Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense"

Transkript

1 Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

2 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen b. Valg af ordstyrer Anders Jacobsen c. Valg af referent Som referent vælges Ivar Benjamin Horte fra IMCC-sekretariatet d. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes e. Tidsperspektiv for generalforsamlingen 90 minutter f. Godkendelse af referat fra sidste GF Referat godkendes g. Valg af stemmetæller Jakob og Katja stiller op Begge vælges 2. Lokalbestyrelsens beretning Fokuspunkter i starten af året har været: Synlighed gennem bl.a foredrag fra retsmediciner om arbejdet i udviklingslande og fra Læger Uden Grænser. Medlemspleje og kompetenceudvikling. Sammenhængskraft. Medinddragelse af medlemmer. Få medlemmer med til at

3 præsentere IMCC som en helhed. Ny aktivitetsgruppe i Odense: Risk Games Donaid er desværre stoppet i Odense. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse Det præciseres at regnskabet er for Kritisk revisor Mette har kommenteret forplejningsudgiften. Dette skyldes Julefrokost og ekstraudgifter i forbindelse med julefrokost er krediteret et sted men debiteret et andet sted.. Etablering af kontor indeholder udgifter til inventar. Udgifter er gået til indretning af hyggeligt kontor, julefrokost, sommerfest. Der spørges til om lokalforeningen betaler leje af lokaler. Ifølge regnskabet udgør leje 1250 kr. Medlemsudvikling af 53 til 165 giver større indtægt til brug for medlemmerne. Overskuddet for 2013 blev på 8756 kroner, som er overført til regnskabsåret Regnskabet godkendes enstemmigt. 4. Fremlæggelse af budget for nuværende regnskabsår til information Leje af lokaler fremgår ikke af budgetter, men der er plads til det i budgettet. Alt hvad lokalbestyrelsen har foretaget sig er lagt som administration. Katja foreslår at udgifter angives som aktivitet snare end administration hvor muligt af hensyn til DUF. Dette er dog kun et spørgsmål om overskrifterne i budgettet altså af ren sproglig karakter. Mange midler afsat til sociale aktiviteter er ikke brugt som sådan dog er julefrokosten endnu ikke afholdt og det forventes at pengene vil blive brugt her. Rådighedsbeløb indeholder et samlet beløb for rådighedsbeløb plus rådighedsbeløb ud fra medlemstal. Der spørges til indholdet af posten Mødeudgifter. Der mangler afregning, men det fortælles at der generelt bruges meget få midler på mødeudgifter.

4 Forventet overskud for 2014 er 2144,74 kroner. 5. Vedtægtsændringer Dirigenten redegør for proceduren. Der er 17 stemmeberettigede medlemmer tilstede i lokalet. Forslag 1 At ændre Kapitel 1, 2 1. IMCC Odense består af undergrupper, der varetager forskellige dele af lokalafdelingens arbejde. 2. IMCC Odense danner rammerne for undergruppernes aktiviteter i Odense og omegn. 1. IMCC Odense består af aktivitetsgrupper der varetager forskellige dele af lokalafdelingens arbejde. 2. IMCC Odense danner rammerne for aktivitetsgrupperne arbejde i Odense og omegn. Motivation: Det hedder ikke længere undergrupper men aktivitetsgrupper, derfor naturligt at ændre navnet. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag 2 At ændre Kapitel 2, 3 IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. IMCC er en landsdækkende organisation målrettet studerende med intresse for sundhed, som driver frivillige sundhedsfremmende aktiviteter og projekter i Danmark såvel som internationalt.

5 Motivation: Denne vedtægt er ændret på National Generalforsamlingen 2014 og det giver mest mening at vi har samme vision i IMCC Odense som nationalt. Forslaget vedtages enstemmigt. Forslag 3 At ændre Kapitel 5, 11 stk 22 Lokalbestyrelsen skal bestå minimum af 2 personer, lokalformand og økonomiansvarlig, og maksimalt af 12 personer, de kan evt. dække følgende ansvarsområder; Administration, IT, Bæredygtighed og Sociale relationer. Personen der varetager IMCC Odenses interne relationer, er formand for IMCC Odense Lokalbestyrelsen skal bestå minimum af 2 personer, lokalformand og økonomiansvarlig, og maksimalt af 12 personer, der udover Økonomi og formandsposter evt. kan dække følgende ansvarsområder; PR, Kontoransvarlig, Kompetanceansvarlig og Sociale relationer. Personen der varetager IMCC Odenses interne relationer, er formand for IMCC Odense. Motivation: Den gamle liste over ansvarsområder er forældede, dette giver det mere reele blik over hvad bestyrelsens ansvarsposter. Spørgsmål og debat Hvornår har posterne ændret sig? Meget af ansvaret er flyttet til sekretariatet. Det giver ikke mening at bruge betegnelser som ikke længere bruges. Forslaget vedtages med 16 stemmer for og 1 blank stemme. Forslag 4 Forslag 4.A At fjerne Kapitel 5, 12 stk 23 En nyvalgt lokalbestyrelse tiltræder efter afslutning af generalforsamlingen.

6 At ændre Kapitel 5, 12 stk 24 Såfremt en lokalbestyrelse er afsat som følge af mistillidsafstemning, tiltræder den nye lokalbestyrelse umiddelbart efter valget. Efter generalforsamlingens afslutning og indtil tiltrædelsen, skal den afgående lokalbestyrelse overdrage erfaringer til den nyvalgte lokalbestyrelse. En nyvalgt bestyrelse tiltræder den førstkommende 1. Januar. Såfremt en lokalbestyrelse er afsat som følge af mistillidsafstemning, tiltræder den nye lokalbestyrelse umiddelbart efter valget. Efter generalforsamlingens afslutning og indtil tiltrædelsen, skal den afgående lokalbestyrelse overdrage erfaringer til den nyvalgte lokalbestyrelse. Forslag 4.B At ændre Kapitel 5, 12 stk 24 Såfremt en lokalbestyrelse er afsat som følge af mistillidsafstemning, tiltræder den nye lokalbestyrelse umiddelbart efter valget. Efter generalforsamlingens afslutning og indtil tiltrædelsen, skal den afgående lokalbestyrelse overdrage erfaringer til den nyvalgte lokalbestyrelse. Efter generalforsamlingens afslutning og indtil den førstkommende 1. Januar skal den afgående lokalbestyrelse overdrage erfaringer til den nyvalgte lokalbestyrelse. Motivation for begge: 1) Den gamle giver ikke mening 2) At sikre god overlevering fra den afgående lokalbestyrelse til den nyvalgte. 4.A sikre det måske bedre, da en nytiltrådt bestyrelse er motiveret og den gamle bestyrelse måske lidt mindre motiveret. Desuden vil tiltag som er sat igang af den nyværende bestyrelse de næste måneder af året, mest hensigtsmæssigt udført af den afgående bestyrelse (eks sommerfest). Spørgsmål og debat: Hvis forslag 4B indstemmes, frafalder regel om hvad der sker såfremt en lokalbestyrelse frafalder i løbet af året. Hvad gør man hvis fx formanden trækker sig i løbet af året. Svar: Man kan indsuplere de enkelte medlemmer, hvis hele lokalbestyrelsen fratræder skal en ny vælges ved en ekstraordinær generalforsamling. Betydningen af ordet mistillid afklares.

7 Er generalforsamlingerne altid afholdt til tiden? I det tilfælde vil betegnelsen den førstkommende 1. Januar problematisk. Svar: Vedtægterne foreskriver at der skal afholdes generalforsamling i november. Den nationale del af IMCC vil sørge for at dette sker. Det forventes ikke at det vil blive relevant. Forslag 4A mod forslag 4B: 16 stemmer for 4A 0 stemmer for forslag 4B 1 blank stemme Forslag 4A vedtages enstemmigt. 6. Valg af lokalbestyrelse Dirigenten redegør for proceduren. Spørgsmål til proceduren: Ifølge dagsordenen kan der vælges op til 8 personer mens vedtægterne siger op til 10. Svar: Generalforsamlingen følger vedtægterne, der kan således vælges op til 10. a. Formand Bastian Pedersen opstiller. Bastian er på nuværende tidspunkt økonomiansvarlig i bestyrelsen Bastian Pedersen vælges enstemmigt. b. Økonomiansvarlig Andreas Hvolbek opstiller. Andreas er på nuværende tidspunkt alment bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Andreas Hvolbek vælges enstemmigt. c. Menige medlemmer (op til 10) Daniel Burmester, Thomas Nissen og Ida Margrethe Nielsen opstiller. Thomas genopstiller efter et år som alment medlem af bestyrelsen.

8 Daniel er på nuværende tidspunkt aktiv i Exchange Odense. Ida er på nuværende tidspunkt aktiv i IMCC Integreret Sundhed. Alle vælges. 7. Valg af kritisk revisor Pelle Frederiksen opstiller. Pelle er på nuværende tidspunkt aktiv i Risk Games. Pelle vælges enstemmigt. 8. Eventuelt Formanden siger tak til generalforsamlingen.

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Ansøgninger behandlet på skypemøde d. 21. oktober 2013 1. Formalia Ordstyrer: Katrine Tanggaard Referent: Tobias Abell Tilstedeværende: Katrine Tanggaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november 2010... 4 Indkomne forslag...

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18

Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Delegerede: Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Odense Reza Rasti Christian Emdal Sørensen Thomas Sydenham Julia Cederlund Bestyrelsen, ekstern

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 12. april 2015 Velkomst Sekretariatsleder Uffe Engsig byder indledningsvist velkommen til generalforsamling. Valg af dirigent: Jonas Sidenius Valg af referent:

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 1. Foreningens navn er "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH). 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune, under Århus Ret, der er foreningens

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Landsmøde 2. november 2014

Landsmøde 2. november 2014 Landsmøde 2. november 2014 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 2 Forslag til forretningsorden for landsmødet 2. november 2014... 3 Indkomne

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere