Tid Arrangement Pris Lørdag d kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid Arrangement Pris Lørdag d. 11.10. kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas)"

Transkript

1 Nyhedsbrev Bovbjerg Fyr 3. Kvartal 2008 Program indtil jul Tid Arrangement Pris Lørdag d kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr 15 Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas) Søndag d Mandag d Tirsdag d kl. 14 Tirsdag d kl. 19 Søndag d kl. 15 Søndag d kl Søndag d kl. 15 Fredag d kl. 19 Onsdag d kl. 18 Søndag d kl Søndag d Mandag d kl. 19 Søndag d kl Udeskole, matematik med Birthe Dueholm, Fjaltring friskole Udeskole, billledkunst og natur/teknik med Karen Barfod, Nr. Nissum Udeskole, natur/teknik og historie med Carlo Sørensen, Kystdirektoratet Fyr op under Frank Kristensen, om bankkriser og - fusioner Bliv oplyst af Ellen Damgaard, om Bovbjerg et landskab Julegavegårdsplads, varm stemning i gårdspladsen, hvor du kan bestille professionelle håndlavede julegaver. Kl. 16: Allehelgensgudstjeneste i Ferring Kirke v/gunda Jørgensen Kl. 18: Middag på fyret lavet af Karen Marie Germann (tilmelding) Roots koncert Dana La Croix (guitar og sang) kommer med tre musikere og giver os en uforglemmelig oplevelse Frivillig fest for dem, der har gjort en praktisk indsats for fyret Fyr op under Bent Hansen, om regionernes opgaver og Region Midtjyllands især Julemarked og julefortællinger for børn, en række kunsthåndværkere fylder nordhuset med sig selv og deres ting. Gode fortællere stiller op med historier for børn i fyrassistentens stue på talestolen Fernisering på december og januars kunstnere, som kun fylder fyrmesterboligen. Juletingene fylder stadig nordhuset. Reidar Nilsson holder tale for kunsten på fyret Hvad er dit livs fyrtårn? Svarer Søren Gade og Villy Søvndal på i en ny serie i fyrets favn Julemarked, udlevering af de bestilte gaver fra julegavegårdspladsen, julemarked i fyrassistentens bolig og julekoncert i tårnet ,- 100,- kr. Vi har fået en stærk arrangements gruppe bestående foreløbig af Ellen Damgaard, formand og Heidi Krejberg og Ingeborg Svennevig. Vi kan godt være en mere!

2 Siden sidst Den internationale work camp var en stor succes. Vi kunne fejre en flot ny terrasse med en kæmpefest. Vi dansede på græsset og spiste kager i metervis. Det var en glad oplevelse også for de unge deltagere som nu har et rødt fyr et særligt sted i deres hjerte (skriver de på face book) ligesom så mange af os andre! Støtteforeningens bestyrelse har dog besluttet, at vi sidder over næste år. Det er virkeligt fantastisk at have work camp men det tager også en hel masse arbejde! Vi ser hvad der sker. Sommersæsonen var god! Selvom vi ikke fik den fastansatte i cafeen, som vi havde håbet på, så var cafeen åben, betjeningen var enestående og der var brød og kager i fryseren til gæsterne. Næste år stiler vi imod at holde endnu mere åbent i juli og august og dét vil kræve en ansat til formålet. Nu er efteråret så kommet og vi er gået i gang med de mere intime indeaktiviteter. Vi har fejret kartoflens og sangens år, vi er begyndt på debatten om kunst og kultur mandag aftener, når der er ny udstilling på væggene og så har vi haft ét FYR OP UNDER arrangement med Bjørn Albinus det var bedre end at se en god film, sagde Anne Marie bagefter. Vi forsøger os også med at par jazz koncerter kom i god tid til det hele; vi har kun begrænset plads! Næste sæson af kunstudstillere er fyldt op så der er folk nok, der gerne vil bruge vores skønne fyr som udstillingsvindue! Fyret selv I september fik vi afslag fra Realdania på den store, samlede ombygning. Vi har ikke nok medfinansiering og så vil vi ifl. Realdania for meget på én gang. Afslaget har sendt Støtteforeningens og Fondens bestyrelse i tænkeboks. Flere i Støtteforeningen er glade for, at vi nu helt selv kan bestemme over ombygning og tempo og det er det, vi er gået i gang med. Vi har været i gang i 1½ år og på den baggrund har vi kunne lave denne liste over, hvilke rum vi har brug i fyret: 1) Cafe m. køkken, birum og depoter m. let adgang til vareindlevering og renovation 2) Butik 3) Reception / modtagelse / billetsalg m.v. 4) Kontorfaciliteter m. møde og konferencerum 5) Foredragssal / koncertsal / bio m. AV-, og møbelrum 6) Fyrhistorisk samling 7) Udstillingslokaler m. egnede vægflader og gulvarealer 8) Naturaktivitetslokaler til modtagelse af bl.a. skoleklasser, depoter, behandlingsudstyr, undervisningsmaterialer m.v. 9) Toiletfaciliteter, offentligt formål + cafe og internt (personale)

3 10) Eventuelt overnatningsmulighed / studielejlighed Vi får mere indflydelse på ombygningen og bedre mulighed for at lave flere, festlige arbejdsdage og week ender. Vi har fået en mindre bevilling fra Friluftsrådet, som betyder at vi får kikkert i tårnet og slagbænke til diverse friluftsartefakter i gas-huset. Så bliver et besøg på fyret lidt lettere at blive klogere af. Vi har fået en anseelig bevilling fra LAG-Lemvig til markedsføring af fyret og egnen. Vores seje markedsføringsgruppe består af Tove Lisby, formand og Erik Ring og Ingeborg Svennevig Fyrnetværk Vi har haft en delegation på besøg i Norge på Lindesness Fyr det var Ellen Damgaard og Erik Ring. Siden har Lindesness været i kontakt med skotske fyr og nu vil de lave et europæisk netværk. Det vil vi også gerne! En ide er født og den hedder Kystens Katedraler fyrtårne er navigation, ny teknik og tro på fremtiden og at komme sikkert frem. Måske en særlig mulighed for at få samling på tro og viden? Vi har også et dansk netværk af besøgsfyrtårne 7 andre fyrtårne i Danmark udvikler sig til offentlige steder, der er sjove at besøge: man kan komme i tårnet og opleve andet festligt i fyrbygningerne. I det danske fyrnetværk laver vi fælles produkter til videre salg (en malebog i første omgang), fælles markedsføring og så udveksler vi bare erfaringer med ligesindede. Det er meget lærerigt. Og sluttelig lidt om økonomien, medlemstallet samt et lille nødråb: Vi har en hel god økonomi i Støtteforeningen. Vores medlemstal er steget fra 369 til 404 i juli kvartal, hvilket må siges at være flot. Vi har siden sidst ydet en gave til fyret på kr i forbindelse med Work-Campen, hvor materialer til den nye terrasse kostede ca. kr vi gav så et lille ekstra tilskud. Vi har ligeledes udlånt kr til Fond/ApS, fordi det er gået lidt langsomt med at få bevilgede penge ind, men dette lån bliver tilbagebetalt i løbet af kort tid. Og så til nødråbet: Vi vil gerne have idéer fra medlemmerne. På vores næste møde - det er den 3. november - skal vi diskutere, hvordan vi kan få sponsorbidrag til fyret, fordi vi i høj grad mangler penge til at virkeliggøre de planer, som vi har skitseret vedr. ombygning m. v.. Vi har selv nogle planer, som jeg ikke vil gå nærmere ind på, men da vi blandt de mange medlemmer, vi har, findes en stor skare af idérige mennesker - også nogle med erfaringer indenfor sponsorering og reklame - vil vi gerne have et væld af forslag til, hvad vi kan gøre. Da nævnte sponsorbidrag/reklameudgifter skal være fradragsberettigede for de firmaer, som yder dem, er der visse krav, der skal opfyldes, men helt vilde idéer er også velkomne. De påtænkte ydelser skal i øvrigt gå til fyret - ikke til støtteforeningen, men i støtteforeningsregi arbejder vi lidt med planer om Firmamedlemskab. Vi skønner dog, at sponsorgaver, eller noget med reklamemæssigt islæt, nok vil være mere spiseligt for erhvervslivet. Så derfor - frem med idéerne - og send dem til fyret - - og gerne i denne måned, så vi har en bunke gode forslag at diskutere på mødet den 3/11. Og skulle man - blandt medlemmerne - kunne hverve endnu flere, der vil støtte den gode sag, så kan man jo stadigvæk nå at blive medlem for 2008 ved at indbetale på Støtteforeningens konto husk at nævne, at vi gerne vil have både post- og mailadresse.

4 Gode efterårshilsner fra Ingeborg og Henning samt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. PS: På næste side er der lidt om sponsorbidrag/reklamer i relation til det rent skattemæssige - se ellers på Skat.dk, hvis yderligere skal belyses. Sponsorering i snævrere forstand er knyttet til en forventet reklameeffekt overfor en potentiel kundekreds, jf. ligningslovens 8. Fradragsretten har her som forudsætning, at bidraget alene ydes af reklamemæssige grunde. Ligningsmyndighederne foretager et skøn over, om virksomheden opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag. I vurderingen medgår overvejelser om, hvorvidt karakteren af virksomhedsområdet sammenholdt med karakteren af den reklame, virksomheden opnår gennem sit sponsorbidrag, er samstemmende. I den forbindelse ses der på virksomhedens produktmasse, størrelse og kundegrundlag sammenholdt med reklamens målgruppe. Der kan i en sponsoraftale også indgå elementer, som virksomheden anvender i repræsentationsmæssigt øjemed, f.eks. billetter til en afgrænset del af virksomhedens forretningsforbindelser. I dette tilfælde er fradragsretten begrænset til 25 pct. efter ligningslovens 8, stk. 4. Ligningsmyndighederne foretager et skøn over, om en andel af en sponsoraftale kun kan opnå begrænset fradragsret. I alle andre tilfælde betragtes sponsorbidraget som en gave, der alene kan fradrages efter reglerne i ligningslovens 8 A. Hvis virksomheden ved sponsorbidraget opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag, er sponsorbidraget fuld fradragsberettiget som reklameudgift. Reklameværdien består ofte i en pligt for bidragsmodtageren til at tillade opsætning af reklamer. Betegnelsen sponsorbidrag omfatter således både bidrag, der er fradragsberettigede som reklameudgifter og bidrag, der ikke er fradragsberettigede. Dette giver dog i praksis en række afgrænsningsproblemer. En forudsætning for at kunne betragte sponsorbidrag som en fradragsberettiget reklameudgift er, at bidraget ydes alene af reklamemæssige grunde og ikke udelukkende af personlig interesse for sponsormodtagerens aktivitet. Desuden skal bidraget svare til den reklameværdi, der er en følge af sponsoraftalen. Opnås der ikke en til bidraget svarende reklameværdi, er der ikke fradragsret. I dette tilfælde må sponsorbidrag betragtes som en ikke-fradragsberettiget gave. For sponsorbidrag til både sportslige, kulturelle og lignende aktiviteter gælder således i dag ens regler Fradrag for gaver (ligningslovens 8 A) Det står enhver virksomhed eller privatperson frit for at donere gaver til kulturinstitutioner? også selvom de ikke nødvendigvis opnår fradrag herved. Gaver til visse godkendte foreninger og institutioner kan fradrages. Den modtagende institution skal anvende sine midler i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Kulturelle/kunstneriske aktiviteter falder ind under dette. Fradraget kan ikke overstige kr. årligt. Fra og med indkomståret 2005 er dette beløb ændret til et grundbeløb på kr. (1987-niveau), der reguleres efter personskattelovens 20. For 2005 er beløbsgrænsen kr. De første 500 kr. er ikke fradragsberettigede. Disse regler gælder for både personer og selskaber.

5 Bestemmelsen i ligningsloven 8 A giver således fradragsret for bidrag til en bred gruppe fonde og foreninger, herunder også kulturelle foreninger. Fradraget er som nævnt beløbsmæssigt begrænset.

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG MARTS 2013 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Støtte til ombygning Vores store lettelse og overstadige glæde

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne.

Jeg ser frem til at se jeres optagelser, ligesom jeg gerne kommentere disse. Jeg behøver ingen forberedelsestid, efter at have set optagelserne. Fra: Nils Giversen [mailto:nils.giversen@monday.dk] Sendt: 1. marts 2012 14:54 Til: me@zales.dk Emne: optagelser Kære Morten Egelund Tak for interviewet i morges. Vi aftalte at vise dig de optagelser,

Læs mere

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG JUNI 2012 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Tanker i Fyrhaven Egentlig er det her det rene snyd. Jeg sidder

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG MARTS 2011 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Jensines nye krøbelspil EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Foto: Ernst NR. 92 APRIL 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere