NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Revision eller ej Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION EU kan økonomisk medvirke til personaleudvikling Af direktør Henrik Hvam Arista, Odense Side 2 Side 3 Folketinget har vedtaget at nedsætte skat på arbejdsindkomst fra den 1. januar 2004 og afgifterne på visse grænsehandelsvarer allerede fra den 1. oktober i år. Skattenedsættelsen svarer til 600 kr. mere i månedsløn Skattenedsættelserne vedrører alle med arbejdsindkomst. Fra den 1. januar 2004 indføres et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomst op til mellemskattegrænsen, som samtidig hæves med kr. pr. år i perioden 2004 til For personer, der betaler topskat, vil det i 2004 medføre en årlig skattebesparelse på kr. eller 220 kr. om måneden. Umiddelbart lyder kr. om året ikke som en stor skattebesparelse i forhold til den skat, der betales. Men omvendt må det siges at være glædeligt, at skatterne i det mindste ikke stiger og nu for første gang i mange år direkte sænkes. Når man i topskat betaler ca. 63 pct. af den sidst tjente krone, skal man faktisk tjene ekstra kr. mere om året for at have kr. til sig selv. Skattenedsættelsen kan således sammenlignes med en lønforhøjelse på op til 600 kr. om måneden. Afgifterne på grænsehandelsvarer sænkes med mere end 1 milliard kroner Danmark har haft en særregel inden for EU, så vi - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. kunne begrænse grænsehandlen med de mest afgiftsbelagte varer som cigaretter og spiritus. Den 1. januar 2004 ophæves den såkaldte 24 timers regel, og der vil ikke længere være begrænsninger på, hvad man som borger må tage med hjem fra udlandet til eget forbrug uanset udlandsopholdets længde. Afgifterne på sodavand, spiritus og cigaretter nedsættes fra den 1. oktober med mere end 1 mia. kr. Skattenedsættelsen kan således sammenlignes med en lønforhøjelse på op til 600 kr. om måneden." I Tyskland er der truffet principbeslutning om, at afgiften på cigaretter skal stige svarende til, at prisen går op med ca. 7,50 kr. pr. pakke. Stigningen skal fordeles over tre omgange: 1. januar 2004, 1. oktober 2004 og i Men der er ikke truffet beslutning om, hvor store de enkelte stigninger skal være. I den danske finanslov for 2004 fremføres det, at regeringen vil overveje initiativer i lyset af de planlagte, men endnu ikke gennemførte forhøjelser af den tyske tobaksafgift. Udvikling i salgspriser for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 Grundværdierne reguleres pr. 1. januar 2003 Side 4 Når kunden ikke vil betale Svar på selvangivelsen i løbet af et år Ensartede fristregler på skatte- og afgiftsområdet ND Revision i Odense har vundet principiel sag ved Landsskatteretten Danmarks økonomi dags dato Nyttige satser 2003 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8

2 Revision eller ej Sidste nyt fra Skattefri bredbåndsforbindelse mod mindre løn Ansatte kan mod lønnedgang få bredbåndsforbindelse Lavere skatteindtægter efter vedtagelsen af 26 nye skatte- og afgiftslove Markant færre nye love på skatte- og afgiftsområdet i 2002/03 Den 18. juli kommer børnefamilieydelsen Fremsendes nu kun på check efter anmodning Moms og kantinedrift Salg af mad- og drikkevarer til medarbejdere er momspligtig Virksomhedsordning eller kapitalafkastordning? Kapitalafkastsatsen er fastsat til 5 pct. for 2003 Mindsterente i 2. halvår 2003 på 2 pct. Har også betydning for personalelån Bøder er ikke fradragsberettigede Betaler firmaet fartbøden, bliver det A-indkomst for medarbejderen Forældres køb af ejerlejlighed Økonomisk attraktiv mulighed for studiehjælp Lønmodtager eller selvstændig? Mange faktorer afgørende Finanslov med lavere skatter og afgifter Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden sidste udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge ND REVISION I dagspressen kunne man i sensommeren læse, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overvejer at sløjfe revision for såkaldte klasse B-virksomheder, dvs. de små og mellemstore selskaber. Oplysningerne skulle angiveligt stamme fra en rapport, som endnu ikke er offentliggjort. Dette forslag har ført til betragtninger om statsautoriserede og registrerede revisorers honorarer for revision mv. Af undersøgelsen skulle det fremgå, at B-virksomhederne hver betaler kr. for revision. Jeg er ikke så heldig at være i besiddelse af rapporten, hvorfor jeg ikke har mulighed for at vurdere rigtigheden af udsagnet. Min erfaring siger mig, at tallene alene kan være baseret på et gæt. B-virksomhederne er hverken pligtige til at meddele revisors honorar i regnskaberne, eller opdele honoraret i honorar for revision og for andre ydelser. Dernæst oplever jeg næsten altid, når jeg spørger en erhvervsdrivende om revisionshonoraret, at der i svaret medregnes honorar for regnskabsmæssig assistance, skattemæssig assistance og rådgivningsopgaver i øvrigt. En stor del af de mindste B-virksomheder betaler formodentlig slet ikke kr. i samlet honorar til revisor for de nævnte ydelser. Måske er besparelsen slet ikke så voldsom, som det antages i artiklen. Jeg er enig i, at revisorer vil miste omsætning, hvis revisionspligten bortfalder. Men omvendt tror jeg ikke, at B-virksomhederne slipper for hele revisionshonoraret. Der vil fortsat være områder, hvor revisor skal afgive en erklæring eller udtale sig om regnskabet. Mange brugere af revisionspåtegningen Revisionspligten var tidligere et krav i aktie- og anpartsselskabsloven. Bestemmelserne er nu flyttet til årsregnskabsloven af 2001, og de er gældende for 2002-regnskaberne og indtil videre. Aktie- og anpartsselskaber er ofte kendetegnet ved, at en række investorer driver virksomhed i fællesskab. Disse aktionærer/anpartshavere er ikke nødvendigvis med i virksomhedernes daglige drift. For sådanne investorer finder jeg revision og revisionspåtegning nødvendig og af stor værdi. Tilsvarende finder jeg, at andre virksomheder, herunder ikke mindst pengeinstitutter, der som kreditorer indhenter oplysninger om en klasse B-virksomhed, har stor glæde af revisionspåtegningen og revisors konklusion om regnskabets rigtighed. Besparelser i langt mindre omfang end nævnt Der vil således alligevel blive behov for, at revisor forsyner mange B-virksomheders regnskaber med en revisionspåtegning. Det vil i sig selv være med til at udvande de påståede besparelser. Når dertil kommer et urealistisk gennemsnitsbeløb, vil der blive tale om så begrænsede besparelser, at det ikke vil stå i forhold til den mangel på sikkerhed omkring regnskabernes rigtighed, som en absolut ophævelse vil betyde. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 EU kan økonomisk medvirke til personaleudvikling Små og mellemstore virksomheder kan hente hjælp fra mange fonde. "Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource" er for mange virksomheder en kendsgerning, og en løbende udvikling af medarbejderne er derfor vigtig. Det koster ressourcer og penge, og især i mindre og mellemstore virksomheder kan disse krav betyde stop for det videre arbejde. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. I stedet for at indstille arbejdet bør interesserede virksomheder undersøge mulighederne for at få økonomisk støtte til arbejdet med udvikling af medarbejderne. Mere end 400 fonde kan hjælpe Der findes mere end 400 fonde i Danmark og EU, så det kan være noget af en jungle at finde rundt i. Mange virksomheder magter ikke denne opgave og giver op, mens de i stedet for burde hente hjælp hos rådgivere, der har denne opgave som speciale. Arista har hjulpet en lang række virksomheder med at få sat gang i medarbejderudviklingen, og aktiviteterne er blevet finansieret via fonde i Danmark eller EU. I EU er det især EU s Socialfond, som kan medvirke til at finansiere kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. Hvad kan starte behovet for at lave medarbejderudvikling? Der kan være meget forskellige grunde til at sætte medarbejderudvikling i gang. Vore erfaringer viser, at det typisk er på grund af ændringer i ledelsesformen eller som følge af indførelse af ny teknologi. Begge dele fører til, at der opstår behov for at ændre i organisationen, hvorved afdelinger med hver sin "kultur" eller måde at gøre tingene på skal til at arbejde sammen på en ny måde. Med de ændrede organisationsforhold bliver der typisk behov for at få fastlagt fælles mål, udarbejdet nye strategier, teambuilding, afklaring af roller og forventninger til hinanden osv. Søg selv støtte eller gør brug af rådgivere Kan du genkende nogle af disse problemstillinger, kan du vælge selv at søge om støtte. I så fald er det vigtigt at være opmærksom på, at det er to forskellige "verdener", der mødes, og de har hver sin terminologi: Du er selv faglig stærkt på dit område og ser følgelig verdenen ud fra din virksomhed og dens verden. Omvendt med tilskudsgiver, der ser verdenen ud fra nogle regler og forordninger, bekendtgørelser osv. Det er dog to verdener med det fælles mål at få sat gang i nogle aktiviteter. Dialog med tilskudsgiver er vigtig Som ansøger er det vigtigt at have en dialog med tilskudsgiver for at få en mere præcis afklaring af de kriterier og forhold, der lægges vægt på. En ting er det skrevne ord i form af vejledninger m.m., en anden det talte ord, som giver mulighed for forskellige vægtninger af forhold, det kunne være godt at være opmærksom på. Administration, projektstyring og evaluering I ethvert projekt er der behov for administration, styring og efterfølgende evaluering. I næsten alle Af direktør Henrik Hvam Arista, Odense Tlf Mail: fonde dækkes udgifterne til disse opgaver også, så det koster ikke noget eventuelt at hyre professionel hjælp hertil. Dermed kan du koncentrere dig om projektet og udviklingen af virksomheden. Få andre til at gøre arbejdet Hvis virksomheden ikke selv vil bruge tid på at søge, kan man få assistance til hele processen. I vor virksomhed har vi således specialiseret os i at hjælpe private og offentlige virksomheder med udvikling af projekter, styring, administration m.m. af disse samt stå for udarbejdelse af ansøgninger til relevante private og offentlige fonde i Danmark og EU med særlig fokus på den Europæiske Socialfond. "I stedet for at indstille arbejdet bør interesserede virksomheder undersøge mulighederne for at få økonomisk støtte til arbejdet med udvikling af medarbejderne." SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Udvikling i salgspriser for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 Danner grundlag for ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Told- og skattestyrelsen har netop opgjort udviklingen i salgspriserne for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 i forhold til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Det er udviklingen i salgspriserne, der danner grundlag for den senere fastsættelse af ejendomsværdierne ved 2003-vurderingen pr. 1.oktober I hovedstadsregionen, hvor de dyreste ejendomme ligger, er salgspriser steget mest. Men der er også store stigninger i Storstrøms amt og på Bornholm, hvor ejendommene i gennemsnit kun koster mellem halvdelen og en tredjedel af ejendommene i hovedstadsområdet. Ny vurdering pr. 1. oktober 2003 I henhold til 1 i lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven) finder almindelig vurdering sted hvert andet år, så ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Pr. 1. oktober 2003 skal der ske almindelig vurdering af ejerboliger. Den almindelige vurdering af ejerboliger pr. 1. oktober 2003 har betydning for, hvad der skal betales i ejendomsværdiskat for 2003 og grundskyld for Ejerne får besked om vurderingen pr. 1. oktober 2003 på selvangivelsen for 2003, som udsendes i marts-april Ejerne kan klage over vurderingen pr. 1. oktober 2003 frem til den 1. juli Procentvis udvikling i 1. kvartal 2003 i salgspris i forhold til vurderingen pr. 1. januar 2002 for enfamiliehuse og ejerlejligheder. Geografisk område Enfamiliehuse Ejerlejligheder København og Frederiksberg Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholm Fyns amt 7 6 Sønderjyllands amt 6 10 Ribe amt 8 8 Vejle amt 7 12 Ringkøbing amt 6 12 Århus amt Viborg amt 8 11 Nordjyllands amt 7 5 Grundværdierne reguleres pr. 1. januar 2003 Beregningsgrundlaget for grundskylden i 2004 må højst stige med 5,1 pct. Alle grundværdier årsreguleres pr. 1. januar Det vil sige, at den grundværdi, der blev fastsat ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. januar 2002, forhøjes med en procentsats, som Told & Skat har fastsat på baggrund af prisudviklingen efter 1. januar Anvendes som grundlag for grundskylden i 2004 De nye grundværdier pr. 1. januar 2003 anvendes ved opkrævningen af de kommunale ejendomsskatter (grundskylden) for Grundejerne får besked om den årsregulerede grundværdi på den opkrævning, som kommunerne sender ud omkring årsskiftet 2003/2004. Højst 5,1 pct. stigning i beregningsgrundlaget Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget for grundskylden må stige fra år til år. I 2004 må beregningsgrundlaget højst stige med 5, 1 pct. i forhold til det beregningsgrundlag, der blev anvendt ved beregningen af grundskylden i år. Det betyder f.eks., at sommerhusejere på Sjælland ikke skal have deres grundskyld beregnet ud fra en stigning på 10 pct., som årsreguleringen ellers lægger op til, men kun en stigning på højst 5,1 pct. Grundskyldens størrelse afhænger herudover af den grundskyldspromille, de enkelte kommuner fastsætter for Amternes promille ligger fast på 10, mens promillen i kommunerne skal fastsættes mellem 6 og 24 pct., for produktionsjord dog mellem 6 og 12 pct. På Bornholm, i København og på Frederiksberg skal grundskylden fastsættes mellem 16 og 34 pct., for produktionsjord dog mellem 16 og 22 pct. NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Hvis en kunde ikke betaler for indkøbte varer eller ydelser, er der forskellige muligheder for at kræve det skyldige beløb betalt. I første omgang sendes måske en rykker, og hvis det ikke hjælper, trues der med inkasso eventuelt efterfulgt af, at det skyldige beløb overgives til inkasso. Tidligere var der ikke faste regler for rykker- og inkassogebyrer, og gennem årene har der været mange eksempler på helt urimelige krav. Gebyrer, som ikke stod i rimeligt forhold til de faktiske udgifter ved rykkerproceduren, kunne dog underkendes og det blev de ofte, når sagen kom for en domstol. Sådan er det ikke længere. Renteloven fastsætter nu reglerne. Er der ikke ved udstedelsen af faktura fastsat en forfaldsdag, kan man beregne rente tidligst 30 dage fra fremsendelsen af faktura. Rykkergebyr på 100 kr. Der kan højst kræves et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms. Erhvervsdrivende kan kræve et gebyr af denne størrelse, uanset om parterne har indgået aftale herom, og uanset hvilke faktiske udgifter den erhvervsdrivende har haft til rykkerproceduren. Der kan ikke aftales et gebyr, som er højere end 100 kr., mens der ikke er noget til hinder for, at den erhvervsdrivende opkræver et gebyr, der er lavere end 100 kr. Når kunden ikke vil betale Mange regler skal overholdes ved rykning af tilgodehavende. Højst tre rykkere Hvis man kunne sende et ubegrænset antal rykkere, ville værdien af dette loft være begrænset. Det gælder derfor samtidig, at der højst kan kræves rykkergebyr for tre rykkerskrivelser vedrørende samme ydelse. Har kunden inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold f.eks. et lån, der afdrages månedligt over en længere periode kan der højst kræves gebyr for tre rykkerskrivelser i den pågældende periode, selv om restancen vedrører forskellige ydelser. 10 dage mellem hver rykker For at sikre forbrugerne en rimelig frist til at betale, inden den næste gebyrbelagte rykkerskrivelse sendes, kan den erhvervsdrivende kun kræve gebyr for en fornyet rykker, hvis der er gået mindst 10 dage siden sidste rykkerskrivelse. Sagen overgives til advokat Ofte ender en sag med, at den sendes til advokat eller inkassobureau, som herefter forestår det videre arbejde. For oversendelsen kan man også kræve et inkassogebyr på 100 kr. Når en sag overgives til advokat eller inkassobureau, er det vigtigt, at kunden har modtaget en skriftlig rykker med en betalingsfrist på mindst 10 dage. I så fald kan man forlange at få betalt inkassoomkostningerne, og i rykkerne skal man udtrykkelig gøre opmærksom på, at manglende betaling vil medføre, at der påløber omkostninger. Hvis rykkerskrivelsen ikke opfylder disse krav, behøver kunden ikke at betale inkassoomkostninger. Kunden kan i så fald afslutte sagen ved at betale det skyldige beløb uden tillæg til advokat eller inkassobureau, og virksomheden må så selv dække disse omkostninger. Virksomheden står selv for inddrivelsen Vælger man selv at stå for inddrivelsen af fordringen, kan der kræves betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf. Også her gælder det, at det kun er under forudsætning af, at der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at iværksætte de pågældende inddrivelsesskridt. Rentebetaling fra forfaldsdag Når man har penge til gode, og det skyldige beløb ikke betales til tiden, er man berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb. Renterne kan kræves fra forfaldsdagen, hvis den fremgår af fakturaen. Er der ikke ved udstedelsen af faktura fastsat en forfaldsdag, kan man beregne rente tidligst 30 dage fra fremsendelsen af faktura. Morarenten er i øjeblikket på 9,15 pct. p.a. I handelsforhold mellem erhvervsdrivende kan man i stedet anvende handelsbrug eller sædvane. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Svar på selvangivelsen i løbet af et år Gælder for skatteydere med enkle økonomiske forhold. Når skatteydere har afleveret selvangivelsen, har myndighederne frist indtil den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret til at udføre ligningsarbejdet. Men myndighederne har dog hidtil reelt haft mulighed for at forlænge fristen op til den generelle tre-års frist. Skatteydere med enkle økonomiske forhold Denne mulighed eksisterer ikke længere for personer med enkle økonomiske forhold. Skatteministeren har udstedt en bekendtgørelse, hvor fristen for kommunernes skatteansættelse forkortes til et år for personer med enkle økonomiske forhold. Den kortere frist skal allerede anvendes for selvangivelsen for 2002, dvs. den selvangivelse, der er under behandling nu. For skatteydere med enkle økonomiske forhold betyder det, at deres selvangivelse er endelig, hvis ikke de kommunale skattemyndigheder senest den 30. juni 2004 sender et varsel om, at de finder, at der er grundlag for at forhøje skatteansættelsen. Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet Skatteydere med enkle økonomiske forhold, der er omfattet af den nye korte frist, er f.eks. lønmodtagere, pensionister og studerende. Den nye frist gælder derimod ikke for personer, der har indkomst eller fradrag, der ikke er dækket af rubrikkerne på den fortrykte selvangivelse, hvilket generelt er tilfældet for selvstændigt erhvervsdrivende. Fristen gælder heller ikke for personer, der deltager i anpartsprojekter, har status som hovedaktionær eller har indkomst fra udlandet, Færøerne og Grønland eller fradrag, der vedrører aktiver eller passiver i udlandet, på Færøerne eller Grønland. Endelig er dødsboer ikke omfattet. Omfatter ikke skattenedsættelser Den nye frist gælder kun for forhøjelser. Er der tale om en nedsættelse af en skatteansættelse, gælder fortsat en ordinær frist på tre år. For 2002 selvangivelsen kan meddelelse om skattenedsættelse således meddeles helt frem til den 30. april 2006, og en skatteyder kan selv anmode om at få ændret sin skatteansættelse indtil udgangen af Ensartede fristregler på skatte- og afgiftsområdet Folketinget har vedtaget ændring af fristreglerne på skatte-, moms- og afgiftsområdet. "Der indføres en adgang for den skattepligtige til at ændre et valg foretaget i selvangivelsen" Fristregler på moms- og afgiftsområdet Der indføres en 3-årig fristregel for ændring og regulering af moms- og afgiftstilsvar og for godtgørelse af afgift. Der er herved på moms- og afgiftsområdet indført fristregler svarende til den almindelige ansættelsesfrist på skatteområdet. Der indføres endvidere en række undtagelser fra 3-årsfristen, f.eks. hvor hidtidig praksis underkendes af Landsskatteretten. Denne bestemmelse har i et vist omfang samme indhold som den ekstraordinære ansættelsesfrist på skatteområdet. Fristregler på skatteområdet På skattesiden er de væsentligste elementer følgende: Der indføres en "sikkerhedsventil", hvorefter skatteministeren efter anmodning fra den skattepligtige kan give tilladelse til at ændre skatteansættelsen efter udløbet af 3-års fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der ikke er omfattet af de specifikke genoptagelsesgrunde, der er opregnet i loven. Bestemmelsen skal sikre, at genoptagelse kan ske i tilfælde, man ikke på forhånd har kunnet forudse. Told & Skats adgang til at ændre skatteansættelsen efter udløbet af 3-års fristen i forbindelse med kontrol af de lokale skattemyndigheders afgørelser begrænses. Den tidligere bagatelgrænse på kr. for ændringer af skatteansættelsen efter 3-års fristens udløb ophæves. Der indføres en adgang for den skattepligtige til at ændre et valg foretaget i selvangivelsen i tilfælde, hvor en ændring af skatteansættelsen fra skattemyndighedernes side medfører, at det trufne valg viser sig at have utilsigtede skattemæssige virkninger for den skattepligtige. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Leasede biler kan indgå i virksomhedsordningen ND Revision i Odense har vundet principiel sag ved Landsskatteretten Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 106,7 juli ,9% Nettoprisindeks 106,9 juli ,0% Råvareprisindeks 92,2 juli 02 1,1% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 101,8 juli 03 0,1% LØNUDVIKLING Private sektor 132,3 2. kvt ,7% Offentlige sektor - Stat 135,7 2. kvt ,0% - Kommune 132,2 2. kvt ,1% Skattemyndighederne har hidtil fastholdt, at man som selvstændig erhvervsdrivende skulle eje sin bil, hvis man ønskede den med i virksomhedsordningen. Af loven fremgår, at aktiver, der benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, ikke kan indgå i den selvstændige erhvervsvirksomhed dog gælder der en undtagelse for fast ejendom og biler, når de skydes ind i virksomhedsordningen. Indskydes en bil i ordningen, kan driftsudgifterne trækkes fra i ordningen, mens indehaveren herefter skal beskattes efter de almindelige firmabilsregler, hvis bilen anvendes privat. Hvis en bil overføres til virksomheden, anses det som et indskud - og så var skattevæsenets påstand, at en leaset bil ikke er ejet af skatteyderen, hvorfor den ikke kan indskydes som et aktiv i virksomheden. Klage til Landsskatteretten Denne afgørelse var ND REVISION i Odense og firmaets kunde ikke enig i, og man indbragte derfor sagen for Landsskatteretten. Konkret klagede man over, at en leaset varebil ikke måtte indgå i virksomhedsordningen, hvorfor kun 50 pct. af udgifterne vedrørende varebilen blev godkendt fratrukket i driftsregnskabet. Omvendt skulle skatteyderen ikke beskattes af værdien af fri bil. Alle driftsudgifter kan fratrækkes, og der skal ske beskatning af fri bil Landsskatteretten var ikke enig i skattevæsenets opfattelse. Retten finder, at der ikke skal være forskel på, om bilen er ejet eller leaset. Der henvises til, at den omstændighed, at en leaset bil anvendes til ansattes private kørsel, ikke er til hinder for, at bilen anses for 100 pct. erhvervsmæssig anvendt i virksomheden. Dermed kan leasingudgifterne og øvrige driftsudgifter trækkes fra. Omvendt medfører det efter rettens opfattelse, at beskatningen af indehaverens private kørsel i den leasede bil skal ske på samme måde, som hvis bilen var stillet til rådighed af arbejdsgiveren, det vil sige efter reglerne for fri bil. AKTIVITET Detailomsætningsindeks 100,3 juni ,6% Reg. indeks for boligbyggeri 172,8 1. juli ,5% Påbegyndt boligbyggeri juni 03 26,3% Prisindeks enfamilieshuse 169,0 1. kvt ,4% Industriens omsætning 106,0 juni 03 4,4% Industriens ordreindgang 106,2 juni ,5% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt. 03 2,0% Ledigheden (i tusinde) 156,9 juni ,6% På børnepasningsorlov juni 03 76,5% På barselsdagpenge kvt ,0% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 30,1 juni 03 5,8% Eksport i mia. kr. 37,7 juni ,6% Valutabeholdning i mia. kr. 230,0 aug ,5% Effektiv kronekurs 100, ,7% Nyt fra ND REVISION Nr. 3 - September 2003 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2003) 5% Skattesats (2003-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 2,90 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,60 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 REJSER UDEN OVERNATNING: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 166,00 kr. 171,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 387,00 kr. 399,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,13 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 96,75 kr. 99,75 Sygedagpenge max. pr. uge kr kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 623 kr. 641 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst - 28%-grænse kr kr Grænse - småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. Værdien ansættes til 25% af op til kr., derefter 20% af resten. Dog altid mindst kr. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis NYT FRA ND REVISION NR. 1 2003 Forår på vej Så er vinteren ved at være overstået. Under alle omstændigheder går det mod lysere tider, og forhåbentlig får vi et lunt og solfyldt forår. Det kan vi trænge

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013 Konsekvenser ved for sent indsendelse af regnskab til Erhvervsstyrelsen Side 1 Beskatning af kapitalindkomst 2013 Side 2 Beskatning af biler på gule plader Side 2 Nye regler for køb af solceller Side 3

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere