Distriktsskolelederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskolelederen"

Transkript

1 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i den nordlige del af Fredericia. Nu hedder det Kirstinebjergskolen med afdelinger på Høgevej, Indre Ringvej, Havepladsvej og på Bøgeskovvej elever og tæt ved 200 medarbejdere kunne gå ind af dørene til en helt ny virkelighed og til nye tider. Det skal ikke skjules, at det har været en hård fødsel. Tingene har på en række områder ikke været på plads og i orden ved skolestart. Det kan jeg kun beklage, men på mange af områderne har vi ikke kunnet handle effektivt. Rengøringen var pga. et feriesystem ikke klar med en ren skole, der var meget rodet, med mange papkasser fra flytningen og de for længst bestilte PC er og I-Pads var ikke klar ved skolestart. Der var meget bøvl med at få byggerierne op i et højt tempo og det var problematisk med tilgangen til skolen flere steder. Naturligt nok gav det anledning til store frustrationer hos både forældre, elever og medarbejdere. Oven i dette skulle alle til at forholde sig til nye kulturer, nye kolleger og nye kammerater, hvilket også trak tænder ud. ÆV det var ikke lige det, vi havde ønsket. Vi fik mange henvendelser fra forældre som udtrykte deres utilfredshed med skolestarten. Det er vi rigtig kede af og vi har alle løbet meget stærkt for at få skik på tingene så hurtigt som muligt. Vi er ikke i land endnu, men vi arbejder alle ihærdigt på sagen. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores personale, som har ydet en helt fantastisk indsats for at få tingene til at glide. Når alt dette sagt, så har der heldigvis også været gode historier og jeg hører nu flere og flere positive tilbagemeldinger fra alle. Der er et udpræget ønske om at stå skulder ved skulder og hjælpe hinanden med den videre opbygning af vores nye skole. Stor tak for det! Jeg bliver selv stadigvæk i godt humør af skolens sang, som jo er indspillet af alle medarbejdere. Venlig hilsen Egon Sørensen Distriktsskoleleder Hurra en Multihal til Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Så lykkedes det! De fleste af byrådets partier har indgået et budgetforlig og heri hedder det: Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i Flaget blev hejst og der var lagkage på bordet mandag den 30. september 2013, da dette blev offentliggjort. Det var virkelig en fantastisk god nyhed og jeg synes, der er god grund til at sige tillykke til alle medarbejdere, elever og forældre, som har arbejdet hårdt for denne løsning! Ikke mindst stor tak til Overgangsrådet og skolebestyrelsen, som ihærdigt har holdt fast. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke byrådet for denne opbakning og vil også gerne sige stor tak til forvaltningen, som har været behjælpelig hele vejen igennem. Nu kan vi arbejde videre med visionen om at skabe Danmarks bedste overbygningsafdeling, hvor vi kan leve op til at give vores unge rammer og udfordringer frem mod ungdomsuddannelse, som er så vigtig. Nu håber vi så, at planlægning og projektering af den nye hal kan gå i gang så hurtigt som muligt, så det første spadestik kan tages i starten af det nye år. Alt dette vender jeg tilbage til. Nu glæder vi os over, at det lykkedes!!

2 Så tager vi cyklerne frem - indvielse af nyt P-anlæg i Bøgeskov Af Jan Dupont Mathiasen afdelingsskoleleder En gammel drøm er gået i opfyldelse på Bøgeskovvej. De cyklende elever får en ny, flot adgang til skolen og allerbedst en sikker og funktionel indretning, som sikrer en god adskillelse af cyklister og bilister. Med anlægget får vi åbnet op, så de forbipasserende biler på Bøgeskovvej nu kan nå at opdage, at her ligger en fin lille skole. Det er Vejlby Sogns Beboerforening, vi kan takke for det flotte anlæg. Vejlby Sogns Beboerforening leverer de mange penge, der skal til, og foreningens dygtige og meget aktive medlemmer har planlagt og foretaget al forarbejdet til dette omfattende projekt. Det er vildt imponerende, og det er vi fra skolens side utrolig glade og taknemmelige for! Kort fortalt får vi med det nye anlæg klippet vores høje bøgehæk ned, så man fra Bøgeskovvej kan se skolens bygninger inde bag. Vi har fået åbnet op ind gennem hækken og fået anlagt en flisebelagt sti fra den nye P-plads og ind over legepladsen, så der er en mere direkte og naturlig vej fra pladsen og ind til skolens hoveddøre. Vi har fået opstillet 100 nye cykelstativer og 6 lysstandere, der vil give et godt orienteringslys til pladsens brugere. Og endelig har vi fået et langt og bredt fortov langs Halvejen, der også sikrer børnene, der køres i skolen, en sikker adgang til skolen fra Bøgeskovhallens P- anlæg. Alle herlighederne blev officielt taget i brug mandag morgen d. 30. september, hvor båndet til de nye cykelstativer blev klippet over kl. 8.30, og hvor alle børn på afdelingen opfordredes til at komme cyklende i skole. I forbindelse med indvielsen var børn, forældre, personale og lokale borgere inviteret til morgenbord ude i skolegården, hvor de mange cyklister fik pudsegrej stillet til rådighed, så de kunne pudse og smøre deres cykler, inden de blev placeret i de nye cykelstativer. En stor og dejlig dag for afdelingen, dens elever, forældre og personale! Stort tillykke til alle i Bøgeskov! Skolebestyrelsen har været på seminar og har haft det første møde Forældre, ledelse og medarbejdere i den nye skolebestyrelse havde valgt at starte samarbejdet med et seminar, hvor man mere uformelt kunne drøfte det kommende samarbejde. Bestyrelsen havde sat en fredag eftermiddag og aften af i Troldehuset på Trelde Næs. Bestyrelsen fik bl.a. en gennemgang af skolestyrelsesvedtægten og den kommende skolereforms udfordringer. På et walk-and-talk arrangement drøftede bestyrelsen, hvilke temaer, der skulle prioriteres i arbejde i det kommende år. Følgende temaer blev bl.a. prioriteret: Ny skolereform, lejrskoler, inklusion, skolehjem samarbejde, trafiksikkerhed, fællesrådet og de politiske udvalg, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhedspolitik, skolens ressourcecentre, fysiske rammer, AKT, informationsstrategi, elevråd, skolen som kulturcenter. Arrangementet sluttede af i et fantastisk sommervejr med grillen tændt. Allerede mandag den 9. september mødtes skolebestyrelsen så for første gang til møde denne gang på Høgevej. Afdelingsskoleleder Per Skovsen gav en lille gennemgang af væsentlige dele af Høgevej. Skolebestyrelsen planlagde et årshjul for samarbejdet og fik gennemgået det kommunale budget. Referater fra skolebestyrelsesmøder vil kunne findes på intra.

3 Afdelingsrådene mødes første gang i udgangen af oktober På alle afdelinger er der nu nedsat afdelingsråd. Der var godt nok ikke det helt store fremmøde ved valgmøderne den 29. september, men det lykkedes at vælge forældre ved af afdelinger. Bøgeskov Høgevej Indre Ringvej Havepladsvej Forældre Medarbejdere Elever Ledere Anne Hilman, Bettina Niebur J. John Balslev Tine Ankersen Strøm Annette Sandfeldt J. Lene Jørgensen Jesper Strøager Kasper Bertelsen Marianne Olander Nina Risberg Karsten Tolstrup Carsten Johansen Stephan Raahede K. Vanessa Knudstorp. Britt Lund Astrid Jacobsen Morten Lehmann Susanne Gormsen Rikke Fjellerad Helle Jørgensen Hanne Ambye Anne Julie Jensby Bjarne Christensen Trine Klavsen Susan Haarbo 1-2 Jan Mathiasen 1-2 Per Skovsen Povl Wichmann 1-2 Steen Andersen Anne Kongstad Lone Kleemann 1-2 Klaus Hegnby Afdelingsrådene vil bl.a. skulle arbejde med følgende temaer: Forretningsorden, skolens værdigrundlag, skolehjem samarbejde, intra, kommunikationsformer, undervisningsmiljø, fysiske rammer, kommunikation, skole-hjem samarbejde, trafiksikkerhed, lektier, fysiske rammer, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhed, elevråd, information, udearealer. Skolestart Kirstinebjerskolen, Indre Ringvej Af Steen Andersen Afdelingsskoleleder Så kom den store dag den 12. august første skoledag på Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej. 520 elever i 21 nye klasser, 55 ansatte og heldigvis rigtig mange forældre var mødt frem på denne første rigtige skoledag i den nye skole. Forberedelsen til opstarten i den nye skole, Kirstinebjergskolen har jo løbet i ca. 1 ½ år, og opstarten har været imødeset med en vis spænding. Pædagoger og lærere har i det forgangne skoleår arbejdet i forskellige temagrupper. Dette arbejde har resulteret i et kompendium med beskrivelse af Kirstinebjerskolens vision, hvor de fire hovedpunkter er: Læring (Læring, udfordringer og højt fagligt niveau) Fællesskab (En del af et fællesskab) Lyst (Vilje og lyst til læring) Ansvar (De voksne går forrest). På Indre Ringvej har vi modtaget elever fra de tidligere skoler Købmagergades Skole, Alléskolen, Treldevejens Skole og Skansevejens Skole. Af det samlede elevgrundlag har vi så lavet 21 helt nye klasser. Skolens ansatte kommer også fra flere tidligere skoler, Skansevejens Skole, Købmagergades Skole, Treldevejens Skole og Egumvejens Skole. Det siger sig selv, at det kræver en kæmpe arbejdsindsats af alle involverede for at få det hele til at gå op i en højere enhed, men vi er kommet godt fra start, og der hersker en god stemning på skolen. Rigtig mange klasser har været på ryste-sammen ture ud af huset og vores AKT-pædagog Mette Verner har åbnet et Pusterum i frikvartererne, hvor det er muligt at finde et frirum, hvis alt det nye fylder lidt for meget. Alle ansatte arbejder for, at vi i fællesskab kan få skabt et positivt rum for den forskellighed, som vi alle sammen består af. Gi` børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke.

4 Nyhedsbrev fra SFO en Af Dorthe Lindegaard Distrikts SFO-leder Vi er kommet godt i gang med skoleåret, trods de små forhindringer, som starten har givet os. Vi er gået fra fem til tre SFO er i daglig praksis. Det betød, at børn og personale blev fordelt på henholdsvis afd. Høgevej og Indre Ringvej. En forandring, som selvfølgelig har påvirket den daglige praksis og de samarbejdsflader, der er i en SFO, for både personaler, børn og forældre. Vi skal som ny personalegruppe finde et fælles fodslaw i de nye strukturer, derfor afholdt vi fredag d.13/9 en pædagogisk dag for alt personale i SFO erne. Vi havde et oplæg fra vores PPR-psykolog Louise Westergaard omkring anerkendende tilgange og aktiv involvering i barnets/børnenes liv. Om eftermiddagen kom afdelingen for AKT og Inklusion med et oplæg omkring teamrefleksion. Vi arbejdede løbende med små teamrefleksionsøvelser og afsluttede dagen med nogle konkrete og meget sjove teambuilding øvelser. Det var god dag. Selve dagen skulle munde ud i, at man på de tre afdelinger sætter fokus på læringsmiljøet og egen læringsledelse. Hvad skal være kendetegnende for vores SFO og den måde, jeg som voksen agerer i den? Dette fokus er en del af det projekt, der kører med Aalborg Universitet, som handler om udvikling af god skole og pædagogisk praksis. På afd. Indre Ringvej arbejder vi med at indføre en daglig turdag for en klasse ad gangen, et tiltag, som vi glæder os til at få ordentligt op at køre. Det vil give børnene nogle gode turoplevelser i nærmiljøet, men også mere luft hjemme i SFO en. Vi er jo blevet mange børn. I uge 42 bliver vores garderoberum færdigt. Det glæder vi os helt vildt til. Det betyder, at hele indskolingsgangen kan indrettes til et dejligt børnemiljø. På afd. Høgevej har man været hårdt ramt i forhold til manglende lokaler pga. ombygning. Det har betydet, at de har haft en satellit på Byggeren, Franz Hansens Allé. Tusind tak til Byggeren for husrum. Fredag d.27/9 kunne Høgevej flytte ind i SFO lokalerne, så nu er alle i hus. Personalet glæder sig til at få hverdagen til at fungere med børnene og indrette de nye rammer, så de summer af glæde og aktive børn. Legepladserne har ladet vente lidt på sig, men vi arbejder på højtryk for at få dem gjort færdige inden vinteren. Der er fundet lidt midler til de sidste opgaver og alle glæder sig meget til, at også de kan afsluttes. Lige nu fejres der, at der er sat nye gynger op. Det var lidt om hvad der rører sig for SFO erne. Vi går en tid i møde med store forandringer i forhold til den nye skolereform. Et arbejde, som vi glæder os til at gå ind i, og som giver både børn, forældre og personale nye spændende udfordringer. Byggerier Som omtalt i indledningen, var der desværre en del byggerod flere steder ved skolestart. Byggefasen skrider nu godt fremad og status er følgende: Høgevej: Byggeriet ved 0.- og 1. klasserne forventes afsluttet umiddelbart efter efterårsferien. Indre Ringvej: Etablering af ny bygning med nye garderober forventes færdig med udgangen af oktober 13. Havepladsvej: Etablering af nye kontorfaciliteter, afskærmning af glaspartier til lærerforberedelsesrum er afsluttet. Etablering af faglokalemiljøer pågår og der arbejdes på, hvordan der kan opbygges et ungdomsmiljø for de mange unge. Ligeledes har der netop været afholdt et møde om genetablering af område, hvor legeplads tidligere lå.

5 Møde i distrikts- og sundhedsråd Distrikts- og sundhedsrådet i Kirstinebjergskolen har afholdt sit første møde og her bl.a. drøftet den store undersøgelse af ungeprofilen i Fredericia. Vi vender i senere Nyhedsbreve tilbage til dette. Rådet består af nedenstående: Distriktsskoleleder Egon Sørensen Distriktsområdelederen Hanne Bramm Distriktets koordinerende pæd. klubleder Henrik Jørgensen Ledende sundhedsplejerske Else-Marie Rask Larsen Ledende tandlæge Jens Køstner Pæd. konsulent Jakob Hansen (PUC). Han vil stå for afvikling af møderne, fremadrettet laver han dagsordener i samspil med rådets formand, og han kan også indgå i tiltag ude i distriktet som pæd. konsulent. Kirstinebjergskolen Høgevej Af Per Skovsen afdelingsskoleleder Al begyndelse er svær og at begynde på en ny afdeling i en ny skole er også en svær og kompliceret proces. På ledelsesplan har vi i Kirstinebjergskolen længe forberedt opstarten på skoleåret 2013/14, hvor den nye skolestruktur skulle træde i kraft, og alligevel har vi oplevet, at der er mange ting, der er anderledes end vi havde tænkt, og også, at der opstår situationer, vi slet ikke havde tænkt på. På Høgevej synes vi selv, at vi er kommet godt i gang med den nye afdeling. Vi har knap 600 elever, der alle er kommet i nye klasser med nye klassekammerater, nye fysiske rammer og nye lærere eller pædagoger. Kort sagt: alt er nyt, og dette har selvfølgelig præget dagligdagen. Der ligger et stort arbejde for både børn og voksne i at blive enige om de sociale regler, der skal gælde, for at vi alle kan få en optimal hverdag, hvor det er rart at være i skole og hvor vi lærer noget. Vi oplever heldigvis, at disse ting kommer mere og mere på plads fra dag til dag. De fysiske rammer har ikke været optimale fra skoleårets start. Selv om vi ikke har undergået de store bygningsmæssige ændringer, har det alligevel været nødvendigt at ændre i nogle afdelinger, bl.a. også fordi lokalerne skal bruges både i undervisningstiden og fritiden. Ligeledes har vi som afdeling skullet omstille os til at have flere børn, der også er yngre, end de var på skolen tidligere, og dette stiller andre krav til mulighederne i pauser og frikvarterer. Både lokaler og legepladsområder arbejdes der på, og umiddelbart efter efterårsferien er lokalesituationen helt afklaret. De klasser, der skal flytte, flytter ind i deres nye lokaliteter, og efterhånden som legepladsområderne er færdige, vil de også blive taget i brug. Både i lokalerne og på legepladserne vil vi markere færdiggørelsen med mindre åbningsceremonier for de implicerede klasser. Alle klasser har afholdt forældremøder, og der har for både forældre og lærere været lejlighed til at hilse på hinanden og lave aftaler for det kommende samarbejde, både for det faglige, men også for forskellige sociale spilleregler for klasserne. Skolens ledelse har været repræsenteret ved alle forældremøderne og har der udtrykt ønske om et godt samarbejde mellem forældre og skole, et ønske jeg også her vil give udtryk for.

6 Skoleintra i ny indpakning Skoleintra er nu i gang i en ny indpakning. De gamle skoleintra er nedlagt og en ny er dannet ud fra den nye skolestruktur. Overgangen fra det gamle til det nye har ikke været helt let, da der har været rigtig mange data, som skulle overføres. Firmaet UNI-C nåede ikke på plads med dette i sommerferien, som vi havde håbet, så det gav i den første tid en del driftsforstyrrelser. Det er ikke helt kørt i stilling endnu og vi arbejder ihærdigt på sagen. Vi skal også lige vænne os til, at vi nu er én skole med fire afdelinger i det samme intra. Det kræver nok lidt tilvænning endnu. Årshjul for børnehaveklasserne Børnehaveklasselederne mødes jævnligt har netop udarbejdet nedenstående årshjul for det kommende år. November nov November December Maj 14. maj 2014 August 11. august 2014 September 4. september 2014 Åbent Hus Alle kommende forældre og elever til børnehaveklasserne inviteres til et uformelt og hyggeligt arrangement. Indskrivning Foregår digitalt. Velkomstmøde De nye klasser/hold inviteres til et fyraftensmøde fra kl ca Indbydelse sendes ud 14 dage før mødet. Forud for mødet har børnehaveklasselederne og skolepædagogerne dannet holdene. Ledelsen godkender. Børnene møder ind i de nye lokaler sammen med forældrene. Efter 5 min. bedes forældrene gå til tilstødende lokaler, hvor ledelserne kort informerer. Elever bliver ca. 1 time i klasserne. Der udarbejdes en fælles info-pakke, som forældrene får med hjem. Dorte Lindegård udarbejder forslag til indbydelse. 1. skoledag Eleverne møder kl Herefter overtager SFO børnene. Forældrene inviteres med til noget af dagen. Indbydelse sendes med almindelig post i sommerferien personligt til hvert barn. Heidi og Martin udarbejder forslag til indbydelse. Forældremøde (uden børn) Børnehaveklasseledere og SFO-personale informerer om dagligdagen i børnehaveklassen. Emnet er skolestart. Eksterne deltagere som psykolog, sundhedsplejerske, tandlæger m.v. kan evt. inviteres. Havepladsvej Venskaber for livet?? Af Klaus Behrendt Afdelingsleder Den nye overbygningsafdeling på Havepladsvej er kommet godt i gang. Afdelingen har af pædagogiske årsager valgt at placere hele 9. årgang i underetagen, for at alle otte 9. klasser kunne samles på en etage. Det vil åbne muligheder for fælles arrangementer, undervisning på tværs i klasserne, terminsprøve, afvikling af Folkeskolens Afgangsprøve samt muligheder for nye relationer blandt de unge mennesker. Eleverne på 7. og 8. årgang har selv valgt sig ind en af følgende fem linjer: Art & Udtryk Design & Teknik Sport & Adventure Natur & Science Sprog & Globalisering Eleverne er kommet rigtig godt i gang på de forskellige linjer. Skolen oplever, at de er motiverede og trives i den nye skolesammenhæng. De enkelte linjer er placeret ved siden af hinanden, så de kan arbejde på tværs af klasserne. Der er opstået mange nye venskaber i klasserne, på tværs af årgange og linjer. Måske bliver det venskaber for livet! Lærerne har arbejdet ihærdigt, sammen med eleverne, på at udvikle linjerne samt skabe et inspirerende ungdomsmiljø. Vi glæder os fremadrettet meget til samarbejdet med de unge mennesker, samt de dygtige og engagerede lærere, i opbygningen af overbygningsafdelingen på Havepladsvej.

7 Elevråd På alle afdelinger er der nu valgt elevråd og flere har haft første møde. Det er et vigtigt arbejde at få aktiveret elevrådene. Formænd og næstformænd skal desuden indgå i arbejdet i de lokale afdelingsråd, i skolebestyrelsen og på de såkaldte Topmøder. På hver afdeling er der elevrådskontaktlærere, som hjælper eleverne med dette arbejde. Nyt om ledelsen Kirstinebjergskolen består af et samlet lederteam. På hver afdeling er der en ansvarlig afdelingsskoleleder, som har det overordnede ansvar for afdelingen. Hertil er der ansat tværgående ledere i Kirstinebjergskolen. Disse afdelingsledere er tilknyttet forskellige funktioner i f.eks. skolens ressourcecenter, skoles Pædagogiske læringscenter, SFO osv. Lige før sommerferien opstod der en ledig stilling og i denne blev ansat Dorte Petterson. Jeg byder hermed Dorte velkommen til samarbejdet. Afdelingsskoleleder Klaus Hegnby er efter en længere sygeperiode vendt tilbage til jobbet på Havepladsvej. Jeg byder hermed Klaus velkommen tilbage. Digitalisering, IPads, PC og projektorer m.v. Indre Ringvej har inden for de sidste par år investeret i rojektorer og Apple-TV i alle lokaler. I løbet af sommerferien fik næste alle lokaler på Havepladsvej ligeledes opsat projektorer og Apple-TV. Arbejdet med at gennemføre digitale læringsmetoder i undervisningen er i fuld gang. Lang tid før sommerferien blev der afgivet bestilling på IPads til basisafdelingerne og PC er til overbygningen. Desværre gik der EU-udbud i sagen, så det ikke blev klar til skolestart. IPads er nu udleveret til de klasser, der skulle have det i år og inden for de kommende uger forventer vi at modtage en masse spritnye PC er til Havepladsvej. Ny folkeskolereform og samarbejde med kultur og erhvervslivet I juni-udgaven af Nyhedsbrevet omtalte jeg en ide med opbygning af et sangkraftcenter. Jeg vil gerne understrege, at dette indtil videre er på ideplanet og at det først vil kunne realiseres, når alle samarbejdspartnere er med på ideen. Dette gælder også en lang række andre initiativer, vi må forvente dukker op i det kommende års planlægning i forbindelse med den nye folkeskolereform. Den lægger nemlig op til et højere niveau for samarbejdet mellem skolen og erhvervs- og kulturlivet. Det bliver rigtig spændende at udvikle på disse områder og jeg hører gerne fra folk i vores skoledistriktsområde, som har interesse i dette. Farvel til Købmagergades skole nøglerne kan afleveres! Hen over sommeren har der været vild aktivitet på Købmagergades skole. Alt var pakket ned i flyttekasser og blev flyttet ud på de nye matrikler. Flyttefirmaer kørte i pendulfart med møbler og andet udstyr fra Købmagergade. Det var en kæmpe, kæmpe stor logistikopgave. Jeg vil gerne sig tak til vores tekniske servicepersonale, som har udført et helt fantastisk arbejde i den anledning. Det er sin sag at pakke en gammel skole ned og fordele den på 4 nye afdelinger. Det lykkedes og vi kan nu aflevere nøglerne til teknisk forvaltning, som overtager bygningerne.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Kompendium. Temadrøftelser. Efterår 2012. Det gode møde. Fællesskab Inklusion. Pædagogisk. Helhedsskole. Kommunikation og information.

Kompendium. Temadrøftelser. Efterår 2012. Det gode møde. Fællesskab Inklusion. Pædagogisk. Helhedsskole. Kommunikation og information. Kompendium Temadrøftelser Efterår 2012 Fællesskab Inklusion Det gode møde Pædagogisk udvikling Kommunikation og information Helhedsskole Faglig og personlig udvikling Kulturmødet Vision og værdigrundlag

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Hanne.daugaard1@skolekom.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere