HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU Jacob Thorning Silkeborg Højskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole"

Transkript

1 HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU Jacob Thorning Silkeborg Højskole

2 Indhold 1. Indledning Silkeborg Højskoles udspring og bagland De unge og foreningslivet Foreningsdeltagelse hvad kan højskolen bidrage med? Kostskoleformens betydning Silkeborg Højskole og baglandet i dag Andre projekter Afrunding

3 1. Indledning Niels fra Lihme Niels har levet hele sit liv på Svingårdsted, men har boet hjemmefra i tre omgange. I var han på vinterholdet på Rødding Højskole. Her blev de unge karle, som var på alder med vores tids 3.g ere, slebet af i fællesskabet. Der opstod nære venskaber og Niels skriver fortsat med en kammerat fra dengang. Når karlene kom hjem til sognene efter disse ophold, hvor de bl.a. lærte meget om samfundskundskab, blev mange af dem en del af foreningerne hjemme. De kom i bestyrelserne i mejerier, brugsforeninger, landbrugsforeninger, foderstoffer osv. Efter højskoleopholdet fik Niels plads i en avlsbesætning ved Horsens. Ovenstående er et uddrag fra Lihme Bladets artikel om Niels Husted på 83 år, som med artiklens forfatters ord er: landsbyens ældste aktive indbygger. Han er på flere måder et godt billede på den sammenhæng, der har været mellem foreningslivet og de danske folkehøjskoler. Han er en i rækken af de mange unge, som efter højskolen blev ekstra engageret i foreningslivet og dermed også i udviklingen af samfundet lokalt, regionalt og nationalt. Udviklingsprojekt Højskolen har på sin vis været en del af et udviklingsprojekt. En vigtig medspiller i udviklingen af det danske demokrati, den danske selvforståelse og ikke mindst udviklingen af det danske landbrug og den danske bondestand. De unge bønderkarle der kom på højskole, fik en oplevelse for livet og kunne derefter tage tilbage til landsbyen og blive igangsættere af andelsbevægelse, forsamlingshuse og foreningsliv og, i det videre perspektiv, være med til at udvikle det unge demokrati i Danmark. 1 Og denne deltagelse i foreningslivet har bidraget til at udvikle tværfaglighed og kreativ tænkning samt iværksætteri, og i høj grad været med til at Danmark har udviklet sig til at være blandt verdens rigeste lande. 1 Poul Kruse: Højskole ideen i udviklingsarbejdet 3

4 Formål Formålet med denne rapport er at se på, om højskolen spiller en rolle i forhold til foreningslivet i dag. Med udgangspunkt i Silkeborg Højskoles særlige tilknytning til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, vil jeg se på følgende områder: 1. Hvilke dele af højskolelivet (værdier, de faglige kompetencer, den demokratiske dannelse, dagligdagen, mødet med andre mv.) har betydning for uddannelsen af foreningsledere og deres engagement i foreningerne? 2. Bidrager et højskoleophold til fornyet engagement og udvikling i foreningen, når eleven/lederen vender tilbage til foreningen efter endt højskoleophold? 3. Giver et højskoleophold lyst til at deltage i foreningslivet, selv om eleven ikke er foreningsaktiv før højskoleopholdet? Sluser højskolen elever ud til foreningslivet? Jeg begyndte med Niels fra Lihme, som et billede på fortidens sammenhæng mellem højskolen og foreningslivet. Her er et citat fra Martin, som 18 år efter hans højskoleophold ser tilbage på, hvad højskoleopholdet kom til at betyde for ham i hans videre foreningsarbejde. Martin: Højskolen ramte mig som ung på vej ud i livet. FDF var med i rygsækken, men på højskolen fik jeg FDF mere op af tasken. Jeg oplevede FDF på helt nye måder sammen med andre, som enten var i samme båd, eller som var ekstrem erfarne og kunne vise mig nye veje. Jeg oplevede ikke bare FDF på nye måder, jeg oplevede også mig selv i forhold til FDF på nye måder jeg fik nye roller. Jeg så veje, som jeg slet ikke kunne nå at færdiggøre i løbet af højskoletiden, men som jeg var fast besluttet på at udforske. Netværket har haft stor betydning for min efterfølgende FDF karriere - og der har højskolen været en utrolig god start. Nærmest uundværlig dengang. 4

5 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland Vi må have rejst en FDF-højskole, en strålende højborg, hvor syner kan springe frem, og hvorfra der arbejdes ud fra de samme perspektiver, der rundede sig om FDF s fødsel og barndom. 2 Allerede en halv snes år efter FDFs stiftelse i 1902 blev der puslet med tanken om at oprette en FDF-førerhøjskole, og i 1940 erne blev der atter pustet liv i ideen. Men tiden var ikke moden til det i FDF, og først i 1960 dukkede spørgsmålet op igen. Oprettelsen af en FDF højskole blev drøftet i FDF på tre landsmøder, og den endelige vedtagelse kom på landsmødet i Samme efterår godkendte undervisningsministeriet oprettelsen af FDFs og FPFs Idræts- og Lederhøjskole. Silkeborg Kommune tilbød en grund mv., i 1968 begyndte byggeriet og Silkeborg Højskole tog i mod sit første elevhold på 83 elever i oktober Hvorfor FDF højskole? I FDF s daværende genrealsekretær Willy Gravesens notater fra et Hovedbestyrelses referat i 1960 kan man i de 3 første punkter under overskriften Hvorfor højskole? læse følgende: 3 1. Fordi vi tror på, at de strukturændringer, som vort samfund vil komme til at opleve, vil stille stigende krav til fremtidens unge ikke blot fagligt, men også menneskeligt. 2. Vi tror, at den stigende fritid og de relativt hurtigt tjente penge vil forårsage en stærkt stigende ungdomskriminalitet, hvis ikke samfundet ruster sig til at hjælpe de unge med at udnytte fritiden på en fornuftig måde. 3. Vi føler os overbevidste om, at der må sættes ind med en effektiv uddannelse af vores ungdomsledere, således at disse både praktisk og åndeligt bliver bedst mulige til at vejlede vore børn og unge. Og i FDFs Førerblad siger FDFs formand Gunner Tjalve i et interview:.(højskolen) skal være et fristed, hvor der er tid til at lytte og spørge, tid til at føre samtaler. Her skal ydes hjælp til menneskers åndelige vækst, hvad enten det drejer sig om FDF ere eller ikke. Der var altså fra starten af Silkeborg Højskoles historie lagt stor vægt på både at lave en almindelig folkehøjskole, der skulle bidrage til udformningen af det kommende samfund ved 2 Citat fra medlem af FDFs hovedbestyrelse Erik A. Mogensen i Kilde: Terkel Berg Sørensen 3 Uddrag fra referat fra et FDFs hovedbestyrelsesmøde i begyndelsen af Kilde: Terkel Berg Sørensen 5

6 at lade de kommende elever møde livsoplysning, og samtidig uddanne unge, som kunne tage udfordringen op i forhold til et ændret fritidsliv i Danmark. Et fritidsliv som havde forandret sig efter arbejdsugen blev skåret ned til 5 dage og ferien udvidet fra 2 til 4 uger. Familien var nu ikke længere samlet om et arbejdsfællesskab og derfor voksede behovet for kvalificeret fritidstilbud. Samtidigt deltes familien gennem fritidslivet op i forskellige interesse fællesskaber. Herudover er det i citatet også en frygt for at de unge med mere fritid kommer til at hænge på gadehjørnerne og komme ud i noget snavs, men at et bedre foreningsliv kan afhjælpe dette. Det var altså grundtanken at livsoplysning og fokus på uddannelse af ledere til foreningslivet, som lå til grund for beslutningen om at rejse en højskole i FDF. Og det skulle være for alle hvad enten det drejede sig om FDF ere eller ikke. Der skulle gå 10 år Hvis man sammenligner Silkeborg Højskoles første højskolebrochurer med senere brochurer, så er der næsten tale om meget forskellige højskoler. Der skete nemlig en bevægelse i samfundet i slutningen af 60 erne og i begyndelsen af 70 erne der betød, at unge i højere grad havde brug for supplerende kundskaber, fordi de ville tage en videregående uddannelse. De unge ville have noget meget kontant med sig fra et højskole ophold. Derfor lød de første fagtilbud på Silkeborg Højskole bl.a. på engelsk, tysk og matematik på flere niveauer, så det kunne bruges til at søge ind på en uddannelse senere hen. Der var også lagt mulighed for foreningslederuddannelse, men vægten lå på det kompetence-orienterede til det formelle uddannelsessystem. Højskolen tilpassede sit udbud af muligheder efter de krav der var i samfundet i forbindelse med uddannelse. Og det virkede der kom 83 elever på det første hold. Udbuddet af HFforberedelses fag var en nødvendighed for at give god start for en ny højskole. I 1977, da Bent Martinsen blev forstander efter Torben Berg, blev Silkeborg Højskoles undervisningsplaner lavet om. I en avis artikel kan man i 1978 kan man læse følgende beskrivelse af den nye Silkeborg Højskole. En højskole skal ikke være et direkte springbræt til en erhvervsuddannelse. Den skal være et sted, hvor mennesker får lejlighed til at udvikle sig, og hvor de blandt andet skaffer sig en baggrund for bedre udnyttelse af fritiden. Det er i korte træk grundlaget for en mærkbar ændring af kursustilbuddene på Silkeborg Højskole. Ændringen træder i kraft efter sommerferien. HFforberedelsesfagene, som højskolen hidtil har satset meget på, viger for mere fritidsprægede uddannelser af idrætsledere og ungdomsledere.. Nogle af de nye fagudbud vil bl.a. være psykologi, musik, dramatik, idræt og søsport. 6

7 Der gik altså næsten 10 år før uddannelsen af ungdoms- og fritidsledere fik den placering, som arkitekterne bag højskolen havde forestillet sig. Silkeborg Højskole i dag Som det fremgik af det forrige, har Silkeborg Højskole været 2 forskellige højskoler gennem tiderne. Hvor kan Silkeborg Højskole i 2009 så placeres i forhold til tidligere. Ligger højskolen i dag tættere på før eller efter 1977? Eller er der tale om en helt tredje højskole? Ser man på højskolens værdigrundlag, diverse strategipapirer, fagudbud mv. så kan Silkeborg Højskole i dag placeres et sted mellem de to men dog tættest på den sidste. Silkeborg Højskole i dag er en eksamensfri skole. Der er ingen direkte forberedende fag til det etablerede uddannelsessystem, og der er ingen fag, der giver en formel kompetence til videre uddannelse. Men der bliver dog stadigvæk i skolens præsentation af sig selv lagt vægt på, at et højskole ophold udover den personlige udvikling også kan bruges som faglig afklaring og studieforberedelse. 4 Højskolen ønsker stadig at kunne bidrage til elevernes videre forløb i uddannelsessystemet. I forhold til den oprindelige idé med en FDF højskole, så er der masser af muligheder for elever for at beskæftige sig med foreningsarbejde på højskolen i dag både direkte og indirekte. Man kan opdele det i tre kategorier: 1. Fag, der indholdsmæssigt er et udspring af Silkeborgs Højskole bagland FDF (religion, friluftsliv, musik, pædagogik, psykologi o.lign.). 2. Fag, hvor lederuddannelse er en del af præsentationen (Tons & tempo, Uland mv.) 3. Fag hvor lederuddannelse er selve baggrunden for faget: EuroClass, Projekt & Ledelse samt Projektnavigatør. Disse områder vil gennemgået i kap. 6 I de kommende afsnit vil jeg komme ind på, hvad højskolen i dag kan bidrage i forhold til foreningslivet ikke kun i fagudbuddet, men også det øvrige liv, der finder sted på en moderne højskole. Men først lige et blik på, de unges forhold til foreningslivet generelt. 4 Om højskolen 7

8 3. De unge og foreningslivet De unge gider ikke det gamle kongelige danske foreningsliv og deltager ikke i de demokratiske processer i dagens Danmark. Dette er en gængs opfattelse af nutidens unge men passer det? Vil de unge slet ikke have indflydelse og tage ansvar? Vil de ikke tage del i samfundets udvikling gennem deltagelse i det frivillige arbejde. Jo, det vil de gerne : Unge frivillige vil begejstres og udvikles, ikke bindes. Sådan lyder en konklusionen ifølge forskellige rapporter fra bl.a. Center for Ungdomsforskning. 5 De unge vil gerne deltage i foreningslivet, men som det fremgår, vil de det kun, så længe de oplever at det giver mening. Mening i forhold til personlig udvikling, jobmuligheder, selvudfoldelse mv. Det skal altså nytte. Hvor man tidligere talte om foreningsdeltagelse som en pligt, at give noget videre til kommende generation osv., så er kravet fra de unge i dag, at det også skal nytte noget i forhold til deres øvrige liv. Det betyder også, at mange foreninger gør ekstra meget ud af, at de kompetencer, der kan opnås som frivillige foreningsleder, er med til at kvalificere den unge til at søge ind på et bestemt udannelse eller få et spændende job. What s in it for me! synes at være centralt her. Traditionelt set har foreningslivet i Danmark haft stor betydning for udviklingen af vores samfund, som vi kender det i dag. Og det har i dag stadig betydning for, den måde de unge tager del i samfundslivet på. På den ene side er deltagelse i det frivillige foreningsliv betydning for medlemmernes forståelse af demokrati og fællesskab. Her kan de unge medlemmer gøre sig de første erfaringer med indflydelse og deltagelse i fællesskaber, som ligger ud over de givne (familie mv.). Og mødet med dem der ikke ligner en selv har betydning for social integration, hvor ord som solidaritet, fælles normer og netværk er nøglebegreber. Den anden side af foreningslivets betydning er, at det også kan udvikle kompetencer hos medlemmerne, som kan bruges direkte til den unges uddannelses- og arbejdsliv. Dels konkrete værktøjer inden for ledelse & organisationsformer, planlægning og projektstyring, idéudvikling og formidling mv. Og dels den personlige udvikling, som handler om selvtillid, selvstændighed, selvværdsfølelse, samarbejdsevner, evnen til at udtrykke meninger og tage ansvar osv. 5 Jens Christian Nielsen, 2005: Unge frivillige vil begejstres og udvikles, ikke bindes Artikel i De kompetente frivillige antologi om dannelse og kompetenceudvikling. 8

9 4. Foreningsdeltagelse hvad kan højskolen bidrage med? Med denne viden om de unges foreningsdeltagelse og om de bånd der gennem tiden har været mellem foreningslivet og højskolen, så rejser spørgsmålet sig: Hvad kan højskolen bidrage med? I det følgende vil jeg illustrere dette med en række elevudtalelser fra tidligere højskolelever. 6 Jeg vil her begynde med en elevudtalelse fra Amalie. Inden højskolen havde hun ingen erfaring med foreningslivet, men blev efter højskolen særdeles involveret i FDF både lokalt og nationalt som leder og kursusinstruktør. Amalie: Indirekte har jeg lært, hvordan en broget forsamling (af elever) kan være spændende og udfordrende at være sammen med. Jeg er blevet mere tolerant overfor mennesker, der er anderledes end mig. Det sociale liv på højskolen har givet mig uforglemmelige oplevelser, hvilket har betydet alverden for mig. Det har gjort mig til et mere rummeligt og gladere menneske, som jeg har taget med mig i FDF arbejdet og livet generelt. På højskolen blev jeg pludselig mere bevidst om, at jeg kunne lide og havde egenskaber indenfor planlægning af og afvikling af arrangementer, jeg kunne tage initiativ og var god til at engagere mit, at turde tænke uden begrænsninger først og bagefter se om det kan lade sig gøre osv. Hvis jeg ikke havde prøvet noget forenings-lignende på højskolen, ville jeg aldrig troet, at jeg kunne de ting som det kræver at være leder i f.eks. FDF. Højskolen har været min indgangsportal til det frivillige foreningsliv (FDF), hvilke jeg ellers aldrig ville have fået, sådan som jeg havde planlagt mit liv. Desuden har det givet mig et stærkt netværk, som er blevet endnu stærkere med nu også FDF. Amalie beskriver her 3 faktorer, som har betydet noget for hendes efterfølgende foreningsengagement: personlig udvikling, udvikling af kompetencer, og netværksdannelse. 1. Personlig udvikling Nærlæser man højskoleelevers tilmeldinger og deres begrundelser for at tage på højskole, så 6 Elevudtalelserne er udpluk fra en række interviews med tidligere højskoleelever, som er foretaget i marts Se alle interviews i bilagene fra side 18. 9

10 skriver flertallet, at de ønsker at udvikle sig personligt. De skriver bl.a. møde nye mennesker, få nye venner, få mere tro på mig selv, lære noget om mig selv, mm. De unge opfatter højskolen som et sted, hvor der plads og rum til at vokse som person, som en elev på Silkeborg Højskole anførte i sin begrundelse for at tage på højskole. At de gennem personlig udvikling får redskaber til at klare sig bedre socialt, indgå i nye sammenhænge, blive selvstændig og i det hele taget blive bedre rustet til deres fremtidige liv. Amalie beskriver her hvordan mødet med andre og nogle ganske bestemte udfordringer (planlægning, samarbejde og formidling) har bidraget til hendes personlige udvikling. Samtidig med at hun har fået arbejdsværktøjer til at løse udfordringer i forhold til forskellige aktiviteter og arrangementer, har selve deltagelsen i det sociale liv i og omkring aktiviteterne givet hende en ekstra dimension. Hun beskriver bl.a. at mødet med dem, der er anderledes end hende selv, har udviklet hende personligt og betydet noget for rummeligheden og selvopfattelsen. Disse uformelle lærerprocesser har i høj grad givet hende mod på at tage del i foreningslivet efterfølgende, og som hun afslutningsvis beskriver har været afgørende for hendes liv og den retning hendes liv former sig efter højskolen. 2. Udvikling af kompetencer Mange højskoler (incl. Silkeborg Højskole) udbyder flere fag og fagområder, som ligger i tråd med de ønsker de unge har ifølge undersøgelsen om de unges foreningsdeltagelse, som er beskrevet tidligere. Her er det de konkrete værktøjer, de formelle lærerprocesser, der er i fokus. Her taler vi om undervisning i projektledelse, kommunikation, teambuilding, ledelsesværktøjer, konflikthåndtering mv. Fagfelter hvor eleven kan se en direkte overførelse til en funktion i foreningslivet eller i uddannelse/arbejde. Her arbejdes der med teknikker, emner og metoder, som kan udvikle elevens muligheder for at få mere indflydelse og mulighed for et større ansvar i foreningen. Signe Fra Euroclass 7 har jeg brugt rigtig meget direkte. Det har været meget givende i mit FDF arbejde, og det er hovedsagligt herfra, at jeg har kunne bruge noget i mit FDF-arbejde. Bl.a.: masser af konkrete lege/rollespil, måden hvorpå vi lærte gennem leg, erfaringer fra kulturmøderne i klassen, konflikttrappen mv. 7 EuroClass: Silkeborg Højskoles europæiske klasse med fokus på lederuddannelse og culturel understanding for unge europæere med baggrund i forskellige ungdomsorganisationer. 10

11 Netop indflydelse og ansvar i foreningen er nøgleordet for den unges deltagelse i frivilligt forenings arbejde. Den moderne frivillige vil have indflydelse på beslutningerne i en forening ikke bare være billige arbejdsheste 8. Og tilegnelsen af egentlige ledelsesværkstøjer gennem undervisningen på højskolen, giver den unge mulighed for i højere grad at være med i ledelsen af foreningen og dermed en større interesse for at deltage i foreningsarbejdet lokalt. Højskolen kan altså spille en stor rolle her ved at være et uddannelsessted for unge, der gerne vil bruge både højskole og senere foreningsdeltagelsen i deres fremtidige tilværelse 3. Netværk I den sidste del af den treklang, Amalie nævner har haft betydning for hendes foreningsdeltagelse efter højskolen, er et stærkt netværk. Hun beskriver at højskoleopholdet har givet hende et stærk netværk, som oven i købet er blevet endnu stærkere som følge af hendes engagement i FDF efterfølgende. Som det også fremgår af elevers begrundelse hvorfor tage på højskole, så handler det om at få nye venner, møde andre mennesker. Det er vigtigt for den unge at høre til i forskellige sammenhænge med andre unge, at være i stand til at skabe netværk eller indgå sociale netværk. Janni skriver det således: Janni: Højskoleopholdet gav mig lysten tilbage til at komme hjem til foreningen igen Det at arbejde så tæt sammen med andre unge, og den måde vi var klar til at hjælpe hinanden på, var en rigtig fed oplevelse. F.eks. da jeg arbejdede alene med et større projekt, kom Kasper og gav mig et klap på skulderen, og sagde at det skulle jeg nok klare. Og hvis der var noget, så ville han gerne hjælpe! Det gav en endnu større tro på, at det ikke var noget problem, og at jeg sagtens kunne klare verden. Jeg er blevet mere moden og har fået en masse erfaringer. Bare det at snakke og arbejde sammen med andre FDF ere på skolen har givet en hel masse. Jeg føler at jeg er kommet hjem med en større selvtillid, og en ide om hvilken for en form for FDF arbejde jeg egentlig gerne vil lave. Janni oplever her, at samarbejdet med andre unge på højskolen styrkede hendes engagement i foreningsdeltagelsen efter højskolen. Og at der i netværket stod andre unge klar til at hjælpe og bakke op omkring hendes arbejde. Hun kom på højskolen med en solid baggrund i lokalt FDF arbejde, og gennem arbejdet med 8 Bjarne Ipsen,

12 projekter og snakken med FDF ere fra andre steder i landet, beskriver hun, at hun er blevet bekræftet i, at hendes foreningsarbejde har betydning og er godt. De netværk med andre foreningsaktive hun indgik i på skolen, blev værdifulde for hendes forståelse af sit eget engagement i foreningsarbejdet, og har også betydet nye (og større) netværk efterfølgende. Signe: Når jeg møder en FDF er, der også har gået på Silkeborg Højskole på andre årgange end min, synes jeg, vi har meget mere tilfælles, end andre FDF'ere der ikke har gået på SH. Det styrker FDF arbejdet, at man har gået på Silkeborg Højskole. Desuden fik jeg gode kontakter indenfor FDF. Jeg føler mig f.eks. mere sikker ved at gå til FDFs hovedbestyrelse, fordi jeg nu gennem højskolen personligt kender en af spidserne, og han kender mig. 5. Kostskoleformens betydning Interviewene med de tidligere elever peger i retning af, at kostskoleformen har stor betydning for elevens videre deltagelse i foreningslivet. Det er selvfølgelig i selve fagene eller som en metode i fagene, at foreningsværktøjerne bliver præsenteret og arbejdet med. Men der er ingen tvivl om, at kostskoleformens særlige læringsrum spiller en stor rolle. Der er især tre områder, som har betydning: 1. Tillid og fællesskab Man kommer tæt på hinanden på en højskole. Man bor dør om dør, spiser sammen, fester sammen, vasker op og gør rent sammen, har timer sammen kort sagt: et tæt liv med andre! Dette tætte liv gør, at elever bidrager til at skabe trygge rammer, der giver mulighed for den enkelte at prøve sig af. Angsten for at falde igennem mindskes, og tilliden, til at de andre bakker op, styrkes. På den måde kan fællesskabet give den enkelte elev mere tro på sig selv, og mod på at tage aktivt del i de forskellige aktiviteter, som foregår på højskolen, og selv være med til at skabe nye initiativer. 2. Det unikke møde. På højskolen mødes mange forskellige mennesker, og dagligdagen leves sammen med andre på tværs af social baggrund, uddannelse, geografi, alder, religion, politisk tilhørsforhold mv. Dette møde med den der ikke ligner en selv, mulighed for at danne netværk, samarbejde med 12

13 mange forskellige mennesker, der har helt andre interesser end mig, går også igen i elevudtalelser. I mødet med ens modsætning lærer man meget om sig selv. Der kastes lys på ens eget liv og en ny forståelse af tanker, vaner og handlinger opstår. Og i kostskoleformen er samarbejdet nødvendigt i dagligdagen, så her er er rig lejlighed til at afprøve samarbejdsrelationer. Den læring, der foregår her, giver en klar ballast til foreningslivet. Foreningslivet er et af de steder, hvor vi mødes på tværs af traditionelle skel. I vores skole- og arbejdsliv omgås vi med dem der ligner os selv, men i foreningerne mødes vi på tværs. Kostskoleformen på højskolen styrker og forbereder til at møde mangfoldigheden i foreningen. 3. En lille verden Højskolen er en lille verden, som eleverne hurtigt oplever som et sted, der er andet og mere end blot en skole. Det er nødvendigt, at de af sig selv tager medansvar for at dagligdagen fungere for alle. Alle brikker skal falde på plads, og enhver skal bidrage til det samlede kostskoleliv. Det at skulle tage ansvar og hermed få indflydelse bliver til en erfaring, der kan motivere til at indgå i tillidsposter i foreningslivet. Her spiller det tætte forhold mellem lærer og elev en vigtig rolle. Herunder beskriver Martin, hvad det betød for ham, at der var tillid til, at hans arbejde betød noget, at han indgik i samarbejdet på lige fod, at han havde indflydelse kort sagt: han blev taget alvorligt! Martin: Jeg deltog engang i en arbejdsgruppe, som skulle planlægge en højskoleaktivitet på FDFs landslejr. Gruppen bestod af både elever og lærere. Det at opleve læreren havde tillid til mit arbejde, gav mig mod, motivation og selvtillid. Det gør en kolossal forskel for det unge menneske, som jeg var. 6. Silkeborg Højskole og baglandet i dag FDF og Silkeborg Højskole har stor gavn af hinanden. Et højskoleophold giver utvivlsomt dygtige FDF-ledere til det daglige foreningsarbejde lokalt... Og hvis man kigger på de HB-og stabs medlemmer, udvalgsformænd mv. der er tidl. højskoleelever, så er de statistisk overrepræsenteret. Et højskoleophold kan næsten beskrives som FDFs 13

14 egen lille diplom uddannelse. Her uddannes der ledere til større opgaver i FDF: landslejrchef, forbundssekretærer, udvalgsformænd, kursusledere, HB-medlemmer osv. Sådan udtrykkes det af Preben Siggaard, formand for FDF, når han kort skal beskrive, hvad et højskoleophold betyder for organisationen FDF. På højskolen tilegner FDF-lederen en række redskaber, som der er brug for i foreningen: Det første kalder han for sproget. Det handler forståelse for det, der er fælles for medlemmerne i foreningen. Om det at forstå sammenhænge og kunne formidle kernen i organisationen til andre både indenfor og udenfor. Preben Siggaard udtrykte det også på denne måde: på en højskole siger man det man mener, på et gymnasium siger man det der er rigtigt. Det andet er de konkrete værktøjer, som er vigtige i en organisatorisk sammenhæng. Her nævnes bl.a. projektledelse, samarbejde, idéudvikling mv. Det tredje handler om selvtillid. Altså det at tro på egne holdninger, stille sig frem, tage føringen, turde tage ansvar osv. Som det fjerde felt nævnes evnen og muligheden for at danne netværk. Dels det at lære selve det at kunne danne netværk og bruge dem. Men også i forhold til at møde andre FDF ere på højskole og udveksle erfaringer, etablere relationer der kan bruges ved fremtidige opgaver sammen. Preben Siggaard slutter af med at konkludere: et højskoleophold er et rigtig godt sted at uddanne dygtige foreningsledere. Det går begge veje FDF og Silkeborg Højskole har brug for hinanden og beriger hinanden. FDF har brug for at der hele tiden bliver uddannet nye ledere og at de begejstres i forhold til deres foreningsarbejde. Her har højskolen ressourcerne i kraft af faciliteterne, kostskoleformen, undervisningstilbud mv. Og højskolen har brug for FDF til at formidle at et højskoleophold er en mulighed for personlig udvikling, afklaring og indsigt i områder, som den unge kan få brug i forhold til både foreningsliv, arbejdsliv og livet som helhed: Martin Ja, jeg blev på én gang mere højtsvævende og jordnær. FDF s formål fik jeg et bedre begreb om og jeg kom på landsmøder og begyndte mig at interessere mig mere for alle ordene om, hvorfor vi laver FDF. På samme tid havde jeg fået lyst til at selv at udrette noget samarbejde med FDF ere, udvikle og bidrage. Jeg blev grebet af at være med til at lave synlige resultater. 14

15 Konkrete samarbejdsprojekter Siden højskolens start har der været mange fælles projekter mellem Silkeborg Højskole og FDF. Dels projekter, hvor formålet har været at løfte en bestemt opgave, hvor lederuddannelses aspektet var en sidegevinst, og dels projekter hvor uddannelsesaspektet var selve formålet. Af den første gruppe kan nævnes FDFs ulands- og missionsprojekter. Det er nok et af de mest succesrige samarbejdsfelter FDF og Silkeborg Højskole har haft gennem tiderne. Et 3-delt forløb med 3 måneders forberedelse på højskolen, 3 måneders rejse i projektlandet og 2 måneders efterbehandling tilbage på højskolen. Dette foregik i højskole regi, og herefter fortsatte FDF projektet, og eleverne deltog i en 2-årige informations- og indsamlingskampagne med udgangspunkt i deres rejse til det pågældende 3-verdens land. Disse projekter var solide uddannelsesforløb med masser af personlig udvikling, udsyn, kampagne-tilrettelæggelse og meget mere. Af andre fællesprojekter kan nævnes Friluftsvejleder-uddannelsen med 20 ugers undervisning med bl.a. formidling, natur- og friluftsliv afsluttende med 5-6 ugers praktikforløb på FDFs Friluftscenter Sletten. Et internationalt perspektiv er kommet til med den såkaldte EuroClass, som er en ungdomsleder uddannelse for ledere fra forskellige europæiske lande. Euroclass er en international linje på højskolen, hvor deltagerne kommer fra FDF og deres internationale samarbejdsorganisationer. Et forløb som strækker sig over 1-2 semestre og indeholder undervisning i europæiske forhold samtidig med foreningslederuddannelses emner. Det seneste fællesprojekt mellem FDF og silkeborg Højskole har navnet Projektnavigatør. Det er et tilbud for unge FDF-ledere om at kombinere højskoleophold med lederuddannelse og efterfølgende få muligheden for at prøve sig selv af i et større projekt i FDF regi. Det er et område som FDFs hovedbestyrelse har prioriteret meget højt ved at give et stort tilskud til deltagere på Projektnavigatør-uddannelsen. 7. Andre projekter Her er en beskrivelse af 2 typer projekter, som ikke direkte har med Silkeborg Højskoles bagland at gøre, men som viser et par andre veje i samarbejdet med en højskole og 15

16 foreningslivet. Det ene projekt Dansk på højskole/højskole på dansk - blev gennemført i efteråret Og det andet projekt er stadig kun på skitseplanet hvad angår højskoledelen, men er i høj grad et projekt, som kan skabe nye muligheder for samarbejdet med foreningslivet. Dansk på højskole højskole på dansk - et integrationsprojekt. I 2003 gik Silkeborg Højskolen i samarbejde med DGI, sprogskolen og Silkeborg Kommune om et meget spændende integrationsprojekt. Projektet handlede ikke om at uddanne foreningsledere, men om bedre integration af asylmodtagere til det danske samfund. DGIs projekt gik ud på at bruge højskolen som indgang til foreningslivet, som jo samler mennesker i et interesse fællesskab og ikke efter baggrund. Deltagerne i projektet var højskoleelever på lige fod med de øvrige elever, og derudover modtog de undervisning i dansk og havde fag om dansk kultur og tradition. Undervejs i højskoleforløbet var deltagerne ude og prøve det lokale foreningsliv af igennem besøg og deltagelse i aktiviteter. Det var Silkeborg Kommune, der skulle finde de 12 deltagere til projektet, DGI der skulle skabe kontakten til lokal foreningerne, Sprogskolen skulle undervise i dansk, og højskolen der stod for alt det andet. Her var det også kostskoleformens særlige muligheder, der skulle medvirke til at binde det hele sammen. Se kap. 5. Desværre kørte projektet kun et semester, fordi Silkeborg Kommune trak sig ud. Projektet havde mange kvaliteter og gode intentioner i sig, men nåede aldrig rigtig at finde sin form i det korte tidsforløb. Men tanken om at bruge højskolen som bindeled i forhold til deltagelse i foreningslivet og dermed fremme integrationen kunne med mere tid og flere erfaringer helt sikkert have båret frugt. Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg havde kørt projektet over flere gange, og havde flere gode beretninger om unge asylmodtagere, der brugte dette projekt til at komme ind i foreningslivet og derved fik mulighed for at blive integreret i det danske samfund den vej. Synliggørelse af foreningslivet i lokalområdet. Et nyt og spændende projekt er på vej i en sjællandsk kommune. Her arbejder man med at give børnene kendskab til det store udbud af fritidsinteresser, der findes i lokalområdet. En skolefritidskonsulent har fået til opgave at sikre et godt samarbejde mellem kommunens skolefritidsklubber og en række foreninger. Derfor inviteres kommunes foreninger til give mulighed for at undervise børn i klasse i det, der netop er den pågældende forenings 16

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE FDFLEDEREN NR. 7 NOVEMBER 2008 LEDERUDDANNELSE Foto: KFUM-spejderne PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE i skoler på nye måder på tv 2 er sidste afsnit

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle?

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle? 2 3 Velkommen til Rampelyset. Amatørteater. Professionelt teater. Femmøller Efterskoles teaterkoncert The scream of the butterfly på Godsbanen, Århus. Foto: Martin Bjerreskov. Velkommen - af Redaktionen

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007 Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto Marts 2007 Evaluator Winnie Dehn, Østergade 89, 3200 Helsinge - marts 2007 Rapportens disposition: 1. Projektet beskrivelse indhold side 3-7 1.1. Gennemførte

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER Appendix 1 Forord KAPITEL 1 FORORD Team Succes startede i Vejle i 2008. Projektet blev startet af 5 skoleelever og en universitetsstuderende.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere