Tangens hemmelighed. Ole G. Mouritsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tangens hemmelighed. Ole G. Mouritsen"

Transkript

1 Tangens hemmelighed Ole G. Mouritsen En kvindelig britisk forsker brugte i 1940 erne ni år af sit liv på at udforske, hvorfor en tilsyneladende ubetydelig rødalge forsvandt hver sommer for så mystisk at dukke op igen sent på efteråret. Hun havde ingen anelse om, at hendes forskning kom til at redde livsgrundlaget for de japanske tangfiskere og i dag har skabt baggrund for verdens mest værdifulde akvakultur med en årlig omsætning på 10 mia kroner. `Havets moder Grundvidenskabelige opdagelser og de kvinder og mænd, som bruger deres liv til at frembringe dem, fejres sjældent uden for de snævre akademiske cirkler. Ofte glemmes det hurtigt, hvilken personlig indsats, der ligger bag selv opdagelser, som har betydet overlevelse for et helt erhverv. De japanske tangfiskere har dog ikke glemt `Havets moder, som de hvert år den 14. april fejrer ved at samles på en bakke med udsyn over Ariakebugten i det sydlige Japan, den bugt som nu er hovedsæde for en stor og værdifuld produktion af spiselig tang. `Havets moder er den britiske algeforsker, Dr. Kathleen Mary Drew Baker ( ), som i 1949 gjorde en opdagelse, der reddede livsgrundlaget for mange af Japans tangfiskere og senere blev basis for en milliardindustri, som af rødalgen Porphyra fremstiller den nori-tang, der er velkendt fra asiatisk mad, for eksempel sushi. Drew Bakers arbejde klarlagde den komplicerede livscyklus for Porphyra, og hun fandt dermed forklaringen på, hvorfor algen tilsyneladende forsvinder i en periode mellem sommer og efterår. Tidligere kunne man ikke dyrke Porphyra på et rationelt og stabilt grundlag. Drew Bakers opdagelse gjorde nu dette muligt. Drew Baker døde i en ung alder og før, hun blev klar over, at hun havde reddet livsgrundlaget for de japanske tangfiskere. Hun havde heller ingen anelse om, at hendes nysgerrighed for biologien af den sære Porphyra skulle indebære nogen som helst praktiske anvendelser. Hendes arbejde er et vidunderligt eksempel på, hvorledes videnskabelig søgen efter indsigt alene drevet af nysgerrighed kan føre til overraskende resultater, der samfundsmæssigt og økonomisk er langt mere værdifulde end alverdens strategiske og målrettede forskning.

2 Nori en værdifuld fødevare i Japan Japanerne har høstet vildtvoksende Porphyra til nori-produktion siden det 6. århundrede, og en primitiv kultivering har fundet sted siden 1600-tallet. Nori fremstilles af Porphyra ved en teknik, der ligner papirfremstilling, og det færdige produkt er papirtynde plader på 18 cm x 22 cm, som hver blot vejer 3 gram. Produktionen var gennem århundreder beskeden og af meget svingende kvalitet. Den bedste nori, som i perioder blev ofret til kejseren, blev betragtet som værdifuld, og et enkelt nori-blad kunne koste det samme som halvandet kilo ris. Gennem tiden er høstudbyttet blevet forøget ved forskellige tekniske forbedringer, for eksempel ved først at bruge pæle og senere net, som udsættes i havet, og hvorpå tangens sporer tilfældigt fæstner sig og forhåbentlig vokser. Men ofte var der år, hvor nori-kultiveringen fejlede, uden at nogen kunne forstå hvorfor. Et dårligt år var fatalt for de små samfund af tangfiskere. Især 1948 blev et katastrofeår for fiskerne i Ariakebugten: kemisk forurening fra landbruget ødelagde deres perleøsters, tyfoner slog deres både til vrag, og samtidig ville Porphyra ikke vokse. Mange fiskere måtte give op og tage arbejde i kulminerne. Langt derfra i Manchester På den anden side af jorden var Drew Baker netop ved at løse gåden om Porphyras mærkelige opførsel, helt uvidende om de japanske fiskeres trængsler. Hun havde fundet ud af, at om sommeren kaster den modne og ukønnede Prophyra sporer, som fører til en ny kønnet generation, som slet ikke ligner sit ophav, og som stiller særlige krav til sine omgivelser. Den vil nemlig kun gro på muslingeskaller, hvor den vokser til et mikroskopisk rødligt filament, Concocelis rosea, som man indtil da troede var en art for sig. Hen på efteråret kaster Concocelis rosea så sine egne sporer, som kan spire og føre til den velkendte, voksne Porphyra-tang. Den todelte cyklus var hermed sluttet, og Drew Baker havde fundet nøglen til tangens hemmelighed: det er nødvendigt at have muslingeskaller i de kar, hvor man forsøger at kultivere de net, som Porphyra skal vokse på. Japanerne tager tråden op Drew Baker publicerede sine resultater i 1949, og kort tid derefter gentog den japanske algeforsker Sokichi Segawa hendes forsøg på de japanske varianter af Porphyra og fandt, at de opførte sig på samme måde som de engelske. Mysteriet var løst, og herefter gik det stærkt i Japan. Allerede i 1953 havde den japanske marinbiolog Fusao Ota udviklet en metode, som

3 gjorde det muligt at få Porphyra-sporerne til at spire på net, der kunne udspændes i havet. Metoden var enkel og bestod i at få de modne Porphyrablade til kaste deres sporer i tanke, som var fyldt med østersskaller, der forøvrigt var til overs fra dyrkning af kulturperler. Når disse sporer havde spiret, og Conchocelis var dannet, blev der rørt rundt i tankene, så Conchocelis egne sporer blev rystet af. Disse sporer ville så fastgøre sig på net, som blev sænket ned i tankene. Efter at disse sporer havde spiret på nettets tråde, kunne nettene sættes ud i havet og dyrkningen af den eftertragtede nori kunne tage sin begyndelse. Den moderne nori-produktion I dag har kultiveringen af Porphyra nået et omfang, der alene i Japan svarer til fremstilling af 10 mia nori-blade om året, og Korea og Kina er ved at blive hårde konkurrenter, især på prisen. Kultiveringen og høsten foregår mekanisk, og hvor nori tidligere blev fremstillet i hånden, har små fabrikker taget over. Erhvervet har mistet en del af sin tidligere romantik, men det er til gengæld blevet et moderne erhverv, hvor en nori-fisker tjener lige så meget som en industriarbejder i byerne. Men da nori-kultiveringen er sæsonbetinget, må fiskerne, nu som i tidligere tider, supplere deres indkomst ved for eksempel muslingefiskeri. Nori-fiskeriet er dog stadig et erhverv, hvor de samme mennesker deltager eller følger hele processen, fra kulturvering, dyrkning og høst til fremstilling af det færdige produkt. Nori-produktionen foregår ofte på mindre fabrikker, som ejes af kooperativer af fiskere. Men de færdige nori-blade ser ud som de altid har gjort, og deres størrelse og tekstur er fortsat bestemt af de små bambusmåtter, som bladene formes og tørres på. Ariakebugten i det sydlige Japan tegner sig for omkring 20% af den japanske nori-produktion. Her er omkring tusind fiskere beskæftiget i erhvervet, og den lavvandede havbugt med det næringsrige vand er ideel til nori-kultivering. Bugten er i mindre grad end andre steder i Japan forandret af det fremstormende japanske industrieventyr. Det kan man ikke sige om det måske mest berømte nori-dyrkningssted, som er Tokyobugten i præfekturet Chiba. Kun få steder har kystlinien her ikke ændret form siden 2. verdenskrig. Tokyobugten har i århundreder været Tokyos spisekammer, og fiskere har herfra gennem tiderne hentet alt godt fra havet: fisk skaldyr og tang. Edo er det gamle navn for Tokyo, og prædikatet Edomae, Tokyobugten, har været og er stadig et kvalitetsmærke

4 for marine produkter. Ikke mindst nori fremstillet af Porphyra fra Chiba er berømt og skattet af tangelskere med skarpe smagsløg. Kvaliteten af Edomae-nori er stadig høj, selvom havbugten ikke er, hvad den har været. Kun en mindre del af den oprindelige kystlinie er bevaret, og Japans kraftige industrialisering og voldsomme økonomiske opsving efter 1960 erne har sat sine spor. Industriforetagender har bemægtiget sig kysten, og de lave sandbanker i bugten er blevet indvundet som værdifulde byggegrunde til fabriksanlæg. Nori-fiskerne er blevet fortrængt. I 1965 var der over 9000 familier af nori-fiskere i Chiba, men i perioden faldt antallet af fiskerfamilier med over 90%, samtidig med at arealet af kultiverede nori-felter formindskedes med 75%. Denne tendens er fortsat, og i dag dyrkes der kun Porphyra i tre mindre og smalle bælter ved Tokyobugtens østlige bredder. På besøg hos nori-fiskerne Jeg er rejst til Chiba i området omkring byen Kisarazu, som ligger ved udmundingen af floden Obitzu. Flodens mudrede vande er rige på de næringsstoffer, især nitrater og phosphater, som giver gode vækstbetingelser for Porphyra. Vi er i midten af marts måned, og det er i slutningen af norisæsonen. Nori-kultiveringen ved Kisarazu foregår på net udspændt mellem pæle, der er sat ned på lavvandede sandbanker nogle få hundrede meter fra kysten. Længere ude på dybere vand dyrkes tangen på net anbragt på flydesystemer, som holdes oppe af bøjer. Min japanske kontakt, Porphyra-forskeren Dr. Norio Kikuchi, kender de lokale nori-fiskere i Kisarazu. Norios gode ven, som tilfældigvis også hedder Norio, Norio Kinman (lad os kalde ham Norio-san), er nori-fisker, og han møder os en eftermiddag uden for en lille lokal minshuku ved navn Yohei, som er en beskeden og familiedrevet, traditionel japansk kro, hvor vi overnatter. Sammen kører vi ud til det sted ved Obitzu-floden, hvor Noriosan har sine både liggende, nogle få hundrede meter fra flodens udmunding. Ved anløbsbroen ligger to små, lavbundede både. Den ene er udstyret til mekanisk at høste Porphyra på nettene ude på havet. Den anden er helt åben og til transport, og den er den, vi sejler ud i. Da floden og sandbankerne er meget lavvandede ved ebbe, har båden flad bund, og ofte går den lille påhængsmotors skrue ned i sandbanken, og farten må sættes ned. Der blæser en frisk vind, og vi er derfor trukket i olietøj og gummistøvler. Norio-san

5 styrer sikkert ud gennem bølgerne, og han sidder med sit tynde fipskæg og griner smøret, når landkrabberne får skvæt af saltvand i ansigtet. Ved flodens udmunding har vi på den ene side udsigt til nori-felternes karakteristiske rækker af pæle sat op, som man har gjort i århundreder. På den anden side skæmmes udsynet af store, grimme fabriksanlæg og høje metaltårne fra et olieraffinaderi. For en vesterlænding er det paradoksale ved Japan, at man med fokus på modernisering og økonomisk udsving har kastet meget af det gamle overbord og lagt store natur- og kulturværdier øde. Alex Kerr har meget præcist beskrevet dette særegne japanske fænomen i sin bog Lost Japan. Norio-san er en af de nu kun 89 nori-fiskere, som er tilbage i Kisarazu. Hver morgen ved solopgang i nori-sæsonen, typisk fra november til april, sejler de ud i deres små både til nori-nettene, og på en times tid hjemtager hver båd dagens høst på omkring 600 kg våd vægt Porphyra. Resten af dagen går på en lille, lokal nori-fabrik med at bearbejde tangen og fremstille nori-blade af dagens friske høst. Fabrikken ejes af et kooperativ af fiskere, og der produceres omkring 50 mio nori-blade om året på denne lille fabrik. Det lyder af meget, men fabriksanlægget har været dyrt, og nori-priserne er stagnerende på grund af en stærk konkurrence fra producenter i Korea og Kina. Derfor er der tilbagegang for nori-fiskerierhvervet i Chiba, og det er ikke længere sådan, at de unge mænd automatisk træder i faderens fodspor. Norifiskernes erhverv er ikke alene trængt af industriens invasion af de frugtbare sandbanker og af den internationale konkurrence, men også af det moderne japanske samfunds hastige forandring. Som en fisker udtrykker det om aftenen på kroen: min søn vil ikke være nori-fisker, han vil studere. Erhvervets hovedproblem er manglen på fiskere. Kisarazus nori-fiskere har dog ikke givet op. De har organiseret sig i en NGO-organisation. Netop denne aften holder seks nori-fiskere møde på Minshuku Yohei med Norio-san i spidsen. De arbejder på et projekt, som skal fortælle børn om nori, hvordan man dyrker Porphyra, og hvad det betyder for bugtens økosystemer og lokalsamfundets selvforståelse. Selv om det kan være vanskeligt at forstå, mener hverken Porphyraforskeren eller fiskerne, at der er væsentlige problemer med forurening og da slet ikke i forhold til tidligere. Spildevandet bliver renset og røgen filtreret.

6 Fiskerne erkender dog, at støv fra luften sætter sig på Porphyras blade, og det er vanskeligt at vaske af og er med til at foringe kvaliteten. Efter deres NGO-møde slutter nori-fiskerne sig til os omkring det lave bord på kroens tatami-måtter. Det er en munter flok, og det er tydeligt, at arbejdsfællesskabet er stærkt og bærer ind i den traditionelle, mandsdominerede sammenkomst på kroen. Der startes med øl og forskellige småretter, og snart kommer den store sake-flaske på bordet. Efterhånden bliver bordet fyldt op med simple og lækre retter, og Porphyra-slægten og Norio-sans nori er selvfølgelig repræsenteret. Porphyra smager bedst som tørret og ristet nori, såkaldt yaki-nori, men kan også spises frisk og næsten ubehandlet. Ved måltidet på Minshuku Yohei er en af de mange traditionelle småretter faktisk frisk Porphyra marineret i lidt vineddike og soya. Ved afslutningen på aftenens sammenkomst med Kisarazus nori-fiskere får jeg diskret en pose med ti pakker af Norio-sans fine yaki-nori stukket i hånden. Ti pakker svarer til 100 nori-blade, og jeg kan ikke lade være at tænke på, at Norio-san og hans nori-fiskere skal op ved solopgang næste morgen og høste mindst 5 kg Porphyra for at kunne fremstille 100 noriblade. Tang som proteinfabrik, mineral- og vitaminbombe Japanernes ernæring er baseret på omkring 10% tangprodukter, og heraf udgør nori en væsentlig del. Der er godt belæg for at antage, at et stort indhold af tang, fisk og skaldyr i kosten er årsag til japanernes høje levealder og lave frekvens af de kostbetingede livsstilssygdomme, som plager folk i vesten. Nori har en sød og mild, nøddeagtig smag, som først kommer rigtig frem, når den ristes. Nori er den spiselige tangart, som indeholder mindst iod. Afhængig af arten, indeholder nori cirka lige så meget omega-3 som omega- 6 fedtstof. Nori er som andre tangarter rig på vitaminer og indeholder meget B- og især A-vitamin. Nori er desuden den tangart, som indeholder mest protein, helt op til 35%. Porphyra-kultivering er derfor en veritabel proteinfabrik med høj produktivitet og stor grad af bæredygtighed. En kvadratmeter af Porphyrakultur kan frembringe 84 g brugbar protein. Til sammenligning kan den mest

7 proteinrige, landbaserede planteafgrøde, soyabønnen, kun frembringe 40 g, og animalsk kødproduktion sølle 5 g per kvadratmeter. Nori-kultivering er derfor et af de mest succesfulde tilfælde af akvakultur og et godt eksempel på, hvad en videnskabelig baseret udnyttelse af havets resourcer kan føre til. Alt dette skyldes en britisk grundforskers ihærdige og mangeårige arbejde med et problem, som tilsyneladende ingen praktisk betydning kunne have. Ikke glemt De japanske tangfarmere har ikke glemt `Havets moder, videnskabskvinden Kathleen Mary Drew Baker, når de på mandag den 14. april igen samles omkring monumentet i Sumiyoshi Shrine Park ved Ariakebugten for at mindes det menneske, hvis videnskabelige nysgerrighed og uegennyttige arbejde er grundlaget for deres eksistens. Ole G. Mouritsen er dr.scient. og professor i biofysik ved Syddansk Universitet og leder af Danmarks Grundforskningfonds Center for Biomembranfysik Artiklen er publiceret med titlen Hyldest til havets moder i Weekendavisen, 11. april. Ideer, s (2008).

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Hvad er tang og alger, og hvor finder vi dem?

Hvad er tang og alger, og hvor finder vi dem? Tang & alger Tang er en gammelt fællesnordisk betegnelse for planter, der vokser i vand. Det svarer til det oldislandske þang, som beskriver en ting, der er langvoren eller masteagtig. I denne bog vil

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere