Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne."

Transkript

1 NYHEDSBREV Dato: 23. december 2013 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i Mange dele af GeoCAD-programmerne har fået en tiltrængt opdatering i løbet af året og nye værktøjer er kommet til. Vi takker for de mange gode input og ideer, der er kommet i løbet af året. Vi bestræber os fortsat på at opfylde alle ønsker og forslag til forbedringer, så vores programmer kan blive endnu bedre. Vi opfordrer alle til at opdatere til seneste GeoCAD-version, der indeholder de herunder nævnte nyheder og ændringer. et er baseret på GeoCAD version og indeholder følgende: 1 64 bit udgave af GeoCAD 2 Forbedringer af ScanObs og Obs2Bnr 3 GeoNiv - udjævning af geometrisk nivellement 4 Udtynding af dronedata 5 Download og brug af frie grunddata 6 Eksport af shape-filer 7 Brugermøde Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen 9 Udvalgte øvrige ændringer 64 BIT UDGAVE AF GEOCAD I det forgangne år har vi arbejdet hårdt på en række omfattende forbedringer af GeoCADs indre opbygning, hvorved vi har opnået en hurtigere og mere robust programarkitektur. Denne omstrukturering betyder bl.a., at vi snart kan tilbyde GeoCAD-programmerne i en version, der er designet specielt til 64-bit systemer, hvorved programmerne får adgang til en væsentligt større mængde hukommelse, og følgelig kan håndtere væsentligt større datamængder. Sideløbende med de interne forbedringer, har vi sendt programmet på slankekur og fjernet mange programstumper, der ikke længere benyttes. Brugergrænsefladen er også blevet opdateret. Resultatet er blevet et slankere og mere smidigt program, der vil være nemmere at vedligeholde og opdatere fremover. Den velkendte kommandoprompt vil i den nye version ikke længere blive åbnet automatisk, hver gang et GeoCADprogram startes. Forbedret fildialog, der opfører sig som Windows Stifinder. AAKJAER Landinspektører Vestergade Aarhus C Tlf.: Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 Postboks Aalborg Tlf.: Jens Juhl Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Vi er i øjeblikket i gang med at teste den nye version og forventer, at vi kan gøre den tilgængelig for vores brugere i løbet af første kvartal Ny dialog til valg af objektkoder i masker med mulighed for at markere flere grupper ad gangen og søgefunktion. Forbedringer af ScanObs og Obs2bnr Ved konvertering af obs-filer til cad-format, kan der nu vælges mellem tre forskellige formater: GeoCAD bnrformat, AutoCAD dxf-format og SDL-formatet. Disse formater vælges vha. koden 'nf' i scanobs.ini, der erstatter de tidligere anvendte koder 'ac' og 'sd'. Såfremt dxf-formatet er valgt, vil ScanObs desuden gemme netskitser i dxf-format, så disse kan vises på maskiner, der ikke har GeoCAD installeret. Der er endvidere tilføjet en ny funktion i Obs2bnr, der kan midle bestemte markkoder. Hvis man f.eks. har målt en række punkter flere gange med GPS, uden at der er foretaget målinger med totalstation imellem dem, kan man midle punkter ved oversættelse på følgende måde: GPS-målingen eksporteres til filen 'gps.obs', der indeholder et antal punkter målt med markkoden '10'. I initialiseringsfilen (scanobs.ini) tilføjes følgende linjer: mi ud 10 (punkter med kode 10 midles, og de midlede koordinater gemmes i filen gps_mid.bnr) 10 (punkter med kode 10 udelades fra filen gps.bnr) Når obs-filen (gps.obs) oversættes vha. obs2bnr, opretter der to cad-filer i cad-mappen: gps.bnr, der indeholder alle punkter, undtagen punkter med kode 10 (pga. 'ud'-linjen i ini-filen), og gps_mid.bnr, der indeholder de midlede koordinater til punkter med kode 10. For at udføre en simpel kontrol af målingerne for grove fejl, kan man endvidere føje nedenstående linje til ini-filen: mr Denne linje angiver, at programmet skal komme med en advarsel, hvis ét eller flere af de målte punkter afviger mere end 5 cm i XY eller 8 cm i Z fra de midlede koordinater. Ved indlæsning af observationer i ScanObs kontrolleres der nu for, om der i obs-filen findes totalstationsmålinger uden en målt afstand (f.eks. udgangssigter, hvortil der ikke er målt en afstand). Da Side 2 af 11

3 ScanObs kun kan håndtere målinger, der kan omregnes til koordinater, vil programmet automatisk sætte et minus i obs-filen ud for den pågældende observation, så den ikke medtages i de efterfølgende beregninger. Programmet kommer dog også med en advarsel, når dette sker, så der ikke utilsigtet udelades nogen målinger. Bemærk: De omtalte ændringer i ScanObs og Obs2bnr medfører, at der skal foretages nogle ændringer i initialiseringsfilen (%GeoCADdata%\Setup\Initialisering\Scanobs.ini), før de nye programmer kan køre. Nedenfor er angivet de koder, der kan anvendes i initialiseringsfilen. m* Angiver mappenavne for programmets mappestruktur (* erstattes af tallene fra 1 til 8) ts Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med totalstation fg Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med GPS ac (UDGÅET) Erstattes af 'nf' sd (UDGÅET) Erstattes af 'nf' nf (NY) Angiver formater for detailpunktsfilerne. Der kan vælges mellem bnr-, dxf- og sdl-format. 1f (NY) Angiver om programmet skal samle alle detailpunkter i en enkelt cad-fil, eller der skal skrives én cad-fil pr. obs-fil. ud (NY) Angiver markkoder, der ikke skal medtager i detailpunktsfilen (f.eks. fordi disse koder skal midles) mi (NY) Angiver markkoder, der skal midles og gemmes i særskilt cad-fil mr (NY) Angiver det maksimale residual ved midling. Overskrides denne værdi, kommer programmet med en advarsel. dp Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en ukendt markkode. pk Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en bestemt markkode. dl Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en ukendt markkode. li Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en bestemt markkode. GeoNiv udjævning af geometrisk nivellement ScanObs-programpakken er blevet udvidet med et nyt program til udjævning af geometrisk nivellement: GeoNIV. GeoNIV startes på samme måde som ScanObs ved at højreklikke på en obs-fil med data fra et digitalt nivellerinstrument. Denne obs-fil kan enten eksporteres direkte fra instrumentet vha. en format-fil, eller den kan laves fra en gsi-fil vha. programmet gsi2obs. Når GeoNIV er startet, spørger programmet efter en fikspunktsfil, hvorefter programmet viser de aprioriværdier, der er sat i initialiseringsfilen (%GeoCADdatasetup%\SETUP\Initialisering\geoniv.ini). Disse kan evt. ændres, hvorefter man trykker 'Udjævn'. I modsætning til mange andre programmer til udjævning af geometrisk nivellement, arbejder GeoNIV uafhængigt af observationernes linjeforløb, og programmet er derfor velegnet til udjævning af nivellementsnet, der består af mange løkker og sigter på kryds og tværs. I stedet betragtes hver observeret koteforskel mellem to punkter som en selvstændig observation, der pusles på plads i forhold til de øvrige observationer og fikspunkter med hensyn til de angivne apriorispredninger. Resultatet af udjævningen vurderes vha. en spredning på vægtenheden og de normaliserede residualer på hver observation. Side 3 af 11

4 Eksempel på udjævning af et lille geometrisk nivellement i GeoNiv. Udtynding af dronedata Der har i den seneste tid været en del fokus på de såkaldte droner, der kan bruges til at frembringe både ortofotos og højdemodeller over større områder. Én af de helt store udfordringer ved at anvende data fra disse droner er, at punkttætheden i den resulterende højdemodel ofte bliver så stor, at højdemodellen bliver meget vanskelig at håndtere i almindelige cad-programmer, og derfor er det som regel nødvendigt at foretage én eller anden form for udtynding af den rå punktsky, inden den omdannes til en trekantsmodel. For at illustrere, at det ikke er ligegyldigt, hvilken metode man anvender til udtynding af sin punktsky, har vi lavet en lille test med nogle dronedata, der dækker et område på 50x50 meter. Inden for dette forholdsvist lille område formår dronen at producere lidt over punkter, hvilket svarer til en punkttæthed på ca. 320 punkter pr. m 2. Denne punktsky ønskes reduceret, og til dette formål har vi anvendt GeoCADs superudtyndingsfunktion med en maksimal pilhøjde på 10 cm. Det vil altså sige, at programmet beholder lige præcist det antal punkter, der skal til for at danne en trekantsmodel, der højst afviger 10 cm fra den oprindelige punktsky. Til sammenligning har vi udtyndet den samme punktsky med den mere udbredte (og simplere) gridbaserede metode, hvorved man først definerer et kvadratnet med en given maskestørrelse, hvorefter man beregner den gennemsnitlige kote inden for hver celle i kvadratnettet. En hurtig beregning har vist, at en maskestørrelse på 25x25 cm giver nogenlunde samme reducering af punktskyen, som superudtyndingen. Side 4 af 11

5 Resultatet af vores lille test viser, at man sagtens kan smide op mod 95% af en punktsky væk, uden at man går på kompromis med nøjagtigheden, så længe man anvender en intelligent udtyndingsalgoritme, der løbende kontrollerer, at den udtyndede model passer med det målte terræn, og GeoCADs superudtyndingsfunktion viser sig således, at være et effektivt værktøj til håndtering af dronedata. Vi glæder os til at uddybe dette lille eksempel og de øvrige fordele ved udtynding i GeoCAD på Nyborgmødet d. 31. januar 2014 under sessionen Speaker's Corner. Antal enkeltpunkter Datamængde Maks. pilhøjde Spredning Oprindelig punktsky ,00% 0,000 meter 0,000 meter Superudtynding 10 cm Gridudtynding 25x25 cm ,73% 0,100 meter 0,028 meter ,03% 6,234 meter 0,191 meter Gridbaseret udtynding Superudtynding uden tab af nøjagtighed Download og brug af frie grunddata Som bekendt kan der hentes større mængder af gratis grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside: Det mest downloadede datasæt er den landsdækkende højdemodel (DHM), der kan hentes i blokke af 10 x 10 km. Punktskyen er lagret i binært LAS-format, der kan importeres til GeoCAD med værktøjet las2bnr. I filen Las_classification.txt sættes objektkoden for de punkttyper, der skal eksporteres til GeoCAD Bnrformat. Bemærk at GST har placeret laget Ground med CV værdien 5 (normalt lagres ground med en værdi = 2). Opdeling af las-filer Classification Value til filer og objektkode obj CV Meaning Created, never classified Unclassified Ground Low vegetation Medium vegetation KOTE 5 Heigh vegitation Building Low point (noise) Model key-point (mass point) Water Side 5 af 11

6 Højdemodel genereret på baggrund af GST s punktsky (grønne trekanter) kombineret med terrestriske data (blå trekanter). GST s data er udtyndet og kombineret med egne opmålte data vha. Superudtyndingsmodulet. De mange muligheder for import af frie grunddata fra GST medfører et stort behov for at indeksere data, så datasamlingerne let kan kaldes fra GeoCAD, når der er brug for dem. Data oprettes i GeoCAD s indeks som sædvanligt med kald af dbindex funktionen. Som noget nyt kan der nu oprettes flere forskellige indeksmapper. Det kan f.eks. være praktisk at placere scannedata fra GST i sit eget indeks, da filantallet hurtigt bliver stort. En fuldautomatiseret proces for omdannelse af GST s las-filer til et komplet GeoCAD-index er under udvikling og forventes klar i januar måned. Dermed kræves blot udpegning af én mappe med downloadede las-filer, hvorefter konvertering og oprettelse af index foregår automatisk. I mappen, hvor indeks-filerne er placeret, kan der nu placeres en ekstra fil (.dbindex.map), med beskrivelse og stinavne til de ekstra indeks-mapper, der er oprettet. Formatet for denne fil er: 1. linje: Valgfri tekst 2. linje og efterfølgende linjer: KOL. 1: 0 ELLER 1. 0: EJ DEFAULT 1: DEFAULT (MÅ KUN FOREKOMME EN GANG) KOL. 3-82: BESKRIBELSE AF INDEKS KOL : STINAVNET FOR INDEKS Hvis filen.dbindex.map ikke eksisterer, benyttes kun ét indeks (jævnfør Diverse værdier nr. 184). GST udstiller også en række gratis grunddata via deres WFS-tjenester, der som bekendt også kan benyttes direkte i GeoCAD med vores WFS-modul. Som nogen vil vide, har PLF indgået en aftale med GST (v/ Godik Slot Godiksen) om, at de PLF-firmaer, der ønsker adgang til Kortforsyningens FOT-tjenester som f.eks. topo_geo_gml2 og topo_geo_gmlsfp, nu kan få det mod henvendelse til med anmodning herom. Side 6 af 11

7 Et eksempel på opsætningen af kald af FOT-data findes i mappen..\geocad\data\tabel\geocad.wfs\ WFS_setup.mdb i tabellen FOTKORT10. Eksport af shape-filer Vi oplever fra tid til anden, at vores kunder efterspørger bedre muligheder for at udveksle data mellem GeoCAD og diverse gis-programmer, som f.eks. ArcGIS og MapInfo. For at imødekomme denne efterspørgsel er vi i gang med at udvikle et nyt modul til eksport af data fra GeoCAD til enten shape- eller mif/mid-format. Begge formater kan læses af de fleste gis-programmer og giver os mulighed for både at arbejde med data fra GeoCAD i diverse gis-programmer, ligesom vi bliver bedre rustet til at levere data til gis-brugere i f.eks. kommunerne. Det nye gis-modul bliver tilgængeligt som et tillægsmodul til GeoEDIT, og det kommer til at erstatte det nuværende Gis2GeoCAD-modul, der kun kan importere data i GeoCAD. I første omgang kan modulet kun håndtere GeoCAD-formatets interne attributfelter (acc-kode, db-link, kort tekst 1/2/3 og lang tekst), men vi agter at udbygge modulet, så det bliver muligt at gemme et valgfrit antal attributter i en særskilt attributfil, der både kan manipuleres i GeoEDIT, og samtidigt kommer med ved eksport til gis-formater. Skærmbillede fra det nye GIS-modul til GeoCAD. Brugermøde 2014 Vi har tidligere varslet et brugermøde i løbet af Pga. de omfattende ændringer i forbindelse med lanceringen af en 64 bit udgave af GeoCAD, har vi valgt at udskyde brugermødet til denne version er klar. Vi glæder os til at demonstrere 64-bit udgaven sammen med mange af de seneste ændringer på et brugermøde i Anders Kvist Simonsen holder som tidligere nævnt - oplæg om GeoCAD s muligheder for udtynding af bl.a. dronedata i Speakers Corner på årets faglige møde i Nyborg. Det foregår fredag d. 31. januar mellem kl. 17 og 18. Både Anders Kvist og Peter Jensen er til stede på Nyborg-mødet, hvor vi naturligvis gerne svarer på spørgsmål i relation til GeoCAD. Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær fusionerer som bekendt med LE34 og Landmålergården pr. 1. januar Som følge heraf har GeoCAD indgået aftale med Nellemann & Bjørnkjær om tilbagekøb af deres aktier i GeoCAD A/S primo 2014, således at det fusionerede selskab (LE34) ikke bliver medejer af GeoCAD A/S. GeoCAD vil fortsat blive anvendt på de tidligere Nellemann & Bjørnkjær kontorer. GeoCAD-ejerkredsen består herefter af Lic. geom. Jens Juhl, landinspektør Anders Kvist Simonsen og AAKJAER Landinspektører. Side 7 af 11

8 UDVALGTE ØVRIGE ÆNDRINGER Interpolation og ekstrapolation på 3D linje Der kan nu foretages interpolation eller ekstrapolation langs en 3D linje med funktionen: Beregn > Diverse Beregninger > Interpoler/ekstrapolar på 3D linje. Linjen defineres ved at digitalisere de 2 endepunkter. Derefter indtastes en afstand fra punkt 1 eller punkt 2. Der kan også indtastes en given kote, hvorved programmet beregner hvor på 3D linjen denne kote ligger. Der korrigeres for PPMsys (hvis ak er slået til), men ikke for jordkrumning. Funktionen kan f.eks. bruges ved indmåling af utilgængelige punkter med GPS, hvor 2 punkter på en linjen indmåles sammen med en (3D) afstand til det utilgængelige punkt. Dynamic.allocate I stedet for at have flere forskellige geoedit.exe filer styres allokering af hukommelse i en selvstændig fil dynamic.allocate. Der eksisterer dermed kun én version af GeoEdit. Filen indeholder 4 nedenstående linjer og alt afhængig af RAM-lager på Pc en, kan filen optimeres Antal punkter Antal objekter Antal lange tekster (80 karakterer) 1000 Antal linjer i linkfil (sammenknyttet vha. db-link) Filen dynamic.allocate kan ligge 3 forskellige steder. Først ledes i mappen \projektmappe\setup\ derefter i \temp\geoedit_setup\ og til sidst i mappen \GeoCAD\data\setup\. Dermed kan der ligge en 'specialfil', der netop passer til et aktuelt projekt. Opsætningsdatabase til WFS-modul Der er kommet et felt mere i WFS-databasen, som SKAL være i alle tabeller ("URL4"). Koden "SKEL" i URL4 kan benyttes til filtrering af skelpunkter på kvalitetsklasse (1-3), så hver kvalitetsklasse tildeles sin egen objektkode. Se eksemplet i filen:..\data\tabel\geocad.wfs\wfs_setup.mdb. Automatisk beregning af vinkelret afstand fra udvalgte punkter til ret linje Med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Afstand MF FIND til kort tekst 1/dimension kan mange punkter markeret med MULTI FIND nedfældes på en ret linje. Den beregnede afstand kan gemmes i enten kort tekst 1 eller påsættes som dimension med valgt objektkode. Funktionen er yderst nyttig i forbindelse med geometrisk kontrol af objekter, der f.eks. skal målsættes til et teoretisk modulnet. Den markerede referencelinje opdeles ikke. Side 8 af 11

9 Beregning af hjørnepunkter i rum Skæring mellem 2 rette linjer - f.eks. vægge i et rum - kan nu nemt beregnes med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Måling af værelse FIND + linje Den ene rette linje (væg) skal være markeret med FIND, hvorefter der snappes til den anden væg. Skæringspunktet beregnes og linjerne forlænges automatisk til skæringspunktet. Væggene kan være et objekt. Funktionen kan også være god ved as-built opmåling som her f.eks. i et trapperum, hvor hjørnepunkterne på trappeelementer og vægge er utilgængelige eller svære at definere under opmålingen. Hvis der er registreret koter på linjerne, der indgår i beregningen, beregnes skæringspunktet i 3D. Kotedifferencen beregnes og vises. Beregning af hjørnepunkter sker let med denne nye funktion f.eks.ved asbuilt opmåling af et trapperum, som vist herover. Under Beregn > Diverse Beregninger > Opret døre og vinduer i bygninger findes også en funktion til automatisk indbygning af døre og vinduer i de opmålte vægge. Opmålte dørkarme og retning for døråbning eller vinduer markeres med MF, hvorefter funktionen kaldes. Resultatet bliver som på det viste eksempel Beregnet bygning. I mappen \GeoCAD\Sampels\Door_window\ findes CAD-fil for det viste eksempel. Side 9 af 11

10 OPDELING AF STORE OBJEKTER GeoCAD deler nu et objekt i flere objekter, hvis der er flere end punkter i objektet. Ved enkelte WFStjenester kunne denne maks. grænse bevirke, at visse objekter ikke kunne indlæses i GeoCAD. Et lukket objekt vil efter denne opperation ikke være lukket længere. NYT VEDR. GML-FILER OG E-RIDS Geodatastyrelsen lukker for Stedfæstelsesdatabasen pr Stedfæstelsesdatabasen indeholder de hidtil stedfæstede servitutter og bygninger på lejet grund. Lukning af stedfæstelsesdatabasen betyder samtidig, at GML-filer fremover ikke vil kunne valideres på Geodatastyrelsens hjemmeside. Geodatastyrelsen har oplyst, at Schemaserveren vil fungere i en periode formentlig frem til sommeren GeoCAD holder øje med udviklingen og eventuelle ændrede krav til rids og GML-filer. Indtil videre må vi anbefale, at firmaerne fortsætter med at producere og indsende GML-filer som hidtil. Opdateret vejledning (af ) vedr. krav til GML-filer og E-rids kan findes på dette link: OPDATERING AF GEOCAD-INSTALLATION Da vi har erfaret, at flere vores kunder har oplevet problemer med opdatering af GeoCAD, vil vi for en god ordens skyld her bringe en kort gemmengang af opdateringsproceduren: Download den nyeste version af GeoCAD fra hjemmesiden. Direkte link til installationsfil: Kør installationsfilen ved at dobbeltklikke på GeoCADsetup.exe. Installationsprogrammet åbner et velkomstbillede. Vælg den mappe, hvori programfilerne skal installeres. F.eks. C:\Programmer\GeoCAD for lokal installation på PC'en eller S:\program\GeoCAD for installation på en server. Hvis GeoCAD allerede findes på maskinen, vil installationsprogrammet som udgangspunkt foreslå at installere i den samme mappe, hvorved de gamle programfiler overskrives. Hvis man stadigt vil have mulighed for at køre den tidligere version, kan man omdøbe GeoCAD-mappen, så den f.eks. hedder C:\Programmer\GeoCAD.gammel, og derefter installere den nye version i mappen C:\Programmer\GeoCAD. Tryk på 'Næste' Vælg installationstype: Standardinstallation bruges ved installation af GeoCAD på en PC eller server, hvorpå GeoCAD ikke tidligere har været installeret. Klientinstallation bruges til at tilknytte en ny PC til en server, hvorpå GeoCAD allerede er installeret. Opdater installation bruges til at opdatere en eksisterende GeoCAD-installation på en PC eller server. Vælg mappe for genveje i startmenuen eller vælg Opret ingen programgruppe i startmenuen Vælg de filer, der skal installeres: Opdater GeoCAD Programfiler... opdaterer alle programfiler i mappen %GeoCADhome% Opdater GeoCAD Datafiler... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdata% Opdater GeoCAD Data-Setup-filer... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdatasetup% Da de to datamapper (%GeoCADdata% og %GeoCADdatasetup%) som regel indeholder firma- og brugerspecifikke opsætningsfiler, skal man være forsigtig med at overskrive dem, da man i så fald risikerer at miste kodetabeller, logoer, tegningshoveder og meget mere. Mere herom nedenfor. De følgende sider i installationsprogrammet afhænger af hvilke komponenter, der er krydset af. For eksemplets skyld antager vi, at alle tre komponenter er markeret. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datafiler. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdata%. Dette er en dårlig idé, da man risikerer at miste alle firmaspecifikke opsætningsfiler (kodetabeller, Side 10 af 11

11 tegningshoveder og meget mere). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data, hvori man efterfølgende kan finde opdaterede eksempler på alle de datafiler, der bruges i GeoCAD. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datasetup-filer. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdatasetup%. Dette er ligeledes en dårlig idé, da man risikerer at miste alle brugerspecifikke opsætningsfiler (brugergrænseflade, initialiseringsfiler mm.). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data (mappen SETUP oprettes automatisk). Installationsprogrammet viser nu en oversigt over de valgte komponenter og stier. Kig listen igennem og kontrollér, at der ikke er nogen vigtige filer, der utilsigtet bliver overskrevet. Tryk på 'Installer' for at gennemføre installationen. Alle valgte filer kopieres herefter til computeren. Efter installationen kan det være nødvendigt at opdatere kodetabeller, konverteringstabeller og andre opsætningsfiler. Vi forsøger at gøre opmærksom på sådanne ændringer i nyhedsbrevene, og henviser i øvrigt til filen GeoNews.help, der løbende ajourføres med information om de nyeste ændringer i GeoCAD-programmerne. GeoNews kan hentes på adressen: GEOCAD S HJEMMESIDE Nyeste version af GeoCAD kan som altid downloades på GeoCAD s hjemmeside Som altid modtages ideer samt forslag til forbedringer af GeoCAD gerne fra alle. Glædelig Jul og godt Nytår! Med venlig hilsen Anders Kvist Simonsen og Peter Jensen Side 11 af 11

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper.

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper. NYHEDSBREV 3-2012 WWW.GeoCAD.dk Dato: 20. december 2012 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s julenyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. GeoCAD vil samtidig ønske alle

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. november 2011

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. november 2011 NYHEDSBREV 3-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 22. november 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks NOTE 2-2008 WWW.GeoCAD.dk Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks Indførelsen af minimaks ved Kort- & Matrikelstyrelsen den 10. september 2008 vil medføre en række

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. december 2009

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. december 2009 NYHEDSBREV 2-2009 WWW.GeoCAD.dk Dato: 22. december 2009 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. I løbet af 2009 har vi fået mange

Læs mere

GeoCAD brugermøde 2010

GeoCAD brugermøde 2010 GeoCAD brugermøde 2010 GeoCAD brugermøde 2010 9:30 10:30 Seneste ændringer ScanObs / Obs2Bnr Volumenberegning DKTM GML DSFL-interface Gis2GeoCAD Dan-Das eksport 10:30 10:45 Pause 10:45 11:45 Gennemgang

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV FORBEDRINGER AF SCANOBS. Dato: 16. juni 2009

GEOCAD NYHEDSBREV FORBEDRINGER AF SCANOBS. Dato: 16. juni 2009 NYHEDSBREV 1-2009 WWW.GeoCAD.dk Dato: 16. juni 2009 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD. Der er sket mange spændende ændringer siden det

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009

GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009 GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009 ARoS Tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen Opført i 2003/2004 Alle opmålings- og afsætningsdata beregnet og kontrolleret i GeoCAD Facts Over 17.000 m 2

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

GeoCAD brugermøde 2011

GeoCAD brugermøde 2011 brugermøde 2011 brugermøde 7. oktober 2011 For 2 år siden Opførelsen af Y.R.P. var vedtaget men ikke i gang. Maj 09 maj 11. (Kuglen er blevet udsat ) er benyttet til behandling af alle afsætningsdata,

Læs mere

SDL Digital Højde Model

SDL Digital Højde Model SDL Digital Højde Model Denne vejledning beskriver, hvordan man kan arbejde med digitale højdemodeller i SDL. Vejledningen tager udgangspunkt i Danmarks Digitiale Højdemodel (DHM), men kan benyttes i forbindelse

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel NYHEDSBREV 1-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 10. marts 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte lejligheden

Læs mere

GeoCAD ønsker alle kunder et godt nytår med tak for et godt samarbejde i det forgangne år.

GeoCAD ønsker alle kunder et godt nytår med tak for et godt samarbejde i det forgangne år. NYHEDSBREV 1-2004 WWW.GeoCAD.dk «Firma» Att.: «Fornavn» «Efternavn» «Adresse1» «Postnummer» «By» Tlf. «TlfArbejde» Dato: 14. januar 2004 Til «Firma» GeoCAD s nyhedsbrev GeoCAD ønsker alle kunder et godt

Læs mere

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6 Vejledning ver. 19.02.2009 WWW.GeoCAD.dk Vejledning i brug af WFS-tjenester i GeoCAD Denne vejledning beskriver anvendelsen af en ny WFS-klient til GeoCAD. Med programmet kan der hentes WFS-data via internettet

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs ver. 26.01.2009 WWW.GeoCAD.dk vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4 Notat DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter April 2017 Udarbejdet af MMKS Kontrolleret af MHFR og LRLA Godkendt af MMKS INDHOLD 1 Baggrund... 2 1.1 Resultater... 3 2 Etablering af de fysiske

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GeoCad modul DSFL ingen 1. Oversætterens opbygning (frdsfl)

GeoCad modul DSFL ingen 1. Oversætterens opbygning (frdsfl) GeoCad modul DSFL Denne note beskriver i korte træk DSFL oversætteren fra/til GeoCAD med udgangspunkt i oversættelse af digitale matrikelkort og levering af digitale ændringskort. Vi har valgt dette eksempel

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Forhold der skal være på plads... 2 1.1 Adaptive Server Anywhere... 2 1.2 LUDUS Web DokumentArkiv Installations parametre... 2 2. Installation... 3 2.1 Installationsoplysninger...

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Danmarks Højdemodel - de nye data

Danmarks Højdemodel - de nye data Danmarks Højdemodel - de nye data Agenda Nye data hvad er det, hvad kan de, hvad kan vi? Hvad er er en højdemodel Ultra kort fortalt Danmarks Højdemodel og hvor langt er vi nået Rastermodeller - DTM, DSM

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Jeg kan varmt anbefale alle at installere dette lille geniale program. Det sikrer dig mod rigtig meget spyware, som ligger rundt omkring

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Juli 2010 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Opstilling Opstilling af selve instrumentet Instrumentet opstilles på stativet og stilles

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere