ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind

2 +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral tilgang er en del af Lind Invest-koncernen. 6 Udfordret, men stærkere 8 Lind Capital har platformen I Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring leverede Lind Capital et resultat på 5.74 TDKK før skat bestod Lind Capital af 36 medarbejdere ved udgangen af året. 12 Vidensdygtig platform som katalysator 15 Regnskab Værdier som bindeled Lind Capitals tre værdier, Winning, Co-operation og Open-minded, kendetegner samlet, hvem vi er, og måden hvorpå vi skaber optimal værdi for virksomheden, kolleger og samarbejdspartnere: Winning: Working for results. Nothing less Co-operation: Working as one team Open-minded: Always open to new opportunities

3 Nøgletal 214 Medarbejdere fordelt på funktioner (Business Operations udgøres af vores Middle Office-, Back Office- samt People & Communication-funktioner). RESULTAT FØR SKAT (DKK ) 213: TRADINGRESULTAT (DKK ) 213: Trading 27,3 % Analyse 18,1 % EGENKAPITAL (DKK ) 213: PORTEFØLJENS OMSÆTNINGSHASTIGHED (GNS. HANDELSDAGE) 213: 5,33 5,7 IT 27,3 % Business Operations 27,3 % HANDELSAKTIVITET (DKK ) Medarbejdertal 214 ALDER (GNS.) 213: ANTAL MEDARBEJDERE (målt ved udgang af 214) 213: 3 36 ANCIENNITET I ÅR (GNS.) 213: 2,3 2,8 4 5

4 Udfordret, men stærkere 214 viste sig at blive et år med udfordringer, men også succeser. os i vores strategi om at sprede vores aktiviteter over flere forretningsområder. Derfor har vi i 214, ud over justering af vores nuværende handelsstrategier, arbejdet med grundlaget for at vækste Vi opnåede i 214 et resultat før skat på 5.74 TDKK, som ikke vores forretning såvel geografisk som med nye aktivklasser. levede op til vores finansielle forventning om en forbedring af sidste års resultat før skat på 1.65 TDKK. Forventningen om at styrke resultatet tog afsæt i vores forretningsplatform, som vi forbedrede i 213. Vi glæder os i denne forbindelse over, at vores bidrag til opbygningen af vores søsterselskab Lind Capital Fondsmæglerselskab har åbnet op for, at vi i 214 tilføjede virksomhedsobligationer som nyt forretningsområde. Vi ser frem til at styrke samarbejdet Årsresultatet skal primært henføres til, at vi i 214 oplevede lav yderligere med vores søsterselskab. volatilitet på finansmarkederne, som udfordrede markedsaktører med fokus på kvantitativt baserede handelsstrategier. I Lind Capital leverede vi i den forbindelse skuffende resultater på vores kvantitative aktiviteter. På den positive side satte vi ny rekord på vores europæiske aktiviteter i forhold til såvel indtjening som omsætning. Vi er stolte over fortsat at have en stærk tilstedeværelse på det danske marked for investeringsbeviser. Vi vil i 215 udvikle vores forretning yderligere og styrke grundlaget for at bevæge os ud på nye områder. Store forventninger Vores fortsatte succes afhænger af vores evne til at omstille os til forandring. Derfor forbliver vidensdygtige medarbejdere vores livsnerve. Vi vil i 215 fortsat have fokus på at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere....et år med udfordringer, men også succeser. Direktionen i Lind Capital Samtidigt har vi styrket vores vidensmiljø yderligere med nye ansættelser, udvikling af vores Business Development-funktion samt samarbejdsinitiativer mellem forretningsled, der samles om vores værdier. Vi står på denne baggrund med en mere vidensdygtig, omstillingsparat og vækstklar platform, som vi bevæger os ind i 215. Vi skal sprede os over flere forretningsområder Vi har med udgangspunkt i vores dynamiske platform alle forudsætninger for at kunne håndtere de markante forandringer, der vil præge kapitalmarkederne i den nære fremtid. Med udgangspunkt i en stærkere platform end nogensinde, et solidt kapitalapparat, kompetente og omstillingsparate medarbejdere samt ikke mindst nogle bæredygtige værdier, forventer vi en markant forbedring af resultatet og går optimistisk ind i 215. Vores udfordringer på de kvantitative aktiviteter i 214 styrkede Martin Fisker Markussen co-ceo Allan Rank Jensen co-ceo 7

5 Lind Capitals bestyrelsesformand, Michael Albrechtslund Lind Capital har platformen I disse år foregår der en markant transformation på de finansielle markeder. Velkendte forretningsmodeller står for skud, og nye aktører melder sig på banen. De, der ikke er forandringsparate og har stationære forretningsmodeller, er i risikozonen for at blive overhalet indenom - og det kan gå stærkt! Centralt i denne proces står den teknologiske udvikling og evnen til at behandle og transformere data. Det er dog ikke nok med en forståelse af udviklingen; det er også afgørende, at der kan ageres og handles på nye forudsætninger. Videnstung udfordrer Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Indsigten i, hvad der driver likviditeten i markedet samt evnen til at skifte retning, er det, der skaber værdi i en foranderlig verden. Dermed ikke sagt, at der ikke opstår friktionsomkostninger, når udviklingen og skiftene sker - det har året også vist. Det er nærmest uundgåeligt. Det afgørende er imidlertid, hvem der hurtigst retter ind efter de ændrede konditioner, og at forretningsmodellen kan håndtere disse skift i stedet for at lide under dem. Som videnstung udfordrer i markedet er Lind Capital parat til at håndtere nye udfordringer. Michael Albrechtslund Bestyrelsesformand Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand 8

6 Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring Tradingresultat på ugebasis Som aktør på de finansielle markeder er vi naturligt udsat for, at markedsvilkårene kontinuerligt ændrer sig. Derfor er det en del af Lind Capitals risikostyring at udvikle vores forretningsområder kontinuerligt samt sprede os over flere markeder. tidigt forretningsomfanget med nuværende samarbejdspartnere i Danmark. Herigennem har vi formået at øge vores generelle markedsandel, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Vi vil i 215 fortsat arbejde på at styrke vores tilstedeværelse på danske investeringsbeviser. Vi oplevede i 214 positiv vækst i forhold til vores aktiviteter på det europæiske marked, mens vi blev udfordret på vores kvantitativt baserede handelsstrategier. Med årets udsving på vores forretningsområder blev vi endnu engang mindet om vigtigheden af at kunne omfavne udvikling i vores forretning. Klar til vækst Som resten af markedet for kvantitative strategier blev vi i 214 udfordret af den lave volatilitet. I forlængelse heraf justerede vi i slutningen af året vores strategier på den del af forretningen. Grafen viser Lind Capitals tradingresultat på ugebasis i 214. Lind Capitals handelsstrategier bygger på markedsneutrale strategier, som skaber et positivt afkast på likviditetspræmier i markedet, hvor handelsstrategierne kun i mindre grad er korreleret på tværs af porteføljen. Af grafen ses det, at handelsstrategierne genererede et forholdsvist stabilt afkast, hvor Lind Capital leverede et positivt tradingresultat i 38 ud af 52 uger og 12 ud af 12 måneder. Stærk tilstedeværelse på det europæiske marked Vi havde i løbet af 214 ligeledes stort fokus på at styrke vores platform i forhold til udvikling af vores Business Development-af- Vores vækst på det europæiske marked skyldtes primært stadigt deling, opbygning af en mere fleksibel datastruktur samt mere voksende markedsandele på alle områder. Vi øgede i årets løb synergi på tværs af forretningsled. Tilpasset risikostyring Rettidig clearing og settlement blandt andet antallet af samarbejdspartnere og udvidede sam- Vores handelsaktiviteter er som en naturlig følge af markedsæn- Vi har stort fokus på at sikre rettidig og korrekt clearing og set- dringer udsat for forskellige typer af risici. Vi identificerer, vurderer tlement af vores handler. Dette håndteres igennem en ekstern og måler løbende på såvel markeds-, finansielle og operationelle clearing- og finansieringspartner. I 214 blev 99,5 % af vores handler risici for at begrænse vores risiko mest muligt, ligesom vi holder afviklet til tiden. os opdateret på relevant regulering og lovgivning. I forhold til vores markedsrisici tager vi i forlængelse af vores markedsneutrale strategier positioner i markedet for herefter at forsøge at hedge markedsrisikoen væk. Vi har stort fokus på ikke at være udsat for risici afledt af den generelle markedsudvikling. 1 11

7 Sammenspil fører til synergi Vi iværksatte i 214 flere projektgrupper på tværs internt for at skabe større synergieffekter mellem vores fagområder. Vi etablerede ligeledes en intern vidensdelingsplatform, som muliggør faglig deling på tværs. Opdateret på ny viden Som en del af vores fokus på employer branding og tætte dialog med studerende bød vi i efteråret også de første interns velkommen til Lind Capital. Initiativet understøtter vores strategi om at være opdateret på de nyeste markedsteorier og tendenser. Samtidig giver det fornyet energi til vores dynamiske miljø - der Vores trading, analyse og IT arbejder på denne baggrund endnu mere sammen i dag. Dette vil fortsat være et fokus, så vi lykkes med at kombinere markedsindsigt, købmandsskab og teknologi på bedst mulig vis. forudsætter nytænkning - at vi tilføjer unge kræfter til vores organisation. 215: Styrke igangsatte initiativer Vidensdygtig platform som katalysator Vi vil i 215 styrke de i 214 igangsatte initiativer yderligere med det formål at understøtte vores forretning i at omstille sig effektivt til nye tider. Indsigt i markedsforhold, og hvordan disse udnyttes optimalt, er Vores strategiske fokus på at synliggøre vores profil udadtil har en forudsætning for Lind Capitals virke. Derfor er vores vigtigste også belønnet sig i form af en stigende interesse for Lind Capital aktiv kompetente medarbejdere, der samtidig er omstillingsparate, så vi altid er klar til at udnytte de muligheder, der opstår. som arbejdsplads. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være Vores stærkere interne kultur samt eksterne profil kan ikke mindst Vi igangsatte i 214 initiativer med det formål at dygtiggøre vores afspejles i vores medarbejdertilfredshedsmåling. Punktet Jeg er vidensgrundlag yderligere. stolt af at arbejde i Lind Capital fik således en gennemsnitlig Stærkeste People-platform dags dato Vi er stolte af at være lykkedes med at styrke vores People-grundlag i 214 igennem yderligere forankring af en stærk kultur, der score på 4,25 i 214, hvilket til sammenligning lå på 4,13 året før. Samtidigt fik punktet Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være en gennemsnitlig score på 4,33, hvilket til sammenligning lå på 4,29 sidste år. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital (Skala 1-5) 213: 4,13 4,25 Jeg vil anbefale LC som et godt sted at være (Skala 1-5) 213: 4,29 4,33 er bygget op omkring vores værdier; Winning, Co-operation og Open-minded

8 Det er fra starten af blevet forventet af mig, at jeg tager ansvar. Jeg har følt mig som en ligeværdig medarbejder, der i høj grad har kunnet præge mit eget forløb. Jens, én af de første interns i Lind Capital REGNSKAB

9 Hoved- og nøgletal Hovedtal DKK Tradingresultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning 1,4% 23,5% -21,4% 15,4% 38,2% Afkastningsgrad 1,1% 2,4% -1,9% 4,6% 13,% Soliditetsgrad 8,2% 7,8% 5,8% 21,1% 25,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere

10 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Lind Capital A/S linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens in- Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret- Påtegning på årsregnskabet terne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi har revideret årsregnskabet for Lind Capital A/S for ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledel- Lind Capital A/S. regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter re- sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs- den samlede præsentation af årsregnskabet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs- praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. loven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk- Ledelsens ansvar for årsregnskabet keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem- der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ber 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 214. årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde Konklusion Aarhus, den 23. marts 215. et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil- skyldes besvigelser eller fejl. lede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. Direktion december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for Revisors ansvar regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på med årsregnskabsloven. grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overenstem- Martin Fisker Markussen Allan Rank Jensen melse med internationale standarder om revison og yderligere krav Udtalelse om ledelsesberetningen ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe- Bestyrelse krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå overensstemmelse med årsregnskabet. Michael Albrechtslund Henrik Østenkjær Lind Annette Vibeke Lotz revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valg- Formand Næstformand te revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder Aarhus, den 23. marts 215 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, ERNST & YOUNG uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko- Godkendt Revisionspartnerselskab vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret- Lars Rhod Sødergaard Morten Østergaard Koch visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand- statsaut. revisor statsaut. revisor 18 19

11 Resultatopgørelse Aktiver 1. Januar December 31. december DKK Note DKK Note Tradingresultat Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre eksterne omkostninger Materielle anlægsaktiver Bruttofortjeneste Anlægsaktiver Personaleomkostninger Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender 53 2 Resultat før finansielle poster Udskudt skatteaktiv Finansielle indtægter Tilgodehavende sambeskatningsbidrag Finansielle omkostninger Periodeafgrænsningsposter Resultat før skat Tilgodehavender Skat af årets resultat Værdipapirer Årets resultat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Forslag til resultatdisponering Aktiver Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

12 Passiver 31. december Noter DKK Note DKK Selskabskapital Personaleomkostninger Overført resultat Lønninger Foreslået udbytte for regnskabsåret Pensioner Egenkapital Andre omkostninger til social sikring Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Finansielle omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 218 Gældsforpligtelser Andre finansielle omkostninger Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 3 Skat af årets resultat Ejerforhold 7 Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

13 Noter Noter DKK Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt 4 Materielle anlægsaktiver 5 Egenkapital Kostpris 1. januar Egenkapital 1. januar Tilgang i årets løb 116 Betalt udbytte Afgang i årets løb Årets resultat Kostpris 31. december 3.47 Egenkapital 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Selskabskapitalen består af 2. aktier á nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Inden for de sidste fem år har der ikke været ændringer i selskabskapitalen. DKK Regnskabsmæssig værdi 31. december

14 Noter Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Generelt om indregning og måling DKK Årsrapporten for Lind Capital A/S for 214 er udarbejdet i over- Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de ind- 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virk- tjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle akti- somheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i ver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kost- Leje- og leasingforpligtelser klasse C. pris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Årsregnskabet for 214 er aflagt i TDKK. der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som Efter 5 år følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra nedenstående har været indregnet i resultatopgørelsen. Sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: I bankgæld på TDKK og dagsværdi af finansielle instrumenter på TDKK er uændret i forhold til sidste år. Ændring af klassifikation Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan der stillet sikkerhed i værdipapirer og likvide beholdninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på TDKK Selskabet hæfter solidarisk for skyldige selskabsskatter opstået inden for sambeskatningsenheden. Sammenligningstallene for regnskabsårene 212 og 213 er ændret, da der er foretaget en ændring af klassifikationen mellem regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem- Dagsværdi af finansielle instrumenter. tidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens 7 Ejerforhold Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: LF Shares ApS, Værkmestergade 3, 2., 8 Aarhus C. Dette betyder for regnskabsåret 212, at hovedtallet Samlede aktiver er blevet reduceret med TDKK Nøgletallet værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Lind Invest ApS, Værkmestergade 25, 14., 8 Aarhus C. afkastningsgrad er blevet ændret med,1 procentpoint. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Dette betyder for regnskabsåret 213, at regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og Dagsværdi af finansielle Omregning af fremmed valuta instrumenter er blevet reduceret med henholdsvis TDKK , Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens TDKK og TDKK Hovedtallet Samlede aktiver er kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsda- blevet reduceret med TDKK Nøgletallet Afkastnings- gens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop- grad er blevet ændret med,2 procentpoint. gørelsen som en finansiel post. Ovenstående ændringer har ikke haft betydning for selskabets Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed resultat og egenkapital. valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balance

15 Regnskabspraksis Regnskabspraksis dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og Finansielle poster Nedskrivning af anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens op- Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop- Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode ståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter gørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdifor- af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skat- og omkostninger. ringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. temæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag Skat af årets resultat af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter ind- Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskyd- Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen- forpligtelsen. regnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle in- ning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, indvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres strument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabs- der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels- mæssig afdækning. med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egen- berettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil Resultatopgørelse kapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kost- aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatte- Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne sel- pris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der forpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Tradingresultat skaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskat- nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Tradingresultat indeholder køb og salg af finansielle instrumen- tede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat- ter, modtaget udbytte, betalt kompensation for udbytte ved short sale, renteomkostninger ved short sale samt gebyrer og kurtage Balancen Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter ser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i mv. Indregningen sker, såfremt levering og risikoovergang til børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i køber har fundet sted inden årets udgang. Materielle anlægsaktiver på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den se- resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku- nest noterede salgskurs. Andre eksterne omkostninger mulerede af- og nedskrivninger. Aktuelle skattetilgodehavender og Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til loka- Periodeafgrænsningsposter -forpligtelser ler, salg og distribution samt kontorhold mv. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til forudbetalte omkostninger og måles til kostpris. indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige Personaleomkostninger at blive taget i brug. indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt Udbytte samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under lønafhængige omkostninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnsskabsåret, vises acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede som en særskilt post under egenkapitalen. finansielle poster. Af- og nedskrivninger brugstid, der udgør: Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biler 3-5 år. 3-5 år

16 Regnskabspraksis Selskabsoplysninger Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Selskabet Lind Capital A/S Værkmestergade 3, 2. 8 Aarhus C Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Po- CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december sitive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumen- ter klassificeres som Dagsværdi af finansielle instrumenter. Forpligtelser i henhold til aftaler om short sale indgår som ne- gativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Bestyrelse Michael Albrechtslund, formand Henrik Østenkjær Lind, næstformand Annette Vibeke Lotz Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 21. Direktion Martin Fisker Markussen Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat x 1 Gns. egenkapital Afkastningsgrad (%) Resultat før finansielle poster x 1 Samlede aktiver Allan Rank Jensen Revision Ernst & Young P/S Værkmestergade 25 DK-8 Aarhus C Soliditetsgrad (%) Egenkapital x 1 Samlede aktiver Derudover er handelsaktivitet opgjort som bruttoværdien af salg Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Lind Invest ApS. af CFDer, futures og værdipapirer mv. 3 31

17 Lind Lind Capital A/S Værkmestergade 3,2 DK-8 Aarhus Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.:

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13

Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13 Trehøje Døre Finans ApS Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 36 15 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/9 2013 Alfred Bojen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014

Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014 Secher Trading Portugal A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 58 68 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /3 2015 Jørgen Secher Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014

Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014 Tandlæge Nina Kümmel ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 10 02 84 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2015 Nina Kümmel Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SOLIX ApS. Årsrapport for Gothersgade 49, 2., 1123 København K. CVR-nr

SOLIX ApS. Årsrapport for Gothersgade 49, 2., 1123 København K. CVR-nr SOLIX ApS Gothersgade 49, 2., 1123 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 48 02 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/3 2016 Jacob Hjortshøj Dirigent

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016 Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS Munkebakken 27, 8400 Ebeltoft Årsrapport for 2016 CVR-nr. 10 26 40 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/2 2017

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 24 20 56 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/5 2015 Mads Breder Koch Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15 T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS Lærkedals Allé 37, 5250 Odense SV Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 17/7-30/6) CVR-nr. 36 04 94 80 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Skt. Petri A/S c/o Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 24 20 56 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Casus Holding A/S. Årsrapport for 2016

Casus Holding A/S. Årsrapport for 2016 Casus Holding A/S Skolegade 44 A, 6700 Esbjerg Årsrapport for 2016 CVR-nr. 30 71 76 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/6 2017 Britta Andersen Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lissau A/S, Vejle Årsrapport for 2013

Lissau A/S, Vejle Årsrapport for 2013 Lissau A/S, Vejle Årsrapport for 2013 CVR-nr. 44 36 34 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06 2014 Steen Lyhne-Johansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14

HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14 HL Holding Ringsted A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 10 11 30 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /11 2014 Henrik Lusty Dirigent

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Immo 10 Flensburg ApS Årsrapport for 2012

Immo 10 Flensburg ApS Årsrapport for 2012 Immo 10 Flensburg ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 23 49 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /7 2013 Kim Sønnichsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 K Rejser ApS Bavne Allé 4B, 8370 Hadsten Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 28 28 62 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/12 2015

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere