i alt 682 Middeltidsforbrug 15,8 Mediantidsforbrug 14 Tabel 24b. Lægetidsforbrug ved revisionsvurdering ved indscannede prostatapræparater Tidsforbrug for indscanning af virtuelle revisioner: Revisionspræparater fra Sønderborg Sygehus Team Antal % Urologisk Gynækologisk 6 12 I alt Tabel 25. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Registrering Fremfinding Forberedelse og indscanning Arkivering Tid uden indscanning I alt min 27 (n=87) 42 (n=87) (n=87) Middel pr. 3,4 5,3 37,5 3,3 11,9 9,9 rekv., min Median pr rekv., min Tabel 26. Tidsforbrug i alt for indscanning af glas til revision Antal glas Gennemsnitsforbrug i tid per glas incl. indscanning 5,79 min Gennemsnitsforbrug i tid per glas excl. indscanning 1,09 Tabel 27. Gennemsnitsforbrug i tid per glas 10

12 Tidsforbrug på eftersendelse pr. rekvisition, min 9,56 Tabel 28. Tidsforbrug på eftersendelse af præparater, som ikke kunne vurderes ved scanning, n= 14 Revisionspræparater fra Svendborg Sygehus Tidsforbrug for indscanning af virtuelle revisioner Team Antal % Urologisk Lunge 3 5 Hud 1 2 Gynækologisk 9 14 Tarm 2 3 Ikke oplyst 9 14 I alt Tabel 29. Fordeling af præparattyperne på teamområde (ekspertområde) Fremfinding Forberedelse og indscanning Mail Tid i alt Tid uden indscanning Antal glas I alt min Middel, min 2,6 23,1 2,6 28,7 5,2 7,7 0 Median, min 2 17, Tabel 30. Tidsforbrug i alt for indscanning af glas til revision Antal klodser Gennemsnitsforbrug i tid per glas incl. indscanning 3,73 min Gennemsnitsforbrug i tid per glas excl. indscanning 0,68 Tabel 31. Gennemsnitsforbrug i tid per glas Nuværende samlet årligt forbrug Omregnet til effektiv "direkte" arbejdstid for 4 ugers periode Projekt-estimat effektiv tid på arkiv, konferencer og Nulpunktsmåling anvendt tid på arkiv, konferencer og Slutmåling anvendt tid på arkiv, konferencer og Besparelse fra nulpunktsmåling (ny) til Besparelse omregnet til årsværk revision for 4 uger revision revision slutmåling Faggruppe årsværk minutter minutter % minutter % minutter % minutter % Årsværk lægesekr, Odense 10, % ,6% ,7% ,82% 0,29 læger, Odense % ,6% ,8% ,74% 0,30 Tabel 32 Beregning af arbejdskraftbesparende potentiale for de direkte berørte personalegrupper OBS! Anvendt 50% effektiv tid, jvf tidsstudiet (pointsystem). Indenfor patologien i Danmark er der lavet flere store tidsstudier, med henblik på opdatering af de pointsatser, som er angivet i Sundhedsstyrelsens publikation "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser". Der er i tidsstudiet anvendt frekvensstudieteknik til måling af tidsforbrug for forskellige aktiviteter og arbejdsprocedurer. Herefter er estimeret de enkelte aktiviteters procenvise andel af det samlede tidsforbrug. Fordelingen af tidsforbrug på forskellige aktiviteter viste, at der sammenlagt for alle faggrupperne ca. bruges 50 % af tiden på kerneydelsen, og andre 50 % går til faglig udvikling, administration, personaletid og andre aktiviteter. Der er derfor i beregningen ovenfor omregnet til effektiv "direkte" arbejdstid for de to personalegrupper. 11

13 Kvalitativ vurdering af håndtering af virtuelle præparater i den daglige diagnostik, OUH GODT Kan bruges til konference Andre præparatere kan nemt vurderes Tabel 33 DÅRLIGT Langsom opdatering Polarisering ikke mulig Cytologi vanskelig Svært at orientere sig i præparatet Besvær med at finde helt små biopsier Kvalitativ vurdering af håndtering af virtuelle revisionspræparater, OUH GODT Virker godt indenfor nogle områder Tabel 34 DÅRLIGT Systemet for langsomt For ofte nødvendigt at rekvirere glas Kan tage længere tid Kvaliteten varierende Kvalitativ vurdering fra Svendborg sygehus: Overordnet GODT Nemt at distribuerer glas begge veje OUH s arkiv med indscannede glas kan benyttes Programmet nemt at tilgå Opnået godt erfaring med indscannede snit Tabel 35 DÅRLIGT Hård start pga. manglende erfaring I starten problemer med opkoblingen til server og patologisystem, Logica Scanneren var placeret fjernt fra sekretariatet En del glas måtte scannes om Fokuspunkter tog megen tid for at opnå god kvalitet Kun kapacitet på 6 glas ved mange glas langsommelig procedure Revisionsmodul GODT Lettelse at revisionerne går digitalt Tlf. opkald spares. Fejl minimeres Tabel 36 DÅRLIGT 12

14 Arbejdskraftbesparende effekt BESPARENDE Konferencer Når antallet af glas er mindre end eller lig 6 Hurtig konsultation og afklaring Tabel 37 ØGNING I ARBEJDSTIDSFORBRUG Oplæring Mere end 6 glas Kvalitativ vurdering fra Sønderborg sygehus: Overordnet GODT Glassene sendes ikke ud af huset Større indsigt i patologiens verden Ny opgave til sekretærerne Potentiale til at sende hurtigere Tabel 38 DÅRLIGT For lang scanningstid Lang tid på opsætning og kontrol For mange stop ved indscanning tabte glas, uskarpe Scanneren opdaterer kun én gang i døgnet Revisionsmodul GODT Tabel 39 DÅRLIGT Mange registreringer i patobank For mange steps i modtagelse og videresendelse Arbejdskraftbesparelse BESPARENDE Ingen returnering af glas Tabel 40 ØGNING I ARBEJDSTIDSFORBRUG For stort tidsforbrug på maskinkontrol 13

15 1.3 Flow chart fra Logica 14

16 1.4 Abstract fra præsentation Præsenteret som foredrag ved Dansk Selskab for Patologi s årsmøde i Esbjerg, marts Title: Digital pathology in diagnostic pathology practice Authors: Niels Marcussen, Anne Mette Sørensen, Susanne Jeppesen, Knud Erik Larsen, Michael Hardt-Madsen, Martin Rasmussen Affiliation: Departments of Pathology, Odense University Hospital, Odense and Svendborg Introduction: For several years, virtual microscopy has been used in graduate and postgraduate teaching, research, and quality assurance programs. Outside Denmark it has also been utilized for American Board of Pathology examinations, pathology meetings, conferences, and for frozen section, intraoperative consultations and subspecialty consultations in areas with geographic and time constrains. With the support of The Danish PWT Foundation Investments in Public Welfare Technology, we are developing a practice where digital pathology is part of the daily diagnostic and consultation practice. Materials and methods: In June 2010, the Department acquired 2 Hamamatsu NanoZoomer 2.0 HT digital scanners that were placed at the Department in Odense and one Hamamatsu 2.0 RS digital scanner at the Department of Pathology in Svendborg. The 2 internal digital scanners are used for the scanning of the daily diagnostic slides and the one external scanner for the scanning of referral cases. After the scanning, the virtual slides are accessed from the pathology system, Logica. The time used for archiving of glasses and handling of reference cases was measured for the month of May, The advantages and disadvantages of the use of digital pictures have been recorded since the start in October Also the time used for the handling of reference prostate cases has been estimated. Results: Since the start in October 2010 more than 7000 slides have been scanned. The scanning of referral cases started January 1, The advantages of the digital scanning have been: Slides are not misplaced, conferences are easily prepared and can be held in locations without a microscope, previous cases can quickly be looked through, excellent teaching material is present and referral cases may be signed out within few hours (5.8 days prior to scanning). The disadvantages and challenges are: The technical quality of the glass slides must be high to avoid downtime, the response time in the pathology system is at the moment quite high (up to 25 seconds), the time to examine referral cases is slightly 15

17 longer than ordinary microscopy (30-40% longer for prostate cases), in up to 16% of prostate referral cases the glass slides had to be ordered or the slides rescanned, and the extensive use of the computer mouse may cause work-related harm. Discussion and conclusion: Virtual microscopy has the potential to make diagnostic pathology faster and easier. However, the time for evaluation is slightly longer and some difficult cases may require evaluation of the original glass slides or rescanning. In conclusion, fast and extensive scanning of microscopic slides is possible and is helpful in the daily diagnostic and consultative work. Correspondence: Navn Titel Adresse Niels Marcussen Professor Tlf.nr adresse Foredrag / poster (afkryds kun én rubrik),, 5000 Odense C Foretrækker foredrag X Foretrækker poster Kun poster 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Evalueringsrapport. Projektdata: ABT-Fonden

Evalueringsrapport. Projektdata: ABT-Fonden Patologiafdelingen Afsnit 134 ABT-Fonden Telefon 3862 2134 Direkte 3862 2107 Fax 3862 3354 Dato: 19. juni 2011 Evalueringsrapport Projektdata: Projektnummer og titel: 639 Sikker identifikation af patientprøve

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service

Videomøder på SDU. 18. September 2015. Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Videomøder på SDU 18. September 2015 Torben Andresen Syddansk Universitet, IT-service Indhold : Denne vejledning beskriver de praktiske forhold omkr. afholdelse af videomøder på SDU. Der beskrives hvilket

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere