Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl på forbundskontoret i Odense.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan kommer vi videre med professionaliseringen af forbundet? 3. Enkeltsager Nordic Open 2007 (Bestyrelse) Senior DM som PSA (JL) Hjemmesiden CMS (TKL) Leje af lokaler hos OSC (Bestyrelse) Beslutningskompetence i projektgrupper og i forhold til bestyrelse/repræsentantskab (MBL) Status på projektgrupper (MBL/JL) Henvendelse fra OSC vedr. internationale Events i DK (MBL) Henvendelse vedr. kraftcenter OSC + betaling på elitespillere (MBL) 4. Interne sager 5. Økonomisk status 6. Orientering 1. Formanden 2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Orientering om møder med klubbernes trænere/ledere vedr. elite- og talentudviklingen (SK) Orientering vedr. den videre udvikling i forhold til vores TDansøgning om udviklingsprojektet (SK) Godkendelse af fremsendt ansøgning vedr. TD-støtte til Kristian Frost (SK) 3. Sekretariatslederen Kopimaskine/scanner på forbundskontoret (JL) 4. Breddekonsulenten 5. Eventuelle indbudte projektledere 6. Øvrigt 7. Eventuelt Fotokursus til medlem af PR-udvalget (Bestyrelse) Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel Fax Giro

2 Deltagere: Tom Kjærbye Larsen (TKL) Susanne Kiehn (SK) Tanja Bruntse Ahler (TBA) Peter Mindegaard Møller (PMM) Elzbieta Lidwin (EL) Morten Birch Larsen (MBL) Jens Lebech (JL - referent) Ad. 1 Ad. 2 Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden SK: punktet vedr. TD-ansøgning om udviklingsprojekt og punktet vedr. Kristian Frosts TD-ansøgning flyttes fra orientering til enkeltsager. Generelle sager Status på virksomhedsplanen SK orienterer om rettelser i virksomhedsplanen. I afsnittet omkring projektgrupper tilføjes, at en projektgruppe skal bestå af 3-6 personer. Professionalisering af forbundet TKL: Der skal laves kompentencebeskrivelser for personalet på forbundskontoret og for bestyrelsen. Bestyrelsen og kontorpersonalet mødes særskilt, får afdækket kompetencer og klarlagt ønskerne til det fremtidige samarbejde. Når MS er tilbage fra orlov afholdes en procesdag, hvor den egentlige samarbejdsform fastlægges - MSL inviterer Tom Jensen fra DIF til at deltage. Forslag til en åben kalender, der synliggør, hvad medarbejderne på kontoret laver/hvornår de er optaget af møder eller lign. Kalenderen skal også omfatte bestyrelsen. TKL finder et kalendersystem. Kontoret blev desuden pålagt at genopstarte tidsregistrering pr. 1 marts. TKL/SK finder et system til dette. Ad. 3 Enkeltsager A) Nordic Junior Open 2007 Vedr. tidligere fremsendt brev omhandlende Nordic Junior Open 2007 foreslås et samarbejde mellem det svenske og det danske forbund. TKL kontakter Thomas Troedsson fra det svenske forbund. B) Senior-DM som PSA SK og Francesco Busi kontakter PSA for yderligere information om afholdelse af PSA-turneringer. JL kontakter DIF om reglerne for en lukket turnering. C) Hjemmesiden CMS Den oprindelige pris på kr moms kan reduceres til kr ,- + moms ved at frafalde nogle moduler og skabeloner. Hosting på en server hos UNI-C vil koste kr ,- pr kvartal. Leverandøren mener, at det skulle være muligt at være i luften med ny hjemmeside pr. 1. april Udgifterne til hosting skal forsøges dækket via sponsorer. Et krav til en ny hjemmeside er, at kontorpersonalet selv skal kunne ajourføre den. TBA foreslår en projektgruppe vedr. hjemmesiden med Søren Bech (webmaster), TKL, TBA og eventuelt andre interesserede. D) Leje af lokaler hos OSC TKL ser positivt på de tilbudte lokaler prisen er også tilfredsstilende. Hvis vi skal overveje at flytte i nye lokaler, skal kontorpersonalet være enige om at ville flytte. Det er desuden vigtigt, at bestyrelsen får kommunikeret ud, at forbundskonto-

3 ret og OSC er to helt adskilte organisatoriske enheder, hvis det vedtages at flytte til lokalerne i OSC. E) Beslutningskompetencer i projektgrupper MBL spørger til demokratiet i en projektgruppe: Hvis en projektgruppe ikke kan komme til enighed, må man udarbejde et oplæg til bestyrelsen, der så kan optræde som mægler eller træffe en beslutning, såfremt mægling ikke er muligt. I særlige tilfælde, eller hvis bestyrelsen vurderer det nødvendigt, må sager afgøres af repræsentantskabet ved afstemning på repræsentantskabsmødet eller budgetmødet. Regelændringer o.l. skal altid forelægges repræsentantskabet og vedtages ved afstemning. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde gennemgå de generelle procedurer for projektgrupper og få opstillet nogle tydeligere retningslinjer som det er nu, er bl.a. projektgruppernes beslutningskompetencer og bestyrelsens involvering i grupperne alt for uklart. F) Status på projektgrupper JL orienterer om projektgruppen Regler for danmarksturneringen etc., der holdt opstartsmøde i forbindelse med Junior-DM i Herlev. Her blev strategien lagt, og de tre medlemmer af gruppen har påtaget sig hjemmearbejde til næste projektgruppemøde. MBL orienterer om fire projektgrupper, hvoraf de to er færdige med arbejdet. Det drejer sig om projektgrupperne Klubberne i Front Seniorer og Klubberne i Front Juniorer - begge grupper har prioriteret de tildelte midler til en række projekter. Prioriteringerne er offentliggjort på og er indtastet i budgettet for De to øvrige grupper Regler for JGP-ranglisten og Regler for JGPturneringerne - har endnu ikke afsluttet arbejdet. Bestyrelsen beslutter, at reglerne for JGP-ranglisten skal effektueres efter JGP#1 i Odense d februar. Gruppen Regler for JGP-turneringerne har haft svært ved at blive enige om et forslag til regler. SK og MBL ser nærmere på gruppens forslag. Da projektgruppens arbejde drejer sig om regler, skal forslagene fremlægges til afstemning på næste repræsentantskabsmøde. TBA efterlyser en skabelon for projektgruppebeskrivelser til download fra hjemmesiden, og at alle igangværende og nye projektgruppebeskrivelser kommer på hjemmesiden. MBL samler og sender links til Søren Bech og får ham til at oprette en side med alle projektgruppebeskrivelserne. G) Henvendelse fra OSC vedr. internationale events i DK OSC har forespurgt om samarbejde vedr. internationale turneringer i DK. Der skal afholdes et møde med OSC om, hvilke typer turneringer de og DSqF er interesserede i. Senere holdes møde med Odense kommune vedr. samarbejde/støtte til disse events. H) Kraftcenter i OSC betaling for elitespillere OSC har rettet henvendelse til forbundet vedr. den problemstilling, at nogle elitespillere benytter banerne til træning uden gyldigt medlemskab af klubben. Dette

4 er noget, klubben selv må finde ud af med de pågældende spillere og ikke en sag for forbundet. I) TD-ansøgning vedr. udviklingsprojekt (hastesag) Vi har modtaget et spørgeskema, der skal returneres til TD den 5. marts. Ud fra dette skema vurderer TD i maj, om DSqF indstilles til støtte, eller om ansøgningen bliver afvist. Spørgsmålene fra skemaet uddelegeres til bestyrelse og kontorpersonale. SK sender brugernavn og password rundt. J) TD-støtte til Kristian Frost SK beretter om TD-ansøgningen vedr. Kristian Frost. Ud af et samlet beløb på ca skal forbundet selv finansiere 25-50%. Kristian Frost og hans forældre skal godkende ansøgningen, og Kristian Frost skal selv underskrive den. Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Interne sager Intet. Økonomisk status Der er kr. i overskud på 2006-regnskabet kr. skal reserveres til landstræneren, og kr. henlægges til den nye hjemmeside. Ela har møde med revisoren onsdag den 7. marts. Orientering 1. Formanden 2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 3. Idrætskoordinatoren Kopimaskine/scanner til kontoret. GE capital har afvist regnskabet. TKL kontakter JL vedr. anden finansieringmåde/selskab. 4. Breddekonsulenten MBL oplyser, at der er budgetteret med 2.000,- kr. til ekstrauddannelse, men breddekonsulenten har ifølge kontrakten ret til 8.000,- kr. Han har tilmeldt sig et uddannelsesforløb til ,- kr. og beder derfor om yderligere 6.000,- kr. PMM er ansvarlig for at finde disse ekstra midler i budgettet. Viby og Vester Hjermitslev har meldt sig ud af DSqF. MBL orienterer om projektet med glasbanen i Vejle. DSqF har fra DIF s Breddeudvalg modtaget støtte på ,- kr. i år 2006, hvilket er over det forventede. 5. Eventuelle indbudte projektledere 6. Øvrigt Fotokursus til medlem af LET, PLEASE!-redaktionen TBA kontakter Lars Schmidt fra LET, PLEASE!. Teknisk set er LET, PLEASE!- redaktionen med den nye struktur i DSqF at betragte som en projektgruppe med den ansvarshavende redaktør som projektleder. Det er derfor op til Lars Schmidt at finde midler til fotokurset i budgettet for LET, PLEASE! Der skal i øvrigt udarbejdes en projektbeskrivelse for denne projektgruppe, hvilket TBA vil sørge for. TBA er bestyrelsens kontaktperson i denne projektgruppe. Ad. 7 Eventuelt Ela har forespurgt om en rengøringsdame til kontoret 2 timer om ugen, hvilket blev bevilget.

5 TKL vil efterspørge en drejebog vedr. en kort promoveringsfilm for squash. Kendisser efterlyses til at deltage i en sådan film. Potentielle emner kunne findes i KSK. Mødet sluttede kl. 20:20 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2007 på Sjælland. For referat Jens Lebech 10. februar 2007.

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS 23. november 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Mandag den 15. november 2010 kl. 16.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere