ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind

2 +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral tilgang er en del af Lind Invest-koncernen. 6 Udfordret, men stærkere 8 Lind Capital har platformen I Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring leverede Lind Capital et resultat på 5.74 TDKK før skat bestod Lind Capital af 36 medarbejdere ved udgangen af året. 12 Vidensdygtig platform som katalysator 15 Regnskab Værdier som bindeled Lind Capitals tre værdier, Winning, Co-operation og Open-minded, kendetegner samlet, hvem vi er, og måden hvorpå vi skaber optimal værdi for virksomheden, kolleger og samarbejdspartnere: Winning: Working for results. Nothing less Co-operation: Working as one team Open-minded: Always open to new opportunities

3 Nøgletal 214 Medarbejdere fordelt på funktioner (Business Operations udgøres af vores Middle Office-, Back Office- samt People & Communication-funktioner). RESULTAT FØR SKAT (DKK ) 213: TRADINGRESULTAT (DKK ) 213: Trading 27,3 % Analyse 18,1 % EGENKAPITAL (DKK ) 213: PORTEFØLJENS OMSÆTNINGSHASTIGHED (GNS. HANDELSDAGE) 213: 5,33 5,7 IT 27,3 % Business Operations 27,3 % HANDELSAKTIVITET (DKK ) Medarbejdertal 214 ALDER (GNS.) 213: ANTAL MEDARBEJDERE (målt ved udgang af 214) 213: 3 36 ANCIENNITET I ÅR (GNS.) 213: 2,3 2,8 4 5

4 Udfordret, men stærkere 214 viste sig at blive et år med udfordringer, men også succeser. os i vores strategi om at sprede vores aktiviteter over flere forretningsområder. Derfor har vi i 214, ud over justering af vores nuværende handelsstrategier, arbejdet med grundlaget for at vækste Vi opnåede i 214 et resultat før skat på 5.74 TDKK, som ikke vores forretning såvel geografisk som med nye aktivklasser. levede op til vores finansielle forventning om en forbedring af sidste års resultat før skat på 1.65 TDKK. Forventningen om at styrke resultatet tog afsæt i vores forretningsplatform, som vi forbedrede i 213. Vi glæder os i denne forbindelse over, at vores bidrag til opbygningen af vores søsterselskab Lind Capital Fondsmæglerselskab har åbnet op for, at vi i 214 tilføjede virksomhedsobligationer som nyt forretningsområde. Vi ser frem til at styrke samarbejdet Årsresultatet skal primært henføres til, at vi i 214 oplevede lav yderligere med vores søsterselskab. volatilitet på finansmarkederne, som udfordrede markedsaktører med fokus på kvantitativt baserede handelsstrategier. I Lind Capital leverede vi i den forbindelse skuffende resultater på vores kvantitative aktiviteter. På den positive side satte vi ny rekord på vores europæiske aktiviteter i forhold til såvel indtjening som omsætning. Vi er stolte over fortsat at have en stærk tilstedeværelse på det danske marked for investeringsbeviser. Vi vil i 215 udvikle vores forretning yderligere og styrke grundlaget for at bevæge os ud på nye områder. Store forventninger Vores fortsatte succes afhænger af vores evne til at omstille os til forandring. Derfor forbliver vidensdygtige medarbejdere vores livsnerve. Vi vil i 215 fortsat have fokus på at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere....et år med udfordringer, men også succeser. Direktionen i Lind Capital Samtidigt har vi styrket vores vidensmiljø yderligere med nye ansættelser, udvikling af vores Business Development-funktion samt samarbejdsinitiativer mellem forretningsled, der samles om vores værdier. Vi står på denne baggrund med en mere vidensdygtig, omstillingsparat og vækstklar platform, som vi bevæger os ind i 215. Vi skal sprede os over flere forretningsområder Vi har med udgangspunkt i vores dynamiske platform alle forudsætninger for at kunne håndtere de markante forandringer, der vil præge kapitalmarkederne i den nære fremtid. Med udgangspunkt i en stærkere platform end nogensinde, et solidt kapitalapparat, kompetente og omstillingsparate medarbejdere samt ikke mindst nogle bæredygtige værdier, forventer vi en markant forbedring af resultatet og går optimistisk ind i 215. Vores udfordringer på de kvantitative aktiviteter i 214 styrkede Martin Fisker Markussen co-ceo Allan Rank Jensen co-ceo 7

5 Lind Capitals bestyrelsesformand, Michael Albrechtslund Lind Capital har platformen I disse år foregår der en markant transformation på de finansielle markeder. Velkendte forretningsmodeller står for skud, og nye aktører melder sig på banen. De, der ikke er forandringsparate og har stationære forretningsmodeller, er i risikozonen for at blive overhalet indenom - og det kan gå stærkt! Centralt i denne proces står den teknologiske udvikling og evnen til at behandle og transformere data. Det er dog ikke nok med en forståelse af udviklingen; det er også afgørende, at der kan ageres og handles på nye forudsætninger. Videnstung udfordrer Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Indsigten i, hvad der driver likviditeten i markedet samt evnen til at skifte retning, er det, der skaber værdi i en foranderlig verden. Dermed ikke sagt, at der ikke opstår friktionsomkostninger, når udviklingen og skiftene sker - det har året også vist. Det er nærmest uundgåeligt. Det afgørende er imidlertid, hvem der hurtigst retter ind efter de ændrede konditioner, og at forretningsmodellen kan håndtere disse skift i stedet for at lide under dem. Som videnstung udfordrer i markedet er Lind Capital parat til at håndtere nye udfordringer. Michael Albrechtslund Bestyrelsesformand Lind Capital har igennem flere år opbygget en dynamisk platform og udviklet en kultur og organisation, der til stadighed er parat til at håndtere forandring. Michael Albrechtslund, bestyrelsesformand 8

6 Forretning drevet af udvikling og tilpasset risikostyring Tradingresultat på ugebasis Som aktør på de finansielle markeder er vi naturligt udsat for, at markedsvilkårene kontinuerligt ændrer sig. Derfor er det en del af Lind Capitals risikostyring at udvikle vores forretningsområder kontinuerligt samt sprede os over flere markeder. tidigt forretningsomfanget med nuværende samarbejdspartnere i Danmark. Herigennem har vi formået at øge vores generelle markedsandel, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Vi vil i 215 fortsat arbejde på at styrke vores tilstedeværelse på danske investeringsbeviser. Vi oplevede i 214 positiv vækst i forhold til vores aktiviteter på det europæiske marked, mens vi blev udfordret på vores kvantitativt baserede handelsstrategier. Med årets udsving på vores forretningsområder blev vi endnu engang mindet om vigtigheden af at kunne omfavne udvikling i vores forretning. Klar til vækst Som resten af markedet for kvantitative strategier blev vi i 214 udfordret af den lave volatilitet. I forlængelse heraf justerede vi i slutningen af året vores strategier på den del af forretningen. Grafen viser Lind Capitals tradingresultat på ugebasis i 214. Lind Capitals handelsstrategier bygger på markedsneutrale strategier, som skaber et positivt afkast på likviditetspræmier i markedet, hvor handelsstrategierne kun i mindre grad er korreleret på tværs af porteføljen. Af grafen ses det, at handelsstrategierne genererede et forholdsvist stabilt afkast, hvor Lind Capital leverede et positivt tradingresultat i 38 ud af 52 uger og 12 ud af 12 måneder. Stærk tilstedeværelse på det europæiske marked Vi havde i løbet af 214 ligeledes stort fokus på at styrke vores platform i forhold til udvikling af vores Business Development-af- Vores vækst på det europæiske marked skyldtes primært stadigt deling, opbygning af en mere fleksibel datastruktur samt mere voksende markedsandele på alle områder. Vi øgede i årets løb synergi på tværs af forretningsled. Tilpasset risikostyring Rettidig clearing og settlement blandt andet antallet af samarbejdspartnere og udvidede sam- Vores handelsaktiviteter er som en naturlig følge af markedsæn- Vi har stort fokus på at sikre rettidig og korrekt clearing og set- dringer udsat for forskellige typer af risici. Vi identificerer, vurderer tlement af vores handler. Dette håndteres igennem en ekstern og måler løbende på såvel markeds-, finansielle og operationelle clearing- og finansieringspartner. I 214 blev 99,5 % af vores handler risici for at begrænse vores risiko mest muligt, ligesom vi holder afviklet til tiden. os opdateret på relevant regulering og lovgivning. I forhold til vores markedsrisici tager vi i forlængelse af vores markedsneutrale strategier positioner i markedet for herefter at forsøge at hedge markedsrisikoen væk. Vi har stort fokus på ikke at være udsat for risici afledt af den generelle markedsudvikling. 1 11

7 Sammenspil fører til synergi Vi iværksatte i 214 flere projektgrupper på tværs internt for at skabe større synergieffekter mellem vores fagområder. Vi etablerede ligeledes en intern vidensdelingsplatform, som muliggør faglig deling på tværs. Opdateret på ny viden Som en del af vores fokus på employer branding og tætte dialog med studerende bød vi i efteråret også de første interns velkommen til Lind Capital. Initiativet understøtter vores strategi om at være opdateret på de nyeste markedsteorier og tendenser. Samtidig giver det fornyet energi til vores dynamiske miljø - der Vores trading, analyse og IT arbejder på denne baggrund endnu mere sammen i dag. Dette vil fortsat være et fokus, så vi lykkes med at kombinere markedsindsigt, købmandsskab og teknologi på bedst mulig vis. forudsætter nytænkning - at vi tilføjer unge kræfter til vores organisation. 215: Styrke igangsatte initiativer Vidensdygtig platform som katalysator Vi vil i 215 styrke de i 214 igangsatte initiativer yderligere med det formål at understøtte vores forretning i at omstille sig effektivt til nye tider. Indsigt i markedsforhold, og hvordan disse udnyttes optimalt, er Vores strategiske fokus på at synliggøre vores profil udadtil har en forudsætning for Lind Capitals virke. Derfor er vores vigtigste også belønnet sig i form af en stigende interesse for Lind Capital aktiv kompetente medarbejdere, der samtidig er omstillingsparate, så vi altid er klar til at udnytte de muligheder, der opstår. som arbejdsplads. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være Vores stærkere interne kultur samt eksterne profil kan ikke mindst Vi igangsatte i 214 initiativer med det formål at dygtiggøre vores afspejles i vores medarbejdertilfredshedsmåling. Punktet Jeg er vidensgrundlag yderligere. stolt af at arbejde i Lind Capital fik således en gennemsnitlig Stærkeste People-platform dags dato Vi er stolte af at være lykkedes med at styrke vores People-grundlag i 214 igennem yderligere forankring af en stærk kultur, der score på 4,25 i 214, hvilket til sammenligning lå på 4,13 året før. Samtidigt fik punktet Jeg vil anbefale Lind Capital som et godt sted at være en gennemsnitlig score på 4,33, hvilket til sammenligning lå på 4,29 sidste år. Jeg er stolt af at arbejde i Lind Capital (Skala 1-5) 213: 4,13 4,25 Jeg vil anbefale LC som et godt sted at være (Skala 1-5) 213: 4,29 4,33 er bygget op omkring vores værdier; Winning, Co-operation og Open-minded

8 Det er fra starten af blevet forventet af mig, at jeg tager ansvar. Jeg har følt mig som en ligeværdig medarbejder, der i høj grad har kunnet præge mit eget forløb. Jens, én af de første interns i Lind Capital REGNSKAB

9 Hoved- og nøgletal Hovedtal DKK Tradingresultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning 1,4% 23,5% -21,4% 15,4% 38,2% Afkastningsgrad 1,1% 2,4% -1,9% 4,6% 13,% Soliditetsgrad 8,2% 7,8% 5,8% 21,1% 25,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere

10 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Lind Capital A/S linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens in- Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret- Påtegning på årsregnskabet terne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi har revideret årsregnskabet for Lind Capital A/S for ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledel- Lind Capital A/S. regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter re- sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs- den samlede præsentation af årsregnskabet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs- praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. loven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk- Ledelsens ansvar for årsregnskabet keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem- der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ber 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 214. årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde Konklusion Aarhus, den 23. marts 215. et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil- skyldes besvigelser eller fejl. lede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. Direktion december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for Revisors ansvar regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på med årsregnskabsloven. grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overenstem- Martin Fisker Markussen Allan Rank Jensen melse med internationale standarder om revison og yderligere krav Udtalelse om ledelsesberetningen ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesbe- Bestyrelse krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå overensstemmelse med årsregnskabet. Michael Albrechtslund Henrik Østenkjær Lind Annette Vibeke Lotz revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valg- Formand Næstformand te revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder Aarhus, den 23. marts 215 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, ERNST & YOUNG uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko- Godkendt Revisionspartnerselskab vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret- Lars Rhod Sødergaard Morten Østergaard Koch visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand- statsaut. revisor statsaut. revisor 18 19

11 Resultatopgørelse Aktiver 1. Januar December 31. december DKK Note DKK Note Tradingresultat Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre eksterne omkostninger Materielle anlægsaktiver Bruttofortjeneste Anlægsaktiver Personaleomkostninger Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender 53 2 Resultat før finansielle poster Udskudt skatteaktiv Finansielle indtægter Tilgodehavende sambeskatningsbidrag Finansielle omkostninger Periodeafgrænsningsposter Resultat før skat Tilgodehavender Skat af årets resultat Værdipapirer Årets resultat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Forslag til resultatdisponering Aktiver Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat

12 Passiver 31. december Noter DKK Note DKK Selskabskapital Personaleomkostninger Overført resultat Lønninger Foreslået udbytte for regnskabsåret Pensioner Egenkapital Andre omkostninger til social sikring Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Finansielle omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 218 Gældsforpligtelser Andre finansielle omkostninger Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 6 3 Skat af årets resultat Ejerforhold 7 Årets aktuelle skat Årets udskudte skat

13 Noter Noter DKK Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt 4 Materielle anlægsaktiver 5 Egenkapital Kostpris 1. januar Egenkapital 1. januar Tilgang i årets løb 116 Betalt udbytte Afgang i årets løb Årets resultat Kostpris 31. december 3.47 Egenkapital 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Selskabskapitalen består af 2. aktier á nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Inden for de sidste fem år har der ikke været ændringer i selskabskapitalen. DKK Regnskabsmæssig værdi 31. december

14 Noter Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Generelt om indregning og måling DKK Årsrapporten for Lind Capital A/S for 214 er udarbejdet i over- Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de ind- 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virk- tjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle akti- somheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i ver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kost- Leje- og leasingforpligtelser klasse C. pris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, Inden for 1 år Mellem 1 og 5 år Årsregnskabet for 214 er aflagt i TDKK. der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som Efter 5 år følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra nedenstående har været indregnet i resultatopgørelsen. Sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: I bankgæld på TDKK og dagsværdi af finansielle instrumenter på TDKK er uændret i forhold til sidste år. Ændring af klassifikation Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan der stillet sikkerhed i værdipapirer og likvide beholdninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på TDKK Selskabet hæfter solidarisk for skyldige selskabsskatter opstået inden for sambeskatningsenheden. Sammenligningstallene for regnskabsårene 212 og 213 er ændret, da der er foretaget en ændring af klassifikationen mellem regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem- Dagsværdi af finansielle instrumenter. tidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens 7 Ejerforhold Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: LF Shares ApS, Værkmestergade 3, 2., 8 Aarhus C. Dette betyder for regnskabsåret 212, at hovedtallet Samlede aktiver er blevet reduceret med TDKK Nøgletallet værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Lind Invest ApS, Værkmestergade 25, 14., 8 Aarhus C. afkastningsgrad er blevet ændret med,1 procentpoint. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Dette betyder for regnskabsåret 213, at regnskabsposterne Værdipapirer, Kreditinstitutter og Dagsværdi af finansielle Omregning af fremmed valuta instrumenter er blevet reduceret med henholdsvis TDKK , Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens TDKK og TDKK Hovedtallet Samlede aktiver er kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsda- blevet reduceret med TDKK Nøgletallet Afkastnings- gens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop- grad er blevet ændret med,2 procentpoint. gørelsen som en finansiel post. Ovenstående ændringer har ikke haft betydning for selskabets Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed resultat og egenkapital. valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balance

15 Regnskabspraksis Regnskabspraksis dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og Finansielle poster Nedskrivning af anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens op- Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop- Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode ståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter gørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdifor- af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skat- og omkostninger. ringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. temæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag Skat af årets resultat af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter ind- Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskyd- Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere gen- forpligtelsen. regnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle in- ning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, indvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres strument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabs- der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels- mæssig afdækning. med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egen- berettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil Resultatopgørelse kapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kost- aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatte- Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne sel- pris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der forpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Tradingresultat skaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskat- nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Tradingresultat indeholder køb og salg af finansielle instrumen- tede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat- ter, modtaget udbytte, betalt kompensation for udbytte ved short sale, renteomkostninger ved short sale samt gebyrer og kurtage Balancen Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter ser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i mv. Indregningen sker, såfremt levering og risikoovergang til børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i køber har fundet sted inden årets udgang. Materielle anlægsaktiver på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den se- resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku- nest noterede salgskurs. Andre eksterne omkostninger mulerede af- og nedskrivninger. Aktuelle skattetilgodehavender og Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til loka- Periodeafgrænsningsposter -forpligtelser ler, salg og distribution samt kontorhold mv. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til forudbetalte omkostninger og måles til kostpris. indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige Personaleomkostninger at blive taget i brug. indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt Udbytte samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under lønafhængige omkostninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnsskabsåret, vises acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede som en særskilt post under egenkapitalen. finansielle poster. Af- og nedskrivninger brugstid, der udgør: Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biler 3-5 år. 3-5 år

16 Regnskabspraksis Selskabsoplysninger Finansielle gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Selskabet Lind Capital A/S Værkmestergade 3, 2. 8 Aarhus C Dagsværdi af finansielle instrumenter Dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Po- CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december sitive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumen- ter klassificeres som Dagsværdi af finansielle instrumenter. Forpligtelser i henhold til aftaler om short sale indgår som ne- gativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Bestyrelse Michael Albrechtslund, formand Henrik Østenkjær Lind, næstformand Annette Vibeke Lotz Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse Kasper Herrestrup Morten Kamp Andersen med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 21. Direktion Martin Fisker Markussen Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat x 1 Gns. egenkapital Afkastningsgrad (%) Resultat før finansielle poster x 1 Samlede aktiver Allan Rank Jensen Revision Ernst & Young P/S Værkmestergade 25 DK-8 Aarhus C Soliditetsgrad (%) Egenkapital x 1 Samlede aktiver Derudover er handelsaktivitet opgjort som bruttoværdien af salg Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Lind Invest ApS. af CFDer, futures og værdipapirer mv. 3 31

17 Lind Lind Capital A/S Værkmestergade 3,2 DK-8 Aarhus Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.:

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere