Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne."

Transkript

1 NYHEDSBREV Dato: 23. december 2013 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i Mange dele af GeoCAD-programmerne har fået en tiltrængt opdatering i løbet af året og nye værktøjer er kommet til. Vi takker for de mange gode input og ideer, der er kommet i løbet af året. Vi bestræber os fortsat på at opfylde alle ønsker og forslag til forbedringer, så vores programmer kan blive endnu bedre. Vi opfordrer alle til at opdatere til seneste GeoCAD-version, der indeholder de herunder nævnte nyheder og ændringer. et er baseret på GeoCAD version og indeholder følgende: 1 64 bit udgave af GeoCAD 2 Forbedringer af ScanObs og Obs2Bnr 3 GeoNiv - udjævning af geometrisk nivellement 4 Udtynding af dronedata 5 Download og brug af frie grunddata 6 Eksport af shape-filer 7 Brugermøde Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen 9 Udvalgte øvrige ændringer 64 BIT UDGAVE AF GEOCAD I det forgangne år har vi arbejdet hårdt på en række omfattende forbedringer af GeoCADs indre opbygning, hvorved vi har opnået en hurtigere og mere robust programarkitektur. Denne omstrukturering betyder bl.a., at vi snart kan tilbyde GeoCAD-programmerne i en version, der er designet specielt til 64-bit systemer, hvorved programmerne får adgang til en væsentligt større mængde hukommelse, og følgelig kan håndtere væsentligt større datamængder. Sideløbende med de interne forbedringer, har vi sendt programmet på slankekur og fjernet mange programstumper, der ikke længere benyttes. Brugergrænsefladen er også blevet opdateret. Resultatet er blevet et slankere og mere smidigt program, der vil være nemmere at vedligeholde og opdatere fremover. Den velkendte kommandoprompt vil i den nye version ikke længere blive åbnet automatisk, hver gang et GeoCADprogram startes. Forbedret fildialog, der opfører sig som Windows Stifinder. AAKJAER Landinspektører Vestergade Aarhus C Tlf.: Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 Postboks Aalborg Tlf.: Jens Juhl Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Vi er i øjeblikket i gang med at teste den nye version og forventer, at vi kan gøre den tilgængelig for vores brugere i løbet af første kvartal Ny dialog til valg af objektkoder i masker med mulighed for at markere flere grupper ad gangen og søgefunktion. Forbedringer af ScanObs og Obs2bnr Ved konvertering af obs-filer til cad-format, kan der nu vælges mellem tre forskellige formater: GeoCAD bnrformat, AutoCAD dxf-format og SDL-formatet. Disse formater vælges vha. koden 'nf' i scanobs.ini, der erstatter de tidligere anvendte koder 'ac' og 'sd'. Såfremt dxf-formatet er valgt, vil ScanObs desuden gemme netskitser i dxf-format, så disse kan vises på maskiner, der ikke har GeoCAD installeret. Der er endvidere tilføjet en ny funktion i Obs2bnr, der kan midle bestemte markkoder. Hvis man f.eks. har målt en række punkter flere gange med GPS, uden at der er foretaget målinger med totalstation imellem dem, kan man midle punkter ved oversættelse på følgende måde: GPS-målingen eksporteres til filen 'gps.obs', der indeholder et antal punkter målt med markkoden '10'. I initialiseringsfilen (scanobs.ini) tilføjes følgende linjer: mi ud 10 (punkter med kode 10 midles, og de midlede koordinater gemmes i filen gps_mid.bnr) 10 (punkter med kode 10 udelades fra filen gps.bnr) Når obs-filen (gps.obs) oversættes vha. obs2bnr, opretter der to cad-filer i cad-mappen: gps.bnr, der indeholder alle punkter, undtagen punkter med kode 10 (pga. 'ud'-linjen i ini-filen), og gps_mid.bnr, der indeholder de midlede koordinater til punkter med kode 10. For at udføre en simpel kontrol af målingerne for grove fejl, kan man endvidere føje nedenstående linje til ini-filen: mr Denne linje angiver, at programmet skal komme med en advarsel, hvis ét eller flere af de målte punkter afviger mere end 5 cm i XY eller 8 cm i Z fra de midlede koordinater. Ved indlæsning af observationer i ScanObs kontrolleres der nu for, om der i obs-filen findes totalstationsmålinger uden en målt afstand (f.eks. udgangssigter, hvortil der ikke er målt en afstand). Da Side 2 af 11

3 ScanObs kun kan håndtere målinger, der kan omregnes til koordinater, vil programmet automatisk sætte et minus i obs-filen ud for den pågældende observation, så den ikke medtages i de efterfølgende beregninger. Programmet kommer dog også med en advarsel, når dette sker, så der ikke utilsigtet udelades nogen målinger. Bemærk: De omtalte ændringer i ScanObs og Obs2bnr medfører, at der skal foretages nogle ændringer i initialiseringsfilen (%GeoCADdata%\Setup\Initialisering\Scanobs.ini), før de nye programmer kan køre. Nedenfor er angivet de koder, der kan anvendes i initialiseringsfilen. m* Angiver mappenavne for programmets mappestruktur (* erstattes af tallene fra 1 til 8) ts Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med totalstation fg Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med GPS ac (UDGÅET) Erstattes af 'nf' sd (UDGÅET) Erstattes af 'nf' nf (NY) Angiver formater for detailpunktsfilerne. Der kan vælges mellem bnr-, dxf- og sdl-format. 1f (NY) Angiver om programmet skal samle alle detailpunkter i en enkelt cad-fil, eller der skal skrives én cad-fil pr. obs-fil. ud (NY) Angiver markkoder, der ikke skal medtager i detailpunktsfilen (f.eks. fordi disse koder skal midles) mi (NY) Angiver markkoder, der skal midles og gemmes i særskilt cad-fil mr (NY) Angiver det maksimale residual ved midling. Overskrides denne værdi, kommer programmet med en advarsel. dp Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en ukendt markkode. pk Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en bestemt markkode. dl Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en ukendt markkode. li Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en bestemt markkode. GeoNiv udjævning af geometrisk nivellement ScanObs-programpakken er blevet udvidet med et nyt program til udjævning af geometrisk nivellement: GeoNIV. GeoNIV startes på samme måde som ScanObs ved at højreklikke på en obs-fil med data fra et digitalt nivellerinstrument. Denne obs-fil kan enten eksporteres direkte fra instrumentet vha. en format-fil, eller den kan laves fra en gsi-fil vha. programmet gsi2obs. Når GeoNIV er startet, spørger programmet efter en fikspunktsfil, hvorefter programmet viser de aprioriværdier, der er sat i initialiseringsfilen (%GeoCADdatasetup%\SETUP\Initialisering\geoniv.ini). Disse kan evt. ændres, hvorefter man trykker 'Udjævn'. I modsætning til mange andre programmer til udjævning af geometrisk nivellement, arbejder GeoNIV uafhængigt af observationernes linjeforløb, og programmet er derfor velegnet til udjævning af nivellementsnet, der består af mange løkker og sigter på kryds og tværs. I stedet betragtes hver observeret koteforskel mellem to punkter som en selvstændig observation, der pusles på plads i forhold til de øvrige observationer og fikspunkter med hensyn til de angivne apriorispredninger. Resultatet af udjævningen vurderes vha. en spredning på vægtenheden og de normaliserede residualer på hver observation. Side 3 af 11

4 Eksempel på udjævning af et lille geometrisk nivellement i GeoNiv. Udtynding af dronedata Der har i den seneste tid været en del fokus på de såkaldte droner, der kan bruges til at frembringe både ortofotos og højdemodeller over større områder. Én af de helt store udfordringer ved at anvende data fra disse droner er, at punkttætheden i den resulterende højdemodel ofte bliver så stor, at højdemodellen bliver meget vanskelig at håndtere i almindelige cad-programmer, og derfor er det som regel nødvendigt at foretage én eller anden form for udtynding af den rå punktsky, inden den omdannes til en trekantsmodel. For at illustrere, at det ikke er ligegyldigt, hvilken metode man anvender til udtynding af sin punktsky, har vi lavet en lille test med nogle dronedata, der dækker et område på 50x50 meter. Inden for dette forholdsvist lille område formår dronen at producere lidt over punkter, hvilket svarer til en punkttæthed på ca. 320 punkter pr. m 2. Denne punktsky ønskes reduceret, og til dette formål har vi anvendt GeoCADs superudtyndingsfunktion med en maksimal pilhøjde på 10 cm. Det vil altså sige, at programmet beholder lige præcist det antal punkter, der skal til for at danne en trekantsmodel, der højst afviger 10 cm fra den oprindelige punktsky. Til sammenligning har vi udtyndet den samme punktsky med den mere udbredte (og simplere) gridbaserede metode, hvorved man først definerer et kvadratnet med en given maskestørrelse, hvorefter man beregner den gennemsnitlige kote inden for hver celle i kvadratnettet. En hurtig beregning har vist, at en maskestørrelse på 25x25 cm giver nogenlunde samme reducering af punktskyen, som superudtyndingen. Side 4 af 11

5 Resultatet af vores lille test viser, at man sagtens kan smide op mod 95% af en punktsky væk, uden at man går på kompromis med nøjagtigheden, så længe man anvender en intelligent udtyndingsalgoritme, der løbende kontrollerer, at den udtyndede model passer med det målte terræn, og GeoCADs superudtyndingsfunktion viser sig således, at være et effektivt værktøj til håndtering af dronedata. Vi glæder os til at uddybe dette lille eksempel og de øvrige fordele ved udtynding i GeoCAD på Nyborgmødet d. 31. januar 2014 under sessionen Speaker's Corner. Antal enkeltpunkter Datamængde Maks. pilhøjde Spredning Oprindelig punktsky ,00% 0,000 meter 0,000 meter Superudtynding 10 cm Gridudtynding 25x25 cm ,73% 0,100 meter 0,028 meter ,03% 6,234 meter 0,191 meter Gridbaseret udtynding Superudtynding uden tab af nøjagtighed Download og brug af frie grunddata Som bekendt kan der hentes større mængder af gratis grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside: Det mest downloadede datasæt er den landsdækkende højdemodel (DHM), der kan hentes i blokke af 10 x 10 km. Punktskyen er lagret i binært LAS-format, der kan importeres til GeoCAD med værktøjet las2bnr. I filen Las_classification.txt sættes objektkoden for de punkttyper, der skal eksporteres til GeoCAD Bnrformat. Bemærk at GST har placeret laget Ground med CV værdien 5 (normalt lagres ground med en værdi = 2). Opdeling af las-filer Classification Value til filer og objektkode obj CV Meaning Created, never classified Unclassified Ground Low vegetation Medium vegetation KOTE 5 Heigh vegitation Building Low point (noise) Model key-point (mass point) Water Side 5 af 11

6 Højdemodel genereret på baggrund af GST s punktsky (grønne trekanter) kombineret med terrestriske data (blå trekanter). GST s data er udtyndet og kombineret med egne opmålte data vha. Superudtyndingsmodulet. De mange muligheder for import af frie grunddata fra GST medfører et stort behov for at indeksere data, så datasamlingerne let kan kaldes fra GeoCAD, når der er brug for dem. Data oprettes i GeoCAD s indeks som sædvanligt med kald af dbindex funktionen. Som noget nyt kan der nu oprettes flere forskellige indeksmapper. Det kan f.eks. være praktisk at placere scannedata fra GST i sit eget indeks, da filantallet hurtigt bliver stort. En fuldautomatiseret proces for omdannelse af GST s las-filer til et komplet GeoCAD-index er under udvikling og forventes klar i januar måned. Dermed kræves blot udpegning af én mappe med downloadede las-filer, hvorefter konvertering og oprettelse af index foregår automatisk. I mappen, hvor indeks-filerne er placeret, kan der nu placeres en ekstra fil (.dbindex.map), med beskrivelse og stinavne til de ekstra indeks-mapper, der er oprettet. Formatet for denne fil er: 1. linje: Valgfri tekst 2. linje og efterfølgende linjer: KOL. 1: 0 ELLER 1. 0: EJ DEFAULT 1: DEFAULT (MÅ KUN FOREKOMME EN GANG) KOL. 3-82: BESKRIBELSE AF INDEKS KOL : STINAVNET FOR INDEKS Hvis filen.dbindex.map ikke eksisterer, benyttes kun ét indeks (jævnfør Diverse værdier nr. 184). GST udstiller også en række gratis grunddata via deres WFS-tjenester, der som bekendt også kan benyttes direkte i GeoCAD med vores WFS-modul. Som nogen vil vide, har PLF indgået en aftale med GST (v/ Godik Slot Godiksen) om, at de PLF-firmaer, der ønsker adgang til Kortforsyningens FOT-tjenester som f.eks. topo_geo_gml2 og topo_geo_gmlsfp, nu kan få det mod henvendelse til med anmodning herom. Side 6 af 11

7 Et eksempel på opsætningen af kald af FOT-data findes i mappen..\geocad\data\tabel\geocad.wfs\ WFS_setup.mdb i tabellen FOTKORT10. Eksport af shape-filer Vi oplever fra tid til anden, at vores kunder efterspørger bedre muligheder for at udveksle data mellem GeoCAD og diverse gis-programmer, som f.eks. ArcGIS og MapInfo. For at imødekomme denne efterspørgsel er vi i gang med at udvikle et nyt modul til eksport af data fra GeoCAD til enten shape- eller mif/mid-format. Begge formater kan læses af de fleste gis-programmer og giver os mulighed for både at arbejde med data fra GeoCAD i diverse gis-programmer, ligesom vi bliver bedre rustet til at levere data til gis-brugere i f.eks. kommunerne. Det nye gis-modul bliver tilgængeligt som et tillægsmodul til GeoEDIT, og det kommer til at erstatte det nuværende Gis2GeoCAD-modul, der kun kan importere data i GeoCAD. I første omgang kan modulet kun håndtere GeoCAD-formatets interne attributfelter (acc-kode, db-link, kort tekst 1/2/3 og lang tekst), men vi agter at udbygge modulet, så det bliver muligt at gemme et valgfrit antal attributter i en særskilt attributfil, der både kan manipuleres i GeoEDIT, og samtidigt kommer med ved eksport til gis-formater. Skærmbillede fra det nye GIS-modul til GeoCAD. Brugermøde 2014 Vi har tidligere varslet et brugermøde i løbet af Pga. de omfattende ændringer i forbindelse med lanceringen af en 64 bit udgave af GeoCAD, har vi valgt at udskyde brugermødet til denne version er klar. Vi glæder os til at demonstrere 64-bit udgaven sammen med mange af de seneste ændringer på et brugermøde i Anders Kvist Simonsen holder som tidligere nævnt - oplæg om GeoCAD s muligheder for udtynding af bl.a. dronedata i Speakers Corner på årets faglige møde i Nyborg. Det foregår fredag d. 31. januar mellem kl. 17 og 18. Både Anders Kvist og Peter Jensen er til stede på Nyborg-mødet, hvor vi naturligvis gerne svarer på spørgsmål i relation til GeoCAD. Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær fusionerer som bekendt med LE34 og Landmålergården pr. 1. januar Som følge heraf har GeoCAD indgået aftale med Nellemann & Bjørnkjær om tilbagekøb af deres aktier i GeoCAD A/S primo 2014, således at det fusionerede selskab (LE34) ikke bliver medejer af GeoCAD A/S. GeoCAD vil fortsat blive anvendt på de tidligere Nellemann & Bjørnkjær kontorer. GeoCAD-ejerkredsen består herefter af Lic. geom. Jens Juhl, landinspektør Anders Kvist Simonsen og AAKJAER Landinspektører. Side 7 af 11

8 UDVALGTE ØVRIGE ÆNDRINGER Interpolation og ekstrapolation på 3D linje Der kan nu foretages interpolation eller ekstrapolation langs en 3D linje med funktionen: Beregn > Diverse Beregninger > Interpoler/ekstrapolar på 3D linje. Linjen defineres ved at digitalisere de 2 endepunkter. Derefter indtastes en afstand fra punkt 1 eller punkt 2. Der kan også indtastes en given kote, hvorved programmet beregner hvor på 3D linjen denne kote ligger. Der korrigeres for PPMsys (hvis ak er slået til), men ikke for jordkrumning. Funktionen kan f.eks. bruges ved indmåling af utilgængelige punkter med GPS, hvor 2 punkter på en linjen indmåles sammen med en (3D) afstand til det utilgængelige punkt. Dynamic.allocate I stedet for at have flere forskellige geoedit.exe filer styres allokering af hukommelse i en selvstændig fil dynamic.allocate. Der eksisterer dermed kun én version af GeoEdit. Filen indeholder 4 nedenstående linjer og alt afhængig af RAM-lager på Pc en, kan filen optimeres Antal punkter Antal objekter Antal lange tekster (80 karakterer) 1000 Antal linjer i linkfil (sammenknyttet vha. db-link) Filen dynamic.allocate kan ligge 3 forskellige steder. Først ledes i mappen \projektmappe\setup\ derefter i \temp\geoedit_setup\ og til sidst i mappen \GeoCAD\data\setup\. Dermed kan der ligge en 'specialfil', der netop passer til et aktuelt projekt. Opsætningsdatabase til WFS-modul Der er kommet et felt mere i WFS-databasen, som SKAL være i alle tabeller ("URL4"). Koden "SKEL" i URL4 kan benyttes til filtrering af skelpunkter på kvalitetsklasse (1-3), så hver kvalitetsklasse tildeles sin egen objektkode. Se eksemplet i filen:..\data\tabel\geocad.wfs\wfs_setup.mdb. Automatisk beregning af vinkelret afstand fra udvalgte punkter til ret linje Med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Afstand MF FIND til kort tekst 1/dimension kan mange punkter markeret med MULTI FIND nedfældes på en ret linje. Den beregnede afstand kan gemmes i enten kort tekst 1 eller påsættes som dimension med valgt objektkode. Funktionen er yderst nyttig i forbindelse med geometrisk kontrol af objekter, der f.eks. skal målsættes til et teoretisk modulnet. Den markerede referencelinje opdeles ikke. Side 8 af 11

9 Beregning af hjørnepunkter i rum Skæring mellem 2 rette linjer - f.eks. vægge i et rum - kan nu nemt beregnes med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Måling af værelse FIND + linje Den ene rette linje (væg) skal være markeret med FIND, hvorefter der snappes til den anden væg. Skæringspunktet beregnes og linjerne forlænges automatisk til skæringspunktet. Væggene kan være et objekt. Funktionen kan også være god ved as-built opmåling som her f.eks. i et trapperum, hvor hjørnepunkterne på trappeelementer og vægge er utilgængelige eller svære at definere under opmålingen. Hvis der er registreret koter på linjerne, der indgår i beregningen, beregnes skæringspunktet i 3D. Kotedifferencen beregnes og vises. Beregning af hjørnepunkter sker let med denne nye funktion f.eks.ved asbuilt opmåling af et trapperum, som vist herover. Under Beregn > Diverse Beregninger > Opret døre og vinduer i bygninger findes også en funktion til automatisk indbygning af døre og vinduer i de opmålte vægge. Opmålte dørkarme og retning for døråbning eller vinduer markeres med MF, hvorefter funktionen kaldes. Resultatet bliver som på det viste eksempel Beregnet bygning. I mappen \GeoCAD\Sampels\Door_window\ findes CAD-fil for det viste eksempel. Side 9 af 11

10 OPDELING AF STORE OBJEKTER GeoCAD deler nu et objekt i flere objekter, hvis der er flere end punkter i objektet. Ved enkelte WFStjenester kunne denne maks. grænse bevirke, at visse objekter ikke kunne indlæses i GeoCAD. Et lukket objekt vil efter denne opperation ikke være lukket længere. NYT VEDR. GML-FILER OG E-RIDS Geodatastyrelsen lukker for Stedfæstelsesdatabasen pr Stedfæstelsesdatabasen indeholder de hidtil stedfæstede servitutter og bygninger på lejet grund. Lukning af stedfæstelsesdatabasen betyder samtidig, at GML-filer fremover ikke vil kunne valideres på Geodatastyrelsens hjemmeside. Geodatastyrelsen har oplyst, at Schemaserveren vil fungere i en periode formentlig frem til sommeren GeoCAD holder øje med udviklingen og eventuelle ændrede krav til rids og GML-filer. Indtil videre må vi anbefale, at firmaerne fortsætter med at producere og indsende GML-filer som hidtil. Opdateret vejledning (af ) vedr. krav til GML-filer og E-rids kan findes på dette link: OPDATERING AF GEOCAD-INSTALLATION Da vi har erfaret, at flere vores kunder har oplevet problemer med opdatering af GeoCAD, vil vi for en god ordens skyld her bringe en kort gemmengang af opdateringsproceduren: Download den nyeste version af GeoCAD fra hjemmesiden. Direkte link til installationsfil: Kør installationsfilen ved at dobbeltklikke på GeoCADsetup.exe. Installationsprogrammet åbner et velkomstbillede. Vælg den mappe, hvori programfilerne skal installeres. F.eks. C:\Programmer\GeoCAD for lokal installation på PC'en eller S:\program\GeoCAD for installation på en server. Hvis GeoCAD allerede findes på maskinen, vil installationsprogrammet som udgangspunkt foreslå at installere i den samme mappe, hvorved de gamle programfiler overskrives. Hvis man stadigt vil have mulighed for at køre den tidligere version, kan man omdøbe GeoCAD-mappen, så den f.eks. hedder C:\Programmer\GeoCAD.gammel, og derefter installere den nye version i mappen C:\Programmer\GeoCAD. Tryk på 'Næste' Vælg installationstype: Standardinstallation bruges ved installation af GeoCAD på en PC eller server, hvorpå GeoCAD ikke tidligere har været installeret. Klientinstallation bruges til at tilknytte en ny PC til en server, hvorpå GeoCAD allerede er installeret. Opdater installation bruges til at opdatere en eksisterende GeoCAD-installation på en PC eller server. Vælg mappe for genveje i startmenuen eller vælg Opret ingen programgruppe i startmenuen Vælg de filer, der skal installeres: Opdater GeoCAD Programfiler... opdaterer alle programfiler i mappen %GeoCADhome% Opdater GeoCAD Datafiler... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdata% Opdater GeoCAD Data-Setup-filer... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdatasetup% Da de to datamapper (%GeoCADdata% og %GeoCADdatasetup%) som regel indeholder firma- og brugerspecifikke opsætningsfiler, skal man være forsigtig med at overskrive dem, da man i så fald risikerer at miste kodetabeller, logoer, tegningshoveder og meget mere. Mere herom nedenfor. De følgende sider i installationsprogrammet afhænger af hvilke komponenter, der er krydset af. For eksemplets skyld antager vi, at alle tre komponenter er markeret. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datafiler. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdata%. Dette er en dårlig idé, da man risikerer at miste alle firmaspecifikke opsætningsfiler (kodetabeller, Side 10 af 11

11 tegningshoveder og meget mere). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data, hvori man efterfølgende kan finde opdaterede eksempler på alle de datafiler, der bruges i GeoCAD. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datasetup-filer. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdatasetup%. Dette er ligeledes en dårlig idé, da man risikerer at miste alle brugerspecifikke opsætningsfiler (brugergrænseflade, initialiseringsfiler mm.). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data (mappen SETUP oprettes automatisk). Installationsprogrammet viser nu en oversigt over de valgte komponenter og stier. Kig listen igennem og kontrollér, at der ikke er nogen vigtige filer, der utilsigtet bliver overskrevet. Tryk på 'Installer' for at gennemføre installationen. Alle valgte filer kopieres herefter til computeren. Efter installationen kan det være nødvendigt at opdatere kodetabeller, konverteringstabeller og andre opsætningsfiler. Vi forsøger at gøre opmærksom på sådanne ændringer i nyhedsbrevene, og henviser i øvrigt til filen GeoNews.help, der løbende ajourføres med information om de nyeste ændringer i GeoCAD-programmerne. GeoNews kan hentes på adressen: GEOCAD S HJEMMESIDE Nyeste version af GeoCAD kan som altid downloades på GeoCAD s hjemmeside Som altid modtages ideer samt forslag til forbedringer af GeoCAD gerne fra alle. Glædelig Jul og godt Nytår! Med venlig hilsen Anders Kvist Simonsen og Peter Jensen Side 11 af 11

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs ver. 26.01.2009 WWW.GeoCAD.dk vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel NYHEDSBREV 1-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 10. marts 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte lejligheden

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området MIA Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området Dette dokument er dannet 28. maj 2010 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Om Mia 7 1.1 MIA's...7

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere