Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December ÅRGANG 6

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7800 Skive Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Arrangementer på landsplan 23. januar 2010 Distriktsforum, Gildehuset i Odense 30. januar 2010 Danmarksindsamlingen juni 2010 Landsgildestævne 2010 Stevninghus, Kliplev 24. juli - 1. august 2010 KFUM spejdernes korpslejr, See 20:10, Skive 5. september 2010 Danmarks Friluftsdag Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 What s on internationalt... 4 Nye udvalg... 5 Nyt fra LGL... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror LGT Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Åbning af LGT09 i Aalborg, se afsluttende kommentarer side Foto: Gunvald Mouritsen, Flensburg Gildet

3 Kammeratskab Af Lone Erkmann, Landsgildemester I september mødtes vi i Aalborg til Landsgildeting. Vi mødtes blandt andet for at afstikke kursen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark for den kommende 2-års periode. Handlingsplanen blev vedtaget og forsamlingen accepterede en kontingentforhøjelse, der giver mulighed for at holde aktivitetsniveauet. Det fremgik tydeligt af debatten, at der havde været livlige diskussioner rundt om i distrikter og gilder op til landsgildetinget. Det er en vigtig del af gildearbejdet, at vi kan diskutere, så taget letter! At kammeratskabet i gilderne kan bære heftige diskussioner og stor uenighed - ofte om tilværelsens store spørgsmål. Uenighed er ofte det, der kan bringe nye tanker frem. Men nu er det blevet hverdag igen, og så skal det vise sig, om vores kammeratskab kan bære os videre. Om vi er i stand til at lade vores uenighed føre os til nye ideer for det kommende gildearbejde. Overveje, om det er på fundamentale områder, vi er uenige eller om det blot er formen, rammerne der skal ændres. Hele tiden skal vi have os for øje, at selv om der kommer synspunkter frem, vi ikke bryder os om, så vil vi alle det bedste for gildebevægelsen. Vi ønsker sikkert alle at opleve, at gildebevægelsen bliver et naturligt sted for tidligere spejdere, der stadig har lyst til at mødes med gamle spejderkammerater. Tage på ture ud i naturen, påtage sig humanitære opgaver og ind imellem diskutere livets store spørgsmål. Vi blev i 2007 enige om, at vores værdier er Kammeratskab - Udfordringer - Rummelighed Ansvar Friluftsliv. Lad os bruge kammeratskabet til at mødes for at inspirere og støtte hinanden. Lade vores uenighed være en udfordring, der inspirerer os til det fremtidige gildearbejde. Lad rummeligheden give plads til de andres meninger. Lad os alle tage ansvar for gildernes fremtid. Lad os styrke kammeratskabet ved at samles om de planlagte projekter. Lad os vise, at vi VIL fremtiden. Vent ikke på, at de andre gør noget. Det er dig, mig og alle de andre gildebrødre, der mener gilderne er noget særligt, der skal gå ud blandt tidligere spejdere og fortælle om Kammeratskab - Udfordringer - Rummelighed Ansvar Friluftsliv som de kan møde i Gilderne. 3

4 Nyt Internationalt Udvalg Af Anne Haastrup-Nielsen, LGIS Efter Landsgildetinget i Aalborg har LGL fået nye medlemmer. Ny International sekretær, LGIS, er Anne Haastrup-Nielsen og der er nedsat et nyt Internationalt Udvalg, IU. Dets medlemmer er Anne Marie Hansen (som fortsætter fra tidligere IU) fra Hadsten og Jytte Vester (nyt medlem) fra Flensborg. 1. møde har i skrivende stund endnu ikke fundet sted men afholdes 19. november. Vi fortsætter med uændret kommissorium for det kan læses på hjemmesiden. Som tidligere nævnt er en af IU s vigtigste opgaver at informere og koble interesser sammen DIS - GIM - IU imellem. For at dette kan lykkes er det utrolig vigtigt at informere og kommunikere - og det gælder alle niveauer. Vi vil altså meget gerne høre fra jer om det, I laver - specielt naturligvis om jeres succeshistorier. Vi kan minde om handlingsplanen, som netop er blevet vedtaget på LGT, hvori bl.a. Brobygningsprojekt rettet mod etniske minoriteter er et af elementerne. Her er et område, hvor mulighederne kan varieres på mange måder. At etablere forbindelser og fremme venskaber mellem gilder i andre lan-de er meget berigende og den årlige fødselsdag, Fellowship day, er blevet holdt over hele verden 4 What s on international Et varmt Hej Hvis I ikke selv har oplevet sådan en Fellowship day eller har hørt budskabet kan det læses her: Fellowship budskabet 2009 Med al den turbulens og uro i verden såvel natur- som menneskeskabt er det positivt, at vi stopper op og fejrer vores venskaber både ude i verden og hjemme i vores egne lande. Der er fællesskaber eller gilder i mange lande, og det er dejligt at tænke på, at vore brødre og søstre også tænker på os. Vi kan også give os tid til at klappe os selv lidt på ryggen for at gennemføre Lord Baden-Powell af Gilwells læresætninger. Twinning er en positiv metode til at få vores fællesskab og venskab til at gro. På denne Fellowship dag vil jeg opfordre jer til at tage et skridt ind i eventyrets og oplevelsernes verden og overveje twinning med et gilde i et land, der ikke taler jeres modersmål. Fred opnås gennem gensidig forståelse, - og forståelse opnås gennem kommunikation. Vi kan endda sigte mod at mødes ved den næste verdenskonference i Como, Italien i 2011 og bygge videre på vores venskab. På denne Fellowship dag takker jeg jer for jeres engagement for at forbedre fremtiden for vores ungdom og for den støtte, som I har udvist for en bedre verden. Brett D. Grant Formand ISGF Verdenskomité omkring 25. oktober lige siden Hertil er knyttet et budskab, som udsendes af formanden for ISGF.

5 Kursusudvalget KURSUSUDVALGET Af Sten Frost, LGUS På landsgildetinget blev vedtaget en handlingsplan på 5 punkter. Handlingsplanen kan danne en lukket figur, hvor forbindelsen mellem de enkelte punkter gerne skal omslutte vore fælles ideer om god gildetid. Der er store udfordringer i at få visionerne omsat i et attraktivt og engageret gildeliv, hvor vi alle, lette til bens eller lidt mere modne, nyder fællesskabet og de store værdier, der skabes ved at virkeliggøre vore idealer - sammen. Det nye kursusudvalg (KU) er gået i gang med at sætte dagsorden for de opgaver, der meget gerne skal tage form i den kommende tid. De fem punkter i handlingsplanen er Landsstævne i juni 2010, Danmarks Friluftsdag i september 2010, Gildernes Højskole i 2010/2011, brobygningsprojekt rettet mod etniske minoriteter i 2009/2011 samt fælles lejr for og med spejderkorpsene i Danmark 2009/2012. KU er stærkt involveret i handlingsplanens virkeliggørelse, og vil søge at brede arbejdet ud sådan, at mange involveres og medvirker til at sætte de fem punkter i fokus. KU har derudover en stor lyst til at lægge kræfter i en frisering af håndbogsmaterialet. Den digitale form, der har afløst de trykte håndbøger, er fremragende, men også samtidigt forbistret krævende med korte intervaller mellem udløbsdatoerne. Derfor har vi stor lyst til at kigge ned i den værktøjskasse, hvor instruktørhæfterne til de tre arbejdstider ligger. Det ligger os stærkt på sinde at formidle, at der knyttes stærke knuder i netværket mellem KU, DUS og GU. Vi vil glæde os til at indbyde til samvær med udvikling og samarbejder i højsædet, og vi vil indbyde til DUS-Stævne og regionale KU/DUS/GU møder. Gildernes Højskole er i bedste gænge, og programmet for sæson 2010/2011 er under udarbejdelse i den rette højskole med de skæve vinkler. Højskoleudvalget lover en fantastisk sæson! Højskoleudvalget er sammensat af Margrethe Gybel og Sten Frost, og er knyttet til Kursusudvalget. Det nye kursusudvalg, som, trods efteråret, har besluttet at smøge ærmerne op, er sammensat af Iben Sahl, Jeanette Pilt Ulriksen og Sten Frost. Iben er gildekansler i Baden Powell Stammen, er 52 år og har 5 gildeår bag sig. Jeanette er gildebror i 1. Skanderborg, er 55 år og har 5 gildeår bag sig. Sten er LGUS og gildebror i 2. Esbjerg, er 63 år og har 38 gildeår bag sig. I KU har vi besluttet, at fortiden er ballasten, og at fremtiden er udfordringen. Indkaldelse til møde Danmarks Friluftsdag i september 2010 skal gøres til en succes. Derfor skal vi i arbejdstøjet nu. Kursusudvalget indbyder til KU / DUS møde i Gildernes Hus i Odense, søndag den 17.januar Dagsorden m.m. udsendes inden mødet. På Kursusudvalgets vegne Sten Frost, LGUS 5

6 PR-udvalget PR-udvalget har holdt sit første møde i denne periode og er kommet godt fra start. Udvalget består af Kjeld Krabsen (LGPR og webmaster), Ingrid Danstrup (redaktør for Sct. Georg), Ole Rafn Petersen (Hillerød) og Svea Brüsshaver (BP-stammen). Nogle af de emner vi havde på mødet, vil vi gerne fortælle lidt mere om her. På Landsstævnet i juni 2010 vil PR-udvalget tilbyde moduler indenfor udvalgets arbejdsområde som eksempelvis hjemmesider og billedbehandling. Efterlysningen af gode billeder i høj opløsning gælder stadig. Det vil sige billeder der er mere end 1300 pixel bred (og gerne over 2600 pixel), eller sagt på en anden måde, billeder der fylder mere end 2MB på din computer. På landsgildetinget kom et forslag til en anden udsendelsesform for Sct. Georg. Her er vi langt med beregning af priser og eventuelle besparelser, og regner med at kunne komme med en indstilling først i det nye år. Et andet forslag, der blev nævnt på landsgildetinget, var oprettelsen af et diskussionsforum på vores hjemmeside som et alternativ til facebook. Det arbejder vi også på og forventer her at have noget færdigt i starten af det nye år, så det kan præsenteres på Distriktsforum i januar. Vi har en PR-manual, der indeholder anbefalinger for vores trykte medier. Tilsvarende vil vi lave et forslag til en manual for de elektroniske medier incl. hjemmesider. Det var lidt om det første møde og de næste møder planlægger vi at holde over nettet, så vi kan afprøve de muligheder elektroniske medier giver os. Nyt fra LGL 1. LGL-møde oktober 2009 På dette første møde efter landsgildetinget blev opgaver fordelt, udvalg nedsat og kontaktpersoner udpeget, så arbejdet kan videreføres uden unødige stop. Udvalgenes sammensætning kan ses på de lilla sider. Lige så vigtigt var det, at landsgildeledelsen får lært hinanden at kende og aftalt spilleregler for den kommende periode. Der er enighed i den nye landsgildeledelse om at videreføre visionen om nytænkning og rummelighed, som kom til udtryk i den gamle ledelses lovpakke. Naturligvis skal den gennemgås, justeres og pakkes om i overensstemmelse med de på landsgildetinget indhøstede erfaringer. Handlingsplanen blev drøftet indgående. LGUS arbejder videre med Friluftsdagen, og LGIS følger op på brobygningsprojektet. LGPR følger udviklingen mht. det fælleskorpslige arrangement i Landsgildestævnet 2010 bliver afholdt juni på Stevninghus. En arbejdsgruppe med LGIS, LGUS og LGS arbejder videre med et alsidigt modul-opbygget program. LGK blev pålagt at initiere et møde med spejderkorpsenes voksengrupperinger mhp. at arbejde videre med tankerne om et øget samarbejde (det er i skrivende stund blevet fastlagt til 7. januar). Det blev besluttet at iværksætte en grundig revision af håndbog for gildeledelser. Rodbjerggård tages op på næste møde i Gildecenterfonden, fastlagt til 21. november i forbindelse med 2. LGL møde. 6

7 Gilderne og de andre KFUM-Spejderne flytter Lars Kjeld Jensen formand for KFUM-Spejderne i Danmark 1. juli i år overtog KFUM-Spejdene formelt Sjælør kirke i Københavns Sydhavn. Forud er gået knap to års forhandlinger med kirkefondet, menighedsrådet, biskoppen og Københavns Kommune om overtagelsen. Sjælør kirke er en af de 10 kirker, som Erik Norman Svendsen for 2 år udpegede som kirker, der burde tages ud af brug. For os var denne udmelding anledning til at gå i dialog med Kirkefondet - og siden menighedsrådet - om at overtage Sjælør kirke. Kirkens størrelse og form gør den ideel til formålet at være vores byspejdercenter og base for vores administration. Fakta Sjælør kirke er bygget i 1956 og er tegnet af Holger Jensen. Menighedsrådet i Sydhavn sogn ønskede at samle deres aktiviteter omkring sognets anden kirke Frederiks kirken. Den 26. april 2009 blev kirken formelt taget ud af folkekirkeligt brug ved en Gudstjeneste ledet af Biskop Erik Norman Svendsen. Udover at være et aktivitetssted for unge i byen bliver kirken arbejdsplads for 12 medarbejdere i KFUM-Spejdernes administration. Lige nu er håndværkerne i fuldgang med om-bygningen af kirken. Ombygningen forventes afsluttet, så administrationen midt i december vil kunne flytte fra de nuværende lejede lokaler hos FDF i Rysensteensgade. I starten af februar forventer vi så at kunne åbne dørene for vores kommende byspejdercenter, hvor spejderlivet i byen skal skabes og udfoldes. Hos KFUM-Spejderne står vi stærkest i de mindre byer i provinsen, mens vi har sværere ved at finde fæste i de større byer. Men flere og flere unge rykker ind mod byerne, så der er behov for at udvikle et spejderarbejde, der også er attraktivt for de unge i byen. Med købet af Sjælør får vi nu en bybase eller et center i byen, hvor vi kan udvikle den del af spejderarbejdet. Vi har flere rigtig gode centre ude i naturen blandt andet Houens Odde ved Kolding Fjord. På disse naturcentre har vi i mange år udvikle spejderlivet og vi håber at bycenteret bliver stede, hvor vi sammen med de unge kan skabe nye spændende tiltag. Hvad barnet kommer til at hedde er endnu ikke afgjort, men det bliver et sted for de unge, hvor de unge selv skal være med til at udfylde rammerne. Den tidligere kirkesal og flere møderum giver mulighed, for at der kan være mange aktiviteter i gang på samme tid. Stedet bliver et åbent sted, hvor de unge kan komme og være. God jul til alle i Sct. Georgs Gilderne og tak for samarbejdet både på nationalt og lokalt plan i Det er dejligt og anerkendende for de unge, at I stadig bakker op om spejderarbejdet. 7

8 SEE 20:10 Du store lille verden KFUM-Spejdernes korpslejr 24/7 1/ Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler Kan du huske den herlige kildren i maven, når man er med tusindvis af spejderkammerater på en korpslejr? Måske prøvede du det på Blå Sommer i år? Nu er chancen der for at genopleve den begejstrede stemning på KFUM-Spejdernes korpslejr til sommer. Det foregår i Skive på det militære øvelsesterræn lige syd for byen. Du store lille verden er lejrens tema. Lejrens navn er Scout Explorer Event 2010, og der bliver virkelig meget at udforske og opleve! Der forventes deltagere, som fordeles i 8 underlejre. Andre spejdere og FDF er også inviteret, og der forventes også et stort islæt af udenlandske spejdere. Som hjælpere skal vi bo i den centralt beliggende familielejr Multicamp, her bliver der også plads til campingvogne. Der skal bruges ganske mange hjælpere; til madgruppen med supermarked, madfordeling, hjælperkantine m.v., til lejrhospitalet med læger og sygeplejersker og til servicekorpset med vagter og sikkerhed. Mange gildebrødre er allerede indskrevet i de forskellige teams, men der er stadig plads til flere hjælpende hænder. Oveni, at du medvirker til at give en masse spejdere fra ind- og udland en oplevelse for livet, så er du jo også med i fællesskabet. En korpslejr er simpelthen indbegrebet af aktiv ferie; masser af oplevelser og glade stunder! Du kan få lov til at arbejde - men du vil opleve, at dit arbejde bliver påskønnet! Oveni samværet med alle de glade spejdere og ledere er der hyggestunderne ud på aftenen, hvor vi finder sammen om et bål eller i et fortelt med venner fra teamet, gildebrødre fra nær og fjern. Hvis du vil vide mere, så klik ind på - eller kontakt? Madgruppen: Bo Sander, , Læge/sygeplerske: Leif Bjørnskov, , Servicekorps: Jesper Petry, , Du kan også ringe eller skrive til mig , 8

9 Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler Det er jo blevet en tradition, at 12 nødhjælpsorganisationer i samarbejde med DR gennemfører den store TV-transmitterede Danmarksindsamling i januar. I denne vinter bliver det lørdag den 30. januar. Udsendelsen ses af de fleste danskere, og rigtig mange har fået øjnene op for showets PR-værdi. Firmaer bruger en stor del af deres reklamebudget på at komme på skærmen for at aflevere en stor check. Mange foreninger og private iværksætter særprægede indsamlinger, hvor selv mindre beløb bliver nævnt. Uanset bagtanken om PR går hele beløbet imidlertid til de 12 organisationers projekter for at hjælpe medmennesker i nød. I den kommende indsamling vil pengene gå til kvinder i Afrika. Det er velkendt for os alle, at der er et kæmpestort behov for at gøre noget ved sygdomsbekæmpelse og uddannelse i langt de fleste afrikanske lande. Så hvorfor ikke tage udfordringen op og gennemføre en indsamling. Det vil hjælpe de 12 organisationer, hvoraf vi i gilderne allerede arbejder sammen med UNICEF, Dansk Flygtningehjælp og SOS Børnebyerne og også har støttet flere af de andre organisationer. Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne: Sponsormiddage, spejderprægede konkurrencer i indkøbscentret, kultur aften med afrikansk mad, sang og dans (der bor jo en del kvinder med afrikanske rødder rundt om i Danmark) osv. Aktiviteterne behøver ikke foregå på selve dagen, og gildet behøver ikke at arbejde alene med projektet. Hvad med at invitere spejderne med? Eller den lokale Røde Kors afdeling, indvandrerklubber etc.? Det vigtigste er, at vi kan bidrage - og dermed leve op til vores gildelov. Men det skader jo heller ikke, hvis vi kan gøre os lidt kendte - både lokalt og landsdækkende. Fra Richard Mejer, 3. Slagelse Gilde, er modtaget Hvis jeg var ejendomsmægler og skulle sælge villa Sct. Georg kunne annoncen måske komme til at se således ud: Meget stor andelsbolig centralt beliggende i Danmark sælges. Boligen består af et stort antal værelser, hvoraf flere trænger til en kærlig hånd, men for den rette køber er der store muligheder for at sætte sit personlige præg på de enkelte værelser. Muren omkring boligen fremstår i forfalden stand og trænger til en gevaldig rensning. Bygningens facade trænger ligeledes til en grundig gennemgang af kyndige folk. Opvarmningen er et gammeldags fyr og en del trænger til at blive udskiftet. Til boligen hører også et sommerhus med store grønne arealer som, hvis det ønskes, kan frasælges. For den rigtige køber kan det blive en dejlig bolig, hvor mange oplevelser i fremtiden vil få en særlig værdi, men det kræver en indsats at nå disse. Henvendelse til billet mrk. Sct. Georg 9

10 Støt Pindstrup Centret - gør en forskel! Hvert år deltager flere end børn med og uden handicap og lige så mange voksne i Pindstrup Centret / Brogårdens (Strib) aktiviteter til fordel for børn og unge med handicap. Pindstrup Centret er en landsdækkende forening, drevet af frivillige inden for rammerne af formålet:.. at medvirke til integration af handicappede og ikke-handicappede børn og unge i samfundet. Formålet nås ved at tilbyde kurser for familier med et barn med handicap, ferielejre for børn og unge i skoleferierne samt øvrige aktiviteter, der fremmer integrationen mellem mennesker. Aktiviteterne udvikles, planlægges og gennemføres af de frivillige voksne, der er knyttet til centret. Pindstrup Centret blev stiftet i 1971 på initiativ af de 4 spejderkorps: KFUM-spejderne i Danmark, KFUK-spejderne i Danmark, Det Danske Pigespejderkorps, og Det Danske Spejderkorps. Korpsene har i dag 4 repræsentanter i bestyrelsen. Centret arbejder under protektion af HKH Prinsesse Benedikte. Et godt eksempel Formand for de frivillige lederes planlægningsudvalg, Anne Marie Kragh Sørensen fortæller: På en ferielejr deltager ca. 50 børn sammen med voksne. Halvdelen af børnene har et fysisk eller et psykisk handicap. Ideen er, at den enkelte igennem en række positive, udfordrende oplevelser i løbet af ferieugen får en større forståelse, både for egne og for sine medmenneskers muligheder og ønsker til livet. Den ikke-handicappede opdager, at det at have et handicap ikke ændrer ved de behov og drømme, vi alle har til livet. Endvidere overvindes den blufærdighed mange føler over for at være sammen med og hjælpe en handicappet. Den handicappede får ligeledes prøvet sine grænser af og opdager som oftest, at de begrænsninger, han eller hun har følt, kan overvindes. Disse erkendelser hos såvel handicappede som ikke-handicappede er gode eksempler på den integration, som Pindstrup Centret gerne vil fremme. Hvor kommer pengene fra Selvom Pindstrup Centrets arbejde er baseret på frivilliges ulønnede indsats, koster det trods alt penge at gennemføre de formålsbestemte aktiviteter, bl.a. fordi ingen af økonomiske årsager må være afskåret fra at deltage i centrets aktiviteter. I 2009 er der således et budgetteret underskud på de formålsbestemte aktiviteter på i alt 1,3 mio kr. Dette underskud dækkes dels ved at Pindstrup Centret og Brogården i hverdagene, fungerer som kursuscenter for andre foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre med behov for gennemførelse af internatkurser. Herigennem skabes en vis egenindtjening, ligesom de fysiske rammer bliver vedligeholdt. Endvidere støtter en række fonde og legater det gode formål gennem tilskud, og endelig modtages et tilskud via tipsmidlerne i kraft af Pindstrup Centrets godkendelse som almennyttig social organisation. Denne godkendelse opretholdes bl.a. i kraft af, at Pindstrup Centret er godkendt i henhold til Ligningslovens 8 A, men for at opretholde godkendelsen, skal Pindstupcentret hvert år dokumentere, at man har modtaget mindst 100 gaver på mindst 500 kr. For den enkelte gavegiver betyder godkendelsen, at gavebeløb på mere end 500 kr. til Pindstrup Centret bliver fratrukket i gavegiverens skattepligtige indkomst. Pindstrup Centret søger for indberetning af gavebeløbet, det kræver blot, at vi sammen med gaven modtager et CPR-nr. Der er fradrag for den del af det samlede gavebeløb, som i det pågældende indkomstår overstiger 500 kr. Der kan maksimalt fradrages kr. Er der således givet en gave på kr. til Pindstup Centret og kr. til en anden forening, vil der kunne fradrages (1.000 kr kr.) kr. = kr. Kun gaver på mindst 500 kr til den enkelte forening kan medtages i opgørelsen. Et personligt gavebeløb til Pindstrup Centret gavner derfor dobbelt: både i kraft af gaven i sig selv, og fordi gaven er med til at sikre den fortsatte godkendelse og dermed væsentlige tilskud til centrets arbejde til fordel for børn og unge med handicap! Tak for din støtte! Gavebeløb modtages med tak på vores konto i Djursands Bank: med oplysning om CPRnr. og mærket Gave til Pindstrup Centret. 10

11 Quiz med Hjorting på dk4 Sct. Georgs Gildet vandt Af Ole Olesen, 1. København (Damerne er kønnere i virkeligheden, da billedet er taget i halvdårligt lys med en mobiltelefon) Vore seks damer herover - fra venstre mod højre: Birthe (1. Gilde), Alice (4.), Susanne (1.), Heidi (1.), Jane (18.) og Jane (1.) dystede mod Fuglepigerne i en optagelse i dk4 s studier på Nørrebro den 28. oktober og vandt kr., som de videresender til et eller flere gode formål. Fuglepigerne gav god modstand og fik kr. for kampen. Jørn Hjorting gav sig god tid til at spørge deltagerne om, hvad de går og laver, så udsendelsen er også glimrende PR for holdene. Udsendelsen varede ca. 55 minutter og sendtes på dk4 onsdag den kl. 19:00. dk4 sender sine udsendelser via kabel og satellit. Hvem var grundlæggeren af den første danske spejdertrop? Af Gerda Sarauw Hansen, Sønderborg Ved et tilfælde slog jeg op på netop den side i Politikkens håndbog fra 2001 Sønderjylland af historiker og arkæolog Henning Dehn- Nielsen, hvor rubrikken Født i Nordborg stod. Her kunne man læse følgende: Hans Hartvig-Møller ( ) skole- og spejderpioner. Hans Hartvig-Møller blev i 1890 student fra Aalborg, hvortil faderen flyttede som apoteker og tog derefter først eksamen som cand.theol. i 1896 og dernæst i 1904 som cand.mag. i dansk og historie. Han begyndte som lærer ved Valby Realskole og Schneekloths Skole og blev i 1909 bestyrer af Hellerup Gymnasium fra 1918 med titel af rektor for samme skole under navn af Gammel Hellerup Gymnasium, hvorfra han tog sin afsked på grund af alder i Efter engelsk mønster virkede han for en styrkelse af elevernes medansvar og selvdisciplin og indførte en form for elevselvstyre. Derudover var han også med til som led i undervisningen at indføre skolerejser, også til udlandet, og oprette forældreråd. I 1909 stiftede han den første danske spejdertrop og deltog året efter i stiftelsen af Det Danske Spejderkorps. I 1919 oprettede han desuden det første uofficielle vandrerhjem i Danmark. Hartvig-Møller var en af sin tids mest særprægede pædagoger, der gennem sin påvirkning fik stor betydning for mange unges tilværelse. Som gammel spejder blev jeg naturligvis grebet af omtalen af, hvad der reelt er Danmarks allerførste skridt i Baden-Powells fodspor, sat af en født alsing. Udvandret med sin far fra Sønderjylland, da Sønderjylland endnu ikke var kommet tilbage til Danmark. Og det så jeg netop i år, hvor 100-året fejres. Så her delagtiggøres I i denne opdagelse. Til ære for spejderpioneren i Danmark, Hans Hartvig-Møller. 11

12 Køge fik ungt blod fra hele verden Tekst og foto Mikkel Dybtved Andersen, Bloddonorerne i Danmark Køge Vandrerhjem var rammen, da 84 unge mennesker fra hele verden kom for at se, hvordan den danske blodforsyning er skruet sammen. Hvert år trommer Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer verdens ungdom sammen, når der bliver afholdt internationalt ungdomsforum. I år afholdes to af slagsen - et afrikansk forum i Tunesien og et europæisk forum i Danmark. Forummet i Tunesien løber af stablen november, hvor Donor Nyt bliver sendt til alle danske donorer, mens det europæiske forum blev afholdt på Køge Vandrerhjem i august måned. På grund af risikoen for H1N1-virus tillod de unge også, at en læge over 30 år deltog i konferencen. Et ægte gedemarked Hvert ungdomsforum starter torsdag aften, hvor alle delegationer medbringer alverdens sager, som de udstiller for de andre. Da antallet af deltagerlande i år var 22 blev det store møderum på vandrerhjemmet meget fyldt med både hvervematerialer, tingeltangel, spændende og fremmedartede kager og alt muligt andet interessant, der på hver sin måde kunne sige noget specielt om hvert af landene. Det er også den første aften, hvor de værste diplomatiske kriser skal afværges. I internationalt bloddonorregi er det nemlig forbudt at tale politik og religion, da begge dele er noget, der for alvor kan sætte forskellige sindelag i kog. Et tæt program Fra fredag morgen til søndag middag var det faglige program meget nøje tilrettelagt, og der var ikke levnet megen tid til afslapning. Unge fra hele verden til europæisk forum Da der er forskellige problemer med blodforsyningerne, alt efter hvor i verden man befinder sig, var forummet i Køge forbeholdt europæere. Men faktisk var hele verden repræsenteret, da Kuwait, Brasilien og Marokko også havde sendt unge delegerede til mødet, hvor aldersgrænsen var sat til 30 år: - Det er ikke meningen, at vi gamle skal blande os i, hvad de unge føler og synes, så derfor har vi været meget strikse med aldersgrænserne, siger generalsekretær i Bloddonorerne i Danmark, Niels Mikkelsen, der var den ene af to deltagere, der havde passeret den magiske 30-års grænse. Han fik lov til at deltage i sin egenskab af præsident for Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer. Deltagerne diskuterede blandt andet vigtigheden i at opbygge nye donororganisationer i de lande, hvor det ikke allerede findes og også hvordan unge mennesker kan være med til at gøre de eksisterende organisationer stærkere. Men også emner om integration af etniske minoriteter i blodforsyningerne, hvordan man bedst rekrutterer og fastholder donorer, samt hvordan det er muligt at fastholde frivillige, der fylder 30 år, fyldte godt i programmet. Den måske vigtigste workshop varede hele lørdag eftermiddag, og her skulle der brainstorming og skarp udvælgelse til. Denne workshop handlede om den internationale bloddonordag den 14. juni 2010, hvor temaet er Ungt blod til verden. De 22 lande skulle blive enige om en event, der kan bruges over hele verden, som ikke koster noget af 12

13 betydning, og som samtidig kan skaffe noget medieomtale. Det er ikke let for så mange lande at blive enige, og det var helt tydeligt, at hvad noget af betydning er i et land, slet ikke er det samme i et andet land. Deltagerne blev dog efter fem timers forhandlinger enige om, at en rød revolution skulle være nøgleordet for den næste internationale bloddonordag. En rød revolution kan dog betyde mange ting, og lige i øjeblikket er den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer i gang med forhandle om det reelle indhold med Røde Kors, Verdenssundhedsorganisationen WHO samt blodbanklægernes internationale sammenslutning. En ting er dog sikkert: Der kommer mange unge mennesker klædt i rødt på gaden over hele verden, når vi når den 14. juni Fakta Der var 84 deltagere fra 22 lande til årets ungdomsforum. Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer har 60 medlemslande, der alle arbejder for ubetalt, anonym og frivillig bloddonation. Det er unge under 30 år, der står for organiseringen og programmerne på de årlige fora. Det er forbudt at tale om religion eller politik på de internationale møder. Er du mellem 17 og 30 år, kan du melde dig som informatør og hjælpe til med at få endnu flere danske frivillige bloddonorer. Meld dig hos Malou Rode på Stor dansk støtte At afholde et ungdomsforum med deltagere fra 22 lande kan ikke lade sig gøre uden en stor støtte fra baglandet: - Mange af de danske donorkorps samt Sct. Georgs Gilderne har ydet en helt enorm støtte. Det har blandt andet bevirket, at Bloddonorerne i Danmark har kunnet give tilskud til knap 50 af deltagerne, og det gør mig stolt at tænke på, siger Niels Mikkelsen og tilføjer, at pengene er givet godt ud, da et Europa, der er selvforsynende med blod, er uhyre vigtigt - også for den sikre danske blodforsyning. Læs mere om Den Internationale Sammenslutning af Bloddonororganisationer og ungdomsfora på fiods.org Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond har støttet projektet med tilskud til 2 deltagere fra Letland i forbindelse med ungdomsforummet 13

14 If you can dream it, you can do it!!!! Af Marianne Eskildsen, 9. Århus/ Spejderudvalget Mandag den 26. oktober havde Spejderudvalget under Århus Stadsgilde inviteret spejderledere og gildebrødre til et arrangement på Diakonhøjskolen. I alt 117 personer deltog, heraf godt 65 spejderledere. Efter velkomst og fællessang underholdt Rosenholm Tambourkorps med udpluk fra deres repertoire. 22 erfarne og knap så erfarne musikspejdere fik således lejlighed til at vise deres kunnen og løfte stemningen i salen. Fotogruppen havde lavet et slideshow med en historisk kavalkade om forløbet mejse/ smutte/ulv - spejder - skovmand/rover - gildebror. Showet blev vist ved ankomsten samt under tambourkorpsets optræden. I pausen fik deltagerne lidt at spise og drikke, og der blev tid til at snakke på kryds og tværs. For spejderlederne var der også mulighed for at løse en tipskupon med 13 spørgsmål om Sct. Georgs Gilderne. Efter pausen og endnu en fællessang tog tidligere jægersoldat Carsten Mørch over. Med en blanding af humor, provokation, eksempler fra sin militære karriere og fra vores egen hverdag kom han vidt omkring i de næste 90 minutter. Det er umuligt at gengive alle de emner, Carsten kom ind på, så her er blot et udpluk: Vis respekt for og accept af, at vi mennesker er forskellige. Succes er noget, man kan opnå hvis vi vil det, kan vi også. Livets transportbånd fører os forbi mange bjerge (udfordringer). Det er op til os at turde springe af og på og udnytte de muligheder, vi får. Det er vigtigt at være til stede og leve her og nu. En hel masse gode dage kan give os et godt liv. Vores viden er summen af tillært viden og de erfaringer, vi har gjort. Vi kan hele tiden fylde mere på - der er intet loft. Selvtillid er en mangelvare i Danmark! Hvis du vil opnå et andet resultat, end du plejer, må du gå nye veje. Det er ok at lave fejl. Det giver dig mulighed for at rette dem, så giv ikke op for tidligt men hold fast i målet. Lad andre mennesker inspirere dig. Vores mål kan være det samme, men vejen dertil forskellig. Teambuilding gælder om at sammensætte en flok af stærke individualister/ specialister, der kan fungere sammen og i fællesskab hæve niveauet. Teamtræning er dagligdagen, hvor vi øver os. Spejder- (og gilde-)bevægelsen skal være mere synlig. Vi har noget værdifuldt at tilbyde andre. Deltagerne fik også lejlighed til at stille spørgsmål til Carsten Mørch, som fik et meget stort bifald for sit foredrag. Herefter var det tid til at gennemgå svarene på tipskuponen og uddele præmier til de 3 heldige vindere. Vi sluttede af med Nu er jord og himmel stille, før der blev sagt god nat og tak for i aften. Knap to års planlægning og forberedelser ligger forud. Det så på et tidspunkt meget kritisk ud med antallet af tilmeldinger, men en aktiv indsats samt lobbyarbejde har trods alt give bonus. Vi havde en drøm, som vi førte ud i livet. Hvad er din drøm? 14

15 Midtvejstræf 2010 Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster. Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor der ikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet med eget telt eller campingvogn (der er ikke strøm på pladsen). Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er eneste dage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbet af dagen lørdag den 17. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvare spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. Vi ses til Midtvejstræf 2010, på laugets vegne Ole Simonsen, tlf , 15

16 Good Turn Mærket, Silkeborg Good-Turn Mærket, Silkeborg Resultatopgørelse for 2008/09 Indtægter ved mærkesalg: 2008/ /08 kr. kr. Indtægter Omkostninger Resultat før renter Resultat før uddelinger Årets resultat (18.701) (22.871) 16

17 Good-Turn Mærket, Silkeborg Balance pr kr. kr. Aktiver Egenkapital Kortfristet gæld Passiver Udkast til Stegt drage Af Trine Madsen, Lukaflex 17

18 Landsgildeting 2009 Dette bliver så de sidste og afsluttende kommentarer til det nyligt overståede Landsgildeting i Aalborg (red.) Tanker omkring Landsgildeting 2009 Af Søren Bastholm, GM i 1. Sct. Georgs Gilde Frederikshavn Det var med vemod, jeg lørdag eftermiddag forlod LGTs første dag. Aldrig har jeg i hele min gildetid, som startede i 1964, oplevet så megen negativ holdning på et landsgildeting. Når en virksomhed konstaterer røde tal på bundlinien, kan ledelsen beslutte at tage dem til efterretning for et enkelt år. Hvis tendensen fortsætter, er det ledelsens forbistrede pligt at gøre noget. Vi har i gildebevægelsen konstateret røde medlemstal i årevis, uden nogen har haft mod eller held til at gøre noget effektivt. Nu oplevede vi, at LGL turde fremsætte en stribe tiltag samlet i forslag 11. Indrømmet, det var en stor mundfuld på én gang, og den ville ikke umiddelbart øge medlemstilgangen, men det var heller ikke hensigten. For mig at se, ville de fleste initiativer i forslag 11 medføre en udvikling i gildebevægelsen, så den bliver overskuelig for nuværende - og især kommende medlemmer. Det opnås ved at forenkle og smidiggøre organisationen på en række områder. Der sælges ikke ud af vore grundlæggende værdier, men vi ville opleve at få rummelighed i såvel ledelse som form og indhold i distrikter og enkeltgilder. stoffet i såvel distrikt som enkeltgilder, selvom vi også beskæftiger os med andre opgaver. Distriktsgildemestrene fik muligheden for at præge et udspil fra LGL, da de var til distriktsforum. Det ønskede man ikke. Herefter var LGL nødt til selv at arbejde videre. Et enormt arbejde, som nu er kvalt af en række distriktsgildemestre, der for mig at se opfatter sig som en slags højadel, og som derfor ikke ønsker forandring og udvikling, men kun støtter egne idéer. En enkelt DGM opfattede også ved dette LGT begrebet taleret som talepligt, hvad forsamlingen endnu en gang måtte lide under. Tillykke til den nye landsgildeledelse. Vi har fået et bedre hold, end vi har fortjent. Nu må vi stræbe efter at gøre dagen i morgen bedre end dagen i går. Alt andet kan vi ikke være bekendt vi som har så høje mål at stræbe efter. Forslaget blev mødt med en mur af modstand. Den begrundedes bl.a. med, at der ikke havde været tid til at forholde sig til LGLs forslag. Her vil jeg i al beskedenhed oplyse, at vi i Vendsyssel Distrikt havde nået at bearbejde 18

19 Strøtanker Af Ellen Nissen, 1. Sønderborg Gilde Da jeg er gildemester i 1. Sønderborg Gilde, deltog jeg i landsgildetinget i Ålborg. Disse tanker om mine oplevelser er et resultat af, at jeg er gildemester, fordi det har givet mig anledning til dybere overvejelser af, hvad det betyder at være med i gildernes fællesskab, men det er ikke som gildemester, jeg udtaler mig. Om de nye danskere Jeg blev dybt chokeret, da jeg fra gildernes fornemmeste talerstol, Landsgildetingets, hørte fremmedskeptiske (fjendske?) udtalelser. Det er med beklagelse, jeg må indrømme, at lignende holdninger trives i vores gilde og jeg er en kujon, der ikke har turdet tage debatten op. En af grundene er, at jeg har svært ved at adskille mine humanistiske holdninger fra min socialistiske baggrund, hvilket ofte har givet anledning til ufrugtbare diskussioner. Hele debatten om muligheden for at integrere vores muslimske del af befolkningen minder mig om min barndom. Emnet dengang var bare, om det var umagen værd at forsøge med en gymnasial/akademisk uddannelse til unge med arbejderbaggrund. Tænk det er kun år siden, den holdning var til debat i Danmark/Sønderjylland. De studier, jeg har gjort over Islam, har vist mig, at grundidéen er den samme, vi skal tage vare på hinanden! Men Kristendommen giver, som jeg ser det, mere ansvar til den enkelte og er mere rummelig. At der er retninger i både Islam og Kristendom, som er intolerante og rabiate i deres udtryk, bør ikke få os til at tvivle på, at flertallet af muslimerne kan være lige så værdifulde samfundsdeltagere som de fleste danskere, hvis indvandrerbaggrund bare er nogle generationer ældre. Lad os tage udfordringen op - hvis vi ikke gør det, har vi tabt på forhånd. Om graderne Der forelå et forslag om at afskaffe graderne! Det blev heldigvis nedstemt. Men hvad skal vi så? Ønsket om at afskaffe dem var, så vidt jeg forstod, begrundet med, at de ikke blev brugt til noget. Da jeg i foråret deltog i en gildehal med ridderoptagelse, blev jeg lidt forundret over, at der kun skulle være tre samtaler, før man aflagde Ridderløftet, men jeg slog mig til tåls med, at der jo forud gik nogle år som væbner, en slags læretid, hvor man udviklede sig i samklang med ridderne i gildet - ligesom man i de oprindelige ridderordener var væbner som forberedelse til at blive slået til ridder. At det så kun var adelige, der kunne blive riddere, er heldigvis uvæsentligt i gildebevægelsen. Men hvem er ridderne i gildet? Det er ikke altid de spores på opførsel og engagement! Jeg har efterfølgende læst mere om gildernes historie, og har fundet ud af at riddernes farve er hvid! Her kommer et UPS! Vi er en gruppe relativt nye gildebrødre der har valgt at bære HVIDE tørklæder. Det er der ingen af os, der ifølge de gamle forordninger er berettiget til. Der har heller ikke i vores forberedelse hverken til svende eller væbnere været fortalt om farvernes oprindelige betydning. Før vi afskaffer væsenet, burde vi måske se mere på, om det kan bruges til noget? Måske tydeliggøre forskellene, så det også mærkes i det daglige arbejde. Det kan godt være, at debatten har været forsøgt, og at den bare er gået hen over hovedet på mig, men jeg vil gå til min gruppe og foreslå, at vi opgiver de hvide tørklæder indtil, vi har gjort os fortjent til dem. Udsendt fra landsgildekontoret inden : : Udsendt til DGM og GM: Fredslys : Udsendt til DGM og GM: Protokol LGT09 (efterfølgende indlagt på : Udsendt til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev 1, : Udsendt til GM og GS: Kontingent til landsgildet, præcisering : Udsendt til DIS og DGM: Letter to Denmark, ansøgning fra Rusland. 19

20 Opslagstavlen Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00 3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gildeflag til 8 m flagstang kr. Gildeflag til 14 m flagstang kr. Bagtæppe til gildehal kr. (pris for flag er inkl. forsendelse) Bøllehuer, hvide eller blå 25 kr. Kasketter, hvide/blå/grønne 25 kr. Gildetørklæder, hvide 40 kr. Henvendelse vedr. ovennævnte til: Judy Wenninche, 12. Aalborg, Julemærker pr. ark Henvendelse: Anna-Marie Pedersen, kr. 1. Sct. Georgs Gilde Fredericia 75 års jubilæum Den 27. februar 1935 anerkendte Sct. Georgs Storgildet i Danmark oprettelsen af Sct. Georgs Gildet i Fredericia. Gildet er således et af de første gilder i Danmark. Det vil vi fejre med en gildehal og efterfølgende fest den 27. februar 2010 i Restaurant Oven Vande Strandvejen 121, Fredericia med Gildehal kl Vandrehal kl Festmiddag kl med underholdning og festlige indslag Alle gildebrødre med ledsager skal være hjertelig velkomne Påklædning: Pænt tøj Pris pr. deltager: 498kr. inkl. drikkevarer Tilmelding til gildehal og middag senest den 15. februar 2010 til gildemester Vibeke Toftegaard. eller telefon , mobil Sct. Georgs Gilde i Odense fejrer 75 års jubilæum søndag den 31. januar 2010 på Møllekroen Brolandvej 7, Bullerup 5320 Agedrup Vandrehal og velkomstdrink kl Gildehal kl Efter gildehallen er der middag Pris inkl. drikkevarer kr. 475 Tilmelding og betaling senest 8. januar 2010 til Birger Leth-Larsen telf Danske Bank konto Påklædning festtøj 20

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 NUMMER Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2009 76. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr

SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Velkommen til SEE 20:10 SKIVE KFUM-Spejdernes Korpslejr Så går det løs 24. juli til 1. august 2010 Skive Øvelsesterræn SEE pladsen SEE 20:10 Lejrpladsen set fra toppen af bakken ved scenen SEE 20:10 torvet

Læs mere

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN

RØDE K ORS 201-HØ5 JSKOLEN RØDE KORS-HØJSKOLEN 2015 2 FUCKING FLINK Hvordan skal du hjem og være Fucking Flink? De små ting gør forskellen Det er helt sikkert et godt og kærligt spark bagi. Jeg tror, at det handler meget om vores

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig!

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! NUMMER Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2012 79. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 20 December 2011 NUMMER 73 Pinsekirken i Danmark 12. oktober 1911 stiftedes den første pinsemenighed i en villa i Lyngby udenfor

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere