PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD"

Transkript

1 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EUROINVESTOR.COM A/S CVR-NR ISIN: DK FREMSAT AF FREO INVESTMENTS LIMITED JCA HOLDING APS SØREN ALMINDE HOLDING APS P. RIGGELSEN ANPARTSSELSKAB ULRIK TOFTE JENSEN DAUGAARD HOLDING APS OG COPING MANAGEMENT APS

2 Side 2 af 37 INDHOLD 1. INDLEDNING VIGTIGE MEDDELELSER BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE BESKRIVELSE AF EUROINVESTOR DEFINITIONER... 34

3 Side 3 af INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet JCA Holding ApS Freo Investments Limited CVR-nr Selskabsnr A.L. Drewsens Vej 2 st. Road Town, Tortola VG København Ø Craigmuir Chambers, PO Box 71 De Britiske Jomfruøer P. Riggelsen Anpartsselskab Ulrik Tofte Jensen CVR-nr Willinghurst House c/o Trekroner Shamley Green, Surrey GU5 0SU Dyrhave 22 United Kingdom 6200 Aabenraa Søren Alminde Holding ApS Daugaard Holding ApS CVR-nr CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B Rovsingsgade Klampenborg 2200 København N Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (samlet Tilbudsgiverne ) har den 12. juni 2013 tilsammen erhvervet nominelt DKK aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S.

4 Side 4 af 37 Tilbudsgiverne fremsætter hermed pligtmæssigt offentligt købstilbud ( Købstilbuddet ) til alle aktionærer ( Aktionærerne ) i EuroInvestor.com A/S CVR-nr Philip Heymans Alle Hellerup ( EuroInvestor eller Selskabet ) om køb af alle aktier i Selskabet ( Aktierne ) mod et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie ( Tilbudskursen ), der svarer til den kurs, som Tilbudsgiverne har erhvervet Aktier til i Selskabet, og på de øvrige vilkår, der er anført i nærværende tilbudsdokument ( Tilbudsdokumentet ). Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Købstilbuddet, der er beskrevet i dette Tilbudsdokument, er udarbejdet som et pligtmæssigt offentligt købstilbud i overensstemmelse med kapitel 8 i Værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013 med senere ændringer) og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 vedrørende overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ). EuroInvestors aktiekapital udgør nominelt DKK Der er kun én aktieklasse, og hver Aktie á nominelt DKK 1 giver ret til én stemme på Selskabets generalforsamling. Samtlige Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN DK På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger:

5 Side 5 af 37 Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 19,11 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 12,07 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 8,67 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 7,92 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 1,51 % Aktier, der eventuelt sælges ved Aktionærernes accept af Købstilbuddet, fordeles mellem Tilbudsgiverne i forhold til deres indbyrdes fordeling af aktieerhvervelsen på nominelt DKK Aktier i Selskabet fra Saxo Bank A/S som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 31,26 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 16,67 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 16,64 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 11,98 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 10,94 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 10,42 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 2,08 % 1.2. Vigtige datoer i forbindelse med Købstilbuddet Følgende datoer bemærkes i forbindelse med Købstilbuddet: Dato Indhold 10. juli 2013 Offentliggørelse af Købstilbuddet 7. august 2013 Forventet udløb af Tilbudsperioden 9. august 2013 Forventet offentliggørelse af resultatet af Købstilbuddet 14. august 2013 Forventet afregning over for Aktionærer, der deltager i Købstilbuddet 2. VIGTIGE MEDDELELSER Dette Tilbudsdokument med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning om accept af Købstilbuddet.

6 Side 6 af 37 Udtryk, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav i Tilbudsdokumentet er defineret i afsnit 0 i Tilbudsdokumentet og/eller løbende i teksten. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger på vegne Tilbudsgiverne, ud over hvad der er indeholdt i Tilbudsdokumentet. Såfremt sådanne oplysninger gives, kan oplysningerne ikke anses som godkendt af Tilbudsgiverne og er som følge heraf ikke en del af Købstilbuddet. Købstilbuddet er ikke rettet mod Aktionærer, hvis accept af Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan, Sydafrika eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til Aktionærer, der er bosiddende i sådanne jurisdiktioner. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette Tilbudsdokument, er forpligtet til at indhente alle nødvendige oplysninger og eventuelle begrænsninger samt påse efterlevelsen heraf. Enhver ændring til Tilbudsdokumentet offentliggøres i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen, hvis og i det omfang en offentliggørelse kræves i henhold til gældende regler. Tilbudsdokumentet kan indeholde fremadrettede udsagn vedrørende Tilbudsgivernes og/eller Selskabets planer og deres nuværende mål og forventninger til deres fremtidige resultater, vækst og drift samt andre lignende forhold. Fremadrettede udsagn er karakteriseret ved brug af blandt andre ordrene forventer, forudser, antager, planlægger, ønsker, vil, agter, vurderer, skønner eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er behæftet med betydelige usikkerheder, da de vedrører fremtidige begivenheder og beror på fremtidige omstændigheder, som Tilbudsgiverne eller Selskabet ikke kan forudsige præcist, eller som ligger uden for Tilbudsgivernes og/eller Selskabets kontrol. Som følge heraf kan Tilbudsgivernes og/eller Selskabets faktiske resultater adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der er beskrevet i fremadrettede udsagn. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til.

7 Side 7 af BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S i henhold til aktieoverdragelsesaftale af 5. juni JCA Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet, og Søren Alminde Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet. JCA Holding ApS og Søren Alminde Holding ApS solgte tilbage i april 2011 nominelt DKK aktier i Selskabet til Saxo Bank A/S, der herefter opnåede en samlet kapital- og stemmeandel på 69,14 % i Selskabet. Tilbudsgiverne erhververede den 12. juni 2013 hele Saxo Bank A/S aktiebesiddelse i Selskabet på identiske vilkår og til en kurs på DKK 7,125 pr. Aktie. Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale og opnåede ved erhvervelsen en samlet ejerandel på nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Tilbudsgiverne opnåede således pr. 12. juni 2013 en bestemmende indflydelse over Selskabet, og Tilbudsgiverne er derfor forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til aktionærerne i Selskabet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 2, jf. Værdipapirhandelslovens TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR Tilbudsgiverne ønsker at opretholde noteringen og ønsker dermed så vidt muligt at opretholde den nuværende spredning af Aktierne i Selskabet. Købstilbuddet er derfor alene fremsat med henblik på at overholde ovennævnte lovkrav om overtagelsestilbud som følge af Tilbudsgivernes erhvervelse af bestemmende indflydelse over Selskabet. Tilbudsgiverne påtænker således ikke at indløse de resterende aktionærer efter gennemførelsen af Købstilbuddet. Det er Tilbudsgivernes intention at drive EuroInvestor videre og at udvikle virksomheden med fokus på 3 kerneforretningsområder, der skønnes at have et stort potentiale, og som alle i dag er i en rentabel og forretningsmæssig sund udvikling. De 3 forretningsområder er:

8 Side 8 af 37 1) Euroinvestor.dk; som er den førende investeringsportal målrettet private. 2) Boliga.dk; som er det mest besøgte uafhængige boligsite i Danmark med omfattende services til den private bolighandel. 3) EuroInvestor IR-Solutions; som er en anerkendt og efterspurgt portefølje af services til professionalisering af børsnoterede virksomheders investor relations kommunikation. EuroInvestor har fokus på at betjene to målgrupper: Den private bruger, der ønsker kvalificeret støtte til sin investeringsadfærd i finansielle aktiver og i privat ejendom. I relation til privates investeringer er EuroInvestors portal et anerkendt og robust varemærke, der fortsat kan udvikles i regi af den grundlæggende ide om at demokratisere investeringsmarkedet ved at øge transparens og tilgængelighed. Da køb og salg af private ejendomme til boligformål fortsat udgør mange private investorers største økonomiske transaktioner, og boligmarkedet de senere år har tiltrukket sig tiltagende opmærksomhed og deltagelse fra både køber- og sælgerside, ser Tilbudsgiverne kommercielle muligheder i at tilbyde den engagerede bolighandlende nye services, der kan understøtte dennes handel med fast ejendom. Eksempler på disse services er itvang.dk og boligaselvssalg.dk. EuroInvestors anden målgruppe er virksomheder, der enten ønsker at benytte sig af de muligheder EuroInvestor IR-Solutions tilbyder med henblik på at styrke virksomhedens investor relations aktiviteter eller virksomheder, der markedsfører deres produkter og ydelser gennem EuroInvestor, fx via bannerannoncering og andre former for markedsføring. Centralt for robustheden i intentionen er det, at Tilbudsgiverne omfatter stifterne af EuroInvestor, der vil gå ind i den daglige drift af virksomheden og deltage aktivt i udviklingen af kerneforretningen baseret på års erfaring med de prioriterede forretningsområder, samt at der blandt Tilbudsgiverne er enighed om den fremtidige fokusstrategi. Tilbudsgiverne påtænker at øge Selskabets ejerandele i Boliga ApS, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,3 %, samt at Selskabet opnår en direkte ejerandel i Itvang ApS udover Boliga ApS ejerandel, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,1 %.

9 Side 9 af 37 Tilbudsgiverne ønsker at bibeholde Selskabets arbejdspladser for medarbejdere og har ingen planer om væsentlige ændringer i Selskabets ansættelsesvilkår, udover de ændringer Selskabet allerede har foretaget. Derudover påtænker Tilbudsgiverne at udvide og ændre Selskabets warrantprogram for medarbejdere og ledelse. Tilbudsgiverne påtænker at fremsætte forslag om udskiftning af Selskabets nuværende bestyrelse med repræsentanter for de respektive Tilbudsgivere. Tilbudsgiverne forventes snarest muligt at anmode Selskabets bestyrelse om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse i henhold til Selskabets vedtægter punkt 4.4, jf. punkt 4.5. Det bemærkes, at Jens Carrit Alminde tiltrådte som administrerende direktør i stedet for Johannes Rovsing pr. 28. juni Jens Carrit Alminde er endvidere bestyrelsesmedlem i Selskabet og ejer af JCA Holding A/S, som er én af Tilbudsgiverne Kontakt mellem EuroInvestor og Tilbudsgiverne forud for offentliggørelse af dette Købstilbud I forbindelse med indgåelsen af aktieoverdragelsesaftalen mellem Tilbudsgiverne og Saxo Bank A/S, som danner baggrund for dette Tilbudsdokument, har Tilbudsgiverne haft kontakt til EuroInvestors bestyrelsesmedlem, Jens Carrit Alminde. 5. VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET 5.1. Tilbudsgivere og fordeling af Aktier erhvervet fra Saxo Bank A/S blandt disse Freo Investments Limited Selskabsnr , Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers PO Box 71 De Britiske Jomfruøer (31,26 %) og

10 Side 10 af 37 P. Riggelsen Anpartsselskab CVR-nr c/o Trekroner Dyrhave Aabenraa (16,67 %) og JCA Holding ApS CVR-nr A.L. Drewsens Vej 2 st København Ø (16,64 %) og Ulrik Tofte Jensen Willinghurst House Shamley Green, Surrey GU5 0SU United Kingdom (11,98 %) og Daugaard Holding ApS CVR-nr Rovsingsgade København N (10,94 %) og

11 Side 11 af 37 Søren Alminde Holding ApS CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B 2930 Klampenborg (10,42 %) og Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (2,08 %) 5.2. Tilbudskurs Aktionærerne tilbydes et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie á nominelt DKK 1, der svarer til den kurs, som Tilbudsgivernes har erhvervet Aktier til i Selskabet. Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Tilbudsgiverne har ikke inden for seks (6) måneder forud for Tilbudsgivernes erhvervelse af kontrol over Selskabet den 12. juni 2013 købt Aktier i Selskabet. Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 11. juni 2013, som var den sidste Handelsdag før offentliggørelsen af meddelelse om, at Tilbudsgiverne havde erhververet kontrol over Selskabet, var slutkursen på NASDAQ OMX Copenhagen DKK 8,50 pr. Aktie.

12 Side 12 af Warrants i EuroInvestor Købstilbuddet omfatter ikke warrants. Købstilbuddet omfatter dog Aktier, som er erhvervet i henhold til en warrantaftale indgået mellem Selskabet og en medarbejder eller et ledelsesmedlem inden Tilbudsperiodens udløb Kompensation til Aktionærerne i EuroInvestor Tilbudsgiverne er ikke forpligtet til og tilbyder ikke kompensation til Aktionærer i henhold til Selskabslovens 344, stk. 1, eftersom Selskabets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan suspenderes i tilfælde af en overdragelse, jf. Selskabslovens Tilbudsperiode Købstilbuddet løber fra og med onsdag den 10. juli 2013 til og med onsdag den 7. august 2013 kl. 18:00 ( Tilbudsperioden ) eller ved udløb af en eventuel forlængelse af Tilbudsperioden. Beslutning om en eventuel forlængelse træffes af Tilbudsgivernes i henhold til afsnit 5.7. Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Jyske Bank A/S gennem de sælgende Aktionærers eget kontoførende institut eller fondsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden Fremgangsmåde ved accept Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet i henhold til vilkårene i dette Tilbudsdokument, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller fondsmægler med anmodning om, at accepten af Købstilbuddet meddeles pr. til: Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg

13 Side 13 af 37 Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, anmodes om at anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler i så god tid, at det kontoførende institut eller fondsmægler kan nå at behandle og fremsende accepten til Jyske Bank A/S inden Tilbudsperiodens udløb Forlængelser Tilbudsgiverne kan forlænge Tilbudsperioden med mindst 14 dage ad en eller flere gange i overensstemmelse med gældende regler. Meddelelse om en sådan eventuel forlængelse vil blive offentliggjort af Tilbudsgiverne i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen inden Tilbudsperiodens udløb. Tilbudsperioden kan højst udgøre 10 uger. En forlængelse af Tilbudsperioden og/eller en forhøjelse af Tilbudskursen skal ikke anses for at være et nyt købstilbud. Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept. Hvis Tilbudskursen forhøjes, vil Aktionærer, som har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs, automatisk være berettiget til den højere Tilbudskurs Bindende accept og konkurrerende tilbud Accept af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelig for de Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet med undtagelse af nedenfor nævnte begrænsede tilfælde. Hvis der i løbet af Tilbudsperioden fremsættes et konkurrerende offentligt tilbud om køb til en højere kurs end Tilbudskursen, annulleres alle accepter, medmindre Tilbudsgiverne tilbyder samme eller en højere tilbudskurs inden for 10 dage efter offentliggørelse af det konkurrerende tilbud. Hvis Tilbudsgiverne vælger at tilbyde samme eller en højere tilbudskurs, vil Tilbudsgiverne forlænge Købstilbuddet med en periode svarende til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, og accept fra Aktionærer vil i så fald ikke blive annulleret, og Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept.

14 Side 14 af Offentliggørelse af Købstilbuddets resultat Tilbudsgiverne vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Hvis Tilbudsperioden ikke forlænges, forventer Tilbudsgiverne, at meddelelsen vil blive offentliggjort senest fredag den 9. august Aktionærernes rettigheder Aktionærer, der accepterer dette Købstilbud, bevarer alle deres aktionærrettigheder knyttet til Aktierne i Tilbudsperioden indtil gennemførelsen af Købstilbuddet, herunder stemmerettigheder, retten til at modtage udbytte eller andre udlodninger Rettigheder over Aktier Alle Aktier, der sælges til Tilbudsgiverne i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende Finansiering Købstilbuddet finansieres gennem Tilbudsgivernes kontantbeholdning Afregning Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter, at Tilbudsgiverne har offentliggjort resultatet af Købstilbuddet i henhold til afsnit 5.9 i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen. Tilbudsgiverne forventer, at afregning vil ske onsdag den 14. august 2013, medmindre Tilbudsperioden forlænges.

15 Side 15 af Afregningssted Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg Mæglergebyrer og andre salgsomkostninger Mæglergebyrer og/eller andre salgsomkostninger i forbindelse med Aktionærernes salg af deres Aktier skal betales af de sælgende Aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Tilbudsgiverne uvedkommende Skat De skattemæssige konsekvenser for Aktionærerne i forbindelse med salg af Aktier i henhold til Købstilbuddet afhænger af den enkelte Aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres derfor til at konsultere egne skatterådgivere med henblik på uafhængig rådgivning om særlige skattemæssige konsekvenser af Aktionærernes eventuelle accept af Købstilbuddet Aftaler om bonus eller lignende ydelser Tilbudsgiverne betaler ikke bonus eller andre ydelser til bestyrelsen eller direktionen i Selskabet i forbindelse med Købstilbuddet Udbyttepolitik Tilbudsgiverne har ikke planer om at foretage eller foranledige udbetaling af udbytte eller foretage andre udlodninger i Selskabet i en periode på tolv (12) måneder fra gennemførelsen af Købstilbuddet.

16 Side 16 af Aftaler af relevans for Købstilbuddet Tilbudsgiverne indgik den 5. juni 2013 aktieoverdragelsesaftale med Saxo Bank A/S om erhvervelse af i alt nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet, pr. 12. juni Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale. Tilbudsgiverne har ikke indgået nogen ejeraftale vedrørende deres aktiebesiddelser i Selskabet, og aktieoverdragelsesaftalen af 5. juni 2013 indeholder endvidere ikke vilkår af relevans for dette Købstilbud Lovvalg og værneting Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til Tilbudsgivernes juridiske rådgiver DANDERS & MORE Advokatfirma Frederiksgade 17 DK-1265 København K Dokumenter Tilbudsgiverne har i overensstemmelse med gældende regler anmodet Selskabet om at sende tilbudsannoncen for Tilbudsgivernes regning til navnenoterede Aktionærer, undtagen til de Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan eller Sydafrika, eller i jurisdiktioner, hvor udsendelse af Købstilbuddet er i strid med gældende lovgivning eller på anden måde begrænset. Eksemplarer af Tilbudsdokumentet, inklusiv acceptblanketten, kan rekvireres ved henvendelse til:

17 Side 17 af 37 Jyske Bank A/S Att.: Fondsservice Desuden vil Tilbudsdokumentet, tilbudsannoncen og acceptblanketten kunne ses på Selskabet hjemmeside og Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stilles til eget kontoførende institut eller til: Jyske Bank Investeringsservice Tlf.nr.: BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE 6.1. Beskrivelse af Freo Investments Limited Forretningsaktiviteter Freo Investments Limiteds aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive investeringsvirksomhed. Hjemsted Freo Investments Limiteds har hjemsted på Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers, PO Box 71, De Britiske Jomfruøer, og postadresse på Bramshott Vale, Liphook, Hampshire GU30 7 PZ; United Kingdom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Freo Investments Limited udgør nominelt EURO og ejes 100 % af The Pavillion Trust, der har hjemsted på Isle of Man. The Pavillion Trusts uddeling af midler er diskretionær, og de begunstigede er Ulrik Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Morten Tofte Jensen samt deres efterkommere.

18 Side 18 af 37 The Pavillion Trust administreres af West Corporation Limited, der er fomueforvalter (på engelsk Trustee ) og dermed beslutningstager i The Pavillion Trust i relation til uddelingen af fondens midler til de begunstigede i henhold til fondens fundats. West Corporation Limited er stiftet på Isle of Man og er ejet af dets direktion, der består af George Stephen Hull, Paul Adrian Seaward, Peter Charles Crossley, Harry Arthur Bamber, Helen Mary Woods, John Henry Nugent og Phillip Edward Dearden samt associeret med revisionskoncernen BDO International. West Corporation Limited er reguleret af the Isle of Man Financial Supervision Commission, og selskabets sekretær (på engelsk the Company Secretary ) er Manx Secretarial Services Limited. Datterselskaber Freo Investments Limited har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse Freo Investments Limited ledes af bestyrelsen (på engelsk the Board of Directors ), der består af Ulrik Tofte Jensen, Søren Melgaard og Jan Øland. Medarbejdere Freo Investments Limited har ingen medarbejdere udover bestyrelsesmedlemmerne. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Freo Investments Limited nominelt DKK Aktier, svarende til 22,63 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af JCA Holding ApS Forretningsaktiviteter JCA Holdings ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i JCA Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Jens Carrit Alminde.

19 Side 19 af 37 Datterselskaber JCA Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse JCA Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Jens Carrit Alminde. Medarbejdere JCA Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer JCA Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 20,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Søren Alminde Holding ApS Forretningsaktiviteter Søren Alminde Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Søren Alminde Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Søren Carrit Alminde. Datterselskaber Søren Alminde Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Søren Alminde Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Søren Carrit Alminde. Medarbejdere Søren Alminde Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren.

20 Side 20 af 37 Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Søren Alminde Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 19,11 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af P. Riggelsen Anpartsselskab Forretningsaktiviteter P. Riggelsen Anpartsselskabs aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at indgå forretninger på de finansielle markeder, herunder investeringer i valuta, aktier mv., for såvel egne som for lånte midler. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i P. Riggelsen Anpartsselskab udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Riggelsen. Datterselskaber P. Riggelsen Anpartsselskab har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Rimeco Finance A/S (100 %) Rimeco Steel ApS (100 %) Peter Riggelsen Holding ApS (100 %) Ledelse P. Riggelsen Anpartsselskab har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Riggelsen. Medarbejdere P. Riggelsen Anpartsselskab har 2 medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer P. Riggelsen Anpartsselskab nominelt DKK Aktier, svarende til 12,07 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

21 Side 21 af Beskrivelse af Ulrik Tofte Jensen Forretningsaktiviteter Ulrik Tofte Jensens primære beskæftigelse er formueforvaltning. Ulrik Tofte Jensen sidder i bestyrelsen for Midgard Fixed Income Fund Ltd. og for Avaleo ApS. Datterselskaber Ulrik Tofte Jensen har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Ulrik Tofte Jensens nominelt DKK Aktier, svarende til 8,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Daugaard Holding ApS Forretningsaktiviteter Daugaard Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og i datterselskaber samt investering i værdipapir. Datterselskabernes aktiviteter omfatter køb, salg og leasing af automobiler samt udlejning af fast ejendom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Daugaard Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Søby Daugaard Svendsen. Datterselskaber Daugaard Holding ApS har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Daugaard Biler A/S (80 %) Selskabet af 15. januar 2011 A/S (100 %) Daugaard Ejendomsinvest ApS (100 %) LeasingCar ApS (100 %) Ebbe Elmer Biler A/S (100 %) Davis Leasing ApS (100 %)

22 Side 22 af 37 Associerede selskaber: MHousing ApS (50 %) Horisont Rejser ApS (50 %) SB Brands ApS (50 %) Ledelse Daugaard Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Søby Daugaard Svendsen. Medarbejdere Daugaard Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Daugaard Holding ApS koncernen har i 2012 i gennemsnit beskæftiget 127 medarbejdere. Nøgletal for Daugaard Holding ApS koncernen Hovedtal 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) 2010 (tkr.) 2009 (tkr.) 2008 (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Årets resultat før skat Årets resultat Balancesum Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Daugaard Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 7,92 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

23 Side 23 af Beskrivelse af Coping Management ApS Forretningsaktiviteter Coping Management ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet samt at drive konsulentvirksomhed i forbindelse med træning, coaching og teambuilding samt salgstræning og lederudvikling. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Coping Management ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Carrit Alminde. Peter Carrit Alminde har været ansat i EuroInvestor som salgsdirektør i mere end 5 år. Datterselskaber Coping Management ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Coping Management ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Carrit Alminde. Medarbejdere Coping Management ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Coping Management ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 1,51 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Tilbudsgivernes samlede beholdning af Aktier i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 %

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. 33291495) 24. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 6 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET...10

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til aktionærerne. om køb af.

Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til aktionærerne. om køb af. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 95 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere