Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December ÅRGANG 6

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7800 Skive Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Arrangementer på landsplan 23. januar 2010 Distriktsforum, Gildehuset i Odense 30. januar 2010 Danmarksindsamlingen juni 2010 Landsgildestævne 2010 Stevninghus, Kliplev 24. juli - 1. august 2010 KFUM spejdernes korpslejr, See 20:10, Skive 5. september 2010 Danmarks Friluftsdag Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 What s on internationalt... 4 Nye udvalg... 5 Nyt fra LGL... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror LGT Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Åbning af LGT09 i Aalborg, se afsluttende kommentarer side Foto: Gunvald Mouritsen, Flensburg Gildet

3 Kammeratskab Af Lone Erkmann, Landsgildemester I september mødtes vi i Aalborg til Landsgildeting. Vi mødtes blandt andet for at afstikke kursen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark for den kommende 2-års periode. Handlingsplanen blev vedtaget og forsamlingen accepterede en kontingentforhøjelse, der giver mulighed for at holde aktivitetsniveauet. Det fremgik tydeligt af debatten, at der havde været livlige diskussioner rundt om i distrikter og gilder op til landsgildetinget. Det er en vigtig del af gildearbejdet, at vi kan diskutere, så taget letter! At kammeratskabet i gilderne kan bære heftige diskussioner og stor uenighed - ofte om tilværelsens store spørgsmål. Uenighed er ofte det, der kan bringe nye tanker frem. Men nu er det blevet hverdag igen, og så skal det vise sig, om vores kammeratskab kan bære os videre. Om vi er i stand til at lade vores uenighed føre os til nye ideer for det kommende gildearbejde. Overveje, om det er på fundamentale områder, vi er uenige eller om det blot er formen, rammerne der skal ændres. Hele tiden skal vi have os for øje, at selv om der kommer synspunkter frem, vi ikke bryder os om, så vil vi alle det bedste for gildebevægelsen. Vi ønsker sikkert alle at opleve, at gildebevægelsen bliver et naturligt sted for tidligere spejdere, der stadig har lyst til at mødes med gamle spejderkammerater. Tage på ture ud i naturen, påtage sig humanitære opgaver og ind imellem diskutere livets store spørgsmål. Vi blev i 2007 enige om, at vores værdier er Kammeratskab - Udfordringer - Rummelighed Ansvar Friluftsliv. Lad os bruge kammeratskabet til at mødes for at inspirere og støtte hinanden. Lade vores uenighed være en udfordring, der inspirerer os til det fremtidige gildearbejde. Lad rummeligheden give plads til de andres meninger. Lad os alle tage ansvar for gildernes fremtid. Lad os styrke kammeratskabet ved at samles om de planlagte projekter. Lad os vise, at vi VIL fremtiden. Vent ikke på, at de andre gør noget. Det er dig, mig og alle de andre gildebrødre, der mener gilderne er noget særligt, der skal gå ud blandt tidligere spejdere og fortælle om Kammeratskab - Udfordringer - Rummelighed Ansvar Friluftsliv som de kan møde i Gilderne. 3

4 Nyt Internationalt Udvalg Af Anne Haastrup-Nielsen, LGIS Efter Landsgildetinget i Aalborg har LGL fået nye medlemmer. Ny International sekretær, LGIS, er Anne Haastrup-Nielsen og der er nedsat et nyt Internationalt Udvalg, IU. Dets medlemmer er Anne Marie Hansen (som fortsætter fra tidligere IU) fra Hadsten og Jytte Vester (nyt medlem) fra Flensborg. 1. møde har i skrivende stund endnu ikke fundet sted men afholdes 19. november. Vi fortsætter med uændret kommissorium for det kan læses på hjemmesiden. Som tidligere nævnt er en af IU s vigtigste opgaver at informere og koble interesser sammen DIS - GIM - IU imellem. For at dette kan lykkes er det utrolig vigtigt at informere og kommunikere - og det gælder alle niveauer. Vi vil altså meget gerne høre fra jer om det, I laver - specielt naturligvis om jeres succeshistorier. Vi kan minde om handlingsplanen, som netop er blevet vedtaget på LGT, hvori bl.a. Brobygningsprojekt rettet mod etniske minoriteter er et af elementerne. Her er et område, hvor mulighederne kan varieres på mange måder. At etablere forbindelser og fremme venskaber mellem gilder i andre lan-de er meget berigende og den årlige fødselsdag, Fellowship day, er blevet holdt over hele verden 4 What s on international Et varmt Hej Hvis I ikke selv har oplevet sådan en Fellowship day eller har hørt budskabet kan det læses her: Fellowship budskabet 2009 Med al den turbulens og uro i verden såvel natur- som menneskeskabt er det positivt, at vi stopper op og fejrer vores venskaber både ude i verden og hjemme i vores egne lande. Der er fællesskaber eller gilder i mange lande, og det er dejligt at tænke på, at vore brødre og søstre også tænker på os. Vi kan også give os tid til at klappe os selv lidt på ryggen for at gennemføre Lord Baden-Powell af Gilwells læresætninger. Twinning er en positiv metode til at få vores fællesskab og venskab til at gro. På denne Fellowship dag vil jeg opfordre jer til at tage et skridt ind i eventyrets og oplevelsernes verden og overveje twinning med et gilde i et land, der ikke taler jeres modersmål. Fred opnås gennem gensidig forståelse, - og forståelse opnås gennem kommunikation. Vi kan endda sigte mod at mødes ved den næste verdenskonference i Como, Italien i 2011 og bygge videre på vores venskab. På denne Fellowship dag takker jeg jer for jeres engagement for at forbedre fremtiden for vores ungdom og for den støtte, som I har udvist for en bedre verden. Brett D. Grant Formand ISGF Verdenskomité omkring 25. oktober lige siden Hertil er knyttet et budskab, som udsendes af formanden for ISGF.

5 Kursusudvalget KURSUSUDVALGET Af Sten Frost, LGUS På landsgildetinget blev vedtaget en handlingsplan på 5 punkter. Handlingsplanen kan danne en lukket figur, hvor forbindelsen mellem de enkelte punkter gerne skal omslutte vore fælles ideer om god gildetid. Der er store udfordringer i at få visionerne omsat i et attraktivt og engageret gildeliv, hvor vi alle, lette til bens eller lidt mere modne, nyder fællesskabet og de store værdier, der skabes ved at virkeliggøre vore idealer - sammen. Det nye kursusudvalg (KU) er gået i gang med at sætte dagsorden for de opgaver, der meget gerne skal tage form i den kommende tid. De fem punkter i handlingsplanen er Landsstævne i juni 2010, Danmarks Friluftsdag i september 2010, Gildernes Højskole i 2010/2011, brobygningsprojekt rettet mod etniske minoriteter i 2009/2011 samt fælles lejr for og med spejderkorpsene i Danmark 2009/2012. KU er stærkt involveret i handlingsplanens virkeliggørelse, og vil søge at brede arbejdet ud sådan, at mange involveres og medvirker til at sætte de fem punkter i fokus. KU har derudover en stor lyst til at lægge kræfter i en frisering af håndbogsmaterialet. Den digitale form, der har afløst de trykte håndbøger, er fremragende, men også samtidigt forbistret krævende med korte intervaller mellem udløbsdatoerne. Derfor har vi stor lyst til at kigge ned i den værktøjskasse, hvor instruktørhæfterne til de tre arbejdstider ligger. Det ligger os stærkt på sinde at formidle, at der knyttes stærke knuder i netværket mellem KU, DUS og GU. Vi vil glæde os til at indbyde til samvær med udvikling og samarbejder i højsædet, og vi vil indbyde til DUS-Stævne og regionale KU/DUS/GU møder. Gildernes Højskole er i bedste gænge, og programmet for sæson 2010/2011 er under udarbejdelse i den rette højskole med de skæve vinkler. Højskoleudvalget lover en fantastisk sæson! Højskoleudvalget er sammensat af Margrethe Gybel og Sten Frost, og er knyttet til Kursusudvalget. Det nye kursusudvalg, som, trods efteråret, har besluttet at smøge ærmerne op, er sammensat af Iben Sahl, Jeanette Pilt Ulriksen og Sten Frost. Iben er gildekansler i Baden Powell Stammen, er 52 år og har 5 gildeår bag sig. Jeanette er gildebror i 1. Skanderborg, er 55 år og har 5 gildeår bag sig. Sten er LGUS og gildebror i 2. Esbjerg, er 63 år og har 38 gildeår bag sig. I KU har vi besluttet, at fortiden er ballasten, og at fremtiden er udfordringen. Indkaldelse til møde Danmarks Friluftsdag i september 2010 skal gøres til en succes. Derfor skal vi i arbejdstøjet nu. Kursusudvalget indbyder til KU / DUS møde i Gildernes Hus i Odense, søndag den 17.januar Dagsorden m.m. udsendes inden mødet. På Kursusudvalgets vegne Sten Frost, LGUS 5

6 PR-udvalget PR-udvalget har holdt sit første møde i denne periode og er kommet godt fra start. Udvalget består af Kjeld Krabsen (LGPR og webmaster), Ingrid Danstrup (redaktør for Sct. Georg), Ole Rafn Petersen (Hillerød) og Svea Brüsshaver (BP-stammen). Nogle af de emner vi havde på mødet, vil vi gerne fortælle lidt mere om her. På Landsstævnet i juni 2010 vil PR-udvalget tilbyde moduler indenfor udvalgets arbejdsområde som eksempelvis hjemmesider og billedbehandling. Efterlysningen af gode billeder i høj opløsning gælder stadig. Det vil sige billeder der er mere end 1300 pixel bred (og gerne over 2600 pixel), eller sagt på en anden måde, billeder der fylder mere end 2MB på din computer. På landsgildetinget kom et forslag til en anden udsendelsesform for Sct. Georg. Her er vi langt med beregning af priser og eventuelle besparelser, og regner med at kunne komme med en indstilling først i det nye år. Et andet forslag, der blev nævnt på landsgildetinget, var oprettelsen af et diskussionsforum på vores hjemmeside som et alternativ til facebook. Det arbejder vi også på og forventer her at have noget færdigt i starten af det nye år, så det kan præsenteres på Distriktsforum i januar. Vi har en PR-manual, der indeholder anbefalinger for vores trykte medier. Tilsvarende vil vi lave et forslag til en manual for de elektroniske medier incl. hjemmesider. Det var lidt om det første møde og de næste møder planlægger vi at holde over nettet, så vi kan afprøve de muligheder elektroniske medier giver os. Nyt fra LGL 1. LGL-møde oktober 2009 På dette første møde efter landsgildetinget blev opgaver fordelt, udvalg nedsat og kontaktpersoner udpeget, så arbejdet kan videreføres uden unødige stop. Udvalgenes sammensætning kan ses på de lilla sider. Lige så vigtigt var det, at landsgildeledelsen får lært hinanden at kende og aftalt spilleregler for den kommende periode. Der er enighed i den nye landsgildeledelse om at videreføre visionen om nytænkning og rummelighed, som kom til udtryk i den gamle ledelses lovpakke. Naturligvis skal den gennemgås, justeres og pakkes om i overensstemmelse med de på landsgildetinget indhøstede erfaringer. Handlingsplanen blev drøftet indgående. LGUS arbejder videre med Friluftsdagen, og LGIS følger op på brobygningsprojektet. LGPR følger udviklingen mht. det fælleskorpslige arrangement i Landsgildestævnet 2010 bliver afholdt juni på Stevninghus. En arbejdsgruppe med LGIS, LGUS og LGS arbejder videre med et alsidigt modul-opbygget program. LGK blev pålagt at initiere et møde med spejderkorpsenes voksengrupperinger mhp. at arbejde videre med tankerne om et øget samarbejde (det er i skrivende stund blevet fastlagt til 7. januar). Det blev besluttet at iværksætte en grundig revision af håndbog for gildeledelser. Rodbjerggård tages op på næste møde i Gildecenterfonden, fastlagt til 21. november i forbindelse med 2. LGL møde. 6

7 Gilderne og de andre KFUM-Spejderne flytter Lars Kjeld Jensen formand for KFUM-Spejderne i Danmark 1. juli i år overtog KFUM-Spejdene formelt Sjælør kirke i Københavns Sydhavn. Forud er gået knap to års forhandlinger med kirkefondet, menighedsrådet, biskoppen og Københavns Kommune om overtagelsen. Sjælør kirke er en af de 10 kirker, som Erik Norman Svendsen for 2 år udpegede som kirker, der burde tages ud af brug. For os var denne udmelding anledning til at gå i dialog med Kirkefondet - og siden menighedsrådet - om at overtage Sjælør kirke. Kirkens størrelse og form gør den ideel til formålet at være vores byspejdercenter og base for vores administration. Fakta Sjælør kirke er bygget i 1956 og er tegnet af Holger Jensen. Menighedsrådet i Sydhavn sogn ønskede at samle deres aktiviteter omkring sognets anden kirke Frederiks kirken. Den 26. april 2009 blev kirken formelt taget ud af folkekirkeligt brug ved en Gudstjeneste ledet af Biskop Erik Norman Svendsen. Udover at være et aktivitetssted for unge i byen bliver kirken arbejdsplads for 12 medarbejdere i KFUM-Spejdernes administration. Lige nu er håndværkerne i fuldgang med om-bygningen af kirken. Ombygningen forventes afsluttet, så administrationen midt i december vil kunne flytte fra de nuværende lejede lokaler hos FDF i Rysensteensgade. I starten af februar forventer vi så at kunne åbne dørene for vores kommende byspejdercenter, hvor spejderlivet i byen skal skabes og udfoldes. Hos KFUM-Spejderne står vi stærkest i de mindre byer i provinsen, mens vi har sværere ved at finde fæste i de større byer. Men flere og flere unge rykker ind mod byerne, så der er behov for at udvikle et spejderarbejde, der også er attraktivt for de unge i byen. Med købet af Sjælør får vi nu en bybase eller et center i byen, hvor vi kan udvikle den del af spejderarbejdet. Vi har flere rigtig gode centre ude i naturen blandt andet Houens Odde ved Kolding Fjord. På disse naturcentre har vi i mange år udvikle spejderlivet og vi håber at bycenteret bliver stede, hvor vi sammen med de unge kan skabe nye spændende tiltag. Hvad barnet kommer til at hedde er endnu ikke afgjort, men det bliver et sted for de unge, hvor de unge selv skal være med til at udfylde rammerne. Den tidligere kirkesal og flere møderum giver mulighed, for at der kan være mange aktiviteter i gang på samme tid. Stedet bliver et åbent sted, hvor de unge kan komme og være. God jul til alle i Sct. Georgs Gilderne og tak for samarbejdet både på nationalt og lokalt plan i Det er dejligt og anerkendende for de unge, at I stadig bakker op om spejderarbejdet. 7

8 SEE 20:10 Du store lille verden KFUM-Spejdernes korpslejr 24/7 1/ Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler Kan du huske den herlige kildren i maven, når man er med tusindvis af spejderkammerater på en korpslejr? Måske prøvede du det på Blå Sommer i år? Nu er chancen der for at genopleve den begejstrede stemning på KFUM-Spejdernes korpslejr til sommer. Det foregår i Skive på det militære øvelsesterræn lige syd for byen. Du store lille verden er lejrens tema. Lejrens navn er Scout Explorer Event 2010, og der bliver virkelig meget at udforske og opleve! Der forventes deltagere, som fordeles i 8 underlejre. Andre spejdere og FDF er også inviteret, og der forventes også et stort islæt af udenlandske spejdere. Som hjælpere skal vi bo i den centralt beliggende familielejr Multicamp, her bliver der også plads til campingvogne. Der skal bruges ganske mange hjælpere; til madgruppen med supermarked, madfordeling, hjælperkantine m.v., til lejrhospitalet med læger og sygeplejersker og til servicekorpset med vagter og sikkerhed. Mange gildebrødre er allerede indskrevet i de forskellige teams, men der er stadig plads til flere hjælpende hænder. Oveni, at du medvirker til at give en masse spejdere fra ind- og udland en oplevelse for livet, så er du jo også med i fællesskabet. En korpslejr er simpelthen indbegrebet af aktiv ferie; masser af oplevelser og glade stunder! Du kan få lov til at arbejde - men du vil opleve, at dit arbejde bliver påskønnet! Oveni samværet med alle de glade spejdere og ledere er der hyggestunderne ud på aftenen, hvor vi finder sammen om et bål eller i et fortelt med venner fra teamet, gildebrødre fra nær og fjern. Hvis du vil vide mere, så klik ind på - eller kontakt? Madgruppen: Bo Sander, , Læge/sygeplerske: Leif Bjørnskov, , Servicekorps: Jesper Petry, , Du kan også ringe eller skrive til mig , 8

9 Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler Det er jo blevet en tradition, at 12 nødhjælpsorganisationer i samarbejde med DR gennemfører den store TV-transmitterede Danmarksindsamling i januar. I denne vinter bliver det lørdag den 30. januar. Udsendelsen ses af de fleste danskere, og rigtig mange har fået øjnene op for showets PR-værdi. Firmaer bruger en stor del af deres reklamebudget på at komme på skærmen for at aflevere en stor check. Mange foreninger og private iværksætter særprægede indsamlinger, hvor selv mindre beløb bliver nævnt. Uanset bagtanken om PR går hele beløbet imidlertid til de 12 organisationers projekter for at hjælpe medmennesker i nød. I den kommende indsamling vil pengene gå til kvinder i Afrika. Det er velkendt for os alle, at der er et kæmpestort behov for at gøre noget ved sygdomsbekæmpelse og uddannelse i langt de fleste afrikanske lande. Så hvorfor ikke tage udfordringen op og gennemføre en indsamling. Det vil hjælpe de 12 organisationer, hvoraf vi i gilderne allerede arbejder sammen med UNICEF, Dansk Flygtningehjælp og SOS Børnebyerne og også har støttet flere af de andre organisationer. Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne: Sponsormiddage, spejderprægede konkurrencer i indkøbscentret, kultur aften med afrikansk mad, sang og dans (der bor jo en del kvinder med afrikanske rødder rundt om i Danmark) osv. Aktiviteterne behøver ikke foregå på selve dagen, og gildet behøver ikke at arbejde alene med projektet. Hvad med at invitere spejderne med? Eller den lokale Røde Kors afdeling, indvandrerklubber etc.? Det vigtigste er, at vi kan bidrage - og dermed leve op til vores gildelov. Men det skader jo heller ikke, hvis vi kan gøre os lidt kendte - både lokalt og landsdækkende. Fra Richard Mejer, 3. Slagelse Gilde, er modtaget Hvis jeg var ejendomsmægler og skulle sælge villa Sct. Georg kunne annoncen måske komme til at se således ud: Meget stor andelsbolig centralt beliggende i Danmark sælges. Boligen består af et stort antal værelser, hvoraf flere trænger til en kærlig hånd, men for den rette køber er der store muligheder for at sætte sit personlige præg på de enkelte værelser. Muren omkring boligen fremstår i forfalden stand og trænger til en gevaldig rensning. Bygningens facade trænger ligeledes til en grundig gennemgang af kyndige folk. Opvarmningen er et gammeldags fyr og en del trænger til at blive udskiftet. Til boligen hører også et sommerhus med store grønne arealer som, hvis det ønskes, kan frasælges. For den rigtige køber kan det blive en dejlig bolig, hvor mange oplevelser i fremtiden vil få en særlig værdi, men det kræver en indsats at nå disse. Henvendelse til billet mrk. Sct. Georg 9

10 Støt Pindstrup Centret - gør en forskel! Hvert år deltager flere end børn med og uden handicap og lige så mange voksne i Pindstrup Centret / Brogårdens (Strib) aktiviteter til fordel for børn og unge med handicap. Pindstrup Centret er en landsdækkende forening, drevet af frivillige inden for rammerne af formålet:.. at medvirke til integration af handicappede og ikke-handicappede børn og unge i samfundet. Formålet nås ved at tilbyde kurser for familier med et barn med handicap, ferielejre for børn og unge i skoleferierne samt øvrige aktiviteter, der fremmer integrationen mellem mennesker. Aktiviteterne udvikles, planlægges og gennemføres af de frivillige voksne, der er knyttet til centret. Pindstrup Centret blev stiftet i 1971 på initiativ af de 4 spejderkorps: KFUM-spejderne i Danmark, KFUK-spejderne i Danmark, Det Danske Pigespejderkorps, og Det Danske Spejderkorps. Korpsene har i dag 4 repræsentanter i bestyrelsen. Centret arbejder under protektion af HKH Prinsesse Benedikte. Et godt eksempel Formand for de frivillige lederes planlægningsudvalg, Anne Marie Kragh Sørensen fortæller: På en ferielejr deltager ca. 50 børn sammen med voksne. Halvdelen af børnene har et fysisk eller et psykisk handicap. Ideen er, at den enkelte igennem en række positive, udfordrende oplevelser i løbet af ferieugen får en større forståelse, både for egne og for sine medmenneskers muligheder og ønsker til livet. Den ikke-handicappede opdager, at det at have et handicap ikke ændrer ved de behov og drømme, vi alle har til livet. Endvidere overvindes den blufærdighed mange føler over for at være sammen med og hjælpe en handicappet. Den handicappede får ligeledes prøvet sine grænser af og opdager som oftest, at de begrænsninger, han eller hun har følt, kan overvindes. Disse erkendelser hos såvel handicappede som ikke-handicappede er gode eksempler på den integration, som Pindstrup Centret gerne vil fremme. Hvor kommer pengene fra Selvom Pindstrup Centrets arbejde er baseret på frivilliges ulønnede indsats, koster det trods alt penge at gennemføre de formålsbestemte aktiviteter, bl.a. fordi ingen af økonomiske årsager må være afskåret fra at deltage i centrets aktiviteter. I 2009 er der således et budgetteret underskud på de formålsbestemte aktiviteter på i alt 1,3 mio kr. Dette underskud dækkes dels ved at Pindstrup Centret og Brogården i hverdagene, fungerer som kursuscenter for andre foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre med behov for gennemførelse af internatkurser. Herigennem skabes en vis egenindtjening, ligesom de fysiske rammer bliver vedligeholdt. Endvidere støtter en række fonde og legater det gode formål gennem tilskud, og endelig modtages et tilskud via tipsmidlerne i kraft af Pindstrup Centrets godkendelse som almennyttig social organisation. Denne godkendelse opretholdes bl.a. i kraft af, at Pindstrup Centret er godkendt i henhold til Ligningslovens 8 A, men for at opretholde godkendelsen, skal Pindstupcentret hvert år dokumentere, at man har modtaget mindst 100 gaver på mindst 500 kr. For den enkelte gavegiver betyder godkendelsen, at gavebeløb på mere end 500 kr. til Pindstrup Centret bliver fratrukket i gavegiverens skattepligtige indkomst. Pindstrup Centret søger for indberetning af gavebeløbet, det kræver blot, at vi sammen med gaven modtager et CPR-nr. Der er fradrag for den del af det samlede gavebeløb, som i det pågældende indkomstår overstiger 500 kr. Der kan maksimalt fradrages kr. Er der således givet en gave på kr. til Pindstup Centret og kr. til en anden forening, vil der kunne fradrages (1.000 kr kr.) kr. = kr. Kun gaver på mindst 500 kr til den enkelte forening kan medtages i opgørelsen. Et personligt gavebeløb til Pindstrup Centret gavner derfor dobbelt: både i kraft af gaven i sig selv, og fordi gaven er med til at sikre den fortsatte godkendelse og dermed væsentlige tilskud til centrets arbejde til fordel for børn og unge med handicap! Tak for din støtte! Gavebeløb modtages med tak på vores konto i Djursands Bank: med oplysning om CPRnr. og mærket Gave til Pindstrup Centret. 10

11 Quiz med Hjorting på dk4 Sct. Georgs Gildet vandt Af Ole Olesen, 1. København (Damerne er kønnere i virkeligheden, da billedet er taget i halvdårligt lys med en mobiltelefon) Vore seks damer herover - fra venstre mod højre: Birthe (1. Gilde), Alice (4.), Susanne (1.), Heidi (1.), Jane (18.) og Jane (1.) dystede mod Fuglepigerne i en optagelse i dk4 s studier på Nørrebro den 28. oktober og vandt kr., som de videresender til et eller flere gode formål. Fuglepigerne gav god modstand og fik kr. for kampen. Jørn Hjorting gav sig god tid til at spørge deltagerne om, hvad de går og laver, så udsendelsen er også glimrende PR for holdene. Udsendelsen varede ca. 55 minutter og sendtes på dk4 onsdag den kl. 19:00. dk4 sender sine udsendelser via kabel og satellit. Hvem var grundlæggeren af den første danske spejdertrop? Af Gerda Sarauw Hansen, Sønderborg Ved et tilfælde slog jeg op på netop den side i Politikkens håndbog fra 2001 Sønderjylland af historiker og arkæolog Henning Dehn- Nielsen, hvor rubrikken Født i Nordborg stod. Her kunne man læse følgende: Hans Hartvig-Møller ( ) skole- og spejderpioner. Hans Hartvig-Møller blev i 1890 student fra Aalborg, hvortil faderen flyttede som apoteker og tog derefter først eksamen som cand.theol. i 1896 og dernæst i 1904 som cand.mag. i dansk og historie. Han begyndte som lærer ved Valby Realskole og Schneekloths Skole og blev i 1909 bestyrer af Hellerup Gymnasium fra 1918 med titel af rektor for samme skole under navn af Gammel Hellerup Gymnasium, hvorfra han tog sin afsked på grund af alder i Efter engelsk mønster virkede han for en styrkelse af elevernes medansvar og selvdisciplin og indførte en form for elevselvstyre. Derudover var han også med til som led i undervisningen at indføre skolerejser, også til udlandet, og oprette forældreråd. I 1909 stiftede han den første danske spejdertrop og deltog året efter i stiftelsen af Det Danske Spejderkorps. I 1919 oprettede han desuden det første uofficielle vandrerhjem i Danmark. Hartvig-Møller var en af sin tids mest særprægede pædagoger, der gennem sin påvirkning fik stor betydning for mange unges tilværelse. Som gammel spejder blev jeg naturligvis grebet af omtalen af, hvad der reelt er Danmarks allerførste skridt i Baden-Powells fodspor, sat af en født alsing. Udvandret med sin far fra Sønderjylland, da Sønderjylland endnu ikke var kommet tilbage til Danmark. Og det så jeg netop i år, hvor 100-året fejres. Så her delagtiggøres I i denne opdagelse. Til ære for spejderpioneren i Danmark, Hans Hartvig-Møller. 11

12 Køge fik ungt blod fra hele verden Tekst og foto Mikkel Dybtved Andersen, Bloddonorerne i Danmark Køge Vandrerhjem var rammen, da 84 unge mennesker fra hele verden kom for at se, hvordan den danske blodforsyning er skruet sammen. Hvert år trommer Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer verdens ungdom sammen, når der bliver afholdt internationalt ungdomsforum. I år afholdes to af slagsen - et afrikansk forum i Tunesien og et europæisk forum i Danmark. Forummet i Tunesien løber af stablen november, hvor Donor Nyt bliver sendt til alle danske donorer, mens det europæiske forum blev afholdt på Køge Vandrerhjem i august måned. På grund af risikoen for H1N1-virus tillod de unge også, at en læge over 30 år deltog i konferencen. Et ægte gedemarked Hvert ungdomsforum starter torsdag aften, hvor alle delegationer medbringer alverdens sager, som de udstiller for de andre. Da antallet af deltagerlande i år var 22 blev det store møderum på vandrerhjemmet meget fyldt med både hvervematerialer, tingeltangel, spændende og fremmedartede kager og alt muligt andet interessant, der på hver sin måde kunne sige noget specielt om hvert af landene. Det er også den første aften, hvor de værste diplomatiske kriser skal afværges. I internationalt bloddonorregi er det nemlig forbudt at tale politik og religion, da begge dele er noget, der for alvor kan sætte forskellige sindelag i kog. Et tæt program Fra fredag morgen til søndag middag var det faglige program meget nøje tilrettelagt, og der var ikke levnet megen tid til afslapning. Unge fra hele verden til europæisk forum Da der er forskellige problemer med blodforsyningerne, alt efter hvor i verden man befinder sig, var forummet i Køge forbeholdt europæere. Men faktisk var hele verden repræsenteret, da Kuwait, Brasilien og Marokko også havde sendt unge delegerede til mødet, hvor aldersgrænsen var sat til 30 år: - Det er ikke meningen, at vi gamle skal blande os i, hvad de unge føler og synes, så derfor har vi været meget strikse med aldersgrænserne, siger generalsekretær i Bloddonorerne i Danmark, Niels Mikkelsen, der var den ene af to deltagere, der havde passeret den magiske 30-års grænse. Han fik lov til at deltage i sin egenskab af præsident for Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer. Deltagerne diskuterede blandt andet vigtigheden i at opbygge nye donororganisationer i de lande, hvor det ikke allerede findes og også hvordan unge mennesker kan være med til at gøre de eksisterende organisationer stærkere. Men også emner om integration af etniske minoriteter i blodforsyningerne, hvordan man bedst rekrutterer og fastholder donorer, samt hvordan det er muligt at fastholde frivillige, der fylder 30 år, fyldte godt i programmet. Den måske vigtigste workshop varede hele lørdag eftermiddag, og her skulle der brainstorming og skarp udvælgelse til. Denne workshop handlede om den internationale bloddonordag den 14. juni 2010, hvor temaet er Ungt blod til verden. De 22 lande skulle blive enige om en event, der kan bruges over hele verden, som ikke koster noget af 12

13 betydning, og som samtidig kan skaffe noget medieomtale. Det er ikke let for så mange lande at blive enige, og det var helt tydeligt, at hvad noget af betydning er i et land, slet ikke er det samme i et andet land. Deltagerne blev dog efter fem timers forhandlinger enige om, at en rød revolution skulle være nøgleordet for den næste internationale bloddonordag. En rød revolution kan dog betyde mange ting, og lige i øjeblikket er den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer i gang med forhandle om det reelle indhold med Røde Kors, Verdenssundhedsorganisationen WHO samt blodbanklægernes internationale sammenslutning. En ting er dog sikkert: Der kommer mange unge mennesker klædt i rødt på gaden over hele verden, når vi når den 14. juni Fakta Der var 84 deltagere fra 22 lande til årets ungdomsforum. Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer har 60 medlemslande, der alle arbejder for ubetalt, anonym og frivillig bloddonation. Det er unge under 30 år, der står for organiseringen og programmerne på de årlige fora. Det er forbudt at tale om religion eller politik på de internationale møder. Er du mellem 17 og 30 år, kan du melde dig som informatør og hjælpe til med at få endnu flere danske frivillige bloddonorer. Meld dig hos Malou Rode på Stor dansk støtte At afholde et ungdomsforum med deltagere fra 22 lande kan ikke lade sig gøre uden en stor støtte fra baglandet: - Mange af de danske donorkorps samt Sct. Georgs Gilderne har ydet en helt enorm støtte. Det har blandt andet bevirket, at Bloddonorerne i Danmark har kunnet give tilskud til knap 50 af deltagerne, og det gør mig stolt at tænke på, siger Niels Mikkelsen og tilføjer, at pengene er givet godt ud, da et Europa, der er selvforsynende med blod, er uhyre vigtigt - også for den sikre danske blodforsyning. Læs mere om Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer og ungdomsfora på fiods.org Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond har støttet projektet med tilskud til 2 deltagere fra Letland i forbindelse med ungdomsforummet 13

14 If you can dream it, you can do it!!!! Af Marianne Eskildsen, 9. Århus/ Spejderudvalget Mandag den 26. oktober havde Spejderudvalget under Århus Stadsgilde inviteret spejderledere og gildebrødre til et arrangement på Diakonhøjskolen. I alt 117 personer deltog, heraf godt 65 spejderledere. Efter velkomst og fællessang underholdt Rosenholm Tambourkorps med udpluk fra deres repertoire. 22 erfarne og knap så erfarne musikspejdere fik således lejlighed til at vise deres kunnen og løfte stemningen i salen. Fotogruppen havde lavet et slideshow med en historisk kavalkade om forløbet mejse/ smutte/ulv - spejder - skovmand/rover - gildebror. Showet blev vist ved ankomsten samt under tambourkorpsets optræden. I pausen fik deltagerne lidt at spise og drikke, og der blev tid til at snakke på kryds og tværs. For spejderlederne var der også mulighed for at løse en tipskupon med 13 spørgsmål om Sct. Georgs Gilderne. Efter pausen og endnu en fællessang tog tidligere jægersoldat Carsten Mørch over. Med en blanding af humor, provokation, eksempler fra sin militære karriere og fra vores egen hverdag kom han vidt omkring i de næste 90 minutter. Det er umuligt at gengive alle de emner, Carsten kom ind på, så her er blot et udpluk: Vis respekt for og accept af, at vi mennesker er forskellige. Succes er noget, man kan opnå hvis vi vil det, kan vi også. Livets transportbånd fører os forbi mange bjerge (udfordringer). Det er op til os at turde springe af og på og udnytte de muligheder, vi får. Det er vigtigt at være til stede og leve her og nu. En hel masse gode dage kan give os et godt liv. Vores viden er summen af tillært viden og de erfaringer, vi har gjort. Vi kan hele tiden fylde mere på - der er intet loft. Selvtillid er en mangelvare i Danmark! Hvis du vil opnå et andet resultat, end du plejer, må du gå nye veje. Det er ok at lave fejl. Det giver dig mulighed for at rette dem, så giv ikke op for tidligt men hold fast i målet. Lad andre mennesker inspirere dig. Vores mål kan være det samme, men vejen dertil forskellig. Teambuilding gælder om at sammensætte en flok af stærke individualister/ specialister, der kan fungere sammen og i fællesskab hæve niveauet. Teamtræning er dagligdagen, hvor vi øver os. Spejder- (og gilde-)bevægelsen skal være mere synlig. Vi har noget værdifuldt at tilbyde andre. Deltagerne fik også lejlighed til at stille spørgsmål til Carsten Mørch, som fik et meget stort bifald for sit foredrag. Herefter var det tid til at gennemgå svarene på tipskuponen og uddele præmier til de 3 heldige vindere. Vi sluttede af med Nu er jord og himmel stille, før der blev sagt god nat og tak for i aften. Knap to års planlægning og forberedelser ligger forud. Det så på et tidspunkt meget kritisk ud med antallet af tilmeldinger, men en aktiv indsats samt lobbyarbejde har trods alt give bonus. Vi havde en drøm, som vi førte ud i livet. Hvad er din drøm? 14

15 Midtvejstræf 2010 Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster. Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor der ikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet med eget telt eller campingvogn (der er ikke strøm på pladsen). Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er eneste dage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbet af dagen lørdag den 17. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvare spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. Vi ses til Midtvejstræf 2010, på laugets vegne Ole Simonsen, tlf , 15

16 Good Turn Mærket, Silkeborg Good-Turn Mærket, Silkeborg Resultatopgørelse for 2008/09 Indtægter ved mærkesalg: 2008/ /08 kr. kr. Indtægter Omkostninger Resultat før renter Resultat før uddelinger Årets resultat (18.701) (22.871) 16

17 Good-Turn Mærket, Silkeborg Balance pr kr. kr. Aktiver Egenkapital Kortfristet gæld Passiver Udkast til Stegt drage Af Trine Madsen, Lukaflex 17

18 Landsgildeting 2009 Dette bliver så de sidste og afsluttende kommentarer til det nyligt overståede Landsgildeting i Aalborg (red.) Tanker omkring Landsgildeting 2009 Af Søren Bastholm, GM i 1. Sct. Georgs Gilde Frederikshavn Det var med vemod, jeg lørdag eftermiddag forlod LGTs første dag. Aldrig har jeg i hele min gildetid, som startede i 1964, oplevet så megen negativ holdning på et landsgildeting. Når en virksomhed konstaterer røde tal på bundlinien, kan ledelsen beslutte at tage dem til efterretning for et enkelt år. Hvis tendensen fortsætter, er det ledelsens forbistrede pligt at gøre noget. Vi har i gildebevægelsen konstateret røde medlemstal i årevis, uden nogen har haft mod eller held til at gøre noget effektivt. Nu oplevede vi, at LGL turde fremsætte en stribe tiltag samlet i forslag 11. Indrømmet, det var en stor mundfuld på én gang, og den ville ikke umiddelbart øge medlemstilgangen, men det var heller ikke hensigten. For mig at se, ville de fleste initiativer i forslag 11 medføre en udvikling i gildebevægelsen, så den bliver overskuelig for nuværende - og især kommende medlemmer. Det opnås ved at forenkle og smidiggøre organisationen på en række områder. Der sælges ikke ud af vore grundlæggende værdier, men vi ville opleve at få rummelighed i såvel ledelse som form og indhold i distrikter og enkeltgilder. stoffet i såvel distrikt som enkeltgilder, selvom vi også beskæftiger os med andre opgaver. Distriktsgildemestrene fik muligheden for at præge et udspil fra LGL, da de var til distriktsforum. Det ønskede man ikke. Herefter var LGL nødt til selv at arbejde videre. Et enormt arbejde, som nu er kvalt af en række distriktsgildemestre, der for mig at se opfatter sig som en slags højadel, og som derfor ikke ønsker forandring og udvikling, men kun støtter egne idéer. En enkelt DGM opfattede også ved dette LGT begrebet taleret som talepligt, hvad forsamlingen endnu en gang måtte lide under. Tillykke til den nye landsgildeledelse. Vi har fået et bedre hold, end vi har fortjent. Nu må vi stræbe efter at gøre dagen i morgen bedre end dagen i går. Alt andet kan vi ikke være bekendt vi som har så høje mål at stræbe efter. Forslaget blev mødt med en mur af modstand. Den begrundedes bl.a. med, at der ikke havde været tid til at forholde sig til LGLs forslag. Her vil jeg i al beskedenhed oplyse, at vi i Vendsyssel Distrikt havde nået at bearbejde 18

19 Strøtanker Af Ellen Nissen, 1. Sønderborg Gilde Da jeg er gildemester i 1. Sønderborg Gilde, deltog jeg i landsgildetinget i Ålborg. Disse tanker om mine oplevelser er et resultat af, at jeg er gildemester, fordi det har givet mig anledning til dybere overvejelser af, hvad det betyder at være med i gildernes fællesskab, men det er ikke som gildemester, jeg udtaler mig. Om de nye danskere Jeg blev dybt chokeret, da jeg fra gildernes fornemmeste talerstol, Landsgildetingets, hørte fremmedskeptiske (fjendske?) udtalelser. Det er med beklagelse, jeg må indrømme, at lignende holdninger trives i vores gilde og jeg er en kujon, der ikke har turdet tage debatten op. En af grundene er, at jeg har svært ved at adskille mine humanistiske holdninger fra min socialistiske baggrund, hvilket ofte har givet anledning til ufrugtbare diskussioner. Hele debatten om muligheden for at integrere vores muslimske del af befolkningen minder mig om min barndom. Emnet dengang var bare, om det var umagen værd at forsøge med en gymnasial/akademisk uddannelse til unge med arbejderbaggrund. Tænk det er kun år siden, den holdning var til debat i Danmark/Sønderjylland. De studier, jeg har gjort over Islam, har vist mig, at grundidéen er den samme, vi skal tage vare på hinanden! Men Kristendommen giver, som jeg ser det, mere ansvar til den enkelte og er mere rummelig. At der er retninger i både Islam og Kristendom, som er intolerante og rabiate i deres udtryk, bør ikke få os til at tvivle på, at flertallet af muslimerne kan være lige så værdifulde samfundsdeltagere som de fleste danskere, hvis indvandrerbaggrund bare er nogle generationer ældre. Lad os tage udfordringen op - hvis vi ikke gør det, har vi tabt på forhånd. Om graderne Der forelå et forslag om at afskaffe graderne! Det blev heldigvis nedstemt. Men hvad skal vi så? Ønsket om at afskaffe dem var, så vidt jeg forstod, begrundet med, at de ikke blev brugt til noget. Da jeg i foråret deltog i en gildehal med ridderoptagelse, blev jeg lidt forundret over, at der kun skulle være tre samtaler, før man aflagde Ridderløftet, men jeg slog mig til tåls med, at der jo forud gik nogle år som væbner, en slags læretid, hvor man udviklede sig i samklang med ridderne i gildet - ligesom man i de oprindelige ridderordener var væbner som forberedelse til at blive slået til ridder. At det så kun var adelige, der kunne blive riddere, er heldigvis uvæsentligt i gildebevægelsen. Men hvem er ridderne i gildet? Det er ikke altid de spores på opførsel og engagement! Jeg har efterfølgende læst mere om gildernes historie, og har fundet ud af at riddernes farve er hvid! Her kommer et UPS! Vi er en gruppe relativt nye gildebrødre der har valgt at bære HVIDE tørklæder. Det er der ingen af os, der ifølge de gamle forordninger er berettiget til. Der har heller ikke i vores forberedelse hverken til svende eller væbnere været fortalt om farvernes oprindelige betydning. Før vi afskaffer væsenet, burde vi måske se mere på, om det kan bruges til noget? Måske tydeliggøre forskellene, så det også mærkes i det daglige arbejde. Det kan godt være, at debatten har været forsøgt, og at den bare er gået hen over hovedet på mig, men jeg vil gå til min gruppe og foreslå, at vi opgiver de hvide tørklæder indtil, vi har gjort os fortjent til dem. Udsendt fra landsgildekontoret inden : : Udsendt til DGM og GM: Fredslys : Udsendt til DGM og GM: Protokol LGT09 (efterfølgende indlagt på : Udsendt til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev 1, : Udsendt til GM og GS: Kontingent til landsgildet, præcisering : Udsendt til DIS og DGM: Letter to Denmark, ansøgning fra Rusland. 19

20 Opslagstavlen Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gildeflag til 8 m flagstang kr. Gildeflag til 14 m flagstang kr. Bagtæppe til gildehal kr. (pris for flag er inkl. forsendelse) Bøllehuer, hvide eller blå 25 kr. Kasketter, hvide/blå/grønne 25 kr. Gildetørklæder, hvide 40 kr. Henvendelse vedr. ovennævnte til: Judy Wenninche, 12. Aalborg, Julemærker pr. ark Henvendelse: Anna-Marie Pedersen, kr. 1. Sct. Georgs Gilde Fredericia 75 års jubilæum Den 27. februar 1935 anerkendte Sct. Georgs Storgildet i Danmark oprettelsen af Sct. Georgs Gildet i Fredericia. Gildet er således et af de første gilder i Danmark. Det vil vi fejre med en gildehal og efterfølgende fest den 27. februar 2010 i Restaurant Oven Vande Strandvejen 121, Fredericia med Gildehal kl Vandrehal kl Festmiddag kl med underholdning og festlige indslag Alle gildebrødre med ledsager skal være hjertelig velkomne Påklædning: Pænt tøj Pris pr. deltager: 498kr. inkl. drikkevarer Tilmelding til gildehal og middag senest den 15. februar 2010 til gildemester Vibeke Toftegaard. eller telefon , mobil Sct. Georgs Gilde i Odense fejrer 75 års jubilæum søndag den 31. januar 2010 på Møllekroen Brolandvej 7, Bullerup 5320 Agedrup Vandrehal og velkomstdrink kl Gildehal kl Efter gildehallen er der middag Pris inkl. drikkevarer kr. 475 Tilmelding og betaling senest 8. januar 2010 til Birger Leth-Larsen telf Danske Bank konto Påklædning festtøj 20

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 LGM Lone Erkman bød velkommen og orienterede om året 2010, som var et arbejdsomt år. Det er håbet at alle har fået læst de udsendte materialer. Lone håber, at alle vil

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier

At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier At udvikle gildearbejdet Godt nyt fra Gambia Formidling af værdier NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Juni 2010 77. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark LOVE 2003 LOVE FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs Gilderne i Danmark 1. Navn og kendetegn Organisationens navn er»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. Organisationen - kaldet Landsgildet - omfatter

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009

ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009 ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009 Sælg produkter, dig selv, din virksomhed eller hvad du gerne vil vise resten af ErhvervsKvinder Esbjerg. Målet med netværksmessen er: At lære hinanden samt vore virksomheder/produkter

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Medieguide til lokalgrupper

Medieguide til lokalgrupper Medieguide til lokalgrupper Fortællingen om SOS Børnebyerne lever stærkest blandt jer frivillige. På de næste sider finder I tips og tricks til, hvordan I kan få lokalgruppens historier i de lokale medier.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde. Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl , i Kirkecenter Højvangen S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2014 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Afholder fællesmøde Tirsdag d. 18. febr. 2014, kl. 18.30, i Kirkecenter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere