Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001"

Transkript

1 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt

2 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Pantheonsgade 5, 3. sal Postboks Odense C Telefon Telefax Redaktion: Martina Oligschläger Evaluering af støtteform B (kapitel 3): Catja Iversen Evaluering af støtteform C (kapitel 4): Henrik Frostholm Maj

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Støtteform A Grundlag for evalueringen af støtteform A Geografisk fordeling Målgrupper og organisationstyper Aktiviteter Arbejdsformer Økonomi Organisationernes øvrige kommentarer til uddannelses- 11 puljen Støtteform B Overordnede betragtninger Deltagernes personlige baggrund Organisationerne Deltagernes funktion i organisationen Deltagernes evaluering af kurserne 19 4 Støtteform C Konsulentbistandens indhold Aktiviteter Eksempler på arbejdsformer Evalueringer 28 5 Samlet vurdering af uddannelsespuljen i

4 1 Indledning Denne rapport er en evaluering af uddannelsespuljen 2001 og således den anden rapport efter Kontaktudvalget overtog administrationen af Socialministeriets uddannelsespulje i Der foreligger ligeledes en rapport om uddannelsespuljen 2000 fra april 2001, hvor bl.a. uddannelsespuljens historie og struktur er beskrevet i indledningen. Uddannelsesmidlerne blev igen udmøntet via de tre støtteformer A, B og C. Uddannelsesrådet besluttede følgende fordeling i 2001: 6,3 mill. kr. til udbetaling af økonomisk støtte gennem støtteform A, 2,8 mill. kr. til planlægning og udmelding af kurser gennem støtteform B og 1,0 mill. kr. til konsulentbistand i forbindelse med støtteform C. Retningslinier og støtteformer blev meldt ud til organisationerne i september Ansøgningsfristen til støtteform A var den 20. november Kataloget med kursustilbud for 2001 udkom hhv. i januar og august I de overordnede retningslinier blev der fastlagt et nyt Årets tema : Kontaktudvalget lægger i 2001 særlig vægt på aktiviteter, som inddrager drøftelser af det følgende tema: De frivillige og brugerne Kvalificering af frivillige til udvikling af nye handlemuligheder i arbejdet sammen med brugere. Formålet med rapporten er at give en samlet vurdering af uddannelsespuljen i 2001 og sætte fokus på følgende problemstillinger: Hvordan blev uddannelsespuljen brugt i de tre støtteformer? Hvor er der ligheder og forskelle i forhold til året før? Hvilke tendenser blev bekræftet og hvor kan der ses nye udviklinger? Hvilke forventninger for fremtiden giver den samlede vurdering anledning til? Rapporten indeholder evalueringer af de tre støtteformer og en fælles vurdering af udmøntningen i Støtteform A 2.1 Grundlag for evalueringen af støtteform A Ligesom i 2000 giver støtteform A de frivillige sociale organisationer mulighed for selv at planlægge og gennemføre en eller flere uddannelsesaktiviteter for deres frivillige. Proceduren for selve ansøgningen om støtte er ligeledes den samme som i Der blev ikke ændret væsentligt i ansøgningsskemaet, men der blev lavet en forbedret vejledning især mht. aktivitetsbeskrivelsen og budgetopstilling. Formål med disse ændringer var at give mere hjælp 4

5 til at strukturere og formulere aktivitetsbeskrivelsen, der er rimelig afgørende for at opnå støtte. Der blev indhentet flere oplysninger til ca. 30 ansøgninger, hvor ansøgningen var mangelfuld. Kontaktudvalget modtog i alt 193 ansøgninger fra landsorganisationer, lokalafdelinger af landsorganisationer og lokale organisationer. 75 ansøgninger kom fra organisationer, der ikke søgte i Der blev i alt søgt om ,- kr. Det samlede bevillingsbeløb udgjorde ,- kr. Hvis man vil sammenligne de statistiske oplysninger i denne rapport med dem i rapporten for 2000, skal man være opmærksom på, at der i 2001 kun var én ansøgningsfrist. Evalueringen af støtteform A bygger på ansøgninger fra 2001 og den tilhørende database, der blev oprettet i forbindelse med sagsbehandlingen samt det skema til erfaringsopsamling, som organisationerne skulle udfylde efter aktivitetens afholdelse. Ca. 66 % af skemaerne blev udfyldt og sendt tilbage (2000: ca. 60 %). 2.2 Geografisk fordeling Sammenlignet med rapporten om Uddannelsespuljen 2000 blev der denne gang foretaget en mere differentieret inddeling for at vise den geografiske fordeling af midlerne. Som tilsigtet lykkedes det, at midlerne blev fordelt geografisk bredt. Igen blev der givet i forhold til de andre geografiske områder et lidt højere beløb til Storkøbenhavn, hvor mange landsdækkende organisationer har deres hjemsted. Fordeling på landsdele (tallene er renset for ansøgninger fra ikke frivillige sociale organisationer): Jylland (Sønderjyllands, Ribe, Vejle Amt) Jylland (Ringkøbing, Århus, Viborg, Nordjyllands Amt) Fyn Lolland/Falster/ Møn Antal ansøgninger Antal bevillinger Samlet ansøgningsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet bevillingsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. % af ansøgningsbeløbet 48,5 % 64,8 % 46,0 % 62,3 % % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 14,6 % 24,6 % 10,4 % 3,9 % 5

6 Sjælland (undtagen Storkøbenhavn) Storkøbenhavn Bornholm Antal ansøgninger Antal bevillinger Samlet ansøgningsbeløb ,- kr ,- kr. -- Samlet bevillingsbeløb ,- kr ,- kr. -- % af ansøgningsbeløbet 63,4 % 39,3 % -- % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 7,1 % 39,1 % Målgrupper og organisationstyper Antallet af ansøgninger fra de enkelte organisationstyper har igen været meget forskelligt. Desværre viste det sig, at der også i 2001 kun var få ansøgninger fra organisationer med etniske minoriteter som målgruppe. Ligesom i 2000 har ingen organisationstype fået mindre end 40 % i forhold til deres ansøgningsbeløb, og man har bestræbt sig på at imødekomme så mange ansøgninger som muligt inden for hver organisationstype (se forskellen mellem antal ansøgninger og antal bevillinger). I forhold til hele det bevilgede beløb i støtteform A har misbrugsorganisationer og oplysnings- og rådgivningsorganisationer fået flere midler og pensionist-/ældreorganisationer lidt flere end i

7 Fordeling på organisationstype: Børn, unge og familier Etniske minoriteter Humanitært og kirkeligt soc. arb. Misbrug Antal ansøgninger Antal bevillinger Samlet ansøgningsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet bevillingsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. % af ansøgningsbeløbet 47,8 % 84,4 % 43,9 % 53,4 % % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 15,8 % 2,7 % 11,7 % 12,9 % Oplysnings- og rådgivningsorg. Pensionister/ Ældre Sygdomme og handicaps Antal ansøgninger Antal bevillinger Samlet ansøgningsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet bevillingsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr. % af ansøgningsbeløbet 54,4 % 40,3 % 43,1 % % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 24,9 % 8,5 % 23,1 % Ser man på fordelingen af midlerne mellem landsorganisationer, lokalafdelinger af landsorganisationer og lokale organisationer er den største forskel i forhold til 2000, at lokalafdelingerne har fået flere bevillinger. Ca. 76 % af ansøgningerne kunne imødekommes mod ca. 45 % i Det samlede bevillingsbeløb er næsten dobbelt så højt. Det skete for landsorganisationernes regning, som dog stadigvæk har fået den største andel. 7

8 Forklaringen for den øgede støtte til lokalafdelingerne er, at der er kommet færre mangelfulde ansøgninger og færre ansøgninger til aktiviteter, der ligger uden for puljens formål. Fordeling på landsorganisationer/lokalafdelinger/lokale organisationer: Landsorganisationer Lokalafdelinger af landsorganisationer Lokale organisationer Antal ansøgninger Antal bevillinger Samlet ansøgningsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr. Samlet bevillingsbeløb ,- kr ,- kr ,- kr. % af ansøgningsbeløbet 41,0 % 58,2 % 69,2 % % af hele det bevilgede beløb i støtteform A 56,5 % 17,0 % 27,0 % 2.4 Aktiviteter Der er givet bevilling til en eller flere aktivitet(er) til i alt 152 ansøgere. I 2001 blev der støttet ca. 260 forskellige aktiviteter via uddannelsespuljen. Derudover har en del organisationer, der har fået en bevilling i 2000, søgt om at overføre midler til 2001 og afholder således en eller flere aktiviteter i dette år. I 2000 har 26 organisationer sendt en særskilt ansøgning til hver aktivitet, i 2001 er antallet kun på 11. Det reducerer antallet af ansøgninger, når en organisation kun sender én samlet ansøgning til alle aktiviteter, men ikke nødvendigvis antallet af ansøgte aktiviteter. Ifølge de returnerede erfaringsopsamlingsskemaer var der i alt 4895 deltagere på de forskellige kurser. Fordelingen ser således ud (en del organisationer har kun angivet det 8

9 samlede antal deltager, men har ikke udfyldt de mere detaljerede rubrikker; derfor er det samlede antal deltager højere end de mere specificerede tal): Deltagere: fordeling mellem mænd og kvinder kvinder: 3361 mænd: 1084 Deltagere: fordeling mellem frivillige, ansatte og andre frivillige: 4108 ansatte: 420 andre: 289 (kursusledere, undervisere, gæster, potentielle nye frivillige) Dermed er der ingen væsentlige ændringer i forhold til fordelingen i Derimod har organisationerne åbenbart ændret planlægningen mht. til korte kurser, som der er blevet færre af i Tallene for kurser, der varer mellem en dag og en weekend eller længere, ligner dem fra 2000: Aktiviteternes varighed: antal: 2 timer 7 (2000: 58) ½ dag 40 (2000: 16) 1 dag døgn 21 1 weekend eller længere 49 9

10 Inden for de i retningslinierne for 2001 nævnte prioriterede formål er der givet bevillinger til i alt 85 ansøgninger, fordelt som følgende: 15 ansøgninger med aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde på tværs af organisationerne, 39 ansøgninger fra frivilligcentraler, selvhjælpsgrupper e.l., som arrangerer en aktivitet på tværs af organisationerne, 21 ansøgninger med fokus på samarbejdsaktiviteter mellem frivillige indbyrdes og mellem frivillige og ansatte i de frivillige sociale organisationer og 10 ansøgninger med aktiviteter, der beskæftiger sig med årets tema. Inden for de to sidstnævnte formål er der kun tale om de ansøgninger, der udelukkende beskæftiger sig med hhv. samarbejde indbyrdes eller årets tema. Der blev desuden arrangeret aktiviteter, hvor disse temaer var en del af et større forløb. 2.5 Arbejdsformer I næsten alle aktiviteter indgår der en eller anden form for oplæg eller foredrag, og der bliver afsat tid til efterfølgende diskussion. Derudover er det forskellige former for gruppearbejde og arbejdsformer med udgangspunkt i de frivilliges praktiske erfaringer, som bliver brugt mest. Her er det især case-analyser og rollespil, men også konkrete samtaleøvelser, de frivillige er glade for. Allerede i 2000 påpegede nogle organisationer, hvor vigtigt det var, at der indgik flere forskellige arbejdsformer i undervisningen. I 2001 er der endnu flere, som understreger betydningen af vekselvirkningen mellem arbejdsformerne. Derudover bliver der nævnt flere forskellige arbejdsformer end 2000, dvs. at spektret af arbejdsformer er blevet større. Langt de fleste organisationer har været glade for de undervisere, de havde engageret til deres kursus, og vil anbefale dem til andre. En del undervisere gennemfører også kurser under støtteform B for Center for frivilligt socialt arbejde. 2.6 Økonomi Der er givet det fulde ansøgningsbeløb til 70 organisationer, mens 82 har fået bevilliget et tilskud. Bevillingsbeløbene ligger mellem 3.000,- kr. og ,- kr. De høje bevillingsbeløb er igen til organisationer, der arrangerer flere aktiviteter eller samarbejdsaktiviteter med andre organisationer, og til landsdækkende organisationer. 10

11 Antallet af bevillinger i forhold til bevillingsbeløbene fordeler sig således: 44 bevillinger har et bevillingsbeløb op til ,- kr. 64 bevillinger har et bevillingsbeløb mellem ,- kr. og ,- kr. 32 bevillinger har et bevillingsbeløb mellem ,- kr. og ,- kr. og 12 bevillinger er højere end ,- kr. Ca. 76 % af organisationerne har selv bidraget økonomisk til aktiviteten, dog med meget forskellige beløb: 26 organisationer har selv betalt et beløb under 1.000,- kr., 47 organisationer har betalt mellem 1.000,- kr. og 5.000,- kr., 15 organisationer har betalt mellem > 5.000,- kr. og 9.000,- kr. og 14 organisationer mellem ,- kr. og ,- kr. Det viser sig, at der er flere lavere beløb end i 2000, og det samlede økonomiske bidrag til aktiviteterne er ,- kr. lavere end i Det er igen således, at det er især udgifter til deltagernes transport, som organisationerne bidrager til. Det gælder specielt for landsdækkende organisationer, men også for organisationer, der arrangerer en aktivitet for frivillige, som kommer fra et større geografisk område. 2.7 Organisationernes øvrige kommentarer til uddannelsespuljen 2001 De åbne spørgsmål sidst i skemaet til erfaringsopsamling, som opfordrer til kommentarer om puljen, uddannelsesaktiviteterne m.m., blev brugt i højere grad end sidste år. Her viser der sig en entydig fordeling: langt de fleste kommentarer er positive (131), mens der kun er 31 negative bemærkninger, som i de fleste tilfælde handler om organisationernes eget arrangement. Der er 61 kommentarer om, hvad de godt kunne tænke sig i fremtiden. I den første rubrik ( Vi synes særlig godt om, at ) er der mange organisationer, der giver udtryk for, hvor glade de er for en sådan pulje. De bruger skemaet til at sige tak for bevillingen og understreger, at de havde et rigtigt godt kursus. Ofte følger der nogle mere detaljerede kommentarer om deres aktivitet, som f. eks. om kursusstedet eller om deres tilfredshed med underviseren. I forhold til sidste år er der denne gang flere vurderinger af uddannelsesaktiviteternes effekt. Efter det andet år med uddannelsespuljen er der tydeligvis opstået en (større) bevidsthed om sammenhængen mellem de frivilliges trivsel, kvaliteten af det frivillige sociale arbejde og organisationen som helhed: Kurset giver mere lyst til at fortsætte som frivillig., Man får et bedre metodefællesskab., Man får en større forståelse for brugere., De frivillige har været i stand til at anvende den viden fra sidste kursus (i 2000). osv. Kommentarer til det, som derimod var knap så godt drejer sig især om rammerne for deres kurser: Tiden var knap., Man var nødt til at afvise frivillige pga. økonomi og plads., Det var ikke en god foredragssal. osv. 11

12 Nogle få kommentarer retter sig mod puljens udmøntning: 2 foreninger ville gerne have haft flere midler, andre er utilfredse med, at der ikke gives honorar eller lønkompensation til ansatte i foreningen. I den 3. rubrik ( Vi kunne godt tænke os, at ) findes der ikke overraskende organisationer, der gerne vil have større bevillinger og i det mindste delvis dækning af transportudgifter. Ellers handler kommentarerne igen mest om organisationernes eget arrangement: Vi vil gerne har haft mere tid til socialt samvær., Der skal være flere samtaleøvelser., Vi skal arbejde mere med praktiske øvelser i små grupper., Vi vil gerne have deltagelse fra andre foreninger. Den største del, nemlig 2/3 af kommentarerne understreger, at de vil lave (og søge om) en opfølgning på det afholdte kursus og i det hele taget arrangere flere kurser til frivillige. Der findes også nogle forslag til uddannelsespuljen, som f. eks. at kunne lave kurser for såvel frivillige som brugere, at være mere synligt overfor de offentlig ansatte for at vise dem hvad det er vi gør, som de ikke kan og til sidst et ønske om, at der bliver udformet en oversigt over undervisere for de frivillige sociale organisationer. 3 Støtteform B I forbindelse med Kontaktudvalgets administration af uddannelsespuljen har Center for frivilligt socialt arbejde fået til opgave at planlægge og gennemføre et åbent kursustilbud for frivillige inden for det sociale felt. Kursusudbuddet blev udmeldt i to kursuskataloger, der udkom i hhv. januar og august 2001 i et oplag på stk. og stk. Kurserne blev gennemført i forår og efterår Overordnede betragtninger I år 2001 blev der udbudt i alt 81 kurser og temadage under støtteform B. Kurserne blev tilrettelagt efter Kontaktudvalgets retningslinier, og der er således udbudt kurser i forenings- og organisationsarbejde, kurser med fokus på personlig udvikling og grænser i frivilligarbejdet samt viden og redskabskurser med relevans for det brugerrettede arbejde. Derudover har en række temadage og kurser i særlig grad fokuseret på årets tema: De frivillige og brugerne kvalificering af frivillige til udvikling af nye handlemuligheder i arbejdet med brugerne. Bl.a. afholdte Centret i efteråret et tre-dages temaforløb Medmenneskelighed og visdom i det frivillige arbejde som fokuserede på det særegne i kontakten mellem frivillige og brugere. 12

13 Geografisk fordeling og kursussteder Kursusstederne blev udvalgt efter deres placering i forhold til DSBs hovedtrafikåre. For at sikre en geografisk spredning blev kurserne afholdt forskellige steder på denne strækning: Aalborg, Skørping, Skanderborg, Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Odense, Korsør, Sorø, Høje Taastrup og København. Umiddelbart var der ikke større tilslutning til bestemte kursussteder fremfor andre. Dog lå antallet af tilmeldinger til kurser i Nordjylland, Aalborg og Skørping under gennemsnittet i forhold til resten af landet. I fremtiden vil det derfor være hensigtsmæssigt at afholde et større antal kurser i Midtjylland fremfor at afholde kurser i Nordjylland, da dette dels er en overkommelig rejse for de nordjyske kursister og dels kan tiltrække flere kursister fra andre landsdele. I udvælgelsen af kursusstederne var det desuden et afgørende kriterium, at stedernes faciliteter er handicapvenlige. Centret lagde bl.a. vægt på, at der var mulighed for at bestille hjælpemidler som f.eks. teleslynge og at stedet kunne tilbyde specialkost, hvis nogle kursister havde behov for det. Centret sikrer løbende, dels i udvælgelsen og dels via evalueringen, at kursusstederne lever op til disse krav. Aflyste kurser Ud af de 81 udbudte kurser og temadage er 66 gennemført. 15 kurser blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Til sammenligning blev der i 2000 ligeledes udbudt 81 kurser og temadage og aflyst 6 temadage og 16 kurser. I foråret måtte Centret aflyse 8 kurser inden for emnerne: samarbejdet i bestyrelsen, organisationens kommunikation, opstart af selvhjælpsgrupper, kollegial supervision samt et kursus om tavshedspligt og oplysningspligt i det frivillige sociale arbejde. I efteråret blev 7 kurser aflyst. Kurserne lå inden for emnerne: fundraising for øvede, øvelse i at skrive en ansøgning, mangfoldighed i en multikulturel hverdag og introduktion til bestyrelsesarbejde for nye bestyrelsesmedlemmer. Det er vanskeligt at svare på, hvorfor de nævnte kurser ikke opnåede et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Umiddelbart kan man tolke aflysningerne som mangel på interesse for emnerne fra målgruppen. Men det viser sig, at der tilsyneladende ikke er et systematisk mønster i målgruppens interesse. Eksempelvis blev der i foråret afholdt to kurser om Bestyrelsens grundlæggende opgaver og ansvar, som opnåede stor tilslutning. I modsætning hertil måtte Centret i efteråret aflyse to kurser inden for samme emne. Dette modsætningsforhold gør sig også gældende for kurserne i Kollegial supervision, som blev aflyst i foråret, men gennemført med stor opbakning i efteråret. De aflyste kurser giver således kun anledning til justeringer på detailniveau, hvilke Centret vil inkorporere i den fremtidige planlægning. 13

14 Indførelse af afmeldingsgebyr ved sen afmelding I efteråret 2001 indførte Centret et afmeldingsgebyr på 225 kr. ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart. Baggrunden var erfaring fra tidligere, hvor Centret modtog et stort antal frameldinger få dage inden kursernes gennemførelse. De sene afmeldinger har en række uhensigtsmæssige konsekvenser. For det første er det vanskeligt at formidle kursuspladsen til personer på venteliste pga. den korte tidsramme. De sene afmeldinger medfører også en del administrativt ekstraarbejde med gentagne revisioner af deltagerlister, besked til kursussted og underviser, afbestilling af hjælpemidler osv. Derudover skal underviseren revidere kursusindholdet, hvis det er tilrettelagt i forhold til deltagergruppen, og endelig er de ubesatte kursuspladser ikke omkostningsfrie i forhold til kursusstederne. Hensigten med afmeldingsgebyret var derfor at opfordre kursisterne til at melde afbud tidligere, så Centret kan opnå en optimal udnyttelse af såvel økonomiske som arbejdsmæssige ressourcer. I efteråret 2001 udskrev Centret 45 gebyrer og modtog efterfølgende 2 skriftlige og ca. 10 mundtlige henvendelser fra de berørte personer. Centret har i samtaler med de berørte personer tilstræbt at forklare den overordnede hensigt med afmeldingsgebyret, hvilket oftest har resulteret i accept af og forståelse for gebyrets berettigelse. Dertil kommer henvendelser og kommentarer fra øvrige kursister, der udtrykker anerkendelse overfor den retfærdighed, som ligger i effekten af afmeldingsgebyret ikke mindst i forhold til den forbedrede mulighed for at videregive kursuspladser til personer på ventelisterne. Centret vurderer derfor, at kursisterne i vid udstrækning har accepteret indførelsen af afmeldingsgebyret, ligesom der tilsyneladende er bred forståelse for hensigten med gebyret. Belægningsprocent Det samlede antal kursuspladser på gennemførte kurser i 2001 er 1292 pladser, hvoraf 1073 blev besat af kursister. Det giver en belægningsprocent på 83%, hvilket er 3,4% højere i forhold til år Belægningsprocenten på forårets kurser er 87%, mens efterårets kurser har en belægningsprocent på 80%. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at påvise en effekt af afmeldingsgebyret i forhold til belægningsprocenten. Afbud Centret modtog i alt 277 afbud til de gennemførte kurser i 2001, hvilket i gennemsnit er 3,4 afbud pr. kursus. Det er en forbedring i forhold til år 2000, hvor der gennemsnitlig var 5,6 afbud pr. kursus. 14

15 Det er ikke muligt at påvise en betydelig effekt af afmeldingsgebyret i forhold til antallet af afbud. Der var gennemsnitligt 3,5 afbud pr. kursus i foråret og 3,3 afbud pr. kursus i efteråret. Centret har dog konstateret, at de fleste afbud til efterårets kurser blev modtaget tidligere - ca. tre uger inden kursusstart - set i forhold til forårssæsonen. Det har betydet, at et større antal personer på venteliste til efterårets kurser er blevet tilbudt en kursusplads. At dette ikke har medført en større belægningsprocent på efterårets kurser kan skyldes, at det ikke var muligt for personerne på ventelisten at deltage pga. den korte tidsfrist. Blacklistning I forbindelse med indførelsen af afmeldingsgebyret blev det bestemt, at de personer, som undlader at betale gebyret, bliver blacklistet. Det betyder, at man ikke har mulighed for at tilmelde sig Centrets kurser i et år. Det samme gælder for personer, der udebliver fra kurserne uden at melde afbud. I alt blev 16 personer blacklistet i personer udeblev fra kurser uden at melde afbud, og ud af de 45 personer, som blev pålagt et afmeldingsgebyr, undlod 8 personer at betale gebyret. Ventelister I alt tilmeldte 359 personer sig en venteliste til kurserne i 2001: 161 personer i foråret og 198 personer i efteråret. Antallet af personer på venteliste fordeler sig ikke jævnt udover samtlige kurser. I foråret blev der således oprettet venteliste til 18 kurser ud af de i alt 32 gennemførte kurser. Følgende kurser havde et relativt stort antal personer tilmeldt på venteliste: Følelsernes intelligens (28 prs.), Personlige ressourcer (21 prs.), Kommunikation og konfliktløsning (15 prs.), Med hjerte og omtanke om frivilligpolitik (12 prs.) og Fundraising for begyndere (11 prs.). I efteråret 2001 blev der gennemført 35 kurser og oprettet 16 ventelister. Topscorerne var igen Personlige ressourcer (41 prs.) og Følelsernes intelligens (30 prs.), efterfulgt af temadagen om Medmenneskelighed og visdom i det frivillige arbejde (26 prs.). Derudover var kurserne Kommunikation aktiv lytning (24 prs.) og Tab, forandring og livsmod (17 prs.) også meget efterspurgte. Visitering I 2001 har i alt 46 personer fra 22 forskellige organisationer fået afslag på deltagelse i kurserne, fordi organisationerne ikke udførte deres arbejde inden for rammerne af det, man traditionelt vil definere som en frivillig social organisation. Udmelding af kursusudbud Kursuskatalogerne blev, som nævnt, trykt i et oplag på hhv stk. i foråret og 6500 stk. i efteråret Katalogerne blev udsendt i begyndelsen af hhv. januar og august 2001 til 15

16 frivillige sociale organisationer og andre interessenter. Derudover blev en elektronisk og brugervenlig udgave af kursuskataloget lagt på Centrets hjemmeside. Kursisterne bliver i evalueringsskemaerne bedt om at oplyse, hvor de har fået kendskab til kurserne. De fleste deltagere, ca. 63 %, har fået kendskab til kursustilbuddet via deres organisation, mens 23% har læst omtalen i Center for frivilligt socialt arbejdes nyhedsblad Frivillig, 11% har fået oplysningerne via en frivillighedscentral og kun 3% havde fået kendskab til kursusudbuddet via Internettet. 3.2 Deltagernes personlige baggrund Som det fremgår af nedenstående model var langt størstedelen af kursisterne i år 2001 kvinder. Af de personer, som har besvaret spørgsmålet om køn, var 77,8% kvinder og 20,8% mænd. Deltagernes kønsfordeling Mænd Kvinder Ikke svaret Eftersom mænd er en minoritetsgruppe på kurserne, kan det være interessant at kigge på hvilke kurser der i 2001 havde de største andele af mandlige deltagere. På kurset Foreningens økonomi var der som det eneste kursus en overvægt af mænd blandt deltagerne nemlig 60%. Herefter følger kurset Fundraising for øvede, hvor ca. 47% af deltagerne var mænd, Kunsten at lave en god projektbeskrivelse 45% og Samtalen som mødested 43%. 16

17 Med hensyn til aldersfordelingen er over halvdelen af kursister - 56,5% - i alderen år. 13% af kursisterne er under 35 år. Ligesom i år 2000 er andelen af unge mennesker, der benytter sig af kursustilbuddene, forholdsvis lille. Deltagernes aldersfordeling 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% år år år år år år år år år år år Ikke svaret 3.3 Organisationerne Evalueringsskemaerne viser, at 38% af deltagerne kommer fra landsorganisationer og 39% fra lokale organisationer. Et mindre antal, 23%, kommer fra lokalafdelinger af landsorganisationer. Deltagerne bliver også spurgt om, hvilken type organisation de kommer fra. Ud af de forskellige svarmuligheder i evalueringsskemaet har flere deltagere valgt mere end én organisationstype. Derfor giver nedenstående oversigt ikke et præcist svar på, hvilke organisationstyper der benytter kurserne. Oversigten indikerer dog, at den største gruppe, ca. 1/4 af deltagerne, kommer fra sygdom- og handicaporganisationer. Selvhjælpsprojekter, humanitære organisationer og frivillighedscentraler tegner sig hver for ca. 15%. 17

18 Oversigt over de organisationstyper deltagerne kommer fra Hjælpeorganisation for indvandrere, flygtningen og etniske mindretal Misbrugsforbyggende/ -bekæmpende organisation Kirkelig organisation Pensionist/ ældreorganisation Børn-, unge- og familieorganisation Krisecenter for voldsramte og/eller misbrugte Frivilligcentral Humanitær organisation Selvhjælpsprojekt Sygdoms- og/eller handicaporganisation Deltagernes funktion i organisationen På spørgsmålet om, hvilken funktion deltagerne har i organisationen, opgiver ca. 200 personer mere end én funktion. Tabellen viser, at langt størsteparten af deltagerne, i alt 602 personer, valgte at karakterisere deres funktion som almindelig frivillig. 318 personer var bestyrelsesmedlemmer, 149 personer var frivillige ledere og antallet af ansatte ledere/koordinatorer var 98 personer. Deltagernes funktion i organisationen Frivillig Bestyrelsesmedlem Frivillig leder Ansat leder/ koordinator 18

19 Med hensyn til, hvor længe deltagerne har været frivillige i organisationen, svarer ca. halvdelen af deltagerne, at de har været frivillige i to år eller mindre og 31% har været frivillige i et år eller mindre. Hvor længe har du været frivillig? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 år eller mindre 1-2 år 2-4 år 4-6 år 6-10 år år Mere end 15 år 3.5 Deltagernes evaluering af kurserne Når kursisterne skal svare på, om kurset har givet dem ny indsigt i emnet, svarer 75% I høj grad eller I rimelig høj grad og kun 3% svarer I ringe grad. Det tyder således på, at langt størsteparten af kursisterne mener, de har fået et stort fagligt udbytte af kurserne. Gav kurset dig ny indsigt i emnet? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I rimelig høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke svaret 19

20 Det samme billede tegner sig, når kursisterne svarer på, om kurset var anvendeligt i forhold til deres arbejde i foreningerne/organisationerne. Her er det ligeledes 75%, der svarer I høj grad eller I rimelig høj grad og 3% svarer I ringe grad. Var kurset anvendeligt i forhold til det praktiske arbejde i den forening/ organisation, du kommer fra? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I rimelig høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke svaret Kursisterne er også meget tilfredse med undervisernes formidlingsevne. 91% mener, at underviseren var Særdeles god eller God til at formidle stoffet, og kun 1% opfatter undervisningen som utilfredsstillende. Hvordan var underviseren til at formidle stoffet? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Særdeles god God Acceptabel Under middel Utilfredsstillende Ikke svaret 20

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere