PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD"

Transkript

1 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EUROINVESTOR.COM A/S CVR-NR ISIN: DK FREMSAT AF FREO INVESTMENTS LIMITED JCA HOLDING APS SØREN ALMINDE HOLDING APS P. RIGGELSEN ANPARTSSELSKAB ULRIK TOFTE JENSEN DAUGAARD HOLDING APS OG COPING MANAGEMENT APS

2 Side 2 af 37 INDHOLD 1. INDLEDNING VIGTIGE MEDDELELSER BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE BESKRIVELSE AF EUROINVESTOR DEFINITIONER... 34

3 Side 3 af INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet JCA Holding ApS Freo Investments Limited CVR-nr Selskabsnr A.L. Drewsens Vej 2 st. Road Town, Tortola VG København Ø Craigmuir Chambers, PO Box 71 De Britiske Jomfruøer P. Riggelsen Anpartsselskab Ulrik Tofte Jensen CVR-nr Willinghurst House c/o Trekroner Shamley Green, Surrey GU5 0SU Dyrhave 22 United Kingdom 6200 Aabenraa Søren Alminde Holding ApS Daugaard Holding ApS CVR-nr CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B Rovsingsgade Klampenborg 2200 København N Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (samlet Tilbudsgiverne ) har den 12. juni 2013 tilsammen erhvervet nominelt DKK aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S.

4 Side 4 af 37 Tilbudsgiverne fremsætter hermed pligtmæssigt offentligt købstilbud ( Købstilbuddet ) til alle aktionærer ( Aktionærerne ) i EuroInvestor.com A/S CVR-nr Philip Heymans Alle Hellerup ( EuroInvestor eller Selskabet ) om køb af alle aktier i Selskabet ( Aktierne ) mod et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie ( Tilbudskursen ), der svarer til den kurs, som Tilbudsgiverne har erhvervet Aktier til i Selskabet, og på de øvrige vilkår, der er anført i nærværende tilbudsdokument ( Tilbudsdokumentet ). Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Købstilbuddet, der er beskrevet i dette Tilbudsdokument, er udarbejdet som et pligtmæssigt offentligt købstilbud i overensstemmelse med kapitel 8 i Værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013 med senere ændringer) og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 vedrørende overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ). EuroInvestors aktiekapital udgør nominelt DKK Der er kun én aktieklasse, og hver Aktie á nominelt DKK 1 giver ret til én stemme på Selskabets generalforsamling. Samtlige Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN DK På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger:

5 Side 5 af 37 Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 19,11 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 12,07 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 8,67 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 7,92 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 1,51 % Aktier, der eventuelt sælges ved Aktionærernes accept af Købstilbuddet, fordeles mellem Tilbudsgiverne i forhold til deres indbyrdes fordeling af aktieerhvervelsen på nominelt DKK Aktier i Selskabet fra Saxo Bank A/S som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 31,26 % P. Riggelsen Anpartsselskab Aktier, svarende til 16,67 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 16,64 % Ulrik Tofte Jensen Aktier, svarende til 11,98 % Daugaard Holding ApS Aktier, svarende til 10,94 % Søren Alminde Holding ApS Aktier, svarende til 10,42 % Coping Management ApS Aktier, svarende til 2,08 % 1.2. Vigtige datoer i forbindelse med Købstilbuddet Følgende datoer bemærkes i forbindelse med Købstilbuddet: Dato Indhold 10. juli 2013 Offentliggørelse af Købstilbuddet 7. august 2013 Forventet udløb af Tilbudsperioden 9. august 2013 Forventet offentliggørelse af resultatet af Købstilbuddet 14. august 2013 Forventet afregning over for Aktionærer, der deltager i Købstilbuddet 2. VIGTIGE MEDDELELSER Dette Tilbudsdokument med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning om accept af Købstilbuddet.

6 Side 6 af 37 Udtryk, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav i Tilbudsdokumentet er defineret i afsnit 0 i Tilbudsdokumentet og/eller løbende i teksten. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger på vegne Tilbudsgiverne, ud over hvad der er indeholdt i Tilbudsdokumentet. Såfremt sådanne oplysninger gives, kan oplysningerne ikke anses som godkendt af Tilbudsgiverne og er som følge heraf ikke en del af Købstilbuddet. Købstilbuddet er ikke rettet mod Aktionærer, hvis accept af Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan, Sydafrika eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til Aktionærer, der er bosiddende i sådanne jurisdiktioner. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette Tilbudsdokument, er forpligtet til at indhente alle nødvendige oplysninger og eventuelle begrænsninger samt påse efterlevelsen heraf. Enhver ændring til Tilbudsdokumentet offentliggøres i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen, hvis og i det omfang en offentliggørelse kræves i henhold til gældende regler. Tilbudsdokumentet kan indeholde fremadrettede udsagn vedrørende Tilbudsgivernes og/eller Selskabets planer og deres nuværende mål og forventninger til deres fremtidige resultater, vækst og drift samt andre lignende forhold. Fremadrettede udsagn er karakteriseret ved brug af blandt andre ordrene forventer, forudser, antager, planlægger, ønsker, vil, agter, vurderer, skønner eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er behæftet med betydelige usikkerheder, da de vedrører fremtidige begivenheder og beror på fremtidige omstændigheder, som Tilbudsgiverne eller Selskabet ikke kan forudsige præcist, eller som ligger uden for Tilbudsgivernes og/eller Selskabets kontrol. Som følge heraf kan Tilbudsgivernes og/eller Selskabets faktiske resultater adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der er beskrevet i fremadrettede udsagn. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til.

7 Side 7 af BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S i henhold til aktieoverdragelsesaftale af 5. juni JCA Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet, og Søren Alminde Holding ApS ejede i forvejen nominelt DKK aktier i Selskabet. JCA Holding ApS og Søren Alminde Holding ApS solgte tilbage i april 2011 nominelt DKK aktier i Selskabet til Saxo Bank A/S, der herefter opnåede en samlet kapital- og stemmeandel på 69,14 % i Selskabet. Tilbudsgiverne erhververede den 12. juni 2013 hele Saxo Bank A/S aktiebesiddelse i Selskabet på identiske vilkår og til en kurs på DKK 7,125 pr. Aktie. Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale og opnåede ved erhvervelsen en samlet ejerandel på nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Tilbudsgiverne opnåede således pr. 12. juni 2013 en bestemmende indflydelse over Selskabet, og Tilbudsgiverne er derfor forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt offentligt købstilbud til aktionærerne i Selskabet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 2, jf. Værdipapirhandelslovens TILBUDSGIVERNES INTENTIONER FOR EUROINVESTOR Tilbudsgiverne ønsker at opretholde noteringen og ønsker dermed så vidt muligt at opretholde den nuværende spredning af Aktierne i Selskabet. Købstilbuddet er derfor alene fremsat med henblik på at overholde ovennævnte lovkrav om overtagelsestilbud som følge af Tilbudsgivernes erhvervelse af bestemmende indflydelse over Selskabet. Tilbudsgiverne påtænker således ikke at indløse de resterende aktionærer efter gennemførelsen af Købstilbuddet. Det er Tilbudsgivernes intention at drive EuroInvestor videre og at udvikle virksomheden med fokus på 3 kerneforretningsområder, der skønnes at have et stort potentiale, og som alle i dag er i en rentabel og forretningsmæssig sund udvikling. De 3 forretningsområder er:

8 Side 8 af 37 1) Euroinvestor.dk; som er den førende investeringsportal målrettet private. 2) Boliga.dk; som er det mest besøgte uafhængige boligsite i Danmark med omfattende services til den private bolighandel. 3) EuroInvestor IR-Solutions; som er en anerkendt og efterspurgt portefølje af services til professionalisering af børsnoterede virksomheders investor relations kommunikation. EuroInvestor har fokus på at betjene to målgrupper: Den private bruger, der ønsker kvalificeret støtte til sin investeringsadfærd i finansielle aktiver og i privat ejendom. I relation til privates investeringer er EuroInvestors portal et anerkendt og robust varemærke, der fortsat kan udvikles i regi af den grundlæggende ide om at demokratisere investeringsmarkedet ved at øge transparens og tilgængelighed. Da køb og salg af private ejendomme til boligformål fortsat udgør mange private investorers største økonomiske transaktioner, og boligmarkedet de senere år har tiltrukket sig tiltagende opmærksomhed og deltagelse fra både køber- og sælgerside, ser Tilbudsgiverne kommercielle muligheder i at tilbyde den engagerede bolighandlende nye services, der kan understøtte dennes handel med fast ejendom. Eksempler på disse services er itvang.dk og boligaselvssalg.dk. EuroInvestors anden målgruppe er virksomheder, der enten ønsker at benytte sig af de muligheder EuroInvestor IR-Solutions tilbyder med henblik på at styrke virksomhedens investor relations aktiviteter eller virksomheder, der markedsfører deres produkter og ydelser gennem EuroInvestor, fx via bannerannoncering og andre former for markedsføring. Centralt for robustheden i intentionen er det, at Tilbudsgiverne omfatter stifterne af EuroInvestor, der vil gå ind i den daglige drift af virksomheden og deltage aktivt i udviklingen af kerneforretningen baseret på års erfaring med de prioriterede forretningsområder, samt at der blandt Tilbudsgiverne er enighed om den fremtidige fokusstrategi. Tilbudsgiverne påtænker at øge Selskabets ejerandele i Boliga ApS, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,3 %, samt at Selskabet opnår en direkte ejerandel i Itvang ApS udover Boliga ApS ejerandel, der på Tilbudstidspunktet udgør 50,1 %.

9 Side 9 af 37 Tilbudsgiverne ønsker at bibeholde Selskabets arbejdspladser for medarbejdere og har ingen planer om væsentlige ændringer i Selskabets ansættelsesvilkår, udover de ændringer Selskabet allerede har foretaget. Derudover påtænker Tilbudsgiverne at udvide og ændre Selskabets warrantprogram for medarbejdere og ledelse. Tilbudsgiverne påtænker at fremsætte forslag om udskiftning af Selskabets nuværende bestyrelse med repræsentanter for de respektive Tilbudsgivere. Tilbudsgiverne forventes snarest muligt at anmode Selskabets bestyrelse om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse i henhold til Selskabets vedtægter punkt 4.4, jf. punkt 4.5. Det bemærkes, at Jens Carrit Alminde tiltrådte som administrerende direktør i stedet for Johannes Rovsing pr. 28. juni Jens Carrit Alminde er endvidere bestyrelsesmedlem i Selskabet og ejer af JCA Holding A/S, som er én af Tilbudsgiverne Kontakt mellem EuroInvestor og Tilbudsgiverne forud for offentliggørelse af dette Købstilbud I forbindelse med indgåelsen af aktieoverdragelsesaftalen mellem Tilbudsgiverne og Saxo Bank A/S, som danner baggrund for dette Tilbudsdokument, har Tilbudsgiverne haft kontakt til EuroInvestors bestyrelsesmedlem, Jens Carrit Alminde. 5. VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET 5.1. Tilbudsgivere og fordeling af Aktier erhvervet fra Saxo Bank A/S blandt disse Freo Investments Limited Selskabsnr , Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers PO Box 71 De Britiske Jomfruøer (31,26 %) og

10 Side 10 af 37 P. Riggelsen Anpartsselskab CVR-nr c/o Trekroner Dyrhave Aabenraa (16,67 %) og JCA Holding ApS CVR-nr A.L. Drewsens Vej 2 st København Ø (16,64 %) og Ulrik Tofte Jensen Willinghurst House Shamley Green, Surrey GU5 0SU United Kingdom (11,98 %) og Daugaard Holding ApS CVR-nr Rovsingsgade København N (10,94 %) og

11 Side 11 af 37 Søren Alminde Holding ApS CVR-nr Taarbækdalsvej 19 B 2930 Klampenborg (10,42 %) og Coping Management ApS CVR-nr c/o Peter Alminde Skovfryd Kgs. Lyngby (2,08 %) 5.2. Tilbudskurs Aktionærerne tilbydes et kontant vederlag på DKK 7,125 pr. Aktie á nominelt DKK 1, der svarer til den kurs, som Tilbudsgivernes har erhvervet Aktier til i Selskabet. Hvis Selskabet udbetaler udbytte eller foretager anden udlodning til Aktionærerne før afregning af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen pr. Aktie forholdsmæssigt krone for krone med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning. Tilbudsgiverne har ikke inden for seks (6) måneder forud for Tilbudsgivernes erhvervelse af kontrol over Selskabet den 12. juni 2013 købt Aktier i Selskabet. Den 12. juni 2013 erhvervede Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet til kurs 7,125, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet fra Saxo Bank A/S. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 11. juni 2013, som var den sidste Handelsdag før offentliggørelsen af meddelelse om, at Tilbudsgiverne havde erhververet kontrol over Selskabet, var slutkursen på NASDAQ OMX Copenhagen DKK 8,50 pr. Aktie.

12 Side 12 af Warrants i EuroInvestor Købstilbuddet omfatter ikke warrants. Købstilbuddet omfatter dog Aktier, som er erhvervet i henhold til en warrantaftale indgået mellem Selskabet og en medarbejder eller et ledelsesmedlem inden Tilbudsperiodens udløb Kompensation til Aktionærerne i EuroInvestor Tilbudsgiverne er ikke forpligtet til og tilbyder ikke kompensation til Aktionærer i henhold til Selskabslovens 344, stk. 1, eftersom Selskabets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan suspenderes i tilfælde af en overdragelse, jf. Selskabslovens Tilbudsperiode Købstilbuddet løber fra og med onsdag den 10. juli 2013 til og med onsdag den 7. august 2013 kl. 18:00 ( Tilbudsperioden ) eller ved udløb af en eventuel forlængelse af Tilbudsperioden. Beslutning om en eventuel forlængelse træffes af Tilbudsgivernes i henhold til afsnit 5.7. Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Jyske Bank A/S gennem de sælgende Aktionærers eget kontoførende institut eller fondsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden Fremgangsmåde ved accept Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet i henhold til vilkårene i dette Tilbudsdokument, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller fondsmægler med anmodning om, at accepten af Købstilbuddet meddeles pr. til: Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg

13 Side 13 af 37 Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, anmodes om at anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler i så god tid, at det kontoførende institut eller fondsmægler kan nå at behandle og fremsende accepten til Jyske Bank A/S inden Tilbudsperiodens udløb Forlængelser Tilbudsgiverne kan forlænge Tilbudsperioden med mindst 14 dage ad en eller flere gange i overensstemmelse med gældende regler. Meddelelse om en sådan eventuel forlængelse vil blive offentliggjort af Tilbudsgiverne i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen inden Tilbudsperiodens udløb. Tilbudsperioden kan højst udgøre 10 uger. En forlængelse af Tilbudsperioden og/eller en forhøjelse af Tilbudskursen skal ikke anses for at være et nyt købstilbud. Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept. Hvis Tilbudskursen forhøjes, vil Aktionærer, som har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs, automatisk være berettiget til den højere Tilbudskurs Bindende accept og konkurrerende tilbud Accept af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelig for de Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet med undtagelse af nedenfor nævnte begrænsede tilfælde. Hvis der i løbet af Tilbudsperioden fremsættes et konkurrerende offentligt tilbud om køb til en højere kurs end Tilbudskursen, annulleres alle accepter, medmindre Tilbudsgiverne tilbyder samme eller en højere tilbudskurs inden for 10 dage efter offentliggørelse af det konkurrerende tilbud. Hvis Tilbudsgiverne vælger at tilbyde samme eller en højere tilbudskurs, vil Tilbudsgiverne forlænge Købstilbuddet med en periode svarende til udløbet af tilbudsperioden på det konkurrerende tilbud, og accept fra Aktionærer vil i så fald ikke blive annulleret, og Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept.

14 Side 14 af Offentliggørelse af Købstilbuddets resultat Tilbudsgiverne vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Hvis Tilbudsperioden ikke forlænges, forventer Tilbudsgiverne, at meddelelsen vil blive offentliggjort senest fredag den 9. august Aktionærernes rettigheder Aktionærer, der accepterer dette Købstilbud, bevarer alle deres aktionærrettigheder knyttet til Aktierne i Tilbudsperioden indtil gennemførelsen af Købstilbuddet, herunder stemmerettigheder, retten til at modtage udbytte eller andre udlodninger Rettigheder over Aktier Alle Aktier, der sælges til Tilbudsgiverne i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende Finansiering Købstilbuddet finansieres gennem Tilbudsgivernes kontantbeholdning Afregning Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærernes eget kontoførende institut eller fondsmægler hurtigst muligt og senest tre (3) Handelsdage efter, at Tilbudsgiverne har offentliggjort resultatet af Købstilbuddet i henhold til afsnit 5.9 i elektroniske medier via NASDAQ OMX Copenhagen. Tilbudsgiverne forventer, at afregning vil ske onsdag den 14. august 2013, medmindre Tilbudsperioden forlænges.

15 Side 15 af Afregningssted Jyske Bank A/S CVR-nr Att.: Fondsservice Vestergade Silkeborg Mæglergebyrer og andre salgsomkostninger Mæglergebyrer og/eller andre salgsomkostninger i forbindelse med Aktionærernes salg af deres Aktier skal betales af de sælgende Aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Tilbudsgiverne uvedkommende Skat De skattemæssige konsekvenser for Aktionærerne i forbindelse med salg af Aktier i henhold til Købstilbuddet afhænger af den enkelte Aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres derfor til at konsultere egne skatterådgivere med henblik på uafhængig rådgivning om særlige skattemæssige konsekvenser af Aktionærernes eventuelle accept af Købstilbuddet Aftaler om bonus eller lignende ydelser Tilbudsgiverne betaler ikke bonus eller andre ydelser til bestyrelsen eller direktionen i Selskabet i forbindelse med Købstilbuddet Udbyttepolitik Tilbudsgiverne har ikke planer om at foretage eller foranledige udbetaling af udbytte eller foretage andre udlodninger i Selskabet i en periode på tolv (12) måneder fra gennemførelsen af Købstilbuddet.

16 Side 16 af Aftaler af relevans for Købstilbuddet Tilbudsgiverne indgik den 5. juni 2013 aktieoverdragelsesaftale med Saxo Bank A/S om erhvervelse af i alt nominelt DKK Aktier i EuroInvestor, svarende til 72,38 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet, pr. 12. juni Tilbudsgiverne handler alle i forståelse med hinanden i henhold til mundtlig aftale. Tilbudsgiverne har ikke indgået nogen ejeraftale vedrørende deres aktiebesiddelser i Selskabet, og aktieoverdragelsesaftalen af 5. juni 2013 indeholder endvidere ikke vilkår af relevans for dette Købstilbud Lovvalg og værneting Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvister vedrørende Købstilbuddet til Tilbudsgivernes juridiske rådgiver DANDERS & MORE Advokatfirma Frederiksgade 17 DK-1265 København K Dokumenter Tilbudsgiverne har i overensstemmelse med gældende regler anmodet Selskabet om at sende tilbudsannoncen for Tilbudsgivernes regning til navnenoterede Aktionærer, undtagen til de Aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Japan eller Sydafrika, eller i jurisdiktioner, hvor udsendelse af Købstilbuddet er i strid med gældende lovgivning eller på anden måde begrænset. Eksemplarer af Tilbudsdokumentet, inklusiv acceptblanketten, kan rekvireres ved henvendelse til:

17 Side 17 af 37 Jyske Bank A/S Att.: Fondsservice Desuden vil Tilbudsdokumentet, tilbudsannoncen og acceptblanketten kunne ses på Selskabet hjemmeside og Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stilles til eget kontoførende institut eller til: Jyske Bank Investeringsservice Tlf.nr.: BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVERNE 6.1. Beskrivelse af Freo Investments Limited Forretningsaktiviteter Freo Investments Limiteds aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive investeringsvirksomhed. Hjemsted Freo Investments Limiteds har hjemsted på Road Town, Tortola VG1110, Craigmuir Chambers, PO Box 71, De Britiske Jomfruøer, og postadresse på Bramshott Vale, Liphook, Hampshire GU30 7 PZ; United Kingdom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Freo Investments Limited udgør nominelt EURO og ejes 100 % af The Pavillion Trust, der har hjemsted på Isle of Man. The Pavillion Trusts uddeling af midler er diskretionær, og de begunstigede er Ulrik Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Morten Tofte Jensen samt deres efterkommere.

18 Side 18 af 37 The Pavillion Trust administreres af West Corporation Limited, der er fomueforvalter (på engelsk Trustee ) og dermed beslutningstager i The Pavillion Trust i relation til uddelingen af fondens midler til de begunstigede i henhold til fondens fundats. West Corporation Limited er stiftet på Isle of Man og er ejet af dets direktion, der består af George Stephen Hull, Paul Adrian Seaward, Peter Charles Crossley, Harry Arthur Bamber, Helen Mary Woods, John Henry Nugent og Phillip Edward Dearden samt associeret med revisionskoncernen BDO International. West Corporation Limited er reguleret af the Isle of Man Financial Supervision Commission, og selskabets sekretær (på engelsk the Company Secretary ) er Manx Secretarial Services Limited. Datterselskaber Freo Investments Limited har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse Freo Investments Limited ledes af bestyrelsen (på engelsk the Board of Directors ), der består af Ulrik Tofte Jensen, Søren Melgaard og Jan Øland. Medarbejdere Freo Investments Limited har ingen medarbejdere udover bestyrelsesmedlemmerne. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Freo Investments Limited nominelt DKK Aktier, svarende til 22,63 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af JCA Holding ApS Forretningsaktiviteter JCA Holdings ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i JCA Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Jens Carrit Alminde.

19 Side 19 af 37 Datterselskaber JCA Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Ledelse JCA Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Jens Carrit Alminde. Medarbejdere JCA Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer JCA Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 20,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Søren Alminde Holding ApS Forretningsaktiviteter Søren Alminde Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at drive handels- og investeringsvirksomhed. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Søren Alminde Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Søren Carrit Alminde. Datterselskaber Søren Alminde Holding ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Søren Alminde Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Søren Carrit Alminde. Medarbejdere Søren Alminde Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren.

20 Side 20 af 37 Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Søren Alminde Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 19,11 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af P. Riggelsen Anpartsselskab Forretningsaktiviteter P. Riggelsen Anpartsselskabs aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og andre selskaber samt at indgå forretninger på de finansielle markeder, herunder investeringer i valuta, aktier mv., for såvel egne som for lånte midler. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i P. Riggelsen Anpartsselskab udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Riggelsen. Datterselskaber P. Riggelsen Anpartsselskab har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Rimeco Finance A/S (100 %) Rimeco Steel ApS (100 %) Peter Riggelsen Holding ApS (100 %) Ledelse P. Riggelsen Anpartsselskab har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Riggelsen. Medarbejdere P. Riggelsen Anpartsselskab har 2 medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer P. Riggelsen Anpartsselskab nominelt DKK Aktier, svarende til 12,07 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

21 Side 21 af Beskrivelse af Ulrik Tofte Jensen Forretningsaktiviteter Ulrik Tofte Jensens primære beskæftigelse er formueforvaltning. Ulrik Tofte Jensen sidder i bestyrelsen for Midgard Fixed Income Fund Ltd. og for Avaleo ApS. Datterselskaber Ulrik Tofte Jensen har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end EuroInvestor. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Ulrik Tofte Jensens nominelt DKK Aktier, svarende til 8,67 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Beskrivelse af Daugaard Holding ApS Forretningsaktiviteter Daugaard Holding ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet og i datterselskaber samt investering i værdipapir. Datterselskabernes aktiviteter omfatter køb, salg og leasing af automobiler samt udlejning af fast ejendom. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Daugaard Holding ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Søby Daugaard Svendsen. Datterselskaber Daugaard Holding ApS har ud over i EuroInvestor bestemmende indflydelse i følgende selskaber: Daugaard Biler A/S (80 %) Selskabet af 15. januar 2011 A/S (100 %) Daugaard Ejendomsinvest ApS (100 %) LeasingCar ApS (100 %) Ebbe Elmer Biler A/S (100 %) Davis Leasing ApS (100 %)

22 Side 22 af 37 Associerede selskaber: MHousing ApS (50 %) Horisont Rejser ApS (50 %) SB Brands ApS (50 %) Ledelse Daugaard Holding ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Søby Daugaard Svendsen. Medarbejdere Daugaard Holding ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Daugaard Holding ApS koncernen har i 2012 i gennemsnit beskæftiget 127 medarbejdere. Nøgletal for Daugaard Holding ApS koncernen Hovedtal 2012 (tkr.) 2011 (tkr.) 2010 (tkr.) 2009 (tkr.) 2008 (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Årets resultat før skat Årets resultat Balancesum Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Daugaard Holding ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 7,92 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet.

23 Side 23 af Beskrivelse af Coping Management ApS Forretningsaktiviteter Coping Management ApS aktiviteter er at eje aktier i Selskabet samt at drive konsulentvirksomhed i forbindelse med træning, coaching og teambuilding samt salgstræning og lederudvikling. Selskabskapital og ejerforhold Selskabskapitalen i Coping Management ApS udgør nominelt DKK og ejes 100 % af Peter Carrit Alminde. Peter Carrit Alminde har været ansat i EuroInvestor som salgsdirektør i mere end 5 år. Datterselskaber Coping Management ApS har ikke bestemmende indflydelse i andre selskaber end i EuroInvestor. Ledelse Coping Management ApS har ingen bestyrelse, men ledes af direktør Peter Carrit Alminde. Medarbejdere Coping Management ApS har ingen medarbejdere udover direktøren. Eksisterende aktiebeholdning i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Coping Management ApS nominelt DKK Aktier, svarende til 1,51 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet Tilbudsgivernes samlede beholdning af Aktier i EuroInvestor På Tilbudstidspunktet ejer Tilbudsgiverne tilsammen nominelt DKK Aktier i Selskabet, svarende til 92,58 % af den samlede selskabskapital og stemmerettighederne i Selskabet. Aktierne er fordelt blandt Tilbudsgiverne som følger: Freo Investments Limited Aktier, svarende til 22,63 % JCA Holding ApS Aktier, svarende til 20,67 %

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EUROINVESTOR.COM A/S CVR-NR. 25 07 87 80 ISIN: DK0060074656 FREMSAT AF FREO INVESTMENTS LIMITED JCA HOLDING APS SØREN ALMINDE HOLDING APS P. RIGGELSEN ANPARTSSELSKAB

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Hellerup den 15. marts 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Pensionskassernes Ejendomme A/S fremsætter frivilligt offentligt

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. 33 25 59 69) 22. februar 2011 Formålet med dette tilbudsdokument er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Victoria Properties A/S - Euroinvestor.com A/S har fremsat et betinget frivilligt købstilbud til alle aktionærer i selskabet

Victoria Properties A/S - Euroinvestor.com A/S har fremsat et betinget frivilligt købstilbud til alle aktionærer i selskabet FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 216 13. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - Euroinvestor.com A/S har fremsat et betinget frivilligt købstilbud til alle aktionærer i selskabet Det skal ved nærværende

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE I BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 HOVEDELEMENTER I TILBUDDET Idet AMVEST ApS pr. 19.05.2015 har opnået mere

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013.

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013. 1. januar 30. juni 2013 IFRS-delårsrapport 1. januar 30. juni 2013 Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013. Delårsrapport IFRS 2013 Euroinvestor.com 1/17 Resumé: Halvårsrapport 2013 for Ny ejerkreds

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød ("Netop Solutions")

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød (Netop Solutions) PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S CVR nr. 16 22 15 03 Bregnerødvej 127 3460 Birkerød ("Netop Solutions") BAGGRUND Consolidated Holdings A/S, CVR nr. 35 42 20 13, Fredheimvej

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I KEOPS A/S Fasteignafélagið Stoðir hf., reg. nr. 450599-3529, Kringlan 4-12, 103 Reykjavik, Island ( Stoðir eller Tilbudsgiver ) afgiver hermed et frivilligt betinget offentligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

T I L B U D S D O K U M E N T

T I L B U D S D O K U M E N T T I L B U D S D O K U M E N T KlimaInvest A/S fremsætter frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør

Læs mere