Årsplan 3 årige 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 3 årige 2016/17"

Transkript

1 Årsplan 3 årige 2016/17 Børnehus Syd

2 Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2016/17 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste børn skal arbejde med det første år i børnehaven. Vi lægger str vægt på at skabe tryghed fr børnene, hjælpe dem med at lege g knytte venskaber samt skabe en gd vergang fra dagplejen til livet i børnehaven. Da vi løbende mdtager nye børn i gruppen, vil de frskellige aktiviteter blive gentaget året igennem. Kravene til børnene vil skifte afhængig af, hvr længe de har været i gruppen samt, hvr langt de er i deres udvikling. På den måde vil der hele tiden være nye udfrdringer fr børnene. Fr Børnebs vedkmmende er gruppen en basisgruppe, med de yngste børn i børnehaven g gruppen vil løbende mdtage nye børn, derfr vil antallet af børn varierer. Efter smmerferien, vil Helle blive kblet på gruppen, hvr hun vil blive tilknyttet de ældste børn. De vil få base på Snøvsine, hvr de skal være indtil de skal i mellemgruppen. I takt med at de bliver ældre, vil udfrdringer gså være lidt større, dg med hensyntagende til deres alder. Der vil i Snøvsen være tilknyttet 2 persnaler: Lene B. vil varetage rllen sm primærpædagg g Gitte sm medhjælper. På Snøvsine vil Helle være primærpædagg. I Paraplyen er Kirsten den primære vksne i Slgruppen. Gældende fr begge huse er, at pr. 1.april 2017 rykker børnene fra Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen p i mellemgruppen/perlen. Vi vil i begge huse arbejde med grundværksted, hvr børnene stifter bekendtskab med frskelligt materiale, redskaber g metder. Den gde start hvr børnene får r g tid til, at lærer børnehaven, persnalet g kammeraterne, at kende. I år har vi indsatsmråde på krp g bevægelse, hvilket betyder, at vi har fkus på børnenes mtriske udvikling. Aktiviteterne vil derfr være præget af dette.

3 Sprglig udvikling Vi vil gennem samtale med hele gruppen g det enkelte barn sætte rd på det vi laver, det barnet gør, g hvilke følelser det er, vi har. På denne måde er vi med til at give børnene mange rd, begreber g udvide deres rdfrråd. I samling vil vi benævne barnets navn, når vi tæller, hvr mange vi er g benævne de børn, der ikke er der. Dette er med til at give børnene en større mverdensbevidsthed g på denne måde føler børnene, at de er blevet set. Endvidere vil vi intrducerer børnene fr nye rd, fkusrd g begreber ift. fri fr mbberi, grundværksted, dagligdagen g i vres indsatsmråde - sprg. Har vi kendskab til begivenheder i barnets liv, vil vi hjælpe barnet til at frtælle/ delagtiggøre de øvrige børn heri. Vi vil arbejde med rim g remser, vi vil synge g frtælle g læse histrier, da det er med til at give børnene nye rd g begreber i deres rdfrråd samt udvikle deres rdfrståelse. Vi vil øve frhldsrd, tillægsrd g begreber gennem leg i dagligdagen. F. eks. jeg sidder verfr, du sidder ved siden af. Dette er med til at øve sprget på en sjv måde, g samtidig får børnene pøvet deres pmærksmhed g kncentratin. Vi vil have fkus på børnenes sprgudvikling g gennem materialet dialgisk læsning skærpe pmærksmheden mkring barnets sprg. Eks. vil vi i perider arbejde i mindre grupper, g på den måde sikre, at alle børn bliver hørt. Vi vil pfrdre jer frældre til, at hjælpe jeres barn sprgligt ved eks. at benævne g sætte rd på knkrete handlinger g følelser. Vi skriver dagligt på tavlen, dette er en infrmatin til jer frældre, m hvad vi har lavet, men kan ligeledes gså bruges sm ide til samtale med barnet, hvr barnet sætter rd på dagens gang. Der laves en sprgscreening på barnet indenfr det første halve år. Oplever vi/i prblemer, vil vi sammen med jer lave en handleplan.

4 Persnlig udvikling Vi vil hjælpe børnene med at sætte rd på deres følelser. Det vil vi gøre ved fx at sige, jeg kan se, at du ser ked ud af det eller, hvr ser du glad ud. Børnene vil kmme til at øve sig i at være i centrum. Det vil vi gøre i samling ved fx at lege lege sm Trnerse g Lille hund der er. Vi vil gså benytte udklædningstøj, da det herved bliver lettere fr ngle børn at være i centrum. De børn, der har svært ved at være i centrum, vil de vksne støtte ved at eks. gøre det sammen med dem. Vi vil hjælpe børnene med at blive mere selvhjulpne. Det vil vi gøre ved at støtte g hjælpe dem i at mestre nye færdigheder. Vi vil vejlede g guide dem i at kunne klare daglige gøremål selv, g bekræfte dem psitivt når de selv kan. Når vi bekræfter børnene i det gde de gør, øger deres selvværd g selvtillid, g de får samtidig en rllemdel på hvrdan det er fint at gøre tingene. Vi vil øve børnene i at blive selvhjulpne i eksempelvis: At hente vand g hælde det p i glasset. At finde madpakken frem g pakke den ud. At tage glas g tallerken fra rullebrdet, når vi skal spise. At vaske hænder før spisning g efter tiletbesøg. At tage sin egen frugtpse (Børneb) At klarer tiletbesøg. Selv tage tøj af g på, evt. med lidt støtte. Derhjemme har I gså mulighed, fr at støtte p m disse ting. Det børnene selv kan, skal de ikke have hjælp til. Det at kunne selv, giver selvtillid g selvværd g md på at prøve nye udfrdringer. I samling, når vi tæller børnene, vil vi nævne barnets navn, da de på denne måde føler sig set. Det er gså med til at børnene bliver pmærksmme på g synlige fr hinanden. Vi vil tale m, hvem der denne dag ikke er i gruppen. Det giver børnene mulighed fr at huske, hvem de går i gruppe med g er med til at vise, at alle børn er vigtige. Herved læres gså at tælle. Ved gentagelser i samling plever børnene frudsigelighed samt tryghed. Dette er med til at børnene pnår selvværd, da de ved, hvad der skal ske. Vi vil øve børnene i at frstå g udføre en kllektiv besked. Vi starter med små beskeder sm fx I skal gå ud g vaske hænder, I må gå ud g tage tøj på. Vi vil i samværet med børnene være anerkendende g lyttende, så børnene føler sig respekteret g set. Samtidig styrkes børnenes indbyrdes samvær g venskab. Gennem samtale vil vi snakke med børnene m, hvem vi er samt familiefrhld g på den måde tydeliggøre deres tilhørsfrhld. Vi vil være pmærksmme på at øve turtagning, så børnene lærer at give plads til andre. Eksempelvis vil vi lege hvr børnene skiftes til at bestemme.

5 Mtrisk udvikling (Indsatsmråde 2016/17) Fr at styrke børnenes alsidige mtriske udvikling vil vi i hverdagen være bevidste m, at børnene får frskellige mtriske udfrdringer g at de får mulighed fr at være fysisk aktive hver dag. Vi hjælper børnene med at benævner krppens dele g hvilke funktiner de har. Fr at styrke grvmtrikken vil vi: I samling, legepladsen, balsalen g hallen vil vi være pmærksmme på at børnene får brugt krppen. Dvs. afveksling mellem fysisk aktivitet g stillesiddende aktiviteter. Vi vil bevæge s til musik, eks kravle, hppe, trille, slå klbøtter. På legepladsen vil vi hjælpe børnene til at mestre legeredskaberne ved at hjælpe dem g lege sammen med dem. I Skvb pfrdrer vi børnene til at tage mtriske udfrdringer. Vi vil bruge bakkerne til at trille, rulle g kravle ned ad. Vi vil gå ture udenfr stierne. Vi vil bruge de muligheder, der er i nærmiljøet fr mtrisk udfrdring. Når vi arbejder kreativt, vil vi veksle mellem, at stå ved lave brde, ligge- g sidde på gulvet, så børnenes mtrik udfrdres. Vi vil gå ture. Fr at øve finmtrikken vil vi: Bruge frskellige redskaber, når vi tegner, maler g mdellerer, klippe g klistre. Vi vil ælte, frme g skære i frskellige frmer fr dej. Støtte børnene i selv at kunne tage tøj af g på, hvrved de bliver selvhjulpne g hjælpe dem med at blive blefri. Vi vil lægge puslespil g lege med perler g øver blyantsgreb. Oplever vi/i at jeres barn har mtriske vanskeligheder vil vi i samarbejde med jer lave en handleplan.

6 Scial udvikling Vi vil intrducere børnene til et frpligtende fællesskab g lære dem de sciale spilleregler, der er gældende i Børneb g Paraplyen. Vi vil give børnene tid g r til at finde sig til rette i fællesskabet. Vi vksne vil hjælpe de børn, der har svært ved relatiner med andre børn ved eksempelvis af tilbyde sig selv sm legekammerat. Vi vil gå ind g støtte børnene i det de mangler af legekmpetencer, så de kan være i stand til at indgå i gde relatiner med andre børn. Vi vil lægge vægt på, at børnene taler rdentligt til hinanden. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at tage hensyn til hinanden. Det vil vi gøre ved at: Være ngle gde rllemdeller fr børnene. Hjælpe børnene til at løse knflikter g skuffelser verbalt. Hjælpe børnene til at sige fra på en rdentlig måde, når de fx ikke vil lege. Øve børnene i at lytte til hinanden. Øve børnene i at vente på tur dette benævner vi. At hjælpe børnene til at kunne se, hvrdan andre g de selv har det. Eks ved at tale m billeder i bøger, være pmærksmme når ngen af de andre børn er kede af det eller glade. Her vil vi gøre brug af Fri fr mbberi -kufferten. I samling vil vi arbejde med at lære hinandens navne, tælle hvr mange børn der er mødt g hvem der mangler. Dette er med til at de føler de tilhøre gruppen g er betydningsfulde. I dagligdagen vil vi: Lege sanglege g lege, hvr børnene på skift er i centrum, g hvr de er medbestemmende. Vi vil lege lege, hvr børnene arbejder sammen t g t eller flere sammen. I vksenstyrede lege g aktiviteter får børnene ngle gange selv lv til at bestemme, hvem de har lyst til at være sammen med. Andre gange er det de vksne, der bestemmer sammensætningen, hvilket er medvirkende til at nye relatiner kan pstå. I dagligdagen vil vi give børnene mulighed fr at: Indgå i frskellige legegrupper ved at vi vksne går ind g laver små grupper Øve sig i at kntakte andre børn psitivt fr at kmme med i legen, eller fr at få det legetøj, sm barnet ønsker at lege med lige nu. Vi vil hver uge arbejde med fri fr mbberi, hvr vi vil læse, lege synge, snakke g benævne handlinger, følelser g eventuelle prblemstillinger. Vi vil benytte s af materialet fri fri fr mbberi samt inkludere stp hånd. Dette vil vi gøre, så børnene bliver pmærksmme på egne g andres følelser. Endvidere vil vi arbejde ud fra nvicen, at alle er vigtige g har ret til, at blive hørt g set med respekt fra andre

7 Kulturelle g kunstneriske udtryksfrmer Vi vil gennem det første år arbejde med grundværksted, så børnene får kendskab til nye materialer g udtryksfrmer. Vi vægter prcessen dvs. det at eksperimentere med materialer g teknikker. Grundværkstedet indehlder: At arbejde g eksperimentere med ler, saltdej, mdellervks, papmache g fingermaling, hvrved den taktile sans styrkes. At der fte vil være tape, sakse, lim g papir på brdene fr at lære at håndtere disse g samtidig styrke finmtrikken. At vi vil give børnene mulighed fr at afprøve flere frmer fr farver. Eksempelvis liekridt, farveblyanter, tusch g kridt på frskellige papirtyper fr at børnene kan pleve frskellighed i materialer. At male med frskellige redskaber fr at børnene kan lære frskellige teknikker. At lave pustebilleder g rivebilleder, hvrved mundmtrikken g finmtrikken stimuleres. Vi vil i samling synge traditinelle sange/sanglege. Vi vil dramatisere, frtælle g læse eventyr med børnene sm eksempelvis De tre bukkebruse g Trnerse. Vi vil gså læse eventyr af HC Andersen. Vi vil arbejde på frskellige måder med størrelser, farver, frmer g talbegreber. I nvember vil vi lave julegaver. Vi vil lægge vægt på at det skal fregå stille g rligt, g at prduktet bliver nget børnene er stlte af. I december vil vi deltage i børnehavens juletraditiner. Der vil flere gange m året være fællesarrangementer fr hele børnehaven. Dette kan være musik eller teater. Vi følger Børnebs g Paraplyens årlige traditiner. Når børnene starter på Snøvsen/Slgruppen, vil de blive intrduceret fr Ipad (i Børneb Tuchskærm) g senere vil børnene bruge Ipad sm et arbejdsredskab. I arbejdet med Science vil vi: Vække børnenes interesse fr at eksperimentere. Give børnene mulighed fr at være undersøgende g nysgerrige. Vi vil bidrage med input til børnenes leg g eksperimentenatur g naturfænmener

8 Natur g naturfænmener Fr at børnene får et varieret kendskab til naturen, vil vi aktivt phlde s i naturen g inddrage frskellige naturfænmener i hverdagen. Vi vil gå ture i nærmiljøet. Vi vil tage i Skvb. Vi er ude hver dag hele året. Her gives der mulighed fr at følge naturen g dens frandring tæt på. Vi vil så blmster g følge prcessen. Børnene får mulighed fr at lege i terrænet mkring Skvb g i den lille skv. Når vi finder smådyr vil vi tale m farver, størrelser g hvr de br. I Skvb g i Paraplyen vil vi benytte bakkerne, hvr børnene kan trille g løbe.

9 Samling Når vi spiser madpakke, er vi meget bevidste m at skabe en stemning, der giver mulighed fr samtale. Herudver samles vi i løbet af frmiddagen, fr at lave ngle af nedenstående aktiviteter. Vi tæller samtidig hinanden g taler m hvem der mangles. Dette er med til at styrke børnenes gruppebevidsthed, g pædaggen får mulighed fr at få et tættere frhld til børnene g bservere børnene. Det er vigtigt, at der er afveksling mellem at lave nget mtrisk g nget stillesiddende, der kræver kncentratin. Da krp g bevægelse i 2016/17 er vres eget indsatsmråde vil vi gså til samling have fkus på mtrik. Vi bruger tiden til: sang/sanglege rim g remser dialgisk læsning dramatisering af eventyr øve s i at mdtage g frstå en krt kllektiv besked, der f.eks. kan mhandle hvad vi skal lave i mrgen g hvad vi har lavet. øve s i turtagning vi inddrager fri fr mbberi samlingen Ngen gange vælger vi at lege til samling. Enten vælger børnene selv, hvem de vil lege med, eller gså sammensætter den vksne legegrupper. Ngle gange deler vi gruppen hvr en mindre gruppe børn evt. går på legepladsen eller bliver på Snøvsen/Sl gruppen. Målet er, at børnene lærer at lege i frskellige legegrupper g finde nye legerelatiner. Gennem legen lærer børnene at lytte til de andre børns ideer g meninger samt samarbejder m at udvikle legen.

10 Overrdnet læreplan fr 3 årige i Børneb g Paraplyen Tema: Barnets alsidige persnlige udvikling Emne: Barnets start i børnehaven Fkus: Tryghed Peride: April Overrdnet mål fr prjektet: At tilrettelægge en hverdag hvr børnene hurtigt falder til, bliver trygge g glade fr børnehaven. Overrdnede læringsmål Læringsmål fr børn: de vksne g de andre børn samt børnehaven g dens dagligdag at kende. selv at kunne klare daglige gøremål. at blive en gd ven. Læringsmål fr vksne: At vksne lærer at benævne børnenes følelser g initiativer. At vksne lærer at guide børnene i frskellige metder til at kunne klare de daglige gøremål. At vksne lærer at skabe en hverdag, der giver frudsigelighed, således børnene bliver trygge ved børnehaven. Overrdnede erkendelsesmål Erkendelsesmål fr børn: At børnene er glade ved at gå i børnehave At børnene plever frudsigelighed g en gd g tryg start. At børnene plever at få nye venner g legerelatiner. At børnene plever succes ved at blive selvhjulpne. Erkendelsesmål fr vksne: At vksne plever at det at benævne børnene, er med til at børnene udvikler sig. At vksne plever, at børnene benytter de handlingsmetder, der er givet. At vksne plever at have skabt en struktur sm giver en frudsigelig g tryg hverdag fr børnene. Overrdnede handlinger Give børnene tid g r til at finde sig til rette i fællesskabet. Sætte gd tid af til leg så børnene får gde muligheder til at indgå i frskellige legerelatiner. Give børnene mulighed er fr selv at vælge legekammerater. Give børnene den tid de har brug fr, fr at pøve færdigheder i deres eget temp. Have en fast daglig rytme Give børnene en plevelse af at de er vigtige g betydningsfulde ved at være nærværende g anerkendende vksne. Vejlede g guide det enkelte barn i at klare daglige gøremål g indgå i sciale relatiner. Tanker m infrmatin g dkumentatin Daglig infrmatin til frældre på pslagstavlen. Nyhedsbrev ca. hver 2. måned. Efter 3 måneder afhldes en frældresamtale, hvr barnets start i børnehaven drøftes. Tanker m evaluering Der evalueres på det enkelte barn gennem daglige bservatiner. Vi vil løbende evaluere på målene fr børnene.

11 Overrdnet læreplan fr 3 årige i Børneb g Paraplyen Tema: Kulturelle udtryksfrmer Emne: Grundværksted Fkus: Eksperimentere Peride: April Overrdnet mål: Børnene skal afprøve frskellige materialer g teknikker. Overrdnede læringsmål Overrdnede erkendelses mål Overrdnede handlinger Tanker m infrmatin g dkumentatin Tanker m evaluering Læringsmål fr børn: nye materialer at kende. nye udtryksfrmer at kende. Læringsmål fr vksne: At være inspirerende, således børnene hele tiden bliver udfrdret. Sikre at alle børn løbende deltager i aktiviteterne Erkendelsesmål fr børn: At børnene plever glæde ved at afprøve g eksperimentere med nye materialer g teknikker. At børnene får en aha plevelse ved eksempelvis at blande farver. At børnene plever at få stimuleret den taktile sans(følesansen). At børnene plever nye måder at udtrykke sig på det kan være sang/ sanglege, dramatisering, musiske samt kreative prcesser så sm at male på staffeli. Børnene arbejder med grundværksted hvr de får mulighed fr at eksperimenterer med mange frskellige materialer g teknikker. Vi vil intrducere børnene fr frskellige sange/sanglege, musik, drama, rim g remser. Vi vil frny materialer jævnligt g følge p på børnenes initiativer Anvende matrixskemaer så vi sikre at alle børn deltager. Daglig infrmatin til frældrene på psalgstavlen. Nyhedsbrev ca. hver 2. måned. Prdukterne vil blive hængt p på Snøvsen, hvr prcessen vil blive beskrevet. Til teammøder vil vi evaluere på, m børnene er ptaget i prcessen g m udbuddet af materialer frnyes jævnligt, således det er spændende fr alle. Erkendelsesmål fr vksne: At vi sm vksne plever at se at børnene udvikler sig gennem de kreative prcesser.

12 Overrdnet læreplan fr 3 årige i Børneb g Paraplyen Tema: Krp g bevægelse Emne: Mtrik Fkus: Styrke sanser g mtrik. Peride: April Overrdnet mål: At børnene pnår en alderssvarende mtrik samt bliver inspireret til at bruge krppen. Overrdnede læringsmål Læringsmål fr børn: at bruge krppen på frskellig vis. at eksperimentere med krppen g deres sanser. At børnene har en alderssvarende mtrik. Læringsmål fr vksne: Vksne vil være inspiratr g initiativtager til mtriske aktiviteter. Vksne vil bserverer det enkelte barn fr at det hele tiden får mulighed fr at få nye udfrdringer. Overrdnede erkendelses mål Erkendelsesmål fr børn: At børnene plever glæde g får succesplevelser ved at bruge krppen. At børnene plever at de kan g tør tage såvel nye mtriske udfrdringer. Erkendelsesmål fr vksne: At de vksne plever at børnene deltager aktivt g synes det er sjvt at være med. At vksne plever at det enkelte barns mtriske g sansemtriske frmåen udvikles. Overrdnede handlinger Vi vil være ude hver dag. Vi vil give børnene mulighed fr at afprøve frskellige mtriske udfrdringer når vi hlder samling i Balsalen, i Skvb, på legepladsen. Vi vil lave nget mtrisk hver dag. Fx dreje på drejestl, hppe på tramplin g gynge hvr labyrintsansen bliver stimuleret. Vi vksne vil deltage aktivt i aktiviteterne fr at inspirere, hjælpe g være rllemdel. Vi vksne vil skabe en stemning hvr børnene plever at det sjvt at deltage i de mtriske aktiviteter. Vi vil gå i skven eller på legepladsen ved hallen. Tanker m infrmatin g dkumentatin Daglig infrmatin til frældrene på pslagstavlen. Nyhedsbrev ca. hver 2. måned. Tanker m evaluering Til teammøder vil vi evaluere på m børnene får de mtriske udfrdringer de har behv fr. Vi evaluerer på det enkelte barns mtrik.

Årsplan 3 årige 2015/16

Årsplan 3 årige 2015/16 Årsplan 3 årige 2015/16 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2015/16 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder.

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder. Pædaggiske læreplaner fr Tusindfryd 2013 En børnehave i udvikling med plads til frskelligheder. Sådan arbejder vi i Tusindfryd med læreplanstemaerne: I det daglige arbejde Temauger med fkus på 1 emne.

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2016-2017 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2016 april 2017 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner Lions Børnehus

Afrapportering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner Lions Børnehus Afrapprtering af arbejdet med de pædaggiske læreplaner Lins Børnehus 2013 2014 1. Status på det verrdnede arbejde med læreplaner 2. Dagtilbuddets værdier 3. Dagtilbuddets pædaggiske principper sat i relatin

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner Langsø Børnehave De pædaggiske læreplaner 2016-17. Persnalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder fr børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behv g deres familier, får ptimale tilbud

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS LYNGHØJENS LÆREPLAN 2010 1 Indhldsfrtegnelse Beskrivelse af Lynghøjen: Side 03-03 Fredericia kmmunes Børne g Unge plitik: Side 03-03 De 6 læreplanstemaer med mål: Side 03-08 Barnets sciale kmpetencer Kulturelle

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

Kvistgård private Børnehus. Virksomhedsplan (Januar 2015)

Kvistgård private Børnehus. Virksomhedsplan (Januar 2015) Kvistgård private Børnehus Virksmhedsplan 2015-2016 (Januar 2015) Indledning Kvistgård private børnehus er en lille privat institutin, sm er nrmeret til ca. 48 børn i alderen 0 til skle alder. Børnehusets

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere