Referat fra Fællesmøde i fredsministerium.dk 17. marts 2013, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Fællesmøde i fredsministerium.dk 17. marts 2013, kl. 13-17"

Transkript

1 Referat fra Fællesmøde i fredsministerium.dk 17. marts 2013, kl Til stede: Arne Hansen, Doris Kruckenberg, Frands Frydendal, Frants Villadsen, Helge Larsen, Helge Ratzer, Jørgen Manniche, Klaus Groth, Minna Skafte Jensen, Niels Groth og Peter Henning. - Minna gik kl Fra kl : Jette Møller og Sten Eriksen fra SOS mod Racisme. Afbud fra Bo Richardt, Dorte Barfoed, Hasse Schneidermann, Johan Kirkmand, Niels Villadsen og Tom Paamand. Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent. Frands F valgt til ordstyrer, Minna og Frants V til referenter. Dorte har meldt sig til fast referent, når hun er til stede. Niels G og Minna meldte sig til referentgruppen. Frants V er ansvarlig for at finde referent. 2. Godkendelse af dagsorden. Punkt 7 blev flyttet til efter punkt Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse: Frands F: Under punkt 4aaa består den horisontale linje af begreberne fællesskab-organisering indadtil og rolle i samfundet udadtil. Arne: Husk at datere alle papirer der udsendes! Informationspunkter: 4. Nyt fra bestyrelsen. Dorte har udsendt referat fra BM tirsdag d a. Frants V orienterede. Det vigtigste er spørgsmålet om hvem vi kan samarbejde med. Frands F henviste til en japansk skelnen mellem konkurrence og kamp: I en konkurrence bestræber alle sig på at yde deres bedste, i en kamp ødelægger man modstandernes muligheder for at deltage, ved at ødelægge deres materielle forudsætninger eller deres gode navn og rygte. Vil man opnå en dialog, nytter det ikke noget f.eks. at kalde andre for racister. Helge L understregede, at hvis man inviterer modstandere - f.eks. Nick Hækkerup - må man behandle dem ordentligt. 1

2 Frants V refererede PR-gruppen for en ambition om at blive så gode at vi kan vinde gehør hos 50 procent af befolkningen. Frands F: Vi skal lægge rammerne så dialogen bliver konstruktiv. 5. Nyt fra grupperne. a. Udenfor-gruppen. Arne resumerede den status han havde sendt. [... mht ressourcepersoner og Org.] Frants V havde til formålet lavet en stor pædagogisk oversigt over ressourcepersoner, så det blev klart hvem der har ansvaret for at holde kontakt med hvem. Han lovede snarest at udsende en udskrift af listen. Han understregede overfor de ansvarlige nødvendigheden i, at forespørge kassereren, før man lover ressourcepersoner penge for at komme. Doris refererede at hun havde en aftale med Lole Møller om at lave et græsk kor der kunne være parat til at fremsige vers ved passende lejligheder. Hun og Bo har også en plan om åbne møder rundt omkring på området. --- I mellemtiden havde de to repræsentanter fra SOS mod Racisme indfundet sig. De orienterede om deres aktiviteter, som aktuelt handler om de nye asylregler der er på vej. De holder et møde om sagen Vi blev hurtigt enige om samarbejde. SOS vil indgå i fredsministerium.dk og være med i teltet med eget materiale. Sidste år havde de delt telt med Trampolinhuset, men i år har de ikke nået at bestille telt. De vil også bidrage økonomisk til fredsministerium.dk. Frants V præciserede en regel om at de deltagende organisationer på Folkemødet primært uddeler den fælles folder og sekundært gruppernes eget materiale. b. PR-gruppen. Hasse har sendt begyndelsen til en PR strategi [ Kommunikation og PR ( ) ] Hasse ønsker at fællesmødet vil samtykke til den overordnede plan og lægge nogle opgaver fast, så vi kan begynde at uddelegere dem. Frants V påpegede den konkrete ændring i forhold til tidligere planer, at PR-gruppen vurderer at vi ikke kan nå den offentlige præsentation af fredsministerium.dk før Folkemødet, men at vi i stedet for kan holde den på den internationale fredsdag, 21. september Fællesmødet samtykkede heri. PR-gruppen arbejder på et nyhedsbrev. Formentlig kan nyhedsbrevet udsendes inden 14 dage, og der er allerede en lang adresseliste at sende det til. Hasses PR-oplæg skal være hovedpunkt på næste fællesmøde, men vi har ikke kræfter til et heldagsseminar. 2

3 Minna understregede at vi må have et skriftligt udkast til formulering af foreningens formål sendt ud før mødet, f. eks. en revision af Dortes papir fra februarmødet + de oprindelige paroler. c. Økonomigruppen. [3 filer. Fondsansøgninger budget og regnskab] Bestyrelsen har på det seneste møde (hvor Frants V ikke var til stede), på baggrund af foreningens for tiden usikre økonomiske situation, udtrykt ønske om betingelser for annullering af telt-pakken på Folkemødet. Frants V udtrykte hertil, at han på ingen måde anser det for en mulighed, at fredsministerium.dk ikke kommer til Folkemødet Han er fortrøstningsfuld over, at pengene nok skal komme ind og i yderste konsekvens vil han erlægge kr. af egen lomme, da han tror fuldt og fast på ideén og folkene bag fredsministerium.dk Helge L meldte ud med, at Kunstnere for Fred vil give et bidrag på kr. d. Teltgruppen. Helge L arbejder med lydmand og konfrencier (Tom Frederiksen) og musikere og skal straks informeres om bookede telt-tider, så han kan melde det ud til musikerne. Helge L opfordres til at booke max. 3 kunstnere pr dag a 30 minutter. Frands F præsenterede Tom Paamands plan over udnyttelse af teltets tidsplan. Frants V udsender plan over telt-tider. Telt-tiderne bør prioriteres alt efter vigtighed af den pågældende person. Folkemødets deadline for tilmelding af events er mandag den 15. april hvilket gør, at Frants V SKAL have besked om events senest fredag den 12. april klokken 21.00, hvis de skal med i Folkemødeavisen. Niels G tilbød, at Kontakt mellem Mennesker kan bruges som Sekretariat. e. Frants V: Nyt om nyhedsbrev. Behandlet under punkt 5b. Samtidig med nyhedsbrevet planlægger økonomigruppen at udsende opfordring til private om at donere et beløb. 6. Beslutning: Hvordan kan her og nu vi lette belastningen for dem, som rejser langt og behøver det? (Fredsministerium.dk har endnu ikke råd til at yde rejserefusion). Fredsministerium.dk er en landsdækkende forening og det er vigtigt, at ingen forhindres i at deltage i fællesmøderne af økonomiske grunde. Vi tog en runde om emnet. Vi kan eventuelt afholde fællesmøder i Odense. AMK giver rejse-refusion. Rejseudligning er kun et problem det næste ½ år, da det skal på budgettet næste år. Vi enedes om en frivillig rejse-udligning for udgifter over 100 kr. Rejsen skal ske med billigste offentlige transport. Datoen for kommende møder bliver meldt ud i så god tid, at man bør kunne bestille en orange billet. Rejseudligningen skal ske ved mødets indledning som et fast punkt på dagsorden. Medlemmer opfordres til frivilligt at indbetale kontingent mærket Rejseudligning. 3

4 7. Nyt: Valby og Sydvest mod krig afholder ikke fredsfestival i år. Minna orienterede: Valby og Sydvest mod Krig afholder en mindekoncert for Victor Jara på 40 årsdagen for kuppet i Chile, onsdag d Vi har tilsagn fra Mikael Wiehe, Konstantin Wecker (tysk musiker der har specialiseret sig i Victor Jara-sange) og Arne Würgler. Det foregår i samarbejde med foreningen Salvador Allende, der afholder en hel mindeuge på Arbejdermuseet. Chilenernes arrangementer foregår under parolen "solidaritet og integration" og koncerten under parolen "folkenes fred og frihed". Koncerten foregår i Amager Bio, og der bliver plads til boder fra fredsgrupper i foyeren. Helge efterlyste mulighed for deltagelse af flere danske musikere. Minna tilbød at sende ham invitation til forberedelsesgruppens næste møde (er gjort). Minna opfordrede til at vi som gruppe slutter op om fredsfestivalen i Århus, og Helge R oplyste at den er planlagt til a. Høring: Kan I forestille jer, at fredsministerium.dk overtager opgaven? b. Eventuelt: Hvem vil lave forslag om en plan? Der var ikke stemning for at arrangere en festival. Niels G sendte en opfordring til Valby og Sydvest om at satse på at arrangere en fredsfestival i Eventuelt. Frands F opfordrede os til at tænke større: Anskaffe egne AV-midler, lokal-grupper rundt om i landet, Helge L: Kunstnere for Fred deltager ikke med protester på Flagdagen 5.9. Frants V opfordrede til at vi, ifølge vores vedtægter 2 stk. 1 b, danner en arbejdsgruppe, der overfor offentligheden skal komme med reelle alternativer til politikernes planlagte ny-indkøb af fly for 150 mia. kr. Han mener, at politikernes udmelding, er en gave til fredsbevægelsen: Hvis vi formår at foreslå reelle alternativer kan vi måske blive anerkendt i bredere kredse. Han går selv i gang med arbejdet. Jørgen talte om dansk identitet. Arne vil gerne interviewe folk om det kommende Folkemøde. Arne efterlyste en opdateret kontaktliste. Doris: Grupperne opfordres til at mødes efter behov, evt. weekenden 8/9. juni. 4

5 Kommende fællesmøder: Søndag den 7.4. kl Søndag den kl i Kontakt mellem Mennesker, Godthåbsvej 262, 2720 Vanløse Punkter til fællesmøde indkaldes allerede nu og senest 1 uge før. 9. Mødeevaluering. Jørgen: Måske afholde fællesmøder sjældnere og i stedet prioritere arbejdet i bestyrelsen og i de enkelte grupper. Der blev efterlyst bedre oversigt over mødedeltagernes hjemmearbejde. Vi snakkede om ordstyrerens rolle, der som en selvfølge indebærer dennes ret og pligt til at få mødet til at forløbe så godt som muligt, herunder at opfordre deltagerne til at fatte sig klart og i korthed. Ligeså har Bestyrelsen godkendt Frands F som mødeudvikler (best. ref ) hvilket gør, at han har beføjelser til at spørge ind til formål og mål med indlæg. Vi skal alle øve os på dette - ligesom ordstyrerens indgreb og spørgsmål og opfordringer skal ske på en for alle acceptabel måde. 10. Afsked. Mailadresse på de to repræsentanter for SOS mod Racisme: Referenter: Minna og Frants V 5

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere