- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- det personlige KOMPETENCE KOREKORT"

Transkript

1 - det personlige KOMPETENCE KOREKORT

2 Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort er udviklet i samarbejde med både eksterne konsulenter, forskere, erhvervslivet, ligesom 6 virksomheder har medvirket til afprøvning og justering af værktøjet. Statement 1: Hans Henrik Knoop Statement 2: Odense Universitets Hospital Statement 3: Frederikshavn Politi Statement 4: Politigården Nykøbing F. 2

3 Statement 1: Hans Henrik Knoop Arbejdsmarkedet præges af et gennemgribende krav om fleksibilitet og omstillingsevne hos medarbejdere, ledere og politikere, og stress-statistikkerne viser med stor tydelighed, at det kan have konsekvenser for trivslen på arbejdspladsen. I princippet er der intet dårligt eller ondt i fleksibilitet og omstilling, men forudsætningen for at den bliver frugtbar, er at man oplever tilsvarende stabilitet i sit øvrige liv. Sagt med andre ord: Jo mere tryghed og orden, man oplever i tilværelsen som sådan, desto mere nysgerrighed, kreativitet og fleksibilitet vil man typisk kunne udvise på jobbet. Det er ikke et spørgsmål om "enteneller", men snarere om "både-og". Kunsten at skabe omstillingsparathed blandt ledere og medarbejdere består således i høj grad af, at skabe et godt personligt og socialt fundament i tilværelsen. Hvor vi tidligere i høj grad fik dette fundament via traditionen, må vi nu i højere grad selv arbejde med at skabe det. Derfor er spørgsmålet om personlig udvikling - såvel i privatlivet som arbejdslivet - blevet stadig vigtigere. HK kan spille en afgørende rolle ved både at styrke medarbejdernes tryghed på arbejdspladsen og forbedre den enkeltes muligheder for at opleve personlig udvikling via jobbet. HK har en lang og stolt tradition for at sikre trygheden på arbejdspladsen, mens behovet for løbende personlig udvikling måske først de senere år er blevet tydeligt. Det fortjener derfor stor respekt, når HK engagerer sig så helhjertet i kompetenceudvikling, som tilfældet er med Det Personlige Kompetencekørekort, fordi det sker i ligelig respekt for den enkelte medarbejders behov og virksomhedernes ønsker, og således kan bidrage til bedre trivsel og kvalitet i arbejdet til gavn for alle parter. Lektor Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitet Statement 2: Odense Universitets Hospital Sekretærerne på Nefrologisk Afdeling Y har arbejdet med kompetencerne Nytænkning, Teambuilding og Kvalitet. Kompetencekørekortet kombinerer på en god måde både de personlige og de faglige kompetencer, og styrken i værktøjet er, at det er virksomheden selv, der i samarbejde med medarbejderne, vælger både hvad de vil arbejde med (kompetencerne), og selv formulerer handlingerne. På den måde skræddersyes værktøjet til den enkelte arbejdsplads. Som leder har jeg via værktøjet fået en god dialog med medarbejderne, fået behandlet emner og problemstilling, der ellers er svære at tage hul på. Medarbejderne er via de indledende samtaler med både egen- og ledervurdering af egne kompetencer blevet meget bevidste om både egne styrker og svagheder, samt via udviklingsplanen, hvordan man kan udvikle sine kompetencer. På det rent praktiske plan har arbejdet med kompetencerne betydet, at der blev taget hul på og udført opgaver, som det ellers ville være svært at gennemføre. Sekretærerne er under vejs blevet bevidste om, at de i mange tilfælde har langt større kompetencer, end de selv troede. Susanne Hansen Afdelingsleder 3

4 Statement 3: Frederikshavn Politi Med baggrund i Rigspolitichefens udmøntningsplan for politiet i perioden , hvor der var stillet krav til kontorpersonalet ved Frederikshavn politi om at overtage administrativt arbejde, svarende til 2,21 årsværk, var vi godt i gang med faglig kompetenceudvikling. Det føltes derfor helt naturligt at medvirke i HK s pilotprojekt. Det personlige kompetencekørekort. Vi var klar over, at den enkeltes personlige holdning til fleksibilitet, forandringsvilje, resultatorientering og selvtillid skulle matche til vores overordnede mål og krav. Der har under hele processen været en tæt og konstruktiv dialog med HK s uddannelseskonsulent til den enkelte kollega og til ledelsen, hvor alle flittigt har deltaget i dialogen for at fastholde processen. Det er helt afgørende for processen, at ledelsen har fokus på projektet og afsætter de nødvendige personale- og økonomiske ressourcer. I åben dialog gøres det legalt, at der bruges ressourcer på gennemførelse af projektet. På det første hold deltog 6 kolleger ud af 22 kontorfunktionærer. Under evalueringen blev det klart, at det måske havde været bedre rent ressourcemæssigt med 3-4 kolleger på hvert hold. Derved opnås også hurtigere resultat og succes til inspiration for de kommende hold. Det har været meget spændende at deltage i HK s pilotprojekt Det personlige kompetencekørekort. Frederikshavn politi har haft et positivt udbytte af at deltage projektet. Den enkelte kollega har hver på sin egen måde fået et personligt kompetenceløft, som kan bruges til faglig kompetenceudvikling i det daglige arbejde. Det har også givet kollegaerne lyst og mod til at fortsætte processen. Ernst Kjelgaard Kontorleder Statement 4: Politigården: Nykøbing Falster Det personlige kompetencekørekort har haft en positiv effekt på arbejdspladsen. Det har åbnet op for: Større fleksibilitet Positiv indstilling over for nye arbejdsområder Større åbenhed over for kolleger Større forståelse for vigtigheden i den enkelte medarbejders indsats for at præge arbejdspladsens udvikling positivt. Margit Ravn-Nielsen kontorleder. 4

5 Indhold Forord Baggrund Muligheder for virksomheden Projektmodel for udvikling af kompetencer Vision Kompetencebegrebet og læringsmiljø Faser i Det Personlige Kompetencekørekort Fra strategi til kompetencekørekort Fase Fase Selvevaluering ILHU som værktøj Fase Fase Erfaringer fra pilotprojektet Det Personlige Kompetencekørekort Litteratur og links Bemærk Alle værktøjer findes på nettet og kun der.: 5

6 Kompetencer før... - og nu... 6

7 Forord Det personlige kompetencekørekort tager sit udgangspunkt i et samfund og et arbejdsmarked, der stiller store krav til udvikling af de personlige kompetencer. De formelle kompetencer har man haft fokus på i mange år, ligesom man har arbejdet med at udvikle og tilpasse disse, mens det har været op til den enkelte ansatte at udvikle de personlige kompetencer som f.eks. fleksibilitet, omstillingsevne, ansvarlighed og beslutningsevne. Medlemmer af HK oplever i stadig højere grad, at kravene til de uformelle kompetencer stiger samtidig med at det er meget svært at udvikle disse kompetencer gennem nogen form for uddannelse eller formel læring. For at kunne hjælpe sine medlemmer med at udvikle de personlige kompetencer i et formelt system og ikke mindst for at undgå at mange medlemmer taber pusten i for hold til et arbejdsmarked i hastig udvikling har man fra HKs side arbejdet med at udvikle dette koncept. Det personlige kompetencekørekort kan ses som en proces, der både indeholder elementer af værdi for den enkelte ansatte personligt, og den virksomhed eller organisation hvor medlemmet er ansat. Målet med Det personlige kompetence kørekort er således at give mulighed for at udvikle HK ansattes personlige kompetencer i virksomheden. Med udviklingen i arbejdsmarkedets behov for nye faglige og personlige kompetencer er det tvivlsomt om nogen er færdig-uddannede efter endt grunduddannelse. Det er nødvendigt at tilpasse og målrette sine kompetencer i samspil med virksomhedens udviklingsstrategi, men også nødvendigt, at det sker efter eget behov og tempo. 7

8 Baggrund Vi ved fra flere uafhængige undersøgelser initieret af HK, bl.a. DTI rapporten fra januar 1999, at HK arbejdsmarkedet er under forandring. Vi ved, at indførelse af ny teknologi og ændrede organisationsformer på virksomhederne vil medføre ændringer i de HK-ansattes beskæftigelsessituation. Dette vil nødvendigvis medføre store ændringer i de arbejdsopgaver HK erne hidtil har udført, og dermed stille nye krav til de ansattes kvalifikationer. Med dette følger selvsagt et massivt behov for efteruddannelse og kompetenceløft hos den enkelte HK er. Der er i DTI s undersøgelse intet der peger i retning af, at HK arbejdsopgaverne forsvinder eller bliver mindre fremover. Men for at HK erne kan komme i betragtning til arbejdsopgaverne i fremtiden, må de løbende opkvalificeres. Såfremt de ikke ønsker eller evner dette, må deres potentielle jobmuligheder blive relativt mindre med tiden. Rent faktisk peger DTI undersøgelsen på, at mere end HK-ansatte befinder sig i en marginaliseringstruet position, hvilket indebærer, at de i høj grad vil være udsat for at tabe den faste tilknytning til arbejdsmarkedet, og eventuelt blive skubbet ud i ledighed. DTI undersøgelsen peger på et område der skal have stor prioritet i årene fremover, nemlig begrebet personlige kompetencer. Udviklingsarbejdet med Det personlige kompetencekørekort, har netop fokuseret på dette område, nemlig hvordan udvikling af personlige kompetencer, kan ske i en virksomheds sammenhæng og en virksomheds praksis. De formelle kompetencer har man haft fokus på i mange år, ligesom man har arbejdet med at udvikle og tilpasse disse, mens det har været op til den enkelte ansatte at udvikle de personlige kompetencer som f.eks. fleksibilitet, omstillingsevne, ansvarlighed og beslutningsevne. Medlemmer af HK oplever i stadig højere grad, at kravene til de uformelle kompetencer stiger, samtidig med at det er meget svært at udvikle disse kompetencer gennem nogen form for uddannelse eller formel læring. Målet med det personlige kompetencekørekort er således at give mulighed for at udvikle medarbejderens personlige kompetencer i virksomheden i en daglig praksis. For den enkelte medarbejder betyder det muligheden for: at kunne administrere sin egen arbejdstid og være sin egen leder at tage ansvaret for sin egen udvikling at kunne omstille sig hurtigt til nye opgaver at kunne forudsige behov for nye kompetencer at kunne stille krav til virksomheden om at lære nyt at kunne arbejde tæt i en gruppe sammen med andre medarbejdere fra mange forskellige funktioner og med mange forskellige uddannelser og jobfunktioner at kunne kommunikere med andre i og udenfor virksomheden 8

9 For virksomheden betyder det muligheden for: at opbygge og udvikle virksomhedens evne til at konkurrere navnlig set i lyset af den stigende globalisering at udvikle en fleksibel arbejdskraft med evnen til selv at kunne udvikle nye kompetencer at indarbejde evnen til at foretage spring i kompetencer i selve virksomhedens måde at agere på. Om drejningspunktet i processen med Det personlige kompetencekørekort er en projektmodel, der på et konkret niveau arbejder en række værdier, strukturelle elementer og handlinger: Projektmodel for udvikling af kompetencer: PROJEKTMODEL DEN SAMFUNDSMÆSSIGE BAGGRUND FOR DET PERSONLIGE KOMPETENCEKØREKORT GENERELT DET PERSONLIGE KOMPETENCEKØREKORT VIRKSOMHED MEDARBEJDER SPECIFIKT ELEMENTER MATERIALER OPLÆG SAMTALER HK PROCES FORLØB HANDLINGER ÆNDRINGER Ovenstående figur giver et enkelt billede af, hvordan man kan opfatte ændringer i en organisation eller virksomhed set i forhold til den enkelte medarbejder og dennes praksis. Forventede ændringer i praksis giver muligheden for at opstille en personlig handlingsplan. Denne handlingsplan indeholder bl.a. selvevaluering, samtaler med ledelse, evalueringssamtale og opstilling af ønsker til fremtidigt arbejde. Den forventede tidshorisont er ca. 1 år. De enkelte elementer er omfattende beskrevet i de materialer HK har udarbejdet. 9

10 Vision Kompetencekørekortet sætter handling bag visionen om: At udvikle det enkelte medlems og den enkelte virksomheds kompetence til: At opbygge og vedligeholde konkurrencekraft i et miljø med tiltagende globalisering. At agere fleksibelt i en situation med behov for arbejdskraft med nye kompetencer. At tage kompetencespring med en grad af selvfølgelighed. Kompetencekørekortet er et skridt mod reel indførelse af Livslang læring 1. Vi tror på, at HK har en forpligtigelse til igen at påtage sig en pionerrolle og systematisere kompetenceudviklingen på en lang række personlige områder. Et sådant tiltag er det vi her har kaldt Det personlige kompetencekørekort. Kompetencekørekortet er et bevis for deltagelse i professionel udvikling, der kan sammenlignes med skriftlige udtalelser fra ledelsen eller med kursusbeviser. 2. Kompetencekørekortet skal udover at danne ramme for en struktureret personlig udvikling samtidig være dokumentation i relevante sammenhænge for, at man har påtaget sig ansvaret for egen udvikling. Det personlige Kompetencekørekort vil derved muliggøre en synliggørelse på arbejdsmarkedet af lysten og viljen til forandring, udvikling og evnen til at tage ansvar. 3. Udviklingen af de personlige kompetencer. Alle taler om det alle er enige om vigtigheden men ord alene gør det ikke. Alle er enige om, at kontinuerlig udvikling af de personlige kompetencer vil øge den enkeltes værdi i virksomheden eller markedsværdien på arbejdsmarkedet. Alle er enige om, at kompetente virksomheder kræver kompetente medarbejdere. Følgende citater udtrykker på hver sin måde den generelle samfundsmæssige debat omkring kompetenceudvikling: Med udviklingen i arbejdsmarkedets behov for nye faglige og personlige kompetencer er det tvivlsomt om nogen er færdiguddannede efter endt grunduddannelse. Det er nødvendigt at tilpasse og målrette sine kompetencer i samspil med virksomhedens udviklingsstrategi, men også nødvendigt, at det sker efter eget behov og tempo. Kravet til det enkelte menneske om stadig udvikling og ændring af kompetencer livet igennem er stigende. Det gælder også på området for personlig udvikling. Mange aspekter af et moderne menneskes liv er mere foranderligt, end det var tilfældet før i tiden. Det gælder både i arbejdslivet og i privatlivet. Vi skifter job oftere end tidligere. Ligesom indholdet i en jobfunktion hurtigere ændres. Så kravet til omstilling og hurtig tilpasning er stigende. Vi skal i højere grad være i stand til at administrere og lede os selv. Synspunkterne er yderligere konkretiseret i arbejdet omkring Det Udviklende Arbejde, Kompetencerådets rapporter, bøger som The Dream Society af Rolf Jensen og Golemans Følelsernes Intelligens på Arbejdspladsen. 10

11 Kompetencebegrebet og læringsmiljø Hvad forstår man i almindelighed når der tales om kompetencer og kompetenceudvikling??? Det har netop været en af de problemstillinger, HK arbejdsgruppen har brugt en del energi på i tilblivelsen af Det personlige kompetencekørekort. Vi er kommet frem til en forståelse der klart tager afsæt i begrebet kvalifikationer. Begrebet forstås oftest som personbundne egenskaber, der er erhvervet gennem en eller anden form for læreproces. Dog giver kvalifikationer der ikke bringes i anvendelse gennem handling i arbejdslivet, efter vor opfattelse, ikke megen mening i en arbejdsmæssig sammenhæng. Handlingsdimensionen løber derfor som den røde tråd gennem processen med Det personlige kompetencekørekort. Andre har samme opfattelse når der tales om kompetencer og i rapporten Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab fra Undervisningsministeriet 2002, anføres det, at der ikke eksisterer nogen enighed - hverken på et videnskabeligt eller praktisk plan - om en definition af kompetence. Rapporten når dog frem til en kompetenceforståelse, der har fokus på: Individets evne til i handling at imødekomme de krav og udfordringer, det møder i det professionelle liv (arbejdslivet).... eller måske lidt mere direkte sagt: Kompetence er noget man har, fordi man ved noget og samtidig har evnen til at gøre noget, der lever op til udfordringen i en given situation. Virksomhedens læringsmiljø og muligheden for personlig udvikling er afgørende for, om der kan ske kompetenceudvikling og om medarbejderne/virksomheden når de fælles mål. Nedenstående model til perspektivering af kompetenceudvikling i arbejdslivet, viser de forudsætninger der skal til, for at udvikling af personlige kompetencer kan udfolde sig. Forudsætningerne består dels af samfundsforhold og dels af virksomhedsspecifikke forhold, der udgør enten en mulighed eller en barriere for udviklingen af personlige kompetencer/ selvledelse. Model til perspektivering af kompetenceudvikling. Undervisningsministeriet 2002, Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. SAMFUNDS- FORHOLD INDIVIDETS FORUDSÆTNINGER VIRKSOMHEDS SPECIFIKKE FORHOLD BEREDTHED MOTIVATION PRAKSIS 11

12 Sådan bruges manualen Manualen henvender sig til ledelse, til medarbejdere og tillidsrepræsentanter i virksomheder, der ønsker at sætte fokus på de personlige kompetencer. Den nedenstående model kan være med til at give et overblik over de faser der indgår i processen med det personlige Kompetencekørekort. FASER I DET PERSONLIGE KOMPETENCEKØREKORT Procesfaser: FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 VIRKSOMHEDS- ANALYSEN FORMIDLING AF MÅL OG STRATEGI KOLLEGIAL SPARRING HANDLINGER DPK KOMPETENCE- UDVIKLING FREMTIDENS MULIGHEDER OG UDFORDRINGER PRIORITERING AF ILDHUKOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCE- UDVIKLINGSSAMTALER PERSONLIG UDVIKLING DET PERSONLIGE KOMPETENCEKØREKORT AFDÆKNING AF BEHOV OG INTERESSER FREMTIDIGE KOPETENCEBEHOV LEDELSES- SPARRING SLUTEVALUERING AF UDVIKLINGSPLAN Opmærksomhedspunkter: Formålet er bl.a at medarbejderne fastholder og udvikler deres værdi på arbejdsmarkedet. For at få succes, skal der fra starten arbejdes med de medarbejdere, der er meget modstandere af ændringer. Gør det klart, at de arbejder på en dynamisk arbejdsplads, at de ikke kan regne med i fremtiden at have meget stabile arbejdsopgaver. Åbne deltagernes øjne for behovet hos dem selv for udvikling af kompetencer udfordrer deres opfattelser af egne kompetencer. Overfor ledelsen af arbejdspladsen bør projektet også præsenteres som 'kultur udviklings projekt' dvs. som et projekt der ændrer på de samarbejdsrelationer, der eksisterer på arbejdspladsen og forbedrer disse. Kompetencebegrebet er meget svært at arbejde med i praksis. Derfor skal introduktionen til det personlige kompetencekørekort, være meget konkret, med flere eksempler. Det skal være meget tydeligt hvordan skemaerne anvendes samt at det ikke er nødvendigt at alle skemaer bruges. På næste side er vist et billeddiagram over de centrale faser i processen med det personlige Kompetencekørekort 12

13 Fra strategi til Kompetencekørekort 1 uge Strategimøde: Ledelse evt. HK-Konsulent Kompetencekortlægning Bruttoliste udvælger ILHU-begreber og sætter andre ord på 2 uger Kompetencekørekort 26 uger Medarbejderfocusmøde Kompetencekortlægning Medarbejdermøde inkl. HK-konsulent Husk: skema selvevaluering, motivation tidslinie 1 uge Udviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale 1 uge Kompetenceskema Leder og medarbejder udfylder Kompetenceskema 13

14 Fase 1 Aktiviteter: VIRKSOMHEDS- ANALYSEN FREMTIDENS MULIGHEDER OG UDFORDRINGER NEDSÆTTELSE AF STYREGRUPPE UDARBEJDELSE AF AKTIVITETSPLAN UDARBEJDELSE AF FORMIDLINGSPLAN VIRKSOMHEDS- ANALYSE PRIORITERING AF DELTAGERE INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALE PLANLÆGNING AF DPK-FORLØBET KICK-OFF SEMINAR AFDÆKNING AF BEHOV OG INTERESSER AFDÆKNING AF BEHOV OG INTERESSER INTRODUKTION AF VÆRKTØJER SWOT COST BENNEFIT ANALYSE Opmærksomhedspunkter: Det personlige kompetencekørekort må ikke blive at blive et redskab for ledelsen til udvikle medarbejderne, således at de kan blive mere fleksible i forhold til at kunne påtage sig flere opgaver. Al hemmelighedskræmmeri skal væk fuld åbenhed fra ledelsen er vigtig For HK gruppen, er det vigtigt at vise, at man har nogle selvstændige og unikke kompetencer som de andre faggrupper har brug for. Der skal være en stram tidsplan. Der må ikke gå ret lang tid fra det første orienterende møde med medarbejderne til man går i gang med det konkrete samtalerne. 14

15 Fase 2 Aktiviteter: FORMIDLING AF MÅL OG STRATEGI FÆLLES TEMADAG STYREGRUPPE- MØDER DIALOG OM BEHOV OG INTERESSER PRIORITERING AF ILDHUKOMPETENCER INTRO TIL DPK-FORLØBET FORMIDLING AF OVERORDNET PROCESPLAN ILDHU PRIORITERES (FÆLLES) FORMIDLING AF MÅL OG STRATEGIER INTRO AF VÆRKTØJER FREMTIDIGE KOPETENCEBEHOV FREMTIDIGE KOMPETENCEBEHOV FORMIDLING AF AKTIVITETSPLAN SELV-EVALUERING Opmærksomhedspunkter: Faserne i projektet skal være meget tydelige evt. i form af en oversigt på et enkelt ark, således at medarbejderne tydeligt kan se hvor de er. Kompetencebegrebet er meget svært at arbejde med i praksis. Derfor skal introduktionen til det personlige kompetencekørekort, være meget konkret, med flere eksempler. Det skal være meget tydeligt hvordan skemaerne anvendes, samt at det ikke er nødvendigt at alle skemaer bruges. Projektet fokuserer i handlingerne på den enkeltes udviklingspotentialer og arbejder med at udvikle disse. Det kan være nødvendigt at blive flyttet personligt men det kan også være hårdt. Der skal være fokus på det udbytte den enkelte og arbejdspladsen får af at deltage i det personlige kompetencekørekort 15

16 Selvevaluering 1. Forandringsparat (nysgerrig, fremadrettet, mod og gå-på-mod). Jeg er god til at arbejde inden for løse rammer og at leve med usikkerhed og uforudsigelighed) Jeg ser forandringer som en mulighed Jeg er utryg ved forandring 2. Se nye muligheder. Jeg er god til at se nye opgaver og nye måder at samarbejde på Jeg ser hele tiden nye opgaver og nye samarbejdsmåder Jeg ser ikke nye opgaver og samarbejdsmåder 3. Initiativ. Jeg fremsætter ofte forslag til, hvad der kan gøres anderledes eller helt undværes Kommer ofte med forslag Det er jeg ikke god til 4. Formidling. Jeg er god til at synliggøre og præsentere forslag til, hvordan det kan gøres Jeg har ingen problemer med at skulle formidle mine forslag Jeg har det svært med at skulle formidle mine forslag 5. Evne til at lære. Når jeg skal lære nyt, venter jeg på et organiseret uddannelsestilbud fremfor selv at være opsøgende Jeg opsøger selvfølgelig selv måder at lære nyt på Jeg afventer et organiseret uddannelsestilbud 6. Karriereudvikling. Ny viden er vigtigt for udvikling og når jeg har lært noget nyt, anvender jeg det straks i mit daglige arbejde Jeg anvender min nye viden og kompetence med det samme 7. Vidensdeling. Jeg videregiver gerne min viden og mine erfaringer. Jeg fortsætter som hidtil Jeg har ingen problemer med at skulle formidle mine forslag Jeg har det svært med at skulle formidle mine forslag 8. Teamsamarbejde. Jeg synes det er spændende at indgå i forskellige teams Jeg har stor lyst til at indgå i forskellige teams Jeg arbejder helst alene 9. Teamrolle. Når jeg arbejder i et team, er jeg afklaret med mine styrker og svagheder Jeg er meget bevidst om mine styrker og svagheder i et team Jeg kender ikke min teamrolle 16

17 1. Forandringsparat (nysgerrig, fremadrettet, mod og gå-på-mod). Jeg er god til at arbejde inden for løse rammer og at leve med usikkerhed og uforudsigelighed) Jeg er i høj grad en fleksibel medarbejder Jeg foretrækker faste opgaver, samarbejdsflader, arbejdstid mv. 11. Personlige kompetencer. Jeg kan sige fra og sætte grænser på en konstruktiv måde Jeg er i høj grad god til at sige fra og sætte grænser konstruktivt Jeg har svært ved at sige fra 12. Ros og anerkendelse. Jeg roser og anerkender mine kolleger for en god indsats Jeg roser altid mine kolleger for en god indsats Jeg roser aldrig mine kolleger 13. (selv) Ansvarlighed. Jeg tager ansvar for min egen situation specielt min fremtid Jeg tager selvfølgelig selv ansvar Det er ledelsens ansvar 14. Udfordringer. Er du tilfreds med faglige/personlige udfordringer i dit job Jeg vil gerne have mere ansvar Jeg vil ikke have mere ansvar 15. Gennemslagskraft. Jeg er god til at sætte en dagsorden, dvs. at synliggøre mine motiver og holdninger, og at involvere og trække mine kolleger med Jeg har i høj grad gennemslagskraft Jeg mangler i høj grad gennemslagskraft Resultat af din selvevaluering: Scoring af selvevaluering Scoren sammentælles lodret Værdi Gang scoren med værdien og skriv resultatet her SCOREN X VÆRDIEN = RESULTAT Sammentæl resultatet af felterne

18 Den samlede scorer er: Hvis din score ligger mellem 81-90, er du af den ene eller anden årsag i øjeblikket ikke motiveret for personlig udvikling, af den type det personlige Kompetencekørekort kan tilbyde. Hvis din score er mellem 41-80, er du i følge selvevalueringen motiveret og bør give dig i kast med det personlige kompetencekørekort. Hvis din score er mellem 15-40, har du - og anvender du sandsynligvis mange personlige kompetencer. Du er motiveret for forsat udvikling af personlige kompetencer, men er efter vor opfattelse allerede igang med processer og handlinger, der indgår i det personlige kompetencekørekort Hjælpeskemaer til inspiration for virksomhedens medarbejdere: Hvilke forandringskompetencer er efter din mening vigtigst? Udvælg de 5 vigtigste og prioritér dem indbyrdes (1 er vigtigste, 2 den næstvigtigste osv.) Forandringsparat Vidensdeling Konflikthåndtering Se nye muligheder Teamsamarbejde (selv) Ansvarlighed Proportionssans Teamrolle Mindre fokus opad Initiativ Fleksibilitet Ansvar / delegation Formidling Assertiv adfærd Gennemslagskraft Evne til at lære Ros og anerkendelse Employability Evne til at aflære Støtte og opmuntring Hvilke lederegenskaber lægger du mest vægt på i fremtiden? Udvælg de 5 vigtigste og prioritér dem indbyrdes (1 er vigtigste, 2 den næstvigtigste osv.) Konflikthåndtering Troværdighed Evne til at informere Delegering Indsigt i mennesker (intuition) Evne til at lytte Handlingsorienteret Teambuilding Evne til at sætte mål Tilgængelighed Sparringspartner Evne til at motivere Medarbejderudvikling Faglighed Evne til at involvere Fremsynet og visionær Gennemslagskraft Evne til at prioritere Risikovillighed Synlig ledelse 18

19 ILHU som værktøj ILHU bruttolisten er tænkt som en inspirationskilde til arbejdet med at udvælge de kompetencer medarbejderne og virksomheden i samarbejde finder er relevante for deres virksomhed. Det er vigtigt, at virksomheden og medarbejderne forholder sig til de enkelte begreber: beskrivelse af kompetencer og handlinger/træk der afspejler kompetencen og får formuleret virksomhedens bud på de to begreber. Nogle af teksterne fra ILHU listerne kan måske bruges direkte i virksomheden. Det er vigtigt at man oversætter begreberne til de ord og begreber, som netop afspejler kulturen i virksomheden. Det er ligeledes vigtigt at få sat ord på, hvad man som virksomhed mener med et udsagn som: nyder respekt. Hvordan kan det formuleres som noget alle, der indgår i processen, forstår. Eks. hos os betyder det at:... Nogle af testvirksomhederne har opfundet egne beskrivelse af kompetencer og handlinger/træk der afspejler kompetencen. Det er projektgruppens erfaring, at netop dette også at arbejde med egne begreber er væsentligt for hele processen med Det personlige kompetencekørekort ILHU listerne er opdelt således, at der er beskrevet en kompetence på hver side, idet det skal være nemt at kopiere den del af listen, der skal bruges i skemaet udgangspunktet. ILDHU-liste Handling til kompetencen Ansvarlighed Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Bemærkninger Pålidelig i løsningen af daglige arbejdsop gaver. Følge op på opgaver og følge dem til dørs. Til at stole på Klar til aftalt tid Nyder respekt Skema: Udgangspunktet Indstilling til kompetencen Ansvarlighed Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Vurdering (sæt ét x) Lidt meget Pålidelig i løsningen af daglige arbejdsop gaver. Følge op på opgaver og følge dem til dørs. Til at stole på Klar til aftalt tid Nyder respekt 19

20 Kompetencebeskrivelse / Indstilling INDSTILLING... og kompetencen Ansvarlighed Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Bemærkninger Pålidelig i løsningen af daglige arbejdsopgaver. Følge op på opgaver og følge dem til dørs. Overholde indgåede aftaler og spilleregler. Troværdig i ord og handlinger. Til at stole på Klar til aftalt tid Nyder respekt Ved hvornår der skal tages et ansvar Vedholdende Tør stå frem og påtage sig ansvaret Overholde deadlines Følge op på aftaler Kan afslutte sager/diskussioner Overblik Praktisk sans Fast i "kødet" EKSEMPEL 20

21 Kompetencebeskrivelse / Læring Læring... og kompetencen Delegering Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Bemærkninger Videregive/tildele opgaver hensigtsmæssigt. Udøve den nødvendige kontrol med opgavernes gennemførelse. Være bevidst om du kan ikke løse alt selv Tør give opgaver fra sig Følge op på opgaven Sparringspartner Sidder ikke med alle arbejdsopgaver selv EKSEMPEL 21

22 Kompetencebeskrivelse / Handling Handling til kompetencen Beslutningsevne Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Bemærkninger Vilje og evne til at handle, træffe og gennemføre beslutninger. Klar til aftalt tid Overholde deadlines Følge op på aftaler Overblik Praktisk sans Overblik over opgaven Kompetent Er der når lokummet brænder Har handlekraft Ikke bange for at tage stilling EKSEMPEL 22

23 Kompetencebeskrivelse / Udvikling UDVIKLING... og kompetencen Fleksibilitet Beskrivelse af Kompetencen Handlinger/træk der afspejler kompetencen Bemærkninger Tilpasse og omstille sig nemt til nye krav, opgaver og omgivelser. Tilegne sig nye færdigheder og ansvar hurtigt. Tage imod udfordringer. Udviser lyst og vilje til at påtage opgaver ud over det normale med hensyn til arbejdets art, tid og sted. Kommer når der er behov for en ekstra hånd. Åben overfor nye forslag Tør kaste sig over nyt "Prøvende" Nysgerrig Omstillingsparat Åben EKSEMPEL 23

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer på arbejdspladsen Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Forandringer på arbejdspladsen Indhold Forandringer på arbejdspladsen 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvorfor forandringsledelse? 4 Ny definition af tryghed

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere