AMAGER VEST LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) 4 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) 5 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) 6 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) 8 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Ansøgning: Blå start ( ) Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Ansøgning: Fagenes fest ( ) Ansøgning: Onsdagshjørnets Udflugt ( ) Medlemsforslag: Oprettelse af ungeudvalg og støtte til projektet Mobile Byrum ( ) Amager Vest Lokaludvalg Høring om Enghave Brygge ( ) Bryggebroens landing intern høring ( ) Naboorientering: Dispensation fra lokalplan 410, Artillerivej Syd, til at opføre daginstitution ( ) 22. Udkast til høringssvar til startredegørelse vedr udearealer for August Schades Kvarteret ( ) 23. Opsamling på lokaludvalgets aktive projekter ( ) Lokaludvalgets input til strukturudvalget ( ) Orientering om oprettelse af digitalt puljeansøgningsskema ( ) Mandat til deltagelse i Indre By Lokaludvalgs arbejdsgruppe om kommunale trafikforhold ( ) 27. Udpegning af ny repræsentant til tilsynsfunktionen ved Kulturenheden Christianshavn/Islands Brygge ( )

2 28. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 40 39

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Jørgen Melskens. Også afbud fra 1. suppleant Bjarne Hejlskov. Bo Sand. 1. suppleant Jan Ejbjerg deltog istedet. Uden afbud: Birthe Illemann. Anders Bo Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Arne Bjørn Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Eleonora Lewandowski ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 10. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Københavns Borgerrepræsentation har på sit møde den 28. februar godkendt: at Rasmus Pedersen, udpeget af området Kultur & fritid 3, indtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Margit Larsen, udpeget af det Sociale område 5, indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Henrik Eibye, udpeget af det Konservative Folkeparti, udtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Jan Sørensen, udpeget af området Kultur & fritid 3, udtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar Efter de godkendte rokeringer er status for ledige medlems- og suppleantpladser således: Valgområdet Det sociale område har fem medlemspladser og 10 suppleantpladser. Pt er der en ledig medlemsplads og to ledige suppleantpladser under valgområdet. Valgområdet Fysisk planlægninghar seks medlemspladser og 12 suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet.. Valgområdet Erhvervsliv har en medlemspladser og to suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet. Valgområdet Kultur & Fritid har fire medlemspladser og otte suppleantpladser. Pt er der tre ledige suppleantpladser under valgområdet. Der er ledige suppleantpladser hos Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. marts således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 17 eksterne ansøgninger. Herudoer har lokaludvalget bevilget kr. til seks egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 14. marts kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 19. marts behandle 14 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle et medlemsforslag om at bevilge kr. til projektet Mobile Byrum. Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Overblik over lokaludvalgets bevilgede puljemidler marts 2013 Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) Ninna Nisbet søger støtte til Fotoprojekt i Ørestad. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ninna Nisbet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Ninna Nisbet søgte d. 11. januar 2013 om kr. i støtte til Fotoprojekt i Ørestad. Projektets formål er at skabe en anderledes udsmykning i Ørestad for at forstærke Ørestads identitet gennem en række store fotografiske portrætter. Perioden vil være efterår Projektets udgangspunkt er et Ørestad, der som ny bydel med mange nye tilflyttere, mangler liv, identitet og historie. Projektet vil tilføre byområdet en anderledes form for vægudsmykning, og herigennem gøre noget nyt i gadebilledet og give byområdet identitet. Ninna Nisbet ønsker at udstille portrætter af nogle af Ørestads beboere. Det kan være på betonsøjlerne under metroen eller på den grå mur langs Ørestads Boulevard. Ansøger vil caste i lokalområdet over nogle uger. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket omfatter udgifter til fotograf, assistent, materialer og montering. Ansøger søger desuden støtte i Rockwool Fonden ( kr.) og Københavns Billedekunstudvalg ( kr.). Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde d. 19. februar 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til marts, på baggrund af indstillilngen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen d. 6. marts 2013 og indstiller, at behandlingen af ansøgningen udskydes indtil ansøger fremsender en mere realiserbar plan for fotoprojektet, herunder hvor fotoudstillingen skal hænge, og om der er indgået de relevante, lokale aftaler herom. I lyset af de relativt mange ikke-gennemførte puljestøttede projekter i 2012, skal udskydelsen modvirke at projektet ikke kan gennemføres pga. de pt. uafklarede spørgsmål. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at udskyde behandlingen indtil lokaludvalget modtager en mere realiserbar plan for projektet. Side 4

7 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) Lars Poppel søger støtte til The Buffalo Bill Wild West Show. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Poppel på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Lars Poppel fra HorseEvent søgte d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til afholdelse af The Buffalo Bill Wild West Show. Arrangementet skal afholdes d juni i den nordlige del af Amager Fælled. Målgruppen er børnefamilier. Arrangøren forventer 1500 besøgende plus 50 aktører og boder. Visionen bag projektet er at fortælle et stykke dansk kulturhistorie om de danskere, der udvandrede til Amerika og det, de oplevede. Foreningen Horse Event ønsker at kombinere aktiv oplevelse med historie og moderne formidling, og skabe et univers for alle sanser. Med hesten i centrum, udfoldes historien via skuespil, dans, sang, ridning, performance og familieaktiviteter. Udover forestillinger opstilles en westernby, hvor besøgende får mulighed for at få indblik i livet som cowboy og indianerne. Aktiviteterne omfatter bla. ponyridning, skydning med luftrifler og pistoler, skydning med bue og pil, ansigtsmaling, øksekastning, mekanisk tyr og linedans. Der er både gratis og betalings-aktiviteter. HorseEvent har tidligere arrangeret Ridderturnering på Tøjhusmuseet, og ønsker fremover at skabe et oplevelsesunivers på Amager Fælled hver sommer og starte en tradition for bydelens børnefamilier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til PR/tryk, el og vand, toiletter, teknik, rengøring, forsikringer og medvirkende. Arrangøren forventer en entreindtægt på kr. (entreprisen er ca. 55 kr. pr. person over 11 år), plus en indtægt på på salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet stemmer ikke overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke stemmer overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. Side 5

8 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) Partnerskabet i Urbanplanen søger støtte til Urbanfestival ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Partnerskabet i Urbanplanen søgte Simon Hansen d. 16. februar 2013 om kr. i støtte til Urbanfestival Festivalen afholdes d. 8. juni i Urbanplanen og mennesker forventes at deltage. Den boligsociale helhedsplan Partnerskabet arrangerer hvert år Urbanfestival i og omkring Remiseparken i Urbanplanen, i samarbejde med en række lokale aktører. Hvert år besøger mange beboere fra Urbanplanen -og fra resten af København- festivalen. Formålet med festivalen er at åbne Urbanplanen op og vise, hvad området har at byde på kulturelt, socialt og foreningsmæssigt. I år vil Partnerskabet og de lokale medarrangører udvikle konceptet omkring festivalen, så der kommer endnu mere fokus på borgerinddragelse og foreningslivet på Amager. Aktiviteterne på festivalen har overordnet fokus på tre temaer: Borgerinddragelse Miljø Børnekultur Urbanfestivalen er lokalt forankret og arrangeres af en planlægningsgruppe bestående af beboere samt aktører fra de forskellige institutioner og foreninger i Urbanplanen, herunder de bemandede legepladser Bondegården og Byggeren, Solvang Kultur- og medborgercenter, Solvang Kirke, Solvang Bibliotek, Børnekulturpiloterne, Kulturforeningen Liv i Sundby og den boligsociale indsats Partnerskabet, der har tovholderfunktionen. På selve dagen vil meget af det praktiske arbejde udføres af frivillige fra lokalområdet. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til udstyr, aktiviteter, underholdning og forplejning til frivillige og optrædende. Partnerskabet medfinansierer med kr. Der regnes med en indtægt på via salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet involverer og skaber netværk mellem mange lokale aktører og frivillige. Arbejdsgruppen ser et nyt festivaltema vedr. miljøprojekter for beboerne. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 6

9 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturbørn på tværs. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og frirtid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby, herunder Børnekulturpiloterne, søgte Bente Vedel Larsen d. 14. februar om kr. i støtte til tre børnekulturprojekter i bydelen under overskriften Kulturbørn på tværs Kultur skaber Kultur. De tre delprojekter har børn og unge som medproducenter, opkøbere og medskabere af kunst og kultur i deres lokalområde. Projekterne løber over foråret Målgruppen er børn og unge, hovedsagligt fra Urbanplanen og Ørestad, men alle er velkomne. De tre tiltag vil skabe vandringer og møder på kryds og tværs af Amager og skabe stier af både fysisk og mental karakter. De tre projekter er: 1. Perlevenner -tre perlepladeworkshops og skabelsen af en street art perlesti. 2. Børn som opkøbere ved årets Børneteaterfestival. Ca. 10 børn og tre voksne fra Urbanplanen, Islands Brygge og Ørestad tager til den årlige børneteaterfestival for at se, købe og indstille forestillinger, bl.a. til Amager Børneteaterfestival, Ørestad og Solvang Biblioteker, Børnekulturhus Ama r og Kulturhus Islands Brygge. 3. Lydhør QR et projekt om lyd, kompostitoner og om at høre til. Liv i Sundby og Børne-Kulturpiloterne ønsker at skabe synergi og samarbejde på tværs af områderne omkring Urbanplanen og Ørestad. Med erfaringerne fra projekt Børnekulturpiloter i Urbanplanen arbejder projekterne på at skabe identitet, tilhørsforhold og medborgerskab i lokalområderne - og på tværs mellem bydelene - gennem inddragelse og med kulturen som værktøj. De ansøgte midler indgår i de samlede budgetter på ialt på kr., fordelt over de tre projekter. Der søges om støtte bl.a. i Partnerskabet i Urbanplanen, Huskunstnerordningen, Feriecamp og Ørestad Bibliotek. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er bredt forankret i en række lokale foreninger og institutioner. Projektet inddrager børn og unge til at være aktive i deres lokalmiljø, og være medspillere i kulturlivet på tværs af bydelens boligområder. Ansøger medbringer en relativ stor medfinansiering. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Side 8

11 Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. I stedet deltog første suppleant Inge Rasmussen. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Multimotion Amager søger støtte til Klatrebane på Islands Brygge. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Multimotion Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Foreningen Multimotion Amager søgte Thure Kjær d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til at opstille en klatrebane i tilknytning til foreningens multisport løb på Islands Brygge d. 4. juni Målgruppen er alle interesserede. Det er gratis at prøve klatrebanerne. I 2011 og 2012 støttede AVLU de to afdelinger af foreningens multisport-løb (adventure-race) på Islands Brygge. Løbene havde mere end 600 deltagere i 2012, og havde deltagere på alle niveauer, herunder familier og førstegangs-deltagere. I august 2012 blev løbet dækket på live-tv og i aviser og blade. I 2013 afvikles løbet én gang d. 4. juni fra kl Klatrevæggen skal opstilles omkring Aftenshowets lokaler på Islands Brygge. Banen er gratis at prøve for alle deltagere såvel som tilskuere og nysgerrige. Formålet er at give alle borgere på Islands Brygge og resten af bydelen mulighed for at prøve de sjove og udfordrende aktiviteter, som et adventurerace består af også hvis de ikke er deltagere. Klatre-banen opstilles og betjenes af uddannede og forsikrede instruktører. Samlet set ønsker foreningen med arrangementet at understrege, at bydelen er aktiv og støtter at dyrke motion. De ansøgte midler dækker alle udgifter i forbindelse med at leje klatre-instruktører og -udstyr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller at det ansøgte beløb bevilges. Projektet bidrager til at synliggøre og skabe interesse for at bruge bydelen som motionsrum, og kan støtte bydelens fokus på sundhed og aktiviteter i byens rum. Arbejdsgruppen opfordrer foreningen til at udvikle et nyt koncept til fremtidige ansøgninger til bydelspuljen i Amager Vest. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Mikkel Hougaard Jespersen søger støtte til Islands Brygge Comedy Club. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mikkel Hougaard Jespersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Mikkel Hougaard Jespersen søgte d. 22. februar 2013 om kr. i støtte til Islands Brygge Comedy Club. Projektet sigter på at etablere en månedlig stand-up open mic i Kulturhuset på Islands Brygge. Målgruppen er unge ml år fra Islands Brygge og andre lokale, der interesserer sig for stand-up. Ansøger forventer at præsentere 5-10 optrædende til 30 tilskuere pr. gang. Baggrunden for projektet er, at mange unge mennesker gerne vil prøve kræfter som stand-up komikere. Men det kan være svært at få plads på det antal open mic-scener, der er i byen. Projektets mål er derfor at skabe rammer for nye komikere. Samtidig vil arrangøren tiltrække mere etablerede komikere, da det ofte er dem, der tiltrækker publikum. Ansøger vil prioritere at give plads til helt nye komikere fra Islands Brygge. Arrangementerne er gratis. Tidligere havde teatret Play et lignende tilbud, men teatret er for nyligt flyttet til Strandlodsvej. De ansøgte midler dækker udgifter til PR, forplejning og honorar til en vært. Ansøger udarbejder selv annoncer og KIB stiller lokale og personale gratis til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Endvidere opfordrer udvalget til, på baggrund af viden viderebragt af tilsynet af Kulturenheden, at tiltaget finansieres direkte af KIB, grundet kulturhusets gode økonomi. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke opfylder lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Side 11

14 10. Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz i Ørestad. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Byens Forlag søgte Andreas Knude Hansen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Jazz i Ørestad. Projektet omfatter en række udendørskoncerter med lokale jazzmusikere d. 22. juni Målgruppen er beboere i Ørestad og omegn personer forventes at deltage. Byens Forlag har siden åbningen af Byens Bogcafé i 2012 arbejdet med at stable forskellige projekter på benene, som kan virke bylivsskabende. Jazz i Ørestad er opstået som ide sammen med Benjamin Aggerbæk og Paul Banks, som er jazzmusikere og bor i haveforeningerne, der støder op til Ørestad. Ved arrangementet inviteres haveforeningernes beboere sammen med beboere i Ørestad. Koncerterne afholdes på græsarealet mellem Sejlhuset og Cityhuset. Fra Ørestad optræder musikeren Mads Heide. Benjamin Aggerbæk er tovholder på projektet, og står for at skaffe musikere både til børn og voksne. Byens Forlags rolle er at skabe de praktiske rammer for, at arrangementet kan finde sted, herunder opstilling af scene og PR. De ansøgte midler udgør det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til Koordinering og planægning, PR, materialer, løn til artister, leje af udstyr og oprydning. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013, og indstiller et afslag. Projektet savner en lokal demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Kresten Thomsen og Kim J. Henriksen foreslog at støtte projektet med en underskudsgaranti på kr. Forslaget kom til afstemning: For: Anders Bo Nielsen, André Just Vedgren, Hans-Henrik Sass Mønsted, Kim J. Henriksen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Erhardt Franzen, Niels Balling, Kresten Thomsen, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Rasmus Pedersen. Blank: Jan Ejbjerg, Isak Korn, Tom Fuglevig, Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet afviste lokaludvalget forslaget. Side 12

15 Indstillingen blev herefter godkendt, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering mangler en lokal, demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende. Side 13

16 11. Ansøgning: Blå start ( ) Sundholmskvarterets Helhedsplan søger støtte til Blå Start. 1) at lokaludvalgets drøfter og vedtager sit svar til Sundholmskvarteres Helhedsplan på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid. På vegne af Sundholmskvarterets Helhedsplan søgte Camilla Paulsen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Blå Start. Projektet har fokus på Multibanen ved Tingvej og Sæterdalsvej. Målgruppen er kvarterets børn og unge, foreninger og beboere. 350 børn og unge forventes at deltage. Ved Tingvej og Sæterdalsvej ligger en blå multibane, renoveret og indviet i begyndelsen af 2012 med støtte fra Sundholmskvarterets Områdeløft. I sommeren 2012 var der episoder med destruktiv adfærd på banen, som har ført til, at nogle beboere føler sig utrygge. Nu er der roligt, og banen anvendes meget i løbet af dagen, bl.a. af skoler og klubber i området. Dette projekt har fokus på at skabe faste, positive aktiviteter for børnene og de unge, som er gratis og åbne for alle, i tidsrummet kl Både for at sikre et trygt miljø omkring multibanen, og for at sikre at flere børn og unge bliver en del af foreningslivet samt opnår en øget følelse af medansvar og ejerskab for kvarteret. Konkret er Blå start en foreningsdag lørdag den 6. april 2013, hvor projektet starter op. Herefter vil der fra april til juni være daglige aktiviteter på multibanen afholdt af lokale foreninger. Dette afsluttes med en sommerferie kickstart af Blå sommer. På opstartsdagen vil en række foreninger lave opvisninger og opstille boder, så de lokale børn og unge kan få en forsmag på, hvilke aktiviteter de forskellige foreninger afholder. Områdets nye Kvindecafé i Norgesgade vil servere mad, hvilket samtidig synliggør Kvindecafeen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker udgifter til foreningsdagen, sommerprogrammet, sommer-kickstart og PR. Sundholmskvarterets Områdeløft og Helhedsplan støtter med ialt kr. Arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 6. marts 2013 og begge indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er en mulighed for at sikre nye, netværksskabende aktiviteter på den renoverede bane. Aktiviteterne er med til at styrke brugen af banen, til gavn for kvarterets børn og unge. Projektet opfordrer børnene, de unge, familierne og frivillige til at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Begge udvalg opfordrer til, at der i perioden arbejdes med den videre forankring efter projektets afslutning. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 14

17 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 15

18 12. Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søger støtte til Fremtidens ældreliv. at 1) lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Højskolerådet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søgte Kirsten Adriansens d. 14. februar 2013 om kr. i støtte til Fremtidens ældreliv. Arrangementet skal foregå i Peder Lykke Centret d. 20. marts, og ca borgere fra Amager forventes at deltage. Projektets hovedformål er at tilbyde ældre borgere mulighed for at deltage i den demokratiske debat i et valgår. Gennem ældreklubbernes netværksamarbejde 'Samarbejdsforum på Amager' og annoncering bliver ældre inviteret til debatmøde om Fremtidens Ældreliv. Aktivitetscenter VOC og Husum Vænge centret sørger for transport af ældre borgere fra disse klubber. Arrangementet skal give ældre mulighed for at deltage i den demokratiske proces og debat i valgåret i Københavns kommune. Mange ældre har svært ved at komme til debatmøder og har ikke lyst til at deltage i en debat, hvor de ikke kan finde jævnaldrende. Arrangementet har til hensigt, i trygge rammer, at skabe debat om fremtidens ældreliv ud fra oplægsholder Anders la Cours' oplæg om frivillighed og i direkte debat med politikerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, som bliver inviteret til en rundbordsdiskussion med ældre borgere i Amager Vest og Københavns Kommune. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som dækker udgifter til forplejning, transport af ældre og annoncering. Den centrale 79 pulje søges om foredragsholders honorar. Aktivitetscenter VOC Valby søger Valby Lokal Udvalg om kr ,- til transport. Der forventes en indtjening for salg af kaffe og kage (10 kr. pr pers.). Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6.marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende for bydelens ældre, oplysende og netværksskabende. Projektet stemmer overens med både lokaludvalgets støttekriterier og bydelsplan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Kresten Thomsen stillede forslag om at afvise indstillingen. Side 16

19 For: André Just Vedgren, Kresten Thomsen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Niels Balling, Preben Poulsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Tom Fuglevig, Jan Ejbjerg. Blank: Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Rasmus Pedersen, Arne Bjørn Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget at fastholde indstillingen. Lokaludvalget bevilgede således til projektet. Side 17

20 13. Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Amager Skovhjælpere søger støtte til Skovhjælperne arbejder som heste. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Skovhjælpere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Amager Skovhjælpere søgte Mads Madsen d. 21. februar 2013 om kr. i støtte til 'Skovhjælperne arbejder som heste'. Projektet indebærer anskaffelse af letvægtsseletøj til hestvognskørsel med skovhjælpernes to heste. Målgruppen er primært skovhjælperne, sekundært lokale borgere og brugere af naturcentret. Udover skovhjælperne vil ca. 100 personer/uge være i kontakt med hestevognsprojektet. Etableringen af hestevognskørsel ved Naturcentret har 3 formål: 1. Bidrage til den socialøkonomiske virksomhed Amager Skovhjælperes sociale og arbejdsmarkedsrettede arbejde med særlig udsatte mennesker. 2. Supplere til formidlingsarbejdet om hestene og naturen i øvrigt overfor Naturcenterets gæster. 3. Skovhjælperne vil være synlige med deres hestevogn ved arrangementer og tiltag i Ørestaden og vil på den måde være med til at gøre området til noget særligt. Ved at tilbyde skovhjælperne mulighed for at arbejde med heste som arbejdsheste/ køreheste, støttes skovhjælpernes faglige udvikling via varetagelse af ansvarsopgaver, teknisk og fysisk udfoldelse, samarbejde med andre og med dyrene, og hestevognsservice overfor kunder. De ansøgte midler går til indkøb af seletøj. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Tiltaget vil både bidrage til det socialøkonomiske projekt og til de øvrige tilbud omkring Naturcentret, som er åbent for alle og giver bydelen ekstra kvalitet. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 18

21 14. Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Helene Filskov Bjerre søger støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helene Filskov Bjerre på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Bydelsmødrene på Amager søgte Helene Filskov Bjerre den 21. februar 2013 om kr i støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2. Fase 2 foregår i perioden marts til juni Det forventes at minimum 60 kvinder deltager i projektet i denne periode. Da projektet tilstræber at have betydning for hele kvindens familie vil projektet således omfatte minimum 240 mennesker. Formålet med projektet er at fremme integrationen i det danske samfund blandt bydelens etniske minoritetskvinder og disses familier. I efteråret 2012 gennemgik 15 lokale kvinder med blandet etnisk baggrund en uddannelse som bydelsmor. Uddannelsen har givet kvinderne kompetencer til at rådgive udsatte eller ressourcesvage kvinder om bl.a. børneopdragelse, sundhed og uddannelse. Bydelsmødrene kan desuden fungere som brobyggere ved at ledsage andre kvinder til fx møder i kommunalt regi eller boligselskab. Den primære målgruppe er socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund bosiddende i Amager Øst og Amager Vest. Rekruttering af kvinder til uddannelsen er sket i samarbejde med de boligsociale indsatser i Holmbladsgade, Sundholmsvej og Urbanplanen. Bag projektet står en projektgruppe med flg. samarbejspartnere: Sundby Bibliotek, de boligsociale helhedsplaner, Miljøpunkt Amager og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Desuden samarbejder projektgruppen med skoler i området, Familierådgivningen, Frivilligcenter Amager m.fl. I fase 3 overgår Bydelsmødrene til at arbejde i regi af foreningen Bydelsmødre på Amager i samarbejde med nuværende samarbejdspartnere samt frivillige, der hjælper med det organisatoriske, herunder fundrasing. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr , hvilket dækker udgifter til forplejning, debat, visitkort, roll-up og børnepasning. Sundby Bibliotek medfinansierer med kr og de to lokaludvalg ansøges om hver kr Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d.6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er baseret på et bredt samarbejde mellem lokale aktører og institutioner, og vil kunne virke integrations- og inklusionsfremmende bredt på Amager ved at involvere både de deltagende kvinder og deres familier. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-63773) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0232530) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 17.09.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-0195889) 1 2. Principper for uddeling af lokaludvalgets puljemidler i efteråret

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere