Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015"

Transkript

1 Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015

2 Rundt om foråret Flot Lokalopvisning med deltagelse af blandt kæmpe hold fra Stevns. Årsfest med stor tilslutning. Uddeling af pokaler til gymnaster for godt kammeratskab og engagement. Årets Ildsjæl

3 Rundt om foråret Konkurrencer til SM og DM gave flotte placeringer i de respektive Divisioner 2 sølv mdealjer og en bronze medalje ved SM 1 bronze medalje ved DM

4 Rundt om foråret Forsøgt at starte et Piloxing hold men måtte lukke det igen på grund af for få deltagere. Åben sommer træning 3 dage i Juli måned var en stor succes igen. Træningssessioner på både Sorø og Stevns Idræts efterskoler

5 Rundt om foråret Foredrag med LarsDK fra Circe du Soleil Deltagelse i diverse opvisninger blandt andet Roskilde dagene hvor næsten alle hold var med. DGI stævnet Gymnastikdage ved Fjorden som afholdtes på Roskilde Camping ved Vigen i Roskilde hvor TGF havde sæson afslutning

6 Rundt om efteråret God sæson start med stor tilstrømning til især børneholdene forældre/barn og skummix. I alt 75 børn. I år ingen Lørdags træning for skummix men det overvejes at genindføre det i 2015/16. Kæmpe tilslutning til Senior spring og især Senior Rytme. I alt over 80 gymnaster ved første træning. Rytme måtte lave udtagelse så der nu er omkring 60 samlet.

7 Rundt om efteråret Samlet set har vi en lille medlems fremgang. Der er indberettet 438 medlemmer for 2014 mod 384 for pt har vi 283 medlemmer og får løbende henvendelser. Vi har fået en håndfuld nye instruktører, men har kun 8 instruktør elever i år. Vi har sagt farvel til 9 af sidste sæsons trænere. Udfordringer med at skaffe trænere til Mikropiger men det er til sidst lykkedes at skaffe et par meget erfarne trænere efter en større hvervekampagne. Velkommen til Emily, Annemette og Hans. (Hans Mundt har mange års erfaring fra blandt andet IF32 i Glostrup og er desuden TeamGym Spring Dommer)

8 Rundt om efteråret Flere hold træner sammen på tværs af årgange i 14/15 Færre instruktører, færre gymnaster på mini og junior og knap så optimale haltider har gjort at vi må effektivisere. Søndags træning bliver prøvet af i år Pt. Udfordring på mini/junior pige træning da der fra 1/1 mangler et par instruktører. Holdt en flot Opvisning i city2 Deltagelse i Silkeborg Springcup i December

9 Rundt om efteråret Flot Opvisning i city2 i forbindelse med fejringen af idrætten i HTK Deltagelse i Silkeborg Springcup i December med fine placeringer. Mens vi venter Gymnastik Jule aften en success igen

10 DM kvalifikation 2015 TGF har søgt og fået kvalifikation for Junior til DM 2015 Afholdes April 2015 i TIH Planlægning styres igen af Jørn Mester og det er i fuld gang. Kræver en masse frivillige og der vil snart blive lave lister man kan melde sig på.

11 Rundt om Administrationen Forløb med instruktører omkring trivsel fortsatte med to møder i foråret. Kulmineret på hyttetur med fastlæggelse af en ændring af placeringen af visse opgaver fra instruktører og over på bestyrelse og udvalg. Bestyrelsen deltager nu i alle instruktørmøder som mødeleder og der afholdes kun møder efter behov. Ændret mødekultur. Sæson planlægning var tidligt ude og var helt på plads inden hyttetur i Maj til stor tilfredshed for instruktørerne. Interview med afgående instruktører mange gode input til hvad vi kan gøre bedre og hvad der er godt Kontrakter var klar fra sæsonstart Sæsonstart med deltagelse fra bestyrelsen i alle forældremøderne Stor indsats for at skaffe manglende trænere til Mikropiger Delte foldere ud ved opvisning i city2

12 Rundt om administrationen Mønsterklub Evaluerings forløb v/ Henning Hansen, SportHouse 3 meget lange møder med rigtig mange spørgsmål vi skulle tage stilling til omkring driften af TGF Resultat nedslående det er ikke lykkedes at skabe en væsentligt bedre administration siden sidste klubforløb. Dog har vi fået godt styr på økonomi og administrationssystem. Men kommunikation, anerkendelse og gymnastisk udvikling er ikke blevet fulgt op på og politikker, strategier og kommisorier er ikke blevet opdateret eller offentliggjort. Der blev lavet en ny lavt sigtende udviklingsplan under mottoet: Et Bredere, Veldrevet og Attraktivt TGF

13 TEAM/ RESSOURCER Bestyrelsens spidskompetencer UDVIKLINGSPLAN FOR TRIN TRIN TGF Organisation MÅL 1. En organisation med en klar ansvars- og kompetencefordeling (juni 2015) 2. Bestyrelsen arbejder i fælles retning og fungerer som et team (januar 2016) 3. Vi har implementeret en fælles anerkendende kultur (juni 2017) 1.1 Præsentere spilleregler for forældre i forbindelse med forældremøde (sept.) (JE) 2.1 Udviklingsplan godkendes i bestyrelsen (sept.) (FL) 2.2 Hjemmeopgave uddeles til bestyrelsen i forhold til fordele/ulemper omkring samarbejde (sept.) (FL) 2.3 Afklare i bestyrelsen - holdning til samarbejde med andre klubber bl.a. omkring springcenter (okt.) (FL) 1.2 Udarbejde skabelon til årsplan gives til udvalgene (okt.) (FL) 1.3 Årsplan færdig (nov.) (FL) 1.4 Organisationsplan (inkl. Ansvarlige personer) godkendt i bestyrelsen (nov.) (JE) 1.5 Alle kommissorier revideret og godkendt i bestyrelsen (nov.) (JE) 1.6 Skabelon til træner CV hvorefter trænerne udfylder (dec.) (JE) 1.7 Kontaktforældrepjece udarbejdet af en arbejdsgruppe (dec.) (GO) 8.1 Brugerundersøgelse (dec.) (LD) 1.8 Opdatere udviklingsplanen inden generalforsamling (jan.) (FL) 1.9 Workshop kontaktforældre (feb.) (GO) 1.10 Alle trænere har et træner CV (feb.) (JE) 2.4 Afstemme krav og forventninger med hinanden i bestyrelsen (fx omkring beslutninger, arbejdsfordeling, tidsforbrug) (feb.) (FL) 2.5 Teambuilding for bestyrelsen (marts) (JT) 3.1 Spilleregler for instruktører fx i forhold opbakning til beslutninger, instruktion, den anerkendende kultur (maj) (JT) 2.6 Bestyrelsen arbejder efter kommissoriet (juni) (JE) 3.2 Revision af værdier og leveregler (juni) 1.11 Ny struktur implementeret dvs. udvalg fungerer, spørgsmål bliver stillet til de rigtige. Evalueres på bestyrelsesmøde (juni) (FL) 1.12 Påbegynde arbejde med overblik over frivillige opgaver og kompetencer der er tilstede (sept.) 1.13 Opdatering af årsplan (nov.) 4.1 Udarbejdelse af breddepolitik/strategi (jan.) (JE) 5.1 Revidere talentpolitik og strategi (juni) (JT) 6.1 Revision af rekruttering og fastholdelsespolitik og strategi (nov.) 7.1 Revision af ekstern kommunikationsstrategi (jan.) (FL) 8.2 Revision af intern kommunikationsstrategi (jan.) (FL) 8.3 Resultater og handlingsplan på baggrund af brugerundersøgelse præsenteres på generalforsamlingen (jan.) (LD) 8.4 Klubbens politikker, strategier og handlingsplaner er tilgængelige for medlemmerne på klubbens www (juni) (FL) 8.5 Klubbens nøgledokumenter ligger på Klubmodul (dec.) (FL) Sportslig udvikling 4. Velfungerende breddeafdeling med kvalitetstilbud til alle (august 2017) 5. Attraktiv talentmiljø, der udvikler den enkeltes potentiale (august 2019) VISION Et bredere, veldrevet og attraktivt TGF Rekruttering og fastholdelse 6. Vi arbejder struktureret og målrettet med rekruttering og fastholdelse (juni 2016) KRITISK SUCCES FAKTOR UDFORDRINGER/ FORHINDRINGER September 2014 Organisationsplan overblik Årsplan Involvering af flere 2014 Godkendelse af udviklingsplan i bestyrelsen Synliggørelse af behov for hjælp Forventningsafstemning i bestyrelsen 2015 Implementering af struktur. Opdatering af udviklingsplan Engagement og opbakning til udviklingsplanen Kompetencer Bestyrelsen arbejder i fælles retning Tovholder på udviklingsplanen: Frank Larsen Understreg og fed = delmål Kommunikation 7. Eksternt: Vi er synlige i lokalområdet (december 2016) 8. Internt: Vi har en åben kommunikation (september 2016)

14 Udviklings plan for indsats områder: - Organisation - Sportslig udvikling - Rekruttering og fastholdelse - Kommunikation Organisation 1. En organisation med en klar ansvars- og kompetencefordeling (juni 2015) 2. Bestyrelsen arbejder i fælles retning og fungerer som et team (januar 2016) 3. Vi har implementeret en fælles anerkendende kultur (juni 2017) Sportslig udvikling 4.Velfungerende breddeafdeling med kvalitetstilbud til alle (august 2017) 5.Attraktiv talentmiljø, der udvikler den enkeltes potentiale (august 2019) Rekruttering og fastholdelse 6. Vi arbejder struktureret og målrettet med rekruttering og fastholdelse (juni 2016) Kommunikation 7. Eksternt: Vi er synlige i lokalområdet (december 2016) 8. Internt: Vi har en åben kommunikation (september 2016)

15 Medlemsundersøgelse En arbejdsgruppe af bestyrelse og instruktører sammen med Henning fra SportHouse Formål at få konkret viden om tilfredsheden med visse dele af TGF Resultat Medlemmerne er godt tilfredse med TGF og instruktørerne, men vi skal gøre et stykke arbejde for at fastholde dem. Kommet rigtig mange gode konstruktive kommentarer og kritik vi tager alvorligt. Opbakning til at sætte større fokus på efteruddannelse af vores instruktører. Etablering af frivillig bank til adhoc opgaver i TGF.

16 Rundt om bestyrelsen Lisbeth Damkjaer har trukket sig fra bestyrelsen i efteråret da jobskifte og personlige forhold har taget al hendes tid i Søren Jeppesen overtog Formandsposten ifølge vedtægterne Frank Larsen har været fungerende næstformand Majbritt er trådt ind fra supleant posten Søren og Marianne ønsker at forlade bestyrelsen efter mindst 5 år i bestyrelsen ingen har tal på det mere. De har begge ydet en kæmpe indsats for TGF men synes at tiden er moden til et generationsskifte. Camilla og Hans ønsker at forlade bestyrelsen. Søren og Jacob sidder med i den kommunale arbejdsgruppe omkring springcentret der forventes åbnet i starten af 2016 i hedehusene. TGF er blevet tildelt talentklub status et nyt koncept i HTK da Elite bestyrelsen gerne vil gøre noget for de foreninger der som TGF har et højt aktivitets niveau eller konkurrerer på et højt plan eller på anden måde har aktiv talent udvikling. Giver adgang til Elite puljen og deltagelse i et talentklub udvalg men der stilles også krav om udviklingsforløb med SportHouse i 15/16. Det kan vi udnytte da vi har været gennem forløbet, da vi så kan få gratis hjælp til at arbejde videre med udviklingsplanen og resultaterne af medlemsundersøgelsen. Deltaget i årsmødet i idrættens samråd

17 Tak til Vores dejlige instruktører som har udvist stor tålmodighed med bestyrelsen i 2014 og har deltaget i en positiv ånd i trivselsforløbet. Forældre og andre frivillige som har stillet op og hjulpet til ved årets arrangementer og bakket op som tilskuere til konkurrencer. Forældre kontakterne Jeres arbejde gør at instruktørerne kan koncentrere sig om det væsentlige gymnastikken. Støtteforeningen som har knoklet penge sammen på Roskilde Festival, på Hovedgaden og Roskilde Racing Days Vi skal nok finde noget at bruge dem på i 2015 Særlig tak til Facilitets udvalget der har udvist overmenneskelige egenskaber med at holde styr på alarmer, nøgler og passe på vores mange mange redskaber. Henning Hansen fra SportHouse for at ubønhørligt skære ind til benet og rette vores blik mod de ting vi bør gøre bedre. Nina i Fritid og Kultur som varetager alt omkring lokaler og.. Ja alt :o) Mads fra Sportswear Greve som er TGF s officielle tøjleverandør Lisbeth Damkjaer for gennem en del år at have været TGF s front figur Marianne Aas Sørensen og Susanne Hindkjær for at styre økonomi og medlemmer med hård hånd Søren Jeppesen for gennem mange år at være bagstopper og løse myriader af opgaver. Øvrige bestyrelsesmedlemmer for god ro og orden til bestyrelsesmøderne slut

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub HELSINGØR Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Svømmeklub, onsdag d. 11. september 2013 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør Svømmeklubs

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jens Kjær, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Aflæggelse

Læs mere

Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften!

Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften! Beretning Formand Velkommen til håndboldens generalforsamling. Tak til jer alle der er mødt op! og tak til Aage for at melde sig til, at styre slagets gang her til aften! Ny bestyrelse Ved generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 36. årgang Maj 2012 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Danmarks Gymnastik

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere