Distriktsskolelederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskolelederen"

Transkript

1 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i den nordlige del af Fredericia. Nu hedder det Kirstinebjergskolen med afdelinger på Høgevej, Indre Ringvej, Havepladsvej og på Bøgeskovvej elever og tæt ved 200 medarbejdere kunne gå ind af dørene til en helt ny virkelighed og til nye tider. Det skal ikke skjules, at det har været en hård fødsel. Tingene har på en række områder ikke været på plads og i orden ved skolestart. Det kan jeg kun beklage, men på mange af områderne har vi ikke kunnet handle effektivt. Rengøringen var pga. et feriesystem ikke klar med en ren skole, der var meget rodet, med mange papkasser fra flytningen og de for længst bestilte PC er og I-Pads var ikke klar ved skolestart. Der var meget bøvl med at få byggerierne op i et højt tempo og det var problematisk med tilgangen til skolen flere steder. Naturligt nok gav det anledning til store frustrationer hos både forældre, elever og medarbejdere. Oven i dette skulle alle til at forholde sig til nye kulturer, nye kolleger og nye kammerater, hvilket også trak tænder ud. ÆV det var ikke lige det, vi havde ønsket. Vi fik mange henvendelser fra forældre som udtrykte deres utilfredshed med skolestarten. Det er vi rigtig kede af og vi har alle løbet meget stærkt for at få skik på tingene så hurtigt som muligt. Vi er ikke i land endnu, men vi arbejder alle ihærdigt på sagen. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores personale, som har ydet en helt fantastisk indsats for at få tingene til at glide. Når alt dette sagt, så har der heldigvis også været gode historier og jeg hører nu flere og flere positive tilbagemeldinger fra alle. Der er et udpræget ønske om at stå skulder ved skulder og hjælpe hinanden med den videre opbygning af vores nye skole. Stor tak for det! Jeg bliver selv stadigvæk i godt humør af skolens sang, som jo er indspillet af alle medarbejdere. Venlig hilsen Egon Sørensen Distriktsskoleleder Hurra en Multihal til Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Så lykkedes det! De fleste af byrådets partier har indgået et budgetforlig og heri hedder det: Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i Flaget blev hejst og der var lagkage på bordet mandag den 30. september 2013, da dette blev offentliggjort. Det var virkelig en fantastisk god nyhed og jeg synes, der er god grund til at sige tillykke til alle medarbejdere, elever og forældre, som har arbejdet hårdt for denne løsning! Ikke mindst stor tak til Overgangsrådet og skolebestyrelsen, som ihærdigt har holdt fast. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke byrådet for denne opbakning og vil også gerne sige stor tak til forvaltningen, som har været behjælpelig hele vejen igennem. Nu kan vi arbejde videre med visionen om at skabe Danmarks bedste overbygningsafdeling, hvor vi kan leve op til at give vores unge rammer og udfordringer frem mod ungdomsuddannelse, som er så vigtig. Nu håber vi så, at planlægning og projektering af den nye hal kan gå i gang så hurtigt som muligt, så det første spadestik kan tages i starten af det nye år. Alt dette vender jeg tilbage til. Nu glæder vi os over, at det lykkedes!!

2 Så tager vi cyklerne frem - indvielse af nyt P-anlæg i Bøgeskov Af Jan Dupont Mathiasen afdelingsskoleleder En gammel drøm er gået i opfyldelse på Bøgeskovvej. De cyklende elever får en ny, flot adgang til skolen og allerbedst en sikker og funktionel indretning, som sikrer en god adskillelse af cyklister og bilister. Med anlægget får vi åbnet op, så de forbipasserende biler på Bøgeskovvej nu kan nå at opdage, at her ligger en fin lille skole. Det er Vejlby Sogns Beboerforening, vi kan takke for det flotte anlæg. Vejlby Sogns Beboerforening leverer de mange penge, der skal til, og foreningens dygtige og meget aktive medlemmer har planlagt og foretaget al forarbejdet til dette omfattende projekt. Det er vildt imponerende, og det er vi fra skolens side utrolig glade og taknemmelige for! Kort fortalt får vi med det nye anlæg klippet vores høje bøgehæk ned, så man fra Bøgeskovvej kan se skolens bygninger inde bag. Vi har fået åbnet op ind gennem hækken og fået anlagt en flisebelagt sti fra den nye P-plads og ind over legepladsen, så der er en mere direkte og naturlig vej fra pladsen og ind til skolens hoveddøre. Vi har fået opstillet 100 nye cykelstativer og 6 lysstandere, der vil give et godt orienteringslys til pladsens brugere. Og endelig har vi fået et langt og bredt fortov langs Halvejen, der også sikrer børnene, der køres i skolen, en sikker adgang til skolen fra Bøgeskovhallens P- anlæg. Alle herlighederne blev officielt taget i brug mandag morgen d. 30. september, hvor båndet til de nye cykelstativer blev klippet over kl. 8.30, og hvor alle børn på afdelingen opfordredes til at komme cyklende i skole. I forbindelse med indvielsen var børn, forældre, personale og lokale borgere inviteret til morgenbord ude i skolegården, hvor de mange cyklister fik pudsegrej stillet til rådighed, så de kunne pudse og smøre deres cykler, inden de blev placeret i de nye cykelstativer. En stor og dejlig dag for afdelingen, dens elever, forældre og personale! Stort tillykke til alle i Bøgeskov! Skolebestyrelsen har været på seminar og har haft det første møde Forældre, ledelse og medarbejdere i den nye skolebestyrelse havde valgt at starte samarbejdet med et seminar, hvor man mere uformelt kunne drøfte det kommende samarbejde. Bestyrelsen havde sat en fredag eftermiddag og aften af i Troldehuset på Trelde Næs. Bestyrelsen fik bl.a. en gennemgang af skolestyrelsesvedtægten og den kommende skolereforms udfordringer. På et walk-and-talk arrangement drøftede bestyrelsen, hvilke temaer, der skulle prioriteres i arbejde i det kommende år. Følgende temaer blev bl.a. prioriteret: Ny skolereform, lejrskoler, inklusion, skolehjem samarbejde, trafiksikkerhed, fællesrådet og de politiske udvalg, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhedspolitik, skolens ressourcecentre, fysiske rammer, AKT, informationsstrategi, elevråd, skolen som kulturcenter. Arrangementet sluttede af i et fantastisk sommervejr med grillen tændt. Allerede mandag den 9. september mødtes skolebestyrelsen så for første gang til møde denne gang på Høgevej. Afdelingsskoleleder Per Skovsen gav en lille gennemgang af væsentlige dele af Høgevej. Skolebestyrelsen planlagde et årshjul for samarbejdet og fik gennemgået det kommunale budget. Referater fra skolebestyrelsesmøder vil kunne findes på intra.

3 Afdelingsrådene mødes første gang i udgangen af oktober På alle afdelinger er der nu nedsat afdelingsråd. Der var godt nok ikke det helt store fremmøde ved valgmøderne den 29. september, men det lykkedes at vælge forældre ved af afdelinger. Bøgeskov Høgevej Indre Ringvej Havepladsvej Forældre Medarbejdere Elever Ledere Anne Hilman, Bettina Niebur J. John Balslev Tine Ankersen Strøm Annette Sandfeldt J. Lene Jørgensen Jesper Strøager Kasper Bertelsen Marianne Olander Nina Risberg Karsten Tolstrup Carsten Johansen Stephan Raahede K. Vanessa Knudstorp. Britt Lund Astrid Jacobsen Morten Lehmann Susanne Gormsen Rikke Fjellerad Helle Jørgensen Hanne Ambye Anne Julie Jensby Bjarne Christensen Trine Klavsen Susan Haarbo 1-2 Jan Mathiasen 1-2 Per Skovsen Povl Wichmann 1-2 Steen Andersen Anne Kongstad Lone Kleemann 1-2 Klaus Hegnby Afdelingsrådene vil bl.a. skulle arbejde med følgende temaer: Forretningsorden, skolens værdigrundlag, skolehjem samarbejde, intra, kommunikationsformer, undervisningsmiljø, fysiske rammer, kommunikation, skole-hjem samarbejde, trafiksikkerhed, lektier, fysiske rammer, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhed, elevråd, information, udearealer. Skolestart Kirstinebjerskolen, Indre Ringvej Af Steen Andersen Afdelingsskoleleder Så kom den store dag den 12. august første skoledag på Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej. 520 elever i 21 nye klasser, 55 ansatte og heldigvis rigtig mange forældre var mødt frem på denne første rigtige skoledag i den nye skole. Forberedelsen til opstarten i den nye skole, Kirstinebjergskolen har jo løbet i ca. 1 ½ år, og opstarten har været imødeset med en vis spænding. Pædagoger og lærere har i det forgangne skoleår arbejdet i forskellige temagrupper. Dette arbejde har resulteret i et kompendium med beskrivelse af Kirstinebjerskolens vision, hvor de fire hovedpunkter er: Læring (Læring, udfordringer og højt fagligt niveau) Fællesskab (En del af et fællesskab) Lyst (Vilje og lyst til læring) Ansvar (De voksne går forrest). På Indre Ringvej har vi modtaget elever fra de tidligere skoler Købmagergades Skole, Alléskolen, Treldevejens Skole og Skansevejens Skole. Af det samlede elevgrundlag har vi så lavet 21 helt nye klasser. Skolens ansatte kommer også fra flere tidligere skoler, Skansevejens Skole, Købmagergades Skole, Treldevejens Skole og Egumvejens Skole. Det siger sig selv, at det kræver en kæmpe arbejdsindsats af alle involverede for at få det hele til at gå op i en højere enhed, men vi er kommet godt fra start, og der hersker en god stemning på skolen. Rigtig mange klasser har været på ryste-sammen ture ud af huset og vores AKT-pædagog Mette Verner har åbnet et Pusterum i frikvartererne, hvor det er muligt at finde et frirum, hvis alt det nye fylder lidt for meget. Alle ansatte arbejder for, at vi i fællesskab kan få skabt et positivt rum for den forskellighed, som vi alle sammen består af. Gi` børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke.

4 Nyhedsbrev fra SFO en Af Dorthe Lindegaard Distrikts SFO-leder Vi er kommet godt i gang med skoleåret, trods de små forhindringer, som starten har givet os. Vi er gået fra fem til tre SFO er i daglig praksis. Det betød, at børn og personale blev fordelt på henholdsvis afd. Høgevej og Indre Ringvej. En forandring, som selvfølgelig har påvirket den daglige praksis og de samarbejdsflader, der er i en SFO, for både personaler, børn og forældre. Vi skal som ny personalegruppe finde et fælles fodslaw i de nye strukturer, derfor afholdt vi fredag d.13/9 en pædagogisk dag for alt personale i SFO erne. Vi havde et oplæg fra vores PPR-psykolog Louise Westergaard omkring anerkendende tilgange og aktiv involvering i barnets/børnenes liv. Om eftermiddagen kom afdelingen for AKT og Inklusion med et oplæg omkring teamrefleksion. Vi arbejdede løbende med små teamrefleksionsøvelser og afsluttede dagen med nogle konkrete og meget sjove teambuilding øvelser. Det var god dag. Selve dagen skulle munde ud i, at man på de tre afdelinger sætter fokus på læringsmiljøet og egen læringsledelse. Hvad skal være kendetegnende for vores SFO og den måde, jeg som voksen agerer i den? Dette fokus er en del af det projekt, der kører med Aalborg Universitet, som handler om udvikling af god skole og pædagogisk praksis. På afd. Indre Ringvej arbejder vi med at indføre en daglig turdag for en klasse ad gangen, et tiltag, som vi glæder os til at få ordentligt op at køre. Det vil give børnene nogle gode turoplevelser i nærmiljøet, men også mere luft hjemme i SFO en. Vi er jo blevet mange børn. I uge 42 bliver vores garderoberum færdigt. Det glæder vi os helt vildt til. Det betyder, at hele indskolingsgangen kan indrettes til et dejligt børnemiljø. På afd. Høgevej har man været hårdt ramt i forhold til manglende lokaler pga. ombygning. Det har betydet, at de har haft en satellit på Byggeren, Franz Hansens Allé. Tusind tak til Byggeren for husrum. Fredag d.27/9 kunne Høgevej flytte ind i SFO lokalerne, så nu er alle i hus. Personalet glæder sig til at få hverdagen til at fungere med børnene og indrette de nye rammer, så de summer af glæde og aktive børn. Legepladserne har ladet vente lidt på sig, men vi arbejder på højtryk for at få dem gjort færdige inden vinteren. Der er fundet lidt midler til de sidste opgaver og alle glæder sig meget til, at også de kan afsluttes. Lige nu fejres der, at der er sat nye gynger op. Det var lidt om hvad der rører sig for SFO erne. Vi går en tid i møde med store forandringer i forhold til den nye skolereform. Et arbejde, som vi glæder os til at gå ind i, og som giver både børn, forældre og personale nye spændende udfordringer. Byggerier Som omtalt i indledningen, var der desværre en del byggerod flere steder ved skolestart. Byggefasen skrider nu godt fremad og status er følgende: Høgevej: Byggeriet ved 0.- og 1. klasserne forventes afsluttet umiddelbart efter efterårsferien. Indre Ringvej: Etablering af ny bygning med nye garderober forventes færdig med udgangen af oktober 13. Havepladsvej: Etablering af nye kontorfaciliteter, afskærmning af glaspartier til lærerforberedelsesrum er afsluttet. Etablering af faglokalemiljøer pågår og der arbejdes på, hvordan der kan opbygges et ungdomsmiljø for de mange unge. Ligeledes har der netop været afholdt et møde om genetablering af område, hvor legeplads tidligere lå.

5 Møde i distrikts- og sundhedsråd Distrikts- og sundhedsrådet i Kirstinebjergskolen har afholdt sit første møde og her bl.a. drøftet den store undersøgelse af ungeprofilen i Fredericia. Vi vender i senere Nyhedsbreve tilbage til dette. Rådet består af nedenstående: Distriktsskoleleder Egon Sørensen Distriktsområdelederen Hanne Bramm Distriktets koordinerende pæd. klubleder Henrik Jørgensen Ledende sundhedsplejerske Else-Marie Rask Larsen Ledende tandlæge Jens Køstner Pæd. konsulent Jakob Hansen (PUC). Han vil stå for afvikling af møderne, fremadrettet laver han dagsordener i samspil med rådets formand, og han kan også indgå i tiltag ude i distriktet som pæd. konsulent. Kirstinebjergskolen Høgevej Af Per Skovsen afdelingsskoleleder Al begyndelse er svær og at begynde på en ny afdeling i en ny skole er også en svær og kompliceret proces. På ledelsesplan har vi i Kirstinebjergskolen længe forberedt opstarten på skoleåret 2013/14, hvor den nye skolestruktur skulle træde i kraft, og alligevel har vi oplevet, at der er mange ting, der er anderledes end vi havde tænkt, og også, at der opstår situationer, vi slet ikke havde tænkt på. På Høgevej synes vi selv, at vi er kommet godt i gang med den nye afdeling. Vi har knap 600 elever, der alle er kommet i nye klasser med nye klassekammerater, nye fysiske rammer og nye lærere eller pædagoger. Kort sagt: alt er nyt, og dette har selvfølgelig præget dagligdagen. Der ligger et stort arbejde for både børn og voksne i at blive enige om de sociale regler, der skal gælde, for at vi alle kan få en optimal hverdag, hvor det er rart at være i skole og hvor vi lærer noget. Vi oplever heldigvis, at disse ting kommer mere og mere på plads fra dag til dag. De fysiske rammer har ikke været optimale fra skoleårets start. Selv om vi ikke har undergået de store bygningsmæssige ændringer, har det alligevel været nødvendigt at ændre i nogle afdelinger, bl.a. også fordi lokalerne skal bruges både i undervisningstiden og fritiden. Ligeledes har vi som afdeling skullet omstille os til at have flere børn, der også er yngre, end de var på skolen tidligere, og dette stiller andre krav til mulighederne i pauser og frikvarterer. Både lokaler og legepladsområder arbejdes der på, og umiddelbart efter efterårsferien er lokalesituationen helt afklaret. De klasser, der skal flytte, flytter ind i deres nye lokaliteter, og efterhånden som legepladsområderne er færdige, vil de også blive taget i brug. Både i lokalerne og på legepladserne vil vi markere færdiggørelsen med mindre åbningsceremonier for de implicerede klasser. Alle klasser har afholdt forældremøder, og der har for både forældre og lærere været lejlighed til at hilse på hinanden og lave aftaler for det kommende samarbejde, både for det faglige, men også for forskellige sociale spilleregler for klasserne. Skolens ledelse har været repræsenteret ved alle forældremøderne og har der udtrykt ønske om et godt samarbejde mellem forældre og skole, et ønske jeg også her vil give udtryk for.

6 Skoleintra i ny indpakning Skoleintra er nu i gang i en ny indpakning. De gamle skoleintra er nedlagt og en ny er dannet ud fra den nye skolestruktur. Overgangen fra det gamle til det nye har ikke været helt let, da der har været rigtig mange data, som skulle overføres. Firmaet UNI-C nåede ikke på plads med dette i sommerferien, som vi havde håbet, så det gav i den første tid en del driftsforstyrrelser. Det er ikke helt kørt i stilling endnu og vi arbejder ihærdigt på sagen. Vi skal også lige vænne os til, at vi nu er én skole med fire afdelinger i det samme intra. Det kræver nok lidt tilvænning endnu. Årshjul for børnehaveklasserne Børnehaveklasselederne mødes jævnligt har netop udarbejdet nedenstående årshjul for det kommende år. November nov November December Maj 14. maj 2014 August 11. august 2014 September 4. september 2014 Åbent Hus Alle kommende forældre og elever til børnehaveklasserne inviteres til et uformelt og hyggeligt arrangement. Indskrivning Foregår digitalt. Velkomstmøde De nye klasser/hold inviteres til et fyraftensmøde fra kl ca Indbydelse sendes ud 14 dage før mødet. Forud for mødet har børnehaveklasselederne og skolepædagogerne dannet holdene. Ledelsen godkender. Børnene møder ind i de nye lokaler sammen med forældrene. Efter 5 min. bedes forældrene gå til tilstødende lokaler, hvor ledelserne kort informerer. Elever bliver ca. 1 time i klasserne. Der udarbejdes en fælles info-pakke, som forældrene får med hjem. Dorte Lindegård udarbejder forslag til indbydelse. 1. skoledag Eleverne møder kl Herefter overtager SFO børnene. Forældrene inviteres med til noget af dagen. Indbydelse sendes med almindelig post i sommerferien personligt til hvert barn. Heidi og Martin udarbejder forslag til indbydelse. Forældremøde (uden børn) Børnehaveklasseledere og SFO-personale informerer om dagligdagen i børnehaveklassen. Emnet er skolestart. Eksterne deltagere som psykolog, sundhedsplejerske, tandlæger m.v. kan evt. inviteres. Havepladsvej Venskaber for livet?? Af Klaus Behrendt Afdelingsleder Den nye overbygningsafdeling på Havepladsvej er kommet godt i gang. Afdelingen har af pædagogiske årsager valgt at placere hele 9. årgang i underetagen, for at alle otte 9. klasser kunne samles på en etage. Det vil åbne muligheder for fælles arrangementer, undervisning på tværs i klasserne, terminsprøve, afvikling af Folkeskolens Afgangsprøve samt muligheder for nye relationer blandt de unge mennesker. Eleverne på 7. og 8. årgang har selv valgt sig ind en af følgende fem linjer: Art & Udtryk Design & Teknik Sport & Adventure Natur & Science Sprog & Globalisering Eleverne er kommet rigtig godt i gang på de forskellige linjer. Skolen oplever, at de er motiverede og trives i den nye skolesammenhæng. De enkelte linjer er placeret ved siden af hinanden, så de kan arbejde på tværs af klasserne. Der er opstået mange nye venskaber i klasserne, på tværs af årgange og linjer. Måske bliver det venskaber for livet! Lærerne har arbejdet ihærdigt, sammen med eleverne, på at udvikle linjerne samt skabe et inspirerende ungdomsmiljø. Vi glæder os fremadrettet meget til samarbejdet med de unge mennesker, samt de dygtige og engagerede lærere, i opbygningen af overbygningsafdelingen på Havepladsvej.

7 Elevråd På alle afdelinger er der nu valgt elevråd og flere har haft første møde. Det er et vigtigt arbejde at få aktiveret elevrådene. Formænd og næstformænd skal desuden indgå i arbejdet i de lokale afdelingsråd, i skolebestyrelsen og på de såkaldte Topmøder. På hver afdeling er der elevrådskontaktlærere, som hjælper eleverne med dette arbejde. Nyt om ledelsen Kirstinebjergskolen består af et samlet lederteam. På hver afdeling er der en ansvarlig afdelingsskoleleder, som har det overordnede ansvar for afdelingen. Hertil er der ansat tværgående ledere i Kirstinebjergskolen. Disse afdelingsledere er tilknyttet forskellige funktioner i f.eks. skolens ressourcecenter, skoles Pædagogiske læringscenter, SFO osv. Lige før sommerferien opstod der en ledig stilling og i denne blev ansat Dorte Petterson. Jeg byder hermed Dorte velkommen til samarbejdet. Afdelingsskoleleder Klaus Hegnby er efter en længere sygeperiode vendt tilbage til jobbet på Havepladsvej. Jeg byder hermed Klaus velkommen tilbage. Digitalisering, IPads, PC og projektorer m.v. Indre Ringvej har inden for de sidste par år investeret i rojektorer og Apple-TV i alle lokaler. I løbet af sommerferien fik næste alle lokaler på Havepladsvej ligeledes opsat projektorer og Apple-TV. Arbejdet med at gennemføre digitale læringsmetoder i undervisningen er i fuld gang. Lang tid før sommerferien blev der afgivet bestilling på IPads til basisafdelingerne og PC er til overbygningen. Desværre gik der EU-udbud i sagen, så det ikke blev klar til skolestart. IPads er nu udleveret til de klasser, der skulle have det i år og inden for de kommende uger forventer vi at modtage en masse spritnye PC er til Havepladsvej. Ny folkeskolereform og samarbejde med kultur og erhvervslivet I juni-udgaven af Nyhedsbrevet omtalte jeg en ide med opbygning af et sangkraftcenter. Jeg vil gerne understrege, at dette indtil videre er på ideplanet og at det først vil kunne realiseres, når alle samarbejdspartnere er med på ideen. Dette gælder også en lang række andre initiativer, vi må forvente dukker op i det kommende års planlægning i forbindelse med den nye folkeskolereform. Den lægger nemlig op til et højere niveau for samarbejdet mellem skolen og erhvervs- og kulturlivet. Det bliver rigtig spændende at udvikle på disse områder og jeg hører gerne fra folk i vores skoledistriktsområde, som har interesse i dette. Farvel til Købmagergades skole nøglerne kan afleveres! Hen over sommeren har der været vild aktivitet på Købmagergades skole. Alt var pakket ned i flyttekasser og blev flyttet ud på de nye matrikler. Flyttefirmaer kørte i pendulfart med møbler og andet udstyr fra Købmagergade. Det var en kæmpe, kæmpe stor logistikopgave. Jeg vil gerne sig tak til vores tekniske servicepersonale, som har udført et helt fantastisk arbejde i den anledning. Det er sin sag at pakke en gammel skole ned og fordele den på 4 nye afdelinger. Det lykkedes og vi kan nu aflevere nøglerne til teknisk forvaltning, som overtager bygningerne.

Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen

Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen Afdelinger på: Høgevej, Indre Ringvej, Bøgeskovvej, Havepladsvej, Købmagergade Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen Det første møde. Det første møde er altid vigtigt. Det gælder for

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013 Nyhedsbrev Erritsø Fællesskole Nyt fra Anders Axø juni 2013 Kære elever, forældre og medarbejdere ved Erritsø Fællesskole Vi glæder os rigtig meget, og nu varer det ikke længe før Erritsø Fællesskole er

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

for møde i skolebestyrelsen

for møde i skolebestyrelsen BOGENSE SKOLE Mødedato: 06.11.2013 Blad 972 REFERAT for møde i skolebestyrelsen onsdag den 6. november 2013 kl 17.30 på lærerværelset afd. Bogense Fraværende: Mie, Dan, 1. Jacob Nielsen klubleder er med

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev 3 2012-2013 December 2012 Distriktsskolelederen

Nyhedsbrev 3 2012-2013 December 2012 Distriktsskolelederen Afdelinger på: Høgevej, Indre Ringvej, Bøgeskovvej, Havepladsvej, Købmagergade Nyhedsbrev 3 2012- December 2012 Distriktsskolelederen Så blev det juletid. Selvom vinteren er over os, løber der stadig meget

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag 17.september 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udgår og erstattes med Sundhed. Punkt 9 s op til punkt 4a. 3. Nyt fra elevrådene Intet elevrådet inviteres til næste møde. 4. Budget

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev for Damhusengens Skole

Nyhedsbrev for Damhusengens Skole Nyhedsbrev for Damhusengens Skole - August 2017 Kære forældre på Damhusengens Skole Den første måned på vores nye skole er forløbet rigtig godt. Eleverne er ved at udforske deres nye områder, steder at

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN. Torsdag den 28. august 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 2 SKOLEBESTYRELSEN Torsdag den 28. august 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 5 SAGER TIL EFTERRETNING:... 5 4. Orientering.... 5

Læs mere

Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev.

Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev. Nyt fra SFO Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev. Vi er efter sommerferien og den nye skolereforms tiltræden i vores

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J KONTAKT 12/13 nr.9 M A J Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt fra kontoret s. 2 Billeder tegnet af DF s. 3 Huse fremstillet af 8.C s. 3 Forældrearrangement om inklusion s. 4 Billedudstilling s. 5 Fritternyt s.

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale Dagsorden og referat Vedrørende: Skolebestyrelse Mødedato: 08.10.2013 kl. 20.00 Deltagere: Jens, Majken, Søren, Helle, HØ, JEN, ML, Ditte, Ayuub, Andreas, tla Afbud: Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Nyhedsbrev 4 2012-2013 Marts 2013 Distriktsskolelederen

Nyhedsbrev 4 2012-2013 Marts 2013 Distriktsskolelederen Afdelinger på: Høgevej, Indre Ringvej, Bøgeskovvej, Havepladsvej, Købmagergade Nyhedsbrev 4 2012-2013 Marts 2013 Distriktsskolelederen Vi keder os ikke!!!! De sidste måneder i Kirstinebjergskolen har været

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

* Tlf * fax * * * * *

* Tlf * fax * * * *  * *Frederiksværk Skole* * Tlf. 4772 1566 * fax 4796 1929 * * frederiksvaerkskole@halsnaes.dk * * www.frederiksvaerkskole.halsnaes.dk * Mini-SFO forløbet: Målet med mini-sfo er at sikre en god overgang fra

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Skolereformsudvalgsmøde. 5. september 2013 kl

Skolereformsudvalgsmøde. 5. september 2013 kl Skolereformsudvalgsmøde 5. september 2013 kl. 16-19 Velkomst Ved formand Trine Torp Præsentationsrunde Dagens program 16.00-16.05 Introduktion ved Trine Torp 16.05-16.10 Præsentationsrunde 16.10-16.30

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere