D E S N Y H E D S B R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 N U M M E R 2 D E S N Y H E D S B R E V M A J I D E T T E N U M M E R : V E L K O M M E N V E L K O M M E N 1 N Y E B Ø G E R 1 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N F E R E N C E E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R Velkommen til dette andet nummer af nyhedsbrev for Dansk EvalueringsSelskab. I dette nummer af nyhedsbrevet er der særligt fokus på DES egen årlige evalueringskonference, der afholdes i September, og du vil derfor finde såvel program som tilmeldingsblandet I nyhedsbrevet. Vi har dog også nyheder om andre spændende udenlandske konferencer, som afholdes hen over sommeren og efteråret samt omtale af en ny bog nedenfor. Er der nogen, der har vedkommende nyheder til nyhedsbre- vet, er det muligt at sende det løbende til redaktør Trine Lolk Haslam på Deadline for indlevering af materiale til næste nyhedsbrev er d. 8. juni 09. Næste nyhedsbrev udkommer medio juni måned. God læselyst :-) P R O G R A M F O R D E S K O N F E - R E N C E 5 N Y E B Ø G E R P R O G R A M F O R T S A T D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B Dansk Evalueringsselskab C/O Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: T I L M E L D I N G 6 Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling Kvalitetsrapporten er et nyt fænomen i den danske skoleverden og er i kommuner og på skoler blevet modtaget med blandede følelser. Handler det om kontrol og ensretning? Eller om lokale profileringer og udvikling af skolernes kvalitet? Bogen Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling ser på kvalitetsrapporten med evalueringsfaglige briller og rejser spørgsmål som, om og hvordan arbejdet med kvalitetsrapporten faktisk kan føre til mere kvalitet i skolen? Hvilke krav til processerne omkring kvalitetsrapporten er vigtige, for at arbejdet bliver til en evaluering og ikke bare en ophobning af data? Hvis en evaluering skal føre forandringer med sig, indebærer det, at deltagerne føler ejerskab og oplever deltagelse som meningsfuld og vedkommende. Hvordan kan forvaltninger i samarbejde med skolebestyrelser, skoleledere, undervisere og pædagoger gennem tilrettelæggelse af processerne med at indhente og bearbejde data fra skolerne komme tættere på dette ideal? Bogen formidler erfaringer og kommer med bud på en række væsentlige spørgsmål i den forbindelse. Bogens artikler dækker et bredt spektrum af faglige vinkler på arbejdet med kvalitetsrapporten afstemt efter de mange interessenter. Skolestyrelsen, Kommunernes landsforening, Skolelederne, Børne og Kulturchefforeningen, skoleledelser, skoleforvaltninger og evalueringskyndige har således alle bidraget til bogen. Bogen er dermed praksisnær og dog visionær. Bogen henvender sig primært til chefer i skole og kulturforvaltninger, pædagogiske konsulenter, lokalpolitikere, skoleledere og konsulenter ved professionshøjskolerne. Bogen koster 198 kr. og kan rekvireres ved at skrive til

2 N U M M E R 2 Side 2 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R EASY-ECO ECO Budapest Conference 2009 We are pleased to announce the next conference in the EASY-ECO series of trainings and conferences, the EASY- ECO Budapest Conference 2009 "Stakeholder Perspectives in Evaluating Sustainable Development", which will be held from October 2009 in Budapest, Hungary. While the previous EASY- ECO conferences have dealt with the strategic and project level of SD evaluation and policy learning processes, the conference focuses on key developments in linking Corporate Social Responsibility (CSR) and stakeholder management to sustainability evaluation in the corporate domain in Europe. Se mere på: easy/? k=conferences&s=budapest Välkommen till SVUFs fjärde konferens! Nu är det snart dags för SVUFs fjärde konferens i Stockholm den oktober med försessioner den 21 oktober. Förslag på konferensbidrag kan lämnas till och med 15 juni. Temat Utvärdering: Filoso- fi och hantverk indikerar att vi vill söka oss tillbaka till grunderna för vad utvärdering är och t.ex. diskutera hur värde fastställs, kvalitativt och kvantitativt. Men samtidigt vill vi uppmärksamma att det är ett praktiskt hantverk, ett jobb att göra. Huvudet i himlen och fötterna dansande på moder jord således, som Peps Persson sjunger om i låten För Livet. SVUFs tidigare konferenser har varit mycket uppskattade och har lockat många aktörer från det svenska utvärderingssamhället. Deltagarna kommer från universitet och andra forskningsmiljöer, konsultföretag, kommuner, myndigheter, revisionsorgan med flera. Här möts en skön blandning av utvärderingsintresserade personer med olika bakgrund. Många sessioner kommer att lämna stort utrymme för deltagarnas egen medverkan. För att underlätta detta kommer vi att lägga ut papers och annat material i förväg på vår webbplats Under själva konferensen kommer det att finnas gott om utrymme för diskussioner. Vi hoppas på ett aktivt deltagande från dig! Dina frågor, erfarenheter och synpunkter kommer i högsta grad att påverka innehållet i konferensen. Därför vill jag uppmana alla att förbereda sig! Sista inlämningsdatum är 15 juni. D.S. Se program, tilmelding med videre på: Reminder EES Sympo- sium The EES is delighted to bring to your attention a symposium it is sponsoring with the University of Fribourg and the University of Lancaster to be held at the University of Fribourg in Switzerland June 5 th tices embedded in Higher Education. This is an important sector within Europe with rapid changes in European policy, practice and global positioning. This is the first attempt to explore evaluation in a social policy sector as a whole and introduces an approach which focuses on evaluation practice in a broad sense. This type of work within evaluation research is innovative and suggests a The European Symposium on Evaluative Practices in Higher Education will provide a unique opportunity to focus on evaluative pracnew way of depicting evaluation as practice rather than a 'discipline'. The symposium will offer an opportunity for exchange, debate and exploration of the way evaluative practice in this important policy area might be depicted and is experienced. It will be of interest to all those working and learning within the Higher Education sector and to managers, officers and administrators at national or regional level. It will offer a framework for discussing evaluative practice in HE and case studies from across Europe. Please follow the links below for more information and a registration form and allow us to welcome you to Fribourg. For details about the program and of how to enrol in the seminar, go to:

3 D E S N Y H E D S B R E V Side 3 D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E I dette nummer af nyhedsbrevet for Dansk EvalueringsSelskab kommer det foreløbige program og tilmeldingsblanket til Dansk EvalueringsSelskabs årskonference Konferencens tema er :»Effektmåling meto- der, anvendelse og effekter«konferencen afholdes torsdag den 10. til lørdag den 12. september 2009 på Best Western Nyborg Strand. Prisen for konferencen eksklusive overnatning er kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og kr. for ikkemedlemmer. Torsdag den 10. september vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af programmet. Der er to omgange af seminarer i løbet af dagen, og prisen for hele dagen inkl. middag vil for medlemmer være kr. For ikkemedlemmer vil prisen være kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset, og tilmeldinger registreres efter»først-til-mølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne i år er uden overnatning, og du skal derfor selv bestille overnatning i forbindelse med konferencen. Dansk EvalueringsSelskab har frem til 1. juni 2009 reserveret et antal værelser på Best Western Nyborg Strand, så vi anbefaler derfor, at du snarest både tilmelder dig konferencen og eventuelt bestille værelse på Best Western Nyborg Strand (vi beder dig henvise til konferencen og booking.nr. 8394, når du bestiller): Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende tilmeldingsblanketten, som du finder sidst i nyhedsbrevet, til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest den 1. juni Herefter vil en faktura blive fremsendt. Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Koldingfjord Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på På hjemmesiden ab.dk kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste nyt om konferencen. Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2009! Konferencen er tilrettelagt af: * Poul Skov Dahl, Niras Konsulenterne * Tanja Miller, CEPRA, UCN * Ole Gregersen, SFI * Anders Kirkedal Nielsen, KREVI Du kan også downloade programmet og tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/konferencer.asp. Det endelige program med udførlig beskrivelse af oplæggene og præsentation af oplægsholdere vil du som medlem af Dansk EvalueringsSelskab modtage med posten midt i maj måned Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/omkring.asp Vi ser frem til nogle spændende dage sammen! Sidste tilmeldings- frist den 1. juni 2009

4 D E S N Y H E D S B R E V Side 4 E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R At den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer, er hævet over enhver tvivl. Der er i de seneste politiske aftaler om kommunernes økonomi signaleret et kraftigt ønske om at udvikle det kommunale selvstyre i en retning, så staten i højere grad fokuserer på effekter af den kommunale indsats og på sammenhæng mellem ressourceforbrug og effekter snarere end at have fokus på procesregulering. Den udvikling fordrer en langt større viden om effekter af indsatserne på velfærdsområdet, end tilfældet er i dag. Et ønske om en styrkelse af det kommunale selvstyre lægger desuden op til mere viden om, hvad der betinger en effektiv organisatorisk læring på velfærdsområderne. I globaliseringsaftalen er formuleret målsætningen, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. For serviceydelserne er grundlaget for en sådan udvikling mere viden om, hvad der virker og ikke virker. Den demografiske udvikling kan både betyde, at konkurrencen om arbejdskraft bliver hård, at det kan blive en udfordring at skaffe arbejdskraft nok til at levere velfærdsservice af en høj kvalitet, og at det kan blive en udfordring af skaffe finansieringen. Begge de to dimensioner lægger et pres for at udnytte ressourcerne effektivt herunder at levere ydelser med størst mulig effekt. Helt bortset fra det politiskøkonomiske og det demografisk betingede pres for større fokus på at levere ydelser, der virker, er der måske også en tendens til et moralsk baseret større krav om, at ydelser blåstemplet af det offentlige også er evidensbaserede ikke bare inden for sundhedssektoren men også på det sociale område, på beskæftigelsesområdet, i uddannelsessektoren og med hensyn til integrationsindsatsen. Med årskonferencen 2009 har Dansk EvalueringsSelskab (DES) sat sig som mål at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og i udlandet. Konferencen indledes med to meget forskellige bud på, hvordan man kan måle effekter. Det ene oplæg leveres af professor Anders Holm fra Københavns Universitet mens Kjeld Høgsbro, der er professor på Aalborg Universitet, står for det andet. I USA har de en betydelig længere tradition for at måle effekter af sociale indsatser, end vi har i Danmark. Charles Michalopoulos, der er senior fellow på MDRC, præsenterer amerikanske erfaringer fra effektmålinger og giver sit bud på, hvad der skal til for at bedrive en evidensbaseret politik på de centrale velfærdsområder. Dansk EvalueringsSelskab fylder 10 år i år. Vi benytter lejligheden til at få den første formand for selskabet, Olaf Rieper og formanden for det svenske evalueringsselskab, Lena Lindgren, til at give hver deres tilbageblik og et bud for fremtidens evalueringer. Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét element i denne strategi, idet vi håber, at de erfaringer, der præsenteres her, kan komme deltagerne til gavn i deres daglige arbejde med evaluering. Udviklingsseminarerne er et andet element, idet de i større omfang end tidligere er tænkt som læringsfora, der vil inddrage deltagernes erfaringer og udfordringer og præsentere konkrete instrumenter og løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Endelig skal årskonferencen også i 2009 samle de mange, der i dag arbejder med evaluering hvad enten det er i en privat eller en offentlig kontekst og være et levende forum for videns og erfaringsudveksling og netværksdannelse på evalueringsområdet. Vi glæder os til at se dig på Nyborg Strand Med venlig hilsen DES Konferencekomité DES har sat sig som mål, at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og Udlandet

5 N U M M E R 2 Side 5 P R O G R A M T O R S D A G D S E P T E M B E R Udviklingsseminarer Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-13:00: Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: heldagsseminar Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 3: Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt Niels Bilenberg, overlæge, Ph.d. og speciallæge i børnepsykiatri Kl. 13:00-14:00 Frokost Kl. 14:00-18:00 Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: (fortsat) Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 4: Tag en metode med hjem - Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling Ane Feldskov og Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune Seminar 5: Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere? Elisabeth Marian Thomassen, gruppeleder og Jakob Tjalve, gruppeleder, Servicestyrelsen og Jens Hornemann direktør, COK Kl. 18:00-19:00: Pause Kl. 19:00-?: Middag God fornøjelse!! P R O G R A M F R E D A G D S E P T E M B E R Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-10:15: Velkomst Peter Rhode, formand for DES, centerchef i Center for Kvalitetsudvikling Plenum 1 Kl. 10:15-11:30: Forskellige veje til måling af effekt Effektmåling på den hårde måde, Anders Holm, professor sociologi, KU Effektmåling på den bløde måde, Kjeld Høgsbro, professor sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Ålborg Kl. 11:30-11:45: Pause Parallelsession 1. Kl. 11:45-13:00: Der sættes fokus på effektmåling Session 1: Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en i en dansk kommune Morten Jakobsen, Ph.d. studerende, Århus Universitet Session 2: Effekter af effektmålinger Hanne Søndergaard Peder- sen, specialkonsulent, KRE- VI Session 3: Viden på tværs af effektdesign - randomiserede og quasirandomiserede forsøg Mette Deding, leder af SFI- Campbell Session 4: Effekter af statslig regulering Peter Juul, kontorchef, Indenrigs- og Socialministeriet Session 5: Effektmåling og ledelsesinformation Ole Bach, selvstændig konsulent og mangeårig direktør i bl.a. Københavns Kommune Kl. 13:00-14:30 Frokost og check-in på hotellet Plenum 2 Kl. 14:30-15:30 Studying the effects of public policy: examples from the United States Charles Michalopoulos, senior fellow, MDRC. Kl. 15:30-15:45: Pause Parallelsession 2 Kl. 15:45-17:00: Netværksøvelse, Åbne workshops Session 1: Hvordan kan man effektmåle inden for det specialpædagogiske felt? Niels Egelund, professor og leder af Center for Grundskoleforskning, DPU Session 2: Contribution analysis i praksis Line Dybdal, chefkonsulent, Rambøll Management Consulting Session 3: Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer Eva Pallesen, cand.scient.pol., konsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 4: Innovativ evaluering Malene Skov Dinesen, evalueringskonsulent, NovaBerg Session 5: Det er et søkort at forstå... Mads Teisen, chefkonsulent, MPA, Teknik- og miljø, Københavns Kommune Session 6: Undervisningsevaluering Henning Holt, afdelingsleder, UCN Kl. 17:00-17:15: Pause Plenum 3 Kl. 17:15-18:15: DES i 10 år og dansk evaluering om 10 år Olaf Rieper, forskningschef, AKF Lena Lindgren, lektor, Göteborgs Universitet, Formand for det svenske evalueringsselskab Kl. 18:15-19:00: Pause Kl. 19:00-19:30 Velkomstdrink Kl. 19:30-? Konferencemiddag med underholdning, musik og dans Steen Harrit Jakobsen, DJ - på mange opfordringer gentager vi succesen fra sidste år. Tid til uformel netværksdannelse og hygge!

6 D E S N Y H E D S B R E V Side 6 P R O G R A M L Ø R D A G D S E P T E M B E R Parallelsession 3 Kl. 09:00-10:15 Session 1: Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer Niels Matti Søndergaard, metodekonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 2: Effektevaluering i praksis metodevalg og anvendelighed i forholdet mellem bestiller og udfører Lars Skipper, AKF Session 3: Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet, Justine Grønbæk Pors, Ph.Dstipendiat, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Session 4: Spredning Hvorfor er det så svært? Lea Nørgaard Bek, konsulent og Lise Arnth Nielsen, konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Session 5: Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution det sociale indikatorprogram i praksis i Norge Randi Karlsen, Institutionschef og Anne Elisabeth Natrud, specialkonsulent, Barne- og familieetaten, Oslo Kommune Kl. 10:15-10:30: Pause Plenum 4: Kl. 10:30-12:00 Evaluering, vidensformer og videnssamfund Lars Qvortrup, dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kl. 12:00-12:15 Pause Kl. 12:15-12:30 Afslutning af konferencen ved Dansk EvalueringsSelskabs Konferencekomité Kl. 12:30-13:15 Afsluttende frokost Kl. 13:15-14:15 Generalforsamling i Dansk Evaluerings- Selskab. T I L M E L D I N G Navn: Organisation: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: adresse: EAN-nummer: (Såfremt EAN-nummer opgives, sendes fakturaen elektronisk) Hvis medlem af Dansk EvalueringsSelskab, hvilken type? Personlig Institution Ikke medlem Ønsker medlemskab Under hvilket navn:

7 Jeg ønsker at deltage i (sæt krydser): Professionelle udviklingsseminarer torsdag den 10. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke seminarer du ønsker at deltage i) Torsdag formiddag: Seminar 1 (heldagsseminar) eller Seminar 2 Seminar 3 Torsdag eftermiddag: Seminar 2 Seminar 4 Seminar 5 Prisen for deltagelse i de professionelle udviklingsseminarer er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, forplejning inden for udviklingsseminarernes tidsrum samt middag torsdag aften. Konferencen fredag den 11. og lørdag den 12. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke parallelsessioner du ønsker at deltage i) Fredag formiddag Parallelsession 1: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Fredag eftermiddag Parallelsession 2: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Lørdag formiddag Parallelsession 3: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Prisen for konferencedeltagelse er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, for- plejning inden for konferencens tidsrum samt konferencemiddag fredag aften.

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling

Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling Hanne Bertelsen Martin Østergaard Christensen Marianne Corfitsen Poul Skov Dahl Jakob Frandsen Hans Jørgen Goth-Andersen Ulla Gjørling Jacob Hess Claus Hjortdal Henriette Holmsgaard Louise Weinreich Jakobsen

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V N U M M E R 3 D E S N Y H E D S B R E V J U N I 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K

Læs mere

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING TIDSSKRIFT FOR EVALUERING I PRAKSIS NR. 15 NOVEMBER 13 TEMA: INKLUSION OG EVALUERING n Seks positioner i forhold til evidens n Ledelse, tid og evaluerings anvendelse n Portfolioen n Cooperative learning

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE 7.-9. MAJ 2017 HOTEL OPUS I HORSENS VELKOMMEN TIL MUK 2017 PLENUM OPLÆGSHOLDERE FORELØBIGT PROGRAM FØLG MED I VORES KONFERENCE APP TILMELDING FORELØBIGT PROGRAM

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

MENINGSFULD DOKUMENTATION

MENINGSFULD DOKUMENTATION KonferenSEN 2016 samtalesalon interview læringsmål spørgeskema indsatsteori refleksion MENINGSFULD DOKUMENTATION At gøre det vigtige målbart, ikke det målbare vigtigt Statistik Dokumentation + Evaluering

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser ... Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser Årsmødets temaer: 1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser 2) Den internationale dimension

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening Korn Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening 2. - 3. november 2006 Hotel Frederik d. II Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

I sundhedens tjeneste. Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme. Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle

I sundhedens tjeneste. Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme. Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle Temadag Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle Velkommen til Temadag i Vejle. I sundhedsloven har sundhedsfremme og forebyggelse en

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings informationsmøde om tosprogede elever

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings informationsmøde om tosprogede elever Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings informationsmøde om tosprogede elever Den gode modtagelse for børn og unge Tidspunkt Torsdag den 10. marts - fredag den 11. marts 2016 Konferencestedet

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Aldring og tværfaglighed. Program

Aldring og tværfaglighed. Program NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 I MIDDELFART Aldring og tværfaglighed Program Temaet understreger, at vi i den gerontologiske praksis og forskning

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12 Program Unge og Museer Seminar 2012 København 16.04.12-17.04.12 16.04.12 mandag 09:30-10:30 INDSKRIVNING - kaffe og croissanter Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K 10:30 Præsentation

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Invitation til stort fællesmøde for almen praksis

Invitation til stort fællesmøde for almen praksis Invitation til stort fællesmøde for almen praksis Vælg farve Vælg billede Invitation OUH ønsker at styrke samarbejdet mellem OUH og almen praksis til gavn for det gode patientforløb. Praksiskonsulentordningen

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

EVALUERING I SAMMENHÆNG

EVALUERING I SAMMENHÆNG ÅRSKONFERENCE 2015 1 2 ÅRSKONFERENCE 2015 VELKOMST OG TEMA 3 DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference. Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag

Læs mere

Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede. foto: madeleine kate mcgowan

Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede. foto: madeleine kate mcgowan Salon bæredygtig ledelse i det 21. århundrede foto: madeleine kate mcgowan Salon bæredygtig ledelse bryd ud og skab fremtiden! Verdens fremtid er virksomhedens afgørende konkurrenceparameter, og bæredygtig

Læs mere

29. 30. september 2016

29. 30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationsrådet sætter i år fokus på hvordan faglighed og patientfokus bevares, når arbejdsgange, teknologi og forventninger til sygeplejersken er

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016 FORSA-Information Foreningen FORSA Foreningsåret 2015-2016 Udgave: 3 FORSA 2016 Bestyrelsen i FORSA ser frem til et spændende efterår med mange gode FORSA-aktiviteter. Vi holder bestyrelsesmøde den 12.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen

Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen Sådan uploader du et abstract til EUSARF-konferencen 1. Gå til EUSARFs hjemmeside: www.eusarf2014.org Tryk på Submit abstract i højre side af skærmen. 2. Tryk på knappen Submit your abstract. Du bliver

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 27. 28. NOVEMBER 2014 NYBORG STRAND

Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 27. 28. NOVEMBER 2014 NYBORG STRAND Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 27. 28. NOVEMBER 2014 NYBORG STRAND ministerium evidens Årsmøde 2014 forandring styring forskning ledelse innovation samskabelse

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KONFERENCE D I ODENSE FIT

KONFERENCE D I ODENSE FIT Program og praktisk info KONFERENCE D. 23.01.2018 I ODENSE FIT i Danmark implementering og erfaringer FIT i Danmark - implementering og erfaringer For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere