PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD"

Transkript

1 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EUROINVESTOR.COM A/S CVR-NR ISIN: DK FREMSAT AF FREO INVESTMENTS LIMITED JCA HOLDING APS SØREN ALMINDE HOLDING APS P. RIGGELSEN ANPARTSSELSKAB ULRIK TOFTE JENSEN DAUGAARD HOLDING APS OG COPING MANAGEMENT APS

2 Side 2 af 37 INDHOLD 1. INDLEDNING VIGTIGE MEDDELELSER BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE BESKRIVELSE AF EUROINVESTOR DEFINITIONER... 34

3 Side 3 af INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet JCA Holding ApS Freo Investments Limited CVR-nr Selskabsnr A.L. Drewsens Vej 2 st. Road Town, Tortola VG København Ø Craigmuir Chambers, PO Box 71 De Britiske Jomfruøer P. Riggelsen Anpartsselskab Ulrik Tofte Jensen CVR-nr Willinghurst House c/o Trekroner Shamley Green, Surrey GU5 0SU Dyrhave 22 United Kingdom 6200 Aabenraa Søren Alminde Holding ApS Daugaard Holding ApS CVR-nr CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B Rovsingsgade Klampenborg 2200 København N Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (samlet Tilbudsgiverne ) har den 12. juni 2013 tilsammen erhvervet nominelt DKK aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S.

4 Side 4 af 37 Tilbudsgiverne fremsætter hermed pligtmæssigt offentligt købstilbud ( Købstilbuddet ) til alle aktionærer ( Aktionærerne ) i EuroInvestor.com A/S CVR-nr Philip Heymans Alle Hellerup ( EuroInvestor eller Selskabet ) om køb af alle aktier i Selskabet ( Aktierne ) mod et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie ( Tilbudskursen ), der svarer til den kurs, som Tilbudsgiverne har erhvervet Aktier til i Selskabet, og på de øvrige vilkår, der er anført i nærværende tilbudsdokument ( Tilbudsdokumentet ). Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Købstilbuddet, der er beskrevet i dette Tilbudsdokument, er udarbejdet som et pligtmæssigt offentligt købstilbud i overensstemmelse med kapitel 8 i Værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013 med senere ændringer) og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 vedrørende overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ). EuroInvestors aktiekapital udgør nominelt DKK Der er kun én aktieklasse, og hver Aktie á nominelt DKK 1 giver ret til én stemme på Selskabets generalforsamling. Samtlige Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN DK På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger:

5 Side 5 af 37 Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 19,11 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 12,07 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 8,67 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 7,92 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 1,51 % Aktier, der eventuelt sælges ved Aktionærernes accept af Købstilbuddet, fordeles mellem Tilbudsgiverne i forhold til deres indbyrdes fordeling af aktieerhvervelsen på nominelt DKK Aktier i Selskabet fra Saxo Bank A/S som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 31,26 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 16,67 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 16,64 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 11,98 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 10,94 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 10,42 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 2,08 % 1.2. Vigtige datoer i forbindelse med Købstilbuddet Følgende datoer bemærkes i forbindelse med Købstilbuddet: Dato Indhold 10. juli 2013 Offentliggørelse af Købstilbuddet 7. august 2013 Forventet udløb af Tilbudsperioden 9. august 2013 Forventet offentliggørelse af resultatet af Købstilbuddet 14. august 2013 Forventet afregning over for Aktionærer, der deltager i Købstilbuddet 2. VIGTIGE MEDDELELSER Dette Tilbudsdokument med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning om accept af Købstilbuddet.

6 Side 6 af 37 Udtryk, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav i Tilbudsdokumentet er defineret i afsnit 0 i Tilbudsdokumentet og/eller løbende i teksten. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger på vegne Tilbudsgiverne, ud over hvad der er indeholdt i Tilbudsdokumentet. Såfremt sådanne oplysninger gives, kan oplysningerne ikke anses som godkendt af Tilbudsgiverne og er som følge heraf ikke en del af Købstilbuddet. Købstilbuddet er ikke rettet mod Aktionærer, hvis accept af Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan, Sydafrika eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til Aktionærer, der er bosiddende i sådanne jurisdiktioner. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette Tilbudsdokument, er forpligtet til at indhente alle nødvendige oplysninger og eventuelle begrænsninger samt påse efterlevelsen heraf. Enhver ændring til Tilbudsdokumentet offentliggøres i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen, hvis og i det omfang en offentliggørelse kræves i henhold til gældende regler. Tilbudsdokumentet kan indeholde fremadrettede udsagn vedrørende Tilbudsgivernes og/eller Selskabets planer og deres nuværende mål og forventninger til deres fremtidige resultater, vækst og drift samt andre lignende forhold. Fremadrettede udsagn er karakteriseret ved brug af blandt andre ordrene forventer, forudser, antager, planlægger, ønsker, vil, agter, vurderer, skønner eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er behæftet med betydelige usikkerheder, da de vedrører fremtidige begivenheder og beror på fremtidige omstændigheder, som Tilbudsgiverne eller Selskabet ikke kan forudsige præcist, eller som ligger uden for Tilbudsgivernes og/eller Selskabets kontrol. Som følge heraf kan Tilbudsgivernes og/eller Selskabets faktiske resultater adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der er beskrevet i fremadrettede udsagn. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til.

7 Side 7 af BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S i henhold til aktieoverdragelsesaftale af 5. juni JCA Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet, og Søren Alminde Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet. JCA Holding ApS og Søren Alminde Holding ApS solgte tilbage i april 2011 nominelt DKK aktier i Selskabet til Saxo Bank A/S, der herefter opnåede en samlet kapital- og stemmeandel på 69,14 % i Selskabet. Tilbudsgiverne erhververede den 12. juni 2013 hele Saxo Bank A/S aktiebesiddelse i Selskabet på identiske vilkår og til en kurs på DKK 7,125 pr. Aktie. Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale og opnåede ved erhvervelsen en samlet ejerandel på nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Tilbudsgiverne opnåede således pr. 12. juni 2013 en bestemmende indflydelse over Selskabet, og Tilbudsgiverne er derfor forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til aktionærerne i Selskabet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 2, jf. Værdipapirhandelslovens TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR Tilbudsgiverne ønsker at opretholde noteringen og ønsker dermed så vidt muligt at opretholde den nuværende spredning af Aktierne i Selskabet. Købstilbuddet er derfor alene fremsat med henblik på at overholde ovennævnte lovkrav om overtagelsestilbud som følge af Tilbudsgivernes erhvervelse af bestemmende indflydelse over Selskabet. Tilbudsgiverne påtænker således ikke at indløse de resterende aktionærer efter gennemførelsen af Købstilbuddet. Det er Tilbudsgivernes intention at drive EuroInvestor videre og at udvikle virksomheden med fokus på 3 kerneforretningsområder, der skønnes at have et stort potentiale, og som alle i dag er i en rentabel og forretningsmæssig sund udvikling. De 3 forretningsområder er:

8 Side 8 af 37 1) Euroinvestor.dk; som er den førende investeringsportal målrettet private. 2) Boliga.dk; som er det mest besøgte uafhængige boligsite i Danmark med omfattende services til den private bolighandel. 3) EuroInvestor IR-Solutions; som er en anerkendt og efterspurgt portefølje af services til professionalisering af børsnoterede virksomheders investor relations kommunikation. EuroInvestor har fokus på at betjene to målgrupper: Den private bruger, der ønsker kvalificeret støtte til sin investeringsadfærd i finansielle aktiver og i privat ejendom. I relation til privates investeringer er EuroInvestors portal et anerkendt og robust varemærke, der fortsat kan udvikles i regi af den grundlæggende ide om at demokratisere investeringsmarkedet ved at øge transparens og tilgængelighed. Da køb og salg af private ejendomme til boligformål fortsat udgør mange private investorers største økonomiske transaktioner, og boligmarkedet de senere år har tiltrukket sig tiltagende opmærksomhed og deltagelse fra både køber- og sælgerside, ser Tilbudsgiverne kommercielle muligheder i at tilbyde den engagerede bolighandlende nye services, der kan understøtte dennes handel med fast ejendom. Eksempler på disse services er itvang.dk og boligaselvssalg.dk. EuroInvestors anden målgruppe er virksomheder, der enten ønsker at benytte sig af de muligheder EuroInvestor IR-Solutions tilbyder med henblik på at styrke virksomhedens investor relations aktiviteter eller virksomheder, der markedsfører deres produkter og ydelser gennem EuroInvestor, fx via bannerannoncering og andre former for markedsføring. Centralt for robustheden i intentionen er det, at Tilbudsgiverne omfatter stifterne af EuroInvestor, der vil gå ind i den daglige drift af virksomheden og deltage aktivt i udviklingen af kerneforretningen baseret på års erfaring med de prioriterede forretningsområder, samt at der blandt Tilbudsgiverne er enighed om den fremtidige fokusstrategi. Tilbudsgiverne påtænker at øge Selskabets ejerandele i Boliga ApS, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,3 %, samt at Selskabet opnår en direkte ejerandel i Itvang ApS udover Boliga ApS ejerandel, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,1 %.

9 Side 9 af 37 Tilbudsgiverne ønsker at bibeholde Selskabets arbejdspladser for medarbejdere og har ingen planer om væsentlige ændringer i Selskabets ansættelsesvilkår, udover de ændringer Selskabet allerede har foretaget. Derudover påtænker Tilbudsgiverne at udvide og ændre Selskabets warrantprogram for medarbejdere og ledelse. Tilbudsgiverne påtænker at fremsætte forslag om udskiftning af Selskabets nuværende bestyrelse med repræsentanter for de respektive Tilbudsgivere. Tilbudsgiverne forventes snarest muligt at anmode Selskabets bestyrelse om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse i henhold til Selskabets vedtægter punkt 4.4, jf. punkt 4.5. Det bemærkes, at Jens Carrit Alminde tiltrådte som administrerende direktør i stedet for Johannes Rovsing pr. 28. juni Jens Carrit Alminde er endvidere bestyrelsesmedlem i Selskabet og ejer af JCA Holding A/S, som er én af Tilbudsgiverne Kontakt mellem EuroInvestor og Tilbudsgiverne forud for offentliggørelse af dette Købstilbud I forbindelse med indgåelsen af aktieoverdragelsesaftalen mellem Tilbudsgiverne og Saxo Bank A/S, som danner baggrund for dette Tilbudsdokument, har Tilbudsgiverne haft kontakt til EuroInvestors bestyrelsesmedlem, Jens Carrit Alminde. 5. VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET 5.1. Tilbudsgivere og fordeling af Aktier erhvervet fra Saxo Bank A/S blandt disse Freo Investments Limited Selskabsnr , Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers PO Box 71 De Britiske Jomfruøer (31,26 %) og

10 Side 10 af 37 P. Riggelsen Anpartsselskab CVR-nr c/o Trekroner Dyrhave Aabenraa (16,67 %) og JCA Holding ApS CVR-nr A.L. Drewsens Vej 2 st København Ø (16,64 %) og Ulrik Tofte Jensen Willinghurst House Shamley Green, Surrey GU5 0SU United Kingdom (11,98 %) og Daugaard Holding ApS CVR-nr Rovsingsgade København N (10,94 %) og

11 Side 11 af 37 Søren Alminde Holding ApS CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B 2930 Klampenborg (10,42 %) og Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (2,08 %) 5.2. Tilbudskurs Aktionærerne tilbydes et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie á nominelt DKK 1, der svarer til den kurs, som Tilbudsgivernes har erhvervet Aktier til i Selskabet. Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Tilbudsgiverne har ikke inden for seks (6) måneder forud for Tilbudsgivernes erhvervelse af kontrol over Selskabet den 12. juni 2013 købt Aktier i Selskabet. Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 11. juni 2013, som var den sidste Handelsdag før offentliggørelsen af meddelelse om, at Tilbudsgiverne havde erhververet kontrol over Selskabet, var slutkursen på NASDAQ OMX Copenhagen DKK 8,50 pr. Aktie.

12 Side 12 af Warrants i EuroInvestor Købstilbuddet omfatter ikke warrants. Købstilbuddet omfatter dog Aktier, som er erhvervet i henhold til en warrantaftale indgået mellem Selskabet og en medarbejder eller et ledelsesmedlem inden Tilbudsperiodens udløb Kompensation til Aktionærerne i EuroInvestor Tilbudsgiverne er ikke forpligtet til og tilbyder ikke kompensation til Aktionærer i henhold til Selskabslovens 344, stk. 1, eftersom Selskabets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan suspenderes i tilfælde af en overdragelse, jf. Selskabslovens Tilbudsperiode Købstilbuddet løber fra og med onsdag den 10. juli 2013 til og med onsdag den 7. august 2013 kl. 18:00 ( Tilbudsperioden ) eller ved udløb af en eventuel forlængelse af Tilbudsperioden. Beslutning om en eventuel forlængelse træffes af Tilbudsgivernes i henhold til afsnit 5.7. Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Jyske Bank A/S gennem de sælgende Aktionærers eget kontoførende institut eller fondsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden Fremgangsmåde ved accept Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet i henhold til vilkårene i dette Tilbudsdokument, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller fondsmægler med anmodning om, at accepten af Købstilbuddet meddeles pr. til: Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg

13 Side 13 af 37 Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, anmodes om at anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler i så god tid, at det kontoførende institut eller fondsmægler kan nå at behandle og fremsende accepten til Jyske Bank A/S inden Tilbudsperiodens udløb Forlængelser Tilbudsgiverne kan forlænge Tilbudsperioden med mindst 14 dage ad en eller flere gange i overensstemmelse med gældende regler. Meddelelse om en sådan eventuel forlængelse vil blive offentliggjort af Tilbudsgiverne i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen inden Tilbudsperiodens udløb. Tilbudsperioden kan højst udgøre 10 uger. En forlængelse af Tilbudsperioden og/eller en forhøjelse af Tilbudskursen skal ikke anses for at være et nyt købstilbud. Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept. Hvis Tilbudskursen forhøjes, vil Aktionærer, som har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs, automatisk være berettiget til den højere Tilbudskurs Bindende accept og konkurrerende tilbud Accept af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelig for de Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet med undtagelse af nedenfor nævnte begrænsede tilfælde. Hvis der i løbet af Tilbudsperioden fremsættes et konkurrerende offentligt tilbud om køb til en højere kurs end Tilbudskursen, annulleres alle accepter, medmindre Tilbudsgiverne tilbyder samme eller en højere tilbudskurs inden for 10 dage efter offentliggørelse af det konkurrerende tilbud. Hvis Tilbudsgiverne vælger at tilbyde samme eller en højere tilbudskurs, vil Tilbudsgiverne forlænge Købstilbuddet med en periode svarende til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, og accept fra Aktionærer vil i så fald ikke blive annulleret, og Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept.

14 Side 14 af Offentliggørelse af Købstilbuddets resultat Tilbudsgiverne vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Hvis Tilbudsperioden ikke forlænges, forventer Tilbudsgiverne, at meddelelsen vil blive offentliggjort senest fredag den 9. august Aktionærernes rettigheder Aktionærer, der accepterer dette Købstilbud, bevarer alle deres aktionærrettigheder knyttet til Aktierne i Tilbudsperioden indtil gennemførelsen af Købstilbuddet, herunder stemmerettigheder, retten til at modtage udbytte eller andre udlodninger Rettigheder over Aktier Alle Aktier, der sælges til Tilbudsgiverne i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende Finansiering Købstilbuddet finansieres gennem Tilbudsgivernes kontantbeholdning Afregning Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter, at Tilbudsgiverne har offentliggjort resultatet af Købstilbuddet i henhold til afsnit 5.9 i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen. Tilbudsgiverne forventer, at afregning vil ske onsdag den 14. august 2013, medmindre Tilbudsperioden forlænges.

15 Side 15 af Afregningssted Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg Mæglergebyrer og andre salgsomkostninger Mæglergebyrer og/eller andre salgsomkostninger i forbindelse med Aktionærernes salg af deres Aktier skal betales af de sælgende Aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Tilbudsgiverne uvedkommende Skat De skattemæssige konsekvenser for Aktionærerne i forbindelse med salg af Aktier i henhold til Købstilbuddet afhænger af den enkelte Aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres derfor til at konsultere egne skatterådgivere med henblik på uafhængig rådgivning om særlige skattemæssige konsekvenser af Aktionærernes eventuelle accept af Købstilbuddet Aftaler om bonus eller lignende ydelser Tilbudsgiverne betaler ikke bonus eller andre ydelser til bestyrelsen eller direktionen i Selskabet i forbindelse med Købstilbuddet Udbyttepolitik Tilbudsgiverne har ikke planer om at foretage eller foranledige udbetaling af udbytte eller foretage andre udlodninger i Selskabet i en periode på tolv (12) måneder fra gennemførelsen af Købstilbuddet.

16 Side 16 af Aftaler af relevans for Købstilbuddet Tilbudsgiverne indgik den 5. juni 2013 aktieoverdragelsesaftale med Saxo Bank A/S om erhvervelse af i alt nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet, pr. 12. juni Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale. Tilbudsgiverne har ikke indgået nogen ejeraftale vedrørende deres aktiebesiddelser i Selskabet, og aktieoverdragelsesaftalen af 5. juni 2013 indeholder endvidere ikke vilkår af relevans for dette Købstilbud Lovvalg og værneting Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til Tilbudsgivernes juridiske rådgiver DANDERS & MORE Advokatfirma Frederiksgade 17 DK-1265 København K Dokumenter Tilbudsgiverne har i overensstemmelse med gældende regler anmodet Selskabet om at sende tilbudsannoncen for Tilbudsgivernes regning til navnenoterede Aktionærer, undtagen til de Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan eller Sydafrika, eller i jurisdiktioner, hvor udsendelse af Købstilbuddet er i strid med gældende lovgivning eller på anden måde begrænset. Eksemplarer af Tilbudsdokumentet, inklusiv acceptblanketten, kan rekvireres ved henvendelse til:

17 Side 17 af 37 Jyske Bank A/S Att.: Fondsservice Desuden vil Tilbudsdokumentet, tilbudsannoncen og acceptblanketten kunne ses på Selskabet hjemmeside og Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stilles til eget kontoførende institut eller til: Jyske Bank Investeringsservice Tlf.nr.: BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE 6.1. Beskrivelse af Freo Investments Limited Forretningsaktiviteter Freo Investments Limiteds aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive investeringsvirksomhed. Hjemsted Freo Investments Limiteds har hjemsted på Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers, PO Box 71, De Britiske Jomfruøer, og postadresse på Bramshott Vale, Liphook, Hampshire GU30 7 PZ; United Kingdom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Freo Investments Limited udgør nominelt EURO og ejes 100 % af The Pavillion Trust, der har hjemsted på Isle of Man. The Pavillion Trusts uddeling af midler er diskretionær, og de begunstigede er Ulrik Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Morten Tofte Jensen samt deres efterkommere.

18 Side 18 af 37 The Pavillion Trust administreres af West Corporation Limited, der er fomueforvalter (på engelsk Trustee ) og dermed beslutningstager i The Pavillion Trust i relation til uddelingen af fondens midler til de begunstigede i henhold til fondens fundats. West Corporation Limited er stiftet på Isle of Man og er ejet af dets direktion, der består af George Stephen Hull, Paul Adrian Seaward, Peter Charles Crossley, Harry Arthur Bamber, Helen Mary Woods, John Henry Nugent og Phillip Edward Dearden samt associeret med revisionskoncernen BDO International. West Corporation Limited er reguleret af the Isle of Man Financial Supervision Commission, og selskabets sekretær (på engelsk the Company Secretary ) er Manx Secretarial Services Limited. Datterselskaber Freo Investments Limited har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse Freo Investments Limited ledes af bestyrelsen (på engelsk the Board of Directors ), der består af Ulrik Tofte Jensen, Søren Melgaard og Jan Øland. Medarbejdere Freo Investments Limited har ingen medarbejdere udover bestyrelsesmedlemmerne. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Freo Investments Limited nominelt DKK Aktier, svarende til 22,63 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af JCA Holding ApS Forretningsaktiviteter JCA Holdings ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i JCA Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Jens Carrit Alminde.

19 Side 19 af 37 Datterselskaber JCA Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse JCA Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Jens Carrit Alminde. Medarbejdere JCA Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer JCA Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 20,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Søren Alminde Holding ApS Forretningsaktiviteter Søren Alminde Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Søren Alminde Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Søren Carrit Alminde. Datterselskaber Søren Alminde Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Søren Alminde Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Søren Carrit Alminde. Medarbejdere Søren Alminde Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren.

20 Side 20 af 37 Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Søren Alminde Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 19,11 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af P. Riggelsen Anpartsselskab Forretningsaktiviteter P. Riggelsen Anpartsselskabs aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at indgå forretninger på de finansielle markeder, herunder investeringer i valuta, aktier mv., for såvel egne som for lånte midler. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i P. Riggelsen Anpartsselskab udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Riggelsen. Datterselskaber P. Riggelsen Anpartsselskab har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Rimeco Finance A/S (100 %) Rimeco Steel ApS (100 %) Peter Riggelsen Holding ApS (100 %) Ledelse P. Riggelsen Anpartsselskab har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Riggelsen. Medarbejdere P. Riggelsen Anpartsselskab har 2 medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer P. Riggelsen Anpartsselskab nominelt DKK Aktier, svarende til 12,07 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

21 Side 21 af Beskrivelse af Ulrik Tofte Jensen Forretningsaktiviteter Ulrik Tofte Jensens primære beskæftigelse er formueforvaltning. Ulrik Tofte Jensen sidder i bestyrelsen for Midgard Fixed Income Fund Ltd. og for Avaleo ApS. Datterselskaber Ulrik Tofte Jensen har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Ulrik Tofte Jensens nominelt DKK Aktier, svarende til 8,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Daugaard Holding ApS Forretningsaktiviteter Daugaard Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og i datterselskaber samt investering i værdipapir. Datterselskabernes aktiviteter omfatter køb, salg og leasing af automobiler samt udlejning af fast ejendom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Daugaard Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Søby Daugaard Svendsen. Datterselskaber Daugaard Holding ApS har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Daugaard Biler A/S (80 %) Selskabet af 15. januar 2011 A/S (100 %) Daugaard Ejendomsinvest ApS (100 %) LeasingCar ApS (100 %) Ebbe Elmer Biler A/S (100 %) Davis Leasing ApS (100 %)

22 Side 22 af 37 Associerede selskaber: MHousing ApS (50 %) Horisont Rejser ApS (50 %) SB Brands ApS (50 %) Ledelse Daugaard Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Søby Daugaard Svendsen. Medarbejdere Daugaard Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Daugaard Holding ApS koncernen har i 2012 i gennemsnit beskæftiget 127 medarbejdere. Nøgletal for Daugaard Holding ApS koncernen Hovedtal 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) 2010 (tkr.) 2009 (tkr.) 2008 (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Årets resultat før skat Årets resultat Balancesum Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Daugaard Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 7,92 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

23 Side 23 af Beskrivelse af Coping Management ApS Forretningsaktiviteter Coping Management ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet samt at drive konsulentvirksomhed i forbindelse med træning, coaching og teambuilding samt salgstræning og lederudvikling. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Coping Management ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Carrit Alminde. Peter Carrit Alminde har været ansat i EuroInvestor som salgsdirektør i mere end 5 år. Datterselskaber Coping Management ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Coping Management ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Carrit Alminde. Medarbejdere Coping Management ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Coping Management ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 1,51 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Tilbudsgivernes samlede beholdning af Aktier i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 %

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Vision og mission 7 Året i hovedtræk 12 Koncernoversigt 15 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere