Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne."

Transkript

1 NYHEDSBREV Dato: 23. december 2013 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i Mange dele af GeoCAD-programmerne har fået en tiltrængt opdatering i løbet af året og nye værktøjer er kommet til. Vi takker for de mange gode input og ideer, der er kommet i løbet af året. Vi bestræber os fortsat på at opfylde alle ønsker og forslag til forbedringer, så vores programmer kan blive endnu bedre. Vi opfordrer alle til at opdatere til seneste GeoCAD-version, der indeholder de herunder nævnte nyheder og ændringer. et er baseret på GeoCAD version og indeholder følgende: 1 64 bit udgave af GeoCAD 2 Forbedringer af ScanObs og Obs2Bnr 3 GeoNiv - udjævning af geometrisk nivellement 4 Udtynding af dronedata 5 Download og brug af frie grunddata 6 Eksport af shape-filer 7 Brugermøde Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen 9 Udvalgte øvrige ændringer 64 BIT UDGAVE AF GEOCAD I det forgangne år har vi arbejdet hårdt på en række omfattende forbedringer af GeoCADs indre opbygning, hvorved vi har opnået en hurtigere og mere robust programarkitektur. Denne omstrukturering betyder bl.a., at vi snart kan tilbyde GeoCAD-programmerne i en version, der er designet specielt til 64-bit systemer, hvorved programmerne får adgang til en væsentligt større mængde hukommelse, og følgelig kan håndtere væsentligt større datamængder. Sideløbende med de interne forbedringer, har vi sendt programmet på slankekur og fjernet mange programstumper, der ikke længere benyttes. Brugergrænsefladen er også blevet opdateret. Resultatet er blevet et slankere og mere smidigt program, der vil være nemmere at vedligeholde og opdatere fremover. Den velkendte kommandoprompt vil i den nye version ikke længere blive åbnet automatisk, hver gang et GeoCADprogram startes. Forbedret fildialog, der opfører sig som Windows Stifinder. AAKJAER Landinspektører Vestergade Aarhus C Tlf.: Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 Postboks Aalborg Tlf.: Jens Juhl Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Vi er i øjeblikket i gang med at teste den nye version og forventer, at vi kan gøre den tilgængelig for vores brugere i løbet af første kvartal Ny dialog til valg af objektkoder i masker med mulighed for at markere flere grupper ad gangen og søgefunktion. Forbedringer af ScanObs og Obs2bnr Ved konvertering af obs-filer til cad-format, kan der nu vælges mellem tre forskellige formater: GeoCAD bnrformat, AutoCAD dxf-format og SDL-formatet. Disse formater vælges vha. koden 'nf' i scanobs.ini, der erstatter de tidligere anvendte koder 'ac' og 'sd'. Såfremt dxf-formatet er valgt, vil ScanObs desuden gemme netskitser i dxf-format, så disse kan vises på maskiner, der ikke har GeoCAD installeret. Der er endvidere tilføjet en ny funktion i Obs2bnr, der kan midle bestemte markkoder. Hvis man f.eks. har målt en række punkter flere gange med GPS, uden at der er foretaget målinger med totalstation imellem dem, kan man midle punkter ved oversættelse på følgende måde: GPS-målingen eksporteres til filen 'gps.obs', der indeholder et antal punkter målt med markkoden '10'. I initialiseringsfilen (scanobs.ini) tilføjes følgende linjer: mi ud 10 (punkter med kode 10 midles, og de midlede koordinater gemmes i filen gps_mid.bnr) 10 (punkter med kode 10 udelades fra filen gps.bnr) Når obs-filen (gps.obs) oversættes vha. obs2bnr, opretter der to cad-filer i cad-mappen: gps.bnr, der indeholder alle punkter, undtagen punkter med kode 10 (pga. 'ud'-linjen i ini-filen), og gps_mid.bnr, der indeholder de midlede koordinater til punkter med kode 10. For at udføre en simpel kontrol af målingerne for grove fejl, kan man endvidere føje nedenstående linje til ini-filen: mr Denne linje angiver, at programmet skal komme med en advarsel, hvis ét eller flere af de målte punkter afviger mere end 5 cm i XY eller 8 cm i Z fra de midlede koordinater. Ved indlæsning af observationer i ScanObs kontrolleres der nu for, om der i obs-filen findes totalstationsmålinger uden en målt afstand (f.eks. udgangssigter, hvortil der ikke er målt en afstand). Da Side 2 af 11

3 ScanObs kun kan håndtere målinger, der kan omregnes til koordinater, vil programmet automatisk sætte et minus i obs-filen ud for den pågældende observation, så den ikke medtages i de efterfølgende beregninger. Programmet kommer dog også med en advarsel, når dette sker, så der ikke utilsigtet udelades nogen målinger. Bemærk: De omtalte ændringer i ScanObs og Obs2bnr medfører, at der skal foretages nogle ændringer i initialiseringsfilen (%GeoCADdata%\Setup\Initialisering\Scanobs.ini), før de nye programmer kan køre. Nedenfor er angivet de koder, der kan anvendes i initialiseringsfilen. m* Angiver mappenavne for programmets mappestruktur (* erstattes af tallene fra 1 til 8) ts Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med totalstation fg Angiver markkoder for målinger til fikspunkter med GPS ac (UDGÅET) Erstattes af 'nf' sd (UDGÅET) Erstattes af 'nf' nf (NY) Angiver formater for detailpunktsfilerne. Der kan vælges mellem bnr-, dxf- og sdl-format. 1f (NY) Angiver om programmet skal samle alle detailpunkter i en enkelt cad-fil, eller der skal skrives én cad-fil pr. obs-fil. ud (NY) Angiver markkoder, der ikke skal medtager i detailpunktsfilen (f.eks. fordi disse koder skal midles) mi (NY) Angiver markkoder, der skal midles og gemmes i særskilt cad-fil mr (NY) Angiver det maksimale residual ved midling. Overskrides denne værdi, kommer programmet med en advarsel. dp Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en ukendt markkode. pk Default-værdier i GeoCAD-filen for enkeltpunkter, der er målt med en bestemt markkode. dl Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en ukendt markkode. li Default-værdier i GeoCAD-filen for linjer, der er målt med en bestemt markkode. GeoNiv udjævning af geometrisk nivellement ScanObs-programpakken er blevet udvidet med et nyt program til udjævning af geometrisk nivellement: GeoNIV. GeoNIV startes på samme måde som ScanObs ved at højreklikke på en obs-fil med data fra et digitalt nivellerinstrument. Denne obs-fil kan enten eksporteres direkte fra instrumentet vha. en format-fil, eller den kan laves fra en gsi-fil vha. programmet gsi2obs. Når GeoNIV er startet, spørger programmet efter en fikspunktsfil, hvorefter programmet viser de aprioriværdier, der er sat i initialiseringsfilen (%GeoCADdatasetup%\SETUP\Initialisering\geoniv.ini). Disse kan evt. ændres, hvorefter man trykker 'Udjævn'. I modsætning til mange andre programmer til udjævning af geometrisk nivellement, arbejder GeoNIV uafhængigt af observationernes linjeforløb, og programmet er derfor velegnet til udjævning af nivellementsnet, der består af mange løkker og sigter på kryds og tværs. I stedet betragtes hver observeret koteforskel mellem to punkter som en selvstændig observation, der pusles på plads i forhold til de øvrige observationer og fikspunkter med hensyn til de angivne apriorispredninger. Resultatet af udjævningen vurderes vha. en spredning på vægtenheden og de normaliserede residualer på hver observation. Side 3 af 11

4 Eksempel på udjævning af et lille geometrisk nivellement i GeoNiv. Udtynding af dronedata Der har i den seneste tid været en del fokus på de såkaldte droner, der kan bruges til at frembringe både ortofotos og højdemodeller over større områder. Én af de helt store udfordringer ved at anvende data fra disse droner er, at punkttætheden i den resulterende højdemodel ofte bliver så stor, at højdemodellen bliver meget vanskelig at håndtere i almindelige cad-programmer, og derfor er det som regel nødvendigt at foretage én eller anden form for udtynding af den rå punktsky, inden den omdannes til en trekantsmodel. For at illustrere, at det ikke er ligegyldigt, hvilken metode man anvender til udtynding af sin punktsky, har vi lavet en lille test med nogle dronedata, der dækker et område på 50x50 meter. Inden for dette forholdsvist lille område formår dronen at producere lidt over punkter, hvilket svarer til en punkttæthed på ca. 320 punkter pr. m 2. Denne punktsky ønskes reduceret, og til dette formål har vi anvendt GeoCADs superudtyndingsfunktion med en maksimal pilhøjde på 10 cm. Det vil altså sige, at programmet beholder lige præcist det antal punkter, der skal til for at danne en trekantsmodel, der højst afviger 10 cm fra den oprindelige punktsky. Til sammenligning har vi udtyndet den samme punktsky med den mere udbredte (og simplere) gridbaserede metode, hvorved man først definerer et kvadratnet med en given maskestørrelse, hvorefter man beregner den gennemsnitlige kote inden for hver celle i kvadratnettet. En hurtig beregning har vist, at en maskestørrelse på 25x25 cm giver nogenlunde samme reducering af punktskyen, som superudtyndingen. Side 4 af 11

5 Resultatet af vores lille test viser, at man sagtens kan smide op mod 95% af en punktsky væk, uden at man går på kompromis med nøjagtigheden, så længe man anvender en intelligent udtyndingsalgoritme, der løbende kontrollerer, at den udtyndede model passer med det målte terræn, og GeoCADs superudtyndingsfunktion viser sig således, at være et effektivt værktøj til håndtering af dronedata. Vi glæder os til at uddybe dette lille eksempel og de øvrige fordele ved udtynding i GeoCAD på Nyborgmødet d. 31. januar 2014 under sessionen Speaker's Corner. Antal enkeltpunkter Datamængde Maks. pilhøjde Spredning Oprindelig punktsky ,00% 0,000 meter 0,000 meter Superudtynding 10 cm Gridudtynding 25x25 cm ,73% 0,100 meter 0,028 meter ,03% 6,234 meter 0,191 meter Gridbaseret udtynding Superudtynding uden tab af nøjagtighed Download og brug af frie grunddata Som bekendt kan der hentes større mængder af gratis grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside: Det mest downloadede datasæt er den landsdækkende højdemodel (DHM), der kan hentes i blokke af 10 x 10 km. Punktskyen er lagret i binært LAS-format, der kan importeres til GeoCAD med værktøjet las2bnr. I filen Las_classification.txt sættes objektkoden for de punkttyper, der skal eksporteres til GeoCAD Bnrformat. Bemærk at GST har placeret laget Ground med CV værdien 5 (normalt lagres ground med en værdi = 2). Opdeling af las-filer Classification Value til filer og objektkode obj CV Meaning Created, never classified Unclassified Ground Low vegetation Medium vegetation KOTE 5 Heigh vegitation Building Low point (noise) Model key-point (mass point) Water Side 5 af 11

6 Højdemodel genereret på baggrund af GST s punktsky (grønne trekanter) kombineret med terrestriske data (blå trekanter). GST s data er udtyndet og kombineret med egne opmålte data vha. Superudtyndingsmodulet. De mange muligheder for import af frie grunddata fra GST medfører et stort behov for at indeksere data, så datasamlingerne let kan kaldes fra GeoCAD, når der er brug for dem. Data oprettes i GeoCAD s indeks som sædvanligt med kald af dbindex funktionen. Som noget nyt kan der nu oprettes flere forskellige indeksmapper. Det kan f.eks. være praktisk at placere scannedata fra GST i sit eget indeks, da filantallet hurtigt bliver stort. En fuldautomatiseret proces for omdannelse af GST s las-filer til et komplet GeoCAD-index er under udvikling og forventes klar i januar måned. Dermed kræves blot udpegning af én mappe med downloadede las-filer, hvorefter konvertering og oprettelse af index foregår automatisk. I mappen, hvor indeks-filerne er placeret, kan der nu placeres en ekstra fil (.dbindex.map), med beskrivelse og stinavne til de ekstra indeks-mapper, der er oprettet. Formatet for denne fil er: 1. linje: Valgfri tekst 2. linje og efterfølgende linjer: KOL. 1: 0 ELLER 1. 0: EJ DEFAULT 1: DEFAULT (MÅ KUN FOREKOMME EN GANG) KOL. 3-82: BESKRIBELSE AF INDEKS KOL : STINAVNET FOR INDEKS Hvis filen.dbindex.map ikke eksisterer, benyttes kun ét indeks (jævnfør Diverse værdier nr. 184). GST udstiller også en række gratis grunddata via deres WFS-tjenester, der som bekendt også kan benyttes direkte i GeoCAD med vores WFS-modul. Som nogen vil vide, har PLF indgået en aftale med GST (v/ Godik Slot Godiksen) om, at de PLF-firmaer, der ønsker adgang til Kortforsyningens FOT-tjenester som f.eks. topo_geo_gml2 og topo_geo_gmlsfp, nu kan få det mod henvendelse til med anmodning herom. Side 6 af 11

7 Et eksempel på opsætningen af kald af FOT-data findes i mappen..\geocad\data\tabel\geocad.wfs\ WFS_setup.mdb i tabellen FOTKORT10. Eksport af shape-filer Vi oplever fra tid til anden, at vores kunder efterspørger bedre muligheder for at udveksle data mellem GeoCAD og diverse gis-programmer, som f.eks. ArcGIS og MapInfo. For at imødekomme denne efterspørgsel er vi i gang med at udvikle et nyt modul til eksport af data fra GeoCAD til enten shape- eller mif/mid-format. Begge formater kan læses af de fleste gis-programmer og giver os mulighed for både at arbejde med data fra GeoCAD i diverse gis-programmer, ligesom vi bliver bedre rustet til at levere data til gis-brugere i f.eks. kommunerne. Det nye gis-modul bliver tilgængeligt som et tillægsmodul til GeoEDIT, og det kommer til at erstatte det nuværende Gis2GeoCAD-modul, der kun kan importere data i GeoCAD. I første omgang kan modulet kun håndtere GeoCAD-formatets interne attributfelter (acc-kode, db-link, kort tekst 1/2/3 og lang tekst), men vi agter at udbygge modulet, så det bliver muligt at gemme et valgfrit antal attributter i en særskilt attributfil, der både kan manipuleres i GeoEDIT, og samtidigt kommer med ved eksport til gis-formater. Skærmbillede fra det nye GIS-modul til GeoCAD. Brugermøde 2014 Vi har tidligere varslet et brugermøde i løbet af Pga. de omfattende ændringer i forbindelse med lanceringen af en 64 bit udgave af GeoCAD, har vi valgt at udskyde brugermødet til denne version er klar. Vi glæder os til at demonstrere 64-bit udgaven sammen med mange af de seneste ændringer på et brugermøde i Anders Kvist Simonsen holder som tidligere nævnt - oplæg om GeoCAD s muligheder for udtynding af bl.a. dronedata i Speakers Corner på årets faglige møde i Nyborg. Det foregår fredag d. 31. januar mellem kl. 17 og 18. Både Anders Kvist og Peter Jensen er til stede på Nyborg-mødet, hvor vi naturligvis gerne svarer på spørgsmål i relation til GeoCAD. Nellemann & Bjørnkjær udtræder fra GeoCAD-ejerkredsen Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær fusionerer som bekendt med LE34 og Landmålergården pr. 1. januar Som følge heraf har GeoCAD indgået aftale med Nellemann & Bjørnkjær om tilbagekøb af deres aktier i GeoCAD A/S primo 2014, således at det fusionerede selskab (LE34) ikke bliver medejer af GeoCAD A/S. GeoCAD vil fortsat blive anvendt på de tidligere Nellemann & Bjørnkjær kontorer. GeoCAD-ejerkredsen består herefter af Lic. geom. Jens Juhl, landinspektør Anders Kvist Simonsen og AAKJAER Landinspektører. Side 7 af 11

8 UDVALGTE ØVRIGE ÆNDRINGER Interpolation og ekstrapolation på 3D linje Der kan nu foretages interpolation eller ekstrapolation langs en 3D linje med funktionen: Beregn > Diverse Beregninger > Interpoler/ekstrapolar på 3D linje. Linjen defineres ved at digitalisere de 2 endepunkter. Derefter indtastes en afstand fra punkt 1 eller punkt 2. Der kan også indtastes en given kote, hvorved programmet beregner hvor på 3D linjen denne kote ligger. Der korrigeres for PPMsys (hvis ak er slået til), men ikke for jordkrumning. Funktionen kan f.eks. bruges ved indmåling af utilgængelige punkter med GPS, hvor 2 punkter på en linjen indmåles sammen med en (3D) afstand til det utilgængelige punkt. Dynamic.allocate I stedet for at have flere forskellige geoedit.exe filer styres allokering af hukommelse i en selvstændig fil dynamic.allocate. Der eksisterer dermed kun én version af GeoEdit. Filen indeholder 4 nedenstående linjer og alt afhængig af RAM-lager på Pc en, kan filen optimeres Antal punkter Antal objekter Antal lange tekster (80 karakterer) 1000 Antal linjer i linkfil (sammenknyttet vha. db-link) Filen dynamic.allocate kan ligge 3 forskellige steder. Først ledes i mappen \projektmappe\setup\ derefter i \temp\geoedit_setup\ og til sidst i mappen \GeoCAD\data\setup\. Dermed kan der ligge en 'specialfil', der netop passer til et aktuelt projekt. Opsætningsdatabase til WFS-modul Der er kommet et felt mere i WFS-databasen, som SKAL være i alle tabeller ("URL4"). Koden "SKEL" i URL4 kan benyttes til filtrering af skelpunkter på kvalitetsklasse (1-3), så hver kvalitetsklasse tildeles sin egen objektkode. Se eksemplet i filen:..\data\tabel\geocad.wfs\wfs_setup.mdb. Automatisk beregning af vinkelret afstand fra udvalgte punkter til ret linje Med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Afstand MF FIND til kort tekst 1/dimension kan mange punkter markeret med MULTI FIND nedfældes på en ret linje. Den beregnede afstand kan gemmes i enten kort tekst 1 eller påsættes som dimension med valgt objektkode. Funktionen er yderst nyttig i forbindelse med geometrisk kontrol af objekter, der f.eks. skal målsættes til et teoretisk modulnet. Den markerede referencelinje opdeles ikke. Side 8 af 11

9 Beregning af hjørnepunkter i rum Skæring mellem 2 rette linjer - f.eks. vægge i et rum - kan nu nemt beregnes med funktionen: Beregn > Specialberegninger (FIND) > Måling af værelse FIND + linje Den ene rette linje (væg) skal være markeret med FIND, hvorefter der snappes til den anden væg. Skæringspunktet beregnes og linjerne forlænges automatisk til skæringspunktet. Væggene kan være et objekt. Funktionen kan også være god ved as-built opmåling som her f.eks. i et trapperum, hvor hjørnepunkterne på trappeelementer og vægge er utilgængelige eller svære at definere under opmålingen. Hvis der er registreret koter på linjerne, der indgår i beregningen, beregnes skæringspunktet i 3D. Kotedifferencen beregnes og vises. Beregning af hjørnepunkter sker let med denne nye funktion f.eks.ved asbuilt opmåling af et trapperum, som vist herover. Under Beregn > Diverse Beregninger > Opret døre og vinduer i bygninger findes også en funktion til automatisk indbygning af døre og vinduer i de opmålte vægge. Opmålte dørkarme og retning for døråbning eller vinduer markeres med MF, hvorefter funktionen kaldes. Resultatet bliver som på det viste eksempel Beregnet bygning. I mappen \GeoCAD\Sampels\Door_window\ findes CAD-fil for det viste eksempel. Side 9 af 11

10 OPDELING AF STORE OBJEKTER GeoCAD deler nu et objekt i flere objekter, hvis der er flere end punkter i objektet. Ved enkelte WFStjenester kunne denne maks. grænse bevirke, at visse objekter ikke kunne indlæses i GeoCAD. Et lukket objekt vil efter denne opperation ikke være lukket længere. NYT VEDR. GML-FILER OG E-RIDS Geodatastyrelsen lukker for Stedfæstelsesdatabasen pr Stedfæstelsesdatabasen indeholder de hidtil stedfæstede servitutter og bygninger på lejet grund. Lukning af stedfæstelsesdatabasen betyder samtidig, at GML-filer fremover ikke vil kunne valideres på Geodatastyrelsens hjemmeside. Geodatastyrelsen har oplyst, at Schemaserveren vil fungere i en periode formentlig frem til sommeren GeoCAD holder øje med udviklingen og eventuelle ændrede krav til rids og GML-filer. Indtil videre må vi anbefale, at firmaerne fortsætter med at producere og indsende GML-filer som hidtil. Opdateret vejledning (af ) vedr. krav til GML-filer og E-rids kan findes på dette link: OPDATERING AF GEOCAD-INSTALLATION Da vi har erfaret, at flere vores kunder har oplevet problemer med opdatering af GeoCAD, vil vi for en god ordens skyld her bringe en kort gemmengang af opdateringsproceduren: Download den nyeste version af GeoCAD fra hjemmesiden. Direkte link til installationsfil: Kør installationsfilen ved at dobbeltklikke på GeoCADsetup.exe. Installationsprogrammet åbner et velkomstbillede. Vælg den mappe, hvori programfilerne skal installeres. F.eks. C:\Programmer\GeoCAD for lokal installation på PC'en eller S:\program\GeoCAD for installation på en server. Hvis GeoCAD allerede findes på maskinen, vil installationsprogrammet som udgangspunkt foreslå at installere i den samme mappe, hvorved de gamle programfiler overskrives. Hvis man stadigt vil have mulighed for at køre den tidligere version, kan man omdøbe GeoCAD-mappen, så den f.eks. hedder C:\Programmer\GeoCAD.gammel, og derefter installere den nye version i mappen C:\Programmer\GeoCAD. Tryk på 'Næste' Vælg installationstype: Standardinstallation bruges ved installation af GeoCAD på en PC eller server, hvorpå GeoCAD ikke tidligere har været installeret. Klientinstallation bruges til at tilknytte en ny PC til en server, hvorpå GeoCAD allerede er installeret. Opdater installation bruges til at opdatere en eksisterende GeoCAD-installation på en PC eller server. Vælg mappe for genveje i startmenuen eller vælg Opret ingen programgruppe i startmenuen Vælg de filer, der skal installeres: Opdater GeoCAD Programfiler... opdaterer alle programfiler i mappen %GeoCADhome% Opdater GeoCAD Datafiler... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdata% Opdater GeoCAD Data-Setup-filer... opdaterer alle datafiler i mappen %GeoCADdatasetup% Da de to datamapper (%GeoCADdata% og %GeoCADdatasetup%) som regel indeholder firma- og brugerspecifikke opsætningsfiler, skal man være forsigtig med at overskrive dem, da man i så fald risikerer at miste kodetabeller, logoer, tegningshoveder og meget mere. Mere herom nedenfor. De følgende sider i installationsprogrammet afhænger af hvilke komponenter, der er krydset af. For eksemplets skyld antager vi, at alle tre komponenter er markeret. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datafiler. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdata%. Dette er en dårlig idé, da man risikerer at miste alle firmaspecifikke opsætningsfiler (kodetabeller, Side 10 af 11

11 tegningshoveder og meget mere). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data, hvori man efterfølgende kan finde opdaterede eksempler på alle de datafiler, der bruges i GeoCAD. Vælg den mappe, hvori installationsprogrammet skal placere datasetup-filer. Advarsel: Installationsprogrammet foreslår som standard at overskrive filerne i mappen %GeoCADdatasetup%. Dette er ligeledes en dårlig idé, da man risikerer at miste alle brugerspecifikke opsætningsfiler (brugergrænseflade, initialiseringsfiler mm.). Vælg i stedet en anden mappe, f.eks. C:\Programmer\GeoCAD\Data (mappen SETUP oprettes automatisk). Installationsprogrammet viser nu en oversigt over de valgte komponenter og stier. Kig listen igennem og kontrollér, at der ikke er nogen vigtige filer, der utilsigtet bliver overskrevet. Tryk på 'Installer' for at gennemføre installationen. Alle valgte filer kopieres herefter til computeren. Efter installationen kan det være nødvendigt at opdatere kodetabeller, konverteringstabeller og andre opsætningsfiler. Vi forsøger at gøre opmærksom på sådanne ændringer i nyhedsbrevene, og henviser i øvrigt til filen GeoNews.help, der løbende ajourføres med information om de nyeste ændringer i GeoCAD-programmerne. GeoNews kan hentes på adressen: GEOCAD S HJEMMESIDE Nyeste version af GeoCAD kan som altid downloades på GeoCAD s hjemmeside Som altid modtages ideer samt forslag til forbedringer af GeoCAD gerne fra alle. Glædelig Jul og godt Nytår! Med venlig hilsen Anders Kvist Simonsen og Peter Jensen Side 11 af 11

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel

710;Favrskov Kommune;6ag;1061451;Voldby By, Voldby;18920;Jens Hansen;;Vej 99;Sted;8450 Hammel NYHEDSBREV 1-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 10. marts 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte lejligheden

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs ver. 26.01.2009 WWW.GeoCAD.dk vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en netværksudgave. Programmet skal installeres fra en arbejdsstation,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S WebGraf Brugermøde Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin Dagsorden Velkomst og dagsorden Status over kunder oktober 2011 Information om WebGraf produkterne WebGraf Kort WebGraf Punktregistrering WebGraf

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Download og print af geodatastyrelsens kort (vejledningen er meget detaljeret og skrevet med tanke på en ikke rutineret PC bruger)

Download og print af geodatastyrelsens kort (vejledningen er meget detaljeret og skrevet med tanke på en ikke rutineret PC bruger) 1 BILAG 3 Download og print af geodatastyrelsens kort (vejledningen er meget detaljeret og skrevet med tanke på en ikke rutineret PC bruger) Kortene er gratis og til privat brug, det betyder at du gerne

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere