For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center"

Transkript

1 For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013

2 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion Nøgletalssystemet kort fortalt Virksomhedens Bygge Rating Virksomhedens nøgletal Virksomhedens gyldige evalueringssager Sammentælling af Bygge Rating på gyldige sager Præstationen på de enkelte nøgletal Delopgaver Samlet tilfredshed Loyalitet Sammenligning af betydning for kunden og kundens vurdering af tilfredshed Kundens vurdering af præstationen Betydningen af emnet for kunden Appendiks Appendiks A: Analysér nøgletallene - Kurver og diagrammer... 1 A.1 Nøgletallene under området delopgaver... 4 A.2 Nøgletallet Tilfredshed A.3 Nøgletallet Loyalitet Appendiks B: Vejledninger... 1 B.1 Hvad er Bygge Rating?... 1 B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A?... 2 B.2.1 Udviklingen i nøgletallene over tid... 2 B.2.2 Nøgletallene sorteret på typen af rådgivningsaftalen... 3 B.2.3 Nøgletallene sorteret på Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering... 4 B.2.4 Nøgletallene sorteret på arkitekt og rådgivende ingeniør... 4 Side 2 af 16

3 Resumé Virksomhedens nøgletal For at give et hurtigt overblik er der på denne side vist nøgletallene for Rådgiveren A/S pr. 4. januar I den resterende del af rapporten er nøgletallene forklaret og uddybet. Skala: Bygge Rating Antal gyldige sager i rapporten fordelt efter Bygge Rating Ingen Rating Nøgletal Vurdering gennemsnit Antal sager Delopgaver Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 3,3 3,6 4 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 3,6 4 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4,2 7 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 4,7 7 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4,2 3,8 6 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 4,2 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 7 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 3,6 3,7 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 3,4 3,6 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 3,4 3,6 6 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet 3,6 7 4,2 3,9 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 3,7 2 Tilfredshed Loyalitet Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter 4,6 3,8 7 4,8 4,2 7 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 3,9 3,8 Gennemsnit 4,3 3,9 Side 3 af 16

4 Introduktion Byggeriets Evaluerings Center ønsker med denne nøgletalsrapport at give virksomheden en bedre mulighed for at forstå nøgletallene bag virksomhedens Bygge Rating og anvende dem i en læringsproces. Det er hensigten, at rapporten skal understøtte virksomheden i arbejdet med at identificere stærke og svage sider. En bedre forståelse for nøgletallene vil gøre det lettere at identificere og iværksætte tiltag, som kan forbedre virksomhedens Bygge Rating og dermed gøre virksomheden mere attraktiv for fremtidige kunder. Nøgletalsrapporten giver en trinvis uddybning af virksomhedens nøgletal fra Bygge Rating til de enkelte spørgsmål i kundens vurdering af delopgaverne. Den giver overblik over sager med gyldige nøgletal og en uddybende forklaring af niveauet for virksomhedens præstation på hvert enkelt nøgletal. I appendiks bagerst i rapporten er informationer om nøgletallenes udvikling siden 1. januar 2010 opstillet i grafer struktureret på de enkelte nøgletalsområder. Her findes også informationer om nøgletallene sorteret på typen af rådgivningsaftalen (totalrådgivning, delt rådgivning eller underrådgivning) og byggeopgavens type kategoriseret som Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Endelig er virksomhedens præstation på de enkelte nøgletal sammenlignet med det samlede gennemsnit for hhv. alle arkitekter og rådgivende ingeniører evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Værktøjer som gør det muligt for virksomheden at lære af sine nøgletal. Hvornår er det virksomheden leverer et godt produkt til kundens tilfredshed og hvorfor? I forbindelse med læsningen af denne rapport, skal virksomheden være opmærksom på, at de gyldige nøgletal er baseret på virksomhedens evaluerede opgaver gennem de seneste 3 år. Byggeriets Evaluerings Center har ingen oplysninger om de opgaver, som virksomheden ikke har fået evalueret, og virksomheden bør derfor forholde sig kritisk til, om de evaluerede opgaver giver et repræsentativt billede af virksomheden og dens præstationsevne. Byggeriets Evaluerings Center skal i den forbindelse opfordre til, at så stor en del af virksomhedens rådgivningsopgaver som muligt evalueres. Dette har en høj signalværdi for kunderne og vil skabe stabilitet i nøgletallene. Det er alene de evaluerede opgaver, der giver de nøgletal, som kunderne anvender i udvælgelsesprocessen. God fornøjelse med rapporten Peter Hesdorf, Adm. direktør Byggeriets Evaluerings Center Side 4 af 16

5 1 Nøgletalssystemet kort fortalt Nedenstående figur forklarer nøgletalssystemet i korte træk. Ud af alle virksomhedens rådgivningsopgaver tilmeldes nogle evaluering. Dette kan ske på baggrund af krav fra bygherren eller virksomhedens eget ønske. Der findes regler om brug af nøgletal for statslige og almene bygherrer, som i mange tilfælde skal stille krav om evaluering af rådgiverne. En gennemgang af regler kan findes på Det er virksomhedens kunde (typisk bygherren), som foretager evalueringen og indberetter oplysninger til Byggeriets Evaluerings Center, som herefter kan beregne virksomhedens nøgletal for hver evalueringssag. Nøgletallene præsenteres i et 'faktablad', der er gyldigt i 3 år. Opnår virksomheden 3 eller flere gyldige faktablade beregner Byggeriets Evaluerings Center en karakterbog. Karakterbogen er et vægtet gennemsnit af alle gyldige faktablade. Byggeriets Evaluerings Center beregner også virksomhedens Bygge Rating, som i komprimeret form viser virksomhedens præstationsevne på de gyldige evaluerede sager. Faktablade og karakterbog kan virksomheden frit downloade via Byggeriets Evaluerings Centers hjemmeside: Alle virksomhedens sager Byggesag ABC Byggesag ABC Bygge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC _ ByggesaABC Byg- Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Bygge ge Byggesag ABC Byggesag ABC _ Byggesag ABC Sager tilmeldt evaluering Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Virksomhedens kunde foretager evalueringen Virksomhedens faktablade - Faktablade er gyldige i 3 år - Indeholder sagens nøgletal - Indeholder sagens Bygge Rating - Downloades på Min. 3 gyldige faktablade Virksomhedens karakterbog - Indeholder virksomhedens nøgletal - Indeholder virksomhedens Bygge Rating - Downloades på Virksomhedens Bygge Rating Side 5 af 16

6 2 Virksomhedens Bygge Rating Herunder ses den samlede Bygge Rating for Rådgiveren A/S pr. 4. januar Virksomhedens Bygge Rating er beregnet på baggrund af alle virksomhedens afsluttede rådgivningsopgaver, som er blevet evalueret indenfor de sidste 3 år. De gyldige evalueringssager, der indgår i virksomhedens Bygge Rating, fremgår af tabellen i kapitel 4. I beregningen af virksomhedens Bygge Rating er de evaluerede rådgivningsopgaver vægtet efter deres økonomiske størrelse i form af rådgivningshonoraret. Skala: Bygge Rating Som kunde hos Byggeriets Evaluerings Center har virksomheden mulighed for at lægge sin Bygge Rating ud på sin egen hjemmeside via en applikation, som kan hentes på centrets hjemmeside: Bygge Rating Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet Fra 4 til og med 5 B Bedre end gennemsnittet Fra 3 til og med 4 C Som gennemsnittet Fra 2 til og med 3 D Værre end gennemsnittet Fra 1 til og med 2 E Meget værre end gennemsnittet 1 I appendiks B findes en udførlig gennemgang af Bygge Rating systemet. Side 6 af 16

7 3 Virksomhedens nøgletal I tabellen på næste side vises virksomhedens gennemsnit for de enkelte nøgletal. Gennemsnittet beregnes som et vægtet gennemsnit for alle virksomhedens gyldige evalueringssager. Det realiserede rådgivningshonorar anvendes som vægt, hvormed en opgave med et stort honorar vægter mere end en opgave med et lille honorar. Virksomhedens præstation på de enkelte nøgletal er i tabellen sammenlignet med det samlede gennemsnit for alle rådgiversager evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I kolonnen yderst til højre er det angivet hvor mange sager, der indgår i beregningen af gennemsnittet for det enkelte nøgletal. Har kunden vurderet, at en eller flere af delopgaverne ikke er relevante for den pågældende rådgivningsopgave, vil dette medføre forskelle i det antal sager, som indgår i beregningen af de enkelte nøgletal. Ofte gennemføres der en evaluering af rådgiveren to gange i løbet sagen. Første evaluering gennemføres typisk ved færdiggjort projektering, og anden evaluering når rådgivningsopgaven er helt afsluttet. Metoden er illustreret i figuren nederst på siden, hvor både rådgiver 2 og rådgiver 3 evalueres to gange under gennemførelsen af rådgivningsopgaven. Foretages der to evalueringer af en rådgiver beregnes rådgiverens nøgletal for sagen, som et simpelt gennemsnit af de to evalueringer. Efter første evaluering modtager rådgiveren de foreløbige nøgletal for sagen. De foreløbige nøgletal er fuldt gyldige, indtil disse erstattes af de endelige nøgletal efter anden evaluering. Figuren herunder illustrerer princippet omkring én kontra to evalueringer og tidspunkterne herfor. Rådgiver 1 = Evaluering af rådgiver Rådgiver 2 Rådgiver 3 Projektering Udførelse Fejlopretning Annoncering: Rådgiverydelse Byggestart Aflevering 1-års eftersyn Side 7 af 16

8 Nøgletal for Rådgiveren A/S pr. 4. januar 2013: Nøgletal Vurdering gennemsnit Antal sager Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 3,3 3,6 4 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 3,6 4 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4,2 7 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 4,7 7 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4,2 3,8 6 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 4,2 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 7 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 3,6 3,7 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 3,4 3,6 7 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 3,4 3,6 6 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet 3,6 7 4,2 3,9 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 3,7 2 Tilfredshed 2 Loyalitet 3 Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter 4,6 3,8 7 4,8 4,2 7 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 3,9 3,8 Gennemsnit 4 4,3 3,9 Bygge Rating Note 1: Vurdering af delopgaver er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 2: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 3: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket; 2 = Sikkert ikke; 3 = Muligvis; 4 = Sikkert; 5 = Helt sikkert. Note 4: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %. Side 8 af 16

9 4 Virksomhedens gyldige evalueringssager Tabellen herunder viser den opnåede Bygge Rating for de sager, som indgår i nøgletalsrapporten. I tabellen fremgår det, hvornår hver enkelt sag forældes, og dermed udgår af nøgletalsrapporten. Sager, som endnu afventer 2. evaluering, vil først få tildelt en gyldighedsperiode, når evalueringen er helt afsluttet, hvorefter nøgletallene vil være gyldige i 3 år. De foreløbige nøgletal for disse sager er gyldige indtil 2. evaluering gennemføres. Rådgiverhonoraret for sagerne er vist, da dette benyttes som vægtning i beregningen af den samlede Bygge Rating. For sager med status afventer 2. evaluering kendes det realiserede rådgiverhonorar endnu ikke. Derfor vises det forventede rådgiverhonorar oplyst ved tilmeldingen af sagen. Af tabellen fremgår ligeledes rådgivningsaftalens type samt projekttypen kategoriseret ved Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Disse informationer vurderes som væsentlige parametre i en evt. nærmere analyse af virksomhedens styrker og svagheder. Desuden er nøgletallene i appendiks A sorteret på bl.a. disse informationer. Tabellen kan bl.a. give et indblik i, om virksomheden præsterer stabilt fra sag til sag, eller om der er store udsving. På kan man finde flere oplysninger om de enkelte byggeopgaver. Rådgivningsopgave Status for evaluering: Rådgiverhonorar (Prisniveau ) (se note 1) Gyldig indtil: (se note 2) Rådgivningsaftale (Se note 3) Projekttype Opnået karakter (Skala 1-5) Bygge Rating [Mio. kr. ] Sag XYZ Afventer 2. evaluering 3,672 Kendes endnu ikke T.R. Nybyggeri 3,6 Sag YZX Afventer 2. evaluering 65 Kendes endnu ikke U.R. Nybyggeri 4,9 Sag ZXY Afventer 2. evaluering 1,402 Kendes endnu ikke U.R. Nybyggeri 4,9 Sag XZY Afventer 2. evaluering 5,516 Kendes endnu ikke T.R. Nybyggeri 4,1 Sag YXZ Afsluttet 7, Delt Nybyggeri 4,4 Sag ZYX Afsluttet 0, Delt Nybyggeri Sag XXY Afsluttet 1, Delt Nybyggeri Note 1: Note 2: Note 3: For sager med status afventer 2. evaluering vises det forventede rådgiverhonorar oplyst ved tilmelding af evalueringssagen. Gyldighedsperioden kan først endelig fastlægges, når evalueringssagen er helt afsluttet, hvorfor sagerne med status afventer 2. måling ikke kan gives en dato i gyldig indtil:. Når sagen er helt afsluttet vil nøgletallene være gyldige i 3 år herefter. T.R. = Totalrådgivning, Delt = Delt rådgivning (Bygherren har aftale med flere rådgivere, da rådgivningen typisk er delt mellem arkitekt og rådgivende ingeniør), U.R. = Underrådgiver (aftale indgået med anden rådgiver). Side 9 af 16

10 Virksomheden bør være opmærksom på gyldighedsperioden for sagerne i tabellen. Økonomisk store sager, kan have stor effekt på virksomhedens Bygge Rating, fordi sagerne vægtes med rådgiverhonoraret. Når en sag med en god Bygge Rating forældes, vil virksomhedens samlede Bygge Rating højst sandsynligt blive dårligere. Omvendt vil virksomhedens Bygge Rating forbedres, når sager med en dårlig Bygge Rating forældes. Virksomheden bør sikre sig, at nye sager jævnligt meldes til evaluering, således at beregningsgrundlaget for virksomhedens Bygge Rating altid er repræsentativt og samtidig sikrer, at virksomheden ikke risikerer at stå uden gyldige nøgletal i en periode. Såfremt der i tabellen herover er angivet en streg i stedet for en Bygge Rating, skyldes det, at der på den pågældende sag ikke har kunnet beregnes en Bygge Rating, da evalueringen af sagen er helt eller delvist afbrudt. Nøgletalsrapporten indeholder ikke oplysninger om eventuelle forældede og igangværende evalueringssager, som virksomheden måtte have. Information herom kan findes på listen over virksomhedens evalueringssager på Side 10 af 16

11 4.1 Sammentælling af Bygge Rating på gyldige sager For yderligere at skabe overblik over virksomhedens præstation på de enkelte rådgivningsopgaver vises herunder en sammentælling af de opnåede Bygge Ratings på alle gyldige sager. I tabellen fremgår det på hvor mange evalueringssager virksomheden har opnået Bygge Rating A, B osv. samt antallet af evalueringssager, der er registreret som helt eller delvist afbrudt (ingen Rating). Antal gyldige sager i rapporten fordelt efter Bygge Rating Ingen Rating Note 1: Der opnås ikke en rating på sager, hvor evalueringen er blevet helt eller delvist afbrudt. Side 11 af 16

12 5 Præstationen på de enkelte nøgletal I dette afsnit findes information om præstationen på de enkelte nøgletal sat i forhold til det samlede gennemsnit for alle rådgivende virksomheder evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Nøgletallene er sorteret efter hvor meget præstationen ligger over eller under det samlede gennemsnit. Det giver virksomheden mulighed for at identificere stærke og svage sider, samt eventuelle indsatsområder for fremtiden. 5.1 Delopgaver Herunder er listet de nøgletal i området 'delopgaver', hvor Rådgiveren A/S klarer sig bedre end eller som gennemsnittet for alle arkitekter evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, og altså leverer en god præstation. Nøgletallene er sorteret efter, hvor meget virksomhedens gennemsnit ligger over gennemsnittet for arkitekter. I sidste kolonne er også det samlede gennemsnit for både arkitekter og rådgivende ingeniører vist. Nr. 1 Nøgletal Virk. gns. Afv. fra gns. for arkitekter Afv. fra det samlede gns. 13) Bidrag til at gennemføre tilfredsstillende aflevering 4,49 + 0,83 + 0,83 4) Evne til at føre en konstruktiv dialog 4,68 + 0,66 + 0,68 5) Bidrag til konstruktivt samarbejde 4,19 + 0,38 + 0,37 11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 3,98 + 0,31 + 0,34 12) Håndtering af beboere/naboer mv. under byggeriet 4,22 + 0,25 + 0,27 3) Evne til at anskueliggøre sine forslag 4,20 + 0,16 + 0,25 6) Bidrag til tilfredsstillende æstetisk løsning 4,20 + 0,02 + 0,17 Note 1: Delopgaverne er nummereret fra 1 til 13 jf. grafen i afsnit 6.1 Herunder er listet de nøgletal i området 'delopgaver', hvor Rådgiveren A/S klarer sig dårligere end gennemsnittet for alle arkitekter evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, og altså bør fokusere på at forbedre sig. Nøgletallene er sorteret efter, hvor meget virksomhedens gennemsnit ligger under gennemsnittet for arkitekter. I sidste kolonne er også det samlede gennemsnit for både arkitekter og rådgivende ingeniører vist. Nr. 1 Nøgletal Virk. gns. Afv. fra gns. for arkitekter Afv. fra det samlede gns. 1) Evne til at opstille realistiske budgetter 3,27-0,27-0,30 10) Bidrag til miljømæssig fornuftig løsning 3,41-0,16-0,19 9) Bidrag til løsning med fornuftig driftsøkonomi 3,42-0,16-0,20 2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner 4-0,06-0,09 7) Bidrag til tilfredsstillende funktionel løsning 3,95-0,05 + 0,00 8) Bidrag til at opnå et godt indeklima 9-0,02-0,11 Side 12 af 16

13 Note 1: Delopgaverne er nummereret fra 1 til 13 jf. grafen i afsnit Samlet tilfredshed Kunden bliver i forbindelse med evalueringen af virksomhedens præstation bedt om at angive sin samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven på en skala fra 1 til 5. Nøgletallet indsamles via et særskilt spørgsmål og skal ikke forveksles med et beregnet gennemsnit af kundens vurdering af præstationen for de 13 nøgletal i nøgletalsområdet delopgaver. Herunder fremgår det, hvor meget virksomhedens præstation afviger fra gennemsnittet for alle arkitekter evalueret af Byggeriets Evaluerings Center samt det samlede gennemsnit for både rådgivende ingeniører og arkitekter. Plus angiver at virksomhedens opnåede gennemsnit ligger over det samlede gennemsnit. Minus angiver at virksomhedens opnåede gennemsnit ligger under det samlede gennemsnit. Nøgletal Virk. gns. Afv. fra gns. for arkitekter Afv. fra det samlede gns. Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven 6 + 0,70 + 0, Loyalitet Kunden bliver i forbindelse med evalueringen af virksomhedens præstation bedt om på en skala fra 1 til 5 at vurdere, om han har lyst til anvende virksomheden igen på et lignende projekt. Loyalitet indsamles via et særskilt spørgsmål på samme vis som tilfredshed jf. afsnit 5.2. Herunder fremgår det, hvor meget virksomhedens præstation afviger fra gennemsnittet for alle arkitekter evalueret af Byggeriets Evaluerings Center samt det samlede gennemsnit for både rådgivende ingeniører og arkitekter. Plus angiver at virksomhedens opnåede gennemsnit ligger over det samlede gennemsnit. Minus angiver at virksomhedens opnåede gennemsnit ligger under det samlede gennemsnit. Nøgletal Virk. gns. Afv. fra gns. for arkitekter Afv. fra det samlede gns. Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter 4,79 + 0,60 + 0,64 Side 13 af 16

14 6 Sammenligning af betydning for kunden og kundens vurdering af tilfredshed I forbindelse med evalueringen bliver kunden, udover at vurdere virksomhedens præstation, yderligere bedt om at angive betydningen af hver af de 13 delopgaver i den specifikke rådgivningsopgave. I dette kapitel vises kundens vurdering af betydningen i sammenhæng med kundens vurdering af virksomhedens præstation på de enkelte delopgaver. Viden om, hvilke delopgaver kunderne tillægger stor betydning, øger mulighederne for at identificere de rette tiltag frem mod mere tilfredse kunder og bedre nøgletal. I nedenstående tabeller fremgår skalaerne hvorudfra kunden vurderer virksomhedens præstation for hhv. delopgaverne, den samlede tilfredshed og loyaliteten. Desuden fremgår skalaen for kundens angivelse af betydningen af den enkelte delopgave. Skala for vurdering af delopgaver: 5 = Meget bedre end gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 1 = Meget værre end gennemsnittet Skala for betydningen af delopgaver: 5 = Særdeles vigtigt 4 = Mere vigtigt 3 = Vigtigt 2 = Mindre vigtigt 1 = Mindst vigtigt Eller: Ikke relevant Skala for vurdering af loyalitet: 5 = Helt sikkert 4 = Sikkert 3 = Muligvis 2 = Sikkert ikke 1 = Udelukket Skala for vurdering af samlet tilfredshed: 5 = Særdeles tilfreds 4 = Mere tilfreds 3 = Tilfreds 2 = Mindre tilfreds 1 = Utilfreds Side 14 af 16

15 6.1 Kundens vurdering af præstationen 1) Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter. 2) Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3,3 3,6 3) Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag. 4,2 4) Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog. 4,7 5) Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører. 6) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning. 3,8 4,2 4,2 4,2 7) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning. 8) Rådgiverens bidrag til at opnå at godt indeklima. 3,6 3,6 9) Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med fornuftig driftsøkonomi. 10) Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning. 11) Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet. 12) Rådgiverens håndtering af processer med beboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet. 13) Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. Tilfredshed Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven 3,4 3,6 3,4 3,6 3,7 4,2 3,7 3,9 4,6 Loyalitet Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter 4,2 4,8 Skala: Se kap gennemsnit for arkitekter Side 15 af 16

16 6.2 Betydningen af emnet for kunden (kun relevant for delopgave 1-13) 1) Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter. 4,7 2) Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner. 4,4 3) Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag. 4,1 4,1 4) Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog. 4,3 4,8 5) Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører. 6) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning. 7) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning. 8) Rådgiverens bidrag til at opnå at godt indeklima. 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 3,9 9) Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med fornuftig driftsøkonomi. 10) Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning. 11) Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet. 12) Rådgiverens håndtering af processer med beboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet. 13) Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 4,2 4,2 3,9 4,2 4,3 4,1 4,2 4,3 4,8 Skala: Se kap gennemsnit for arkitekter Side 16 af 16

17 Appendiks A: Analysér nøgletallene - Kurver og diagrammer I nøgletalsrapportens hoveddel er der gået i dybden med virksomhedens Bygge Rating og det samlede gennemsnit for de enkelte nøgletal. For at styrke mulighederne for Rådgiveren A/S til at analysere virksomhedens nøgletal, er der i dette appendiks præsenteret en række kurver og diagrammer. Disse giver virksomheden et værktøj til at gå i dybden med stærke og svage sider. Følgende områder er belyst: Udviklingen i virksomhedens nøgletal over tid Nøgletallene sorteret på typen af rådgivningsaftalen (totalrådgivning mv.) Nøgletallene sorteret på projekttypen, som rådgivningsopgaven omhandler kategoriseret ved Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Nøgletallene sammenlignet med gennemsnittet for alle evaluerede virksomheder sorteret på arkitekter og rådgivende ingeniører. Kurverne og diagrammerne er mest informative for virksomheder med mange evalueringssager. Men også virksomheder, der først for nylig har opnået deres første nøgletal, kan have værdi af kurverne og diagrammerne i kraft af præsentationen af det samlede gennemsnit for alle gyldige sager, der er evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I tabellen på næste side er der, for hver af virksomhedens gyldige evalueringssager, listet en del af de informationer, som karakteriserer en rådgivningsopgave. Samtidig er den opnåede Bygge Rating vist for de enkelte sager. Tabellen giver mulighed for at identificere de typer af rådgivningsopgaver, hvorpå de bedste præstationer leveres. Er der fx bygninger med en bestemt anvendelse, som virksomheder er bedre til at rådgive om end andre? Går det altid godt, når rådgivningsaftalen indeholder ansvaret for byggeledelse? Osv. I tabellen i kapitel 4 kan der findes yderligere informationer om de gyldige evalueringssager. Tabellen på næste side er sorteret efter evalueringssagernes opnåede Bygge Rating. For at lette læsningen af tabellen er der anvendt symbolet: for ja og symbolet: for nej. Side 1 af 12

18 Projektering af installationer? Projektering af konstruktioner? Projektering af øvrige ingeniørfag? Indgår der projekteringsledelse? Indgår der byggeledelse? Indgår der fagtilsyn? Rådgivningsopgave Bygningens anvendelse Rådgivningstype (Se note 1) Bygge Rating Sag YZX Bygninger i øvrigt Ark Sag ZXY Bygninger i øvrigt Ark Sag ZYX Sag XXY Sag YXZ Sag XZY Sag XYZ Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Note 1: Ark = Arkitekt, Ing = Rådgivende Ingeniør, Ark + Ing = Rådgivningsaftalen omfatter begge dele. Symbolforklaring: for ja og for nej. Ark Ark Ark Ark Ark Side 2 af 12

19 Fælles for alle kurver og diagrammer i dette appendiks er, at virksomhedens præstation altid bliver sammenholdt med det samlede gennemsnit af alle gyldige sager evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. I kraft af centrets virke som evaluator siden 2004 er sammenligningsgrundlaget meget stort. De første evalueringer af rådgivende virksomheder blev påbegyndt i 2008 og siden dengang har antallet af evaluerede sager været støt stigende. Det giver et stabilt statistisk grundlag, når virksomheden skal sammenligne sig med andre evaluerede virksomheder. På udskriftstidspunktet for denne nøgletalsrapport indgår følgende i datagrundlaget for gennemsnittet: Opgavetype Rådgivningsaftale (se note 1) Totalrådgivning Delt rådgivning Underrådgivning Sum Nybyggeri Tilbygning, ombygning, renovering Sum Note 1: Sagerne fordeler sig på i alt Heraf: og 300 virksomheder. 208 arkitekter 92 rådgivende ingeniører Forklaring på begreberne. Delt rådgivning angiver, at bygherren har aftale med flere rådgivere. Typisk delt mellem arkitekt og rådgivende ingeniør. Underrådgivning angiver, at rådgiverens aftale er indgået med anden rådgiver Side 3 af 12

20 A.1 Nøgletallene under området delopgaver I dette afsnit vises 4 diagrammer for hvert af de 13 nøgletal i nøgletalsområdet delopgaver. Fælles for de 13 nøgletal er, at de bliver indsamlet ved at kunden vurderer virksomhedens præstation på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Kunden har kun afgivet en vurdering af præstationen, såfremt det enkelte nøgletal vurderes relevant i den pågældende rådgivningsopgave. I appendiks B, afsnit B.2 er det nærmere beskrevet hvordan diagrammerne skal læses og forstås. 1) Evne til at opstille realistiske budgetter gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 4 af 12

21 2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 3) Evne til at anskueliggøre sine forslag gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 5 af 12

22 4) Evne til at føre en konstruktiv dialog gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem aktører gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 6 af 12

23 6) Bidrag til at opnå tilfredsstillende æstetisk løsning gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 7) Bidrag til at opnå tilfredsstillende funktionel løsning gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 7 af 12

24 8) Bidrag til at opnå et godt indeklima gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 9) Bidrag til løsning med fornuftig driftsøkonomi gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 8 af 12

25 10) Bidrag til en miljømæssig fornuftig løsning gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 11) Evne til at levere aftalt kvalitet i projektmaterialet gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 9 af 12

26 12) Håndtering af processor med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. 13) Bidrag til at gennemføre tilfredsstillende aflevering gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet. Side 10 af 12

27 A.2 Nøgletallet Tilfredshed I dette afsnit vises 4 diagrammer for nøgletallet 'samlet tilfredshed Nøgletallet kaldes tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven og bliver indsamlet ved at kunden vurderer sin samlede tilfredshed på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Den samlede tilfredshed vurderes altså i dette særskilte nøgletal og er ikke et beregnet gennemsnit af kundens vurdering af præstationen på de 13 nøgletal under området 'delopgaver. I appendiks B, afsnit B.2 er det nærmere beskrevet hvordan diagrammerne skal læses og forstås. Tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven. gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Side 11 af 12

28 A.3 Nøgletallet Loyalitet I dette afsnit vises 4 diagrammer for nøgletallet loyalitet Nøgletallet kaldes tidligere bygherrers lyst til at benytte rådgiveren igen ved lignende projekter'. og bliver indsamlet ved at kunden vurderer loyaliteten på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. I appendiks B, afsnit B.2 er det nærmere beskrevet hvordan diagrammerne skal læses og forstås. Tidligere bygherrers lyst til at benytte rådgiveren igen ved lignende projekter gennemsnit T.R. Delt U.R. Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering Virk. Snit Ark. R.I. Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket; 2 = Sikkert ikke; 3 = Muligvis; 4 = Sikkert; 5 = Helt sikkert. Side 12 af 12

29 Vejledning til Nøgletalsrapport Appendiks B: Vejledninger I dette appendiks findes en gennemgang af Bygge Rating systemet samt en vejledning til hvordan kurverne og diagrammerne fra appendiks A skal læses. B.1 Hvad er Bygge Rating? En Bygge Rating er en præsentation af virksomhedens præstationsevne. Herunder er vist et eksempel på en Bygge Rating. Bygge Rating Skala: Intervallerne for de 5 niveauer i Bygge Rating er gengivet i tabellen herunder. Bygge Rating Gennemsnit A B C D E Meget bedre end gennemsnittet Fra 4 til og med 5 Bedre end gennemsnittet Fra 3 til og med 4 Som gennemsnittet Fra 2 til og med 3 Værre end gennemsnittet Fra 1 til og med 2 Meget værre end gennemsnittet 1 Nøgletalssystemet for rådgivere består af i alt 15 nøgletal (se side 7 i nøgletalsrapporten), hvor kunden for hvert nøgletal vurderer rådgiverens præstation på en skala fra 1 til 5, hvor 5 tilsvarer den bedste præstation. De 15 nøgletal er delt op i 3 nøgletalsområder. De første 13 nøgletal er samlet under et nøgletalsområde kaldet delopgaver, og for dette område beregnes der ét samlet simpelt gennemsnit af vurderingerne. De sidste to nøgletalsområder; Tilfredshed og loyalitet indeholder hvert et enkelt nøgletal. I beregningen af virksomhedens samlede gennemsnit vægter det beregnede gennemsnit af nøgletalsområdet delopgaver med 50 %, mens gennemsnittet for hvert af de to sidste nøgletalsområder vægter med 25 %. Det er dette samlede gennemsnit der via tabellen herover oversættes til virksomhedens Bygge Rating. Herunder fremgår fordelingen af rådgivervirksomhederne i Byggeriets Evaluerings Centers database pr. 4. januar Område Bygge Rating Sum Kundetilfredshed 48,8 % 47,9 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 100 % Side 1 af 5

30 Vejledning til Nøgletalsrapport B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A? I de følgende afsnit gives en forklaring til de 4 typer af kurver og diagrammer, som indgår i appendiks A til nøgletalsrapporten. B.2.1 Udviklingen i nøgletallene over tid Virksomhedens Bygge Rating og virksomhedens gennemsnit/karakterbog er øjebliksbilleder af virksomhedens præstation. De vil blive ændret næste gang virksomheden opnår nøgletal på en ny sag, og/eller når en af virksomhedens evalueringssager forældes. I kurverne af denne type vises hvordan virksomhedens præstation har udviklet sig gennem den periode, hvor virksomheden har haft gyldige nøgletal. Kurverne er dog begrænset til at vise tallene fra 1. januar 2010 og frem, eftersom datagrundlaget nødvendigvis må have et vist omfang, før det giver mening at sammenligne sig med gennemsnittet. Dette tilbageblik i tid giver virksomheden mulighed for at identificere gode og dårlige perioder. Eksempel på fremstilling af nøgletal Gennemsnit for Rådgiverfirmaet A/S gennemsnit EKSEMPEL Kurven med gennemsnittet for virksomheden er vist for den eller de perioder, hvor virksomheden har haft gyldige nøgletal. Kurven er vist sammen med det samlede gennemsnit for alle af Byggeriets Evaluerings Center evaluerede rådgiversager. Kurven for gennemsnittet er altid vist for perioden fra 1. januar 2010 og frem. Nøgletallenes værdi på kurverne er beregnet en gang for hvert kvartal, hhv. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, og svarer til det samlede gennemsnit af alle gyldige sager ved udgangen af kvartalet. Har virksomheden i samme kvartal både fået nøgletal for en ny evalueringssag samt mistet en sag pga. forældelse viser kurven den samlede effekt heraf. Side 2 af 5

31 Vejledning til Nøgletalsrapport Beregningen for de enkelte kvartaler er 3 års glidende gennemsnit af alle gyldige sager. Dvs. beregningen for det enkelte kvartal medtager evalueringssager afsluttet frem til og med dette kvartal og 3 år tilbage. Dette gælder både for virksomhedens gennemsnit og det samlede gennemsnit. Værdierne til kurverne beregnes ved udgangen af kvartalet. I optegningen af kurven har Byggeriets Evaluering Center besluttet, at denne beregnede værdi fastholdes for hele det forgangne kvartal. Derfor får kurverne et savtakket udseende, da beslutningen medfører, at kurven er vandret i hele kvartalets længde. B.2.2 Nøgletallene sorteret på typen af rådgivningsaftalen For at styrke virksomhedens mulighed for at identificere stærke og svage sider, er virksomhedens nøgletal sorteret på typen af rådgivningsaftalen opdelt på typerne totalrådgivning, delt rådgivning eller underrådgivning. Virksomheden har altså mulighed for at se, om det typisk er som totalrådgiver, at virksomheden leverer gode præstationer, eller om det går bedre i aftaler med fx delt rådgivning, hvor kunden typisk har indgået aftale med både en arkitekt og en rådgivende ingeniør. Virksomhedens præstation er sammenlignet med den gennemsnitlige præstation for alle af Byggeriets Evaluerings Center evaluerede rådgivervirksomheder for hver enkelt aftaletype. Er der ud for den pågældende aftaletype ikke nogen søjle for virksomhedens gennemsnit, er det fordi virksomheden ikke har nøgletal for en rådgivningsopgave med den aftaletype. Eksempel på fremstilling af nøgletal Gennemsnit for Rådgiverfirmaet A/S gennemsnit EKSEMPEL T.R. Delt U.R. Side 3 af 5

32 Vejledning til Nøgletalsrapport Typen af rådgivningsaftalen er i diagrammerne forkortet på følgende måde: T.R. = Totalrådgivning Delt = Delt rådgivning U.R. = Underrådgivning B.2.3 Nøgletallene sorteret på Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering For at hjælpe virksomheden med at identificere stærke og svage sider, er virksomhedens nøgletal sorteret ud på projekttypen, som rådgivningsopgaven omhandler i form af kategorierne Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Virksomheden har dermed mulighed for at se, om det typisk er ved nybyggeri, at virksomheden leverer gode præstationer, eller om det går bedre i renoveringssagerne. Virksomhedens præstation er sammenlignet med den gennemsnitlige præstation for alle af Byggeriets Evaluerings Center evaluerede rådgivervirksomheder for de to projekttyper. Er der ud for den ene projekttype ikke nogen søjle for virksomhedens gennemsnit, er det fordi virksomheden ikke har opnået et resultat for det pågældende nøgletal for en rådgivningsopgave på denne projekttype. Eksempel på fremstilling af nøgletal Gennemsnit for Rådgiverfirmaet A/S gennemsnit EKSEMPEL Nybyggeri Til-/ombyg. Renovering B.2.4 Nøgletallene sorteret på arkitekt og rådgivende ingeniør For at give virksomheden mulighed for at sammenligne præstationsevnen på de enkelte nøgletal med hhv. arkitekter eller rådgivende ingeniører, er nøgletallene sorteret på disse virksomhedstyper. Arkitekter og rådgivende ingeniører evalueres efter det samme nøgletalssystem, men ofte vil det være nyttigt for virksomheden, at sammenligne sig med et gennemsnit for virksomheder af Side 4 af 5

33 Vejledning til Nøgletalsrapport samme type som virksomheden selv. Det er virksomhedens primære branchekode registreret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der afgør, om en virksomhed indgår i gennemsnittet for arkitekter eller rådgivende ingeniører. Dermed vil en virksomhed kun indgå et sted, også selvom virksomheden udfører opgaver indenfor begge brancher. EKSEMPEL Virk. Snit Ark. R.I. I diagrammet er der benyttet følgende forkortelser: Virk. Snit = Virksomhedens eget gennemsnit Ark = Det samlede gennemsnit for alle arkitekter evalueret af Byggeriets Evaluerings Center R.I. = Det samlede gennemsnit for alle rådgivende ingeniører evalueret af Byggeriets Evaluerings Center Side 5 af 5

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 13. november 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Temarapport. Test-rapport. Termometeret

Temarapport. Test-rapport. Termometeret Temarapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Rapporten viser undersøgelser færdiggjort i perioden Fra 14-08-2013

Læs mere

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere