Distriktsskolelederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskolelederen"

Transkript

1 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i den nordlige del af Fredericia. Nu hedder det Kirstinebjergskolen med afdelinger på Høgevej, Indre Ringvej, Havepladsvej og på Bøgeskovvej elever og tæt ved 200 medarbejdere kunne gå ind af dørene til en helt ny virkelighed og til nye tider. Det skal ikke skjules, at det har været en hård fødsel. Tingene har på en række områder ikke været på plads og i orden ved skolestart. Det kan jeg kun beklage, men på mange af områderne har vi ikke kunnet handle effektivt. Rengøringen var pga. et feriesystem ikke klar med en ren skole, der var meget rodet, med mange papkasser fra flytningen og de for længst bestilte PC er og I-Pads var ikke klar ved skolestart. Der var meget bøvl med at få byggerierne op i et højt tempo og det var problematisk med tilgangen til skolen flere steder. Naturligt nok gav det anledning til store frustrationer hos både forældre, elever og medarbejdere. Oven i dette skulle alle til at forholde sig til nye kulturer, nye kolleger og nye kammerater, hvilket også trak tænder ud. ÆV det var ikke lige det, vi havde ønsket. Vi fik mange henvendelser fra forældre som udtrykte deres utilfredshed med skolestarten. Det er vi rigtig kede af og vi har alle løbet meget stærkt for at få skik på tingene så hurtigt som muligt. Vi er ikke i land endnu, men vi arbejder alle ihærdigt på sagen. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores personale, som har ydet en helt fantastisk indsats for at få tingene til at glide. Når alt dette sagt, så har der heldigvis også været gode historier og jeg hører nu flere og flere positive tilbagemeldinger fra alle. Der er et udpræget ønske om at stå skulder ved skulder og hjælpe hinanden med den videre opbygning af vores nye skole. Stor tak for det! Jeg bliver selv stadigvæk i godt humør af skolens sang, som jo er indspillet af alle medarbejdere. Venlig hilsen Egon Sørensen Distriktsskoleleder Hurra en Multihal til Kirstinebjergskolen, Havepladsvej Så lykkedes det! De fleste af byrådets partier har indgået et budgetforlig og heri hedder det: Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i Flaget blev hejst og der var lagkage på bordet mandag den 30. september 2013, da dette blev offentliggjort. Det var virkelig en fantastisk god nyhed og jeg synes, der er god grund til at sige tillykke til alle medarbejdere, elever og forældre, som har arbejdet hårdt for denne løsning! Ikke mindst stor tak til Overgangsrådet og skolebestyrelsen, som ihærdigt har holdt fast. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke byrådet for denne opbakning og vil også gerne sige stor tak til forvaltningen, som har været behjælpelig hele vejen igennem. Nu kan vi arbejde videre med visionen om at skabe Danmarks bedste overbygningsafdeling, hvor vi kan leve op til at give vores unge rammer og udfordringer frem mod ungdomsuddannelse, som er så vigtig. Nu håber vi så, at planlægning og projektering af den nye hal kan gå i gang så hurtigt som muligt, så det første spadestik kan tages i starten af det nye år. Alt dette vender jeg tilbage til. Nu glæder vi os over, at det lykkedes!!

2 Så tager vi cyklerne frem - indvielse af nyt P-anlæg i Bøgeskov Af Jan Dupont Mathiasen afdelingsskoleleder En gammel drøm er gået i opfyldelse på Bøgeskovvej. De cyklende elever får en ny, flot adgang til skolen og allerbedst en sikker og funktionel indretning, som sikrer en god adskillelse af cyklister og bilister. Med anlægget får vi åbnet op, så de forbipasserende biler på Bøgeskovvej nu kan nå at opdage, at her ligger en fin lille skole. Det er Vejlby Sogns Beboerforening, vi kan takke for det flotte anlæg. Vejlby Sogns Beboerforening leverer de mange penge, der skal til, og foreningens dygtige og meget aktive medlemmer har planlagt og foretaget al forarbejdet til dette omfattende projekt. Det er vildt imponerende, og det er vi fra skolens side utrolig glade og taknemmelige for! Kort fortalt får vi med det nye anlæg klippet vores høje bøgehæk ned, så man fra Bøgeskovvej kan se skolens bygninger inde bag. Vi har fået åbnet op ind gennem hækken og fået anlagt en flisebelagt sti fra den nye P-plads og ind over legepladsen, så der er en mere direkte og naturlig vej fra pladsen og ind til skolens hoveddøre. Vi har fået opstillet 100 nye cykelstativer og 6 lysstandere, der vil give et godt orienteringslys til pladsens brugere. Og endelig har vi fået et langt og bredt fortov langs Halvejen, der også sikrer børnene, der køres i skolen, en sikker adgang til skolen fra Bøgeskovhallens P- anlæg. Alle herlighederne blev officielt taget i brug mandag morgen d. 30. september, hvor båndet til de nye cykelstativer blev klippet over kl. 8.30, og hvor alle børn på afdelingen opfordredes til at komme cyklende i skole. I forbindelse med indvielsen var børn, forældre, personale og lokale borgere inviteret til morgenbord ude i skolegården, hvor de mange cyklister fik pudsegrej stillet til rådighed, så de kunne pudse og smøre deres cykler, inden de blev placeret i de nye cykelstativer. En stor og dejlig dag for afdelingen, dens elever, forældre og personale! Stort tillykke til alle i Bøgeskov! Skolebestyrelsen har været på seminar og har haft det første møde Forældre, ledelse og medarbejdere i den nye skolebestyrelse havde valgt at starte samarbejdet med et seminar, hvor man mere uformelt kunne drøfte det kommende samarbejde. Bestyrelsen havde sat en fredag eftermiddag og aften af i Troldehuset på Trelde Næs. Bestyrelsen fik bl.a. en gennemgang af skolestyrelsesvedtægten og den kommende skolereforms udfordringer. På et walk-and-talk arrangement drøftede bestyrelsen, hvilke temaer, der skulle prioriteres i arbejde i det kommende år. Følgende temaer blev bl.a. prioriteret: Ny skolereform, lejrskoler, inklusion, skolehjem samarbejde, trafiksikkerhed, fællesrådet og de politiske udvalg, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhedspolitik, skolens ressourcecentre, fysiske rammer, AKT, informationsstrategi, elevråd, skolen som kulturcenter. Arrangementet sluttede af i et fantastisk sommervejr med grillen tændt. Allerede mandag den 9. september mødtes skolebestyrelsen så for første gang til møde denne gang på Høgevej. Afdelingsskoleleder Per Skovsen gav en lille gennemgang af væsentlige dele af Høgevej. Skolebestyrelsen planlagde et årshjul for samarbejdet og fik gennemgået det kommunale budget. Referater fra skolebestyrelsesmøder vil kunne findes på intra.

3 Afdelingsrådene mødes første gang i udgangen af oktober På alle afdelinger er der nu nedsat afdelingsråd. Der var godt nok ikke det helt store fremmøde ved valgmøderne den 29. september, men det lykkedes at vælge forældre ved af afdelinger. Bøgeskov Høgevej Indre Ringvej Havepladsvej Forældre Medarbejdere Elever Ledere Anne Hilman, Bettina Niebur J. John Balslev Tine Ankersen Strøm Annette Sandfeldt J. Lene Jørgensen Jesper Strøager Kasper Bertelsen Marianne Olander Nina Risberg Karsten Tolstrup Carsten Johansen Stephan Raahede K. Vanessa Knudstorp. Britt Lund Astrid Jacobsen Morten Lehmann Susanne Gormsen Rikke Fjellerad Helle Jørgensen Hanne Ambye Anne Julie Jensby Bjarne Christensen Trine Klavsen Susan Haarbo 1-2 Jan Mathiasen 1-2 Per Skovsen Povl Wichmann 1-2 Steen Andersen Anne Kongstad Lone Kleemann 1-2 Klaus Hegnby Afdelingsrådene vil bl.a. skulle arbejde med følgende temaer: Forretningsorden, skolens værdigrundlag, skolehjem samarbejde, intra, kommunikationsformer, undervisningsmiljø, fysiske rammer, kommunikation, skole-hjem samarbejde, trafiksikkerhed, lektier, fysiske rammer, principper for udbytte af undervisningen, trivsel og sundhed, elevråd, information, udearealer. Skolestart Kirstinebjerskolen, Indre Ringvej Af Steen Andersen Afdelingsskoleleder Så kom den store dag den 12. august første skoledag på Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej. 520 elever i 21 nye klasser, 55 ansatte og heldigvis rigtig mange forældre var mødt frem på denne første rigtige skoledag i den nye skole. Forberedelsen til opstarten i den nye skole, Kirstinebjergskolen har jo løbet i ca. 1 ½ år, og opstarten har været imødeset med en vis spænding. Pædagoger og lærere har i det forgangne skoleår arbejdet i forskellige temagrupper. Dette arbejde har resulteret i et kompendium med beskrivelse af Kirstinebjerskolens vision, hvor de fire hovedpunkter er: Læring (Læring, udfordringer og højt fagligt niveau) Fællesskab (En del af et fællesskab) Lyst (Vilje og lyst til læring) Ansvar (De voksne går forrest). På Indre Ringvej har vi modtaget elever fra de tidligere skoler Købmagergades Skole, Alléskolen, Treldevejens Skole og Skansevejens Skole. Af det samlede elevgrundlag har vi så lavet 21 helt nye klasser. Skolens ansatte kommer også fra flere tidligere skoler, Skansevejens Skole, Købmagergades Skole, Treldevejens Skole og Egumvejens Skole. Det siger sig selv, at det kræver en kæmpe arbejdsindsats af alle involverede for at få det hele til at gå op i en højere enhed, men vi er kommet godt fra start, og der hersker en god stemning på skolen. Rigtig mange klasser har været på ryste-sammen ture ud af huset og vores AKT-pædagog Mette Verner har åbnet et Pusterum i frikvartererne, hvor det er muligt at finde et frirum, hvis alt det nye fylder lidt for meget. Alle ansatte arbejder for, at vi i fællesskab kan få skabt et positivt rum for den forskellighed, som vi alle sammen består af. Gi` børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke.

4 Nyhedsbrev fra SFO en Af Dorthe Lindegaard Distrikts SFO-leder Vi er kommet godt i gang med skoleåret, trods de små forhindringer, som starten har givet os. Vi er gået fra fem til tre SFO er i daglig praksis. Det betød, at børn og personale blev fordelt på henholdsvis afd. Høgevej og Indre Ringvej. En forandring, som selvfølgelig har påvirket den daglige praksis og de samarbejdsflader, der er i en SFO, for både personaler, børn og forældre. Vi skal som ny personalegruppe finde et fælles fodslaw i de nye strukturer, derfor afholdt vi fredag d.13/9 en pædagogisk dag for alt personale i SFO erne. Vi havde et oplæg fra vores PPR-psykolog Louise Westergaard omkring anerkendende tilgange og aktiv involvering i barnets/børnenes liv. Om eftermiddagen kom afdelingen for AKT og Inklusion med et oplæg omkring teamrefleksion. Vi arbejdede løbende med små teamrefleksionsøvelser og afsluttede dagen med nogle konkrete og meget sjove teambuilding øvelser. Det var god dag. Selve dagen skulle munde ud i, at man på de tre afdelinger sætter fokus på læringsmiljøet og egen læringsledelse. Hvad skal være kendetegnende for vores SFO og den måde, jeg som voksen agerer i den? Dette fokus er en del af det projekt, der kører med Aalborg Universitet, som handler om udvikling af god skole og pædagogisk praksis. På afd. Indre Ringvej arbejder vi med at indføre en daglig turdag for en klasse ad gangen, et tiltag, som vi glæder os til at få ordentligt op at køre. Det vil give børnene nogle gode turoplevelser i nærmiljøet, men også mere luft hjemme i SFO en. Vi er jo blevet mange børn. I uge 42 bliver vores garderoberum færdigt. Det glæder vi os helt vildt til. Det betyder, at hele indskolingsgangen kan indrettes til et dejligt børnemiljø. På afd. Høgevej har man været hårdt ramt i forhold til manglende lokaler pga. ombygning. Det har betydet, at de har haft en satellit på Byggeren, Franz Hansens Allé. Tusind tak til Byggeren for husrum. Fredag d.27/9 kunne Høgevej flytte ind i SFO lokalerne, så nu er alle i hus. Personalet glæder sig til at få hverdagen til at fungere med børnene og indrette de nye rammer, så de summer af glæde og aktive børn. Legepladserne har ladet vente lidt på sig, men vi arbejder på højtryk for at få dem gjort færdige inden vinteren. Der er fundet lidt midler til de sidste opgaver og alle glæder sig meget til, at også de kan afsluttes. Lige nu fejres der, at der er sat nye gynger op. Det var lidt om hvad der rører sig for SFO erne. Vi går en tid i møde med store forandringer i forhold til den nye skolereform. Et arbejde, som vi glæder os til at gå ind i, og som giver både børn, forældre og personale nye spændende udfordringer. Byggerier Som omtalt i indledningen, var der desværre en del byggerod flere steder ved skolestart. Byggefasen skrider nu godt fremad og status er følgende: Høgevej: Byggeriet ved 0.- og 1. klasserne forventes afsluttet umiddelbart efter efterårsferien. Indre Ringvej: Etablering af ny bygning med nye garderober forventes færdig med udgangen af oktober 13. Havepladsvej: Etablering af nye kontorfaciliteter, afskærmning af glaspartier til lærerforberedelsesrum er afsluttet. Etablering af faglokalemiljøer pågår og der arbejdes på, hvordan der kan opbygges et ungdomsmiljø for de mange unge. Ligeledes har der netop været afholdt et møde om genetablering af område, hvor legeplads tidligere lå.

5 Møde i distrikts- og sundhedsråd Distrikts- og sundhedsrådet i Kirstinebjergskolen har afholdt sit første møde og her bl.a. drøftet den store undersøgelse af ungeprofilen i Fredericia. Vi vender i senere Nyhedsbreve tilbage til dette. Rådet består af nedenstående: Distriktsskoleleder Egon Sørensen Distriktsområdelederen Hanne Bramm Distriktets koordinerende pæd. klubleder Henrik Jørgensen Ledende sundhedsplejerske Else-Marie Rask Larsen Ledende tandlæge Jens Køstner Pæd. konsulent Jakob Hansen (PUC). Han vil stå for afvikling af møderne, fremadrettet laver han dagsordener i samspil med rådets formand, og han kan også indgå i tiltag ude i distriktet som pæd. konsulent. Kirstinebjergskolen Høgevej Af Per Skovsen afdelingsskoleleder Al begyndelse er svær og at begynde på en ny afdeling i en ny skole er også en svær og kompliceret proces. På ledelsesplan har vi i Kirstinebjergskolen længe forberedt opstarten på skoleåret 2013/14, hvor den nye skolestruktur skulle træde i kraft, og alligevel har vi oplevet, at der er mange ting, der er anderledes end vi havde tænkt, og også, at der opstår situationer, vi slet ikke havde tænkt på. På Høgevej synes vi selv, at vi er kommet godt i gang med den nye afdeling. Vi har knap 600 elever, der alle er kommet i nye klasser med nye klassekammerater, nye fysiske rammer og nye lærere eller pædagoger. Kort sagt: alt er nyt, og dette har selvfølgelig præget dagligdagen. Der ligger et stort arbejde for både børn og voksne i at blive enige om de sociale regler, der skal gælde, for at vi alle kan få en optimal hverdag, hvor det er rart at være i skole og hvor vi lærer noget. Vi oplever heldigvis, at disse ting kommer mere og mere på plads fra dag til dag. De fysiske rammer har ikke været optimale fra skoleårets start. Selv om vi ikke har undergået de store bygningsmæssige ændringer, har det alligevel været nødvendigt at ændre i nogle afdelinger, bl.a. også fordi lokalerne skal bruges både i undervisningstiden og fritiden. Ligeledes har vi som afdeling skullet omstille os til at have flere børn, der også er yngre, end de var på skolen tidligere, og dette stiller andre krav til mulighederne i pauser og frikvarterer. Både lokaler og legepladsområder arbejdes der på, og umiddelbart efter efterårsferien er lokalesituationen helt afklaret. De klasser, der skal flytte, flytter ind i deres nye lokaliteter, og efterhånden som legepladsområderne er færdige, vil de også blive taget i brug. Både i lokalerne og på legepladserne vil vi markere færdiggørelsen med mindre åbningsceremonier for de implicerede klasser. Alle klasser har afholdt forældremøder, og der har for både forældre og lærere været lejlighed til at hilse på hinanden og lave aftaler for det kommende samarbejde, både for det faglige, men også for forskellige sociale spilleregler for klasserne. Skolens ledelse har været repræsenteret ved alle forældremøderne og har der udtrykt ønske om et godt samarbejde mellem forældre og skole, et ønske jeg også her vil give udtryk for.

6 Skoleintra i ny indpakning Skoleintra er nu i gang i en ny indpakning. De gamle skoleintra er nedlagt og en ny er dannet ud fra den nye skolestruktur. Overgangen fra det gamle til det nye har ikke været helt let, da der har været rigtig mange data, som skulle overføres. Firmaet UNI-C nåede ikke på plads med dette i sommerferien, som vi havde håbet, så det gav i den første tid en del driftsforstyrrelser. Det er ikke helt kørt i stilling endnu og vi arbejder ihærdigt på sagen. Vi skal også lige vænne os til, at vi nu er én skole med fire afdelinger i det samme intra. Det kræver nok lidt tilvænning endnu. Årshjul for børnehaveklasserne Børnehaveklasselederne mødes jævnligt har netop udarbejdet nedenstående årshjul for det kommende år. November nov November December Maj 14. maj 2014 August 11. august 2014 September 4. september 2014 Åbent Hus Alle kommende forældre og elever til børnehaveklasserne inviteres til et uformelt og hyggeligt arrangement. Indskrivning Foregår digitalt. Velkomstmøde De nye klasser/hold inviteres til et fyraftensmøde fra kl ca Indbydelse sendes ud 14 dage før mødet. Forud for mødet har børnehaveklasselederne og skolepædagogerne dannet holdene. Ledelsen godkender. Børnene møder ind i de nye lokaler sammen med forældrene. Efter 5 min. bedes forældrene gå til tilstødende lokaler, hvor ledelserne kort informerer. Elever bliver ca. 1 time i klasserne. Der udarbejdes en fælles info-pakke, som forældrene får med hjem. Dorte Lindegård udarbejder forslag til indbydelse. 1. skoledag Eleverne møder kl Herefter overtager SFO børnene. Forældrene inviteres med til noget af dagen. Indbydelse sendes med almindelig post i sommerferien personligt til hvert barn. Heidi og Martin udarbejder forslag til indbydelse. Forældremøde (uden børn) Børnehaveklasseledere og SFO-personale informerer om dagligdagen i børnehaveklassen. Emnet er skolestart. Eksterne deltagere som psykolog, sundhedsplejerske, tandlæger m.v. kan evt. inviteres. Havepladsvej Venskaber for livet?? Af Klaus Behrendt Afdelingsleder Den nye overbygningsafdeling på Havepladsvej er kommet godt i gang. Afdelingen har af pædagogiske årsager valgt at placere hele 9. årgang i underetagen, for at alle otte 9. klasser kunne samles på en etage. Det vil åbne muligheder for fælles arrangementer, undervisning på tværs i klasserne, terminsprøve, afvikling af Folkeskolens Afgangsprøve samt muligheder for nye relationer blandt de unge mennesker. Eleverne på 7. og 8. årgang har selv valgt sig ind en af følgende fem linjer: Art & Udtryk Design & Teknik Sport & Adventure Natur & Science Sprog & Globalisering Eleverne er kommet rigtig godt i gang på de forskellige linjer. Skolen oplever, at de er motiverede og trives i den nye skolesammenhæng. De enkelte linjer er placeret ved siden af hinanden, så de kan arbejde på tværs af klasserne. Der er opstået mange nye venskaber i klasserne, på tværs af årgange og linjer. Måske bliver det venskaber for livet! Lærerne har arbejdet ihærdigt, sammen med eleverne, på at udvikle linjerne samt skabe et inspirerende ungdomsmiljø. Vi glæder os fremadrettet meget til samarbejdet med de unge mennesker, samt de dygtige og engagerede lærere, i opbygningen af overbygningsafdelingen på Havepladsvej.

7 Elevråd På alle afdelinger er der nu valgt elevråd og flere har haft første møde. Det er et vigtigt arbejde at få aktiveret elevrådene. Formænd og næstformænd skal desuden indgå i arbejdet i de lokale afdelingsråd, i skolebestyrelsen og på de såkaldte Topmøder. På hver afdeling er der elevrådskontaktlærere, som hjælper eleverne med dette arbejde. Nyt om ledelsen Kirstinebjergskolen består af et samlet lederteam. På hver afdeling er der en ansvarlig afdelingsskoleleder, som har det overordnede ansvar for afdelingen. Hertil er der ansat tværgående ledere i Kirstinebjergskolen. Disse afdelingsledere er tilknyttet forskellige funktioner i f.eks. skolens ressourcecenter, skoles Pædagogiske læringscenter, SFO osv. Lige før sommerferien opstod der en ledig stilling og i denne blev ansat Dorte Petterson. Jeg byder hermed Dorte velkommen til samarbejdet. Afdelingsskoleleder Klaus Hegnby er efter en længere sygeperiode vendt tilbage til jobbet på Havepladsvej. Jeg byder hermed Klaus velkommen tilbage. Digitalisering, IPads, PC og projektorer m.v. Indre Ringvej har inden for de sidste par år investeret i rojektorer og Apple-TV i alle lokaler. I løbet af sommerferien fik næste alle lokaler på Havepladsvej ligeledes opsat projektorer og Apple-TV. Arbejdet med at gennemføre digitale læringsmetoder i undervisningen er i fuld gang. Lang tid før sommerferien blev der afgivet bestilling på IPads til basisafdelingerne og PC er til overbygningen. Desværre gik der EU-udbud i sagen, så det ikke blev klar til skolestart. IPads er nu udleveret til de klasser, der skulle have det i år og inden for de kommende uger forventer vi at modtage en masse spritnye PC er til Havepladsvej. Ny folkeskolereform og samarbejde med kultur og erhvervslivet I juni-udgaven af Nyhedsbrevet omtalte jeg en ide med opbygning af et sangkraftcenter. Jeg vil gerne understrege, at dette indtil videre er på ideplanet og at det først vil kunne realiseres, når alle samarbejdspartnere er med på ideen. Dette gælder også en lang række andre initiativer, vi må forvente dukker op i det kommende års planlægning i forbindelse med den nye folkeskolereform. Den lægger nemlig op til et højere niveau for samarbejdet mellem skolen og erhvervs- og kulturlivet. Det bliver rigtig spændende at udvikle på disse områder og jeg hører gerne fra folk i vores skoledistriktsområde, som har interesse i dette. Farvel til Købmagergades skole nøglerne kan afleveres! Hen over sommeren har der været vild aktivitet på Købmagergades skole. Alt var pakket ned i flyttekasser og blev flyttet ud på de nye matrikler. Flyttefirmaer kørte i pendulfart med møbler og andet udstyr fra Købmagergade. Det var en kæmpe, kæmpe stor logistikopgave. Jeg vil gerne sig tak til vores tekniske servicepersonale, som har udført et helt fantastisk arbejde i den anledning. Det er sin sag at pakke en gammel skole ned og fordele den på 4 nye afdelinger. Det lykkedes og vi kan nu aflevere nøglerne til teknisk forvaltning, som overtager bygningerne.

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2014-2015 Juni 2015 Distriktsskolelederen Af Egon Sørensen Distriktsskoleleder Godt gået afdelingsråd!! Der var gang i den lørdag den 30. maj 2015 på afdeling Indre Ringvej. Afdelingsrådet havde taget

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Årsberetning 2012/13

Årsberetning 2012/13 Årsberetning 2012/13 Vi har sagt farvel til 2012 - et meget spændende år med nogle store udfordringer - og er dermed klar til at aflægge årsberetning. Vi har haft valg i det forgangne år og har dermed

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2014-2015 Februar-Marts 2015 Distriktsskolelederen Af Egon Sørensen Distriktsskoleleder Så blev det forår Foråret varsler som regel glæde og optimisme. Vi går hver dag mod lysere tider. Der er også rigtig

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11 ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT JUNI 2015, ÅRGANG 3, NR. 11 Så er det tid til sommerferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan Th. Voss, Distriktsskoleleder 2 En hilsen fra Pia Berg Petersen

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Nyhedsbrev nr. 3 2012 22. juni 2012 Fra distriktsskolelederen. Barnet er døbt. - et smukt navn! KIRSTINEBJERGSKOLEN

Kirstinebjergskolen. Nyhedsbrev nr. 3 2012 22. juni 2012 Fra distriktsskolelederen. Barnet er døbt. - et smukt navn! KIRSTINEBJERGSKOLEN Kirstinebjergskolen Nyhedsbrev nr. 3 2012 22. juni 2012 Fra distriktsskolelederen Barnet har fået et navn og er kommet I voksealderen Mandag den 18. juni 2012 var en historisk dag. Ikke blot fordi Poul

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen April 2015 Skolelederen 0.-5. klasse 6.-9. klasse Skolelederen v/suzanne Henningsen PISA 2015 på Trørødskolen PISA-undersøgelsen blev gennemført på Trørødskolen fredag den 10. april.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat - skolebestyrelsesmøde

Referat - skolebestyrelsesmøde Referat - skolebestyrelsesmøde Møde mellem/i Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Dato 3. februar 2015 Referent: Glenn Ullerup Mødedato Mødested Møde start/slut 03.02.15. Personalerummet 19:00/21:30 Deltagere

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre.

Sommerferiebrev. København V, juni 2014. Kære forældre. Sommerferiebrev Slesvigsgade 6 1762 København V Tlf. 33 22 18 01 www.vesterbronyskole.kk.dk mail@vesterbronyskole.kk.dk Kære forældre. København V, juni 2014 Sommeren står for døren, og så skal I selvfølgelig

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Nyhedsbrev fra Skovbakkeskolens SFO

Nyhedsbrev fra Skovbakkeskolens SFO Kære forældre Så er skoleårets sidste nyhedsbrev på vej. Håber I alle har syntes, at det har været et godt og oplevelsesrigt år. Vi har nydt samværet med alle børnene, hvad enten vi har cyklet i skoven,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere