IDÉKATALOG HASLE BAKKER. Bedre byrum - Bedre integration - Bedre friluftsliv. April Projektledelse og redaktion: Rådgivning og layout:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG HASLE BAKKER. Bedre byrum - Bedre integration - Bedre friluftsliv. April 2007. Projektledelse og redaktion: Rådgivning og layout:"

Transkript

1 HASLE BAKKER IDÉKATALOG Bedre byrum - Bedre integration - Bedre friluftsliv April 2007 Idrætssamvirket I Århus Idrættens Hus Stadion Allé Århus C Projektledelse og redaktion: Holmen Møller Management Lille Torv Århus C Rådgivning og layout:

2 GENEREL INTRODUKTION Efter aftale med afdelingen for Natur og Miljø under magistraten for Teknik og Miljø ved Århus Kommune har Idrætssamvirket i Århus gennemført en analyse vedrørende en mulig fremtidig indretning af Hasle Bakker. Dette idékatalog indgår som bilag I i en samlet rapport for projektet Hasle Bakker. Sigtet har været gennem en dybtgående borgerinddragelse at kortlægge fremtidige behov for et multiaktivitetscenter i fri luft i bakkerne og det tilstødende areal i Skjoldhøjkilen ud mod Anelystvej mod vest. De præsenterede arbejdsresultater er efter styregruppens bedste overbevisning bæredygtige. Brugerundersøgelsen, som blev iværksat i løbet af foråret 2006, kortlagde langt flere ideer end de viste, men styregruppen har trin for trin måttet påtage sig at prioritere og beskære efter kriterier, anlagt i overensstemmelse med fysiske og økonomiske muligheder. Spiralen, Bakkekammen og Plateauet (de tre kunstige høje) samt det grønne område mod vest vil blive epokegørende alene af den grund, at et sådant landskab ikke findes andre steder i Danmark. RealDania og Integrationsministeriet har finansieret den overvejende del af arbejdet. Afdelingen for Natur og Miljø har velvilligt stillet sin faglige viden til disposition.

3 Den gennemførte planlægning indledtes under indtryk af følgende guidelines: Den endelige udviklingsmanual stiler efter at udgøre et naturligt arbejdsredskab for Århus Kommunes beslutningstagere. Udgangspunkt for planlægningen er den gældende fritids- og kulturpolitik for Århus Kommune. Under arbejdsprocessen vil relevante samfundsmæssige udviklingstendenser blive medinddraget og samtidig søges tidligere erfaringer fra andre europæiske projekter af samme art indarbejdet i prioriteringsprocessen. Forskelligheden hos de mange involverede foreninger og organisationer er stor og denne forskellighed betragtes som en styrke. Der skal i højere grad opspores eksisterende men udækkede behov end behov, man finder på. Der bør satses på at opnå en positiv synergi mellem Hasle Bakker og eksisterende faciliteter. (Eks. Globus 1, Herredsvang og skolerne) Foreningsaktiviteterne i området bør understøttes bedst muligt, idet det i fremtiden vil være en vigtig opgave at optimere indsatte ressourcer samtidig med, at aktiviteterne opfylder kriteriet om at være tæt ved deltagernes bopæl. (jf.: Idræt, Motion og Hverdagsliv, L. Ottesen & B. Ibsen, KU 1999) Der bør lægges op til et forbedret samarbejde med skolernes idræts- og naturlærere. Ideen bag projektet er at Kulturlivet skal være til glæde for flest mulige borgere Det er samtidig tanken at socialisere borgerne til en hverdag med idræt og naturforståelse, så man ikke kan undvære den daglige motion og fælles samvær. (jf.: Fysisk Aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen 2003) Ovenstående retningslinier er fulgt til 100 procent. På de følgende sider beskrives alle foreslåede anlægstyper i kort form. Uddybende spørgsmål bedes rettet til Henrik Stampe hos Idrætssamvirket (tel: mobil: ) eller Henning Holmen Møller (tel: mobil ) Venligst Styregruppen for Projekt Hasle Bakker

4 RUTER side 5 UNDERVISNING OG LEG side 14 PLATEAUET side 19 CENTERBYGNING side 22

5 RUTER FUNKTIONER Sundhedsfremme og eliteidræt på ruter INDHOLD Mountainbiketrack, ski styrtløbsbane, stavgangs løjpe, VIGØR samt vandre- og løberute UDSTRÆKNING Linjer i og omkring bakkerne og ud i Skjoldhøjkilen. Samt ca. 200m2 start- og målområde. BRUGERE Foreninger og privatpersoner ØKONOMI 1.5 millioner

6 Ruter som udnytter områdets forskelligartede karakter indlægges og skaber mulighed for mange typer af bevægelse på forskelligt plan. Ruterne indarbejdes i samarbejde med foreninger således at: - Det flade areal rundt om bakken giver en nøje udmålt løjpe, som bl.a. anvendes af VIGØR foreningen. - Bakkernes kuperede terræn giver udfordring på en rute som bl.a. mountainbikere vil nyde godt af. - Ved at inddrage Skjoldhøjkilen og True skov kan der udlægges en distance rute således at der er mulighed for en længere tur i det naturskønne landskab, for bl.a. vandrer og løbere. Ruterne vil samtidig danne grundlag for almindelig sundhedsfremme, da de er et godt udgangspunkt for at følge sundhedsstyrelsens anbefaling om ½ times motion pr. dag. Ruterne behandles således at de har et fælles udgangspunkt i et start/mål område og de enkelte ruter får en behandling således at de lever op til de krav den enkelte bevægelsesform kræver. Dette kunne fx. være lys langs den flade rute.

7 VIGØR CLASSIC Sammenhængen mellem motion og sundhed er for længst bevist af videnskaben og man kan læse følgende i Brug hovedet Brug kroppen (Sundhedsstyrelsen Juni 2003) De som mener, at de ikke har tid til fysiske aktiviteter, må før eller senere afsætte tid til sygdom Kilde: Edward Stanley ( ). Dette slogan indleder Sundhedsstyrelsens folder. Teksten bevæger ind over farligheden ved ikke at bevæge sig. Dansk Atletik Forbund opstiller en række gode grunde til at røre sig 30 minutter om dagen, og man kommer med en række gode anbefalinger om motion. Man får under et VIGØR forløb opmålt sine sundhedsfaktorer i form af livvidde, vægt, fedtprocent, puls og kondital. Sommetider sørger et hold sygeplejersker fra Aarhus amtssygehus tillige for opmåling af blodtryk. Man skal gå så hurtigt, man kan på en strækning på 1,6 km, hvorefter pulsen måles. Konditallet er anerkendt af læger som en relativt retvisende indikator for sundhed.

8 50m Flad rute der løber omkring bjergkammen, med start og målområde mellem bakkerne. Ruten markeres med blød belægning og belysning.

9 MOUNTAINBIKE Hasle Bakker tilbyder mountainbikers ekstreme forhold, idet den foreslåede rute bevæger sig op over både Spiralen og Højderyggen, ligesom den fører ud i det karakteristiske terræn vest for bakkerne. Her tales der om en individuel idrætsgren, som kan praktiseres næsten overalt, men der er en tendens til, at udøverne stræber mod landskabsformer, som vi ser dem i området omkring Hasle Bakker. Området indbyder til alle sportens 5 klassiske former: cross country, downhill, free ride, dirty jump og trails riding. Den foreslåede rute indeholder dog alene et singletrack, egnet til ungdomstræning. Mountainbike sporten fører ofte dens udøvere langt ud i naturen, og den indeholder et stærkt etisk moment, idet dens udøvere skal lære at klare sig selv, når man er strandet langt fra en hjælpepost og der eksempelvis skal repareres cykel efter kæde- og gearproblemer eller punktering. Disse situationer er endvidere basis for sportens fællesdynamik, idet erfaringsudveksling blandt deltagerne spiller en stor rolle.

10 50m Knap 3.5km lang rute som udnytter det varierede terræn og former, en udfordrende og kuperet bane til fx mountainbike træning. 10

11 DISTANCE RUTE Velvære er i forhold til livskvalitet som et punktum for et godt måltid, nemlig desserten. Den ubetinget sundeste måde at opnå velvære er motion, leg og bevægelse. Selvom livskvalitet består af mange forskellige psykiske og fysiske fænomener, så spiller motion en afgørende rolle for ens livskvalitet. For samtidig med fysisk velvære får du også et gladere sind, du bliver mere tilfreds med dig selv, og du får lettere ved at skabe venskaber med andre mennesker. Endelig og ikke mindst: Man opbygger værn mod sygdom. Den foreslåede rute mod vest rummer en bred skala af landskabsformer, men forløber i store træk på et plant underlag. Ruten skal være åben for alle, fordi motionsløb er noget, der skal kunne praktiseres, når man har tid. Men hvor kan man gå hen og få den fornødne instruktion? Tilbuddene er utallige. Men vi føler et ansvar for i det mindste at nævne, at Hasle Bakker har følgende interessenter, der vil kunne organisere aktiviteterne: - Marselis-løbet - Danmarks Idrætsforbund - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) - Dansk Arbejder Idræt (DAI) - VIGØR-programmet, Aarhus Idrætsforening af 1900, For at kunne følge sine personlige fremskridt, når man motionerer, kan vi henvise til side 7, hvor VIGØR-aktiviteterne er beskrevet. Her beskrives en måde at måle konditallet på, dvs. at gå rask til (power-walk) over en distance på 1600 m. Derefter skal man se, hvor lang tid, det tog, hvorefter man tæller antallet af pulsslag. Sammen med sin vægt, alder og køn beregnes disse værdier på en computer. Denne metode anvendes af VIGØR-programmet - foreløbig i Århus, men i fremtiden også i landets større byer. Distanceruten vil endvidere kunne anvendes som basis for træning i orienteringsløb samt den grønne puls, der skal tages i anvendelse til undervisning i naturfag, fysik og matematik i det fri. (se nærmere herom side 17-18) 11

12 150m 9km lang rute som passerer gennem områdets forskellige landskabstyper. Hvilket giver en varieret oplevelse og forskellige udfordringer. 12

13 (5.5%) / 10 STYRTLØBSBANE 25m 1/ 18 (10%) Skiløberne vil kunne benytte sig af bakkens hældning til en temmelig stejl styrtløbsbane, og der vil kunne opstilles en skilift. 13

14 UNDERVISNING OG LEG FUNKTIONER Bringe folk ud i naturen gennem undervisning, idræt, samvær og friluftsliv. INDHOLD Naturlegeplads, lege - og motorikpark, mutihytter og udeskoler UDSTRÆKNING Punkter i bakkerne og i Skjoldhøjkilen BRUGERE Skoler, børnehaver, familier ØKONOMI 2 millioner 14

15 Det er vigtigt at børn og unge får en god relation til naturen da dette hjælper dem på mange områder bl.a. fagligt, sundhedsmæssigt og motorisk. I området er der en stor mulighed for at skabe faciliteter der formidler en sådan relation gennem leg og undervisning. Således at de mange skoler og børneinstitutioner i området kan komme ud i naturen og udforske og opleve denne. Faciliteterne tager afsæt i naturen og opbygges af dennes materialer. Der anlægges: - Legeområder; forskellige udfordringsniveauer som danner motorisk udviklingsramme for mindre børn samt udviklende miljøer for større børn. - Udeskoler; en pædagogisk ramme for at afprøve teoretisk viden i praksis. - Hytter; danner baser i naturen som omdrejning for at skoler, børnehaver og familier kan opleve og udforske naturen. Hytterne og deres udenomsarealer danner i sig selv et oplevelsesområde og kunne også tænkes som en større og mere selvstændig konstruktion. Faciliteterne anlægges med udgangspunkt i børn og undervisning - men vil udmærket kunne danne rammerne om firmaskovture, teambuilding og familieture. URBANplanens interessenter vil ligeledes kunne bruge faciliteterne som samlingspunkt for integration. 15

16 LEGEOMRÅDER 150m 3 institutioner er placeret ved Bjergkammens østlige fod. I forbindelse med disse anlægges en lege- og motorikpark hvor bakkens skråning anvendes til klatring, nord for institutionerne og ud mod vest kan det flade areal anvendes til andre typer legeområder og der skabes en samlet legepark med en stor variation af muligheder med udfordringsmiljøer skabt af naturens materialer. 16

17 HYTTER OG UDESKOLER Bakkerne ligger i forvejen på en af de højeste koter vest for Århus, og der vil være mulighed for at udnytte det enestående anlæg som indgangsportal til et naturområde, der strækker sig som en kile fra Ydre Ringvej gennem True skov til Frisenborg Slot. Hele dette område vil blive administreret i samspil med Silkeborg Skovdistrikt, og den kommende selvejende institution Hasle Bakker vil med en stor grad af frivillighed og borgerinddragelse varetage administration, viceværtfunktion og arrangementskontor. De nedenfornævnte målgruppers behov leder frem til hele Vestbyens - herunder Gjellerupplanens - tumleplads. Det samlede anlæg vil bestå af en række enkeltstående faciliteter/oplevelsesrum, der sammenholdes af en grøn puls fra Ydre Ringvej til den jyske nord/sydgående motorvej syd for Tilst. Projektet indeholder både formål som friluftsliv/naturforståelse, ude-undervisning forstået som læring via ting og hændelser samt leg/motion/bevægelse. Projektet tager udgangspunkt i en kulturhistorisk og antropologisk indfaldsvinkel og tillige et implicit integrationsaspekt. Læring via ting og hændelser. Aktiviteter: Praktisk oplevelsesundervisning i naturforståelse, biologi og vandenergi. Hertil påtænkes opførelse af i alt 6 oplevelsesrum i form af groft tildannede multihytter med omliggende naturkomponenter. Dette for at tilbyde skolerne plads til kvalificeret undervisning i fri luft. Hytterne spredes decentralt ud i området, således at de kommer til at fungere som venepumper i områdets grønne puls Breefingorienteret undervisning i naturhistorie (fauna og flora), fuglekending, adfærd omkring ikke beskyttede søer og vandløb samt naturbeskyttelse. Hertil påtænkes opførelse af en udeskole, dvs. et større referencepunkt for multihytterne i form af en to etagers shelteragtig, groft tildannet bygning med depotrum og opbevaring af undervisningsmaterialer, kikkerter, I-pods og ekskursionsudstyr. Øverste rum skal samtidig anvendes til fugleobservation. Målgrupper: - 7 skoler med i alt ca børn indenfor min. gang fra området - Børns behov for inciterende undervisning i det fri - Spejdernes behov for at få et fælles udgangspunkt for friluftsliv - De hårde drenge i Gjellerupplanens boligområde Bevægelse i naturen. Hertil påtænkes en elektronisk overvåget og -formidlet naturskattejagt mellem de skabte oplevelsesrum. Ved hvert stoppunkt formidles instruktion, hvortil deltagerne forventes at registrere tilbage til referencepunktet vis SMS. IT-tilrettelæggelsen sker i samarbejde med Alexandrainstituttet i IT-Byen. 17

18 150m Der placeres mindre hytter i området. Hytterne placeres således forskellige naturtyper er repræsenteret, fx i skov, ved sø og mellem bakkerne. Hytterne danner ramme om udeundervisning, hvor der er mulighed for aktiviteter såsom bål, klatring og raftebygning. Der kan ligeledes etableres en større konstruktion, som i sig selv danner rammen om leg og oplevelse. fx på en af bakkerne således der samtidig danner et udsigtspunkt. 18

19 PLATEAUET FUNKTIONER Fællesaktiviteter og mødested gennem idræt, handel og folklore INDHOLD Festivalplads, markedsplads og sportsbaner. UDSTRÆKNING Plateauets flade BRUGERE Foreninger, handlende, skoler ØKONOMI 10 millioner 19

20 Plateauet, den sydligste af de tre bakker, er karakteristisk ved dens flade top. Fladen og den hævede position åbner mulighed for at programmere Plateauet med en række funktioner som ikke er muligt i det øvrige landskab i området. Den m2 store flade er oplagt som en arena for afholdelelse af arrangementer af større og mindre karakter. Plateauet bliver således et sted hvor mennesker mødes gennem interesser og der er store muligheder for at skabe et unikt fritidsplandskab. Som en frugtbar blanding af en byplads, en sportsplads og en parkeringsplads. I umiddelbar nærhed til Gellerupparken og Ringvejen og med en fantastisk udsigt over hele Århus. Fladen kan anvendes som en samlet plads til afholdelse af større arrangementer, men en inddeling vil ligeledes give mulighed for at afholde mindre arrangementer og endog flere arrangementer på samme tid - således at der skabes mulighed for møder på tværs af interesser. Plateauet vil kunne anvendes af arrangementer med forskelligt interval. Nogle vil vende tilbage en gang årligt, cirkus, veteranbiltræf osv, mens andre vil afholdes en gang ugentligt, fx. markeder. Andre vil anvende plateauet hverdag eller afhængig af vejr og vind. Dette bl.a. ved at fladen indrettes med boldbaner og åbner mulighed for drageflyvning, skating, volleyball etc. 20

21 FLADEN 25m Hele fladen Græs Asfalt Sand Træ Plateauet behandles således der skabes en inddeling hvor enkelte mindre aktiviteter kan foregå - samtidig med at den udgør en stor samlet flade hvor større arrangementer kan afholdes. Der arbejdes med adgang til området og forskellige materialer på fladen giver rummet en variation. 21

22 CENTERBYGNING FUNKTIONER Hjemsted for foreninger og faciliteter til skoler og foreninger. Med aktivitetsmuligheder både inde og ude. INDHOLD Klubfaciliteter, vandrehjem, fitness + spa-center, kombisale, restaurant, IT café, butik, værksteder og udendørs sportsbaner. UDSTRÆKNING 4200m2 bygning ved bjergkammens østlige fod og området omkring strækkende ind på IHFs boldbane. BRUGERE IHF, turister, skoler, foreninger, IDA og Århus produktionsskole samt områdets øvrige brugere ØKONOMI 64 millioner 22

23 Centerbygningen er tilholdssted for de mange foreninger der bruger bakkerne som udfoldelsesarena. I Centerbygningen findes klubrum og omklædningsfaciliteter, men også faciliteter som gør centerbygningen til et aktivitetssted i sig selv og et supplement til de mange muligheder bakkerne tilbyder. Centerbygningen er det administrative centrum for Hasle Bakker og det er også her man kan søge hen og få en varm kop kaffe i restauranten efter en lang dag i naturen på og omkring bakkerne. Centerbygingen er tænkt som et dynamisk og levende bygingsværk med et meget karakteristisk tag som danner smukke rum i bygningens indre og skaber en overvældende 5. facade. Centerbygningen og de nærmeste udearelaer tænkes i tæt relation, og det skabte miljø vil give en levende og aktiv atmosfære, hvor ikke kun foreningerne vil færdes, men også skoler og institutioner kan finde gode tilbud. 23

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Landskabsværkstedet i samarbejde med DFIF og DGI Søren Præstholm og Jørgen Nimb Lassen Rapport: juni, 2008

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER Sund Greve Midtby er gennemført af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding, 2014. Projektet har været støttet af

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere