Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydslesvigsk Forenings informationsblad"

Transkript

1 FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Et af emnerne fra drøftelserne på SSFs distrikters og amters generalforsamlinger i år var sproget i vores forening. Problemet rejses, hvor ældste generation SSF-medlemmer aldrig har fået lært sig dansk og det kan selvfølgelig også opstå, hvor det danske tilvalg er nyt, og hvor f.eks. Skoleforeningens sprogkrav til nye forældre endnu ikke er opfyldt. I SSF har vi valgt, at foreningens formål er at fremme dansk sprog og kultur. Dermed afviser vi ikke frisisk, tysk eller nedertysk som sprog i regionen de sidste to sprog fylder meget i vore medlemmers hverdag. Men som skole- og foreningssprog har vi som dansk mindretal forpligtet os på brug og fremme af dansk sprog og kultur. Det har bl.a. ført til, at kulturudvalget tilbage i 80erne har besluttet, at underholdning på nedertysk ikke får danske tilskudskroner. Det betyder selvfølgelig ikke, at både tysk og nedertysk er en realitet også i vores mindretalsverden, men vi prioriterer UGENs OVERSKRIFTER Stille slider [KONTAKT] Stille slidere er der lykkeligvis mange af i mindretallet; en af dem er Kirsten Ageley, der er med til at gøre festlige begivenheder i Skt. Jørgen- Mørvig menighed endnu festligere. (Foto: Erik Johansen) Læs mere på KONTAKT side 2 Musikfest [KONTAKT] Lørdag er der musikfest for alle på Christianslyst - med Silke & Vagn (foto) og Ruben Hansen Singers. Læs mere på KONTAKT side 3 Ikke tilgodeset [KONTAKT] Dansk Kirke i Sydslesvig føler sig ikke tilgodeset som del af det danske kirkefællesskab, kritiserer provst Viggo Jacobsen (foto: Lars Salomonsen). Læs mere på KONTAKT side 4 Lotto-debut [KONTAKT] Første gang, SSF Rendsborg-Bydelsdorf kaldte til lotto i det nye forsamlingshus, var der straks fuldt hus. Læs mere på KONTAKT side 5 Om sprog og hensyn og fastholder målet: så dansk et foreningsliv som muligt. Det rejste sprogproblem i Ejdersted, hvor man ønsker en pragmatisk dobbeltsproget orientering om foreningsarrangementer for trofaste medlemmer uden danskkundskaber kan kun løses lokalt. Ingen mister vel sit danske sindelag, fordi der tages hensyn til en trofast skare, der ønsker medborgerskab i mindretallet. Nu vi er ved sproget, så er flersprogetheden i grænselandet både et gode og en byrde. Det blev tydeligt 17. april, hvor folkbaltica havde et brag af en åbningskoncert i Sønderborgs Alsion. Ved den officielle åbningsreception talte arrangører, borgmestre, en ambassadør og en minister. Talerkoret demonstrerede grænselandets sprogproblematik: af hensyn til de tyske gæster forblev danske brudstykker et ekstra krydderi, men heller ikke mere! Men selve koncerten var super, og SSFs medejerskab i festivalen både vigtig og rigtig. Dieter Paul Küssner MINDRETALLENE I TYSKLAND Fra Mindretalsrådets møde med forbundspræsident Joachim Gauck i palæet Bellevue i Berlin i torsdags: I venstre side forbundspræsident Joachim Gauck og medarbejdere; langs bordet mod fotografen: Judith Walde fra Mindretalssekretariat, David Statnik og Bernhard Ziesch samt Christian Elle fra sorberne; i højre side Martin Lorenzen fra SSW, SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen og SSFs og Mindretalsrådets formand Dieter Paul Küssner; let skjult i højre side dr. Silvio Nuccio Peritore og Romani Rose fra sinti & roma; og med ryggen til fotografen Ilse Johanna Christiansen og Carl Rickmers fra friserrådet og Karl-Peter Schramm fra saterfriserne. (Foto: Madlena Kowar) Mødte en åben og interesseret forbundspræsident DKS Menighederne efterlyser flere medlemmer SSF/ SdU Lukket på sekretariaterne [KONTAKT] Der er lukket på SSFs og SdUs sekretariater dagen efter [KONTAKT] Sidste uge torsdag mødte Mindretalsrådet i Tyskland - repræsenterende de fire anerkendte nationale mindretal i forbundsrepublikken - under formandskab af Sydslesvigsk Forenings formand Dieter Paul Küssner forbundspræsident Joachim Gauck i Berlin. Selv om forbundspræsidenten formelt ingen udøvende magt har, er han dog et forbillede og en politiskmoralsk instans i det tyske samfund. Gauck har tidligere givet udtryk for, bl.a. under besøget i Slesvig-Holsten for nogle uger siden, at netop mindretal har hans fulde sympati, og at mindretals medvirken eksempelvis i landsregeringen i Slesvig-Holsten er et plus for alle parter. Den holdning levede han fuldt og helt op til på mødet med mindretalsrepræsentanterne. Uden at præsidenten kunne komme med konkrete tilsagn, fik mindretalsrådets medlemmer indtryk af, at de nationale mindretal nyder hans opmærksomhed, og især den europæiske dimension i det mindretalspolitiske arbejde vakte hans anerkendelse og interesse. På mødet i præsidentens palæ Bellevue i Berlin præsenterede gæsterne ham for Mindretalsrådets planlagte mindretalskonference i Berlin i foråret 2014, hvor man agter at informere politiske beslutningstagere i Tyskland om mindretallenes værdi for hele samfundet, og hvor man gerne ser forbundspræsidenten som protektor. Også den af mindretalsunionen FU- EN iværksatte underskriftsindsamling/ det borgerinitiativ, der på sigt med 1 [KONTAKT] Provst Viggo Jacobsen efterlyste i beretningen på kirkedagen i Slesvig flere medlemmer af menighederne rundt omkring. Han nævnte bl.a.: Vi kan registrere en meget begrænset medlems-fremgang fra medlemmer i 2011 til i Som en af præsterne skriver efter at have udtrykt glæde over livet i menigheden: Det eneste jeg kunne ønske mig var, at der var flere fra mindretallet, som også følte at de skal være med til at bære kirken økonomisk, bl.a. fordi der rent folkeligt er en meget positiv indstilling til kirken og også opbakning til dens aktiviteter. Et hjertesuk, der desværre kan gentages mange steder. Eller som en anden har formuleret det: Vi må gøre en indsats for at forklare folk, at det ikke er præsterne, der er kirken, men at de selv må gøre en indsats for at være menighed. Kristi himmelfart (9. maj) fredag den 10. maj. million underskrifter i syv EU-stater skal animere EU-kommissionen og Europa-parlamentet til konkret at drøfte og iværksætte en aktiv mindretalspolitik, var præsidenten interesseret i at høre mere om. På mødet udspandt der sig endvidere en åben meningsudveksling om mindretal som merværdi og ideen om et europæisk mindretalsforum i Flensborg. Repræsentanterne for sinti & roma fik lejlighed til at belyse deres folks situation og problemer i Tyskland. Og afsluttende orienteredes Joachim Gauck om Dybbøl-markeringen i 2014, som man fra officiel dansk side allerede har inviteret ham til. Alt i alt et godt og åbent møde i en venlig og afslappet atmosfære. Uden levende menigheder er vi ingenting og behøver så heller ikke være der, hvis ingen spørger efter os til andet end fødselsdagskaffe. Der er registreret kirkegængere ved gudstjenester i 2012 mod ved gudstjenester i Hertil kommer 85 børnehave- og skolegudstjenester med deltagere mod 102 med deltagere i Læs også på KONTAKTside 4

2 FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj AKTIVITETSHUSET FLENSBORG IT-vejledning SCT. JØRGEN MENIGHED [KONTAKT] Aktivitetshusets seniorklub tilbyder IT-vejldning for alle 50+ tirsdag den 7. maj kl uden tilmelding. Aktis Seniorklub er et tilbud for alle på 50+, der har brug for hjælp til små IT-opgaver. Kan du ikke finde rundt i mobiltelefonens menuer? Vil du gerne sende SMSer og s? Har du et spørgsmål til et computerprogram? Vil du overføre dine dias til billedfiler, overspille vhs-bånd til dvd eller dine yndlingsplader til cd? Der vil være kaffe og kage for 1 euro, du må også bare komme for at få en hyggelig snak. ÅBNINGSTIDER i maj: Huset lukker allerede kl. 19 i dag, torsdag den 2. maj; og pga. et medarbejdermøde lukker Aktivitetshuset på mandag den 6. maj allerede kl. 18. Huset er ligeledes lukket fredag den 10. maj, dagen efter Kristi himmelfart - og endelig er der lukket i forbindelse med pinsen mandag den 20. maj. FOR DE ÅRIGE Fed outdoor-weekend [KONTAKT] SdU tilbyder en uutdoorweekend for de årige med bl.a. bueskydning og geocaching den maj i Borgwedel ved Slien. Der soves på vandrehjemmet i Borgwedel men er ellers ude i naturen hele weekenden. Pris: 35 euro alt inklusive. Tilmeld dig på senest den 6. maj. Ved problemer kontakt Katja Kohrt ( ) på SdU. Yderligere informationer og en regning får man tilsendt efter tilmeldingsfristens udløb. Sct. Jørgen-Koret underholdt til forårsfesten. (Fotos: Erik Johansen) UGEN DER KOMMER 3. SdU: Streetsoccer-turnering på Sortevejs Fritidshjem, Flensborg kl SSW: Officiel valgkampsoptakt ved Medborgerhuset, Egernførde kl SSF: Sæsonafslutning med BaggårdTeatrets opførelse af Forsamlingshuset i List Kultur- & Forsamlingshus kl. 20 Flensborg Ældreklubben Duborg: Sangeftermiddag med kaffe og kager i Toosbüygade 7 kl. 15 SSF-distrikt Lyksborg: Fredagskaffe på skolen kl Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl Flensborg Bibliotek: Temalørdag om udvandring: Dem der smuttede kl SSF: Sæsonafslutning med BaggårdTeatrets opførelse af Forsamlingshuset på Flensborghus kl. 20 Flensborg SSF-distrikt Centrum-Duborg-Vest: Kaffe- og kagearrangement på Flensborghus kl Flensborg SSF-distrikt Friserbjerg-Rude: Udflugt sammen med Grænseforeningen Sønderborg til Cathrinesminde, fra Exe kl. 13 Sild danske menighed: Udflugt til Kolding Slesvig SSF-distrikt Frederiksberg: Udflugt til Gråsten fra Mansteinstr. 9 kl. 10 SSF-distrikt Bøglund: Udflugt til Tønder, fra p-pladsen Aldi i private biler kl. 10 SSF-distrikt Dannevirke: Besøg i Silkeborg, fra Dannevirkegården kl. 7 SSF-distrikt Satrup/Havetoft: Udflugt til Hjemsted Oldtidspark, fra Havetoft kl. 9 og Satrup Skole kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med SSW-kandidater i Spætteklubben kl Flensborg SSF- og SSW-distrikter Sct. Jørgen/Mørvig, Engelsby og Tarup: Politisk frokost med Anke Spoorendonk og de lokale kandidater i Taruphus kl SSF-distrikt Jaruplund, Veding og Sankelmark: Vandretur på Gendarmstien, fra Jaruplund Danske Skole kl Lyksborg menighed: Generalforsamling i præstegården kl. 20 SSF-distrikt Store Solt: Besøg på Maschinenmuseum i Kiel-Wik 6. Flensborg SSF-distrikt Nord: Margretheklub i menighedshuset kl. 14 De danske foreninger i Store Vi: Fællesmøde i skolens forhal kl SSF-distrikt St. Peter-Ording: Højtlæseaften på Klitskolen kl Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad med SSW-kandidater i Tønnsenhuset kl. 9 Skovby Seniorklub: Spilleeftermiddag i Hærvejshuset kl De danske menigheder i Flensborg: Hverdagsgudstjeneste i Helligåndskirken kl. 19 Valsbøl pastorat: Onsdagskaffe med foredrag ved Niels Ebbe Huus om På sporet af Boy Jessen på Valsbølhus kl Slesvig Seniorklub: Spil i Ansgarsalen kl. 14 SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Bjarne Lønborg. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Et par festlige begivenheder [KONTAKT] Sidste uge bød på et par festlige begivenheder i Sct. Jørgen- Mørvig danske Menighed i Flensborg. Forrige søndag var kirkesal og menighedslokale fyldt til bristepunktet, da pastor Finn Egeris Petersen konfirmerede otte unge. Kirsten Ageley havde styr på schnitzlerne; her serveres for en deltager. Om torsdagen, hvor der var dækket op til forårsfest med spisning, var der lidt bedre plads. Kirkens eget kor, Sct. Jørgen-Koret, underholdt, og selv gjorde festens deltagere også flittigt brug af højskolesangbogen. Menigheden er i det hele taget sangglad, og ved det månedlige morgenmads-arrangement synges der også gerne og meget. Bortset fra sommermånederne inviteres der den anden tirsdag i hver måned til morgenmad og morgensang, og hertil er også deltagere fra andre menigheder hjerteligt velkommen. -ik Årets konfirmander i Sct. Jørgen-Mørvig menighed: Pascal Borchert, Roman Buhl, Natalie Gold, Jannik Lorenzen, Madita Nielsen, Kira Maylin Papke, Naya Louise Petersen og Nicolai Schröder med pastor Finn Egeris Petersen. Styrk vores mindretal - skaf et nyt SSF-medlem!

3 FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj FRØSLEVLEJR Med SdU på højskole SSF OG SdU PRÆSENTERER [KONTAKT] SdUs arbejdsgruppe senioridræt /50+ inviterer til højskoledag for voksne fredag den 24. maj fra kl på Frøslevlejrens Efterskole, Lejrvejen 85, 6330 Padborg. Tilmelding skal ske senest fredag den 3. maj via Programmet omfatter velkomst på og introduktion til efterskolen, foredrag og rundvisning på Frøslevlejrens Museum, der i 2. Verdenskrig var interneringslejr for danskere, for modstandsfolk, politifolk, toldere. Efter krigen var den interneringslejr for landssvigere, overvejende fra det tyske mindretal. Efter middagen kommer deltagernes kroppe i bevægelse; enten på en kulturhistorisk travetur i Frøslev Plantage v. Arne Bondo Andersen, tidl. Skovog naturstyrelsen - eller gennem nordic walking med Sonja Meng, dans ved Signe Andersen eller på en naturhistorisk gåtur i Frøslev Plantage v. naturvejleder Henning Hansen Beck, hvor alle kan være med Under eftermiddagskaffen bliver der sang med Kirsten Futtrup. Deltagelse koster 20 euro, som betales kontant på dagen. Yderligere informationer fås hos Otto Putzer, tlf , eller René Lange, tlf CHRISTIANSLYST Sebastian Lind. Sebastian Lind i Flensborg [KONTAKT] Tirsdag den 14. maj kl. 20 præsenterer SSF og SdU den unge danske musiker Sebastian Lind i Kühlhaus i Flensborg. I december 2012 gav Sebastian Lind sit live debut her til lands og fyldte straks klubberne i Dortmund og Frankfurt spillede han for fuldt hus. I maj 2013 kommer den unge danske musiker med yderligere otte koncerter tilbage til Tyskland. UNGLEDERKURSUS FRIISK FORIINING Jugendreise auf die Färöer [KONTAKT] Alle zwei Jahre bietet der friesische Sprach- und Kulturverband Friisk Foriining eine Jugendsprachreise zu anderen Minderheitenregionen in Europa an. Für diesen Sommer hat man sich ein ganz besonderes Reiseziel für junge Friesen im Alter von 14 bis 18 Jahren ausgesucht: Vom 24. Juli bis zum 1. August geht es auf die Färöer im Nordatlantik. Die Reise kostet 300 Euro pro Teilnehmer. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. Auch wenn die abgelegenen Inseln offiziell zu Dänemark gehören, so Sebastian Lind synes ved første øjekast at være den klassiske singer/ songwriter, men det er ikke nok for ham at optage med guitar; han lader altid inspirere sig igen fra elektronikken til interessante sangidéer. Han skriver ikke bare sange, han producerer, designer sit merchandising og cover, og gør sig tanke over indholdet af sine videoer. I august 2012 udkom hans debutalbum I will follow genießen sie wie auch Grönland eine weitgehende Autonomie in innenpolitischen Angelegenheiten und gehören nicht zur Europäischen Union. Ihr Einwohner nennen sich in ihrer färöischen Muttersprache, genauso wie die Einwohner Föhrs, Faeringer. Im Reisezeitraum liegt auch die Ólavsøka am 28. und 29. Juli, das jährliche Nationalfest der ca Färinger mit einem reichhaltigem Kulturangebot. Die Anreise erfolgt über den Direktflug vom Flughafen Billund. Die Reise richtet sich an junge Sprachfriesen und an solche, die die og hermed essensen af alle hans talenter. Sebastian Lind er en fantastisk livemusiker. Billetter: 14 euro inkl. gebyrer via samt hos alle kendte salgssteder. Arrangør: mittdendrin Veranstaltungs GmbH. Wild card for unge, der vil noget [KONTAKT] Er du mellem 14 og 17 år og har du lyst til at få flere faglige og personlige kompetencer i forhold til dit forenings- og udvalgsarbejde, så tilmeld dig SdUs unglederkursus senest den 3. maj online på Ved problemer kontakt Katja Kohrt ( ) hos SdU. Fredag den 31. maj kl. 17 til søndag den 2. juni kl. 12 gennemfører SdU et unglederkursus "Wild card" på Christianslyst. Opfølgningskurset finder sted den 20. september til den 22. september. Begge kurser danner så grundlag for Jugendgruppenleiterausweis (Juleica) Der er mulighed for fællestransport fra Flensborg. Efter tilmeldingsfristen får du yderligere informationer. På kurserne vil der blive arbejdet med medbestemmelse og medansvar, idéudvikling, personlig udvikling og teambuilding. Kursusgebyret er 25 euro pr. kursus alt inklusive. Instruktører er Brian Leth Hansen og Ania Simonsen; kursusleder er Tinne Virgils (tlf , mobil , mail Sprache lernen oder lernen wollen. Die Jugendreise wird gefördert aus Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über den Friesenrat, sowie mit Zuschüssen von Slesvigsk Samfund aus Kopenhagen. In der Vergangenheit besuchten die jungen Friesen bereits Cornwall, die Isle of Man in der irischen See oder auch die walisische Insel Anglesey. Mehr Information zur Anmeldung erhält man bei der Friisk Foriining unter 04671/ oder mcn Silke og Vagn. (Fotos: privat) Fem syvendedele af Ruben Hansen Singers. Folkemusik & fællessang [KONTAKT] Lørdag den 4. maj kl. 19 åbnes dørene til lille musikfestival på Christianslyst. Der er fri entre og mulighed for at købe drikkevarer, så stemmebåndene kan blive smurt. Der bliver rig mulighed for at synge med. Aftenens program (med cirkatider) ser således ud: Kl Ruben Hansen Singers, kl Silke og Vagn og kl Ruben Hansen Singers. RUBEN HANSEN SINGERS er fra Åbyhøj. De 8 drenge startede SSW-LANDSFORBUNDET Valgkampsoptakt 3. maj i Egernførde [KONTAKT] Når SSW indbyder alle interesserede til valgkampoptakt fredag den 3. maj kl i og udenfor Medborgerhuset i Egernførde, er der både børneunderholdning og et politisk voksenprogram på dagsordenen. Der bliver taler både ved en række i 1969 under ledelse af Johan Herold (præsentation ikke nødvendig). Deres repertoire spænder vidt, men folkemusikken er omdrejningspunktet. SILKE OG VAGN Repertoiret er folkemusik fra Norden og øvrige nordeuropæiske lande - både instrumental og med sang. Fællessang indgår ofte som en del af deres optræden. Silke spiller (smukt) på en hel masse fløjter - lige fra blokfløjte til både små og store metalfløjter. cjj SSWere samt hilsner fra SSF og skoleforeningen. Også vinderen af SSWs egnsretkonkurrence bekendtgøres; og SSWs kogebog præsenteres. Der rundes af med prøvesmagning af en udvalgt egnsret. Alle er velkomne.

4 FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj DANSK KIRKE I SYDSLESVIG Sydslesvig ikke tilgodeset [KONTAKT] I sin beretning på Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkedag i søndags i Slesvig skitserede provst Viggo Jacobsen med al tydelighed, at DKS ikke tilgodeses i kirkepolitiske drøftelser i Danmark. Han appellerede til et nedsat udvalg om at få det ændret. Efterfølgende gengives den del af beretningen, der handler om den manglende ligestilling:»under henvisning til 66 i Danmarks Grundlov, hvor der står: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov, har den danske regering nedsat et udvalg, der skal komme med et forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold. Udvalget har til opgave: at beskrive den nuværende retstilstand i forhold til behandlingen og reguleringen af indre anliggender. At overveje og komme med eventuelle forslag til, hvordan repræsentanter for kirken kan inddrages formelt i behandlingen og reguleringen af disse anliggender. At overveje og komme med eventuelle forslag til sammensætning af det eller de relevante kirkelige organer. At beskrive, hvorledes evt. nye organer skal spille sammen med allerede eksisterende organer i folkekirken. SLESVIG ROKLUB SYNODE Udvalget har arbejdet et stykke tid. Nogle frygter, andre ser frem til, at der udvikles en struktur med en overordnet synode i stil med, hvad vi kender fra vores tyske søsterkirke. Det er før blevet påstået, at vores kirkedag er en synode. Vedtægtsmæssigt er den Dansk Kirke i Sydslesvigs højeste organ; men vi har ikke tradition for at vedtage hverken resolutioner eller stemme om politiske tilkendegivelser eller demonstrationer. Derfor er vi flere, der har protesteret, når kirkedagen er blevet kaldt en synode. Vi er jo nødt til at skele til den lokale kontekst, hvor den tyske evangelisk-lutherske kirke har synoder på forskellige niveauer, og hvorfra der med jævne mellemrum kommer udtalelser, der rækker langt ind i det politiske felt. Det nedsatte udvalg skal komme med et forslag. Spændende bliver det. Udvalget er meget bredt sammensat, så 100% enighed opnås næppe; men regering og Folketing kan måske finde på at vedtage en flertalsindstilling. Hovedpunkterne i udvalgsarbejdet er kirkens indre anliggender og folkekirkens fælles økonomi. Umiddelbart er sigtet sikkert også at komme væk fra situationen, hvor minister, regering og Folketinget er initiativtager til lovændringer og lovgiver. I en tid hvor det ikke længere er en selvfølge, at medlemmer af Folketinget også er medlemmer af Folkekirken, kan tanken vel ikke være fremmed for ret mange, at det er naturligt, at beslutnings-kompetencen rækkes til Folkekirkens medlemmer. Om det sker og hvordan? Om der kan opnås enighed? Det vil tiden vise. DANSKERE I UDLANDET Men udvalget skal ikke kun beskæftige sig med indre anliggender og økonomi. Udvalget skal i forbindelse hermed, i det omfang udvalget må finde dette relevant, inddrage forholdet til de frie kirkelige organisationer, herunder betjeningen af danskere i udlandet. Her bliver udvalgsarbejdet ekstra interessant for os i Sydslesvig, for det danske mindretal må vel henføres under, hvad der i kommissoriet favnende er formuleret som danskere i udlandet. Standerhejsing i Mysunde [KONTAKT] "Birger var jo allerede som dreng vildt begejstret for rosporten", fortæller Slesvig Roklubs formand Birger Kühls mor ved Slesvig Roklubs standerhejsning, denne gang ikke ved det ikke mere eksisterende klubhus i Slesvig men ved klubbens "filial", bådehuset i Mysunde. Den aktive senior Martha Christensen har meget at fortælle fra dengang. Karen Jensen mindes fælles oplevelser, f.eks. da "Die Liebesinsel" endnu kunne erobres. Preben Vognsen møder op, stille og roligt. Roklubbens "kyllinge-mor", husforvalteren Marianne Kühl bekymrer sig flittigt om alt og alle i og udenfor roklubbens hyggelige klubhus i Mysunde, forberedende den sene kaffehygge til medbragt kage. De unge pusler sagkundigt med tre smarte både. Kendte ansigter overalt. Tove og Dieter nyder gensynet. Gæster fra Flensborg lægger vejen forbi. Yngste roklub-medlem Selma kravler rundt på skrænten. Hendes mor i forårsgrønt er ny i klubben, og - sporty som hun er - ser man hende kort tid efter på Slien som rosport-elev. "Nå, I har jo allerede samlet en masse træ", bemærkes der. Træet skal bruges til sankthans. Også alle roklubbers store ven Pit Loes - med to prikker over e-et - kommer. Han er en slags maskot for områdets men også en række internationale roklubber. "Domskolens roklub i Slesvig har 25 aktive kvinder og 5 mandlige", er nyeste ondit. "Hos os holder kvindekvoten vægten", kommenterer Birger Kühl cool. Inde i huset hænger fastmuret to Slesvig-billeder af afdøde Peter Dicks. ROSPORT ER KULTUR Færgen glider hen og tilbage mellem Angel og Svans. Flotte bikere er undervejs; der er bikertræf i Slesvig. Og turister med og uden bil bliver der også så småt flere af. Roklubbens flag går til tops. Flere unge mænd i foreningsdragt indleder årets første rotur. "Hvad mere kan man ønske," sværmer Birger Kühl. Varme bølger af sympati og støtte strømmede os i møde, da vi mistede vort klubhus i Slesvig, fortæller Kühl. Det var svært beskadiget og måtte rives ned. Længere tids uvished om klubbens Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, der også er medlem af Dansk Sømands- og Udlandskirkes bestyrelse sidder i udvalget. Lad os derfor vælge den positive indgangsvinkel og gå ud fra, at der med formuleringen også menes dansksindede, og at han sammen med mange andre historisk bevidste medlemmer af udvalget altså også har husket at inddrage det danske mindretals kirke i Sydslesvig i overvejelserne. og klubhusets fremtid kostede tid og nerver, men ihærdighed og mange drøftelser resulterede slutendelig i hjælp og fremtidssikring, takket være A.P. Møller-Fonden. Snart vil klubben have et nyt, funktionelt klubhus i Slesvig, og klubbens både, p.t. fordelt på Mysunde-anlægget og klubbens vinterleje i Isted, hentes så tilbage til Slesvig. Men formanden er også fortrøstningsfuld på anden vis. En lang række medlemmer, bl.a. bestyrelsen med Marco Callsen, Sabine Lemke, Henrik Bohnke og Daniel Seefeld kan formanden ty til. "Rosport er kultur i bedste forstand", siger Birger Kühl med overbevisning. "Her får hhv. møder man bevægelse, Indtil Slesvig Roklubs nye klubhus i Slesvig står færdigtbygget, tyer klubben til sit bådehus i Mysunde; og her var der også standhejsning sidst. På billedet ses formand Birger Kühl (siddende i midten) hygge sig med nogle medlemmer og venner. MANGLENDE INDFLYDELSE Der bør helt klar rettes op på misforhold, hvad indflydelse angår. Det blev vi gjort tydeligt opmærksomme Dansk Kirke i Sydslesvig til kirkedag i søndags på A.P. Møller Skolen i Slesvig; på talerstolen: forretningsfører Jytte Nickelsen. (Fotos: Georg Buhl) Provst Viggo Jacobsen t.h. viser vej for provst emer. C.B. Karstoft; i baggrunden DKS-næstformand Peter L. Jacobsen. Den første robåd søsættes. (Fotos: Bernd Bossemeier) på ved den igangværende hhv. afsluttede bispevalgkamp. Det er blevet fastlagt ved kongelig resolution, at biskoppen over Haderslev Stift også er den tilsynsførende biskop med henblik på de danske præster og menigheder i Sydslesvig. Men den kendsgerning var der ikke blevet fulgt op på med nye lovinitiativer med henblik på lovgivningen om valg af biskop. Straks efter kirkedagen i fjor har fremtrædende politikere med Kirkeudvalgets formand Karen Klint i spidsen, protesteret mod vores manglende indflydelse. Den afgåede biskop Niels H. Arendt har protesteret. Danske Sømands- og Udlandskirker har protesteret. Kirkerådet og andre med. Men lige lidt hjalp det. Argumenter imod at give os stemmeret og ret til at være stillere har bl.a. været, at man ønsker at se på balancen i indflydelsen mellem landsogne og bysogne. Efter den nuværende lovgivning har landsogne forholdsmæssigt meget større indflydelse end bysogne. Og så ønskede man ikke at dispensere i den aktuelle situation, idet man derved risikerede at forrykke balancen yderligere. Endvidere er afslaget begrundet med, at præsterne og menighederne i Sydslesvig aldrig tidligere har haft indflydelse på, hvem der skulle vælges som biskopper i folkekirken. Det er kirkerådets håb og forventning, at der så snart som muligt rettes op på dette misforhold gennem lovgivning. Vi måtte tage til efterretning, at vi ikke fik indflydelse ved det aktuelle valg. Også de øvrige DSUK-menigheder bør sikres indflydelse, når der engang i de kommende år sker nyvalg af deres faste biskop.«engagement, fælleskab, sprog, medmenneskelige kontakter, oplysning og festligt samvær. At vi nu snart igen er på rette køl, bliver vort nye klubhus bevis for - som nyt udgangspunkt hhv. hjemsted for udflugter, fælles rejser, kærkomne besøg fra andre klubber, daglig træning og ind imellem også fester". Grundstenen for nybygningen lægges om fem uger; rejsegildet er planlagt til sidst i juni hhv. først i juli. Birger Kühl er nu Slesvig Roklubs formand på 20. år. Klubben har 122 medlemmer. Johanna

5 FLENSBORG AVIS Torsdag 2. maj RENDSBORG Fuldt hus ved lottodebuten i Ejderhuset. (Foto: privat) Lottodebut i Ejderhuset [KONTAKT] SSF Rendsborg By har hygget sig så meget med deres debut-forårslotto i fredags, at de endnu rider på glædesbølgen over dette vellykkede arrangement. Med over 80 deltagere i Ejderhuset i Bydelsdorf blev arrangementet en bragende succes. Der blev leet, hygget og sludret henover brikkerne, og den ene og anden kunne bære en eller flere "forårsagtige" PÅ SPORET AF gevinster med hjem. Et vellykket arrangement for alle aldersgrupper, som helt sikkert vil blive gentaget. LOPPEMARKED 1.6. Næste arrangement i Ejderhuset bliver det store loppemarked den 1. juni kl , hvor folk gerne må begynde at tilmelde sig med deres stande. Dem betaler SSFmedlemmer 5 euro for inde hhv. 3 euro ude. Ikke-medlemmer betaler 10 hhv. 6 euro. Og man sørger selv for borde ude. Bindende tilmelding til SSF-distriktsformand Margret Mannes, tlf / mail Med det arrangement er der igen lagt op til en hyggelig dag i Ejderhuset. BORGERFORENINGEN Fyraftensmøde med SSW [KONTAKT] Den selskabelige forening Borgerforeningen i Flensborg indbyder til fyraftensmøde onsdag den 8. maj kl. 17 i Restaurant Borgerforeningen i Flensborg, hvor fire kandidater på SSWs liste til kommunalvalget i Flensborg 26. maj møder medlemmer og gæster i en times tid til et valg-optaktsmøde. HARRESLEV SSW HOLM-SKT. JØRGEN SSF SLESVIG SSW De fire er: Edgar Möller fra social- og sundhedsudvalget, Thorsten Kjaersgaard fra finans- og teknikudvalget, Glenn Dierking fra miljø-, plan- og byudviklingsudvalget samt Susanne Schäfer-Quäck fra hovedudvalget og om byrådsarbejdet generelt. Ingen tilmelding; man møder bare op. Fyraften med SSW [KONTAKT] SSW i Harreslev inviterer alle interesserede til politisk fyraftensmøde onsdag den 15. maj kl. 17 på Harreslev Danske Skole. Det bliver et anderledes politisk møde, hvor der er plads til voksne og børn, unge og gamle kort sagt: til alle, der har lyst til at kigge forbi. Er man på vej hjem fra arbejde? Så vent med at tage hjem, til du har fået en grillpølse og en snak med SSWs kandidater. På pinsetur [KONTAKT] Lørdag den 18. maj tager SSF Holm Skt. Jørgen i Slesvig på sin traditionelle pinsetur. Deltagerne samles kl i Ansgarsalen til kaffebord. Og kl. 15 er der afgang med bussen ud i det blå. Ca. kl. 18 bliver der aftensmad på en Har man hentet sine børn fra børnehaven eller fritidshjemmet? Så kom og vær med. SSW sørger for lidt børnehygge, mens man selv får en voksensnak. Er man Oma eller Opa? Så hank op i hinanden for at høre om, hvorfor det er vigtigt at bakke op om SSW. Er man politisk interesseret? Så bør man i hvert fald møde op, skriver SSW-distriktsbestyrelsen. kro undervejs. Gæster er også hjertelig velkommen. Hele herligheden koster 15 euro. Tilmelding senest 10. maj hos Kirsten, tlf , eller Dansk Sekretariat, tlf Ud at se med SSW [KONTAKT] SSW Slesvig By inviterer alle interesserede til info-bus-rundtur i Slesvig lørdag den 4. maj kl. 14 fra SIF, Husumer Strasse 72. Der bedes om tilmelding til Dansk Sekretariat Slesvig, tlf , så der også er plads til alle i bussen. INFOBOD SSW står med en info-bod i gågaden i Slesvig lørdagene 4., 11., 18. og 25. maj, alle dage kl SSF GOTTORP AMT En livlig aften En fin aften for havevenner: En interesseret lytterskare i Slesvig nød et detaljeret foredrag om havemennesker og deres vidt forskellige haver. Haveeventyrets hemmeligheder [KONTAKT]Foran og rundt omkring Slesvighus blomstrer det. Byens havemester Kählers aparte blomsterbeplantning var allerede i fjor aldeles smuk og iøjnefaldende. Da SSF sidst havde indbudt haveeksperten Lisbeth Krapper fra Nordsjælland til foredrag, sås også byens pensionerede havespecialist Otto Vandrey og frue blandt de haveinteresserede lyttere. I Lisbeth Krappers foredrag indgik en perlerække af interessante lysbilleder fra pæredanske, private haver. SSFs amtskonsulent Lars Thomsen havde etableret kontakten til den tidligere lærer og eksperten via Danske Haveinstitutioner. Nu bød han velkommen, og det var tydelig at se, at de fleste deltagere selv var haveejere og glade for inspiration, rådgivning og nye kundskaber udi den herlige, mangfoldige verden af blomster, buske, træer, planter, urter og frugter. Lisbeth Krapper fra Birkerød. (Fotos: Lars Thomsen) Lisbeth viste en masse overdådige haver men ikke kun dem. Lidt efter lidt kom hun ind på forskellige vækster kår, deres pleje - og menneskers havelidenskab. Foredragsholderen viste nyttige køkkenhaver, bedårende rosebuske og parklignende anlæg - et fint billede af havekultur. Ambitionen til havedyrkning indskrænkes ofte af personlige begrænsninger, af pladsmæssige grunde, af manglende evner, ofte mere ønskestyret end af realistiske bedømmelser. Foredraget "Havemennesker og deres vidt forskellige haver" blev en dybfølt skildring af muligheder med vandanlæg og gracile skulpturer, småbroer, pavillioner og en mangfoldighed af sten i deres naturlige skønhed. Sarte viol- og himmelblåt farvede blomsterbede kombineret med dejlige roser. Med lidt fantasi kunne man næsten fornemme deres duft. Også det hører med til menneskers omhu og kærlighed til naturen. Foredraget fristede til mange havespørgsmål; om overvintringsproblemer, om beskæring og vanskeligheder ved at finde en tysk oversættelse af begrebet husløg. Det måtte vi så gætte os til. Roser overraktes som tak. Johanna Deltagerne i amtsgeneralforsamlingen var veloplagte men ikke ukritiske. Dagsordenen omfattede interessante årsberetninger, spændende valg; og drøftet blev fremtidsplaner, også vedrørende Slesvighus videre udbygning og målsætning. (Jo) [KONTAKT] Fra SSF Gottorp amts amtsgeneralforsamling: Ved amtsstyrelsesbordet ses (i midten af billedet) bl.a. den genvalgte amtsformand Franz Dittrich sammen med amtsstyrelsesmedlem Udo Jessen og ordstyrer, amtskonsulent Viggo Petersen. (Fotos: Lars Thomsen)

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 30. juni 2011 1 Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Ved opstarten af SSFs informationsblad KON- TAKTs sommerferie i juli er der god grund til et tilbageblik over det første halvår 2011.

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. september 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Smagsprøver på Herdis Halvas-Nielsens fotokunst. Vilde dyr i Afrika

Smagsprøver på Herdis Halvas-Nielsens fotokunst. Vilde dyr i Afrika FLENSBORG AVIS Torsdag 5. maj 2011 1 Ugens overskrifter Aktiv-kritisk [KONTAKT] Sønderborg Grænseforening er aktiv - og kritisk, melder bestyrelsesmedlem Fl. Nielsen (foto: Lars Salomonsen) ud med. Udstilling

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere