ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind

2 +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral tilgang er en del af Lind Invest-koncernen. 6 Udfordret, men stærkere 8 Lind Capital har platformen I Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring leverede Lind Capital et resultat på 5.74 TDKK før skat bestod Lind Capital af 36 medarbejdere ved udgangen af året. 12 Vidensdygtig platform som katalysator 15 Regnskab Værdier som bindeled Lind Capitals tre værdier, Winning, Co-operation og Open-minded, kendetegner samlet, hvem vi er, og måden hvorpå vi skaber optimal værdi for virksomheden, kolleger og samarbejdspartnere: Winning: Working for results. Nothing less Co-operation: Working as one team Open-minded: Always open to new opportunities

3 Nøgletal 214 Medarbejdere fordelt på funktioner (Business Operations udgøres af vores Middle Office-, Back Office- samt People & Communication-funktioner). RESULTAT FØR SKAT (DKK ) 213: TRADINGRESULTAT (DKK ) 213: Trading 27,3 % Analyse 18,1 % EGENKAPITAL (DKK ) 213: PORTEFØLJENS OMSÆTNINGSHASTIGHED (GNS. HANDELSDAGE) 213: 5,33 5,7 IT 27,3 % Business Operations 27,3 % HANDELSAKTIVITET (DKK ) Medarbejdertal 214 ALDER (GNS.) 213: ANTAL MEDARBEJDERE (målt ved udgang af 214) 213: 3 36 ANCIENNITET I ÅR (GNS.) 213: 2,3 2,8 4 5

4 Udfordret, men stærkere 214 viste sig at blive et år med udfordringer, men også succeser. os i vores strategi om at sprede vores aktiviteter over flere forretningsområder. Derfor har vi i 214, ud over justering af vores nuværende handelsstrategier, arbejdet med grundlaget for at vækste Vi opnåede i 214 et resultat før skat på 5.74 TDKK, som ikke vores forretning såvel geografisk som med nye aktivklasser. levede op til vores finansielle forventning om en forbedring af sidste års resultat før skat på 1.65 TDKK. Forventningen om at styrke resultatet tog afsæt i vores forretningsplatform, som vi forbedrede i 213. Vi glæder os i denne forbindelse over, at vores bidrag til opbygningen af vores søsterselskab Lind Capital Fondsmæglerselskab har åbnet op for, at vi i 214 tilføjede virksomhedsobligationer som nyt forretningsområde. Vi ser frem til at styrke samarbejdet Årsresultatet skal primært henføres til, at vi i 214 oplevede lav yderligere med vores søsterselskab. volatilitet på finansmarkederne, som udfordrede markedsaktører med fokus på kvantitativt baserede handelsstrategier. I Lind Capital leverede vi i den forbindelse skuffende resultater på vores kvantitative aktiviteter. På den positive side satte vi ny rekord på vores europæiske aktiviteter i forhold til såvel indtjening som omsætning. Vi er stolte over fortsat at have en stærk tilstedeværelse på det danske marked for investeringsbeviser. Vi vil i 215 udvikle vores forretning yderligere og styrke grundlaget for at bevæge os ud på nye områder. Store forventninger Vores fortsatte succes afhænger af vores evne til at omstille os til forandring. Derfor forbliver vidensdygtige medarbejdere vores livsnerve. Vi vil i 215 fortsat have fokus på at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere....et år med udfordringer, men også succeser. Direktionen i Lind Capital Samtidigt har vi styrket vores vidensmiljø yderligere med nye ansættelser, udvikling af vores Business Development-funktion samt samarbejdsinitiativer mellem forretningsled, der samles om vores værdier. Vi står på denne baggrund med en mere vidensdygtig, omstillingsparat og vækstklar platform, som vi bevæger os ind i 215. Vi skal sprede os over flere forretningsområder Vi har med udgangspunkt i vores dynamiske platform alle forudsætninger for at kunne håndtere de markante forandringer, der vil præge kapitalmarkederne i den nære fremtid. Med udgangspunkt i en stærkere platform end nogensinde, et solidt kapitalapparat, kompetente og omstillingsparate medarbejdere samt ikke mindst nogle bæredygtige værdier, forventer vi en markant forbedring af resultatet og går optimistisk ind i 215. Vores udfordringer på de kvantitative aktiviteter i 214 styrkede Martin Fisker Markussen co-ceo Allan Rank Jensen co-ceo 7

5 Lind Capitals bestyrelsesformand, Michael Albrechtslund Lind Capital har platformen I disse år foregår der en markant transformation på de finansielle markeder. Velkendte forretningsmodeller står for skud, og nye aktører melder sig på banen. De, der ikke er forandringsparate og har stationære forretningsmodeller, er i risikozonen for at blive overhalet indenom - og det kan gå stærkt! Centralt i denne proces står den teknologiske udvikling og evnen til at behandle og transformere data. Det er dog ikke nok med en forståelse af udviklingen; det er også afgørende, at der kan ageres og handles på nye forudsætninger. Videnstung udfordrer Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Indsigten i, hvad der driver likviditeten i markedet samt evnen til at skifte retning, er det, der skaber værdi i en foranderlig verden. Dermed ikke sagt, at der ikke opstår friktionsomkostninger, når udviklingen og skiftene sker - det har året også vist. Det er nærmest uundgåeligt. Det afgørende er imidlertid, hvem der hurtigst retter ind efter de ændrede konditioner, og at forretningsmodellen kan håndtere disse skift i stedet for at lide under dem. Som videnstung udfordrer i markedet er Lind Capital parat til at håndtere nye udfordringer. Michael Albrechtslund Bestyrelsesformand Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand 8

6 Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring Tradingresultat på ugebasis Som aktør på de finansielle markeder er vi naturligt udsat for, at markedsvilkårene kontinuerligt ændrer sig. Derfor er det en del af Lind Capitals risikostyring at udvikle vores forretningsområder kontinuerligt samt sprede os over flere markeder. tidigt forretningsomfanget med nuværende samarbejdspartnere i Danmark. Herigennem har vi formået at øge vores generelle markedsandel, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Vi vil i 215 fortsat arbejde på at styrke vores tilstedeværelse på danske investeringsbeviser. Vi oplevede i 214 positiv vækst i forhold til vores aktiviteter på det europæiske marked, mens vi blev udfordret på vores kvantitativt baserede handelsstrategier. Med årets udsving på vores forretningsområder blev vi endnu engang mindet om vigtigheden af at kunne omfavne udvikling i vores forretning. Klar til vækst Som resten af markedet for kvantitative strategier blev vi i 214 udfordret af den lave volatilitet. I forlængelse heraf justerede vi i slutningen af året vores strategier på den del af forretningen. Grafen viser Lind Capitals tradingresultat på ugebasis i 214. Lind Capitals handelsstrategier bygger på markedsneutrale strategier, som skaber et positivt afkast på likviditetspræmier i markedet, hvor handelsstrategierne kun i mindre grad er korreleret på tværs af porteføljen. Af grafen ses det, at handelsstrategierne genererede et forholdsvist stabilt afkast, hvor Lind Capital leverede et positivt tradingresultat i 38 ud af 52 uger og 12 ud af 12 måneder. Stærk tilstedeværelse på det europæiske marked Vi havde i løbet af 214 ligeledes stort fokus på at styrke vores platform i forhold til udvikling af vores Business Development-af- Vores vækst på det europæiske marked skyldtes primært stadigt deling, opbygning af en mere fleksibel datastruktur samt mere voksende markedsandele på alle områder. Vi øgede i årets løb synergi på tværs af forretningsled. Tilpasset risikostyring Rettidig clearing og settlement blandt andet antallet af samarbejdspartnere og udvidede sam- Vores handelsaktiviteter er som en naturlig følge af markedsæn- Vi har stort fokus på at sikre rettidig og korrekt clearing og set- dringer udsat for forskellige typer af risici. Vi identificerer, vurderer tlement af vores handler. Dette håndteres igennem en ekstern og måler løbende på såvel markeds-, finansielle og operationelle clearing- og finansieringspartner. I 214 blev 99,5 % af vores handler risici for at begrænse vores risiko mest muligt, ligesom vi holder afviklet til tiden. os opdateret på relevant regulering og lovgivning. I forhold til vores markedsrisici tager vi i forlængelse af vores markedsneutrale strategier positioner i markedet for herefter at forsøge at hedge markedsrisikoen væk. Vi har stort fokus på ikke at være udsat for risici afledt af den generelle markedsudvikling. 1 11

7 Sammenspil fører til synergi Vi iværksatte i 214 flere projektgrupper på tværs internt for at skabe større synergieffekter mellem vores fagområder. Vi etablerede ligeledes en intern vidensdelingsplatform, som muliggør faglig deling på tværs. Opdateret på ny viden Som en del af vores fokus på employer branding og tætte dialog med studerende bød vi i efteråret også de første interns velkommen til Lind Capital. Initiativet understøtter vores strategi om at være opdateret på de nyeste markedsteorier og tendenser. Samtidig giver det fornyet energi til vores dynamiske miljø - der Vores trading, analyse og IT arbejder på denne baggrund endnu mere sammen i dag. Dette vil fortsat være et fokus, så vi lykkes med at kombinere markedsindsigt, købmandsskab og teknologi på bedst mulig vis. forudsætter nytænkning - at vi tilføjer unge kræfter til vores organisation. 215: Styrke igangsatte initiativer Vidensdygtig platform som katalysator Vi vil i 215 styrke de i 214 igangsatte initiativer yderligere med det formål at understøtte vores forretning i at omstille sig effektivt til nye tider. Indsigt i markedsforhold, og hvordan disse udnyttes optimalt, er Vores strategiske fokus på at synliggøre vores profil udadtil har en forudsætning for Lind Capitals virke. Derfor er vores vigtigste også belønnet sig i form af en stigende interesse for Lind Capital aktiv kompetente medarbejdere, der samtidig er omstillingsparate, så vi altid er klar til at udnytte de muligheder, der opstår. som arbejdsplads. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være Vores stærkere interne kultur samt eksterne profil kan ikke mindst Vi igangsatte i 214 initiativer med det formål at dygtiggøre vores afspejles i vores medarbejdertilfredshedsmåling. Punktet Jeg er vidensgrundlag yderligere. stolt af at arbejde i Lind Capital fik således en gennemsnitlig Stærkeste People-platform dags dato Vi er stolte af at være lykkedes med at styrke vores People-grundlag i 214 igennem yderligere forankring af en stærk kultur, der score på 4,25 i 214, hvilket til sammenligning lå på 4,13 året før. Samtidigt fik punktet Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være en gennemsnitlig score på 4,33, hvilket til sammenligning lå på 4,29 sidste år. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital (Skala 1-5) 213: 4,13 4,25 Jeg vil anbefale LC som et godt sted at være (Skala 1-5) 213: 4,29 4,33 er bygget op omkring vores værdier; Winning, Co-operation og Open-minded

8 Det er fra starten af blevet forventet af mig, at jeg tager ansvar. Jeg har følt mig som en ligeværdig medarbejder, der i høj grad har kunnet præge mit eget forløb. Jens, én af de første interns i Lind Capital REGNSKAB

9 Hoved- og nøgletal Hovedtal DKK Tradingresultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning 1,4% 23,5% -21,4% 15,4% 38,2% Afkastningsgrad 1,1% 2,4% -1,9% 4,6% 13,% Soliditetsgrad 8,2% 7,8% 5,8% 21,1% 25,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere

10 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Lind Capital A/S linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens in- Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret- Påtegning på årsregnskabet terne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi har revideret årsregnskabet for Lind Capital A/S for ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledel- Lind Capital A/S. regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter re- sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs- den samlede præsentation af årsregnskabet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs- praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. loven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk- Ledelsens ansvar for årsregnskabet keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem- der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ber 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 214. årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde Konklusion Aarhus, den 23. marts 215. et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil- skyldes besvigelser eller fejl. lede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. Direktion december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for Revisors ansvar regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på med årsregnskabsloven. grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overenstem- Martin Fisker Markussen Allan Rank Jensen melse med internationale standarder om revison og yderligere krav Udtalelse om ledelsesberetningen ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe- Bestyrelse krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå overensstemmelse med årsregnskabet. Michael Albrechtslund Henrik Østenkjær Lind Annette Vibeke Lotz revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valg- Formand Næstformand te revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder Aarhus, den 23. marts 215 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, ERNST & YOUNG uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko- Godkendt Revisionspartnerselskab vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret- Lars Rhod Sødergaard Morten Østergaard Koch visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand- statsaut. revisor statsaut. revisor 18 19

11 Resultatopgørelse Aktiver 1. Januar December 31. december DKK Note DKK Note Tradingresultat Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre eksterne omkostninger Materielle anlægsaktiver Bruttofortjeneste Anlægsaktiver Personaleomkostninger Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender 53 2 Resultat før finansielle poster Udskudt skatteaktiv Finansielle indtægter Tilgodehavende sambeskatningsbidrag Finansielle omkostninger Periodeafgrænsningsposter Resultat før skat Tilgodehavender Skat af årets resultat Værdipapirer Årets resultat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Forslag til resultatdisponering Aktiver Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

12 Passiver 31. december Noter DKK Note DKK Selskabskapital Personaleomkostninger Overført resultat Lønninger Foreslået udbytte for regnskabsåret Pensioner Egenkapital Andre omkostninger til social sikring Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Finansielle omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 218 Gældsforpligtelser Andre finansielle omkostninger Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 3 Skat af årets resultat Ejerforhold 7 Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

13 Noter Noter DKK Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt 4 Materielle anlægsaktiver 5 Egenkapital Kostpris 1. januar Egenkapital 1. januar Tilgang i årets løb 116 Betalt udbytte Afgang i årets løb Årets resultat Kostpris 31. december 3.47 Egenkapital 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Selskabskapitalen består af 2. aktier á nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Inden for de sidste fem år har der ikke været ændringer i selskabskapitalen. DKK Regnskabsmæssig værdi 31. december

14 Noter Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Generelt om indregning og måling DKK Årsrapporten for Lind Capital A/S for 214 er udarbejdet i over- Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de ind- 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virk- tjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle akti- somheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i ver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kost- Leje- og leasingforpligtelser klasse C. pris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Årsregnskabet for 214 er aflagt i TDKK. der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som Efter 5 år følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra nedenstående har været indregnet i resultatopgørelsen. Sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: I bankgæld på TDKK og dagsværdi af finansielle instrumenter på TDKK er uændret i forhold til sidste år. Ændring af klassifikation Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan der stillet sikkerhed i værdipapirer og likvide beholdninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på TDKK Selskabet hæfter solidarisk for skyldige selskabsskatter opstået inden for sambeskatningsenheden. Sammenligningstallene for regnskabsårene 212 og 213 er ændret, da der er foretaget en ændring af klassifikationen mellem regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem- Dagsværdi af finansielle instrumenter. tidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens 7 Ejerforhold Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: LF Shares ApS, Værkmestergade 3, 2., 8 Aarhus C. Dette betyder for regnskabsåret 212, at hovedtallet Samlede aktiver er blevet reduceret med TDKK Nøgletallet værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Lind Invest ApS, Værkmestergade 25, 14., 8 Aarhus C. afkastningsgrad er blevet ændret med,1 procentpoint. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Dette betyder for regnskabsåret 213, at regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og Dagsværdi af finansielle Omregning af fremmed valuta instrumenter er blevet reduceret med henholdsvis TDKK , Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens TDKK og TDKK Hovedtallet Samlede aktiver er kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsda- blevet reduceret med TDKK Nøgletallet Afkastnings- gens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop- grad er blevet ændret med,2 procentpoint. gørelsen som en finansiel post. Ovenstående ændringer har ikke haft betydning for selskabets Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed resultat og egenkapital. valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balance

15 Regnskabspraksis Regnskabspraksis dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og Finansielle poster Nedskrivning af anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens op- Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop- Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode ståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter gørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdifor- af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skat- og omkostninger. ringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. temæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag Skat af årets resultat af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter ind- Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskyd- Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen- forpligtelsen. regnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle in- ning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, indvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres strument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabs- der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels- mæssig afdækning. med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egen- berettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil Resultatopgørelse kapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kost- aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatte- Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne sel- pris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der forpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Tradingresultat skaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskat- nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Tradingresultat indeholder køb og salg af finansielle instrumen- tede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat- ter, modtaget udbytte, betalt kompensation for udbytte ved short sale, renteomkostninger ved short sale samt gebyrer og kurtage Balancen Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter ser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i mv. Indregningen sker, såfremt levering og risikoovergang til børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i køber har fundet sted inden årets udgang. Materielle anlægsaktiver på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den se- resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku- nest noterede salgskurs. Andre eksterne omkostninger mulerede af- og nedskrivninger. Aktuelle skattetilgodehavender og Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til loka- Periodeafgrænsningsposter -forpligtelser ler, salg og distribution samt kontorhold mv. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til forudbetalte omkostninger og måles til kostpris. indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige Personaleomkostninger at blive taget i brug. indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt Udbytte samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under lønafhængige omkostninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnsskabsåret, vises acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede som en særskilt post under egenkapitalen. finansielle poster. Af- og nedskrivninger brugstid, der udgør: Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biler 3-5 år. 3-5 år

16 Regnskabspraksis Selskabsoplysninger Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Selskabet Lind Capital A/S Værkmestergade 3, 2. 8 Aarhus C Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Po- CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december sitive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumen- ter klassificeres som Dagsværdi af finansielle instrumenter. Forpligtelser i henhold til aftaler om short sale indgår som ne- gativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Bestyrelse Michael Albrechtslund, formand Henrik Østenkjær Lind, næstformand Annette Vibeke Lotz Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 21. Direktion Martin Fisker Markussen Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat x 1 Gns. egenkapital Afkastningsgrad (%) Resultat før finansielle poster x 1 Samlede aktiver Allan Rank Jensen Revision Ernst & Young P/S Værkmestergade 25 DK-8 Aarhus C Soliditetsgrad (%) Egenkapital x 1 Samlede aktiver Derudover er handelsaktivitet opgjort som bruttoværdien af salg Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Lind Invest ApS. af CFDer, futures og værdipapirer mv. 3 31

17 Lind Lind Capital A/S Værkmestergade 3,2 DK-8 Aarhus Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.:

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Et værdiskabende år. Lind

ÅRSRAPPORT. Et værdiskabende år. Lind ÅRSRAPPORT Et værdiskabende år 213 Lind Indholdsfortegnelse 3 En del af en stærk familie 4 213 i tal 6 Bestyrelsesformanden 8 Ledelsesberetning 1 Godt købmandsskab 12 En dynamisk IT-platform 14 Effektiv

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere