Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rendyrket sej g CBde. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye. Dehler 38:"

Transkript

1 Dehler 38: Rendyrket sej g CBde Dehler 38 er en spamdende ny familiecruiser fra det kendte tyske vrerft, der b0r kunne sejles af en Iiiie duo-besretning. Vi har sejlet nyheden for at se, om det nu ogsä er en regte cruiser til fä om bord. TEKST & FOTO HENRIK HANSEN Fiere versioner Vi sejlede en cruisingversion til familiesejlads. Testbäden havde to agterkahytter, hvor den ene er ekstraudstyr. Dehler 38 fäs ogsä i en racingversion med hejere mast og lettere, dybere k01. Det blev en rigtig barsk tcst, da vi scjlede den nye 37 fods tyske Dehler 38 fra vrerftct i Greifswald til Drag0r - det blreste fra 8 til over 20 m/sck pa turcn over 0sters0en og K0ge Bugt. Vi sejlede i store b0lger i halvvindsomrädet det meste af turen, i en vestlig til vestsydvestlig vind der i kortere perioder var mcget ustabil i styrke og nrermest nerv0st vibrerende i retning. Det gav en ekstra udfordring med at styre baden optimalt. Under disse forhold klarede Dehler 38 sig srerdeles Bot. Vi var kun to om bord og havde ingen problemer med at händtere bad eller sejl. Det gik fint med at tage el reb i storsejlct og rulle badens 105 ' ofo fok lidt ind, da vi fik ovcr 20 m/sek i en byge ved Falsterbo. Dehler 38 er f0rst og fremmest en familiecruiser, og turen viste klart, at baden i blresevejr trygt kan sejles af to personer, som det er typisk for cruisingsejlads. Vi havde hcle tiden fuld og nem kontrol over bäden, der pa intet tidspunkt lavcde unoder. Cockpittet og trimfunktionerne er indrettet til duo-sejlads, med spillene til tyskersk0dningen perfekt placeret, sä rorsmanden nemt selv kan trimme storsejlet. Vi havde faktisk en rigtig herlig, sjov og helt udramatisk tur pa trods af de barske betingelser, der holdt de B.este sejlbade i havn den dag. Vi m0dte kun ganske fä sejlbäde pa de nresten 100 s0mil, hvor vi kun sejlede for sejl. Over ni knob i h0j s0 Vi sejlede store delc af turen med genereit 8,2 til 18 8AOMAGASINET

2 9,2 knob over grunden i den til tider h0je s0, der varierede en del hen over dagen. Oppe syd for Drag0r fik vi nogle stejle s0er inde fra K0ge Bugt, hvor det fiere gange lykkedes for OS at falde af og smasurfe op til ll,s knob pä b0lgerne. Det var vel at mrerke med et reb i storsejlet, og fokken rullet kvart ind. Det ma ogsa bemrerkes, at Dehleren ogsa gik meget fint og bl0dt i b0lgerne, när de kom mere forfra. Vi stampede ikke pa noget tidspunkt. Et par dage efter sejlede vi Dehleren i let vind ved Drag0r, og her viste baden sig igen som en hurtig cruiser. I ca. 4 m/sek kunne vi sejle op til 6,1 knob pa bidevind, nar vi slog over grader i en springende vind. Det er faktisk en anelse bedre end badens VPP, og farten er korrigeret for dagens svage str0m. Vi naede endda op pa syv knob i korte perioder med lidt mere tryk i vinden. Der var kun ganske Iet vind, da vi skulle fotografere baden for sejl, og alligevel gled baden sä Iet og hurtigt gennem vandet, at vi et 0jeblik troede, at motoren stadig k0rte. Baden var i meget fin balance pa begge testture, og pa den f0rste barske tur blev vi kun 0mme i skuldrene af konstant at styre baden rundt i de store b0lger i mange timer. En meget handy cruiser Det er dog mest interessant for cruisingsejlere, at Dehler 38 er en meget handy bad. Den er meget palidelig at sejle og nem at styre. Baden kan tale at krrenge overraskende meget, uden at den bliver svrerere at sejle eller mister fart. Man skal selvf0lgelig aldrig tilstrrebe at lade en cruisingbad krrenge, men det er en fantastisk tryghed, at baden ogsä er meget kontrollabel, nar pustede er harde og rumme. Dehleren kan dog skrere op under srerlige forhold, men der skal virkelig meget til, f0r den g0r det. Vi ma erkende, at det skete for os fa gange. Hver gang näede bäden at krrenge alt for megct over pludselige pust~ hvor vi havde for meget tryk pa storsejlet. Det sker heldigvis ret langsomt, og det bedste, man kan g0re, er at slrekke pa storsejlet eller lade baden "k0re" lidt op, og sä "gribe" den med roret igen. Brems aldrig baden ved at dreje roret for hardt i borde. Det grelder alle bade. OKTOBER

3 Salonen er traditionell og praktisk iodrettet med en sprendende og forfriskende aptering i teakfiner fra italienske Alpi. Der er mange valgmuligheder for polster pä hynder og nakkepuder. Bemrerk, händlisterne i knrekket mellem ruf og drek. Oe lungerede fint til ses. EI-panel og instrumenter kan skjules med tophrengte luger. Kortbordei er prakt1sk placeret pä skinner, sä det kan skubbes fremad som et ekstra kaffe- eller lresebord om bagbord. Traditionel pantry udrustet med en stor 130 Iiters keleboks, der äbnes tra Oe dybe skabe i borde er praktiske til ses, fordi indholdet ikke sä Iet taltoppen og med en keleskabsder i rustfri stäl nederst i keleboksen. der ud, när bäden krrenger. Bemrerk, de smarte nakkepuder pä lugerne. Det tager kun et ojeblik at hive navigationsbordet frem i bäden pä den skinne, der lige kan anes til venstre i billedet. Hynde og ryghynde skal samtidig flyttes agterover, sä man kan sidde pä begge sider af bordet. Ekstraudstyr i testbaden Teakdrek Ekstra agterkahyt Aptering i teak Bädvarme Cruisingpakke med badeplattarm Teak pä cockpitd0rk Optrrekkelige klamper Elektrisk ankerspil Delta anker i rustfri stäl Ankerkrede Ekstra batterier B&G Zeus touch 8 kortplatter Navigationspakke med B&G instrumenter og autopilot El-drev pä to Lewmar 45 spil Gennaker-udrustning Bornpose med lazy-jacks Sprayhood Cockpitkaieehe Fast cockpitbord med plotterkonsol og klapper Atlantic polstring om Ire Uderholdningspakke med Fusion MS-RA205 radio - Fjernbetjening - Fire h0jttalere - iphone/ipod dock - Bluetooth enhed. Bcmrerk, at disse hrendelser var fä u ndtagelscr pä en ellers helt igennem Iydefri sejlads, hvor vi var imponerede over, hvor Iet bäden var at sejle gennem pustcne i det barske vejr. Dchleren er faktisk en af de mest kontrollablc bäde, vi nogensindc har sejlet under sä blresende forhold. Det skyldes blandt andct, at roret bar et godt greb i vandet, og at bäden er meget letdrevet. Den aceeiererede dcjlig hurtigt i pustcne, og det gav en fantastisk sejlglredc pä turen. Effektiv motorsejlads Vi scjlede for motor fra Greifswald, til vi havde frit farvand lige ved nordspidsen af Rügen. Her lä vores topfart pä 8,5 k.nob ved 3200 omdrejninger, og vi sejlede op til 7,5 knob ved 2400 omdrejninger. Det var i noget lettere vind, der kom agten for tvrers. Dct var med bädens Volvo Penta Standardmotor pä 28 hk, der gav rigelig maskinkraft til den letdrevne bäd. Samtidig var testbädcn udstyret med en trebladet Gori propel, der havdc effektivt fat i vandet. Dennc kombination gav ikke kun h0j fart, men gjorde det ogsä nemt at man0vrere i havn. I Greifswald havde vi to bäde tret pä strevn og hrek samt sidevind, der umiddclbart gjorde det svrert at komme ud fra broen. Dehler 38 og konkurrenterne Dehler 38 Salona 38 Jeanneau Sun Odyssey 379 Hanse Bavaria Cruiser 37 Lrengde , , , , ,30 Bredde , , , , ,67 Dybgang.... 2, , , , ,95 Vregt K0lprocent , , , , ,6 Krydsstel... 79, , , , ,0 Vregt/sejlareal , , , , ,7 Fart.... 7, , , , ,77 Slankhed , , , , ,34 Sejl/vregt , , , , ,21 Sejl/lrengde... 0, , , , ,79 Fart er bädens teoretiske topfart i knob baseret pä vandlinjelrengden. Slankhed angiver om baden er bedst i Iet eller härd vind. Middelvrerdien er ca. 5,6-5,7. En lavere vrerdi indikerer, at det er en härdvejrsbäd, mens en h0jere vrerdi indikerer, at det er en letvejrsbäd. Sejl/vregt er ogsä udtryk for bädens fartpotentiale, hvor bade med h0je vrerdier er hurtige. Ved sejl/lrengde er bade med st0rst vrerdi forholdsvis hurtigst i Iet vind. 20 BADMAGASINET

4 Det klarcde vi ved at svaje ud med motoren i bak og et spring i land, sä med den gode propel savnede vi ikke en bovpropel. Da vi sejlede i havn i Drag0r, kunne vi nemt man0vrere rundt. Bäden stoppede prompte, när vi satte i bakgear. Her cog propellen virkelig godt fat med det samme. Vi kunne ogsä bakke meget prrecist med bäden. lngen mislyde i h0j s0 Dehler 38 virkede ogsä ganske godt skruet sammen. Vi h0rte ingen mislyde pä turen, när vi var nede om Ire i de store b0lger, og intet grej gik i stykker. VPP for Dehler 38 TWA* Vindstyrke i m/sek , , , , ,8... 7,7... 7,9... 8, ,1... 7, ,3... 8, ,0... 7,9... 8, , ,1... 8,1... 8,7... 8,8 i , ,0... 9,3... 8,9 ~ ,2... 7,6... 8,7... 8,5 -g ,3... 7,1... 7,9... 8,0 :!: ,6... 6,4... 6,7... 7, ,4... 6,2... 5,9... 7,5 Knob Knob Knob Knob En VPP er udtryk for bädens teoretiske, computerberegnede fartpotentiale pä givne kurser til vinden i givne vindstyrker, og er erfaringsmressigt meget tret pä bädens reelle potentiale. Om Ire var der heller ikke nogen luger eller d0re, der sprang op under sejladsen. Alt grej fungerede helt, som det skulle pä turen, og det var ret imponerende for en bäd, der var ude pä sin f0rste sejltur. Bäden er da ogsä udrustet med kvalitetsgrej. Den prrecise og nresten friktionsfri ratstyring fra Jefa var en forn0jelse at styre med, og Lewmar spillene var udmrerket dimensioneret til selv det härde vejr, og selftailerne fungerede perfekt sammen med det nye tovvrerk. Lewmar har designet spillene specielt med kulfibertop til Dehler. Testbaden var udrustet med Elvström Sails triradiale FCL cruisingsejl med gennemgäende sejlpinde i storsejlet og Iodrette sejlpinde i fokken. De er konstrueret i en stabillamineret dug med beskyttende taffeta yderst. De rungerede upäklageligt pä turen, men gliderne larmede sommetider i hulkehlen, när der var mest vind. Spamdende aptering med omtanke Dehler 38 har fäet en visuelt sprendende og samtidig funktionel aptering med f.eks. buede Iäger pä praktiske dybe skabe over sofaerne. Her er der endda monteret komfortable nakkepuder pä lägerne. Det er praktisk med dybe skabe, fordi man lettere kan äbne skabe til Iuv, uden at der falder noget ud. Selve indretningen er helt enkcl og gennempr0vet i generatioocr af bäde, med gode gribelister i hver side, sä bäden ogsä fungerer om Ire, när man er ude til s0s. Der er barskab i salonbordet, som man kan kommet til gennem det hvide plade i bordpladen eller ved at trrekke baren ud som en skulle. OKTOBER

5 Den normalt lukkede hrek kan vippes ned som badeplatform. Det giver mulighed for at äbne stuverummet til en redningsfläde om bagbord, sä fläden kan trrekkes direkte ud i vandet over platformen. Forlugen er i niveau med ruffet, fald og trimliner er diskret fort ned til cockpittel under en kappe pä ruftel og fordrekket er hell rent med en ankerbrond i strevnen. Fokkens skodeskinne er trukket hell ind til ruffet, og vognen kan praktisk trimmes Irinlost fra cockpittet. Bemrerk, at drekket er meget rent, og at vantene er flyttet hell ud i borde. Vantene er praktisk og solldt placeret ude i en indstebt reces i fribordet. Her bar Dehler ikke pr0vet at peppe baden op med smarte ting, der kun g0r sig godt pa en udstilling. Her fungerer alt. Forstaget giver plads i salon Masten star langt fremme i salonen, sä den optager mindst mulig plads. Denstär direkte pä bundrammen, og det erdet mest solide. Balancen pä roret er bibeholdt ved at tnekke forstaget hclt ud i strevnen. Derfor er trom1en pa rullcforstaget placeret over drekket. Selve toilettet er det eneste vi fandt, som vi med rimelig kan kritisere en smulc. Toilett0nden er placeret tvrerskibs, hvor det er mere praktisk til s0s med toilettet placeret langskibs. Det er dog i sidste ende et sp0rgsmäl om personlig smag. Det er ogsä i smätingsafdelingen, at kanten pä badesredet over toilett0nden forhindrer at velvoksne mrend kan have det hele med pä behagclig vis, när de sidder pä toilettet. Vi mener, at det nemt kan klares ved at save et stykke af kanten mellem hrengslcrne. Dehler rendrer det formodentlig selv pä fremtidige bäde. En bäd for sejlere Dehler 38 bliver apteret og frerdiggjort sammen med Hanse og Moody bade pä vrerftet i Greifswald, hvor bädene fra Dehler bliver frerdigbygget af specialuddannede medarbejder, der kun arbejder med Dehler- bäde. Det sikrer den gode kvalitet, som Dehler er kendt for, og vrerftet har formäet at give Dehler 38 sit helt eget visuelle design, der er helt anderledes end Hanse ogmoody. Alt i alt er Dehler 38 en elegant og gennemf0rt bäd med virkelig gode og pälidelige sejlegenskaber samt fine og funktionelle idcer. Det er isrer en bäd for sejlere, der sretter selve den gode sejlads og sejlglreden i h0jsredet, men ogsä gerne vil have fuld kornfort om Ire. Det er ogsä en bäd, vi gerne selv ville sejle meget mere med. CRUISING I I I I I I -o- I I I I I I I I I I I I RACING Dehler 38 Lrengdelbredde ,3/3,75 m Lrengde, vandlinje ,4 m Oybgang (2,2011,68 m) 2,00 m Deplacement (6.750/7.300 kg) kg Ballast (1.900/2550 kg) kg Storsejl/nullefoklgennaker ,7/35.6/125 m' Motor Volvo Penta D hk Vand-/dieseltank /160 1 CE kategori A Pris, standard sejlklar/testet bäd / kr. Design: Judei/Vrolijk & Co, Tyskland. Vrerft: Dehler, Tyskland. Salg: Reese Marin, 22 MDMAGASINET

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN Sprælsk og godmodig Vi har været på vandet med den helt nye Xc 35, der er den mindste i X-Yachts serie af dedikerede cruisingbåde, og vi kunne hurtigt konstatere, at det er en meget alsidig båd til en

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig

Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Trin 1: Find ud af hvilken maritim livsstil der passer dig Bådmarkedet har aldrig rummet så mange muligheder som nu. Der er en enkel båd til den lille pengepung, og er der mange penge i pungen er der store

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere