Barndom og unge dage i Vestervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barndom og unge dage i Vestervig"

Transkript

1 Barndom og unge dage i Vestervig FRAGMENTER Af Helge Thinggaard, Vestervig Grisehyl Noget af det første jeg erindrer er indsovning til grisehyl. Min far havde slagterforretning i Klostergade nr. 52, og ind under jul blev et stort antal grise bragt til skafottet, henrettelserne forløb næsten i døgndrift. Jeg oplevede den megen aktivitet som noget særdeles spændende. Butikken havde åbent til kl. 21, og det blodige værksted holdt kun en kort pause, fortsatte til kl. 2 og genoptog myrderierne kl. 7, så der var om ikke liv og glade dage så i hvert fald fart over feltet. Det kunne jeg i en alder af 4-5 år vældig godt lide, men resultatet blev, at dengse kom for sent til»slumstrup«. De sidste kunder i butikken blev af og til inviteret på aftenkaffe, og omkring kl. 23 kom slagterholdet ind til natmad og en snaps. Af aktørerne kan jeg bl.a. huske den spøjse Svalgaard og spasmageren Henning Christiansen; det var et hyggeligt selskab. Bl. a. kan jeg erindre, at jeg sendte Svalgaard misundelige blikke, når han nappede en skrå. Jeg troede, det var lakrids, jeg blev budt og spyttede straks skidtet ud, dengang var jeg heldigvis ikke nikotinhungrende, men det kom desværre senere. Min barndom var efter datidens forhold (født 1936) lidt speciel, jeg var enebarn, og min mor var udearbejdende, ansat på dommerkontoret. Det var hun i øvrigt i 52 år og fortsatte med det for hende så inspirerende arbejde indtil hun i 1976 fyldte 70. Som nævnt var mor ikke hjemme om dagen. Mit fædrene ophav var ganske vist hjemmegående, men fra en tid hvor mandschauvinismen var fremherskende, så barnepasning imellem dagens mange gøremål var for ham»en by i Rusland«. Det var en ganske normal indstilling for datidens fædre, ja, den varede helt op til min egen generation. Afkommet skulle selvfølgelig passes, derfor var der ansat to tjenestepiger. Den ene var»nurse«og skulle primært tage sig af og opdrage det håbefulde unge menneske. Mine tre børn har adskillige gange antydet, at opdragelsen ikke blev en ubetinget succes - og det er korrekt. P. Tandrup, et korporligt stort og hjertevarmt menneske, kom jævnligt på besøg og spurgte om han ikke måtte tage»bette Helge«med hjem til pandekager. Han syntes måske, det var lidt synd for knægten, at dagen var moderløs, men jeg nød herlighederne. Tandrup boede visa-vis, Klostergade nr. 63. Han, tidligere smedemester, drev postbilruterne til Hurup, Agger, Ydby og havde den fine titel: postkontrahent. Så vidt jeg husker, var der kun en enkelt bil, en mindre bus hvor den bagerste trediedel var lastrum til pakker. Han krydrede ofte sine udtryk med tillægsordet»stejleme«, så det hørte til i den lettere genre. Udtrykket blev bl.a. anvendt på en tur til Ydby: Nogle drenge havde på vejen smidt tomme fup-pakker. Tandrup bed på krogen, standsede bilen, konstaterede at fangsten var værdiløs og råbte til de flygtende knægte at»det var stejleme for galt at standse postbilen, de skulle stejleme få bank«. Som nævnt har mine børn ofte hentydet til min manglende opdragelse, og følgende illustrerer pædagogikkens utilstrækkelighed: Vi havde fået støvsuger. Før krigen var det ikke helt så almindelig som senere, så det blev måske nok debatteret indenfor murene og inspirerede mig i tre-års alderen til en uartighed som chokerede min mor stærkt. Jeg sad på trappen udenfor butikken og tiltalte en forbipasserende herre med:»goddag, din gamle støvsuger«. Problemet var vist især, at den forulempede var byens dommerfuldmæg- 11

2 tig, og i disse»matador-tider«var det jo katastrofalt at chikanere den høje embedsstand - og i særdeleshed en af min mors foresatte. Jeg nød at vokse op i pulserende omgivelser, der skete så meget i dagligdagen. Desværre var far ikke rask, i perioder stærkt plaget af mavesår. Jeg erindrer, han mange nætter gik oppe og klagede sig over smerter, det var ikke rart. Det skrøbelige helbred var derfor årsagen til, han i 1942 tog den store beslutning: forretningen blev solgt. Nye omgivelser Vi flyttede til en mindre lejlighed, beliggende Margrethevej 12. De næste år havde far et knapt så belastende job, han solgte forsikringer. Det passede godt til hans gode kontaktevner og udadvendte væremåde. I 1947 blev far opereret i Århus og blev derefter ansat i byens»anden slagterforretning«, hos Gelardi Mikkelsen i Vestergade. Her havde han gode år, trivedes i den store familie med otte børn. Den meget gemytlige fru Mikkelsen og far korresponderede godt på det humoristiske felt, så det var et positivt bidrag i den daglige dont. Desværre blev far atter syg, denne gang var det lungekræft, blev opereret på Rigshospitalet sommeren 1954, men døde kort tid efter 55 år gammel. Fra besættelsestiden kan jeg bl.a. huske nattens summende lyd af engelske flyvemaskiner som passerede på vej til eller fra bombemål i Tyskland. På grund af alderen fattede jeg vist ikke alvoren, jeg syntes, det var spændende. Fra mit sydvendte værelse-vindue kunne jeg se lyskegler fra»søgelyset«, som tyskerne havde stationeret på Agger Tange. Dagen efter operationen kunne jeg sammen med kammerater indsamle i hundredvis af staniolstrimler - nedkastet af englænderne for at narre tyskernes antiluftskyts. En kort periode havde herrefolket befalet udgangsforbud efter kl. 20. Dette forbud blev ignoreret af vores tidligere slagtersvend, Johannes. Som en anden lækat forcerede han i sivsko fodboldbanen for at aflægge os et besøg. Indrømmet, jeg var noget imponeret over den lyssky optræden. Mit andet hjem i disse år var»solbakken«, her boede»posten«, landpostbud Chr. Larsen og Anne. En mindre farm med gartneri, grise, hest, hund, katte og syv børn. Der var altid plads til»en til«, og det var jeg ubeskeden nok til at benytte mig af. Utallige er de gode oplevelser, jeg har haft i dette gæstfrie hjem. Det var her, jeg i radioen den 4. maj om aftenen hørte frihedsbudskabet fra London. En utrolig oplevelse. Alle blev pludselig helt overvældet af glæde. Mine forældre havde denne aften kortklub, og klør es blev omgående sat skakmat, jubelen ville ingen ende tage. En enkelt arkiveret flaske blev sikkert fundet frem i de små hjem. Mine forældre gik sidst på aftenen med gæsterne ud i byen, alle var jublende glade. Som de fynske piger siger, blev natten min egen. Jeg vågnede midtvejs, og var Palle alene i verden. Lidt chokeret måske, men der var jo også noget at fejre. Den 5. maj var der stort postyr i byen. Sammen med en kødrand af mennesker stod jeg foran Thinghuset og så adskillige biler komme med de formastelige som mere eller mindre havde fraterniseret med fjenden. De skulle i arresten, og mange betragtede vist sceneriet med en vis skadefryd. Et par af mine veninder blev dog kureret ved pludselig at opdage deres onkel blandt de arresterede. Så gik gassen af ballonen, de løb grædende hjem; der var dog grænser for, hvad man skulle tolerere. Lad mig lige tilføje at det vist kan diskuteres, om interneringen i alle tilfælde var retfærdig, det var den næppe. Den euforiske sejrsrus bevirkede ganske givet en for lemfældig udvælgelse af klientellet. Hvor der handles, der spildes. I min erindring kan jeg mindes, at jeg på et tidspunkt forlod skuespillet og fortrak til»solbakken«. Det var ikke smedens, men postens kat som havde fået killinger, og denne begivenhed udkonkurrerede for mit vedkommende»operation Thinghuset«. Arresten blev ud over denne spidsbelastning indtil 1949 anvendt til internering af småkriminelle som vist i nogen udstrækning betragtede stedet som et bedre pensionat. Jeg erindrer, vi af og til stod på»den grønne sti«(sådan hed Tingstien dengang) og talte med fangerne bag 12

3 gittervinduerne, og det hændte, de bad os hente smøger hos købmanden. Vinterglæder Kælkning fra højene og ned ad Margrethevej var i disse år en folkesport af de helt store. En god vintersøndag vrimlede det med mennesker. Mange var der også om aftenen, ofte til midnat. Det hændte, jeg fik lov til at være med. Det var bare sagen, for deltagerne på dette sene tidspunkt var overvejende de lidt ældre, og de kunne ofte imponere en 10 årig, for i denne alder ser man jo helst op ad i hierarkiet. De kunne og ville gerne imponere rakket, de turde lidt mere. På min store kælk kunne jeg let få passagerer. Jeg husker bl.a. en aften Gunnar Toftdahl - min klasselærers søn var»om bord«. Han kunne»tage salver«, inhalere cigaretrøgen fra de giftige»ligkistesøm«. De var af krigsmærket Powhattan og fik øgenavnet»puha-da-da«. Man påstod, at ingredienserne bl.a. var kamelgødning. Jeg»nød ikke cigaren«, men det var forbundet med en vis social status at have omgang med så stor en personlighed. Der blev ofte konkurreret på hastigheden, den var betydelig, blev med uret målt til 70 km/t. En aften var der udenfor»solbakken«lavet et gevaldigt»hop«i ca. en halv meters højde. Det var ikke ufarligt og under alle omstændigheder Fra kælkebakken. Det viste»hop«er lavere, end det jeg beretter om. Her er det mig, der snapshotter begivenhederne. en hård belastning for kælken. Min far stod sammen med andre interesserede, betragtede skuet og udtrykte:»det er godt, Helge ikke er med til denne halsbrækkende kørsel«, men det var han, for pludselig kom jeg susende med et helt læs, kælken slog en saltomortale. Den blev beskadiget, og hele menigheden svævede et langt stykke ud i luftrummet. Ingen omkom. Chokket for min far var dog så stor, at min udgangstilladelse denne aften omgående blev inddraget. Højt fra træets grønne top Juletræsfesterne i de såkaldte halvhelligdage hørte til de store oplevelser. Det startede med Håndværker- og Borgerforeningens 3. juledag. Festen blev afholdt om aftenen i hotellets store sal. Det enormt store juletræ så imponerende ud, overdådigt pyntet med flag, kurve, trommer, glimmer, fehår og diverse glaspynt - en sand fryd for øjet. Efter at vi havde danset omkring træet og sunget de dejlige julesalmer, blev der uddelt godteposer med masser af slik, det var aftenens clou. Senere blev træet rangeret ud på sidesporet, og så var der»bal i den borgerlige«med deltagelse af både voksne og børn, ja, det var nogle uforglemmelige fester, som jeg erindrer med den største fryd. 5. juledag var der en lignende fest i husmandsforeningen, knap så pompøs, det erindres, at slikposerne i hvert fald var mindre. Enkelte gange var jeg til juletræsfest i Missionshuset, men det var om eftermiddagen, altså mest for pattebørn, og alene af den grund var det mindre attraktiv. Juletræet var ikke så imponerende, kun pyntet med engle og fehår. Set med barneøjne virkede det kedeligt, der manglede flitterstads. I dag har jeg en anden mening om den sag, nu synes jeg absolut bedre om den enkle dekoration uden glimmer. En anden ting bevirkede, at denne juletræsfest kom nederst på rangstigen: Der var ingen slikposer; kun nødder og æbler og det var altså ikke nok til at gøre mig til stamkunde. Skole og luftakrobatik I skole gik jeg skam også, sluttede i 4. mellem Det var i det store og hele en god tid, 13

4 men jeg hørte ikke til eliten, evnerne var vist nogenlunde, men det kneb ofte med motivationen, for der var så mange andre interessante ting at gøre - bygge modelfly, modtage og skrive til kortbølgestationer overalt i verden, en omfattende korrespondance som jeg endnu har en del af, skrive til amerikanske movie-stars og danske rederier efter fotos, lave scrapbøger om mine fodboldidoler. Lektierne blev ofte negligeret, og karaktererne blev derefter - på det jævne. Det var i øvrigt lidt af et paradoks, at min far var medvirkende til dårlige karakterer i tysk. Under og efter besættelsen havde han en stærk aversion mod alt tysk. Da jeg i anden mellem skulle starte med de germanistiske gradbøjninger, sagde han:»det nazi sprog skal du ikke lære, det er der ingen fremtid i«. Jeg tog det ad notam og læste aldrig på lektierne. Det resulterede selvfølgelig i, at jeg i dette fag fik bundkarakter til den afsluttende eksamen. Det gik ud over gennemsnittet, og det var jo ikke så godt. Når vi havde matematik eller fysik hos lærer Grønbjerg, blev undervisningen af og til suspenderet et kvarters tid. Det skete, når Folmer Madsen, genboens søn, i en Harvard eller Spitfire lavede luftakrobatik over byen. Fart og højde kunne minde om D-dag, invasionen i Normandiet. Han suste forbi de sydvendte vinduer og begyndte sit akrobatiske luftshow med loops m.m., ja, han ophævede vist af og til såvel de fysiske som de matematiske læresætninger. Engang stod jeg sammen med et par kammerater på en af højene og nød opvisningen. Vi blev noget chokeret over, at maskinen var så tæt på - vi kunne mærke lufttrykket. Folmer var noget af en helt, ham så vi i bogstaveligste forstand op til, dengang var en pilot omgivet af en vis glorie. Han var på et af de første hold, flyvevåbnet uddannede efter anden verdenskrig. At han turde, for fakta var, at ulykkesfrekvensen dengang var meget høj, mindst halvdelen af et nyrekrutteret hold fløj ned i jorden i stedet for op i himlen. Det var et voveligt eksperiment som i dette tilfælde fik en lykkelig udgang. Folmer lever i bedste velgående. Efter mange år som kaptajn i SAS nyder han nu sit otium syd for grænsen i nærheden af Flensborg. Av, min arm Hos vognmand Anders Nyby kom jeg en del, han var den joviale trinde type med høj stemmeføring, ham satte jeg stor pris på. Jeg kom med på mange køreture med lastbilerne. Under krigen var drivkraften gasgenerator. Jeg husker den lange opvarmningstid og de jævnlige påfyldninger af mindre træklodser. Det var besværligt, men eftersom jeg kun var med»for sjov«, syntes jeg, det gav udflugten en ekstra dimension - chaufføren havde sikkert ikke den samme mening. De anvendte træklodser blev i øvrigt tilvirket af fangerne i Vestervig arrest. I skolens ferier var jeg onsdag og lørdag med på fragttur til Thisted Lastbilcentral. Det gav mange interessante oplevelser og en god orientering i den lokale geografi. Det var ofte hans søn, Knud, som var»kusk«, bl.a. den gang jeg ved et dumt spring fra anhænger til lastbil brækkede venstre arm i anhængertrækket. Det var en uge før min konfirmation. Knud rejste umiddelbart efter til USA og indledte»the american dream«. Hans lillebror, Folmer, var rejst et halvt år tidligere og deres emigration optog i stor grad os halvstore knægte, det var jo»over there«, landet med mælk og honning og - dollargrin. I 1950 var det noget af en færd, rejsen til New York med atlanterhavsliner varede en halv snes dage, det appellerede til fantasien og blev ofte diskuteret med kammeraterne. De startede ikke som avisdrenge, men som skraldemænd i selveste Al Capones Chicago, det var også fascinerende. De blev senere selvstændige, havde stor succes indenfor renovation og transport, millionerne rullede. Igennem de mange år har de været i Danmark mange gange, vi har ofte nydt samværet med dem og deres familier. Desværre kom der foråret 2000 den triste besked, at Knud pludselig var død i sit hjem i Florida, 72 år gl. Se og hør Årets litterære højdepunkt var så afgjort skattebogen, den kunne virkelig give anledning til diskussion i den lokale andedam. Hvor meget eller hvor lidt skulle naboen betale i skat? Det var skam et meget interessant spørgsmål - og hvem var byens største skatteyder? Øverst på 14

5 rangstigen var det ofte læge, eller som man dengang sagde, doktor Toft. Han kunne dog ikke hamle op med fiskeskipperne i det perifere Thyborøn, som jo hørte under Vestervig - Agger indtil 1954, de var ubetinget kommunens største skatteydere. Skattebogen var faktisk datidens Se & Hør, dog uden billeder, men den kunne virkelig sætte fantasien i gang og appellere til nyfigenheden. Som et kuriosum skal tilføjes, at den ikke kunne købes i boghandelen, men hos barber Pedersen. Var der noget symbolsk i, at han og Skattefar i fællesskab både kunne barbere og klippe borgerne? Det hævdes, at skattebogen havde en præventiv effekt. Adskillige ønskede ikke at stå nederst i hierarkiet, så derfor ville man - i modsætning til nutiden - hellere opgive indkomsten»til den gode side«. Ideen videregives hermed til kommende skatteministre. Sprællemanden Engelskmanden, alias Holger Nielsen, indvandret fra Thisted, etablerede sig sidst i fyrrene med en blandet manufakturforretning. Han var særdeles sprælsk, lancerede en del nytænkning indenfor markedsføring og var i halvtredserne dynamoen i byens og egnens detailhandel. I forbindelse med et idrætsstævne på stadion havde den aktive forretningsmand hyret en vejtromle. Den skulle køre over en springmadras for at illustrere madrassens imponerende styrke. Den klarede udfordringen, men det gjorde fodboldbanen ikke. Til stor moro for publikum sank vejtromlen dybt ned i arenaen - Falck måtte tilkaldes. Som den første i Sydthy kunne han til den årlige juleudstilling lave trafikstop, når store Gjøl-trolde til højttalermusik optrådte på baldakinen til»agnes vals«. Det var det helt store show, byen blev invaderet af så mange mennesker, at to politibetjente måtte dirigere trafikken. Bag kulisserne var der denne udstillings-weekend hektisk aktivitet. Jeg oplevede den selv, for min daværende kæreste og senere kone, Ruth, var ansat»hos Engelskmanden«, som firmaet hed. Når jeg henad lørdag aften kom»hjem«fra mit job i en boghandel i Skive, følte jeg mig meget velkommen i etablissementet. Den søde fru Esther var den perfekte værtinde i et hjem, hvor arbejde og privatliv var stærkt integreret - her var ingen 11-timers regel. Personalet, suppleret med Poul fra Røjkjær og William (skorstensfejer) Pechüle agerede det meste af natten, jeg var kun»tilsynsførende«, men nød også de mange gode traktementer. Et par gange var den kendte reporter Ole Kühnel fra Nordjyllands radio også tilstede. Han var»ven af huset«og bragte i radioen flere indslag om det store jule-show i Vestervig. Dengang var det ikke kun i historisk sammenhæng, Vestervig var på landkortet. De unge år Min interesse for bøger var årsagen til, at jeg i foråret 1952 blev ansat i Lyngbæks Boghandel i Hurup. Det første år var jeg beskæftiget som bud og med»alt forefaldende arbejde«. Om vinteren var det bl. a. optænding og fyring i to kakkelovne, så i starten havde det ikke så meget med bøger at gøre. Jeg kom senere i lære hos den særdeles rare Hans Th. Hansen. Det var gode år med hyggelige arbejdskammerater. Dengang havde jeg dog ingen intentitioner om senere at overtage geschæften, men det skete altså i På bølgen den blå Idrætten optog mig meget. Jeg dyrkede fodbold, roning og badminton, var i en periode kasserer i idrætsforeningen, hvor jeg i bestyrelsen hyggede mig med Svend Korsgaard, Alf (Asse) Jensen og Charles Holm. I 1952 var jeg med på foreningens dejlige Norgestur til Vestervigs daværende venskabsby Herøya i nærheden af Porsgrunn. Optakten var for mig ikke den bedste. Det var første gang, jeg skulle sejle»oversøisk«, så jeg garderede mig mod søsyge og indtog i alt for god tid en (over)dosis søsygetabletter som bevirkede, at jeg inden ankomsten til Frederikshavn og under overfarten var godt bedøvet af skidtet. Jeg var faktisk»blind passager«- til stor moro for det øvrige selskab som nød den dejlige sejltur i magsvejr. Det skal tilføjes, at jeg på hjemturen klarede mig fint uden»stoffer«og i en 15

6 På junior-holdet: Bagerste række fra venstre: Carl Aage?, Torben Pedersen, Helge Thinggaard, Mogens Agesen, Bent Ruby Nielsen. Mellemste række: Willy Eriksen, Niels Chr. Tølbøll, Karl Børge Jensen. Forreste række: Kurt Jensen, Henning Andersen, Chr. Hilligsø. B-holdet forstærket med et par spillere fra A-holdet, bl.a. kononskyttetn Børge Jensen, Thys farligste centerforvard, lige til landsholdet. Bagerste række fra venstre: Søren Christensen, Alf Jensen, Børge Jensen, Erik Mikkelsen, Finn Christensen. Forreste række: Ernst Christensen, Preben Pedersen, Børge Larsen, Karl Børge Jensen, Helge Thinggaard. 16

7 På Norgesturen blev der til en af kampene stillet dette hold: Bagerste række fra venstre: Willy Christensen, Vilhelm Andersen, Charles Holm, Alf (Asse) Jensen, Henning Laursen, Ernst Pedersen, Jørgen Jensen, Helge Thinggaard. Mellemste række: Kristin Villadsen, Herman Brodersen, Jørgen Lauritsen. Forreste række: Bent Jensen, Jørgen Larsen, Svend Steffensen. vindstyrke som var ret betydelig. Jeg har ikke nydt søsygetabletter siden. Jeg var holdets Benjamin og sidste reserve. Oplevelserne var talrige hos de meget gæstfrie nordmænd, hvor vi var privat indkvarteret. Sankt Hans aften skulle fejres, og da fik jeg noget af et kulturchock. Vi sejlede til en mindre ø i den smukke skærgård. Da vi steg fra borde, mødte der os et syn, som gjorde et stærkt indtryk på en 15-årig: Omkring 80 % af de mange deltagere (ca. 1000) var døddrukne, de lå simpelt hen helt livløse rundt omkring på klippeøen, dybt alkoholiseret af træsprit. Det var bestemt ikke festligt og kan vist være et memento om, at forbud ikke altid har den tilsigtede præventive virkning. Ugler i vandet Fra det gamle rohus i Krik udgik mange dejlige aftenture med skønne naturoplevelser, og en søndagstur gik ofte til Draget. Vi var primært motionsroere, men deltog dog i Limfjordsbyernes kaproninger, jeg erindrer Løgstør, Thisted og Nykøbing. Det var den mest udmattende form for idræt, jeg har deltaget i - her var uglerne i vandet og ikke i mosen. Når målstregen blev passeret, var gassen gået af ballonen, men de fortrinlige 3. halvlege som fulgte i kaproningens kølvand kompenserede på de lidte kvaler. Og hvem skal så nævnes? Rosinen i pølseenden, eller, som det også er blevet sagt:»the raisin in the hot dog end«. Selvfølgelig: Poul fra Røjkjær, den mest legendariske skikkelse som roklubben har fostret, han var styrmand, eller cox som det vist hedder nu om stunder, altid smilende og vennesæl, og uden sadistiske tilbøjeligheder til at nyde slavernes lidelser. Det var han en generation før os, og det har han været flere generationer frem. Poul, han var, og han er Vestervig Roklub. Det skal bemærkes, at min årgang ikke på nogen måde bidrog til klubbens imponerende pokal- og medaljehøst, disse triumfer kom senere - dengang der kom rigtige mænd til. 17

8 Kaproning i Thisted: Fra venstre: Claus Hansen, Ernst Christensen, Fritz Hansen, Anders Daniel, Poul Røjkjær Pedersen, Helge Thinggaard, Finn Christiansen, Knud Daniel, Torben Pedersen. Sladrehjørnet Som det kan ses, udfyldte sporten en stor del af fritiden, men der skete dog også andet. Når tiden tillod det»hang«vi af og til på»urmage rens«hjørne. Sådan hed det, skønt det altid var på det modsatte hjørne, hos tobakshandler Bjelke Brogaard, vi stod. Trekløveret som residerede på dette hjørne var foruden Bjelke Brogaard, urmager E. Bach Aldershvile og skomager Bernhard Madsen, de iagttog og kommenterede livets gang i Lidenlund, ofte med sarkastiske bemærkninger. Eksempelvis som da Bjelke Brogaard i fjernsynets barndom (1960) sagde til min mor: Nå, så fik du også æ prål-stååg (pralestangen) op«. Det var antennen, der blev hentydet til. Han mente vist, at den sociale status var blevet mere synlig. Engang betragtede jeg sammen med skomageren et fly. Han bemærkede:»de er nærmere Vorherre, end vi er«. Det var jo indiskutabelt. De kunne dog også holde spydighederne indenfor egen kreds: Skomageren dekorerede butiksvinduet, urmageren bankede på ruden og sagde:»vend enden ud til gaden«og fik svaret:»så vil man blot sige goddag Søndagskomsammen i det»pæne tøj«foran biffen som dengang var et væsentligt kulturelt samlingssted. Fra venstre Finn Christiansen, Mogens»Dirch«Møller, Torben»barber«Pedersen, den delvis skjulte person kan ikke helt identificeres, men det kan minde om Kaj Robert Mikkelsen fra Brugsen. Bjarne Christiansen på knallert. 18

9 urmager«. Ja, triumviratet som herskede på byens forum, bidrog i høj grad til at højne det kulturelle niveau. Herfra blev der affyret mange lavtgående krydser-missiler. Det var derfor ikke nogen tilfældighed at dette sted også inspirerede os til at iagttage og vurdere byens mange hændelser. Det var her, vi for første gang så en kvinde køre bil. Det var Lilli Petersen, lægens kone, en sensation som virkelig blev diskuteret. Tænk at overlade fars dyt til et damemenneske, hul i hovedet kendte hun forskel på speeder og bremser? Sikkert ikke. Nu var verden da gået af lave, den kvindelige frigørelse, emancipationen, var startet med speederen i bund, hvor ville køreturen ende? Sightseeing Nej, det var noget helt andet, når min kammerat, Finn, kørte os rundt i sin fars Mercedes. Faderen, Knud Christiansen, var sejlende maskinmester. Når han en gang om året beærede Vestervig med sit besøg, gik turen via Hamborg, hvor han erhvervede en Mercedes, som Finn i rimeligt omfang kunne disponere over, så vi fik mange køreture på første klasse. Det skal lige bemærkes, at Mercedes dengang var lidt af en attraktion på de thylandske veje, ikke så almindelige som i dag, de hørte til aristokratiet. Jeg erindrer specielt køreturene under generalstrejken i 56. Da var der lukket for»det varme vand«eller rettere benzinen. Den blev kun solgt til livsnødvendig kørsel, altså læger m.m., men Finns smarte far havde på mystisk vis været forudseende, for vi kunne på sædvanlig vis køre derudad som tidligere - uden den store kollisionsrisiko. Det skal lige bemærkes, at der bestemt ikke blev kørt hasarderet, vi var skam»pæne unge mennesker«. En søndag gik turen til»hotel Schaumburg«i Holstebro, hvor indtagelsen var så beskedent som kaffe og blødt brød. Hos publikum vakte det vist en del opsigt, at se unge knægte køre Mercedes på strøget i den næsten bilfrie by. Her er jeg ved den omtalte Mercedes, parkeret på Krik bro. Mit ego udtråler vist en attitude, så man skulle tro, jeg var bilens ejer. 19

10 Erik Mikkelsen til afkøling i»isefjorden«. HoIiday on ice For at gøre den daglige transport til Hurup lettere blev cyklen skiftet ud med en knallert og senere motorcykel. På knallerten oplevede jeg noget dramatisk sammen med Erik Mikkelsen (slagter Mikkelsens søn). I pragtfuldt vintervejr kørte vi fra Krik ud på den tilfrosne Limfjord ud til ålestangerne og længere sydpå ad Kobberød til, det gik bare derudad. Vi var ikke opmærksomme på, at sejlrenden skulle krydses. På grund af vandstrømmen var isen her skrøbelig. Pludselig begyndte den at gynge, virkelig en ubehagelig oplevelse. Instinktivt gav jeg mere gas og kom hurtigt på»fast grund«, Erik sænkede farten - han og knallerten havnede i baljen. Efter at have konstateret at»bunden var nået«, og Erik havde hovedet oven vande, syntes jeg åbenbart, det ville være på sin plads at forevige»begivenheden«, det fremgår af fotoet. Uden større dramatik kom vi i land, forcerede Kobberøds høje skrænter, opsøgte en bondegård, ringede til Eriks far som hentede os i bil. Odysseen på Limfjorden fik en lykkelig udgang. Ringen sluttet Til sidst skal fortælles om»bogen der vendte hjem«. Gunnar NU Hansens fremragende radioreportager fra Olympiaden i London 1948 startede min store og vedvarende interesse for fodboldlandsholdet, og datidens idoler: Eigil Nielsen, Karl Aage Hansen, Carl Aage Præst, John Hansen, Jørgen Leschly Sørensen (i familie med tidligere omtalte Tandrup) fascinerede mig i helt overvældende grad. Speciel reportagen fra Danmark-Italien (5-3) husker jeg som meget medrivende, den kunne i høj grad hamle op med nutidens TV-transmissioner. Gunnar Nu kunne med sit noget farvede danske sindelag helt eminent beskrive stemningen og appellere til fantasien, så det føltes faktisk, at man var tilstede, Dannebrog var bare det kønneste flag, græsset var meget grønt. Den store helt i denne kamp var John Hansen, scorede fire mål og blev umiddelbart efter Olympiaden solgt til italiensk fodbold - som første dansker i øvrigt. Året efter fortalte han om sine meritter i»bolden i mål«. Bogen var udstillet i boghandelens vindue, jeg studerede dagligt 20

11 Mit nuværende domicil var som omtalt boghandel. Billedet er fra trediverne. denne lækkerbisken, ønskede og fik den i julegave og læste den senere flere gange. Det specielle ved denne bogs historie er, at jeg i dag bor i det hus, hvor der i ca. 30 år var boghandel, og bogen har fulgt mig igennem det halve århundrede, hvor vi har flyttet teltpælene en halv snes gange. Den var udstillet i vores spisestue og befinder sig nu på samme adresse - i opholdsstuen. Ringen er sluttet. Bolden kom i mål - sikken et selvmål. 21

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere